Yenilikçi Projeler İş Dünyası İle Buluşuyor!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yenilikçi Projeler İş Dünyası İle Buluşuyor!"

Transkript

1 Düşünce ve Yeniliğin Başkenti Ankara 24 Aralık 2013-Saat: Congresium Ankara

2

3 Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 2006 yılında kurulan kalkınma ajansları, ülkemizde yerel kalkınmanın yeni uygulayıcıları olarak faaliyet göstermektedir. Bugün gelinen noktada 26 kalkınma ajansında 800 ye yakın uzman personel, bölgelerinde yerel potansiyeli harekete geçirmek, rekabet gücünü artırmak için çalışmaktadır. Ajanslar tarafından mali veya teknik destek verilen proje sayısı toplamda 2000 i aşarken, destek miktarı 1 milyar liraya ulaşmaktadır yılında faaliyete geçen Ankara Kalkınma Ajansı ise, kurumsallaşmasını kısa sürede tamamlayarak Yaşam Kalitesi Yüksek, Düşünce ve Yeniliğin Başkenti: Ankara vizyonuyla Ankara nın sürdürülebilir bölgesel kalkınmasının hızlandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bölge Planı Ajans, Ankara nın kalkınması adına uzun vadeli hedeflere ulaşabilmek için gerekli yol haritasını saptamak amacıyla 60 ın üzerinde toplantı ve 600 ün üzerinde yerel aktörün katılımı ile Ankara Bölge Planı ü hazırlayarak ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli paylaşımları yaparak yaygınlaşmasını sağlamıştır. Ajansın yıllarına yönelik bölge planı çalışması ise onay aşamasındadır. 278 Projeye Finansman Ajansın faaliyete geçtiği 2010 yılından itibaren yürütülen mali ve teknik destek programları kapsamında kamu kurumları, KOBİ ler, STK lar, teknoloji geliştirme bölgeleri ve üniversitelerin yararlandığı toplam 278 projeye yaklaşık 25 milyon TL geri ödemesiz mali destek ve teknik destek sağlandı. Mali destek programları kapsamında desteklenen projeler turizmden, kırsal kalkınmaya, yenilikçi uygulamalardan sosyal kalkınmaya kadar geniş bir yelpazede sağlandı. Ankara Kalkınma Ajansı, yeni mali destek programları kapsamında Ankara nın öne çıkan sektörlerini desteklenmeye devam edecektir. Bölgesel kalkınmanın hızlandırılması amacıyla çalışmalarını yürüten Ankara Kalkınma Ajansı sunduğu hibe desteklerinin yanı sıra, yerel yönetimler, kamu kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdüm sağlamakta, işbirliğini geliştirecek platformlar oluşturmaktadır. Türk ve uluslararası yatırımcılar için tek durak ofis Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde bulunan Yatırım Destek Ofisi (YDO), Ankara daki iş ve yatırım ortamının tanıtılması, iş ortaklıklarına aracılık edilmesi, Ankara iş ortamı ile ilgili danışmanlık hizmeti sunulması, sektörel ve yerel bilgi sağlanması gibi faaliyetleri yürütmektedir. Ofis, Türk ve uluslararası yatırımcıların Ankara da sorun yaşamadan en hızlı ve en güvenli şekilde iş yapmalarını kolaylaştırmak için çalışmaktadır.

4 Cumhuriyetin ilanı ile Türkiye nin Başkenti olarak seçilen Ankara, o dönemde tarım ve hayvancılıkla geçinen ve yine yalnızca tarım ve hayvancılık kaynaklı malların alım ve satımı ile kısıtlı ticari hayata sahip, 30 bin nüfuslu bir Anadolu şehri idi. Başkent olmanın gerektirdiği hizmetleri verebilecek bir şehir kurulması amacıyla, Ankara da yoğun alt ve üst yapı inşaatları başlatılmış ve böylece ticari hayatı canlanmış, daha sonra da inşaat malzemeleri ihtiyacını karşılamaya yönelik bazı ufak çaplı imalathanelerin yapımına başlanmıştı lerden sonra Makina ve Kimya Endüstrisi, Sümerbank Genel Müdürlüğü ve Etibank Genel Müdürlüğü gibi kamu sanayi Kuruluşlarının ve bu kuruluşlara bağlı fabrikaların Ankara da yapılmış olması hem bu fabrikalara yan sanayi olarak çalışan küçük boyutlu özel işletmelerin kurulmasını, hem de işgücü olarak Ankara ya çok sayıda nüfusun göçünü teşvik etmiş, bir bakıma Ankara da sanayileşme ve nüfus patlaması birbirinin hem sebebi hem sonucu olmuştur. Ankara daki bu değişiklikler, şehirde faaliyet gösteren imalathane, esnaf ve tüccar sayısında artışlar sağlamış, tüccar ve esnafın mesleki dayanışma ihtiyacı sonucunda da Mayıs 1923 yılında Ankara Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur. Ankara da sanayiinin özellikle 1950 yılından sonra özel sektöre öncelik veren Hükümet politikaları ile daha da gelişmesi, sanayi sektöründeki sorunların ticaret erbabından çok farklı olması ve bu sorunların Hükümete ve ilgili mercilere intikal ettirilip takip edilmesi isteği müstakil bir Sanayi Odası kurma düşüncesini doğurmuştur. Bu çerçevede, Ankara Sanayi Odası, 18 Kasım 1963 yılında 11 grupta 259 sanayici üye ile kurulmuştur. Ankara Sanayi Odası, bugün itibariyle, 32 meslek grubunda 5000 i aşkın üyesi ile ülkemizin ikinci büyük sanayi odası olarak 50 yılından beri Ankaralı Sanayicilere hizmet vermektedir. Ticaret ve Sanayi Odaları Anayasamızın 135. maddesinde tanımlanmış kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Ankara Sanayi Odası ilgili Anayasa maddesine dayanarak çıkarılan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanunu çerçevesinde, üyeleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmektedir. Ankara Sanayi Odası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile kendisine verilen görevlerin yanısıra, Hükümetin sanayiyi yakından ilgilendiren konularda hazırladığı mevzuatlar kapsamında ülke ekonomisi ve Ankara ili sanayicileri için doğru ve etkin kararların alınmasını teminen, üyesi bulunan sanayicilerin görüş, öneri ve dileklerini Hükümete aktararak, Hükümet ile sanayiciler arasında aktif olarak aracılık görevini üstelenmekte; böylelikle genelde ülkemiz, özelde Ankara ili sanayicilerinin mevcut üretimlerini sağlıklı şekilde yürütebilmelerinin yanısıra, yeni pazar ve iş imkanlarından yararlanmalarını amaçlamaktadır. Sanayiciler, Ankara Sanayi Odası Meslek Komitelerine ve Oda Meclisine seçilen üyeler tarafından temsil edilmektedir. Meslek Komiteleri her dört yılda bir yapılan seçimlerle 32 meslek grubundan oluşmaktadır. 77 kişilik Oda Meclisi bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve bir Katip Üye tarafından yönetilmektedir. Oda meclisi her ay toplanarak gündemindeki konuları müzakere eder. Odanın yönetimi, meclis üyeleri arasında seçilen 11 kişilik yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı yürütmenin başı sıfatıyla Odanın yönetiminden sorumlu, Odayı temsil ve ilzama yetkilidir. Yönetim Kurulu, Oda Meclisi içinden dört yıllığına seçimle göreve gelir. Yönetimde görev alanlar Oda Meclisinden, Oda Meclisinde görev alanlar da meslek komitelerinden seçimle işbaşına gelirler. Böylelikle yönetsel mekanizmada aşağıdan yukarıya doğru seçim esasına dayanan demokratik bir yapı mevcuttur sayılı yasa gereği Oda üyelerine ve ilgili kişi ve kuruluşlara verilecek hizmetleri ise Genel Sekreterlik yürütür.

5 Mayıs 1923 tarihinde kurulan Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Anafartalar Caddesinde, daha sonra Ateş Han ın inşa edildiği (halen Balıkçıoglu Han) arsa üzerindeki eski bir binada faaliyete başlamıştır. Daha sonra aynı cadde üzerinde Kınacı Han da faaliyet göstermiş ve 1937 yılında Posta Caddesindeki kendi malı olan oda binasına taşınmıştır. Savaş sonrası ticaretin durgunluğu ve seneleri dünya ticaret buhranı gibi sebeplerin de etkisi ile Ankara Ticaret ve Sanayi Odası uzun müddet bir varlık gösterememiş ve ve sadece bir teşekkül halinde kalmıştır. Ancak 1932 yılından sonra yavaş yavaş Hükümet üyeleri ile temas ve ticari mevzularda fikir ve rapor verme gayretleri içinde olmuştur. 655 Sayılı Kanunun, Odaların ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği anlaşılınca 1943 tarihinde önce 4355 Sayılı ve daha sonra 1950 tarihinde 5590 Sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunlara göre de Ankara Ticaret ve Sanayi Odası yeni Kanunlara intibak maksadıyla meslek gruplarını yeniden belirlemiş ve organlarını oluşturmuştur. Ankara Ticaret ve Sanayi Odası 1950 den sonra Hükümetlerle yakın diyalog kurmuş, Türkiye Odalar Birliği nin kurulmasında öncü olmuş ve TOBB yönetiminde temsilcileriyle görev almıştır. Bu yakın diyalog sayesinde Türkiye nin büyük sanayi kuruluşlarından Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari A.Ş. nin kurucu Üyesi olarak özel sektörü temsilen yeralmıştır yılında Sanayi Odası nın kurulması ile Ankara Ticaret Odası ismini almıştır. Ankara Ticaret Odası, yasada tanımlanan görev ve yetkilerin çok ötesinde hür teşebbüsün sesi olma özelliğini her zaman için muhafaza etmiş, ülke menfaatlerini herşeyin üzerinde bilerek, üyelerinin mesleki menfaatlerinin ülke menfaatleriyle çatışmadan kollanıp gözetilmesinde çok üst düzey ve öncü bir görev üstlenmiştir. Bu anlayışla Ankara Ticaret Odası bugün geldiği noktada dinamizm, yenilik ve iletişimi simgelemektedir. Hizmet düzeyini kesintisiz olarak geliştirip mükemmelleştirme, üyelerine ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek etkin ve kaliteli hizmet sunma, üyelerinin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılma, ülke sorunlarına karşı duyarlılığını sürdürme politikasını güçlendirerek yoluna devam eden Ankara Ticaret Odası (ATO) aldığı ödül ve yürüttüğü faaliyetlerle adını uluslararası düzlemde de duyurmaktadır. Nitekim Ankara Ticaret Odası nın yürüttüğü halkla ilişkiler faaliyetleri IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) nin Mükemmellik 2003 Altın Ödülüne layık görülerek uluslararası alanda da tescillenmiştir yılında 350 tüccar ve 800 küçük esnafla oluşan Ankara Ticaret Odası nın bugün üyesi sayısı 125 bine ulaşmıştır. Halen Ankara Ticaret Odası nda 68 meslek grubunu temsilen komitelerde 444 üye çalışmalarını sürdürmektedir. Bu üyelerin kendi aralarından seçtiği 188 kişilik meclis de ATO üyelerini ve Türkiye ekonomisini ilgilendiren konuları yakından takip etmekte, kararlar almakta ve uygulamaktadır.

6 Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünün tarihsel gelişim süreci ve yapısal dönüşümü Türk Eğitim Tarihi nin gelişimiyle birlikte şekillenmiştir yılları arasında yapılan düzenlemeler, Osmanlı Eğitim Sistemi nde reform niteliği taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mart 1857 yılında Maarif-i Umumiyye Nezareti adıyla kurulmuştur yılından sonra artan talebin karşılanması için vilayet teşkilatlarında yürütülen maarif (eğitim) işleri yeniden düzenlenmiştir. Merkez ile taşra arasında bağlantıyı kuracak yardımcı kurumlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle vilayetlerde maarif müdürlükleri, meclisleri ve müfettişlikleri kurulmaya başlanmıştır. İlk olarak 1898 yılında Ankara da Maarif Müdürlüğünden bahsedilmektedir. 23 Eylül 1908 tarihinde ülke genelinde maarif müdürlükleri hakkında yeni bir düzenleme yapılmış ve maarif müdürlükleri illerde derecelendirilmeye tabi tutularak üç derece tespit edilmiştir. Bu tarihlerde Ankara ili ikinci derece maarif müdürlüğü olarak belirtilmiştir yılında Eğitim Bakanı Mustafa Necati tarafından çıkarılan Teşkilât Yasası yla Türkiye maarif mıntıkalarına ayrılmış; valilikler birleştirilerek eğitim bölgeleri oluşturulmuş ve her bölgenin eğitim-öğretim işlerinin tamamının Bakanlığa bağlı bir Maarif Emiri nin yönetimine verilmesi kararlaştırılmıştır. Ankara, Temmuz 1923 te I. Heyet-i İlmiyye adı altında düzenlenen eğitim toplantısına ev sahipliği yapmıştır. Bu ev sahipliği, ilki 1939 yılında yapılan eğitim şûraları için ev sahipliği geleneğinin başlangıcı olmuştur. Bu sebeple her ilde, Eğitimde Ankara da neler oluyor? konusundaki merak ve ilgi Cumhuriyet in kuruluş yıllarından bugüne kadar süregelmiştir. Bütün bu gelişmeler doğrultusunda, diğer il milli eğitim müdürlüklerine, model ve lider bir kurum olan Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, kendisine bağlı bağlı 9 merkez ilçe müdürlüğü, 16 taşra ilçe müdürlüğü bünyesinde 2239 Okul/Kurumda, derslikte öğretmen ile, öğrenciye hizmet vermektedir.

7 Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (ANKÜTEK A.Ş.) ana sözleşmesi tarih 6807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak tüzel kişilik kazanmıştır. Teknoloji geliştirme bölgesi bünyesinde firmalar 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Ar-Ge faaliyetlerine başlamışlardır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile öngörülen amaçlar bölgemizin temel amaç ve hedeflerini oluşturmaktadır. Bu kapsamda öncelikli amaç ve hedeflerimiz; Ankara Üniversitesinin öğretim üyelerince gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları, bilgi ve akademik alandaki birikimini sanayi ile buluşturarak ülkemizin gelişme ve kalkınmasına sunmak, Üniversite-Sanayii işbirliğinin hızlı ve etkin bir şekilde koordinasyonun sağlanmasına yönelik hizmetler vermektir. Bölgemizdeki Ar-Ge çalışmalarının nitelik ve niceliklerinin artırılması için çaba gösterilirken bir yandan da bölgemizin ikmal edilmesi gereken işlerinin süratle tamamlanmasını sağlamak için, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır. Bu kapsamda; 500 kw gücünde jeneratör, 100 mps destekli fiber optik internet alt yapısı, tam donanımlı 51 kişilik konferans salonu ile daha az sayıda katılımlı toplantı, sunum, iş görüşmesi yapılabilecek toplantı salonu, gerek girişimcilerin gerek Üniversitemizin kullanımına sunulmuştur. Bölgemizin toplam kiralanabilir alanı m2 dir. Bu alan, toplam 48 firma tarafından kiralanmış bulunmaktadır. Bölgemizin doluluk oranı %100 seviyesindedir. Beklemede bulunan 50 nin üzerinde girişimci firma bulunmaktadır. Ayrıca, bölgemizde 3 adet Kuluçka firması bulunmaktadır. Bölgemizce, başta Ankara Üniversitesi olmak üzere Ankara daki ilgili kurum ve kuruluşlarla temas kurulması, Ar-Ge projelerinin başarı öykülerinin paylaşılması, bu çalışmaların Üniversite-Sanayi işbirliğine, ülke ekonomisine yapacağı katkı için gerekli ortamın sağlanması yönünde faaliyetlerde bulunulmaktadır. Toplam: m2 olan yapılaşmaya uygun geniş arazi, Yap-İşlet-Devret modeline uygundur. Bu kapsamda; Bölgemizde kendi öz kaynaklarıyla yatırım yapmak üzere yer talebinde bulunan Kamrusepa Nükleer Ürünler Medikal Sterilizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye 5000 m2 lik yer tahsis edilmiştir. Kapalı alanın yüzölçümü 1.720m2 olan Güney Kore ortaklı firmanın inşaatı tamamlanmış işletmeye açılmıştır. Bölgemizin kurulu kapasitesinin tamamen dolması nedeniyle, kapasitenin yeni kapalı alan yüzölçümünün artırılmasını için yeni inşaat yatırımına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla, Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi ve yeni firmaların kullanımına hizmet verecek 8391 m2 kapalı alanı olan yeni bir bina 2013 Aralık ayında tamamlanmıştır. Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Ankara TTO) Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Ankara TTO) Haziran 2013 de Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. bünyesinde kurularak çalışmalarına başlamıştır. Aralık 2013 de tamamlanmış olan ANKÜTEK A.Ş. nin yeni binası ile ANKARA TTO nun mevcut alanı 30 m2 den kuluçka merkezleriyle birlikte 500 m2 ye çıkartılmıştır. ANKARA TTO nun nihai hedefi Ankara Üniversitesinin bilgi, deneyim ve teknolojik altyapı birikiminin yaygınlaştırılması amacıyla, akademisyenler ile sanayici arasındaki işbirliklerini geliştirerek, üniversitemizin sanayii ile ortaklaşa projelerini artırarak ülkemizin Ar-Ge ye dayalı üretiminin artmasında katkıda bulunmaktır. ANKARA TTO nun gelişim planları arasında öncelikle; teknoloji madenciliği yapılarak, üniversitenin ve mevcut sanayilerimizin yapılageliş kuralları dışında kalan, sanayi sektöründe yeni ve yenilikçi gelişmelere yol açacak araştırmalara yönlenmesi ile ilgili çalışmaların teşvik edilmesi ve yürütülmesi yer almaktadır. Ankara TTO bünyesinde hâlihazırda mevcut bulunan 4 uzman personeliyle çalışmalarına devam etmektedir.

8 Bilkent Cyberpark, Türkiye nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Bilkent Üniversitesi ve Bilkent Holding tarafından 2002 yılında kurulmuş, çeşitli sektörlerde alanında lider 220 nin üzerinde firması, 9 Araştırma Merkezi, 3100 in üzerinde personeli ile Türkiye nin en büyük teknoparklarından biridir. Başta Bilişim olmak üzere, Elektrik-Elektronik, Telekomünikasyon, Biyoteknoloji, Nanoteknoloji, Uzay ve Havacılık Teknolojileri, Medikal Teknolojiler, Çevre Teknolojileri, Manyetik Görüntüleme gibi sektörlerde çalışmalar yapan firmaların yer aldığı Bilkent Cyberpark, Türkiye nin alanında lider çeşitli araştırma merkezlerini de bünyesinde barındırmaktadır. NANOTAM Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, UNAM Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, UMRAM Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi bu merkezlerden bazılarıdır. Bilkent Cyberpark, Türkiye de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ni alan ilk teknoparktır. Uluslararası tanınırlığa sahiptir ve çok sayıda uluslararası kuruluşla işbirliği halindedir. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde de aktif rol almaktadır. Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP), Dünya Bankası nın InfoDev Kuluçka Merkezleri Birliği, TÜSİAD Ar-Ge İnovasyon Çalışma Grubu ve Dünya İnovasyon Platformu (WAINOVA) ve Türkiye de 30 un üzerinde teknoparkın üyesi olduğu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği nin (TGBD) üyesidir. Ankara Teknoparkları arası işbirliği ve Ankara nın teknoloji başkenti markası için çalışan Ankara Teknoloji Platformu (TECHAnkara) nın daimi ortağıdır. Bilkent Cyberpark olarak; 2013 yılında kurduğumuz Teknoloji Transfer Ofisimizle firmalarımıza sunduğumuz katma değerli hizmetleri daha da genişleterek tek çatı altında topladık. Teknoloji Transfer Ofisimiz ile firmalarımıza; iş geliştirme, finansal ve hibe kaynaklara erişim, satış pazarlama, patent danışmanlığı (başvuru ve lisanslama), mali müşavirlik, ürünlerinin ve markalarının basın ve sosyal medyada tanıtımı, sözleşme müzakere ve yürütme desteği gibi hizmetler sunmaktayız. Ayrıca yıl boyunca düzenli eğitimler, seminerler, tanıtım günleri, girişimci yatırımcı buluşmaları gibi birçok etkinlik düzenlenmektedir. Bu hizmetlerin yanında ayrıca üniversite sanayi işbirliğine verdiğimiz önem çerçevesinde; Bilkent Üniversitesi nin insan kaynağına, bilgi ve araştırma potansiyeline erişim, firmalara birebir danışmanlık, firmalarımız ile öğrencileri eşleştirdiğimiz Staj Destek Programı, Bilkent Üniversitesi Kariyer Merkezi işbirliğiyle firmalarımızın eleman ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olduğumuz İnsan Kaynağı Destek Hizmeti de sunduğumuz diğer hizmetlerimizdendir. Bilkent Cyberpark, Texas Üniversitesi IC² Enstitüsü ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı işbirliğinde Mart-Mayıs 2013 dönemleri arasında yürütülen Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) ile Türkiye genelinde 200 kişi üzerinde başvuru arasında seçilmiş 40 kişiye teknolojinin ticarileştirilmesi konusunda 100 saat üzerinde ücretsiz eğitim verilmiştir. Teknoloji Değerlemesi ve Ticarileştirmesi konusunda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi amacıyla başlatılan bu uluslararası Program ülkemizde kendi alanında bir ilk teşkil etmiştir. Gelen talepler doğrultusunda UTTP nin 2. defa açılması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Yakın zamanda Bilişim ve Telekomünikasyon alanında bir kümelenme çalışması başlatılmış olup, bu küme çerçevesinde ortak amaç etrafında toplanan firmalarımıza ihracat yolunda da destek verilecektir yılında Türkiye nin ilk özel Teknoloji Kuluçka Merkezi ni kuran Bilkent Cyberpark, 2012 yılında başlangıç seviyesindeki firmalar için açık ofis ortamı sunan Bilkent Cyberpark Atölye yi de hizmete açmıştır. Girişimciliği destekleyen önemli kuruluşlardan biri olan Bilkent Cyberpark ta her sene yaklaşık 60 kuluçka firmasına yer verilmekte olup ihtiyaçlarının yönünde çözümler sunduğumuz Kuluçka Rehberlik Programı ndan da kuluçka firmalarınız ayrıca faydalanmaktadırlar. Programımızdaki amaç, yeni kurulmuş şirketlerin ölüm vadisi olarak adlandırılan ilk 3 yıllık süreçlerini en rahat şekilde atlatmalarına yardımcı olmaktır. Konut, otel, AVM, spor, eğlence, kongre merkezi, konferans salonları gibi imkânlara sahip, çağdaş bir uydukent üzerinde sakinlerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen Bilkent Cyberpark teknoloji tabanlı girişimciliğin desteklenmesinin öneminin farkında olarak çalışmalarını arttırarak devam etmektedir.

9 Gazi Teknopark 2007 yılının sonuna doğru Teknoloji Geliştirme Bölgesi statüsü kazandı ve Mayıs 2008 de faaliyetine başladı. Oldukça genç bir teknopark olmakla birlikte hızlı bir gelişim gösterdi ve Türkiye nin önde gelen teknoparkları arasında yerini aldı. Gazi Üniversitesinin Gölbaşı yerleşkesinde, Mogan Gölü manzaralı yaklaşık m2 lik bir teknopark alanında yer alan m2 kapalı alana sahip teknopark binasında faaliyet gösteriyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, 2011 yılı itibari ile faaliyette olan 32 teknoloji geliştirme bölgesi kapsamında yapılan değerlendirmede Gazi Teknopark 4. sırada yer aldı. Gazi Teknopark ta Kasım 2013 sonu itibari ile 130 civarı şirket, 700 ün üzerinde nitelikli Ar-Ge personeli ve idari personel istihdam ediliyor ve 200 ün üstünde Ar-Ge ve yazılım projesi yürütülüyor. Gazi Teknopark %100 e yakın doluluk oranıyla faaliyet gösteriyor ve firmalarının yaklaşık yarısı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen teknogirişim sermaye desteğini almaya hak kazanmış olan genç ve başarılı girişimciler ile akademik çalışmalarını ticarileştirmeye çalışan akademisyenlerden oluşuyor. Gazi Teknoparkta, ağırlıklı olarak bilişim, elektronik, enerji-çevre ve biyomedikal alanlarında yapılan Ar-Ge çalışmaları sürdürülüyor. Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından, yerli enerji kaynaklarını harekete geçirerek dışa bağımlılığı azaltmak temel amacıyla yürütülen önemli bazı projeler, Gazi Teknopark ta kurulan laboratuarda gerçekleştiriliyor. Teknoparkta çeşitli sektörlere yönelik önemli yazılım projelerinin yanı sıra, yenilenebilir enerji sistemleri, radar sistemlerinin milli olanaklarla üretilmesi, milli veritabanı, yerli iletişim uydusu projesi, e-devlet kapısı, medikal görüntüleme sistemleri, plazma teknolojileri, güneş enerjisi sistemleri gibi önemli konularda ekonomik ve toplumsal fayda yaratmaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Gazi Teknopark ta 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatı ile sağlanan önemli teşviklerin yanı sıra, yer alan kuruluşlar ve araştırmacılar, birçok nitelikli altyapı, hizmet ve imkâna tek merkezden erişebiliyorlar: Teknopark yönetimi konusunda çok uzun yıllardır tecrübesi olan profesyonel ve deneyimli yönetim kadrosu Bilimsel üretkenliği, akademik kadrosunun genişliği, öğrenci sayısı, sahip olduğu varlıkları itibariyle ülkemizin önde gelen yüksek öğretim kurumlarından olan Gazi Üniversitesi nin desteği ve üniversite ile yaratılabilecek sinerji imkanları Sektördeki diğer firmalara ve üniversitelere erişim ve işbirliği imkanları Mogan Gölü nün şahane manzarasına sahip, hem şehrin karmaşasından uzak, hem şehir merkezine çok yakın, temiz havalı ve huzurlu bir kampüs ortamı Ankara Konya çevre yolu ile hızlı ve kolay ulaşım imkanı Düzenli ve yönetilen bir iş merkezinde yer almanın avantajı (operasyonel ve idari destekler, ortak alan temizlik, 24 saat güvenlik, ortak yaşam alanları vb.) Gazi Üniversitesinin Gölbaşı yerleşkesindeki sosyal tesis bünyesinde sunulan Mogan Gölü manzaralı sosyal ve spor tesisler, otel, restoran, toplantı ve konferans salonları Dünya kalitesinde etkin teknopark hizmetleri (Çeşitli etkinlikler, eğitimler, kuluçka merkezleri, teknoloji transfer hizmetleri, destek hizmetleri, vb.) Gazi Teknopark içerisinde kurulan yaklaşık 300 kw lık Türkiye nin en büyük güneş santrallerinden birisi ile güneş enerjisine dayalı örnek bir uygulama da hayata geçirildi. Enerji kaynaklarının verimliliği, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri konusunda çalışan firmalarıyla öne çıkan Gazi Teknopark ta kurulan bu santral ile hem bünyesine yürütülen çalışmaları teşvik etmeyi hem de diğer teknoparklara örnek olmak hedefliyor. Gazi Teknopark ta, ülkemizin en köklü ve büyük üniversitelerinden olan Gazi Üniversitesi ile işbirliği imkânlarını arttırmaya yönelik çalışmalar da yoğun olarak sürüyor. Gazi Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak staj imkânları yaratılması, akademisyen firmalarının kuluçka merkezinde özel koşullarla desteklenmesi, proje yarışmaları, proje pazarları, teknoloji transfer hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları gibi mekanizmalarla üniversite ile sanayiyi biraya getirmek, üniversitedeki bilimsel bilginin ekonomik değerlere dönüştürülmesi ve girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamak teknoparkın en öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Bu doğrultuda, İş Fikri Yarışması, Bilim Şenliği Proje Pazarı Yarışması ile Sanayi ve Teknoloji Tezleri Yarışması bu yıl ilk kez düzenlendi. Gazi Üniversitesi, Gazi Teknopark ile birlikte sunduğu Teknoloji Transfer Ofisi projesi ile, TÜBitak ın ilk kez başlattığı 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı kapsamında destek verilecek 10 üniversite arasında yer aldı.

10 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince, Hacettepe Teknokent i yönetmek ve işletmek üzere kurulan Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (Hacettepe Teknokent A.Ş.) 10 Ocak 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete ile Hacettepe Üniversitesi Beytepe yerleşkesinde 1 ve 2 nolu alan üzerinde Hacettepe Teknokent kurulmuştur. Hacettepe Teknokent A.Ş. nin tüzel kişiliği 20 Mart 2003 tarih ve 5760 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiştir TL sermaye ile kurulan Hacettepe Teknokent A.Ş. nin ortakları ise Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transferi Ar-Ge Danışmanlık Enerji Sağlık Çevre İletişim San ve Tic A.Ş., Polatlı Belediyesi, Gama A.Ş. ve Akdaş Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. nden oluşmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi dört ayrı açık alandan oluşmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi nin güneyinde m² 1 nolu alan, Hacettepe batı-kuzeybatısında ise m² lik 2 nolu alanı bulunmaktadır. Ayrıca, Ankara ili Polatlı İlçesi Karaboğaz mevkii mücavir alanı içerisindeki İğciler Köyü arazisi içerisinde m² lik açık alanda Hacettepe-Polatlı Teknokenti nin kuruluşu tarih ve sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiştir. Hacettepe Teknokenti nin dördüncü alanı ise üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve küçük ve orta ölçekli sanayicilere 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında sağlanan destek ve teşvik unsurlarından yararlandırmak amacıyla Hacettepe-İvedik OSB Teknokenti nin kuruluşu, Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi nde m² lik alanda gerçekleştirilmiş olup, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak ilan edilmiştir. Toplam m² lik alana sahip olan Hacettepe Teknokent, Türkiye nin en büyük açık alanına sahip Teknokentidir. Hacettepe Teknokent in kuruluş amacı, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek teknolojik bilgi üretmek, ürün niteliğinde ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek; ürün kalite ve standardını yükseltmek; verimliliği arttırmak; maliyeti düşürmek; teknolojik bilgiyi ticarileştirmek; ülkenin yüksek teknolojik ürün ithalat oranını azaltmak ve uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla etkin rol üstlenmektedir. Ülke sanayinin uluslararası piyasalarda rekabet edebilir duruma gelmesi ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulabilmesi için teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun Kararları doğrultusunda teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak amacıyla önemli çalışmaları ekonomiye kazandırmıştır. Hacettepe Teknokent A.Ş., üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmeyi öncelikli amaç olarak belirlemiş olup yüksek teknolojinin geliştirildiği bir buluşma platformu olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Türkiye ye ve dünyaya endüstriyel ürün ve teknoloji üreten, evrensel bilime, teknolojiye ve insanlığa katkıda bulunan, artı değerler yaratan ileri teknoloji firmalarını bünyesine kabul etmektedir. Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla çok sayıda panel, konferans, sempozyum, proje yarışması, ortak proje geliştirme, fikri ve mülkiyet haklarına başvuru ve kazanımlarının korunması gibi önemli konularda çok sayıda etkinlik gerçekleştirilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi nde halen 176 araştırma-geliştirme firması faaliyet göstermektedir nitelikli personelin istihdam edildiği Bölgede, kuruluşundan bu yana 677 proje üzerinde Ar-Ge çalışmaları yapılmış olup, bu projelerden 272 si üzerindeki Ar-Ge çalışmaları halen devam etmektedir. Bölgede yürütülen araştırma geliştirme projelerinin satışından 315 milyon lirayı aşkın ciro elde edilmiştir. Bölgede faaliyet gösteren firmalarca $ düzeyinde ithalat yapılmasına karşılık $ ı aşkın ihracat yapılarak ülke ekonomisine önemli katkı sağlanmıştır.

11 Türkiye nin ilk ve en büyük teknoparkı olan ODTÜ Teknokent in kurulması ile ilgili çalışmalara 1980 li yılların sonunda başlanmış, 1992 yılında teknoloji geliştirmeye yönelik kuluçka merkezleri kurmak ana hedefi altında KOSGEB ile işbirliği içinde ODTÜ TEKMER hizmete açılmıştır. ODTÜ TEKMER de elde edilen başarılı sonuçlar, ODTÜ de bir bilim parkı (teknokent) kurulması çalışmalarını teşvik etmiş ve 2000 yılında ODTÜ Teknokent in ilk binası hizmete açılmıştır. ODTÜ Teknokent, üniversite ile özel sektörün ortak araştırma projeleri sonucunda yeni bilgi ürettikleri bu yeni bilginin inovasyon süreciyle yeni mal ve hizmetlere dönüştüğü, bu mal ve hizmetlerin yüksek katma değerle küresel pazarlara satıldığı bir ekosistemdir. ODTÜ Teknokent te 300 den fazla Ar-Ge firması faaliyette bulunmaktadır. Bu firmaların %60 dan fazlası ilk defa ODTÜ Teknokent te kurulmuş firmalardır. 300 firmada %90 ı üniversite mezunu, doktora veya yüksek lisans mezunu olmak üzere yaklaşık 4100 (3250 Ar-Ge Personeli) kişi istihdam edilmektedir den bugüne kadar firma-akademisyen işbirliğiyle 955 ortak Ar-Ge projesi yürütülmüştür den bu yana 549 farklı akademisyen ile 1612 sözleşme imzalanmış ve 44 farklı bölüm/enstitü ile işbirliği yapılmıştır. Kasım 2013 itibariyle ODTÜ Teknokent te faaliyet gösteren şirketlerinin %51 yazılım-bilişim, %19 u elektronik, %11 i telekomünikasyon, %6 sı medikal teknolojileri, %13 ü ise ileri malzeme, tarım, gıda, uzay-havacılık, enerji, otomotiv, çevre gibi diğer alanlarda Ar-Ge çalışması yürütmektedir. ODTÜ Teknokent bünyesinde kurulan Teknoloji Transfer Ofisi ile üniversitede üretilen akademik bilginin ticari değere dönüşmesi için patent alınmasından, şirket kurulmasına kadar hem finansal olarak hem de yönetsel olarak tüm süreci akademisyenler adına ODTÜ Teknokent yönetimi yürütmektedir. Projeler Ofisi, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı başta olmak üzere tüm uluslararası ve ulusal programlara başvuruda bulunmak için projeler yazmakta ve bu başvuruların sonrasında alınan projeleri yürütmektedir. Kuluçka merkezi olan ODTÜ TEKMER de; akademisyenler, mezunlar ya da öğrenciler tarafından yeni kurulmuş şirketler hiç kira alınmadan 2 sene boyunca desteklenmekte yeni kurulmuş şirketlere, danışmanlık hizmetleri sunulmakta, miktarı küçük de olsa finansal destekler de sağlanmaktadır. Kuluçka evresindeki bu firmalara uygun eğitimin, mentorluğun, danışmanlığın ve finansal desteğin sunulduğu Teknogirişim Kuluçka Merkezi nde firmaların fiziksel alan, ofis ve altyapı ihtiyaçları da karşılanmaktadır. Bu sene dokuzuncusu gerçekleştirilen Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması teknoloji tabanlı girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi için önemli araçlardan biridir. Geçtiğimiz sekiz yılda organize edilen yarışmalar sonucunda 16 yeni şirket kurulması ve ODTÜ Teknokent te başarıyla faaliyet göstermesi, çabaların meyvelerini verdiğini göstermektedir. 8 sene içinde kurulan şirketlerde istihdam edilen kişi sayısı ise 60 a ulaşmıştır. Yarışmanın bu seneki başvuruları da tarihi bir rekor kırarak 1071 online kayıt ve 777 somut proje alınmıştır. ODTÜ Teknokent-ATOM (ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi) adıyla girişimci öğrencilerin oyun yazılımı alanındaki fikirlerini ve projelerini geliştirebilecekleri ve kendi şirketlerini kurma imkanı buldukları ön kuluçka merkezi ise Mayıs 2008 de hizmete girmiştir. Kuluçka evresini tamamlamış ve piyasa koşullarında ayakta durabilen 0-5 yaş firmalara ODTÜ-Teknokent tarafından sunulan desteklerden en önemlisi ise TeknoJumpp İş Hızlandırma Merkezi dir. Bu merkezin amacı ticarileşme sürecinde yer alan teknoloji tabanlı girişimlerin, uluslararası süreçlerini hızlandırmaktır. Tüm bu çalışmaların yanı sıra teknoloji odaklı girişimciliğin desteklenmesine yönelik bir de finansal araç geliştirilmiştir. METUTECH-BAN, Teknokent Teknoloji Yatırımcıları Derneği, erken dönem finansman ihtiyacı olan teknoloji tabanlı girişimciler ve yatırımcılar arasında köprü görevi görmeyi hedefleyen dernek statüsünde bir yapıdır.

12 5.000 işletme, 50 bin çalışan, 17 ana sektör 139 işkolunda on binlerce farklı ürünüyle OSTİM, düşünce ve hayal gücüyle, hayatın her alanında, ihtiyaçları üretiyor! 1967 yılında ruhu idealist, dimağı realist Cevat Dündar ve arkadaşlarının liderliğinde, küçük sermayelerle büyük idealler ışığında kurulan; 80 li yılları yapılaşma, 90 lı yılları kurumsal organizasyon ile tamamlayan ve 2000 li yıllarda atılım hamlesine imza atan OSTİM, hayalden gerçeğe dönüşen bir girişimcilik başarısı... Ankara nın sanayileşmesi OSTİM le başladı. 46 yıl önce kendi imkanlarıyla kooperatifleşerek bir araya gelen üreticiler bugünün büyük firmalarını bünyesinden çıkardı. Ankara sanayisinin öncüleri büyükleri OSTİM den çıktılar. Ankara, siyasetin başkenti olmasının yanında sanayi şehri olma yoluna girmiştir. Dünyanın sayılı üretim alanlarından biri olan OSTİM, kuruluşundaki vizyonunu geliştirerek bugün bölgesinde ve yakın coğrafyada örnek bir model haline gelmiştir. Yalnızca üretmekle kalmayıp farklı kulvarlara açılmış, yerli sanayinin milli bir kimlik kazanmasında öncü rol üstlenmiştir. Merhum Cevat Dündar ve bir grup müteşebbisin 1967 de temellerini attığı OSTİM, günümüzde KOBİ lerin ideallerini büyüterek Türkiye de ortak rekabet ve güç birliği kavramlarını belleklere yerleştirmiştir yılına OSB statüsü alarak altyapı ve üstyapı ile yönetim hizmetlerine hız veren OSTİM, bölgesel kalkınma modelleri ile de sanayicimizin dışa açılmasına öncülük etmiştir. Yetenek, bilgi ve tecrübenin simgeleşen ismi OSTİM artık yerli ve milli marka hedefiyle Türk sanayine fikir veren, misyonunu ülke dışına taşıyan bir değerler zinciridir. 7/24 yaşamın sürdüğü; üretim tesisleri, yaşam alanları, sağlık, eğitim ve sivil toplum kurumlarıyla faklılıklarını ortaya koyan bu büyük yapı; geleceğe güvenle bakabilmenin, üretimin ve en önemlisi Türk insanının neleri başarabileceğinin başarılı bir örneğidir. Faaliyetlerini sadece asli görevleriyle sınırlamayan, toplum yararı için projeler geliştiren OSTİM, işletmelerin yakın gelecekteki konumlarını önemsemiş, onların dış pazarlarda var olabilmeleri için stratejik adımlar atmıştır. Bu stratejilerin kilometre taşlarından biri ise kümelenmelerdir. 6 farklı başlıktaki kümelenmelerle KOBİ lere yeni ufuklar açan OSTİM, bunu sağladığı katma değerlerle de taçlandırmıştır. Firmalarının gerek ulusal gerekse uluslararası başarıları, sektörlerinde aranılan markalar olmaları bu ortak bakış açısının somut göstergeleri olmuştur. Savunma ve havacılık, medikal ve iş makineleri sektörlerinin büyük aktörleri Ankara dadır. Bu sektörlerin marka firmalarının yan sanayi ve çözüm ortakları da yine Ankara da faaliyet göstermektedirler. Sıra katma değerli ileri teknoloji içeren ürünlerin üretilmesine gelmiştir. Ankara sanayisi bu vizyona kilitlemiştir. Ankara ekosistemi değişerek, dönüşerek ve gelişerek katma değeri yüksek üretime geçmektedir.

13 TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU TOBB Genç Girişimciler Kurulu, TOBB bünyesinde çalışan ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. TOBB Genç Girişimciler Kurulu nun Onursal Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Ali Sabancı dır. Genç Girişimciler Kurulu, genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzerine kurulmuştur. Amacı, ülkemizdeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi nedeniyle politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmektir. Genç Girişimciler Kurulu bunun yanısıra; Gençlere kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratmak, Eğitimlerin ve kapasite geliştirmenin yanı sıra genç girişimcilerin iş kurma ve işlerini başarılı bir şekilde sürdürme sırasında da desteklemek, Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirlemek ve bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirmek ve teşvik etmek, Genç girişimcilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturulması amacıyla eğitim programları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek, Genç girişimcilerin sivil toplum kuruluşlarında, yerel yönetimlerde görev almalarını teşvik etmek, çalışmaları ve projelerinde bu kurumlarla ortaklık kurmalarını sağlamak, Konuların özelliklerine gore çalışma grupları kurmak amacıyla kurulmuştur. Ayrıca TOBB bünyesinde kurulmuş olan Genç Girişimciler Kurulu ile koordineli çalışacak İl Genç Girişimciler Kurulu, genç girişimciliği geliştirme konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur. Bugün itibariyle 70 ilimizde İl Genç Girişimciler Kurulu oluşturulmuş olup, hedef tüm illerimizde bu oluşumun yaygınlaşmasını sağlamak ve illerdeki genç girişimci potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmektir. TOBB ANKARA GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU 2009 yılında faaliyete geçmiştir. TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu nun İcra Komitesi Başkanlığı nı Göksel Ayrancıgil üstlenmiştir. Üst Kurul ve İl Kurulları mevcuttur. Üst Kurul Başkanlığını Ali SABANCI yürütmektedir. Ülkemizin 7 Bölgesinde Bölge Başkanları vardır. 81 ilde faaliyet göstermektedir. TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu, Ankara daki oda ve borsaların gönderdiği 400 temsilciden oluşmaktadır.

14 50 yıllık bilgi birikimi ve deneyimi ile yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK); ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda; Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları geliştirmekte, Geliştirilen politikaları hayata geçirmek için gerekli altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamakta, Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmakta, Araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemekte, Ülkemizin uluslararası bilim, teknoloji ve yenilik ilişkilerini koordine etmekte, Toplumda bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncü rol oynamaktadır. Araştırma merkez ve enstitülerimiz milli olması gerekli ve kritik alanlarda çok önemli projeleri tamamlamış olup yeni projeler üzerindeki çalışmaları da hızla sürdürmektedir. Yaptıkları araştırmalar ile TÜBİTAK araştırma enstitüleri şimdi yurt dışına teknoloji ihraç etmektedir. TÜBİTAK ın temel görevleri arasında, doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek, özendirmek yer almaktadır. Bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla, mühendislik, kamu araştırmaları, tıp, çevre, atmosfer yer ve deniz bilimleri, savunma ve güvenlik, tarım, ormancılık ve veterinerlik gibi alanlarda araştırma grupları oluşturarak destek faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, bilim ve teknoloji üretebilen, ürettiği bilim ve teknolojiyi toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürebilen, dünya bilim ve teknolojisine katkıda bulunan saygın bir Türkiye nin yaratılması için vazgeçilmez bir öneme sahip olan bilim insanlarının sayı ve niteliğinin artmasına yardımcı olmak amacıyla, bu kesime yönelik destekleyici ve teşvik edici çeşitli programlar ve etkinlikler yürütmektedir. Bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası ilişkilerimiz geliştirilerek, ülkemizin araştırma ve yenilik kapasitesinin tanınmasına, dolaylı olarak da ülkemizin uluslararası ilişkilerde hak ettiği yeri almasına katkı sağlanmaktadır. Bu ilişkiler, özellikle sanayimizin uluslararası pazarlara açılması, teknolojik yetkinliklerini artırması ve rekabetçi üstünlük kazanmaları için önem arz etmektedir. Bilim ve teknoloji kültürünün toplumumuzun çeşitli kesimlerinde yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak için gerçekleştirilen yarışma ve etkinliklerimize ilaveten bilim ve toplum projelerine mali destek de verilmektedir. Toplumda bilimsel, teknolojik ve yenilik faaliyetlerine yönelik farkındalığın ve bilim okuryazarlığının artırılmasına yönelik etkinliklerin gerçekleştirilmesi, TÜBİTAK ın kurulduğu ilk yıllardan başlayarak, yayınlanan dergi ve kitaplar, gerçekleştirilen yarışma ve şenlikler aracılığı ile hayata geçirilmektedir. Ülkemizin ekonomik ve sosyal refahını artırmak için verilen teknoloji ve yenilik destekleri de, özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilikçilik yeteneği ile rekabet gücünü yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu ana hedef doğrultusunda, ülkemizde teknoloji tabanlı girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, sanayi kuruluşlarının kendi aralarında ve üniversitelerle daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek ve yenilikçilik kapasitesini arttırmaya yönelik faaliyetleri desteklemek de TÜBİTAK ın asli görevleri arasında bulunmaktadır.

15 PROJELER Proje No Sayfa No Proje No Sayfa No Proje No Sayfa No 1 Tahıl Silolarının Isı ve Nem Ölçüm Scada Sistem Yazılım ve Donanım 16 2 Smart Afm: Tak-Çalıştır Özelliğe Sahip Düşük Maliyet Atomik Kuvvet Mikroskobu Geliştirilmesi 17 3 Merkezi Denetimli Sandık Güvenliği Projesi 18 4 Map2heal (Sağlığın Haritası) D Lazer Tarama 20 6 Hastanın İdrar Yollarından Girerek Esnek ve Yönlendirilebilen Bir Endoskobu Hastanın İçinde Hareket Ettiren ve Her Türlü Böbrek Taşlarını Kırarak Tedavisini Yapan Yeni Bir Robotun Geliştirilmesi 21 7 Tıbbi Uygulamalar İçin 980 Nm Diyot Lazer Geliştirilmesi 22 8 Vedubox (Virtual Education Box) 23 9 Gözcü sosyal Medyada Düşünce Analizi kongredeyim.com magicbook-etkileşimli Oyunlu Kitap Hidrojen Enerjili İnsansız Hava Aracı nanofeet-ayak ve Ayakkabı Kokusu Giderici Ayakkabı Tabanlığı ve Deodorant vesiga yekolay.com Parket Robotik Konfor Ht Ideas Paperboard Selüloz Lifli Levhalar atıklardan (Fındık Kabuğu ve Pirina-Zeytin Küspesi-) Isıl Değeri Yüksek, Kükürt İçermeyen ve Gübre Özelliği Bulunan Biyokömür Eldesi yumurta Parazitoiti Trichogramma Pintoi nin Kitle Üretimi larva Parazitoiti Venturia Canescens İn Kitle Üretimi larva Parazitoiti B. Hebetor un Soğuk Koşullarda Kısa ve Uzun Dönem Depolanması risk Analizinde Yenilikçi Uygulamalar Beslenme Okulu Obezitede Yenilikçi Uygulamalar doktor Bul-Sağlık Turizm Biyo-Aktif Yara Grefti:rejeneratif Tıp Uygulamalarına Yönelik Sığır İnce Bağırsak Submukoza Tabakasının Hücrelerinden Arındırılması Yöntemi Kas Yaralanmasında Fibrin Mikroküreler: Trombositten Zengin Plazma, Alginat ve Trombin Kullanılarak Fibrin Mikrokürelerin Hazırlanması Yöntemi aktif Kemik Tozu tendon Hasarına Yönelik Yeni Nesil Biyomalzeme İnsan Yağ Dokusu Kaynaklı Biyo-İskele:adipoz Doku Ekstraselüler Matriksinden Rejeneratif Tıp Uygulamaları İçin Biyolojik İskeleler Oluşturma Yöntemi sezgisel Optimizasyon Tekniklerine Dayalı Lojistik Planlama Yazılımı elektromanyetik Kalkanlama Özelliğine Sahip Kumaş Geliştirme Projesi a2 İnteractive karbondioksit ve Atık Suyun Çevreci Alg Biyo-Reaktörü İle Değerlendirilmesi Polimer Malzemelerden Yaraları Tedavi Edici, Antimikrobiyal, Analjezik ve Antipiretik Özellikli Nanoelyaf Yara Sargı Materyalleri Üretimi ve Yöntemi kopyası Elde Edilemeyen Desen Baskısı Yöntemi roagv Robotik Taşıma Sistemleri Holoarc termik Santral Baca Gazı Kullanarak Mikroalglerle Co2 Emisyonlarının Azaltılması ve Biyokütleden Yeşil Kömür Üretimi Biyo-Pil: Bakterilerden Elektrik Eldesi e-dap Geliştirilmiş, Veri Kontrol Özelliği Olan Arama Raporlama Çizelgeleme Yazılım Çerçevesi otellerde Mobil Ödeme ve Giriş Kontrol Sistemi üç Boyutlu Sanal Dünya Platformu mobil Geçiş Sistemi üç Boyutlu Yazım ve Yeni Nesil İmalat İçin Renkli Optik Tarama Sistemi Geliştirilmesi düzlemsel Üç Boyutlu (3B) Kan Analiz Sistemi Geliştirilmesi akıllı Tarla Pülverizatörü ekolojik, topraksız, alternatif Enerji Isıtmalı Seralar akıllı Sensör Taşları aşı, ilaç ve Organ Taşıma Kiti termoelektrik Beyin Soğutucu termoelektrik Güneş Paneli tarım Ürünleri Üretim-Satış Kalkınma Kooperatif Birliği Projesi manyeto-reolojik Gerçek Zamanlı Sönümleyici Sistem smartmate termik Santral Baca Gazı Kullanarak Mikroalglerle Co2 Emisyonlarının Azaltılması ve Biyokütleden Yeşil Kömür Üretimi sınır Eleman Yöntemi Tabanlı Ticari Yazılım Geliştirilmesi (Bee_V1) aerojel Tabanlı Komposit Yalıtım Malzemeleri Geliştirme Projesi dsoffice Piyade Taktik Data Link Sistemi(Er-Link) insansız Araçlar Hamlem Su Tasarruf Cihazı: Doğa ve Cebin İçin Akıllı Bir Çözüm kentsel Dönüşüm Amaçlı Hak Sahipliği Tespit Yazılım ve Çözümleri Gayrimenkul Değerleme Amaçlı Cbs Analizleri-Gayrimenkul Küme Değerleme Çözümleri dslr lar İçin 3D Objektif Girişimci Bayanların Profesyonel Site ve Apartman Yöneticisi Olmalarını Sağlayan Sosyal Sorumluluk Projesi tan-100: Güneş Enerjili İnsansız Hava Aracı atomik Katman Kaplama Sistemi radar Soğurucu ve Anti-Termal Özellikli Plaka ve Kumaş Üretim Teknolojisi Geliştirmek ve Prototip Ürün İmalatı Hibrid Pv-T Güneş Gözesi Tasarımı karma Gerçeklik (Augmented Reality) Katmanlı Sosyal Oyun Mekanikleri İle Desteklenmiş Lokasyon Tabanlı Mobil Reklam ve Pazarlama Platformu Üç Boyutlu Optik Ölçüm Cihazı Raylı Sistemlerde Vibrasyon Analizörü İle Arıza Bulma ve Oluşabilecek Tren Kazalarına Karşı Erken Uyarı Sistem Çözümleri Bilişim Güvenliği Ürünleri Analiz ve Denetim Yazılımı saga: Sualtı Gözlem Aracı deri Yaralanmalarında Kullanılmak Üzeri Biyomedikal Malzemeler Üretilmesi sosyal Ağlarla Entegre Dinamik İçerik Platformu Gezgin mikroalgden Omega-3 Yağ Asidi Üretimi Boyutlu Fen Bilimleri Sanal Laboratuvar Uygulamalarının Çoklu Platform Çıktıları kayıtlı Elektronik Posta Platformu vıgenos Plus-Ankara Genetik Veri Analiz ve Karar Destek Merkezi Patobox-Patojen Otoanalizör Cihazının ve Kitlerinin Üretilmesi ve Ankara Medikal Sektörüne Tanıtılması ayakkabı Kokusu Mu O Da Ne? değerini Anlamak İçin Kaybetmeyi Bekleme deprem Engel Tanır dikkat Sinekler Gelemez küflenmeye ve Aşınmaya Karşı Klişa Piknik Sepetim kızartma Yağlarından Sabun kızartma Yağlarından Bulaşık Deterjanı elektrik Üreterek Çevre Bilincini Geliştirmek çevreci Paspas Basit Makinelerin Tarımda Kullanımı tak Gözlüğü, Dinle Müziği Ak-Sıs (Akıllı Sistemler) deniz Kabuğu Filtresi sese ve Dokunmaya Duyarlı Anahtar-Işıklı Oda Spreyi dijital Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi ve Kullanımı çölyakla Tatlı Hayat Görme Engelliler İçin Kullan-At İlacları alternatif Metotla Hayatboyu Eğitim Projesi Peçetelikli Tepsi ipek Yolu nda Ankara doğayı ve Doğalı Koruyalım kolon Sistemi İle Atık Sularda Boyar Madde Arıtımı olumsuz Saklama Koşullarında Renk Değiştirebilen Doğal İndikatör; Akıllı Ambalaj Etiketi Tasarımı teragnostik; Nano Ölçekte Algılama, Teşhiş ve Tedavi kapaklı Ceviz Kıracağı tekerlekli Sandalye İçin Tek Kullanımlık Minder Flash Bellekten Turizme Köprü Basit Bir Lazer İşaretleyicisi ve Cep Telefonu Kullanarak Parmak İzi Görüntüleme yaprak Bitinin Doğaya Zararlı Kimyasallar Kullanılmadan Yok Edilmesi taşıt İçindeki Canlılar İçin Koruma Sistemi kapalı Sulama Projesi Güvenli Servis Masası Geliştirilmiş Dizaynı İle Tasarruflu Ütü Masası ebruli sağlıklı Tatlılar çocuk Dostu Şehir Ankara kalp Krizine Erken Müdahale model Uçak Güvenlik Kafesi Boyalı Kromozomlar mesleki Eğitimde 3D Katem Hobi Atölyesi dengel Comenıus European Busıness Beyond Borders-Ebb 142

16 s Tahıl Silolarının Isı ve Nem Ölçüm SCADA Sistem Yazılım ve Donanımı Artec İleri Araştırma Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti. Tahıl silolarında ortam ısı ve nem ölçümlerinin sürekli olarak ölçümü ve denetlenmesi amaçlanmaktadır. Depolanan ürünün çimlenme, yanma ve donmaya karşı denetim altında tutulması gerekmektedir. Uygulamada karşılaşılan açmazların çözümü ile birlikte depolama yapan gerek devlet gerekse özel sektörün çok önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacaktır. İzlenecek yol hartası: Prototiplerin saha denemelerinin yapılması bunun için en az 2 mevsim değişikliğine ihtiyaaç duyulmaktadır. Deneme üretimlerini gerçekleştirimi Yurt içi ve yurt dışı pazarlara girmek için aktif pazarlama, fuar vs. gibi etkinliklere katılım Dolar 10 tona dayanıklı Isı ve Nem Duyarga SCADA yazılım görünüm_1 SCADA yazılım görünüm_2 Turan ŞENCİL Adres: Hacettepe Üniversitesi Teknokent 2. Ar-Ge binası No:14/B Beytepe-Ankara Telefon: E-posta adresi: BİLİŞİM/YAZILIM SCADA yazılım görünüm_3

17 17 Smart Afm: Tak-Çalıştır Özelliğe Sahip Düşük Maliyet Atomik Kuvvet Mikroskobu Geliştirilmesi Asensis Nanoteknoloji Müh. Dan. Ar-Ge Bilimsel Cih. İml. San. Tic. Ltd. Şti. Nanoteknolojinin olmazsa olmaz cihazlarından olan atomik kuvvet mirkoskopları, yüksek fiyatları, hantal yapıları ve kullanımındaki zorluklar nedeniyle erişilmesi zor cihazlardır. Projemiz kapsamında geliştirilen cihaz bu cihazlara alternatif oluşturabilecek kabiliyette olmasına rağmen, taşınabilir, düşük maliyetli ve kolay kullanım gibi özelliklere sahiptir. Cihaz nanometre boyutunda yüksek çözünürlükte 3 boyutlu görüntü alarak mikroelektronik, tıp ve genetik gibi pek çok bilim dalında biliminsanlarına yeni uyuklar açmaktadır. Şirketimiz, ülkemizde alışık olunmadığı seviyede teknolojiler geliştirmeyi alışkanlık edinmiş, bilgi birikimi, ileri teknoloji cihaz geliştirme deneyimi ve Hacettepe Üniversitesi ile TOBB ETU Üniversitesindeki başarılı akademisyenlerle kurduğu işbirliği sayesinde bu alışkanlığını sürdürmeyi hedef edinmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ile kurulan şirketimiz ilk olarak Atomik Kuvvet Mikroskobu Projesini hayata geçirmiştir. Proje kapsamında metrenin milyarda biri çözünürlükte 3 boyutlu olarak görüntü alabilen, kolay kurulum ve kolay kullanım özelliklerine sahip, düşük maliyetli bir cihaz geliştirilmiştir. Bu teknolojinin muadili olan teknolojilerde cihazın kullanımı son derece zahmetli, uzmanlık gerektiren bir iştir ve cihazın satış fiyatı da USD ye kadar çıkabilmektedir. Cihazımızın fiyatı ise dolar seviyesindedir. Cihaz bilgi yoğun bir süreçle geliştirildiğinden esas katma değerini burdan almaktadır. Maliyeti USD nin altındadır. Bu cihaz prototip olarak geliştirilmiştir. Seri üretim için yatırımcı arayışına girilmiştir. Şirketimizin 3 yıllık hedefleri ise: 3 ay içinde Atomik Kuvvet Mikroskobunun seri üretimine başlamak. Kalp krizi erken tanısı için biyosensör ve cihaz geliştirilmesi projesini başlatmak ve 2 yıl içinde sonuçlandırmak. Şirketimizin hassas konumlandırma ve hassas algılama konusundaki yeteneklerinin savunma sanayindeki muhtemel projelerede değerlendirilmesini sağlamak şeklinde özetlenebilir Dolar %99 yerlilik payıyla üretilecek şekilde geliştirilen Smart AFM cihazı Smart AFM ile alınmış bir DVD yüzeyinin yüksek çözünürlüklü görüntüsü Benzerlerinin aksine Smart AFM cihazı taşınabilir bir cihazdır ve bir laptop ile kullanılabilecek kadar da pratiktir. Fikret KUŞ Adres: Kosgeb Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkez Müdürlüğü T1 Binası İşlik No: A1 Beytepe/Ankara Telefon: E-posta adresi: BİLİŞİM/YAZILIM Şirketimizde üretilen yüksek hassasiyetli sensörümüzün probu. Probun ucu bir atoma kadar sivrilmektedir

18 s.18 Merkezi Denetimli Sandık Güvenliği Projesi 18 ATOSİS Araç Takip ve İletişim Sistemleri Müh. Müş. Makine Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. Merkezi Denetimli Sandık Güvenliği Projesi kapsamında; seçim gününde, sürecin başlangıcından bitişine kadar merkez ile seçim kurulları ve oy verme noktaları arasında seçim sandıklarının güvenliğini elektronik ortamda sağlayan, durumlarını izleyen ve itirazları azaltacak şekilde raporlayan bütünsel bir sistem amaçlanmıştır. Her bir sandık, GPS ve GPRS donanımıyla sandığın teslim alınmasından, teslim edilmesine kadar geçen sürede; izlediği güzergâh, içine atılan oy sayısı, sandığın açılıp-kapanması ve oy verme işlemi süresince bulunduğu sabit konuma ait coğrafi koordinatlar, harita üzerinde merkezden izlenir ve raporlanarak sürekli denetim altında tutulur. Anlık ve tek seferlik şifre ve/veya elektronik kart okuyucu kullanılarak her bir sandık için o sandığa özel yetkilendirme, merkezdeki sunucudan yapılır. Yetkili kişi uygun şifre ve/veya doğru kart bilgilerini sandığın üzerindeki birime giriş yaparak sandıktaki elektronik kilidin açılmasını sağlar. Tüm Paydaşlardan Teknik İsterlerin Toplanması Ön Sistem Yazılım ve Donanım Tasarım Dokümanının Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Tam Donanım&Yazılım Planının Oluşturulması ve Kritik Tasarım Onay Basamaklarının Belirlenmesi Donanım&Yazılım Testi ve Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi Prototip in Onayı Satış ve Pazarlama Faaliyetleri ,00 TL Atila YUMUŞAK Adres: Üniversiteler Mah Cad. 2. Ar-Ge Binası Kapı No:63 Kat:1 Daire: Beytepe/Çankaya-Ankara Telefon: E-posta adresi: BİLİŞİM/YAZILIM

19 19 Map2heal (Sağlığın Haritası) Cempaul Kalp Cerrahisi ve Sağ. Hiz. Yazılım İnternet Telekomünikasyon Dan. ve Turz. Ltd. Şti. Sağlık Turizmi ve Online Randevu Sistemi Avrupanın en genis çaplı saglık haritası ile tanısın. Map2heal ile nerede olursanız olun, size sizin dilinizde hizmet veren, alanında uzman doktorlara ve saglık kuruluslarına ulasın. Aklınıza gelebilecek her türlü saglık merkezi hakkında 16 ayrı dil destegimizle dünya çapında arama yapabilir ve saglık turizmi haritanızı en dogru platformda arastırabilirsiniz. Acil saglık sorunlarınızda sigortanızın geçerligini ögrenebilir, panik butonunu kulanabilir yada doktorunuzla anlık iletisim kurabilirsiniz. Ilk üç. ay içerisinde ikinci prototipimizi çıkarttıktan sonra, beta version ile kullanıcı kitlemize hizmet verebilir hale gelmeyi planlıyoruz. 3. ayın sonunda, üç yıl boyunca kullanıcı kitlemize en iyi sekilde ulasarak ağımızı genisletmeye ve tüm Avrupa ya destek vermek için adımlar atmaya baslayacagız TL Dr. Tayfun AYBEK Adres: Cad Hacettepe Teknokent 4. Ar-Ge Ek İdare ve Kuluçka Merkezi No:95 O_s no:42 Beytepe/Ankara Telefon: E-posta adresi: BİLİŞİM/YAZILIM

20 s.20 3D Lazer Tarama 20 Dbnet Bilişim Planlama Harita Eğt. Hizm. Elekt. San. ve Tic. Ltd. Şti. İnsansız Hava Aracı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), grafik ve grafik olmayan coğrafi bilgilerin ve bu bilgilere bağlı diğer verilerin, bir sistem içerisinde ele alınıp sınıflanması, düzenlenmesi, saklanması ve sistemdeki bu bilgilerin istenen amaca uygun sorgulanarak analiz edilmesi yoluyla gerekli detay bilgiye ve buradan da sonuca en hızlı biçimde ulaşabilmenin yoludur TL Ömer Faruk UYAN Adres: Hacettepe İvedik OSB Cd No:61/7 İvedik/Ankara Telefon: E-posta adresi: BİLİŞİM/YAZILIM

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci. Ankara Özel Sayısı. Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano

Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci. Ankara Özel Sayısı. Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano ISSN:2148-5585 Ocak, 2015 - Dört ayda bir yayınlanır. Ankara Özel Sayısı Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano Ankara'nın iş ve

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası TÜSI AD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve Ulusal I novasyon Girişimi Yol Haritası Serisi 1: Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası 2009 2009 REF, Tüm Hakları Saklıdır Uzay Ve Havacılık Teknolojileri

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler KURUMSAL PROFİL 02 Kurumsal Profil 04 Kısaca Halkbank 04 2013 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 05 Ortaklık Yapısı 06 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 09 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09 POZİTİF ENERJİ EWE TURKEY HOLDİNG ŞİRKET PROFİLİ 2013 İÇİNDEKİLER 04 KURUMSAL 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 08 Genel Müdürlerin Mesajı 10 2013 e Bakış 12 Kısaca EWE Turkey Holding 14 Temel Finansal

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ Editörden Ülkemizde siyasette, ekonomide yeni bir kalkınma hamlesi için

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA!

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! 38 EKONOMİK FORUM HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! CUMHURİYETİN 100. YILINA RASTLAYAN 2023 İÇİN TÜRKİYE NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR: DÜNYANIN İLK EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK, 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Detaylı

GÜNDEM TEKNO. Akıllı Teknolojiler. Ne Kadar Akıllı Olacak? Geleceği İyi Okumak Gerekiyor YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR

GÜNDEM TEKNO. Akıllı Teknolojiler. Ne Kadar Akıllı Olacak? Geleceği İyi Okumak Gerekiyor YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR TEKNO GÜNDEM Yıldız Teknopark Dergisi Yıl:1 Sayı:4 Kasım-Aralık 2014 Akıllı Teknolojiler Ne Kadar Akıllı Olacak? YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ Geleceği İyi Okumak

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013 ZAMANIN RUHUNU OKUMAK Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2013 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet,

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz Raporumuz Hakkında Mars Logistics olarak bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2012 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı paydaşlarımıza aktarmayı hedefliyoruz. Bu raporu hazırlama sürecinde

Detaylı