Tİ-6AL-4V ALAŞIMININ DELİNMESİNDE M42 HSS TAKIMLARA UYGULANAN KRİYOJENİK İŞLEMİN DELİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tİ-6AL-4V ALAŞIMININ DELİNMESİNDE M42 HSS TAKIMLARA UYGULANAN KRİYOJENİK İŞLEMİN DELİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ"

Transkript

1 Özet Tİ-AL-4V ALAŞIMININ DELİNMESİNDE M42 HSS TAKIMLARA UYGULANAN KRİYOJENİK İŞLEMİN DELİK KALİTESİ ÜZERİNDE ETLERİ Turgay Kıvak a*, Ulvi Şeker b a Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, Düzce/TÜRYE, b Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, Ankara/TÜRYE, Bu çalışmada, Ti-Al-4V alaşımının kuru ve ıslak kesme şartlarında delinmesinde kesme parametrelerinin ve M42 HSS matkaplara uygulanan derin kriyojenik işlemin delik kalitesi (delik çapı, dairesellik ve silindiriklikten sapma) üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Delme deneylerinde, işlemsiz (İ), kriyojenik işlem (), kriyojenik işlem+temper () ve kaplı HSS matkaplar kullanılmıştır. Kesme parametrelerinin delik kalitesi üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla dört farklı kesme hızı (,,, m/dak) ve üç farklı ilerleme hızı (, ve mm/dev) kullanılarak 15 mm derinliğinde boydan boya delikler delinmiştir. Delme deneyleri sonucunda, soğutma sıvısı kullanımının delik kalitesini arttırmada önemli etkiye sahip olduğu görülmüştür. Dört takım arasında delik kalitesi bakımından en iyi sonuçlar çok katlı kaplı takımlardan alınmıştır. Kriyojenik işlemin delik kalitesini artırmada önemli etkiye sahip olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Ti-Al-4V, M42 HSS, Kriyojenik işlem, Delme, Delik kalitesi Abstract EFFECT OF CRYOGENIC TREATMENT APPLIED TO M42 HSS DRILLS ON THE HOLE QUALITY IN DRILLING OF Tİ-AL-4V ALLOY This study investigated the effects of cutting parameters and cryogenic treatment applied to M42 HSS drills on the hole quality (hole diameter, roundness and cylindiricity errors) during the drilling of a Ti-Al-4V alloy under dry and wet cutting conditions. Drilling tests were carried out using untreated (İ), cryogenically treated (), cryogenically treated and tempered (), and multi-layered -coated HSS drills. With the aim of determining the effect of cutting parameters on hole quality, four different cutting speeds (,,, m/min) and three feed rates (0.04, 0.05 and 0.0 mm/rev) were used to drill holes with a depth of 15 mm. At the end of the drilling tests, it was seen that the use of a coolant increased the hole quality. Among the four tools, the best results in terms of the hole quality were obtained with the multi-layered -coated tool. Keywords: Ti-Al-4V, M42 HSS, Cryogenic treatment, Drilling, Hole quality 1. GİRİŞ Titanyum ve alaşımlarının biyomalzeme ya da havacılık malzemesi olarak kullanımı son on yılda hızlı bir şekilde artmıştır. Bu artışa sebep olan özellikleri; korozyon direnci, yüksek sıcaklıkta yüksek dayanım özelliği ve dayanım-ağırlık oranı olarak sıralanabilir [1-2]. Ancak titanyum alaşımları sahip oldukları düşük termal iletkenliği, yüksek kimyasal reaktifliği ve düşük elastikiyet modülü nedeniyle işlenmesi zor malzemeler arasında yer almaktadır [3]. Bu özellikleri kesici takımın hızla aşınarak ömrünü tamamlamasına yol açmakta aşınmaya bağlı olarak da yüzey kalitesi düşmekte ve ölçü tamlığı bozulmaktadır [4]. Talaşlı imalatta, delme işlemlerinde arzu edilen delik kalitesinin elde edilmesi en önemli hususlardan birisidir. Matkap ile doğrudan delinmiş bir delikte, delik çapının istenen toleranslar dâhilinde ölçü tamlığını sağlamak oldukça güçtür. İstenilen ölçü tamlığını sağlamak maksadıyla genellikle delik büyütme ve raybalama gibi ikincil işlemler yaygın olarak uygulanmaktadır [5]. Ancak ikinci bir işlem gereksinimi kuşkusuz işleme maliyetini arttırarak ürün maliyeti üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmaktadır. Bu sebepten deliğin istenilen ölçü tamlığı bakımından bir defada üretilmesi son derece önemlidir. İmalattan yüksek hassasiyet beklentilerinin havacılık ve 241

2 uzay endüstrisindeki önemi düşünülürse [], bu alanda yaygın olarak kullanılan Ti-Al-4V alaşımının delinmesinde istenilen ölçü tamlığının elde edilmesinin önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Bu sebeple istenilen ölçü tamlığını ortaya koyacak işleme şartlarının tespit edilmesi bir gerekliliktir. Son yıllarda kesici takımlara uygulanan kriyojenik işlem ile takım ömründe önemli iyileşmeler elde edilmekte buna bağlı olarakta işleme verimliliği ve ürün kalitesi artırılmaktadır. Kriyojenik işlemin basit ve ucuz bir işlem olması, kaplamaların aksine malzemenin tüm kesitini etkilemesi [7] bu işlemi avantajlı hale getirmektedir. Kesici takımlara uygulanan kriyojenik işlem ile mikroyapı, sertlik ve aşınma direncinde önemli iyileşmeler sağlanabilmektedir [-]. Kıvak ve Şeker Ti-Al-4V alaşımının delinmesinde HSS takımlara uygulanan kriyojenik işlemin mikroyapı ve takım ömrü üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Yapılan çalışmada kriyojenik işlemin takım ömründe %7 ye varan artış sağladığı görülmüştür. Ayrıca kriyojenik işlemin, karbür boyutlarını küçülterek homojen karbür dağılımı sağladığı ve kalıntı östeniti martensite dönüştürdüğü tespit edilmiştir [11]. Çiçek ve arkadaşları AISI 31 östenitik paslanmaz çeliğin delinmesinde HSS takımlara uygulanan kriyojenik işlem ile takım ömründe %14-21 arasında değişen değerlerde iyileşmeler elde etmişlerdir. Ayrıca kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü açısından kriyojenik işlem uygulanmış takımlar işlemsiz takımlara göre daha iyi performans sergilemiştir []. Arslan ve Özdemir AISI D3 takım çeliğinden yapılmış DIN 91 zımbaya yapılan kriyojenik işlemin, zımbanın aşınma davranışına etkilerini araştırmışlardır. Bu amaçla D3 takım çeliği zımbalar farklı sürelerde -145C de kriyojenik işleme tabi tutulmuştur. İşlem yapılmış ve yapılmamış D3 takım çeliği zımbalar ile 1,5 mm kalınlığındaki paslanmaz çelik (AISI 304) sac levhalar işlenerek delme deneyleri yapılmıştır. Kriyojenik işlemin D3 takım çeliği zımbaların aşınma direncini artırdığı ancak kriyojenik işlem süresinin zımba ömründe önemli bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür [13]. Çiçek ve arkadaşları AISI D2 soğuk iş takım çeliğinin delinmesinde, M35 HSS matkaplara uygulanan derin kriyojenik işlemin (-19 ºC) takım ömrü, takım aşınması, mikroyapı ve mikro sertlik üzerine etkileri araştırmışlardır. Takım ömrü deneyleri, kriyojenik işlem uygulanmış takımlarla % 33-2 oranında ömür artışı elde edildiğini göstermiştir [14]. Bu çalışmada Ti-Al-4V alaşımının delinmesinde, M42 HSS takımlara uygulanan kriyojenik işlemin delik kalitesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Ayrıca kriyojenik işlem uygulanmış takımların işlemsiz ve çok katlı kaplı takımlara göre işleme performansının ortaya konulması amaçlanmıştır. 2. MATERYAL VE METOT İşleme deneyleri, Johnford VMC 550 marka CNC dik işleme merkezinde yapılmıştır. İş parçası malzemesi olarak 0x0x15 mm ebatlarında Ti-Al-4V alaşımı numuneler kullanılmıştır. Deney numunelerinin kimyasal bileşimi Tablo1 de verilmiştir. Tablo 1. Ti-Al-4V alaşımının kimyasal bileşimi (Ağırlıkça %) Ti Al V Fe O C N H 9,5 5,9 4,00 0,0 0,14 0,01 0,01 0,002 Guhring kesici takım firması tarafından imal edilmiş 5 mm çapında kaplamasız ve çok katlı kaplı M42 HSS matkaplar kullanılmıştır. Çok katlı TiAlN/TİN kaplama PVD yöntemiyle katmanla kaplanmış olup kaplama kalınlığı 4 μm ve kaplama sertliği 300 HV0.05 dir Temin edilen kesici takımlara ait özellikler ve deneylerde kullanılan kesme parametreleri Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Kesici takım özellikleri ve kesme parametreleri Kesici Takım Malzemesi M42 (HSS) Standart MmMMMMalzemesi DIN 33 Kesici Geometrisi Kesme Hızları İlerleme Hızları Ø5mm, 135 o uç açısı,,, m/dak ; ; mm/dev Deneylerde kullanılan kaplamasız M42 HSS takımların bir kısmına kriyojenik işlem () diğer bir kısmına ise kriyojenik işlem ardına temperleme işlemi () uygulanmıştır. Kesici takımlara uygulanan kriyojenik işlem 242

3 koruyucu atmosfere sahip vakumlu fırında gaz fazındaki azot yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Kesici takımlar oda sıcaklığından -145 o C ye yaklaşık 1-2 o C/dak soğutma hızı ile kademeli olarak soğutulmuş, bu sıcaklıkta 24 saat bekletildikten sonra yine 1-2 o C/dak ısıtma hızı ile kademeli olarak oda sıcaklığına getirilerek kriyojenik işlem uygulanmıştır. Kriyojenik işlem uygulanan M42 HSS kesici takımların bir kısmına ise kriyojenik işlemin ardından 200 o C de 2 saat bekletmek suretiyle temperleme işlemi uygulanmıştır. Delme deneyleri kuru ve ıslak kesme şartlarında yapılmıştır. Kesme sıvısı olarak Q BARANI XCI-H yarı sentetik emülsiyon (%) kullanılmıştır. Delme esnasında olası yüzey hatalarından kaçınmak amacıyla deney numunelerinin yüzeyleri taşlanmıştır. Delinen delik etrafındaki ısı dağılımı göz önünde bulundurularak delik eksenleri arası mm olarak belirlenmiştir. Alınan verilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla her deney yeni bir matkap ucu kullanılarak üç kez tekrarlanmıştır. Delme işlemlerinde delik kalitesini ve ölçüsel tamlığı belirleyen unsurlar; delik çapı, dairesellikten sapma (ovalite) ve silindiriklikten sapma (eksenel kaçıklık) şeklinde sıralanabilir. Delinen deliklerin çap, dairesellik ve silindiriklikten sapma ölçümleri Mitutoyo marka üç boyutlu CMM (Coordinat Measuring Machine) tezgâhında yapılmıştır (Şekil 1). Delik çap, dairesellik ve silindiriklikten sapma ölçüleri, her delikte ayrı noktadan koordinat alınarak tespit edilmiştir. Bu işlem, deney tekrarı ile elde edilen üç delikte de gerçekleştirilmiş olup değerlendirmeye alınan veriler bu ölçümlerin ortalaması alınarak belirlenmiştir. Delik çapı ve daireselliğinin değerlendirilmesinde kullanılan bu ölçüler doğrudan doğruya CMM tezgâhından alınmıştır. Şekil 1. CMM tezgâhında ölçümlerin yapılması 3. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA 3.1. Delik Çaplarının Değerlendirilmesi Şekil 2 de kesme şartlarına ve parametrelerine bağlı olarak dört farklı takımla delinen deliklerden elde edilen çap değerlerindeki değişimler görülmektedir. Bütün kesme parametlerinde delik çap değerlerinin anma çapından (5mm) daha büyük olduğu görülmüştür. Bazı parametrelerde sapmalar olmakla birlikte, kesme hızındaki artışla m/dak kesme hızına kadar delik çapları bir miktar azalmış ancak bu kesme hızından sonra belirgin bir şekilde artış eğilimi göstermiştir. m/dak kesme hızına kadar delik çaplarındaki sapma miktarında (anma çapından sapma) %0-1 arasında değişen değerlerde azalma kaydedilirken bu kesme hızından sonra %4 lere varan artışlar görülmüştür. Kesme hızındaki artışın titreşimi arttırmada önemli bir parametre olduğu bilinmektedir. Delme esnasında artan titreşimler ise delik kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir [15]. Ayrıca yüksek kesme hızlarında artan takım sıcaklıkları da delik kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir diğer etkendir. Nitekim yapılan çalışmada belli bir değerden sonra kesme hızındaki artışın delik çaplarını arttırdığı görülmüştür. İlerleme hızındaki değişimin delik çaplarının değişimi üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Genellikle artan ilerleme hızları ile delik çapları artış eğilimi göstermiştir. İlerleme hızı ile artan kesme kuvvetlerinin kesici takım üzerindeki eksenel yükleri arttırarak delik çapının genişlemesine neden olduğu düşünülmektedir [1]. Yapılan çalışmada delik çaplarının değişimi üzerinde ilerlemenin kesme hızından daha etkili bir parametre olduğunu söylemek mümkündür. 243

4 Delik çapları üzerinde çok katlı kaplamanın olumlu etkilerini görmek mümkündür. Hemen hemen tüm kesme parametrelerinde, anma çapına en yakın çap değerleri çok katlı kaplı takımlarla delinen deliklerden elde edilmiştir. kaplama delik çapından sapma değerlerinde %53 lere varan azalmalar sağlamıştır. Bu durum, kaplama malzemesinin takımın aşınma direncini arttırmasının sonucu olarak kesici ağızlardaki düşük aşınmaya atfedilebilir. Ayrıca, sahip olduğu düşük sürtünme katsayısı ile talaş tahliyesini kolaylaştırmasının da deliğin çaptan sapma değerlerinin azalması üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Islak kesme şartlarının anma çapına yakın delik çaplarının elde edilmesinde önemli etkiye sahip olduğu görülmüştür. Anma çapına en yakın çap değerlerinin dört takımda da ıslak kesme şartlarında elde edilmiş olması ve kuru kesme şartlarına göre ciddi bir iyileşme olması bunun en belirgin göstergesidir. Islak kesme şartları deliğin çaptan sapma değerlerinde, kuru kesme şartlarına göre %5-21 arasında değişen oranlarda ciddi bir azalma sağlamıştır. Grafiklerdeki eğilim çizgilerinden bu oranlardaki farklar açık bir şekilde görülebilir (Şekil 2). Islak kesme şartları deliğin çaptan sapma değerlerinde kaplama malzemesinin sağladığı azalmanın 4 katından daha fazla bir azalma sağladığı görülmüştür. Bu azalmanın ıslak kesme şartlarında talaşların kesme bölgesinden uzaklaştırılması ve yığıntı talaş (YT) oluşumunun azalmasına bağlı olarak gerçekleştiği düşünülmektedir. Matkap ile delme işlemlerinde delinen deliğin çapını etkileyen birçok parametre ve değişken vardır. Bu değişkenlerden biri olan takım aşınması, delik çapının istenilen toleransların dışına çıkmasına yol açmaktadır. Özellikle işlenmesi zor malzemelerde belli delik sayısından sonra takım aşınmasının etkisiyle delik çapı kontrolu zorlaşmaktadır. Hemen hemen tüm kesme parametrelerinde işlemsiz takımlara göre ve takımlarla anma çapına daha yakın çap değerleri elde edilmiştir. Bunda en büyük paya kriyojenik işlem ve temperleme işleminin takımların aşınma direncinde sağladığı artışın sahip olduğu düşünülmektedir. 244

5 I) Kuru Delik Çapı (mm) 5,09 5,0 5,07 5,0 5,05 5,04 5,03 5,02 5,01 II) Islak Delik Çapı (mm) 5,09 5,0 5,07 5,0 5,05 5,04 5,03 5,02 5,01 Şekil 2. Kesme parametreleri ve kesici takımlara bağlı olarak delik çaplarındaki değişim; Islak kesme I) Kuru kesme, II) Kriyojenik işlem delik çaplarından sapma değerlerinde %25 i bulan düşüşler sağlamıştır. Ancak kriyojenik işlem ve temperleme işlemi kaplamanın gösterdiği performansı gösterememiştir. ve takımların aşınma direncindeki artış soğutma sıvısının kullanımı ile daha etkin hale gelmiştir. Bunun sonucu olarakta kuru kesme şartlarına göre ıslak kesme şartlarında ve takımlarla delinen deliklerin çaptan sapma değerlerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Genel olarak takımlara göre takımlarla delinen deliklerin çap değerlerinin anma çapına daha yakın olduğu söylenebilir. Sonuç olarak anma çapına yakın çap değerlerinin elde edilmesinde kriyojenik işlem ve temperleme işlemi işlemsiz takımlara üstünlük sağlarken delik çaplarının değişimi üzerinde en etkili unsurun soğutma sıvısı kullanımının olduğu tespit edilmiştir. 245

6 3.2. Dairesellikten Sapmanın Değerlendirilmesi Şekil 3 te farklı kesme şartlarında kesme hızı ve ilerlemeye bağlı olarak dört farklı takımla delinen deliklerin dairesellikten sapma değerlerindeki değişimler görülmektedir. Genel olarak dairesellikten sapma değerlerinin mikron mertebesinde olduğu kesme şartlarına, kesme parametrelerine ve kesici takımlara bağlı olarak çok büyük değişimlerin olmadığı görülmüştür. Kesme hızındaki artışla dairesellikten sapma değerleri özellikle düşük ilerleme hızlarında (- mm/dev) m/dak kesme hızına kadar azalma eğilimi göstermiştir. Bu kesme hızından sonra ise bir miktar artış görülmüştür. Bu durum yüksek kesme hızlarında kesici takım üzerine gelen yüklerin artmasına bağlı olarak artan titreşimlerin deliğin daireselliğinin bozulmasına neden olması şeklinde izah edilebilir [15, 17]. Özellikle kuru kesme şartlarında mm/dev ilerleme hızında daha ilk kesme hızından itibaren dairesellikten sapma değerlerinin artması dikkat çekicidir. Bu artışın takım aşınmasının deliğin daireselliğini olumsuz yönde etkilemesinden kaynaklandığı söylenebilir. Kesme hızındaki artış m/dak kesme hızına kadar dairesellikten sapma değerlerinde % lere varan azalma sağlarken bu değerden sonra ise artan kesme hızları %15 lere varan artışlara sebep olmuştur. Kesme hızındaki değişimin delik çapları üzerindeki etkisi kadar deliğin daireselliği üzerinde etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. İlerleme hızının diğer deney çıktılarında olduğu gibi deliğin daireselliği üzerinde de ön plana çıkan bir parametre olduğu görülmüştür. Artan ilerleme hızları dairesellikten sapma değerlerinin artmasına neden olmuştur. Artan ilerleme hızı delme esnasındaki kesme kuvvetlerini arttırarak tezgâh ana milinin yaylanmasına neden olmakta bu da deliklerin oval çıkmasına sebep olmaktadır [15, 17]. Deneylerde kullanılan matkap çapının küçük olması ve tezgâh gücünün yeterli olması bu yaylanmayı minimize etmektedir. Ancak küçük değerlerde de olsa bir miktar yaylanma kesme şartlarını olumsuz etkileyecektir. mm/dev ilerleme hızında 0,004-0,0071 mm aralığında olan dairesellikten sapma değerleri, mm/dev ilerleme hızında 0,00-0,005 mm aralığına, mm/dev ilerleme hızında ise 0,007-0,0097 mm aralığına ulaşmıştır. Dolayısıyla ilerleme hızında %50 lik bir artış dairesellikten sapma değerlerinde %50 lere ulaşan artışlara sebep olmuştur. En düşük dairesellikten sapma değeri 0,004 mm olup bu değer en düşük ilerleme hızı olan mm/dev de m/dak kesme hızında çok katlı kaplı takımla delinen delikten elde edilmiştir. 24

7 I) Kuru Dairesellikten Sapma (mm) 0,009 0,00 0,007 0,00 0,005 0,004 II) Islak Dairesellikten Sapma (mm) 0,009 0,00 0,007 0,00 0,005 0,004 Şekil 3. Kesme parametreleri ve kesici takımlara bağlı olarak dairesellikten sapmadaki değişim; I) Kuru kesme, II) Islak kesme Genel olarak kaplamasız ve kaplamalı takımla elde edilen dairesellikten sapma değerlerinin birbirine yakın olduğu ancak yüksek kesme hızı-ilerleme kombinasyonlarında belirgin bir farkın oluştuğu görülmüştür. Bu durum yüksek kesme hızı ve ilerleme kombinasyonlarında kesici takım üzerine gelen yüklerin artmasına bağlı olarak ağırlaşan kesme şartlarına atfedilebilir. Çok katlı kaplı takımın sahip olduğu özelliklerden dolayı bu ağır kesme şartlarına daha uzun süre dayanacağı düşünülürse olumlu etkilerinin de bu şartlarda görülmesi beklenilen bir durumdur. İki takım arasındaki en büyük dairesellikten sapma farkı ıslak kesme şartlarında mm/dev ilerleme ve m/dak kesme hızında elde edilmiş olup kaplamalı takım kaplamasız takıma göre dairesellikten sapma değerlerinde %1 azalma sağlamıştır. Soğutma sıvısı kullanımının delik çapları üzerinde olduğu gibi deliğin daireselliği üzerinde de ciddi iyileşmeler sağladığı görülmüştür. Kuru kesme şartlarına göre ıslak kesme şartları, kesme parametreleri ve kaplama 247

8 malzemesine göre değişmekle birlikte deliğin dairesellikten sapma değerleri üzerinde %2 lere varan azalma sağlamıştır. Genel olarak ve takımlar işlemsiz takımlara göre dairesellikten sapma değerlerinin daha düşük olmasını sağlamıştır. Dairesellikten sapma değerleri bakımından işlemsiz takımlara göre takımlarla %9 takımlarla ise %13 ü bulan düşüşler elde edilmiştir. Bu düşüşlere deliğin daireselliğini olumsuz yönde etkileyen BUE oluşumu, takım aşınması gibi olumsuzlukların kriyojenik işlem ve temperleme işlemi ile azalmasının sebep olduğu düşünülmektedir. Nitekim daha önce yapılan çalışmada kuru kesme şarlarında işlemsiz takımlara göre ve takımlardaki BUE oluşumunun daha az olması ve yine ıslak kesme şartlarında aşınmanın işlemsiz takımlara göre dış köşe aşınması yerine kesme kenarı boyunca daha düzenli bir oluşum sergilemesi dairesellikten sapma değerlerindeki bu düşüşleri açıklamaktadır [11]. Diğer deney çıktılarında olduğu gibi dairesellikten sapma değerlerinde de ve takımlar benzer özellikler sergilemiştir. Kuru kesme şartlarında işlemsiz takımlara göre ve takımlarla elde edilen dairesellikten sapma değerlerindeki düşüşe benzer düşüşler ıslak kesme şartlarında da elde edilmiştir. Ancak soğutma sıvısı kullanımının diğer takımlarda olduğu gibi ve takımlarda da dairesellikten sapma değerlerinde önemli düşüşler sağladığı görülmüştür. Dört takım arasında en düşük dairesellikten sapma değerleri kaplı takımlarla delinen deliklerden elde edilmiştir. ve takımlar deliğin daireselliği üzerinde kaplamalı takımların gösterdiği performansı gösterememiştir. Ancak kaplamasız takıma göre önemli iyileşmeler kaydetmişlerdir. Çok katlı kaplmanın sahip olduğu özellikler dairesellikten sapma değerlerinin düşmesinde etkin rol oynamıştır Silindiriklikten Sapmanın (Eksenel Kaçıklık) Değerlendirilmesi Bir deliğin geometrik toleransları değerlendirilirken delik çap ve daireselliğinin yanısıra, deliğin silindirikliği de önem taşımaktadır. Özellikle delik boyunun delik çapına oranının (L/D) büyük olduğu uygulamalarda bu kriter daha önemli olmaktadır. Şekil 4 teki grafikler kesme şartlarına, kesme hızı ve ilerlemeye bağlı olarak dört takım arasındaki silindiriklikten sapma değerlerindeki değişimleri göstermektedir. Grafiklere bakıldığında kesme hızındaki artışla silindiriklikten sapma değerlerinin arttığı açık bir şekilde görülmektedir. Artan kesme hızı, delik çap ve daireselliğinde olduğu gibi deliğin silindirikliğini de olumsuz yönde etkilemiştir. Kesme hızının m/dak dan %0 lük artışla m/dak kesme hızına ulaşmasıyla silindiriklikten sapma değerlerinin %40 lara varan oranlarda arttığı tespit edilmiştir. En büyük silindiriklikten sapma değeri mm olup bu değer kaplamasız takımla kuru kesme şartlarında en yüksek kesme ve ilerleme hızında elde edilmiştir. Aynı kesme hızı değerleri için artan ilerlemelerin silindiriklikten sapma değerlerini bir miktar arttırdığı görülmüştür. mm/dev ilerleme hızında 0,0273- mm aralığında olan silindiriklikten sapma değerleri mm/dev ilerleme hızında 0,03- mm aralığına yükselmiştir. İlerleme hızındaki %50 lik artışa karşılık silindiriklikten sapma değerlerinde %50 lerin üstünde artışlar kaydedilmiştir. Bu da silindirikliğin bozulması üzerinde ilerleme hızının önemli bir parametre olduğunu göstermektedir. Özgül kesme direnci yüksek olan Ti- Al-4V alaşımının delinmesi esnasında yüksek ilerleme hızları büyük eksenel kuvetlere sebep olmaktadır [1]. Tezgâh ana mili üzerinde bir basınç oluşturan eksenel kuvvetin büyümesi ise ana mildeki sehimin artmasına neden olmakta bu da eksenel kaçıklığın büyümesine sebep olmaktadır. Islak kesme şartlarından ziyade kuru kesme şartlarında, ilerleme hızındaki artışın silindiriklikten sapma üzerinde daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Kaplamalı ve kaplamasız takımla delinen deliklerden elde edilen silindiriklikten sapma değerleri birbirine yakın olmakla birlikte istisnai durumlar hariç kaplamalı takımlarla daha düşük silindiriklikten sapma değerlerinin elde edildiği söylenebilir. Çok katlı kaplama silindiriklikten sapma değerlerinde %30 lara kadar düşüşler sağlamıştır. Düşük sürtünme katsayısı sebebiyle kolaylaşan talaş tahliyesinin talaş sıkışmasını ve radyal kuvvetin büyümesini engellediği düşünülmektedir. Kaplamalı takımla kaplamasız takım arasındaki en büyük silindiriklikten sapma farkı mm/dev ilerlemede m/dak kesme hızında elde edilmiştir. Delik kalitesini tanımlayan diğer deney çıktılarında olduğu gibi silindiriklik üzerinde de ıslak kesme şartlarının önemli iyileşmeler sağladığı görülmüştür. İstisnasız test edilen bütün kesme parametrelerinde her iki takım içinde en düşük silindiriklikten sapma değerleri ıslak kesme şartlarında elde edilmiştir. Islak kesme şartları kuru kesme şartlarına göre silindiriklikten sapma değerlerinde %0 lara varan oranlarda düşüşler sağlamıştır. Delme işlemlerinde deliğin kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan birinin talaş tahliyesi olduğu düşünülürse kesme sıvısının talaş tahliyesini kolaylaştırarak delik kalitesinin artması üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Literatürde yapılan delme çalışmalarında termal bozulmaların deliğin silindirikliğini olumsuz yönde etkilediği ifade edilmektedir [19]. Özellikle Ti-Al-4V alaşımının delinmesinde bunun ön plana çıkan bir etken olduğu söylenebilir. Soğutma sıvısı kullanımının ise termal bozulmalara sebep olan sıcaklıkları önemli ölçüde düşürmesinin deliğin silindirikliğinin iyileşmesini sağladığı düşünülmektedir. 24

9 I) Kuru Silindiriklikten Sapma (mm) 0,07 0,03 0,02 II) Islak Silindiriklikten Sapma (mm) 0,07 0,03 0,02 Şekil 4. Kesme parametreleri ve kesici takımlara bağlı olarak silindiriklikten sapmadaki değişim; I) Kuru kesme, II) Islak kesme Dört takımda da kesme parametrelerine göre silindiriklikten sapma değerleri benzer eğilimler göstermiştir. Diğer deney çıktılarında (delik çapları ve dairesellikten sapma vb) olduğu gibi silindiriklikten sapma değerlerinde de kaplamasız takımlara göre ve takımların olumlu yönde etkilerinin olduğu görülmüştür. Bu etkiye kriyojenik işlem ve temperleme işleminin takımların sertlik ve aşınma direncinde meydana getirdiği artışa bağlı olarak [11], delme esnasında takım aşınması sebebiyle oluşacak eksenel kaçıklığı minimize etmesinin etkili olduğuna inanılmaktadır. Silindiriklikten sapma değerlerin de kaplamasız takıma göre ve takımlar sırasıyla, kuru kesme şartlarında %, %17 ıslak kesme şartlarında ise %, %20 yi bulan düşüşler sağlamıştır. Buradan yola çıkılarak ıslak kesme şartlarının ve takımların işleme performansını daha da arttırdığı söylenilebilir. Bu performans artışına soğutma sıvısının takımların aşınma direncinde sağladığı artışla birlikte delik kalitesini olumsuz yönde etkileyen kesme bölgesindeki talaşların tahliyesini kolaylaştırmasının sebeb olduğuna inanılmaktadır. Hem ıslak hem de kuru kesme şartlarında en düşük silindiriklikten sapma değerleri kaplı takımlarla delinen deliklerden elde edilmiştir. Çok katlı kaplamanın M42 HSS takımların performansını önemli ölçüde arttırarak tüm işleme çıktıları üzerinde olumlu etkiler göstermesini sağlamıştır. 249

10 4. SONUÇLAR Ti-Al-4V alaşımının kuru ve ıslak kesme şartları altında delinmesinde M42 HSS takımlara uygulanan kriyojenik işlemin delik kalitesi üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde sunulmuştur. i. Delinen delik çaplarının anma çapına yakın olmasında kesici takımlara uygulanan kriyojenik işlem ve kriyojenik işlem ardına yapılan temperleme işleminin önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. ii. iii. iv. Anma çapına en yakın çap değerlerinin elde edilmesinde de TiAlN/TİN kaplı takımlar diğer takımlara üstünlük sağlamıştır. TiAlN/TİN kaplama delik çaplarından sapma değerlerinde ortalama %15 e varan düşüşler sağlamıştır. Islak kesme şartlarında işlemsiz takımlara göre ve takımlar delik çaplarından sapma değerlerinde sırası ile ortalama %,5 ve %,4 e varan düşüşler elde edilmiştir. Deliklerin dairesellikten sapma değerlerinin genel itibariyle mikron mertebesinde olduğu kesme şartlarına, kesme parametrelerine, kaplama malzemesine ve kesici takımlara uygulanan işlemlere bağlı olarak çok büyük değişimlerin olmadığı görülmüştür. Ancak mikron düzeyinde de olsa küçük farklar kaydedilmiştir. v. Kriyojenik işlem, kriyojenik işlem ardına yapılan temperleme işlemi ile kaplamanın özellikle ıslak kesme şartlarında dairesellikten sapma değerlerinin düşmesi üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. vi. Delik kalitesini belirleyen diğer deney çıktılarında olduğu gibi deliğin daireselliği üzerinde de soğutma sıvısı kullanımının önemli bir etken olduğu görülmüştür. vii. Islak kesme şartlarında HSS takımlar, işlemsiz takımlara göre silindirikliten sapma değerlerinde ortalama % düşüş sağlamıştır. Benzer şekilde kaplama uygulaması da %11,7 i bulan düşüşler sağlamıştır. viii. Silindiriklikten sapma değerlerinin değişimi üzerinde kesme hızı ve ilerleme hızının benzer etkilere sahip olduğu görülmüştür. ix. Sonuç olarak delik kalitesi bakımından en iyi sonuçlar kaplı takımlardan alınırken, kesici takımlara uygulanan kriyojenik işlemin delik kalitesini artırmada önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. TEŞEKKÜR 07/20-3 no lu proje ile bu çalışmanın finansal desteğini sağlayan Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teşekkür ederiz. KAYNAKLAR [1] Filho, S.L.M.R., Lauro, C.H., Bueno, A.H.S., Brandão, L.C Influence cutting parameters on the surface quality and corrosion behavior of Ti Al 4V alloy in synthetic body environment (SBF) using Response Surface Method, Measurement, Volume, Pages [2] Wang, S., Ma, Z., Liao, Z.H., Song, J., Yang K Study on improved tribological properties by alloying copper to CP-Ti and Ti Al 4V alloy, Mater. Sci. Eng. C, Volume 57, Pages [3] Sun, S., Brandt, M., Dargusch, M.S Characteristics of cutting forces and chip formation in machining of titanium alloys, Int. J. Mach. Tools Manuf., Volume 49, Pages [4] Ezugwu, E.O., Wang, Z.M., Titanium alloys and their machinability a review, J Mater Process Technol, Volume (3), Pages [5] Sandvik Coromant, 200. Modern Metal Cutting, Sandvikens Tryckeri, Sweden. [] Basile, S.A Modeling transverse motions of a drill bit for process understanding, Precis Eng, Volume 15, Pages [7] Da silva, F.J., Franco, D.D., Machado, A.R., Ezugwu, E.O., Souza Jr, A.M Performance of Cryogenically Treated HSS Tools, Wear, Volume 21, Pages [] Çiçek, A., Kıvak, T., Turgut, Y., Uygur, İ., Ekici, E Derin kriyojenik işlemin kesme kuvveti ve delik çapları üzerine etkileri,. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 11), 1-1 Mayıs, Elazığ, Türkiye. 250

11 [9] Firouzdor, V., Nejati, E., Khomamizadeh F Effect of deep cryogenic treatment on wear resistance and tool life of M2 HSS drill, Journal of materials processing technology, Volume 20, Pages [] Özbek, N., Çiçek, A., Gülesin, M., Özbek, O Effect of cutting conditions on wear performance of cryogenically treated tungsten carbide inserts in dry turning of stainless steel, Tribology International, Volume 94, Pages [11] Kıvak, T., Şeker, U Effect of cryogenic treatment applied to M42 HSS drills on the machinability of Ti-Al-4V alloy, Materials and Technology, Volume 49 (), Pages [] Çiçek, A., Uygur, İ., Kıvak, T., Özbek, N. 20. Machinability of AISI 31 austenitic stainless steel with cryogenically treated M35 HSS twist drills, Journal of Manufacturing Science and Engineering- Transactions of the ASME, Volume 134 (), Pages [13] Arslan, Y., Özdemir, A Farklı sürelerde kriyojenik işlem uygulanmış AISI D3 soğuk iş takım çeliği zımbalarda aşınma davranışları ve takım ömrü, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, Cilt 2 (3), Sayfa [14] Çiçek, A., Ekici, E., Uygur, İ., Akıncıoğlu, S., Kıvak, T. 20. AISI D2 soğuk iş takım çeliğinin delinmesinde derin kriyojenik işlemin takım ömrü üzerindeki etkilerinin araştırılması, SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 4 (1), Sayfa 1-9. [15] Kurt, M., Kaynak, Y., Bagci, E Evaluation of drilled hole quality in Al 2024 alloy, Int J Adv Manuf Technol, Volume 37, Pages [1] Niinomi, M Mechanical Properties of Biomedical Titanium Alloys, Materials Science and Engineering A, Volume 243, Pages [17] Çakır, M.C Modern Talaslı İmalat Yöntemleri, Vipas A.S, Bursa. [1] Ramulu, M., Branson, T., Kim, D A study on the drilling of composite and titanium stacks, Composite Structures, Volume 54 (1), Pages [19] Bono, M., Ni, J The effects of thermal distortions on the diameter and cylindricity of dry drilled holes, Int J Mach Tools Manuf, Volume 41, Pages

Sığ ve derin kriyojenik işlem uygulanmış karbür takımların kesme kuvvetlerine etkisi

Sığ ve derin kriyojenik işlem uygulanmış karbür takımların kesme kuvvetlerine etkisi Sığ ve derin kriyojenik işlem uygulanmış karbür takımların kesme kuvvetlerine etkisi Sıtkı AKINCIOĞLU 1 *, Hasan GÖKKAYA 2, İlyas UYGUR 3 1* Duzce University, Gümüşova Vocational School of Higher Education,

Detaylı

Ti-6A l-4v ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KAPLAMA MALZEMESİ VE KESME ŞA RTLA RININ KESME KUVVETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ti-6A l-4v ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KAPLAMA MALZEMESİ VE KESME ŞA RTLA RININ KESME KUVVETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ International Iron & Steel Symposium, April 02-04, 2012, Karabük, Türkiye Ti-6A l-4v ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KAPLAMA MALZEMESİ VE KESME ŞA RTLA RININ KESME KUVVETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Turgay KIVAK a,

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler Adı-Soyadı : Ergün EKİCİ Kişisel Bilgiler Unvan: Yrd. Doç. Dr. E-posta: ergunekici@uludag.edu.tr Telefon: Göreve Başlama Tarihi : Uzmanlık Alanları: Kesici takım teknolojileri, Hacim kalıpçılığı, CAD-CAM

Detaylı

AISI 1050 Çeliğinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin ve Kaplama Uygulamasının Dairesellikten Sapma (Ovalite) Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

AISI 1050 Çeliğinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin ve Kaplama Uygulamasının Dairesellikten Sapma (Ovalite) Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:16 Sayı: 3 s.105-109, 2013 Vol: 16 No: 3 pp.105-109, 2013 AISI 1050 Çeliğinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin ve Kaplama Uygulamasının Dairesellikten

Detaylı

Kriyojenik İşlem Uygulanmış Tungsten Karbür Takımların Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi

Kriyojenik İşlem Uygulanmış Tungsten Karbür Takımların Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 3, 2013 (1-6) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 3, 2013 (1-6) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

AISI D2 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN DELİNMESİNDE DERİN KRİYOJENİK İŞLEMİN TAKIM ÖMRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

AISI D2 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN DELİNMESİNDE DERİN KRİYOJENİK İŞLEMİN TAKIM ÖMRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1 SDU International Journal of Technological Science pp. 1-9 Mechanical Technology AISI D2 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN DELİNMESİNDE DERİN KRİYOJENİK İŞLEMİN TAKIM ÖMRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 2, 293-298, 2010 Vol 25, No 2, 293-298, 2010 INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU

Detaylı

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Kesme Hızının Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi 1/5 DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı; üretilen parçaların yüzey pürüzlülüğünü belirlemek

Detaylı

Fen Bilimleri Dergisi

Fen Bilimleri Dergisi GU J Sci, Part C, 5(2): 231-239 (2017) Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi PART C: TASARIM VE TEKNOLOJİ dergipark.gov.tr/http-gujsc-gazi-edu-tr Hastelloy X Süper Alaşımının Tornalanmasında Kriyojenik

Detaylı

Kriyojenik İşlem Uygulanmış Kaplamasız WC-Co Takımlarla AISI 304 Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğü Ve Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi

Kriyojenik İşlem Uygulanmış Kaplamasız WC-Co Takımlarla AISI 304 Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğü Ve Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi Kriyojenik İşlem Uygulanmış Kaplamasız WC-Co Takımlarla AISI 304 Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğü Ve Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi Nursel ALTAN ÖZBEK 1 Adem ÇİÇEK 2 Mahmut GÜLESİN 3 Onur

Detaylı

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ THE EFFECT

Detaylı

AISI D2 ve AISI D3 Soğuk İş Çeliklerinin Delinmesinde İşleme Parametrelerinin Çapak Oluşumuna Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

AISI D2 ve AISI D3 Soğuk İş Çeliklerinin Delinmesinde İşleme Parametrelerinin Çapak Oluşumuna Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 1 (1), 37-46, 2011 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

St 37 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNMELİ VE GELENEKSEL DELME İŞLEMLERİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI

St 37 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNMELİ VE GELENEKSEL DELME İŞLEMLERİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye St 37 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNMELİ VE GELENEKSEL DELME İŞLEMLERİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI Cebeli ÖZEK a, * Zülküf DEMİR b a Fırat

Detaylı

15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU

15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU 15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU Turgay KIVAK a ve Şerif ÇETİN b a Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, Düzce/TÜRKİYE,

Detaylı

TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE SERMET KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE SERMET KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE SERMET KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Salih KORUCU a, Eylem Satı KANTEMİR

Detaylı

AISI 316 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN DELİNMESİNDE TEK KATLI VE ÇOK KATLI KAPLAMALARIN DELİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

AISI 316 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN DELİNMESİNDE TEK KATLI VE ÇOK KATLI KAPLAMALARIN DELİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye AISI 316 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN DELİNMESİNDE TEK KATLI VE ÇOK KATLI KAPLAMALARIN DELİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Turgay KIVAK

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 2, 2013 (73-86) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 2, 2013 (73-86) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

MİKRO FREZELEME İŞLEMİNDE KESME KOŞULLARININ TAKIM AŞINMASI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

MİKRO FREZELEME İŞLEMİNDE KESME KOŞULLARININ TAKIM AŞINMASI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ MİKRO FREZELEME İŞLEMİNDE KESME KOŞULLARININ TAKIM AŞINMASI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mustafa PERÇİN 1, Kubilay ASLANTAŞ 1, İrfan UCUN 1, Adem ÇİÇEK 2 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji

Detaylı

Al-5005 in DELİNMESİNDE DELME PARAMETRELERİNİN ÇAPAK OLUŞUMUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-5005 in DELİNMESİNDE DELME PARAMETRELERİNİN ÇAPAK OLUŞUMUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI . Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi - Kasım - Balıkesir Al-55 in DELİNMESİNDE DELME PARAMETRELERİNİN ÇAPAK OLUŞUMUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Erkan Bahçe*, Erol Kılıçkap**, Cihan ÖZEL*** *ebahce@inonu.edu.trinönü

Detaylı

Yunus KAYIR a*, Ahmet AYTÜRK a. Geliş Tarihi/Received : 08.12.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 20.02.2012

Yunus KAYIR a*, Ahmet AYTÜRK a. Geliş Tarihi/Received : 08.12.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 20.02.2012 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 1, 2012, Sayfa 61-71 AISI 316Ti Paslanmaz Çeliğin İşlenebilirlik Karakteristiklerinin İncelenmesi Investigation of Machinability Characteristics

Detaylı

Evaluation of Cutting Tool Wear Characteristics and Removed Chip Volumes in Drilling of AISI D2 and AISI D3 Cold Work Tool Steels

Evaluation of Cutting Tool Wear Characteristics and Removed Chip Volumes in Drilling of AISI D2 and AISI D3 Cold Work Tool Steels 7 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 13), 30 October-1 November 2013, Istanbul, Turkey Evaluation of Cutting Tool Wear Characteristics and Removed Chip Volumes in Drilling of AISI D2

Detaylı

Metrik Vida Açmada Alternatif Kesici Uç Yaklaşımı

Metrik Vida Açmada Alternatif Kesici Uç Yaklaşımı Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 1 s.37-41, 2008 Vol: 11 No: 1 pp.37-41, 2008 Metrik Açmada Alternatif Kesici Uç Yaklaşımı Alaattin KAÇAL, Yakup TURGUT Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim

Detaylı

KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ *

KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ * KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ * Murat ÇETİN 1, Musa BİLGİN 2, Hasan Basri ULAŞ 3, Ahmet TANDIROĞLU 4 Özet Bu çalışmada

Detaylı

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 1 s.13-17, 28 Vol: 11 No: 1 pp.13-17, 28 AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne

Detaylı

0,35 0,3 0,25 0, m/min 130 m/min 169 m/min 220 m/min 286 m/min 0,15 0,1 0,05

0,35 0,3 0,25 0, m/min 130 m/min 169 m/min 220 m/min 286 m/min 0,15 0,1 0,05 TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 26 - BALIKESİR METAL MATRİKSLİ KOMPOZİTLERİN İŞLENMESİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMASININ AŞINMAYA ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Adem ACIR 1,*, M. Serdar KARAKAŞ

Detaylı

ALLOY WITH DIAMOND LIKE CARBON (DLC) COATED DRILLS

ALLOY WITH DIAMOND LIKE CARBON (DLC) COATED DRILLS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye Al 2024-T4 ALÜMİNYUMUN ELMAS BENZERİ KARBON (DLC) KAPLANMIŞ MATKAPLARLA DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN DENEYSEL

Detaylı

Politeknik Dergisi, 2017; 20 (1) : Journal of Polytechnic, 2017; 20 (1) : 43-49

Politeknik Dergisi, 2017; 20 (1) : Journal of Polytechnic, 2017; 20 (1) : 43-49 Politeknik Dergisi, 2017; 20 (1) : 43-49 Journal of Polytechnic, 2017; 20 (1) : 43-49 AISI 304 ve AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliklerin İşlenebilirliğinin Değerlendirilmesi Nursel ALTAN ÖZBEK 1, Adem

Detaylı

DELİK DELME İŞLEMLERİNDE KESME PARAMETRELERİNİN KESME BÖLGESİNDEKİ SICAKLIĞA ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

DELİK DELME İŞLEMLERİNDE KESME PARAMETRELERİNİN KESME BÖLGESİNDEKİ SICAKLIĞA ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 1, 1-6, 2013 Vol 28, No 1, 1-6, 2013 DELİK DELME İŞLEMLERİNDE KESME PARAMETRELERİNİN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adem ÇİÇEK Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Fen Bilimleri

Detaylı

The Influence of Cutting Parameters on Surface Roughness and Tool Wear In Milling of AISI D2 Cold Work Tool Steels of Different Hardness

The Influence of Cutting Parameters on Surface Roughness and Tool Wear In Milling of AISI D2 Cold Work Tool Steels of Different Hardness Politeknik Dergisi Cilt:15 Sayı: 1 s. 9-14, 2012 Journal of Polytechnic Vol: 15 No: 1 pp. 9-14, 2012 Farklı Sertlikteki AISI D2 Soğuk İş Takım Çeliğinin Frezeleme İşleminde Kesme Parametrelerinin Yüzey

Detaylı

ÇİFT UÇ AÇILI SPİRAL MATKAPTA TAKIM ÖMRÜ

ÇİFT UÇ AÇILI SPİRAL MATKAPTA TAKIM ÖMRÜ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye ÇİFT UÇ AÇILI SPİRAL MATKAPTA TAKIM ÖMRÜ Sabri ÖZTÜRK a* ve Erhan ALTAN b Abant İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Detaylı

KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ DEĞİŞİM

KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ DEĞİŞİM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 1-15 Mayıs 009, Karabük, Türkiye KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ

Detaylı

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi IV. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 24-25 Kasım 2007 TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE

Detaylı

HSLA DIN EN ÇELİĞİN FARKLI KESME ŞARTLARINDA DELİNMESİNDE DELİK KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE SONUÇLARIN YSA DA MODELLENMESİ.

HSLA DIN EN ÇELİĞİN FARKLI KESME ŞARTLARINDA DELİNMESİNDE DELİK KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE SONUÇLARIN YSA DA MODELLENMESİ. HSLA DIN EN 10149 ÇELİĞİN FARKLI KESME ŞARTLARINDA DELİNMESİNDE DELİK KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE SONUÇLARIN YSA DA MODELLENMESİ Yusuf SİYAMBAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adem ÇİÇEK Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Fen Bilimleri

Detaylı

HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi

HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 3 s. 211-215, 2004 Vol: 7 No: 3 pp. 211-215, 2004 HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi Abdullah DURAN, Adem ACIR Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adem ÇİÇEK Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Fen Bilimleri

Detaylı

Tornalama Operasyonları

Tornalama Operasyonları Tornalama Operasyonları Tornalama Delik İşleme Diş açma Profil işleme Kanal açma Delme Yüzey tornalama Kesme METOD BELİRLEME En iyi prosesi oluşturmak için 3 konuya dikkat edilmelidir; 1. Parça Özelliği

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 765-771 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi AISI 4140 Çeliğinin İşlenmesinde Kesici Uç Geometrisinin Talaş Kırmaya Ve

Detaylı

Ç 5140 Çeliğinin Mekanik Özelliklerinin Takım Aşınması ve Kesme Kuvvetlerine Etkisinin İncelenmesi

Ç 5140 Çeliğinin Mekanik Özelliklerinin Takım Aşınması ve Kesme Kuvvetlerine Etkisinin İncelenmesi Politeknik Dergisi Cilt:15 Sayı: 1 s. 29-34, 2012 Journal of Polytechnic Vol: 15 No: 1 pp. 29-34, 2012 Ç 5140 Çeliğinin Mekanik Özelliklerinin Takım Aşınması ve Kuvvetlerine Etkisinin İncelenmesi Gültekin

Detaylı

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 59-64

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Östenitik paslanmaz çelik, Kesme kuvveti, Sonlu elemanlar metodu.

Anahtar Kelimeler: Östenitik paslanmaz çelik, Kesme kuvveti, Sonlu elemanlar metodu. TALAŞLI İMALATTA DEĞİŞİK KESME PARAMETRELERİYLE DENEYSEL VE NÜMERİK KESME KUVVETİ DEĞERLERİNİN UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ Mehmet AYDIN, mehmet.aydin@bilecik.edu.tr, Bilecik Üniversitesi, 11210, Bilecik

Detaylı

PVD VE CVD KAPLAMALI SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLARIN İŞLEME PARAMETERLERİNE BAĞLI OLARAK YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

PVD VE CVD KAPLAMALI SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLARIN İŞLEME PARAMETERLERİNE BAĞLI OLARAK YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 473-478 TEKNOLOJİ PVD VE CVD KAPLAMALI SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLARIN İŞLEME PARAMETERLERİNE BAĞLI OLARAK YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

AISI 1040 Çeliğinin Kuru Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi

AISI 1040 Çeliğinin Kuru Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 2 (2), 24-29, 2012 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi

GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi * 1 Harun Koçak, 2 Mahmut Gülesin, 2 Gültekin Uzun 1 Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMENİN DELİNMESİ ESNASINDA OLUŞAN YÜZEY HASARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMENİN DELİNMESİ ESNASINDA OLUŞAN YÜZEY HASARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİT MALZEMENİN DELİNMESİ ESNASINDA OLUŞAN YÜZEY HASARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

AISI 304 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN KAPLANMIŞ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİ ESNASINDA OLUŞAN TAKIM AŞINMASI

AISI 304 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN KAPLANMIŞ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİ ESNASINDA OLUŞAN TAKIM AŞINMASI TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 489-495 TEKNOLOJİ ÖZET AISI 304 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN KAPLANMIŞ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİ ESNASINDA OLUŞAN TAKIM AŞINMASI İbrahim ÇİFTÇİ Zonguldak

Detaylı

Metal kesmeyi anlama # /71

Metal kesmeyi anlama # /71 Kesme işlemi Metal kesmeyi anlama Metal kesmeyi anlama Frezeleme ile tornalama arasındaki fark Değişen kesme kuvvetleri (stres). Değişen kesme sıcaklıkları (uç gerilimi). İşlemeden ödün verme Kesme koşulları

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI İŞLEME HASSASİYETİ (İŞ PARÇASI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÖLÇÜMÜ) DERSİN

Detaylı

1. Yeni kaliteler - CVD kaplama T9125, PVD kaplama AH905 süper alaşımlar için, ve Sermet kalite NS530.

1. Yeni kaliteler - CVD kaplama T9125, PVD kaplama AH905 süper alaşımlar için, ve Sermet kalite NS530. NPA # 099T: TungCut Tarih: Mart. 2013 Yeni Kesme ve Kanal Açma Uçları Genişletilmiş Ürünler T9125 Yeni CVD kaliteler ile yüksek kesme hızlarında çelik işleme. AH905 Süper alaşımların işlenmesinde İLK tercih.

Detaylı

A7075-T651 ve St 37 Alaşımlarının Sürtünmeli Delinmesinde Kovanı Oluşturan Malzeme Hacminin Araştırılması

A7075-T651 ve St 37 Alaşımlarının Sürtünmeli Delinmesinde Kovanı Oluşturan Malzeme Hacminin Araştırılması A7075-T651 ve St 37 Alaşımlarının Sürtünmeli Delinmesinde Kovanı Oluşturan Malzeme Hacminin Araştırılması Zülküf DEMİR Batman Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, 72100, Batman,

Detaylı

Yüksek hassasiyetli taşlama ve kendinden merkezleme sistemiyle üstün bağlama hassasiyeti

Yüksek hassasiyetli taşlama ve kendinden merkezleme sistemiyle üstün bağlama hassasiyeti için teknik bilgi Yüksek hassasiyetli taşlama ve kendinden merkezleme sistemiyle üstün bağlama hassasiyeti Yüksek hassasiyette bağlama sistemi - Yüksek hassasiyetde taşlama ve kendinden merkezleme sistemiyle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Halil DEMİR Doğum Tarihi: 01 Ocak 1969 Adres : Karabük, Teknoloji Fakültesi, İmalat Müh. Böl., 78050 Telefon : 0 505 673 30 38 E mail : hdemir@karabuk.edu.tr Öğrenim

Detaylı

AISI 01 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI ÖZET

AISI 01 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI ÖZET ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0031 ENGINEERING SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231 2009

Detaylı

DELİK DELME İŞLEMLERİNDE ISLAH ÇELİKLERİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

DELİK DELME İŞLEMLERİNDE ISLAH ÇELİKLERİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye DELİK DELME İŞLEMLERİNDE ISLAH ÇELİKLERİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Birol HEPYAŞAR a*,cihat ENSARİOĞLU b,cemal ÇAKIR c a Uludağ

Detaylı

TORNALAMA İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM TİTREŞİMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

TORNALAMA İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM TİTREŞİMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye TORNALAMA İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM TİTREŞİMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AN INVESTIGATION

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

HSS alanında etkinlik

HSS alanında etkinlik New Haziran 2017 Talaşlı imalat da yenilikler HSS alanında etkinlik Yeni HSS-E-PM UNI matkabı, HSS ile VHM arasındaki boşluğu dolduruyor TOTAL TOOLING=KALITE x SERVIS 2 WNT Önasya Kesici Takımlar San.

Detaylı

Farklı Elektrotlar ile Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi

Farklı Elektrotlar ile Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi Farklı Elektrotlar ile Delik Delme İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi Examination of Surface Roughness in the Hole Drilling Process with Different Electrodes Volkan Yılmaz 1 *, Ceren Y. Yılmaz

Detaylı

BÖHLER K460 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca Çelik Özelliklerinin Karşılaştırılması

BÖHLER K460 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca Çelik Özelliklerinin Karşılaştırılması Başlıca Çelik Özelliklerinin Karşılaştırılması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik

Detaylı

KESİCİ TAKIMLARA UYGULANAN KRİYOJENİK İŞLEMİN Ti6Al4V TİTANYUM ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE KESİCİ TAKIM PERFORMANSININ ETKİSİ AHMET MAVİ

KESİCİ TAKIMLARA UYGULANAN KRİYOJENİK İŞLEMİN Ti6Al4V TİTANYUM ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE KESİCİ TAKIM PERFORMANSININ ETKİSİ AHMET MAVİ KESİCİ TAKIMLARA UYGULANAN KRİYOJENİK İŞLEMİN Ti6Al4V TİTANYUM ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE KESİCİ TAKIM PERFORMANSININ ETKİSİ AHMET MAVİ DOKTORA TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

CoroMill QD. Yüksek güvenlikli kanal frezeleme

CoroMill QD. Yüksek güvenlikli kanal frezeleme CoroMill QD Yüksek güvenlikli kanal frezeleme Kanal frezelemedeki ana zorluk, özellikle derin ve dar kanallar işlenirken genelde talaş boşaltmadır. CoroMill QD içten kesme sıvısına sahip türünün ilk kesicisidir.

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

AISI 303 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN İŞLENMESİNDE KESİCİ KENAR FORMUNUN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

AISI 303 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN İŞLENMESİNDE KESİCİ KENAR FORMUNUN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye AISI 303 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN İŞLENMESİNDE KESİCİ KENAR FORMUNUN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

CoroMill Plura. Kompozit malzemeler için optimize edilmiş frezeler

CoroMill Plura. Kompozit malzemeler için optimize edilmiş frezeler CoroMill Plura Kompozit malzemeler için optimize edilmiş frezeler Katman ayrılması, elyaf çekilmesi, kesilmemiş elyaflar ve hızlı yanak aşınması kompozit malzemelerin aşındırıcı ve kararsız yapısının neden

Detaylı

İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ

İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 3, 581-586, 2006 Vol 21, No 3, 581-586, 2006 İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE

Detaylı

AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESİCİ UÇ ETKİSİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESİCİ UÇ ETKİSİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 2, 363-372, 2013 Vol 28, No 2, 363-372, 2013 AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA

Detaylı

BÖHLER K510 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması

BÖHLER K510 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik

Detaylı

AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması

AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması BAÜ FBE Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 3-12 Aralık 2008 AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması Özgür TEKASLAN 1*, Nedim GERGER 2, Ulvi

Detaylı

mühendislikdergisi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yumu u akan malzeme pul

mühendislikdergisi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yumu u akan malzeme pul mühendislikdergisi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Cilt: 4,, 3-9 A7075- inmesinde kovan 1 2,* 1 2 meydana gelen na delme delme olarak da Yumu u akan malzeme pul umunu u, g - 2 mm, 4 mm, 6 mm,

Detaylı

ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ

ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 10- Balıkesir ORTAGONAL KESME İŞLEMİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ KAYMA AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ Kubilay ASLANTAŞ*,

Detaylı

ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI THE EFFECT OF CUTTING PARAMETERS ON CHIP SHAPE IN TEMPERED

Detaylı

AA 7075 VE AA 6013 ALÜMİNYUM MALZEMELERE DELİK DELME OPERASYONU SÜRECİNDE KESME PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

AA 7075 VE AA 6013 ALÜMİNYUM MALZEMELERE DELİK DELME OPERASYONU SÜRECİNDE KESME PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye AA 7075 VE AA 6013 ALÜMİNYUM MALZEMELERE DELİK DELME OPERASYONU SÜRECİNDE KESME PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Ayşegül ÇAKIR a, *, Muammer

Detaylı

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri

TALAŞLI İMALAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI. Talaşlı İmalat Yöntemleri TALAŞLI İMALAT MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Talaşlı İmalat Yöntemleri 2 Talaşlı İmalat; iş parçası üzerinden, sertliği daha yüksek bir kesici takım yardımıyla,

Detaylı

B210TR MS6015 KÜÇÜK PARÇALARIN İŞLENMESI İÇIN PVD KAPLI KARBÜR KALITE EKSI TOLERANS

B210TR MS6015 KÜÇÜK PARÇALARIN İŞLENMESI İÇIN PVD KAPLI KARBÜR KALITE EKSI TOLERANS 2017.04 B210TR KÜÇÜK PARÇALARIN İŞLENMESI İÇIN PVD KAPLI KARBÜR KALITE EKSI TOLERANS KARBON ÇELIKLERİ İÇIN PVD KAPLI KARBÜR KALITE Aşınma direncini büyük ölçüde arttıran özel karbür alt yapı ile yeni PVD

Detaylı

AA 7075 DELİNMESİNDE KULLANILAN SOĞUTMA TEKNİĞİNİN PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ

AA 7075 DELİNMESİNDE KULLANILAN SOĞUTMA TEKNİĞİNİN PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1A0052 ENGINEERING SCIENCES Received: April 2009 Accepted: September 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231

Detaylı

www.tungaloy.com.tr 4 köşeli,tek yönlü, güçlü delik delme serisi, talaş kırıcı form ve kalite seçenekleri ile tüm malzemeleri kapsar.

www.tungaloy.com.tr 4 köşeli,tek yönlü, güçlü delik delme serisi, talaş kırıcı form ve kalite seçenekleri ile tüm malzemeleri kapsar. DrillLine Tungaloy Report No. 377-Tr www.tungaloy.com.tr 4 köşeli,tek yönlü, güçlü delik delme serisi, talaş kırıcı form ve kalite seçenekleri ile tüm malzemeleri kapsar. www.tungaloy.com.tr DrillLine

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 567-573 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Cam Elyaf Takviyeli Plastik Kompozit Malzemenin Kenar Frezelenmesinde Kesme

Detaylı

TiN KAPLANMIŞ KESİCİ TAKIMLARDA GERİLME ANALİZİ VE TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEYİNDEKİ SÜRTÜNME KATSAYISININ ETKİSİ

TiN KAPLANMIŞ KESİCİ TAKIMLARDA GERİLME ANALİZİ VE TAKIM-TALAŞ ARA YÜZEYİNDEKİ SÜRTÜNME KATSAYISININ ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : 9 : : 85-9 TiN KAPLANMIŞ

Detaylı

7075 Alüminyum Alaşımının Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Analizi

7075 Alüminyum Alaşımının Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Analizi 7075 Alüminyum Alaşımının Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Analizi Tugay DİŞBUDAK*, Sadri ŞENSOY Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN: İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 ORTA KARBONLU AISI1040 İMALAT ÇELİĞİNE UYGULANAN SICAK DÖVME İŞLEMİNİN MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Gültekin

Detaylı

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 295-301

Detaylı

KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH OPERATIONS OF DUCTILE IRON

KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH OPERATIONS OF DUCTILE IRON 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 3-5 Mayıs 9, Karabük, Türkiye KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH

Detaylı

AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi

AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi Cilt: 6, 1, 51-59 3-9 Haziran 2015 AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi Ahmet YARDIMEDEN *, Abdullah TURAN Dicle Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 21280,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 28, 179-187, 2010 Research Article / Araştırma Makalesi AN INVESTIGATION OF WEAR BEHAVIORS OF DIFFERENT CUTTING TOOLS

Detaylı

TORNALAMA TAKIM TEZGAHLARINDA DELİK DELME OPERASYONLARI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN KESME KUVVETLERİ VE ISI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI.

TORNALAMA TAKIM TEZGAHLARINDA DELİK DELME OPERASYONLARI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN KESME KUVVETLERİ VE ISI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. TORNALAMA TAKIM TEZGAHLARINDA DELİK DELME OPERASYONLARI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN KESME KUVVETLERİ VE ISI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Muharrem USTA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

AISI 1050 Malzemenin Delinmesinde Delme Parametrelerinin Delik Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Çoklu Regresyon Metoduyla Modellenmesi

AISI 1050 Malzemenin Delinmesinde Delme Parametrelerinin Delik Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Çoklu Regresyon Metoduyla Modellenmesi MakineTeknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 011 (37-46) Eletroni Journal of Mahine Tehnologies Vol: 8, No: 1, 011 (37-46) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.om e-issn:1304-4141

Detaylı

tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98)

tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98) temel bilgiler tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98) helisel matkap ucu silindirik saplı/ konik saplı matkap ucu-ø kanal sırt döndürücü dil (DIN 1809' a göre) sap-ø eksen gövde

Detaylı

Investigaton of the Effects of Cutting Parameters on The Surface Roughness, Tool Temperature and Thrust Force in Drilling of AA 7075-T6 Alloy

Investigaton of the Effects of Cutting Parameters on The Surface Roughness, Tool Temperature and Thrust Force in Drilling of AA 7075-T6 Alloy Politeknik Dergisi, 17; (2) : 419-425 Journal of Polytechnic, 17; (2) : 419-425 AA 7075-T6 Alaşımının Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü, Takım Sıcaklığı Ve İlerleme Kuvvetine Etkilerinin

Detaylı

AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DENEYSEL İNCELENMESİ. Metin ZEYVELİ 1,*, Halil DEMİR 1

AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DENEYSEL İNCELENMESİ. Metin ZEYVELİ 1,*, Halil DEMİR 1 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 251-261 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DENEYSEL İNCELENMESİ

Detaylı

Kaynaklı Kesici Takımlar. Kesici Takımlar İ Ç E R İ K. Kaynaklı Takımlar için Teknik Bilgiler. Döner Kaynaklı Takımlar. Madencilik & İnşaat Takımları

Kaynaklı Kesici Takımlar. Kesici Takımlar İ Ç E R İ K. Kaynaklı Takımlar için Teknik Bilgiler. Döner Kaynaklı Takımlar. Madencilik & İnşaat Takımları Kaynaklı Kesici Takımlar Kaynaklı Kesici Takımlar İ Ç E R İ K için Teknik Bilgiler 0 0 KOROY Ultraİnce Kalite : FSerisi Korozyon & Manyetizma Önleyici Kalite : INSerisi Genel Kesici Takımlar 0 0 0 0 0

Detaylı

Zülküf Demir Accepted: January 2013 Ergani Ş.J.P.Y.Lütfü Gün T.E.M.L. Müd.ğü. ISSN : 1308-7231 Diyarbakir-Turkey

Zülküf Demir Accepted: January 2013 Ergani Ş.J.P.Y.Lütfü Gün T.E.M.L. Müd.ğü. ISSN : 1308-7231 Diyarbakir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy NWSA-ENGINEERING SCIENCES Received: September 2012 Zülküf Demir Accepted: January 2013 Ergani Ş.J.P.Y.Lütfü Gün T.E.M.L. Müd.ğü NWSA ID : 2013.8.1.1A0341

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ CNC TORNA UYGULAMASI Deneyin Amacı: Deney Sorumlusu: Arş. Gör.

Detaylı

ARK PVD YÜZEY KAPLAMA METODUYLA TĐTANYUM NĐTRÜR (TĐN) KAPLANMIŞ MATKAP TAKIMLARINDA TAKIM AŞINMASININ DENEYSEL OLARAK ĐNCELENMESĐ

ARK PVD YÜZEY KAPLAMA METODUYLA TĐTANYUM NĐTRÜR (TĐN) KAPLANMIŞ MATKAP TAKIMLARINDA TAKIM AŞINMASININ DENEYSEL OLARAK ĐNCELENMESĐ makale Bekir YALÇIN, Nihat YILMAZ * * Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü ARK PVD YÜZEY KAPLAMA METODUYLA TĐTANYUM NĐTRÜR (TĐN) KAPLANMIŞ MATKAP TAKIMLARINDA TAKIM

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy ISSN:1306-3111 NWSA-TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: Agust 2012 Accepted: January 2013 NWSA ID : 2013.8.1.2A0079 ISSN : 1308-7223 2013 www.newwsa.com Received: Agust 2012 Zülküf Demir Ergani Ş.J.P.Y.

Detaylı

7075 AL ALAŞIMININ FREZELENMESİNDE MİNİMUM SOĞUTMA SIVISININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

7075 AL ALAŞIMININ FREZELENMESİNDE MİNİMUM SOĞUTMA SIVISININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ . Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), - Mayıs 9, Karabük, Türkiye 77 AL ALAŞIMININ FREZELENMESİNDE MİNİMUM SOĞUTMA SIVISININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ EFFECT OF MINIMUM QUANTITY COOLANT

Detaylı

SERTLEŞTİRİLMİŞ 30MnVS6 MİKROALAŞIMLI ÇELİĞİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ AÇISINDAN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

SERTLEŞTİRİLMİŞ 30MnVS6 MİKROALAŞIMLI ÇELİĞİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ AÇISINDAN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 262-271 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 SERTLEŞTİRİLMİŞ 30MnVS6 MİKROALAŞIMLI ÇELİĞİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ

Detaylı

AISI H13 VE AISI D2 ÇELİKLERİNİN DELİNMESİ ESNASINDA KESME BÖLGESİNDE OLUŞAN SICAKLIĞA KESİCİ TAKIM KAPLAMASININ VE İŞLEME PARAMETRELERİNİN ETKİSİ

AISI H13 VE AISI D2 ÇELİKLERİNİN DELİNMESİ ESNASINDA KESME BÖLGESİNDE OLUŞAN SICAKLIĞA KESİCİ TAKIM KAPLAMASININ VE İŞLEME PARAMETRELERİNİN ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 2, 289-296, 2015 Vol 30, No 2, 289-296, 2015 AISI H13 VE AISI D2 ÇELİKLERİNİN DELİNMESİ

Detaylı

Al MATRİSLİ MgO TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN FARKLI KESİCİ UÇLARLA TORNALANMASINDA KESME HIZININ AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Al MATRİSLİ MgO TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN FARKLI KESİCİ UÇLARLA TORNALANMASINDA KESME HIZININ AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye Al MATRİSLİ MgO TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN FARKLI KESİCİ UÇLARLA TORNALANMASINDA KESME HIZININ AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı