ERASMUS+ Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERASMUS+ Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi"

Transkript

1 ERASMUS+ Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi Ankara, 2014

2 Stratejik Ortaklıklar Kapsam Yeni ve yenilikçi yaklaşımları; geliştirmek, transfer etmek, uygulamak, yaygınlaştırmak

3 Amaç Girişimcilik, dil ve dijital becerilerin geliştirilmesi, Temel becerilerin geliştirilmesi Yeterliliklerin işgücü piyasası ile uygunluğunu artırmak Yerel, ulusal ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek Yeni pedagojiler, BİT tabanlı metodolojiler ve Açık Eğitim Kaynakları geliştirmek Sürekli eğitimin kalitesi artırmak

4 Amaç Yetişkin eğitimi alanında çalışan kişilerin mesleki gelişimini teşvik etmek Kuruluşların kurumsal kapasitelerini geliştirmek Dezavantajlı konumda olan grupların katılımlarını teşvik etmek Aktif vatandaşlığı, istihdam edilebilirliği ve yeni iş yaratılmasını (sosyal girişimcilik de dâhil) geliştirmek Kariyer rehberliği, danışma ve destek hizmetlerini geliştirerek öğrenmeye katılımı ve istihdam edilebilirliği artırmak Yeterliliklerin tanınması ve belgelendirilmesi

5 Faaliyetler 1- Ortaklararası uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik faaliyetler 2- Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetler 3- Örgün, yaygın ve informal öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler 4- Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler 5- Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler 6- Eğitim/Öğretim Faaliyeti*

6 Faaliyetler 6- Eğitim/Öğretim Faaliyeti Başvuru aşamasında ön görmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile; Projede yer alan bireylerin, projenin amaçlarını gerçekleştirilmelerine katkı sağlayacak, ortak ülkelerde eğitim/ öğretim faaliyetleri yapılabilir. Bu faaliyetlere; Projede yer alan kurumlarda çalışan ve proje amaçlarına uygun; eğitim personeli, eğiticiler, öğretmenler ile projenin yetişkin öğrenicileri katılabilir.

7 Proje kapsamında gerçekleştirilebilecek ulusötesi hareketlilik faaliyetlerin süresi: Kısa dönem fiziksel hareketliliği sanal hareketlilik ile birleştiren karma hareketlilik (en az 2 ay) Uzun dönem eğitim/öğretim görevlendirmesi (2 12 ay) Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün 2 ay)

8 Kimler başvurabilir? Bir yükseköğretim kurumu Bir okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dâhil, okul öncesinden üst orta eğitime kadar her seviyede ) Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş, dernek, STK Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal bir işletme (sosyal girişimler de dâhil) Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurumu Ticaret odaları, sanayi, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi Araştırma enstitüsü Vakıf Şirketlerarası bir eğitim merkezi Müşterek (işbirliğine dayalı) eğitim sunan şirketler Kültürel bir kuruluş, kütüphane, müze, Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum Yaygın ve sargın öğrenme aracılığıyla kazanılmış bilgi, beceri ve yeterlilikleri onaylayan bir kurum.

9 Katılımcı kuruluş sayısı Projenin süresi En az 3 program ülkesinden En az 3 kuruluş 2 veya 3 yıl Başvuru Nasıl Yapılır? On-line başvuru (e-form) 30 Nisan :00 (Brüksel yerel saati ile)

10 Hibe Kalemleri Proje Yönetimi ve Uygulaması Ulus-aşırı Proje Toplantıları Fikri Çıktılar Çarpan Etkili Faaliyetler İstisnai Masraflar Özel İhtiyaç Desteği Opsiyonel

11 Proje Yönetimi ve Uygulaması Örneğin; Birim maliyet Koordinatör kuruluş Aylık 500 AVRO -planlama, finans, ortaklar arasında koordinasyon ve iletişim ); -Küçük ölçekli öğrenme/öğretme/eğitim malzemeleri, yaklaşımları vb. -Sanal işbirliği ve yerel proje faaliyetleri (örneğin öğrencilerle sınıfta proje çalışması, gençlik çalışması faaliyetleri, yerleşik öğrenme/öğretim faaliyetlerinin organizasyonu ve akıl hocalığı, vb.); Birim maliyet Katılımcı kuruluş başına Aylık 250 AVRO Aylık maksimum 2750 AVRO Stratejik Ortaklıkların süresine ve iştirak eden katılımcı kuruluşların sayısına bağlı olarak -bilgilendirme, tanıtım ve yaygınlaştırma (örneğin broşürler, kitapçıklar, internet bilgileri vb.).

12 Ulus-aşırı Proje Toplantıları 100 ila 1,999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Toplantı başına her katılımcıya 575 AVRO Şarta bağlı: Uygulama ve koordinasyon amaçlı olarak proje ortakları arasında katılımcı kuruluşlardan bir tanesinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantılara katılım. Seyahat ve harcırah giderlerine katkı Birim maliyet 2000 KM veya daha fazla seyahat mesafeleri için: Yıllık maksimum AVRO Başvuranlar toplantı ihtiyacını toplantı ve iştirak eden katılımcı sayısı cinsinden gerekçelendirmelidir. Seyahat mesafeleri Avrupa Komisyonunun desteklediği mesafe hesaplayıcıları kullanılarak hesaplanmalıdır. Toplantı başına her katılımcıya 760 AVRO

13 Fikri Çıktılar Her proje çalışma günü için katılan yönetici başına B1.1 Projenin fikri çıktıları; dağıtılabilir - somut ürünlere ulaşabilmesi için personel gideri (örn: müfredat, pedagojik malzemeler ve gençlik çalışması malzemeleri, Açık Eğitim Kaynakları, BT araçları, analizler, araştırmalar, akran öğrenme yöntemleri vb.) Birim maliyet Her çalışma günü için katılan araştırmacı/ öğretmen /eğitici/gençlik çalışanı başına B1.2 Her proje çalışma günü için katılan teknisyen başına B1.3 Şarta bağlı: Yönetici ve idari personele ilişkin harcamaların Proje yönetimi ve uygulama kapsamına girmesi beklenmektedir. Bu kalemde çifte kayıt yapmayı önlemek adına, başvuru sahiplerinin teklif edilen her bir çıktı için başvurulan personel harcamalarının türünü ve tutarını doğrulamaları gerekecektir. Çıktılar bu türden bir hibe desteğine hak kazanacak nitelik ve nicelikte olmalıdır. Her proje çalışma günü için katılan idari personel başına B1.4

14 İstisnai Masraflar Çarpan Etkili Faaliyetler Fikri çıktıların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan ulusal ve ulusötesi konferansların / seminerlerin / etkinliklerin düzenlenmesine yönelik harcamalara katkı. Ortak Ülkede gerçekleşen çoğaltma etkinlikleri fonlama için uygun değildir. Birim maliyet Yerel katılımcı başına 100 AVRO (başka bir deyişle etkinliğin yer aldığı ülkeden katılımcılar) Uluslararası katılımcı başına 200 AVRO (diğer ülkelerden atılımcılar) Proje başına maksimum AVRO Şarta bağlı: çoğaltma faaliyetlerine destek ancak projenin fikri çıktıları ile doğrudan ilişkili olmaları halinde sağlanmaktadır. Fikri çıktıları için hibe desteği olmayan bir proje yaygınlaştırıcı faaliyet düzenlemek için destek alamaz. Alt sözleşme veya mal ve hizmet alımı ile ilişkili gerçek harcamalara katkı Uygun harcamaların bir kısmı Uygun harcamaların %75 i Proje başına maksimum AVRO Şarta bağlı: taşeronluk, usulüne uygun olarak doğrulanmış nedenlerden dolayı doğrudan katılımcı kuruluşlar tarafından sunulamayan hizmetler ile ilişkili olmalıdır. Ekipman, normal ofis ekipmanını veya normal olarak katılımcı kuruluşlar tarafından kullanılan ekipmanı kapsayamaz. Özel İhtiyaç Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ilave harcamalar Uygun harcamaların bir kısmı Uygun harcamaların %100 ü Şarta bağlı: bu masraflara dair talepler başvuru formunda gerekçelendirilmelidir

15 Opsiyonel km = 275 AVRO / Katılımcı Seyahat 2000 km ve fazlası = 360 AVRO / Katılımcı Bireysel Destek Uzun dönem eğitim/öğretim görevlendirmesi Kısa dönem ortak personel etkinlikleri Gidilecek ülke ve gün sayısına göre hesaplanır (harcırah tablosu) Dil Desteği Yanlızca 2-12 ay arası süren faaliyetler için 150 AVRO / Katılımcı Eğitim vermek veya çalışmak için kullanılacak dil bilgisini iyileştirmek amacıyla katılımcılara sunulan destek ile bağlantılı harcamalar

16 Başvuru Süreci Erasmus+ Başvuru adımları takip edilmelidir

17 Başvuru Kayıt işlemi yapılmalıdır Başvuru formu indirilmelidir (Avrupa Komisyonu/Yürütme Ajansı/Ulusal Ajans internet sayfalarında yayınlanan) Başvuru formu doldurulurken; - Program Rehberi ve ilgili başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgeler başvuru formuna eklenmelidir. (Belge ekleme işlemi pdf formatındaki başvuru formunda yer alan Ekler bölümünden yapılmalıdır). Eklenmesi gereken belgeler: - Başvuru formundaki doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali, - Program Rehberi ve başvuru rehberinde belirtilecek diğer belgeler. Başvuru formu üzerindeki Gönder (Submit) butonuna basılarak çevrim içi gönderim yapılmalıdır. Başvuru formunun gönderim işleminin tamamlanabilmesi için form ayrıca TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine de yüklenmelidir. Tüm başvurular çevrimiçi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı olarak gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.

18 Başvuru Online Başvuru https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi ECAS sistemine kayıt URF sistemine kayıt ve PIC Numarası Tüzel Kişilik Belgesi Finansal Kimlik Belgesi Başvuru Formunun yüklenmesi Avro nun üstünde hibe tahsis edilen kamu kurumu dışındaki kuruluşlar için bilanço ve gelir tablosu.

19 Uygunluk Ölçütleri Uygun Katılımcı Kuruluş Kimler Başvurabilir Katılımcı kurum/kuruluş sayısı/profili Proje süresi her türlü kurum/kuruluş program ülkesinde yerleşik herhangi bir kurum/kuruluş en az 3 farklı program ülkesi en az 3 kuruluş 2-3 yıl bu kuruluş proje dahil olan tüm katılımcılar adına başvurur

20 Uygunluk Ölçütleri Başvuru Tarihi Başvuru Şekli / yeri Faaliyet Uygunluğu/ Yeri Katılımcıların Uygunluğu 30 Nisan 2014, Brüksel Saati: Öğle:12:00 Online Hareketlilikler Kurum/kuruluş personeli Ulusal Ajans Projeye Ortak Ülkeler

21 Uygunluk Ölçütleri Online Başvuru Yöntemi ECAS'a giriş ve kayıt olunması PIC Kodu alınması Tüzel Kişilik Belgesi Finansal Yeterlilik Belgesi Başvuru Formunun Ekleri ile yüklenmesi: Doğruluk Beyanı Avro üzeri bilanço.

22 Hibe Ölçütleri Uygunluk 30 Puan Proje Tasarım ve Uygulama Kalitesi 20 Puan Proje Ekibinin Kalitesi/ İşbirliği Düzenlemeleri 20 Puan Etki / Yaygınlaştırma 30 Puan AB Politikaları Genel Proje Aşamalarının Kalitesi Tamamlayıcı ortaklık profili Proje Çıktılarının Kalite Kontrolü Program Amaçları Projenin Kendi İç Uyumu Sorumluluk Paylaşımı Katılımcılara Örgütlere vs Etkiler Sorun Analizi Fizibilite Farklı Eğitim Alanları Yayım Dağıtım ve Paylaşım Gerçekçi Amaçlar, vs Fayda Maliyet Analizi Yeni Katılımcılar Sürdürülebilirlik

23 Hibe Ölçütleri Hibe Her bölüm için maksimum puanın en az yarısı Toplamda en az 60 puan

24

25 ERASMUS+ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi Ankara, 2014

26 ANA EYLEM 2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR BAŞVURU FORMU

27 KAPSAM Bu bölümde; -Hangi alanda proje teklifi yapıldığı, -Projenin adı, kısa adı -Projenin başlangıç-bitiş tarihleri, -Proje başvurusunu yapan kurum adı yazılmalıdır.

28 KOORDİNATÖR VE ORTAKLAR Bu bölümde; -ECAS sistemine kayıt olup ardından Unique Registration Facility (URF) veritabanında kaydını yaparak, KULLANICI TANITIM KODU (PIC CODE) alan proje ortaklarının iletişim bilgileri yazılır. Proje ortağı kurum profili, proje alanında tecrübe ve birikimi belirtilir.

29 - Ortak kuruluşun, proje alanında tecrübe, motivasyon ve becerileri nelerdir? - Son üç yıl içersinde katılım sağlanan AB hibe projeleri Ortak kuruluş yasal temsilcisi iletişim bilgileri

30 Proje ortağı kuruluş irtibat kişisi iletişim bilgileri Yeni ortak kuruluş eklenip- çıkarılabilir

31 PROJENİN TANIMLANMASI -Genel proje düşüncesi nedir? -Proje hangi ihtiyaçlara cevap vermeyi hedeflemektedir? -Bu ihtiyaçlar nasıl tespit edilmiştir? Projeyi yenilikçi yapan nedir? Ortak olarak hangi ülkeler ve ne tür kuruluşlar seçilmiştir? Neden? -Ortakların proje için kullanacakları kaynak, tecrübe ve becerileri nelerdir? Ortaklar ve ilgili karar vericiler ile iletişim yöntemleri nelerdir? Proje kapsamında ele alınan öncelikler nelerdir? Projenin planlanan sonuçları nelerdir? Hedeflenen somut sonuçlar

32 HAZIRLIK PROJE YÖNETİMİ DEĞERLENDİRME VE KALİTE KONTROL RİSK YÖNETİMİ GÖSTERGELER PROJE UYGULAMASI Proje faaliyetleri öncesi ortakların yapacağı hazırlık çalışmaları nelerdir? Projede düzenli bütçe kontrolü ve zaman yönetimi nasıl sağlanacaktır? (iş programı) Proje faaliyetlerinin ve sonuçlarının kalitesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi stratejisi nedir? Risk yönetim planı var mıdır? Proje hedeflerine ulaşım ve sonuçların nihai değerlendirmesinde kullanılan göstergeler nelerdir? Proje faaliyetlerini içeren iş programı hazırlanmış mıdır? Proje faaliyetleri hangi hedef gruplar üzerinde kurgulanmıştır?

33 PROJEYE EŞİT FIRSATLARA SAHİP OLMAYAN KATILIMCILARIN DAHİL EDİLMESİ

34 PROJE FAALİYETLERİ FİKRİ ÇIKTILAR ÇARPAN ETKİLİ FAALİYETLER ÖĞRENİM/EĞİTİM/ÖĞRETİM FAALİYETLERİ İZLEME Projede öğrenim, eğitim, öğretim faaliyetleri öngörülmekte midir? Bu faaliyetlerin proje hedeflerine katma değeri ne olacaktır? ETKİ -Bireyler, kurumlar, hedef gruplar üzerindeki beklenen etki ne olacaktır? -yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası etkiler ne olabilir? -Etkiler hangi araçlar ile ölçülecektir?

35 YAYGINLAŞTIRMA VE SONUÇLARIN KULLANIMI Proje sonuçları kurum içinde ve dışında kimlere yaygınlaştırılacak? Ortaklık içerisinde yaygınlaştırmadan kim sorumlu olacaktır? Yaygınlaştırma hangi kanalla yürütülecektir? Geliştirilen sonuçlar ortaklık dış kullanıma hazır mıdır? SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Yaygınlaştırma planına ilişkin diğer ayrıntılar nelerdir? Sonuçların sürdürülebilirliği hangi kaynaklar ile nasıl sağlanacaktır?

36 Proje Yönetimi ve Uygulaması Gideri (max 10 ortak) Koordinatör : 500 /ay Ortak : 250 /ay Uluslararası proje toplantıları 100 km-1999 km:575 /katılımcı 2000 km ve üzeri:760 /katılımcı Fikri Çıktılar Her Çalışma günü için belirlenen personel ödemesi Yönetici/Eğitici/Teknisyen/ İdari Personel

37 Çarpan Etkisi olan Faaliyetler (fikri çıktı için bütçe talebi olması gerekir) max /proje Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (opsiyonel) A- Seyahat Gideri B- Harcırah Gideri

38 C- Dil Desteği Özel İhtiyaç Desteği İstisnai Giderler Taşeronluk giderleri uygun harcamaların %75 i kadar karşılanır. Max / proje

39 PROJE ÖZETİ Projenin temel düşüncesi nedir? Bu projeye neden ihtiyaç vardır? Ülkelerarası işbirliği nasıl sağlanmıştır? AB boyutu nasıl sağlanmıştır? Hedeflenen ürün ve çıktılar nelerdir? Yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik nasıl planlanmıştır?

40 ORTAKLARIN ÖZETİ

41 BÜTÇE ÖZETİ

42 BAŞVURUYA EK BELGELER

43 DEKLARASYON/Doğruluk Beyanı

44 Yetişkin Eğitimi Yetişkin öğrenicilere ve eğiticilere yönelik; - Kurs, müfredat, eğitim materyali geliştirilmesi - BIT kullanımını teşvik eden eğitim metodolijileri tasarlanması - Yetişkin öğrenicilere yönelik rehberlik, danışmanlık ve eğitmenlik yöntem ve araçlarının geliştirilmesi - Yetişkin eğitimi kurumları için liderlik ve yöneticilik eğitimleri içeriği tasarlanması - Toplumsal konulara yönelik farkındalığın arttırılması konularında projeler geliştirilebilir.

45 Proje taslağı örneği Proje Adı: Yetişkinlere Dil Öğretim Metodlarında yeni Avrupa Standartları Geliştirilmesi Genel Hedef: Yetişkinlere Dil Öğrenim Metodlarında yeni Avrupa Standartları geliştirilmesine ilişkin uygulamalı eğitimciliğin geliştirilmesi Amaç : Eğitim materyali ve e-öğrenme dahil, bir eğitim programı yaratılması Sonuçlar: Ürün 1: modül (25 kredi) basılı materyal Ürün 2: web tabanlı malzeme Ürün 3: Eğitimci Kılavuzu Koordinatör: P1 yetişkin eğitim kurumu (TR) Ortaklar : P2 yetişkin eğitimi kurumu(uk), P3 üniversite(hu), P4 dernek (TR), P5 meslek okulu (UK)

46 İletişim 46

47

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR

ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR ERASMUS+ KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ SIK SORULAN SORULAR Stratejik Ortaklık Projelerinde Türkiye deki tüm yükseköğretim kurumları koordinatör ya da ortak olarak yer alabilir mi? Yükseköğretim

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014 ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul 26 Kasım 2014 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği)

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

Erasmus+ ta Yükseköğretim Destekleri. ERCAN LAÇİN Türkiye Ulusal Ajansı

Erasmus+ ta Yükseköğretim Destekleri. ERCAN LAÇİN Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ ta Yükseköğretim Destekleri ERCAN LAÇİN Türkiye Ulusal Ajansı Küresel bir Üniversite Nasıl Olur? 1. Önemli olan bir marka olmaktır. Küresel bir marka. Japonya için İngiltere de sadece iki üniversite

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI

EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI Ek II Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI YARARLANICILARA YÖNELİK UYGULAMA REHBERİ GİRİŞ Sonuçları yaygınlaştırma ve kullanmaya yönelik faaliyetler,

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99

İÇİNDEKİLER GİRİŞ  BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 6 2. BÜTÇE NEDİR? 11 3. GENÇLİK PROGRAMININ YAPISI NASILDIR?

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2014, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI Ülkemiz dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma hedefine ulaşırken

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı