Hayat DOSYALAMA TEKNİKLERİ VE DOKÜMANTASYON. Editör Rahime Demir. Yeri ve Tarihi. Kapak Teserımı. Hayat Yayınları: 167 Yönetim Dizisi: 48

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayat DOSYALAMA TEKNİKLERİ VE DOKÜMANTASYON. Editör Rahime Demir. Yeri ve Tarihi. Kapak Teserımı. Hayat Yayınları: 167 Yönetim Dizisi: 48"

Transkript

1 Hayat Yayınları: 167 Yönetim Dizisi: 48 Editör Rahime Demir Yayın Danışmanı Yard. Doç. Dr. Recep Bozlağan Yazan Şule Yılmaz BÜRO YÖNETiMiNDE DOSYALAMA TEKNİKLERİ VE DOKÜMANTASYON 2003, HayatYayıncılık İletişim, Yapım, Eğitim Hizmetleri ve Tıc. Ud. Şti. Tüm yayın hakları anlaşmalı olarak Hayat Yayınlan'na aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir; izinsiz çoğalblamaz, besılarnaz. ISBN: Şule Yılmaz Baskı Yeri ve Tarihi Yayına Hazırlık içdüzen Kapak Teserımı Baskı ve Ciit : istanbul, 2006 : Kevser Türkay : İbrahim Akdağ : Ferhat Çmar : Bilge Matbaacıhk Yılanlı Ayazma SokakNo: 6 Orrne iş Merkezi Kat: ı (Kale iş Merkezi Karşısı) Davutpaşa. Zeytinburnu-istanbul HAYAT YAYıNCılıK iletişim. YAPIM, EGiTiMHiZMETI.ERi VE Tic. LTD. şrt Yılanlı Ayazma Sokak Nd: 8 Orrne iş MerkenKat: 1 (Kale iş Merkezi Karşısı) Devutpaşa, Zeytinburnu-İstanbul Tel O Fax: O ~r~msaj ve Kişisel G~lişiın Kitapları Onli-ne Satış Hizmetleri ve Danışmanlık için i ~ Hayat

2 t ı İÇİNDEKİLER Şule YILMAZ 1972 yılında Ankara'da doğdu. ilk, orta ve lise öğretimini burada tamamladıktan sonra, 1995 yılında Hacettepe Ünıversıtesı Kütüphanecilik BÖlümü'nden mezun oldu. Çalışma hayatına Başkent Üniversitesi Kütüphanesi'nin kuruluş aşamasında görevalarak başladı. Aynı kururnda ıso 9001 kalite çalışmalarında birim sorumlusu ve kurum içi tetkikçisi olarak görevaldı. Bu süre içinde özellikle doküman hazırlama ve yönetimi konularında çalışmalar yaptı yılında daire başkan yardımcılığı görevini yürütürken, evlilik nedeniyle İstanbul'a yerleşti. Aynı yıl, kurulmakta olan Kadir Has Üniversitesi Kütüpharıesi'nde uzman kütüphaneci olarak çalışmaya başladı. Üniversitelerin Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulları'ndaki Tıbbi Dokümantasyon gibi bölümlerin ders kitabı ihtiyacını karşılamak için ve profesyonel yönetici asistanlarının temel başvuru kaynağı olarak hazırlanan "Büro Yönetiminde Dosya/ama Teknikleri ve Dokümantasyon" Şule Yılmaz'ın ilk kitabıdır. Yazarın mesleki dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Canım Kızıma Önsöz... ı.oolüm i. Kayıt Tutma :. 2. Belgenin (Evrak) Tanımı Hazırlanma Yerleri Bakımından Belgeler : Bilgi Sunuş Şekli Bakımından Belgeler Yazrh Belgeler Basılı Belgeler Manyetik Ortama Kayıtlı Belgeler Nitelikleri Bakımından Belgeler Resmi Belgeler Ticari Belgeler Gizli Belgeler Kıymetli Belgeler Kullanım Sıklığı BakımındanBelgeler Aktif Belgeler Pasif Belgeler Evrak Yönetimi Dosyalama Dosyalamanın Amacı Dosya Yönetimi İyi Bir Dosyalama Yönetiminin Bize Kazandırdıkları Dosyalamada Organizasyon Tipleri Merkezi Yönetim Sistemi IL" M er k ezı. y on.. etim Sisteminin Faydaları I.. 2 M erk ezı. Y" onetim Sisteminin Sakıncaları 21 II

3 6 BUKU YÖNETIMINDE DOSYALAMA TEKNiKLEru VE DOKÜMANTASYON BÜRO YÖNETİMİNDEDOSYALAMA TEKNiKLERi VE DUKÜMANTASYON Ademi Merkezi Yönetim Sistemi (Birimleri Esas Alan Sistem) Ademi Merkezi Sistemin Yararları Ademi Merkezi Sistemin Sakıncaları Karma Yönetim Sistemi İyi Bir Dosyalama Sisteminde Olması Gereken Özellikler Basitlik Ussallık (Akla Uygunluk) Kullanışlıhk Ekonomiklik Tutarlılık Transfer Kolaylıgı Etkıli Dosyalama için Gereken Kurallar Dosyalama Sisteminin Seçilme Süreci iyi Planlanmış Bir Dosyalama Sisteminin Yararları BÖLÜM 1. Dosyalama Sisteınleri Alfabetik Dosyalama Sistemi Alfabetik Sistemin Faydaları Alfabetik Sistemin Sakıncaları Numaralı Dosyalama Sisteıni Sıra Numaralı Sistem Desimal (Ondalık) Sisteın Desimal Dosyalama Sisteminin Yararları Desimal Dosyalama Sisteminin Sakıncaları Konu Adlarına Göre Dosyalama Sistemi Coğrafi (Bölgesel) Dosyalama Sistemi Kronolojik Dosyalama Sistemleri Karma Dosyalama Sistemi Dosyalama Sisteminin Alt Yapısında Bulunması Gerekenler Gelen Evrak Kayıt Defteri Giden Evrak Kayıt Defterİ... : Zimmet Defteri Dosyalama Sürecinin Aşamalan 3. BÖLÜM (Dosyalamada Takip Edilecek Yol) 53 I.I. Dosyalama Sürecinin Planlanması Dosyalama Sürecinin Planlanma Aşamalan Dosyalama Sürecinin Yolaçacağı Sakıncalar Belgelerin Sınıflandırılması ve Sıralanması Dosya Açılması Çapraz Başvuru Fişleri (Bak Fişleri) Belgeleri Dosyasına Yerleştirme (Dosvalarnanın Püf Noktası) Fihrist Hazırlanınası Fihristleme Kuralları Şahıs İsimleri Alfabetik Sıra ismin ilk Harfi ve Soyadı veya Yalnız Soyadı Birleşik isimler Yabancı isimlerde Örnekler Şirket isimleri Firma isimlerinde Lakap Tanınmış isimler Kısaltılmış Kelimeler ve Tek Harfler Yer isimleri Numara ile Başlavan isimler Mesleki Ünvanlar Tire ile Ayrılmış isimler Yabancı isimlerde Kullanılan Artikeller 71

4 8 BÜRO YÖNETtMINDE DOSYALAMA TEKNİKLERİ VE DOKÜMANTASYON BÜRO YÖNETIMiNDE DOSYAlAMA TEKNİKLERİ VE DOKÜMANTASYON Banka İsimleri Resmi Daire ve Müessese İsimlerL Adresler Soyadı Değişikliği '. Dosyanın Saklanması Dosyaya Erişilmesi : Evrak Takibinin Yararları Dosyaların Güncelleştirilmesi Dosyaların Yok Edilmesı ya da Arşivlenmesi BöLÜM 1. Büro UygulaınalarındaKupürleme Dosyalanıada Araç Gereç Seçimi Donanıın Seçimi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Dosya Etiketlerinin Hazırlanması Çekmece Etiketlerinin Hazırlanması Kutulama Kutuların Etiketlenmesi Dosya-Kutu veya Biriktirme Kunıları Raflama ~ Dosyalama Terminolojisi BöLÜM 1. Sekreterin Masaüstü Verimliliği 99 ı. Büro Verimliliğinin ArtırılmasındaSekreterlerin Rolü BöLÜM ı. Ofis Otamasyonu Ofis Otomasyonunun Amacı 106 l.ı. Ofis Otomasyonunun Alt Sistemleri c Kelime Işleme Sistemleri Elektronik Posta Sistemleri 108 ı, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Elektronik Dosçalama Sistemleri Sesli Cevaplama Sistemleri Görünrülü İletişim Sistemleri Ofis ÖtorrıasvonundaSekreterlerin Rolü IlA 3. Of' IS y.. önerımı BÖLÜM 1. Arşiv.'::: :::::::::::::::::::: ::~ 1.1. Arşiviri Onemı Birim Arşivleri Kurum Arşivleri Özel Arşivler Mikr 1 Olm f'l. ll Mikrofilmin Yararları Mikrofilmin Sakıncaları ll B'I 1 gısaya.r. A' r ıv1 eri... ll6 2. Arşivlik Malzemeler Arşiv Malzemelerinden Yararlamlması Evrakların Ayıklarıma ve Transfer Gerekliliği Transfer Metadıarı. ıı İşi Biten Dosyanın Kaldırılması ıı Periyodik Kaldırma Karma Arşive Kaldırılacak Evrakın Kontrolü Dosya Transferinin Planlanması Sınıflama Sistemi 120 Arsi -r- 'fl'ı i ı' Şıv.ıasru ~ em er. '7. Dosya Planı Dosyalama ve Arşivlernede Yapılan Hatalar Arşiv Dokümanlarının Bakımı ve Korunması 128

5 BÜR() YÖNETIMİNDE DOSYALAMA TEKNlKLERİ VE DOKÜMANTASYON Lo =:::...::..:::.:...:=-=:..::..-:...::...=----~ ' 9.1. Arşiv Rafları Ayıklama İmha Dosya Hizmetlerinin Arşiv ile Ilişkisi 130 IL. Devlet Arşivleri 131 LU. Türkiye'de Bazı Önemli Arşivler 131 B.BöLÜM ı. Elektronik Doküman Yönetim Sistemleri (EDYS) 133 Lı. Doküman Yönetim Sisteminin Amacı Elektronik Doküman Yönetim Sisteminin Amacı l. Elckrronik Doküman Yönetim Sistemi'nin (EDYS) Faydaları Elektronik Doküman Yönetiminin işlevleri EDYS'nin Işlevsel Alt Sistemleri EDYS'nin Araçları, Donanım Program Bilgi Yönetiminin İşlevleri Türkiye'deki Durum Yeni Eğilimler.' 142 Yararlanılan Kaynaklar 143 ÖNSÖZ Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojisi ile büroların işlevleri ve yönetim anlayışlarındaönemli değişmelermeydana gelmiştir. Bu geliş. meler neticesinde "modern bürolar ve yönetimleri" anlayışıortaya çık- ~ _-~-_.. --_ _-- mıştır. Çeşitli kurum ve kuruluşların türlü faaliyetleri sonucunda ortaya'j çıkan evrakların ve kullanılan bilgilerin hacminin artması, bu bilgilerin istenen şekilde, hızda ve doğrulukta düzenlenmesini. akılcı ve ekonomik biçimde yönerilmesini ve istenen bilgilere hızla erlşllrnesini zorlaştrrmışnr,. Amaç; akılcı bir sistem içerisinde istenilen bilgiye kolay, ekonomik ve ~\ hızla ulaşmaktır. Bu da kayıt yönetimi kapsamınagiren dosyalama ve ar- J şivlerne hizmetlerini zorunlu kılınakta ve bunun önemini artırmaktadır. Gelişen ofis teknolojileri içerisinde artık dosyalama ve arşivlerne İşlemleri bilgi~ayar ortaınında yapılmaktadır. Fakat bu konuda, her ne kadar en son teknolojikiillanılsa da, rnanual dosyalaınasistemlerinin bilinmesi gerekmektedir. Çünkü, bilgisayarile"yap1andosyalamanıntemelinde manual dosyalama sistemi vardır. J:)g~y<ı!a_ma iii, y~rıetici asistanlarırun asli,g(;re_yl~~ind~!ls<!y_ıls_a da hemen her ons çatı anınındosyalama sistemleri vetekniklerjhakkjnda fıkir sahibiolmasındayararvardıi.- _. - Bu kitap, meslek yüksekokullarındabulunan Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı öğrencilerine ders kitabı olma niteliğinin yanında, işletmelerde sağlıklı bilgi akışının sağlanabilmesi için, arşiv ve dosya hizmetlerinin örgütlenmesinde yardımcı,kaynak kitap olma özelliğini de taşımakt.ıdır,

6 ıı BÜRO YÖNHiMiNDE DOSYALAMA TEKNİKLERİ VE DOKÜMANTASYON Bu kitabın hazırlanması fikrini ve şevkini veren çok değerli hocam Sayın Gülbin Göral'a; anlayışını, desteğini ve yardımlarını esirgemeyen başta daire başkanım Sayın Ertuğrul Çimen'e ve çalışma arkadaşım Ramazan Çelik'e, sevgili eşirne ve aileme sonsuz sevgi ve teşekkürlerimi sunarım. lstanbul-200j: Şule YILMAZ, i" I: ~,1.1 ii: * i ı..- o O D o KayıtTutma Belgenin (Evrak) Tanımı Evrak Yönetimi Dosyalama ic7 Dosyalamada Organizasyon Tipleri o iyi Bir Dosyalama Sisteminde Olması Gereken Özellikler o o Etkili Dosyalama için Gereken Kurallar Dosyalama Sisteminin Seçilme Süreci o iyi Planlanmış Bir Dosyalama Sisteminin Yararları O Çalışma Soruları...l Le ı. KAYIT TUTMA ~ Gerek iş hayatında, gerek özel hayatta kayıt tutmanın önemli bir yeri vardır. Kayıt tutmaksızın verimli ve başarılı çalışmaya imkan yoktur. Bu t. Yaill.lz gu...nu...m...üzd.e.. d.e. ğ.il eski. çağlarda da. ger..eğ.i.hi.ss.edilm.i.. ş " b.i.'r...ko.. nu.. d.u... r... Kayıtlar; olupbitmişveya olması beklenenvak'aları bize istediğimiz,.anda:natlr1a-trilasi' yarar. Kayıtlarıur)ailliiritopLıntı,randeVü-resıJı:trve_J.. \; ~[yarı,t_~,ı:~l~ri gibi geçiçi olup ait oldukları ış bifınceyekilnarbir de~er f ifade eder. Büyük bir kısmı da süreklidir ve bize geçmişte olup bitenler hakkında fikir vererek yeni sorunların çözümünde yardımcı olur. İş hayatında elde edilecek başarıda. herşeyden önce çok dikkatle ve tam ola düzenli bir şekilde saklanmış olan kayıtların sınıflandırıl rak tutulmuş, ması ve değerlendirilmesi önemlidir,

7 14 BURO Yö,EnMİNDE DOSYALAMA TEKNİKLERİ VE DOKÜMANTASYON BÜRO YÖNl:lİMİNDE DOSYALAMA TEKNİKLERİ VE DOKÜMANlASYON 15 Tipik bir işte kayıtlar; şahsi işler, muhasebe, satışlar, faturalar, reklarnlar, imalat ve idari faaliyetler olarak sınıflandınlabıhntabı19 byf<taliyetlerin herbiri ihtiyaca uyacak ve orıu brşllayaca.ıc clgsy,ılamasistemine göre düzenlenir. Önemli olan, bir yöneticinin. ihtivaç duyduğu bilgi kaydının kaldırıldığı yerden hemen bulunup ona ulaştırılluıısıdır; Bu belgeler; yazılı belgeler, basılı belgeler ve manyetik ortanilara ka belgeler olarak üçe ayrılır. yıtlı 2. BELGENİN (EVRAK) TANIMI Bclge;\/Jir olayın gerçeğe uygunluğunu ya da lii~p1ıfyı.n varlığını kanıtlayan yazı, fotoğraf, resim, grafik,hariia;film;-disk, disketv manyetik bant vb. her türlü bilgi kaynağıdır. Bu bağlamda dosyalamaya konu olan belgeleri hazırlanma yerleri, bilgi sunuş şekilleri, nitelikleri ve J<ullarııin sıklikları gibi çeşitli kriterler bakımından sınıf[andırabiliriz.':c\-) '- -, - - ',-,,:-/ 2.1. HAZIRLANMA YERLERİ BAKIMINDAN BELGELER Hazırlanma yerleri bakımından belgeleri üç grupta Dışarıdan gelen Dışarıya gönderilen Kuruluş içi belgeler Kuruluşa yan kuruluşlardan, bağlı olduğu kuruluşlardan, kendi şubelerinden, resmi daitelerden, özel ya da tüzel kişilerden çeşidi belgeler gelmektedir. Bürolarda sürekli bir belge akışı vardır. Kuruluşlar genellikle gönderdikleri belgelerin bir kopyasını çeşitli nedenlerle dosyalarlar, Bu belgeler yazılı, basılı ya da rnarıyetik ortarnlarda ~yı.tlı olabilir. - --ie'i.ck:rt'l:,h Dosyalanan belgelerden kuruluş içi belgeler; ' ruluşun tüm birimlerinin faaliyetleri sonucunda hazırlanırlar, Omeğin; pazarlama bölümünün, yaptığı pazar araştırmaları, satış planlaması, reklam, flvarlama, sauş analizi ve faturalama gibi eylernlere ilişkin düzenlediği belgelerdir. Personel bölümü ise, ücret ödemesi, iş eğitimi, iş başvuruları gibi belgeler üretir BİLGİ SUNUŞ ŞEKLİ BAKIMINDAN BELGELER Yazılı Belgeler İş mektupları, resmi yazılar, resmi olmayan yazılar, raporlar form ya. zılar, faks. mesajları vb. gibi belge türleridir. Bu belgeler kurul~şa dışarı. d.an.gelmış ya da kuruluş tarafından bir kopyası alınarak dışarıya göriderilmiş, aynı zamanda kuruluş içinde yazılı haberleşmeyi sağlamak üzere hazır~an~ış belgeler olabilirler. Yazılı belgelerden özel mektuplar ve yönetıeılerın gerek görmedikleri belgeler dosyalanmazlar Basılı Belgeler, Fotoğra~ar,.resimler, resmi gazeteler, kitaplar, dergiler, dergi ya da gazeteden ~esılm:ş ~~kaleler, reklam broşürleri, çeşidi grafikler, çizimler, pla~,. proj~. vb: le~ıdır. Bunlar da kuruluşa dışarıdan gelmiş ya da kuruluş. ıçınde üretilmişbelgeler olabilir. Bu belgeler de yöneticilerin vereceklerı karar doğrultusundadosvalanır,! '( '\ ),.<,')(V! Manyetik Ortama Kayıtlı Belgeler l, (,-\ (' d' Rady.?teyp, videoteyp ve bilgisayar aracılığıyla kaydedilmiş belgeleri ir. ~u tür.~elge~.er dışarıdangelen telefonların, konferans ve çeşitli top. ". ~t arın, özelgünlerin, projelerin ve programların, bilgisayar ağlarınd 'vicwdata sayfalarından alınan ses görüntü ya da bilsil. d' k d' k a, fi1 ikrof ' gı erın ısk, ıs et, m, mı ofilm, ses bandı, videokaset vb. üzerine kaydedilm. i i şur B tü b i i d d esıy e o u-. u r e ge er e yine ışarıdan gelebilir ya da kuruluş tar f d hazırl.a~m.~ş olabilir. Manyetik ortamlara kayıtlı bu belgelerin do:;~a:~ ması ıçın özel donanım gereklidir NİTELİKLERİ BAKIMINDAN BELGELER Resmi Belgeler Re.sm!. ku':.'~ ve kuruluşlara görıdqrilen ya da buralardan gelen belfel.erdır.?rnegın vergi beyannameleri, s,igorta bildirgelert. dava dilekçee~, resmi belgeler sınıfına giren belgeler bu gruba girer. TÜrkiye'de resmi y~zışmal~rın düzenlenmesi konusunda iki ayrı çalışma vardır. Bu belgelerın hepsı dosyalanır.

8 16 BÜRO YÖNETIMiNDE DOSYALAMA TEKNİKLERİ VE DOKÜMANTASYON '~ÜRO YÖNETIMiNDE DOSYALAMA TEKNİKLERİ VE DOKÜMANTASYON Ticari Belgeler Kuruluşun iş ilişkileri ve yasalar gereği hazırladığı belgeler ve bu a maçla diğer kişi ve kuruluşlara gönderdiği ya da onlardan aldığı belgeler. s dir. Örneğin ticari sözleşmeler, faturalar, muhasebe kayıtlarıvb.'leri ticari belge grubuna girer. Bu belgelerin bir kısmı yasal zorunlufuktan, bir' kısmı da yöneticilerin istekleri doğrultusunda dosyalanır Gizli Belgeler Bu belgelerin farkı, üzerinde "gizli" ya da "çok gizli" işaretinin/yazısının bulunmasıdır. Bu belgeler resmi ya da ticari olabilir. İçerdikleri bil. ' gilerin gizli olması nedeniyle, herkesin rahatlıkla ulaşamayacağı şekilde muhafaza edilmeleri ve yok edilmeleri gerektiğinde de aynı titizliğin gösterilmesi gerekir Kıymetli Belgeler Bono, çek, hisse senedi, tahvil, para gibi nakit ve nakde çevriıebilir,'i., değerdedir. Kuruluşun önemli ticari işlemleri sonucunda ortaya çıkan belgelerdir. Örneğin teminat mektupları, hesap özetleri, para ihbama-' meleri gibi belgeler kıymetli belge sayılır. Kıymetli belgelerin de gizli belgeler gibi teslim alınmalan, ilgili bölümlere gönderilmeleri ve dosyalanmaları dikkat ve titizlik gerektirir. Bu tür belgeler güvenli kilitleri bulunan dolaplar ya da çelik kasalar içinde korunmalıdır KULLANIM SIKLIGI BAKIMINDAN BELGELER : bir süre bunlardan yararlanılmayacağıdüşünülen belgelerdir. Bu belgeleçok sık başvurulmayacağı için güvenli fakat el altında olmayan bi~. ye: konmaları uygundur. Orneğin; başka bir kunıluşla yapılan uzun surelı bir ticari sözleşme ya da personel sözleşmeleri gibi belgelerdir., c:!,,:-v,-c-.lt_ 3. EVRAK YÖNETİMİ /"3~ Evrak yönetimi, belgeleri dosyalamaktan mı oluşur! Belgenin başından geçl1l:si_gı:~e}("!0.i:i!!' i~"1l!leri!ı.yönetimin~_".e_or:_ r ~izisyo~~_n~ ev;:aj(yöile~mi diyoruz...~vr:ık,_yön_e!~i bir belgenın oluş.' ınasiilehaşlarye o belgenın~aklama sureslııı!lkaı:ıunen dolınasırı~.igı.~ devam eder. Evrak yönetiminin sağlıklı yürüyebilmesi, dosyalama sıstemımizın ae;;ükemmel bir şekilde oturması ve işlemesinin bir sonucudur; Ancak bunun için en başta evrak yönetiminin terminolojisini bilmek gerekir Aktif Belgeler t: Çeşitli işlemler nedeniyle devamlı kullanılması gereken ve el altında, yakın bir yerlerde bulundurulması tercih edilen belgelerdir. Örneğin; müşteri bilgi formları, faaliyet raporları, aylık satış raporları gibi Pasif Belgeler İleride kullanılması düşünülen, isteğe göre ya da yasalar gereğince saklanması gereken, yakın geçmiş zamanda sıkça yararlanılınışfakat uzun tl 1\ '/ 4. DOSYALAMA \"\" Etkin bir yönetimin en önemli ögelerinden biri "bilgi" dir. Bilgi, "bir iş veya konu üzerinde bilinen şey ya da bilgi kullanıcısının bir iş veya.konu hakkındabildikleri" olarak tanımlanır.bilginin kullanılmasındakıteme] amaçlar; bilgilendirme, ima erme, problemleri tanıma, problemleri çözme, karar verme, planlama, örgütleme ve kontrol etmedir. _

9 f ț ~" JJÜRO YÖNETiMiNDE DOSYALAMA TEKNİKLERi VE DOKÜMANTASYON 19 IS Buno YÖN!o'TIMİNDEDOSYALAMA TEKNİKLERı VE DOKÜMANTASYON Yöneticiler hem işletme içinden, hem işletme dışından geçmişle ya da bugünle ilgili çeşitli bilgilere ihtiyaç duyarlar. Küçük ya da büyük tüm örgütlerin önemle üzerinde durduklarısorun yöneticilere gerekli olacak bu bilgileri sağlayacak etkin ve gelişmiş bilgi iletişim sistemini kurmaktır. Çünkü örgütlerde biriken ve kullanılan bilgilerin hacminin artması, bu bilgilerin istenen şekilde, hızda ve doğrulukta düzenlenmesini, akılcı ve ekonomik biçimde vönetilmesini ve istenen bilgilere hızla erişilmesini zorlaştırmıştır. ABD'de yapılan bir araştırmayagöre, herhangi bir büro görevlisinin iş yükü okumak, kopyalamak, dosyalamak ve arşivlemek gibi işlemler açısından her yılortalama belge artmaktadır yılı itibariyle ABD'de her büro çalışanı yılda belge işlemektedir ve işletmelerin tuttukları kayıtlar her 10 yılda iki katına ulaşmaktadır. Zamanla örgütlerin büyüyüp karmaşıklaşmasınaparalel olarak bilgi gereksinimi artmakta, bu da yaratılan belgelerin ve kayıtların sayıca ve türce çoğalmasına neden olmaktadır. İşte bu nedenle kayıt yönetimi kapsamına giren dosyalama ve arşivleme hizmetleri zorunlu olmakta ve önemi artmaktadır. f /- Sonuç olarak dosvalama, kayıt tutmanın zaruri bir sonucudur. Büro_'ı, larda hiç durmayan bir evrak akışı vardır ve bu akış iki ana kaynaktan' gelmektedir: mp Kurum dışından gelen evraklar (faks, mektup, fatura vb.) ''1 Kurum içinden gelen evraklar Bir iş yerinde türlü faaliyetler sonucu üretilen belgelerin düzgün bir' şekilde saklanmasına, arandığında hemen bulunabilmesine ve işi bitti. ' ğinde ait olduğu yere kaldırılmasına "dosvalama" denir.. "Her şeyin bir yeri olmalı" her şey de yerinde olmalı." ilkesi unut~ mamalıdır.,._ 4.1. DOSYALAMANIN AMAcı Dosyalamanınamacı, her bilginin yapısınauygun yerlerde bulundurularak saklanmasıdır.dosyalamanındiğer bir amacı da; kıymetli evrakın aslına uygun ve zarar görmeden saklanmasıdır,örneğin; bir noter işlemyaptığı belgeleri titizlikle ve aslını koruyarak saklar ve gerektiğinde işleme ko. yar. Bir banka da müşteri hesaplarının saklandığı hesap kartonlarınıveya bilgisayar kartuşlarını her an hizmete hazır tutmak zorundadır. Büro vazışmalannda daima bir kopyanın saklanması zorunludur. Memurlar tarafından yapılan yazışmalarınbir kopyası ilgili dosyaya konulur. Bir yazının hangi dosyada korunacağı (saklanacağı), büroların dosya tasnif sistemine göre belirlenir. Bilgilerin zaman kaybetmeden derhal ilgili dosyaya konularak kaybolması ya da başka belgelere karış. ması önlenir. Kayıt yönetimi süreci ne kadar bilimsel esaslara dayandırılırsa,o ölçüde etkin ve verimli olacak ve amacına ulaşacaktır. Dosyalama işlemleri hiçbir sistematiğe bağlı olmaksızın yürütülürse, yöneticiler gerekli bilgiyi sağlayamadıklarında yerinde ve zamanında doğru kararlar veremevecekler: işletmenin verimliliği düşecek, bunun sonucu olarak da işletme müşterilerineya da sorumlu olduğu diğer kişi ve kuruluşlara, tatmin edici düzeyde hizmet veremeyecektir DOSYA YÖNETİMİ Eskiden bir büroya ya da işyerine girdiğinizde gözünüze ilk çarpan şeylerden bir tanesi etraftaki kağıtlar, raflardaki boy boy dosyalar olurdu. Çağımız bilgisayar çağı ve bilgisayarların devreye girmesiyle bu durum oldukça değişti. Artık, kara kaplı dosyalarınyerini bilgisayar ekranları aldı. Işletmelerde bilgisayarlardan en etkin bir şekilde yararlanılmayaçalışılmaktadır.posyal~.!!!.ayearşivjel1!e bilgisayar ortamında..!~ılmak.?dlr.jancak mek-ı:uprai olsun, imzalı belgeler olsun hııla b!lgisayar ortamında saklanması mümkün olmayan bir çok belge vardır. Ustelik, ABD'de yapılan bir, araştırma, hala dosyalamanınyüzde 95'inin kağıt üzerinde saklandığım." fortaya koymuştur. Bu belgelerin bir düzen içerisinde saklanması şarttır. -'~ f Evraklarınızı bilgisayarınızda bile saklıyor olsanız dokümanlarınızı ~rşivlemek için kendinize bir sistem bulmanız kaçınılmazdır. Ayrıca ma- \_ nual (elle) yapılan dosyalama sistemlerinin günümüzde geçerliliğinikorumasının iki nedeni vardır. Birincisi; bilgisayar ile dosyalamanın manu- - al dosyalama sistemleri temeline göre yapılması, ikincisi ise; dosyalama.. ecinin bilgisayarla dosyalama yerine manual dosyalama esasına göre latılmasınınpedagojik açıdan öğrenmeyi kolavlaşnrrnasıdır,

10 ıd BORa YÖNE11MINDE DOSYALAMA TEKNıKLERİ VE DOKÜMANTASYON, BORa YÖNETiMİNDE DOSYALAMA TEKNİKLERi VE DOKÜMANTASYON ıı,.:..:...-_ İYi BİR DOSYALAMA YöNETİMİNİN BİZE KAzANDIRDIKLARI / r /i'/1) AL 1'\1(1 a) Her bir evrağın kaldırılacağı dosya belli olacağından masanızda kağıt yığınları oluşmayacak ve işlemi biten belge ilgili dosyaya beklemeden kaldırılacaktır. ' b) İyi bir dosya yönetimi başka birine ya da başka birime verilen dosyanınıbelgenin kaydını tutar ve iadesini sağlar. c) ~yi bir dosyalama yönetim sistemi, size çalışma düzeni kazandırır. d) Ihtiyaç duyulan belgeye/dosyaya, bu 2 yıl öncesine ait bir belge de olsa, kısa sürede ulaşmamzı sağlar. 5. DOSYALAMADA ORGANİZASYON TİPLERİ Dosyalama ve arşivleme hizmetlerinin yöneriminde üç farklı sistem uygulanmaktadır MERKEzİ YÖNETİM SİSTEMİ. ~vrak hacmi az ve durumu elverişli olan küçük kuruluşlardamerkezt sıstem uygulanır., Dosya ve belgeler aynı_yerde ve tek bir ünitede korunur.bokü_ ma.ntas~oıı: merkezi de denen bu merkez büro, kuruluşun ~Üm birimlerıne hızmet eder ve konularla ilgili bilgiler bir arada bulu d " '1 1 k'. n ugu ıçın ı gıı ışı aranan şeyi hemen bulur. Böyle bir örgütlenmeye ihtiyaç duyulmasının nedeni, giderek artan kayıt hacminin büyük boyutlara ulaşmasıdır Merkezi Yönetim Sisteminin Faydaları a) Kayıt ve belgelerde tekrarı önler, karmaşıklığı ve b~na bağlı olarak doğacak hataları azaltır. b) Merkezi büroda dosyalama konusunda uzman personel çahşnnlabilir, c) Aynı konuda ayrı birimlerde çift dosya (mükerrer) ya da benzer dosyaların oluşmasınıönler. d) Dosyalar daha iyi korunur ve arandıklarında uzman kişiler tarafından kısa sürede bulunarak, zaman tasarrufu sağlanır. e) Dosyalama ve arşivlerne için ayrılması gereken alandan ve personelden tasarruf sağlanır. f) Dosyalama ve arşivleme amacıyla kullanılan malzeme ve donanımdan tasarruf sağlanır ve bunlar daha etkin kullanılır Merkezi Yönetim Sisteminin Sakıncaları a) İş hacmi ve belge sayısı az olan kuruluşlarda uygulanması durumunda, maliyeti yüksek olacağı için uygun bir sistem değildir. b) Merkezi yönetim sisteminde dosyaların onlardan yararlanacak memurlardan uzakta oluşu zaman kaybına, dosyaların yıpranmasına ve kaybolmasına yol açar. c) Bazı birimlerde, işlerin özelliği değişik kayıt ve dosyalar turulmasını gerektirebilir, Merkezi sistemde bu gereğin yerine getirilmesi güçlük yaratır. d) Merkezi sistemlerde kullanılan dosyalama ve arşivlerne sistemi esnek değildir. Yeni gelişmelere uydurulması, genişletilmesi ya da daraltılmasıçok güçtür. e) Konusunda uzman, recrübeli ve becerikli kişilerin istihdam edilmesini ve yüksek kapasiteli donanımların kullanılmasınıgerektirdiği için, hizmetin maliyetini yükseltir. f) Aynı belgeye ihtiyaç duyan farklı bölümler arasındaki bağlantının kurulması ve sürdürülmesi önem taşır. Bu durum çoğunlukla sorun yaratır ADEMİ MERKEZ İ YÖNETİM SİSTEMİ (BİRİMLERİ ESAS ALAN SİSTEM) (' Belgelerin dosyalanmaları her bölümün kendi içinde kurulmuş kü.. \çük üniteler tarafından gerçekleştirilir.her bir sorumluluk merkezi, ken-

11 BÜRO YÖNETiMiNDE DOSYALAMA TEKNİKLERı VE DOKÜMANTA'YON BÜRO YÖNETiMiNDE DOSYALAMA TEKNİKLERı VE DOKÜMANTASYON 23 dine ilişkin kayıt ve belgelerin dosyalarını oluşturur. Evrak hacmi fazla olan büyük kuruluşlarda veya yerleşme durumlarının mümkün kıldığı hallerde ademi merkezi sistem uygulanır. Bazı belgelerin, işlem gördüğü birimlerde dosyalanmaları ı1aha uygundur. Bu düzenlernede her bölüm kendi dosyalarını güncelleştirir, genellikle kendi dosyalarında bulunan bigileri temel alarak kararlar verir ya da raporlarını hazırlar. Gerekli olduğu zaman, birimler arasında dosya alış. verişi de yapılabilir Ademi Merkezi Sistemin Yararları a) Evrakın dolaşmasında çabukluk sağlanır. b) Dosyaların sayısı az ve hacimce de küçük olacağından, kullanılmaları da kolayolur. c) Dosyalama ile ilgili olarak yapılan işlemler, merkezi sistemde uygulanan işlemler kadar şekle bağlı ve karmaşık değildir. d) Dosyaların, üzerinde işlem yapacak memurlara yakın oluşu, işler. de kolaylık ve çabukluk sağlar. c) Her bölüm kendine uygun olan dosyalama sistemini uygular. f) Sistem daha esnektir. Yeni bir sisteme geçilmesi ya da sisteme başka bölümlerin dosyalarınınilave edilmesi sorun yaratmaz. g) Evrak ve 'dosya işlerinde çalışan personelin birimin diğer servis. leriyle ilişkide bulunması, iş yeri psikolojisi yönünden olumlu et. kiyi sağlar Ademi Merkezi Sistemin Sakıncaları a) Birden fazla birimi ilgilendiren konularda, her birimde ayrı ayrı dosya açılması emek, zaman ve gereç harcanmasına yol açar. b) Hizmetin denetimi güçleşir, c) Bazı durumlarda aynı içerikli dosyaların bazı bölümlerde diğerlerinden farklı zamanlarda güncelleştirilmesi,yazılan raporlarıngü. venilirliğinibir ölçüde azaltır KARMA YÖNETİM SiSTEMi Kuruluşun bünyesine göre, bazen her iki sitemin birlikte kullanılması doğru olabilir. Karma sistemin amacı; her iki sistemin ortaya çıkarabileceği eksikliklerden kuruluşu korumaktır. Merkezden sık sık başvurulanve ilgili memur ve sekreterlerin her an ellerinin altında bulundurulmasıgereken veya çok değerli ya da gizli olan belge ve dosyalar ilgili birimlerde. memur ya da sekreterlerin odasından yönetilir. L T?m kuruluşlardadosyalama hizmetlerinin en etkin şekilde ~~~le~e.,.si tek!:ı1r sistemöileiumez. ~~ruluşunfaaliyet alanına, dosyalamahizmetk..ri!1in. yoğunluğuna, çalışanların sayısına ve niteliğine, yer ve donanım du,~,:,ni göre'l1erkuruıuş'kendisineuygıinoiac:ikljifsistemi uyguıanl.alıdır. 6. İYİ BİR DOSYALAMA SİSTEMİNDE OLMASI GEREKEN ÜZELLİKLER Dosyalama sisteminin kuruluşa istenen faydayı sağlayıp, kuruluşun daha etkin ve verimli yönetilmesine katkıda bulunabilmesi için, aşağıda. ki özellikleri taşıması gerekir BASİllİK Jyi bir dosyalama sistemi, bu sistemi kullanan herkes tarafından ~~ laran!aşıhr veıruııamıa6ilirolmalıdır. Bunun sonucu olarak gerek dos. yalara konulan evraklara erişilmesi, gerekse evrakların dosyalara konulması açısından kişileri tereddüte düşürmeyen, zaınan kaybettirmeyen ve hızlı karar verdiren bir dfuende tasarlanmalıdır. Şunu da unutmamak gerekir ki; ~ir evraks saniyede, en fazla 45 saniyede bulunmalıd!f:jbu" lunamıyor ise sistemsizlik ya da sistemde hata var demektir. '- -,----_.._----~ USSALUK (AKLA UYGUNLUK) İyi bir dosyalama sistemi akla, mantığa uymalı ve iyi tanımlanmış bir amaca hizmet etmelidir. Başlıklar; tam, açık olmalı ve aydınlatılmaya gerek duyıılmamalıdır.

12 24 BÜRO YÖNETİMİNDE DOSYAI.AMA TEKNİKLERi VE DoKÜMANTASYON t,.,,...j"' /,,,' J~ i _.d.. i;.,.,' i0(oon'\ ",1-e""'t)'-. ~Ü ~ f 'l D "j" ",r:;:.r KULLANIŞLILIK Y;'ı..';'I"'LO"JL\ ol"'\\-" Bir büro için en kullanışlı dosyalama sistemi, :::'"le"'" büronun ihtiyacuııen uygun şekilde karşılayan sistemdir. Muhasebe bürosu için hazırlanmış bir dosyalama sistemi banka şubeleri için kullanışlı olmaz. Çünkü her büronunfur14i) alanı ve sistemi vardır.=-9meğin yurdun her ilinde satış mağa ":ası'bulunan' bj;'l' letmeii1n'dosyalama-~i~teminitlaı:uigiupıarl böıgesel temeıeg8re,-alt'gruplaii'milşterijerınls1mlentem~line-ğöre o~ımar-"'iı"dir-, ~.- - _._~.,~ -_.~ -----~ -----,-... _---~..., EKONOMİKLİK Dosyalama sistemi en az emek, en az maliyet, eri a~jrer kyilanılarak wapiln,,,iıdır. bosyal~mada si~teme en uyg;.~ oı,;;~aizeme kuııanılmaiı_ dıı-:sistemihtiyaca göre genişleyip, daraltılabilmelidir. Etkin olmayan bir büro sisteminin yarattığı olumsuzların başında, para ve zaman kaybına neden olması gelir, 6.5. TUTARLıLIK " -.:iyi bir dosyalama sisteminde ana gruplar ve alt gruplarj>i!'i:ılrleriyle ( --!!:!.~lı ~!!li!i1jdıf. Herbir'irubliö.sınidarı iyi belirlenmeli, evrakın hangi \, dosy~ya kaldıralacağırahatça anlaşılmalıdır TRANSFER KOLAYLIGI İyi bir dosyalama sistemi, bu sistemden yararlanmayı kolaylaştırınalı_ dır. B~lgcleı:in dosyalanmastllli!sebebi zamanı ve yeri gelince onlardan ya JlIr1;;; m a ktır. 'ılir l:!oşyayıinceley~n kişibudc;sy;;'y;bii başka~ına veya at i~ ve devredeb,~iı,iltl na, ı:ransferjgesüjın:~ale) denir:' D~S-0ııama sistemi, buiii1erin veya dosyaların dolaşmasına ve izlenmesine imkan vermelidir, Transfer kolaylığı sağlayacak ilgili prosedürler önceden tasarlanmalıdır. 7. ETKİLi DOSYALAMA İÇiN GEREKEN KURALLAR İyi işleyen bir dosyalama sistemi geliştirmenin ilk adımı, öncelikle nelerin dosyalanıp nelerin dosyalanmayacağmmbelirlenmesidir. BüRO YÖNETİMiNDEDOSYALAMA TEKNİKLERI VE DOKÜMANTASYON 25 Sisteminiz esnek olmalıdır, ayrıca vöneticinizle oturup evrak yığınını azaltmak için ilave kurallar da geltştirebilirsiniz. 1. Kural: Masanızı Düzenleyin:,., M sürekli temiz olmasına dikkat edin, Masanızın üzerinde asarıızm s, d b i k ü evrak biriktirmeye lesir ve ö- başlarsanız, her şeyi yerın e u ma g ç, nemli bir evrak kaybolabilir. 2. Kural: Planlama Yapın:..... Belirli bir dosyalama planı gei ıştırın... O" rne.gı~ o. do.s yalama işi.. ıçın ıkı haftada bir yarım gün veya 2-3 saat ayırabilirsm ız. Boylece bu ~n veya saatlerde bu işe voğunlaşarak daha etkili çalışıp fazla,konmuş nushaları temizlevebilirsiniz. 3. Kural: Bekleme Dosyası Olu turun: Hemen dosyalanıp kaldırılması gerekmeyen evrak için bir "bekleme dos ası" oluşturun. Yöneticiniz vazışmalarm, gelen evrakı~,,,:o~l~rın ~e raporların y ayıklanmasl ger ektiğine kendisi karar veren. bır ' kışık ıse,. u "bekleme dosyasını" birlikte düzenli olarak gözden geçırıp gere tsız şeyleri alabilirsiniz. 4. Kural: Her Yöneddye Ayrı Dosya Oluşturun: Birden fazla yönetici ile çalışıyorsanız, h epsı.,' ıçın ayrı evrak rafları kullanın i, Bir evrak aradığınızda,. bakmanız gereken yer belli d olur"i ve ev- rak sayısı azalmış olur. Her yöneticiye ayrı bir "bekleme osvası o u ş- tutun.. 5. Kural: Evrak Trafiğinde Boğulnuunsk Için:..., "Gelen evrak sepeti" bulundurun. Diğer çalışanların veya yonetlc~, in evrakı farklı yerlere koymasına engelolmuş olursunuz. Bunun gınb~~i gı'den evra k", "dosyalanacaklar", "yazılacaklar" için de bir sepet kul- lanabilirsiniz. 6. Kural: Teknolojiden Yararlanın:,,., Yazılarınızı bilgisayarda yazın ve dosyalarda saklanan b~lgılerı disketlerde veya Cd-rom'larda saklayın. Elektronik dosyalama yontem ve teknolojilerinden haberdar olun.

13 26 BÜRO YÖNETİMiNDE DOSYALAMA TEKNiKLER] VE DOKÜMAmASYON \. BÜRO YÖNEliMlNDE DOSYALAMA TEKNiKLERl VE DOKÜMANTASYON Kural: Amacınızı Belirleyin ve Unutmayın: Kurduğunuz sistemi daha iyiye götürmenin 'yollarını arayın ve geliştirin. Sorunları tespit edip, o sorunlara yol açan nedenleri ortadan kaldırmaya çalışın. Dosyalarınızı sık sık başkalarıyla da kontrol edin. 9. İYİ PLANLANMIŞ BİR DOSYALAMA SİSTEMİNİN YARARLARI 8. DOSYALAMA SİSTEMİNİN SEÇİLME SÜREcİ İşletmelerde dosyalama sistemi seçilirken, öncelikle tüm dosyalama sistemleri üzerinde bir araştırma yapılır. Bu araştırmada, seçilecek dosyalama sisteminin işletmenin "esas faaliyet alanı"na en uygun dosyalama sistemi olmasına dikkat edilir. Aynı işletme içinde farklı konularda faaliyet de bulunabilir. Her farklı iş türü için, farklı bir dosyalama sistemi geliştirilir. Dosyalama sistemi alfabetik, numerik, kronolojik veya coğrafi sistemlerden herhangi biri olabilir. Dosyalamanın, konularına göre yapılması durumunda "aynı konu aynı dosyaya" ilkesine göre, aynı konu ile ilgili bütün belgeler aynı dosyaya toplanmalıdır. Herşeyden önce iyi işleyen bir dosyalama sisteminde dosyalanacak belgelerin veya yazıların neler olduğuna karar vermek gerekir. Seçilen sistem: 'e:dikk:at edilmel,idir? 'n", 'mlhi özellikleriırmahdır?

14 Lo Dosyalama Sistemleri Lo Dosyalama Sisteminin Alt Yapısında Bulunması Gerekenler Lo Çalışma Soruları ı. DOSYALAMA SİSTEMLERİ Dosyalamada kullanılan çeşitli sistemler şunlardır: ı. Alfabetik Dosyalama Sistemi 2. Numaralı Dosyalama Sistemi 3. Coğrafi (Bölgesel) Dosyalama Sistemi 4. Konu Adlarına Göre Dosyalama Sistemi 5. Kronolojik Dosyalama Sistemi 6. Karma Dosyalama Sistemi Ll. ALFABETİK DOSYALAMA SiSTEMİ Alfabetik Dosyalama Sistemi, dosyaların ye içl~deki evr",kl~ın, A'dan Z'ye gruplandıralarak sıraya konllimasıdırji:ıharf arasına rehber- ledconu!ar:ik:qüsy;ılaraerişim- k~[a'yı",i!ır!lır. Kavalye vadascpararör de denilen bu rehberle~, ü;~r;nd~ harflerinyazllı~td~ğııkarton ya da plastiktenyapilmış,g~;;-clrikle r~nkü;;yi~~~i~rci;r _ AjfabetikD;;yalam;Si~temi'nde~kişil;rin isimleri yerine telefon rehbeiilldeoldu1iu-gibi soyadlarını~ e sııs -,,ılınmas,--~ygun _<>.!ı,ı.!- Alfabetik Sistem kolaydır, kullaruşlıdır, evrak arandığında zorluk çek. meden bulunabilir ancak bazı harflerde yığılmalar olabilir.,._ ( i \... ~" ıvv~'\").,

15 30 BÜRO YÖNETiMİNDEDOSYAlAMA TEKNİKLERi VE DOKÜMANTASYON, A~f:" '::BURO YÖNE'11MiNDE DOSYAlAMA TEKNİKLERi VE DOKÜMANTASYON 31 \;,J Bu sistem pratik olması nedeniyle yaygın olarak kullanılır. Yapılan araştırmalarsonucunda dosyalamalarınyüzde 90'1 bu sisteme göre vapıl-: maktadır, Alfabetik dizin şu konulara göre yapılır: iljp Kişi isimleri iljp İşletmelerin isimleri iljp Bulundukları bölgeler [;JJI İşin türü Bir grupta yer alan dosya sayısının 9-10'dan fazla olması durumunda o grup, alt gruplara ayrılır. A grubunu örnek alırsak alt sistem Aa, Ab, Ac, Ad... şeklinde olacaktır. Alfabetik Dosyalama Sistemi'nde, dosyalar raflara aşağıdaki şekilde. ve düzende sıralanır; Şekil!: Alfabetik Dosyalama RafDüzeni Şekil 2: Alfabetik Dosyalama Banka Sözleşmeleri Bankalarla Yazışmalar Borç Takipleri Davalı Dosyalar Demirbaşlar Depo Çıktıları Alfabetik Sistemin Faydaları Alfabetik Sistemin Sakıncaları

16 32 BÜRO YÖNETiMiNDE DOSYALAMA TEKNiKLERi VE DOKÜMANTASYON BÜRO YÖNETiMINDE DOSYALAMA TEKNiKLERi VE DOKÜMANTASYON l NUMARALI DOSYALAMA SİSTEMİ Numaralı Dosyalama Sistemi'nde, Alfabetik Sistem'de olduğu gibi harfler değil ralçımlar kullanılır. Dosyalar arasına yine alafabetik sistemde olduğu gilj(~cl;j;;;~ler konur. Bu sistem iki şekilde uygulanabilir Sıra Numaralı Sistem,j! Dosyalara birden başlayarak ihtiyaç duyulan numaraya kadar numara verilmesi ve bıın'umaralafesas'aliiüiiak tasnif yapılrri-'i:,i'e'sastii:'bu sr~i:emdeaosyayıı;utma.i('içiri'dose-ıllimarasırıibllriıek gerekffiekremr-ve ljuamaçla 6Jr-deiila-eks ha~rrı;ınm~lu:!ılaranan evrakin önce Indeksten dosyanumarasıı;ulunur~s onra,()..rı!lmar~lıdosyaaatıevraı<'çikarifiil Alf~iı~~ik Do~yala~a Sistemi'ne ;;direkt sist~~~;, ~;:'-;;'-;'-;'~l~-dosyalama sistemine de "endirekrsistem" denilebilll] Bu sistemde dosyalara birden başlayarak. sınırsız sayıda birbirini izleyen numaralar verilir. Örneğin birbirini izleyen numaralar verilmiş olan fatura, çek. makbuz, sigorta poliçesi gibi belgeler bu numaralara göre işlem görüp, dosvalanırlaı. v Genellikle noter, sigorta şirketi. vergi dairesi gibi kuruluşlar ile küçük işletmeler için uygun bir sistemdir. Örnek 1: Sıra Numaralı Sistem Alfabetik olarak indckslendiğinde: Örnek 2: Alfabetik İndeks 67 Bakım ve Onarım. 301 Personel. 1 Spor Faaliyetleri. 3 ~---;-:----:----ı Toplantılar Desimal (Ondalık) Sistem Desimal dosya tasnif sisteminine göre. şirketi'"l.,yajjt!ğıjşle.r.en,.çok ldana g~ı.ı..153'_ay!:11ır._ı:ı!t-"na_11!'ıp-,~nlu~birinci..alt. gr~ba,bırınc-, ~ı~.. grup onluk ikinci alt gruba,il<i.rıci alt,ı;rup~nluk ıl\.u]1.cu_a!tgrııba glij.ı ayrılır:-~'" lielbi~.j,'tupt!'ıer alacak dosyasayısı 10'u geç_~e~e~j"rt~y!?_~stendifka_d~r...aynf!lyaplfab1lir. H~5[aY~Kı:.~?un ıik~ı:.~.mda ver alan dosyaya "o" sayısı verilir. sihr rakamı "gen.:t. kon~~ar~ ~yr;l~r: Bu dos: y'3.gruptakraiğ:e_d()syalara..ıe0i111ram~!'an-1<ayit venelgerer ıçınki.illanıran-düs')'3,oı:i'' ' -

17 J4 BURO YÖNETIMINDE DOSYALAMA TIoKNlKLIoRI VE DOKUMANTASYON :. O Y'ÖNE'liMİNOE DOSYALAMA TEKNİKLERİ Vf D_O_K_Ü_M_A_NT A_SY_O_N _ 35 Örnek 3: Ömek4:

18 3(, BÜRO YONETIMiNDE DOSYALAMA TeKNİKLERI Örnek 5: ~')'önetiın Bilgi; Si$t~E) VE DOKÜMANTASYON Evrak sayısı arttıkça sıra numaralı ya. da on.clalık. sistemil1jgıllaıl1ml - Z()rlaşır. çoksaylcfakayit-"eı;~lgeım-o-!<a't<lld~a vejc!as.ömn yanı~ıra dolap, rafya d;-çekn:ıece gerektirir. K1;ısör Ve dolaf'ların sayıca artrnası ne "deniyle avrı ayrı verlen, konmak ;;-~nda olması, ı;;;lg~l~te -eri-şimi"g-üçleş_ (irir. Bu durumda dosya1afiifha-ngıdolap,rarvekrasotoeolduguiılıg5ste_ rerı-dan aı.:ı.rrani lihi;:- siste;;;~getek_iiıwlur:bu~~istemleı;örtadaki-asal 'Sayıya -vesoncraırasaısay;yagöred~syalama siste~~ridı;:::---' ~ _ r-' Ortadaki-~yıya-gör~-dosyaıamad~-am;~belgey erişimiri kolayllaştıtııması ve belgelerin ljasör!er ve ratlar arasında eşit dağılımının sağı' lanmasıdır. Bu sistem, klasörun bulunduğu her rafa ya da klasör içindeki her dosyaya iki basamaklı bit sayı verilmesi esasına dayanır. BÜRO YÖNFriMiNOE DOSYALAMA T EKNI"KLE Ri VE DOKÜMANTASYON _ Örneğin; Örneğin;. If:"~,/", numaralı belge, 24 nolu rafta, 50 nolu klasörde, 09 nolu dosyaya konulacaktır.. lt b samaklı numara kuilanılmasrnıgerektirir. Ba- Fakat bu sıstem, aı. ak. d daki asal sayıya göre dosvalasamak sayısı altının üzerıne Çı tıgın ason a yapmak daha doğru olur.._ d' m " d s alamada ortadaki asal sayıya gore os- Sondaki asal sayıya ~ore. o y i. FLG t asal sayı, numaranın soyalamanın temel prensipleri uygu anır, aa, " nundaki son iki numaradır. _ );"'J--<;/\ ) numaralı belge, \- 45 nolu rafta, 870 nolu klasörün içindeki 445 nolu dosyaya konacaktır.... d Ianması bu belgelere erişil- ' Bu sistemde çok sayıda belgen~ asya, işlemeve elverişli, esnek bir mesi kısa zamanda ve kolayolur. yrıca gem sistemdir. \ Desimal Dosyalama Sisteminin Yararları - a) Yaı:;;y bölün~~:er sınıt$~ 91arak yapılabilir. 1 b) Miıfltıki bir sfstemdir. < e) İşletmerrin mı;rk;~iinde ~e upeletinde aynı dosya planı uygulanabilir..:<. cl bu~isay~rkuııanımuıa kolaylık sağlar- Ld) BilgisaYılr sıste~uı e ", ' Desimal Do.çy;lama Sisteminin Sakıncaları 'a) Dikey grupların'w'lu olması si~temi sıuırlandırır. smitlama i karı lklıklarit.~y61 a~abilit. '... b) Dosya uuınarıılarmın6kuiı:ınfi-sında vanhşlıklar yapıhıbıhr. 37

19 38 BURO YÖNETiMİNDE DOSYALAMA TEKNiKLERi vf DOKÜMANTA'YON oso YÖNEıiMiNDE DOSYALAMA TEKNiKLEIlİvf DOKÜMANTASYON KQNU ADLARINA GÖRE DOSYALAMA SİSTEMİ Konu Adlarına Göre Dosyalama Sistemi'ne "Tek Konu-Tek Dosya Tasnif Sistemi" denmektedir, _B~trt~l:ll1~~el1iLher.ckı2YaI!ınbir konuyu kapsaması veodosyaya sadece konu ile ilgili belgelerin konmasıdır. B\L sisternde kayıt ~v~j~ıgei~~ if~d~syaı~i: k~~~ adl~ı:lna.göre=gtl1rland7rijır. Hergrupdaha sonra alt grupi~rabölünür. Ana gruplara çoğunlukla ko ~iinun adını çağrıştıran ve anlaşılır kodlar verilir. Örii<:ğirıi..!:ir k:ı!:ıliışu11 temel işlevsel bölümlerinin herbirinin ana grup olduğunudüşünüp KüCllayalım: ~._..._-~.. _.. ---_._- Üretim =ÜR Pazarlama = PZ Personel = PER Muhasebe =MUH Eğitim =EG gibi. Her dosya bir konuyu kapsar. yani bicdqn-jıy,lyalnız bir konu ile ilgilie-vrakkon;;r. ~u Adla!!!)a GÖLeJ::ıosya1ama Sistemi'nde iki ay'p.y(jntem kyllanı '1 1a~il.ir. ~~n1ardan ilki Sözlük Yöntemi'dir. Bu yönte!ııde.l1!'lidenenkonu~~ı:sözlükteki gibi alfabetik sıra içinde dosyalanır..diğer ikinci yöntem Ansiklopedik Yöntem olup, bunda birbiriile ilgili geili:ili&sonra hergrup alfabetik sıraya korıuıya da Q ;ı~.konu gtl1pları belirlenerek kqdlanllyejj.uana~.gnıp.altındaklheralt gruba numara.zerilir. Örneğin personel bölümünün dosyalarınıele alalım: Örnek 6: Sözlük Yöntemi Personel Atama ve Nakiller Emeklilik İşleri Emekli Sandığı İlişkileri İş Gerekleri İş Tanımları İzinlerle İlgili İşlemler Personel Sicilleri Personel Sözleşmeleri Sosyal Yardımlar SSK İlişkileri... gibi devam eder. Her harf arasına sözedilen seperatör F da rehberler konur. ~._-- Örnek 7: Ansiklopedik Yöntem PER PERSONEL BÖLÜMÜ PER-l İş Tanımları PER- 2 İş Gerekleri PER-3 Personel Sözleşmeleri PERA Atama ve Nakiller PER-S Personel Değerlendirmeleri PER-6 İzinlerle İlgili İşlemler PER- 7 SSK İlişkileri PER-8 Emeklilik İşleri PER-9 Sosyal Yardımlar... gibi devam eder. Ömek8: PAZ PAZ 01 PAZ 02 PAZ PAZ 0202 PAZ 0203 PAZARLAMA VE SATıŞ Müşteri Bilgileri Satış Raporları Haftalık Satış Raporları Aylık Satış Raporları Yıllık Satış Raporları

20 40 BÜRO YÖNETİMiNDE DOSYALAMA TEKNiKLERi VE DOKÜMANTASYON Böyle bir.sistemi ~y?ulama~.için öncelikle sistemin, işletmenin y~tler,-ne cve.ışle,rın bolumlendırılmesine uygun olması gerekir. Işletme ~ Yaptıgl ışlerı kapsayan ayrıntılı bir dosya planı oluşturulmalıd;r.- Ayrı~a bayanların evliük nedeniyle soyadlarının değişmesi ya da baz~n erke~e:n mahkeme kararıyl~~~yadlarının değişmesi durumlarında; j!t;rj:)?ııyayerinde~9c~li> }.. 1dt!'!ı~<,+kJ J Jlma:ıgi!(I,ğıe. s""a "' d.... ~ô~ya(.., ~ ti'il,1:ısfer faali-. BÜRO YÖNETİMİNDEDOSYAlAMA TEKNiKLERI VE DOKÜMANTASYON kentlerine ya da farklı ülkelere yayılmış ise, dosy,,!arn~ sis!."nıini~.~ğra Ei bqlgeesasınagöre tasarhinmasınalinde OahaKullanışlı olacaktır., --B~ sistem elektrik ve su idareleri,~u 'sisjlmuhaf~lıkları,~ilfi.ıs müdürlükl;;-rt;;ebekdiyeler.,gibi bmu I~urum v~j'urıılu~aı:1ilc l'"yım, ulaştirm';, turizm, büyük toptarıcı ve parekerıdeci işlermeler gibi yayg'rıfa,, li'yetgösteren' ör~tler içi!1'çok:::-llygu:ndur. - Kı~, ülke~;ehir, ilçe ve l.!att".nıa.halley".kadaı:"lt kısımlaea_ayrll~~~!iriei r;imlerrtaşıyan y;rdımeı başlıklar alfabetikolarak dizinr. ~C';;-~afi bölg-;:i;;~ göre dosyalamada4ısya mikt;;'~ yapılan iş hacrniv-. le ifgili olarakistatistiki veril", şağlanmaş)biikımındanda ayrı bir önem taşır, Bölgelerin dosvalannınkalınlığı işletmelerin o bölge hakkında bir kanaat;:-s~lıip ()luni11,!~i~a-yardımcı olu,:: Ömek9: Handan Kartal (Sici! No: 3421) Evlenm- nedeniyle Örnek 10: Coğrafi Dosyalama Sistemi İLLER ADANA ANKARA BİLECİK,,:;,','A' ""0 Bahçe Aya Bozüyük ESKİşEHİR Alpu '1/. Handan Yılmaz olmuştur. Dosyası (YI) gözüne geçirilmiştir Ceyhan Kadirli Beypazari t;lu\iuk Gölpazarı Osmaneli Çifteler İnönü Bütün ~os~lama sistemleri ya doğrudan doğruya ya da dolavlı olarak alfabetık sisteme dayandırılır. Bu EaKimoan-aItabetik fihristeme-ku_ ranarını çok ıyı bılmek gerekir. ~..Kon~ esasına ı:öre. ~Ifabetik dosyalama, em koll.u_s.!:'.vıslçok ~~karmaşık bır yapıda olabılır, ayrıca pahalı bir sistemdir. Bunun nedeni' ka ~tve belgeler.ın çokiarluımınasidurumunda çô~yıda-g;uplama.v:wıl_ ınasııyı];e!."ktırme.~ıdı~ -_ COGRAFİ (BÖLGESEL) DOSYALAMA SiSTEMİ ~..o~~a b~şlıklar~nın coğrafi bölgelere göre düzenleni!!esidi r. Eğer bir orgutünraalıyetle:ı:0ehrind~ği i!c_semtlerine,ilçelerıne, ülkeni;) çe i!li Örnekll: KozanE\lliaçl;ığ Osmaniye.Hll,Y!'iana Yumurtalık Poladı: Pazaryeri Söğüt Yenipazar İstanbul Genel Bölge Dosyası M.K.Paşa L. ~d~ıat:,:: tekır~1!e ikia.1 Beykoz Mahmudiye Mihalıçcık Beyoğl\lJ

2 BELGE VE DOSYA HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ

2 BELGE VE DOSYA HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GENEL OLARAK BELGE 11 1.1. Bilgi ve Belgenin Anlamı ve Önemi 12 1.1.1. Bilgi 13 1.1.2. Belge 14 1.2. Belge Türleri 15 1.2.1. Kağıt Belgeler 15 1.2.2. Hareketli ve Sesli Belgeler

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Editör Mustafa Gökçe DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Yazarlar Carullah Süer Kamile Gülgezen Meral Bektaş Mustafa Gökçe Süleyman Baykara Türkan Şişmanoğlu Ümmügül Baş Editör Mustafa GÖKÇE Dosyalama ve

Detaylı

T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT, TAKİP, ZİMMET USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Sıra No :GMKA/Yönerge/04 Revizyon No : 1 Tarih :25/08/2011 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazının tanımıdır? a) Resmi yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler arasında iletişimi sağlamak amacıyla yazılan yazıları ifade eder. b) Resmi yazı, kamu kurum

Detaylı

.9000. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü K^/05/2012

.9000. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü K^/05/2012 K - Q CTSE-ISO-E.9000. T.C. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sayı Konu : B091TKG1150001-010.06.01 / /3S>6 : Evrak, Dosya ve Tasnif İşlemleri K^/05/2012...TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE îlgi :Tapu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ 1. BÜRO YÖNETİMİNE GİRİŞ... 1 1.1. BÜRO KAVRAMI... 1 1.2. BÜROLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.3. BÜROLARIN İŞLEVLERİ... 4 1.4. BÜRO TÜRLERİ... 6 1.4.1. Klasik

Detaylı

Üniversitelerin İç ve Dış Yazışmaları Takibi ve Arşivlenmesi

Üniversitelerin İç ve Dış Yazışmaları Takibi ve Arşivlenmesi Sayfa 1 / 9 Üniversitelerin İç ve Dış Yazışmaları Takibi ve Arşivlenmesi 2013 Sayfa 2 / 9 Yazan(lar) : Tarih : Nuray Altunay Yazı İşleri Sorumlusu Nihal Kalaycı Strateji Geliştirme Daire Başkan V. Tarih

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya

Detaylı

Sayfa No 1/6 1.AMAÇ : Personel Şube (Sicil Servisi) İşlemlerinin ÇKYS-İKYS den yapılmasını sağlamak 2.UYGULAMA SORUMLUSU : Personel Şube Sicil Servisi Çalışanları 3.1.UYGULAMA ŞEKLİ : 3.1-Çalışanlara ait

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

Onaylayan: Gen. Müdür Tarih: 28/9/2009 Versiyon: 1

Onaylayan: Gen. Müdür Tarih: 28/9/2009 Versiyon: 1 Tarih: 28/9/2009 DOKÜMANTE EDİLMİŞ KALİTE PROSEDÜRLERİ Belgelerin kontrolü Bu prosedürün amacı, kalite yönetim sisteminde yer alan tüm belge ve verilerin geliştirme, inceleme, onay ve dağıtım işlemleriyle

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ ( tarih, 350 sayı ve 07 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ ( tarih, 350 sayı ve 07 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ (22.07.2010 tarih, 350 sayı ve 07 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Sakarya

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Ana Konu 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STANDART 15: KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan

Detaylı

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA: Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına

Detaylı

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda

Detaylı

STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : PROGRAMI : ÖĞRENCİ NO : STAJ YERİ :... İKAMET ADRESİ : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : E-POSTA : PROGRAM DANIŞMANI

STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : PROGRAMI : ÖĞRENCİ NO : STAJ YERİ :... İKAMET ADRESİ : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : E-POSTA : PROGRAM DANIŞMANI (Form-STJ 03) STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI PROGRAMI ÖĞRENCİ NO STAJ TARİHİ../../20.. -../../20.. STAJ YERİ.... İKAMET ADRESİ.. EV TELEFONU CEP TELEFONU E-POSTA PROGRAM DANIŞMANI ÖĞR.GÖR. (Form-STJ

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Bilgi sistemi kavramı genellikle işletmelere yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu yönüyle bilgi sisteminin amacını; yöneticilere teslim edilen ekonomik kaynakların kullanımına

Detaylı

HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ

HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ HEPDAK - Arşivleme Yönergesi (Sürüm: 1.0-13.09.2013) Sayfa 1 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ Bu yönerge, "Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme

Detaylı

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ Bu Süreç İçerisinde Tanımlananlar; 4- AKADEMİK-İDARİ PERSONEL MAZERET- YILLIK İZİN ALMA SÜRECİ 5- AKADEMİK PERSONEL ALIMI İŞLEMLERİ SÜRECİ 6- EVRAK AKIŞI İŞLEMLERİ

Detaylı

KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ KAYITLARIN 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesindeki tüm birimlerin, Kalite Yönetim Sistemine göre oluşturulan tüm doküman ve verilerin hazırlanması, kabulü, onayı, yayınlanması,

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI MESLEKİ STAJ UYGULA REHBERİ (Mali Müşavirlik Büroları İçin)

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI MESLEKİ STAJ UYGULA REHBERİ (Mali Müşavirlik Büroları İçin) MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI MESLEKİ STAJ UYGULA REHBERİ (Mali Müşavirlik Büroları İçin) Staj, mesleki bilginin uygulamada nasıl kullanıldığının öğrenilmesini sağlayıcı bir eğitimdir. Muhasebe

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

İşlev İşlev Sorumlular. Gelen Evrağın, Evrak Kayıt Bürosunda Kayda Alınması. Evrakın 1.sayfasının arka yüzüne kayıt kaşesi vurulması

İşlev İşlev Sorumlular. Gelen Evrağın, Evrak Kayıt Bürosunda Kayda Alınması. Evrakın 1.sayfasının arka yüzüne kayıt kaşesi vurulması DOSYA NO : 90866454-13.1 Gelen Evrakların Kayda Alınması Gelen Evrağın, Evrak Kayıt Bürosunda Kayda Alınması Evrakın 1.sayfasının arka yüzüne kayıt kaşesi vurulması Evrağa, gelen evrak kayıt numarası verilmesi,

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE TIBBİ DOKÜMANTASYON. Yrd. Doç. Dr. Meltem ŞİRİN GÖK İÇİNDEKİLER HEDEFLER DOSYALAMA İŞLEMLERİ, TANIMLAR VE AMAÇLAR

ÜNİTE ÜNİTE TIBBİ DOKÜMANTASYON. Yrd. Doç. Dr. Meltem ŞİRİN GÖK İÇİNDEKİLER HEDEFLER DOSYALAMA İŞLEMLERİ, TANIMLAR VE AMAÇLAR DOSYALAMA İŞLEMLERİ, TANIMLAR VE AMAÇLAR İÇİNDEKİLER Dosyalamanın Anlamı ve Amacı Dosya Türleri Dosyalama Araçları Dosyalama Süreci Etkin Bir Dosyalama Sisteminin Özellikleri Dosyalama Sisteminin Seçilmesi

Detaylı

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ GENEL SEKRETERLİK SÜRECİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY liğe bağlı liğe bağlı birimlerin çalışmaları ile ilgili birim amirleri ile belirli aralıklarla toplantılar

Detaylı

GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ

GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ 1. Yetkili bulunmayan kişilerce hakkında bilgi sahibi olunması halinde, Devletin güvenliği, milli varlığı, bütünlüğü, anayasal düzeni ve dış ilişkilerini tehlikeye düşürebilecek her türlü bilgi ve belgelere...

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

1st İntercontinental Emergency Medicine Congress & 10th National 11.06.2014 Congress of Emergency medicine 1

1st İntercontinental Emergency Medicine Congress & 10th National 11.06.2014 Congress of Emergency medicine 1 1st İntercontinental Emergency 11.06.2014 Congress of Emergency medicine 1 SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DR. BİRDAL YILDIRIM 1st İntercontinental Emergency

Detaylı

Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi

Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi 2015 Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi SÜRÜM 1.0 28.04.2015 EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar...

Detaylı

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 7 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı, ESO da kurulan kalite yönetim sistemine ilişkin tüm dokümantasyonun hazırlanması, dağıtımı, güncellenmesi, yürürlükten kaldırılması gibi uygulamaların işleyişini

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı;kapaklı Belediye Başkanlığı

Detaylı

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Para, insangücü, malzeme, makine, teknoloji ve bilgi gibi

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

BASILI YAYIN BAĞIŞI İŞLEV İŞLEV SORUMLULAR

BASILI YAYIN BAĞIŞI İŞLEV İŞLEV SORUMLULAR BASILI YAYIN BAĞIŞI Basılı Yayın Bağışı Tüzel ya da gerçek kişilerden gelen bağış talepleri ile ilgili yayınların içeriği hakkında bilgi alınır. Bağış, Yayın Kabul İlkelerine uygun mu? ve Dokümantasyon

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

Dosyalama, Arşivleme ve Elektronik Belge Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter mbayter@hotmail.com

Dosyalama, Arşivleme ve Elektronik Belge Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter mbayter@hotmail.com Dosyalama, Arşivleme ve Elektronik Belge Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter mbayter@hotmail.com Plan Dosyalama işlemleri Belge nedir? Dosyalamanın amacı nedir? Dosyalama sisteminin özellikleri Dosyalama

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Sorumluluk 3

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Sorumluluk 3 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Sorumluluk 3 MADDE 4. Akreditasyon Süreci ve Sonuçlarına İlişkin Belgeler ve Raporlar 3 MADDE 5. Personel

Detaylı

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh. BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi Sayın ELİF KILIÇ tarafından

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - Öğrenim Belgesi (Belgenin aslı veya sürücü kursu veya okulundan tasdikli fotokopisi) 2 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 )

Detaylı

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 /5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, firmada ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine (GGYS) göre dokümante edilmiş bir Kalite ve Gıda Güvenlik Sistemi kurmak, bu sistemi uygulamak, tutulacak

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU e-fatura nın Yararları; Zamandan tasarruf Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlanır. İnsan hatalarının önüne

Detaylı

DELFİN ANAHTAR TESLİM

DELFİN ANAHTAR TESLİM Biz Kimiz? DELFİN, her türlü doküman tabanlı teknolojileri araştırmak, geliştirmek, kurum ve şirketlere fiziksel arşiv ve elektronik arşivleme hizmetlerinde ANAHTAR TESLİM çözüm sunmak amacı ile kurulmuştur.

Detaylı

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir. Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI TANIM Gelişen teknolojinin yarattığı yeni iş hayatı koşullarına uygun; bilgisayar, büro otomasyonunu kullanabilen, her türlü iletişim, yazışma, dosyalama işlemlerini yapabilen ve ilişkiler zincirini koparmadan

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

Dördüncü Bölüm : Büro Otomasyonu Hazırlayan

Dördüncü Bölüm : Büro Otomasyonu Hazırlayan TEKNOLOJİ KULLANIMI Dördüncü Bölüm : Büro Otomasyonu Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin Anlatımı Üçüncü Aşama: Dersin Sonu; Tekrar Otomasyon

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKÇE YILLIK PROJE ÇALIŞMASI ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Dilay BİÇER Engin YAZAR Aslı SAĞGÜL Sınıf/ Şube : 4/B Rehber Öğretmen :

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ KONTROLÜ Sayfa 1/6 REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02 04.09.2017 YGG(04.05.2017) Toplantısında alınan kararların gerektirdiği revizyon 1.

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: MALI İŞLR BİRİMİ TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde

Detaylı

2-Defterlerinizi Ana sözleşmenin noter onayından hemen sonra yaptırınız.

2-Defterlerinizi Ana sözleşmenin noter onayından hemen sonra yaptırınız. 1-Şirketinizi Ticaret Sicili'ne tescil edip aynı gün Ticaret Sicili Gazetesi'ne ilan için verdiğinizde, yine aynı gün içerisinde vergi dairesine müracaat etmeniz gerekmektedir. 2-Defterlerinizi Ana sözleşmenin

Detaylı

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. Kısa İsim 22/1994 1. Bu Yasa, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (Kuruluş,

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI TANIM Her türlü bilgiye en hızlı, en doğru ve en ekonomik şekilde ulaşabilen, bu bilgileri konularına göre sınıflayan, koruyan ve bu bilgileri, gereksinimi olan kişilerin hizmetine sunan kişidir. A-GÖREVLER

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

YENİ KAYIT. Danışman kayıt haftası süresince öğrenciler tarafından danışmanına gönderilen derslerin onaylanması

YENİ KAYIT. Danışman kayıt haftası süresince öğrenciler tarafından danışmanına gönderilen derslerin onaylanması YENİ KAYIT Öğrenci İşleri Danışman Yüksekokulumuzu kazanarak bizzat kayda gelen öğrencilerin gerekli evrakların kontrolü yapılarak sistem üzerinden ilk kayıt işleminin gerçekleştirilmesi Danışman kayıt

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, uluslararası

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamamlanan Faaliyetler Kullanıcılardan

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ARŞİV İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ARŞİV İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç Bu prosedürün amacı hastaların tıbbi kayıtlarının güvenli koşullarda saklanması, bütünlüğünün korunması ve erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla yöntem tanımlamaktır. 2. Kapsam

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama) BUSINESS PLAN IN ENTREPRENEURSHIP (Planning - Application)

GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama) BUSINESS PLAN IN ENTREPRENEURSHIP (Planning - Application) GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama) BUSINESS PLAN IN ENTREPRENEURSHIP (Planning - Application) GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI İş planı: Kurulması düşünülen işletmenin detaylarını içeren yazılı belgeye

Detaylı

DEMİRBAŞ EŞYA TALEBİ VE DEPOLAMA PROSEDÜRÜ

DEMİRBAŞ EŞYA TALEBİ VE DEPOLAMA PROSEDÜRÜ Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, depolara teslim edilmek istenen demirbaş eşyaları dokümante etmek, hurdaya ayırmak ve bu aşamaların Koç Üniversitesi Personeli tarafından anlaşılmasını sağlamaktır.

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Bilgi İşlem Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

Kontrol Eden Gülten DURAN

Kontrol Eden Gülten DURAN ve Not İşleri Birimi Sürecin Adı ve Kodu Disiplin Cezası Alan ler İş Akışı 41-7.4 Her hangi bir suçtan dolayı Dekanlığa bildirilen (kopya vb.) Soruşturma açılması ve not işleri G.Ü. Disiplin Yönetmeliği

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi bünyesinde Açık Arşivler Girişimi Üst Veri

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

aofsoru.blog HAZIRLAYAN:MUSTAFA DURAN TIBBI DOKUMANTASYON 8-14 HAZIRLIK SORULARI ÜNİTE 8

aofsoru.blog HAZIRLAYAN:MUSTAFA DURAN TIBBI DOKUMANTASYON 8-14 HAZIRLIK SORULARI ÜNİTE 8 TIBBI DOKUMANTASYON 8-14 HAZIRLIK SORULARI ÜNİTE 8 1 Arşiv depolanacak binanın özelliklerinden değildir? A kötü çevre şartlarına dayanıklı olmalı B böcekler kemiricilere vb unsurlara karşı emniyet tednırlerıyle

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1

Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1 Özel SMMM Sınavı na Girecekler İçin Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Uygulama Rehberi Sirküler 1 I. Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel SMMM Sınavı Katılımcıları 1. Serbest

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

Doküman Kontrol. İyi Dokümantasyonun Temelleri ve Doküman Kontrol Sistemleri

Doküman Kontrol. İyi Dokümantasyonun Temelleri ve Doküman Kontrol Sistemleri Doküman Kontrol İyi Dokümantasyonun Temelleri ve Doküman Kontrol Sistemleri Hayatın gerçekleri... Hikayemiz, Herkes, Biri, Herhangibiri ve Hiçkimse adındaki dört kişi hakkında. Yapılması gereken çok önemli

Detaylı

BELGE SAYI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ. MİLLİ ARŞİV KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ (A.E. 164/1993, A.E. 256/2015 sayılı Tüzük)

BELGE SAYI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ. MİLLİ ARŞİV KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ (A.E. 164/1993, A.E. 256/2015 sayılı Tüzük) BELGE SAYI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ MİLLİ ARŞİV KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ (A.E. 164/1993, A.E. 256/2015 sayılı Tüzük) MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA USULLERİ)

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

YURT KURAL İHLALLERİ PROSEDÜRÜ

YURT KURAL İHLALLERİ PROSEDÜRÜ P20--008 Sayfa : 1 / 6 1. AMAÇ Koç Üniversitesi öğrenci yurtlarında, öğrencilerin refah ve güvenli bir ortamda konaklamalarını sağlamak, yaşam kalitesini belli standartlarda tutmak amacıyla Koç Üniversitesi

Detaylı