BTSO NAKİT YÖNETİMİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - X. Kasım Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BTSO NAKİT YÖNETİMİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - X. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :"

Transkript

1 BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - X NAKİT YÖNETİMİ Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

2 İÇİNDEKİLER Giriş...22 Nakit Nedir?...22 Nakit Yönetimi Nedir?...22 Nakit Bulundurmanın Faydaları...22 Nakit Sıkıntısının Yol Açabileceği Sakıncalar...22 Nakit Bulundurma Nedenleri...22 Bulundurulması Gereken Nakit Tutarını Belirleyen Faktörler...22 Optimum Nakit Tutarı...22 Nakde Dönüşüm Süresi...22 Nakit Oranı...22 Nakit Devir Hızı...22 Nakit Bütçesi ve Nakit Bütçesinin Hazırlanması...22 Nakit Benzeri Varlıklar ve Fazla Nakdin Değerlendirilmesi...22 Nakit Yönetimi Kapsamında Bankaların Sunduğu Bazı Hizmetler...22 Nakit Yönetiminde Etkinliği Arttırmak İçin Bazı Öneriler Yararlanılan Kaynaklar...22

3 ÖNSÖZ Kurumların saygınlıkları, tartışmasız verdikleri hizmetlerin kalitesi ile doğru orantılıdır. Ve saygın kurumlar hedef kitlesinden aldığı geri bildirimlerle beslenir. 118 yıldır Bursa da taş üstüne taş koymayı adeta kurumsal bir disiplin haline getiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, bugün yakaladığı saygınlığını üyelerine borçludur. Sadece ticari ve sınai alanlarda değil, sosyal ve kültürel alanlarda da kendini içinden doğduğu kentine karşı sorumlu hisseden Odamız, üyelerine en kaliteli ve sürekli iyileşen hizmet verme anlayışıyla varlığını sürdürmektedir. Bugün Odamız ın örnek, öncü ve saygın bir kurum olarak parmakla gösterilmesinin ardında verdiğimiz hizmetlerdeki kurumsal özgüvenimiz, hizmetlerimizi sürekli iyileştirme kararlılığımız ve siz üyelerimizden aldığımız cesaret vardır. Sizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda, Odamız, bilgi birikimini ve deneyimlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Tüccarın El Kitabı serisi de bu düşüncenin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Elinizde tuttuğunuz Nakit Yönetimi başlıklı kitapçığı, siz değerli üyelerimize sunmaktan duyduğumuz gururu ifade ederken, söz konusu çalışmamızın iş süreçlerinize katkıda bulunmasını dileriz. S.Tolga YÜCEL Genel Sekreter Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 3

4 4

5 Giriş Nakit, işletmenin damarlarında dolaşan kan gibidir, bünye ne kadar güçlü olursa olsun, damarlarda yeterli kan olmadığında hareket imkansız hale gelir. Bu nedenle, nakit, işletmeler açısından bulundurulması zorunlu bir varlıktır. Çünkü, nakit olmadan, işletmenin olağan faaliyetlerini yürütmesi mümkün değildir. İşletmeler, olağan faaliyetlerinin gerektirdiği günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeterli miktardaki bir nakdi her zaman hazır bulundurmaya özen gösterirler. Fakat, nakit genellikle kar sağlamayan bir varlıktır ve elde nakit tutmanın bir fırsat maliyeti söz konusudur. İşletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi, borçların zamanında ödenebilmesi, alacakların zamanında tahsil edilebilmesi, nakit giriş ve çıkışlarının ayarlanabilmesi ve nakit açığının önceden tahmin edilerek gerekli önlemlerin alınabilmesi, ancak etkin ve başarılı bir nakit yönetimi sayesinde mümkün olabilir. Bu nedenle, nakit ve nakdin yönetimi, işletmeler için hayati bir öneme sahiptir. 5

6 Nakit Nedir? Dar anlamda nakit; bir işletmede kasa ve bankalar şeklinde ifade edilen aktif varlıklardır. Geniş anlamda; henüz tahsil edilmemiş veya bankaya yatırılmamış çek bedelleri, posta-banka havaleleri, YTL karşılığı dövizler, damga veya posta pulları, vadesi gelmiş kupon bedelleri, nakit kavramı içine girmektedir. İşletme sermayesinin en önemli unsurlarından birisi nakittir. İşletmelerde, sabit varlık alımı, işçi ücretlerinin ödenmesi, üretimde kullanılacak hammadde veya ara mamul alımı, vergilerin ödenmesi vb. gibi işlemleri yapabilmek için nakit varlığa ihtiyaç vardır. İşletmelerde, nakit giriş ve çıkışları eşzamanlı olsa ve kesin doğrulukla tahmin edilebilseydi, işletmelerin nakit bulundurmalarına gerek kalmayacaktı. Ancak, gerçek ticari hayatta, nakit giriş ve çıkışlarının zaman ve tutar olarak eşleştirilmesi, bütün alacakların tam zamanında tahsil edilmesi, beklenmeyen ödemelerin ortaya çıkmaması mümkün değildir. Dolayısıyla, işletmelerin faaliyetlerini aksatmadan sürdürebilmeleri açısından nakit varlıklar, işletmenin yaşamında önemli bir yer teşkil etmektedir. 6

7 7

8 Nakit Yönetimi Nedir? Nakit yönetiminin önemi, 1970 li yıllarda faiz oranlarının yükselmesi sonucu, elde nakit bulundurmanın fırsat maliyetinin artması ile kendini hissettirmiştir. Eskiden yöneticilerin amacı, fazla nakit bulundurarak, yatırım fırsatlarından yararlanmak, beklenmeyen olaylara karşı önlem ve prestij sağlamak olarak ifade edilmekteydi. Bugünün yöneticileri ise, nakit ve nakit benzeri varlıkları etkin bir şekilde yöneterek, satışlarını artırmak, ilave fonlar yaratmak ve faiz geliri elde etmeye çalışmaktadır. Nakit yönetimi; işletmenin nakit girişlerini hızlandırmak, nakit çıkışlarını yavaşlatmak ve nakit mevcudunu en iyi şekilde değerlendirmek olarak tanımlanabilir. Nakit yönetiminin amacı; işletmenin finansal sorumluluklarında zor duruma düşmeden, çalışmaların etkinliğini düşürmeden, karlılığı daha iyi arttıracak biçimde elde bulundurulacak nakit tutarını ayarlamaktır. Nakit yönetiminin üç temel fonksiyonu vardır. Bunlar; - Ödemeleri kontrol etmek ve tahsilatın hızlandırılmasını sağlamak, - Nakit ihtiyaçlarını belirlemek ve bunun için nakit girişlerini ve nakit çıkışlarını tahmin etmek ve - Fazla olarak elde bulundurulan nakdi, etkin bir şekilde değerlendirmektir. Nakit, genellikle kar sağlamayan bir varlıktır. Bu nedenle, işletmeler, nakit pozisyonlarını mümkün olan en düşük düzeyde tutmaya çaba gösterirler. Nakit yönetimi, genellikle, nakit benzeri varlıkların yönetimini de kapsamaktadır. Nakit benzeri varlıkların yönetimi ise, işletmelerin ellerindeki ihtiyaç fazlası nakdi, likiditesi yüksek hisse senedi, devlet tahvili, hazine bonosu ve yatırım fonu gibi 8

9 menkul kıymetlere yatırılmasıdır. Küçük işletmelerde, nakit yönetimi fonksiyonu, genellikle işletme sahibi tarafından yerine getirilmektedir. Büyük işletmelerde, nakit yönetimi fonksiyonu, finans ve/veya muhasebe departmanı tarafından yerine getirilmektedir. Nakit Bulundurmanın Yararları İşletmelerin ellerinde nakit bulundurmalarının sağlayacağı yararları şu şekilde sıralayabiliriz: - Günlük ödemelerin eksiksiz bir şekilde yapılmasını sağlamak, - Vergi, vadesi gelen borçlar, kâr payı dağıtımı vb. ödemeleri zamanında yapmak, - Beklenmeyen olaylara karşı hazırlıklı olmak ve bu tür olayların gerçekleşmesi durumunda mali açıdan güç duruma düşmemek, - Alışlarda nakit iskontosundan yararlanmak, - Ortaya çıkabilecek yatırım fırsatlarını değerlendirmek, - Bankalarla iyi ilişkiler kurmak. 9

10 Nakit Sıkıntısının Yol Açabileceği Sakıncalar Nakit yetersizliğinin işletme açısından doğurabileceği sakıncaları şu şekilde özetleyebiliriz: - Bankalardan kredi sağlama olanakları zorlaşacağından, işletme bütün ödemelerini peşin yapmak zorunda kalabilir. - İşletmeye kredi verenler, işletmenin ödeme güçlüklerini dikkate alarak, artan riskleri karşılamak için faiz oranını ya da kredili satışlarda malın satış fiyatını artırabilirler. - Satıcılar, kredili satış yapmayabilir. - Hammadde, malzeme alımındaki düzen bozulabilir; nakit sıkıntısı içinde bulunan firmalar ikinci sınıf müşteri muamelesine tabi tutulabilir. Çünkü, satıcılar, öncelikle nakit durumu güçlü firmaların taleplerini karşılamayı tercih ederler. - Para ve sermaye piyasasından uygun koşullarda fon sağlanamayabilir. - Vadesi gelen borçlar veya vergi ve primler, zamanında ödenemeyebilir.vadesi gelen borçların zamanında ödenememesi nedeniyle uğranılan kayıplar (protesto edilme, temerrüt faizi ödeme, haciz gelmesi vb.) artabilir. - Alışlarda nakit iskontosundan yararlanılmayabilir. - Nakit sıkıntısı içindeki işletmelerin sahiplerinin veya üst düzey yöneticilerinin, zamanlarının önemli bir bölümünü parasal sorunların çözümüme ayırmaları, asıl işlerini yapmalarını engellemektedir. - Bazı durumlarda, alacaklıların, işletmenin tasfiyesi için yasal yollara başvurmaları sonucu, işletmenin varlığı tehlikeye düşebilir. 10

11 Nakit Bulundurma Nedenleri İşletmelerin, nakit ve nakit benzeri varlıkları (devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonu gibi nakde kolay dönüşebilen varlıklar) bulundurmaları için çok çeşitli nedenleri olabilir. Örneğin, yakın bir gelecekte büyük bir ödemenin olması, beklenen nakit girişlerinin gerçekleşmeme olasılığının olması, hammadde veya ürün alımlarını peşin yaparak çeşitli iskontolardan yararlanabilmek vb. gibi nedenlerle işletmeler ellerinde nakit tutmaya çalışırlar. Genel olarak, işletmelerin nakit bulundurma nedenleri üçe ayrılabilir: 1. İşlem nedeni ile nakit bulundurma, 2. İhtiyat nedeni ile nakit bulundurma, 3. Spekülasyon nedeni ile nakit bulundurma. - İşlem Nedeni ile Nakit Bulundurma: İşlem nedeniyle nakit tutma, işletmelerin normal faaliyetlerini yürütürken doğan nakit ihtiyacını karşılamaya dönüktür. Nakit giriş ve çıkışları arasındaki fark, işlem nedeniyle nakit tutma gereksinimini oluşturur. İşlem amacıyla bulundurulan nakit, işletmenin günlük faaliyetleri sırasında hammadde ve malzeme alımı, işçilik ücretleri, vergi ve benzeri ödemelerde kullanılan nakittir. - İhtiyat Nedeni İle Nakit Bulundurma: İşletmelerin; mevsimlik ya da dönemsel dalgalanmalara, olağanüstü olaylara karşı hazırlıklı olmak ve beklenmeyen nakit ödemelerini yapabilmek için tuttukları nakit miktarıdır. İhtiyat nedeniyle tutulan nakit miktarı, 5-10 günlük veya 15 günlük satış tutarına eşit olabilir. Ancak, işletmenin, sektörün ve ekonominin durumu da bu tutarın belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. İşletmelerde, nakit girişleri büyük bir olasılıkla doğru olarak tahmin 11

12 - edilebildiği takdirde, ihtiyat nedeni ile tutulacak nakit miktarı azalacak; buna karşılık, gelecekle ilgili belirsizliğin arttığı durumlarda ihtiyat nedeni ile tutulacak nakit tutarı artacaktır. Spekülasyon Nedeniyle Nakit Bulundurma: Spekülasyon nedeniyle nakit tutma, işletmelerin, karlı iş olanakları ve yatırım fırsatlarını kaçırmamak, elverişli koşullarla alım yapabilmek, menkul kıymetlerde beklenen fiyat değişmelerinden faydalanmak gibi amaçlarla nakit bulundurmalarıdır. İşletmelerin, spekülasyon nedeniyle çok fazla nakit bulundurdukları söylenemez. Buna rağmen, bazı işletmeler, belirli dönemlerde, büyük fiyat düşüşlerinden faydalanabilmek veya büyük fiyat artışları öncesinde daha büyük alımlar yapabilmek için ellerinde para bulundurabilirler. 12

13 Bulundurulması Gereken Nakit Tutarını Belirleyen Faktörler İşletmeler, genellikle günlük işlerini yürütebilmek için nakde ihtiyaç duyarlar. İşletmelerin kasalarında bulunduracakları minimum nakit tutarını belirleyebilmek için, nakit bulundurmayı gerektiren faktörleri bilmek gerekir. Söz ko nusu faktörler, sektörden sektöre, işletmeden işletmeye farklılık gösterebilir. Faktörlerin bir kısmı, işletmenin kontrolü altında iken, bir kısmı da, işletme yönetiminin denetimi dışındadır. İşletmelerde bulundurulması gereken nakit tutarını belirleyen bu faktörler şunlardır: 1. İşletmenin Nakit Giriş ve Çıkışları Arasındaki Uyum: Nakit gereksiniminin saptanmasında, işletmenin nakit giriş ve çıkışları arasındaki zaman uyumu önemli bir rol oynar. Eğer, nakit giriş ve çıkışları arasında zaman uyumu varsa, işletmenin fazla nakit bulundur masına gerek yoktur. Ancak, bu uyum, işletmenin faaliyet konusuyla sıkı sıkıya ilgilidir. Örneğin, satışları mevsimlik dalgalanmalar gösteren işletmelerde, nakit gereksiniminin saptanması çok zordur. Çünkü, satışların dalgalanma göstermesi, nakit girişlerini değiştirmektedir. Bu nedenle, söz konusu işletmelerde ihtiyat nedeniyle daha fazla nakit bulundurmak gerekir. 2. İşletmelerin Alış ve Satış Koşulları: Nakit gereksinimini belirleyen faktörlerden biri de işletmenin alışları ve satışlarıyla ilgili uygulamalarıdır. Satıcılarından, ticari kredi sağlayan bir işletmenin, yani vadeli alım yapan bir işletmenin, nakde gereksinimi azalır. Bunun yanında, aynı işletme, satışlarını da büyük ölçüde peşin yapıyorsa, nakde olan gereksinimi daha da aza lacaktır. İşletmenin alış ve satışlarıyla ilgili olarak, yukarıdaki uygulamanın tam tersi bir durum söz ko nusu ise, nakit 13

14 gereksinimi artacaktır. Öte yandan, işletmelerin nakit gereksinimlerini, stokları ve alacakları da etkiler. İşletmenin stok miktarı ve müşterilere açılan krediler arttıkça, nakit gerek sinimi de artar. Ancak, alacak ve stok devir hızı arttıkça, gereksinim duyu lacak nakit tutarı azalır. 3. Alacakların Devir Hızı: Alacak devir hızı veya alacakların nakde dönüşüm hızı, alacakların ne kadar zaman sonra paraya dönüşeceğini gösterir. Alacak devir hızı, toplam net satış tutarının, ticari alacaklara bölünmesiyle bulunabilir. Bir işletmenin nakit ihtiyacı, alacakların nakde dönüşmesi için gereken süreye de bağlıdır. Alacakların tahsil süresi kısaldıkça, nakit ihtiyacı da azalacaktır. 4. Stok Miktarı ve Stok Devir Hızı: Stokların miktarı, bir yandan sebep olabileceği giderler (depo kirası, sigorta giderleri, kredi ile alınmışsa ödenecek faizler vb.) diğer yandan stoklara daha fazla kaynak bağlanması nedeniyle işletmenin nakit ihtiyacını arttırır. Stok devir hızı veya stokların paraya dönüşüm hızı arttıkça, fonlar daha kısa süre ile stoklara bağlı kalmış olacağından, işletmenin nakit ihtiyacı da azalacaktır. Stokların yılda kaç kez nakde dönüştüğünü gösteren stok devir hızı, net satış tutarının stoklar toplamına bölünmesiyle bulunabilir. 5. İşletmelerin Kredi Sağlama Kapasitesi: İşletmeler, beklenmeyen olaylara karşı, kasalarında para bulundurmak yerine, bankalardan kullanılmaya hazır krediler sağlayabilir. Böylece, işletme beklenmeyen bir ödemeyle karşılaştığında, bankalardaki kredi olanaklarını kullanarak nakit gereksinimini karşılayabilir. Nakit gereksinimi için bu şekilde bir politika izlemenin iş- 14

15 letmeye maliyeti de azdır. Çünkü, işletme, banka kaynaklarını kullanmadığı sürece maliyet söz konusu da olmayacaktır. 6. İşletmenin Nakit Giriş ve Çıkışlarının Gerçekleşme Olasılığı: Nakit bütçesindeki nakit girişlerinin gerçekleşme olasılığı düşük ise, işletmenin nakit bulundurma gereksinimi artacaktır. Öte yandan, nakit çıkışlarının gerçekleşme olasılığı yüksekse ve ertelenemeyecekse, nakit gereksinimi artacaktır. 7. Diğer Faktörler: Yukarıda ifade edilen faktörler yanında, sektördeki rekabet, nakit yönetimindeki etkinlik, işletmenin borçlarının vade yapısı, mevsimlik hareketler gibi faktörler de elde tutulması gereken nakit miktarını etkilemektedir. 15

16 Optimum Nakit Düzeyi İşletmelerin bulunduracakları optimum nakit tutarı ne olmalıdır? Optimum nakit tutarı, fayda-maliyet temeline göre, fazla nakit bulundurmanın sağlayacağı yararlarla, nakit noksanlığının neden olacağı sakıncaları dengeleyecek, nakit miktarıdır. İşletme sahibi veya finans yöneticisi, fazla nakit bulundurmanın sağlayacağı yararlarla, nakit açığının neden olacağı sakıncaları dengeleyici bir politika izlemelidir. Diğer bir ifadeyle, işletmelerde nakit bulundurmanın yararlarını ve sakıncalarını dengeleyici, optimum nakit düzeyi saptanmaya çalışılmalıdır. Optimum nakit tutarının belirlenmesinde; gelecek dönemlere ilişkin para akışı tahminlerinin gerçekleşme derecesi, nakit akışında beklenen dalgalanmalar, olağanüstü durumlarla karşılaşma olasılığı, beklenmeyen durumların yaratacağı nakit yetersizliğinin doğuracağı sakıncalar, acil durumlarda işletmenin fon bulma yeteneği, işletmenin bankalarla olan ilişkisi gibi faktörler etkili olmaktadır. Optimum nakit tutarının belirlenmesi, zor ve karmaşık bir sorundur. Optimum nakit tutarının belirlenmesiyle ilgili çeşitli teorik modeller bulunmasına karşın, uygulamada kullanılan pratik yöntemlerin başlıcaları şunlardır: - İşletmeler, en az günlük satış tutarına eşit miktarda bir nakit mevcudu tutabilirler. - İşletmeler, kısa vadeli borçlarının belirli bir oranına karşılık gelen (kısa vadeli borçların %20 si gibi) nakdi ellerinde tutabilirler. - İşletmeler, belirli bir süredeki (örneğin bir ay) para çıkışı gerektiren giderlerini karşılayacak tutara eşit miktarda nakit bulundurabilirler. 16

17 Nakde Dönüşüm Süresi İşletmelerde nakde dönüşüm sürelerinin bilinmesi, nakit yönetimiyle ilgili çeşitli kararların alınması ve işletmenin likiditesinin belirlenmesi açısından büyük öneme sahiptir. Nakde dönüşüm süresi, borçların ödenmesine yönelik nakit çıkışları ile alacakların tahsiline yönelik nakit girişleri arasındaki gün sayısı olarak ifade edilebilir. Nakde dönüşüm süresi, stokta geçen süre ile alacakların tahsilinde geçen sürelerin toplamından, borçların ödenme süresinin çıkarılmasıyla bulunur. Nakde Dönüşüm Süresi = (Stokta Geçen Süre + Ticari Alacakların Tahsil Süresi) (Ticari Borçların Ödenme Süresi) Stokta Geçen Süre, Ticari Alacakların Tahsil Süresi ve Ticari Borçların Ödenme Süresi ise şu şekilde hesaplanmaktadır: Stokta Geçen Süre = [Ortalama Stoklar / (Yıllık Satılan Malın Maliyeti/365)] Ticari Alacakların Tahsil Süresi = [Ortalama Alacaklar / (Yıllık Satışlar / 365)] Ticari Borçların Ödenme Süresi = [Ortalama Ticari Borçlar / (Yıllık Satılan Malın Maliyeti / 365)] Örneğin, bir işletme, satın aldığı hammaddelerin bedelini 30 gün sonra ödemektedir. İşletmenin üretim süresi 20 gündür. Üretilen mallar, alıcılara kredili olarak satılmakta ve karşılığında 45 gün vadeli senetler alınmaktadır. Bu işletmenin nakde dönüşüm süresi, [(45 gün + 20 gün) 30 gün] = 35 gündür. İşletmelerde nakde dönüşüm süresi ne kadar kısa olursa, işletmenin nakit ihtiyacı da o kadar artar. Bu nedenle, işletmeler, nakde dönüşüm sürelerini hesaplamalı ve eğer 17

18 nakde dönüşüm süresi uzun ise, bu süreyi azaltmaya çalışmalıdırlar. İşletmeler, nakde dönüşüm süresini kısaltmak için aşağıdaki stratejileri uygulayabilirler: - Nakit iskontosu yapılmış olsa bile, borç senetleriyle ilgili ödemelerin mümkün olduğu kadar en son güne sarkıtılması, - İşletmelerin kolayca borçlanabilmesi için kredibilitenin korunması, - Maliyetleri artırmayacak şekilde stok devir hızının artırılması, - Müşterilerle iyi anlaşarak, tahsilatın mümkün olan kısa zamanda gerçekleştirilmesi. 18

19 19

20 Nakit Oranı Nakit oranı, hazır değerlerin (kasa, bankalar ve nakit benzeri varlıklar), kısa vadeli borçlara bölünmesiyle bulunmaktadır. Bu nedenle, nakit oranına, hazır değerler oranı da denilmektedir. Nakit oranı, işletmenin, likit varlıklarının düzenli nakit çıkışlarını karşılayıp karşılamadığını gösteren bir orandır. Bu oran kullanılarak, işletmenin, sadece kasasındaki veya bankadaki nakdi ve diğer likit varlıklarını kullanarak, ödemelerin ne kadarını yapabileceği hesaplanabilir. Bu oranın, %20 nin altına düşmemesi arzu edilir. Nakit Oranı = (İşletme Kasasındaki Nakit Mevcudu + Banka Hesaplarındaki Nakit Mevcudu + Yatırım Fonu, Repo, Devlet Tahvili gibi Nakde Kolay Çevrilebilir Nakit Benzeri Varlıklar) / Kısa Vadeli Borçlar Nakit Devir Hızı Nakit devir hızı, işletmedeki, nakit ve nakit benzeri varlıkların ne derece verimli kullanıldıklarını ölçmeye yaramaktadır. Nakit devir hızı; net satışların, hazır değerlere (nakit ve nakit benzeri varlıklara) bölünmesiyle bulunur. Nakit devir hızı; yıldaki gün sayısının, nakde dönüşüm süresine bölünmesiyle de bulunur. Nakit devir hızı, ne kadar yüksek ise, nakde olan ihtiyaç da o kadar az olacaktır. Nakit Devir Hızı = Net Satışlar / Hazır Değerler 20

21 Nakit Bütçesi ve Nakit Bütçesinin Hazırlanması Plan, bir amaca ulaşmak için izlenecek yolun önceden saptanmasıdır. Planlama ile; neyin, niçin, nasıl, ne zaman, nerede, kim tarafından, hangi kaynak ve maliyetlerle yapılacağı kararlaştırılır. Finansal planlama ise, işletmelerin faaliyeti sırasında ortaya çıkacak her türlü fon giriş ve çıkışlarının önceden bir programa bağlanmasıdır. Nakit giriş ve çıkışlarının hem tutar hem de zaman açısından uyumlaştırılmasıdır. Planlana, ileriyi görme yeteneğini geliştirir ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin önlemlerin bugünden alınmasını sağlar. Uzun vadeli (bir yıl ve daha uzun süreli) finansal planlamalarda, planlama aracı olarak, tahmini bilanço ve tahmini gelir tablosu kullanılırken; kısa vadeli finansal planlamalarda, nakit bütçeleri kullanılmaktadır. Nakit bütçesi, nakit yönetiminin en önemli ve etkili araçlarından biridir. Nakit bütçesi, işletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının miktar ve zaman bakımından uyumlaştırılmasını sağlayan kısa vadeli bir planlama aracıdır. Nakit bütçeleri; günlük, haftalık, aylık, üç ya da altı aylık dönemler için hazırlanabilir. Nakit bütçesi; her bütçe dönemi sonunda tahmini para mevcudunu, tahmini nakit açığı veya fazlasını, ek finansman sağlanmasının gerekli olup olmadığını, ek finansman gerekli ise, bunun zamanını ve nerelerden sağlanabileceğini, ilave fonlara duyulan süreyi belirlemede işletme yöneticilerine yardımcı olur. Nakit Bütçesi Düzenlemenin Faydaları - Ne zaman nakde ihtiyaç olacağı önceden görülerek, gerekli önlemler alınabilir. 21

22 - Nakit fazlalıkları önceden belirlenir ve kısa süreli yatırımlara yönlendirilebilir. - Elde yeterli nakit bulundurarak, nakit iskontolarından faydalanılabilir. - Borçların, vadesinde herhangi bir gecikme olmaksızın ödenmesi sağlanır. - Hammadde fiyatlarında meydana gelebilecek dalgalanmalardan korunarak, üretimde istikrar sağlanır. Nakit Bütçesi Düzenleme Aşamaları 1. Bütçenin Kapsayacağı Süre Belirlenir. Nakit bütçesi, çeşitli zaman aralıkları için hazırlanabilir. Günlük, aylık, altı aylık vb.. Nakit bütçesi, mevsimlik hareketlerin etkisini ortaya koyabilmek için, genellikle aylık olarak hazırlanmaktadır. Nakit akışı, aşırı dalgalanma gösteriyorsa, daha kısa süreli nakit bütçesi hazırlanabilir. Nakit akışı, istikrarlı ise, üç aylık veya daha uzun süreler için nakit bütçesi hazırlanabilir. 2. Nakit Girişleri Tahmin Edilir. Para girişlerinin sağlıklı tahmini, satış tahminine bağlıdır. Nakit bütçesi düzenlenmeden önce, satış tahminlerinin yapılması ve satış bütçesinin hazırlanması zorunludur. Satışlardan sağlanacak nakit girişlerinin saptanabilmesi için, firmanın satış koşullarının ve tahsilat politikasının belirlenmesi gerekmektedir. 22

23 Nakit girişlerine örnek olarak şu kalemler verilebilir: Peşin satışlardan tahsilat, Kredili satışlardan tahsilat, Faiz gelirleri, Bina, arazi, taşıtların vb. satılması. 3. Nakit Çıkışları Tahmin Edilir. Bir işletmenin nakit çıkışı gerektiren işlemleri 4 grupta toplanabilir: - Firmanın günlük olağan faaliyetleri, - Borç ödemeleri, - Yatırım harcamaları, - Kar payı ödemeleri. Nakit çıkışlarını sağlıklı tahmin edebilmek için, şu bütçelerin hazırlanmış olmasında büyük fayda vardır: - Üretim bütçesi, - Stok bütçesi, - Satın alma bütçesi, - İşçilik bütçesi, - Genel üretim giderleri bütçesi, - Satış giderleri bütçesi, - Yatırım bütçesi. Nakit çıkışlarına örnek olarak şu kalemler verilebilir: Hammadde alımları için yapılan ödemeler, İşçilik giderleri, Genel üretim giderleri, Faiz ödemeleri, Vergi ödemeleri, Yatırım giderleri, Kar payı ödemeleri. 23

24 4. Net nakit akışı sağlanır ve nakit dengesi kurulur. Nakit giriş ve çıkışları belirlendikten sonra, aralarındaki fark alınarak, net nakit akışı belirlenir. Net nakit akışına, dönem başı nakit mevcudu eklenerek ve asgari bulundurulması gereken nakit tutarı indirilerek, her dönem için nakit açığı ya da nakit fazlalıkları bulunur. NAKİT BÜTÇESİ Ocak Şubat Mart Nakit Girişleri Peşin Satışlar Kredili Satışlardan Tahsilat Nakit Girişleri Toplamı Nakit Çıkışları Hammadde Giderleri Personel Giderleri Genel Giderleri Nakit Çıkışları Toplamı Net Nakit Girişi/Çıkışı Dönem Başı Nakit Mevcudu Minimum Nakit Gereksinimi Nakit Açığı veya Nakit Fazlalığı 24

25 25

26 Nakit Benzeri Varlıklar ve Fazla Nakdin Değerlendirilmesi Nakit yönetiminde, işletme açısından önemli diğer bir konu da nakit benzeri varlıkların yönetimidir. Nakit benzeri varlıkların yönetimi, işletmelerin ellerindeki ihtiyaç fazlası nakdin, likiditesi yüksek hisse senedi, devlet tahvili ve hazine bonosu gibi menkul kıymetlere yatırılmasıdır. Burada önemli olan, fonların, nakit ve menkul kıymetler arasında hangi oranlarda dağıtılacağını belirlemektir. İşletmelerin, bir süre atıl olarak kalacağı tahmin edilen fonlarını, kasasında veya bankalarda mevduat hesabında tutmak yerine, likiditesi yüksek yatırım araçlarına yatırması, işletmenin karlılığına katkıda bulunur. Böylece, ihtiyaç fazlası fonlar, bu fonlara gereksinmenin duyulacağı tarihe kadar yatırım araçlarında değerlendirilmiş olmaktadır. Ne kadar nakdin yatırım araçlarına yatırılacağı kararı; beklenen net nakit girişlerine, nakit girişlerinde beklenen sapmalara, borçların vade yapısına, borçlanma olanaklarının varlığına, işletme sahibinin veya yöneticinin risk alma tercihine ve nakit yönetiminin etkinliğine bağlıdır. Yatırım yapılacak menkul kıymetler veya yatırım araçları seçilirken; yatırım aracının riski, getirisi, nakde dönüşüm hızı ve vadesi göz önünde bulundurulmalıdır. Fazla nakdin değerlendirilebileceği başlıca yatırım araçları şunlardır: - Hisse Senedi: Hisse senedi, anonim şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, payları temsil eden bir menkul kıymettir. Hisse senedi, şirket sermayesinin belli bir kısmını temsil etmekte ve sahibine her türlü ortaklık haklarından yararlanma hakkı sağlamaktadır. Halka açık işletmelerin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem 26

27 görmektedir. Hisse senetlerinin getirisi, kar payı (temettü) geliri ve değer artış kazancı (zaman içinde hisse senedinin değerinin değerinde meydana gelen artış) olmak üzere iki unsurdan oluşmaktadır. - Devlet Tahvili: Devletin fon ihtiyacını karşılamak amacıyla, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan, vadesi 1 yıldan uzun iç borçlanma senetleridir. - Hazine Bonosu: Devletin fon ihtiyacını karşılamak amacıyla, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan, vadesi 1 yıldan kısa iç borçlanma senetleridir. - Özel Sektör Tahvili: Anonim şirketlerin borç para bulmak için çıkardıkları borç senetleridir. Özel sektör tahvillerinin vadesi 2 yıldan az olamaz. - Yatırım Fonu: Menkul kıymet yatırım fonu, halktan katılma belgeleri karşılığı toplanan paralarla, katılma belgesi sahipleri adına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, çeşitli yatırım araçlarından oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır. Portföy değerinin en az %25 i sürekli olarak hisse senetlerinden oluşan fonlara A Tipi Yatırım Fonu, diğer fonlara B Tipi Yatırım Fonu denilmektedir. Diğer bir deyişle, hisse senedi ağırlıklı ve yüksek riskli fonlara A Tipi Fon, devlet tahvili ve hazine bonosu ağırlıklı fonlara ve düşük riskli fonlara ise B Tipi Fon denilmektedir. Fon portföyünün en az %51 ini devamlı olarak; kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış fonlar Tahvil ve Bono Fonu, hisse senetlerine yatırmış fonlar Hisse Senedi Fonu, belirli bir sektörü oluşturan işletmelerin menkul kıymetlerine yatırmış fonlar Sektör Fonu, iştiraklerce çıkarılmış menkul kıymetlere yatırmış fonlar İştirak Fonu, yabancı 27

28 özel ve kamu sektörü menkul kıymetlerine yatırmış fonlar Yabancı Menkul Kıymetler Fonu olarak adlandırılmaktadır. Fon portföyünün tamamı; hisse senetleri, borçlanma senetleri, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından en az ikisinden oluşan ve her birinin değeri fon portföy değerinin %20 sinden az olmayan fonlar Karma Fon ; vadesine 90 günden az kalmış sermaye piyasası araçlarından oluşan fonlar Likit Fon ; portföy sınırlamaları itibariyle yukarıdaki türlerden herhangi birine girmeyen fonlar Değişken Fon olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca, fon portföyünün en az %80 i devamlı olarak, bir endeks (İMKB 30 endeksi gibi) kapsamındaki menkul kıymetlerden oluşan fonlara Endeks Fon denilmektedir. Likit fonların, diğer fon türlerinden önemli bir farkı (üstünlüğü) vardır. Diğer fonlarda, alış veya satış emri verdiğinizde, işlem iki iş günü sonra gerçekleşirken, likit fonlarda, alış ve satış emirleri anında gerçekleşmektedir. Anında nakde çevrilebilmesi ve riskinin düşük olması nedeniyle, likit fonlar, nakit yönetimi için oldukça kullanışlı araçlardır. - Repo: Repo, ellerinde menkul kıymet bulunan ve kısa vadede nakit paraya gereksinim duyan kişi ya da kuruluşların, nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mevcut menkul kıymetlerini belirli bir fiyat üzerinden ve önceden saptanan bir vade sonunda geri satın almayı taahhüt ederek satmalarıdır. Reponun tersi, ters repodur. Kısacası, repo, menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satılmasıdır; ters repo ise, menkul kıymetlerin geri satma taahhüdü ile alınmasıdır. Ülkemizde repo işlemlerine, devlet tahvili ve hazine bonosu konu olmaktadır. Reponun vadesi, 1, 3, 7, 15, 30 gün olabilir. 28

29 Vadeli Mevduat - : Bankalara belli bir vade sonunda çekilmek ya da vadesini değiştirmek üzere yatırılan paralara vadeli mevduat denilmektedir. Bankalarda açtırılan mevduat hesaplarının vadeleri, 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl olmaktadır. Bazı bankalar, kırık vade olarak ifade edilen (20 gün, 45 gün vb.) vadelerle de hesap açmaktadırlar. İşletme, bir süre atıl kalacak fonlarını yatırım araçlarına yatırırken, bunların değer kaybına uğramadan ihtiyaç duyulduğu an paraya çevrilebilme olanağını öncelikle göz önünde bulundurmalıdır. Genellikle, hisse senetleri ve özel sektör tahvilleri, fonların kısa süreli olarak değerlendirilmesi için elverişli araçlar değildirler. Çünkü, hisse senedi fiyatlarında sık görülen dalgalanmalar ve faiz oranlarındaki değişmeler, bu menkul kıymetlerin değer kaybına uğrama olasılığını artırmaktadır. Hisse senetleri ve tahviller, uzun dönemli yatırımlarda tercih edilebilecek yatırım araçlarıdır. Nakit yönetiminde, daha çok, riski düşük, paraya çevrilmesi kolay ve getirisi az çok belli olan repo, devlet tahvili, hazine bonosu ve likit fon gibi yatırım araçları kullanılmaktadır. 29

30 Bankalar, kurumsal ve ticari müşterilerine, nakit yönetimi kapsamında çeşitli hizmetler sunmaktadırlar. Bankadan bankaya değişmekle birlikte, bankaların sunduğu başlıca hizmetler şunlardır: - Nakit Toplama Hizmeti: Çok sayıda mağaza veya şubeye sahip olan işletmelerin bu mağaza ve şubelerinde biriken günlük nakit cirolarının, bankanın zırhlı araçları ve görevlileri tarafından toplanması ve işletmenin hesabına aktarılmasını sağlayan bir nakit yönetimi hizmetidir. Bankaların sunduğu bu hizmet, işletmelerin kasasında nakit saklama riskini azaltmakta ve işletmelerin bankalara nakit taşımak için kullandığı kurye maliyetini ve riskini ortadan kaldırmaktadır. - Havuz Hesap Sistemi: Havuz sistemi, bir veya birkaç firmanın çeşitli şubelerde veya bankalarda bulunan artı veya eksi bakiyeli hesaplarının, hesap bazında değerlendirilmesi yerine bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlayan bir sistemdir. Havuz hesabı; artı hesaplardaki meblağların tek bir hesapta toplanması ile tek hesap üzerinden hareketlerin izlenmesi olanağını sağlamakta, tek bir hesapta toplanan artı bakiyelerin daha iyi bir şekilde değerlendirilmesini sağlamakta, eksi bakiyede bulunan hesaplarının havuz hesaptan gelen bakiye ile sıfırlanmasıyla gereksiz faiz ödemesini önlemekte ve işlemler otomatik yapıldığı için işletmelere zaman ve işgücü tasarrufu sağlamaktadır. - Üye İşyeri Hizmetleri (POS Hizmetleri) : Satışlarını kredi kartı veya banka kartından tahsilat yaparak gerçekleştiren işletmelere sunulan önemli bir nakit yöne- 30

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr.

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr. 3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik NAKİT YÖNETİMİ Nakit Yönetimi ile işletmeler; bir yandan işletmenin

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Nakit Yönetimi

FİNANSAL YÖNETİM. Nakit Yönetimi FİNANSAL YÖNETİM NAKİT YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Nakit Yönetimi Nakit kavramı, para ve vadesiz mevduat anlamında kullanılmaktadır. Nakit yönetimi, nakit fazlası ve açıklarına meydan vermeden,

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kullanılan kaynak ya da değerin işlem sonunda tükenmemesidir.

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA

FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA FİNANSIN FONKSİYONLARI p Finansal Analiz p Finansal Planlama p Fonların Sağlanması p Fonların Yatırımı p Özel Sorunlara

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1,

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI

GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri : A.GÖKTÜRK IŞIKPINAR DAVİD

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI

Detaylı

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/11/2004

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ Ak Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun başlığı ile A Bölümü nün II,

Detaylı

"Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler;

Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler; GLOBAL MENKUL DEĞERLER Halka Arz Tanıtım Notu Genel Bilgiler HALKA ARZ ÖZETİ Talep Toplama Tarihleri 22 23 Haziran 2011 Halka Arz Fiyatı 1,50 TL - 1,65 TL İMKB İşlem Kodu GLBMD İMKB'de İşlem Görme Tarihi

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura Kasa Cari Stok Fatura Çek/Senet Banka İrsaliye Sipariş Fatura Depo Sayım Seri No. Barkod Kredi Kartı Mail Order Yönetici Taşören Hızlı Üretim Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

15 MART /1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR

15 MART /1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 1- Bir işletmenin 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin bazı faaliyet bilgileri aşağıdaki gibidir. Bu

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.11,

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

DÖVĐZ CĐNSĐ KREDĐ KULLANIMI ile KREDĐ KARTLARINAĐLĐŞKĐN DÜZENLEMELER. 15 Haziran 2009

DÖVĐZ CĐNSĐ KREDĐ KULLANIMI ile KREDĐ KARTLARINAĐLĐŞKĐN DÜZENLEMELER. 15 Haziran 2009 DÖVĐZ CĐNSĐ KREDĐ KULLANIMI ile KREDĐ KARTLARINAĐLĐŞKĐN DÜZENLEMELER 15 Haziran 2009 1 DÖVĐZ CĐNSĐ VE DÖVĐZE ENDEKSLĐ KREDĐ KULLANIMINA ĐLĐŞKĐN DÜZENLEMELER 2 Mevcut Düzenleme Döviz geliri olan firmalar:

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16/03/1998 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

Kasım 2014 Aylık Rapor

Kasım 2014 Aylık Rapor Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

8.3. Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satın alınamaz.

8.3. Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satın alınamaz. İÇTÜZÜK TADİL METNİ KOÇBANK A.Ş. A TİPİ KARMA FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ KOÇBANK A.Ş. A TİPİ KARMA FONU içtüzüğünün maddeleri Sermaye Piyasası Kurul undan alınan 02/05/2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-297 sayılı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 30 Eylül 2011Tarihinde Sona Eren Hesap

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU PARA PİYASASI EMANET LİKİT

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı