b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler"

Transkript

1 YILLIK FAALİYET RAPORU BANK MELLAT TÜRKİYE 2012

2 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İÇERİĞİ a) Sunuş Bölümü 1. Özet Finansal Bilgiler 2. Şube nin Tarihsel Gelişimi 3. Şube nin Ortaklık Yapısı 4. Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler 5. Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler 6. Şube nin Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar 7. Müdürler Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri 7.1. Müdürler Kurulu Başkanının Değerlendirmesi 7.2. Genel Müdürün Değerlendirmesi 8. Personel, Şube Sayısı, Şubenin Hizmet Türü, Faaliyet Konuları ve Sektördeki Konumuna İlişkin Açıklamalar b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 1. Müdürler Kurulu 2. Üst Yönetim 3. Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Gerçekleştirilen Faaliyetler İle İç Sistemlerle İlgili Birimlerin Yöneticileri Hakkında Bilgiler 4. Diğer Komiteler 5. İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 6. Şube nin dâhil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler 6.1. Şubenin dâhil olduğu risk grubuna kullandırılan kredilere ilişkin bilgiler 6.2. Şubenin dâhil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler 6.3. Şube nin dâhil olduğu risk grubundan kullanılan kredilere ilişkin bilgiler 6.4. Şube nin, dâhil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler 6.5. Üst yönetime sağlanan faydalara ilişkin bilgiler 7. Destek Hizmeti Alınan Faaliyet Konuları ve Hizmetin Alındığı Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Bilgiler c)finansal Bilgiler Ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 1. Denetim Komitesinin İç Kontrol, İç Denetim Ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri Ve Hesap Dönemi İçerisindeki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler 1.1. İç Kontrol Birimi Faaliyetleri 1.2. İç Denetim Birimi Faaliyetleri 1.3. Risk Yönetimi Faaliyetleri 1.4. Uyum Faaliyetleri 1.5. Genel Değerlendirme 2. Bağımsız Denetim Raporu 1

3 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU 3. Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler 3.1. Mali Durum, Karlılık, Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 4. Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler 4.1. Kredi Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar 4.2. Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar 4.3. Piyasa Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar 4.4. Likidite Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar 5. Derecelendirme Notları ve İçerikleri Hakkında Bilgi 6. Rapor Dönemi Dâhil Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler (Bin TL) 7. Bank Mellat Tahran İran Faaliyet Raporu Türkçe Tercümesi 2

4

5 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. Raporun Ait Olduğu Dönem : 2012 Yılı 2. Şubenin Ticaret Unvanı : Bank Mellat Merkezi Tahran İran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 3. Bank Mellat Yönetim Merkezinin : Taleghani Avenue. No: 327 Tahran İran Adresi Türkiye deki Şubenin Adresi : Büyükdere Cad. Binbirçiçek Sok No Levent - İstanbul / Türkiye 4. Telefon : (0212) Fax : (0212) Elektronik Site : 7. Elektronik Posta : II. YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İÇERİĞİ a) Sunuş Bölümü 1. Özet Finansal Bilgiler Bilanço (Bin TL) ANA HESAPLAR Artış / (Azalış) Tutar ( %) Nakit Değerler ve Merkez Bankası ,87 Bankalar ,33 Krediler ,94 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar ,87 Diğer Aktifler ,50 Toplam Aktifler ,47 Mevduat ,22 Alınan Krediler ,00 Karşılıklar (Vergi ve Diğer) ,77 Diğer Pasifler ,90 Özkaynaklar ,09 Toplam Pasifler ,47 3

6 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU Gelir Tablosu (Bin TL) ANA HESAPLAR Artış / (Azalış) Tutar ( %) Net Faiz Geliri ,42 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri ,77 Diğer Gelirler (net) ,66 Toplam Gelirler ,58 Diğer Faaliyet Giderleri ,86 Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı ,08 Vergi Öncesi Kâr ,39 Vergi Karşılığı ,64 Net Kâr ,27 2.Şube nin Tarihsel Gelişimi Bank Mellat İran 1980 yılında 10 özel bankanın kamulaştırılmasıyla kurulan İran da mukim bir devlet bankasıdır. 19 Mart 2012 tarihi itibariyle aktif büyüklüğü milyon ABD doları olan Bankanın, aynı tarih itibarıyla özkaynakları milyon ABD dolarıdır. Banka nın Türkiye, Ermenistan ve Kore de şubeleri, İngiltere, Almanya ve Malezya da ise iştirak ettiği bankaları bulunmaktadır. İran dışındaki şube ve bankaların ana amacı İran ve özellikle bu ülkeler başta olmak üzere üçüncü ülkelerle arasındaki dış ticaret işlemlerine aracılık etmektir. Şube ye 5 Şubat 1981 tarih ve 82/2406 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye de kurulu yabancı banka şubesi statüsünde faaliyet göstermesi için izin verilmiştir. 16 Nisan 1982 tarihinde faaliyete başlayan Bank Mellat ın, İstanbul daki merkez şubesi Ankara ve İzmir şubeleri olmak üzere Türkiye de 3 şubesi bulunmaktadır. 3. Şube nin Ortaklık Yapısı Şube nin sermayesinin tamamına sahip olan Bank Mellat Tahran İran ın ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur: Hisse sahibi Hisse oranı (%) Adalet hisseleri (Halk hisseleri) 30,00 İran İslam Cumhuriyeti Devleti 20,00 İran Sosyal Güvenlik Kurumu 9,99 Saba Tamin Yatırım Şirketi 6,57 Bank Mellat Personel Gelecek Güvenlik Fonu 5,00 Personel Payları 3,96 Borsada İşlem Gören Diğer Paylar 24,48 Toplam 100,00 4

7 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU 4. Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler Cari dönem içinde Şube nin ödenmiş sermayesi geçmiş yıl kârlarından bin TL ve dağıtılmamış karlar hesabından konusu kalmayan ertelenmiş vergi aktifi tutarı olan 76 bin TL olmak üzere toplam iç kaynaklardan bin TL arttırılarak bin TL ye yükseltilmiştir. 5. Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler Şubenin %100 hâkim sermayedarı Tahran İran da mukim Bank Mellat tır. Dönem sonu itibarıyla Bank Mellat Tahran İran da nitelikli paya sahip olan kişi ve kuruluşlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Pay Tutarları Pay Oranları Ödenmiş Paylar Ödenmemiş Paylar Adalet hisseleri (Halk Hisseleri) ,00% İran İslam Cumhuriyeti Devleti ,00% Şube nin Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar Müdürler kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının sahip oldukları pay yoktur. 7. Müdürler Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri 7.1. Müdürler Kurulu Başkanının Değerlendirmesi 2012 yılında ihracat performansını olumsuz etkileyeceği düşünülen Euro bölgesinde geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan sorunlara rağmen toplam ihracatta olumlu bir gelişme seyri gözlenmiştir. Buna bağlı olarak dış ticaret dengesinde ve cari dengede iyileşme sağlanmıştır. İthalat hacminde görülen azalma da bu konuda etkili olmuştur. T.C. Merkez Bankasının 2011 yılının ikinci yarısında gerçekleştirdiği ve yüksek cari açığın yumuşak bir inişle kontrol altına alınmasını hedefleyen düzenlemelerin yanında, küresel ekonomideki büyüme hızında görülen yavaşlama, devam eden Avrupa borç krizi 2012 yılında etkilerini sürdürmüştür. Bu gelişmelerin sonucunda 2012 yılında sektörün aktif toplamındaki % 12,6 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu dönemde toplam krediler % 16,4 oranında artmıştır. Basel II düzenlemelerinin de etkisiyle menkul kıymetler cüzdanında % 5,3 oranında azalış yaşanmıştır. Cari dönemde bankamızda ise sektörden daha farklı gelişmeler yaşanmıştır. Bilindiği üzere bankamızda 2010 yılının ikinci yarısı ile 2011 yılında çok hızlı bir büyüme gerçekleşmişti. Daha önceki dönemler değerlendirmelerinde bu büyümenin geçici olduğu ve sürdürülemeyeceği dile getirilmiş, 2012 yılının bir daralma ve küçülme yılı olacağı ifade edilmişti. Nitekim 2012 yılsonunda bankamız bilançosu neredeyse 2009 yılsonunda mevcut olan seviyeye gerilemiştir. Varlık toplamında yaşanan bu küçülmenin dönem faaliyet gelirlerine ve karına yansıması doğal karşılanmalıdır. Yine de gelir kalemlerde bir önceki yıla göre gözlenen mutlak oransal gerileme varlık kalemlerindeki gerilemenin altında kalmıştır. Bunun nedeni varlık toplamında yaşanan gerilemenin dönem içine yayılmış ve dönem gelirlerini yılın tamamında etkilememiş olmasıdır. Ancak içinde bulduğumuz olumsuz koşullar altında, 2013 yılında bu küçülmenin etkileri tam anlamıyla hissedilecektir. 5

8 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU Otuz yılı aşan bir süreden beri iki ülke arasındaki dış ticaret işlemlerinin en önde gelen kuruluşu olan bankamızın içinde bulunduğumuz koşulların normalleşmesiyle birlikte faaliyetlerini başarıyla sürdüreceğine olan inancım tamdır Genel Müdürün Değerlendirmesi Bir önceki yılın ikinci yarısındaki iç ve dış ekonomik koşullar ekonomi yönetimini daha kontrollü bir büyüme arayışına yönlendirmiştir. Nitekim ekonomi yönetimi 2012 yılında daha düşük bir büyüme hızı ve cari açık hedefleyen bazı önlemler almıştı. Bu önlemler sayesinde 2012 yılı büyümenin yavaşladığı ve cari açığın boyutunun azaldığı bir yıl olmuştur. Bu duruma paralel olarak bankacılık sektöründe gözlenen büyüme de yılın son çeyreğine kadar sınırlı seviyede kalmış, son çeyrekte ise hızlanmıştır. Bankamız açısından ise 2012 yılı faaliyetlerimizi sınırlayan bazı sorunların daha da şiddetlendiği bir yıl olmuştur. Bu sorunlar bankamızın kredilendirme ve komisyonlu iş hacmini ciddi bir biçimde etkilemiştir yılsonunda bir önceki dönem sonuna göre bilanço toplamımız % 88,47 oranında azalarak 408 milyon Türk lirasına düşmüştür. Faiz gelirlerini besleyen iki ana kalem olan Bankalar ve Krediler hesaplarında düşüşler daha da şiddetli olmuş, bu kalemlerde sırasıyla % 93,33 ve % 94,94 azalış yaşanmıştır. Ana fon kaynağımız olan toplam mevduatta da benzer bir gelişme yaşanmış, toplam mevduatımız % 93,22 oranında gerilerken, grup dışı mevduattaki azalış % 57,48 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre cari yılda net karımızdaki azalma % 56 oranının biraz üzerinde gerçekleşmiş, net karımız bin Türk Lirasından bin Türk Lirasına gerilemiştir. Bu tutar yılsonu özkaynak bakiyesi üzerinden % 14 oranına yakın bir özkaynak getirinse eşdeğerdir. Bu oran 2012 de sermaye tabanımızda bir erozyon yaşanmadığı anlamına gelmektedir ve kayda değer husus olarak dikkate alınmalıdır. Ancak mevcut olağan dışı koşulların sürmesi halinde bu başarının devam ettirilmesi çok da mümkün görülmemektedir. 8. Personel, Şube Sayısı, Şubenin Hizmet Türü, Faaliyet Konuları ve Sektördeki Konumuna İlişkin Açıklamalar Şube, çeşitli bankacılık faaliyetleri gerçekleştirmekte olup, esas faaliyet konusu, İran İslam Cumhuriyeti ile olan ticarete aracılık etmek ve gerektiğinde bu işlemleri finanse etmektir Şubenin Türkiye de Merkez şube de dâhil olmak üzere 3 şubesi bulunmaktadır. Şubeleri aracılığı ile verilen izin kapsamındaki tüm bankacılık hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Özellikle başta ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık olmak üzere Türk Parası ve döviz üzerinden mevduat hesaplarını açmakta, dünya çapında para transferlerini yapmakta, çek ve senet tahsiline aracılık etmekte, döviz alım satımı ile uğraşmakta ve her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi taleplerini karşılamaktadır. Şube sürdürülen politikaların bir gereği olarak ve kredilerin yüksek oranda bir kısmının nakdi teminat ile güvence altına alınması sonucu sektör ortalamasına nazaran yüksek bir sermaye yeterlilik oranı ile çalışmaktadır. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Şube nin personel sayısı 57 kişidir (31 Aralık 2011: 55 Kişi). 6

9 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 1. Müdürler Kurulu Yurt dışında kurulu bir bankanın Türkiye deki şubesi statüsünde faaliyet gösteren Şubemizin vizyonu, misyonu, kısa ve uzun vadeli stratejik hedefleri 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca oluşturulan ve yönetim kurulunun yetki ve sorumluluklarını taşıyan Müdürler Kurulu tarafından belirlenmektedir. Dört üyeden oluşan Müdürler Kurulu ayda bir kez toplanmakta, belirlenen politika ve stratejiler değişen koşullara göre sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Şubemiz Müdürler Kurulu aynı zamanda kredi komitesi görevini de ifa etmektedir. Müdürler Kurulu zaman zaman aldığı kararlarla bazı yetkilerini geçici olarak üst düzey yönetime devretmektedir. Gündemle ilgili yazılı teklif ve talepler, toplantı esnasında gerekli tüm belgelerle Müdürler Kurulu onayına sunulmakta, Kurul tarafından uygun görülen teklif ve talepler toplantıyı takiben uygulanmak üzere yetkililere iletilmektedir. Kurulca onaylanan teklifler daha sonra en geç toplantının yapıldığı ayın son gününe kadar karar haline dönüştürülerek Kurul Başkan ve Üyelerinin imzasına açılmaktadır. Bankamızda tüm kredi kararları Müdürler Kurulu tarafından alınmaktadır. Müdürler Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve mesleki deneyimleri aşağıda verilmiştir. Dr. ALİ DİVANDARİ Müdürler Kurulu Başkanı Dr. Ali DİVANDARİ eğitimini İran da Tahran Üniversitesinde Yönetim Bölümünde Doktora Derecesi ile tamamlamıştır.1998 yılında başladığı bankacılık kariyerinde sırasıyla Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı ve Genel Müdür Danışmanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur. Tahran Merkezimizde Mart 2012 tarihinden bu yana Genel Müdür olarak görevini yürütmekte olup, Şubemizdeki görevine tarihinde başlamıştır. SAEED GHAFFARI - Müdürler Kurulu Başkanı tarihinde görevinden istifa etmiştir. YOUNES HORMOZI SHEIKH TABAGH - Genel Müdür ve Müdürler Kurulu Üyesi Younes Hormozi Sheikh Tabagh, eğitimini İran da Allameh Tabatabee Üniversitesi nde tamamlamıştır yılında başladığı bankacılık kariyerinde sırasıyla krediler şefliği, kambiyo muhasebesi müdür yardımcılığı, kambiyo muhasebesi müdürlüğü, İstanbul şubesi muhasebe müdürlüğü, dış işlemler genel müdür yardımcılığı, mali işler genel müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Mart 2003 tarihinde bulunduğu Genel Müdürlük görevinden 2008 yılı içinde ayrılan Younes Hormozi Sheikh Tabagh, sürdürdüğü Müdürler Kurulu Başkanlığı görevinden tarihinde ayrılıp Genel Müdür olarak görevlendirilmiştir. KERAMATALLAH AHMADZADEH - Genel Müdür Yardımcısı ve Müdürler Kurulu Üyesi Keramatallah Ahmadzadeh, İran Bankacılık Yüksek Müessesesi mezunudur yılında başladığı bankacılık kariyerinde dış işlemler şef yardımcılığı ve şefliği, şube müdür yardımcılığı görevlerinde 7

10 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU bulunmuştur. Şubemizdeki görevine Ekim 2008 de başlamıştır ve tarihinden bu yana da Müdürler Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. AHMET ARIÖZ - Denetim Komitesi görevini ifa eden İç Sistemlerden Sorumlu Üye Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Ahmet Arıöz, 1973/ /07 yıllarında T. İş Bankası nda Müfettiş olarak çalışmıştır. Bu görevi takiben 7, ,1989 arasında T. İş Bankası Galata Şubesi nde Müdür Yardımcısı, 12, ,1992 döneminde Faisal Finans Kurumu nda Genel Müdür Yardımcılığı, 1, ,1995 arasında Kıbrıs Yatırım Bankası nda Genel Müdür Yardımcılığı, 1,1996 5,1996 arasında Derbank da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve yılları arasında Bankamızda müfettişlik yapmıştır yılından bu yana Müdürler Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür Kasım ayından bu yana Denetim Komitesi görevini ifa eden İç Sistemlerden Sorumlu Müdürler Kurulu üyesidir. 2. Üst Yönetim Genel Müdür, Şube nin ve birimlerinin Müdürler Kurulunca belirlenen esaslara ve risk yönetim prensiplerine göre yönetilmesinden ve çalışmasından sorumludur. Üst yöneticiler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. YOUNES HORMOZI SHEIKH TABAGH Genel Müdür Müdürler Kurulu bölümünde verilmiştir. KERAMATALLAH AHMADZADEH Genel Müdür Yardımcısı Müdürler Kurulu bölümünde verilmiştir. AHMET ARIÖZ - Genel Müdür Yardımcısı Müdürler Kurulu bölümünde verilmiştir. AHMAD JAMEHDOR Genel Müdür Yardımcısı Ahmad Jamehdor Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü mezunudur yılında Bankamızda başladığı bankacılık kariyerinde cari hesaplar, havaleler, muhasebe, insan kaynakları, mali işler bölümlerinde görev yapmıştır. Genel Müdür Yardımcılığına Mayıs 2009 da atanmıştır. Mali Kontrol, Hazine, Bilgi Sistemleri ile İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısıdır. 3. Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Gerçekleştirilen Faaliyetler İle İç Sistemlerle İlgili Birimlerin Yöneticileri Hakkında Bilgiler İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi sistemleri, icrai görevi bulunmayan iç sistemlerden sorumlu üyenin gözetim ve denetiminde Müdürler Kuruluna bağlıdır. İç sistemlerden sorumlu üye, bağımsız denetim kuruluşu ile iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi birimlerinden düzenli aralıklarla aldığı raporlar aracılığıyla Şubenin çalışmasını olumsuz etkileyebilecek hususları Müdürler Kuruluna bildirmekle yükümlüdür. 8

11 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetim Birimleri Müdürler Kurulunca kabul edilen Yönetmelikler çerçevesinde görev yapmaktadır. İç Sistemler Organizasyon Şeması aşağıda verilmiştir. İÇ SİSTEMLERDEN SORUMLU MÜDÜRLER KURULU ÜYESİ Ahmet ARIÖZ RİSK YÖNETİMİ Yusuf ÇAĞALA Seda KÖKTOPRAK İÇ KONTROL Leyla Akça YAZGIÇ Mert İNCİ İÇ DENETİM Durdu YILMAZ Ş. Süheyl HAMAVİOĞLU MEVZUAT, ORGANİZASYON, SİSTEM- BT GÜVENLİK Murat ETİLER Şube nin iç sistemleri bünyesinde çalışan birim yöneticileri ile ilgili mesleki bilgiler aşağıda verilmiştir. Durdu Yılmaz, İç Denetim Birimi: Lisans derecesine sahip olup, 22 yıllık bankacılık deneyimine sahiptir. İç Kontrol birimi yöneticiliğinden İç Denetim birimi yöneticiliğine tarihinde atanmıştır. Leyla Akça Yazgıç, İç Kontrol Birimi: Lisans derecesine sahip olup, 18 yıldır Şube de çalışmaktadır tarihinde İç Kontrol birimi yöneticiliğine atanmıştır. Yusuf Çağala, Risk Yönetimi Birimi: Lisans derecesine sahip olup, 34 yıllık bankacılık deneyimi vardır. Altı yılı aşkın bir süredir Şube bünyesinde görev yapmaktadır. Murat Etiler, Mevzuat Organizasyon ve Sistem Birimi: Lisans derecesine sahip olup 22 yıllık bankacılık deneyimi vardır. Yaklaşık beş yıldır Şube bünyesinde görev yapmaktadır. 4. Diğer Komiteler Şubemizde bulunan çeşitli komitelerin adları, görev ve yetkileri ile üyeleri aşağıdaki şekilde açıklanmıştır: Şube 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan komiteler bu düzenlemeler uygun bir şekilde yapılandırılmış ve bağımsız bir şekilde çalışmaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. 9

12 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU Aktif Pasif Komitesi Genel Müdürün başkanlığında genel müdür yardımcılarından oluşan aktif pasif komitesi piyasa koşullarının değerlendirilmesi ve bu koşullar çerçevesinde varlık ve yükümlülüklerin vade uyumu, faiz farkının korunması, döviz pozisyonu ve likidite konularındaki politikaları belirlemekle görevlidir. Komite nin yıl içerisinde 55 adet toplantı ve kararı bulunmaktadır. Bilgi Teknolojileri Yürütme Komitesi Bilgi Teknolojileri Yürütme Komitesi Genel Müdür başkanlığında Bilgi Sistemleri nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İç Sistemlerden Sorumlu Müdürler Kurulu Üyesi, Bilgi Teknolojileri Müdürü, İç Kontrol ve Risk Yönetimi yetkililerinden oluşmaktadır. Komite nin yıl içerisinde 2 adet toplantı ve kararı bulunmaktadır. Komite aşağıda belirtilen görevleri ifa etmek üzere kurulmuştur: Bilgi Teknolojilerinin Banka nın ölçeği, faaliyetleri ve sunulan ürünlerin niteliği ve stratejik hedefleri ile uyumunun sağlanması Bilgi Teknolojilerinin yönetimine, sürekliliğine, bilgi güvenliği ile gizliliğinin sağlanmasına ilişkin politikaların onaylanması Bilgi Teknolojilerinin kullanımı nedeniyle maruz kalınabilecek risklerin değerlendirilmesi ve Bilgi Teknolojilerinden kaynaklanan risk düzeyinin asgari seviyeye indirilmesine yönelik oluşturulan aksiyon planlarının onaylanması Bilgi Teknolojileri stratejileri doğrultusunda önceliklendirilen kaynak ihtiyaçlarının onaylanması Genel bilgi teknolojileri kontrolleri ile uygulama kontrollerine ilişkin iç ve bağımsız denetimler sonucunda tespit edilen bulguların değerlendirilmesi ve alınacak aksiyonların onaylanması Alınan Bilgi Teknolojileri destek hizmetlerinin risk analiz sonuçları ile destek hizmeti kuruluşlarının yeterliliğine yönelik sunulan raporların değerlendirilmesi, Bilgi güvenliği ihlâline ilişkin tespit edilen olayların değerlendirilmesi ve uygulanacak tedbir kararlarının alınması, gerektiğinde acil durum müdahale ekibi nin oluşturulması. İş sürekliliğini ve bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen testlerin sonuçlarının değerlendirilmesi Bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliği alanlarındaki güncel gelişmeler ile bunların Bankada uygulanabilirliklerinin değerlendirilmesi Bilgi Teknolojileri ile bunlara dayalı olarak verilen hizmetlere ilişkin oluşabilecek şikayetlerin değerlendirilmesi ve bunların giderilmesi için alınacak aksiyonların onaylanması Bilgi Teknolojileri yatırımlarının ve projelerinin değerlendirilmesi ve onaylanması Ücretlendirme Komitesi Bankamız ücretlendirme uygulamalarının Müdürler Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili görev ve faaliyetleri yürütmek üzere tarihli Müdürler Kurulu kararı ile kurulan komite iki üyeden oluşmakta olup aynı karar ile komite başkanlığına Müdürler Kurulu Başkanı Saeed Ghaffari, üyeliğine Ahmet Arıöz seçilmiştir tarihinde Müdürler Kurulu Başkanlığından istifaen ayrılan Ücretlendirme Komitesi Başkanı Saeed Ghaffari nin yerine tarihli Müdürler Kurulu Kararı ile Müdürler Kurulu Başkanı Ali Divandari komite başkanlığına seçilmiştir. Ücretlendirme Komitesi altı aylık dönemleri aşmamak kaydıyla yılda en az iki defa toplanır ve icra ettiği faaliyetlerin sonuçlarını ve önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini Müdürler Kuruluna bildirir. 10

13 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU Ücretlendirme Komitesi, kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında, Müdürler Kurulu adına ücret yönetimine ilişkin uygulamaların izlenmesinden ve denetlenmesinden, ücretlerin Şubenin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasından, ücretlendirme politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesinden, ücretlendirme politikalarının gözden geçirilip ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen önerilerin Müdürler Kuruluna sunulmasından ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri ile belirlenen diğer sorumlulukları ile Müdürler Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Risk Komitesi Komitenin faaliyet alanları; İzlenecek risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarını hazırlanması, Müdürler Kurulu onayına sunulması, Risk Yönetimi tarafından gündeme getirilen hususların görüşülerek karara bağlanması, Maruz kalınan temel riskler konusundaki limitlerin belirlenmesi, limit ihlallerinin izlenmesi, bunların giderilmesi konusunda Müdürler Kuruluna öneride bulunulması, Risk politikalarında yapılacak değişiklikler konusunda Müdürler Kuruluna öneride bulunulması, Risk Yönetim Birimi tarafından yerine getirilecek olan risklerin belirlenmesi, tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi sürecine yönelik izlemenin ve haberleşmenin yerine getirilmesi, Risk ölçüm yöntemi ve sonuçlarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin izlemenin yerine getirilmesi Olarak belirlenmiştir. Komite Genel Müdür ün başkanlığında İç Sistemlerden Sorumlu Müdürler Kurulu Üyesi, Genel Müdür Vekili ve Yardımcısı ile Risk Yönetim Birimi yetkilisinden oluşmaktadır. Komite nin yıl içerisinde 13 adet toplantı ve kararı bulunmaktadır. Denetim Komitesi Bankanın iç sistemlerinin etkinliğinin ve yeterliliğinin, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili mevzuat ile banka politikaları çerçevesinde işleyişinin ve üretilen bilgilerin bütünlüğünün gözetilmesinden, Bağımsız denetim kuruluşları ile değerleme ve destek hizmeti alınan kuruluşların seçilmesinde gerekli ön değerlendirmelerin yapılmasından ve Müdürler Kurulu tarafından seçilen bu kuruluşların faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesinden, İç Sistemler ve iç sistemler kapsamındaki birimlerin işleyişi, faaliyetleri ve bunlara ilişkin politika ve düzenlemeler konusunda Müdürler Kuruluna raporlama yapılmasından, görüş ve önerilerde bululmasından, İç sistemler kapsamındaki birimlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından faaliyetleri ile ilgili olarak alınan bilgi ve raporların değerlendirilmesinden, Şubenin finansal raporlarının ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlara uygun olarak hazırlanmasından, Gerektiğinde Şubenin tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti ve bağımsız denetim hizmeti alınan kuruluşlardan bilgi, belge veya rapor talep edilmesinden, konularında ihtisas sahibi kişi ve kuruluşlardan Müdürler Kurulu onayına bağlı olarak danışmalık hizmeti sağlanmasından, İlgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer sorumluluklar ile Müdürler Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerin yerine getirilmesinden, 11

14 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU Yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları ile Şubenin faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve Şube politikaları çerçevesinde süreklilik ve güven içinde yürütülmesi bakımından alınması gereken önlemlere ve önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerinin Müdürler Kuruluna bildirilmesinden ve raporlanmasından, Sorumlu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İlgili mevzuat gereği, Ahmet Arıöz adı geçen komitenin görevlerini icra etmek üzere tarihinde ilgili Müdürler Kurulu üyeliğine getirilmiştir ve halen bu görevi sürdürmektedir. Satınalma Komitesi Banka nın ihtiyaçları doğrultusunda menkul ve yazılımların alım ve satımından sorumludur. Yıl içerisinde 26 adet alım gerçekleştirilmiştir. 5. İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler: Şubeye alınacak sözleşmeli personel için deneme süresi iki ay, Şubeye sendikalı olarak alınacak personel için deneme süresi dört aydır. Bu süre içinde Şubeye yararlı olacakları anlaşılanların ilgili şube müdürünün teklifi üzerine adaylıkları kaldırılır ve devamlı kadroya atanmaları yapılır. Şube müdürleri deneme süresi içindeki personele ait hizmet sözleşmelerinin sürdürülüp sürdürülmemesine ilişkin taleplerini sürenin sona ermesinden en az 10 gün önce personel biriminde olacak şekilde bildirir. Deneme süresi içinde Şubeye yararlı olamayacakları anlaşılanların hizmet sözleşmeleri ilgili şube müdürünün teklifi üzerine Genel Müdür tarafından ihbar önelsiz ve tazminatsız olarak feshedilir. Yükselme, Şube personelinin bulundukları unvandan bir üst unvana geçirilmesidir. Bu unvanlardan memurlardan başlayarak yükselmelerde unvan ile birlikte ücret değişikliği de söz konusudur. Personelin yükselmesi için; Bulunulan unvanda belirli bir hizmet süresinin tamamlaması, Olumlu sicil alınmış olması, Bir üst unvanın gerektirdiği yetenek ve niteliklerine sahip olması, Bir üst unvanda boş kadro bulunması, Gerektiğinde yapılacak sınavda başarılı olması Gereklidir. Şube personelinin bir üst unvana yükselebilmesi için bulundukları unvanda, Üniversite mezunlarının en az 3 yıl, Lise mezunlarının en az 4 yıl, Hizmet vermeleri gerekir. Ancak yetkiler çerçevesinde bu süreler en çok bir yıl uzatılabilir. Performans notu ve diğer kriterler (uyarı ve cezalar) dikkate alınarak yılda bir kez en az bir maaş tutarından az olmamak üzere temettü ödemesi yapılmaktadır. Şubat 2012 de 500 Bin Türk Lirası temettü ödemesi yapılmıştır. 12

15 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU 6. Şube nin dâhil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler 6.1. Şubenin dâhil olduğu risk grubuna kullandırılan kredilere ilişkin bilgiler Şube nin Dâhil Olduğu Risk Grubu Kredi Riski Krediler ve Diğer Alacaklar Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Dönem Başı Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri Notlar: 1. Risk grubu 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır. 2. Yukarıdaki tablodaki bilgiler verilen kredilerin yanında bankalardan alacakları da içermektedir Şubenin dâhil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler Şube nin Dâhil Olduğu Risk Grubu Mevduatı Dönem Başı Dönem Sonu Mevduat Faiz Gideri Notlar: 1. Risk grubu 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır Aralık 2012 tarihi itibarıyla, bilançoda Mevduat Risk Grubu satırında gösterilen Bin TL mevduatın Bin TL si Bank Mellat İran Merkez e, Bin TL si İran Merkez Bankası'na aittir. (31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, bilançoda Mevduat Risk Grubu satırında gösterilen Bin TL mevduatın Bin TL si İran Merkez Bankası'na aittir. ) 6.3. Şube nin dâhil olduğu risk grubundan kullanılan kredilere ilişkin bilgiler Şube nin Dâhil Olduğu Risk Grubu Kullanılan Krediler Dönem Başı Dönem Sonu Mevduat Faiz Gideri Notlar: 1. Risk grubu 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır Aralık 2011 tarihi itibarıyla, Bin TL İran Merkez Bankası'ndan kullanılan kredileri içermektedir Şube nin, dâhil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler Şube nin 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler bulunmamaktadır. 13

16 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU 6.5. Üst yönetime sağlanan faydalara ilişkin bilgiler: 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şube üst yönetimine bin TL (31 Aralık 2011: bin TL) tutarında ödeme yapılmıştır. 7. Destek Hizmeti Alınan Faaliyet Konuları ve Hizmetin Alındığı Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Bilgiler Bankaların destek hizmeti almalarına ve bu hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin yönetmelik kapsamına giren destek hizmeti kuruluşları ve alınan hizmetler şunlardır: GÜZEL SANATLAR MATBAASI: Bankamızın çeklerinin basım işleri. BANTAŞ NAKİT VE KIYMETLİ MAL TAŞIMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. : Nakit, çek ve değerli kâğıtların taşınması işleri. c) Finansal Bilgiler Ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 1. Denetim Komitesinin İç Kontrol, İç Denetim Ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri Ve Hesap Dönemi İçerisindeki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler 1.1. İç Kontrol Birimi Faaliyetleri Şubenin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin içerdiği risklerin makul seviyede ve kontrol altında tutulması ile engellenmesine yönelik yapılandırılan iç kontrol sistemi bünyesinde Şubenin her kademesinde sürekli olarak gözden geçirilen iç kontrol faaliyetleri ve bu faaliyetleri belirleyen uygulama, politika ve süreçler ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmekte ve söz konusu faaliyetlerin iç kontrol sistemiyle bütünlüğü sağlanmaktadır. Şubenin faaliyetleri ile ilgili iş akışları gerekli kontrol basamak ve noktalarını tam ve uygun biçimde içermektedir. Faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin sürekli etkin, doğru, düzenli ve güvenli biçimde yürütülmesi, fonksiyonel görev ayrımları, işlem yapma, onay yetki ve limitleri, bilgi sistemleri kontrolleri, işlem sonrası kontroller ve işleme özgü diğer kontroller her kademedeki personel tarafından sağlanmaktadır. Söz konusu faaliyet ve iç kontrol yapısı, muhasebe ve finansal raporlama sistemlerine ait süreç ve kontrollerin güvenilir ve etkin olarak yürütülmesi konusunda da önemli rol oynamaktadır. İç kontrol sistemi içinde yapılandırılan iç kontrol faaliyetlerinin ana çerçevesini faaliyetlerin icrasına yönelik kontroller ile bilgi ve iletişim ile finansal raporlama sistemleri ve uyum kontrolleri oluşturmaktadır. İç sistemlerden sorumlu müdürler kurulu üyesine bağlı olarak faaliyet gösteren iç kontrol birimi Şubenin kontrol yapısını oluşturan iç kontrol sisteminin yapı ve işleyiş itibarıyla devamlı surette mevzuat ve standartlara uygun, sağlıklı, etkin ve güçlü olması konusunda azami katkıyı sağlamayı amaçlamaktadır. Şubenin faaliyetlerine ilişkin kontrollerin etkinliğini incelemek, izlemek, değerlendirmek ve sonuçları ilgililere raporlamakla görevli iç kontrol biriminin faaliyetleri genel müdürlük birimleri ve şubeleri kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır. İç kontrol faaliyetleriyle ilgili tespit, görüş ve öneriler öncelikle faaliyetleri yürüten çalışanlar ve ilgili süreç sahipleri ile paylaşılmakta, iç kontrol sistemine ait süreç ve faaliyetleri geliştirici önlem ve çözümlerin hayata geçirilmesine katkı sağlanmaktadır. Tüm bu çalışmalar faaliyetleri yürütenlerin yanı sıra iç kontrol görevlileri tarafından sürekli olarak takip edilmekte ve faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler üst yönetime raporlanmaktadır. 14

17 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU İç kontrol faaliyetlerinin sonuçları Müdürler Kurulu ile denetim komitesi görevini yürüten kurul üyesi tarafından da düzenli olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir. İç kontrol birimi genel müdürlük birimleri ile şubeleri üç ayda bir yılda en az dört kez yerinde incelemeye tabi tutmaktadır. İç kontrol faaliyetleri bankacılık süreçleri açısından iş akışları üzerindeki kontrol basamak ve noktalarının test edilmesi esasına göre yürütülmektedir İç Denetim Birimi Faaliyetleri Bank Mellat iç denetim birimi iç sistemlerden sorumlu müdürler kurulu üyesine bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İç denetim birimi, iç kontrol, risk yönetimi, mevzuat ve Masak uyumu dâhil bütün genel müdürlük birimleri ve tüm şubelerinin yürüttüğü faaliyetlerin kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Şube içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda denetim görevini ifa etmektedir. Bankacılık süreçleri ile bilgi sistemleri denetimini gerçekleştiren bu birim gerektiği takdirde ön araştırma, inceleme ve soruşturma faaliyetlerini de yürütmektedir. Kadrosunda bir müfettiş ve bir müfettiş yardımcısı bulunan birimin çalışmaları sonucunda düzenlenen raporlar önem ve önceliğine uygun şekilde denetim komitesi aracılığıyla Müdürler Kuruluna ve ilgili birimlere iletilmekte ve tespit edilen hususlara yönelik alınan önlemler iç denetim birimi tarafından izlenmektedir. Müdürler Kurulu denetim komitesi görevini ifa eden kurul üyesi tarafından sunulan dönemsel faaliyet raporları sayesinde birimin çalışmalarını yakından takip etmektedir yılında toplam üç şube ile genel müdürlük birimlerinin yürüttüğü bankacılık süreçleri ile COBIT çerçevesinde bilgi sistemleri denetimi belirlenen risk odaklı yıllık plana uygun şekilde gerçekleştirilmiştir Risk Yönetimi Faaliyetleri Risk yönetimi süreci ve bu süreçte yer alan fonksiyonlar Müdürler Kurulunun öncelikli sorumlulukları arasındadır. Müdürler Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösteren Risk Komitesi, Aktif Pasif Komitesi ile birlikte risk yönetim fonksiyonunun işlevsel bir parçası olan risk yönetim birimi mevcut uluslar arası uygulamalara paralel olarak Basel II sermaye yeterliliği düzenlemelerine uyum çalışmalarını tamamlamıştır. Müdürler Kurulu bu komiteler ve risk yönetim biriminin çalışmalarını yakından izlemekte ve sonuçların çizilen hedeflere uygunluğunu sürekli değerlendirmektedir. Dönem içinde Şube nin Risk Yönetim Politikaları ve Uygulama Usulleri gözden geçirilmiş ve geliştirilen yeni belge Müdürler Kurulunca onaylanmıştır. Yeni düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilen içsel sermaye değerlendirmesi Müdürler Kurulunun bilgisine sunulmuştur Uyum Faaliyetleri Şubede uyum her kademedeki yönetici ve çalışanların asli görev ve sorumluluklarının başında gelmektedir. Mevzuata uyum, bankacılık faaliyetleri ile ilgili uyum ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının önlenmesine uyum şeklinde gruplandırılabilecek bu tür faaliyetlerden birincisi iç denetim birimin, ikincisi iç kontrol birimin görevleri arasına dâhil edilmiş olup üçüncüsü ise uyum görevlisi tarafından yürütülmektedir. 15

18 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU Uyum faaliyetlerinin sonuçları Şubenin üst yönetimi tarafından da düzenli olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir Genel Değerlendirme Risk grupları genel olarak değerlendirildiğinde; 2011 yılında olduğu gibi 2012 yılında da maruz kalınan risklerin en önemlisi kredi riski olmuştur. Ancak bilanço küçülmesine paralel olarak 2012 yılı sonunda kredi riski bir önceki yılsonuna göre çok azalmıştır. Dönem sonundaki kredi riskinin önemli bir kısmı grup içi işlemlerden kaynaklanmaktadır. Kredi riskini takip eden piyasa riski içinde faiz oranı riski kısmen ağırlığını korumuş, boyutu az da olsa ihmal edilebilir seviyede bir kur riski olagelmiştir. Kredi riskinden sonra en önemli risk grubunu finansal nitelikli olmayan operasyonel riskler oluşturmuştur. 2. Bağımsız Denetim Raporu 16

19 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

20 1 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İzmir Şubeleri Müdürler Kurulu na: Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İzmir Şubeleri nin ( Şube ) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide olmayan gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz. Şube Müdürler Kurulu nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: Şube Müdürler Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arz edecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecinde iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi FAALİYET RAPORU 2014 The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (MERKEZİ EDINBURGH) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2014 YILLIK FAALİYET RAPORU

Detaylı

RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU

RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 1 I. GENEL BİLGİLER a. Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası 907356 Merkez adresi River Plaza Esentepe Mah. Büyükdere

Detaylı

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2007 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan,

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu Bağımsız denetim raporu Yapı ve Kredi

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2013-31.12.2013 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-5 2. 2013 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur

Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Dün, Bugün, Yarın, Moda Vakko dur Genel Bilgiler ve 2013 Yılı Çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğe Göre

Detaylı

İçindekiler. Bölüm 4: Yönetim ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulamaları. Bölüm 1: Sunuş. Bölüm 2: Değerlendirmeler. Bölüm 3: Değerlendirmeler

İçindekiler. Bölüm 4: Yönetim ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulamaları. Bölüm 1: Sunuş. Bölüm 2: Değerlendirmeler. Bölüm 3: Değerlendirmeler İçindekiler Bölüm 1: Sunuş 4 Kısaca Bank Asya 6 Bank Asya Kilometre Taşları 8 Başlıca Göstergeler 10 Bank Asya nın Sektördeki Konumu Bölüm 2: Değerlendirmeler 14 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 16 Genel

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ 18 Olağan Genel Kurul Gündemi 19 Özet Yönetim Kurulu Raporu 21 Denetçiler Raporu 22 2011 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 23 Yıllık Faaliyet Raporu

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve Personel

Detaylı

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Ara Dönem Faaliyet Raporu Haziran 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Şube Hakkında Genel Bilgiler Şubenin Tarihsel Gelişimi ve Dönem İçinde Varsa Ana Sözleşmede

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, İzmir, 26 Mart 2014 Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı