TÜRKBĠLĠM MART 2011 TÜRKBĠLĠM ISSN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKBĠLĠM MART 2011 TÜRKBĠLĠM ISSN 1309-4254"

Transkript

1 TÜRKBĠLĠM ISSN MART 2011 i

2 Ben insanım: Ġnsanla Ġlgili Olan Hiçbir ġeye Kayıtsız Kalamam Terentius (Romalı ġair, M. Ö )

3 TÜRKBĠLĠM Mart 2011 SAYI: 5 Sahibi TÜRKBĠLĠM Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY Editörler Suavi TUNCAY(Sorumlu Müdür) Ümit ERDEM Ercan TATLIDĠL Mustafa ERKAL Nimet ÖNÜR Fikret TÜRKMEN Hamit HANCI Ġlyas DOĞAN Bilgehan GÜLTEKĠN Ahsen ARMAĞAN Metin EKĠCĠ M.Kerem DOKSAT Bozkurt ERSOY Ġnci Kuyulu ERSOY ġakir ÇAKMAK Ata ÖNAL Feyzullah EROĞLU Emine TOK Leyla BUDAK A. Sevim EROL Mansur HARMANDAR Ersin KALAYCIOĞLU Ali Osman GÜNDOĞAN Korkut TUNA Ahmet ĠMANÇER Yıldırım B. DOĞAN Ġbrahim GÜLER Ata ATUN Ömer GÜRKAN Aydan SĠLKÜ Cem GÜZEL Melahat PARS Turgay UZUN Yener ÜNVER Füsun TOPSÜMER Mustafa MUTLUER Bayram COġKUN Demet GÜRÜZ Nurselen TOYGAR Mehmet PAKDEMĠRLĠ ġeref ERTAġ Öztürk EMĠROĞLU Nesrin ÇOBANOĞLU Dilek ĠMANÇER Hüsnü ERKAN Yayın Kurulu Bilgehan GÜLTEKĠN Oğuzhan KAVAKLI Turgay CĠN Bozkurt ERSOY Ġnci Kuyulu ERSOY ġakir ÇAKMAK Emine TOK Ahsen ARMAĞAN Hatice ġġrġn Mengü Noyan ÇENGEL Carol Stevens YÜRÜR Kemal BOZ Elif YILDIZ Deniz MADEN Özlem K. GÜMÜġÇUBUK Gaye EDĠZLER Z.Asya ALTUĞ Leyla BUDAK H.Ece SALALI Esra ÖZTARHAN Kızılca YÜRÜR Nilüfer EBÇELĠ E Giray TUNCAY Murat ERDEM Gökhan BEġEOĞLU M.Tahir ÖNCÜ Osman KARATAY Genel Koordinatör Hamit HANCI Halide HALĠD Sanat DanıĢmanı ve Kapak Düzenleme Özden IġIKTAġ Ġç Düzen C. Bülent SAKARYA turkbilder.com turkbilder.org Khalilurrahman SALAHSHOOR Kutay GÜROCAK ISSN: Basıldığı Yer: Ege Üniversitesi Bilkom Türü: Yaygın Baskı Tarihi: MART 2011 iii

4

5 TÜRKBĠLĠM HAKEM KURULU Oğuz ADANIR (Türkiye) Erhan AFYONCU(Türkiye) RaĢit AHĠSKA(Türkiye) Uğur ALACAKAPTAN (Türkiye) YeĢim ALAKOÇ(Türkiye) Nevzat ALKAN(Türkiye) Nail ALKAN (Türkiye) Leyla ALPAGUT (Türkiye) Hüseyin ALTAġ(Türkiye) Ġsmail AKA (Türkiye) ġ.haluk AKALIN (Türkiye) Deniz AKATA (Türkiye) Taner AKÇAM (Türkiye) Nazif AKÇALI (Türkiye) Recep AKDUR(Türkiye) Sina AKġĠN (Türkiye) Yavuz AKPINAR (Türkiye) Numan AKTAN(Türkiye) E.Özgür AKTAġ(Türkiye) Turan AKKOYUN(Türkiye) IĢıl Karpat AKTUĞLU(Türkiye) Ahmet Vefik ALP (Türkiye) Osman ALTUĞ (Türkiye) Sonia AMADO(Türkiye) Dilek ANAÇ (Türkiye) Süer ANAÇ (Türkiye) Necla ARAT (Türkiye) Kemal ARI (Türkiye) Kemal ARIKAN(Türkiye) Zeki ARIKAN (Türkiye) Ahsen ARMAĞAN (Türkiye) Kadir ASLAN (Türkiye) Tuncer ASUNAKUTLU(Türkiye) Necdet ATABEK (Türkiye) Simber ATAY (Türkiye) Ata ATUN(Kıbrıs) Ergün AYBARS (Türkiye) Mustafa AYSAN (Türkiye) Ülkü AZRAK (Türkiye) Emine BABAOĞLAN(Türkiye) Hüseyin BAĞCI (Türkiye) Burcu BALCI (Türkiye) H. Ġbrahim BAHAR(Türkiye) Erol BALIK (Türkiye) Koray BAġOL (Türkiye) Süheyl BATUM (Türkiye) E. Pelin BAYTEKĠN (Türkiye) Aydın BEYATLI (Türkiye) H. Kemal BEYATLI (Türkiye) Zekeriya BEYAZ(Türkiye) Vahit BIÇAK (Türkiye) Beyza BĠLGĠN (Türkiye) Vedat BĠLGĠN(Türkiye) Naci BOSTANCI (Türkiye) Bahar BOYDAK(Türkiye) Leyla BUDAK (Türkiye) Sevim BUDAK (Türkiye) K.Can BULUT (Türkiye) Sabri BÜYÜKDÜVENCĠ(Türkiye) Yılmaz BÜYÜKERġEN (Türkiye) Baki CAN (Türkiye) Kadir CANGIZBAY (Türkiye) Turgay CĠN(Türkiye) Bayram COġKUN (Türkiye) Nami ÇAĞAN(Türkiye) Mustafa ÇAKIR (Türkiye) Nesrin ÇOBANOĞLU(Türkiye) Sinem Yeygel ÇAKIR(Türkiye) Ethem ÇALIK (Türkiye) Pervin ÇAPAN (Türkiye) Haluk ÇAY (Türkiye) Orhan ÇEKĠÇ (Türkiye) Mehmet ÇELĠK(Türkiye) Anıl ÇEÇEN(Türkiye) Salih ÇEÇEN(Türkiye) Nilgün ÇELEBĠ (Türkiye) Muazzez Ġlmiye ÇIĞ (Türkiye) Mengü Noyan ÇENGEL (Türkiye) Altan ÇETĠN (Türkiye) Altan ÇĠLĠNGĠROĞLU (Türkiye) v

6 YaĢar ÇORUHLU (Türkiye) Ali Osman DEMĠRAL(Türkiye) Selçuk DEMĠRBULAK (Türkiye) Sinan DEMĠRTÜRK(Türkiye) Fevzi DEVRĠM (Türkiye) Fatima DERVĠġEVA(Azerbaycan) Murat DĠKMENGĠL(Türkiye) M. Ker DĠNÇER(Türkiye) Dilek DĠRENÇ(Türkiye) Çiğdem DĠRĠK (Türkiye) Y.Beyatlı DOĞAN(Türkiye) Fethi DOĞAN (Türkiye) Ġlyas DOĞAN(Türkiye) Ġnci DOĞANER (Türkiye) Ersin DOĞER (Türkiye) M.Kerem DOKSAT(Türkiye) Süheyl DONAY(Türkiye) Soner DUMAN (Türkiye) Özlem DURGUN(Türkiye) Faruk DURUKAN (Türkiye) Pelin DÜNDAR (Türkiye) Gaye EDĠZLER (Türkiye) Kasım EĞĠT (Türkiye) Yadigar EĞĠT (Türkiye) Metin EKĠCĠ (Türkiye) Ercan EKĠNCĠ (Türkiye) Müge ELDEN (Türkiye) Gözde EMEKLĠ (Türkiye) Öztürk EMĠROĞLU(Türkiye) Ahmet ERCAN (Türkiye) E. Sabri ERCAN (Türkiye) Murat ERDEM (Türkiye) Ümit ERDEM (Türkiye) Sema ERDER (Türkiye) Çağrı ERHAN (Türkiye) Mustafa ERKAL (Türkiye) Hüsnü ERKAN(Türkiye) Feyzullah EROĞLU(Türkiye) Ayla Sevim EROL(Türkiye) Metin EROL (Türkiye) Mehmet ERSAN (Türkiye) Bozkurt ERSOY (Türkiye) Ġlhan ERSOY(Türkiye) Korkut ERSOY(Türkiye) Ġnci Kuyulu ERSOY(Türkiye) Orhan Gazi ERTEKĠN (Türkiye) Gürbüz EVREN (Türkiye) Pınar FEDAKAR (Türkiye) Metin FEYZĠOĞLU (Türkiye) Belma Güner FIRLAR(Türkiye) ġahin FĠLĠZ (Türkiye) ġevki FĠLĠZ (Türkiye) Erdoğan GAVCAR (Türkiye) Suat GEZGĠN (Türkiye) Dursun GÖK (Türkiye) Turan GÖKÇE (Türkiye) A.Bülend GÖKSEL (Türkiye) Nejat GÖYÜNÇ (Türkiye) Kemal GÖZLER (Türkiye) Aylin GÖZTAġ(Türkiye) Ġbrahim GÜLER (Türkiye) Gürer GÜLSEVĠN (Türkiye) Bilgehan GÜLTEKĠN (Türkiye) Gökhan GÜNAYDIN(Türkiye) Cahit GÜNBATTI(Türkiye) Ali Osman GÜNDOĞAN (Türkiye) Emet GÜREL (Türkiye) ġükrü Sina GÜREL (Türkiye) Ömer GÜRKAN (Türkiye) Demet GÜRÜZ (Türkiye) Yüksel GÜRÜZ (Türkiye) Ayla GÜVEN (Türkiye) Cem GÜZEL (Türkiye) ġengül HABLEMĠTOĞLU(Türkiye) Hamit HANCI (Türkiye) M.Hakan HAKERĠ(Türkiye) Yusuf HALAÇOĞLU (Türkiye) Hanım HALĠLOVA(Azerbaycan) Mansur HARMANDAR (Türkiye) Cüneyt HOġCOġKUN(Türkiye) Bilge IġIK(Türkiye) Alpaslan IġIKLI (Türkiye) M.Zeki ĠBRAHĠMGĠL (Türkiye) Sıdık ĠÇLĠ (Türkiye) Zafer ĠLBARS(Türkiye)

7 Olcay ĠMAMOĞLU (Türkiye) Dilek ĠMANÇER (Türkiye) Ahmet ĠMANÇER (Türkiye) Erdoğan ĠNAL (Türkiye) Alimcan ĠNAYET (Türkiye) Nedim ĠPEK (Türkiye) Günseli Sönmez ĠġÇĠ (Türkiye) Sedat ĠġÇĠ (Türkiye) Lale KABADAYI (Türkiye) Çiğdem KAĞITÇIBAġI (Türkiye) Rifat KAHRAMAN (Türkiye) Ersin KALAYCIOĞLU (Türkiye) Ġmdat KARA(Türkiye) Arife KARADAĞ(Türkiye) A.Osman KARABABA (Türkiye) Faris KARAHAN (Türkiye) Ġ.AydoğduKARAASLAN(Türkiye) Osman KARATAY (Türkiye) Mükerrem KAYA(Türkiye) Mehmet Ali KAYA (Türkiye) Tanju KAYA (Türkiye) Hüsniye KAYALAR (Türkiye) Zeki KAYMAZ (Türkiye) Oğuzhan KAVAKLI (Türkiye) Ümit KOCASAKAL (Türkiye) Semih KORAY (Türkiye) Hasan KÖNĠ (Türkiye) Özgür KÖSEOĞLU(Türkiye) Musa KULAKLIOĞLU (Türkiye) Mustafa KURU (Türkiye) Birgül KUTLU (Türkiye) E.Vecdi KÜÇÜKERBAġ (Türkiye) Mehmet N. KUMRU (Türkiye) Emre MADRAN(Türkiye) Oğuz MAKAL (Türkiye) Ahmet MARANKĠ (Türkiye) Zeynep MERCANGÖZ (Türkiye) Niyazi MERĠÇ(Türkiye) Hasan MERT (Türkiye) Hüseyin MEVSĠM (Türkiye) Ahmet MUMCU(Türkiye) Jamal MUSAYEV(Azerbaycan) Mustafa MUTLUER (Türkiye) Mahir NAKIP(Türkiye) Engin NURLU (Türkiye) Yavuz ODABAġI (Türkiye) Öcal OĞUZ(Türkiye) Nurgün OKTĠK (Türkiye) ġener OKTĠK(Türkiye) Ġlber ORTAYLI (Türkiye) Özer OZANKAYA(Türkiye) Ahmet ÖNCÜ (Türkiye) M. Tahir ÖNCÜ (Türkiye) Semra ÖNCÜ (Türkiye) Mustafa ÖNER(Türkiye) Nimet ÖNÜR (Türkiye) Necati ÖRMECĠ(Türkiye) Ferlal ÖRS (Türkiye) Semih ÖTLEġ (Türkiye) Mustafa ÖZATEġLER (Türkiye) M. Öcal ÖZBĠLGĠN (Türkiye) Ümit ÖZDAĞ (Türkiye) Hilal ÖZDAĞ(Türkiye) Beyhan ÖZDEMĠR(Türkiye) Gaye ÖZDEMĠR(Türkiye) Zafer ÖZDEN (Türkiye) Zuhal ÖZEL(Türkiye) Ahmet ÖZGĠRAY (Türkiye) Ġbrahim ÖZKAN (Türkiye) Tayfun ÖZKAYA (Türkiye) Alev ÖZKAZANÇ(Türkiye) Erol ÖZMEN(Türkiye) Abdullah ÖZTOPRAK (Türkiye) N.Kemal ÖZTÜRK (Türkiye) YaĢar Nuri ÖZTÜRK (Türkiye) Oya PAKER (Türkiye) Melahat PARS(Türkiye) Seyide PARSA (Türkiye) Alev PARSA(Türkiye) Fikret PAZIR (Türkiye) Mine SARAN (Türkiye) A.YaĢar SARIBAY (Türkiye) Yusuf SARINAY (Türkiye) Yüksel SAYAN (Türkiye) Önal SAYIN (Türkiye) Hikmet SEÇĠM (Türkiye) vii

8 Lütfi Ġhsan SEZER (Türkiye) Mehmet SIKI (Türkiye) Bülent OKAY(Türkiye) Kamil Okyay SINDIR (Türkiye) Atilla SĠLKÜ (Türkiye) Aydan SĠLKÜ (Türkiye) AyĢe Çatalcalı SOYER (Türkiye) ġebnem SOYGÜDER (Türkiye) Bingür SÖNMEZ(Türkiye) Ali Nazım SÖZER (Türkiye) Azmi SÜSLÜ (Türkiye) Serdar SÜTCÜ(Türkiye) Ersan ġen (Türkiye) Faruk ġen (Almanya) Recep ġener (Türkiye) Arzu ġengül(türkiye) Serhan TAFLIOĞLU(Türkiye) Berrak TARANÇ (Türkiye) Nevzat TARHAN(Türkiye) Hakan TARTAN(Türkiye) DurmuĢ TATLIOĞLU(Türkiye) Ġlhan TEKELĠ (Türkiye) Muhittin TATAROĞLU (Türkiye) Ercan TATLIDĠL (Türkiye) Sadiye TEKĠN (Türkiye) Azmi TELEFONCU (Türkiye) Mehmet TEMĠZKAN (Türkiye) Emine TOK (Türkiye) ġevket TOKER(Türkiye) Füsün TOPSÜMER (Türkiye) Zerrin K. TOPRAK (Türkiye) Nurselen TOYGAR (Türkiye) Muammer TUNA (Türkiye) Suavi TUNCAY (Türkiye) Baran TUNCER(Türkiye) Ġlter TURAN (Türkiye) Hikmet Sami TÜRK (Türkiye) Fikret TÜRKMEN (Türkiye) Bahar TÜRKYILMAZ (Türkiye) Rabia UÇKUN (Türkiye) Bilge UMAR (Türkiye) Güliz ULUÇ (Türkiye) Ali ULUSOY (Türkiye) Alpaslan USAL (Türkiye) Yener ÜNVER(Türkiye) Hatice ġirin USER (Türkiye) YaĢar UYSAL (Türkiye) Turgay UZUN (Türkiye) Necmi ÜLKER (Türkiye) Yener ÜNVER(Türkiye) Arif VERĠMLĠ (Türkiye) Özcan YAĞCI (Türkiye) IĢın YALÇINKAYA (Türkiye) Jale YANIK (Türkiye) Ġlhan YARGIÇ (Türkiye) Ünsal YAVUZ (Türkiye) Özcan YENĠÇERĠ (Türkiye) Ersoy YILDIRIM(Türkiye) Kadir YILDIRIM(Türkiye) Elif YILDIZ (Türkiye) DurmuĢ YILMAZ (Türkiye) Sıdıka YILMAZ(Türkiye) Konca YUMLU (Türkiye) Nilay B. YURDAKUL (Türkiye) Carol Stevens YÜRÜR (Türkiye) Ahmet YÜRÜR (Türkiye) Necmi YÜZBAġIOĞLU(Türkiye) Erdal ZORBA (Türkiye)

9 TÜRKĠYE DIġI BĠLĠMSEL HAKEM KURULU 1. Ordinaryus, Prof. Aqamusa Ahundov (AzerbaycanBaku) 2. Ordinaryus, Prof. Bekir Nebiyev (AzerbaycanBaku) 3. Ordinaryus, Prof. Akif Musayev (AzerbaycanBaku) 4. Prof. Dr. Faruk ġen (Almanya) 5. Prof. Dr. Vaqif Arzumanli (AzerbaycanBaku) 6. Prof. Dr. Teymur Kerimlil (AzerbaycanBaku) 7. Prof. Dr. Muharrem Kasimli (AzerbaycanBaku) 8. Prof. Dr. Ramiz Memmedov (AzerbaycanBaku) 9. Prof. Dr. Asker Ahmed (AzerbaycanBaku) 10. Prof. Dr.Imperiyat Halipaeva (Dağistan Maxackala) 11. Doç. Dr. Cebi Behramov (AzerbaycanBaku) 12. Doç. Dr.Seadet Shixiyeva (AzerbaycanBaku) 13. Doç. Dr. Arif Amrahoğlu (Azerbaycan) 14. Dr. Ġmamverdi Hamidov (Azerbaycan) 15. Dr. Hasan AHMET (Makedonya) 16. Dr. Hüseyin BEKĠR (Yunanistan) TÜRKBĠLĠM TEMSĠLCĠLĠKLER Halide HALĠD (Genel Koordinatör-Azerbaycan baģ temsilcisi/baku) Ġbrahim GÜLER (Türkiye/Ġstanbul) Halit HABĠPOĞLU (Almanya) Dr. Rıdvan CANIM (Turkiye/Erzurum) Selahattin KARABAġEV (Bulgaristan) Mahmut ÖZNUR (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Özden IġIKTAġ Muğla Temsilcisi Khalilurrahman SALAHSHOOR(Afganistan, Pakistan ve Tacikistan) Faris KARAHAN (Türkiye/Erzurum) Miraziz AZAM (Özbekistan) Altınbek ISMAĠLOV (Kırgızistan) Selim TURAN (Almanya) Abdul Jalil XUJAM (Özbekistan) Oraz YAĞMUR (Turkmenistan) Todur ZANET (Moldova) Yunus IġIKOĞLU (Almanya/Essen) Ertuğrul ÇUBUKÇUOĞLU (Türkiye/Ankara) Hüseyin GÜNGÖR (Türkiye/Ġzmir) Gökhan BEġEOĞLU - Fransa Temsilcisi Burhan ÖZKOġAR-Hürriyet Gazetesi- Fransa Temsilcisi Altay SUROY-Anayasa Mahkemesi BaĢkani - Kosova Temsilcisi Beyhan GÜRGÖZE - KKTC Temsilcisi ix

10 Cevdet DEMĠREL - KKTC Temsilcisi Leich GEORGĠ - Gagavuzya Temsilcisi Zülfikar BAYRAKTAR- Litvanya Temsilcisi Güliz Seray TUNCAY - ABD Florida Temsilcisi Zhomart KERĠMSHE Kazakistan Temsilcisi Sadyr EĠBOY- Kazakistan Temsilcisi Deniz MADEN - Ġtalya Temsilcisi Mustafa DENĠZLĠ Ġran Temsilcisi Hüseyin BEKĠR- Batı Trakya Temsilcisi Ozan UZKUT- Antalya Temsilcisi Serdar SÜTÇÜ-Ankara Temsilcisi Bingür SÖNMEZ-Ġstanbul Temsilcisi Ali DUYAN- Emet Temsilcisi Ahmet ARSLAN Gaziantep Temsilcisi x

11 TÜRKBĠLĠM EDĠTÖRDEN SELAM TÜRKBĠLĠM 2011 Ġlkbahar sayımızla ikinci yılına girmiģ bulunuyor. Akademik bir çalıģma için önemli olan öncelikli hedef zaman dilimlerine yani derginin periyotlarına uygun olarak çıkarılabilmesidir. Bu açıdan TÜRKBĠLĠM bu alanda ender örnekler olarak kabul edilmelidir. TÜRKBĠLĠM giderek artan ulusal ve uluslar arası ilgi ve beklentileri karģılamakta gösterilen desteklere teģekkür ediyor. Bu ilgi ve destek bizleri son derece mutlu ediyor. Türk Devletler Birliği olarak öngördüğümüz ve bilim haritasını çizdiğimiz bu yolda dünya literatürüne önemli bilimsel çalıģmalarıyla katkısını arttırmak istiyor. Bu yolda ilerlemeye devam ederken önceki sayılarımızda belirttiğimiz gibi; bazı gözden kaçan eksikliklerimiz olabilir. Bunları düzeltmenin yollarını ararken tüm yazarlarımızda bir ricamız var: Dergimize gelen makalelerin yayın kurallarına uygun olarak gönderilmesi gerekiyor. Ġngilizce ve Türkçe özetler, atıflar, sonuç ve kaynakça yayın kurallarımıza uygun olarak düzenlenmelidir. TÜRKBĠLĠM 2011 ilkbahar sayısının basıldığı bu günlerde ülkemizin içine girdiği seçim ikliminin Türk toplumuna yeni bir ivme kazandırılması yönünde duygu ve düģüncelerimizi destekleyen halk iradesinin adil, eģit ve hür olarak yansıtılması ve iyi bir yönetim olgusunu da çıkarabilmesini özlemle bekliyor, seçimlerin Türk Milletine hayırlı olmasını diliyorum. Birlikte yaģadığımız bir dünyayı sürdürülebilir kılabilmek için çıkar duygusunun ve düģmanca duyguları pekiģtiren önyargıların ortadan kaldırılabilmesini sürekli olarak bekliyor bu bağlamda iģbirliği ve dayanıģmanın öncelikle Türk Cumhuriyetleriyle artırılabilmesini temenni ediyoruz. Geçen sayımızda belirttiğimiz gibi, TÜRKBĠLĠM hedeflerinden olan HALK GĠBĠ YAġA ÖYLE GEL BAġA sözünün önemini içselleģtirerek ATATÜRK ilkeleri doğrultusunda ulusal mensubiyet bilincini pekiģtiren politikalar üretmeliyiz. Dergimizin öngörü ve hedefi de bunu gerçekleģtirebilmeye yöneliktir. Sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik, ekolojik, bilgisel ve iletiģimsel alanlarda öncelikle Türk Devletleri ve dünya ülkeleriyle dengeli bir iģbirliği sağlayabilmek temel hedefimizdir. Bilimsel açılardan analiz, sentez ve öngörülerimizin yanında taģıdığımız tüm tarihsel ve kültürel değerlerimizi aktarabilmemiz gerekiyor. TÜRKBĠLĠM dergimizin oluģturabileceği kamuoyu ile hedeflerimizin de örtüģtürülebilir olması süreklilikten geçmektedir. Bu bağlamda tüm geliģmelerin ancak birlikte bir ortak alan projesine dayanan duygu ve düģünce paylaģımı içinde çözülebileceğine inanıyorum. Bu yolda öneri ve katkılarınızın devamını diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. Yard.Doç.Dr. Suavi TUNCAY xi

12 xii

13 ĠÇĠNDEKĠLER LAND AND RIVER DILEMMA: A DISCUSSION OF RACE IN ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN Özlem KARAGÖZ GÜMÜġÇUBUK... 1 ULUSLARASI ĠLĠġKĠLERDE SOSYAL YAPISALCILIK Prof. Dr. Önder ARI & Yrd. Doç. Dr. Abdullah KIRAN MORFOLOJĠNĠN ÖĞRETĠMĠNDE DERS ĠÇĠ ANLATIM VE KÜLTÜREL ENTEGRASYON ĠMKANLARI Yrd. Doç. Dr. Nabat CAFEROVA TUVA MÜZĠĞĠNDE ġarki SÖYLEME TEKNĠKLERĠ Dr. Erman ÖZDEMĠR BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN SANAL ÖRGÜTLERDEKĠ ÖNEMĠ VE ÖRGÜT VERĠMLĠLĠĞĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Ġlknur AYDOĞDU KARAASLAN ġeyh MAHMUT ġebüsterġ NĠN GÜLġEN-Ġ RAZ ESERĠNDE MUHYĠDDĠN ĠBN ARABĠ NĠN ETKĠSĠ Gadir HÜSEYNZADE BĠZANS SANATINDA MERYEM ELEOUSA (Έλεούσα /ġefkatli Meryem) TASVĠRĠ Dr. Ceren ÜNAL AZERBAYCAN DAKĠ TÜRKĠYE YABANCI VE ORTAK ġġrketlerġnġn SERMAYE YÖNETĠMLERĠNĠN VERĠMLĠLĠK ĠLKESĠYLE ÖRTÜġTÜRÜLMESĠ Tuncay AKTEPE VĠDADĠ NĠN VAGĠF LE KARġILAġTIRILMASINDA SÖZÜN METAFĠZĠK YAPISININ ÇÖZÜMLENMESĠ Aliyev MEHMAN xiii

14 BASIN ĠġLETMELERĠNDE RĠSK VE KURUMSAL RĠSK YÖNETĠMĠ Doç. Dr. Ahsen ARMAĞAN & Yrd. Doç. Dr. Çiğdem DĠRĠK GÜRCĠSTAN DA MEDYA: Bağımsızlık Sonrası Dönemde Medya ve Siyaset ĠliĢkileri Yard. Doç. Dr. Leyla BUDAK KARAKTER KONUġMASININ YAPI - ANLAM ÖZELLĠKLERĠ Zemfira MEHMETOVA MEDYA KÜLTÜRÜ, ELEġTĠREL OKUL, MĠCHAEL JACKSON VE BĠZ A. Cem GÜZEL MĠLENYUM ÜÇLEMESĠNDE ANTĠ-KAHRAMANDAN SÜPER KAHRAMANA DÖNÜġÜM: ATEġLE OYNAYAN KIZ Yard. Doç. Dr. Burcu BALCI ZELĠMHAN YAGUB UN ġġġrlerġnde MÜġTEREK TÜRK DEĞERLERĠ Sebuhi BAYRAMOV TÜRKĠYE VE AZERBAYCAN DA AġIKLIK GELENEĞĠ Ercan KILKIL BĠR GERĠYE SAYMA OLARAK DÖRT AY, ÜÇ HAFTA, ĠKĠ GÜN Yrd.Doç.Dr.Ahmet ĠMANÇER & ArĢ.Gör. Ġknur GÜRSES & Ali Ekber SARIGÜL xiv

15 LAND AND RIVER DILEMMA: A DISCUSSION OF RACE IN ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN Özlem KARAGÖZ GÜMÜġÇUBUK * ÖZET Bu çalıģmanın amacı Mark Twain tarafından yazılmıģ olan Huckleberry Finn in Maceraları isimli romana odaklanarak, Amerikan toplumunda ırk kavramının nasıl tanımlandığını tartıģmaktır. Irk kavramını bu seçilen roman bağlamında incelememizin sebebi, 19. yüzyıldaki ırk kavramı pek çok kez tartıģılmıģ olsa da, bu makalenin amacı, nehir-kara karģıtlığını kullanarak ve özellikle çağdaģ ırk teorilerine gönderme yaparak ırk kavramını tartıģmaya açmaktır. Bu makalede ırk kavramının tartıģması beyazlık teorileriyle paralel olarak yapılacaktır. Beyazlık kavramı, Amerikan toplumunda diğer ırklar gibi algılanmayıp, üstün ve ayrıcalıklı olarak algılandığı için makale boyunca beyaz olmayan ırkların, beyaz ırktan aģağı görüldüğü ve beyaz ırkın saflığını ve yüceliğini korumak için diğer ırklardan korunduğuna dair örnekler sunulacaktır. Bu çalıģmanın son amacı ise, Huckleberry Finn in Maceraları nda nehir metaforunun ırklar arası ideal iliģkileri temsil eden bir sembole dönüģtüğünü göstermek ve Huck Finn isimli karakterin olgunlaģma sürecine katkıda bulunduğunu göstermektir. Sonuç olarak, bu makalenin amacı, ırk ve beyazlık teorilerine odaklanarak, Amerikan toplumuna özgü ırk anlayıģını sergilemektir. Bu analiz nehir ve kara karģıtlığını kullanarak Amerikan toplumunun ırk bağlamında sosyolojik bir resmini sunmaktır. Anahtar Kelimeler: Irk, nehir, kara, beyazlık, biyolojik ırk/ sosyal ırk tanımları ABSTRACT The purpose of this article is to make a discussion of race in the framework of American society by focusing on the novel Adventures of Huckleberry Finn written by Mark Twain. The reason why we chose to analyze this novel is because although many discussions have made about the 19th century understanding of race, this article proposes to create a dichotomy of river and land intertwining contemporary theories of race. * Ege Universitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü. 1

16 The discussion of race in this article goes hand in hand with theories of whiteness. Since whiteness is considered a privilege in American society, the article also proposes that non-white races in the American society were treated to be inferiors while preserving the purity of the white race. The last aim of this article is to reveal how the river in Adventures of Huckleberry Finn becomes a tool to represent both the ideal race relations while it also symbolizes Huck Finn s process of maturity. As a result, while focusing on theories of race and whiteness, the article concludes in the attempt to provide an analysis of race that is unique to American society. This analysis brings forth a sociological picture of American society of race by using the metaphor of river and land dichotomy. Key Words: Race, river, land, whiteness, biological race /social construction of race LAND AND RIVER DILEMMA: A DISCUSSION OF RACE IN ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN Hemingway declared All modern American literature comes from Huck Finn, and called it the best book we ve had. (Hemingway, 22). Hemingway s comment about Adventures of Huckleberry Finn can be justified for two reasons. Adventures of Huckleberry Finn has become a classic of American literature. Besides this fact, with its themes, sense of humor and the representation of vernacular language, it has also become a classic of world literature since it has achieved blending qualities or information identified with American society such as the racial concerns and the more universal theme related to humanity, disregarding borders and stereotypes related to race in a unique way. The friendship of Huck and Jim and their journey on the Mississippi river becomes a metaphor of 19 th century race relations in America. Both of them exist as outsiders to civilized society. Huck is the happy homeless son of the town drunk, constantly running away from all the attempts to civilize him. Jim is a slave escaping to freedom in the North. He faces terrible racism and oppression both in the condition of being a slave and his unrevealed freedom until the end of the novel. This essay aims to make a discussion of race in Huck Finn in a land and river dichotomy. The issue of race will provide us information about how the American society in the nineteenth century perceived racial relations. Moreover, while discussing race, it is impossible to neglect the importance of whiteness since whiteness is considered a racial privilege. This perspective will help us understand how the non-white races in the American society were treated to be inferiors while preserving the purity of the white race was a racial privilege. Next, how the river is connected to the analysis of race relations will be 2

17 revealed whereas the river becomes a tool to represent both the ideal of race relations while it also symbolizes Huck Finn s process of maturity. Race cannot be defined in a single way. The difficulty of racial discussions stems from the variety of approaches there is to it. The main controversy over race has been on whether it should be defined biologically or socially. The classification of people according to their biology or physical appearance goes back to prehistorical times. Later the modern concept of race took place with the rise of Europe and the colonization of lands. The rise of Europe includes an up rise in political and economic power along with the emergence of the bourgeois class. The concept of race was born in the late fifteenth and early sixteenth century colonial expansion of the Western Europe nation-states. Increased competition among these nation states of Europe and cultural and phenotypic differences between Europeans and the populations of the Americas, Asia, the Pacific Islands, and Africa; and the relative ease with which the Europeans were able to dominate those populations influenced European perceptions of all non-europeans. (Daniel, 9) This condition formed the ground for the formation of racial categories and justified conquests to serve the system of slavery. The etymological roots 1 of the word race can be traced in Middle French around 1500 to refer to people of common descent. It was referred to in Italian from the word razza to mean race, breed and lineage. The meaning tribe or nation emerged in the seventeenth century. Among race scholars, the dominant view both in Europe and in the United States during the end of the eighteenth century and at the beginning of the nineteenth century was scientific racism. This term was used by scientists who believed that race could only be explained by biological traits. One of the supporters of biological racism was Joseph Arthur Comte de Gobineau 2 who believed in the supremacy of the white race. Gobineau thus structures his argument on the supremacy of the white race like many other followers of scientific racism. Among the followers of scientific racism who held similar views during the nineteenth century were Josiah Clark Nott and George Robbins Gliddon. These two scientists exemplified how believers in biological racism reacted to mixed-race relationships. These scientists reacted to the mulatto race which was the first term used to designate the children of a black and white relationship. Such children were categorized as the short lived of any class of the human 1 Online Etymology Dictionary. Ed. Douglas Harper. November October For more information on Gobineau s view on race Gobineau, J. Recapitulation: The Respective Characteristics of the Three Great Races; The Superiority of the White Type and Within This Type, of the Aryan Family. In Mixed Race Studies: A Reader. Ed. J. O. Ifekwunigwe Mixed Race Studies: A Reader New York: Routledge

18 race. (Nott and Gliddon, 42) they were considered to have a shorter life expectancy because they had aberration. Besides being considered unintelligent, mulattos were also considered to lack physical power when compared to whites or African Americans. During the nineteenth century it was believed that each racial group had social and cultural boundaries that they could not cross over. This containment of races in their places served primarily to protect the superiority of the white race. Indeed, Darwin s theory of evolution opened up a new field of discussion in the twentieth century to go beyond biological classifications of races. For instance, the European-American settlers address the African race as inferior, so that they could exploit them as a labor force in the newly colonized America. Later the European immigrants emphasized so powerfully that the Africans were inferior that the blacks were brainwashed into believing that they had no other choice other than obeying the rules of the superior whites. In this manner, the whites tried to classify skin colors in a hierarchical way to emphasize their own superiority to other races. During the colonial period, the discussion of race was only limited to the European white settlers and the African American slaves who were exploited because of their skin color. In the colonial period, being a slave was identified with being black. As long as a person was non-white, the white race demonized them since they were a threat to the purity of the white race and not much has changed since the colonial period. The enforcement of anti-miscegenation laws was justified by emphasizing that such laws functioned to preserve the racial integrity of white citizens. Even if the legitimate purpose of the miscegenation laws was to protect racial purity, the only race that was protected from contamination was Caucasian. As Zabel states in his article, if the purpose of such laws was to protect racial purity then the same should have been done in other racial categories: If racial purity is a desirable goal, then why are only Caucasians protected, and why should a pure Negro be allowed to marry a person who is seven eights Caucasian and only one eight Negro? This occurs not from a lack of logic or from ignorance, but because these laws are designed to preserve the purity of the majority Caucasian race which in itself is one aspect of their larger, unexpressed goal of preserving what may think as our white American culture. (Zabel, 59) Zabel s comment on racial purity reveals the hypocrisy in defining which race is pure and which race is not. In this case, the attitude about defining the pureness of a race is that only the Caucasian race is designated to pureness whereas, all the other races are kept out of the pureness territory. Race is the first thing that Americans notice when they meet somebody new because they tend to believe that race provides the most significant clues 4

19 about who they really are. As López states in the introduction to his book titled White By Law: The Legal Construction of Race, the physical appearance of individuals, such as their hair and skin color, influences whether we are figuratively free or enslaved. (López, 3) Society assigns people racial categories by opinion and social experience rather than biological criteria. Although the meaning of race begins from perceived biological differences between groups what increases racial discrimination is a social construction. Since its publication Adventures of Huckleberry Finn has been both criticized for being a racist novel and at the same time it has been praised for bringing out the virtues of the African-American tradition as represented through the character of Jim. His sense of honor, loyalty and the importance of the nuclear family are some of the issues which exemplify that Adventures of Huckleberry Finn is a novel which in most cases overcomes racial prejudices and classifications. Since the publication of Huckleberry Finn, much debate has been focused on the issue of race. Many who do not view the novel as racist often only see Jim s humanity and friendship with Huck others, however, view the text as racist and see African Americans as dehumanized and stereotyped. Though set in the antebellum period, Huck Finn was written in the period following the Civil War. So legally, it is when the thirteenth Amendment and the fourteenth amendment were passed, abolishing slavery and giving blacks the right to vote. At every opportunity, Twain uses most of the scenes in the novel to criticize America s treatment of blacks even after slavery was abolished. Most of the instances that will be provided from the novel will reveal that even after legally abolishing slavery and assuming the biological definitions of race false, the social construction of race continues in the nineteenth century Sothern society. In order to exemplify the social construction of race as mentioned above, Huck s father comments on the issue of race in chapter six. As a white person, he can not stand the fact that blacks will have access to opportunities and rights like that of the white people. He also states that he will protest black citizens right to vote by not voting himself at the elections. Huck s father continues to draw clear cut lines between whites and blacks and racially classifies the blacks as an inferior racial class: Oh, yes, this is a wonderful govment, wonderful. Why, looky here. There was a free nigger there from Ohio a mulatter, most as white as a white man. He had the whitest shirt on you ever see, too, and the shiniest hat; and there ain t a man in that town that s got as fine clothes as what we had; and he had a gold watch and chain, and a silver-headed cane the awfulest old grayheaded nabob in the state. And what do you think? They said he was a p fessor in a college, and could talk all kinds of languages, and knowed everything. And that aint the wust. They said he could vote when he was at home. Well, that let me out. Thinks I, what is the country a-coming to? It was lection day, and I 5

20 was just about to go and vote myself if I warn t too drunk to get there; but when they told me there was a state in this country where they d let that nigger vote, I drawed out. I says I ll never vote ag in. Them s the very words I said; they all heard me; and the country may rot for all me I ll never vote ag in as long as I live. And to see the cool way of that nigger why, he wouldn t a give me the road if I hadn t shoved him out o the way. (Twain, 35) The comments of Huck s father about blacks show that beyond biological classifications of race there is a social aspect to the maintenance of racial classifications and consistently defining the blacks as inferiors. Since blacks are classified as inferiors according to Huck s father, he can not stand the possibility that a black man can wear clothes resembling a white man. Besides their physical appearances, white man does not want them to have legal rights such as voting, since they are perceived as intellectually inferiors. The right to vote for blacks is like equalizing a black man with a white man that is why Huck s father rejects voting for the rest of his life. While discussing race in Huckleberry Finn, most of the examples related to this issue are provided by our aspect of how we perceive the character of Jim. Because Jim is black, his identity is defined chiefly by slavery. Huck first refers to Jim as Miss Watson s big nigger. (14) Being on the raft for Huck and Jim is also an allegory of idealistic race relations in the American society. Whenever Huck and Jim are lonely on the raft, neither have concerns related to racism. However, the intrusion of the Duke and the King on the raft leads Huck to define how they should treat each other on the raft: The duke done it, and Jim and me was pretty glad to see it. It took away all the uncomfortableness and we felt mighty good over it, because it would a been a miserable business to have any unfriendliness on the raft; for what you want, above all things, on a raft, is for everybody to be satisfied, and feel right and kind towards the others. It didn t take me long to make up my mind that these liars warn t no kings nor dukes at all, but just low-down humbugs and frauds. But I never said nothing, never let on; kept it to myself; it s the best way; then you don t have no quarrels, and don t get into no trouble. (127) In terms of metaphorical race relations, the river or the raft becomes a symbol of an ideal where racial categories or classifications do not exist. What exists on the river is humanity and friendship, disregarding the character s color. The juxtaposition between land and river is composed in such a way that the river where it is assumed to a symbol of nature and wilderness and natural law subverts and becomes a symbol of civilization. The land, on the other hand, is far away from providing Jim and Huck Finn a peaceful ground for friendship and humanity because on the land, race is socially constructed and defined by social laws of the society. Race does not exist on the raft however, when society 6

Burhanettin TATAR. Tamer YILDIRIM. Malik Bin Nebi de Sömürülebilirlik Olgusu. M. Nesim DORU

Burhanettin TATAR. Tamer YILDIRIM. Malik Bin Nebi de Sömürülebilirlik Olgusu. M. Nesim DORU inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi ISSN 1304-5482 Burhanettin TATAR Müzik, İman ve Felsefe Arasındaki İlişkilerin Yer ve Mekân Kavramları Açısından Bir Analizi Ismail BARDHI Interpretation

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic Literary Works in Turkey

An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic Literary Works in Turkey Eurasian Journal of Educational Research, Issue 38, Winter 2010, 19-36 An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic Literary Works in Turkey Canan Aslan Suggested Citation: Aslan, C. (2010). An

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1300-9672 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel H a k e m l i D e r g i (Refereed Journal) Yıl (Year): 2012/2 Sayı

Detaylı

İnsan&İnsan. Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

İnsan&İnsan. Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Sayı: 3 Kış 2015, ISSN: 2148-7537 İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Makaleler Dılemmas of Democratızatıon ın Turkey wıth Specıal Reference to Modernızatıon From Above H. Emre Bağce Avrupa

Detaylı

JOURNAL OF CIVILIZATION STUDIES. Cilt 1 - Sayı 2 - Mayıs 2014 Volume 1 - Issue 2 - May 2014 ISSN 2148-1652

JOURNAL OF CIVILIZATION STUDIES. Cilt 1 - Sayı 2 - Mayıs 2014 Volume 1 - Issue 2 - May 2014 ISSN 2148-1652 JOURNAL OF CIVILIZATION STUDIES Cilt 1 - Sayı 2 - Mayıs 2014 Volume 1 - Issue 2 - May 2014 ISSN 2148-1652 MEDENİYET ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Uluslararası Hakemli Dergi JOURNAL OF CIVILIZATION STUDIES International

Detaylı

Communication in Peace/Conflict in Communication

Communication in Peace/Conflict in Communication Communication in Peace/Conflict in Communication Edited by Tuğrul İlter Nurten Kara Melek Atabey Yetin Arslan Müge Orun Eastern Mediterranean University Press Communication in Peace/Conflict in Communication

Detaylı

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK ARAŞTIRMALARI BIOETHICS STUDIES

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK ARAŞTIRMALARI BIOETHICS STUDIES TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK ARAŞTIRMALARI BIOETHICS STUDIES İSTANBUL, 2012 n TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ 1 TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI GÜZ, 2013 ii SAHİBİ: Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ EDİTÖR: Prof. Dr. Ali Aksu SAYI EDİTÖRÜ: Yrd. Doç. Dr. Yavuz Çobanoğlu SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ:

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January /

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014 \oxevnat\ooa\ S-jmpoiwm on VWstovv Education VS 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION 1. 13S* Jr"J v, 17/ ; Efe HI III S.««E HJ» ti 1 jinl mill İ8I SL iibb

Detaylı

FARK YARATANLAR TURKEY S CHANGEMAKERS

FARK YARATANLAR TURKEY S CHANGEMAKERS Çevirmenler Ahmet Besim Toker Ahmet lper Kaya Arzu Kaykı Ati Gençlik ve Spor zel Bedriye Hülya Bener Erkorur Berrin r Yüksel Cavidan Yılmaz Celal Karadoğan ojesi Çoruh Türksel Dülgergil Doğa İçin Genç

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

EXPERIENCING CLASS DIFFERENCES: THE CASE OF FOOD RETAIL STORE WORKERS IN ANKARA

EXPERIENCING CLASS DIFFERENCES: THE CASE OF FOOD RETAIL STORE WORKERS IN ANKARA EXPERIENCING CLASS DIFFERENCES: THE CASE OF FOOD RETAIL STORE WORKERS IN ANKARA A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY DERYA KOPTEKİN IN PARTIAL

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 14 A

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 14 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION...

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI in ACTION www.aci.k12.tr 15 EYLÜL 2012 SEPTEMBER ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞI ETKİNLİKLERİNDE ACI STUDENTS ABROAD ACI PROJELERİNE ÖDÜL YAĞDI ACI PROJECTS

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

STRENGTHENING THE CAPACITY OF THE TURKISH JUDICIARY ON FREEDOM OF EXPRESSION EU-CoE Joint Project

STRENGTHENING THE CAPACITY OF THE TURKISH JUDICIARY ON FREEDOM OF EXPRESSION EU-CoE Joint Project STRENGTHENING THE CAPACITY OF THE TURKISH JUDICIARY ON FREEDOM OF EXPRESSION EU-CoE Joint Project RECOMMENDATIONS ON THE DEVELOPMENT OF TRAINING MODULES ON THE PROTECTION OF FREEDOM OF EXPRESSION BASED

Detaylı

The Robert College Trustees have a practice of going on

The Robert College Trustees have a practice of going on CONTENTS I Alumni Association News I Bizim Tepe Page 4 Page 6 I Faculty Former Headmaster Neil Bull talks to Ferda Tarzi ACG 71, about education and his past years at RC. Page 8 I Söyleşi Page 16 I Cover

Detaylı

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE Serdar Sakin * Özet Eğitim ve öğretim kurumları bir ülkenin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik değişim ve gelişiminde

Detaylı

TELVE YAYIN İLKELERİ ve YAYIN KOŞULLARI: http://telve.turkishcanada.org/publications/telve_yayin_kosullari.pdf

TELVE YAYIN İLKELERİ ve YAYIN KOŞULLARI: http://telve.turkishcanada.org/publications/telve_yayin_kosullari.pdf TELVE Turkish Society of Canada www.turkishcanada.org İÇİNDEKİLER İÇİN TIKLAYIN BLOGS FOLLOW US MEMBERSHIP/SUBSCRIPTION Volume 7, Issue 51 June July 2013 TELVE YAYIN İLKELERİ ve YAYIN KOŞULLARI: http://telve.turkishcanada.org/publications/telve_yayin_kosullari.pdf

Detaylı

A Neo-Humean Analysis of Turkish Discourse Markers ama and fakat

A Neo-Humean Analysis of Turkish Discourse Markers ama and fakat Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 15 (1): 253-278 A Neo-Humean Analysis of Turkish Discourse Markers ama and fakat Abstract: Discourse markers are important elements that build

Detaylı

ÖZEL MARMARA KOLEJİ NİN GURURU PRIDE OF MARMARA PRIVATE COLLEGE. Our swimming champion Selin Ünser won 8 medals.

ÖZEL MARMARA KOLEJİ NİN GURURU PRIDE OF MARMARA PRIVATE COLLEGE. Our swimming champion Selin Ünser won 8 medals. Marmara Eğitim Vakfı İstanbul AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 12 / OCAK 2015 AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 12 / January 2015 / ISSN 2148-8614 PRIDE OF MARMARA PRIVATE COLLEGE Our swimming champion Selin Ünser

Detaylı

THE EXPERIENCES OF TWO GENERATIONS OF WOMEN IN POVERTY: A CASE STUDY IN ÇANDARLI, ALTINDAĞ IN ANKARA

THE EXPERIENCES OF TWO GENERATIONS OF WOMEN IN POVERTY: A CASE STUDY IN ÇANDARLI, ALTINDAĞ IN ANKARA THE EXPERIENCES OF TWO GENERATIONS OF WOMEN IN POVERTY: A CASE STUDY IN ÇANDARLI, ALTINDAĞ IN ANKARA A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY

Detaylı

APOLLO KELEBEĞİ UZAY WALT DISNEY HOLİ MATİSSE GÖKKUŞAĞI NAPOLİ KATY PERRY RENK

APOLLO KELEBEĞİ UZAY WALT DISNEY HOLİ MATİSSE GÖKKUŞAĞI NAPOLİ KATY PERRY RENK www.dergibursa.com.tr Nisan 2015 - April 2015 Yıl / Year: 5 - Sayı / Issue:27 Fiyat / Price: 10 APOLLO KELEBEĞİ UZAY WALT DISNEY HOLİ MATİSSE GÖKKUŞAĞI NAPOLİ KATY PERRY RENK 1 arka plan masthead Yayıncı

Detaylı

3. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali 3rd International Children s Right Festival

3. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali 3rd International Children s Right Festival 1 ÇOCUK HAKLARI KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ Nilüfer Dernekler Yerleşkesi Konak Mah. Seçkin Sok. No: 23 / 1 Nilüfer BURSA www.cocukhakkikultursanat.org www.cocukhaklarifilmfestivali.org Bu festival 5224 sayılı

Detaylı