TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 05 HAZİRAN 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 05 HAZİRAN 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ"

Transkript

1 KARAR NO 342 : tarih ve 630 sayılı Deprem Riskinin Önceden Tahmini Amacıyla Hareketlerin ve Jeofiziksel Parametrelerin Gözlemlenmesi Projesi ile ilgili Barbaros Belediye Başkanlığı nın tahsis ettiği alanda kurulması düşünülen Deprem İzleme Evi hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 53. Maddesi gereğince çalışmaların yapılması amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 343 : Feribot Rampası Yapım İşi ile ilgili Liman Sözleşme Şartlarının kabulü hakkında Barbaros Belediye Başkanlığı nın tarih ve 26 sayılı Belediye Meclis Kararının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1.Maddesinin (2.) fıkrasında belirtilen,1nci maddeye göre onaylanması konusunun Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine KARAR NO 344 : İstanbul Karayolu nun güneyindeki İmar Planları dahilindeki sahalara da Oto Galerilerinin yapılabilmesi talebinin Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 345 : Tekirdağ ili Merkez ilçesi Kumbağ Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda 17 pafta 1468 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan ve Kumbağ Belediye Meclisinin günlü ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6360 sayılı Kanunun Geçici 1.Maddesinin 2.Fıkrası Uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine KARAR NO 346 : Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesi Kapaklı Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda F19B20B4D pafta, 104 ada, 26 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan ve Kapaklı Belediye Meclisinin günlü ve 78 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 6360 sayılı kanunun Geçici 1.Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine KARAR NO 347 : Barbaros Belediye Başkanlığı nın 13/05/2013 tarih ve 1322 sayılı yazısı ile İller Bankası ndan alt yapısı biten cadde ve sokakların kilitli parke taşı döşenmesi için ,00TL tutarında kredi kullanılması hususunda Barbaros Belediyesinin 03/05/2013 tarih ve 19 sayılı Belediye Meclis Kararının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi ve 6360 sayılı Kanunun Geçici (1 ) Maddesine istinaden onaylanması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine KARAR NO 348 : İlgili Müdürlükçe Namigar DURAK BAŞBUĞOĞLU nun Hayat Akıp Giderken adlı kitabından 50 adet satın alınmasına KARAR NO 349 : Sezai GENÇÖZ ün ilimizin tanıtımını yaptığı Tekirdağ dan Conkbayırı na adlı kitabının tanesi 10,00 TL den 150 adet satın alınması talebinin ve Kültür Komisyonu Raporunun reddine KARAR NO 350 : Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Kapaklı Belediye Başkanlığı na ait 1581 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın Kapaklı Belediyesine ait hissesinin Milli Eğitim Bakanlığı adına okul öncesi eğitim tesisi yapılmak üzere tahsisi ile ilgili 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1.Maddesinin (2.) Fıkrasında belirtilen, 1nci maddeye göre tarih ve 58 nolu kararın onaylanması talebi ile ilgili Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu kararının reddine ve Komisyon çalışmalarının devamına KARAR NO 351 : 6360 Sayılı Kanun gereğince, Marmaracık Belediye Başkanlığı na ait Belediye Hizmet Binasının 2,5 katının yeni kurulan Ergene İlçesi Kaymakamlığı na Hükümet Konağı yapılmak üzere tahsis edilmesi ile ilgili Marmaracık Belediye Başkanlığı nın tarih ve 12 sayılı Meclis Kararının onaylanmasına KARAR NO 352 : Tekirdağ ili Merkez ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Körfezboğazı Mevkii ve Çevresine dair kurumumuzca yaptırılan 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planıyla Uyumlaştırma ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale Otoyol Bağlantısının adaptasyonu amaçlı söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki Komisyon çalışmalarının devamına, Nevzat BAHAR, Önder AYDIN, Çiğdem KONCAGÜL, Mürsel ÖZCAN, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK ın 6 1

2 talebin reddi, G. Alpay OZAR, Atilla ALP ve Nazım YARAPSANLI nın 3 çekimser oyuna karşılık, 15 çalışmaların devamı oyuyla oyçokluğuyla karar KARAR NO 353 : Tekirdağ ili Merkez ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi nde yer alan ve tapuda Köseilyas Köyü, (1778 nolu parselin batısı) 2203 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kuzeyindeki tescilsiz alan üzerine Tekirdağ Valiliği Resmi Konutunun yapılabilmesi amacıyla sözü edilen taşınmaz için Tekirdağ İl Özel İdaresi nce sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Haziran 2013 Ayı İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun 4. Maddesindeki İmar Planı değişikliği konusu içinde bulunuyor olması sebebiyle mükerrerliğin önüne geçilebilmesi için söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında karar verilmesine gerek ve yer olmadığına oybirliğiyle karar KARAR NO 354 : Tekirdağ-Merkez, Hürriyet Mahallesi, İstanbul Yolu Mevkii nde yer alan ve tapuda 30M III b pafta, 1166 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğine dair ilgili diğer parsellerin muvafakatlarının alınmış ve resmi kurumca onaylı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun sunulmuş olması nedenleriyle söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne Nevzat BAHAR, Önder AYDIN, Çiğdem KONCAGÜL, Mürsel ÖZCAN, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK ın 6 çekimser oyuna karşılık, 18 kabul oyuyla oyçokluğuyla karar KARAR NO 355 : Tekirdağ ili-merkez ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi nde yer alan ve tapuda Köseilyas Köyü, 1778 ve 1779 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar ile taşınmazların çevresi için sunulan, 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planına uyumlaştırma ve Tekirdağ Valiliği Konutuna yer temini amaçlarını taşıyan ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü nün tarih ve 6235 sayılı ve tarih ve 6523 sayılı yazıları doğrultusunda hazırlanan söz konusu Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar KARAR NO 356 : Tekirdağ ili Merkez ilçesi Barbaros Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda 5 pafta, 2528, 2539, 2431, 3432, 6688, 6689, 6690, 6691, 7264 ve 8026 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların bulunduğu alana dair, tarihli ve 2010/1131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Afete Maruz Bölge olarak ilan edilmiş bu alanın imar planlarına işlenmesi ve İmar Planlarında gösterilmesine dair hazırlanmış olan ve Barbaros Belediye Meclisinin günlü ve 15 sayılı kararıyla kabul edilen İmar Planı değişikliğinin, 6360 sayılı Kanun un Geçici 1.Maddesinin 2.Fıkrası Uyarınca onaylanmasına oybirliğiyle karar KARAR NO 357 : Tekirdağ ili Merkez ilçesi Altınova Mahallesi sınırları içinde Tekirdağ Malkara Karayolunun güneyinde kalan alanlarda, Ulaştırma Bakanlığı nca yapılan Demiryolu ve Karayolu kavşak çalışmaları esnasında dere ıslah çalışmalarının da yapılmış olması nedeniyle Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü- 11. Bölge Müdürlüğü nün tarihli ve sayılı görüş yazısına istinaden, mevcut İmar Planlarında bulunan Taşkın Alan ibarelerinin kaldırılması suretiyle talep edilen Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliğiyle karar KARAR NO 358 : Karayolları Genel Müdürlüğü 1. (İstanbul) Bölge Müdürlüğü nün tarihli ve sayılı yazısında, projeleri Karayolları Genel Müdürlüğü nce onaylanan Kınalı-Tekirdağ- Çanakkale Otoyolunun Tekirdağ şehir merkezine bağlantısını sağlayan Tekirdağ Kavşağı projelerinin ayrıntılı olarak projelendirilerek revize edilmiş olmasından ötürü sözü edilen kavşağın onaylanmış projesinin İmar Planlarına işlenmesi ve otoyol koridorunun her türlü yapılaşmadan korunmasına dair yapılan söz konusu talebin kabulüne oybirliğiyle karar KARAR NO 359 : Tekirdağ - Merkez, Hürriyet Mahallesi nde yer alan ve tapuda 241 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Hazineye ait ve Kültür ve Turizm Bakanlığı na tahsisli taşınmaz üzerinde yer alan ve inşaatı devam eden Tekirdağ Kültür Merkezine yeterli genişlikte yolun temin edilebilmesi amacıyla Hürriyet Mahallesi, 241 ada, 7, 8 ve 10 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama Planı değişikliğinin uygun olduğuna ve taşınmazların Kentsel Sit Etkileme Geçiş Alanında yer alması sebebiyle söz konusu hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama Planı değişikliği talebinin görüşülerek kabul edilmek üzere Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu na gönderilmesine oybirliğiyle karar KARAR NO 360 : Tekirdağ ili Merkez ilçesi Barbaros Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda 19 pafta, 2064 ve 872 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan ve Barbaros Belediye Meclisinin günlü ve 61 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması için dayanak gösterilen 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un ilk defa tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması, 2

3 oysa onaya sunulan uygulama İmar Planı değişikliğinin ise Barbaros Belediye Meclisinin tarihli kararıyla kabul edilmiş olmasından ötürü ilgili Yasanın yürürlük tarihinden önce adı geçen kabul işleminin yapılmış olması nedeniyle Tekirdağ Belediye Başkanlığı nın bahse konu Uygulama İmar Planı değişikliğini onay yetkisi bulunmadığından, söz konusu İmar Planı değişikliğinin 6360 sayılı Kanun uyarınca kurumumuzca onaylanmasına gerek ve yer olmadığına oybirliğiyle karar KARAR NO 361 : Tekirdağ ili Merkez ilçesi, Altınova Mahallesi nde yer alan ve tapuda Yavuz Mahallesi, 91 pafta, 1055 (1406) ada, 245 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın Mevcut İmar Planlarında İlköğretim Tesis Alanı olan kullanımının değiştirilmesi suretiyle İmar Planı değişikliğinin Plan Yapımına Dair Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerinin 27. Maddesinin 1 Fıkrasına aykırılık taşıması, ayrıca bu talebin adı geçen Yönetmeliğin 27. Maddesinin 2. Fıkrasına aykırılık taşıması, kalan parçanın Yönetmelikte belirtilen Minimum Alan Yüzölçümü Standartlarına uygun olmaması, talebin Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin ilgili maddelerinde tarif edilen karne grubundaki bir plan müellifince, Plan Yapımın Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerinde tarif edildiği biçimdeki çizim ve lejant tekniğiyle hazırlanmamış olması neden ve gerekçeleriyle bahse konu Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin reddine oybirliğiyle karar KARAR NO 362 : Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesi Karaağaç Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda Fatih Mahallesi F19b-24b-2b pafta, 314 ada, 5 parselde yer alan taşınmaza dair sunulan ve Karaağaç Belediye Meclisinin günlü ve 2013/39 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 6360 sayılı Kanun un Geçici 1.Maddesinin 2.Fıkrası uyarınca onaylanmasına Nevzat BAHAR, Önder AYDIN, Çiğdem KONCAGÜL, Mürsel ÖZCAN, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK ın 6 ret, G. Alpay OZAR, Atilla ALP ve Nazım YARAPSANLI nın 3 çekimser oyuna karşılık, 16 kabul oyuyla oyçokluğuyla karar KARAR NO 363 : Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesi Karaağaç Beldesi sınırları içinde kalan ve Karagözdere Mevkiinde yer alan bazı taşınmazlara dair sunulan ve 1/25000 Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planına Uyumlaştırma Çalışmaları kapsamında yapılan, Karaağaç Belediye Meclisinin günlü ve 2013/37, 2013/38 sayılı Kararları ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca onaylanmasına Nevzat BAHAR, Önder AYDIN, Çiğdem KONCAGÜL, Mürsel ÖZCAN, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK ın 6 ret, G. Alpay OZAR, Atilla ALP ve Nazım YARAPSANLI nın 3 çekimser oyuna karşılık, 16 kabul oyuyla oyçokluğuyla karar KARAR NO 364 : Tekirdağ - Merkez, Ertuğrul Mahallesi nde yer alan ve tapuda 261 ada, 1, 4, 11, 15 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların yanında yer alan alanda ve 4 parsel numarasında kayıtlı mülkiyeti Tekirdağ Belediyesi ne ait taşınmaz üzerinde, alandaki yaya ve taşıt trafiğinin düzenlenerek alanın daha kullanılabilir hale getirilmesi ve alanda bulunan Park Alanıyla bütünleştirilebilmesi amacıyla yaya ve taşıt yolu düzenlemesi için hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama Planı değişikliğinin uygunluğuna ve görüşülmek üzere Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu na gönderilmesine Nevzat BAHAR, Önder AYDIN, Çiğdem KONCAGÜL, Mürsel ÖZCAN, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK ın 6 ret oyuna karşılık, 19 kabul oyuyla oyçokluğuyla karar KARAR NO 365 : Tekirdağ ili Merkez ilçesi Altınova Mahallesi sınırları içinde kalan ve tapuda Yavuz Mahallesi, 92 pafta, 1278 (2342) ada, 337 parsel numarasında ve 92 pafta, 1278 (2343) ada, 324 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara Polis Merkezi Hizmet Binasıyla Polis Lojmanlarının yapılabilmesi amacıyla mülkiyeti Hazineye ait ve İçişleri Bakanlığı na (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisli adı geçen taşınmazlar ile aralarından geçen kadastral yola ilişkin Uygulama İmar Planı talebinin Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin ilgili maddelerinde tarif edilen karne grubundaki bir plan müellifince, Plan Yapımın Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerinde tarif edildiği biçimdeki çizim ve lejant tekniğiyle hazırlanmamış olması ve talep hakkında Tekirdağ İmar Planları Müellifinin olumlu görüşünün bulunmuyor olması nedenleriyle bahse konu Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin reddine oybirliğiyle karar KARAR NO 366 : Tekirdağ ili Merkez ilçesi - Karacakılavuz Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda Merkez Mahallesi, 9389, 9390, 9391 ve 9392 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan ve Karacakılavuz Belediye Meclisinin gün ve 35 sayılı kararıyla kabul edilen Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması için dayanak gösterilen 6360 sayılı Kanunun tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması, oysa onaya sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin ise Karacakılavuz Belediye Meclisinin tarihli kararıyla kabul edilmiş olmasından ötürü ilgili yasanın 3

4 yürürlük tarihinden önce adı geçen kabul işleminin yapılmış olması nedeniyle Tekirdağ Belediye Başkanlığı nın bahse konu Uygulama İmar Planı notu değişikliğini onay yetkisi bulunmadığından, söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliğinin 6360 sayılı Kanun uyarınca kurumumuzca onaylanmasına gerek ve yer olmadığına oybirliğiyle karar KARAR NO 367 : Tekirdağ ili Merkez ilçesi - Karacakılavuz Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda Merkez Mahallesi, 9828 ve 9359 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan ve Karacakılavuz Belediye Meclisinin gün ve 34 sayılı kararıyla kabul edilen Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması için dayanak gösterilen 6360 sayılı Kanunun tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması, oysa onaya sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin ise Karacakılavuz Belediye Meclisinin tarihli kararıyla kabul edilmiş olmasından ötürü ilgili yasanın yürürlük tarihinden önce adı geçen kabul işleminin yapılmış olması nedeniyle Tekirdağ Belediye Başkanlığının bahse konu Uygulama İmar Planı notu değişikliğini onay yetkisi bulunmadığından, söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliğinin 6360 sayılı Kanun uyarınca kurumumuzca onaylanmasına gerek ve yer olmadığına oybirliğiyle karar KARAR NO 368 : Tekirdağ - Merkez, Köseilyas Köyü, Çorlualtı Mevkii nde yer alan ve tapuda G19 pafta, 1382 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı değişikliğinin onaylanması talebinin Plan Yapımına Dair Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerinin 28. ve 29. Maddelerine aykırılık teşkil etmesi ve Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında Tekirdağ İmar Planları Müellifinin olumsuz görüşünün mevcut olması nedeniyle bahse konu Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin reddine oybirliğiyle karar KARAR NO 369 : Tekirdağ ili Merkez ilçesi, Eskicami Mahallesi, Büyükdonlu Mevkii nde yer alan ve tapuda F19d21d3d ve G19a01a2a paftalar, 360 ada, 421 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Nazım ve Uygulama Planı değişikliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar KARAR NO 370 : Tekirdağ ili Merkez ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi nde yer alan ve tapuda Köseilyas Köyü, 10 pafta, 2201, 2202 ve 2203 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile etrafındaki alan için sunulan, 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planına uyumlaştırma amacının taşıyan ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü nün tarihli ve 6523 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan söz konusu Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar KARAR NO 371 : Tekirdağ - Merkez, Gündoğdu Mahallesi, İstanbulyalı Mevkii nde yer alan ve tapuda 45 pafta, 198 ada, 40 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı değişikliğinin onaylanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararının ve bahse konu talebin reddine Nevzat BAHAR, Önder AYDIN, Çiğdem KONCAGÜL, Mürsel ÖZCAN, Bayram BAŞELMA ve Ferhat VARLIK ın 6 kabul oyuna karşılık, 19 ret oyuyla oyçokluğuyla karar KARAR NO 372 : Tekirdağ-Merkez, Eskicami Mahallesi, tapuda; 360 ada, 106 parselin Uygulama İmar Planında Yolda kalan kısımlarının kamulaştırılıp kamulaştırılamayacağı, kamulaştırılacaksa Kamulaştırma Bütçe Programına alınması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 373 : Sarospatak Belediye Başkanı Janos Aros daveti üzerine Ağustos 2013 tarihleri arasında kutlanacak olan Sarospatak ın Kuruluşunun 45.Yıldönümü Etkinliklerine Belediyemizden katılacak kişilerin belirlenmesi ve yol-harcırah giderlerinin Belediye Bütçesinden karşılanması talebinin Temmuz 2013 Ayı Meclis Toplantısında görüşülmek üzere gündemden kaldırılmasına KARAR NO 374 : Almanya-Bayreuth Belediye Başkanı Brigitte Merk-Erbe daveti üzerine Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan Bayreuth Festivaline Belediye Başkanı Op.Dr.Adem DALGIÇ, eşi Münevver DALGIÇ ve tercüman olarak Mennan YILDIRIM ı katılmalarına ve bu kişilerin yolharcırah giderlerinin Belediye Bütçesinden karşılanmasına KARAR NO 375 : Tekirdağ Merkez, Eskicami Mahallesi, Kolordu Caddesi ile Muratlı Caddesi arasında bulunan Katlı Otopark ile ilgili tarifenin Belediyemiz 2013 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesinin 11. Maddesine J bendi KATLI OTOPARK ÜCRETİ olarak ilave edilmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 4

5 KARAR NO 376 : Tekirdağ - Merkez, Gündoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 192 ada, 32 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine KARAR NO 377 : Tekirdağ-Merkez, Eskicami Mahallesi, Muratlı Caddesi Mevkiinde bulunan ve tapuda; 23 pafta, 84 ada, 99 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü nün tarih ve 728 sayılı yazısı doğrultusunda parselin hangi taşınmaz ile ve ne kadarının takas edileceği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 378 : Tekirdağ - Merkez, Gündoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 1826 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine KARAR NO 379 : Tekirdağ Valiliği-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün günlü ve 8856 sayılı yazısıyla gönderilen Teknik İnceleme Raporunda; Tekirdağ-Merkez, Gündoğdu Mahallesi, 2668 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair Tekirdağ Valiliği nce (Milli Eğitim Müdürlüğü) okul yapılabilmesi amacıyla Tekirdağ İl Özel İdaresi nce sunulan ve tarih ve 191 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliğinin; adı geçen plan değişikliğine dair Tekirdağ İmar Planları Müellifinin uygun görüşünün alınmamış olmasından ötürü 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 2. Maddesinin 3. Fıkrasındaki tanım uyarınca adı geçen Kanunun 16. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırılık taşıdığı belirtilerek tekrar Mecliste görüşülmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 380 : Tekirdağ Valiliği-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün günlü ve 8856 sayılı yazısıyla gönderilen Teknik İnceleme Raporunda; tarih ve 189 sayılı Belediye Meclis Kararıyla Tekirdağ-Merkez, Kayı Köyü, 811 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair onaylanan Nazım ve Uygulama İmar Planının 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı hükümlerinin Sanayi Alanları Bölümünün (g) bendi uyarınca onaylanmış ve ilgili resmi kurumların görüşleri alındığı halde Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün görüşünün alınmamış olmasından ötürü, adı geçen İl Çevre Düzeni Planı hükmünün eksik uygulandığı ifade edilerek tekrar Mecliste görüşülmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine KARAR NO 381 : Tekirdağ Valiliği-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün günlü ve 8856 sayılı yazısıyla gönderilen Teknik İnceleme Raporunda; Tekirdağ-Merkez, 100.Yıl (Yavuz) Mahallesi, 1461 ada, 68 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair ve Gündoğdu Mahallesi 2777 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ve etrafına ilişkin Tekirdağ İl Özel İdaresi nce sunulan ve tarih ve 176 ve 181 sayılı Belediye Meclis Kararlarıyla onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliğinin; bu değişiklikler kapsamında karşılıklı değiştirilen Sosyal ve Teknik Altyapı (Donatı) Alanlarının arasındaki uzaklığın yürüme mesafesinden fazla olmasından ötürü eşdeğer bölgede bulunmuyor olması nedeniyle Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerinin 27. Maddesinin 2. Fıkrasına aykırı olduğu belirtilerek tekrar Mecliste görüşülmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine KARAR NO 382 : Tekirdağ ili Merkez ilçesi, Aydoğdu Mahallesi nde yer alan ve tapuda 1468 ada, 24 parsel numaralı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine KARAR NO 383 : Tekirdağ ili Merkez ilçesi, Yavuz Mahallesi, Eski Malkara Yolu Mevkii nde yer alan ve tapuda 1274 ada, 19 parsel numaralı taşınmaz için Tarım Kredi Kooperatifleri-Tekirdağ Bölge Birliği nce sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine KARAR NO 384 : 6360 sayılı On Üç ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Karaağaç Belediye Başkanlığı nın tarih ve 967 sayılı yazısında belirtilen 435 ada 43 parsel,433 ada 31 parsel ve 727 ada 8 parselde Karaağaç Belediye Başkanlığı na ait hisselerin, söz konusu parsellerdeki diğer hissedarlara satışının yapılması için tarih ve 2013/36 nolu Meclis Kararının onaylanması talebinin Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine 5

6 KARAR NO 385 : 6360 sayılı On Üç ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Karaağaç Belediye Başkanlığı nın tarih ve 966 sayılı yazısında belirtilen 727 ada 14 parsel, 711 ada 2 parsel ve 737 ada 5 parselde Karaağaç Belediye Başkanlığı na ait hisselerin, söz konusu parseldeki diğer hissedarlara satışının yapılması için tarih ve 2013/51 nolu Meclis Kararının onaylanması talebinin Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine KARAR NO 386 : Tekirdağ ili Merkez ilçesi, Aydoğdu Mahallesi nde yer alan ve tapuda 325 ada, 443 parsel numaralı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine KARAR NO 387 : Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesi Karaağaç Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda Fatih Mahallesi F19b-24b-2b pafta, 314 ada, 6 parselde yer alan taşınmaza dair sunulan ve Karaağaç Belediye Meclisinin günlü ve 2013/49 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine KARAR NO 388 : Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesi Karaağaç Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda Fatih Mahallesi F19b-19c-3b ve F19b-19c-3c paftalar, 682, 683, 684, 685, 702 adalarda yer alan taşınmazlara dair sunulan ve Karaağaç Belediye Meclisinin günlü ve 2013/46 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine KARAR NO 389 : İlyas KÜÇÜKMİDİL in Özel Halk Otobüslerinde uygulanan Aylık Abonman, Tam ve Öğrenci Ücret Tarifeleri ile ilgili talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 390 : Belediyemizin 2013 yılı Bütçesi Kamulaştırma Programında olan ve ekli listede bulunan yerlerin kamulaştırılması için İller Bankası ndan ,00 TL kredi alınmasına, Kredi Sözleşmesi ve müracaat ile ilgili diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Op.Dr. Adem DALGIÇ a yetki verilmesine KARAR NO 391 : 02/05/2012 tarih ve 549 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilerek, Tekirdağ Belediye Başkanlığı liderliğinde yürütülmekte olan TR21-11-SOS-1-79 Sözleşme Numaralı Engelsiz Bir Gelecek İçin Engelsiz Okullar Projesi mal alımları, Proje Başvuru Formunda beyan edilen satın alma kurallarına göre gerçekleştirilmediğinden dolayı projenin fesh edilmesine KARAR NO 392 : Tekirdağ ili Merkez ilçesi, Gündoğdu Mahallesi nde yer alan ve tapuda 1558 ada, 266 parsel numaralı taşınmaz için İmar Planı değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Op.Dr. Adem DALGIÇ Belediye Başkanı 6

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 03 TEMMUZ 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 03 TEMMUZ 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 393 : Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün 10.06.2013 tarihli ve 10294 sayılı yazısının ekindeki raporda, Tekirdağ ili Merkez ilçesi, 100. Mahallesi nde yer alan ve tapuda Yavuz Mahallesi,

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 02 EKİM 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 02 EKİM 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ 1.OTURUM KARAR NO 517 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifelerin

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 06 MART 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 06 MART 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ 1.OTURUM KARAR NO 141 : Tekirdağ ili Merkez ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi nde yer alan ve tapuda Köseilyas Köyü, 1778 numaralı parselin bir kısmında ve taşınmazın kuzeybatısındaki tescilsiz alan üzerine

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 04 NİSAN 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 04 NİSAN 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 479 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin (a) fıkrası gereğince Ali KILIÇ, İlhan İMRAK ve Ercan kısa Belediye Encümen Üyesi seçilmiştir. KARAR NO 480 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 04 ARALIK 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 04 ARALIK 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 668 : Tekirdağ ili Merkez ilçesi Barbaros Beldesi sınırları içinde kalan ve tapuda Hürriyet Mahallesi, Mezarlık Mevkii nde bulunan, sınırları 08.12.2006 tarih ve 1188 sayılı Edirne Kültür ve Tabiat

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ARALIK 2010 Ayı toplantısını 01 Aralık 2010 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

240 Belediyemiz Kültür Komisyonunun Mayıs 2011 Ayı Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

240 Belediyemiz Kültür Komisyonunun Mayıs 2011 Ayı Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince HAZİRAN 2011 Ayı toplantısını 01 Haziran 2011 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

KARAR NO 12 : 06/12/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı Kanunun

KARAR NO 12 : 06/12/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı Kanunun KARAR NO 1 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Belediye Meclis Üyelerinden Vedat KAÇAR, Müzeyyen GÜRKAN, Fehmi İŞLER, Mehmet Sabri YÜCE ve Bayram BAŞELMA seçilmişlerdir.

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2016 DONEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 07 KASIM 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 07 KASIM 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 844 : 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/b maddesi gereğince, Stratejik Plan ve Performans Programına ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 2013-2015 Mali yıllarını

Detaylı

talebin reddine oybirliği ile karar verildi.

talebin reddine oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince HAZİRAN 2008 Ayı toplantısının 1.OTURUMU 04 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

KARAR NO 526 : Belediyemiz 2011 Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 526 : Belediyemiz 2011 Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. KARAR NO 526 : Belediyemiz 2011 Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile KARAR NO 527 : 2012 Yılı Ücrete Tabi İşler tarifesinde Hafriyat Toprağı Sahası/Geri Kazanım

Detaylı

482 Kurbağa Adam Personel Yönergesi değişiklik talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

482 Kurbağa Adam Personel Yönergesi değişiklik talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ARALIK 2011 Ayı toplantısını 07 Aralık 2011 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

KARAR NO 586 : Tekirdağ Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Sami DURAK ın taleplerinin Kültür Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 586 : Tekirdağ Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Sami DURAK ın taleplerinin Kültür Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. KARAR NO 586 : Tekirdağ Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Sami DURAK ın taleplerinin Kültür Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile KARAR NO 587 : Almanya Münih de düzenlenen IFAT ENTSORGA Uluslararası,

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 180 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 77 ada 16 parselin yolda kalan kısmı C parselin takasının kabulüne, takas işlemlerinin yapılması

Detaylı

448 Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücret Tarifesinin Plan ve B. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

448 Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücret Tarifesinin Plan ve B. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince EKİM 2010 Ayı toplantısını 06 Ekim 2010 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince EYLÜL 2011 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 07 Eylül 2011 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 05 EYLÜL 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 05 EYLÜL 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 715 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesi Ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 17. Maddesi gereğince Belediye Başkanı 04 Temmuz 2012 tarih ve 678 sayılı Belediye Meclis Kararını

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 08 MAYIS 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 08 MAYIS 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 274 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince Belediyemiz 2012 Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar KARAR NO 275 : 6183 Sayılı Amme

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 TEMMUZ 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 321 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 361 ada 137 parsele ait taşınmazın imar planlarında park da kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 03 EKİM 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 03 EKİM 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 780 : 2013 yılında uygulanması istenen 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. maddesinin (b) fıkrasına istinaden hazırlanan tarifelerin Plan ve B. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MART 2009 Ayı toplantısını 04 Mart Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ŞUBAT 2011 Ayı toplantısını 02Şubat 2011 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 07 MART 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 07 MART 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ 1.OTURUM KARAR NO 418 : Tekirdağ Merkez, Zafer Mahallesi, 1692 ada, 108 parselde kayıtlı, İmar Planında yolda kalan taşınmazın kamulaştırılıp kamulaştırılamayacağı, kamulaştırılacaksa Kamulaştırma Bütçe

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince KASIM 2011 Ayı toplantısını 02 Kasım 2011 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MART 2011 Ayı toplantısını 02Mart 2011 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ :

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ : 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince KASIM 2007 Ayı toplantısının 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNU 07 Kasım 2007 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MAYIS 2008 Ayı toplantısının 2. OTURUMUNU 07 Mayıs 2008 Çarşamba günü saat 13.30 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 04 TEMMUZ 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 04 TEMMUZ 2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 659 : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü nün 25.05.2012 tarih ve 8127 sayılı yazısında; 07.09.2011 tarih ve 330 sayılı, 07.12.2011 tarih ve 495, 503 ve 507 sayılı

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ :

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ : 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2007 Ayı toplantısını 10 Ocak 2007 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Belediye Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve

Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Belediye Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince NİSAN 2009 Ayı toplantısını 05 Nisan Pazar günü saat 13.00 de yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

oybirliği ile seçilmiştir.

oybirliği ile seçilmiştir. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MAYIS 2009 Ayı toplantısını 06 Mayıs 2009 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

370 Tekirdağ Merkez, Gündoğdu Mahallesi, Damlarca Mevkii 49 pafta, 211 ada, 132 parselin imar planı değişikliği talebi

370 Tekirdağ Merkez, Gündoğdu Mahallesi, Damlarca Mevkii 49 pafta, 211 ada, 132 parselin imar planı değişikliği talebi 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince KASIM 2008 Ayı toplantısının 1. OTURUMUNU 05 Kasım Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince NİSAN 2011 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 06Nisan 2011 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

358 Yıllık Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

358 Yıllık Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince EKİM 2011 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 05 Ekim 2011 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S Sayı:58 03.07.2014 Özü: İmar plan değişikliği KARAR Belediye Meclisi Genel Kurulunda okunan İmar, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Emlak,

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R 10-Belediye Meclisimizin 06.02.2017 Pazartesi günü saat 14:00 de Şubat ayı toplantısında gündemin 1 inci Maddesinde yer alan Aslan ÇAVUŞOĞLU ve Mahalle Sakinlerinin 20.01.2017 Tarih ve 138 sayılı mahalle

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ :

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ : 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince HAZİRAN 2007 Ayı toplantısını 06 Haziran 2007 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.02.2016 Kararın Nosu : 28 Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tenis kortu alanı dışında kalan kısımların Büyükşehir Belediyesine devrinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince EKİM 2008 Ayı toplantısının 1. OTURUMUNU 08 Ekim Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ :

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ : 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince TEMMUZ 2007 Ayı toplantısını 04 Temmuz 2007 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

188 Belediyemiz Kültür Komisyonunun Nisan 2011 Ayı Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

188 Belediyemiz Kültür Komisyonunun Nisan 2011 Ayı Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MAYIS 2011 Ayı toplantısının 1.BİRLEŞİMİNİ 04 Mayıs 2011 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 06 KASIM 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 06 KASIM 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 588 : Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 22. Maddesine istinaden 2010-2014 yılları Stratejik Plan ve 2014 Mali Yılı Performans Programına uygun olarak hazırlanan 2014 Mali Yılı

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 07 OCAK 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 07 OCAK 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 1 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesinde yer alan ve tapuda 967 parsel numarada kayıtlı taşınmaz İmar Planlarında yol da kalmakta olduğundan, bu taşınmazların

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKA NLIĞI NIN 02 EYLÜL 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKA NLIĞI NIN 02 EYLÜL 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 358 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100.Yıl Mahallesi, Tahsin ŞAHİNKAYA, Sedat CELASUN, Nejat TÜMER ve Nurettin ERSİN olan sokak isimlerin kaldırılmasına, yeni sokak

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince EYLÜL 2009 Ayı toplantısının 1. OTURUMUNU 02 Eylül 2009 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 53 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi tatil ayının Ağustos Ayı olmasına KARAR NO 54 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince;

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ : ARALIK 2009 Belediye Meclis Üyesi Nazım YARAPSANLI nın 02/12/2009 tarihli

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ : ARALIK 2009 Belediye Meclis Üyesi Nazım YARAPSANLI nın 02/12/2009 tarihli 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ARALIK 2009 Ayı toplantısını 02 Aralık 2009 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 02 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Sayı : 26219312-301.01-2633 02/12/2016 Konu : MBB Meclis Toplantısı İLAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN Muğla

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 02 TEMMUZ 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 02 TEMMUZ 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.OTURUM : KARAR NO 113 : Atilla UZEL tarafından 09.06.2014 tarih ve 2133 sayılı Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçe ile Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesi Namık Kemal Caddesinde bulunan

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince HAZİRAN 2009 Ayı toplantısının 1. OTURUMUNU 03 Haziran 2009 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ / TOPLANTI AYI : 2017-9/Eylül KARAR TARİHİ : 13/09/2017 BİRLEŞİM TARİHİ : 13/09/2017 KARAR NO : 2017-9/2-43 BİRLEŞİM : 2 KONUSU: 1/1000 Ölçek İlave ve Revizyon

Detaylı

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri TEKİRDAĞ - ERGENE VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANINDA YAPILAN 4044, 4045, 4046, 9925, 8897 PARSELLER, 686 ADA1 PARSEL İLE 695 ADA 1 PARSELE AİT 1/25000 ÖLÇEKLİ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi,

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 355 : Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan, 9469 parselde kayıtlı

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :249 KONUSU: 2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi r) İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkiinde yer

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :140 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi k) İlimiz, Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı içerisinde kalan ve plan

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 154 Mülkiyeti Üçüzler Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 5829, Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili Konu: Program Değişikliği. Toplantı : Mayıs Karar Sayısı : 101 mizin 30.11.2012 tarih ve 277 sayılı kararları ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2013 Yılı İş Programında yapımı karara bağlanan Çatak

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 370 Oturum : 1 Konusu : Otopark Yönetmeliği Büyükşehir Belediye Meclisi nin 18.04.2015 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli

Detaylı

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 04 EYLÜL 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKALIĞI 04 EYLÜL 2013 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ KARAR NO 454 : ġehrimizde yapılan ve yapılacak olan yatırım ödemelerinde ve diğer harcamalarında kullanılmak üzere Vakıflar Bankası Tekirdağ ġubesi nden 5.000.000,00 TL kredinin kullanılmasına, yapılacak

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2010 yılında

Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2010 yılında 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2010 Ayı toplantısını 06 Ocak 2010 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353 Nolu Parsel ve 1466 Nolu Parsel toplam yüzölçümü,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :420 KARAR420:Yenice Mahallesi 282 ada 91 parsele ilişkin, Belediye Meclisi nin 01.08.2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih

Detaylı

İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI

İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI İNCESU (KAYSERİ) BELEDİYESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, İncesu İlçesi, Vali İhsan Aras Mahallesi, 286 ada 32,33,35,36,37,38,39,40,41,42

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 MART 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 MART 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 117 : Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğünde 7530 No ile kayıtlı bulunan Baltek Yapı Malzemeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin belediyemize bedelsiz olarak devredilme

Detaylı

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mevcut imar planında İbadet Yeri Alanına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait Sille

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :371 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. f) İlimiz Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, tapunun 125 Ada, 1 Parselinde

Detaylı

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. KARAR NO 181 : Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, 211 ada, 124

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. KARAR NO 181 : Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, 211 ada, 124 BİRLEŞİM TARİHİ : 03 EYLÜL 2014 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO 174 : Kadir YILDIZ tarafından 30.06.2014 tarih ve 3030 sayılı Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçe ile Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi,

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL-

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Komisyonlarımıza havale edilen 04.06.2015 tarih ve 45914605/1119 sayılı Emlak ve Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Şemikler Mahallesi 45 pafta 5998 parsel sayılı 317,39 m2 miktarındaki taşınmaz üzerinde

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 310, PARSEL 2 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS 2016 Balıkesir İli,

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ : EKİM yılında uygulanması istenen 2464 Sayılı Belediye Gelirleri

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ : EKİM yılında uygulanması istenen 2464 Sayılı Belediye Gelirleri 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince EKİM 2009 Ayı toplantısını 07 Ekim 2009 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı