BÖLÜM 5 YAZILIM UYGULAMA YAZILIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 5 YAZILIM UYGULAMA YAZILIMI"

Transkript

1 BÖLÜM 5 YAZILIM UYGULAMA YAZILIMI 5.1 Giriş Bilgisayar sisteminin donanım ve yazılımdan oluşan bir bütün olduğunu, yazılım olmadan hiçbir bilgisayarın çalışamadığını ve bilgisayar donanımının hangi veri üzerinde, hangi işlemi, ne zaman ve nasıl yapacağını belirten komut gruplarının (programların) bütününe yazılım (software) dendiğini öğrenmiştik. Bilgisayar yazılımının da sistem yazılımı (System Software) ve uygulama yazılımı (Application Software) olmak üzere iki ana gruba ayrıldığını belirtmiştik. Sistem yazılımları (system software), uygulama yazılımları ile bilgisayar donanımı arasında aracılık eden yani bilgisayar sisteminin pürüzsüz bir şekilde çalışmasını sağlayan yazılımlar olduğunu görmüştük. Bu bölümde ise programlama dilleriyle yazılan kullanıcıya yönelik yazılımlar olan Uygulama yazılımlarını inceleyeceğiz. 5.2 Uygulama Yazılımı Uygulama Yazılımları kullanıcıların belli başlı bazı işlemleri yapmalarına imkan veren yazılımlardır. Uygulama yazılımlarının geliştirilmesi için programlama dilleri ve diğer bazı uygulama geliştirme araçları kullanılır. Uygulama yazılımları genellikle belli bir işletim sistemi altında çalıştırılmak üzere hazırlanır. Örneğin, Macintosh işletim sistemi altında çalıştırılmak üzere hazırlanan bir kelime işlem programı DOS veya WINDOWS işletim sistemini kullanan kişisel bilgisayar(pc-personal Computer)larda çalışmayacaktır. Bununla birlikte, çoğu durumlarda ticari uygulamalar; diğer bir çok işletim sistemi altında da çalışabilecek şekilde hazırlanmaktadır. Uygulama yazılımı, çeşitli gruplara ayrılır. Eğlence amaçlı kullandığımız oyunlar, kişisel amaçlı kullandığımız yemek pişirme, ev dekorasyon gibi hobi yazılımları, eğitim amaçlı kullandığımız ansiklopedi gibi başvuru yazılımları yanında çeşitli iş yazılımları bulunmaktadır. Uygulama yazılımlarının en önemlileri, kelime işlem, elektronik tablolama, Web tarayıcı, e-posta, sunum, veri tabanı, çizim ve boyama, proje yönetimi, bilgisayar destekli tasarım, Web sayfa tasarımı, kişisel bilgi yönetimi, finans ve masaüstü yayıncılık programlarıdır. Uygulama yazılımları genelde üç ana gruba ayrılırlar: 1- Genel Amaçlı Uygulama Yazılımları 2- Özel Amaçlı Uygulama Yazılımları 1

2 5.2.1 Genel Amaçlı Uygulama Yazılımları Günümüzde bilgisayar sistemleri için geliştirilmiş çok sayıda genel amaçlı uygulama yazılımı mevcuttur. Bunların sayısı ve özellikleri her geçen gün hızla artmaktadır. Bu yazılımlardan kişi ve kurumlarca en yaygın olarak kullanılanları; kelime işlem programları, elektronik hesap tablosu programları, sunum programları, dosya yönetim ve veri tabanı yönetim programlarıdır. Genel amaçlı uygulama programları dört ana gruba ayrılırlar. Bunlar: a) Kişisel Verimlilik Programları (Personal Productivity Programs) b) Multimedya ve Grafik Programları (Multimedia and Graphics Softwares) c) İnternet Programları (Internet Programs) d) Ev ve Eğitim Programları (Home and Education Programs) Özel Amaçlı Uygulama Yazılımları Özel amaçlı uygulama yazılımları belirli bazı işleri yapabilmek için geliştirilen, dolayısıyla sınırlı amaçları olan yazılımlardır. Aşağıda bazı özel amaçlı yazılım türleri kısaca belirtilmiştir. Analiz ve karar verme : Belli işlemleri yapmaktan çok; problemlerin çözümünde yöneticilere yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Matematiksel modellerden faydalanmak üzere istatistik ve yönetim bilimi yazılımlarını birleştirir. Planlama, programlama, koordinasyon ve organizasyon: Finansal planlama, bütçe, masraf ve satış raporları hazırlama, toplantı gündemlerinin hazırlanması ve randevuların ayarlanması gibi işler masa üstü düzenleyici de denilen özel uygulama yazılımları ile yapılır. Ayrıca akıllı binalar, Hastane Otomasyon Sistemleri ve proje yönetimi yazılımları da vardır. Ticari yazılımlar: Muhasebe, tahmin yapm, proje yönetimede kullanılırlar. Eğlence yazılımları: Oyun, ekran koruyucu 2

3 5.3 Uygulama Yazılımlarının Çeşitleri Paket Uygulama Yazılımları (Applications packages), Tek Başına Kullanılan Programlar (Standalone Programs), Birleştirilmiş yazılımlar (Integrated software) ve Takım Yazılımları (Software Suites): Paket Uygulama Yazılımlar: Ev ve işyeri kullanıcılarına yani çok geniş bir pazara hitap etmek için hazırlanan yazılımlardır. Paket yazılımlar sonuçları açısından belirli işlevleri yerine getirmek için tasarlanan uygulama yazılımlarıdır. Bu yazılımlar hazır oldukları için çok çeşitli durumlarda hemen yararlı olabilecek şekilde tasarlanmışlardır. Paket yazılımlar uzman programcılar tarafından hazırlanan ucuz yazılımlardır. Bu yazılımlar günlük hayatta sıkça yapılan bazı işler için gerekli programları hazırlayarak belirli bir ücret karşılığında ya da ücretsiz olarak dağıtılabilen yazılımlardır. Paket uygulama yazılımlarının belirili işlevleri örneğin kelime işlem, sunum, tablo oluşturma ve yönetme (spreadsheet) veya veri tabanı yaratma ve yönetmedir. Hazır paketler halinde olan bu paket uygulama yazılımları çeşitli şekillerde satın alınabilmektedirler. Bunlar tek başlarına alınıp kullanılabildikleri gibi birleştirilmiş ya da takım olarak da alınıp kullanılabilmektedir. *Tek Başına Kullanılan Programlar (Standalone Programs): Tamamı ile tek başına kullanılabilen paket yazılımlardır. Microsoft WORD ve EXCEL bunlara örnektir. Bu programlar tek başlarına satın alınıp ayrı ayrı bilgisayara yüklenebilen (INSTALL) ve mükemmel bir şekilde çalışabilen programlardır. Ancak bu programlar tek tek alınıp bilgisayara yüklenecek olurlarsa her program kendi kaynağını kullanacağından hafızada fazla yer tutacaklardır. Halbuki Word ve Excel in ortak olarak kullanabilecekleri kaynakları vardır. Ayrı ayrı yüklendiklerinde ortak olan kaynaklarını kullanamamaktadırlar. Bu da bir dezavantaj oluşturmaktadır. *Birleştirilmiş Programlar (Integrated Programs): Birleştirilmiş programlar verimlilik programlarının (paket yazılımlarının) bütün fonksiyonlarını tek kolay kullanılır program olarak yönetilebilme imkanı sunmaktadır. Birleştirilmiş paket programlarından birisi olan Microsoft WORKS genellikle yeni kullanıcılar için amaçlanan yazılımdır ve basit verimlilik yazılımlarının kolay öğrenilebilen ve kolay kullanılabilen versiyonlarını sunmaktadırlar. Modül denen bütün fonksiyonlar aynı arayüzü paylaşarak modüller arasında çabucak gidip gelmeyi de sağlamaktadır. Microsoft WORKS yazılımının içerisinde de WORD gibi kullanılabilen kelime işlem, EXCEL gibi çalışabilen tablo oluşturma ve veritabanı gibi programlar içermektedir. Ancak birleştirilmiş yazılımlar tek başına kullanılabilen paket yazılımları gibi tek tek alınıp bilgisayara yüklenememektedirler. Bunun başlıca nedeni de programlar arası gidip gelmeyi sağlayan modüllerin tek başlarına bilgisayara yüklenememesidir. Örneğin WORKS içinde çalışan tablo programını tek başına satın alıp bilgisayarınıza yükleyip tek başına kullanılan paket programlar gibi kullanmanız mümkün değildir. Halbuki Microsoft WORD bu imkanı vermektedir. 3

4 *Takım Yazılımlar (Software Suites): Takım yazılımları birbirlerinin kaynaklarını paylaştıkları birbirine bağlı paket programlardır ve kullanıcılara tipik bir ofis ortamında işlerini yerine getirme imkanı sağlamak için tasarlanmıştır. Takım yazılımlarının avantajları; bireysel uygulamaların ortak program kodlarını, arayüz araçlarını, sürücülerini ve grafik kütüphanelerini paylaşmalarıdır. Microsoft Office (WORD, EXCEL, POWERPOINT vb), Corel WordPerfect Office 12, Lotus SmartSuite takım yazılımlarına örnektir. Birleştirilmiş yazılımların tek paket yazılımlarına göre avantajları: Birleştitilmiş yazılımlar tek paket yazılımlarından çok daha ucuzdur. Kullanılan komutlar birleştirilmiş paket yazılımları arasında ortak olduğundan kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır Birleştirilmiş paket yazılımlarında bir programdan diğerine veri aktarımı tek paket programlarına göre çok daha kolaydır Müşteriye Yönelik Yazılımlar (Tailor-made software): Müşteriye Yönelik Yazılımlar: Bilgisayar programcıları ve yazılım mühendisleri tarafından kurumların özel ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen yazılımlardır. Bu yazılımlar bazen de kurumların kendi içlerinde oluşturdukları bilgisayar bölümü tarafından da yazılabilmektedirler.müşteriye yönelik yazılımlara genellikle ihtiyacı karşılayacak hazır paket programlarının olmadığı durumlarda gereksinim duyulmaktadır. Özel olarak hazırlandıklarından genellikle çok pahalı yazılımlardır. Ancak bazen organizasyonların ihtiyaçları o kadar çok uzmanlaştırılmış olabilmekte ki müşteriye yönelik pahalı yazılımlardan başka alternatifleri bulunamamaktadır. Müşteriye yönelik yazılımlar özel amaçlı yazılımlardır. Örneğin bir lisenin kayıt kabul işlerinin yapılabilmesinde kullanılan program ya da trafik ışıklarının kavşaklarda kontrolünü sağlamak için trafık kontrol bölümünün ihtiyaç duyguğu yazılımlar. Trafik ışıklarının kavşaklardaki konumları dolayısı ile herbirinin farklı bir işleyiş şekli vardır. Bu nedenle de her kavşak için başka bir yazılımın yapılması gerekmektedir. Sensör (algılayıcı) 4 araç harekelerine göre ayarlanmış sensörler (algılayıcı) araçların kavşaklarda olan trafik ışıklarına geldiğini

5 5.3.3 Genel amaçlı paketler Genel amaçlı paketler bir çok hazır yazılmış yazılımlardır. Bu yazılımlar herhangi özel bir iş için özellikle hazırlanan yazılımlar değildirler. Bazı veri tabanı paketleri, örneğin, müşteriye yönelik yazılımların geliştirilmesinde kullanılabilmektedir. Genel amaçlı paketler çok popular yazılımlardır çünkü bu yazılımların dokümanları (kılavuzları ve uygulama örnekleri, vb) çok mükemmeldirler, programları iyice test edilmiştir ve pahalı olmayan yazılımlardır Genel Amaçlı Uygulama Yazılımları Günümüzde bilgisayar sistemleri için geliştirilmiş çok sayıda genel amaçlı uygulama yazılımı mevcuttur. Bunların sayısı ve özellikleri her geçen gün hızla artmaktadır. Bu yazılımlardan kişi ve kurumlarca en yaygın olarak kullanılanları; kelime işlem programları, elektronik hesap tablosu programları, sunum programları, dosya yönetim ve veri tabanı yönetim programlarıdır. Genel amaçlı uygulama programları dört ana gruba ayrılırlar. Bunlar: e) Kişisel Verimlilik Programları (Personal Productivity Programs) f) Multimedya ve Grafik Programları (Multimedia and Graphics Softwares) g) İnternet Programları (Internet Programs) h) Ev ve Eğitim Programları (Home and Education Programs) Kişisel Verimlilik Programları (Personal Productivity Programs) Kişisel Verimlilik Programları kişilere işlerini etkili, hızlı ve verimli yapabilmelerini sağlayan programlardırlar. Bu programlar: Kelime İşlem Programları (Word processing), Hesap Tablosu Programları (Spreadsheet), Sunum Programları (Presentation graphics), Dosya Yöneticileri ve Veri Tabanı Yönetim Programları (Database)dır. Kelime İşlem Programları : Bilgisayarın, çok güçlü özellikleri olan bir daktilo makinesi gibi kullanılması özelliğini sağlayan programlardır. Hazırlamak istediğiniz belgede grafik, tablo, resim, dipnot ve belgeyi birden fazla sütun halinde düzenlemek gibi özellikleri sağlarlar. Bu programlar diğer genel amaçlı uygulama yazılımlarına oranla çok daha yaygın kullanılmaktadır. Bazı kelime işlemciler, masa üstü yayıncılık, elektronik takvim, ve elektronik posta gibi özelliklere sahip olan entegre ofis sistemlerinin temelidir (Word, WordStar, WordPerfect, PW-Professional Write, Lotus Word Pro gibi). 5

6 Hesap Tablosu Programları : Hesap tablosu programları bilgisayar sistemini son derece özellikli bir elektronik hesap makinesine dönüştüren programlardır. En basit özelliği verileri oldukları gibi tablo şeklinde listelemek olduğu gibi, verileri alıp çeşitli türlerde grafiklere dönüştürme özelliğine de sahiptirler (Excel, Lotus 123, Quattro Pro gibi). 6

7 Sunum Programları : Belli bir konuda yapılan araştırmanın ve/veya hazırlanan raporların sonuçlarını bilgisayar yardımıyla diğer kişilere anlatmak için kullanılır. Sunum genellikle bilgisayara bağlı bulunan bir projeksiyon/data shov cihazı yardımıyla yapılır. Bu uygulamalar her türlü grafik, ses ve video görüntülerinin kullanılmasına imkan verir (Microsoft PowerPoint, Corel Presentations ve Lotus Freelance Graphics) 7

8 Dosya Yöneticileri ve Veri Tabanı Yönetim Programları : Büyük miktardaki verileri depolayıp bu verilere hızlı bir erişim ve bu verilerden raporlar hazırlanmasına imkan veren programlardır (Access, Database/Dbase, FoxBase/FoxPro, Oracle, File Maker gibi). Bu yazılımlar genellikle üretici firmalar tarafından birleştirilerek MS-Office, Star Office(Sun), Open Office(ücretsiz) gibi tek bir ofis paketi halindedirler Multimedya ve Grafik Yazılımları (Multimedia and Graphics Softwares) Çokluortam (Multimedia) Yazılımları: Bilgisayar tabanlı medya ile bütünleşik olarak hazırlanırlar. Çoklu ortam yazılımları masaüstü yayınlarını (desktop publishing) (QuarkXPress gibi) ve multimedya yetkili programlarını; boyama, çizme, ve animasyon programlarını; görüntü-yazma programlarını (image-editing) (Photoshop gibi); Üç boyut sunan programları (CAD: Copmuter Aided Design Programs); ses ve video programlarını içerirler. Bir multimedya sunumu Bitmap grafiklerini, vektör grafiklerini, yazılmış resimleri, 3-boyutlu imgeleri, yazılmış videoları, ve sentezlenmiş seslerin bazılarını ya da tümünü içermektedir. 8

9 Bilgisayarlar multimedya dosyalarını dijital dosyalar halinde kayderlerse sanat, fotoğraf, video, ve seslerle çalışabilirler. Ancak bu dijital dosyaları kaydetmek için sabit diskte çok fazla boş yere ihtiyaç duyulmaktadır. Multimedya dosyalarının hafızada çok yer kaplamasını önlemek için de birçok program küçültme-büyültme algoritmalarını (CODECS) kullanmaktadır. Grafik Yazılımları: Grafik üreten yazılım paketleri fonksiyonlarına göre dört ana türe ayrılırlar: Grafikler ve çizimler, bazen iş grafikleri olarak da adlandırılırlar Boyama ve resim çizme programları imge işleme programları 3-Boyutlu Program paketleri (Computer Aided Design (CAD)) Grafik dosyaları genellikle iki ana türden oluşmaktadır. Bunların birincisi grafikleri vektör grafikleri olarak temsil ederken ikinci ise imgeleri BİTMAP olarak sunmaktadır. 1- Vektör Grafikler Vektör grafikleri ile çizgiler bilgisayara denklemler halinde kaydedilirler. Bunlar vektör formatında belirtilirler ve bir başlangıç noktası, bir uzunluk ve bir de yönleri bulunmaktadır. Vektör grafikleri herhangi bir çözünürlük kaybı olmadan kolaylıkla değiştirilebilmektedirler. Vektör grafiği formatındaki bir imge büyültüldüğü zaman imgeyi oluşturan piksel sayısı da orantılı olarak büyümekte ve görüntüde herhangi bir değişiklik olmamaktadır. 9

10 2- BİTMAP Grafikleri Dizayın yazılımlarında Bitmap grafikleri imgeleri istenildiği gibi yönetmek için kullanılmaktadırlar. Bu tür yazılımlar sık sık dijital kameralarla bilikte kullanılmaktadırlar ve çekilen resimleri değiştirme ve geliştirme imkanı tanımaktadır. Bir Bitmap dosyası ekrandaki her pikseli bilgi içeren tek bir bit olarak temsil etmektedir. Eğer piksel renkli ise ilave bitlerin depolanmasına ihtiyaç vardır. Bir bitmap imgesinde değişiklik yapılmak istenirse, yazılım bunu herbir zamana karşı bir piksel hazırlayarak yapar. Eğer imge büyültülürse, imgede bulunan piksel sayısı aynı kalmaktadır. Bunun sonucu olarak da pikseller birbirlerinden ayrı düşmekte ve imgenin taneli ve net olmayan bir görüntü almasına neden olmaktadır İş grafik programları (Business graphics programs) İş grafik programlarının karakteristik özellikleri aşağıdaki gibidir: Bu programlar verilerini kümeler halinde veritabanı veya tablo programlarından getirtmektedirler. Bu programlar çeşitli grafik formatları sunmaktadırlar. Bunlar pie charts, her çeşit bar charts, çizgi grafikleri ve x-y grafikleridir. Grafikleri etiketleyebilmekte, eksenler ve veriler yazılabılmektedir. Grafiklerin ve çizimlerin çok daha iyi sunulabilmesi için geniş renk ve format alanı sunmaktadır İş grafik yazılımlarının başlıca uygulama alanları: yapılan istatistiklerin kolay anlaşılır bir şekilde sunulmasında. Örneğin, pie chart kullanarak bir şehirdeki değişik yaş grubundaki nüfusun dağılımını göstermek veya petrol fiyatlarının yıllara gore nasıl değiştiğini çizgi grafiği kullanarak göstermek. Matematiksel fonksiyonları çizmek Boyama ve resim çizme programları (Painting and drawing programs) Resim programları küçücük noktalardan oluşan ve herbirinin bilgisayar ekranında bir piksele (pixcel) karşılık geldiği bitmap grafiklerini yaratmak için kullanılırlar. Boyama ve resim çizme programlarının karakteristik özellikleri aşağıdaki gibidir: Çok geniş kalem, firça ve çizi stili ve çok geniş renk ve desen ile serbest elle çizim yapabilme becerisi sunmaktadır. Resimlerin içerisine istenildiğinde eklenebilen standard sekiller sunmaktadır. Seçimler genellikle fare ve ikonları kullanarak yapılabilmektedir. 10

11 Silmek, kopyalamak ve hareket ettirmek istediğiniz yerleri işaretleyebilme imkanı tanımak tek bir pikseli zum yapabilme özelliğini kullanarak değiştirebilmek Boyama ve resim çizme yazılımlarının başlıca uygulama alanları: Ekran üzerinde resim yapmada kullanılıyor. Bu uygulama yaratıcı olabilme şansı sağlamaktadır. Bu resimlerin çıktıları alınabilmektedir. Dökümanlar üzerinde kullanabilmek üzere örnek resimler üretmek için kullanılıyor. Resim programları yapılan çalışmaları Bitmap (BMP), Grafik Yerdeğiştirme Formatı (GIF), PNG (Portable Network Graphıcs), JPEG(Joint Photographic Experts Group) ve TIFF (Tagged Image File Format)formatlarında kaydetmektedir. Bu formatların temel farklı özellikleri vardır (kodlama, sıkıştırma algoritmaları gibi). Çizim programları bir objenin vektörel grafiğini yaratmak için kullanılırlar. En önemli çizim programları Macromedia Freehand ve Adobe Illustrator dür. Bu programlar PostScript dilini kullanarak dosyalarını kaydediyorlar. PostScript (PS): PS resim programlarında kullanılan formatlardan oldukça farklıdır. PS, Adobe Systems'in ortaya çıkardığı bir yazıcı dilidir. Çesitli komutları kullanarak PS anlayan bir yazıcıdan çok kaliteli çıktılar alınmasını sağlar. PS grafik dosyaları EPS (Encapsulated PostScript) formatında kaydedilirler. 11

12 Boyutlu (CAD) Programları 3-Boyutlu programlar grafiklere üç boyut kazandırmak için kullanılan programlardır. Bu programlar sayesinde objeler istenildiği doğrultuda döndürülebiliyorlar. Bu programlar bilgisayar destekli tasarım (CAD: computer aided design) ve bilgisayar destekli üretim (computer aided manifacturing) amacına yönelik olarak hazırlanmışlar ve daha çok mimaride ve ürün geliştirmede kullanılımaktadırlar. Bir bina ya da ürünün modelleri bilgisayar ortamında oluşturulur, ekrandaki görüntü gerektiğinde döndürülerek incelenebilir, kesitleri alınabilir, üzerinde testler yapılabilir vb. AutoCad belki de en bilinen CAD/CAM programıdir. CAD programlarının uygulama alanları: Mimarlıkta binaların dizaynlarını yapak için kullanılırlar Trafik kontrollerinde, yol kavşaklarının detaylı bir şekilde çizilmesinde Mühendislikte her türlü çizim için, örneğin arabaların iç ve dış dizaynını yapmada Hassas çizim isteyen hertürlü endstriyel çalışmalarda. moda dizayınında 12

13 Resim/İmge Yazıcıları İmge Yazıcı programları resim programlarının komplike halidir. Bunlar hem resmi görüntüleme hem de resim/fotoğraf üzerinde istenilen değişiklikleri yapabilme imkanı veren programlardır. Adobe Photoshop en yaygın kullanılan programdır Animasyon Programları Animasyon programları tek bir GIF dosyası içinde birden çok ve belli bir sırada konmuş GIF'lerden (=sahne) oluşur. Dosya içinde bulunan sahneler, sonsuz bir döngü içinde, hızı ayarlanarak vb hareketlendirilebilir. Animasyon programları, web ortamlarının vazgeçilmez yardımcı elemanlarıdır. Sayfalara dinamiklik ve görsellik katarlar. Profesyonel animasyon programları animasyonun yaratılmasında ve kontrolünde çok komplike aletler sunmaktadır. Bu dosyaları web üzerinden görebilmek için Macromedia nın FLASH PLAYER ya da SCHOCKWAWE PLAYER e ihtiyaç duyulmaktadır Radyo Programları Ses dosyaları, çeşitli standart ses formatlarında kaydedilen dijital ses dalga formatında, dijital veri içermektedirler. Bu formatlar seslerin dijital olarak nasıl tanımlandığını açıkça belirtmekte ve bir çeşit sıkıştırma (küçültme) tekniği ile dosyaların boyutlarını küçültebilmektedirler. Bunlara örnek MP3 (ya da MPG-3). AU, WAV ve MIDI dir Video Yazıcıları Hareketli görüntü formatları, sahneleri arka arkaya (sinema filmi gibi) sürekli gösterebilen formatlardır. Web üzerinde de kullanılan en önemli hareketli görüntü formatları MPEG, AVI ve Quick Time'dır. Bunlar: İnternet Programları (Internet Programs) İnternet programları iletişim, öğrenme ve birbirini etkilemede kullanılan genel amaçlı uygulama programlarıdır. Eklektronik posta programı, bilgisayar ağları ve Internet ortamında kullanıcıların birbirleriyle mesajlaşmalarını sağlar. En yaygın kullanılan e-posta programları, Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Netscape Messenger, Eudora ve Lotus Notes dir. Bununla birlikte MSN, web sayfası yazma programı ve video konferansı yapabilmek için kullanılan programlar da örnek olarak verebilebilir Ev ve Eğitim Programları (Home and Education Programs) Eğitim : Bilgisayarlar eğitimde her geçen gün gittikçe artan bir oranda kullanılmaktadır. Bugün piyasada olan programların çoğu öğreticileriyle birliktedir, yani program içindeki yardım menüsünde programın kullanım bilgileri bulunmaktadır. 13

14 Ansiklopedik bilgiler içeren, belli bir yer veya konuda hazırlanmış olan tanıtıcı programlar, yabancı dil veya herhangi bir dersle ilgili olarak yardımcı olmak üzere hazırlanmış, internette online veya asenkron eğitim için hazırlanmış programlar eğitim amaçlı programlardır. Ev: Kişisel maliye ve vergi işlerinde kullanılan programlar, ev ve çevre düzeni yapan programlar ve oyunlar evde kullanılabilen programlardır. Bilgisayar oyunları bilgisayara yüklenip bilgisayara karşı oynanılabildiği gibi günümüzde internet aracılığı ile karşılıklı oynanabilen oyunlar olarak da hayatımızda önemliki yerlerşini almışlardır. 5.5 Ticari Yazılımlar Yazılım türleri içinde en özel ve en işlevsel olarak bilinen ticari yazılımlar, bilgisayar teknolojilerinin son yılda büyük bir hızla en küçük ofislere dahi girmesi nedeniyle çok büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış müşteriye yönelik yazılımlardır. Özellikle bilgisayarla yapılan işlemlerin önceki gibi elle yapılan işlere nazaran son derece hızlı ve kolay yapılması, hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlaması, birçok işletmenin kuruluş ya da yenilenme dönemlerinde bilgisayar ve ticari yazılım çözümlerine yönlenmesini hızlandırmıştır. Dahası, Internet in ortaya çıkıp her geçen gün hayatımıza girmesiyle, adeta bir devrim niteliğinde olan yepyeni ticaret ve iş yapma biçimleri yaratarak (e-ticaret, e-iş, e-pazarlama vs.) ekonomi ve iş yaşamını derinden etkiledi. Bu sayede, iş dünyasının kullandıkları ticari yazılımlardan beklentileri ve istekleri arttı, yazılımların işlev ve teknoloji yönlerinden daha da çeşitlenmesini sağladı. Ayrıca iş dünyasında küresel rekabetin artması, pazarlama sorunları, güvenlik ihtiyacı gibi nedenlerle ticari yazılımların sadece basit stok ve cari hesap takibi, muhasebe kaydı yapıp faturalandırma yapması yetersiz görülmeye başlandı. En azından veri güvenliği, tüm yeni işletim sistemlerine uyumluluk, uluslararası standartlar düzeyinde veri alışverişi ve kurumsal yapının tüm süreçleri ile (üretim, finansman, müşteri ilişkileri vs.) entegre olabilme yeteneğine sahip komplike ticari yazılımlar ön plana çıkmaya başladı. (Örneğin bir firmanın tüm iş akışının kapsayan web odaklı içerik yönetimi, sanal mağaza, e-ticaret vs yazılımları gibi) Genel olarak ticari yazılımlar firma yöneticilerinin verilere dayalı karar alma, verilen kararların takibi, yapılan işlerin, varsa bayilerin ya da şubelerin denetlenmesi, tedarik ağının hızı gibi çok sayıda sürece dinamik bir yapı kazandırıyor, zaman ve maliyet avantajı getiriyor. Şimdi kısaca, ticari yazılım alırken dikkat edilecek kimi detayları inceleyelim. Ticari Yazılım Satın Alırken Dikkat Edilecek Konular Firmanın kendi kurumsal ihtiyaçlarına uygun yazılımlar tercih edilmelidir. Bunun için yazılımda aradığı ve beklediği özellikler firmanın ayrıntılı olarak yapacağı bir "beklenti analizi" ile belirlenmelidir. 14

15 Kullanılacak yazılımın güncel olması, kendisini yenileyen, güncellenebilen bir yapıya sahip, tüm işletim sistemlerine ve hepsinden önemlisi yaptığınız iş ve kurumsal ihtiyaçlarınıza tam entegre olabilecek bir esnekliği olması çok önemlidir. Eski bir teknolojiye sahip ya da yenilenebilme yeteneğinden yoksun bir ticari yazılım, iş akışınızda beklediğiniz verim ve kolaylığı getirmeyecektir. İşinize uygun yazılım paketlerine yönelmelisiniz. Hizmet yoğun bir iş yapıyorsanız, tedarik işi yapan bir firmanın tercih edebileceği bir yazılıma yönelmemelisiniz. Doğrudan müşteriye mal satan bir iş süreciniz varsa, örneğin sanal mağaza yazılımları sizin için uygun olabilir. Yazılım üreten firmalar bu nedenle değişik sektörlere uyumlu ve farklılaşabilen sektörel yazılım çözümleri üretmekteler. Bu çözümler arasında işinize uygun olanı seçmelisiniz İlgilendiğiniz yazılımın sağlam bir yazılım üreticisi firma tarafından hazırlanmış olması çok önemlidir. Bu hem o firmanın yazılım çözümlerinin çok sayıda kurum tarafından kullanılıyor olması nedeniyle yazılımın gelişmeye açık olmasını sağlar hem de yazılımdaki kimi eksiklik ve eklemeler çok daha hızlı yerine getirildiğinden yazılımı kullanan firmaların istekleri daha hızlı yerine getirilir. Satın aldığınız ticari yazılımın, onu üreten yazılım firma tarafından teknik destek hizmetlerinin verilmesi de çok önemlidir. Herhangi bir problem ve kullanım bilgisi için yaygın ve etkili destek hizmeti verilen yazılım ürünlerini tercih etmelisiniz. Ve en önemlisi, kopya ya da korsan ticari yazılımlara uzak durmalısınız. Bilişim suçlarının da içeren yeni ceza yasaları korsan yazılımları kullananları ağır şekilde cezalandırma hükümlerini barındırıyor. Cezai yönü bir yana, korsan ve tescili olmayan yazılımlar destek hizmetlerinden yoksundur, içlerinde güvenliğiniz için çok sayıda güvenlik açığı bulunan, hesap kontrolü ve nakit akışınızı tehlikeye sokabilecek tehditler (ya da casus programlar) içerebilmektedir. Ayrıca bu yazılımlar, onları üretenlerin beyinsel ve düşünsel emekleriyle oluşmaktadır. Bu ürünleri hiçbir yazılım bilgisi olmadan kopyalayıp satanlar hırsızlık yapmaktadırlar. Kısaca korsan yazılımlarla, tescilli yazılımları tercih etme konusunda verilecek karar etik yani ahlaksal bir karardır. Korsanı seçmiş olanlar dolaylı olarak hırsızlığı da onaylamış olmaktadır. 5.6 Ücretsiz Yazılımlar (Freeware), Paylaşılabilir Yazılımlar (Shareware) ve Kullanımı Serbest Olan Yazılımlar (Public Domain) yazılım ve aralarındaki farklar Internet ile erişilebilen bazı merkezlerde herkese açık arşivler vardır. Buralarda çok çeşitli bilgiler, çok çeşitli programlar bulunur. Bu bilgiler bir konferansın kayıt formu olabileceği gibi, piyasadaki bir ürünün tanıtım kılavuzu da olabilir. Bilgi amaçlı dosyalar, daha çok düz yazı formatındadır ve grafik/ses/animasyon vb ile içeriği zenginleştirilmiş olabilir. Bunlar daha çok, bir ürünün tanıtımı, kullanımla ilgili sorunları çözmede kullanıcıya yol gösterecek bazı destek bilgileri vb. dır. Ayrıca, web tabanlı ortamlarda, firma reklamları ve ürün tanıtıcı reklamlara da rastlamaktayız. 15

16 Bu tip arşivlerde en çok karşılaşılan dosyalar, çok değişik amaçlar ve değişik bilgisayar ortamları (PC, Mac, Unix vb) için geliştirilmiş binlerce çeşit ve yüzlerce giga byte yer tutan bilgisayar programlarıdır (yazılım, software). Kullanımı Serbest Olan Yazılımlar (Public Domain) Yazılımlar : Bu programları yazan kişiler, kendi programlarını herkesin alıp bedava kullanmasına izin verirler. Ancak, bazı durumlarda bu bedava kullanım kısıtlandırılır. Public Domain yazılımlarda aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalı: tamamı değiştirilmeden üçüncü kişilere kopyalanmalı, eğer söz konusu eser bir başka yerde kullanılacaksa (örneğin bir başka eserde bundan yararlanılacaksa) yazarlarına bildirilmeli, herhangi bir şekilde eserin dağıtımından dağıtım medyası masrafından fazla masraf alınmamalı (BBS'ler için) Bunun en iyi örneklerinden biri GPL (GNU Public License)'dır. Freeware (Ücretsiz) Yazılımlar : Freeware yazılımlar limitsiz bir şekilde bunları alan kişiler tarafından kullanılabilir. Bu yazılımlar, parayla üçüncü kişilere satılmamalıdır. Bu tür programları hazırlayan kurum ya da kişiler, yasal olarak hiçbir sorumluluk taşımazlar. Programın kullanımlari sırasında ortaya çıkabilecek eksiklik ya da sorunlardan sadece kullanıcının kendisi sorumludur. Kullanım dokümanları ya kısıtlıdır ya da hiç yoktur. Shareware (Paylaşılabilir) Yazılımlar : Shareware yazılımlarda ise 'kullan, eğer beğenirsen bana belli bir miktar para gönder' felsefesi geçerlidir. Bu tür programların ya işlevleri tam değildir ya da belirli bir deneme süresi için çalıştırılabilirler. Kullanıcı deneme süresinin sonunda programı kullanmaya devam etmek isterse, ya da eksik olan programın tamamını almak isterse, lisans ücretini ödemek zorundadır. Programın deneme süresi içinde yazilimi geliştiren kurum ya da kişinin yasal olarak sorumluluğu yoktur. Bir Shareware yazılıma lisans ücretini ödediğinizde aslında pek çok şey kazanırsınız. Bunlar: Para ödenmeden kullanımda programın bazı kısımları çalışmaz ya da çok kısıtlı çalışır. Bunun önüne geçmiş olursunuz. Programın ilk çalıştırılışında ve daha sonra belirli aralıklarla ekrana gelen ve programın satın alınmadan (Unregistered) kullanıldığını belirten can sıkıcı mesajlardan kurtulursunuz. Programın bundan sonraki tam fonksiyonlu yeni sürümlerini uzun bir sure bedavaya alabilirsiniz. Programla ilgili çok iyi bir dokümantasyona ve yardım ortamına sahip olursunuz. Belki de en önemlisi, programı yazan kişiye emeğinin karşılığını ödeyerek onu bir anlamda programı geliştirmesi ve yeni ürünler ortaya çıkarması konusunda teşvik etmiş olursunuz. Eğer ödeme imkanınız varsa, sürekli kullandığınız 'Shareware' programlar için bu az miktardaki paraları ödemek programları daha verimli kullanmanız açısından çok önemlidir. 16

17 Tryware Yazılımlar : Bazı ticari şirketlerin, yeni geliştirdikleri yazılımların sınırlanmış sürümleridir ve tanıtım amacıyla konurlar. Poscardware Yazılımlar : Bütün bunların yanında, bir de 'poscardware' yazılımlar vardır. Bu yazılımları geliştirenlerin kullanıcılardan tek beklentisi güzel bir kartpostaldır. Eğer günün birinde 'poscardware' bir yazılım kullanırsanız, hemen bu programı yazan kişiye bir kartpostal gönderin!!! Patch Yazılımlar : Mevcut bir yazılımın (ticari ya da public domain) bazı hatalarını düzeltmek, ve programı güncellemek amacıyla, ilgili firmaların (ya da kişilerin) çıkardıkları "yama" programlar. Bu tip programlar, Internet üzerinde sıkça dağıtılır Uygulama Programı Nasıl Geliştirilir? Bir uygulama programının gelişirilmesi 5 temel adımdan oluşur: Çözümleme Çözümleme (analysis) adımında bilgisayarda yaptırılmak istenen programın amacı ve kimler tarafindan kullanılacağı tanımlanır. Hangi giriş verilerinin alınacağı, hangi işlemlerin yapılacaği ve hangi çikiş verilerinin elde edileceği belirlenir. Bu koşulları sağlayan bir programın yazılmasının mümkün olup olmadığı araştırılır. Tüm bu araştırma ve incelemeler doküman olarak kaydedilir Tasarım Tasarım (design) adımında, önceki adımda nitelikleri belirlenen programın hangi veriler üzerinde hangi işlemleri ve hangi sıra ile yapacağı kağıt üzerinde belirlenir. Tek tek işlem adımları izlenerek istenen sonucun elde edilip edilemeyeceği denenir Kodlama Kodlama (coding) adımında, tasarım adımında belirlenen islem adımları, seçilen bir programlama dili kullanılarak program haline getirilir ve sayısal ortama aktarılır. Derleyici (compiler) adi verilen sistem programi tarafindan makine komutları haline çevrilir. Bu dönüştürme sırasında derleyici, dilin kurallarına uyulmadan yazılan komutlar için kullanıcıyı uyarır. Yazım hataları temizlendikten sonra program işletime hazır hale gelir Deneme Bütün yazım hataları giderildikten sonra, programın gerçekten istenen işlemi yapıp yapmadığını denemek gerekir. Bilgisayarlar 'düşündüğünüz işi' değil 'söylediğiniz işi' 17

18 yaparlar. Komutların dilin kurallarına uygun olarak yazılmış olması, onların sorunun çözümünü sağlayacak doğru komutlar olduğu anlamına gelmez. Eger girilen örnek verilerle beklenen sonuçlar elde edilemiyorsa, programda bir mantık hatası (logic error) olduğu anlaşılır. Programdaki komutların tek tek incelenerek, nerede hangi işlemin eksik ya da fazla yapıldığı bulunmaya çalışılır. Bu süreç hata ayıklama (debugging) olarak da adlandırılır Belgeleme Son adım olan belgeleme (documentation) adımında, tamamlanan programa ait çözümleme ve tasarım raporları, program metni, kullanım kılavuzları, giriş ve çıkış verilerini tanıtan belgeler vb. bir dosya haline getirilerek gerektiğinde kullanmak üzere saklanır Programlama Dilleri Genel amaçlı olsun özel amaçlı olsun tüm uygulama ve sistem yazılımları programlama dilleriyle yazılır. Bir programlama dili, insanların bilgisayara çeşitli işlemler yaptırmasına imkan veren her türlü sembol, karakter ve kurallar grubudur. Programlama dilleri insanlarla bilgisayarlar arasında tercümanlık görevi yapar. Programlama dilleri, bilgisayara neyi, ne zaman, nasıl yapacağını belirten deyim ve komutlar içerir. Programlama dilleri zaman içerisinde gelişerek günümüzde çok kabiliyetli bir duruma gelmiştir. Programlama dillerinin tarihi gelişimi Tablo 1.1.de verilmiştir. Kuşak Programlama Dili Periyod 1 Makine dili arası 2 Assembly dili 1950 li yıllardan itibaren 3 Yüksek seviyeli diller 1960 lı yıllardan itibaren 4 Çok yüksek seviyeli diller 1970 li yıllardan itibaren 5 Yapay zekaya yönelik diller 1980 li yıllardan itibaren Tablo 1.1.Programlama Dillerinin Tarihi Gelişimi Programlama dilleri dilin insana ya da makineye yakınlığına göre üç temel gruba ayrılır: 1- Düşük(ALT) seviyeli diller : Konutları doğrudan donanım üzerinden yapılan işlemleri ifade eden programlama dilleridir. Bilgisayarların ilk dönemlerindeki programlama dilleri, kullanımı çok zor olan makine dili ve assembly dilleriydi. Makine dili: Geliştirilen ilk programlama dilidir ve ilk kuşağı temsil eder. Makine dilinde yazılan tüm komutlar 0 ve 1 lerden oluşur. Bütün talimatlar en detaylı bir şekilde tanımlanır ve iki tabanlı sayı sistemi kullanılarak kodlama yapılır. 18

19 Assembly dilleri : İkinci kuşak dilerdir ve geliştirilmesine 1950 li yılların başlarında Grace Hopper tarafından öncülük edilmiştir. Bu dillerde makine dili talimatları daha kolay bir şekilde anlaşılabilecek ve hatırlanabilecek olan sembollerle ifade edilir. Düşük seviyeli diller grubundan sayılmasına rağmen, makine diline göre bir adım daha ileride olan assembly dilleri günümüzde bile programcılar tarafından kullanılmaktadır. Çünkü bu dillerle yazılan programlar genellikle çok hızlı çalışır ve daha az depolama yüzeyi gerektirirler. Bununla birlikte bu dillerle programlama yapmak çok yorucu, sıkıcı ve zaman alıcı olduğundan cazibesini kaybetmektedir. 2- Yüksek (ÜST) seviyeli diller : Üçüncü kuşak da denilen yüksek seviyeli programlama dilleri öğrenilmesi daha kolay, program yazılması daha az zaman alan, daha iyi sonuçlar sağlayan programlama dilleridir. Yüksek seviyeli dillerden birinde yazılan bir kaynak program makine diline çevrilmek zorundadır. Dönüştürme işini gerçekleştiren programa derleyici (compiler) denir. Basic, Cobol, Fortran ve Pascal dilleri bu kategorideki programlama dillerine birkaç örnek oluşturur. Bu dillerin bazılarının kullanım alanları aşağıdaki gibidir. BASIC genellikle ders/öğretim dili olarak kullanılmaktadır C++ grafikler ve ticari yazılımların geliştirilmesinde kullanılmaktadırlar COBOL işyerlerinin verilerini işlemelerinde kullanılırlar çünkü mükemmel dosya tutumu sunmaktadırlar FORTRAN bilimsel programlarda kullanılmaktadır HTML (hypertext markup language) web (ağ) sitesi yaratmak için kullanılmaktadır JAVA Internet üzerinden tarama/araştırma yapabilmek için gerekli yazılımların yazılmasında kullanılır LOGO çocuklara programcılığı ve bilgisayar kullanmasını öğretmek için kullanılır 3- Çok yüksek seviyeli diller : Bu diller programlama işini çok daha kolaylaştırmıştır. Bu dillerdeki temel özellik kullanıcıların bilgisayara bir şeyin nasıl yapılacağını değil, ne yapılacağını ifade edebilmelerine imkan vermesidir. Örneğin; sayıların sıraya dizdirilmesi işlemini yapabilmek için bir yüksek seviyeli dil ile karmaşık bir mantık kullanarak satırlık bir program yazmak gerekir. Bunun aksine bir çok yüksek seviyeli(dördüncü kuşak) dil ile bir kullanıcının yapacağı iş; sıraya dizilecek alanı, sıralama işleminin küçükten büyüğe mi yoksa büyükten küçüğe mi yapılacağını belirlemek ve ekrandaki bir ikona tıklayarak yada bir mönüden sırala komutunu seçerek sıralama işlemini gerçekleştirmektir. İlk geliştirilen dördüncü kuşak diller ile daha sonraları geliştirilen diller arasında bile takip edilen prosedürler ve kullanılan metotlar bakımından büyük farklılıklar vardır. Yeni geliştirilen diller çok daha karmaşık işleri daha kolay bir şekilde yapmaya imkan vermektedir. 19

20 Derleyiciler ve Yorumlayıcılar Üst seviyeli dillerden biriyle yazılan bir programın bilgisayarda öalıştırılabilmesi ve kullanılması için makine diline çevrilmesi gereklidir. Bu işlem derleyiciler ya da yorumlayıcılar yardımıyla yapılır. Derleyiciler (Compiler) Derleyiciler üst seviyeli programlama dilleri ile yazılmış programları makine koduna çeviren yazılımlardır. Program ancak bu çevirme işleminden sonra çalışabilir hale gelir. Her programlam dili bir derleyici ile birlikte satılır. Çünkü dilin özellikleri ve hangi işlevleri gerçekleştirebileceği derleyici tarafından belirlenmektedir. Yorumlayıcı (Interpriter) Yorumlayıcı, derleyici gibi, üst seviyeli bir programlama diliyle yazılmış bir program kodunu çalıştırmak için kullanılır. Yorumlayıcının, derleyiciden farkı, her bir komutu tek tek çalıştırmasıdır. Derleyici bütün kodu makine diline çevirirken yorumlayıcı her komutu tek tek ele alır. Bu nedenle yorumlayıcı kullanmak daha yavaş çalışan programlar doğurur. Ancak yorumlayıcı, program geliştirme aşamasında yapılacak denemelerde çok kullanışlıdır: Her denemede programın tümünün derlenmesini beklemek yerine, yorumlayıcı kullanarak hemen çalıştırmak tercih edilir. BASIC ve LISP gibi bazı diller özellikle yorumlayıcı kullanarak çalışırlar. Kodlama Sistemleri Her tür veri, bilgisayar tarafından işlenebilmesi için ikili sayı sistemine çevrilmelidir. Bilgisayara verilen bütün bilgileri kullanıcıların 1-0 dizilerine çevirmesi söz konusu değildir. Bu nedenle klavyeden girilenler de dahil olmak üzere, bütün veriler bilgisayarda bir kodlama sistemi ile ikili sayı sistemine otomatik olarak çevrilir. Örneğin klavyeden A harfine basıldığında, bilgisayar A harfine karşılık gelen ikili sayıyı alır ve işler. EBICDIC EBICDIC (Extended Binary-Coded Decimal Interchange; Genişletilmiş İkili Kodlanmış On Tabanlı Değişim), karakterleri simgeleyen sayılardan oluşan ve IBM ana bilgisayarlarında kullanılan bir kodlama sistemidir. EBICDIC kişisel bilgisayarların ortaya çıkışıyla yaygınlığını kaybetmeye başlamıştır. Bugün IBM in ana bilgisayarları dışında hemen hemen hiç kullanılmamktadır. Kişisel bilgisayarlarda ve Unix işletim sistemleri kullanan makinelerde ASCII kullanılır. ASCII ASCII (American Standard Code for Information Interchange; Amerikan Standard Veri Alışverişi Kodu), İngilizcedeki harfleri, rakamları, özel işaretleri temsil eden sayılardan oluşan bir kodlama sistemidir ve 256 karakter kodlyabilmektedir. Örneğin A harfi ASCII kodlama sisteminde 65 değeriyle (65 in ikili sistemdeki karşılığı ile) temsil edilir. Düz metinler, ASCII koduyla saklanabilir, ama içlerinde resimlerin ve çalıştırılabilir program kodlarının olduğu dosyalar bu sınıfa girmez. 20

Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~

Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~ Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~ A. Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları... 2 1. Temel Bilgiler 2 a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi... 2 b. Bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin tanıtımı...

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI DERS ĠÇERĠĞĠ

TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI DERS ĠÇERĠĞĠ TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ KULLANIMI DERS ĠÇERĠĞĠ 1. BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ KAVRAMLARI 1.1. Genel Kavramlar 1.1.1. Donanım, Yazılım ve Bilgi Teknolojisi Bilgisayarlar, kullanıcılar tarafından aldığı ham verileri,

Detaylı

INTERNET, WEB SERVER ve WEB TARAYICILARI. Bu kurallar ise Internet in çalışma tarzından ve protokollerinden doğan kurallardır.

INTERNET, WEB SERVER ve WEB TARAYICILARI. Bu kurallar ise Internet in çalışma tarzından ve protokollerinden doğan kurallardır. 1 BÖLÜM 1 INTERNET, WEB SERVER ve WEB TARAYICILARI 1.1. INTERNET HTML dilini öğrenmenin amacı, ya bir web sayfası ya da bir web sitesi oluşturmaktır. Bir web sayfası ya da bir web sitesi oluşturmak için

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 BILGISAYARLAR Bilgisayar ya da dijital aletleri kullanabilmek, belirli bir bilgi ve anlayışı gerektirir. Bilgisayar kullanabilme ile ilgili bilinmesi gerekenler,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET E-TİCARET REHBERİ. Hazırlayan Nuray KORKMAZ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002/37 SORULARLA INTERNET VE E-TİCARET REHBERİ Hazırlayan Nuray KORKMAZ İstanbul, 2002 Bu kitabın tüm hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ-1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ-1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ-1 ANKARA, 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ACCESS PRIVILEGES: Giriş izni. Bilgisayar üzerindeki dosyalara giriş ve dosyalar üzerinde değişiklik yapmak için kullanıcılara tanımlanan haktır.

ACCESS PRIVILEGES: Giriş izni. Bilgisayar üzerindeki dosyalara giriş ve dosyalar üzerinde değişiklik yapmak için kullanıcılara tanımlanan haktır. A+: Bilgisayar sektöründe geçerli bir sertifika. Sertifikayı alabilmek için belirli bir sınavın geçilmesi zorunludur. Sınav yazılım ve donanım olmak üzere iki bölümden oluşur. Başarılı olunursa Microsoft'

Detaylı

Modül 5: E-life Web Tasarımı

Modül 5: E-life Web Tasarımı Modül 5: E-life Web Tasarımı E-LIFE FİZİKSEL ENGELLİLER İÇİN E- ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

GÜVENLI INTERNET KULLANIM KITAPCIGI

GÜVENLI INTERNET KULLANIM KITAPCIGI GÜVENLI INTERNET KULLANIM KITAPCIGI İçindekiler İnternetin Güvenli Dünyası 6-31 Sanal Dünya Gerçek Adalet 32-47 Bağlanmak ya da Bağlanmamak 48-61 Kaynakça 62 4 Önsöz Önce güvenlik İnternet tartışmasız

Detaylı

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Hazırlayan: Levent Emmüngil & Orçün Madran Güncelleme: Halil Ersoy (Eylül 2013) Bü könü bittiğinde; Bilgisayarın mimarisi hakkında bilgi edinebilecek Bilgisayarın

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

Yönetsel Alan (Administrative Domain). Access Mechanism

Yönetsel Alan (Administrative Domain). Access Mechanism BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ Doç.Dr. Mustafa ALKAN Öğr.Gör. Özgür GENÇ Öğr.Gör. Hakan TEKEDERE 2000 Access Mechanism Erişim Mekanizması. Bir veya birden fazla yazma ve okuma kafasını,

Detaylı

CALL Ders Kitabı Hakkında 3. Öğretmenler için e-öğrenme 4. CALL ile ilgili malzeme/aktivite türleri 5. Analog malzemeleri dijitale nasıl çeviririz?

CALL Ders Kitabı Hakkında 3. Öğretmenler için e-öğrenme 4. CALL ile ilgili malzeme/aktivite türleri 5. Analog malzemeleri dijitale nasıl çeviririz? CALL Ders Kitabı Bu proje nin bütçesi AB Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Bu yayın tamamen yazar ın kendi kişisel görüşlerini yansıtmakta olup AB Komisyonu bu kılavuz içersinde yer alan bilgilerden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

Resmi Kullanıcı Kılavuzu. Linux Mint 16. Mate Sürümü

Resmi Kullanıcı Kılavuzu. Linux Mint 16. Mate Sürümü www.linuxmint.org.tr Resmi Kullanıcı Kılavuzu Linux Mint 16 Mate Sürümü TÜRKÇE TERCÜME : BAKİ ALPERTÜRK, YUSUF BOLU, İREM HARMANCI KILAVUZ TASARIMI : EREN KOVANCI, YUSUF BOLU, ERDAL DEMİRAY HATA DÜZELTİMİ

Detaylı

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝ ÝÇÝN BÝLGÝSAYAR TABANLI HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝM MODÜLÜ PROJESÝ TURÝZM

Detaylı

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması DOKTORA TEZİ Danışman:

Detaylı

www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 wifi 21x29,7.indd 1 4/30/09 4:39 PM

www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 wifi 21x29,7.indd 1 4/30/09 4:39 PM www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 editörden Sağlığa giden yol bilgiden geçer Değerli dostlar, Yasin Keleş Saðlýk Biliþim Yöneticileri Açýlýmý Platformu Baþkaný Sabiyap yazarlarımızın sayısı gün geçtikçe çoğalmaktadır.

Detaylı

NESTOR adlı şirket; kredilerin iyi ve kötü olarak sınıflandırılmasında, ipotek sigorta kararlarının finansal risklerinin belirlenmesinde kullanmıştır.

NESTOR adlı şirket; kredilerin iyi ve kötü olarak sınıflandırılmasında, ipotek sigorta kararlarının finansal risklerinin belirlenmesinde kullanmıştır. Sinir ağları çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılmıştır.günümüzde artık onların kullanılmadığı yada kullanım potansiyellerinin olmadığı alanlar görmek neredeyse imkansızdır. Sinir ağları diğer metotların

Detaylı