ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI Kutay GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ NİSAN 2007

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI DANIŞMAN: Doç. Dr. Adnan ÇELiK Kutay GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ NİSAN 2007

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No : Bu Tez 11/04/2007 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir. Doç Dr. Adnan ÇELİK Doç. Dr. Hakan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. Nusret GÖKSU DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Haluk ALKAN Enstitü Müdürü

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS PROJESİ ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI DANIŞMAN : Doç. Dr. Adnan ÇELİK Yıl : 2007, Sayfa: 74 Jüri : Doç. Dr. Adnan ÇELİK : Doç. Dr. Hakan ALTINTAŞ : Yrd. Doç. Dr. Nusret GÖKSU İnternet in 1990 lu yıllardan itibaren gerek işyerlerinde gerekse de ev kullanıcıları arasında hızla yaygınlaşması sonucunda sınırlar ötesi, uluslar arası, çok katmanlı ve çok katılımlı bir yapı oluşmuştur. Kısaca ağ ekonomisi olarak adlandırılan bu oluşum neticesinde iş yapma dinamikleri küresel anlamda büyük değişim göstermiştir. Birçok kurumsal yapı İnternet in getirmiş olduğu değişim sürecine adapte olmak için çeşitli İnternet uygulamalarını hayata geçirmişlerdir. Değişim ve dönüşüm hareketinin küresel çapta olması iş dünyası için pek çok fırsatı beraberinde getirirken, var olan işletmeler için de birçok yeni tehdit meydana getirmiştir. Özellikle İnternet in getirmiş olduğu avantajlardan yararlanmak isteyen özel sektör firmaları, son senede elektronik ticarete büyük ağırlık vermişler ve iş süreçlerini bu yönde geliştirmek suretiyle dağıtım kanallarını çeşitlendirmişler, müşterilerine 7/24 aralıksız hizmet vermenin avantaj ve sorumluluğuyla hareket etmeye başlamışlardır. Bugün ulaştığı nokta itibariyle, elektronik ticaret, sürekli gelişen ve büyüyen bir pazar, firma-tüketici, firma-firma, devlet-vatandaş seviyelerinde iletişimi hızlandıran ve etkinliğini artıran bir kavram haline gelmiştir. Bilginin, firma, birey, devlet açısından önemi artmakta ve dolaşım serbestliği bilgiyi daha da büyüterek katma değer sağlamaktadır. Bilgiye ulaşım, bilginin yönetimi ve tekrar sunulması, firmaları bu kavramlarla karşı karşıya bırakmakta ve zorunlu bir değişim ve gelişime itmektedir. Sonuç olarak, günümüzde e-ticaret firmaların vazgeçilmez bir pazarlama ve yönetim kaynağı haline dönüşmüş ve son kullanıcıların, kamu ve özel işletmeler ile devletin ortak olarak kullandığı bir mekanizma haline gelmiştir. Anahtar Kelimeler: E-İşletmecilik, pazarlama, strateji, satış, güvenlik, B2C, B2B, ödeme yolları. I

5 DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA Project ELECTRONIC BUSINESS and INTERNET APPLICATIONS Supervisor : Assoc. Prof. Adnan ÇELİK Year : 2007, Pages: 74 Jury : Assoc. Prof. Adnan ÇELİK : Assoc. Prof. Hakan ALTINTAŞ : Asst. Prof. Nusret GÖKSU As a result of rapid penetration of Internet into households and workplaces starting from 1990s and onwards, a transboundary, international, multilayered and multi-user structure has been institutionalized. This structure, which is briefly defined as network economy, resulted in a great change of established business dynamics on a global scale. In order to adopt as well as to adjust the transformation process of Internet, significant number of companies have initiated various Internet projects and applications. On the one hand, the global change and transformation movement stemming from the Internet have opened up a new door of opportunities for companies. On the other hand, Internet has also caused severe threats to the existing corporate structures of firms. Especially in the last years, many private sector companies, aiming to benefit from the opportunities of Internet have vastly invested in this field. Whilst modifying their internal business processes, these companies have managed to diversify their alternative distribution channels and have started to serve their customers 7/24 through their online stores while bearing in mind that this also led to increased responsibility towards their customers and the level of satisfaction. By considering the developments that electronic data interchange systems have undergone, it is argued that e-commerce has turned out to describe a growing market that speeded up the B2B, B2C and B2G relations to a great extent. It is observed that information is appreciating at a systemic niveou from an individual, corporate and also state level and the freedom of information exchange through Internet is providing added value to different actors. At this juncture, the importance of access to information, the need of processing of information and finally the management of information reinforce the companies to review, analyze and change their business logics. To wrap up, e-commerce has evolved to such as stage that it became a irrevocable and indispensable means of management and marketing of today s companies within which the vested interests of individuals, private and public companies and states interact in a globalized trading system. Keywords: E-Business, marketing, strategy, sales, online security, B2C, B2B, payment methods. II

6 ÖNSÖZ Çağımızda yaşanan hızlı teknolojik ve enformatik gelişmeler, dünyamızın sınırlarını ortadan kaldırmış ve kaliteyi amaçlayan işletmelerde acımasız rekabet daha da şiddetlenmiştir. Yeni çağın kavram, teknik ve felsefelerini edinemeyen birey, kurum, işletme ve ülkeleri kuvvet ve çaptan düşme ve yok oluş beklemektedir. Bu değişim, ticareti fiziksel kısıtları aşarak tamamen sanal bir ortama taşımıştır. Maliyetlerin gerçek hayattaki bir işletmeye göre çok düşük olması, işe başlar başlamaz uluslararası bir satış olanağına kavuşmak, dünyayı potansiyel bir müşteri olması ve servis sağlayıcısı çökmediği sürece personele gerek kalmaksızın yılda 365 gün, günde 24 saat açık kalabilme imkânı e-ticaret sayesinde olmuştur. Ve e-ticaret in etkinliği görülmemiş oranda artmıştır, artmaya da devam edecektir. ederim. Bu çalışmalarda desteğini sağlayan danışmanım Doç. Dr. Adnan ÇELİK e teşekkür Kutay GÜNEŞ III

7 İÇİNDEKİLER ÖZET... I ABSTRACT... II ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER... IV ŞEKİLLER LİSTESİ... VI ÇİZELGELER LİSTESİ... VII 1. GİRİŞ BİLGİ TEKNOLOJİLERİYLE GELEN DEĞİŞİM ve İNTERNET Endüstriyel Çağdan Bilgi Çağına Geçiş Süreci İnternetle Birlikte Değişen Organizasyon Yapıları ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK, ELEKTRONİK TİCARET VE ELEKTRONİK PERAKENDECİLİK Elektronik İşletmecilik Elektronik Ticaret İşletmeler Müşteriler Arası Elektronik Ticaret (B2C) İşletmeler Arası Elektronik Ticaret (B2B) Elektronik Perakendecilik Elektronik İşletmecilik, Ticaret ve Perakendeciliğin Karşılaştırılması ELEKTRONİK BİR İŞLETME İÇİN TEMEL SÜREÇLER ve İNTERNET UYGULAMALARI Satış Öncesi Aşama Satılacak Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Doğrudan Satış Yapma / Yapmama Kararının Verilmesi Web Sitesinin Tanıtılması Arama Motorlarına Kayıt Bağlantılar İttifak (Affiliate) Programları Reklâm Web Sitesine Müşterilerin Çekilmesi Satış Aşaması Satışa Yönlendirme Güvenliğin Sağlanması Güvenli Yuvalar Katmanı (SET) Güvenli Elektronik İşlem (SSL) Dağıtım Aşaması Satış Sonrası Aşama Müşteri Desteğinin Sağlanması Müşterilere Destek Amacıyla Kullanabilecek Araçlar ELEKTRONİK TİCARETİN GELİŞİMİ, ÖZELLİKLERİ VE GELENEKSEL TİCARETTEN FARKLARI E-Ticaretin Gelişimi Elektronik Ticaretin Özellikleri ve Farkları Elektronik Ticaret ile Klasik Ticaret Arasındaki Farklar Elektronik Ticaretin Avantaj ve Dezavantajları ELEKTRONİK TİCARET STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ Elektronik Ticaret Stratejisinin Gerekliliği Stratejik Planlamanın Çerçevesi Endüstri ve Rekabet Analizleri Strateji Formülasyonu Elektronik Ticaret Stratejisinin Kapsamı...51 IV

8 Elektronik Ticaret İçin Kritik Başarı Faktörleri Değer Analizi Yaklaşımı Yatırımın Geri Dönüşü ve Risk Analizleri Elektronik Ticaret Senaryoları İşbirliğine Karşı Rekabet Stratejileri ELEKTRONİK TİCARETTE ÖDEME YOLLARI Kredi Kartı Elektronik Kredi Kartı Otomatik Vezne Makineleri ve Para Vericileri Elektronik Fon Transferi İçin Satış Noktası Terminalleri Elektronik Para Elektronik Çek Akıllı Kart Diğer Ödeme Yolları SONUÇ...69 KAYNAKÇA...72 ÖZGEÇMİŞ V

9 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 6.1: Stratejik Planlama Döngüsü Şekil 6.2: Çevre Analizi İçin Anahtar Sorular Şekil 6.3: İlişkisel Pazarlama Modeli Şekil 6.4: Aracılığın ABC si Şekil 6.5: Dönüştürme Acentesi VI

10 ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge 2.1: Endüstriyel Çağ ve Bilgi Çağının Nitelikleri... 5 Çizelge 3.1: Elektronik İşletmecilik ve Devlet-Özel Sektör İlişkisi... 9 Çizelge 3.2: İnternet Ekonomisi Kavramsal Çerçevesi Çizelge 5.1: Geleneksel Ticaret ile Elektronik Ticaretin Karşılaştırılması Çizelge 6.1: Değer Analizi Çizelge 6.2: Web Fırsat Matrisi Çizelge 6.3: Elektronik Ticaret Senaryoları, Kritik Bilgi Teknolojileri ve VII

11 GİRİŞ 1. GİRİŞ 21. yüzyılın ticari, ekonomik, sosyal ve siyasi anlamda en büyük açılımlarından biri hiç kuşkusuz Internet in hızla yaygınlaşması sonucunda ortaya çıkan ağ ekonomisi ve bunun yarattığı küresel dönüşüm ve değişim hareketidir. Bu hareket gerek bireysel, gerek kurumsal, gerekse de devletler seviyesinde etkili olmakta ve endüstriyel toplumlardan post-endüstriyel; diğer bir deyişle bilgi toplumuna geçişte kilit bir rol oynamaktadır. İnternet uygulamalarının ve küresel dönüşümün bu denli büyük çaplı ve hızlı olması pek çok fırsatı beraberinde getirmekte, aynı zamanda daha evvel hiç mevzu-u bahis olmamış riskleri de tartışmaya açmaktadır. Özellikle altını çizmek gerekir ki; İnternet in sebep olduğu en belirgin değişim, dünyada giderek daha fazla insanın aktif birer İnternet kullanıcısı olması, gün geçtikçe barındırdığı bilgi miktarının artması veya katlanarak çoğalan sayıda web sitesinin oluşturulması değildir. Kenney ve Curry nin (2000) belirttiği gibi İnternet in en önemli niteliğinden biri, ortaya çıkış amacı ticari olmayan bir sistemi inanılmaz bir hızla ticari bir meta veya insanlar için vazgeçilmez bir iletişim aracı haline getirmiş olmasıdır. Bu bağlamda, iletişimin çok daha hızlı, basit ve ucuza gerçekleştirildiği günümüz dünyasında, fiber-optik kablolarla donanmış yer küre, hem niceliksel hem de niteliksel olarak küresel iş ortamı yaratılmasına imkân sağlamaktadır. İnternet in sebep olduğu dönüşümün en belirgin olduğu noktalardan biri olan özel sektör, 1990 lı yıllardan günümüze değin küresel ticarette oyunun kuralını büyük ölçüde değiştirmiş ve elektronik iş ve ticaret ortamının yaratılmasına ön ayak olmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, elektronik işletmecilik bilhassa son 10 senede büyük ivme kazanmış ve ekonomik faaliyetlerin doğasını da köklü bir biçimde değiştirmeye başlamıştır. Bu sebepten dolayı, geçmişin genellikle yüz yüze, yazılı kayıt sistemine dayanan iş yapma şekli, giderek artan biçimde, elektronik tabanlı hale gelmektedir. Elektronik işletmecilik, 1990 lı yılların ikinci yarısından itibaren, internetin aynı zamanda bir iş yapma yeri haline gelmesiyle birlikte yaygınlık kazanmıştır. Firmalar elektronik işletmeciliğin araçlarını kullanarak sınırlı bir bütçe ile geçmişte görülmedik düzeyde küresel ölçekte iş yapabilir hale gelmektedirler. Yaratıcı girişimciler için yeni iş yapma imkânları doğmaktadır. Ekonomik boyuttaki etkilerinin yanı sıra elektronik ticaret işgücünün yapısında da oldukça önemli değişiklikler getirmektedir. Öte yandan, elektronik iş yapma ya da onun bir alt kategorisi olan elektronik ticaret, belli alanlarda, iş kaybına yol açarken, belli alanlarda da yeni istihdam imkânları yaratmaktadır. Bir diğer ifade ile elektronik ticaret, vasıf düzeyi düşük işlerde bir azalmaya yol açarken, yüksek vasıflı ve eğitimli işgücüne gereksinimi artırmaktadır. Ünlü iktisat dergisi Ekonomist te yapılan bir araştırmaya göre Internet şirketlerin iş yapma süreçlerini, strateji ve kültürlerini derin biçimde etkilemektedir (Pedley, 2000: 42). Araştırma uyarınca, şirketler sadece satış aşamasında süreçlerini gözden geçirmemektedirler. Bilakis; şirketler başta insan kaynakları, satın alma, planlama, 1

12 GİRİŞ üretim, dağıtım, sevkıyat, tahsilât, ödemeler, muhasebe işlemleri, satış sonrası hizmetler gibi bir şirketin bütün süreçlerini ele alacak şirket yapılarını bütünleşik bir biçimde elektronik ortamda gerçekleştirmektedirler. Dolayısıyla, elektronik veri değişimi (EDI) sayesinde şirketler gerek diğer şirketlerle olan münasebetlerinde, gerekse de son müşterileriyle olan ilişkilerinde elektronik ortamın nimetlerinden giderek daha fazla yararlanmaktadır. Bu çalışmada elektronik işletmecilik kavramı, kapsamı ve önemi, elektronik işletme, ticaret ve perakendeciliğin özellikleri ve farkları, elektronik işletmecilik ile elektronik ticaret destek sistemleri, elektronik işletmecilikte İnternet uygulamaları, bilhassa elektronik ticarette strateji belirleme alanları, elektronik ticaretin araçları, elektronik ticarette ödeme yolları ve elektronik ticaretin avantaj ve dezavantajları konuları kapsamlı biçimde açıklanmıştır. 2

13 BİLGİ TEKNOLOJİLERİYLE GELEN DEĞİŞİM ve İNTERNET 2. BİLGİ TEKNOLOJİLERİYLE GELEN DEĞİŞİM ve İNTERNET 2.1. Endüstriyel Çağdan Bilgi Çağına Geçiş Süreci Bilgi çağı, her türlü bilginin sınırsız paylaşımını şu ya da bu yolla sağlaması açısından yeni bir döneme ismini vermiştir. Bilginin yaşamı nasıl değiştirdiği ve bu değişimin nasıl akıl almaz derecede hızlı olduğu ise daha yeni yeni fark edilmektedir. Hemen herkes tarafından bilgisayarla haberleşmenin gücünün bir araya gelmesiyle birlikte, enformasyon devriminin gerçekleşmekte olduğu bilinmesine rağmen çok az sayıda insan, bunun insan zekâsı ve rekabet baskısı sonucu ikinci bir endüstri devrimine dönüşeceğini görebilmiştir. Bilgisayarların rutin olarak birbirileriyle telefon hatları, fiber optik kablolar, uydular üzerinden haberleşmeye başlamalarıyla birlikte, şirketlerin yapıları radikal olarak değişmeye başlamıştır (Yozgat, 1998: 22). Endüstri toplumunun ürünü olan temel kurumlar son derece ciddi bir sarsıntı geçirmekte, zaman ve mekân kavramları değişmektedir. Endüstri toplumunda stratejik kaynağı oluşturan sermaye, yerini enformasyon toplumuna geçiş sürecinde bilgiye bırakmakta ve bilgiyi üreten kurumlar toplumun temel eksenini oluşturmaya başlamaktadır. Dolayısıyla son derece hızlı, dünyayı küçük bir elektronik köy haline getirmiş olan yeni teknolojilere dayanan ve bilgi üretiminin merkezi önem kazandığı enformasyon toplumunun taleplerine endüstri toplumu yeterince cevap veremez hale gelmiştir (Ekin, 1998: 41). Yeni çağda şirketleri rakiplerinden farklılaştıracak en iyi yöntem, bilgiden kusursuz bir biçimde yararlanmalarıdır. Bilgiyi toplama, yönetme ve kullanma biçimi, kazanmayı ya da kaybetmeyi belirleyecek en önemli unsur olacaktır. Rakiplerin sayısının arttığı, piyasa ve rakipler hakkında bilginin çoğaldığı küreselleşmiş dünyada kazananlar, öğrenmeyi sürekli hale getirmek için şirketlerinde bilgi akışını sağlayanlar, dünya standardında bir dijital sinir sistemi kurmayı başaranlar olacaktır. İntranetler, şirketlerin bilgiyi içerde paylaşma biçiminde devrim yaratırken, internette dışarıda iletişim kurma biçimlerinde devrim yaratacaktır. Büyük şirketler kurumun her üyesine ve onların ötesinde satıcılara, danışmanlara ve müşterilere kadar ulaşan ağlara bağlı sistemlerini yeniden tasarlayacaklardır (Gates, 1999: 23). İnternet, hem müşteri hem de tedarikçiler açısından pazarlama ve satış deneyiminde, pazarlama-satış-müşteri hizmetleri süreçlerinde ve son olarak da şirket ve müşteri arasındaki ilişkilerde köklü değişimler yaratmaktadır. Yeni pazarlama oyunu, tamamen müşterilerle uzun süreli ilişki kurmaya dayanmaktadır. İş yaşamında uğraşılması gereken, doğru müşteriyi bularak müşterilerin mesajı almalarını sağlamak, müşteri talep ve beklentilerini karşılama ile uzun bir zaman boyunca süren karşılıklı etkileşime dayanan bir diyalogu sunmaktır. İnternetin gücünün gerçekten etkileyici hale geldiği nokta burasıdır. Firmalar, müşterilerinin kimler olduğunu, neler istediklerini ve satın almaya ne zaman hazır olduklarını bildiklerinde, mesajlarını müşterilerine doğrudan iletebilmektedir. İnternetin yardımıyla, müşterilerin en küçük ayrıntılarına göre bölümlendirilmesi, arama ve satın 3

14 BİLGİ TEKNOLOJİLERİYLE GELEN DEĞİŞİM ve İNTERNET alma tarzlarının izlenmesi ve internet sitelerinin müşterilere göre kişiselleştirilmesi mümkündür. Ayrıca internet, tüketici ve satıcılar arasında etkileşimli ilişkiler kurulmasına olanak sağlamakta, yeni ürün ve hizmetlerin çok düşük maliyetlerle tüketicilere iletilmesini mümkün kılmaktadır. İnternet bu özelliği ile işletmeler için yeni bir dönemin habercisidir (Grosh, 1998: 126). İnternet geliştikçe iki anahtar alan daha da önemli hale gelecektir: Kullanıcılarına aradıkları bilgiyi bulmalarında yardımcı olacak şirketler ve tedarikçileri için bilgileri organize eden şirketler. Çünkü internet, bilgiye ucuza ulaşmayı, daha da önemlisi küresel know-how bilgisine daha ekonomik ve etkili biçimde ulaşmayı simgeler. Girişteki bariyerlerin azalması, birçok şirket için dar bir pazarda bile rekabet etme olanağı yaratmıştır (Resnick ve Taylor, 1997: 86). İnternetin rekabetin doğasını nasıl değiştirdiği hemen herkes tarafından bilinmektedir. Daha az bilinen şey, internetin rekabetin yapısını kökten değiştirdiği ve şirketlerin rekabet güçlerinin yeniden tanımlanmasına yol açtığıdır. Ünlü Fortune dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, geleneksel yöntemlerle sürdürülen işler herhangi bir endüstrideki rekabet koşullarıyla sınırlı kalıyorken, İnternet pazarlar arasındaki sınırları kaldırmıştır (Gurley, 1999: 73) İnternetle Birlikte Değişen Organizasyon Yapıları Her şeyden önce internet, firmalara bazı faaliyetleri düşük maliyetlerle gerçekleştirme olanağı sağlamaktadır. İnternetle birlikte, örgütsel ve yönetsel etkinlik artmakta, bu da arz ediciler arasındaki rekabeti kızıştırmaktadır. Organizasyonların çehresi değişmekle birlikte geleneksel orta kademe yöneticilerin sayısı azalmakta internetle birlikte yeni görev ve unvanlar oluşmaktadır. İşletmeler daha fazla uzmanlaşmakta, dikey ve yatay olarak esneklik kazanmaktadır. İnternetle birlikte ortaya çıkan yeni iş yapma modelinde üç tip önemli farklılık vardır: Düşük iş yapma maliyetleri Hatalar ve gecikmeler için artan cezalar Bilgi toplama ve yayılmayı esas alan rekabet anlayışı Bu üç zorunluluk, organizasyonların öğrenen sistemler olmasını ve stratejik karar verme yeteneklerinin yeni güçlükleri karşılayabilecek şekilde yeniden tanımlanmasını gerektirir. İnternetle birlikte oluşan yeni rekabet anlayışı, düzensiz, karmaşık, çalkantılı ve çoğu zaman kaotik bir çevrede var olan firmaları beraberinde getirmektedir. Bilgi çağı için gerekli organizasyonel model, insanların ortak bir hedefi paylaştıkları, birbirilerini tamamlayıcı yeteneklere ve bilgiye sahip oldukları optimum 4

15 BİLGİ TEKNOLOJİLERİYLE GELEN DEĞİŞİM ve İNTERNET düzeyde bir entegrasyonu temel almaktadır. Bu modelin nitelikleri, Çizelge 2.1 de verilmiştir (Rahman ve Raisinghani, 2000: 4). Çizelge 2.1. Endüstriyel Çağ ve Bilgi Çağının Nitelikleri Karakteristikler Endüstriyel Çağ Enformasyon/Bilgi Çağı Yapı Hiyerarşik Entegre olmuş, takım esaslı Yaratıcılık Önemsiz, ihmal edilmiş Desteklenmesi, beslenmesi gerekli Uyum İçe dönük Dışa dönük Yönetim kademeleri arasındaki Yüksek Düşük algılama farklılığı Öğrenme, deneme ve yaratma Önemli Şart Gruplar arasındaki ilişkiler Hiyerarşik olarak Müşteri odaklı entegre takımlar tasarlanmış takımlar Organizasyonun temel hedefi Üstünlük sağlama Harekete geçme ve çabuk adapte Anahtar başarı faktörleri Kaynak: Rahman ve Raisinghani, 2000: 4 Modern ve olgun iç yapı, sıkı ve iyi organize edilmiş prosedürler olma Şirket davranışını değiştirme, ödül sistemlerini değiştirme, dışa odaklı yapı İnternet, yalnızca işletmelerin örgütlenme biçimlerini değiştirmekle kalmamakta, işletmelerin sanal ortamda iş yapmasına da neden olmaktadır. Şirketlerin sanal ortamda iş yapabilmek amacıyla yeniden yapılanmaları ise, çalışanlarının esnek ve uyumlu olmasına bağlıdır. Öğrenme ve uyum sağlama bu işle uğraşanların ana özelliğidir. Bu çerçevede sanal işletmede, eşitlikçi bir anlayış ve takım çalışması egemen olmalıdır. İnternet değerli bir araçtır. Fakat çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler teknolojiyi kullanma konusunda rahat değillerse istenilen verimin alınamayacağı bilinmelidir. Çalışanlar nasıl araştırma yapacakları konusunda eğitilmemişler ise, internetteki zengin bilgi kaynaklarına erişilmesi fayda sağlamayacaktır. Bu açıdan bakıldığında internete yönelik herhangi bir iş modeli, eğitimi mutlaka içermelidir. İnternetin sunduğu imkânlarla birlikte dijital süreçleri yaratmak, birkaç aylık bir mesele haline gelmiştir. Bu yüzden organizasyonlar, bilgi işçilerine yetki vermek ve onların daha çok değer yaratmasını sağlamak zorundadır. Böylelikle müşterilere sunulan hizmetler yeniden tanımlanabilir, ürünlerin nasıl planladığı gözden geçirebilir ve daha çok girdi ve geri besleme alınabilir, pazar hızlı bir şekilde algılanarak daha çabuk tepki verilmesini sağlayacak bir organizasyon yapısı tasarlanabilir (Schlender, 1999: 46). İnternetle birlikte zayıflıklar daha önemli hale gelmiştir. Bu da organizasyonları, her dakika, her saniye parmak uçlarında olmaya zorlamaktadır. Yapılan işlerin gerçek zamanlı olması, bu hıza ayak uydurabilen organizasyonlara hayatta kalma şansı vermektedir. 5

16 BİLGİ TEKNOLOJİLERİYLE GELEN DEĞİŞİM ve İNTERNET Sonuç olarak internete yelken açan şirketler, organizasyon yapılarını tasarlarken kendilerine şu kritik soruyu sormalıdırlar: Piyasa değiştikçe biz de değişebilecek miyiz? Çünkü enformasyon çağında bir şirketin başarısı, düşünce biçimini ve uygulamalarını değiştirebilme kabiliyetine bağlı olacaktır (Colvin, 1999: 41). 6

17 ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK, ELEKTRONİK TİCARET VE 3. ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK, ELEKTRONİK TİCARET VE ELEKTRONİK PERAKENDECİLİK Bu bölümde Elektronik İşletmecilik ve Elektronik Perakendecilikten ve Elektronik İşletmecilik türlerinden bahsedilecektir Elektronik İşletmecilik Bu nedenle, Internet yoluyla, satma ve satın almanın ötesinde süreçlere ve organizasyonun kültürüne yönelen bir gidiş söz konusudur. Şirketlerin, elektronik iş süreçlerini daha fazla kullanmaları neticesinde elektronik işletme adı verilen yeni bir kavram ortaya çıkmıştır. Bu kavrama göre, elektronik işletme, şirketlerin bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak dâhili iş süreçlerini ve iş ilişkilerini, bilgi transferlerini elektronik ortamda güvenli bir şekilde oluşturmaları ve ürettikleri malları ve hizmetleri bu elektronik ortamda satmaları veya satın almalarıdır (Arıcı, 2000: 11). Elektronik işletmecilik büyük oranda; potansiyel müşterileri elde tutmak; yeni müşteriler kazanmak ve müşterilerle ilişkileri geliştirmek; hizmet satış ve bilgilendirme servisleri ile mümkün olan en kısa zamanda müşterilere ulaşmak; üretimde ve her türlü iş projesinde maliyeti düşürüp verimi arttırmak gibi konularda internet/intranet ve özellikle web teknolojilerinin kullanılmasını içermektedir (Özbay ve Devrim, 2000: 31). E-işletme denildiği zaman tedarik, üretim, pazarlama, stok yönetimi, satış, finans, muhasebe, insan kaynakları gibi iş süreçlerini internet teknolojilerini kullanarak gerçekleştiren işletmeler anlaşılmaktadır (Arıcı, 2000: 12). Sonuç itibariyle, elektronik işletmeler, iş felsefesini, stratejilerini, süreçlerini ve yapısallığını bütünleştirerek müşterilerinin kendisi ile herhangi bir zamanda, herhangi bir kanaldan, öğrenmek, satın almak, kaynak paylaşmak veya hizmet almak için ilişki kurmalarını sağlamaktadırlar (Kurdakul, Elektronik işletmeciliğin yanı sıra, tüm dünyada büyük ivme kazanan elektronik ticaret olgusu, Internet ve ağ ekonomisinin ortaya çıkardığı diğer bir kavramdır. Her ne kadar birçok kaynakta elektronik işletmecilik ile elektronik ticaret aynı anlamda kullanılıyor olsa da, özünde bu iki kavram birbirlerinden farklıdırlar. Elektronik işletmeciliğin kıstası, kapsamı ve kavramı sadece Internet tabanlı olmayıp çok daha geniş anlamda elektronik iş süreçlerinin firmaya entegre edilmesini ve bu sebeple şirketin amaçlarına ulaşmasını hedefleyen bir yönetim biçimidir. Üretim ya da hizmetin herhangi bir aşamasında elektronik iş süreçlerinden yararlanan, bunu müşteri veya tedarikçi nezdinde katma değer yaratma amacıyla kullanan ve şirket temeline olabildiğince yayabilen şirketler elektronik işletme esaslarından faydalanmaktadırlar. Elektronik işletmeciliğin gelişmesinde ve yaygın olarak benimsenmesinde devletin önemli bir rolü bulunmaktadır. Her ne kadar dünyada elektronik ticaret uygulamaları büyük oranda özel sektör tarafından yürütülse de devletin ve kamu sektörün bilhassa denetleyici ve düzenleyici rolü yadsınamaz. Devlet kurumları 7

18 ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK, ELEKTRONİK TİCARET VE elektronik ticaretin fiziksel altyapısından hukuki süreçlerine teşvik sistemlerinden örgütsel yapılanmaya kadar çok önemli vazifeler üstlenmektedir. Bu sebepten ötürü, elektronik ticaretin yapılanmasını sadece özel sektöre bırakmak yeterli olmamaktadır. Devlet ile özel sektörün ortak amaçlar doğrultusunda birleşip gerek makro gerekse de mikro konularda müşterek karar vermeleri ve buna yönelik çalışmalar yürütmeleri elektronik ticaretin gelişmesine olumlu biçimde etki etmektedir. Özellikle gelişmiş Batı ülkelerinde, ABD de, Avrupa Birliği nde ve Japonya da görülen uygulamalar, elektronik ticaretin gelişiminin devlet-özel sektör işbirliğiyle paralel hareket ettiğini işaret etmektedir. Dirsek temas aralığında bulunan devlet-özel sektör ilişkisi, sadece kurumlara değil, hizmet alan son kullanıcıların beklentilerine de olumlu yansımaktadır. Devletin denetleyici rolünün etkin olarak kullanmasının neticesinde özel sektör, özellikle ihracatın artırılması amacıyla elektronik ticaret yollarından daha fazla faydalanmaktadır. Uygun altyapı, düşen iletişim masrafları, artan bağlantı kanalları, ses, görüntü ve veri transferinin ucuz, hızlı ve kolay biçimde yapılabilmesi, ihracat için sağlanan teşvik ve örgütlenmeler, özel sektörün önünü açmaktadır. Bu bağlamda, kaliteye verilen önem büyük değer kazanmakta ve son kullanıcıların beğenisine sunulan ürünlerde bir opsiyon ya da tercihten ziyade bir önkoşul haline dönüşmektedir. Bu açıdan kalite, özel sektörün öncelikli olarak algılayıp stratejik olarak planladığı ve buna yönelik ürün ve hizmet geliştirdiği bir olgu haline dönüşmektedir. Bilhassa Avrupa pazarına dönük iş yapmayı arzulayan üreticiler kabul görmüş kalite belgeleri ISO-9001: 2000, ISO 13485:2001 ya da CE (Conformity of Europe) standartlarına sahip olmak zorunda olmakta, bu sebeple de süreçlerini işbu standart ve kalite belgelerine haiz olabilmek için yeni baştan tasarlamaktadırlar (Çelik, 2001). Avrupa Birliği E-Ticaret raporu uyarınca açıklanan devlet-özel sektör ilişkisi amaç, kapsam, süreç ve aktörleriyle belirtilmiş ve ayrıntısıyla, Çizelge 3.1 de açıklanmıştır Elektronik Ticaret Elektronik ticaret ise, elektronik işletmeciliğe göre daha daraltılmış ve odaklanmış bir kavramdır. E-Ticaret, ekseriyetle İnternet üzerinden yeni bir iş yapma yöntemi ve iletişim kurma şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat tanımlanması çok kolay değildir ve literatürde e-ticaretle ilgili birbirinden farklı tanımlara rastlanmaktadır. Bir tanıma göre, elektronik ticaret, işletme faaliyetlerinin iletişim ağları arasında yerine getirilmesidir. Ekonomik Yardımlaşma ve Geliştirme Örgütü (OECD) tarafından yapılan bir diğer tanıma göre, elektronik ticaret genel olarak birey ve organizasyonların metin, ses ve görsel imajları kapsayan dijital verilerin aktarımına dayalı olarak ticari faaliyetlerini yerine getirmeleridir (Ekin, 1998: 71). Dünya Ticaret Örgütü (WTO) e-ticareti, mal ve hizmetlerin üretim, satış, pazarlama, dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması şeklinde tanımlamaktadır (Ekin, 1998: 72). Sunday Times a göre e-ticaret ise, mal ya da hizmetlerin günde 24 saat, haftada 7 gün, ürünleri listeleyen ve güvenli şekilde kredi kartlarıyla işlem gerçekleştiren web sitesi aracılığıyla satma becerisi dir (Pedley, 2000: 42). 8

19 ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK, ELEKTRONİK TİCARET VE Çizelge 3.1 Elektronik İşletmecilik ve Devlet-Özel Sektör İlişkisi Amaç Önerilen Siyaset Olası Başlatıcılar KOBİ lerin elektronik iletişim becerileri ve altyapılarını geliştirmek Çalışabilirlik ve standardizasyonu teşvik etmek KOBİ ler arasında işbirliğini sağlamak Yaratıcı fikirler ve buluşlar için uygun şartları oluşturmak Yasal Düzenlemeleri Hayata Geçirmek Şirketlere elektronik işletmeciliğin esaslarını öğrenmelerini sağlayacak mesleki formasyon eğitimi ya da ürün demo ları hazırlamak Araştırma kuruluşları ile şirketler arasında dinamik bilgi ve tecrübe değişimini sağlamak Şirketlere e-iş in nimet-külfet analizini yapabilmesi için gerekli donanımı hazır hale getirmek Bilgi ve İletişim Teknolojileri eğitimleri için şirketleri teşvik etmek KOBİ lerin sadece teknoloji ile değil, e- işletmeciliğin bütün cephelerini kavrayıp kullanmasını sağlayacak araçlar bulmak Başarılı örnekleri yakından inceleyerek rol model oluşturmak Çalışanların eğitimi ve motivasyonu için elektronik öğrenmeye ağırlık vermek Araştırma projelerini desteklemek suretiyle standardizasyonu ön koşul hale getirmek Benzer endüstri açılımlarını desteklemek Yeter sayıda KOBİ temsilcini standardizasyon sürecinde etkin hale getirip endüstriye uygunluğunu sağlamak Şirketler arasında bağlantı ve işbirliği sağlayacak çekim merkezleri oluşturmak, bunlara gerek kaynak, gerekse de mevzuat olarak destek olmak, uygun ve yeterli teşviki sağlamak (Örneğin teknokentler gibi) KOBİ lerin iş ve sektör kuruluşlarında yer almasını sağlayacak düzenlemeler yapmak KOBİ lerin yaratıcı gücünü ve dinamik yapısını ortaya çıkaracak program, sistem ve teşvikler yaratmak E-iş in yaratıcı yönünü ön plana çıkartacak konferanslar düzenlemek Karlılığı artıran bir yöntem olarak şirketler arası rekabeti değil işbirliği sistemlerini gözetecek programlar geliştirmek Fikir Hakları Kanunu nu meclisten geçirip aktif biçimde yürürlüğe koymak, kanuna riayet etmeyenleri caydırıcı biçimde cezalandırmak Özel yatırımları koruma altına almak Şirket sahiplerine odaklanmak suretiyle e-iş in yansımalarını yakından takip etmek İş Destek Birimleri (Örneğin KOSGEB) Rekabet Merkezleri Ticaret Odaları Ulusal ya da Uluslararası kalite ve standardizasyon kriterlerini onaylanmış kuruluşlar tarafından denetlenip verilmesini sağlamak (ISO 9001, ISO ya da CE gibi) Sektör Kuruluşları Ticaret Odaları Üniversiteler Birlikler Üye Kuruluşlar Meclis Yasa Yapıcılar Mahkemeler Kaynak: European E-Business Report, 2005: 15 9

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÖZET Halil ELİBOL * Burcu KESİCİ İnsanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasındayız. Daha birkaç yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinden

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI INTERNET İŞ MODELLERİNİN MODERN İŞLETMECİLİK SİSTEMİNE KATTIĞI DEĞERLER VE TÜRKİYE VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI Hazırlayan: Serdar CANBAZ Danışman: Doç. Dr. Fehmi YILDIZ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Gelişen Dünya da Turizm Sektörünün Yeri Muhammed KARATAŞ 1 Serap BABÜR 2 1 Akdeniz Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ ELEKTRONIC FOREIGN TRADE AND EFFECTS OF IT ON ENTREPRENEURSHIP

E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ ELEKTRONIC FOREIGN TRADE AND EFFECTS OF IT ON ENTREPRENEURSHIP E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ ELEKTRONIC FOREIGN TRADE AND EFFECTS OF IT ON ENTREPRENEURSHIP Nedret ERBOY Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özet Dış ticaret ile

Detaylı

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi İuliia ZHADKO Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ŞİRKETLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI PERAKENDECĐLĐK SEKTÖRÜNDE CRM UYGULAMALARI: SÜPERMARKET MÜŞTERĐLERĐNĐN MAĞAZA KARTI KULLANIMLARIYLA ĐLGĐLĐ TERCĐH NEDENLERĐNĐN

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI GİRİŞİMCİLİK Seçkin YILDIZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI SERTAÇ OCAK PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Işılay ARAS UÇ KULLANICI AÇISINDAN MİY İN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

BA KALARDA MĐ Đ ŞUBE ORGA ĐZASYO U ÜZERĐ E BĐR MODEL

BA KALARDA MĐ Đ ŞUBE ORGA ĐZASYO U ÜZERĐ E BĐR MODEL TC YILDIZ TEK ĐK Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ ĐŞLETME A A BĐLĐM DALI ĐŞLETME YÖ ETĐMĐ PROGRAMI YÜKSEK LĐSA S TEZĐ BA KALARDA MĐ Đ ŞUBE ORGA ĐZASYO U ÜZERĐ E BĐR MODEL TUFA KÖSE 06713017 TEZ DA

Detaylı

DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ

DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ ALİ KAHRAMAN

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Mehmet MARANGOZ * mehmetmarangoz48@hotmail.com Burak YEŞİLDAĞ ** burakyesil@gmail.com Işıl ARIKAN SALTIK ** isilas@mu.edu.tr

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı