TÜRKBĠLĠM MART 2011 TÜRKBĠLĠM ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKBĠLĠM MART 2011 TÜRKBĠLĠM ISSN 1309-4254"

Transkript

1 TÜRKBĠLĠM ISSN MART 2011 i

2 Ben insanım: Ġnsanla Ġlgili Olan Hiçbir ġeye Kayıtsız Kalamam Terentius (Romalı ġair, M. Ö )

3 TÜRKBĠLĠM Mart 2011 SAYI: 5 Sahibi TÜRKBĠLĠM Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY Editörler Suavi TUNCAY(Sorumlu Müdür) Ümit ERDEM Ercan TATLIDĠL Mustafa ERKAL Nimet ÖNÜR Fikret TÜRKMEN Hamit HANCI Ġlyas DOĞAN Bilgehan GÜLTEKĠN Ahsen ARMAĞAN Metin EKĠCĠ M.Kerem DOKSAT Bozkurt ERSOY Ġnci Kuyulu ERSOY ġakir ÇAKMAK Ata ÖNAL Feyzullah EROĞLU Emine TOK Leyla BUDAK A. Sevim EROL Mansur HARMANDAR Ersin KALAYCIOĞLU Ali Osman GÜNDOĞAN Korkut TUNA Ahmet ĠMANÇER Yıldırım B. DOĞAN Ġbrahim GÜLER Ata ATUN Ömer GÜRKAN Aydan SĠLKÜ Cem GÜZEL Melahat PARS Turgay UZUN Yener ÜNVER Füsun TOPSÜMER Mustafa MUTLUER Bayram COġKUN Demet GÜRÜZ Nurselen TOYGAR Mehmet PAKDEMĠRLĠ ġeref ERTAġ Öztürk EMĠROĞLU Nesrin ÇOBANOĞLU Dilek ĠMANÇER Hüsnü ERKAN Yayın Kurulu Bilgehan GÜLTEKĠN Oğuzhan KAVAKLI Turgay CĠN Bozkurt ERSOY Ġnci Kuyulu ERSOY ġakir ÇAKMAK Emine TOK Ahsen ARMAĞAN Hatice ġġrġn Mengü Noyan ÇENGEL Carol Stevens YÜRÜR Kemal BOZ Elif YILDIZ Deniz MADEN Özlem K. GÜMÜġÇUBUK Gaye EDĠZLER Z.Asya ALTUĞ Leyla BUDAK H.Ece SALALI Esra ÖZTARHAN Kızılca YÜRÜR Nilüfer EBÇELĠ E Giray TUNCAY Murat ERDEM Gökhan BEġEOĞLU M.Tahir ÖNCÜ Osman KARATAY Genel Koordinatör Hamit HANCI Halide HALĠD Sanat DanıĢmanı ve Kapak Düzenleme Özden IġIKTAġ Ġç Düzen C. Bülent SAKARYA turkbilder.com turkbilder.org Khalilurrahman SALAHSHOOR Kutay GÜROCAK ISSN: Basıldığı Yer: Ege Üniversitesi Bilkom Türü: Yaygın Baskı Tarihi: MART 2011 iii

4

5 TÜRKBĠLĠM HAKEM KURULU Oğuz ADANIR (Türkiye) Erhan AFYONCU(Türkiye) RaĢit AHĠSKA(Türkiye) Uğur ALACAKAPTAN (Türkiye) YeĢim ALAKOÇ(Türkiye) Nevzat ALKAN(Türkiye) Nail ALKAN (Türkiye) Leyla ALPAGUT (Türkiye) Hüseyin ALTAġ(Türkiye) Ġsmail AKA (Türkiye) ġ.haluk AKALIN (Türkiye) Deniz AKATA (Türkiye) Taner AKÇAM (Türkiye) Nazif AKÇALI (Türkiye) Recep AKDUR(Türkiye) Sina AKġĠN (Türkiye) Yavuz AKPINAR (Türkiye) Numan AKTAN(Türkiye) E.Özgür AKTAġ(Türkiye) Turan AKKOYUN(Türkiye) IĢıl Karpat AKTUĞLU(Türkiye) Ahmet Vefik ALP (Türkiye) Osman ALTUĞ (Türkiye) Sonia AMADO(Türkiye) Dilek ANAÇ (Türkiye) Süer ANAÇ (Türkiye) Necla ARAT (Türkiye) Kemal ARI (Türkiye) Kemal ARIKAN(Türkiye) Zeki ARIKAN (Türkiye) Ahsen ARMAĞAN (Türkiye) Kadir ASLAN (Türkiye) Tuncer ASUNAKUTLU(Türkiye) Necdet ATABEK (Türkiye) Simber ATAY (Türkiye) Ata ATUN(Kıbrıs) Ergün AYBARS (Türkiye) Mustafa AYSAN (Türkiye) Ülkü AZRAK (Türkiye) Emine BABAOĞLAN(Türkiye) Hüseyin BAĞCI (Türkiye) Burcu BALCI (Türkiye) H. Ġbrahim BAHAR(Türkiye) Erol BALIK (Türkiye) Koray BAġOL (Türkiye) Süheyl BATUM (Türkiye) E. Pelin BAYTEKĠN (Türkiye) Aydın BEYATLI (Türkiye) H. Kemal BEYATLI (Türkiye) Zekeriya BEYAZ(Türkiye) Vahit BIÇAK (Türkiye) Beyza BĠLGĠN (Türkiye) Vedat BĠLGĠN(Türkiye) Naci BOSTANCI (Türkiye) Bahar BOYDAK(Türkiye) Leyla BUDAK (Türkiye) Sevim BUDAK (Türkiye) K.Can BULUT (Türkiye) Sabri BÜYÜKDÜVENCĠ(Türkiye) Yılmaz BÜYÜKERġEN (Türkiye) Baki CAN (Türkiye) Kadir CANGIZBAY (Türkiye) Turgay CĠN(Türkiye) Bayram COġKUN (Türkiye) Nami ÇAĞAN(Türkiye) Mustafa ÇAKIR (Türkiye) Nesrin ÇOBANOĞLU(Türkiye) Sinem Yeygel ÇAKIR(Türkiye) Ethem ÇALIK (Türkiye) Pervin ÇAPAN (Türkiye) Haluk ÇAY (Türkiye) Orhan ÇEKĠÇ (Türkiye) Mehmet ÇELĠK(Türkiye) Anıl ÇEÇEN(Türkiye) Salih ÇEÇEN(Türkiye) Nilgün ÇELEBĠ (Türkiye) Muazzez Ġlmiye ÇIĞ (Türkiye) Mengü Noyan ÇENGEL (Türkiye) Altan ÇETĠN (Türkiye) Altan ÇĠLĠNGĠROĞLU (Türkiye) v

6 YaĢar ÇORUHLU (Türkiye) Ali Osman DEMĠRAL(Türkiye) Selçuk DEMĠRBULAK (Türkiye) Sinan DEMĠRTÜRK(Türkiye) Fevzi DEVRĠM (Türkiye) Fatima DERVĠġEVA(Azerbaycan) Murat DĠKMENGĠL(Türkiye) M. Ker DĠNÇER(Türkiye) Dilek DĠRENÇ(Türkiye) Çiğdem DĠRĠK (Türkiye) Y.Beyatlı DOĞAN(Türkiye) Fethi DOĞAN (Türkiye) Ġlyas DOĞAN(Türkiye) Ġnci DOĞANER (Türkiye) Ersin DOĞER (Türkiye) M.Kerem DOKSAT(Türkiye) Süheyl DONAY(Türkiye) Soner DUMAN (Türkiye) Özlem DURGUN(Türkiye) Faruk DURUKAN (Türkiye) Pelin DÜNDAR (Türkiye) Gaye EDĠZLER (Türkiye) Kasım EĞĠT (Türkiye) Yadigar EĞĠT (Türkiye) Metin EKĠCĠ (Türkiye) Ercan EKĠNCĠ (Türkiye) Müge ELDEN (Türkiye) Gözde EMEKLĠ (Türkiye) Öztürk EMĠROĞLU(Türkiye) Ahmet ERCAN (Türkiye) E. Sabri ERCAN (Türkiye) Murat ERDEM (Türkiye) Ümit ERDEM (Türkiye) Sema ERDER (Türkiye) Çağrı ERHAN (Türkiye) Mustafa ERKAL (Türkiye) Hüsnü ERKAN(Türkiye) Feyzullah EROĞLU(Türkiye) Ayla Sevim EROL(Türkiye) Metin EROL (Türkiye) Mehmet ERSAN (Türkiye) Bozkurt ERSOY (Türkiye) Ġlhan ERSOY(Türkiye) Korkut ERSOY(Türkiye) Ġnci Kuyulu ERSOY(Türkiye) Orhan Gazi ERTEKĠN (Türkiye) Gürbüz EVREN (Türkiye) Pınar FEDAKAR (Türkiye) Metin FEYZĠOĞLU (Türkiye) Belma Güner FIRLAR(Türkiye) ġahin FĠLĠZ (Türkiye) ġevki FĠLĠZ (Türkiye) Erdoğan GAVCAR (Türkiye) Suat GEZGĠN (Türkiye) Dursun GÖK (Türkiye) Turan GÖKÇE (Türkiye) A.Bülend GÖKSEL (Türkiye) Nejat GÖYÜNÇ (Türkiye) Kemal GÖZLER (Türkiye) Aylin GÖZTAġ(Türkiye) Ġbrahim GÜLER (Türkiye) Gürer GÜLSEVĠN (Türkiye) Bilgehan GÜLTEKĠN (Türkiye) Gökhan GÜNAYDIN(Türkiye) Cahit GÜNBATTI(Türkiye) Ali Osman GÜNDOĞAN (Türkiye) Emet GÜREL (Türkiye) ġükrü Sina GÜREL (Türkiye) Ömer GÜRKAN (Türkiye) Demet GÜRÜZ (Türkiye) Yüksel GÜRÜZ (Türkiye) Ayla GÜVEN (Türkiye) Cem GÜZEL (Türkiye) ġengül HABLEMĠTOĞLU(Türkiye) Hamit HANCI (Türkiye) M.Hakan HAKERĠ(Türkiye) Yusuf HALAÇOĞLU (Türkiye) Hanım HALĠLOVA(Azerbaycan) Mansur HARMANDAR (Türkiye) Cüneyt HOġCOġKUN(Türkiye) Bilge IġIK(Türkiye) Alpaslan IġIKLI (Türkiye) M.Zeki ĠBRAHĠMGĠL (Türkiye) Sıdık ĠÇLĠ (Türkiye) Zafer ĠLBARS(Türkiye)

7 Olcay ĠMAMOĞLU (Türkiye) Dilek ĠMANÇER (Türkiye) Ahmet ĠMANÇER (Türkiye) Erdoğan ĠNAL (Türkiye) Alimcan ĠNAYET (Türkiye) Nedim ĠPEK (Türkiye) Günseli Sönmez ĠġÇĠ (Türkiye) Sedat ĠġÇĠ (Türkiye) Lale KABADAYI (Türkiye) Çiğdem KAĞITÇIBAġI (Türkiye) Rifat KAHRAMAN (Türkiye) Ersin KALAYCIOĞLU (Türkiye) Ġmdat KARA(Türkiye) Arife KARADAĞ(Türkiye) A.Osman KARABABA (Türkiye) Faris KARAHAN (Türkiye) Ġ.AydoğduKARAASLAN(Türkiye) Osman KARATAY (Türkiye) Mükerrem KAYA(Türkiye) Mehmet Ali KAYA (Türkiye) Tanju KAYA (Türkiye) Hüsniye KAYALAR (Türkiye) Zeki KAYMAZ (Türkiye) Oğuzhan KAVAKLI (Türkiye) Ümit KOCASAKAL (Türkiye) Semih KORAY (Türkiye) Hasan KÖNĠ (Türkiye) Özgür KÖSEOĞLU(Türkiye) Musa KULAKLIOĞLU (Türkiye) Mustafa KURU (Türkiye) Birgül KUTLU (Türkiye) E.Vecdi KÜÇÜKERBAġ (Türkiye) Mehmet N. KUMRU (Türkiye) Emre MADRAN(Türkiye) Oğuz MAKAL (Türkiye) Ahmet MARANKĠ (Türkiye) Zeynep MERCANGÖZ (Türkiye) Niyazi MERĠÇ(Türkiye) Hasan MERT (Türkiye) Hüseyin MEVSĠM (Türkiye) Ahmet MUMCU(Türkiye) Jamal MUSAYEV(Azerbaycan) Mustafa MUTLUER (Türkiye) Mahir NAKIP(Türkiye) Engin NURLU (Türkiye) Yavuz ODABAġI (Türkiye) Öcal OĞUZ(Türkiye) Nurgün OKTĠK (Türkiye) ġener OKTĠK(Türkiye) Ġlber ORTAYLI (Türkiye) Özer OZANKAYA(Türkiye) Ahmet ÖNCÜ (Türkiye) M. Tahir ÖNCÜ (Türkiye) Semra ÖNCÜ (Türkiye) Mustafa ÖNER(Türkiye) Nimet ÖNÜR (Türkiye) Necati ÖRMECĠ(Türkiye) Ferlal ÖRS (Türkiye) Semih ÖTLEġ (Türkiye) Mustafa ÖZATEġLER (Türkiye) M. Öcal ÖZBĠLGĠN (Türkiye) Ümit ÖZDAĞ (Türkiye) Hilal ÖZDAĞ(Türkiye) Beyhan ÖZDEMĠR(Türkiye) Gaye ÖZDEMĠR(Türkiye) Zafer ÖZDEN (Türkiye) Zuhal ÖZEL(Türkiye) Ahmet ÖZGĠRAY (Türkiye) Ġbrahim ÖZKAN (Türkiye) Tayfun ÖZKAYA (Türkiye) Alev ÖZKAZANÇ(Türkiye) Erol ÖZMEN(Türkiye) Abdullah ÖZTOPRAK (Türkiye) N.Kemal ÖZTÜRK (Türkiye) YaĢar Nuri ÖZTÜRK (Türkiye) Oya PAKER (Türkiye) Melahat PARS(Türkiye) Seyide PARSA (Türkiye) Alev PARSA(Türkiye) Fikret PAZIR (Türkiye) Mine SARAN (Türkiye) A.YaĢar SARIBAY (Türkiye) Yusuf SARINAY (Türkiye) Yüksel SAYAN (Türkiye) Önal SAYIN (Türkiye) Hikmet SEÇĠM (Türkiye) vii

8 Lütfi Ġhsan SEZER (Türkiye) Mehmet SIKI (Türkiye) Bülent OKAY(Türkiye) Kamil Okyay SINDIR (Türkiye) Atilla SĠLKÜ (Türkiye) Aydan SĠLKÜ (Türkiye) AyĢe Çatalcalı SOYER (Türkiye) ġebnem SOYGÜDER (Türkiye) Bingür SÖNMEZ(Türkiye) Ali Nazım SÖZER (Türkiye) Azmi SÜSLÜ (Türkiye) Serdar SÜTCÜ(Türkiye) Ersan ġen (Türkiye) Faruk ġen (Almanya) Recep ġener (Türkiye) Arzu ġengül(türkiye) Serhan TAFLIOĞLU(Türkiye) Berrak TARANÇ (Türkiye) Nevzat TARHAN(Türkiye) Hakan TARTAN(Türkiye) DurmuĢ TATLIOĞLU(Türkiye) Ġlhan TEKELĠ (Türkiye) Muhittin TATAROĞLU (Türkiye) Ercan TATLIDĠL (Türkiye) Sadiye TEKĠN (Türkiye) Azmi TELEFONCU (Türkiye) Mehmet TEMĠZKAN (Türkiye) Emine TOK (Türkiye) ġevket TOKER(Türkiye) Füsün TOPSÜMER (Türkiye) Zerrin K. TOPRAK (Türkiye) Nurselen TOYGAR (Türkiye) Muammer TUNA (Türkiye) Suavi TUNCAY (Türkiye) Baran TUNCER(Türkiye) Ġlter TURAN (Türkiye) Hikmet Sami TÜRK (Türkiye) Fikret TÜRKMEN (Türkiye) Bahar TÜRKYILMAZ (Türkiye) Rabia UÇKUN (Türkiye) Bilge UMAR (Türkiye) Güliz ULUÇ (Türkiye) Ali ULUSOY (Türkiye) Alpaslan USAL (Türkiye) Yener ÜNVER(Türkiye) Hatice ġirin USER (Türkiye) YaĢar UYSAL (Türkiye) Turgay UZUN (Türkiye) Necmi ÜLKER (Türkiye) Yener ÜNVER(Türkiye) Arif VERĠMLĠ (Türkiye) Özcan YAĞCI (Türkiye) IĢın YALÇINKAYA (Türkiye) Jale YANIK (Türkiye) Ġlhan YARGIÇ (Türkiye) Ünsal YAVUZ (Türkiye) Özcan YENĠÇERĠ (Türkiye) Ersoy YILDIRIM(Türkiye) Kadir YILDIRIM(Türkiye) Elif YILDIZ (Türkiye) DurmuĢ YILMAZ (Türkiye) Sıdıka YILMAZ(Türkiye) Konca YUMLU (Türkiye) Nilay B. YURDAKUL (Türkiye) Carol Stevens YÜRÜR (Türkiye) Ahmet YÜRÜR (Türkiye) Necmi YÜZBAġIOĞLU(Türkiye) Erdal ZORBA (Türkiye)

9 TÜRKĠYE DIġI BĠLĠMSEL HAKEM KURULU 1. Ordinaryus, Prof. Aqamusa Ahundov (AzerbaycanBaku) 2. Ordinaryus, Prof. Bekir Nebiyev (AzerbaycanBaku) 3. Ordinaryus, Prof. Akif Musayev (AzerbaycanBaku) 4. Prof. Dr. Faruk ġen (Almanya) 5. Prof. Dr. Vaqif Arzumanli (AzerbaycanBaku) 6. Prof. Dr. Teymur Kerimlil (AzerbaycanBaku) 7. Prof. Dr. Muharrem Kasimli (AzerbaycanBaku) 8. Prof. Dr. Ramiz Memmedov (AzerbaycanBaku) 9. Prof. Dr. Asker Ahmed (AzerbaycanBaku) 10. Prof. Dr.Imperiyat Halipaeva (Dağistan Maxackala) 11. Doç. Dr. Cebi Behramov (AzerbaycanBaku) 12. Doç. Dr.Seadet Shixiyeva (AzerbaycanBaku) 13. Doç. Dr. Arif Amrahoğlu (Azerbaycan) 14. Dr. Ġmamverdi Hamidov (Azerbaycan) 15. Dr. Hasan AHMET (Makedonya) 16. Dr. Hüseyin BEKĠR (Yunanistan) TÜRKBĠLĠM TEMSĠLCĠLĠKLER Halide HALĠD (Genel Koordinatör-Azerbaycan baģ temsilcisi/baku) Ġbrahim GÜLER (Türkiye/Ġstanbul) Halit HABĠPOĞLU (Almanya) Dr. Rıdvan CANIM (Turkiye/Erzurum) Selahattin KARABAġEV (Bulgaristan) Mahmut ÖZNUR (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Özden IġIKTAġ Muğla Temsilcisi Khalilurrahman SALAHSHOOR(Afganistan, Pakistan ve Tacikistan) Faris KARAHAN (Türkiye/Erzurum) Miraziz AZAM (Özbekistan) Altınbek ISMAĠLOV (Kırgızistan) Selim TURAN (Almanya) Abdul Jalil XUJAM (Özbekistan) Oraz YAĞMUR (Turkmenistan) Todur ZANET (Moldova) Yunus IġIKOĞLU (Almanya/Essen) Ertuğrul ÇUBUKÇUOĞLU (Türkiye/Ankara) Hüseyin GÜNGÖR (Türkiye/Ġzmir) Gökhan BEġEOĞLU - Fransa Temsilcisi Burhan ÖZKOġAR-Hürriyet Gazetesi- Fransa Temsilcisi Altay SUROY-Anayasa Mahkemesi BaĢkani - Kosova Temsilcisi Beyhan GÜRGÖZE - KKTC Temsilcisi ix

10 Cevdet DEMĠREL - KKTC Temsilcisi Leich GEORGĠ - Gagavuzya Temsilcisi Zülfikar BAYRAKTAR- Litvanya Temsilcisi Güliz Seray TUNCAY - ABD Florida Temsilcisi Zhomart KERĠMSHE Kazakistan Temsilcisi Sadyr EĠBOY- Kazakistan Temsilcisi Deniz MADEN - Ġtalya Temsilcisi Mustafa DENĠZLĠ Ġran Temsilcisi Hüseyin BEKĠR- Batı Trakya Temsilcisi Ozan UZKUT- Antalya Temsilcisi Serdar SÜTÇÜ-Ankara Temsilcisi Bingür SÖNMEZ-Ġstanbul Temsilcisi Ali DUYAN- Emet Temsilcisi Ahmet ARSLAN Gaziantep Temsilcisi x

11 TÜRKBĠLĠM EDĠTÖRDEN SELAM TÜRKBĠLĠM 2011 Ġlkbahar sayımızla ikinci yılına girmiģ bulunuyor. Akademik bir çalıģma için önemli olan öncelikli hedef zaman dilimlerine yani derginin periyotlarına uygun olarak çıkarılabilmesidir. Bu açıdan TÜRKBĠLĠM bu alanda ender örnekler olarak kabul edilmelidir. TÜRKBĠLĠM giderek artan ulusal ve uluslar arası ilgi ve beklentileri karģılamakta gösterilen desteklere teģekkür ediyor. Bu ilgi ve destek bizleri son derece mutlu ediyor. Türk Devletler Birliği olarak öngördüğümüz ve bilim haritasını çizdiğimiz bu yolda dünya literatürüne önemli bilimsel çalıģmalarıyla katkısını arttırmak istiyor. Bu yolda ilerlemeye devam ederken önceki sayılarımızda belirttiğimiz gibi; bazı gözden kaçan eksikliklerimiz olabilir. Bunları düzeltmenin yollarını ararken tüm yazarlarımızda bir ricamız var: Dergimize gelen makalelerin yayın kurallarına uygun olarak gönderilmesi gerekiyor. Ġngilizce ve Türkçe özetler, atıflar, sonuç ve kaynakça yayın kurallarımıza uygun olarak düzenlenmelidir. TÜRKBĠLĠM 2011 ilkbahar sayısının basıldığı bu günlerde ülkemizin içine girdiği seçim ikliminin Türk toplumuna yeni bir ivme kazandırılması yönünde duygu ve düģüncelerimizi destekleyen halk iradesinin adil, eģit ve hür olarak yansıtılması ve iyi bir yönetim olgusunu da çıkarabilmesini özlemle bekliyor, seçimlerin Türk Milletine hayırlı olmasını diliyorum. Birlikte yaģadığımız bir dünyayı sürdürülebilir kılabilmek için çıkar duygusunun ve düģmanca duyguları pekiģtiren önyargıların ortadan kaldırılabilmesini sürekli olarak bekliyor bu bağlamda iģbirliği ve dayanıģmanın öncelikle Türk Cumhuriyetleriyle artırılabilmesini temenni ediyoruz. Geçen sayımızda belirttiğimiz gibi, TÜRKBĠLĠM hedeflerinden olan HALK GĠBĠ YAġA ÖYLE GEL BAġA sözünün önemini içselleģtirerek ATATÜRK ilkeleri doğrultusunda ulusal mensubiyet bilincini pekiģtiren politikalar üretmeliyiz. Dergimizin öngörü ve hedefi de bunu gerçekleģtirebilmeye yöneliktir. Sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik, ekolojik, bilgisel ve iletiģimsel alanlarda öncelikle Türk Devletleri ve dünya ülkeleriyle dengeli bir iģbirliği sağlayabilmek temel hedefimizdir. Bilimsel açılardan analiz, sentez ve öngörülerimizin yanında taģıdığımız tüm tarihsel ve kültürel değerlerimizi aktarabilmemiz gerekiyor. TÜRKBĠLĠM dergimizin oluģturabileceği kamuoyu ile hedeflerimizin de örtüģtürülebilir olması süreklilikten geçmektedir. Bu bağlamda tüm geliģmelerin ancak birlikte bir ortak alan projesine dayanan duygu ve düģünce paylaģımı içinde çözülebileceğine inanıyorum. Bu yolda öneri ve katkılarınızın devamını diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. Yard.Doç.Dr. Suavi TUNCAY xi

12 xii

13 ĠÇĠNDEKĠLER LAND AND RIVER DILEMMA: A DISCUSSION OF RACE IN ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN Özlem KARAGÖZ GÜMÜġÇUBUK... 1 ULUSLARASI ĠLĠġKĠLERDE SOSYAL YAPISALCILIK Prof. Dr. Önder ARI & Yrd. Doç. Dr. Abdullah KIRAN MORFOLOJĠNĠN ÖĞRETĠMĠNDE DERS ĠÇĠ ANLATIM VE KÜLTÜREL ENTEGRASYON ĠMKANLARI Yrd. Doç. Dr. Nabat CAFEROVA TUVA MÜZĠĞĠNDE ġarki SÖYLEME TEKNĠKLERĠ Dr. Erman ÖZDEMĠR BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN SANAL ÖRGÜTLERDEKĠ ÖNEMĠ VE ÖRGÜT VERĠMLĠLĠĞĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Ġlknur AYDOĞDU KARAASLAN ġeyh MAHMUT ġebüsterġ NĠN GÜLġEN-Ġ RAZ ESERĠNDE MUHYĠDDĠN ĠBN ARABĠ NĠN ETKĠSĠ Gadir HÜSEYNZADE BĠZANS SANATINDA MERYEM ELEOUSA (Έλεούσα /ġefkatli Meryem) TASVĠRĠ Dr. Ceren ÜNAL AZERBAYCAN DAKĠ TÜRKĠYE YABANCI VE ORTAK ġġrketlerġnġn SERMAYE YÖNETĠMLERĠNĠN VERĠMLĠLĠK ĠLKESĠYLE ÖRTÜġTÜRÜLMESĠ Tuncay AKTEPE VĠDADĠ NĠN VAGĠF LE KARġILAġTIRILMASINDA SÖZÜN METAFĠZĠK YAPISININ ÇÖZÜMLENMESĠ Aliyev MEHMAN xiii

14 BASIN ĠġLETMELERĠNDE RĠSK VE KURUMSAL RĠSK YÖNETĠMĠ Doç. Dr. Ahsen ARMAĞAN & Yrd. Doç. Dr. Çiğdem DĠRĠK GÜRCĠSTAN DA MEDYA: Bağımsızlık Sonrası Dönemde Medya ve Siyaset ĠliĢkileri Yard. Doç. Dr. Leyla BUDAK KARAKTER KONUġMASININ YAPI - ANLAM ÖZELLĠKLERĠ Zemfira MEHMETOVA MEDYA KÜLTÜRÜ, ELEġTĠREL OKUL, MĠCHAEL JACKSON VE BĠZ A. Cem GÜZEL MĠLENYUM ÜÇLEMESĠNDE ANTĠ-KAHRAMANDAN SÜPER KAHRAMANA DÖNÜġÜM: ATEġLE OYNAYAN KIZ Yard. Doç. Dr. Burcu BALCI ZELĠMHAN YAGUB UN ġġġrlerġnde MÜġTEREK TÜRK DEĞERLERĠ Sebuhi BAYRAMOV TÜRKĠYE VE AZERBAYCAN DA AġIKLIK GELENEĞĠ Ercan KILKIL BĠR GERĠYE SAYMA OLARAK DÖRT AY, ÜÇ HAFTA, ĠKĠ GÜN Yrd.Doç.Dr.Ahmet ĠMANÇER & ArĢ.Gör. Ġknur GÜRSES & Ali Ekber SARIGÜL xiv

15 LAND AND RIVER DILEMMA: A DISCUSSION OF RACE IN ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN Özlem KARAGÖZ GÜMÜġÇUBUK * ÖZET Bu çalıģmanın amacı Mark Twain tarafından yazılmıģ olan Huckleberry Finn in Maceraları isimli romana odaklanarak, Amerikan toplumunda ırk kavramının nasıl tanımlandığını tartıģmaktır. Irk kavramını bu seçilen roman bağlamında incelememizin sebebi, 19. yüzyıldaki ırk kavramı pek çok kez tartıģılmıģ olsa da, bu makalenin amacı, nehir-kara karģıtlığını kullanarak ve özellikle çağdaģ ırk teorilerine gönderme yaparak ırk kavramını tartıģmaya açmaktır. Bu makalede ırk kavramının tartıģması beyazlık teorileriyle paralel olarak yapılacaktır. Beyazlık kavramı, Amerikan toplumunda diğer ırklar gibi algılanmayıp, üstün ve ayrıcalıklı olarak algılandığı için makale boyunca beyaz olmayan ırkların, beyaz ırktan aģağı görüldüğü ve beyaz ırkın saflığını ve yüceliğini korumak için diğer ırklardan korunduğuna dair örnekler sunulacaktır. Bu çalıģmanın son amacı ise, Huckleberry Finn in Maceraları nda nehir metaforunun ırklar arası ideal iliģkileri temsil eden bir sembole dönüģtüğünü göstermek ve Huck Finn isimli karakterin olgunlaģma sürecine katkıda bulunduğunu göstermektir. Sonuç olarak, bu makalenin amacı, ırk ve beyazlık teorilerine odaklanarak, Amerikan toplumuna özgü ırk anlayıģını sergilemektir. Bu analiz nehir ve kara karģıtlığını kullanarak Amerikan toplumunun ırk bağlamında sosyolojik bir resmini sunmaktır. Anahtar Kelimeler: Irk, nehir, kara, beyazlık, biyolojik ırk/ sosyal ırk tanımları ABSTRACT The purpose of this article is to make a discussion of race in the framework of American society by focusing on the novel Adventures of Huckleberry Finn written by Mark Twain. The reason why we chose to analyze this novel is because although many discussions have made about the 19th century understanding of race, this article proposes to create a dichotomy of river and land intertwining contemporary theories of race. * Ege Universitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü. 1

16 The discussion of race in this article goes hand in hand with theories of whiteness. Since whiteness is considered a privilege in American society, the article also proposes that non-white races in the American society were treated to be inferiors while preserving the purity of the white race. The last aim of this article is to reveal how the river in Adventures of Huckleberry Finn becomes a tool to represent both the ideal race relations while it also symbolizes Huck Finn s process of maturity. As a result, while focusing on theories of race and whiteness, the article concludes in the attempt to provide an analysis of race that is unique to American society. This analysis brings forth a sociological picture of American society of race by using the metaphor of river and land dichotomy. Key Words: Race, river, land, whiteness, biological race /social construction of race LAND AND RIVER DILEMMA: A DISCUSSION OF RACE IN ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN Hemingway declared All modern American literature comes from Huck Finn, and called it the best book we ve had. (Hemingway, 22). Hemingway s comment about Adventures of Huckleberry Finn can be justified for two reasons. Adventures of Huckleberry Finn has become a classic of American literature. Besides this fact, with its themes, sense of humor and the representation of vernacular language, it has also become a classic of world literature since it has achieved blending qualities or information identified with American society such as the racial concerns and the more universal theme related to humanity, disregarding borders and stereotypes related to race in a unique way. The friendship of Huck and Jim and their journey on the Mississippi river becomes a metaphor of 19 th century race relations in America. Both of them exist as outsiders to civilized society. Huck is the happy homeless son of the town drunk, constantly running away from all the attempts to civilize him. Jim is a slave escaping to freedom in the North. He faces terrible racism and oppression both in the condition of being a slave and his unrevealed freedom until the end of the novel. This essay aims to make a discussion of race in Huck Finn in a land and river dichotomy. The issue of race will provide us information about how the American society in the nineteenth century perceived racial relations. Moreover, while discussing race, it is impossible to neglect the importance of whiteness since whiteness is considered a racial privilege. This perspective will help us understand how the non-white races in the American society were treated to be inferiors while preserving the purity of the white race was a racial privilege. Next, how the river is connected to the analysis of race relations will be 2

17 revealed whereas the river becomes a tool to represent both the ideal of race relations while it also symbolizes Huck Finn s process of maturity. Race cannot be defined in a single way. The difficulty of racial discussions stems from the variety of approaches there is to it. The main controversy over race has been on whether it should be defined biologically or socially. The classification of people according to their biology or physical appearance goes back to prehistorical times. Later the modern concept of race took place with the rise of Europe and the colonization of lands. The rise of Europe includes an up rise in political and economic power along with the emergence of the bourgeois class. The concept of race was born in the late fifteenth and early sixteenth century colonial expansion of the Western Europe nation-states. Increased competition among these nation states of Europe and cultural and phenotypic differences between Europeans and the populations of the Americas, Asia, the Pacific Islands, and Africa; and the relative ease with which the Europeans were able to dominate those populations influenced European perceptions of all non-europeans. (Daniel, 9) This condition formed the ground for the formation of racial categories and justified conquests to serve the system of slavery. The etymological roots 1 of the word race can be traced in Middle French around 1500 to refer to people of common descent. It was referred to in Italian from the word razza to mean race, breed and lineage. The meaning tribe or nation emerged in the seventeenth century. Among race scholars, the dominant view both in Europe and in the United States during the end of the eighteenth century and at the beginning of the nineteenth century was scientific racism. This term was used by scientists who believed that race could only be explained by biological traits. One of the supporters of biological racism was Joseph Arthur Comte de Gobineau 2 who believed in the supremacy of the white race. Gobineau thus structures his argument on the supremacy of the white race like many other followers of scientific racism. Among the followers of scientific racism who held similar views during the nineteenth century were Josiah Clark Nott and George Robbins Gliddon. These two scientists exemplified how believers in biological racism reacted to mixed-race relationships. These scientists reacted to the mulatto race which was the first term used to designate the children of a black and white relationship. Such children were categorized as the short lived of any class of the human 1 Online Etymology Dictionary. Ed. Douglas Harper. November October For more information on Gobineau s view on race Gobineau, J. Recapitulation: The Respective Characteristics of the Three Great Races; The Superiority of the White Type and Within This Type, of the Aryan Family. In Mixed Race Studies: A Reader. Ed. J. O. Ifekwunigwe Mixed Race Studies: A Reader New York: Routledge

18 race. (Nott and Gliddon, 42) they were considered to have a shorter life expectancy because they had aberration. Besides being considered unintelligent, mulattos were also considered to lack physical power when compared to whites or African Americans. During the nineteenth century it was believed that each racial group had social and cultural boundaries that they could not cross over. This containment of races in their places served primarily to protect the superiority of the white race. Indeed, Darwin s theory of evolution opened up a new field of discussion in the twentieth century to go beyond biological classifications of races. For instance, the European-American settlers address the African race as inferior, so that they could exploit them as a labor force in the newly colonized America. Later the European immigrants emphasized so powerfully that the Africans were inferior that the blacks were brainwashed into believing that they had no other choice other than obeying the rules of the superior whites. In this manner, the whites tried to classify skin colors in a hierarchical way to emphasize their own superiority to other races. During the colonial period, the discussion of race was only limited to the European white settlers and the African American slaves who were exploited because of their skin color. In the colonial period, being a slave was identified with being black. As long as a person was non-white, the white race demonized them since they were a threat to the purity of the white race and not much has changed since the colonial period. The enforcement of anti-miscegenation laws was justified by emphasizing that such laws functioned to preserve the racial integrity of white citizens. Even if the legitimate purpose of the miscegenation laws was to protect racial purity, the only race that was protected from contamination was Caucasian. As Zabel states in his article, if the purpose of such laws was to protect racial purity then the same should have been done in other racial categories: If racial purity is a desirable goal, then why are only Caucasians protected, and why should a pure Negro be allowed to marry a person who is seven eights Caucasian and only one eight Negro? This occurs not from a lack of logic or from ignorance, but because these laws are designed to preserve the purity of the majority Caucasian race which in itself is one aspect of their larger, unexpressed goal of preserving what may think as our white American culture. (Zabel, 59) Zabel s comment on racial purity reveals the hypocrisy in defining which race is pure and which race is not. In this case, the attitude about defining the pureness of a race is that only the Caucasian race is designated to pureness whereas, all the other races are kept out of the pureness territory. Race is the first thing that Americans notice when they meet somebody new because they tend to believe that race provides the most significant clues 4

19 about who they really are. As López states in the introduction to his book titled White By Law: The Legal Construction of Race, the physical appearance of individuals, such as their hair and skin color, influences whether we are figuratively free or enslaved. (López, 3) Society assigns people racial categories by opinion and social experience rather than biological criteria. Although the meaning of race begins from perceived biological differences between groups what increases racial discrimination is a social construction. Since its publication Adventures of Huckleberry Finn has been both criticized for being a racist novel and at the same time it has been praised for bringing out the virtues of the African-American tradition as represented through the character of Jim. His sense of honor, loyalty and the importance of the nuclear family are some of the issues which exemplify that Adventures of Huckleberry Finn is a novel which in most cases overcomes racial prejudices and classifications. Since the publication of Huckleberry Finn, much debate has been focused on the issue of race. Many who do not view the novel as racist often only see Jim s humanity and friendship with Huck others, however, view the text as racist and see African Americans as dehumanized and stereotyped. Though set in the antebellum period, Huck Finn was written in the period following the Civil War. So legally, it is when the thirteenth Amendment and the fourteenth amendment were passed, abolishing slavery and giving blacks the right to vote. At every opportunity, Twain uses most of the scenes in the novel to criticize America s treatment of blacks even after slavery was abolished. Most of the instances that will be provided from the novel will reveal that even after legally abolishing slavery and assuming the biological definitions of race false, the social construction of race continues in the nineteenth century Sothern society. In order to exemplify the social construction of race as mentioned above, Huck s father comments on the issue of race in chapter six. As a white person, he can not stand the fact that blacks will have access to opportunities and rights like that of the white people. He also states that he will protest black citizens right to vote by not voting himself at the elections. Huck s father continues to draw clear cut lines between whites and blacks and racially classifies the blacks as an inferior racial class: Oh, yes, this is a wonderful govment, wonderful. Why, looky here. There was a free nigger there from Ohio a mulatter, most as white as a white man. He had the whitest shirt on you ever see, too, and the shiniest hat; and there ain t a man in that town that s got as fine clothes as what we had; and he had a gold watch and chain, and a silver-headed cane the awfulest old grayheaded nabob in the state. And what do you think? They said he was a p fessor in a college, and could talk all kinds of languages, and knowed everything. And that aint the wust. They said he could vote when he was at home. Well, that let me out. Thinks I, what is the country a-coming to? It was lection day, and I 5

20 was just about to go and vote myself if I warn t too drunk to get there; but when they told me there was a state in this country where they d let that nigger vote, I drawed out. I says I ll never vote ag in. Them s the very words I said; they all heard me; and the country may rot for all me I ll never vote ag in as long as I live. And to see the cool way of that nigger why, he wouldn t a give me the road if I hadn t shoved him out o the way. (Twain, 35) The comments of Huck s father about blacks show that beyond biological classifications of race there is a social aspect to the maintenance of racial classifications and consistently defining the blacks as inferiors. Since blacks are classified as inferiors according to Huck s father, he can not stand the possibility that a black man can wear clothes resembling a white man. Besides their physical appearances, white man does not want them to have legal rights such as voting, since they are perceived as intellectually inferiors. The right to vote for blacks is like equalizing a black man with a white man that is why Huck s father rejects voting for the rest of his life. While discussing race in Huckleberry Finn, most of the examples related to this issue are provided by our aspect of how we perceive the character of Jim. Because Jim is black, his identity is defined chiefly by slavery. Huck first refers to Jim as Miss Watson s big nigger. (14) Being on the raft for Huck and Jim is also an allegory of idealistic race relations in the American society. Whenever Huck and Jim are lonely on the raft, neither have concerns related to racism. However, the intrusion of the Duke and the King on the raft leads Huck to define how they should treat each other on the raft: The duke done it, and Jim and me was pretty glad to see it. It took away all the uncomfortableness and we felt mighty good over it, because it would a been a miserable business to have any unfriendliness on the raft; for what you want, above all things, on a raft, is for everybody to be satisfied, and feel right and kind towards the others. It didn t take me long to make up my mind that these liars warn t no kings nor dukes at all, but just low-down humbugs and frauds. But I never said nothing, never let on; kept it to myself; it s the best way; then you don t have no quarrels, and don t get into no trouble. (127) In terms of metaphorical race relations, the river or the raft becomes a symbol of an ideal where racial categories or classifications do not exist. What exists on the river is humanity and friendship, disregarding the character s color. The juxtaposition between land and river is composed in such a way that the river where it is assumed to a symbol of nature and wilderness and natural law subverts and becomes a symbol of civilization. The land, on the other hand, is far away from providing Jim and Huck Finn a peaceful ground for friendship and humanity because on the land, race is socially constructed and defined by social laws of the society. Race does not exist on the raft however, when society 6

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Var Olmak (Dergah Yayinlari)

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık

Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık Doktora Tezi Engin SARI Tez Danışmanı: Prof. Dr. Asker KARTARI

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

Phrases / Expressions used in dialogues

Phrases / Expressions used in dialogues TEOG Page 1 Phrases / Expressions used in dialogues Tuesday, November 11, 2014 7:30 PM Teog Sınavı için Cümle Kalıpları ve İfadeler Really? Gerçekten mi? That s a good idea! Bu güzel bir fikir! I am afraid

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Start Streamin now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Streamin PodSpeakers True stereo great design P3-4 P5-6 P7-8 MicroPod Bluetooth Great sounding stereo streamed from your Bluetooth device SmallPod

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn)

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn) Türk Dilleri Araştırmaları, 21.1 (2011): 83-94 Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia Otto Jastrow (Tallinn) Özet: Anadolu Arapçası, ayrı lehçeler (Sprachinseln) biçiminde ortaya

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study Ton VEEN This project is co-financed

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi)

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Click here if your download doesn"t start automatically Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Hafiflik (Yoga, pilates ve chi

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları

Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyolojiye Giriş SOC 101 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher.

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher. (Okulda hasta) List of characters (Karakter listesi) Leila, the sick girl Sick girl s friend Class teacher Nurse (Leyla, hasta kız) (Hasta kızın arkadaşı) (Sınıf öğretmeni) (Hemşire) Girl with bike rider

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi)

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Click here if your download doesn"t start automatically Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Hafiflik (Yoga, pilates ve chi

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ Hungry Planet Part 2 Ünite 6 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 6 HUNGRY PLANET PART 2 Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 6.1. QUANTIFIERS (MIKTAR BELIRTEN KELIMELER)...

Detaylı

It was proposed by John McConnell at the 1969 UNESCO conference.

It was proposed by John McConnell at the 1969 UNESCO conference. It was proposed by John McConnell at the 1969 UNESCO conference. Our planet is a mysterious orb of mind and spirit, a world of hope and love - but, unfortunately, a world of clashing thoughts and feelings.

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

The Australian Aborigines have lived in Australia for over 40,000 years. Avustralyalı Aborjinler 40,000 yıldan fazladır Avustralya da yaşamaktadırlar.

The Australian Aborigines have lived in Australia for over 40,000 years. Avustralyalı Aborjinler 40,000 yıldan fazladır Avustralya da yaşamaktadırlar. İş Hayatı İçin İngilizce Dersi 1. Hafta Çevirileri ABORIGINES 'Aborigines' are the first or original inhabitants of a country. First: ilk Inhabitant: Yerli, yerleşik Country: Ülke Aborjinler, bir ülkenin

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri.

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Sevgili dostlar, Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Aşk tadında yaşamanız dileğimizle I love you! > Seni I love you more than

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 1 2013/1 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı