UYAP FONKSİYONEL KAPSAMI UYAP IN NİHAİ HEDEFİ UYAP FONKSİYONEL KAPSAMI. Yargılama Hizmetleri. Kaynaklar / İdari Ynt. Destek Hizmetler Ynt.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYAP FONKSİYONEL KAPSAMI UYAP IN NİHAİ HEDEFİ UYAP FONKSİYONEL KAPSAMI. Yargılama Hizmetleri. Kaynaklar / İdari Ynt. Destek Hizmetler Ynt."

Transkript

1

2 UYAP NEDİR? Yönetim Bilişim Sistemlerinden biri olan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığının merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandırmayı, güvenilirliğini arttırmayı ve kurumu kâğıtsız ortama taşımayı hedefleyen bir bilgi sistemidir. UYAP; günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmeler kullanılarak Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı birimlerinin (Cumhuriyet Başsavcılıkları, mahkemeler, icra ve iflas daireleri, ceza infaz ve ıslah kurumları, adli tıp birimleri, denetimli serbestlik birimleri) donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş olan, kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-dönüşüm sürecinde e-devletin e-adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir. > 1

3 UYAP IN NİHAİ HEDEFİ UYAP FONKSİYONEL KAPSAMI > Adliye Teşkilatları > Ceza ve Tutukevleri > Adli Tıp Kurum ve Birimleri > İdari Yargı Teşkilatları Administrative Jurisdication UYAP Yılda Evrak Dava İcra > Adalet Bakanlığı Kullanıcıları > Avukat Kullanıcıları Yargı ve Destek Faaliyetlerinin Otomasyonu Yargılama Hizmetleri > CBS > Ceza Mah. > Hukuk Mah. > İcra İflas Md. > İdari Yargı > Cezaevleri > Adli Tıp UYAP FONKSİYONEL KAPSAMI Kaynaklar / İdari Ynt. > Personel > Malzeme ve Üretim > Finans > Tedarik > Eğitim Ortak Uygulama Ynt. > Veri Bankası > Sanal Tartışma > E-Posta > İnternet Destek Hizmetler Ynt. > Kütüphane > Arşiv > Tabiplik > Lojman Bugün itibariyle UYAP ülkemizde yargı birimlerinin %100'ünde işletimde olup, her türlü yargısal ve idari faaliyetler bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir.uyap ile merkezi bir bilgi sistemi kurulmuş ve bu sistemde yargı ve yargı destek birimleri arasında fonksiyonel tam entegrasyon sağlanmıştır. UYAP, kullanıcılarının vakitlerini bürokratik işlemlerden öte dikkatlerini asıl işlerine vermelerini, adaletin daha hızlı tecelli etmesinin sağlanmasını, dava masrafları ile yargı giderlerinin azaltılmasını, kadro açığından kaynaklanan yükü hafifleterek personelin motivasyonunun arttırılmasını ve kaynakların etkin kullanımının sağlanmasını hedeflemektedir. 2 3

4 ENTEGRASYONLAR UYAP'ın tam entegrasyonu ve merkezi elektronik ortamda tutulan arşivi sayesinde, doğru ve tutarlı bilgi mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde başta hâkim ve savcılar ile yargı personeli olmak üzere tüm kullanıcıların paylaşımına açılmaktadır. Kullanıcılar bu bilgilere ihtiyaç duyduklarında hızlı ve kolayca ulaşabilmekte, keza, yargı birimleri de aralarında her türlü bilgi ve belge alış verişini elektronik ortamda ve anlık denebilecek kısa sürelerde gerçekleştirmektedir. Bilgi ve belgeler merkezi sistemde tutulduğundan ve ihtiyacı olan her birimin kullanımına açıldığından sisteme mükerrer veri girişi engellenmektedir. Öte yandan UYAP kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi sistemleriyle entegrasyon çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu çerçevede entegrasyon sağlanan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü-Adli Sicil Bilgi Sistemi'nden sabıka kayıtları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü-MERNİS'ten nüfus kayıtları ve Adres Kayıt Sistemi'nden adres kayıtları, Emniyet Genel Müdürlüğü-POLNET'ten ehliyet kayıtları, Merkez Bankasından döviz kurları, sistem üzerinden otomatik olarak alınabilmektedir. UYAP ile İçişleri Bakanlığı-KİHBİ sistemi arasında sağlanan entegrasyon sonucu, kolluk kuvvetleri tarafından UYAP üzerinden aranan (hakkında yakalama emri ya da tutuklama kararı bulunan) kişilerin sorgusu yapılabilmektedir. PTT ile sağlanan entegrasyon sonucu tebligatların akıbetleri hangi postacıda olduğuna varıncaya kadar UYAP sistemi üzerinden takip edilebilmektedir. UYAP ile Yargıtay Bilgi Sistemi arasında gerçekleştirilen entegrasyon ile temyiz edilen dosyaların sistem üzerinden Yargıtay'a gönderilmesi ve geri dönüşü sağlanmaktadır.yargıtay'ın UYAP Sistem Merkezi, Yüksek Seçim Kurulu-SEÇSİS'in ise UYAP bilişim ağı alt yapısını kullanabilmesi sağlanmaktadır. TAMAMLANAN ENTEGRASYONLAR > Yargıtay > Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu > Anayasa Mahkemesi > Anadolu Ajansı > Mernis, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi > Emniyet (POLNET, Araç Tescil) > Takbis > PTT (Tebligat Takip, Çek Hesabı Sorgu) > Sosyal Güvenlik Kurumu (Sorgu) > Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi > Dış İşleri Bakanlığı (Konsolosluk Net) > Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı > Telekomünikasyon Üst Kurumu 4 5

5 GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMLER > AVEA (SMS, Mobil İmza) > TURKCELL (SMS, Mobil İmza) > VODAFONE (SMS) > Türk Telekom (Sesli Mesaj) > Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü > Türksat (e-devlet, mobil imza ) > Merkez Bankası > Vakıf Bank DEVAM EDEN ENTEGRASYONLAR > Sosyal Güvenlik Kurumu (Maaş hesaplarına Takyit, E-Yazışma) > TURKCELL - Mobil UYAP, MABS > PTT- Çek hesabından masraf ödeme, e-yazışma, e-tebligat > Sanayi Bakanlığı( MERSiS, TBS) > Türkiye Gümrük Müsteşarlığı: Kolluk Portalı, Veri Paylaşımı > Gelir İdaresi Başkanlığı: E-Ödeme, E-Yazışma > E-Yazışma : Bankalar, Dışişleri, İçişleri, Cum. Başk, Başbakanlık, Tapu Kadastro > Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü > İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi > Kamu İhale Kurumu > Türkiye Noterler Birliği > Türkiye Barolar Birliği: BaroKart, Turnike > Denizcilik Müsteşarlığı TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ Bilgisayar kullanımına yönelik olarak tüm hakim ve Cumhuriyet savcısı temel bilgisayar eğitimi almıştır. UYAP EĞİTİMLERİ 1. UYAP'ın kullanılmasına yönelik olarak hâkim, Cumhuriyet savcısı ile adli ve idari personelimize eğitim verilmiştir. 2. Başkanlığımızca, Adalet Akademisi'nde bilgisayar ve UYAP dersleri verilmektedir. ADALET YÜKSEK OKULLARINDA VERİLEN UYAP EĞİTİMLERİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara, İstanbul ve Dokuz Eylül Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Adalet Yüksekokulları'nda bilgisayar ve UYAP dersleri verilmektedir. ADALET AKADEMİSİNDE VERİLEN UYAP EĞİTİMLERİ Adalet Akademisi'nde Başkanlığımızca bilgisayar ve UYAP dersleri verilmektedir. HİZMET İÇİ EĞİTİMİNDE VERİLEN UYAP DERSLERİ Başkanlığımızca Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında temel bilgisayar ve ofis uygulamaları konularında eğitim verilmektedir. 6 7

6 UYAP Uzaktan Eğitim Doküman Yönetim Sistemi UYAP'ın kullanılması sırasında ortaya çıkan eğitim ihtiyacının karşılanması, kullanıcıların zaman ve mekân sınırı olmaksızın her an ihtiyaç duydukları eğitimi alabilmelerinin sağlanması amacıyla UYAP uygulamalarının kullanımını sesli, görüntülü ve uygulamalı olarak anlatan uzaktan eğitim yönetim sistemi hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu sistem sayesinde bugüne kadar tüm kullanıcılara bu eğitimi alma imkânı sağlanmıştır. UYAP kapsamında e-imza alt yapısına uygun olarak çalışan, fonksiyonel kapsamdaki uygulamalara girdi olarak gelen veya bu uygulamalar dâhilinde üretilen tüm evrakların elektronik ortamda yönetimini, onay işlemlerinin gerçekleştirilmesini, arşivlenmesini sağlayan Doküman Yönetim Sistemi (DYS) geliştirilmiştir. Merkez Birimler ile Taşra Birimleri arasındaki evrak ve bilgi akışı DYS ile elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. 8 9

7 Elektronik Posta Bilgi Bankası UYAP kapsamında hâkim ve savcılar başta olmak üzere adli ve idari yargı, ceza infaz kurumları personeline birer uzantılı e-posta adresi tahsis edilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Ayrıca kullanıcıların e-posta hesaplarına herhangi bir internet ortamında ulaşabilmeleri için web tabanlı olarak ( webmail.adalet.gov.tr) da kita7/24 mantığında çalışmaktadır. Başkanlığımız teknik personelinin geliştirdiği açık kaynak kodlu elektronik posta sistemimiz sayesinde üyeleri sadece hâkim veya Cumhuriyet savcısı olan adli gruplar ile üyeleri benzer görevdeki personelin olduğu personel elektronik posta grupları oluşturulmuştur. Bu gruplar sayesinde çalışanlara kendi aralarında hızlı iletişim kurma ve bilgi alış verişi yapmaları sağlanmıştır. Başkanlığımız teknik personelinin geliştirdiği açık kaynak kodlu, günlük ortalama kullanıcının çalıştığı Haberci programı, hakim ve Cumhuriyet savcıları dahil bütün adalet çalışanlarının kullanımına 2007 yılından beri açık tutulmaktadır. Sistemde, kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibine uygun olarak, güncel mevzuata göre karar verilmesini ve bu sayede yargıda birliği sağlayan her an güncellenen mevzuat ile içtihat, genelge, mütalaa, örnek karar, emsal yazı ve metinler, şablon yazılar gibi bilgi ve belgelerin yer aldığı bilgi bankası bulunmaktadır

8 UYAP Mevzuat Programı UYAP Serbest Kürsü UYAP Mevzuat Programı Bakanlığımızın web sayfasında ücretsiz olarak indirilebilir (download) şekilde vatandaşlarımıza sunulmuştur. ( Ayrıca güncel mevzuat, yine Bakanlık web sayfamızda, ( ) bilgisayara kurulmasına gerek kalmaksızın, tüm internet kullanıcıların hizmetine elektronik ortamda sunulmaktadır. Hâkim ve savcılar ile yargı personelinin hukuksal, mesleki, kültürel vb. konularda bilgi alış verişinde bulunabilmeleri amacıyla oluşturulan Serbest Kürsü (Sanal Tartışma) iletişim platformu hizmete sunulmuştur. Serbest Kürsü ye ( https://tartisma.uyap.gov.tr) adresinden giriş yapılmaktadır

9 UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi (https://vatandas.uyap.gov.tr) UYAP Avukat Bilgi Sistemi (https://avukat.uyap.gov.tr) UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi (Vatandaş Portalı) sayesinde vatandaşlar da internet üzerinden T.C. kimlik numaralarını kullanarak UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının belli başlı safahat bilgilerini (duruşma günleri, dosyanın Yargıtay'dan dönüp dönmediği gibi) görebilmektedirler. Böylece vatandaşlar şu an itibariyle dosyaları hakkında basit bir bilgiyi öğrenmek için adliyeye gitmek zorunluluğundan kurtulmuştur. Elektronik ve mobil imzası bulunan vatandaşlarımıza ise dava dosyalarına evrak katabilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte ve harç ödeyebilmektedirler. Avukatlar, internet üzerinden, yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti bulunan dava dosyalarını (vekâleti bulunmayan dava dosyalarını da ilgili hâkiminden onay alarak) inceleyebilmekte, bu dosyalardan suret alabilmekte; elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak katabilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte ve on-line harç ödeyebilmektedirler

10 UYAP Kurum Bilgi Sistemi (https://kurum.uyap.gov.tr) UYAP SMS Bilgi Sistemi (http://www.sms.uyap.gov.tr) Kamu ve özel kurumlara yönelik olarak hazırlanan, kurum yetkililerinin e-imza ve mobil imza ile erişerek çalıştıkları kurumla ile ilgili davaları takip edebilmelerini sağlayacak UYAP Kurumsal Portal'ın analiz, tasarım ve kodlama çalışmaları 2007 yılında tamamlanmış, 2008 yılı içerisinde test ortamında hizmete girmiştir. Kurumlar yetkili kişinin TC kimlik numarası ile sisteme bağlanıp hiyerarşik yapısına göre tüm alt kurumları da dahil olmak üzere dosyalarına erişim sağlayabileceklerdir.2009 yılında arayüzler geliştirilerek yeni fonksiyonlar eklenmiştir. Söz konusu Portal, Gümrük Müsteşarlığı ve Kızılay, Yapı ve Kredi Bankası gibi 200 civarında büyük ve küçük kurumlar tarafından kullanılmaktadır. UYAP Kurum Portala https://kurum.uyap.gov.tr/index.html adresinden giriş yapılmaktadır. Vatandaşların, Avukatların ve Kurumların taraf oldukları dava ve icra takipleriyle ilgili bilgilere anında erişebilmesini ve dosyalarında meydana gelen her türlü değişiklikten anında haberdar olmalarını sağlamak üzere UYAP SMS Bilgi Sistemi tamamlanarak, tarihi itibariyle TURKCELL, VODAFONE ve AVEA kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur

11 SMS Modülü Hedefleri E-devletten, vatandaşının hakkını takip eden ve hak kaybına uğramaması için vatandaşını bilgilendiren mobil devlete geçişi sağlamaktır. Vatandaş hakkında açılan bir dava veya yargılama aşamasındaki bir işlemden, aracısız olarak önce kendisinin haberi olması sağlayarak hak kayıplarının ve mağduriyetlerin önüne geçmektir. Avukat, vatandaş ve kurum temsilcilerinin adliyelere giderek ilgili oldukları dosya ya da işlemler hakkında bilgi almak için harcadıkları zaman, emek ve masrafı ortadan kaldırarak, daha etkin yollardan yargıya erişimini sağlamaktır. Yargılama aşamasının tüm sürecini şeffaf hale getirmektir. Vatandaşa bilgi amaçlı olarak davetiyeden önce gönderilecek SMS'ler ile tebligat giderlerinin en düşük seviyeye çekilmesini temin etmektedir. Bilgi edinme hakkının kullanımını bürokrasi olmaksızın etkin şekilde gerçekleştirmektedir. İhzar veya davetiye göndermek yerine vatandaşa gönderilecek SMS ile vatandaşa doğrudan ulaşabilmesini, kolluk kuvvetlerinin emek ve zaman kaybını engelleyerek asıl işlerine yoğunlaşmalarını sağlamak, insan onuruna daha uygun bir iletişim yöntemi olması nedeniyle devlete/yargıya olan güveni artırmaktır. SMS Yolu ile Bilgilendirme Nasıl Yapılacak? Vatandaşlar sistemden aşağıdaki şekilde yararlanabilmekteler: > UYAP üzerinden onay süreci tamamlanan ve gönderilmesi uygun görülen işlemlere ilişkin veriler belirlenen içerikle kullanıcıların cep telefonlarına SMS yolu ile iletilmektedir. > Sisteme abone olunduğunda örneğin; Ankara 28. İcra Müdürlüğünde 2008/15 sayılı dosyasına taraf olarak eklendiniz veya İzmir 1. İdare Mahkemesinin 2008/5 esas sayılı dosyasında YD kararı verilmiştir şeklindeki bir mesajla ilgili kişiye bilgi verilmektedir. > Kullanıcılar, dilerlerse anlık sorgulama ile istedikleri bilgilere ulaşabilmekte ya da sisteme kaydolarak (abonelik sistemi) dosyalarında yeni bir işlem yapıldığında bu işlem hakkındaki SMS nin kendilerine gelmesini sağlayabilmekteler. Nasıl Abone Olunur? Pakete abone olmak için: TCKIMLIKNO TAM ABONE yazılarak 4060'a gönderilir Örnek mesaj: TAM ABONE Eğer yalnızca dosyada kendinizle ilgili değişikliklerden haberdar olmak istiyorsanız abone olurken abone kodunun başına KISISEL ekleyiniz : TCKIMLIKNO KISISELABONE yazılarak 4060'a gönderilir. Sisteme Vatandaş ve Avukat Portalı üzerinde de abone olunabilmektedir. Ayrıntılı sorgu içeriklerine ( icerik.htm) adresinden erişebilirsiniz. Sisteme abone olunarak SMS Bilgi Sisteminden faydalanılabilmektedir. Bunun için Abonelik mesajı içerisinde yer alan TC kimlik numarası ile, mesaj gönderilen cep telefonunun ilgili operatörde kayıtlı olduğu kişinin TC Kimlik numarasının aynı olması zorunludur. Eğer sorgu sonucunda telefona gönderilecek bilgi birden fazla mesaja sığıyor ise kullanıcıya bu konuda bir bilgi mesajı gönderilir ve mesajların gönderilmesini isteyip istemediği sorulur

12 SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ KAYIT VE VİDEO KONFERANS SİSTEMİ UYAP E-İMZA Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca Avrupa Birliğinin desteği ile yürütülen Adalete Daha İyi Erişim Projesi kapsamında; 134 Ağır Ceza Merkezinde 225 mahkemenin duruşma salonunda gerçekleşen duruşmaların sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınması ve mahkemeler arasında eş zamanlı iletişim ile canlı görüşme imkânı sağlamıştır. Bu proje ile 5271 S. CMK'nın 52, 180, 196 ve 219. maddelerinin uygulanması, video-konferans aracılığıyla uzakta bulunan (duruşmaya gelemeyen, talimatla ifadeleri alınması gereken vb.) kişilerin dinlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca proje kapsamında 134 Ağır Ceza Merkezinden en az 150 personele Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi'nin genel yapısı, teknik altyapısı, sistemin yazılım-donanım yapılandırması ve kullanımı konusunda Ankara'da eğitim verilmiştir. UYAP, elektronik imza alt yapısına uygun olarak geliştirilmiştir. Bu yapının sonucu olarak UYAP kapsamındaki yargı birimleri ile idari birimlerin tüm bilgi ve belgeleri doğru ve tutarlı, değişmez ve güvenli bir şekilde merkezi bir yerde güvenli elektronik ortamda saklanmakta ve yetkisiz erişimlere izin verilmemektedir. Adalet Bakanlığı tarafından tarihinden itibaren birimler arası yazışma ve bilgi alışverişinin elektronik ortamda e-imza ile imzalanmak suretiyle yapılması zorunlu hale getirilmiştir

13 KARAR DESTEK SİSTEMİ (KDS) UYAP ÖNCESİ VE SONRASI Cumhuriyet Başsavcılığı İşlemleri UYAP uygulamaları içerisinde yargının hızlanması için mahkemelerde ve Cumhuriyet savcılıklarında iş yoğunluğu, yasa değişikliği ve benzeri hususlardan kaynaklanan maddi hata ve usul hatalarının asgari seviyeye indirilebilmesi için tüm süreçlerde öneri ve uyarılarda bulunacak "Karar Destek (Uyarı) Sistemi" geliştirilmiştir. Sistemde civarında uyarı (duruşmanın gizli yapılması gerektiği, sanığın öldüğü, sanık hakkında başka yerde aynı suçtan dosyanın varlığı gibi) bulunmakta olup, bunların artırılması ya da azaltılması mümkündür. Söz konusu uyarılar yargı bağımsızlığı ilkesi nedeniyle hâkim ve Cumhuriyet savcıları için bağlayıcı değildir. Bir başka deyişle hâkim ve Cumhuriyet savcısı uyarıyı dikkate alıp almamakta serbesttir. İŞLEM Dosyanın Başka Birime Gönderilmesi İşi Aylık İstatistik Hazırlama Yıllık İstatistik Hazırlama Devir Listesi Hazırlama Adis Formu Hazırlama Nüfus Kaydı Alma Adli Sicil Kaydı Alma Dosya Arama / Bulma Matbu Evrakların Hazırlanması Dosyanın Aşamalarını Görme UYAP TAN ÖNCE Yarım Gün Yarım Gün 1 Hafta 3 Gün 1 Hafta 1 Hafta 1 Hafta Dakika 5 Dakika 10 Gün UYAP TAN SONRA 0-1 Dakika 0-3 Dakika 0-5 Dakika 0-1 Dakika 0-5 Dakika 0-1 Dakika 0-1 Dakika 30 Saniye -1 Dakika 0-30 Saniye 0-30 Saniye Cumhuriyet Başsavcılığı İşlemlerinde Zaman - Durum Grafiği (Dakika) UYAP TAN ÖNCE Dosyanın Başka Birime Gönderilmesi Aylık İstatistik Hazırlama Yıllık İstatistik Hazırlama Devir Listesi Hazırlama Adis Formu Hazırlama UYAP TAN SONRA Nüfus Kaydı Alma Adli Sicil Kaydı Alma Dosya Arama / Bulma Matbu Evrakların Hazırlanması Dosyanın Aşamalarını Görme 22 23

14 İcra Daireleri Ceza Mahkemeleri İŞLEMLER UYAP TAN ÖNCE UYAP TAN SONRA İŞLEMLER UYAP TAN ÖNCE UYAP TAN SONRA Takip Açılması 1-5 Dakika 0-1 Dakika Tebligat (Taraf Başına) 3-5 Dakika 3 Dakika Toplu Takip Alınması (100 Dosya) 3 Gün 1 Gün Posta Tevdii Listesi Dakika 1 Dakika Müzekkere Hazırlama 5 Dakika 1 Dakika Tüm Devir ve İstatistik İşlemleri Gün Dakika Satış Muamelesi Hazırlanması 1 Saat 3 Dakika Adli Sicilden Sabıka Kaydı İsteme 1-15 Gün 1 Dakika Kasa Devir İşlemleri 1 Ay 1 Dakika Nüfus Müdürlüğünden Nüfus Kaydı İsteme 1-15 Dakika 1 Dakika Yıllık İstatistik Hazırlama 1 Gün 1 Dakika Talimat, Müzekkere ve Dosya Gönderme 7-15 Gün 1 Dakika Devir Listesi Hazırlama 1 Ay 0-1 Dakika Devir İşlemleri Gün 2-3 Dakika İş Cetvelleri Hazırlama 1 Gün 0-1 Dakika Terfi İş Cetvelleri Hazırlama 1 Gün 0-1 Dakika Adis Formu Hazırlama 1 Gün 0-1 Dakika Adis Formu Hazırlama 1 Hafta 0-5 Dakika Toplu Tahsilat / Reddiyat Ödemeleri İşlemleri Toplu Tahsilat / Reddiyat Hazırlama İşlemleri Yarım Gün 1 Gün 0-5 Dakika 1 Saat Ceza Mahkemeleri İşlemlerinde Zaman - Durum Grafiği (Dakika) Tebligat Listesi Hazırlama İşlemleri 1 Saat 1-5 Dakika İcra Daireleri İşlemlerinde Zaman - Durum Grafiği (Dakika) UYAP tan Önce Takip Açılması Toplu Takip Alınması Müzekkere Hazırlanması Satış Muamelesi Hazırlanması Kasa Devir İşlemleri Yıllık İstatistik Hazırlama UYAP tan Sonra Devir Listesi Hazırlama İş Cetvelleri Hazırlama Adis Formu Hazırlama Toplu Tahsilat / Reddiyat Ödemeleri İşlemleri Toplu Tahsilat / Reddiyat Hazırlama İşlemleri Tebligat Listesi Hazırlama UYAP tan Önce Tebligat Hazırlama (Taraf Başına) Posta Tevdii Listesi Tüm Devir ve İstatistik İşlemleri Adli Sicilden Sabıka Kaydı İsteme Nüfus Müdürlüğünden Nüfus Kaydı İsteme UYAP tan Sonra Talimat, Müzekkere ve Dosya Gönderme Devir İşlemleri Terfi İş Cetvelleri Hazırlama Adis Formu Hazırlama 24 25

15 UYAP ın Yargı Sistemine Katkıları > Maddi ve usul hataların en aza indirilmesi > Verilerin bir kez girilmesi > Öneri ve uyarılar > Bilgilere kolay erişim > Zamandan kazanç > Maliyetten Kazanç > İş Gücünden Kazanç > İş akışı ile etkin ve entegre süreçler > Dış sistemlerle entegrasyon > Hazır ve standart şablonlar/raporlar > Dokümantasyon yönetimi > Haberleşme ve paylaşım UYAP ın Yargı Sistemine Katkıları UYAP'ın yargı sistemine adalet, hız, doğruluk, tutarlılık, şeffaflık, etkinlik ve verimlilik getiren; zaman, maliyet ve işgücünden tasarruf sağlayan, usulsüzlük ve yolsuzlukları önleyen katkılarından bazıları şunlardır: 1. UYAP ile yargı ve yargı destek faaliyetleri hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona geçirilmiş, yargı birimleri ile Bakanlık birimleri her türlü yargısal ve idari faaliyetlerini bilgi teknolojilerini kullanarak bilgisayar ortamında UYAP sisteminde yürütebilir hale gelmişlerdir. 2. Birim değil, fonksiyon bazlı geliştirilen UYAP ile tüm yargı birimleri arasında tam bir entegrasyon sağlanmıştır. UYAP'ın fonksiyon bazlı tam entegrasyonu sayesinde, yargısal birimler, iş ve işlemlerini etkin ve entegre süreçlerle yapabilme imkanına kavuşmuşlardır. 3. Yargı ve Bakanlık birimlerinin bilgi ve belgeleri, merkezi bir yapıya sahip UYAP sistem merkezinde elektronik ortamda tek bir yerde tutulmakta, bu bilgi ve belgelerde standart, doğruluk ve tutarlılık sağlanmaktadır. 4. Merkezi yapı ve birimler arasında dahili tam entegrasyon sonucu, veriler bir kez girilmekte, aynı verinin yeniden girilmesine gerek kalmamaktadır. Örneğin sanığın kimlik ve adres bilgilerinin savcılık aşamasında girilmesi yeterli olup, artık mahkeme aşamasında, Yargıtay'da temyiz aşamasında, kararın infazı aşamasında, dosyanın Türkiye'de başka yer yargı mercilerine gönderilmesi halinde bu merciler tarafından yeniden söz konusu bilgilerin girilmesine gerek kalmamaktadır. 5. Sistem içinde veri tek yerde tutulduğundan eksiksiz, doğru ve güncel veriye, ihtiyacı olan hâkim, savcı ve diğer yargı personeli tarafından mevzuatın tanıdığı yetki dâhilinde anlık ya da çok kısa denebilecek sürelerde ulaşılabilmektedir. 6. Yargı sistemi içindeki birimler arasında yazışmalar, kâğıtsız ofis mantığında elektronik ortamda hızlı bir şekilde yapılabilmektedir

16 7. Adli Tıp birimleri de UYAP kapsamında bulunduğundan yargı birimlerinde karar verme sürecinde etkili olan adli tıp raporları, sistem üzerinden talep edilebilmekte ve yine bu raporlar sistem üzerinde hazırlanarak isteyen yargı birimine en kısa zamanda gönderilebilmektedir. 8. Temyiz edilen dosyaların Yargıtay'a, itiraz edilen dosyaların ise üst dereceli mahkemeye gönderilmesi ve geri dönmesi elektronik ortamda anında sağlanmaktadır. 9. Yargı birimlerinde dosya tevzi işlemleri sisteme önceden tanımlanan kriterlere göre otomatik olarak adil ve objektif şekilde yapılabilmektedir. Böylece dosyaların hangi mahkemeye veya icra dairesine tevzi edileceğinin önceden bilinmesi ve müdahale edilerek değiştirilmesi mümkün olmadığından bu konuda yapılabilecek yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önüne geçilmektedir. 10. Dava dosyasındaki tarafların daha önce herhangi bir nedenle sisteme kaydedilmiş bilgilerinin ve aynı konuda varsa daha önce açılmış davalarının görülebilmesi sağlanmış, bu suretle kötü niyetli açılan mükerrer davaların tespiti imkânı getirilmiştir. 11. Mahkemelerin yılsonlarında günlerce süren devir işlemleri çok kısa sürede otomatik olarak yapılabilmekte ve hâkim ve savcıların terfilerine esas iş cetvelleri de aynı şekilde birkaç dakikada ve en doğru şekilde alınabilmektedir. Böylece hâkim ve savcılar ile personelin emek ve mesailerini soruşturma ve davaların yürütülmesine ayırmaları sağlanarak yargıya hız kazandırılmaktadır. 12. UYAP iç ve dış birimlerle entegrasyonu sağlayarak, idarî ve yargısal süreçte mükerrer yapılan işlemlerle gereksiz uygulamaları, ara süreçleri ortadan kaldırmakta, sürat ve kolaylıklar sağlayarak, iş yoğunluğunu azaltmakta, personel açığından kaynaklanan sıkıntıları en aza indirmekte, posta ve kırtasiye gibi masraflardan tasarruf sağlamaktadır. 13. Yakalama ve gözaltı süreleri UYAP üzerinden etkin bir şekilde takip edilebilmektedir. 14. Sistemde gerçekleştirilen iş akışları, belgeler ve formlar açısından ülke genelini kapsayan standart ve tutarlılık sağlanmakta ve sistemde bulunan önceden hazırlanmış şablonlar sayesinde işlem süreleri kısaltılmaktadır. 15. UYAP Karar Destek (Uyarı) Sistemi ile yargısal işlemlerin yapıldığı sırada belirlenmiş normal durumların ve mevzuatın dışına çıkıldığında kullanıcıya uyarı mesajları verilerek maddi ve usul hataları en aza indirilmekte ve her an bir denetim sağlanmakta, dolayısıyla kararların gereksiz yere bozulmasının ve davaların uzamasının önüne geçilmektedir. Örneğin çocuk hakkında duruşma gizli yapılması gerektiği halde hâkim açık duruşma yapmaya başlarsa sistem hâkimi duruşmanın gizli yapılması gerektiği hususunda uyarmaktadır. 16. Herhangi bir suçtan aranan kişilerin tüm yargı birimleri tarafından anında görülebilmesi, adli sisteme kaydolan kişilerin, daha önce işledikleri suç, aldıkları ceza, kimlik ve adres bilgilerine erişim sağlanmaktadır. 17. UYAP'ta bulunan Doküman Yönetim Sistemi (DYS) sayesinde elektronik ortamda yazışma ve gelen-giden evrakların ve iş akışlarının takibi kolayca yapılabildiğinden ve evrak versiyonları saklanabildiğinden bir evrak üzerinde kimin, ne zaman ve ne yaptığı, bu işlemi ne kadar sürede yaptığı, bu süre zarfında ilgilinin üzerindeki iş yükünün ne olduğu gibi hususlar ve varsa ihmaller kolaylıkla tespit edilebilmekte, böylece etkin bir yönetim ve denetim sağlanmaktadır. Elektronik ortamda saklanan evraklar kolay bir şekilde bulunabilmekte ve mevzuatın tanıdığı yetki çerçevesinde kolayca erişilebilmektedir. 18. Yargı birimlerinin karar vermesini destekleyecek altsistemler düzeyinde sorgulamalar yapabilecekleri ve karar alımına yönelik bilgiler sunabilen, metin biçimindeki dokümanlar içinden tam metin arama (full text search) yetenekleri bulunmaktadır. Bu özellik bilgi ve belgelere kolay erişimi sağlamaktadır

17 19. UYAP'ta sağlanan rapor alma ve sorgulama imkânları ile aranan bilgi ya da dosya elektronik doküman arşivinden kolaylıkla bulunabilmektedir. 20. UYAP'tan önce kısıtlı parametrelere göre alınacak raporların ve istatistik verilerin dahi toplanması tüm yargı birimleriyle yapılan ve aylarca süren yazışmalarla ancak mümkün olduğu halde ve üstelik bunlarda tutarlıklılık ve doğruluk sağlamak çok zor iken UYAP'ta çok değişik parametrelere göre doğru ve tutarlı bilgilere dayalı raporlar ve istatistik verileri çok kısa denebilecek sürelerde alınabilmektedir. Bu rapor ve istatistiklerin yorumlanması ile sorunların daha doğru tespiti ve isabetli kararlar verilebilmesi mümkündür. Örneğin Türkiye'de rüşvet suçundan açılan davaların sayısı, sonuçları, bu davaların en çok hangi ilde açıldığı, çocuk suçluların sayısı, en çok hangi suçları işledikleri, Türkiye'nin bölgelerine göre bu suçların dağılımına ilişkin raporlar alınabilir ve bunların sonuçlarının yorumlanmasıyla doğru politikalar geliştirilebilir. 21. UYAP ile ceza infaz kurumları etkin bir şekilde yönetilebilmekte ve izlenebilmektedir. Ceza infaz kurumlarında bulunan mahkûm ve tutuklu sayıları, ceza infaz kurumlarının doluluk oranları, bunların kaçının kadın, kaçının erkek ya da kaçının çocuk olduğu, suçlarının ne olduğu gibi hususlarda merkezden anlık en güncel raporlar alınabilmektedir. 22. Hâkim ve savcıların VPN alt yapısıyla dosyalarına adliye dışından internet üzerinden ulaşabilmeleri sağlanmaktadır. 23. Sistemde teftiş ve denetim etkin bir şekilde yapılabilmektedir. Adliyelerin yapılan teftiş işlemleri esnasında UYAP ortamındaki elektronik verilerin kullanılması ve istenen tüm rapor ve sorgulamaların çok kısa sürelerde gerçekleşmesi ile adalet müfettişlerinin çalışma zamanlarında büyük tasarruf, daha doğru ve tutarlı bilgilere ulaşma ve böylece denetimlerinde etkinlik sağlanmıştır. UYAP İLE İLGİLİ ANI VE DEĞERLENDİRMELER Kırıkkale Uzman Kullanıcısı Altu Baydar'dan UYAP değerlendirmesi; UYAP'ın işletim alına giren her adliye de olduğu gibi Kırıkkale Adliyesinde de arkadaşlarımızı işlemlerini UYAP üzerinden yapmaları konusunda uyarıyoruz ve bunun da ilk meyvelerini almaya başladık.. Dün yaşadığımız bir olayı aktarmak istiyorum... Ceza Mahkemelerinde adına yakalama emri çıkarılan ve uzun süredir aranan bir şahıs Hukuk Mahkemesine dava açmak için müracaat ediyor. T.C.Kimlik numarısı ile şahsın işlemi bağlatıldığında Kırıkkale Asliye Ceza mahkemelerince arandığı çıkıyor ve arkadaşlar infaz bürosunu bilgindirerek gerekli işlemler yapılıyor ve şahsın savunması alındıktan sonra serbest bırakılıyor... Bu dosyanın zaman aşımı da yaklaşmış olabilirdi

18 Zonguldak uzman kullanıcısı Nazlı Kurt'tan UYAP değerlendirmesi; UYAP'ın ne kadar faydalı olduğu zaman içinde ortaya çıkacak zaten. Kullanıcıların UYAP'ı kullanması ve veri girişlerinin yapılması sayesinde bu tür güzel olaylar yaşanacak. Ben şahsen bugün yeni açılan bir dosyamızda bir sanık için kişinin sistemde kayıtlı olduğu tüm dosyalardaki bilgilerin görüntülenmesi ekranını açtım. Maksadım sanığın tutuklu olup olmadığını öğrenmekti. Bizim dosyamızda bu kişinin halen tutuklu olup olmadığı bilinmediği için hem ikamet adresi olan Fatih Asliye Ceza Mahkemesine talimat yazılacak hem de Sinop Ağır Ceza Mahkemesi dosyasında tutuklu olduğu düşünüldüğünden Sinop Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılacak, hem de Sinop Cezaevine yazı yazılarak tutuklu olup olmadığı sorulacaktı. Yani gereksiz yere iki yazı daha yazacaktık. Fakat sanığın "kişinin sistemde kayıtlı olduğu tüm dosyalardaki bilgilerinin görüntülenmesi" ekranını kullanarak Sinop Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edildiği öğrendim ve bu yerlere yazı yazılmasından vazgeçildi. UYAP'ın yararları kullanıcıların UYAP'ı etkin bir şekilde kullanması ile daha da iyi anlaşılacak. Bence UYAP'ın amacı ve en güzel yanları da bunlar zaten. Eskişehir Uzman Kullanıcısı İbrahim Halil Tokur'un UYAP değerlendirmeleri; Öncelikle benim UYAP' ın bizlere sağladığı kolaylıkları yazmakla bitirirebileceğimi sanmıyorum.ama şöyle küçük bir örnek verebilirim az önce başıma gelen bir olay dosyadaki taraflardan biri temyiz dilekçesi vermiş idi. tabiki temyiz harcı falan kestik. daha sonra temyizden feragat dilekçesi verdiklerinden bu işlemi yaptıktan sonra UYAP' bana şöyle bir uyarı verdi taraflar temyiz başvurusundan vazgeçtiği için yatırmış olduğu harcı geri alması gerekir gibi bir uyarı verdi. yani kısaca açıklamak istediğim UYAP olmasaydı. Belki de karşı tarafa bu parayı vermeyi unutabilirdik veya zamanında yapamayabilirdik. daha önceden dosyasının bulunup bulunmadığının, sistem tarafından algılanması ve dosya birleştirme işleminin kusursuz yerine getirilmesi, Türkiye'nin herhangi bir yerinde ilk derece mahkemeleri tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan şahsın taraf bilgileri girilirken sistem tarafından uyarı verilmesi, Nüfus Kaydı ve Adli Sicil bilgilerine ulaşım kolaylığı, şablon özelleştirme kolaylığı,sonuç olarak UYAP bu ve daha bir çok sağladığı faydayla Türkiye'de Yargı Sistemine ivme kazandırmıştır. Samsun Adliyesinden UYAP Uzman Kullanıcı Ayşe YILGIN 'ın UYAP Değerlendirmesi; UYAP bizim için ilk başta alışılması zor, hatta iş yükünü arttıracak bir program gibi görünmüştü. Ancak için içine girdiğiniz zaman o kadar farklı ki... Mesela bir kişinin TC kimlik numarasını biliyor iseniz hakim ekranından bu kişinin nüfus kayıt örneğini çıkarabilirsiniz. Biz bunu daha önce nüfus müdürlüklerine müzekkere yazarak istiyorduk. Bazı dosyalarımızda gelmeyen müzekkere cevabından dolayı dosyayı bekletiyorduk. Bu bizim için bir avantaj diyorum. İyi düşünürsek bu ilerleme ile müzekkere yazmak ya da bir müzekkerenin cevabını beklemek zorunda kalmayacağız. Yine hepimizin bildiği gibi UYAP ta TC kimlik numarası girdiğimiz zaman yine UYAP bizi uyararak bu kişinin başka birimde olan davalarını da bize bildirir. Yine ilerleyen zaman içerisinde dosya olayı ortadan kalkacak her şey program dahilinde olacak, dijital mühürler çıkarılacak ve bizim dosya taşımaya da incelemek için dosya çıkartma gibi bir olayımız olmayacak, istediğimiz her şeyi program dahilinde göreceğiz. Her şey elimizin altında olacak. Her şeyin daha güzel olması dileğiyle... Ardahan Adliyesi UYAP Uzman Kullanıcısı Gökay ÖZDEMİR' in UYAP Değerlendirme Yazısı; T.C Kimlik No yazarak şahsın bütün nüfus bilgilerini kayıt etmenin hatayı sıfıra indirgemesi, Taraf bilgileri kaydedilirken şahsın 32 33

19 ÖDÜLLERİMİZ UYAP 2004, 2005, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında Türk yargısında gerçekleştirdiği önemli gelişmelerden ötürü e-tr ödüllerine layık görülmüştür. Türkiye Bilişim Derneği yapısı altında gerçekleştirilen 2010 Bilişim Yıldızları e-dönüşüm Yarışmasında UYAP Projelerine 5 ödül birden verildi. e-hizmet :UYAP Vatandaş portal kategori birincisi, UYAP SMS Bilgi Sistemi kategori üçüncüsü, e-mobil : UYAP SMS Bilgi Sistemi kategori ikincisi, e- Devlet (e-tr) : UYAP Vatandaş portal kategori birincisi ve En İyi Web sitesi : ödülüne layık görülmüştür UYAP, 2008 yılında Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Kristal Terazi yarışmasında özel ödüle layık görülmüştür. Ayrıca UYAP, Oracle tarafından düzenlenen en çevreci proje ve teşebbüsler yarışmasında ödül kazanan 15 proje arasına girmiştir 1 Haziran 2009'da Washington DC' de yapılan ve Dünya çapında üstün başarıya ulaşmış yenilikçi bilişim projelerinin ödüllendirildiği BİLGİSAYAR DÜNYASI ONUR PROGRAMINDA (The Computerworld Honors Program) Seçkin (Laureate) onuruna layık görülerek altın madalya alan UYAP, e- devlet alanında dünya çapında başarılı projeler arasında finale kalan en iyi beş proje içerisinde, tek e-adalet projesi olma başarısını göstermiştir. İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleştirilen Avrupa e-devlet Bakanlar Konferansı kapsamında düzenlenen Avrupa e-devlet Ödülleri UYAP SMS Bilgi Sistemi Halk ödülü kategorisinde birinciliği kazanmıştır HEYET ZİYARETLERİ > Afganistan Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 13/05/2011 > Moldova Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 05/05/2011 > Afganistan Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 29/04/2011 > Makedonya Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 03/03/2011 > Singapur Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 17/02/2011 > Kazakistan Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 28/12/2010 > Türkmenistan Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 15/12/2010 > Azerbaycan Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 10/12/2010 > Bosna Hersek Cumhuriyeti Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 03/12/2010 > Gana Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 05/11/2010 > Kosova Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 26/10/2010 > Umman Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 20/10/2010 > Ürdün Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 19/10/2010 > Afganistan Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 05/10/

20 > Suriye Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 17/06/2010 > Kırgızistan Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 21/04/2010 > Kazakistan Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 24/03/2010 > Gürcistan Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 01/04/2010 > Azerbaycan Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 13/02/2010 > Kosova Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 12/02/2010 > Sudan Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 27/01/2010 > Suriye Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 01/04/2009 > Bosna Hersek Cumhuriyeti Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 26/06/2008 > Alman Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 26/05/2008 > Mısır Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 10/01/2008 > İngiliz Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 04/09/2007 > Mısır Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 02/07/2007 > Alman Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 28/06/2007 > Kazakistan Heyeti UYAP Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımıza ziyarette bulundu. 19/06/2007

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

SGK Bilişimle Büyüyor. Sağlık ve Sigorta Yazılımları ile Uluslararası Bilişim Markaları Çıkararak Dünya ya Açılıyor

SGK Bilişimle Büyüyor. Sağlık ve Sigorta Yazılımları ile Uluslararası Bilişim Markaları Çıkararak Dünya ya Açılıyor SGK Bilişimle Büyüyor Sağlık ve Sigorta Yazılımları ile Uluslararası Bilişim Markaları Çıkararak Dünya ya Açılıyor Misyonumuz Ülkemizde yaşanan değişim ve dönüşüm zincirinin en önemli halkalarından biri

Detaylı

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ A. Atilla UĞUR Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 27310 Şehitkamil/Gaziantep E-posta: augur@gantep.edu.tr İbrahim ÇÜTCÜ Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Bu kitapta yer alan değerlendirmeler yazarların kişisel fikirleridir. Söz konusu değerlendirmelerden, bu değerlendirmelerde

Detaylı

Öncelikle hâkim adaylığı sürecini düzenleyen tüm mevzuat çıkartılarak incelemeye tabi tutulmuştur.

Öncelikle hâkim adaylığı sürecini düzenleyen tüm mevzuat çıkartılarak incelemeye tabi tutulmuştur. I. İNCELEMEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER A. Konusu Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen hâkim adaylığı sürecinin irdelenerek söz konusu sürecin daha verimli ve etkin hale getirilmesi için

Detaylı

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE VE FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ Bilgi, tarihin her döneminde toplumsal gelişim ve refahın sağlanmasındaki

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M STRATEJİK RAPOR NO:..., EKİM 2006 E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M Bu rapor Türkiye Bilişim Vakfı'nın maddi katkılarıyla Yrd. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ

E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Akın EFENDİOĞLU Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü e-posta: eakin@cu.edu.tr Öğr. Gör. Emre SEZGİN Çukurova Üniversitesi

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

Unutmayalım +90 312 218 40 00. Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi. Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin,

Unutmayalım +90 312 218 40 00. Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi. Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin, Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi Unutmayalım Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin, Oturma ve çalışma izinlerinizin süresinin, Aracınızın kasko ve sigorta poliçelerinin, Ehliyetinizin

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu AnAyAsA MAhkeMesine Bireysel BAşvuru sistemini DestekleMe Projesi Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi İhtiyaç Analizi Raporu raportör: luca Perilli Katkıda bulunan danışmanlar: Christiane Schmaltz,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013)

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013) 2013 Sayı 11 SOSYAL GÜVENLİK SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013) EMEKLİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER SAĞLIK ALANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER SİGORTA VE PRİMLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER ENGELLİLERE VE YETİMLERE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 ÖZET Ülkemizde 1982 yılında yargı organlarına ve özellikle idari

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı