AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR"

Transkript

1 AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR

2 O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR

3 AFRKADA HER GÜN BR ANTLOP UYANIR

4 O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AV OLACAINI BLR

5 Bu nedenle Afrikada tüm canl%lar gün do(umuyla beraber ko+maya ba+larlar. Aksi takdirde ya canlar%n% yada a+ lar%n% kaybedeceklerini bilirler

6 GERLLA PAZARLAMA SABAH ERKEN KALKIP KOMAYA BALAMAK ZORUNDA OLANLARIN HKAYESDR

7 BÜTÇES KÜÇÜK HAYALLER BÜYÜK GR MCLER ÇN PAZARLAMA TAKTKLER PROF.DR.AHMET GÖKSEL

8 NEDEN GERLLA PAZARLAMA Klasik Pazarlama Yöntemlerinin Eski gücünü yitirmesi 4p De,i-en Tüketici Davran/-lar/ PROF.DR.AHMET GÖKSEL

9 NEDEN GERLLA PAZARLAMA leti-im kirlili,i Bilgi bombard/man/ Medyan/n çe-itlenmesi Medyada yer alman/n artan maliyeti Azalan yarat/c/l/k Reklam/n inand/r/c/l/,/n/ yitirmesi Ni- pazarlar/n önem kazanmas/ Ni- medyalar/n ortaya ç/kmas/ PROF.DR.AHMET GÖKSEL

10 Esas/nda gerillan/n ve geleneksel pazarlama anlay/-/n/n hedefleri konusunda bir farkl/l/k bulunmuyor. Daha fazla satmak ve daha çok kar elde etmek ama gerilla, kulland/,/ yöntemlerle geleneksel pazarlamadan ayr/l/yor. esas fark amaçta de,il araçlarda ortaya ç/k/yor. Geleneksel olmayan bu araçlar/ kullanarak ba-ar/ya ula-mak için ise gerilla ruhu gerekiyor PROF.DR.AHMET GÖKSEL

11 Gerilla ruhu nedir Ufak bir i-yeri var mobilya sat/yor. Etrafta ondan çok daha büyük mobilya ma,azalar/ var. Bir yan/ndaki ma,aza kocaman; ma,aza boyunda bir afi- asm/- yüzde 60 indirim! di,er yan/ndaki ondan da büyük yüzde 75 indirim! Ve ortadaki gerillan/n ise ne bu kadar indirimi yapacak,ne de bu kadar büyük afi- asacak paras/ var. O da tam ortaya kap/s/n/n üzerine -unu yaz/yor: Ana giri-. -te gerilla ruhu budur... PROF.DR.AHMET GÖKSEL

12 GERLLA Küçük ve gizli birliklerin Düzenli bir orduya kar yürüttükleri Ypratma sava takti"idir. AMAÇ: Kar taraftaki askerin öldürülmesi deildir. kar taraftaki askerleri yaralamak. onlarn yarallar ile ilgilenmelerini sa"layarak yavalatmak ve düman ypratmak. ordunun lojistik kayna"n tüketmektir.

13 GERLLA PAZARLAMA. Temelinde yatan: özellikle küçük ve orta ölçekli iletmelerin, küçük, periyodik ama artc ataklarla, piyasadaki di"er rakiplerini demoralize edip piyasalarda bir yer edinmesi prensibine dayanmaktadr. Amaç: çok küçük bütçeler ile dikkat çekici ve etkili pazarlama çalmalaryla daha küçük gruplara marka bilincini ve tüketim alkanlklarn kazandrmaktr.

14 Gerilla Pazarlama Gerilla pazarlama Kt kaynaklarla yüksek verimlilikte pazarlama yapmaktr tpk gerillalarn ormanlarda düük kaynaklarla yaamaya çalmalar gibidir.

15 GERLLA PAZARLAMA En k/sa ve öz tan/m olarak gerilla pazarlama için: Geleneksel olmayan ortamlarda, beklenmedik metotlarla, minimum pazarlama yat/r/mlar/ ile maksimum geri dönü-lerin al/nd/,/ pazarlama aktiviteleri ve stratejileri bütünüdür diyebiliriz. (gerilla pazarlaman/n silah/ olan 100 metodu kullanarak ekstra hiçbir yat/r/m yapmadan)

16 GERLLA PAZARLAMA Gerilla Pazarlama hzl, kararl admlarla yolunda ilerleyen, bulundu"u koullara kendisini adapte eden, stratejik düünebilen, sonuç odakl pazarlama biçimidir

17 Gerilla pazarlama ile klasik pazarlama aras/ndaki fark Allagelmi pazarlama anlaynn dna çkan Gerilla Pazarlama yöntemini klasik pazarlamadan ayran 20 fark vardr

18 20 Fark 1- Geleneksel pazarlama der ki; pazarlama için para yatrman gerekir. r. gerilla der ki; paran varsa yatr, ama önemli olan para deil, enerji ve hayal al gücüdür. 2- Geleneksel pazarlama insanlarn akln kartrr mistik bir hava yaratr, gerilla ise açk seçik gerçekleri anlatr. 3- Geleneksel pazarlama büyük i dünyasna yöneliktir, gerilla pazarlama ise küçük iletmelere yöneliktir. 4- Geleneksel pazarlama performans satla ölçer, gerilla ise karll ön plana çkartr. Gerilla için önemli olan kar etmektir. 5- Geleneksel pazarlama deneyim ve yarglar üzerine kuruludur yani tahmindir. Oysa gerilla psikoloji ve insan davranlar üzerine odakldr. Çünkü gerillann tahminle kaybedecek zaman yoktur. Gerilla satn alma kararlarnn yüzde 90'nn bilinçaltyla verildiini bilir.

19 20 Fark 6- Geleneksel pazarlama birden fazla ie ayn anda girer, gerilla isei önce iini yönet, iine odaklan ve ondan sonra baka ie giri der. 7- Geleneksel pazarlama çizgisel olarak iini büyütmeni söyler. Oysa gerilla pazarlama geometrik artla ii büyütmeye yöneliktir. Her müteri i için daha fazla ilem yapmak bunun bir parçasdr. Dier yöntem ise müterinizin akrabalarn, arkadalarn iin içine katmaktr. 8- Geleneksel pazarlama önemli olan sattr der ve sat sonrasnda müteriyi unutur. Gerilla ise müteriyi her zaman takip eder ve onu asla kaybetmez. k 9- Gerilla pazarlama rakiplerle çok ilgilenmez. Gerilla, rakipleri i unut, senin gibi standard olanlara bak ve onlarla ibirlii yap der. 10- Geleneksel pazarlama insanlara der ki; hizmetimin veya malmn faydalarn satn al! Oysa gerilla insanlarn problemlerini bulmak ve çözmek üzerine odaklanmtr

20 20 Fark 11- Geleneksel pazarlama her zaman ben der. Her eyi bunun üzerine kuruludur. Ama gerilla sen der. Gerillann her eyi; broürü, ilan, web sitesi vb. hep müteriyle ilgilidir. 12- Geleneksel pazarlama ne satabilirim der. Gerilla ise müteriye ne verebilirim diye sorar. Geleneksel pazarlama almak-satmak üzerine kuruludur. Oysa gerilla müteriye ne verirsem onun iine yarar diye düünür. 13- Geleneksel pazarlama reklam, PR gibi geleneksel yollarn her zaman ie yaradn düünür ve bunlardan birine inanr. Oysa gerilla pazarlama bunlarn birinin deil hepsinin birden ie yaradn düünür. Bunlarn bileimi ie yarar der. 14- Geleneksel pazarlama ayn sonunda gelen faturalara bakar, gerilla la ise ilikilere bakar. Bu ay kimlerle iliki kurduk diye sorar.

21 20 Fark 15- Geleneksel pazarlama teknolojiye pek fazla önem vermez, gerilla ise teknolojiyi sonuna kadar kullanr. 16- Geleneksel pazarlama büyük gruplar hedef alr. Gerilla ise küçük k gruplar ve kiileri hedefler. 17- Geleneksel pazarlama bilinç dn hedefler ve küçük detaylara önem vermez. Oysa gerilla pazarlama bilinç altn hedef alr ve detaylara önem m verir. Telefonla konuma biçimi veya insanlar ziyaret eklinin önemli olduuna inanr. i 18- Geleneksel pazarlama yalnzca pazarlama tantm ile sat yapabileceine inanr. Oysa gerilla pazarlama sattan önce rza almaya önem verir. Önemli olan insanlara çok fazla pazarlama malzemesi göndermek deil, bu malzemeleri göndermek için insanlarn rzasn almaktr. Sata deil rzaya odaklanmak önemlidir. Bu durumda sizin malnz almak isteyenler ihtiyaçlar olduunda ellerini kaldrp sizi çarrlar.

22 20 Fark 19- Geleneksel pazarlama monologtur,, gerilla pazarlama ise diyalogtur.. Gerilla her zaman bir sen söyle bir ben söyleyeyim der. 20- Geleneksel pazarlama bir avuç pazarlama yöntemi kullanr. Gerilla la pazarlamada ise kullanlabilecek 100 ayr silah vardr ve gerilla bunlarn içinden seçim yapp bilekesini kullanr.bu 100 silahn 62 si ise tamamen bedavadr.

23 Gerilla Pazarlama Silahlar 1) Pazarlama plan 2) Pazarlama takvimi 3) Ni/konumlandrma 4) =irket ad 5) Kimlik 6) Logo 7) Tema 8) Krtasiye malzemeleri 9) Kartvizit 10) ç tabelalar 11) D tabelalar 12) Çalma saatleri 13) Çalma günleri 14) Vitrin 15) Esneklik 16) A"zdan a"za pazarlama 17) Kitlesel katlm 18) Barter/takas 19) Kulüp/dernek üyeli"i 20) Ksmi ödeme planlan 21) Sosyal sorumluluk pazarlamas

24 Gerilla Pazarlama Silahlar 22) Telefon davranlar 23) Ücretsiz arama hatt 24) Ücretsiz danma 25) Ücretsiz seminerler 26) Ücretsiz tantm 27) Ücretsiz eantiyonlar 28) Alc yerine verici tutum 29) Füzyon pazarlama 30) Telefonda beklerken pazarlama 31) Baar hikayeleri 32) Çalanlarn kyafetleri 33) Servis 34) Takip 35) Siz ve çalanlarnz 36) Hediyeler 37) Katalog 38) Sar sayfalardaki ilanlar 39) Yaynlardaki köeler 40) Yaynlardaki makaleler 41) Herhangi bir kulüpteki konumac 42) Basn bültenleri

25 Gerilla Pazarlama Silahlar 43) Dinleyiciler 44) Fayda listesi 45) Bilgisayar 46) Eleme/seçim 47) Müterilerle görüme zaman 48) Merhaba/hoça kaln deme ekliniz 49) Halkla ilikiler 50) Medya ba"lantlar 51) Düzen/ekil/zarafet 52) Referans program 53) Çalma arkadalarnzla paylam 54) Garanti 55) Tele pazarlama 56) Hediye sertifikalan 57) Broürler 58) Elektronik broürler 59) Lokasyon 60) Reklam 61) Sat e"itimleri 62) A" ba"lantlar (networking) 63) Kalite

26 Gerilla Pazarlama Silahlar 64) Yeni basklar 65) Büyük boyutlu ka"tlar/beyaz tahta 66) lerleme/terfi frsatlar 67) Yarmalar 68) Online pazarlama 69) sseri ilanlar 70) Gazete reklamlar 71) Dergi reklamlar 72) Radyo spotlar 73) Televizyon spotlar 74) Bilgilendirici reklamlar (infomercial) 75) Sinema reklamlar 76) Do"rudan postalanan mektuplar 77) Do"rudan postalanan kartlar 78) Posta kartlar 79) Posterler 80) Talebe göre faks 81) Özel organizasyonlar 82) Fuar sergileri 83) itsel-görsel yardmc malzemeler 84) Bo zaman

27 Gerilla Pazarlama Silahlar 85) Olas müteri posta listesi 86) Aratrma çalmalar 87) Rekabet avantajlar 88) Pazarlama önsezisi 89) Seyahat 90) Tavsiye mektubu 91) Atibar 92) Coku & ihtiras 93) Güvenilirlik 94) Kendinizi ve bakalarn gözlemek 95) Birlikte çalmas kolay olmak 96) Marka ad bilinirlii 97) Belirlenmi Gerilla taktikleri 98) Müteri posta listesi 99) Rekabetçi olmak 100) Tatmin olmu müteriler

28 Sonradan Eklenen Gerilla Pazarlama Silahlar 1) Bilinçdna odaklanmak 2) Uygunluk 3) Temsil Sistemleri 4) Dil Modelleri 5) Riskleri tersine çevirmek 6) Balklar 7) Hz derecesi 8) Altn Oran 9) Not 10) Canl sohbet 11) Avatarlar 12) Mükemmelli"i modellemek 13) Pozitif sonuç tutumu 14) Farkl para birimlerini kabul etmek 15) otomasyon yazlm 16) Taksi reklamlar 17) Müteri düünceleri komiteleri 18) Sanal ofis 19) Yükseltme ve eklemeler 20) Çapalar ve tetikleyiciler 21) Alama 22) SMS mesajlar 23) nternet sitesi içerik yöntemi 24) Egosuz internet sitesi 25) Yüzde yüz izinli pazarlama listesi

29 Nas%l Gerilla Olursunuz! Silahlar!m!z var. Baz! yöntemlere sahibiz, Peki O zaman biz gerilla olduk mu? HAAAYIIIIIIR.!

30 Nas%l Gerilla Olursunuz! Madem Hayr, Gerilla Ruhu nu ortaya çkartan kiilik özellikleri nedir?

31 Gerilla Ruhu nu ortaya ç/kartan 12 ki-ilik özelli,i 1- Sabr Gerillan/n olmazsa olmaz özelli,idir. Çünkü bir -eyi satmak için çok büyük sab/r gerekir. 2- Hayalgücü Gerçeklerle yüzle-ebilmek kabiliyeti yan/nda gelecekte ne olaca,/n/ da öngörmek gerekiyor. Zaten birincisi olmadan ikincisini ba-armak oldukça güç.

32 Gerilla Ruhu nu ortaya ç/kartan 12 ki-ilik özelli,i 3- Duyarllk Gerilla pazarlamaclar ehirlerde, ülkelerde u anda neler oluyor, u anda durum nedir, Hep izlerler. O zaman da insanlarn kafasndakileri bilirler ve insanlarn kafalarnda sohbetlerinde ne varsa ondan söz edebilirler.

33 Gerilla Ruhu nu ortaya ç/kartan 12 ki-ilik özelli,i 4- Salam bir kiilik Egonuz, kiiliiniz çok güçlü olmal. Sizin çevrenizdeki insanlar, einiz dostunuz sizin pazarlamanzdan bkarlar ve size bunu deitir artk, bundan bktk derler. Bu çok kötü bir mesajdr ve bunun karsnda duracak kadar güçlü bir kiiliiniz olmaldr. Çünkü çevrenizdekiler sklsa bile sizi alacak insanlar ar daha sizin mesajnz alglamamtr bile. Ate bu nedenle çevrenizdekilere kulak asmayp srar edecek kadar güçlü olmalsnz. 5- Girikenlik, saldrganlk ABD'de irketler brüt gelirlerinin ortalama yüzde 4'ünü pazarlamaya ayryorlar. Daha agresif olabilen irketler daha iyi sonuçlar da elde edebilirler. Yaptnz ii heryerde anlatabilecek kadar giriken ve doru zamanda doru silahlarla harekete geçecek kadar saldrgan olabilmelisiniz

34 Gerilla Ruhu nu ortaya ç/kartan 12 ki-ilik özelli,i 6- Deiime açk olmak Gerillalar deiimden korkmaz ve deiimi çok sever. Bunu ben kucaklamazsam rakiplerim kucaklar diye düünür ve deiimi önce o içselletirir. 7- Cömertlik Gerilla her zaman müterime neyi verebilirim, neyi feda edebilirim im diye düünür. Müterilerinizle paylan, onlar baarl yaparsanz veyav beklentilerini karlarsanz siz de baarl olursunuz. Elinizde bir mum olsayd, bir salonda herkesin elindeki mumlar tek bir mumla yakmak mümkün olurdu. Böylece, sizinki hala yanarken, ayn anda bütün salons l l olabilirdi Enerjik olmak Gerilla pazarlamas zordur ve her zaman ayn ekilde uray gerektirir. Bu nedenle her zaman enerjik ve çalkan olmak zorundasnz.

35 Gerilla Ruhu nu ortaya ç/kartan 12 ki-ilik özelli,i 9- Merak ve örenme istei Gerilla her -eyi merak eder, ö,renir. Çünkü çevremizde ö,renecek çok -ey vard/r. Mart/lar gibi, yükseklerde uçacaks/n/z, denizdeki bal/klar/ görmek için iyice alçalacaks/n/z, sonra tekrar yükseleceksiniz. Böylece yeni geli-meleri sürekli izleyebilirsiniz. 10- Ansanlara dönüklük Gerillalar insanlarla bir arada olmaktan çok ho-lan/r. Herkesi severs ve herkesin hikayes/n/ dinler. Dinlemeyi bilmek gerillan/n önemli özelliklerinden biridir.

36 Gerilla Ruhu nu ortaya ç/kartan 12 ki-ilik özelli,i 11- Odaklanma 11 Gerillalar amaçlar/n/, hedeflerini suland/rmazlar. Odaklan/rlar ve odakland/klar/ i-i mükemmel hale getirmeye çal/-/rlar. Yani ayn/ anda oraya buraya birden fazla i-e sald/rmazlar. 12- Çok yönlü beyin ve eyleme dönüklük 12 Baz/ insanlar/n beyni tek yönlüdür. Her yere giderler, okurlar, seyrederler, gezerler vs. Fakat bu beyinlerinde kal/r. Baz/lar/n/n beyni ise çok yönlüdür. Bilgiyi al/rlar bunu harekete, eyleme dönü-türürler. -te gerilla bu yetene,e sahiptir.

37 Nas%l Gerilla Olursunuz! Tekrar döndük Nas/l Gerilla Olursunuz sorusuna Bu Ki-ilik özelliklerini geli-tirdikten sonra yapman/z gerekenler

38 Nasl Gerilla Olursunuz! Gerilla Sözlü,ünde Olmayan Sözcükler Yapamam Mazeret Duraksama Ben Asla Yava- Belirsizlik Olmaz Endi-e

39 Gerilla Sözlü(ünde Olmayan Sözcükler Yapamam Gerçek bir gerilla için her ey bir frsattr, bir engel deil. Bir eyi siz yapmazsanz bakas yapar. Onun için bir eyi niçin yapamayacanza ilikin nedenlerle deil, nasl yapacanzn yollarn seçin.

40 Gerilla Sözlü(ünde Olmayan Sözcükler Duraksama Bir söz ve birkaç posta puluyla hareket geçmek zorunda olan bir gerilla için duraksamaya gerek yoktur. Elinizde kaynaklarla ve güvenle harekete geçmeyi örenin; ayakta kalan ilk gerilla siz olun.

41 Gerilla Sözlü(ünde Olmayan Sözcükler Mazeret Mazeretten kaç/n/n Ba-ar/s/zl/,/n mazereti yoktur Aranan mazeret de,il, hedeflere ula-makt/r

42 Gerilla Sözlü(ünde Olmayan Sözcükler Ben Konu, sizinle i- yapmas/ için çal/-t/,/n/z mü-teridir Olas/ mü-terilere hedeflerine ula-malar/nda onlara nas/l yard/m olabilece,ini gösterin

43 Gerilla Sözlü(ünde Olmayan Sözcükler Asla E,er bir -ey asla yap/lmam/- ise bu, o ana kadar kimse taraf/ndan yap/lmam/- anlam/na gelir Bir -eyi siz asla yapmazsan/z bir ba-kas/ yapacakt/r ve kapmaya çal/-t/,/n/z i-i kapacaklard/r

44 Gerilla Sözlü(ünde Olmayan Sözcükler Yava+ Yava- hareket ediyorsan/z siz bir gerilla de,ilsiniz demektir

45 Gerilla Sözlü(ünde Olmayan Sözcükler Belirsizlik Gerilla h/zl/ olmak zorunda Belirsizlikle harcanacak vakit yok Ne kadar h/zl/ olursan/z sizin için o kadar iyidir

46 Gerilla Sözlü(ünde Olmayan Sözcükler Olmaz Olmaz diye bir kavram gerilla için söz konusu de,ildir Bir fikri uygulamaya geçirmemenin nedenleri yaln/zca fazlas/yla maliyetli olmas/, i-e yaramayaca,/n/n anla-/lmas/ ya da dünyay/ yok etme olas/l/,/n/n bulunmas/ olabilir

47 Gerilla Sözlü(ünde Olmayan Sözcükler Endi+e Bir gerillan/n endi-elenmeye zaman/ yoktur Ba-ar/l/ bir gerilla her zaman dü-ünür ancak hiçbir zaman endi-elenmez. Endi-e verimsizlik kayna,/d/r

48 Gerilla Pazarlamas Sadece KOB ler çin Midir? Özellikle küçük ve orta ölçekli iletmeler gerek pazarda, gerekse tüketicinin zihninde büyük paya sahip dev rakiplerle savamak zorunda oldu"undan, pazarlama stratejisi olarak en az maliyetle, rakibe en çok zarar veren gerilla pazarlamay etkin bir yöntem olarak benimsemek durumunda kalabilmektedirler. Bunun için de, küçük ve orta ölçekli iletmeler pazarlanabilir rekabetçi avantajlarn tanmlamal ve bu avantajlar üzerinde younlamaldrlar. Eer iletmenin rekabetçi avantaj yoksa etkin ve yaratc bir gerilla yönetici, bu avantajlar kefederek yaratabilecek olan gerekli vizyon ve kararll gösterebilecektir.

49 Levinson gerilla pazarlamada baarl olmak için 10 adm sralyor: 1- Pazarn aratr- Durumu ö"ren 2- Saladn faydalarn listesini yap nsanlar sizle i yaptklarnda ne yarar sa"larlar 3- Silahlarn seç Gerilla'nn 125 silah içinden sana uygun olanlar seç 4- Pazarlama plan yap Planl hareket etmek gerillann en büyük silahdr 5- Gerilla pazarlama takvimi yap - Neyi ne zaman yapaca"n bil 6- Füzyon Pazarlamada ibirli"i yapacak senin gibi irketler, kiiler bul 7- Telalanma sakin ol Panik ve acelelik zaman ve para kaybettirir 8- Saldry sürekli hale getir ve sürdür- Sonuç bir anda gelmez, en zoru budur 9- Azini sür Baz silahlar iyi sonuç vermeyebilir, onlar izle, ölçümle ve aykla 10- Kanallar seç - Sat için kullanaca"n kanallar seç

50 GERLLA PAZARLAMA NIN DÜNYA VE TÜRKYEDEK UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

51 Ambalaj örnekleri

52

53

54

55

56 Adrenalin boardshop. Otobüste adrenalin (=L) Bir kahve firmas Hey,City that never sleeps.wake up. slogan ile billboardn yere koyuyor.

57

58

59

60

61

62

63

64

65 Fruit Tree Fresh (meyve suyu ) MONDO Makarna (ALMANYA)

66

67

68 Formula di frças kürdanlk (ENDONEZYA) NIKE futbol.

69 Dev bir markör kaldrm bordürlerini boyuyor. NIKE ve çöp kutular. Çöp sepetine çöp atarken dna düürmeden içine düürme iste"i ile basket atma iste"i birletirilmitir.

70 3 küçük delik izlenimi veren sticker ve bowling topu üreticisi.

71 Fiat Ducato emsallerinden çok daha uzun ve geni iç hacimli oldu"unu anlatmak için yapt" alveri arabalarn XXL olarak yaptrm.

72 Saatchi&Saatchi.New York sokaklarnda umumi tuvalet ihtiyacn duyurmak için kartondan adamlar hazrlanyor ve ehrin muhtelif yerlerine konuyor. Amacna ulaan ve yetkilileri acil önlem almaya iten bir çalma.

73 Unicef Pakistan depremine yardm toplamak amac ile ka"ttan elbiseler satyor. Duracell ve bitmeyen tükenmeyen enerjisi.

74 Bir krlmaz cam üreticisi. çi para dolu bir kafesi insanlar bir umut ile ha bire tekmeliyor. Krabilirsen senindir. sveç demiryollar. Havaalanndan kalkan uçaktaki yolcular tarlada bir mesaj görüyor. Demiryolu ile yolculuk daha ucuzdu.

75 Bir Mobilyac%n%n önündeki durakta uygulad%(% gerilla

76 Yeni Rak/ fas/l heyeti

77

78 GERLLA PAZARLAMA NIN TÜRKYE DEK UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

79 T-box Boyner Holding T-box tat piyasaya yeni giren bir marka olarak, sergiledii tüm pazarlama faaliyetlerinde gerilla pazarlamann silahlarn kullanmtr. T-box kategori olarak klasiklemi ve pazarda benzerleriyle dolu olan ürünlerini yaratc uygulamalarla biçimlendirerek yeni bir ürün olarak sunmutur.

80 T-box Ürünün pazarlamasndaki farkllklarn dikkat çekicili"i T-box yetkilileri tarafndan da vurgulanm ve bu farkllklar öyle özetlenmitir: Geleneksel sistemin dna çklm ve sktrlm bir paketleme yaplmtr. Her yerde satlabilen bir ürün olsun istenmitir. Fiyat küsaratl konularak para üstü de ambalajn içine yerletirilmitir. Plajlarda, ayakkabclarda, ma"azalarda, benzin istasyonlarnda sata sunulmutur

81 T-box Boyner Holding, yllardr faaliyet gösterdi"i tekstil sektöründe giderek artan pazardaki rakipler ve üretimin çoklu"undan dolay tekstil markalarnn kendi paylarndan ciro kaybetmeye baladklarn fark etmitir. Bu durum karsnda, T-box yeni olmayan bir pazarda, yeni olmayan bir ürünü tüketiciyle buluturmak için gerilla pazarlamann ana unsuru olan yaratc enerjiyi devreye sokmu ve ortaya yeni bir konsept çkarmtr: Sktrlm ürün.

82 T-box T-box,, günümüzde 100 e yakn ürün yelpazesine ulamadan önce tüketicisini ve pazar sahip olduu tecrübe ve mevcut aratrma sonuçlaryla tanyarak pazara girmitir. Tüm bunlarn sonucu olarak iletme, yeni bir ürün veya hizmeti sunmadan önce yaplmas gereken geni kapsaml yüksek maliyetli aratrmalara gerek kalmakszn yüksek sat adetleri yakalayabileceini önceden tahmin edebilmitir.

83 T-box Uygulad" baarl gerilla pazarlama stratejisi sonucunda gerek pazarlama, gerekse iletiim faaliyetlerinde belirlemi olduu hedefleri yakalam ve hatta geçmitir. Temel amac ticari etkinlii yüksek olan, sonuç getiren reklam kampanyalarn seçerek ödüllendirmek olan ve A.M.A. (American( Marketing Association) ) izniyle yürütülen Effie Reklam Etkinli"i Yarmas nda T-boxT box, Giyim ve Aksesuar kategorisinde ödül almtr.

84 T-box Sektörde yeni bir pazar oluturan,, artk kendisiyle yaran bir platform marka haline gelen T-box, tekstil d ürünler üretmeye ve satmaya da balayarak Türkiye nin etkin, baarl ve karl markalar arasnda yer alma hedefini gerçekletirmitir (RVD/Kazananlar 2006). Tüm bu gelimelerin ardndan T-boxT Superbrands kitabnda yer almaya layk görülmütür.

85 T-box 2007 yl Ocak ay itibariyle T-boxT markas altnda iskambil kartlar, saat, srt çantas, cüzdan, emsiye, oyun zarlar, çakmak, prezervatif, dudak kremi, frizbi, örgü ipleri, oda kokusu gibi tekstil d bir çok ürünün satld" görülmektedir. Bu noktada, T-box nt box n, hedeflendi"i üzere platform marka olarak geliim gösterdi"ini söylemek mümkündür.

86 T-box ÜRÜN: FYAT:

87 T-box DAMITIM:

88 T-box

89 T-box

90 T-box

91 SONUÇ Umulmadk anlarda ortaya çkma ilkesiyle Rakibin kolaylkla taklit edemeyece"i Yaratc pazarlama iletiimi stratejileriyle =artc taktikler gelitirerek Müteriyi etkileyebilmek ve müteri zihninde rakip mamullere göre yakalamak istedi"iniz yeri elde edebilmek adna Hedef kitlenin tutumlarn de"itirmeye çalarak, niçin kendi markanzn satn alnmas gerektii noktasnda sistemli ve bilinçli olarak bir strateji planlamas ile Konumlandrma stratejisinin yan sra farkllatrma stratejisinin uygulanmasyla Gerilla pazarlama faaliyetleri baaryla gerçekletirilmi olur.

92 BEN SABIRLA DNLEDJNZ ÇN TE=EKKÜR EDERM.

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz. Bu, sizin tüplü daln içerdii potansiyel riskler ve scuba eitim program srasnda sizden istenilenler konusunda bilgilendirildiiniz bir beyandr. Bu beyan imzalamanz

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye Biliim ve novasyon S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye novasyon page 2 DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DÜNYANIN NYANIN NYANIN NYANIN EN EN EN EN TAZE TAZE TAZE TAZE DONDURMA Tanm Ticari Getirisi

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

SEO ve Sosyal Medya Tanıtım Semineri SEMİNER SÜRESİ 2 SAAT BİLGİYAZAN YAZILIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SEO ve Sosyal Medya Tanıtım Semineri SEMİNER SÜRESİ 2 SAAT BİLGİYAZAN YAZILIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SEO ve Sosyal Medya Tanıtım Semineri SEMİNER SÜRESİ 2 SAAT BİLGİYAZAN YAZILIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Eğitim Ücreti: Ücretsiz Eğitim Programının Amacı: SEO Sosyal Medya Dijital Pazarlama Sanatı

Detaylı

TURQUALITY DESTEKLERİ

TURQUALITY DESTEKLERİ TURQUALITY DESTEKLERİ PROGROUP, Dünyanın En Güvenilir Danışmanlık ve Eğitim Markasıdır Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Marka Tesciline İlişkin Harcamalar Yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin bütün

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta f Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta Reklamın satmadığı dönemlere çoktan girdik. Markalar satış ve pazarlama stratejilerini bunun üzerine kurduğu, odaklandırdığı devirler de

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr 2015 Sosyal Medya Kulübü SMÖ 2015 Takvim Dijital Dünya da Biz Benzer Etkinlikler Sponsorluk Türleri Ana Sponsorluk Platin Sponsorluk Gold Sponsor Silver Sponsorluk Kategori Sponsorlukları Diğer Sponsorluklar

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Konumlandırma

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

DESTEKLENECEK FAALİYET

DESTEKLENECEK FAALİYET LENECEK FAALİYETLER I.TASARIMCI ŞİRKETLERİNİN LENMESİ Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla aşağıdaki faaliyetler belirtilen tutarda desteklenmektedir. LENECEK FAALİYET

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik Otistik birey sosyal etkile?im, sözel ve sözel olmayan ileti?im, ilgi ve etkinliklerdeki s?n?rl?l??? erken çocukluk döneminde ortaya ç?kan ve bu özellikleri nedeniyle özel e?itim ile destek e?itim hizmetine

Detaylı

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi Türksat ın Tercihi İnovanka Türksat A.Ş, Kablo Tv, Uydu Net, E-devlet sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlarına tarafımızca

Detaylı

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYEL K LEMLER KILAVUZU

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYEL K LEMLER KILAVUZU KURUMSAL YÖNETM VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYELK LEMLER KILAVUZU 2012 çerik Bilgileri 1. HRAÇÇI RKET PORTAL KATILIM SÜREC...3 2. RKET KULLANICISI PORTAL KAYIT LEMLER...6 2 / 12 1. HRAÇÇI RKET

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

PC Bu Should Windows 8 Run Ve miyim?can Your PC Run Windows 8, And Should It?

PC Bu Should Windows 8 Run Ve miyim?can Your PC Run Windows 8, And Should It? ReviverSoft Blog Tips and Tricks to Make You Love Your Computer Again http://www.reviversoft.com/tr/blog PC Bu Should Windows 8 Run Ve miyim?can Your PC Run Windows 8, And Should It? Windows 8 bir duyuru

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

Aydın MENEK blog@aydinmenek.com.tr

Aydın MENEK blog@aydinmenek.com.tr Aydın MENEK blog@aydinmenek.com.tr Gerek birey gerekse kuruluşların, standartları belirli iletişim ağları üzerinden ses, video, yazılı metin vb verilerin iletişimi ile fiziksel değiş-tokuş işlemi yapmadan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

2008 FAALİYET RAPORU. Classified - Internal use

2008 FAALİYET RAPORU. Classified - Internal use İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU 2008 FAALİYET RAPORU Classified - Internal use İletişim Çalışma Grubu Üyeleri Canan Kestane-Coca-Cola Bulent Ozan Diren-Dimes Haluk Oget-Tamek Alaaddin Guc-Targıd Pamir Bora Esinli-Tamek

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 EM ÖRETM YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU EKM Ekim aynda düzenlenen ilk toplantda, okulumuz öretmenlerine program hakknda bilgilendirme yapld. Okulumuzda,

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

VE GAYRİMENKUL DANIŞMANINIZ

VE GAYRİMENKUL DANIŞMANINIZ GAYRİMENKULÜNÜZÜN PAZARLANMASI VE GAYRİMENKUL DANIŞMANINIZ HAKKINDA HERŞEY Aysın Reisoğlu Gayrimenkul Danışmanı Gayrimenkulünüzün Pazarlanması ve Gayrimenkul Danışmanınız Hakkında Bilmek İstediğiniz Her

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Birebir Tanıtım 81 ildeki 65 bin ve 93 ülkedeki 60 bin hedef kitleye birebir tanıtım yapılır.

Birebir Tanıtım 81 ildeki 65 bin ve 93 ülkedeki 60 bin hedef kitleye birebir tanıtım yapılır. TANITIM ÇALIŞMALARI Nasıl Tanıtılıyor? Birebir Tanıtım 81 ildeki 65 bin ve 93 ülkedeki 60 bin hedef kitleye birebir tanıtım yapılır. 1- Basılı doküman gönderimi (Gazete, Broşür, Bülten, Davetiye) 2- İnternet

Detaylı

Internet te Pazarlama

Internet te Pazarlama Internet te Pazarlama Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Reklâm Doğrudan posta Telepazarlama Internet Internet - Büyüklük Kullanıcı

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Kurumsal Kimlik. Web Sitesi Tasarımı & Kodlaması. Reklam Tanıtım Ürünleri. Dijital Medya. Stand Tanıtım Ürünleri. Prodüksiyon.

Kurumsal Kimlik. Web Sitesi Tasarımı & Kodlaması. Reklam Tanıtım Ürünleri. Dijital Medya. Stand Tanıtım Ürünleri. Prodüksiyon. Biz küçücük ama sıcacık bir ekibiz. İşimizi Tutkuyla yapar ve en iyi sonucu almak için çabalarız. Müşterilerimize verdiğimiz değer başta olmak üzere, birbirimize ve işimize aşkla bağlı oluşumuz, bizi yukarıya

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

KSEL GÜVENLK VE SUÇU ÖNLEME PUÇLARI

KSEL GÜVENLK VE SUÇU ÖNLEME PUÇLARI ARABA HIRSIZLIININ DURDURULMASINA YARDIMCI OLUN Ksa süre için de olsa, arabanz gözetimsiz braktnzda, tüm pencereleri kapatn, anahtar kontaktan çkarn ve tüm kaplar kilitleyin. Unutmayn, Avustralya Yol Kurallar

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri

Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Danman-Ö renci letiiminde Önemli Ö eler:yetikinlerin Ö renme Özellikleri ve Temel letiim Becerileri Prof.Dr.Berna Musal Yard.Doç.Dr.Sema Özan DEÜ Tp Fakültesi Tp E itimi Anabilim Dal Sunum Çerçevesi Yetikinlerin

Detaylı

ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ:

ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ: ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ: 1. Gün içinde ürünü ne zaman satın aldı/tüketti/kullandı? (Hangi saatlerde) 2. Ürünü kendisi mi satın aldı, başkası mı? Kim? 3. Ürünü tüketmesini/satın almasını/kullanmasını

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. . EVLİLİK HAZIRLIKLARI, EV GEREÇLERİ VE MOBİLYA FUARI 10-14 NİSAN 201 TRABZON DÜNYA TİCARET MERKEZİ BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

Detaylı

markada derinlik Muhterem İlgüner Kurucu, Yönetici Brandassist

markada derinlik Muhterem İlgüner Kurucu, Yönetici Brandassist Muhterem İlgüner Kurucu, Yönetici Brandassist 2,7 milyon şehir, 3 bin büyük şehir, 455 metropolitan şehir rekabet halinde; farkedilmek için! Küreselleşme, hiper rekabet Ne ölçekte olursa olsun, her şehir

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ Mayıs 2016

TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ Mayıs 2016 TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ Mayıs 2016 Girişim Halihazırda Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Denizli İhracatçılar Birliği işbirliği ve destekleri ile sürdürülen Türk havlusu ve tekstil ürünlerinin ABD de konumlanacak

Detaylı

herkesin bir reklamı olmalı

herkesin bir reklamı olmalı bilgi@herkesinreklami.com www.herkesinreklami.com herkesin bir reklamı olmalı herkesin bir reklamı olmalı Günümüzde reklam ve tanıtım gibi faaliyetlerin öneminin herkes farkında. Ancak çok zaman bu işler

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U. www.satisoyunu.com

Ya! Satarım Bal Satarım Satı Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U. www.satisoyunu.com U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009 www.satisoyunu.com Muallim Naci Cd. No. 53/2 Ortaköy

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 2017

SPONSORLUK DOSYASI 2017 SPONSORLUK DOSYASI www.baykusodulleri.org.tr www.tuad.org.tr BAYKUŞ Bayku Ödülleri Etkili ve doğru karar alabilmenin, riskleri azaltmanın en etkili yolu araştırma kullanmaktan geçmektedir. Bu etkinlikte

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Elif Öven Esra Akkan. Özge Aytekin Seda Buz

Elif Öven Esra Akkan. Özge Aytekin Seda Buz Elif Öven Esra Akkan Özge Aytekin Seda Buz 1 durum analizi 2 problem 3 analizi hedef kitle 4 strateji 5 yaratıcı işler 6 medya planlama durum analizi 500 marka, %80 i yabancı Uzakdoğu ülkelerinin fiyat

Detaylı

Yüzyılın Fırsatı. Sürekli kazanç imkanı. Üreticiden Tüketiciye Herkes Sürekli Kazanacak

Yüzyılın Fırsatı. Sürekli kazanç imkanı. Üreticiden Tüketiciye Herkes Sürekli Kazanacak Yüzyılın Fırsatı Sürekli kazanç imkanı Üreticiden Tüketiciye Herkes Sürekli Kazanacak Ücretsiz Üyelik = %25 Bireysel Kazanç = %25 Sermayesiz Ticaret = %25 Lisanslı Kazanç %40 - %80 Sürekli kazanç imkanı

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

EÐLENCE SEKTÖRÜNÜN PARLAYAN YILDIZLARI

EÐLENCE SEKTÖRÜNÜN PARLAYAN YILDIZLARI EÐLENCE SEKTÖRÜNÜN PARLAYAN YILDIZLARI ORGANÝZATÖR Atraxion Magazine & Tureks Uluslararasý Fuarcýlýk YARIÞMANIN AMACI 0 Dünyanýn eðlence anlayýþýný mercek altýna alan Atraxion Magazine, baþarýlý çalýþmalarýn

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz 1 ÖNSÖZ İşimiz; Kurumunuz için gerçekleştirilecek tüm kurumsal yenilenme, reklam, PR, basın ilişkileri, tanıtım materyalleri, strateji oluşturma, yeni müşteri ilişkileri ve marka yönetimi hizmetlerini

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

www.locareklam.com www.locaambalaj.com

www.locareklam.com www.locaambalaj.com R E K L A M M A T B A A A M B A L A J www.locareklam.com www.locaambalaj.com Hakkımızda Loca Reklam, 3800 metrekarelik alandaki matbaa ve ambalaj üretim tesislerinin yanı sıra bünyesinde bulunan creative

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 )

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK SPONSORU (25.500 ) ANA SPONSORLAR (21.500 ) SPONSORLAR (17.000 ) ÖĞLE YEMEĞİ EV SAHİPLİĞİ / AKŞAM KOKTEYLİ EV SAHİPLİĞİ/ İKRAM EV SAHİPLİĞİ

Detaylı

Güzellerden Güzellemeler...

Güzellerden Güzellemeler... Güzellerden Güzellemeler... Geçen hafta Tosya Y!BO ö"rencilerinin yaptıklarını anlatmı#tım, bu hafta da kolejlerde okuyan çocuklardan bir iki örnek verece"im Alev Okullarına gitmi#tim ilk dönem, Alev Okulları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... 1

İÇİNDEKİLER. Önsöz... 1 İÇİNDEKİLER Önsöz... 1 Bölüm 1: Boş Zaman ve Rekreasyon Boş Zaman ve Rekreasyon... 7 Boş Zaman ve Eğlence... 7 Boş Zamanın Gelişimi... 8 Boş Zaman Kavramı ve Özellikleri... 12 Boş Zaman Organizasyonları...

Detaylı

GalataMOON Neler Yapar?

GalataMOON Neler Yapar? GalataMOON 2011 yılında farklı bir isimle faaliyete başlayan firmamız, 2014 yılından itibaren yeni bir yapılanmaya girerek GalataMOON ismiyle, hizmet vermeye başlamıştır. Uzun yıllar televizyon, yapım

Detaylı

Adaptör Sürücüsü Kurulumu

Adaptör Sürücüsü Kurulumu Bu Hzl Kurulum Rehberinde gösterilen model TL-WN721N, örnek niteliindedir. letim sisteminiz Windows 2000 ise, lütfen ürün CD sindeki kullanc rehberine bakarak ilgili bölüme baknz. Adaptör Sürücüsü Kurulumu

Detaylı

Örneğin, salepi herhangi bir kuzey ülkesinde pazarlamayı düşünebilirsiniz.

Örneğin, salepi herhangi bir kuzey ülkesinde pazarlamayı düşünebilirsiniz. Hasmet Gokirmak MBA508 Uluslararası Ticaret Dönem Projesi Süleyman Şah Üniversitesi, Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bahar 2016 Hasmet Gokirmak 20 Şubat 2016 Bir ülke seçin ve Türkiye de üretilen fakat hedef

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış

Detaylı

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4)

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4) TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4) Özet Bilgilendirme Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı