ECOPROJECT TEKNİK ŞARTNAME PRJS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECOPROJECT TEKNİK ŞARTNAME PRJS 21.04.2013 01"

Transkript

1 ECOPROJECT TEKNİK ŞARTNAME PRJS

2 DOKÜMAN BİLGİLERİ Doküman Adı EcoProject Teknik şartnamesi Tanım Doküman No PRJS Revizyon No 1.0 Dosya Adı Sayfalar Oluşturulma tarihi No Tarih Değişlik Dosya adı Doküman oluşturuldu.

3 İÇİNDEKİLER Doküman Bilgileri... 2 İçindekiler GİRİŞ TEKNİK ŞARTNAME İstasyon yazılımı dosya formatı XML Dosya YAPISI Örnek XML Dosyası XML Veri Deseni MERKEZİ SIZINTI VE ANALİZ MODÜLLERİ Konu Akaryakıt Tanklarında Sızıntı Neden Tespit Edilmeli Blok Diagram Tank Durağan Dönem Blok Diagram Tesisat kaçakları, satış envanter değişimi Verilerin Gösterimi ve Raporlanması Monitör Plus ekranına giriş Sızıntı Analizi Kokpit Ekranı Kokpit Ekranı Analiz Durumu Günlük Kayıp Analizi (İstasyon Adetine göre) Ticket İşlemi (Kayıpların otomatik olarak Ticket açılması) Sonuç... 22

4 1. GİRİŞ Bu dökümanda, istasyon sızıntı analizi ve merkezi stok yönetimi yazılımının(dökümanda EcoProject adı ile tanımlanmıştır) teknik şartnamesi ve ek olarak uygulamanın çalışma presipleri aşağıdaki ana maddeler altında açıklanmıştır. Uygulama genel çalışma yazılım ve donanım gereksinimleri. Uygulama istasyon otomasyonu veri gereksinimleri ve yöntemleri. Merkezi analiz ve raporlama yazılımı modül ve yöntemleri. 2. TEKNİK ŞARTNAME Merkezi istasyon sızıntı analizi yazılımı EcoProject in ihtiyaç duyduğu teknik gereksinimler aşağıda belirtilmiştir. Istasyonlardan merkez SIR yazılımına aşağıda İstasyon yazılımı dosya formatı başlığında belirtilmiş format ve metod ile istasyon tank tanım, tank konfigürasyon, tank envanter, tank dolum, tank alarm ve tank satış verilerinin merkez ofis yazılımına günlük olarak gönderilmesi gerekmektedir. İstasyonların oluşturacakları veri paketlerinin gönderileceği bir ftp sunucu olmalıdır. Bu ftp sunucusunda istasyon verilerinin sağlıklı alınabilmesi için en az 5 GB sabit disk alanı olmalıdır. Bu ftp sunucusu EcoProject merkezi yazılımının çalışacağı sunucu üzerinde olabildiği gibi tamamiyle ayrı bir sunucuda olabilir. EcoProject merkezi yazılımının çalışacağı merkezi bir sunucu sistemi gerekmektedir. o o o Merkezi sunucu bilgisayarı fiziksel bir sunucu olabileceği gibi sanal bir sunucuda olabilir. Eco project yazılımı minimum donanım ihtiyaçları 32 veya 64 bit Intel Pentium Xeon tabanlı veya eşdeğer işlemci 6 GB hafıza 80 GB sabit disk alanı EcoProject yazılımının çalışacağı sunucu işletim sistemi ve yazılım gereksinimleri 32/64 bit Microsoft Windows 2003 veya yukarı sunucu işletim sistemi Microsoft IIS 7 veya yukarısı uygulama sunucu yazılımı EcoProject merkez yazılımı.net framework üzerinde geliştirilmiş ve IIS uygulama sunucusu tarafında istemcilere sunulan bir web yazılımıdır. EcoProject merkez yazılımı halihazırda başka uygulamalar tarafından kullanılan IIS sunucusuna yüklenebilir yada yeni bir IIS sunucusunada yüklenebilir. Microsoft.Net framework 4.0 veya yukarısı.net framework yazılımı Microsoft SQL Server 2008 veya yukarı veritabanı sunucusu TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 4 / 23

5 EcoProject merkez yazılımı istasyonlardan gelen verilerin depolanması ve analizlerin oluşturulması için yıllık 80 GB veri gerekmektedir. SQL Sunucusu EcoProject için atanmış sunucuda kurulacak ise bu rakam sunucu sabit disk alanına eklenmelidir. İlgili sunucu istasyonların veri göndereceği ftp sunucusuna yada alanına erişebilmelidir. FTP sunucusu EcoProject yazılımının çalışacağı sunucuyada yüklenebilir ancak bu durumda sabit disk alanı en az 5 GB arttırılmalıdır. Merkezi yazılım tarafından sunulan ve kullanıcılar tarafından erişilecek ekranlar tamami ile web tabanlı olmaktadır. Kullanıcıların bu web arayüzlerine erişebilmesi ve EcoProject sızıntı analiz ve takibi ekranları ile birlikte stok yönetimi ekranlarını kullanabilmesi için kullanıcı bilgisayarınlarında Microsoft Explorer 7 ve üzeri, Google Chrome yada Mozilla Firefox web tarayıcısı bulunmalıdır. Web arayüzlerinin hızlı çalışabilmesi için kullanıcı bilgisayarları en az pentium Mhz ve 1GB hafızaya sahip bilgisayarlar olmalıdır. 3. İSTASYON YAZILIMI DOSYA FORMATI EcoProject kapsamında, istasyonlarda bulunan ve hazli hazırda Turpak sistemi üzerinden Turpak merkez ve WSM yazılımına aktarılan İstasyon Pompa satış Tank envanter Tank dolum Kalibrasyon Tank-Tabanca eşleşme Bilgileri Turpak WSM yazılımlarına eklenmek üzere Turpak dışı otomasyon sistemlerinden alınabilir. Bu işlemin yapılabilmesi için otomasyon yazılımı belli aralıklarla iki tarih arasında yukarıda belirtilen bilgileri bir XML dosyası içerisinde toplayarak belirlenen merkez yazılımına gönderecektir. Bu xml dosyası içerisinde bulunan veriler daha sonra merkez yazılımları tarafından işlenerek Turpak WSM yazılımına eklenmektedir XML Dosya YAPISI Örnek XML Dosyası <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <EcoProject> <StationInformation StationCode="" /> <PumpSales> <PS SaleBegin="" SaleEnd="" TankNo="" PumpNo="" NozzleNo="" Volume="" SaleTxnNumber="" SaleShiftNo="" TankLevelBeforeSale="" TankVolumeBeforeSale="" TankLevelAfterSale="" TankVolumeAfterSale="" TankManifoldGroupNr=""/> </PumpSales> TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 5 / 23

6 <TankInventories> <TI SampleTime="" TankNo="" Level="" Volume="" VolumeNet="" WaterLevel="" WaterVolume="" AlarmCode="" ShiftNo=""/> </TankInventories> <TankInfo> <TINFO TankNo="" ProdID="" TankCapacity="" ProbeLength="" TankRadius="" TankLength="" ManifoldGroupNo="" EmptyTank="" TankType="" CalibBeginTime="" CalibEndTime="" CalibInProgress=""/> </TankInfo > <TankAlarms> <TA TankNo="" AlarmStartDateTime="" AlarmEndDateTime="" AlarmType="" AlarmActive=""/> </TankAlarms> <TankDeliveries> <TD TankNo="" DeliveryStartDate="" DeliveryEndDate="" DeliveryStartLevel="" DeliveryStartVolume="" DeliveryStartWaterLevel="" DeliveryStartWaterVolume="" DeliveryEndLevel="" DeliveryEndVolume="" DeliveryEndWaterLevel="" DeliveryEndWaterVolume="" DeliveryTemperature="" DeliveryAmount="" DeliveryAmountNet="" DeliveryStartVolumeNet="" DeliveryEndVolumeNet="" SalesDuringDelivery=""/> </TankDeliveries> <NozzleTankMappings> <NTM TankNo="" PumpNo="" NozzleNo=""/> </NozzleTankMappings> <ManifoldSwitches> <MS ManifoldGroupNo="" PreviousTankNo="" ActiveTankNo="" GroupSwitchingTime="" /> </ManifoldSwitches> <TankCalibrations> <TC TankNo="" Level="" Volume="" /> </TankCalibrations> </EcoProject> XML Veri Deseni StationInformation - Bu bilgi istasyon sabit tanımları için kullanılmaktadır. Alan Adı Tipi Örnek Veri Açıklama StationCode Varchar(6) İstasyon Kodu PumpSales Pompa satış kayıtları Alan Adı Tipi Örnek Veri Açıklama SaleBegin DateTime :23:45 Pompa Başlama Zamanı SaleEnd DateTime :23:45 Pompa Bitiş Zamanı PumpNo Int 1 Pompa Numarası NozzleNo Int 1 Tabanca Numarası TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 6 / 23

7 TankNo Int 1 Tank Numarası Volume Double Satış Toplamı (Lt) SaleTxnNumber varchar 32 Satış İşlem Numarası SaleShiftNo varchar 16 Satış Vardiya No TankLevelBeforeSale Double Satış Öncesi Tank Seviyesi (Cm) TankVolumeBeforeSale Double 1 Satış Öncesi Tank Hacmi (Lt) TankLevelAfterSale Double Satış Sonrası Tank Seviyesi(Cm) TankVolumeAfterSale Double Satış Sonrası Tank Hacmi (Lt) TankManifoldGroupNo Int 1 Manifold Grup Numarası TankInventories Tank envanter durum bilgileri Alan Adı Tipi Örnek Veri Açıklama TankNo Int 1 Tank Numarası SampleTime DateTime :23:45 Envanter tarihi Level Double 12.3 Ürün Seviyesi (Cm) Volume Double Ürün Hacmi (Lt) VolumeNet Double Ürün Net Hacmi (Lt) WaterLevel Double Su Seviyesi (Cm) WaterVolume Double Su Hacmi (Lt) AlarmCode Int 2 Alarm Kodu ShiftNo Varchar(16) Vardiya No TankDeliveries Tank dolum bilgileri Alan Adı Tipi Örnek Veri Açıklama TankNo Int 1 Tank Numarası DeliveryStartDate DateTime :23:45 Dolum Başlama Zamanı DeliveryEndDate DateTime :23:45 Dolum Bitiş Zamanı DeliveryStartLevel Double Dolum Başlangıç Seviyesi(Cm) DeliveryStartVolume Double Dolum Başlangıç Hacmi(Lt) DeliveryStartWaterLevel Double Dolum Başlangıç Su Seviyesi(Cm) DeliveryStartWaterVolume Double Dolum Başlangıç Su Hacmi(Lt) DeliveryEndLevel Double Dolum Bitiş Seviyesi(Cm) DeliveryEndVolume Double Dolum Bitiş Hacmi(Lt) DeliveryEndWaterLevel Double Dolum Bitiş Su Seviyesi(Cm) DeliveryEndWaterVolume Double Dolum Bitiş Su Hacmi(Lt) DeliveryTemperature Double Sıcaklık DeliveryAmount Double Dolum Miktarı(Lt) DeliveryAmountNet Double Dolum Net Miktarı(Lt) DeliveryStartVolumeNet Double Dolum Başlangıç Net Hacmi(Lt) DeliveryEndVolumeNet Double Dolum Bitiş Net Hacmi(Lt) SalesDuringDelivery Double Yapılan satışların toplamı NozzleTankMappings Tank-Tabanca eşleştirmeleri Alan Adı Tipi Örnek Veri Açıklama PumpNo Int 1 Pompa Numarası NozzleNo Int 1 Tabanca Numarası TankNo Int 1 Tank Numarası TankInfo Tank bilgileri Alan Adı Tipi Örnek Veri Açıklama TankNo Int 1 Tank Numarası ProdID Int 12 Ürün Numarası TankLength Double Tank Uzunluğu (Cm) TankCapacity Double Tank Kapasitesi (Lt) ProbeLength Double Probe Uzunluğu (Cm) TankRadius Double Tank Yarıçapı TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 7 / 23

8 ManifoldGroupNo Int 1 Manifold Grup No EmptyTank Varchar(1) 1/0 Boş Tank TankType Varchar(1) M/S Tank Tipi (M=Manifold, S=Sifon) CalibBeginTime DateTime :23:45 Kalibrasyon Başlangıç zamanı CalibEndTime DateTime :23:45 Kalibrasyon Bitiş zamanı CalibInProgress Varchar(1) 1/0 Kalibrasyon yapılmaktamı? 1=E, 0=H TankAlarm Tank alarm bilgileri TankNo Int 1 Tank Numarası AlarmStartDateTime DateTime :23:45 Alarm Başlangıç Tarihi AlarmEndDateTime DateTime :23:45 Alarm Bitiş Tarihi AlarmType Int Alarm Kimlik Numarası AlarmActive Varchar(1) 1/0 1=Alarm aktif 0=Alarm kapalı ManifoldSwitches Manifold Değişim Bilgileri ManifoldGroupNo Int 1 Manifold Grup Numarası PreviousTankNo Int 1 Önceki Tank Numarası ActiveTankNo Int 2 Aktif Tank Numarası GroupSwitchingTime DateTime :23:45 Değişim tarihi TankCalibrations Tank Kalibrasyon Bilgileri TankNo Int 1 Tank No Level Double Seviye (Cm) Volume Double Hacim (Lt) 4. MERKEZİ SIZINTI VE ANALİZ MODÜLLERİ EcoProject merkezi sızıntı analizi asıl olarak şu yöntem üzerine kurulmuştur; Durağan dönemlerde yani pompa lardan satış olmadığı anlarda, bir bütün olarak kabul edilen tank ve boru hattı sistemindeki hacimsel ve ısıl değişimlerin izlenerek toplanan verilerin değerlendirilmesidir. Bir başka deyişle sistemde olanlar ile olması gerekenlerin mukayese edilerek sızıntının tespit edilmesidir. Ayrıca, özellikle tesisat daha doğrusu dolum sırasında olacak kaçakların tespiti için satış anındaki tank envanter değişimi ile birlikte tanka bağlı tabancaların toplam çıkışları mukayese edilmektedir. Bu sayede özellikle tesisatda olabilecek kaçaklar ve tabanca kalibrasyon doğrulukları yakalanmaktadır. TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 8 / 23

9 4.1. Konu Eski yer altı tankları çıplak çelik konstrüksiyona sahiptir. Eski tanklarda, özellikle 10 yıldan fazla olan ve/veya korozyona karşı korumasız olanlarda, sızıntıların gelişmesi muhtemeldir. Genel olarak tank problemleri : Korozyon, yanlış donanım kullanımı, borulama hataları veya dökülme ve taşmalardır.galvanik korozyon veya sert, arıtılmış çeliğin kırılması,çıplak çelik sızıntıların yaygın nedenidir Akaryakıt Tanklarında Sızıntı Neden Tespit Edilmeli a. Çevre Etkisi: Petrol ürünlerinin akaryakıt tanklarından sızmaları toprağı ve su kaynaklarını kirleterek biyolojik hayatı tehdit eden telafisi mümkün olmayan kalıcı etkilere sebep olurlar. b. Tehlike: Sızdıran tanklar yangın ve patlamalara dolayısıyla da üzücü can ve mal kayıplarına sebep olabilirler. c. Maliyet: Sızdıran tanklar stok kayıplarına, mülk değerlerin azalmasına, sigorta ve temizlik giderlerinin artmasına ve kanuni cezalara neden olmaktadır. İstatistiksel olarak yapılan analiz ve incelemelerde, oluşabilecek 5 ana sızıntı ın günlük,aylık ve yıllık olarak ortalama Litre bazında kayıpları altta belirtildiği gibidir. Sızıntı Miktarı Akaryakıt Kaybı Günlük Aylık Yıllık 1 2 damla / dakika 0,5 Lt 14 Lt 164 Lt 1 2 damla / saniye 5 Lt 164 Lt Lt Sürekli Damlama 100 Lt Lt Lt 1.5 mm Çaplı Delik 332 Lt Lt Lt 3 mm Çaplı Delik Lt Lt Lt TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 9 / 23

10 4.3. Blok Diagram Tank Durağan Dönem Tank Envanter Verileri (Her 30 Sn de bir) Stabil Durum Analizi (Pompada satışın ve Tank da dolumun olmadığı durağan dönemlerim tespiti) Günlük Oluşan Durağan Dönemlerin Analiz Edilmesi (Bulgular) 60 dk ve üzeri Durağan dönemlerin belirlenmesi 9Lt ve üzeri 3 gün tekrarlayan kayıpların tespit edilmesi Alarm Oluşması Ticket Açılması Gözlem ve Analiz (Agent tarafından kontrollerin yapılarak aksiyon alınması) Sızıntı Teşhis 4.4. Blok Diagram Tesisat kaçakları, satış envanter değişimi TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 10 / 23

11 Satış verileri Verileri (Her 30 Sn de bir) İki durağan dönem arasında tankdan yapılan tabanca bazında satış toplamı ve tank değişimi kayıt edilir. Satış/probe değişim eğrisi İki eğri üst üste konularak deviasyon farkı yakalanır. Tabanca satışları ve envanter düşüşleri geçmiş örnekler ile karşılaştırılır. 9Lt ve üzeri 3 gün tekrarlayan deviasyon farklarının tespit edilmesi Alarm Oluşması Ticket Açılması Gözlem ve Analiz (Agent tarafından kontrollerin yapılarak aksiyon alınması) Sızıntı Teşhis TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 11 / 23

12 TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 12 / 23

13 4.5. Verilerin Gösterimi ve Raporlanması Monitör Plus ekranına giriş adresinden Monitör+ sistemine erişerek,belirlenmiş olan kullanıcı adı ve parolanız ile giriş yaptıktan sonra sistem otomatik olarak ana modüllerin yer aldığı sayfaya yönlendirme yapacaktır Sızıntı Analizi Kokpit Ekranı Ana modüllerin bulunduğu sayfadaki ikonlardan Şekil.2A daki görülen ikona basılarak Sızıntı analizlerinin yapılmış olduğu Ana Cocpit ekranına ulaşabilirsiniz. Şekil 1A TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 13 / 23

14 Kokpit Ekranı Şekil 2 Analiz Genel Durum Analiz Durumu Analiz yapılan toplam istasyon ve Tank sayısını grafiksel olarak gösteren ekrandır ve ayrıca istasyon başına ortalama tespit edilen bulgu ları (durağan dönem adetleri) da gösteridir. TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 14 / 23

15 Günlük Kayıp Analizi (İstasyon Adetine göre) Seçilen döneme ait günlük olarak 9Lt ve üzeri tankında eksilme görülen istasyonların özet olarak grafiksel gösterildiği ekrandır.grafikteki sayılar İsasyon adetlerini temsil eder i. Günlük Kayıp Analizi (Tank Adetine göre) Seçilen döneme ait günlük olarak 9Lt ve üzeri tankında eksilme görülen istasyonların özet olarak grafiksel gösterildiği ekrandır. Grafikteki adetler Tank Sayılarını temsil eder. ii. Litre Bazında Gruplu günlük veri özeti Şekil4 de görüleceği gibi Analiz edilen veriler Parametrik olarak seçilen dönem e ait kayıp oluşan günlük tank adetlerini göstermektedir. Günlük Durağan dönemlerde oluşan farkların toplamı baz alınarak oluşan özet rapor 3 grupta ele alınmıştır Lt arasındaki farklar Lt arasındaki farklar 3. 50Lt ve üzeri farklar Grafiğin altında yer alan bu grupların image larına mouse ile tıklayıp pasif veya aktif hale getirebilir anlık değişimleri görebiliriz. Grafik ekrandaki her bir veriye ayrıca tıklayıp detaylı analiz verilerine ulaşabiliriz. iii. Günlük Agent Analizi Sistemin otomatik olarak bulmuş olduğu sızıntı ihtimali olan durumlar a Agentlar detaylı analiz yaparak, Ticket sistemi üzerinden reel durumları hakkında durum ve açıklama bilgilrinin girişi yapmaktadır.bu grafik ekranda günlük, Ticket ların durumlarına göre gruplanmış bir şekilde giriş yapılan bulgular raporlanmaktadır. TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 15 / 23

16 iv. Detay Sayfası Cocpit ekranlarındaki tüm verilerin detaylarına ulaşıldığı sayfadır. Bu sayfada İstasyonlar şekilde görüldüğü gibi İstasyon Kodu, Adı,Tank Numarası ve toplam kayıp verilerinin yer aldığı Liste şeklinde gösterilmektedir. Her bir Satır başlık kısmından Sort edilebilir ve Filtre uygulanabilmektedir. Satırların en sol unda yer alan ikona tıklamak süreti ile o satırda yer alan istasyona ait Tankın Durağan dönemlerine ait bulguların yer aldığı ekrana ulaşabilirsiniz. Açılan bu ekranda durağan dönemlerin başlangıç ve bitiş dönemlerini, bu dönemleri kapsayan Level ve Volume bilgilerini görebilir son olarak her bir kaydın daha detaylı bir şekilde analizini yapmak için yine aynı şekilde analiz yapmak istenilen satırın en solunda yer alan ikona tıklanması gerekmektedir. TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 16 / 23

17 Açılan Rapor ekranı altta görüldüğü gibi derinlemesine analiz yapılmasına olanak vermektedir, Bu raporda Tank bazında scrool bar ı oynatarak zaman dilimini değiştirebilir değişen zaman dilimine göre grafiğin reel halini görebiliriz. TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 17 / 23

18 TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 18 / 23

19 Ticket İşlemi (Kayıpların otomatik olarak Ticket açılması) Yapılan veri inceleme ve analizleri sonrasında sistem otomatik olarak tankdaki kayıplar için Ticket açmakta ve Agent ların ekranına düşmektedir. Agent kendisine açılan Ticket ı altta görüleceği gibi Detaylı olarak inceleyip analiz ettikten sonra Tank ın Durumunu ve bulguları açıklamaları ile birlikte sisteme kayıt etmektedir. Aynı zamanda işleme alınan bulgu kayıtları 2. Veya 3. Firmalara Ticket olarak yönlendirilebilir ve problemin çözümü noktasındaki tüm süreçler tamamı ile otomatize edilmiş olur. TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 19 / 23

20 a. Bulguların girildiği ekran TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 20 / 23

21 b. Bulguların Tank bazında Raporlanması İstasyon Adı Lisans No : Xxxxxxxx PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. : xxxxxxxx İnceleme Aralığı : 01 ~ Tank Sayısı : 5 Manifoltlu Tank : 0 Kalibrasyon Durumu : Dinamik Bulgular : 2 Numaralı tankta ani bir düşüş yok gün içersinde düzenli olarak kayıplar mevcuttur Sızıntı olma ihtimali vardır.. TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 21 / 23

22 5. SONUÇ Turpak EcoStation sızıntı analiz yazılımı ile birlikte istasyonlardan alınan yüksek frekanslı envanter verisi, satış verisi ve istasyon altyapı bilgileri merkezi bir yazılımda yazılımsal olarak konsolide edilerek otomatik alarm üretilmesi, üretilen alarmların uygulamayı kullanan kullanıcılara atanarak sorun teşhis ve giderilmesinin yapılması, ayrıca istasyonlardan alınan bu verilerin yüksek görsellikte kullanıcıya sunularak yazılımsal ve insan yetenekleri ile sızıntı ve istasyon problem takibinin yapılması hedeflenmiştir. TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 22 / 23

23 TURPAK Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. Sayfa 23 / 23

Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu

Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu ABAKUS 360 T-Panel T-CRM 2006, IPera İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İçindekiler A- Programın Yapısı:... 4 1- Ana Bileşenler... 4 1.a BUKET

Detaylı

Ölçümlemeli Test Platformu

Ölçümlemeli Test Platformu Ölçümlemeli Test Platformu Tuncay Şentürk, İsmail Aydemir, Barış Eker Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul tuncay.senturk@mkk.com.tr, ismail.aydemir@mkk.com.tr, baris.eker@mkk.com.tr Özet. Kaliteli yazılım,

Detaylı

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU Contents AIRTIES KULLANIM KILAVUZU 1 AIRTIES AIR 5443 1 Kılavuza Genel Bakış 1 Güvenlik ve Bakım 1 AIRTIES NETWORK ASSISTANT 1 Minimum Sistem Gereksinimleri 1 Yükleme 2 AirTies Network Assistant Uygulamasının

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası

AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası AKINSOFT CafePlus Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 05.03.2013 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT CafePlus ; İnternet cafelere, laboratuvarlara, internet web filtreleme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı

Mikro V14 serisi ile işinizde fark yaratın.

Mikro V14 serisi ile işinizde fark yaratın. Mikro V14 serisi ile işinizde fark yaratın. Rakiplerine oranla daha hızlı davranmak ve bu hızıyla fark edilen, kaliteli firmalar arasında olmak isteyen işletmeler için ürettiğimiz V14 serisi programlarımız,

Detaylı

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012 Sayfa 1 / 52 MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI 1. İÇERİK 1.1. Modülün İşleyişi Plansız giriş, çıkış ve transfer

Detaylı

Kalite Kontrol Yenilikler

Kalite Kontrol Yenilikler Kalite Kontrol Yenilikler Amaç ve Fayda Kalite Kontrol modülünde ISO 2859 standardının desteklenmesine, kullanımın daha fonksiyonel ve rahat olabilmesine yönelik bazı iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Detaylı

e-logo Özel Entegratörlük Portali Kılavuzu

e-logo Özel Entegratörlük Portali Kılavuzu e-logo Özel Entegratörlük Portali Kılavuzu Tarih: 25.02.2014 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR VE KISALTMALAR... 6 1 Giriş... 8 2 E-Fatura... 8 1.1 E-Fatura

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır. Sayfa 1 ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ MODELLEME VE

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2014 OCAK AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Şubat 2014 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GİRİŞ...3

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2011 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

Mikado Puantör 4.X. Kullanım Kılavuzu 24.07.2014. Ülkü Özbek. Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikado Bilişim Sistemleri Tüm Hakları Saklıdır.

Mikado Puantör 4.X. Kullanım Kılavuzu 24.07.2014. Ülkü Özbek. Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikado Bilişim Sistemleri Tüm Hakları Saklıdır. Mikado Puantör 4.X Kullanım Kılavuzu 24.07.2014 Ülkü Özbek Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikado Bilişim Sistemleri Tüm Hakları Saklıdır. Mikado Kullanım Kılavuzu i İ Ç İ N D E K İ L E R PDKS SİSTEMİ...

Detaylı

antikor Yönetim Panelleri

antikor Yönetim Panelleri 1 antikor Yönetim Panelleri AntiKor G100, S100, S200, P100, P200, E100, E200 ve E300 sürümünde de 15 ana kategori bulunmaktadır. Modeline göre bazı kategoriler ve menüler lisans kapsamı dışında olabilir.

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall)

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8.1 Giriş İşletmelerin intranet ve extranet uygulamaları dolayısıyla dış dünyayla olan bağlantıları artmıştır. Böyle sistem yapılarının saldırılardan korunması daha zordur.

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

2011 LKS2 - GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

2011 LKS2 - GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 LKS2 - GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 9/3/2011 LKS2 - GO PLUS Ürün Özellik Farkları Genel Özellikler 1. Yönetici Konsolu Yönetici konsolu, firma ile ilgili genel bilgilere kolay erişim sağlar. O anki

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri Logo Mart 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 10 Mesaj Şablonları... 12 Toplu Mesaj Gönderimleri... 13 İş Akışlarında SMS

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında SMS

Detaylı

Web Uygulamaları Koruma Profili

Web Uygulamaları Koruma Profili Web Uygulamaları Koruma Profili SÜRÜM 1.0 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ KASIM 2013 1 İÇİNDEKİLER Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 1. Koruma Profiline Giriş... 6 1.1. Koruma Profili Referansı... 6 1.2. Amaç ve

Detaylı

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ PROJE ORTAKLARI PROJE İŞTİRAKÇİLERİ Sözleşme No: İSTKA/2012/DFD/142 2 Ekip Tülay TAŞÇI Bütçe ve Planlama Daire Başkanı Ramazan BURÇAKBAŞ - Proje Sorumlusu Zeynep Deniz

Detaylı