AVUKATLIK MESLEĞĠNĠN ĠCRASINDA TEKNOLOJĠNĠN KULLANIM ÖNEKLERĠ VE DEĞERLENDĠRMELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVUKATLIK MESLEĞĠNĠN ĠCRASINDA TEKNOLOJĠNĠN KULLANIM ÖNEKLERĠ VE DEĞERLENDĠRMELER"

Transkript

1 AVUKATLIK MESLEĞĠNĠN ĠCRASINDA TEKNOLOJĠNĠN KULLANIM ÖNEKLERĠ VE DEĞERLENDĠRMELER Doç.Dr. Tekin MEMĠġ * I. GĠRĠġ Dün geçti, bugün yeni şeyler söylemek lazım Mevlana Her şeyin değiştiği, yenilendiği bir çağda mesleklerin icra şekilleri de değişmektedir. İletişim ve bilişim alanındaki teknolojilerin yenilenmesi ve gelişmesi ile birlikte bütün mesleklerin icrası kolaylaşmakta ve daha geniş kitlelere hizmetler sunulabilmektedir. İletişim ve bilişim alanındaki gelişmelerle birlikte yeni pazarlama ve reklam stratejileri de geliştirilmiştir. Yeni müşterilere ve daha fazla sürüme erişmek isteyen kimseler tarafından bütün gelişmeler değerlendirilmekte, ya doğrudan satış ya da reklam aracı olarak kullanılmaktadır. Bu gelişmelerle birlikte, doğrudan satış, mesafe satışları, elektronik satış kavramları hem ticari hem de hukuk alanında telaffuz edilmeye başlanmıştır. Yeni ekonomi, e-ekonomi, sanal ticaret de iletişim ve bilişim teknolojilerinin ortaya çıkardığı kavramlardır. Teknolojik yenilik ve gelişmelerden yargı aşamasının vazgeçilmez bir parçası olan avukatlık mesleğini icra edenler de yararlanmalıdır. Bütün mesleklerde olduğu gibi, bu yararlanmanın sınırları da elbette hukuk düzeni tarafından belirlenmektedir. Ancak hukuk kuralları, çoğu kez olayların arkasından gelmekte, problemler ortaya çıktıktan sonra vazedilmektedir. Hayatın gelişim sürecinde gelişen tekniklerin bir kısmı zaman içinde kolayca ve yadırganmadan yaygınlaşmaktadır. Daktiloların yerini, bilgisayarların; mektuplar, kağıtlar ve zarfların yerini telefonların, faks cihazlarının, fotokopi makinelerinin alması; hatta büro içi server kullanımları ile ağların oluşturulması hiç de yadırganmadan yerleşmiştir. Ancak teknolojik gelişmelerle birlikte sanal avukatlık bürolarının oluşması, birbiri ile hiç tanışmadan * A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi.

2 iletişim araçları ile danışma hizmetinin verilmesi, hukuk otomatlarının devreye girmesi, çözülmesi gereken yeni sorunlar olarak karşımızda bulunmaktadır. Burada vazedilmesi gereken hukuk kuralları ve mesleğin icrası sınırları olan ve olması gereken hukuk düzeni tarafından ayrıca ortaya konulacaktır. Aslında bu çalışmada bir geleceğe bakış perspektifinin çizilmesi hedeflenmiş, en azından gelecekte yeni teknolojilerin avukatlık mesleğinin icrasında oynayacağı rolü tespit etmeye yönelmiştir. Bu nedenle bakış açımız hem teknolojik gelişmeler hem de avukatlık mesleğinin yönelimleri ile ilgilidir. Bu bakış açısının sınırlarını da sadece ülke şartları ile değil global bir vizyon la belirlememiz gerekmektedir. Bildiride öncelikle avukatlık mesleğinin icra edilmesinde ve hizmetin daha geniş kitlelere ulaştırılmasında kullanılan tekniklere örnekler verilecek ve bunların mevcut yasalar çerçevesinde hukuki değerlendirilmesi ele alınacaktır. Bu konuda özellikle internet teknolojisinin kullanımı ve Türkiye Barolar Birliğinin bu konudaki tutumuna daha ayrıntılı bir şekilde yer verilecektir. A. ZAMAN AVCILIĞI ve ÜRETĠMĠN DEĞĠġMESĠ Bilişim bilimi alanında faaliyet gösteren araştırmacıların bir amacı da mevcut bilgilerin kullanıcılara daha kolay ve sistematik olarak ulaştırılmasını sağlamaktır. Bilgilerin kullanıcılara en kolay ve sistematik ulaşımını sağlamanın en doğru yolu da bilgilerin bilgisayar ortamında işlenmesi ve sunulmasıdır. Bilgilerin, bilgisayar ortamında kolay tasnifi, arama, kullanma ve bilgi işlemelerin hızlılığı, her meslekten insana kolaylıklar sağlamakla birlikte, içtihatların ciltler tuttuğu, kanun sayılarının binlerle ifade edildiği hukuk bilimi ile uğraşanlar için daha bir önem taşımaktadır. Zaman izafi bir kavram olarak kabul edilmektedir. Zamanı değerli olanlarla-olmayanların bir saatlik süresi aynı değildir. İnsan oğlunun tekerlekten motorlu araçlara geçmesi yüzyıllar almıştır; ancak son yüzyılda baş döndürücü ve artık takibi bile güç olan gelişmeler yaşanmaktadır. Toplumlar için de zamanın kullanılması son derece önemlidir. Geçen yüzyıllarda kaybedilen on yıllar ya da yıllar önemliydi; ancak bu yüzyılda aylar ve günler bile toplumlar arasındaki farkı büyük ölçülerle açabilmektedir 1. 1 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Erkan, H.: Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1993, s. 141 vd. 2

3 Bilgiyi üreten toplumlarla onu sadece tüketen toplumlar arasındaki fark, sanayi toplumu aşamasındaki farka göre bilgi üreten toplumlar lehine ve tüketenler aleyhine daha da açılacak ve belki de bir çağlık fark, iki çağlık farka çıkacaktır 2. Bilgi çağında girdiler farklılaşmıştır. Tarım toplumunda temel girdi toprak ve insan emeği iken sanayi toplumunda temel girdi makine gücü, bilgi toplumunda ise bilgidir. Klasik sanayi ürünlerinin ekonomideki ağırlığı artık azalmıştır. Bilgi şimdiye kadar olmadığı kadar değerlenmiştir ve bedele çevrilebilme imkanına kavuşmuştur. Üretimin ağırlığı, sanayi toplumlarında fabrikalarda iken, bilgi toplumunda araştırma merkezlerinde yoğunlaşacaktır. Meslekleşme süreci de bilgi-uzmanlık-danışma temeline dayanacaktır 3. Sermaye birikimi de önemini kaybederek yerini bilgi birikimine bırakmıştır. Bilgi üretiminin sağlandığı iletişim araçları sayesinde ulusal sınırlar ortadan kalkmaya başlamış, globalleşme olgusu ile karşılaşılmış ve ulusal ekonominin yerini dünya ekonomisi almıştır 4., Aşağıda çıkarılan tabloda sanayi toplumu ile bilgi toplumu arasındaki temel karakteristik farklar daha belirgin olarak görülebilmektedir 5 : SANAYĠ TOPLUMU Maddi Mal Üretimi Üretim Fabrikalarda Değişim Ekonomisi Sermaye Birikimi Ulusal Sınırlar Ulusal Ekonomi Parlamenter Demokrasi BĠLGĠ TOPLUMU Bilgi Üretimi Üretim İletişim Ağlarında Sinerjik Ekonomi Bilgi Birikimi Globalleşme Dünya Ekonomisi Katılımcı Demokrasi Erkan, s Burada artık şirketlerin hukuki sorunlarla karşı karşıya kaldığında bir avukat tutmak yerine uzman avukat ile çalışma yolunu seçeceği örneği verilmektedir (Bkz. Erkan, s. 80). ġanlısoy, S.: Bilgi Toplumunda Ortaya Çıkabilecek Sorunlar, Dokuz Eylül İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 1999, s ġanlısoy, s

4 B. BĠLGĠ YÜKÜ - DEĞĠġEN BĠLGĠ ve ÇÖZÜM Bilgi parmak uçlarınızda 6 Bill Gates Çağımız artık bilgi çağı olarak adlandırılmakta, bilginin servet olduğu ifade edilmektedir. Bilgiye sahip olmanın klasik servet unsurlarından daha önemli olduğunu görmüş bulunuyoruz. Gerçekten Microsoft firmasının bütçesinin devlet bütçelerini geçmesi ve ilk sıralara oturması bilginin değerliliğini ispatlamaktadır 7. Fakat bilgi çağına getirilen en büyük ve ciddi eleştirilerden birisi, bilginin son derece fazlalaşmış olmasıdır. Bu bilgi o kadar çoğalmış ve ağırlaşmıştır ki, artık altından kalkılamaz hale gelmiştir. Örneğin petrol şirketi Exxon un Federal Enerji Bürosu na gönderdiği bir tek raporun kalınlığı sayfadır. Bu da yaklaşık olarak bin cilt tutmaktadır. Ülkenin tek meselesinin enerji olmadığı düşünüldüğünde bu bilgi yükünün ne denli ağırlaştığı anlaşılacaktır. Bu bilgiyi kimin okuyacağı, nasıl değerlendireceği ve analiz edeceği ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır 8. Günümüzde bilginin bir diğer riskinin de özellikle hukukçular için burada belirtilmesi gerekmektedir: Bu da bilginin sürekli değişkenliği. Hızla değişmek, bilginin kendi tabiatında olan bir şeydir. Bu konuya Drucker in 9 örneği uygun düşmektedir. Ünlü düşünür Sokrates, taş ustası idi ve geçimini bu yolla temin ediyordu. Taş ustası Sokrates, şayet kendisini günümüz taş ustalarının çalışma yerlerinde bulsa idi çok fazla yabancılık çekmezdi. Ancak düşünür Sokrates, modern felsefenin sembolik mantık ve dilbilim gibi anahtar disiplinlerinin hem ilgi alanları hem de kullandıkları araçlar karşısında afallayıp kalırdı. Bütün olumsuzluklarına rağmen hızlı değişimin aynı zamanda şans olduğu, belirsizlik olduğu ve beklenmedik yerlerden gelen rekabet anlamına geldiği de unutulmamalıdır 10. Hukukçular için de aslında durum farklı değildir. Binlerce kanun ve yüz binlerce içtihat içinden olaylara nasıl bakılabileceğine, problemlerin nasıl çözümlenebileceğine dair net bilgiler çıkarmak oldukça zordur. Birbirinden farklı zamanlarda defalarca aynı sorunlar tekrarlanmaktadır Information at your fingertips sözü, Bill Gates in 1990 yılında Comdex Fuarında ortaya attığı bir slogandır. Bilginin insanların ulaşabileceği yakınlıkta olması, onu elde etmek için fazla zaman harcanmaması gereğini ifade eder. Bill Gates in şahsi servetinin 54 milyar dolar olduğu (Hürriyet Gazetesi, ) ve şirketinin cirosunun 507 milyar dolarlık cirosu ile devletler sıralamasında ilk 10 da yer aldığı düşünülürse bilginin değerlenmesi daha iyi anlaşılabilir (Hürriyet Gazetesi, 19. Temmuz 1999). Bkz. Akyol, T.: Toffler de Bilimsel Metod, Demokrasi ve Gelenek, Liberal Düşünce 1996, Cilt 1, Sayı 1, s Akyol, bu örneği, bilgi yükünün temsili demokrasiyi, parlamentoları ve hükümetleri felce uğratmasını açıklamada kullanmaktadır. Aslında bu konuda bir başka mecrada Mevlana da aynı şeyleri dile getirir: Gönüle vuran bilgi adama yardım eder, dost olur; bedene vuran bilgi yük kesilir (Mesnevi, C. I, s. 565). Drucker, P. F. (Çev: Karanakçı, B.): Yeni Gerçekler, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2. Baskı, Ankara 1992, s Toffler, A. (Çev: Çorakçı, B.): Yeni Güçler Yeni Şoklar, İstanbul 1992, s

5 C. Avukatın Yeni Teknolojileri Kullanımı ve Özen Yükümü Avukat, yüklendiği görevi, bu görevin kutsallığına yaraşır bir şekilde ifa etmek zorundadır (AK.m.34). Avukatın bu özen yükümünü ihlal etmesi sonucu ortaya çıkan zararı tazmin yükümlülüğü bulunmaktadır 12, 13. Avukat, sözleşmeye göre borçlandığı ifa türünü veya biçimini nicelik ve nitelik bakımından yerine getirmez ise bu takdirde yükümlülüğünü ihlal etmiş olur. Genel olarak bilinen ve uygulamaya dönük meslek kurallarının ihlalinde meslek hatası ndan bahsedilir 14. Meslek hatası, sözleşmenin ihlali, edimin yerine getirilmemesi, kötü yerine getirilmesi veya gecikmesidir 15. Özen yükümünün çerçevesini, sözleşme gereğince görülecek işin türü, güçlüğü, mesleki bilgi derecesi de göz önünde bulundurarak tayin etmek gerekir. Bu noktada işin karmaşık olması, müvekkil için taşıdığı önem arttıkça vekilin özen yükümü de artmakta; hatta iş uzmanlık gerektiriyorsa bir uzmana danışma da vekilin özen yükümü içinde kabul edilmektedir 16. Borçlar Kanunu 390/I e dayanarak, vekilin özen yükümlülüğünü işçinin işverence bilinen, bilinmesi gereken bilgi derecesi, yetenekleri ve diğer hususiyetlerinin dikkate alınarak avukatın özen yükümünün tayin edilmesi yönündeki görüşe katılmak mümkün değildir 17. İşveren ve işçi arasındaki ilişkinin özelliğinden doğan özen yükümü ölçütünün avukatla müvekkil arasındaki ilişkide uygulanması kanaatimce doğru değildir. Avukatla müvekkil arasındaki ilişkinin güvene dayalı olması, özel statü kuralları ile düzenlenmesi, işveren-işçi konumlarının düzey farklılığı avukat-müvekkil ilişkisini, işveren Bu konuların tartışıldığı geniş bir kapsamlı bir başka çalışma için bkz. Ġnanıcı, H.: 2000 li Yıllara Girerken Avukatlık Mesleği ve Geleceği, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, Ocak 2000 Ankara, Cilt 4, s. 269 vd. Müderrisoğlu, F: Avukatlıkta Vekalet ve Ücret Sözleşmesi ve İçtihatlar, Ankara 1974, s. 53 vd.; Donay,S.: Vekilin Talimata Uyma ve Dürüstlikle Hareket Etme Borcu, Batider 1970 C. V, s. 736 vd.; Aday, N: Avukatlık Hukukunun Genel Esasları, İstanbul 1997, s Vekilin açtığı dava sırasında müvekkilin ölümü sonucu mirasçılarından vekalet almaya başvurması, vekalet vermeden kaçınmaları halinde ise davayı takip etmeme istekleri doğrultusunda davanın takip edilmeyerek müracaata bırakılması mümkün iken davanın reddinin talep edilmesi, red kararının temyiz edilmemesi ağır kusur ve özensizlik olarak nitelendirileceğinden vekalet görevinin gereğini yerine getirmeyen vekilin mirasçılardan ücret talebi haklı görülmez (4.CD , K.2099/2555 (Aday, s. 57). Fellmann, Anwaltshaftung, 190 (Kull, M. den naklen, Die zivilrechtliche Haftung des Anwalts gegenüber dem Mandanten, der Gegenpartei und Dritten, Zürich 2000, s. 24). Kull, s. 25. Bir avukatın temyiz süresinin hesaplanmasında hata yapması özen yükümlülüğünün ihlali olarak kabul edilmektedir (Bkz. TBB Disiplin Kurul Kararı, ; 20/21, TBBD 1994/4, s. 539). Avukatın üstlendiği bir davayı açmakta gecikmesi de haklı bir neden yoksa özen yükümünün ihlali olarak kabul edilmektedir (Bkz. TBB Disiplin Kurul Kararı, ; 97/109, TBBD 1993/1, s.96). Sungurtekin Özkan, M.:, Avukatlık Mesleği, Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 1999, s. 309; Müderrisoğlu, s Müderrisoğlu, s. 305; 13. HD , 1670/1955 (ABD 1987/3, s. 431). 5

6 işçi ilişkisinden farklılaştırır. Avukat, işini bilen bir avukatın bilmesi gereken hukuki bilgileri bilmeli, öngörülmesi gerekli olan hadiseleri mantıklı bir şekilde dikkate alınarak değerlendirmelidir 18. Avukatın sahip olması gereken uzmanlık bilgisi, kanunlar, yüksek mahkeme içtihatları ve standart literatürü içermektedir 19. Aslında avukatın sahip olması gereken bu bilgi çerçevesi, avukatın öğrenmeye devamını gerektirmektedir. Daha sonra kendisine yöneltilebilecek tazminat taleplerinden kaçınabilmek için avukat, hukuki bilgisini kısa zaman aralıkları ile yenilemek zorundadır 20. Avukatın özen yükümünün yerine getirildiğinin kabulü için sadece yüksek mahkeme içtihatlarının ve mevzuatın takip edilmesi yeterli değildir. Avukat, yüksek mahkeme kararlarını takip edecek, ancak özen yükümü sadece bununla sınırlı kalmayacaktır. Zira avukatın özen yükümü, sadece Yüksek mahkeme kararlarındaki eğilimleri takip etmek değil, aynı zamanda bunlar üzerinde görüş belirtmek ve açılımlar yapmayı da içermektedir. Bu nedenle avukatın yargı kararları ve öğretideki hakim görüşten ayrılması, onun özen yükümünü ihlal ettiği anlamına gelmez. Ancak müvekkilinin de menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu durumda onun onayının da alınması gerekir 21. Bu noktada yığılan mevzuatın, mevzuat değişikliklerinin ve yüksek mahkeme içtihatlarının avukat tarafından nasıl bilineceği sorunu karşımıza çıkmaktadır. Sermaye piyasası ve rekabet hukuku gibi bazı hukuk branşlarında sürekli tazelenen bir bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü bu branşlarda esnekliğin sağlanabilmesi için sürekli tebliğler çıkarılmakta, yenilenmekte veya değiştirilmektedir. Bu durumda hukukçunun sadece bilmesi değil, aynı zamanda sürekli değişen bilgiyi takip etmesi de gerekecektir. Oysa zamanın son derece hızlandığı, tek işin öğrenmek olmadığı günümüzde değişen bilgiyi takip edecek ve bundan ilgilileri haberdar edecek ayrı bir oluşuma ihtiyaç bulunmaktadır 22. Bu oluşumun hayat içinde bilgisayar kullanımı ve internetle birlikte yaygınlaşabileceği kanaatini taşıyorum. Bu oluşumlara Almanya da eyalet ve federal bazda bütün hukuki mevzuat Donay, s Müderrisoğlu, s. 303; Arık, F.K., Avukatın Müvekkiline Karşı Mesuliyeti (Avukat Yeni İçtihatları Takip Etmemekten Mesul müdür?), Adliye Ceridesi 1944, s. 572 vd. Kull, s. 54, 55. Sungurtekin Özkan, s Bu konuda yazılı ve görsel medyayı kişi ve kuruluşlar adına tarayan uzman bir şirket (medya takip kuruluşu), örnek bir model olarak alınabilir. 6

7 değişikliklerini haber veren Makrolog firması ve Türkiye de hukukcu.com örnek olarak verilebilir 23. Binlerce kanun ve yüz binlerce içtihat içinden olaylara nasıl bakılabileceğine, problemlerin nasıl çözümlenebileceğine dair net bilgiler çıkarmak oldukça zordur. Birbirinden farklı zamanlarda defalarca aynı sorunlar tekrarlanmaktadır. Bu gitgide artan bilgi yükü içinde -kesin ve her alanda etkili olmasa da- bilgisayar kullanımı önerilebilecek ciddi bir çözüm tarzıdır 24. Dijital hale getirilmiş bilginin taranması, bulunması ve kategorize edilmesi son derece kolaydır. Aranılan bir kelimenin bilgisayar ortamında bulunması son derece basit ve hızlıdır. Bilgiler kullanıcının ekranına akmakta, belirli sınıflandırılmalar yapılmaktadır. Bir içtihadın bilgisayar ortamında bulunması şerhlerin veya içtihat kataloglarının taranması ile yapılmasına oranla yüzlerce kez daha kolay ve hızlı yapılacaktır. Artan ve günden güne fazlalaşan ve değişken bir yapıdaki bilgi, bilgisayar ve internetle hukukçu için artık bir yük değil zenginlik kaynağı teşkil edecektir 25. İleri ülkelerin tamamında hukukçular için oluşturulmuş hukuk bilgi bankaları mevcuttur. Bu bilgi bankaları sayesinde hukukçular çok kolay bir şekilde karmaşık bilgi yığınından gerekli olanları bulabilmektedir 26. Ülkemizde avukatların özellikle mevzuat değişikliklerini günlük olarak takip edebilmeleri imkanı internet üzerinden bugün mümkün hale gelmiştir Bu hizmetler için bkz. Burada yeni teknolojinin en önemli özelliği öğretme aracı olmasından daha çok bir öğrenme aracı olmasıdır. Bilişim toplumunda toplum ve birey yoğun bir enformasyon saldırısı altındadır. Bu saldırıyı hafifletmek için şu yollar takip edilebilir: 1-Filtreler oluşturma, 2- Bilgiye ulaşmada etrafının tecrübelerden faydalanma, 3. Tesadüfi değişikliklere hazırlan, veya bakışını neyin kaldığına yönelt, 4. Yapılmasi gerekenlerin önceliğine dikkat et veya: araç, sadece amaç için araçtır, 5. Doğru aracı seç (amaca uygun anlamında), 6. Küçük güzeldir, veya: Masrafsızlığın (veya basit olanın) kendine has çekiciliği, 7.Her şeyi kendin yapma, 8. Programın ne yaptığını anlamayı dene. (Bu ilginç tavsiyeler için bkz. Herbeger, M.: Zehn Gebote für den klugen Umgang (vielleicht nicht nur) des Juristen mit der EDV Bu yazının Türkçe çevirisi için bkz. MemiĢ, T.: Elektronik Bilgi İşlemlerle (Edv) İlişkide İhtiyatlı Hukukçular İçin (Aslında Sadece Onlar İçin Değil) On Emir, Ayrıca bu konuda bkz. Cambazoğlu, T.: Bilgi Teknolojisinin Bugünü ve Yarınına Genel Bir Bakış, Yeni Türkiye, Mart Nisan 1998, Sayı 20, s. 1714, 1715). Bu konuda özellikle şu makaleleri inceleyiniz: Rüssmann, H. : juris in der akademischen Ausbildung- Chance oder Bedrohung?, Standort Juris, Festschrift zum 10 jährigen Bestehen der Juris GmbH, Saarbrücken 1996, s. 235; Viefhues, W.: Überlegungen zu Rechtsprechungsdatenbanken aus rechtlicher Sicht, Standort Juris, Festschrift zum 10 jährigen Bestehen der Juris GmbH, Saarbrücken 1996, s. 251 vd.; Bauer, A.: Anwaltliche Arbeit und juris, Standort Juris, Festschrift zum 10 jährigen Bestehen der Juris GmbH, Saarbrücken 1996, s. 267 vd.; Maximilien Herberger, Von der Unentbehrlichkeit der juris Datenbanken für die rechtswissenschaftliche Arbeit, Standort Juris, Festschrift zum 10 jährigen Bestehen der Juris GmbH, Saarbrücken 1996, s. 287 vd. 7

8 Resmi Gazete günlük olarak internette ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmakta ve arşiv araması da yapılabilmektedir 27. Bu açıklamalar sonrasında günümüz hukukçusunun değişen mevzuatı takip etmemesi, içtihatları bulamaması ve bilgiye ulaşamaması avukatın özen yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirilmelidir. Bu noktada vardığım sonuç, avukatlık mesleğinin özen yükümlülüğünün çerçevesi içinde avukattan yeni teknolojileri, yani bilgisayarı, interneti ve gelişecek olanları takip etmek, kendi mesleğinin gelişimi için bunları kullanmasını beklemektir. Avrupa ülkelerindeki gelişim de bu yöndedir. Nitekim Avusturya da avukatların bu yönde eğitim almalarına dikkat edilmekte, yeni avukat bürolarına ruhsat verilirken de elektronik iletişimi mümkün kılacak gerekli donanıma sahip olması aranmaktadır 28. Savunduğum bu görüş, günümüzde bir çok avukat meslektaşımın yeni teknolojilere intibak etmesinin güçlüğü bakımından radikal bir görüş olarak değerlendirilebilse bile gelecek için makul bir görüş olarak kabul edilmelidir. II. YENĠ TEKNOLOJĠLERLE MESLEĞĠN ĠCRA ÖRNEKLERĠ ve DEĞERLENDĠRMELER A. YÜKSEK TARĠFELĠ TELEFON HATLARI VEYA KISA MESAJLARLA (SMS) HUKUKĠ DANIġMANLIK 1. Genel Olarak Almanya da uzun süreden beri tartışılan bir teknoloji kullanımı bildirimizde ilk verilecek örnek olaydır 29. Bu olayda hukuki danışmanlık hizmeti, Türkiye de 900 lü hatlar benzeri bir tarifeden çalışan telefon aracılığıyla verilmektedir yılında başlanılan bu hizmet, şu satırlarla halka duyurulmuştur: Önceden herhangi bir randevu alınmadan ve kimlik sorulmadan avukatlar derhal hizmet vermektedir. InfoGenie!Recht, herkes için hizmete başlıyor. Hukuki sorunlar mutlaka bir hukuk bürosunda konuşulmamalıdır. Somut Bkz. Schneider, M.: Elektronischer Rechtsverkehr (ERV) in Österreich, 10. Deutscher EDV-Gerichtstag Saarbrücken, Begleitheft, Saarbrücken 2001, s. 10; Ayrıca Avusturya hukukunda elektronik işlemlerin hukuk alanında kullanımı hakkında geniş bilgi için bkz. MemiĢ, T. : Bilgi Toplumu ve Hukukçu, E- Akademi, Mart 2002, Sayı 1, parg. 1 vd. ( Bu konu uzun süredir mahkeme kararlarına da konu olmaktadır. Bkz. Anwalts-Hotline Kararı, LG Mönchengladbach, ( OLG München, , NJW 1999, s. 150 vd.; LG Erfurt, , JZ 1998, s. 527 vd.; LG Berlin, , CR 1999, s. 369; OLG Frankfurt Main, , MDR 1999, s. 63 vd.; OLG Hamm, ; LG München I, , MDR 1998, s. 489 vd.. Nihayet Alman Federal Yüksek Mahkemesi de konu ile ilgili içtihatta bulunmuştur, bkz. BGH , NJW 2003, s. 819 vd. Benzer bir hizmetin reklamı için bkz. 8

9 probleminizi bir avukatla telefonda konuşarak çözün. Berlin, Bu telefon numarası altında 0190/ dan 0190/ a kadar belirlenen konularda doğrudan telefonla irtibat kurulabilir. Hukuki sorunlarına çözüm arayanlar için InfoGenie!Recht alışılmamış avantajlar sağlamaktadır denmekte ve bu avantajlar zamandan tasarruf, esneklik, bilgilerin anonimliği olarak belirtilmektedir. Ayrıca bu ilanda ulaşım, aile, iş, idare hukuku gibi yedi temel alanda haftanın yedi günü saat sabah yediden gece 24 e kadar hizmet verilmekte olduğu belirtilmektedir. InfoGenie!Recht in hizmetinin dakikası 3.60 Mark tır. Şu anda bu tür bir hizmetin bedeli 1.86 Eurodur. Bu ücret, bütün masrafları içermekte olup, hizmet verilen kimseye ilave başka bir yükümlülük getirmemektedir. Bu durum karşısında hukuka aykırılık gerekçesi ile Baro dava açmış ve verilen bu hizmetin durdurulmasını istemiştir. Baroya göre verilen bu hizmet, öncelikle caiz olmayan bir danışmanlık hizmetidir. Ayrıca burada danışmanlık hizmetini yerine getiren avukatlar, Federal Avukatlık Yasası nda belirlenen tarifeler dışında bir tarife ile çalışmaktadır. Bütün bunlara ilave olarak burada çalışan avukatların reklamları yanıltıcıdır 31. Aslında avukatlığın bu yeni formu sadece hukukçular arasında değil, kamu oyunda da büyük bir yankı uyandırmıştır. Günlük yüzlerce kişi bu hizmeti kullanmaktadır. Telefon hizmeti sunanların ve aracı firmaların ortalama beş dakikalık bir telefon görüşmesi ile yıllık altı milyon mark civarında bir ciroya ulaştıkları tahmin edilmektedir 32. Aslında benzeri danışmanlık hizmetlerinin cep telefonları yoluyla kısa mesajlar SMS olarak sunulması da mümkündür. Her ne kadar şu ana kadar danışmanlık hizmetinin bu teknoloji ile verilmesine dair bir uygulamaya rastlanmamış olsa bile danışmanlık hizmetinin bu şekilde icra edilmesi de mümkündür. 2. Değerlendirme Bu tür pahalı hatlar üzerinden avukatlık mesleğinin icra edilebilmesine dair Türk hukuku bakımından değerlendirmelerime geçmeden önce birkaç paragrafla bu tür uygulamanın yaygınlaştığı Almanya nın içtihatlarına değinme istiyorum: Hukuki danışma hizmetinin pahalı ücret tarifesinden telefon üzerinden verilmesi ile ilgili yargı süreçlerinde mahkeme içtihatları birbirinden farklı gerekçelere dayandırılmış ve birbirinden farklı sonuçlara ulaşılmıştır BGH , NJW 2003, s Büring, R./Edenfeld, S. : Anwaltliche Beratung über die Telefon-Hotline?, MDR 1999, s

10 İçtihatların bir kısmında 33 avukatlık hizmetlerinin telefon üzerinden yapılması hukuka uygun görülmüştür. Bir avukatlık hattının işletimi, Almanya da yürürlükte bulunan (Rechtsberatungsgesetz- RberG) Hukuki Danışmanlık Yasası na uygundur. Bu hizmeti veren avukatlar ne reklam kurallarını ne de avukatlık mesleği ücret tarifelerini ihlal etmektedir. Öncelikle yukarda örneği verilen reklam türleri, BRAO (Federal Avukatlık Yasası) m. 43 b anlamında doğrudan bir reklam olarak düşünülememektedir. BRAO m. 49 b ise telefon şirketlerinin ücretleri tahsil etmesine (Einziehung) engel değildir. BRAGO (Federal Avukatlık Ücret Tüzüğü) m. 3 ve BRAO m. 43 a dan kaynaklanan mesleki ve tarife hesaplama yükümlülüklerine karşı olası bir aykırılığı tek başına sistemli bir telefon danışmanlığı yapmayı yasaklamaya kafi gelmez 34. Aksi karara varan mahkemeler ise, aranılan kimsenin sözleşmenin karşı tarafı olarak telefon hizmetleri sunucusu olması durumunu en azından RberG m. 1 parg. 1 in bir ihlali olarak görmektedir 35. Burada öncelikle telefonda bir danışma hizmeti almak isteyen kimseye yetkin bir avukatı bulabilmesi temin edilmemektedir. Zamana göre ayarlanmış bir ücret, avukatlık ücret tarifesinde şekillenmiş karşılığı (Honorar) aşabilmekte veya bunun altında kalabilmektedir. Bu da BRAGO m. 3 ile bağdaşmamaktadır. Telefon servisine ortak olan avukatlar, kendi meslektaşlarına karşı haksız bir rekabet avantajına sahip olmaktadırlar (UWG. m.1). Avukatlık meslek birlikleri (barolar ve dernekler) de avukatın danışma hizmetini bu şekilde telefonla yerine getirmesinin caiz olmadığını dile getirmektedirler 36. Buna göre avukatın yerine getirdiği hizmetin önemi ile bu durum bağdaşmamaktadır. Bununla birlikte sivil örgütlenmelerin hepsinin aynı görüşte olduğunu söylemek mümkün değildir. Örneğin Federal Meclis Milletvekilleri ve FDP temsilcileri, danışmanlık hizmetlerinin bu tür telefon hatlarından verilmesi taraftarlarıdır. Bu görüşe göre hükümetin, telefonda danışmanlık hizmeti verilmesini kolaylaştırması ve vatandaşların bu sayede ihtiyaç duyduğu hukuk bilgisine hızlı ve çabuk ulaşabilmesinin sağlaması gerekmektedir Bkz. OLG München, , NJW 1999, s. 150 vd.; LG Erfurt, , JZ 1998, s. 527 vd.; LG Berlin, , CR 1999, s Büring/Edenfeld, s OLG Frankfurt Main, , MDR 1999, s. 63 vd.; OLG Hamm, ; LG München I, , MDR 1998, s. 489 vd. Henke, AnwBl. 1998, s. 655 vd.; König, AnwBl. 1999, s. 25, 26 (Büring/Edenfeld den naklen, s. 532). Bu görüşler için bkz. Römermann, V./Funke, S. : Anwalts-Hotlines-Ein Überblick über System und Rechtsprechung, MDR 2001, s

11 Nihayet Federal Yüksek Mahkeme, vermiş olduğu kararda danışma hizmeti sözleşmesinin, tereddüt halinde telefon hizmetlerini organize eden ve danışmanlık yapma yetkisine sahip olmayan şirket ile değil, yüksek tarifeli bir telefon hattı ile yerine getiren avukatla yapılmış sayılacağına karar vermiştir. Bu şekilde bir telefon hizmeti ile danışmanlık hizmetine katılan avukat, mesleki bir yasağı da ihlal etmiş olmamaktadır. Özellikle görüşme sürecine göre hesaplanan ve danışma tarifesinin altında veya üstünde olabilen bir ücretin kararlaştırılması esas itibariyle mesleki kurallara aykırı değildir. Mahkeme kararında ayrıca danışmanlık hizmeti veren avukatların birbirleri ile çelişen menfaatlere temsil yasağını ihlal edip etmediği de tartışma konusu yapılmış ve yüksek mahkeme bu noktada da BRAO m. 43 a IV e bir aykırılık görmemiştir. Ayrıca avukatlar, komisyon yasağını (BRAO m. 49 b III) veya ücret taleplerinin temliki yasağına da (BRAO m. 49 b IV 2) aykırı davranmamıştır 38. a. Hukuk DanıĢmanlığı Yapılması Açısından Avukatlık Kanunu na göre hukuk danışmanlığının yapılması sadece avukatlara aittir. Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir (AK.m.35) denilmektedir. Kanunun bu lafzına göre hareket edilecek olursa avukatın çok geniş bir tekel hakkı na sahip olduğu görülmektedir 39. Bu yorum tarzının Anayasa nın düşünce özgürlüğü ile ne derece bağdaşıp bağdaşmadığı tartışmalıdır 40. Bu noktada bir hukuk profesörünün, hakimin ya da noter gibi bir hukukçunun mütalaa veremeyeceğini söylemek mümkün olmasa gerektir 41. Uygulamada da bu kimselerin meslekleri ile bağdaşması halinde mütalaa verebildikleri, mahkemelerin özellikle üniversite hocalarından hukuki mütalaaları kabul ettikleri görülmektedir. Bu noktada kanun koyucunun kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa verilmesi ibaresinden sadece ihtilaflı sorunların anlaşılması gerektiği, henüz dava konusu olmayan bir hakkın korunması için hak sahibi kimsenin nasıl hareket etmesi gerektiğine dair düşünce açıklamalarının avukatların tekel hakkı içinde bulunmadığı düşüncesi de doktrinde savunulmaktadır 42. Ancak avukatlık kanununun zorunlu kıldığı hal ve iş yerlerinde bulunan hukuk danışmanlarının avukat olması BGH , NJW 2003, s Aday, s. 49. Bu tartışma için bkz. Berkin, M.N.: Avukatlar Hukukuna ve Dava Vekaletine İlişkin Yeni Hükümler Yeni İçtihatlar, İÜHF 50. Yıl Armağanı, İstanbul 1973, s. 357, 358; Müderrisoğlu, s. 25. Belgesay, M.R.: Hukuki Muamelerde Temsil, İstanbul 1941, s. 25. Berkin, s. 358; Aday, s

12 zorunludur, zira burada açık bir düzenleme getirilmiştir (AK.m. 35/III). Buna karşılık yargı mercilerinde savunmada bulunma hakkı sadece avukatlara aittir. Bununla birlikte yukarıdaki tartışmalardan uzak olarak Türkiye de 900 lü hatlar üzerinden bir avukatlık ortaklığının veya avukatların hukuki danışmanlık hizmeti veren bir şirkete danışmanlık yapması sorunu da karşımıza gelmektedir. Böyle bir durumun avukatlık mesleği ile bağdaşıp bağdaşmadığı sorunu da ayrıca çözüme kavuşturulmalıdır. 900 lü hatları işleten bir telekomünikasyon şirketinin bu hizmeti vermek için avukatları çalıştırması veya bir avukatlık şirketinin bu hizmeti vermesi mümkün müdür? Avukatlık Kanunu nun 11. maddesine göre, Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez. Buna göre bir avukatın, bir ticaret şirketinde hizmet sözleşmesi ile çalışması mümkün değildir. Her ne kadar Avukatlık Kanunu nun 12/c maddesinde Özel hukuk tüzelkişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık yapmak her ne kadar serbest bırakılmış ise de 900 lü hatlarda bir telekomünikasyon kuruluşunda hizmet sözleşmesi ile bir avukatın çalışması mümkün olmamalıdır. Fakat telekomünikasyon şirketinin sadece iletişim mekanizmasını hazırlaması ve avukatların hukuk danışmanlığı hizmeti vermeleri veya bir avukatlık ortaklığının danışma hizmeti vermesinin kanuna aykırı bir yönü bulunmamaktadır 43. Alman Mahkeme Kararlarının bir kısmında da Telekomünikasyon (ticari amaç için kurulan) şirketinin hukuk danışmanlığı yapmasının mümkün olmadığı; zira söz konusu hatları işletenlerin hukuki danışmanlık hizmetini izinsiz icra etmelerinin yasalara aykırı olduğu vurgulanmıştır 44. Ancak burada durum son derece farklı olup, avukat yasaların kendisine tanığı bir hizmeti ifa etmektedir. Özde danışmanlık hizmeti, telekomünikasyon şirketi tarafından değil, avukatlar tarafından yerine getirilmektedir. Burada sadece avukatlar danışmanlık hizmetlerini yerine getirirken, mektup, faks gibi bir iletişim cihazından da ilave olarak yararlanmaktadır 45. Mahkemelerde Römermann/Funke, s. 2, 3. OLG München , DB 2000, s. 919; KG , AnwBl. 2000, s OLG München, Urt. v FU 1752/99, MDR 1999, 1290 = OLGR München 2000, 103 = DB 1999, 1895 (LS); KG AnwBl. 2000, 315; a. A. OLG München, Urt. v U 4042/98, OLGR München 1999, 115 = NJW 1999, 150; OLG München, Urt. v U 4401/99, DB 2000, 919; LG Erfurt, Beschl. v O 461/98, CR 1998, 289 = JZ 1998, 527; LG Berlin AnwBl. 1999, 115; Büring/Edenfeld, MDR 1999, 532 f.; Grunewald, ZIP 2000, Römermann/Funke, s

13 kullanılan bir başka argüman ise, telefonla danışma hizmeti alan kimselerin avukatı tanımamaları, karşılarında muhatap olarak bir şirketi görmeleridir ki bu argümanda yeteri kadar güçlü bir argüman değildir. Çünkü telefon konuşmasının daha başlangıcında arayan kimselere yönlendirildiği avukat tanıtılmaktadır. Aslında tartışılması gereken bir başka nokta da Avukatlık Kanunu nun danışmanlık hizmetinin verilmesinde bir şirketin avukatların ifa yardımcısı olarak kullanılması halinde danışma hizmetinin caiz olup olmadığıdır 46. Burada da aslında asıl edim, telekomünikasyon şirketi tarafından değil, avukat tarafından icra edilmektedir. Dolayısıyla telekomünikasyon şirketi, avukatın ifa yardımcısıdır 47. Aslında bu noktada Avukatlık Kanunu nun 35. maddesinde de bir açıklık bulunmamaktadır. Madde metninden anlaşılan gerçekte, fiilen danışmanlık hizmeti vermenin avukatlara tanınan bir tekel hakkı olduğudur. Aslında ortada gerek bir ticari şirket gerekse bir avukatlık ortaklığı bulunsun, danışmanlık hizmetinin bu organizatör şirketlere ait olmadığı; kanunun açık ifadesinin tekel hakkını avukatlara tanıdığıdır 48. Telefonla arayan kimse ile danışmanlık sözleşmesi, telekomünikasyon kuruluşu ile değil de onun üzerinden avukatla akdedilmiştir 49. Telekomünikasyon kuruluşu sadece avukata ve arayan kimseye hukuk danışmanlığı hizmetinin alınması ve verilmesi için teknik imkanlar sağlamaktadır. b. SözleĢmenin karģı tarafının yanıltılması 900 lü hatlardan danışmanlık hizmeti verilmesinin hukuka uygunluğu noktasında sözleşme taraflarından telefonla arayan kimsenin yanıltılmış olduğu düşüncesi de yersizdir. Zira telefon görüşmesinin hemen başında arayan kimsenin yöneltildiği avukatın kimliğinin arayana bildirilmesi halinde bu ihtimalden söz edilmesi mümkün olmayacaktır. c. Hukuka aykırı reklam 900 lü hatlardan verilen danışmanlık hizmetlerinde özellikle yukarda verilen Alman uygulamasında verilen reklamlarda başkaca ücretlerin alınmayacağı ifadesi, Alman mahkemesi tarafından yanıltıcı bulunmuştur. Çünkü insanlar, avukatlık ücret tarifesini Bkz. Keine/Cosack, NJW 2000, s Büring/Edenfeld, s Bu noktada bkz. BayObLG, Beschl. v Z BR 115/94, MDR 1995, 95 m. Anm. Koch auf S. 446 = NJW 1995, 199. Büring/Edenfeld, s

14 bilmemektedirler ve telefonla danışma hizmeti alınmasının kendilerine daha ucuza mal olacağı düşüncesine kapılmaktadırlar 50. Avukatın reklam yasağının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir. Avukatlık Kanunu nun 55. maddesi, Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır denmekte ve üçüncü fıkra ile ayrıntılar Türkiye Barolar Birliğince düzenlenecek yönetmeliğe havale edilmektedir. Yönetmeliğin 2. maddesinin ikinci fıkrasına göre bu Yönetmelik kapsamında olanlar; salt ün kazanmaya yönelik her tür girişim ve eylemlerden kaçınmak, iş elde etmek için reklam sayılabilecek hiç bir girişim ve eylemde bulunmamak, üçüncü kişilerin reklam sayılabilecek bu tür eylem ve davranışlarına izin vermemek, kişilerin bu tür davranışlarına engel olmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu nedenle avukatın reklam yasağına girecek bir eylemi, telekomünikasyon şirketleri aracılığıyla da yapması yasaktır. Ancak telekomünikasyon şirketlerinin somut olayda sadece belirli bir avukatın reklamını yapmadığı, verilen hizmetin reklamının yapıldığı göz önünde bulundurulmalıdır. Burada bir avukat ön plana çıkarılmamakta verilen hizmetin türü ve tüketici bakımından yararları vurgulanmaktadır 51. Bu nedenle kanaatimce herhangi bir ismin belirtilmediği hallerde avukatın reklam yasağına aykırılığından bahsedilemeyecektir LG Oldenburg, Urt. v O 725/99, Nds. Rpfl. 2000, 12. Hekimlerde reklam yasağı konusunda benzeri bir sonuca işaret edilmektedir (Bkz. Büyükay, Y. : Hekimin Reklam Yasağı, E-Akademi 2003, Kasım Sayı 21, paragraf 29, Aynı çalışmanın dipnotunda (dn.31) ise şu karardan bahsedilmektedir: BGH, Urt. V I ZR 283/99 (OLG Nürnberg), MedR. 2003, Heft 4, s. 223,224; Olayda, davalı, N şehrinde sınırlı sorumlu bir şirket olarak ırsi sebeplere bağlı saç dökülmelerinde estetik sebeplerden dolayı arzu edilen görünümde - (hastanın) kendi saçlarının transplantasyonunun yapıldığı bir muayenehane işletmektedir. Hastanın kendi saçının nakline bir bayan doktor da iştirak etmektedir. Onun görevi, lokal anestezi uygulamak, saç köklerini taşıyan deri hücresini / silindirini (hautzylindir) verici bölgeden almak, bu bölgeyi kapatmak ve dikmek, yaranın tedavisini yapmak ve sağlık bozukluklarında (yıkılma, çökme) müdahale etmektir. Davalının işçileri (görevlileri), özellikle bunun için eğitim almış saç estetikçileri, saç naklinde ortaya çıkan diğer etkinlikleri yerine getirmektedirler. Bayan doktor, her defasında götürü ücret almaktadır. Müşterinin isteği üzerine başka bir doktorun görevlendirilmesi de mümkündür. Davalı bir gazetedeki ilanda şu şekilde reklam yapmaktadır: doktorlardan ve saç estetikçilerinden tecrübeli bir ekip, saç için saçı, enseden çıplak bölgeye özenle nakletmektedirler ve böylece genetik olarak kalıtsal bilgileri başka bir bölgeye taşımaktadırlar. Bu ilanda doktorun ismi zikredilmemektedir. Davalı mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde kendisinin ticari ilişkilerde rekabetin amacına göre davranmaya, özellikle de bir saç nakli reklamında, gerekirse saç estetikçileri ile birlikte çalışan tecrübeli bir doktor ekibinin saç nakli yaptığını ileri sürmeye mecbur olduğunu iddia etmiştir. İlanda, davalı doktorun isminin zikredilmemesi sebebiyle, ilanın davalı doktor tarafından icra edilen hizmet edimlerinin çerçevesinde başka bir anlamı yoktur ve ne kendisinin bizzat şahsı ile ne de kendisi tarafından özel bir tarzda icra edilen etkinlikler için reklam yapılmamaktadır; Doktor saç nakli için her defasında 14

15 d. ÇeliĢkili menfaatlerin temsili 900 lü hatlar üzerinden hukuk danışmanlığı hizmetinin verilmesine yapılan itirazlardan biri de çelişkili menfaatlerin temsil edilmesidir. İşin reddi zorunluluğu başlığını düzenleyen Avukatlık Kanunu nun 38. maddesinde avukatın b) Aynı işte menfaati zıt olan bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olursa, teklifi reddetmek zorunluluğunda olduğu hükme bağlanmıştır. Çift tarafın temsil edilmesi, taraflar bunda sakınca bulunmadığı konusunda anlaşmış olsalar bile meslek hukuku bakımından caiz değildir 52. Uygulamada zıt menfaate sahip kimselerin vekaletlerinin alınması bir bozma sebebi olarak kabul edilmektedir 53. Fakat burada hemen belirtilmelidir ki menfaati zıt olan kimselerden birine avukatlık yapmış veya mütalaa vermiş olan avukatın, menfaati zıt olan diğer tarafın vekaletini alamayacağına dair kural, İsviçre kanton hukuklarında farklı düzenlenmiştir. Örneğin St. Gallon Kantonu nda benzer bir düzenleme söz konusu iken Lüsern Kantonu nda avukatın davasını almayıp sadece kendisine danışmanlıkta bulunduğu kimseye karşı vekalet almasının caiz olduğu kabul edilmektedir 54. Birkaç mahkeme kararında 55, danışma faaliyetinde danışma hizmetinin anonim olduğu, avukatın böylece çelişkili menfaatleri temsil ettiği iddiası ileri sürülmüştür 56. Bu gerekçe kanunun ifadesinin anonim danışmanlık verilmesini yasaklamadığını, kaldı ki uygulamada bir konuda birden fazla avukatın bölünmüş zaman dilimleri içinde telefonda danışmanlık hizmeti verdikleri gerekçeleri ile doktrinde eleştirilmiştir 57. Aslında çelişkili menfaatlerin savunulmasının kişilere verilen hizmetlere göre, danışmanlık hizmetinin daha büyük kitlelere telefon hatları üzerinden verildiği ve anonim götürü ücret aldığı için, reklamın aynı zamanda kendi menfaatine olması durumu, ilanı, doktorun faaliyetlerinden dolayı mesleğe aykırı reklam yapmamaktadır (bunun için bkz. BverfG, NJW 2000, 2734). Bir davada taraflar arasında mutabakat sağlanmış olsa bile her tür davada yarar çatışması söz konusu olduğundan, aynı ortak büroyu paylaşan avukatlardan birinin davacıyı diğerinin davalıyı temsil etmesi, Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarına aykırıdır (TBB Dis. Kur , 13/20, ABD 1990, S.2, s. 315). Bkz. 8.HD , E. 1939, K. 4823, YKD. 1982, Sayı 7, s Erwin Künzler: Das Anwaltsrecht des Kantons Appenzell-Ausserhoden, Anhang zum innerhodischen Anwaltrecht, Diss. St. Gallen 1976, s. 77, 78 (Aday dan naklen, s. 67, dn. 273). AGH NW, Beschl. v ZU 49/98, MDR 1999, 768 m. Anm. Hartung; LG Mönchengladbach, Urt. v O 29/99, MDR 1999, 1030 m. Anm. Hartung. Schmitmann, ZAP 1999, s. 197 (Büring/Edenfeld den naklen, s. 532). Römermann/Funke, s

16 olduğu hallerde daha fazla olduğu bir gerçektir 58. Fakat bu durum tek başına telefon üzerinden verilen danışma hizmetinin caiz olmaması anlamına da gelmemektedir 59. Pahalı hatlar üzerinden verilen danışmanlık hizmeti uygulamasında danışmanlık hizmetini veren avukatlar da mesai usulü telefonlara cevap vermekte ve zıt menfaatlerin savunulması daha da güç bir ihtimal haline dönüşmektedir 60. Çelişkili menfaatlerin savunulması yasağına riayet, avukatın dikkat etmesi gereken bir kural olup, verilen hizmetin geçerli sayılıp sayılmaması ile de ilgili değildir 61. Bu durumda avukat, TCK 294/II ye göre hapis ve para cezası müeyyidesiyle karşılaşabilecektir. Ancak kanaatimce burada karşılaşılan somut olayda birden fazla avukat görev alabilmekte ve zıt menfaatlerin temsili bir ihtimal olarak kalmaktadır. Bir ihtimale dayanarak mesleğin bu yeni icra şeklinin engellenmesi kanaatimce uygun olmayacaktır. e. DanıĢma ücretinin aģılması ve eksikliği Avukatlık Kanunu nun 163. maddesine göre avukatın ücreti avukatlık sözleşmesinde kararlaştırılır. Buna göre avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenebilecek; avukatlık sözleşmesinde ücretin kararlaştırılmamış olduğu hallerde, değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanacak; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde ise asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın sonucuna ve avukatın emeğine göre değişmek üzere ücret anlaşmazlığı tarihindeki dava değerinin yüzde beşi ile yüzde on beşi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenecektir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m. 1 e göre Bütün hukuki yardımlarda, avukat ile iş sahipleri arasında yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz denilmektedir. Ücret konusunda getirilen düzenleme ve sınırlamalar, avukat-müvekkil arasındaki hak ve çıkarları dengede tutmak, kamu hizmeti olan avukatlık mesleğini yürütenler arasında Büring/ Edenfeld, s OLG München, , NJW, s. 150, 151. Bir çok ulusal meslek kural ve kanunlarında bulunan zıt menfaatlerin savunulması yasağına yeni ve karşılaştırmalı yaklaşımlar ve de özellikle büyük uluslar arası avukatlık büroları için bkz. Klian, M. : Die Globaliseirung der Rechtsberatung, -Interessenkonflikte und Chinese Walls-, WM 2000/28, s vd.; Henssler, M. : Das Verbot der Vertretung wiederstreitender Interessen, NJW 2001/21, s vd.; Schlosser, P. : Anwaltsrechtliches Verbot der Vertretung wiederstreitender Interessen, NJW 2002/19, s vd. Büring/ Edenfeld, s

17 haksız rekabeti önlemek, avukatın müvekkili ile ilişkisinde bağımsızlığın sağlanması ve mesleki saygınlığın korunması gibi amaçlara hizmet eder 62. Ücret konusundaki sözleşmelere dair bu tür yasaklar, reklam yasağı ve müşteri çekme yasağı ile aynı doğrultudadır ve aynı amaçlara hizmet etmektedir lü hatlar üzerinden verilecek bir danışmanlık hizmetinde ise önceden yazılı bir sözleşme yapılmamaktadır. Bu nedenle avukatlık ücreti, tarifeye göre belirlenecektir. Fakat ilginç olan tarifenin bu şekilde telefonda danışma ücreti ile ilgili bir belirleme yapmamasıdır. Tarifede yazılı olmayan işlerde ücretin nasıl belirleneceğine dair bir hüküm ise 20. maddede düzenlenmiştir. Buna göre Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir. Tarifede 900 lü hatlarla verilen hizmete benzeyen işin danışma hizmeti olduğu tereddütsüz kabul edilmelidir. Bu durumda sorun nasıl çözümlenecektir? Yazılı bir danışma söz konusu olmadığına göre ücret, büroda yapılan sözlü danışmaya göre mi yoksa gidilen yerde yapılan sözlü danışmaya mı 64 kıyas edilmelidir? Her şeyden önce avukatın bir başka yere gidip danışmanlık hizmeti de vermesi söz konusu olmadığına göre büroda verilen danışmanlık hizmeti ile bir kıyaslama yapılabilir. Söz konusu ve yürürlükte bulunan tarifeye göre avukatın bürosunda yapılan sözlü danışma hallerinde ilk bir saate kadar 60 milyon sonraki her saat için ise 30 milyon ücret ödenecektir. Tarifenin belirlenmesinde saate göre maktu bir ücret belirlenmiştir. Yani danışmanlık hizmeti alan kimse, ilk bir saate kadar, danışma ücreti bir saatten kısa dahi olsa ücret olarak 60 milyon lira ödemek zorunda kalacaktır. Daha sonraki saatlerde ise ücret yine maktu olarak 30 milyondur. Ülkemizde her ne kadar 900 lü hat tarifeleri değişebilmekte ise de ortalama dakika başı ücret milyon arasıdır. Hesaplama ise dakikaya göredir. Tahakkuk eden ücretin yaklaşık 1/3 ü telekomünikasyon kurumu tarafından alınmakta geriye kalanı ise hizmeti veren kimseye ödenmektedir. Böyle olunca bir saat hizmet alan ve telefon hattında kalan kişi saatte 90 milyon ödeyecektir. Bu ise Avukatlık Ücret Tarifesinin ilk bir saatine denk gelecek, sonraki saat ücreti olan 30 milyon TL. yi aşacaktır Önal, H.: Müvekkilin Ücret Ödeme Borcu ve Avukatlık Ücreti, YD 1983, Sayı 3, s. 341; Sungurtekin Özkan, s H. Zemp, Das Luzerner Anwaltsrecht Diss. Frieburg, 1968, s. 104 (Sungurtekin Özkan den naklen, s. 161, dn. 48). Zira çağrı üzerine gidilen yerde yapılan sözlü danışma da ise ilk saatte 125 milyon, sonraki saatler için ise ücret 60 milyon olarak belirlenmiştir (Bkz. Avukatlık Ücret Tarifesi). 17

18 Ancak burada sorun, Tarifenin 60 milyonluk ücretin alınması için bir saatlik danışma hizmetinin verilmesini aramamasındadır. 15 dakika danışma hizmeti verse bile avukat, 60 milyon TL. danışma ücretine hak kazanacaktır. Bu nedenle telefonla verilen bu danışmanlık hizmetinin Avukatlık Ücret Tarifesinde düzenlenen ücretin altında ücret belirlememe yasağını ihlal ettiği söylenebilir mi 65? Çünkü bizim hukukumuzda maktu olarak belirlenen ücretler hakkında yalnızca taban ücretlerin (alt sınırın) söz konusu olacağı kabul edilmiştir 66. Bu durumda Kanunun ve Yönetmeliği hazırlayan kimselerin telefonla danışma ücretini düzenlemediklerine ve bu halde de Yönetmelikteki işlerin ücretine göre belirleme yapılacağı hükme bağlandığına göre sorun şu şekilde çözümlenebilir: Öncelikle Avukatlık Ücret Tarifesindeki hükümler ve getirilen sınırlar, çalışma ve sözleşme özgürlüğünü kısıtlayıcı hükümlerdir. Bu nedenle her sınırlayıcı hükümde olduğu gibi dar yorumlanmalıdır. Buradan hareketle 900 lü hatlardaki ücretin belirlenmesinde Avukatlık Ücret Tarifesinin sözlü danışma ücreti temel alınmalı, ancak orada saate göre belirlenen maktu ücret, telefonda verilen danışma hizmetinde dakikaya göre belirlenebilmelidir. Böyle bir belirleme halinde hem müvekkil hem de avukatın menfaatleri zarar görmemiş olacak bundan başka Avukatlık Ücret Tarifesinin özüne uygun bir belirleme de yapılmış olacaktır. f. Aracılık komisyon yasağı Avukatlık Kanunu nun Avukata çıkar karşılığında iş getirme başlığını taşıyan 48. maddesine göre avukatın bir ücret veya çıkar karşılığı kendisine iş temin etmesi yasaklanmış olup; avukat veya iş sahibi tarafından vaat olunan veya verilen bir ücret yahut da herhangi bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler ve aracı kullanan avukatların altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Eylemi yapanların Alman literatüründe telefon hatları aracılığıyla danışmanlık hizmeti verilmesi halinde alınan ücretin Avukatlık Ücret Tarifesi ile bağdaşmadığı, ayrıca meseki kurallardan başka hukuki bir yetkisizliğinde söz konusu olduğu belirtilerek; avukatlık ücretinin değişken kriterlere göre tespit edilmesi önerilmiştir. Bkz. Büring/Edenfeld, s Römermann/Funke ise aksi görüştedir (bkz. s. 6). Buna karşılık aynı konu Federal Yüksek Mahkeme tarafından da incelenmekle birlikte telefon üzerinden alınan danışma ücretinin tarifeden düşük olması halinde böyle bir ücretin mahkeme dışı işlemlerde alınmasına bir engel bulunmadığına, bu şekilde düşük ücretin bir yazılı sözleşme ile kararlaştırılması gereğinin kanun tarafından tavsiye edilmiş olmakla birlikte buna aykırılığın mesleğe aykırılık teşkil etmeyeceğine karar vermiştir. Federal Yüksek Mahkeme telefon üzerinden alınan danışma ücretinin tarifeden yüksek olması halinde mahkeme kanunun hükmünün emredici olduğunu ve bu durumda aykırılığın mesleğe aykırılık teşkil edeceğini kabul etmekle birlikte, somut olaylarda ücret tarifesinin üzerine çıkılmasının ne denli gerçekleştiğinin net olmadığını da ifade etmiştir. Örneğin 10 dakikadan az süren telefon görüşmelerinde hiçbir zaman tarifenin üzerine geçilmeyecektir. Böyle bir durumda ihtimale binaen telefonla verilen hizmetin yasaklanması düşünülemez. Her somut olayda bant kayıtları ve konuşma sürelerine göre bir ihlal belirlenmelidir (Bkz. BGH , NJW 2003, s. 821). Güner,S.: Avukatlık Hukuku, Ankara 2002, s. 190; Burcuoğlu,H.: Avukatlık Sözleşmesi ve Avukatlık Ücreti İle İlgili Bazı Önemli Sorunlar, TBBD Yıl 16, Sayı 49, Kasım/Aralık 2003, s. 64. Bu konuda farklı yorumlar için bkz. Günergök, s. 130,

19 memur olması halinde verilecek hapis cezasının bir yıldan aşağı olamayacağı da madde de belirtilmiştir. Avukata iş bulma ve getirme konusunda yapılan sözleşmeler de geçersiz sayılmaktadır 67. Avukatın, hukuki himaye sigorta şirketleri ile birlikte çalışması, o şirketlerle işbirliği içinde olması ise bu maddenin ihlali olarak kabul edilmemektedir 68. Bu tür sigorta şirketleri, ihtiyaç duyulan savunma için sigortalılarını avukatlara yönlendirmektedirler. Ancak bu yönlendirme karşılığı avukatın komisyon ödemesi yasaya aykırıdır 69. Alman öğretisinde bazı yazarlar, telefon üzerinden verilen danışmanlık hizmetinde bu yasağın ihlal edildiği iddia edilmektedir 70. Çünkü telefon üzerinden verilen hizmet için ödenen ücretin bir kısmı telekomünikasyon şirketine ödenmektedir. Somut olayda ve somut sözleşmelerde bu tehlike söz konusu olabilir. 900 lü hatlara ödenen paranın bir aracılık komisyonu olarak nitelendirilmesi mümkün değildir 71. Ödenen para, telekomünikasyon şirketinin vermiş olduğu hizmetin bedeli olup, avukata iş getirmenin karşılığı değildir. Dolayısıyla Avukatlık Kanunu nun 48. maddesindeki yasağın bu konuyla ilgisi bulunmamaktadır. g. Sır saklama yükümlülüğünün ihlali Avukatın sır saklama yükümlülüğü Kanunun 36. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse, Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır. Sır karamı doktrinde değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlardan birine göre sır, gizli tutulmasındaki çıkarın tanınabilir olduğu her türlü aleni olmayan olgu olarak ifade edilmiştir 72. Bir diğer tanıma göre başkalarınca önceden bilinmeyen veya belirli, sınırlı bir Davaya esas olan mukavelede mali müşavir olan davacının davalı avukata mali kanunları ilgilendiren işler bulmaya mecbur olduğu dahi kabul edilmiş olması itibariyle mali müşavir ile avukat arasındaki ortaklık anlaşması Avukatlık Kanunu nun avukatların müşteri bulmak üzere herhangi bir kimsenin aracılığından istifade etmelerini suç sayan 36 ncı maddesi hükmünce yasak edilmiş bulunan bir harekete ilişkin bulunmasına ve Borçlar Kanununun 20 nci maddesi hükmünce böyle bir anlaşmanın hükümsüz olmasına... karar verilmiştir. Bkz. 4. HD , 8379/280 (Müderrisoğlu, s ). Sungurtekin Özkan, s Sungurtekin Özkan, s Bkz. Schmittmann, K & R 1999, 309 f.; König, AnwBl. 1999, 25 f (Büring/Edenfeld den naklen, s. 532). Römermann/Funke, s. 7. Aday, s

20 kişi çevresince bilinen ve sahibinin açıklanmamasında yarar gördüğü hususlar sırdır 73. Bir başka tanıma göre ise sır, açıklanması toplum içinde müvekkilin kişisel veya maddi menfaatlerini zarara uğratabilecek olan veya zarara uğratmasa bile müvekkilin özenle sır saydığı konudur 74. Avukatın öğrendiği sır, avukatlık hizmetinin icrası sırasında öğrenilmesi yeterli olmayıp, aynı zamanda icra edilen avukatlık hizmeti ile doğrudan ilgili de olması gerekmektedir 75. Telekomünikasyon şirketi, avukatın danışmanlık hizmeti vermesinin karşılığı olan ücreti aylık telefon ücretleri ile birlikte tahsil etmektedir. Bu durumun avukatın sır saklama yükümlülüğüne aykırı olduğu ileri sürülebilir. Çünkü avukatın sır saklama yükümlülüğüne avukatlık hizmet sözleşmesinin mevcudiyeti de dahildir 76. Fakat bu görüş, müvekkilin isminin telefon şirketi tarafından bilinmesinin zorunlu olmadığını gözden kaçırmaktadır. Telefon şirketi için önemli olan telefon hattının sahibinin tanınmasıdır. Telefon şirketi ne telefon hattını işleten şirketi ne de hizmet veren avukatı ve ne de verilen hizmetin içeriğini bilmektedir 77. Aslında bir telefon hattı üzerinden avukatlık hizmeti alan kimse de bu hizmeti aldığı bilgisinin telefon faturasına yansıyacağını bilmekte ve bunu bilerek arama yapmaktadır. Dolayısıyla burada avukatın meslek sırrını ihlal ettiğinden bahsedilmesi kanaatimce mümkün olmayacaktır. h. Telekom vasıtasıyla ücret toplama 900 lü hatlar üzerinden danışmanlık hizmeti verilmesinin önünde bir başka engel de avukatlık ücretinin devredilmesi yasağıdır. Aslında Türk hukukunda Avukatlık Kanunu nun 2001 değişikliği öncesi, ücret alacağının takası da açıkça düzenlenmemişti. Değişiklik sonrası Avukatlık Kanunu nun 164. maddesi nde Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez denilerek kanuni bir çözüme kavuşturulmuş; ancak avukatlık ücretinin devri ile ilgili yine bir düzenleme yapılmamıştır. Avukatlık ücretinin bir başka kimseye devri, alacağın üçüncü kişiye karşı devrinden bazı farklılıklara sahiptir. Avukatlık ücretinin 3. kişiye devri halinde avukatın sır saklama yükümlülüğü bazı hallerde Künzler, s. 87; Zemp, s. 99 (Sungurtekin Özkan den naklen, s. 388). Müderrisoğlu, s. 64. Faruk Erem, Ceza Hukukunda Meslek Sırrı, AÜHFD 1943, Sayı 1, s. 37. Schmittmann, K& R 1999, 309 f (Büring/Edenfeld den naklen, s. 532). Römermann/Funke, s

21 ihlal edilmiş sayılabilir. İşte bu nedenle avukatlık ücretinin devri, avukatın sır saklama yükümlülüğü ile bağdaştığı ölçüde caizdir lü hatlar üzerinden verilen danışma ücretinin belirli bir kısmının telekomünikasyon şirketi tarafından alınmasının ise avukatlık ücretinin devri ile ilgisi bulunmamaktadır. Çünkü burada telekomünikasyon şirketinin tahsil ettiği ücret, avukata ait bir ücret olmayıp, kendi verdiği iletişim hizmetinin karşılığıdır. Bu nedenle herhangi bir ücretin telekomünikasyon şirketine devrinden ve avukatın sır saklama yükümlülüğünün ihlalinden bahsetme olanağı yoktur 79. B. SANAL BÜROLAR - ĠNTERNETTE HUKUKĠ DANIġMANLIK 1.Genel Olarak İnternet ortamında bir büronun açılması, vekaletin buradan alınıp buradan dava açılması, duruşmaların online gerçekleşmesi mümkün mü? Şüphesiz bize çok abartılı gelen bu sorular, ve bunun olumlu yanıtları için altyapı hazırlıkları başlamıştır bile. Elektronik imza, sanal uyuşmazlık çözüm merkezleri 80, ispat hukukuna dair kuralların değiştirilmesi aslında geleceğin sanal bürolarının da alt yapılarını oluşturmaktadır. Fakat ben bu bildirimde artık bir vakıa olan internet ortamında hukuki danışmanlık konusunu örneklemekle yetineceğim. İnternette hukuki danışmanlık, avukatın vermiş olduğu hizmetin iletişim ve bilişim teknolojileri yardımı ile müvekkile sunulmasıdır. İnternet teknolojileri kullanılmaksızın da benzeri usulle hizmet şimdiye kadar telefon veya faks cihazları yoluyla sunulabiliyordu. İnternet ortamında hukuki danışmanlık yapılması mümkündür. Danışmanlık, avukatın web sayfasında aktif ortamda eş zamanlı gerçekleşebileceği gibi elektronik posta yoluyla da gerçekleşebilmektedir. Web sayfaları, interaktif ve multimedya (çok taraflı kullanıma açık olma) özelliğe sahiptir. Yani web sayfasında birden fazla işlem aynı zamanda gerçekleştirilebilmektedir. Böylece hem ses hem resim hem de aynı zamanda metinler aktarılabilmekte ve iletişim sağlanabilmektedir. Bu özelliklerden yararlanan avukatlar, hizmetlerini bu yollardan herhangi biri ile sunabilmektedirler. Eş zamanlı olarak danışmanlık hizmetinin verilmesi internet relay chat (IRC) ismi verilen özelliklerle gerçekleştirilmektedir. Burada sesler veya yazılar eş zamanlı olarak karşı Bu konuda bkz. Günergök, Ö. : Avukatlık Sözleşmesi, Ankara 2003, s. 140, 141; Sungurtekin Özkan, s. 192, 193. Bkz. BGH , NJW 2003, s Alan adı konusunda sanal uyuşmazlık çözüm yolu için bkz. 21

22 tarafa iletilmektedir. Böylece aynı anda danışmanlık hizmeti gerçekleşmektedir. Elektronik postalar yoluyla da avukatlar, kendilerinden talep edilen konularda danışmanlık hizmeti verebilirler. Ayrıca haber gruplarında soru ve cevaplarla da danışmanlık hizmeti gerçekleşebilmektedir. Nihayet sanal büroların tesisi de mümkündür 81. Bu takdirde bu hizmetten hangi miktarda avukatlık ücreti alınacağı sorusu akla gelebilmektedir. Eş zamanlı sesli olarak danışmanlık hizmeti verilmesi halinde büroda verilen danışmanlık ücretinin, e- posta yoluyla yazılı olarak danışmanlık hizmetinin verilmesi halinde de yazılı olarak danışmanlık ücreti tahakkuk ettirilmesi düşünülebilir. 2. Değerlendirme Bu çalışmanın hazırlanmasında yararlandığım kaynaklardan birisinin başlığı E-Ticaret- Avukatlar İçin Yasak Alan mı? başlığını taşımakta idi 82. Aslında soru şeklindeki bu başlık, temel bir yaklaşımın ortaya konulması için bize iyi bir başlangıç noktası teşkil etmektedir. Avukatın internet ortamında hukuki danışmanlık hizmetinin caiz olup olmaması konusu aslında telefon hatları üzerinden danışmanlık hizmetinin verilmesine kıyaslanabilir. Burada yukarıda verilen açıklamalar yol gösterici olabilir. Bu nedenle yukarıdaki açıklama ve tartışmalara havale ile yetiniyorum 83. Alman hukuk uygulamasında internet ortamında hukuk danışmanlığının yapılması ile ilgili olan kararlardan biri 84 Münih Mahkemesine aittir. Bu kararda Compuserve sitesinde bir buton aracılığıyla hukuk hizmetine geçilebilmekte ve oradan online-avukat seçimi sonunda da bir form görünmektedir. Bu formun isim, adres ve hukuki sorun kısımları doldurulmakta ve gönderilmektedir. İlk danışma ücreti olarak 35 Mark lık bir ücretin gönderilmesinden sonra cevap verilmektedir. Mahkeme bu durumu münferit vekaletin talebi dolayısıyla ve götürü bir ücretin istenmesi dolayısıyla Federal Alman Avukatlık Yasası nın (BRAO) 43 b ve 49 b maddelerine aykırı bulmuştur. Ancak bu karara rağmen Alman doktrini, internette danışmanlık yapılmasını hukuka aykırı olarak değerlendirmemektedir 85. Bugün Marwitz, P. : Allgemeines Wettbewerbsrecht ( 1, 3 UWG), Handbuch Multimedia-Recht,: Rechtsfragen des elektronischen Geschaeftsverkehrs (hrsg. Von Thomas Hoeren/Ulrich Sieber/Jürgen Becker) München 1999, Teil 11.2, parg Horst, R : E-Commerce-Verbotenes Terrain für Rechtsanwaelte?, MDR 2000, s Aynı görüş için bkz. Peschel-Mehner, A. : Wettbewerbsrechtliche Bewertung geschaeftlicher Aktivitaeten im Internet und sonstigen Online-Platformen, Cyberlaw: Grundlagen, Cheklisten und Fallbeispiele zum Online-Recht, Wiesbaden 1999, s LG München ; CR 1996, s. 601, 603. Naumann, T. : Praesentationen im Internet als Verstoss gegen 1, 3 UWG, Unter Berücksichtigung der Online-Angebote von Rechtsanwaelten, Diss., Frankfurt am Main 2001, s. 135 vd. 22

23 uygulamada bu durum aşılmış ve bir çok hukuk bürosu internette danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır 86. a. AB E-Ticaret Direktifi Avrupa Birliği E-Ticaret Direktifi nin 3. maddesinde enformasyon toplumuna sunulan bütün hizmetlerin, bu arada online-avukatlık da dahil, serbest olduğunu hükme bağlamaktadır. Sadece Direktifin 3/IV. maddesi, kamu düzeninin, kamu sağlığının, kamu güvenliğinin ve tüketicilerin korunması için gerekli ve orantılı tedbirlerin alınabileceği ve istisnalar getirilebileceği belirlenmiştir. Bu bağlamda Direktif in 1/V-d maddesi, noterlik hizmetini ve müvekkilin mahkeme önünde savunulmasını istisna etmiştir 87. Öncelikle avukat bu direktif anlamında enformasyon hizmeti sunmalıdır. Bunlar, direktifin 2 a) kapsamında 98/34/AB ve 98/48/AB değişikliği anlamında hizmetlerdir. Buna göre bir enformasyon toplumu hizmeti, mesafe ötesine sürümde bir bedel karşılığında elektronik olarak verilen ve bir alıcının çağrımı üzerine yerine getirilen hizmetlerin hepsi olarak tanımlanmıştır. Bu hizmetler sadece online sözleşmelerin yapılabilmesi ile sınırlanmamakta, bilakis bir iktisadi faaliyet söz konusu olduğu kadar online enformasyon hizmetleri ve ticari iletişim gibi alınan ve karşılıkları ödenmeyen hizmetleri de kapsamaktadır. Avukatların internette bir web sayfasında sunum yapması halinde elektronik bir ortamın söz konusu olduğunda, alıcının ferdi olarak bir çağrımı üzerine ifa edildiğinde, bilgi sunulduğunda ve alıcı tarafından karşılığı ödenmeyen bir hizmetin varlığında şüphe yoktur. Nihayet avukatların internet reklamları enformasyon toplumuna bir hizmeti ortaya koymaktadır. Burada ayrıca internette avukatların ticari iletişiminin hangi ölçüde caiz olduğu da araştırılmalıdır. Öncelikle ticari iletişim kavramı altında neyin anlaşılması gerektiği çözüme kavuşturulmalıdır; zira şimdiye kadar sadece reklam ve hizmet söz konusu olmuştur. Direktif 2 f) ye göre ticari iletişim kavramı altına, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet veya malların cirosunu geliştiren veya kurala bağlanan bir mesleği icra eden bir girişim, bir organizasyon ya da gerçek kişinin tanıtımına hizmet eden iletişimin her türlü şekli girmektedir. Ancak bunlardan avukata doğrudan ulaşımı mümkün kılan alan ismi veya eposta adresi bundan istisnadır. Bununla birlikte E-Ticaret Direktifi m. 8 I dolayısıyla avukatların internette web sayfası açmaları, AB de ilke olarak mümkündür ve üye ülkeler tarafından yasaklanamayacağı Bu konuda örnek olarak bkz. boşanma davaları konusunda bir hizmetin verildiği sayfa için bkz. yine ilginç bir sayfa için bkz. Bu konuda değerlendirme için bkz. Naumann, s

24 belirlenmelidir 88. Direktifin 8. maddesine göre, ticari iletişim, üye ülkenin mesleki ve genel kurallarına uymak şartıyla her meslek için serbesttir. Aslında Direktif Önerisinin 89 8/III. maddesinde Komisyona hangi hallerin meslek kuralları ile bağdaştığını tespit etme konusunda bir yetkinin verilmesini öngörmüştü. Ancak bu kabul edilen direktifte yer almamıştır 90. Bu durum, Türkiye de olan ve avukatın web sayfasını elektronik bir kartvizit olarak algılayan hakim görüşe de uygundur. Direktif, avukatlara m. 5 I f) e göre avukatlara ait bilgilerin sayfada kolay, doğrudan ve daimi olarak sağlanması yükümlüğünü yüklemiştir. b. Türk Hukuku Bakımından Değerlendirme Avukatlık Kanunu na göre hukuki danışmanlık hizmetinin internet ortamından verilmesi ile ilgili olarak engelleyici bir hüküm bulunmamaktadır. Buna karşın öğretide avukatların hiçbir şekilde ücretli veya ücretsiz internet üzerinden mesleki faaliyet icra edemeyecekleri savunulmaktadır 91. Bununla birlikte bu görüş, bugün için uygulamada terkedilmiş ve Reklam Yönetmeliğinde her avukatın, internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenecek "Avukatlık Meslek Kuralları"na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahip olduğu vurgulanmıştır. İnternet ortamında mesleğin icrasında avukat, meslek kuralları, reklam yasağı ve haksız rekabet teşkil edecek hallerden kaçınarak faaliyet gösterebilir. Bu konuya aşağıda Barolar Birliği nin İnternet kullanımına yaklaşımı başlığı altında tekrar değineceğim. C. AVUKAT ARAMA SERVĠSLERĠ 1. Genel Bilgi Avukat Arama Servisi ülke yada dünya çapında avukatların bir veri bankası içinde belirli bir ücret karşılığında listeye geçirilmesi hizmetini sunmaktadır. Bu veri bankasından sorgu üzerine arayanlar için kartvizit bildirilmektedir. Arama servisi listeye geçirilmesi caiz olan avukatların kaydedildiği bir veri bankası üzerinden işlemektedir. Avukatların sorgusu özellikle bulunulan yer ve avukatın kendi takdirine göre faaliyet alanını verebildiği belirli kriterlere göre işlemektedir. Kartvizitlerin duyurusu yoluyla listeye kayıtlı olan avukatlar Bu konuda geniş bilgi ve açıklamalar için Wurster, B.: Der Internet-Auftritt von Rechtsanwälten in der Europäischen Union, Zu den Auswirkungen der E-Commerce-Richtlinie auf die Anwaltswerbung in der EU Jurpc, JurPC Web-Dok. 250/2001, Paragraf 1-16 ( Bkz. ABl , C.30, s. 4. Bu konuda bkz. Naumann, s. 144, 145. Sungurtekin Özkan, s

25 belirli sorgulara göre kullanıcının ekranında görülmektedir 92. Avukat arama hizmeti, önceleri telefon hatları üzerinden gerçekleştirilmekte idi. Burada hak arayan kimselerin telefon aracılığı ile avukat sorguları, normal telefon ücretlerine göre son derece düşük tespit edilmişti. Buna benzer şekilde bir avukat arama hizmetinin ilk zamanlar sunulduğu bir başka alan da televizyonlardı. Televizyonlarda teletex teknolojisi aracılığı ile belirli kriterlere göre avukat aramak mümkündü 93. Avukat Arama Servisleri nin internetle karşılaştırılmasında açık bir paralellik görünür. Avukat arama servisleri veri bankası ile hak arayan kimse telefonla bu servise bağlandığında orada münferit bir büronun kartvizitini sorgulayabildiği gibi internette de bilgi arayan kimse farklı web sayfalarına bağlanabilmektedir. İnternet kullanıcıları burada sadece daha ileri bir medyayı kullanmaktadır. Nihayetinde telefonla verilen avukat arama servisi hizmeti hakkında ulaşılan sonuçların hangi ölçüde internette avukatın web sayfalarına ve arama motorlarına taşınabileceği üzerinde durulmalıdır 94. Bugün bir çok sitede avukat arama hizmeti bağımsız olarak ya da diğer arama kriterleri içinde sunulmaktadır. Bu sitelerde avukat arama coğrafi yer, uzmanlık, ve diğer kriterlere göre gerçekleşebilmektedir. Arama motorlarının teknik yapısı gereği, belirli kriterlere göre internette avukat arama gerçekleştirilebilmektedir. 2. Değerlendirme Telefon, teleteks ya da internet ortamında yer alan avukat arama servisleri hakkında değerlendirmelerim Almanya da uyuşmazlık konusu davalar paralelinde verilecektir. Almanya da avukat arama servislerinin hizmete başlaması ile birlikte Yerel Barolar tarafından bu şekildeki bir hizmetin meslek kurallarına aykırı olduğu iddiası gündeme gelmiştir 95. Bu şekilde bir avukat arama sisteminde yer alan iyi danışmanlar ibaresi, OLG Düsseldorf un (Düsseldorf İsitinaf Mahkemesi) bu tür hizmetlerin hukuka aykırılığına karar verebilmesinin gerekçesini oluşturmuştur 96. Zira bu ibare, objektif olarak kontrol edilmesi mümkün olmayan bir ibaredir. Baroların daha sonraki uyuşmazlıklarda bu kararı dayanak göstermesi aslında yanlış bir hareket noktasını teşkil etmiştir. Çünkü bu ibarenin sonradan Gump/Schopen, s Eich, A./Netzband, J. : Anwalt-Suchservice, Ein Versuch zum Abbau des anwaltlichen Dienstleistungsdefizits?, CR1990, 421. Eich/Netzband, CR 1990, S.421 vd. Eich, MDR 1989, 4 dn , 2 U 239/88. 25

26 düzeltilebilme imkanı mevcuttur. OLG Stuttgart (Stuttgart İsitinaf Mahkemesi) ise tarihli kararında bu tür bir hizmetin sunulmasını, Haksız Rekabet Yasası na (UWG) ve meslek kurallarına aykırılık olarak değerlendirmemiştir. Karara göre burada ne uygulamaya yönelik ne de aldatıcı bir reklam burada söz konusu değildir ve bilakis fonksiyonel bir hukuki görevi ihlal etmeyen bir bilgi reklamı söz konusudur 97. a. Avukat Arama Servisinin Reklam Niteliği EGH Hessen mahkemesi ve Alman Anayasa Mahkemesi, bir avukatın avukat arama servisine katılımını, mesleki kurallara aykırı bir reklam olarak değerlendirmemektedir 98. Bu kararların gerçi her ikisinde de bir veri bankasında avukatın sorgulanmasında bir reklam unsuru kabul edilse bile uygulamaya yönelik hedefli/amaçlı bir reklamı ve yanıltıcı bir reklam ın varlığı reddedilmiştir. Gerekçelerden: aa) Kartvizitlerin duyurulması-uygulamaya yönelik bir reklam değildir Mahkeme kararlarına göre, avukat arama servisi üzerinden kartvizitlerin dağıtımı yoluyla bulunan bilgiler uygulamaya yönelik yasaklanmış bir reklam olarak değerlendirilemez, çünkü ne arama servisi ne de buradan hizmet alan avukatlar doğrudan vekaletin alınması amacıyla potansiyel müvekkillerle ilişkiye girmemektedir 99. Sorgular daha çok müvekkil çevresinden gelmektedir. Bu sorgu sadece hak arayan kimsenin kendi amacına uygun bir avukat arama iradesine bağlıdır. Ticari teamüle göre sorgulanan bilgilerin birilerine hazır tutulması, uygulamaya yönelik bir reklam olarak değerlendirilemez 100. Dolayısıyla burada uygulamaya yönelik bir reklam bulunmamaktadır. bb) Kartvizitlerin içeriği-aldatıcı reklam değildir Avukat tarafından içeriği belirlenen avukat arama servisindeki kartvizitlerin içeriği şayet avukat tarafından daha sonra doğruluğu kontrol edilebilen kriterlere göre tayin edilmiş ve yanlış kanaat oluşturacak mahiyette değilse, aldatıcı reklam mahiyetinde değildir 101. Avukat Eich/Netzband, s.424. EGH Hessen, NJW 1991, s.1618; BVerfG, NJW 1992, S EGH Hessen, NJW 1991, S BGH, NJW 1990, s. 1739; Feuerich, NJW 1991, s Bu konuda geniş bilgi için bkz. Göle, C.: Ticaret Hukuku Açısından Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması, Ankara 1983; örneğin Almanya da faaliyet alanının bildiriminde objektif kriter olarak son yılda bu alanda 30 müvekkilin bulunması gereklidir. Bununla birlikte faaliyet alanı ağırlığının kontrol edilebilirliği ve gerçeğe uygunluğu gerçeğe uygun ise bu durumda herhangi bir aldatıcı reklam söz konusu olmaz. Burada sadece sorgulayıcılar için avukatın belirli bir alanda uzmanlaştığı izlenimi verilmektedir. (EGH Hessen, NJW 1991, s.1618). 26

27 arama servisi, hak arayan kimsenin aradığı kriterlere uygun bir kişiyi bulmasına yarayan bilgileri içermesi meslek kurallarına ve avukatın reklam yasağına aykırılık teşkil etmez 102. b. EGH ve Federal Anayasa Mahkemesinin kriterlerinin internete taģınması EGH ve Federal Anayasa Mahkemesinin avukat arama servisleri için getirmiş olduğu ilkelerin internete taşınması mümkündür. İlişkinin kabulü bakımından ilgili avukatın uygulamaya yönelik reklamı da ayrılmalıdır. Farklı internet servis sağlayıcıları üzerinde bulunan avukatın web sayfaları, bundan farklı değildir ve vekalet almaya yönelen bir teşebbüs söz konusu değildir. İnternette sayfasını düzenleyen avukat, burada müvekkilleri çekmeye yönelmemekte bilakis hak arayanların bir maus tıklaması ile istediği kriterlere uygun bir avukatı bulmasına yardım etmektedir. Burada da internette web sayfasına sahip avukatla ilişkiye girilmesi aynen avukat arama servisinde olduğu gibi tamamen potansiyel müvekkilin iradesine bağlıdır. Bu nedenle içeriğin avukatın uygulamaya yönelmiş bir reklamı olarak düşünülmesi mümkün değildir. D. KĠġĠSELLEġTĠRĠLMĠġ NUMARALARIN KARTVĠZĠT ve TABELALARDA KULLANIMI 1. Genel Bilgi Cep telefonlarının yaygınlaşması ile daha önceden insanların pek de ilgisini çekmeyen telefon numaralarının yanındaki harfler önemini artırmaya başladı. Bu numaralar cep telefonlarında kısa mesaj yazmada kullanılmaya başladılar. Böylece telefon üzerinde bulunan numaralar, sadece birer numaradan ibaret kalmayıp, yazışmada da harfleri temsil etmeye başladılar. Özellikle telefonların kısa mesaj servislerini sık kullanan kimseler yazımlarında daktilo yazımında kullanılan on parmak tekniği gibi teknikler üretmiş ve artık numaralara bakmadan bile kısa mesaj yazma melekelerini (kabiliyetlerini) geliştirmişlerdir. Bu durum işletmecilerin ilgisini çekmekte de gecikmemiştir. Özellikle vanity-nummern yani kişiselleştirilmiş numaralar olarak adlandırılan bu tür numaralar Amerika Birleşik Devletlerinde yıllardır kullanılmaktadır. Bütün bunların yanında ayrıca 444 ile başlayan numaralar da ticari hayatta kullanılmaktadır. Özellikle otobüs firmaları, Türkiye nin her yerinden ulaşılabilen numaralarını bu ön numaralarla duyurmuşlardır. Örnek olarak bir Erzurum da kurulmuş bulunan bir otobüs şirketi 444 ten sonra 00 ve 25 numaralarını kartvizitlerinde ve 102 Feuerich, NJW 1991, S.1592; EGH Hessen, NJW 1991, s

28 reklamlarında kullanmaktadır. Böylece numarası ile müşterileri tarafından daha kolay hatırlanabilmektedirler. Örnek: Numaraların KiĢiselleĢtirilmesi Örneği Av. Tekin Memiş Tel: Av. Tekin Memiş Tel: 0212.AvTekin 0212.AvMemis 2. KiĢiselleĢtirilmiĢ Numaraların Sağladığı Faydalar a. Kolay Hatırlanma Bu numaralar daha ziyade kolay hatırlanabilecek numaralardır. Özellikle şehir plakaları, aynı numaraların tekrar edilmesi gibi kolay hatırlanan numaralar telefon numarası olarak alınmakta ve kolay hatırlanabilme özelliğinden faydalanılmaktadır. İstanbul da oturan bir kimsenin telefon numarasını belirli bir semte tahsis edilen ön numaradan sonra örneğin olarak belirlemesi gibi. Yine Türkiye nin her yerinden ulaşılması mümkün olan ve şehir koduna ihtiyaç duyulmadan aranabilen numarasının alınması halinde müşterilerin kolay akılda tutabilecekleri bir telefon numarasına kavuşulmuş olacaktır. b. İsim Verme İle Dikkat Çekme Kişisel numaraların alınması ile öne çıkan bir diğer fayda da telefon numarası yerine isim verme imkanının doğmuş olmasıdır. Örnek olarak Av.Tekin ya da Av.Memiş kısaltması kullanılmak istenebilir. Böyle bir durumda alınacak telefon numara ya da telefon numaraları şu şekildedir: =0212.AvTekin veya =0212.AvMemis. 28

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir:

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir: BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELERİN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4

İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/25286 Karar No. 2014/17992 Tarihi: 03.06.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ İŞ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI DANIŞTAY ( ) DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. D A V A C I V E K İ L İ D A V A L I L A R : Ankara Barosu Başkanlığı Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA : Av. Mehtap

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /41 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/22469 Karar No. 2014/1173 Tarihi: 28.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /41 FAZLA ÇALIŞMA HAFTANIN YEDİ

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi: 21 Aralık 2011 Çarşamba Sayı: 28149 GENEL HÜKÜMLER Konu ve

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 19.03.2013 Sayısı : 1 C 12.12 Türk işçileri, diğer işçilere oranla ikamet belgeleri için belirgin oranda daha yüksek bir harç ödemek zorunda

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 13 Aralık 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26729 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Alman Federal Mahkeme Kararları Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi: 17.02.2016 Sayısı: C-429/14 Çev: Alpay HEKİMLER * Havayolu şirketleri oluşan rötar nedeniyle, iş seyahatlerinde meydana gelen gecikmeler

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME : İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME : İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete Tarih-Sayısı : 26.02.2005-25739 Esas Sayısı : 2004/8 Karar Sayısı : 2004/28 Karar Günü : 3.3.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME : İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi İTİRAZIN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti Tebliğ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler Konu ve kapsam Madde 1 Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER

Resmî Gazete TEBLİĞ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2006

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2006 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2006 04.12.2005 tarihli 26013 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Genel Hükümler Konu ve kapsam Madde 1 Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31730 Karar No. 2012/141 Tarihi: 16.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRE KIDEM

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2007/3906 Karar No. 2009/12118 Tarihi: 28.04.2009 İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS KIDEM SÜRESİ BİR YILLIK SÜRENİN AYNI İŞVERENİN İŞYERLERİNDE

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 26.4.2017 Sayısı: 5 AZR 962/13 Yunanistan daki Tasarruf Kanunları hükümleri, Alman hukukuna bağılı olarak kurulmuş

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

Avrupa Adalet Divanı Kararı

Avrupa Adalet Divanı Kararı Avrupa Adalet Divanı Kararı Karar Tarihi : 14.04.2005 Sayısı : C-341/02 İnşaat işçileri için belirlenmiş olan asgari ücret, yabancı işverenler tarafından ödenmekte olan tüm ek ödemeleri kapsamamaktadır.

Detaylı

FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMADA İŞÇİNİN ONAYI

FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMADA İŞÇİNİN ONAYI FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMADA İŞÇİNİN ONAYI Hamit TİRYAKİ * GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun 41. maddesinin 7. paragrafına göre fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. Fazla saatlerle

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/26162 Karar No. 2015/14624 Tarihi: 09.09.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 İŞÇİNİN YAZILI OLURU ALINMADAN

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/9712 Karar No. 2014/14518 Tarihi: 05.05.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMAKLA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5

İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/22109 Karar No. 2010/21092 Tarihi: 29.06.2010 İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5 TASARRUF TEŞVİK KESİNTİSİ BELEDİYELERİN BORÇLU OLMASI HAZİNE İLE TAKAS MAHSUP

Detaylı

2013 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER

2013 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER 2013 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /33 PERŞEMBE

33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /33 PERŞEMBE 33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2012/33 PERŞEMBE 12.09.2013 1 2012/33 PERŞEMBE 12.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunun Kira Hukuku Açısından Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler (2 Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri)

6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunun Kira Hukuku Açısından Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler (2 Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri) 6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunun Kira Hukuku Açısından Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler (2 Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri) Av. M. Hakan ERİŞ 1, LL.M. GİRİŞ Bilindiği gibi, yürürlükteki (818

Detaylı

Çev.: Alpay HEKİMLER*

Çev.: Alpay HEKİMLER* Alman Federal Mahkeme Kararları Federal İş Mahkemesi Çev.: Alpay HEKİMLER* Karar Tarihi: 12.08.2008 Sayısı : 9 AZR 632/07 İşveren tarafından düzenlenip işçiye verilecek olan çalışma belgesinin, işkolunun

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

Avrupa Adalet Divanı

Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi : 13.11.2014 Sayısı: C-416/13 Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Polisi memuru olabilmek için üst yaş sınırının 30 yaş olarak belirlenmesi Avrupa Birliği hukukuna aykırılık oluşturmaktadır.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 STSK. /5, 41, 43

İlgili Kanun / Madde 6356 STSK. /5, 41, 43 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/23890 Karar No. 2013/24204 Tarihi: 31.12.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 6356 STSK. /5, 41, 43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2012/1536 Karar No. 2014/469. Tarihi:

ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2012/1536 Karar No. 2014/469. Tarihi: ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1536 Karar No. 2014/469 Tarihi: 20.01.2014 ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ İŞYERİ

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 572 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 17.09.2013 HİZMET ALIMININ ÖZEL

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Konu ve kapsam AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda,

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

KONU: Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklamalarımız

KONU: Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklamalarımız Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana 10.000 TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklama Sirküler No :2014 / 019 Sirküler Tarihi :16.07.2014 KONU: Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir. 2 Ocak 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29936 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda,

Detaylı

Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat (B)

Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat (B) 4.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/4 PAZARTESİ 16.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/4 PAZARTESİ 16.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 20.04.2011 Karar Sayısı: 5 AZR 171/10 Yurtdışına geçici olarak gönderilen inşaat işçilerinin asgari ücret seviyesinden ücret

Detaylı

1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU /1 PAZARTESİ Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi

1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU /1 PAZARTESİ Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/1 PAZARTESİ 09.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/1 PAZARTESİ 09.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

AVUKAT TANIM A- GÖREVLER

AVUKAT TANIM A- GÖREVLER TANIM Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı