NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır."

Transkript

1 NETWORK Network nedir? Network birbirine kablolarla bağlanmış server, printer, pc, modem gibi birçok haberleşme ekipmanının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Network insanların bireyselce değil, ortak çalışmalarını sağlar. Network, veri, yazılım ve ekipman paylaşımıdır. Küçük bir ağ iki bilgisayardan oluşabileceği gibi, büyük bir ağ binlerce bilgisayar, fax-modem, cd-rom sürücü, printer ve bunun gibi ekipmanlardan oluşabilir. Neden Network e gereksinim duyulur? Network zaman ve para kazancı sağlar. Başarı için işletmenin sadece ofis içinde değil, tüm dünya ile haberleşmesi gerekir. Paylaşım söz konusu olduğundan donanım tüm personel tarafından kullanılabilir, herbir birey için extra printer, modem, disk ünitesi gerekmez. Internet erişimi de bir ağ üzerinde paylaştırılabilir. Network nasıl çalışır? Ethernet en genel networking sistemidir. Ethernet standardları ile birlikte gelmiştir. Ethernet ağından gönderilen tüm mesajlar diğer bir ekipmanın alabileceği standart kodlardan oluşur. Đlk olarak XEROX tarafından bulunmuş ve daha sonra DEC, Intel ve XEROX tarafından formulize edilip belirli metodları kullanıp saniyede 10 Mbit veri transfer edebilen bir sistem olarak ortaya çıkmıştır. NETWORK TOPOLOJĐLERĐ Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır. a - Star Yapı Adından anlaşılabileceği gibi yıldız mimarisindedir. Yani yıldızın merkezinde bir hub veya switch, bunlara bağlı olan tüm noktaları birbirine bağlar (UTP kablo ile). Kablonun bir ucu network adaptör kartına bağlı iken, diğeri hub veya switch e takılır. Star Networkün Avantajları Ekonomik kablolama, Hızlı kurulum, Kolay genişletilebilirlik, Switch veya bridge ile genişletilmesi network performansını arttırır. Bağlantıda meydana gelebilecek kopukluk, tüm ağı etkilemez. Huba yapılan bağlantılar hub üzerindeki bağlantıların durumunu gösteren ışıklar sayesinde durumları anlaşılır ve arıza tesbiti kolaylaşır. Dezavantajları Hub ile hub arasındaki bağlantıyı sağlayan kablonun uzunluğu 100 m yi geçemez. b - Bus Yapı Bus yapı, omurga yapı olarak da adlandırılır. Ağ üzerindeki tüm node lar tek bir hat üzerindedir. Veri bu node lardan geçerek istenilen node a ulaşır. 1

2 Ağ bağlantısı tek bir koaksiyel kablo ile yapılır. Bu kablonun uçlarına BNC denilen konnektörler bağlanır. Bus Yapının Avantajları Güvenilir kablo kullanır (koaksiel kablo). Basit network genişlemesi sağlar. Hub veya benzeri merkezi ağ ekipmanı gerektirmez. Dezavantajları Standardları 30 node tan fazlasına izin vermiyor. Ağın toplam uzunluğu 185 m yi geçemez. Herhangi bir node un bağlantısının kesilmesi tüm ağı etkiler. Arıza tesbiti zordur. NETWORK TERĐMLERĐ Server : Server, dosya depolamak ve bu dosyalara ağ üzerinden erişmek için kullanılan basit bir sistem olabileceği gibi, birçok hard-disk içeren, yedekleme üniteleri ve cd-rom sürücüleri olan kompleks sistemler olabilir. Printer, fax makinaları, modemler, internet erişimi vs. gibi kaynakların ağ üzerinde paylaşılmasına yardımcı olur. Server a bağlanan bilgisayarlara istemci (client) denir. Sunucular genelde veritabanı dosyalarını, birçok yazılım istemcisinin erişimine sunar. Workstation : Server a bağlı ufak iş istasyonu olarak da adlandırılan yardımcı bilgisayarlardır. Hub : Hub ın görevi kendisine ulaşan sinyalleri alıp yine kendisine bağlı olan ağ ekipmanlarına dağıtmaktır. Hub bu işlem sırasında bir tekrarlayıcı görevi görür ve sinyali güçlendirir. Mbps : Saniyede 10 milyon bit (Millions of bits per second) Switch : Switch ler daha kompleks ve daha verimli hublardır. Portları arasında direk kanal oluşturma yeteneği vardır. Network performansını arttırır. Node : Bir network ekipmanı (hub veya switch gibi) ile haberleşebilen, server, printer, fax makinası, vb. Workgroup : Küçük haberleşebilen bir grup oluşturabilmek için tek bir switch veya hub a bağlı nodelara denir. Server Tabanlı ve Peer-to-Peer Networkler a - Server Tabanlı Networkler Server tabanlı ağlarda server ağın yöneticisidir. Tüm nodelar servera bağlıdır (Star yapıda hub aracılığıyla). Bu ağlarda sunucu ortak kullanıma açılan 2

3 yazılım, printer, fax modem, internet erişimi gibi kaynakları, istemcilerin erişimine sunar. Sunucu bir hakem gibi davranır ve node lar bilgi istediğinde önce serverla konuşur ve server istenilen bilginin yerini tesbit ederek, kullanıcın erişim haklarına göre veriye ulaşımını sağlar. b - Peer-to-Peer Networkler Bu ağ yapısında server kullanılmaz, herbir istemci kendi hard diskine sahiptir. Her node birbiri ile konuşabilir ve istediği bilgi veya servisi alabilir. Đstemciler diğer istemcilerin kullanımına açmak istedikleri veri veya servisi paylaştırırlar. KABLOLAMA Ağ kablolaması, node lar arasındaki fiziksel hattır. Ethernet standardlarında üç tip kablolama bulunur : Korumasız dolanmış çift tel (UTP), thin (ince) ethernet (koaksiyel) ve kalın ethernet. Network planlamasında kablolama en önemli unsurlardan biridir. Seçilen kablolama yöntemi uzun süre ihtiyaca cevap verebilmeli ve ileri teknolojileri de desteklemelidir. a - 10 BASE T Kablo : Her iki ucunda RJ-45 konnektörü bulunan, Kategori 3 kablolamayı destekleyen 10 Mbps ethernet standardının kablosu. b - Dolanmış Çift Tel : Network haberleşme sistemleri ve yüksek dereceli telefon hatlarında kullanılan kablodur. Đki çeşidi vardır : korumalı (STP) ve korumasız (UTP). 10 Base T / 100 Base TX standardlarında kullanılır. RJ-45 konnektörlerle sonlandırılır. c - Thin Ethernet Koaksiyel : Network koaksiyel, 10 Base 2 olarak da adlandırılır. BNC konnektörleri kullanırlar. d - Thick (Kalın) Ethernet : Standart Ethernet olarak da adlandırılır. 10 Mbps band genişlikli ağlarda kullanılır. Ağır, sert ve kurulumu güç ve pahalı bir kablolama yöntemidir. BNC konnektör kullanırlar. e - Fast Ethernet : 100 Mbps veri taşıyabilen sistemdir. 100 Base TX olarak da bilinir. 10 Base T Ethernet le benzerlik gösterir fakat 10 kat daha hızlıdır. f - Koaksiyel Kablolama Koaksiyel kablo, kablo TV veya bildiğimiz anten kablosuna benzer fakat daha yüksek kalitede veri transferine izin verir. Ağlarda kullanılan iki çeşit koaksiyel kablo vardır. Bunlar 10 BASE 2 ve 10BASE 5 dir. Kalın koaksiyel günümüzde çok kullanılmaktadır. 3

4 g - 10 BASE 2 BNC konnektör kullanır. Küçük ve orta büyüklükteki ağlarda kullanılır. Güvenilir fakat oldukça pahalıdır. BUS yapı ağlarda kullanılır. h - Korumasız sarılmış çift tel (UTP) Kategori 3 (10 Base T, 10 Mbps ağlar için) ve Kategori 5 (100 Base TX, 100 Mbps Fast Ethernet ağlar için) kablolama ile kullanılabilir. Đnce, esnek ve RJ-45 konnektörleri ile kurulumu ve kullanımı basittir. En önemli iki avantajı ve ekonomik olması ve star yapı ağlarda kurulum kolaylığıdır. Diğer bir avantajı arıza tesbitinin kolaylığı ve hub ile bir node arasındaki bağlantının gitmesi durumunda sadece o nodeun ağ özelliklerinden yararlanaması ve bu durumun tüm ağı etkilememesidir. Eğer bu bağlantı kopukluğu iki hub arasında olursa, hublar birbirinden bağımsız olarak çalışmaya devam edebilir. Fakat bu iki workgroup arasında iletişim kesilmiş olur. Ağınızı genişletmek istediğinizde, crossover kablolama ile hub veya switchinizi diğer hub veya switchlere bağlamak mümkün olduğundan ağın büyümesi oldukça kolay olacaktır. Kablo Kalite Standartları Network standartları 10 Mbps ve 100 Mbps Ethernet ağları için kablo tiplerini belirler. Kategori derecesi kalite veya veri taşıma yeteneğini gösterir. Kategori derecesinin yükselmesi verinin güvenilirliğini arttırır. Evlerimizde telefon kablosu olarak kullandığımız kablo, Kategori 1 kablodur ve RJ - 11 konnektör kullanır. Bazı ticari kurumlar telefon hatlarında Kategori 3 kablolama kullanır. Ağ bağlantılarında Kategori 1 kablo kullanılamaz. Sadece Kategori 3 ve 5 kullanılır. a - Kategori 3 UTP Kategori 3, 10 Mbps band genişliğindeki ağlarda kullanılır. 100 Mbps ağlarda kullanılamaz. b - Kategori 5 UTP Kategori 5, 100Mbps band genişliğinde veri transferi yapabilen ağlarda kullanılır. 10 Mbps ağlarda da sorunsuz çalışır fakat Kategori 3 ten biraz pahalıdır. Đlerde 100 Mbps e geçmek isteyen ağlar şimdiden Kategori 5 kablolama kullanabilir. Konnektör ve Portlar a - RJ-45 Konnektörler 10 BASE T ve 100 BASE TX kablolar RJ-45 konnektörleri ile sonlandırılır. Hub veya Switch üzerindeki porta takılarak güvenilir bir bağlantı sağlar. b - BNC Koaksiyel Konnektörler BNC kablo bağlantısı bilgisayarınız ile ağ arasındaki durumu LED ler yardımıyla izleminize olanak vermez. Kablonun açık uçları 50 Ω luk direnç ile sonlandırılır. Bunlar Hub ve Switch lerde bulunan standart portlardır. Hub (veya switch) ile node arasında bağlantı bu portlardan sağlanır. c - RJ-45 Crossover Portları 4

5 Ağ bağlantılarında merkezi bağlantı noktasından buna bağlı olan ekipmanlar arasında düz kablo kullanılır. Fakat ağ genişlemesi durumunda iki hubı birbirine bağlayacağımız durumlarda crossover bağlantı kullanmamız gerekir. Bazı hub veya switchlerde crossover bağlantı gerektirmeyecek extra port bulunur. RJ-45 Düz Portlar BNC Portları 10 BASE 2, koaksiyel kablo bağlantıları için kullanılır. Network Đşletim Sistemi Nedir? Network Đşletim Sistemi (NOS) ağ üzerinde bilgisayarların ve diğer ekipmanların birbirleri arasında veri alıp göndermelerini sağlarlar. Windows95, Windows NT veya Macintosh gibi başka amaçlar için kullanılabilen işletim sistemleri ve sadece ağ işletim sistemi olarak kullanılabilen Novell veya LANtastic gibi yazılımlar örnek verilebilir. NETWORK EKĐPMANLARI a - Network Adaptör Kartları Network Adaptör Kartları (Network Arabirim Kartları) ağ yapısının temelini oluşturur. Günümüzde bazı bilgisayarlar üzerinde ağ adaptör kartıyla gelir. Eğer bilgisayarınızda böyle bir kart yoksa anakart üzerindeki boş bir slota, modem veya ses kartı takar gibi kısa sürede takılabilir. Network arabirim kartı bilgisayarınızla ağ arasındaki bağlantıyı sağlar. Veriyi, ethernet ağının okuyabileceği ve kabul edeceği formata çevirir. Bu kartlar üzerinde hub veya switche bağlayabilmeniz için konnektörler bulunur. Network arabirim kartları, driver (sürücü) dediğimiz üretici firma tarafından yazılan softwarelerle gelirler. 10 Mbps veya 10 / 100 Mbps çift hızlı çalışabilen ethernet kartları vardır. b - Repeater Repeater (tekrarlayıcı), ethernet ağ standartlarında merkezi bağlantı noktası ile node arasındaki mesafenin maximum sınırının aşması durumunda kullanılır. Sinyali alıp, güçlendirip, gönderme özelliğine sahiplerdir. Hub veya switchler de birer repeater görevi görür. c - PC Adaptör Kartları Laptop (dizüstü) bilgisayarlar ethernet ağına kredi kartına benzer kartlarla bağlanabilir. PC kartları bütünleşik fax / data ve modem özelliğine sahip olabilir. d - Hub Hublar star topoloji ağlarda merkezi bağlantı üniteleridir. Hub kendisine bağlanılan tüm nodeların birbirleri ile iletişim kurmasını sağlar. Huba bağlanılan her ekipmanın kendi güç kaynağı olduğu gibi hubında kendi güç kaynağı vardır. Hub üzerinde bulunan durum ışıkları, ağ durumunu izlememizi ve arıza tesbit işlemlerini kolaylaştırır. Đkiden fazla hub birbirine bağlanabilir fakat ethernet standartlarında bazı sınırlar vardır. Hub-Hub bağlantıları yerine switchlerden hublara gidilebilir ve bu durum ağ performansını arttırır. 10 Mbps veya 100 Mbps ağlar için hublar bulunmaktadır. e - Bridge Bridgeler bağımsız workgroupları birbirine bağlamak için kullanılır. Veri yönlendirme işlemi yapar. 10 Mbps ve 100 Mbps ağları birbirine bağlayabilir. 5

6 f - Switch Switchler daha öncede bahsedildiği gibi kompleks Hub lardır. Büyük bir ağı parçalara bölerek ağ performansını arttırır. Herhangi bir nodedan gelen verinin tüm ağa dağıtılması yerine istenilen nodea dağıtılmasını sağlar. Ağ durmunu izler, veriyi gönderip, iletim işleminin yapılıp yapılmadığını test eder. Bu özelliğe store and forward (depola ve ilet)" denir. g - Router Routerlar ağ trafiğini filtre eder ve dosyanın doğru yere gönderilmesini sağlamak için değişik protokolleri birbirine bağlar. Bu filtreleme işleminden dolayı router, switch veya bridgeden yavaş çalışır. Hub veya switchlerden farklı olarak routerlar ağ yönetim hizmetleri sunarlar. Filtreleme işlemi : Verinin içeriği incelenir ve iletilmesi gerekmiyorsa iletilmez. Switch veya bridgede verinin içeriğine bakılmadan iletim işlemi yapılır. Protokol : Ağ üzerinde veri iletimi için kullanılan kurallar veya işlemler. Üç Önemli Husus a - Kablolama : Yanlış kalite veya tipteki kablolama heberleşmeyi güçleştirir. b - Bağlantı Sayısı : Switch ile parçalara ayrılmamış networkteki çok fazla sayıdaki hub veya çalışma grubundaki çok fazla sayıdaki bağlantı sık sık çakışmalara ve hatalara neden olacaktır. c - Mesafe : Ethernet standartlarının göre daha uzun mesafelere çıkan bağlantılar networkün çökmesine neden olan zamanlama problemlerine neden olur. Network Đçin Yardımcı Öğeler Ethernet standartları geçerli bir networkün oluşturulma şeklini belirler. Unutulmaması gereken eğer kurulumunuz standartlara uygunsa networkünüz çalışacaktır. Burada probleme neden olacak belli başlı birkaç şey, yanlış kablolama, kablo uzunluğunun sınırı geçmesi ve fazla kullanıcının bulunmasıdır. Bu bölümden sonra Networkün Geçerli Yapılması başlığı altındaki diyagramlarda standartlara uyan geçerli bir network ve standartların dışındaki geçersiz bir networkü göreceğiz. Networkünüzü planlarken bu standartları takip ederek networkünüzü daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Her bilgisayarın networke bağlanmsı için network adaptör kartına ihtiyacı vardır. En kolay ve en popüler ethernet topolojisi 10 BASE T kablolaması gerektiren yıldız topolojisidir. Bir 10BASE T Ethernet networkü RJ-45 konnektorlerle sonlanan Katagori 3 veya 5 dolanmış, çift kablo kullanır. 10BASE-T networkünde LAN içindeki bilgisayarlar arasında en fazla 5 kablo segmenti (parçası) olabilir. Yerleşim planını kağıt üzerinde yaparken her kablo parçasının buna uymasına dikkat edilmelidir. Örnek için Networkün Geçerli Yapılması bölümünden yararlanabilirsiniz. 6

7 10 Mbps hublar birbirine Katagori 3 veya 5 dolanmış çift kablo ile bağlanabilirler. Bilgisayar - switch veya bilgisayar - hub arasındaki kablonun uzunluğu 100 m yi geçmemelidir. 100 Mbps bağlantılar Katagori 5 dolanmış çift kablo ile yapılabilir. Bilgisayar - switch veya bilgisayar - hub arasındaki kablonun uzunluğu 50 m yi geçmemelidir. Switch ve hublar eğer sahiplerse BNC konnektörleri ile 10 BASE 2 ince koaksiyel kablo kullanarak da bağlanabilirler. Buradaki kablo uzunluğu 185 m yi geçmemelidir. Đki LAN segmenti (parçası) birbirlerine bridge kullanarak bağlanabilirler. Fast Ethernet 100 BASE TX networkü, LAN içindeki bilgisayarlar arasında sadece iki kablo segmentine sahip olabilir. Örnek için Networkün Geçerli Yapılması bölümüne bakabilirsiniz. Backbone (omurga) bir segment (parça) sayılır. Bağlantı segmentleri ayrı olarak sayılır. Herhangi bir switchin yerleştiği yerden sayım tekrar başlar. Böylelikle ethernet özelliklerine uyarak networkün genişlemesine olanak sağlanmış olur. Switch uyumluluğu koruyan ve networkün genişlemesine olanak sağlayan çok önemli bir parçadır. Networkün Geçerli Yapılması Aşağıda geçerli bir networkü görüyorsunuz. 5 adet hub olamasına rağmen geçerli çünkü uygun bir konuma konulan bir switch networkü geçerli kılıyor. Bu örnekte A ile B bilgisayarları arasındaki kablo parçalarının sayısı sadece 3tür. Bunun sebebi başka bir hub daha kullanmak yerine switch kullanılmıştır. Switch parçaların tekrar sayılmasını başlatarak sayının standartlar içinde kalmasını sağlamıştır. Bir switch veya bridge birbirine bağlı iki hubı takip etmelidir. Bu örnekteki hubların hepsine bilgisayarları direk olarak bağlayarak doldurduğumuzda 40 bilgisayar içerir. Bununla birlikte hala hub sayısını sekize çıkararak genişleyebilme imkanımız da vardır. Kendi Networkünüzün Tasarlanması Network temelleri, bir networkün işlevleri, gerekli olan kabloların detayları öğrendik ve kendi networkümüzü tasarlamaya başlayabiliriz. Networkler Nasıl Başlar? Networklerin kurulumu çok kolay ve basittir. Genellikle başlangıçta dosyaları, programları ve yazıcıları paylaştırmak amacıyla ihtiyaç duyulur. Bu basit network birçok avantajlara sahiptir. Tek bir basit bağlantı noktası : Hub Kolay ve pahalı olmayan kablolama : Dolanmış çift kablo ile kablolama Birkaç dakika içinde yeni networkünüzde haberleşmenin sağlanacağı hızlı ve kolay kurulum : plug and play (tak ve çalıştır) Networkümüzü kurmaya bir hubla başladık. Đhtiyacınız olacak bir - iki portu daha karşılıyabilir ve bundan sonra da genişlemeniz gerektiğinde yeni bir hub 7

8 almanız gerekir. Böyle yapmak istemeyebilirsiniz. Networkünüzü ilerideki her türlü genişlemeye yetecek kadar büyük kurabilirsiniz. Ama bu, şu an için pahalı ve yıllarca da böyle olacak. Öyleyse böyle küçük bir networkle başlayıp ihtiyaç duyduğunuzda yeni bir hub ile genişletmek daha ucuza gelecektir. Networkünüzün Genişlemesi Networkünüzü genişletmeye hazır olduğunuzda yapacağınız tek şey şudur : Birinci hub dolana kadar nodeları birinci huba bağladıktan sonra diğer nodeları birinci huba bağladığınız ikinci huba bağlamaktır. Eğer iki tane subnete ihtiyacınız varsa hubları birbirine bağlayabilir veya bridge veya switch ekleyebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz hubların ve kablonun maliyeti düşüren en büyük avantajı eskide kalmış bir ürün olamayacaklarıdır. Çalışma gruplarının hublara bağlanmasıyla yapılan bu genişleme uzun bir süre sürecek ve birçok genişleme yaptıktan sonra bile hiçbir network cihazı eskide kalmış olmayacaktır. Bir Sonraki Genişleme Adımı Bir sonraki adım birçok paylaşılan servisleri tekbir kutuda toplayarak buradan sunan serverın eklenmesi olabilir. Genişlemeyi devam ettirmek ve ethernet standartları içinde kalarak networke segmentler eklemek için networke switch eklenebilir. Kendi Networkünüzü Kurmaya Başlarken Kat planlarını ekipmanlar olmadan çizin Mesafaleri not alın. Đlerde bunlara kablolamayı planlarken ve kontrol ederken ihtiyacınız olacak. Network adaptör kartlarını unutmayın. Özel tipte bir kart gerektirebileceğinden, karta ihtiyacı olan ekipmanın tipini de bilgisayarın tipi ve işletim sisteminin tipi gibi detayları içerecek şekilde yazmanız gerekir. Düzinelerce tipte ekipmanınız olabilir. Ayrıca ihtiyacınız olan konnektör tipini kontrol ediniz. Kablolamada neye karar verdiniz? Bir star networkü kurarken Katagori 3 10 BASE T (10 Mbps ethernet için) veya Katagori BASE TX kabloya (10 Mbps veya 100 Mbps fast ethernet her iki için de) ihtiyacınız olacak. Networkünüzün hızı kablonuzun tipi ve kalitasini belirler. Ne kadar kablo segmentine ihtiyacınız olacağını kontrol edin ve her kablonun uzunluğunu ölçün. Bu size ne kadar hub, bridge ve switche ihtiyacınız olduğuna karar vermeniz için bir fikir verecektir. Eğer Windows NT kullanıyorsanız zaten bir network işletim sisteminiz var demektir. Networkünüzü kurarken network işletim sisteminin üreticisinin sunduğu el kitabındaki talimatları takip edin. Network için yaptığınız plan networkünüzün büyüklüğü için en iyisi mi? Gerekli olan tüm ekipman ve kabloları edinin. Planınızı dikkatle takip edin. Problemlerin Çözümü Bu bölümde bir zorlukla karşılaştığınızda ilk bakacağınız şeylerin neler olduğu, en çok karşılaşılan problemlerin cevaplarını bulacaksınız. 8

9 Doğruluğunun Konrol Edilmesi Gerekenler Herşeyden önce problemin neden kaynaklandığını anlamak için tüm kablo ve güç bağlantılarını kontrol edin. RJ-45ler (10 BASE T bağlantıları) yerine iyice oturmuş olduğundan emin olun. Kötü veya yanlış bir kablo hemen değiştirilmelidir. Eğer BNC (koaksiyel) konnektör kullanıyorsanız, herbirinin bağlantısının takılı olup olmadığını kontrol edin. Tüm BNC kablolarının her iki tarfının ucuna 50 Ωl uk terminatör (sonlandırıcı) takılarak sonlandırılmalıdır. Bağlantı durumunu gösteren ışığın yanması için bilgisayarın network cihazına bağlanmış olması ve her ikisinin de çalışıyor olması gerekir. Kablo kalitesi ve uzunluğu standartlara uyması gerekir. Network performansını arttırabilmek için kablo uzunluklarını olabildiğince kısa tutunuz. Birçok 10 Mbps hubı birbirine bağlarken üretici firma tarafından sağlanan kablo diyagramlarını takip ediniz. Intel InBusiness ürünlerindeki Out to Hub / X portunu kullanırken standart düz kablo kullanılır, başka özel bir kabloya gerek yoktur. Eğer kullanmıyorsanız cihazları (hub, bridge, switch, vb.) birbirine bağlarken çapraz kablo kullanılır. Bu bağlantıları yaparken üreticinin bağlantı diyagramlarını takip ediniz. Đletişim Ağları Yapısal Modeli Bu bölümde bilgisayar ağlarının birbirleri ile olan iletişimi (internetworking) konusunda bazı temel kavramlar hakkında bilgi verilecektir. OSI Referans Modeli Bilgisayarlar arası iletişimin başladığı günden itibaren farklı bilgisayar sistemlerinin birbirleri arasındaki iletişim, daima en büyük problemlerden birisi olmuş ve bu sorunun üstesinden gelebilmek için uzun yıllar boyunca çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 1980'li yılların başında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Standarts Organization - ISO) bilgisayar sistemlerinin birbirleri ile olan iletişiminde ortak bir yapıya ulaşmak yönünde çabaları sonuca bağlamak için bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 1984 yılında Açık Sistem Bağlantıları (Open Systems Interconnection - OSI) referans modeli ortaya çıkarılmıştır. Bu model sayesinde değişik bilgisayar firmalarının ürettikleri bilgisayarlar arasındaki iletişimi bir standarda oturtmak ve farklı standartlar arası uyumsuzluk sebebi ile ortaya çıkan iletişim sorununu ortadan kaldırmak hedeflenmiştir. OSI referans modelinde, iki bilgisayar sistemi arasında yapılacak olan iletişim problemini çözmek için 7 katmanlı bir ağ sistemi önerilmiştir. Bir başka deyişle bu temel problem 7 adet küçük probleme parçalanmış ve her bir problem için ayrı bir çözum yaratılmaya çalışılmıştır. Bu 7 katmanın en altında yer alan iki katman yazılım ve donanım, üstteki beş katman ise genelde yazılım yolu ile çözülmüştür. OSI modeli, bir bilgisayarda çalışan uygulama programının, iletişim ortamı üzerinden başka bir bilgisayarda çalışan diğer bir uygulama programı ile olan iletişiminin tüm adımlarını tanımlar. En üst katmanda görüntü ya da yazı şeklinde yola çıkan bilgi, alt katmanlara indikçe makine diline dönüşür ve sonuç olarak 1 ve 0 lardan ibaret elektrik sinyalleri halini alır. OSI Katmanlarının Tanımlanan Temel Görevleri 9

10 1. Uygulama : Kullanıcıya en yakın olan katmandır. Spreadsheet, kelime işlemci, banka terminali programları vs. bu katmanın parçalarıdır. 2. Sunum : Bu katmanda gelen paketler bilgi haline dönüştürülür. Bilginin karakter set çevrimi veya değiştirilmesi, şifreleme vs. görevlerini bu katman üstlenir. 3. Oturum : Iki bilgisayar üzerindeki uygulamaların birbirini farkettiği katmandır. 4. Taşıma : Bu katman gelen bilginin doğruluğunu kontrol eder. Bilginin taşınması esnasında oluşan hatalari yakalar ve bunları düzeltmek için çalışır. 5. Ağ : Baglantıyı sağlayan ve ulaşılmak istenen bilgisayara giden yolu bulan katmandır. Yönlendirme protokolleri bu katmanda çalışır. 6. Veri iletim : Bu katman fiziksel katmana ulaşım stratejisini belirler. Fiziksel adresleme, ağ topolojisi, akış kontrolü vs. bu katmanın görevlerindendir. Köprü cihazları bu katmanda çalışır. 7. Fiziksel : Bu katman ağın elektriksel ve mekanik karakteristiklerini belirler. Modülasyon teknikleri, çalışma voltajı, frekansı vs. bu katmanın temel özelliklerindendir. OSI referans modeli bir ağ uygulaması değildir. OSI sadece her katmanın görevini tüm detayları ile tanımlar. Bu modeli bir gemi ya da ev projesine benzetebiliriz. Nasıl aynı gemi planını alıp farklı firmalar gemi yapabilirse OSI modeli de böyledir. Nasıl aynı gemi planından iki farklı firma gemi ürettiğinde en azından kullanılan çiviler farklı yerlere çakılırsa, OSI modeli de gerçekleştiren firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Bağlantı Aygıtları Bilgisayar ağı erişiminde genel olarak dört tip bağlantı aygıtı kullanılır : tekrarlayıcı (repeater), köprü (bridge), yönlendirici (router) ve geçityolu (gateway). Tekrarlayıcılar tamamen protokol bağımsız olarak fiziksel katmanda çalışır ve fiziksel genişleme amaçlı kullanılırlar. Geleneksel köprüler aynı protokolü kullanan yerel ağlar arasında temel veri düzeyinde bağlantı sağlar. Buna karşılık, geleneksel yönlendiriciler değişik tipteki ağ protokollerini idare edebilecek şekilde programlanabilirler ve böylelikle aynı geniş ağ alanı üzerinde farklı tipteki yerel ağları ve bilgisayar sistemlerini destekleyebilirler. Geçityollari daha karmaşık olup, işlem yoğunluklu protokol çevrimi yaparak uygulamalar arasında işletilebilirliği (interoperability) sağlarlar. Tekrarlayıcı (Repeater) Tekrarlayıcılar fiziksel katmanda çalışan cihazlardır. Tekrarlayıcının temel görevi bir fiziksel ortamdaki (kablo, fiber-optik, radyo dalgası vs.) sinyali alıp kuvvetlendirip bir diğer fiziksel ortama vermektir. Ağların fiziksel büyüklük sınırlarını daha da genişletmek amacı ile kullanılan bu cihazlar ile kuramsal olarak bir bilgisayar ağı sonsuza kadar genişletilebilir. Ancak çeşitli bilgisayar ağlarındaki tasarım sınırlamaları nedeni ile gerçekte bu genişleme belli sınırlar içinde kalmaktadir. Temelde bir ağın genişletilmesi amacı ile kullanılan tekrarlayıcılar çok kolay kurulmaları, çok az bakım gerektirmeleri ve fiyatlarının ucuz olması sebepleri ile çok popüler cihazlardır. Köprü (Bridge) Modern, protokol - şeffaf köprüler OSI referans modelinin veri iletim (data link) katmanında çalışırlar. Köprü cihazları temelde bağımsız iki ağın (farklı ağ teknolojilerini kullanabilirler - ethernet ve Token - Ring gibi) birbirine bağlantısı için kullanılırlar. Bir köprü bağladığı alt ağlar üstündeki tüm trafiği yürütür. Her paketi okur, paketin nereden geldiğini ve nereye gittiğini görmek için MAC (Media Access Control) katman kaynağını ve yerleşim (destination) adresini inceler. Bu süzme yeteneği mesajları yayınlamak ya da yerel veri trafiğinin diğer ağ üzerine geçmesini 10

11 engellemek için etkili bir yol sağlar. Bazı köprüler adres süzmenin ve protokol tipine bağlı süzgecin de ötesine gider. Bir köprü, DECnet, TCP / IP, XNS gibi farklı iletişim protokollerini kullanarak, protokol uyumluluğunu gözönüne almadan ağlar arasında fiziksel baglantı sağlayabilse de, bu uygulamalar arasında işletilebilirliğini garanti etmemektedir. Bu, OSI referans modelinin yüksek katmanlarında işleyen ve farklı işlem ortamları arasında çevrim yapabilen standalone protokol çeviricilerini gerektirmektedir. Köprülü ağlar, protokol çevrimlerinin olmadığı, güvenlik gereksinimlerinin en az olduğu ve gereken tek şeyin basit yönlendirme olduğu durumlarda başarılıdır. Yönlendirici (Router) Yönlendiriciler OSI referans modelinin ağ (network) katmanında çalışırlar. Bir köprü sadece paketlerin kaynağını ve gittiği yerin adresini kontrol ederken bir yönlendirici çok daha fazlasını yapar. Bir yönlendirici ağın tum haritasını tutar ve paketin gittiği yere en iyi yolu belirleyebilmek için tüm yolların durumunu inceler. Yönlendirici farklı fiziksel yapıda olan ve farklı protokolleri çalıştıran yerel ya da geniş alan ağlarının birbirleri ile olan bağlantısında başarı ile kullanilabilir. Bir yönlendirici, OSI referans modelinin ağ katmanında genel olarak tanımlanan protokollerle, yerel bölge ağlarını geniş bölge ağlarına bağlar. Bu özellikleri sayesinde örneğin yönlendirici TCP / IP kullanarak bir ethernet ağının X.25 paket ağına bağlamasını sağlar. Eski yönlendiriciler protokol bağımlı olduklarından, kuruluşların ağ işletim ihtiyaçlarını karşılamak için birden fazla yönlendirici gerekebilir. Yeni yönlendiriciler ise birden fazla ve değişik protokolü aynı anda idare edebilmektedirler. Yönlendiriciler paketleri iki istasyon arasındaki en iyi yolu gösteren yönlendirme tablosuna göre ilerleterek ağ üzerindeki yolları en iyi şekilde kullanırlar. Yönlendiriciler kendi yönlendirme tablolarını oluşturduklarından, ağ trafiğindeki değişikliklere hemen ayak uydururlar ve böylelikle veri yükünü dengelerler. Aynı zamanda, yönlendiriciler ağdaki değişiklikleri tespit ederler ve aşırı yüklü ve işlemeyen bağlantıları önlerler. Geçityolları (Gateway) Geçityolları köprü ve yönlendiricilerin yeteneklerinin de ötesine geçerler. OSI referans modelinin üst katmanlarında görev yaparlar. Geçityolları sadece farklı noktalardakı ağları bağlamakla kalmaz aynı zamanda bir ağdan taşınan verinin diğer ağlarla uyumlu olmasını da garanti ederler. Bu bir serverda, minibilgisayarda ya da ana bilgisayarda bulunan protokol çevirim yazılımıyla yapılır. Internet protokolleri farklı ağlar arasındaki veri iletimini, geçityollarıyla bağlı altağlardan oluşmuş otonom sistem (Autonomous System, AS) gruplarını birbirine bağlayarak yapar. Yani internet, her biri merkezi olarak yönetilen ağ ya da altağlar serisi olan AS serisinden oluşmaktadır. Her AS diğer AS'lere bağlantı sağlayan geçityolu sunar. Geçityolları tüm farklı ağları birlikte tutan bir yapıştırıcıdır. Internet protokolleri altağlarin nasıl birbirine bağlı olduğunu ve bağlantı araçlarının nasıl çalıştığını tanımlar. 11

12 WAN SERVĐSLERĐ VE ÖZELLĐKLERĐ a - Anahtarlanmamış Hat (Non-Switched Leased Line) Anahtarlanmamış hat, telefon şirketi gibi bir telekomünikasyon sağlayıcısı tarafından bir kuruma kiralanmış, kalıcı bir haberleşme devresidir. Hattı kiralayan kurum hattın iki ucuna kendi donanımlarını yerleştirererek hat üzerindeki veri trafiğini sağlar ve kontrol edebilir. Kiralık hatlar genellikle noktadan noktaya iletişim sağlar. Örneğin iki farklı bölgede yerel ağı olan kurumlarda, bu iki LAN arasındaki veri bağlantısı kiralık hat ile sağlanabilir. Kiralık hatlar (anahtarlanmamış hatlar) aynı zamanda kurumların X.25 ve frame relay gibi hususi olmayan genel ağlara bağlantılarında kullanılabilir. Değişmeyen ve sabit iki noktanın bağlantısı söz konusu olduğundan telefon şebekesi gibi karşı tarafı arama aşaması gerçekleşmez. Her iki uçtaki cihazların açık olması durumunda veri transferi gerçekleşir. Kiralık hatlar analog veya digital devrelerden oluşur ve değişik veri taşıma kapasitelerine sahiptir. Kurum kiralık hat sözleşmesinde ne kadar band genişliğine gereksinimini bildirir ve aylık ödeyeceği para miktarıda bu band genişliğine göre değişir. b - Anahtarlanmış Hatlar (Switched-Line) Anahtarlanmış hatlar, özel kiralık hatlardan farklı olarak sadece veri transferi durumunda aktif duruma geçen devrelerdir. Örneğin kullanmış olduğumuz analog veya digital telefon hatları gibi. Anahtarlanmış devre telekomünikasyon sağlayıcı kurumun donanamı tarafından kurulur. Hat kapasitesi sınırlıdır ve herhangi iki nokta arasında bu devrenin kurulmadığı durumlarda farklı iki nokta arasında devre kurulup veri, ses, fax, video, vs. transferi yapılabilir. Bilinmeyen iki nokta birbirine bağlanacağı için bu devrenin kurulabilmesi ve aktif duruma geçmesi içim bir arama modu gerçekleşir. Anahtarlanmış WAN hattı arama özelliğine sahip modemler ve yazılımlarla kurulabilir. c - Frame Relay Frame relay tüm dünyada kullanılan paket anahtarlamalı bir WAN teknolojisidir. Bir LAN ile paket anahtarlamalı bir ağ bağlantısı arabirimini ele alır ve temeli ISDN veri - bağlantı tabakasına dayanır. Servis sağlayıcı ile yapılan anlaşmalarda ödenecek ücret bağlantının kurulu olduğu süre ile doğru orantılıdır. Anahtarlanmış paket teknolojisi iletilecek veriyi küçük paketlere böler. Bu paketler iletilecek olan adresi, gönderenin adresini ve orijinal mesajın bir parçasını içerir. Paket anahtarlamalı ağlar bağlantısız (connectionless) haberleşme yöntemleri kullanır yani veri gönderecek olan yerel ağ diğer ağ ile haberleşmeye başlayacağını bildirmeden paket transferine başlar. Herbir paket ulaşağı LAN a giderken değişik yollar izleyebilir. Paketleri alan LAN, bir hata kontrol mekanizması uygular ve paketleri sıraya koyar. Bu hata kontrolü sırasında bozuk bir pakete rastlanırsa, paketleri alan LAN, gönderen LANdan paketleri yeniden göndermesini ister. Đki veya ikiden fazla LAN ı frame relay üzerinden birbirine bağlayabilmek için her LANda frame relay şebekesine bağlantı için kalıcı hususi bir hatta gereksinim 12

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ Bugün telefon, telgraf, radyo ve televizyon gibi araçların yanı sıra bilgisayar da iletişim amacıyla kullanılmaya başlanmış önemli bir iletişim aracıdır. Bilgisayarın iletişim

Detaylı

Network Eğitimi Notları

Network Eğitimi Notları Network Eğitimi Notları Bu yazımızda Network ve Windows NT Server Version 4.0 üzerinde yoğunlaşacağız. 2000 ve XP ye değinmeyeceğim çünkü asıl olan temeldir. Bu temeli yükseltmek ise her birimizin bireysel

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır.

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. NETWORK TEMELLERİ 2 Network Nedir? Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. Bir network ün kurulması için iki

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Bilgisayar Ağları 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Yerel Alan Ağları (LAN-Local Area Network) adından da anlaşılacağı üzere belli bir lokasyon içerisinde oluşturulmuş ağ sistemidir. LAN ilk başlarda eşeksenli

Detaylı

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar Bölüm 4 Ağ Katmanı 4.1 Giriş OSI başvuru modelinin 3. katmanıdır. Ağdaki bir bilgisayar ikinci katmanda hangi protokolde çalışırsa çalışsın (Ethernet, Jetonlu halka, ATM gibi) üçüncü katmanda bir yönlendirilmiş

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

http://alikoker.name.tr AĞ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ

http://alikoker.name.tr AĞ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ AĞ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Hulusi TURGUT 2004 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 ÜNİTE 1 OSI REFERANS MODELİ VE KATMANLI İLETİŞİM... 9 1.1 HİYERARŞİK AĞ MODELİ... 9 1.2 (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION) OSI MODELİ...

Detaylı

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları Türkçe CCNA EĞİTİM Notları INTERNETWORKING TEMELLERI Network Nedir, Ne İşe Yarar? Birden fazla bilgisayarın çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine bağlandığı yapıya network (ağ) denir. Bir çok bilgisayarın

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

www.internetdergisi.com

www.internetdergisi.com www.internetdergisi.com SAYI : 1 KASIM 2004 "YAZILIM > PHP" PHP Öğre[n][t]iyorum! Kitap okumayı veya bilgisayar dokümanlarını okumayı sevmeyenleri düşünerek bu kısma fazla yazı yazmadan direk uygulamalara

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK HAZIRLAYAN Mahmut Ergünöz ELAZIĞ-2003

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall)

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8.1 Giriş İşletmelerin intranet ve extranet uygulamaları dolayısıyla dış dünyayla olan bağlantıları artmıştır. Böyle sistem yapılarının saldırılardan korunması daha zordur.

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR BİLGİSAYAR DONANIMI Ebubekir YAŞAR 2008 ÖNSÖZ Bilgisayarcı olarak, hızla gelişen teknolojiyi yakından takip etmek günümüzde neredeyse imkansız. Kullandığımız yapıların literatürü elimize gelmeden başka

Detaylı

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Bu yayın T.C. Sağlık bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığı tarafından

Detaylı

4.34. KAMPUSLARARASI UZAKTAN EĞĠTĠM ĠÇĠN KURULACAK VĠDEO KONFERANS SĠSTEMĠ TASARIMI

4.34. KAMPUSLARARASI UZAKTAN EĞĠTĠM ĠÇĠN KURULACAK VĠDEO KONFERANS SĠSTEMĠ TASARIMI 4.34. KAMPUSLARARASI UZAKTAN EĞĠTĠM ĠÇĠN KURULACAK VĠDEO KONFERANS SĠSTEMĠ TASARIMI Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi Okt. Resul Daş Fırat Üniversitesi ÖZET Yeni teknolojik gelişmelere paralel olarak

Detaylı

1.7.4. BNC Koaksiyel Konektörler... 38 1.8. BĠLGĠSAYAR AĞLARI... 39 1.8.1. LAN (Local Area Networks)... 39 1.8.1.1. LAN ĠletiĢim Metodları...

1.7.4. BNC Koaksiyel Konektörler... 38 1.8. BĠLGĠSAYAR AĞLARI... 39 1.8.1. LAN (Local Area Networks)... 39 1.8.1.1. LAN ĠletiĢim Metodları... ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM I... 18 1. ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ... 18 1.1. ANALOG VE SAYISAL SĠNYALLER... 18 1.1.1. Analog Büyüklük, Analog ĠĢaret, Analog Gösterge ve Analog Sistem... 18 1.1.2. Sayısal ve Analog Tekniklerin

Detaylı

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis.

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı servis telefon sistemine benzer. Bir bağlantılı ağ servisinin

Detaylı

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 BILGISAYARLAR Bilgisayar ya da dijital aletleri kullanabilmek, belirli bir bilgi ve anlayışı gerektirir. Bilgisayar kullanabilme ile ilgili bilinmesi gerekenler,

Detaylı

Sabit Diskler Nasıl Çalışır?

Sabit Diskler Nasıl Çalışır? Sabit Diskler Nasıl Çalışır? Bilgisayardaki donanımlardan hiçbiri sabit disk sürücüden daha fazla dikkat çekmemiştir. Ya da daha çok sorun çıkarmamıştır. Bunun için iyi bir neden vardır. Eğer sabit sürücü

Detaylı

INTERNET, WEB SERVER ve WEB TARAYICILARI. Bu kurallar ise Internet in çalışma tarzından ve protokollerinden doğan kurallardır.

INTERNET, WEB SERVER ve WEB TARAYICILARI. Bu kurallar ise Internet in çalışma tarzından ve protokollerinden doğan kurallardır. 1 BÖLÜM 1 INTERNET, WEB SERVER ve WEB TARAYICILARI 1.1. INTERNET HTML dilini öğrenmenin amacı, ya bir web sayfası ya da bir web sitesi oluşturmaktır. Bir web sayfası ya da bir web sitesi oluşturmak için

Detaylı

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU Contents AIRTIES KULLANIM KILAVUZU 1 AIRTIES AIR 5443 1 Kılavuza Genel Bakış 1 Güvenlik ve Bakım 1 AIRTIES NETWORK ASSISTANT 1 Minimum Sistem Gereksinimleri 1 Yükleme 2 AirTies Network Assistant Uygulamasının

Detaylı

TD-W8961ND Kablosuz N ADSL2+ Modem Router

TD-W8961ND Kablosuz N ADSL2+ Modem Router TD-W8961ND Kablosuz N ADSL2+ Modem Router Rev: 1.0.0 1910010426 TELİF HAKKI ve MARKALAR Özellikler, herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirilebilir. bir TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD tescilli markasıdır.

Detaylı

BBS 676 Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları

BBS 676 Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü BBS 676 Veri Đletişimi ve Bilgisayar Ağları 2006-7 Güz Dönemi Dr Cenk Toker cenk.toker@ee.hacettepe.edu.tr http://www.ee.hacettepe.edu.tr/~toker/bbs676/bbs676-homepage.html

Detaylı

ACCESS PRIVILEGES: Giriş izni. Bilgisayar üzerindeki dosyalara giriş ve dosyalar üzerinde değişiklik yapmak için kullanıcılara tanımlanan haktır.

ACCESS PRIVILEGES: Giriş izni. Bilgisayar üzerindeki dosyalara giriş ve dosyalar üzerinde değişiklik yapmak için kullanıcılara tanımlanan haktır. A+: Bilgisayar sektöründe geçerli bir sertifika. Sertifikayı alabilmek için belirli bir sınavın geçilmesi zorunludur. Sınav yazılım ve donanım olmak üzere iki bölümden oluşur. Başarılı olunursa Microsoft'

Detaylı

Bir Daha Kesinti Yaşamayın.

Bir Daha Kesinti Yaşamayın. Bir Daha Kesinti Yaşamayın. Multichannel VPN Router Multichannel VPN Hub Her tür bağlantıya uygun Altı adetten fazla WAN bağlantısını tam olarak birleştirme Modüler tasarım sayesinde esneklik Farklı erişim

Detaylı