BİLGİ GÜVENLİĞİ: RİSKLER VE ÖNERİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ GÜVENLİĞİ: RİSKLER VE ÖNERİLER"

Transkript

1 BİLGİ GÜVENLİĞİ: RİSKLER VE ÖNERİLER M. Emin ULAŞANOĞLU Ramazan YILMAZ M. Alper TEKİN Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ağustos 2010, ANKARA

2 Bu çalışmada yer alan görüşler yazarlarına aittir, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nun görüşlerini yansıtmaz. 2/54

3 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 ÇİZELGELER GİRİŞ BİLGİ GÜVENLİĞİ Bilgi Güvenliği Konusunda Ulusal ve Uluslararası Faaliyetler Bilgi Güvenliği ve Siber Tehdit Unsuru Siber Suçlar ve Bilişim Suçları Siber Tehditler Hizmetin Engellenmesi Saldırıları (DoS/DDoS) Kötücül Yazılımlar (Malware) Truva Atı (Trojan) Arka Kapılar (Backdoor) Solucanlar (Worm) Virüsler (Virus) Casus Yazılımlar (Spyware) ve Reklam Destekli Yazılımlar (Adware Bot-net Yemleme - Oltalama (Phishing) İstem Dışı Elektronik Postalar (Spam) Nijeryalı Mektupları Zincir E-posta ve İnternet Aldatmacası (Hoax) Şebeke Trafiğinin Dinlenmesi Siber Âlemde Dolandırıcılık Güvenli İnternet Siber Güvenlik ve Sağlık Bilgi Güvenliğinin Hukuksal Yönü /54

4 3. SONUÇ VE TÜKETİCİLER İÇİN ÖNERİLER KAYNAKLAR /54

5 Şekiller Şekil 1: Dünya İnternet Kullanıcı Sayıları, 2009 (Milyon Kişi)... 6 Şekil 2: Kötücül Yazılım Türleri Şekil 3: Yıllara Göre Kötücül Yazılım Sayıları Şekil 4: Kimlik Çalınmasına Neden Olan Veri İhlalleri Şekil 5: Korumasız Kimlik Bilgilerine Yapılan Saldırılar Şekil 6: En Fazla İstem Dışı E-posta (Spam) Yayan Ülkeler Şekil 7: Spam Çeşitleri, Çizelgeler Çizelge 1: 2008 ve 2009 Yılları Bilişim Suçları Çizelge 2: Ülkelere Göre Kötücül Yazılım Çizelge 3: Yemleme Saldırılarının Sektörel Dağılımı (%) Çizelge 4: En Fazla Spam Yayan Ülkeler /54

6 1. GİRİŞ Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) günlük yaşamlarında bilgi ağları ve hizmetlerinin kullanımına bağımlı hale gelen günümüz insanı için giderek daha önemli hale gelmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve tüm dünyada yayılması ile kamu ve özel kesim uygulamalarının elektronik ortama aktarılması insanoğlu için büyük yararlar sağlayan gelişmelerdir. Ancak bu gelişmelerin kötü niyetli bazı kişiler tarafından suistimal edilmesi, siber ortamın tehdit, saldırı ve zarar verme gibi amaçlarla kullanılması ile siber saldırılar dolayısıyla kişilerin ve ülkelerin gördüğü zararların büyük boyutlara ulaşması güvenlik anlayışında değişikliklere yol açmış ve bilgi güvenliği konusu bireylerin, kurumların, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. 1 Çünkü bilgi, oluşturulabilme, depolanabilme, tahrif edilebilme, işlenebilme, iletilebilme, kullanılabilme, değiştirilebilme, kaybolabilme, çalınabilme, yazılabilme ve basılabilme gibi niteliklere sahiptir. BİT te yaşanan gelişmeler bu özellikleri çok daha kolay uygulanabilir hale getirmiştir. Günümüzde tüm dünyada internet kullanımı hızla artmaktadır. Bu durum Şekil 1 de görülmektedir: Kaynak: Internetworldstats, 2009 Şekil 1: Dünya İnternet Kullanıcı Sayıları, 2009 (Milyon Kişi) 1 Ünver, M. v.d., /54

7 31 Aralık 2009 itibariyle dünyada 1,8 milyar internet kullanıcısı bulunmaktadır. 2 Türkiye deki internet kullanıcı sayısı da her geçen gün artmış ve 2009 yılı itibariyle yaklaşık 26,5 milyona ulaşmıştır. 3 Tüm dünyada günlük iletilen e-posta sayısı yaklaşık 250 milyardır yılı itibariyle yaklaşık 25 milyarı aşkın internet sayfası bulunmaktadır. 5 Bu çalışma kapsamında genel kavramlar, bilgi güvenliği konusundaki ulusal ve uluslararası faaliyetler, siber tehditler, siber suçlar ve bilişim suçları arasındaki ayrım, bilgi güvenliğinin hukuki yönü, siber âlemin kullanıcı sağlığına etkileri ve güvenli internet kullanımı için göz önünde bulundurulması gerekenler incelenecektir. Sonuç olarak günlük yaşamlarında bilgi ağları ve hizmetlerinin kullanımına bağımlı hale gelen tüketicilerin bilgi güvenliği konusunda farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır. 2. BİLGİ GÜVENLİĞİ Bilgi güvenliği ve bilişim güvenliği ifadeleri halk dilinde aynı anlamda kullanılıyor olmakla birlikte, kapsamları farklıdır. Bilgi güvenliği genel olarak bilginin bir varlık olarak her türlü tehditden korunması olarak tanımlanabilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerini dikkate alarak bilgi güvenliğini doğru teknolojinin doğru amaçla ve doğru şekilde kullanılarak bilginin her türlü ortamda istenmeyen kişiler tarafından elde edilmesini önleme 6 olarak ifade edebiliriz. Bilişim güvenliğini ise, bilgi ve bilginin işlenmesi, aktarılması, kullanılması ve depolanmasına aracılık eden her türlü teknolojik ortamın istenmeyen, yetkisiz kişilerce erişilmesi, değiştirilmesi, bozulması, yok edilmesi gibi her türlü tehditi önleme olarak tanımlayabiliriz Özsoy, O., Sağıroğlu, Ş. 7/54

8 Bilişim güvenliği bilişim aygıtlarının kullanımından doğabilecek riskleri ve tehlikeleri inceleyen bilişim teknolojisi dalıdır. Bilgi güvenliği ise yazılı, sözlü veya elektronik ortamdaki tüm bilgilerin korunması ve bunların doğru zamanda, doğru kişiye ulaştırılmasıyla ilgilidir. Bilgi güvenliği bilgilerin izinsiz erişim, kullanım, ifşa edilmesinden, yok edilmesinden, değiştirilmesinden veya hasar verilmesinden koruma işlemidir. Bilgi güvenliği kavramı verilerin mahremiyeti, bütünlüğü ve ulaşılabilirliği ile ilgilidir. Son zamanlarda bilgi güvenliğinin kapsamı oldukça büyümüş ve gelişme göstermiştir. Bu bağlamda Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan TS ISO/IEC 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bilgi güvenliği konusunu gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik başlıkları altında incelemektedir. İç içe geçmiş ve ortak anlamda kullanılıyor olmakla birlikte, siber (cyber) ve sanal (virtual) kavramları da ayrı kavramlardır. Çoğunlukla karıştırılmalarına rağmen birbirlerinden farklı anlamlara sahiptirler. Siber terim olarak sibernetik kökeninden gelmektedir. Sibernetik ise, makine ve canlılardaki kontrol ve iletişim teorisidir. Daha spesifik olarak mekanik bilgi işlem sistemleri ile canlı varlıkların kontrol ve iş haberleşme yöntemlerinin karşılaştırmalı araştırmasını ifade etmektedir. Siber (Cyber) kelimesi daha çok ingilizcede bilgisayar, bilgisayar şebekesi, network sistemlerine atfen önek olarak kullanılmaktadır. Örneğin Siber uzay ya da diğer sık kullanılan tabiriyle sanal âlem terimi kullanıcılar tarafından bilgisayarlar aracılığıyla internet ve sosyal ağlar içerisinde kurulan iletişimden doğan sanal ortamı ifade etmektedir. Siber uzay, siber âlem ve sanal âlem terimlerinin tamamı daha özel olarak internete karşılık olarak da kullanılmaktadır. Çünkü internet, iletişim yöntemi açısından siber olmakla birlikte meydana getirdiği ortam açısından sanaldır. Siber güvenlik de bilgi güvenliği, bilişim güvenliği terimleri ile aynı anlamda kullanılıyor olmakla birlikte daha çok bilişim güvenliğini kapsamaktadır. Siber güvenlik, siber ortamda kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarını korumak amacıyla kullanılan araçlar, politikalar, güvenlik kavramları, güvenlik teminatları, kılavuzlar, risk yönetimi yaklaşımları, faaliyetler, eğitimler, en iyi uygulamalar ve 8/54

9 teknolojiler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıkları; bilgi işlem donanımlarını, personeli, altyapıları, uygulamaları, hizmetleri, elektronik haberleşme sistemlerini ve siber ortamda iletilen ve/veya saklanan bilgilerin tümünü kapsamaktadır. Siber güvenlik, kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarına ait güvenlik özelliklerinin siber ortamda bulunan güvenlik risklerine karşı koyabilecek şekilde oluşturulmasını ve idame edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 7 Siber âlem kullanıcılara büyük imkânlar sağlamakla birlikte, sayısız tehditleri de bünyesinde barındırmaktadır. Bununla birlikte sanal ortamda karşılaşılma ihtimali olan tüm tehditlerin kökeninde gerçek hayattaki tehditler vardır. Kişisel bilgilerin korunması ve bilgi güvenliği alanındaki tüm risk başlıkları gerçek hayatta da yer almaktadır. Bu konulardaki tehditlerle ilgili sadece interneti suçlamak doğru bir yaklaşım değildir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için toplumu eğitmek ve bilinçlendirmek gerekmektedir. Sanal sosyal ortamlarda cinsel istismar, müstehcen, zararlı içerik, rahatsız edilme, fiziksel rahatsızlıklar, kişilik bozuklukları, bağımlılık, kötü alışkanlıklar edinme, olumsuz etkilenme, kişisel bilgileri paylaşma ve özel hayata dair görüntülerin yayınlanması gibi önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örnek olarak ABD de 2009 yılında FCC tarafından gerçekleştirilen Gelişen Medya Dünyasında Ailelerin Bilinçlendirilmesi ve Çocukların Korunması araştırmasına göre çocukların %46 sı internette tanıştıkları kişilere özel kişisel bilgilerini 8 vermektedirler. Gençlerin %70 i ise internette sanal zorbalık, tehdit ve rahatsız edici içeriklerle karşılaşmaktadırlar. 7 Ünver, M. v.d., Kişisel özel bilgiler kötü niyetli kullanımın engellenebilmesi için üçüncü kişiler tarafından kolayca erişilebilir ve kullanılabilir nitelikte paylaşılmaması gereken isim, TC Kimlik Numarası, adres ve e- posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve eğitim tahsili yapılan okullar gibi bilgilerdir. 9/54

10 2.1. Bilgi Güvenliği Konusunda Ulusal ve Uluslararası Faaliyetler OECD tarafından 25 Temmuz 2002 tarihinde kabul edilen dokuz ilke 9 siber güvenlik kültürünün oluşturulması hususunda genel kabul görmüş önemli ilkelerdir. Bu dokuz ilkeden bir tanesi bilgi sistemlerinin ve şebekelerin güvenliğinin gerekliliği ve güvenliğin artırılması için neler yapılabileceğine dair farkındalıktır 10. Bilgi güvenliği konusunda Avrupa koordinasyonunu kurmak ve geliştirmek amacıyla 2004 yılında Avrupa Şebeke ve Bilgi Güvenliği Kurumu (Europa Network and Information Security Agency - ENISA 11 ) kurulmuştur. ENISA bilgi ve iletişim güvenliği konusunda temel güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Komisyona ve üye devletlere gerekli tüm katkıyı ve desteği sağlamakla görevlendirilmiştir. Bu kuruluş bilgi güvenliği ile ilgili tüm taraflar ve aktörler arasında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Avrupa Komisyonu internetin güvenli kullanımı, ebeveynlerin bilinçlendirilmesi, gençlerin güvenli kullanım konusunda eğitilmesi ve çocukların korunması konularında öncelikler belirlemiştir. Bu çerçevede 2004 yılından bu yana her yıl Şubat ayında Safer İnternet Day etkinlikleri yapılmaktadır. Bu etkinlik Safer İnternet Programı genel çerçevesi içinde yer alan INSAFE ve INHOPE gibi kurumsallaşmış hareketler tarafından desteklenmektedir. Avrupa Komisyonu ayrıca her yıl internetin güvenli kullanımına katkı yapacak birkaç proje üzerinde çalışmaktadır. Kurumsal olarak kullanılabilecek düzeyde toplumun önüne getirilen projeler bu günde tanıtılmakta ve uygulamaya konmaktadır. 12 Türkiye de Güvenli İnternet Günü etkinliği ilk kez 23 Şubat 2010 tarihinde düzenlenmiştir. 9 OECD ilkeleri siber güvenlik kültürünün oluşturulması hususunda genel kabul görmüş ilkelerdir. Bunlar farkındalık, sorumluluk, tepki, etik, demokrasi, risk değerlendirmesi, güvenlik modeli ve uygulanması, güvenlik yönetimi ve yeniden değerlendirmedir. 10 OECD, Şen, O.N., /54

11 Diğer taraftan Birleşmiş Milletlere bağlı ITU 13 tarafından çocukların çevrimiçi ortamlarda korunması ana tema olarak benimsenmiş ve bu çerçevede COP (Child Online Protection) Çocukların Çevrimiçi Korunması etkinliği başlatılmıştır. 14 Bu hareket çerçevesinde çevrimiçi ortamla ilgili tüm taraflara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlatılmıştır. Bu çerçevede internetin güvenli ve bilinçli kullanımı konusunda çocukların, gençlerin ve ailelerin bilinçlendirilmesi için kitapçıklar hazırlanmıştır. Buna paralel olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bağlı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından çocukların interneti güvenli ve bilinçli kullanmalarına yönelik bir kitapçık hazırlanmıştır. Bu kitapçık toplam 12 milyon adet basılmış ve tüm ilköğretim öğrenci ve öğretmenlerine dağıtılmıştır. 15 Ayrıca ( ve (www.guvenliweb.org.tr) gibi internet sayfaları aracılığıyla da bilinçlendirme faaliyetleri yapılmaktadır yılında düzenlenen Bilgi Toplumu Tunus Zirvesinde internetin güvenliğinin, sürekliliğinin ve istikrarının öneminin, interneti ve diğer BİT ağlarını tehlikelerden ve güvenlik açıklarından korumanın önemli bir gereksinim olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle ulusal düzeyde siber güvenlik kültürünün oluşturulmasında farkındalığın oluşturulması önemli bir role sahiptir Bilgi Güvenliği ve Siber Tehdit Unsuru Siber güvenlik, siber ortamda kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarını korumak amacıyla kullanılan araç, politika, güvenlik kavramları, güvenlik teminatları, kılavuzlar, risk yönetimi yaklaşımları, faaliyetler, eğitimler, uygulamalar ve teknolojiler bütünüdür. Bu tanım kurum, kuruluş ve kullanıcıların bilgi işlem donanımlarını, personel, altyapı, uygulamalar, hizmetler, elektronik haberleşme sistemleri ve siber ortamda iletilen ve saklanan tüm bilgileri kapsamaktadır Şen, O.N., Turhan, M., BTK, /54

12 Gizlilik ise bilgi ve iletişim şebekeleri üzerinden yapılan haberleşmenin ya da bilgi ve iletişim sistemlerinde saklanan verilerin yetkisiz erişime karşı korunmasıdır. Özellikle kişisel verilerin iletilmesi ile haberleşmenin gizliliğinin sağlanması alanlarında bilgilerin gizliliğine ihtiyaç duyulmaktadır 18. Siber saldırıların ve siber saldırganların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu saldırılar ve saldırganlardaki artış bireylerin, kurumların ve ülkenin güvenliği ile siber ortamın güvenilirliği açısından büyük sorunlara yol açmaktadır. Siber güvenliğin sağlanması kişisel verilerin ve mahremiyetin korunmasında, şebekelerin güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanmasında ve siber suçlarla mücadelede önemli bir unsurdur 19. Siber tehditlerin amaçları başlıca 20 ; Sisteme yetkisiz erişim, Sistemin bozulması, Hizmetlerin engellenmesi, Bilgilerin değiştirilmesi, Bilgilerin yok edilmesi, Bilgilerin ifşa edilmesi ve Bilgilerin çalınması olarak özetlenebilir. Siber güvenlik kültürünün oluşturulmasının en önemli unsurlarından birisi, toplumda siber güvenliğe ilişkin farkındalığın oluşturulmasıdır. Günümüzde bilgi sistemlerindeki birçok güvenlik açığı, kullanıcıların siber güvenlik konusunda farkındalığının oluşmamasından kaynaklanmaktadır. Bu güvenlik açıkları da siber güvenliği tehlikeye sokmaktadır 21. Bir sistemde güvenlik açığı olduğunun belirtileri arasında yer alan başlıca unsurlar aşağıda verilmektedir: 18 Avrupa Komisyonu, Turhan, M., Ünver, M., Wenger, A. v.d., /54

13 Bilgisayarın normalden daha yavaş çalışması, İnternete bağlantı yapılmamasına karşın bilgisayarın ağ bağlantısının sürekli yanıp sönmesi, Bilgisayarın kendi kendine kapanıp açılması ya da ekranda beklenmeyen mesajlar görülmesi, Bilgisayarın diskinin hızlı bir şekilde dolması, Bilgisayardaki bazı dosyaların kaybolması ve Bilgisayarda bulunan güvenlik duvarı, anti virüs programı ve otomatik güncelleme gibi güvenliğe yönelik programların kullanıcının bilgisi dışında kapatılmış olmasıdır. Eğer bir sistemde güvenlik sorunu varsa, önemli dosyaların yedeği alındıktan sonra, işletim sisteminin yeniden kurulup güvenlik önlemlerinin alınması ya da güvenlik konusunda hizmet veren bir firmadan teknik destek alınması ve internetten bir programla çözmeye çalışarak yeni bir ajan program yüklemekten kaçınılması yerinde olacaktır Siber Suçlar ve Bilişim Suçları Bilişim suçları ve internet aracılığıyla işlenebilir suçlar birbirinden farklılık arz etmektedir. Bilişim sistemlerine girilmesi, Bilişim sistemlerinin engellenmesi ya da bozulması Verilerin yok edilmesi ya da değiştirilmesi, Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile Nitelikli interaktif dolandırıcılık bilişim suçlarına girmekteyken, 22 Tübitak, /54

14 İnternet aracılığıyla kumar, Çocukların cinsel istismarı ve İnternet aracılığıyla uyuşturucu sağlanması gibi suçlar ise internet aracılığıyla işlenebilir suçlara örnektir. Bilişim suçları bilgisayarların ya da bilgi ve iletişim şebekelerinin suç işlenmesinde araç, amaç veya ortam olarak kullanıldığı suçlardır. İnternette virüsler, solucanlar, truva atları gibi binlerce kötücül yazılım yer almakta ve bunlara her geçen gün yenileri eklenmektedir. Özellikle sosyal amaçlı eğlence ve paylaşım siteleri siber tehditlerin ve kötücül yazılımların dağıtılması için araç olarak kullanılmaktadır. Ancak hakaret ya da şantaj gibi suçların internet üzerinden yapılması bilişim suçu değildir. Bu nev i kapsamdaki suçların internet aracılığıyla işlenmesi, bahse konu suçları klasik suç tanımından çıkarmamakta ve yine Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında değerlendirilmektedir. Bu gibi durumlarda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Bilişim Şubesine başvuru yapılması, ilgili başvurunun Asayiş Şubesine yönlendirilmesi nedeniyle gecikmeye sebebiyet verecektir. Suç Unsuru Kredi Kartı Sahteciliği ve Dolandırıcılığı Çizelge 1: 2008 ve 2009 Yılları Bilişim Suçları Yakalanan Olay Yakalanan Olay Sayısı Şüpheli Sayısı Şüpheli İnteraktif Banka Dolandırıcılığı Bilişim Suçları ve Sistemleri Dolandırıcılığı İnternet Aracılığıyla Dolandırıcılık Diğer Toplam Kaynak: EGM, /54

15 İnternet Protokolü ve Bilişim Suçları Teknik olarak IP (Internet Protokolü) adresi, bir ağa bağlı cihazların birbirleriyle haberleşebilmesi için gerekli bir adrestir. İnternete bağlı her bilgisayar bir IP adresine sahip olmalıdır. Her ne kadar internet ortamında alan adları çerçevesinde isimler (DNS) kullanılsa da bilgisayarlar bu isimleri IP adreslerine çevirmektedir. IP adresleri İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) tarafından işletilen IANA başkanlığında, RIR (Regional Internet Registry) olarak adlandırılan organizasyonlar tarafından dağıtılmaktadır. Bunlar bölgelere göre IP dağıtım işlemlerini üstlenmektedir. Bunların altında ise LIR (Local Internet Registry) (Yerel İnternet Kayıt Merkezi) adlı organizasyonlar bulunmaktadır. İnternet kullanıcılarına IP dağıtım işlemi, hizmet aldıkları İSS tarafından yapılır. Siber dünyada yapılan her işlemde IP adresleri kullanılmaktadır. IP adres kullanılarak yapılan her tür işlemden IP adresinin sahibi sorumludur. IP adresleri belirli bir hiyerarşi ve sisteme göre dağıtılmaktadır. Dağıtılan IP adresleri omurga yönlendiriciler tarafından yönlendirilir. Dolayısıyla isteyen istediği IP adresini kullanamaz. Bir IP adresinin kime, hangi kuruma ait olduğu RIR ler üzerinden yapılacak sorgulamalarla belirlenebilir. Bu sorgulamalara alan adı sorgulamasıwhois adı verilmektedir. İnternet servis sağlayıcılar 5651 sayılı kanun gereği internet hizmeti verdikleri tüm kullanıcılara ait erişim bilgilerini tutmakla yükümlüdür. Kanun erişim sağlayıcıları trafik bilgisi, internet ortamına erişime ilişkin olarak abonenin adı ve soyadı, adresi, telefon numarası, abone başlangıç tarihi, abone iptal tarihi, sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, ilgili bağlantı için verilen IP adresi ve bağlantı noktaları gibi bilgileri kayıt altında tutmakla mükellef hale getirmektedir. Böylece Türkiye içerisinde her bir IP adresine ait sorumlular belirlenebilmektedir. IP adresi Türkiye dışında bir ülkeye de ait olabilmektedir. Bu durumda yasal yollardan talep yapılarak ilgili ülkeden IP adresi sahibinin bilgileri istenebilir. Ancak IP 15/54

16 bilgileri istenen ülkenin kanunlarına göre IP bilgilerini almak kolay olmayabilir. Arama motorları üzerinden geo ip ve country ip blocks gibi anahtar kelimelerle yapılacak aramalarda bir ip adresinin hangi ülkeye ait olduğu bilgisi edinilebilir. IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasına MAC adresi denmektedir. IP kayıtlarında (log) her bilgisayarın MAC adresi ile hangi tarih ve saat aralığında hangi IP adresini kullandığı bilgisi tutulmaktadır. Buna ek olarak en çok kullanılan saldırı programlarında da güvenlik açıkları tespit edilmiştir. Gerek IP ve MAC adresleri ve gerekse tespit edilen açıklıklarla, korsan ya da kırıcı (hacker) ve çökerticileri (cracker), kullanılan komuta bilgisayarlarına kadar takip edebilmek mümkündür. Kısaca bu kişiler erişilemez kişiler değildir. Ancak IP adresleri aldatılabilir (IP spoofing) bir yapıdadır. Teknik olarak IP yanıltması yapılarak başkasının IP adresinden istenilen bir takım şeyler yapılabilmektedir. Yine de bu durum günümüzde pratik olarak zordur. Bunun temel nedeni günümüz modern işletim sistemlerinin protokoldeki eksik noktalara kalıcı çözüm getirmeleridir. Özellikle internette en sık kullanılan HTTP, SMTP ve HTTPS gibi protokollerin temelinde bulunan TCP/IP protokolü bu tip sahtecilik işlemlerini engelleme amaçlı bir yöntem kullanır. TCP kullanan uygulamalarda teorik olarak IP yanıltması yapmak mümkün olsa da pratik olarak mümkün gözükmemektedir. IP adresini kullanan bilgisayardaki güvenlik açıkları kullanılarak ajan yazılımlar yüklenebilir ve bu yazılımlar kullanılarak suç işlenebilir. Ayrıca IP adresi eğer NAT yapılan bir IP ise ilgili ağda bulunan herhangi birinin makinesine bulaştırılacak ajan yazılımlar sayesinde IP adresi kullanılarak suç işlenebilir. Yine IP adresi eğer aynı zamanda kablosuz ağa sahipse bu kablosuz ağa sızılarak IP adresinden suç işlenebilir. Hatta IP adresi hizmetin engellenmesi (DoS) saldırılarında kullanıcılardan habersiz olarak kullanılabilmektedir /54

17 2.4. Siber Tehditler Dünyada son yıllarda siber saldırılar giderek artma eğilimi göstermektedir. Siber âlemde gerçekleştirilen saldırılardan bazı önemli olanları şunlardır: 1988 de Morris adlı solucan internet sistemlerinin %10 unu işlemez hale getirmiştir. Moonlight Maze adı verilen saldırı, 1999 yılında Rusya kaynaklı bilgisayarlar tarafından ABD ye karşı yapılmıştır. Bu saldırı sonucunda bilgisayar korsanlarının denizcilikle ve füze yönlendirme sistemleri ile ilgili önemli bilgilere ulaştığı ifade edilmiştir. Çin kaynaklı Titan Rain adı verilen saldırı, 2003 yılında Amerikan bilgisayar sistemlerine gerçekleştirilen planlı saldırılardır. Bu saldırılar sonucunda saldırganlar, NASA gibi önemli kuruluşların bilgisayar ağlarına girmeyi başarmışlardır yılında Pentagon ve çeşitli Fransız, Alman ve İngiliz hükümeti bilgisayarları, Çin kaynaklı bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğramıştır. Gürcistan, 2008 Güney Osetya Savaşı sırasında siber saldırılara maruz kalmış, siber saldırılar Rusya-Gürcistan savaşının bir parçası haline gelmiştir. Saldırılar sonucu Gürcistan ın iletişim, internet, radyo ve TV lerine erişim engellenmiştir yılının Şubat ayında, Fransız Savunma Bakanlığı nın internet ağına giren ve iki hafta boyunca bakanlığın ağlarında dolaşan bir virüs nedeniyle ülke savunmasına yönelik bazı güvenlik sistemleri kullanılamamış, virüs dolayısıyla savaş uçakları kalkış yapamamıştır. Temmuz 2009 da Güney Kore siber saldırıya uğramıştır. Gürcistan, Avusturya, Almanya, Güney Kore ve ABD de olduğu tespit edilen 5 farklı noktadan başlayan siber saldırılar sonucunda Güney Kore nin Başkanlık Sarayı na ait sistemler de dâhil olmak üzere pek çok internet hizmeti kullanılmaz hale gelmiştir. Günlerce süren saldırılarda hizmetin engellenmesi 17/54

18 (DDoS) olarak adlandırılan saldırı tekniğinin kullanıldığı belirtilmiştir. Ocak 2010 da arama motoru Google ın e-posta hesaplarını ele geçirmeyi amaçlayan Çin kaynaklı olduğu iddia edilen bir siber saldırı düzenlenmiştir. Siber tehditler esas itibarıyla 5 gruba ayrılabilir. Bunlar, Hizmetin engellenmesi (DoS Denial of Service ya da DDoS Distributed Denial of Service) saldırıları, Kötücül yazılımlar, Yemleme (phishing), İstem dışı elektronik posta (spam) ve Şebeke trafiğinin dinlenmesi (sniffing ve monitoring) dir Hizmetin Engellenmesi Saldırıları (DoS/DDoS) Hizmetin engellenmesi (DoS-Denial of Service veya (DDoS-Distributed Denial of Service) saldırıları kurumların veya şirketlerin bilgi ve iletişim sistemlerini ve hizmetlerini devre dışı bırakmak için yapılan saldırılardır. Bu saldırılar sistemlerin aşırı şekilde yüklenmesi ile oluşmaktadır. Bilgisayar korsanları bilgisayar kullanıcılarına bir program yüklemekte ve belirlenen günde bütün bilgisayarlar aynı anda, önceden belirlenmiş bir internet sitesine giriş talebi göndermeye başlamaktadır. Bu tür talep sayısı on binleri bulduğunda karşı tarafın sunucusu yanıt veremez duruma gelmektedir. İlgili internet sitesi çökmekte, işlem yapamaz hale gelmekte ve site sahipleri maddi zarara uğramaktadır. Kullanıcıların e-posta gönderme ve alma isteğine yanıt veremediğinden servis sağlayıcı açısından bir prestij kaybı oluşturmaktadır Krause, M. v.d., /54

19 Kötücül Yazılımlar (Malware) Kötücül yazılımlar, sahibinin bilgisi dışında bilgisayarlara sızmak ya da zarar vermek amacıyla tasarlanmış yazılımların ortak adıdır. Bir bilişim sistemine zarar vermek amacıyla veya kullanıcılarının amaçları dışında kullanılmak üzere sisteme yerleştirilir 25. Kötücül yazılımlar bilgisayar virüsleri, kurtçuk ya da solucanlar (worm), Truva atı (trojan), klavye izleme (key logger) yazılımları, istem dışı olarak gönderilen ticari tanıtım (adware) yazılımları ve bilgi toplayan casus (spyware) yazılımlardır. Ayrıca virüs, Truva atı ve casus yazılımlar gibi kötü amaçlı programlar USB ler aracılığıyla çok kolay yayılabilmektedir. Kötücül yazılımlar internet üzerinden de kullanıcıların haberi olmadan bilgisayarlara bulaşabilmektedir. Kaynak: Symantec, 2009 Şekil 2: Kötücül Yazılım Türleri Aşağıda yer alan çizelgede ise ülkelerin 2008 ve 2009 yıllarında kötücül yazılım barındırma istatistiklerine yer verilmektedir. 25 OECD, /54

20 Genel Sıralama Çizelge 2: Ülkelere Göre Kötücül Yazılım % Kötücül Yazılım Sıralaması (2009) Ülkeler Kötücül Spam- Phishing Botnet Program Zombi Host 1 1 ABD Çin Brezilya Almanya Hindistan İngiltere Rusya Polonya İtalya İspanya Kaynak: Symantec, 2009 Buna göre kötücül yazılım sıralamasında ABD, Çin ve Brezilya 2009 yılında ilk üç sırayı paylaşan ülkeler olarak göze çarpmaktadır. ABD %19 luk paya sahiptir. Yine aynı yılda kötücül programlarda, yemleme saldırılarının düzenlenmesinde ve botnetlerde ABD ilk sıradadır. İstenmeyen e-postalarda ise Brezilya önde gelmektedir. Symantec raporuna göre 2009 yılında adet yeni kötücül yazılım tespit edilmiştir verilerine göre %71 artış söz konusudur yılında bir önceki yıla göre kötücül yazılım artış oranı ise yaklaşık %139 dur sonu itibariyle toplam sayı ise olarak gerçekleşmiştir Symantec, /54

21 Kaynak: Symantec, 2009 Şekil 3: Yıllara Göre Kötücül Yazılım Sayıları Kötücül yazılım yayılma yolları çalıştırılabilir dosya paylaşımı, dosya transferi, e- posta eki olarak dosya paylaşımı, uçtan uca dosya paylaşımı (P2P), HTTP ve anlık ileti olarak dosya transferi, SQL, Kuang2 ve SubSeven arka kapıları ile veri dosyası paylaşımıdır yılı itibariyle korumasız bırakılan kimliklerin %60 ı korsan saldırı riski altında bulunmaktadır. Kredi kartı borçlarının ödenmesi sürecinde korsanlar tarafından SQL sızıntısı ile saldırılar yapılabilmektedir. Böylece yazılan yazılımlar aracılığıyla şebekelere girilmektedir. Bu saldırılar sonucunda yaklaşık 130 milyon kredi kartı numarası çalınmıştır Symantec, /54

22 Kaynak: Symantec, 2009 Şekil 4: Kimlik Çalınmasına Neden Olan Veri İhlalleri Kaynak: Symantec, 2009 Şekil 5: Korumasız Kimlik Bilgilerine Yapılan Saldırılar Truva Atı (Trojan) Truva atı yararlı gibi görünen fakat arkasında gizli bir kodun da yer alması nedeniyle bilişim güvenliğine zarar veren bir programdır 28. Truva Atları farklı türleri olan sinsi programlardır. Bu programlar kaleyi içerden fethetmek için kılık değiştirerek kaleye giren askerlere benzemektedir. Genellikle e-postalara ekli olarak gelen dosyalar aracılığı ile bilgisayarlara bulaşmaktadır. Truva atları diğer kötücül yazılımlar olan bilgisayar virüsleri ve bilgisayar solucanları gibi kendi başlarına işlem yapamazlar. 28 OECD, /54

23 Truva atlarının zararlılığı kullanıcıların hareketlerine bağlıdır. Truva atları kendilerini kopyalayıp dağıtsalar bile her kurbanın programı (Truvayı) çalıştırması gerekmektedir 29. Truva atları bilgisayarları uzaktan yönetmek için arka kapı açan programlardır. Lisanslı programların yasa dışı kopyalarının veya aktivasyon kodlarının dağıtıldığı warez 30 sitelerini veya bedava mp3, oyun veya yetişkin içerik dağıtan siteleri ziyaret eden kullanıcılar, farkında olmadan yukarıda belirtilen programları bilgisayarlarına indirirken, aynı zamanda kötü niyetli programları da indirmiş olmaktadır. Bilgisayara kurulan bu programlar arka planda çalışarak, kullanıcının sistemine uzaktan erişim imkânı sağlamaktadır. Truva atlarıyla sisteme arka kapıdan (backdoor) ulaşan bilgisayar korsanları, bilgisayarın sistem yapılanmasını değiştirebilmekte; kullanıcının şifrelerine ve diğer kişisel bilgilerine ulaşma imkânına sahip olabilmektedir. Truva atı sisteme bulaştıktan sonra, sistemin açılmasıyla beraber kendisini belleğe yüklemekte ve sistem ağlarının açıklarını kullanarak, programı yerleştiren taraf olan bilgisayar korsanının isteklerini yerine getirmektedir Arka Kapılar (Backdoor) Bilgisayar üzerinde rutin kimlik doğrulama süreçlerini aşmayı veya bilgisayara uzaktan erişmeyi sağlayan yöntemler arka kapı olarak adlandırılmaktadır. Bir sisteme sızmak isteyen bilgisayar korsanları, daha sonra aynı sisteme erişmek için daha kolay bir yolu sisteme eklemek isterler. En sık kullanılan yöntem, hedef sistemde dinleme ajanı iliştirilmiş bir kapıyı (port) açık tutmaktır. Arka kapılar bazen sistemi geliştiren programcılar tarafından test edilen sisteme erişmek amacıyla kullanılmasına rağmen, daha sonra unutulan açıklar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu gibi arka kapılar 29 Dülger, M.V., Warez şifreli olarak kullanılan her türlü program veya verinin şifrelerinin kırılarak ücretsiz olarak yasa dışı dağıtılmasıdır. 31 Değirmenci, O., /54

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI Ali ÖZGAN 1 GİRİŞ 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren içinde bulunulan endüstri çağının daha sonra hangi aşamalara varacağı konusu tartışılmaya başlanmıştır. Teknolojinin

Detaylı

SİBER SUÇLAR VE KURUM GÜVENLİĞİ

SİBER SUÇLAR VE KURUM GÜVENLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİBER SUÇLAR VE KURUM GÜVENLİĞİ DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mithat YILDIZ Denizcilik Uzman Yardımcısı BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Danışman Alper SINAV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011 ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU 25-28 Ocak 2011 ISBN: 978-605-62506-1-3 içindekiler KISALTMALAR...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...4 1. TATBİKAT İHTİYACI VE İLGİLİ KURUMLAR...10 1.1. Amaç... 13 1.2. Kapsam...13

Detaylı

GÜVENLI INTERNET KULLANIM KITAPCIGI

GÜVENLI INTERNET KULLANIM KITAPCIGI GÜVENLI INTERNET KULLANIM KITAPCIGI İçindekiler İnternetin Güvenli Dünyası 6-31 Sanal Dünya Gerçek Adalet 32-47 Bağlanmak ya da Bağlanmamak 48-61 Kaynakça 62 4 Önsöz Önce güvenlik İnternet tartışmasız

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

BİLİŞİM SUÇU İLE KARŞILAŞTIĞINIZDA YAPABİLECEKLERİNİZ WEBMASTER'LARIN DİKKATİNE

BİLİŞİM SUÇU İLE KARŞILAŞTIĞINIZDA YAPABİLECEKLERİNİZ WEBMASTER'LARIN DİKKATİNE BİLİŞİM SUÇU İLE KARŞILAŞTIĞINIZDA YAPABİLECEKLERİNİZ WEBMASTER'LARIN DİKKATİNE Bilişim Suçları Hakkında Bilmeniz Gerekenler. 1. Yasadışı siteler (web sayfaları) ile ilgili şikâyetlerinizi 155@iem.gov.tr

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİSAYAR AĞLARI İLE İLGİLİ SUÇLAR (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN Nisan 2006 Ankara ÖZET Planlama Uzmanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN Uzm. Yrd. Serdar ÖZHAN Uzm. Yrd. Rahmet USLU ANKARA, KASIM-2008 1 GİRİŞ Bilgi çağında ve bilgi toplumunun oluşmasında şüphesiz en önemli

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

İnternet Bankacılığı

İnternet Bankacılığı Editörden Dergimizin bu sayıdaki özel konusu İnternet Bankacılığı Av. Özgür ERALP avukat@ozgureralp.av.tr Türkiye nin ilk ve tek dergisinin 2008/2 (7.sayı) sayısıyla tekrar karşınızdayız. Dergimizin bu

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Bilişim Sistemleri Güvenliği El Kitabı Sürüm 1.0 TBD Kamu-BİB Türkiye Bilişim Derneği Yayınları Mayıs 2006 i TBD TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Bilişim Sistemleri Güvenliği El Kitabı Sürüm

Detaylı

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE VE FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ Bilgi, tarihin her döneminde toplumsal gelişim ve refahın sağlanmasındaki

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin

Detaylı

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÖZET Halil ELİBOL * Burcu KESİCİ İnsanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasındayız. Daha birkaç yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinden

Detaylı

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 259 YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 7.1. AKILLI VE MOBİL CİHAZLARIN GELİŞİMİ Yakınsama ile birlikte, akıllı ve mobil cihazlarda önemli gelişmeler yaşanmakta; akıllı cihazlar, 3G, Wi-Fi, GPS gibi

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~

Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~ Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~ A. Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları... 2 1. Temel Bilgiler 2 a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi... 2 b. Bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin tanıtımı...

Detaylı

www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 wifi 21x29,7.indd 1 4/30/09 4:39 PM

www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 wifi 21x29,7.indd 1 4/30/09 4:39 PM www.ttnetwifi.com.tr 444 0 375 editörden Sağlığa giden yol bilgiden geçer Değerli dostlar, Yasin Keleş Saðlýk Biliþim Yöneticileri Açýlýmý Platformu Baþkaný Sabiyap yazarlarımızın sayısı gün geçtikçe çoğalmaktadır.

Detaylı

Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri

Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri Doç. Dr. Ali KARAGÜLMEZ BİLİŞİM SUÇLARI ve SORUŞTURMA - KOVUŞTURMA EVRELERİ Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı Ankara, 2011 Bilişim Suçları

Detaylı

BÖLÜM 2. ELEKTRONİK TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKEN TEKNİK ALTYAPI

BÖLÜM 2. ELEKTRONİK TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKEN TEKNİK ALTYAPI BÖLÜM 2. ELEKTRONİK TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKEN TEKNİK ALTYAPI Elektronik ticaret faaliyetlerini yürütmek isteyen şirketlerin bu konuda teknik bir altyapı ihtiyaçları bulunmaktadır. Elektronik

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

Türk Ceza Kanunu nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi

Türk Ceza Kanunu nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi Türk Ceza Kanunu nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi I. Bilişim Suçu Kavramı ve Genel Olarak TCK A. Bilişim Suçu Kavramı ve Tanım Murat Volkan Dülger TCK da yer alan bilişim suçu tiplerinin açıklamasına

Detaylı