Strateji. Çeviren: Melis nan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Strateji. Çeviren: Melis nan"

Transkript

1 Strateji Çeviren: Melis nan

2 ISBN Harvard Business School Publishing Corporation Orijinal adı ve yayıncısı: On Strategy, Harvard Business Review Press Optimist Yay m Dağ t m San. ve Tic. Ltd. Şti. Sertifika no. : Telefon : Faks : e-posta: facebook.com/optimistkitap twitter.com/optimistkitap Optimist yay n no. : 341 Konu : ş ve Yönetim Yay na haz rlayan : Cemal Engin Bas m : Temmuz 2013, stanbul Dü zel ti : Esen Güray Düzenleme : Selim Talay Bas k ve cilt : Tor Ofset San. Tic. Ltd. Şti. Sertifika no. : Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sokak. No: 2 Esenyurt- STANBUL Tel:

3 İçindekiler Strateji Nedir?...7 Michael E. Porter Stratejiyi Şekillendiren Beş Rekabet Kuvveti Michael E. Porter Şir ke ti ni zin Viz yo nu nu Oluş tur mak Ja mes C. Col lins ve Jerry I. Por ras İş Mo de li ni zi Ye ni den Ya rat mak Mark W. John son, Clay ton M. Chris ten sen ve Hen ning Ka ger mann Mavi Okyanus Stratejisi W. Chan Kim ve Renée Mauborgne Başarılı Strateji Yürütmenin Sırları Gary L. Neilson, Karla L. Martin ve Elizabeth Powers Dengeli Sonuç Kartını Stratejik Bir Yönetim Sistemi Olarak Kullanmak Robert S. Kaplan ve David P. Norton Ofis Katı Stratejisini Cephe Eylemine Dönüştürmek Orit Gadiesh ve James L. Gilbert Muhteşem Stratejileri Muhteşem Performansa Dönüştürmek Mic ha el C. Man kins ve Ric hard Stee le Karar Yetkisi Kimde? Net Ka rar Rol le ri Ör güt sel Per for man sı Na sıl Ar tı rır? Pa ul Ro gers ve Mar ci a Blen ko

4 Strateji Nedir? Michael E. Porter 1-2 YI. Operasyon Etkinliği Strateji Değildir Yöneticiler neredeyse yirmi yıldır oyunu yeni bir kurallar dizisine göre oynamayı öğreniyor. Şirketler rekabet ve pazar değişikliklerine anında cevap verecek esneklikte olmak; en iyi uygulamaya ulaşmak için sürekli kıyaslama yapmak; verimlilik elde etmek için cesurca dış kaynaklardan yararlanmak ve rakiplerinin önüne geçebilmek için yarışta birkaç temel yetkinlik geliştirmek zorunda. Konumlandırma (bir zamanlar stratejinin kalbiydi), günümüzün dinamik piyasaları ve değişen teknolojilerine göre fazla statik bulunduğu için reddediliyor. Yeni dogmaya göre 1 Bu makale birçok kişi ve şirketin desteğiyle yazıldı. Yazar, ilgili bir makalenin ortak yazarı Jan Rivkin e özel teşekkürlerini sunar. Nicolaj Siggelkow, Dawn Sylvester ve Lucia Marshall araştırma konusunda önemli katkılarda bulundular. Tarun Khanna, Roger Martin ve Anita McGahan son derece kapsamlı yorumlar yaptı. 2 Kasım-Aralık

5 PORTER rakipler herhangi bir pazar konumunu hemen kopyalayabiliyor ve rekabet üstünlüğü en iyi ihtimalle geçici oluyor. Ancak tam olarak doğru olmayan bu düşünceler tehlike arz ediyor ve her gün daha fazla şirketi karşılıklı olarak yıkıcı rekabet yoluna çekiyorlar. Düzenlemeler yumuşadıkça rekabet engellerinin düştüğü ve piyasaların küreselleştiği doğrudur. Şirketlerin daha hafif ve daha çevik olmak için enerjiye kapsamlı yatırımlar yaptıkları doğrudur. Ancak birçok sektörde, bazılarının tabiriyle, hiper rekabet, değişen rekabet paradigmasının kaçınılmaz bir sonucu değil, kendi kendine açılan bir yaradır. Sorunun kökü, operasyon etkinliği ile stratejiyi birbirinden ayıramamakta yatıyor. Verimlilik, kalite ve hız arayışı, dikkat çekici sayıda yönetim aracı ve tekniği üretti: toplam kalite yönetimi, kıyaslama, zaman tabanlı rekabet, dışarıdan temin, partnerlik, değişim mühendisliği, değişim yönetimi. Bu sayede operasyonda çoğu zaman dikkat çekici gelişmeler yaşansa da birçok şirket bu kazanımları sürdürülebilir kârlılığa çeviremediği için hayal kırıklığına uğruyor. Yönetim araçları, neredeyse göze çarpmadan, adım adım stratejinin yerini alıyor. Yöneticiler her cephede ilerlemeye çalışırken, geçerli rekabet konumlarından giderek daha da uzaklaşıyorlar. Operasyon etkinliği: Gerekli ama yeterli değil Hem operasyon etkinliği, hem strateji sonuç olarak bir girişimin esas hedefi olan üstün performans için elzemdir. Ancak ikisi de farklı işlevler görür. Bir şirket, ancak koruyabileceği bir farklılık koyabilirse rakiplerinin önüne geçebilir. Müşterilerine daha büyük bir değer sunması, daha düşük maliyetle makul bir değer ya- 8

6 Özet Fikir Bir ürün veya hizmet ortaya çıkarmaya yönelik sayısız yaratım, üretim ve satış faaliyeti, rekabetçi avantajın temel taşlarındandır. Operasyon etkinliği, bu faaliyetleri rakiplerinize göre daha iyi daha hızlı veya daha az hatayla yapmak demektir. Şirketler, operasyon avantajlarından yararlandıkları takdirde büyük faydalar sağlayabilirler. Japon şirketleri 1970 lerde ve 80 lerde toplam kalite yönetimi ve devamlı gelişme pratikleriyle bunu gösterdiler. Ancak rekabetçi bir noktadan bakınca, operasyon etkinliğiyle ilgili sorun şudur: En iyi pratikler kolaylıkla taklit edilebilir. Sektördeki bütün rakipler bunları benimsediklerinde, üretkenlik cephesi bir şirket STRATEJİ NEDİR? için belli bir maliyet, teknoloji, beceri ve yönetim teknikleriyle ulaşılabilecek en yüksek nokta dışarıya yönelir, maliyetleri düşürür ve aynı anda değeri artırır. Operasyon etkinliği alanındaki böylesi bir rekabet mutlaka gelişime yol açacaktır ama hiç kimse nispi bir gelişme kaydedemeyecektir. Şirketler karşılaştırma yaptıkça daha rekabetçi bir kıskaç içine giriyor ve böylece şirketler birbirlerine daha da benzer hale geliyorlar. Stratejik konumlanma, diğer şirketlerle olan farkını koruyarak sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmeye çalışır. Bu da rakiplerinizden farklı faaliyetlerde bulunmanız ya da aynı faaliyetleri başka yollarla gerçekleştirmeniz anlamına gelir. ratması ya da ikisini birden yapması gerekir. Öyleyse yüksek kârlılığın aritmetiği şöyledir: Daha büyük değer sunmak bir şirketin daha yüksek ortalama birim fiyatı talep edebilmesini sağlar; daha büyük etkinlik daha düşük ortalama birim maliyeti verir. Sonuç olarak, şirketler arasında maliyet ve fiyat konusundaki tüm farklılıklar, ürünleri ve hizmetleri yaratmak, üretmek, satmak ve teslim etmek için gerekli müşterileri aramak, nihai ürünü monte etmek ve çalışanları eğitmek gibi yüzlerce faaliyetten kaynaklanır. Maliyeti performans faaliyetleri 9

7 PORTER Pratik Fikir Stratejik konumlanmanın üç kilit ilkesi vardır: 1. Strateji, benzersiz ve değerli bir konumun yaratılması, farklı bir faaliyet alanına yönelmek demektir. Stratejik konumlanma üç farklı kaynaktan doğar: çok sayıda müşterinin az sayıda ihtiyacını karşılamak (Jiffy Lube sadece otomobil yağları üretiyor) az sayıda müşterinin çok sayıda ihtiyacını karşılamak (Bessemer Trust sadece çok varlıklı müşterilere hizmet veriyor) dar bir pazardaki çok sayıda müşterinin çok sayıda ihtiyacını karşılamak (Carmike Cinemas sadece nüfusu in altındaki şehirlerde hizmet veriyor) 2. Strateji, rekabette tradeoff yapmanızı, neleri yapmayacağınızı seçmenizi gerektirir. Bazı rekabetçi faaliyetler birbiriyle uyuşmaz; bu nedenle bir alanda kazanılan başarı ancak diğer alanlardan çekilme pahasına gerçekleşebilir. Örneğin, Neutrogena sabunu bir temizlik ürünü değil, bir sağlık ürünü olarak konumlanmıştır. Şirket, koku giderme üzerinden satışa hayır demekte, yoğun üretimden uzak durmakta ve imalat verim oranından fedakârlık etmektedir. Maytag ise aksine ürün çeşitliliğini artırmaya ve zorlu trade-off larda başarısız oluşturur ve maliyet üstünlüğü belirli bir faaliyeti diğer rakiplerden daha etkin biçimde yerine getirmekten kaynaklanır. Benzer şekilde, hem faaliyet seçimi, hem de bu faaliyetlerin nasıl yürütüldüğü farklılaşmayı belirler. Bu durumda, faaliyetler rekabet üstünlüğünün temel birimleridir. Genel üstünlük ya da olumsuzluk bir şirketin birkaç faaliyetinden değil, tüm faaliyetlerinden doğar. 1 Operasyon etkinliği (OE) benzer faaliyetleri rakiplerden daha iyi yürütebilmek demektir. Operasyon etkinliği, verimliliği kapsar ama onunla sınırlı değildir. Bir şirketin, örneğin 10

8 STRATEJİ NEDİR? olan diğer markaları ele geçirmeye karar vermiştir: Gelirlerdeki artış satıştaki geri dönüş pahasına elde edilmiştir. 3. Strateji, şirket faaliyetlerine uymalıdır. Şirket faaliyetleri birbiriyle etkileşim halinde olmalı ve birbirini desteklemelidir. Örneğin, Vanguard Group tüm faaliyetlerini düşük maliyet stratejisiyle yerine getirir; fonları doğrudan tüketicilere dağıtıp portfolyo cirosunu minimize eder. Uyum hem rekabet avantajını hem de sürdürülebilirliği belirler: Faaliyetler birbirlerini desteklediklerinde, rekabetçiler bunu kolaylıkla taklit edemezler. Continental Lite, Southwest Airlines ın birkaç faaliyetini taklit etmeye çalışmış ama tüm kilitlenme sistemlerini taklit edemediği için sonuç bir felaket olmuştu. Çalışanların bir stratejik konumu genişletmek ya da ihlal etmekten ziyade derinleştirme konusunda rehberliğe ihtiyaçları vardır. Bir yandan şirketin benzersizliğini güçlendirirken bir yandan da faaliyetler arasındaki uyumu gözetmeleri gerekir. Hangi tüketici gruplarının hedef alınacağına ve hangi ihtiyaçlarının giderileceğine karar vermek disiplinli olmayı, sınır çizebilmeyi ve açık bir iletişimi gerektirir. Kısacası, strateji ve liderlik sarsılmaz bağlarla bağlıdır. ürünlerdeki kusurları azaltarak ya da daha iyi ürünleri daha hızlı geliştirerek, girdilerinden daha iyi faydalanmasını sağlayan bir dizi uygulamayı içerir. Tam tersine, stratejik konumlanma rakiplerden farklı faaliyetler yürütmek ya da benzer faaliyetleri farklı yollardan yürütmek anlamına gelir. Şirketler arası operasyon etkinliği farklılıkları yaygındır. Bazı şirketler diğerlerine oranla daha çok girdi elde edebilir; çünkü boşa harcanan çabayı bertaraf eder, daha ileri teknolojiler kullanır, çalışanları daha iyi motive eder ya da belirli faaliyetlerin ya da faaliyet gruplarının yönetimini daha iyi 11

9 PORTER kavrarlar. Operasyon etkinliğindeki bu tip farklılıklar, rakipler arasında önemli bir kârlılık farkı kaynağıdır; çünkü nispi maliyet konumlarını ve farklılaşma seviyelerini doğrudan etkilerler. Operasyon etkinliğindeki farklılıklar, 1980 lerde Japonların Batılı şirketlere meydan okumasında temel bir rol oynadı. Japonlar operasyon etkinliğinde rakiplerinin o kadar önündeydi ki, daha düşük maliyet ve yüksek kaliteyi aynı anda sunabiliyorlardı. Bu noktanın üstünde durmakta yarar var; çünkü son dönem rekabet anlayışı buna dayanıyor. Bir anlığına belirli bir zamanda mevcut en iyi uygulamaların toplamını oluşturan bir üretkenlik cephesi düşünün. Bunun belirli bir ürün ya da hizmet sunan bir şirketin belirli bir maliyetle, elindeki en iyi teknolojileri, becerileri, yönetim tekniklerini ve satın alınmış girdileri kullanarak yaratabileceği azami değer olduğunu düşünün. Üretkenlik cephesi, bireysel faaliyetlere, sipariş işleme ve imalat gibi birbirine bağlı faaliyet gruplarına ve bütün bir şirketin faaliyetlerine uygulanabilir. Bir şirket operasyon etkinliğini geliştirdiğinde, bu üretkenlik cephesine doğru gider. Bunun için sermaye yatırımı, farklı personel ya da sadece yeni yönetim yöntemleri gerekebilir. Yeni teknoloji ve yönetim yaklaşımları geliştikçe ve yeni girdiler kullanıma sokuldukça, üretkenlik cephesi sürekli dışa doğru kayar. Örneğin, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, internet ve Lotus Notes gibi yazılımlar satış gücü operasyonları için üretkenlik cephesini yeniden tanımlamış ve satışın sipariş işleme ve satış sonrası destek gibi faaliyetlerle ilişkilendirilmesini sağlayacak zengin olasılıklar yaratmıştır. Benzer şekilde, bir faaliyet ailesini kapsayan düşük maliyetli üretim, imalat üretkenliğinde ve aktif kullanımında ciddi gelişimler sağladı. 12

10 STRATEJİ NEDİR? Operasyon Etkinliği ve Stratejik Konumlanma Karşılaştırması yüksek Üretkenlik cephesi (en iyi uygulama durumu) Sunulan fiyat dışı alıcı değeri düşük yüksek düşük Nispi maliyet konumu Yöneticiler en az son on yıldır operasyon etkinliğini geliştirmeye uğraşıyorlar. ZTR (Zaman Tabanlı Rekabet) gibi programlar, zaman tabanlı rekabet ve kıyaslama aracılığıyla, yetersizlikleri ortadan kaldırmak, müşteri memnuniyetini artırmak ve en iyi uygulamaya ulaşmak için faaliyetlerini yürütme tarzlarını değiştirdiler. Üretkenlik cephesindeki değişikliklere ayak uydurma ümidiyle sürekli iyileştirmeye, yetkilendirmeye, değişim yönetimine ve öğrenen örgüte kucak açtılar. Dışarıdan temininin ve sanal şirketin popülerliği, tüm faaliyetleri uzmanlar kadar verimli biçimde yürütmenin zor olduğunun giderek daha çok kabullenildiğini gösteriyor. 13

Francisco D Souza, CEO, Cognizant

Francisco D Souza, CEO, Cognizant Rekabet Avantajının Sonu günümüzün dinamik dünyasında rekabet etmek için pratik bir oyun kitabı. Rita McGrath in merak uyandıran kitabı gün be gün yakalanması daha zor hale gelen rekabet avantajını arayan

Detaylı

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla Bulut Bilişim İşbirliğiyle Dosyası Bulut Bilişim, ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılabilen BHT-Bilişim ve

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2623 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1591 PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Metin ARGAN (Ünite 1, 3) Doç.Dr. Rasime Ayhan YILMAZ (Ünite

Detaylı

Sayın Hissedarlarımız, Müşterilerimiz ve Çalışanlarımız

Sayın Hissedarlarımız, Müşterilerimiz ve Çalışanlarımız Sayın Hissedarlarımız, Müşterilerimiz ve Çalışanlarımız 2001 yılı Şirketimiz için zorlu fakat başarılı bir yıl oldu. Son yılların en acımasız küresel ekonomik koşulları tarafından sınanmakla kalmadık,

Detaylı

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi

Detaylı

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 1 VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Özet : Dış çevre işletmelerin etkileyemedikleri ancak iç çevre faktörlerinin ayarlanması bakımından ciddi bir şekilde etkilendikleri faktörlerden oluşmaktadır.

Detaylı

BENZERSİZ ÇÖZÜMLER. Farklı Endüstriler için PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SİGORTADA DAHA YÜKSEK KÂRLILIK SAPPHIRE NOW GÜNDEMİ

BENZERSİZ ÇÖZÜMLER. Farklı Endüstriler için PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SİGORTADA DAHA YÜKSEK KÂRLILIK SAPPHIRE NOW GÜNDEMİ SAYI 13 / 2015 Farklı Endüstriler için BENZERSİZ ÇÖZÜMLER PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SİGORTADA DAHA YÜKSEK KÂRLILIK SAPPHIRE NOW GÜNDEMİ FIT Solutions, e-fatura, e-defter, e-irsaliye, e-arşiv,

Detaylı

YENİ ÇALIŞMA ŞEKİLLERİNDEN DOĞAN FIRSATLAR

YENİ ÇALIŞMA ŞEKİLLERİNDEN DOĞAN FIRSATLAR Şirketler gelecekte kendilerini nasıl organize edecekler? Çalıştığımız yer ve çalışma şekillerimiz değişiyor. Evde ve mobil çalışma şekillerindeki artış, geleceğin şirketleri için kökten farklı bir modele

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI INTERNET İŞ MODELLERİNİN MODERN İŞLETMECİLİK SİSTEMİNE KATTIĞI DEĞERLER VE TÜRKİYE VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON DETAY YAYINLARI : 274 1. Baskı : Ocak 2009 ISBN : 978-9944-223-81-2 Yayıncı Sertifika No : 13188 Yrd. Doç. Dr. Cemalettin ATEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON Copyright Detay Anatolia Akademik

Detaylı

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız?

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? İşletmelerde Güvenlik Algısı ve Gerçekler 2014 RAPORU Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? Çok yakında Deloitte ve Trend Micro işbirliği ile TechInside sayfalarında! İÇİNDEKİLER Büyük Veri Casper

Detaylı

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU The Boston Consulting Group (BCG) küresel bir danışmanlık şirketi ve dünyanın yönetim stratejileri konusunda önde gelen fikir liderlerinden biridir. BCG,

Detaylı

Türkiye Operasyonel Kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 10 Milyar TL'yi aştı. Günlük araç kiralama hayatlarımızı değiştiriyor

Türkiye Operasyonel Kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 10 Milyar TL'yi aştı. Günlük araç kiralama hayatlarımızı değiştiriyor TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANI MAYIS-HAZİRAN 2014 SAYI: 74 Kazan-Kazan prensibiyle hareket ediyoruz Önder GÖKER Hyundai Assan Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası ndan sorumlu Genel Müdürü

Detaylı

MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ

MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ DOÇ. DR. R. İLKER GÖKBULUT DOÇ. DR. R.İLKER GÖKBULUT Ölçemediğin Bir Şeyi Yönetemezsin!!! Günümüz iş dünyasındaki değişim ve gelişmelere paralel olarak maliyet ve

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Özet MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ercan ÇİÇEK Müşteri ilişkileri yönetimi uygulaması günümüzde pek çok işletme tarafından uygulanmaya başlanmış bir pazarlama

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı

Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı Seda KARSAVURAN * ÖZET Dünya çapında, rekabet artışı ve sürdürülebilir ekonomik gelişme mücadelesi, örgütlerin

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit

Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit PwC Küresel Çok Kanallı Perakendecilik Anketi ve Türkiye Sonuçları 2013 www.pwc.com.tr II İçindekiler I. Yönetici Özeti 2 Günümüzde

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır?

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? Doç. Dr. Cevahir Uzkurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Giriş İnovasyonun (yeniliğin)

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ www.microsoft.com/turkiye/dynamics CRM: İçindekiler Giriş... 3 PAZARIN PERDE ARKASI... 3 BAŞARI İÇİN PLANLAMA... 3 Zorlu Bir Ekonomide CRM'nin Rolü... 4 CRM: KOLAYLAŞTIRICI

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ 50 yıldır, Yeşil Bülten serisinde John Deere'in iş yapma biçimi açıklanmakta ve değerlerini uygulamaya geçirmektedir. Bültenler, uzun süreli misyonumuzu veya hayatları toprağa

Detaylı

Etkileyici Bir Birleşik Mesajlaşma Örneği

Etkileyici Bir Birleşik Mesajlaşma Örneği Birleşik iletişim uygulamalarındaki değişiklikler, çoğu kuruluş için UM'yi doğru seçenek haline getirmektedir. Marty Parker Müdür, UniComm Consulting, LLC Ağustos 2009 da Yenilendi Özet: Birleşik Mesajlaşma,

Detaylı