Ü R Ü N K A T A L O Ð U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ü R Ü N K A T A L O Ð U"

Transkript

1 Ü R Ü N K A T A L O Ð U K A Y N A K T Ü K E T Ý M M A L Z E M E L E R Ý

2 Magmaweld bir Türk Markasýdýr. ustasý, sanatýný icra ederken kaynak elektrodunun ve makinesinin onu yarý yolda býrakmamasýný, fabrikalar ise üretimlerinin kesintisiz devam etmesini isterler. Bizler de bu bilinçle, kaynak ustalarýnýn ihtiyaçlarýný karþýlayabilmek için, çýnýn Güven Kaynaðý' ný çok daha geniþ bir yelpazede yeniden tanýmladýk. arký ile gezegenimizin merkezindeki doðal enerji kaynaðý MAGMA' nýn benzerliðinden esinlenerek yarattýðýmýz Magmaweld markamýzý, uzun yýllara dayanan güçlü ark teknolojilerimizle birleþtirerek kaynak dünyasýna yeni bir enerji getirdik. Her ne kadar Magmaweld genç bir isim olsa da, arkasýndaki tecrübe ve bilgi birikimi 1957 yýlýna uzanmaktadýr. O yýllarda bir Ýsviçre þirketi olan Oerlikon Schweisstechnik AG den alýnmýþ olan lisans ile örtülü elektrod üretimine baþlayan Oerlikon Elektrodlarý A.Þ., bu destekle yetinmemiþ, kurduðu ARGE birimi ile sürekli yeni ürünler geliþtirmiþ ve neticede teknolojik olarak dýþa baðýmlýlýðýný yýllar evvel sona erdirmiþtir. Bugün, örtülü elektrod, özlü tel ve tozaltý tozu gibi tüm kaynak tüketim ürünlerinin formülasyon ve üretim teknolojileri ile kaynak makineleri teknolojilerine tamamen hakim olan fabrikalarýmýz, kaynak endüstrisindeki geliþmelere paralel olarak da sürekli yeni ürünler geliþtirmekte ve üretim programýmýza dahil etmektedirler. Bu baðlamda Türkiye'de bir çok ilk'e imza atan þirketimiz son olarak da, Özlü Teller, yüksek mukavemetli Magma Sepet gibi yeni ürünlerle, kaynak ustalarýnýn en güvenilir yardýmcýsý ve üreticilerin sorunsuz gelir kaynaðý olmaða devam etmektedir. Üretimimizin tamamý uluslararasý ve ulusal standartlara göre denetlenmekte, pazar talepleri doðrultusunda birçok ürün, CE, TÜV, DB, CWB, ABS, BV, RINA, DNV, GL, LR, RMR ve TL gibi uluslararasý ve ulusal onay kuruluþlarý tarafýndan sertifidýrýlýp periyodik olarak kontrol edilmektedirler. ustasý iþinin ehlidir ve kaynak sanattýr. Elektrod ve kaynak makinesinin iþlevi kaynakçýya problem çýkartmamaktýr. Genç Magmaweld, yenilikçi çözümlerle kaynak ustasýna kesintisiz kaynak yapmasýnda çýraklýk ederken, Oerlikon'un yarým asýrdan fazla bilgi birikimi ve tecrübesinden faydalanarak, yýl boyu açtýðý kaynakçý kurslarýyla ve birçok eðitim kurumuna verdiði maddi ve eðitim desteðiyle, sosyal sorumluluklarýný da yerine getirmektedir. Magmaweld, geçmiþten aldýðý birikimle, yenilikçi, çevre dostu ve enerji tasarruflu ürünlerle kesintisiz kaynak çözümleri sunan bir markadýr. Magmaweld'in temel amacý kaynak ustasýna sadece kendi arzuladýðý zamanlarda mola verdirmektir. Magmaweld'le her zaman kolay iletiþim kurabilir, Magmaweld ürünlerine her yerde kolayca eriþebilir, Magmaweld'de her zaman sorunlarýnýzý çözebilecek bir yetkili bulabilir, makul maliyetli ve hýzlý satýþ sonrasý servis hizmetleri alýrsýnýz. Oerlikon Elektrodlarý ve Sanayi A.Þ. Tüketim Malzemeleri Fabrikasý Makineleri ve Otomasyon Fabrikasý

3 ALAÞIMSIZ ÇELÝKLER ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR k Metali Analizi (%) C Si Mn Mo Ni Çentik Darbe ISOV(J) ESR 11 AWS/ASME SFA5.1 E 6013 E 38 0 RC ºC : 80 J ESR 1 AWS/ASME SFA5.1 E 601 E 38 0 RC ºC : 70 J ESR 13 AWS/ASME SFA5.1 E 6013 E 4 0 RR ºC : 70 J 0ºC : 40 J ESR 13 M AWS/ASME SFA5.1 E 6013 E 35 A R > > +0ºC : 60 J ESR 14 AWS/ASME SFA5.1 E 7014 E 4 0 RR ºC : 70 J 0ºC : 40 J ESR 30 AWS/ASME SFA5.1 E 6013 E 38 ARR ºC : 70 J ESR 35 AWS/ASME SFA5.1 E 6013 E 38 RB > >0 +0ºC : 100 J 0ºC : 70 J ESB 40 AWS/ASME SFA5.1 E 7016 E 4 3 B 4 H ºC : 60 J 40ºC : 40 J ESB 4 AWS/ASME SFA5.1 E 7016 H8 E 4 4 B H ºC : 10 J 40ºC : 70 J ESB 44 AWS/ASME SFA5.1 E 7016 H8 E 38 B 1 H ºC : 70 J 30ºC : 60 J ESB 48 AWS/ASME SFA5.1 E 7018 H8 E 4 3 B 4 H ºC : 90 J 40ºC : 80 J ESB 50 AWS/ASME SFA5.1 E 7018 H8 E 4 3 B 4 H ºC : 140 J 40ºC : 10 J ESB 5 AWS/ASME SFA5.1 E H4 E 4 6 B 4 H ºC : 90 J 60ºC : 70 J ESH 160 R AWS/ASME SFA5.1 E 704 E 4 0 RR ºC : 50 J 0ºC : 40 J ESH 160 B AWS/ASME SFA5.1 E 708 H8 E 38 5 B 73 H > >0 0ºC : 150 J 50ºC : 80 J 1

4 ALAÞIMSIZ ÇELÝKLER ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR k Metali Analizi (%) C Si Mn Mo Ni Çentik Darbe ISOV(J) ESH 180 R AWS/ASME SFA5.1 E 704 E 38 A RR > >4 +0ºC : 50 J ESC 60 AWS/ASME SFA5.1 E 6010 E 35 C ºC : 60 J 30ºC : 50 J ESC 60 P AWS/ASME SFA5.1 E 6010 E 35 C ºC : 60 J 30ºC : 50 J ESC 61 AWS/ASME SFA5.1 E 6011 E 35 C ºC : 60 J 30ºC : 45 J ESC 70 AWS/ASME SFA5.5 E 7010 A1 E 4 Mo C ºC : 70 J 30ºC : 50 J ESC 70 P AWS/ASME SFA5.5 E 7010 A1 E 4 Mo C ºC : 70 J 30ºC : 50 J ESC 70 G AWS/ASME SFA5.5 E 7010 G E 4 C ºC : 70 J 30ºC : 60 J ESC 80 AWS/ASME SFA5.5 E 8010 G E Ni C ºC : 60 J 30ºC : 50 J ESC 80 P AWS/ASME SFA5.5 E 8010 G E Ni C ºC : 60 J 30ºC : 50 J TIG & OKSÝASETÝLEN KAYNAK ÇUBUKLARI Telinin/Çubuðunun k Analizi (%) C Si Mn P S Çentik Darbe ISOV(J) TG 1 AWS/ASME SFA5.18 EN 1668 ER 70 S 3 W Si <0.05 < ºC:110 J 0ºC:90 J 30ºC:80 J TG AWS/ASME SFA5.18 EN 1668 ER 70 S 6 W3 Si <0.05 < ºC : 90 J TG 10 AWS/ASME SFA5.18 ER 70 S < 1.0 <0.05 <0.05 >490 >570 >4 9ºC : 60 J OG 1 AWS/ASME SFA5. EN 1536 R 45 O I 0.05 <0.05 < ºC : 50 J OG AWS/ASME SFA5. EN 1536 R 60 O II 0.05 <0.05 < ºC : 50 J

5 ALAÞIMSIZ ÇELÝKLER MIG / MAG KAYNAK TELLERÝ k Metali Analizi (%) C Si Mn Çentik Darbe ISOV(J) MG 1 AWS/ASME SFA5.18 EN 440 ER 70 S 3 E 38 M G Si ºC:110 J 0ºC:90 J 30ºC:77 J MG AWS/ASME SFA5.18 EN 440 ER 70 S 6 G 4 4 M G3 Si ºC : 115 J MG 3 AWS/ASME SFA5.15 EN 440 ER 70 S 6 G 46 4 M G4 Si ºC : 100 J MG 0 AWS/ASME SFA5.18 EN 440 ER 70 S 6 G 4 4 M G3 Si ºC : 115 J MG 10 AWS/ASME SFA5.18 ER 70 S 1.0 >450 >50 >4 9ºC : 60 J ÖZLÜ TELLER k Metali Analizi (%) C Si Mn Ni Mo Çentik Darbe ISOV(J) FCW 10 AWS/ASME SFA5.0 EN 758 E 70 T T 46 A R C > > 0ºC : >47 J FCW 11 AWS/ASME SFA5.0 EN 758 E 71 T 1 T 46 P C1 H > > 0ºC : 80 J FCW 16 AWS/ASME SFA5.0 E 71T 1 H > > 0ºC >100 J FCW 1 AWS/ASME SFA5.0 EN 758 E 70 T 1 MJ T 46 4 M M1 H > >4 40ºC >80 J FCW FCW 30 FCW 40 AWS/ASME SFA5.0 EN 758 AWS/ASME SFA5.0 EN 758 EN 758 AWS/ASME SFA5.0 EN 758 E 71 T1 H4 T 4 0 R C 3 H5 E 70 T 5 T 4 4 B C3 H5 T 4 4 B M3 H5 E 81 T Ni1 M J T Ni P M 1 H >400 >490 > 18ºC : 55 J > > 40ºC >80 J 40ºC >60 J FCW 50 AWS/ASME SFA5.9 EN 1071 E 81 T1 A1M H4 T MoL P M 1 H > >0 +0ºC >70 J 3

6 ALAÞIMSIZ ÇELÝKLER TOZALTI KAYNAK TELLERÝ k Metali Analizi (%) C Si Mn Mo Ýlave Tozu ile Telinin/Çubuðunun k Analizi (%) C Si Mn Mo S P Çentik Darbe ISOV(J) SW 701 SW 70 SW 70 Si SW 70 Mo AWS/ASME SFA5.17 EN 756 AWS/ASME SFA5.17 EN 756 AWS/ASME SFA5.17 EN 756 AWS/ASME SFA5.3 EN 756 EL 1 S 1 EM 1 S EM 1 K S Si EA S Mo OP 191 OP 19 OP 176 OP 139 OP 191 OP 19 OP 176 OP 139 OP 191 OP 19 OP 176 OP 139 OP 19 OP 176 OP <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 < < < <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 >400 > >400 > > > > > > 8 8 > 3 0ºC >40 J 0ºC >7 J 0ºC >80 J 30ºC >7 J 0ºC : 60 J 30ºC : 50 J 0ºC : 80 J 40ºC : 30 J 0ºC : 50 J 0ºC : 7 J 30ºC : 70 J 40ºC : 50 J 0ºC : 100 J 0ºC : 65 J 40ºC : 170 J 60ºC : 70 J 0ºC >50 J 0ºC >7 J 0ºC >100 J 30ºC >50 J 0ºC : 50 J 30ºC : 40 J 0ºC : 00 J 40ºC : 170 J 0ºC : 90 J 30ºC : 7 J 0ºC : 80 J 0ºC : 50 J 0ºC : 140 J 40ºC : 90 J TOZALTI KAYNAK TOZLARI Ýlave Teli ile k Metali Analizi (%) C Si Mn S P Çentik Darbe ISOV(J) SF 701 EN 760 S A AR 1 87 AC AWS/ASME SFA5.17 F7A0EL1 SW 701 SW <0.0 <0.0 <0.03 <0.03 >400 > > > 0º C >40 7º C>7 0ºC >40 7ºC>7 SW <0.0 <0.05 > > 0ºC >80 J 30ºC >7 J SF 70 EN 760 S A AB 1 67 AC H5 SW <0.0 <0.05 > > 0ºC>100 J 30ºC>50 J 40ºC >7 J SW 70 Mo <0.0 <0.05 > > 0ºC >90 J 30ºC >7 J SF 703 AWS/ASME SFA 5.17 AWS/ASME SFA 5.17 F7 AZ EL 1 F7 A0 EM 1 SW 701 SW ºC >54 J 0ºC >49 J SF 704 AWS/ASME SFA 5.17 AWS/ASME SFA 5.17 F6 A0 EL 1 F7 A4 EM 1 SW 701 SW ºC >75 J 0ºC >91 J 7ºC>7 J 40ºC>47 J 4

7 HAFÝF ALAÞIMLI ÇELÝKLER ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR k Metali Analizi (%) C Si Mn Mo Ni Cu Cr V S P Çentik Darbe ISOV(J) EM 140 AWS/ASME SFA5.1 E 7018 G E 4 4 Z B > >5 +0ºC : 00 J 40ºC : 80 J EM 155 AWS/ASME SFA5.5 E 8018 W ºC : 70 J 60ºC : 60 J EM 156 AWS/ASME SFA5.5 E 8018 C ºC : 70 J 60ºC : 60 J EM 160 AWS/ASME SFA5.5 E 8018 G ºC : 70 J 60ºC : 60 J EM 165 AWS/ASME SFA5.5 E 9018 G H4 EN 757 E 55 5 Mn1NiMo B T 4 H ºC : 70 J 60ºC : 60 J EM 170 AWS/ASME SFA5.5 E 9018 G H4 E Ni B 4 H ºC : 14 J (16, 14, 1) EM 171 AWS/ASME SFA5.5 E 8018C1H4 E 46 6 Ni B 4 H ºC : 70 J 80ºC : 50 J EM 17 AWS/ASME SFA5.5 E 8018C ºC : 50 J EM 175 AWS/ASME SFA5.5 E 10018GH4 EN 757 E 69 4 MnNiCrMo B 4 H ºC : 75 J 60ºC : 60 J EM 176 AWS/ASME SFA5.5 E 10018G EN 757 E 6 6 MnNiMo B >67 > ºC : 69 J EM 180 AWS/ASME SFA5.5 E 11018GH4 EN 757 E 69 6 MnNiCrMo B 4 H ºC : 60 J 60ºC : 40 J EM 181 AWS/ASME SFA5.5 E 11018M ºC : 60 J EM 190 AWS/ASME SFA5.5 E 1018GH4 EN 757 E 89 4 MnNiCrMo B 4 H > >14 +0ºC : 70 J 40ºC : 60 J EM 01 AWS/ASME SFA5.5 EN 1599 E 8013G E Mo R ºC : 80 J EM 0 AWS/ASME SFA5.5 EN 1599 E 7018A1H8 E Mo B 4 H ºC : 15 J EM 11 AWS/ASME SFA5.5 EN 1599 E 8013G E CrMo 1 R ºC : 110 J EM 1 AWS/ASME SFA5.5 E 8018BH8 EN 1599 E CrMo 1 B 4 H ºC : 10 J 5

8 HAFÝF ALAÞIMLI ÇELÝKLER ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR k Metali Analizi (%) C Si Mn Mo Ni Cu Cr V W Nb Çentik Darbe ISOV(J) EM EM 35 EM 43 AWS/ASME SFA5.5 E 9018B3 EN 1599 E CrMo B 3 H 10 AWS/ASME SFA5.5 EN 1599 E 8015B6 E Cr Mo 5 B AWS/ASME SFA5.5 E 1018G ºC : 60 J ºC : 100 J ºC : 100 J EM 53 AWS/ASME SFA5.5 E 11018G ºC : 50 J EM 55 EN 1599 E CrMoV 1 4 H ºC : 50 J EM 9 AWS/ASME SFA5.5 ~E 9018B9H8 EN 1599 ~E CrMo 9 B 4 H ºC : 75 J TIG KAYNAK ÇUBUKLARI Telinin/Çubuðunun k Analizi (%) C Si Mn Mo Cr Ni Nb Çentik Darbe ISOV(J) TG 05 AWS/ASME SFA5.8 EN 1070 ER 80 S G W Mo Si ºC : 80 J TG 06 AWS/ASME SFA5.8 ER 80 S D < >50 >590 >5 9ºC : 70 J TG 15 TG 5 TG 35 TG 95 AWS/ASME SFA5.8 AWS/ASME SFA5.8 EN 1070 AWS/ASME SFA5.8 AWS/ASME SFA5.8 EN 1070 AWS/ASME SFA5.9 EN 1070 AWS/ASME SFA5.8 EN 1070 ER 80 S G ~ER 80 S B W Cr Mo 1 Si ER 90 S G ~ER 90 S B3 W Cr Mo Si ER 50 W Cr Mo 5 ER 90S B9 W Cr Mo ºC : 80 J ºC : 80 J ºC : 60 J ºC : 55 J 6

9 HAFÝF ALAÞIMLI ÇELÝKLER MIG / MAG KAYNAK TELLERÝ k Metali Analizi (%) C Si Mn Mo Cr Ni V Çentik Darbe ISOV(J) MG 181 MG 05 AWS/ASME SFA5.8 EN 1534 AWS/ASME SFA5.8 EN 1070 ER 100 SG G Mn 3 Ni Cr Mo ER 80 SG G Mo Si >60 >700 >18 40ºC >40 J ºC : 80 J MG 06 AWS/ASME SFA5.8 ER 80 SD < >500 >550 >5 9ºC : 65 J MG 15 MG 5 AWS/ASME SFA5.8 ER 80 SG AWS/ASME SFA5.8 ~ER 80 SB EN 1070 G Cr Mo 1 Si AWS/ASME SFA5.8 ER 90 SG AWS/ASME SFA5.8 ~ER 90 S B3 EN 1070 G CrMo Si ºC : 80 J +0ºC : 80 J 7

10 PASLANMAZ ÇELÝKLER ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR k Metali Analizi (%) C Si Mn Cr Ni Mo Nb Çentik Darbe ISOV(J) EIS 307 EI 307 EI 307 Mn EI 308 L EIS 309 EI 309 L EIS 309 Mo AWS/ASME SFA5.4 ~E E 18 8 Mn B AWS/ASME SFA5.4 ~E E 18 8 Mn B AWS/ASME SFA5.4 ~ER E 18 8 Mn B AWS/ASME SFA5.4 E 308 L 16 E 19 9 LR 1 AWS/ASME SFA5.4 E E Z 3 1 R 5 AWS/ASME SFA5.4 E 309L 16 E 3 1 LR 1 AWS/ASME SFA5.4 E 309 Mo ºC : 70 J ºC : 70 J ºC : 80 J max ºC : 70 J ºC : 70 J ºC : 60 J ºC : 50 J EI 309 Mo L EI 310 EI 310 B EI 31 AWS/ASME SFA5.4 E 309MoL 16 E 3 1 LR 1 AWS/ASME SFA5.4 E E 5 0 R 1 AWS/ASME SFA5.4 E E 5 0 B 1 AWS/ASME SFA5.4 E E 9 9 R ºC : 50 J ºC : 70 J ºC : 100 J ºC : 50 J EI 316 L EI 316 LB AWS/ASME SFA5.4 E 316L 16 E LR 3 AWS/ASME SFA5.4 E 316L15 E LB 3 max ºC : 70 J max ºC : 44 J EI 318 EI 347 AWS/ASME SFA5.4 E E Nb R 3 AWS/ASME SFA5.4 E E 19 9 Nb R ºC : 70 J , ºC : 70 J 8

11 PASLANMAZ ÇELÝKLER ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR k Metali Analizi (%) C Si Mn Cr Ni Mo Nb Çentik Darbe ISOV(J) EI 410 AWS/ASME SFA5.4 E E Z 13 1 B ºC : 50 J EI 410 NiMo AWS/ASME SFA5.4 E 410 NiMo15 E 13 4 B ºC : 47 J EI 09 AWS/ASME SFA5.4 E E 9 3 LR ºC > 47 J 0ºC > 35 J TIG KAYNAK ÇUBUKLARI Telinin/Çubuðunun k Analizi (%) C Si Mn Cr Ni Mo Nb Çentik Darbe ISOV(J) TI 308 L AWS/ASME SFA5.9 EN 107 ER 308 L W 19 9 L < ºC : 135 J TI 309 L AWS/ASME SFA5.9 ER 309 L W 3 1 L < > >30 +0ºC : 47 J TI 310 AWS/ASME SFA5.9 EN 107 ER 310 W ºC :80 J TI 316 L AWS/ASME SFA5.9 EN 107 ER 316 L W L < ºC : 130 J TI 318 AWS/ASME SFA5.9 EN 107 ER 318 W Nb < < < ºC : 130 J TI 347 AWS/ASME SFA5.9 EN 107 ER 347 W 19 9 Nb < <1.0 > >30 +0ºC : >65 J 9

12 PASLANMAZ ÇELÝKLER MIG KAYNAK TELLERÝ k Metali Analizi (%) C Si Mn Cr Ni Mo Nb Çentik Darbe ISOV(J) MI 307 Si AWS/ASME SFA5.9 EN 107 ~ER 307 G 18 8 Mn < >40 +0ºC : >100 J MI 308 LSi AWS/ASME SFA5.9 EN 107 ER 308 LSi G 19 9 LSi < ºC : >80 J MI 309 LSi AWS/ASME SFA5.9 EN 107 ER 309 LSi G 3 1 LSi < > >30 +0ºC : >47 J MI 310 AWS/ASME SFA5.9 EN 107 ER 310 G ºC : >70 J MI 31 AWS/ASME SFA5.9 EN 107 ER 31 G 9 9 < ºC : >80 J MI 316 LSi AWS/ASME SFA5.9 EN 107 ER 316 LSi G LSi < ºC : >65 J MI 347 AWS/ASME SFA5.9 EN 107 ER 347 G 19 9 Nb < < ºC : 80 J 10

13 ALÜMÝNYUM VE ALÜMÝNYUM ALAÞIMLARI ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR k Metali Analizi (%) Al Si Fe Cu N/mm EAL 1100 AWS/ASME SFA5.3 E 1100 > EAL 4043 AWS/ASME SFA5.3 E >40 >10 >8 EAL 4047 AWS/ASME SFA5.3 E TIG KAYNAK ÇUBUKLARI Telinin/Çubuðunun k Analizi (%) Al Si Fe Cu Mg Mn Cr Ti TAL 1100 AWS/ASME SFA5.10 ER >0 >65 >35 TAL 4043 AWS/ASME SFA5.10 EN ISO 1873 ER 4043 R 4043A >40 >10 >8 TAL 4047 AWS/ASME SFA5.10 EN ISO 1873 E 4047 R 4047A >60 >130 >5 TAL 5356 AWS/ASME SFA5.10 EN ISO 1873 ER 5356 R >110 >35 >17 11

14 ALÜMÝNYUM VE ALÜMÝNYUM ALAÞIMLARI MIG KAYNAK TELLERÝ k Metali Analizi (%) Al Si Fe Mg Mn Cr MAL 1100 AWS/ASME SFA5.10 EN ISO 1873 ~ER 1100 R Al 99.5 >99.35 <0.5 < >0 >65 >35 MAL 4043 AWS/ASME SFA5.10 EN ISO 1873 ER 4043 R 4043A >40 >10 >8 MAL 4047 AWS/ASME SFA5.10 EN ISO 1873 ER 4047 R 4047A 1113 > >5 MAL 5183 AWS/ASME SFA5.10 EN ISO 1873 ER 5183 R >15 >75 >17 MAL 5356 AWS/ASME SFA5.10 EN ISO 1873 ER 5356 R >110 >35 >17 1

15 BAKIR VE BAKIR ALAÞIMLARI ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR k Metali Analizi (%) Cu Sn Al Mn Si Fe Diðer Sertlik HB ECu AWS/ASME SFA5.6 E Cu ECu Sn 7 AWS/ASME SFA5.6 E Cu Sn C ECu Al 8 AWS/ASME SFA5.6 E Cu Al A TIG KAYNAK ÇUBUKLARI Cu k Metali Analizi (%) Al Mn Ni Sertlik HB TCu Al 8 AWS/ASME SFA5.7 ER Cu Al A1 > <1.8 < > MIG KAYNAK TELLERÝ k Metali Analizi (%) Cu Sn Al Mn Si Fe Ni Sertlik HB MCu Sn AWS/ASME SFA5.7 ER Cu MCu Sn 6 AWS/ASME SFA5.7 ER Cu Sn A MCu Al 8 AWS/ASME SFA5.7 ER Cu Al A MCu Si 3 AWS/ASME SFA5.7 ER CuSiA

16 NÝKEL VE NÝKEL ALAÞIMLARI ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR k Metali Analizi (%) Ni Cu Fe C Si Mn Cr Mo W Co Nb Diðer Sertlik HB Çentik Darbe ISOV(J) ENI 400 AWS/ASME SFA5.15 E Ni Cl 98 ~160 ENI 40 AWS/ASME SFA5.15 E Ni Cl 98 ~160 ENI 404 AWS/ASME SFA5.15 E NiCu B ~160 ENI 406 AWS/ASME SFA5.15 E NiCu B ~160 ENI 416 AWS/ASME SFA5.15 E NiFe C I ~10 ENI 40 AWS/ASME SFA5.11 E Ni Cu C:10J ENI 4 AWS/ASME SFA5.11 EN ISO 1417 E Ni Cr Fe 3 E Ni 618 > >380 >60 >35 +0 C:>80J +196 C:>65J ENI 44 AWS/ASME SFA5.11 E Ni Cr Mo KS:00 SÇ:

17 SERT DOLGU & ONARIM ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR k Metali Analizi (%) C Si Mn Cr Ni Mo V W Nb B Co Fe Sertlik EH 505 AWS/ASME SFA5.13 E Fe Mn A E7UM00 KP KS:00 HB ÇS: HB EH 513 E1 UM HB EH 514 E1 UM HRc EH 516 E 6 UM60 (65W) T HRc EH 516 B E 6 UM60 (65W) T HRc EH 50 AWS/ASME SFA5.13 E Fe 5 B E 4 UM 60 (65) S KS:5763 HRc IS:666 HRc EH 58 E 10 UM 65 GR HRc EH 530 E 10 UM 65 GR HRc EH 531 AWS/ASME SFA5.13 E Fe Cr A E 10UM65 GRZ HRc EH 548 E 10 UM 60 CR HRc EH 581 AWS/ASME SFA5.13 E Co Cr C E 0 UM55 CTZ HRc EH 583 AWS/ASME SFA5.13 E Co Cr A E 0 UM45 CTZ HRc EH 585 AWS/ASME SFA5.13 E Co Cr B E 0 UM50 CTZ Hrc 15

18 SERT DOLGU & ONARIM KESME VE OLUK AÇMA Uygulama Alaný Malzemeler ECUT S Kesme ve oluk açma için örtülü elektrod ECUT EGOUGE Kesme için örtülü elektrod Kesme için örtülü elektrod Alaþýmsýz çelikler, düþük alaþýmlý çelikler, paslanmaz çelikler, Mn' lý çelikler, zýrh plakalarý, dökme demirler, alüminyum malzemeler TIG VE OKSÝ ASETÝLEN KAYNAK ÇUBUKLARI Telinin/Çubuðunun k Analizi (%) C Si Mn Cr Ni W Fe Co Sertlik TSTEL 1C AWS/ASME SFA5.13 R CoCrC WSG 0 GO 55 CTZ HRc TSTEL 6C AWS/ASME SFA5.13 R CoCrA WSG 0 GO 45 CTZ HRc TSTEL 1C AWS/ASME SFA5.13 R CoCrB WSG 0 GO 50 CTZ HRc TCARBIDE 3000 G 1 UM 65 G NiCrBSi matris + tungsten karbürler (WC, WC) Matri x : HR c / 3000 HV 16

19 SERT DOLGU & ONARIM ÖZLÜ TELLER k Metali Analizi (%) C Si Mn Cr Ni Mo V W Nb B Co Ti Fe Sertlik FCH 330 MSG 1 GF C1 300 MSG 1 GF M HB FCH 355 MSG 6 GF C1 55 GP MSG 6 GF M1 55 GP HRc FCH 360 MSG 6 GF C1 60 GP MSG 6 GF M1 60 GP HRc FCH 371 EN T Z Fe HRc FCO 370 MF 10 GF 60 GP HRc FCO 435 DIN EN T Fe 740CPT MF 540CPT HRc FCO 510 MF 10 GF 60 C HRc FCO 50 MF 10 GF 60 G HRc FCO 530 MF 10 GF 60 G HRc (1. paso) FCO 540 MF 10 GF 65 GT C 54 C 50 C TOZ ALTI KAYNAK TOZLARI Ýlave k Metali Analizi (%) Teli ile C Si Mn Cr Mo Sertlik SHF 50 SW HB SHF 350 SW HB SHF 450 SW HB 17

20 AMBALAJ BÝLGÝLERÝ ÖRTÜLÜ ELEKTRODLAR KARTON KUTULAR PLASTÝK KUTULAR Kutu Yükseklik Geniþlik Uzunluk Ortalama M300 M350 B350 B450 K300 K350 O ,5,50 5,00 6,50 1,75,00 3,50 Kutu M300P M300P B350P Yükseklik Geniþlik Uzunluk Ortalama,00,50 5,00 KOLÝLER TENEKE KUTU Kutu Yükseklik Geniþlik Uzunluk Ortalama MK300 MK300P MK350 MK350P BK350 BK350P KK300 KK350 KK400 OK ,50 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,75 18,00 0,5 1,00 18 Kutu B350T Yükseklik Geniþlik Uzunluk Ortalama ,00

21 AMBALAJ BÝLGÝLERÝ GAZ ALTI KAYNAK TELLERÝ VE ÖZLÜ TELLER M1 D100 M3 K300MS Makara Kutu Ýç Çap Dýþ Çap Net D100 M1 16, M D00 Makara Kutu Ýç Çap Dýþ Çap Net K300MS M Makara Kutu Ýç Çap Dýþ Çap Net D00 M M3 K300 M3 D300 Makara Kutu Ýç Çap Dýþ Çap Net Makara Kutu Ýç Çap Dýþ Çap Brüt D300 M K300 M

22 AMBALAJ BÝLGÝLERÝ GAZ ALTI KAYNAK TELLERÝ VE ÖZLÜ TELLER TOZ ALTI KAYNAK TELLERÝ DR110 M4 K435 Bidon Yükseklik Dýþ Çap Net Makara Kutu Ýç Çap Dýþ Çap Net DR K435 M DR500 / DR800 DR600 / DR1100 Bidon Yükseklik Dýþ Çap Net Bidon Yükseklik Dýþ Çap Net DR500 DR800 DR DR600 DR1100 DR TIG VE OKSÝGAZ KAYNAK TELLERÝ TOZ ALTI KAYNAK TOZLARI KARTON KUTULAR PLASTÝK TORBA Kutu Yükseklik Geniþlik Uzunluk Ortalama Bidon Yükseklik Dýþ Çap Net TK1000 TB1000 T1000 T500 Tk ,55 1,5 1,5 0 TP

23 SEMBOLLER / AKIM TÝPÝ VE KUTUP DC, Elektrod pozitif kutupta Tercihen DC, Elektrod negatif kutupta veya AC DC, Elektrod negatif kutupta Tercihen DC, kutup farketmez veya AC DC, Elektrod negatif veya pozitif kutupta Tercihen AC veya DC, Elektrod pozitif kutupta AC Tercihen AC veya DC, Elektrod negatif kutupta Tercihen DC, Elektrod pozitif kutupta veya AC 30 V luk þebeke voltajýna baðlanabilen kaynak trafolarýnda KAYNAK POZÝSYONLARI w, h, s, q, hü, ü, f = Bütün pozisyonlar w, h = Sadece yatay alýn ve köþe kaynaklarý w, h, s, q, hü, ü = Bütün pozisyonlar yukarýdan aþaðýya sýnýrlý w = Sadece yatay alýn kaynaðý w, h, s, q, hü, ü = Yukarýdan aþaðýya hariç bütün pozisyonlar f = Sadece yukarýdan aþaðýya w, h, s, q = Yukarýdan aþaðýya ve tavan hariç bütün pozisyonlar 1

24 MERKEZ SATIÞ FABRÝKA Halkalý Cad. No Sefaköy / ÝSTANBUL Organize Sanayi Bölgesi.Kýsým MANÝSA /01

Piyasada Yaygın Olarak Kullanılan Diğer Elektrodlar MAGMAWELD ESR 11 ESR 12 ESR 13 ESR 13M ESR 14 ESR 30 ESR 35 ALAŞIMSIZ ÇELĐKLER

Piyasada Yaygın Olarak Kullanılan Diğer Elektrodlar MAGMAWELD ESR 11 ESR 12 ESR 13 ESR 13M ESR 14 ESR 30 ESR 35 ALAŞIMSIZ ÇELĐKLER MAGMAWELD Standartlar Piyasada Yaygın Olarak Kullanılan Diğer Elektrodlar ALAŞIMSIZ ÇELĐKLER ESR 11 ESR 12 ESR 13 ESR 13M ESR 14 ESR 30 ESR 35 E 38 0 RC 11 DIN 1913 E 43 22 R(C) 3 E 43 22 R(C) 3 E 38 0

Detaylı

ASKAYNAK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ 22 Nisan 2016

ASKAYNAK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ 22 Nisan 2016 ASKAYNAK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No. RUTİL ELEKTRODLAR AS/01 BAZİK ELEKTRODLAR DEMİR TOZLU ELEKTRODLAR AS/02 NEM ALMAYA DİRENÇLİ BAZİK ELEKTRODLAR (VAKUM PAKET) AS/03 SELÜLOZİK ELEKTRODLAR

Detaylı

KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI

KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No. RUTİL ELEKTRODLAR AS/01 BAZİK ELEKTRODLAR DEMİR TOZLU ELEKTRODLAR AS/02 NEM ALMAYA DİRENÇLİ BAZİK ELEKTRODLAR

Detaylı

ASKAYNAK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011

ASKAYNAK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 ASKAYNAK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ TL İÇİNDEKİLER GEÇERLİLİK TARİHİ Sayfa No. RUTİL ELEKTRODLAR AS/01 BAZİK ELEKTRODLAR AS/02 DEMİR TOZLU ELEKTRODLAR SELÜLOZİK ELEKTRODLAR AS/03 HAFİF ALAŞIMLI YÜKSEK

Detaylı

ASKAYNAK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ 10 Nisan 2012

ASKAYNAK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ 10 Nisan 2012 ASKAYNAK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ 10 Nisan 2012 TL İÇİNDEKİLER GEÇERLİLİK TARİHİ Sayfa No. RUTİL ELEKTRODLAR 10 Nisan 2012 AS/01 BAZİK ELEKTRODLAR 10 Nisan 2012 AS/02 DEMİR TOZLU ELEKTRODLAR SELÜLOZİK

Detaylı

www.oerlikon.com.tr 444 93 53 KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş.

www.oerlikon.com.tr 444 93 53 KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. www.oerlikon.com.tr 444 93 53 KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. 04 / 2015 www.oerlikon.com.tr 444 93 53 MAGMAWELD BİR TÜRK MARKASIDIR Kaynak ustası, sanatını icra ederken

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU 06/2014. www.oerlikon.com.tr

ÜRÜN KATALOĞU 06/2014. www.oerlikon.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 06/2014 www.oerlikon.com.tr FİRMA TANITIMI MAGMAWELD BİR TÜRK MARKASIDIR ustası, sanatını icra ederken kaynak elektrodunun makinesinin onu yarı yolda bırakmamasını, fabrikalar ise üretimlerinin

Detaylı

ASKAYNAK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ 21 Mart 2013

ASKAYNAK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ 21 Mart 2013 ASKAYNAK TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ TL İÇİNDEKİLER Sayfa No. RUTİL ELEKTRODLAR AS/01 BAZİK ELEKTRODLAR DEMİR TOZLU ELEKTRODLAR AS/02 SELÜLOZİK ELEKTRODLAR AS/03 HAFİF ALAŞIMLI YÜKSEK DAYANIMLI ELEKTRODLAR

Detaylı

KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş.

KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. www.ercelikhirdavat.com KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. 02 / 2015 İÇİNDEKİLER Kaynak Elektrodları Alaşımsız Çelikler Hafif Alaşımlı Çelikler Paslanmaz Çelikler Alüminyum

Detaylı

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ ASKAYNAK ÖZLÜ TEL VE PASLANMAZ MIG/TIG TELLERİ 24 / Ağustos / 2015

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ ASKAYNAK ÖZLÜ TEL VE PASLANMAZ MIG/TIG TELLERİ 24 / Ağustos / 2015 TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ ASKAYNAK ÖZLÜ TEL VE PASLANMAZ MIG/TIG TELLERİ 24 / Ağustos / 2015 ÜRÜN ADI Geçerlilik Tarihi Sayfa No. ASKAYNAK ÖZLÜ KAYNAK TELLERİ 24 AĞUSTOS 2015 AS/01 ASKAYNAK

Detaylı

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 04 / HAZİRAN / 2012

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 04 / HAZİRAN / 2012 TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 04 / HAZİRAN / 2012 ÜRÜN ADI Geçerlilik Tarihi Sayfa No. METAL İŞLEME ve OLUK AÇMA ELEKTRODLARI 04 Haziran 2012 KOB/01

Detaylı

www.oerlikon.com.tr 444 93 53 KAYNAK VE PLAZMA KESME OTOMASYONU Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş.

www.oerlikon.com.tr 444 93 53 KAYNAK VE PLAZMA KESME OTOMASYONU Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. www.oerlikon.com.tr 444 93 53 KAYNAK VE PLAZMA KESME OTOMASYONU Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. 02 / 2015 www.oerlikon.com.tr 444 93 53 MAGMAWELD BİR TÜRK MARKASIDIR Kaynak ustası, sanatını

Detaylı

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 13 ŞUBAT 2014

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 13 ŞUBAT 2014 TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 13 ŞUBAT 2014 ÜRÜN ADI Sayfa No. METAL İŞLEME ve OLUK AÇMA ELEKTRODLARI DÖKME DEMİR ELEKTRODLARI ALÜMİNYUM ELEKTRODLAR

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU 06/2013. www.oerlikon.com.tr

ÜRÜN KATALOĞU 06/2013. www.oerlikon.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 06/2013 www.oerlikon.com.tr FİRMA TANITIMI MAGMAWELD BİR TÜRK MARKASIDIR ustası, sanatını icra ederken kaynak elektrodunun makinesinin onu yarı yolda bırakmamasını, fabrikalar ise üretimlerinin

Detaylı

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrodları ve Kaynak Telleri 19 KASIM 2016

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrodları ve Kaynak Telleri 19 KASIM 2016 TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrodları ve Kaynak Telleri ÜRÜN ADI Sayfa No. METAL İŞLEME ve OLUK AÇMA ELEKTRODLARI EURO KOB/01 DÖKME DEMİR ELEKTRODLARI EURO ALÜMİNYUM

Detaylı

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 13 ŞUBAT 2014

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 13 ŞUBAT 2014 TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 13 ŞUBAT 2014 ÜRÜN ADI Sayfa No. METAL İŞLEME ve OLUK AÇMA ELEKTRODLARI DÖKME DEMİR ELEKTRODLARI ALÜMİNYUM ELEKTRODLAR

Detaylı

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 27 / TEMMUZ / 2011

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 27 / TEMMUZ / 2011 TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 27 / TEMMUZ / 2011 ÜRÜN ADI Geçerlilik Tarihi Sayfa No. METAL İŞLEME ve OLUK AÇMA ELEKTRODLARI 27 Temmuz 2011 KOB/01 DÖKME

Detaylı

http://www.oerlikon.com.tr/rutil_ve_bazik_elektrodlar.html

http://www.oerlikon.com.tr/rutil_ve_bazik_elektrodlar.html Sayfa 1 / 5 Oerlikon Language Kaynak ESR 11 EN ISO 2560 - A E 380 RC 11 TS EN ISO 2560-A E 380 RC 11 DIN 1913 E 4322 R(C) 3 E 4322 R(C) 3 HER POZİSYONDA KAYNAK İÇİN UYGUN RUTİL ELEKTROD. Özellikle 5 mm'den

Detaylı

KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI

KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI ÜRÜN ADI Geçerlilik Tarihi Sayfa No. SELÜLOZİK ELEKTRODLAR (A) SELÜLOZİK ELEKTRODLAR (E) DÜŞÜK ALAŞIMLI ELEKTRODLAR ALÜMİNYUM ELEKTRODLAR ALAŞIMLI BAKIR ELEKTRODLAR NİKEL

Detaylı

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrodları ve Kaynak Telleri 11 OCAK 2016

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrodları ve Kaynak Telleri 11 OCAK 2016 TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrodları ve Kaynak Telleri ÜRÜN ADI Sayfa No. METAL İŞLEME ve OLUK AÇMA ELEKTRODLARI EURO KOB/01 DÖKME DEMİR ELEKTRODLARI EURO ALÜMİNYUM

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK

ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK TR ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK HAKKIMIZDA Bm Lazer olarak sektörde edindiğimiz tecrübe ile siz değerli müşterilerimize daha kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet ulaştırmayı hedefliyoruz. 2009 yılından

Detaylı

KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI

KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI ÜRÜN ADI Geçerlilik Tarihi Sayfa No. SELÜLOZİK ELEKTRODLAR (A) SELÜLOZİK ELEKTRODLAR (E) DÜŞÜK ALAŞIMLI ELEKTRODLAR ALÜMİNYUM ELEKTRODLAR ALAŞIMLI BAKIR ELEKTRODLAR NİKEL

Detaylı

Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK. Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri

Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK. Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Kaynak Teli Ürün Ailesi Genel Ürün Özellikleri Kararlı ark ve

Detaylı

KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI

KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ 1 Ağustos 2012 ÜRÜN ADI Geçerlilik Tarihi Sayfa No. SELÜLOZİK ELEKTRODLAR (A) 1 Ağustos 2012 LC.01-1 SELÜLOZİK ELEKTRODLAR (E)

Detaylı

1-Liste Fiyatları stoklarda bulunan ürünler içindir,stokta olmayıp 1 haftadan fazla teslim süresi verilmiş ürünlerin siparişi alınmış olsa dahi

1-Liste Fiyatları stoklarda bulunan ürünler içindir,stokta olmayıp 1 haftadan fazla teslim süresi verilmiş ürünlerin siparişi alınmış olsa dahi 3.0.206 00K02 OVERCORD ZET (PE) 2.0 x 30 (mm) - (Pcs) AD 0,670 TL 00W03 ESR (PE) 2.0 x 30 (mm) - (Pcs) AD 0,600 TL 06K02 OVERCORD ZET (PE) 3.2 x 30 (mm) - 90 (Pcs) AD 0,700 TL 90 06W02 ESR (PE) 3.2 x 30

Detaylı

KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI

KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI KAYNAK ELEKTROD, TEL VE TOZLARI TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ ÜRÜN ADI Geçerlilik Tarihi Sayfa No. SELÜLOZİK ELEKTRODLAR (A) SELÜLOZİK ELEKTRODLAR (E) DÜŞÜK ALAŞIMLI ELEKTRODLAR ALÜMİNYUM

Detaylı

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, Gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran

Detaylı

Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyat Listesi 02 Ağustos 2010

Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyat Listesi 02 Ağustos 2010 İÇİNDEKİLER ÜRÜN GRUBU GEÇERLİLİK TARİHİ SAYFA NUMARASI EXPRESS WELD KAYNAK MAKİNALARI 2-Ağu-2010 EQ/00-01 LINCOLN ELECTRIC ÖRTÜLÜ ELEKTROD KAYNAK MAKİNALARI 2-Ağu-2010 EQ/00-01 LINCOLN ELECTRIC TIG KAYNAK

Detaylı

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, Gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran

Detaylı

Kaynak Uzmanlığı Rehberi

Kaynak Uzmanlığı Rehberi Kaynak Uzmanlığı Rehberi Böhler Welding Bir numaralı dikişsiz özlü teller voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding EN ve AWS ye Göre Kaynak Pozisyonları / Alın ve Bindirme Kaynağı EN: PA

Detaylı

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK 6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK Örtülü elektrodlarýn tersine, gazaltý kaynak tellerindeki alaþým elemanlarý sadece bu tellerin üretiminde baþlangýç malzemesi olarak kullanýlan ingotlarýn

Detaylı

Ü R Ü N K ATA LO Ð U. KAYNAK ve PLAZMA KESME ROBOTLARI. www.oerlikon.com.tr

Ü R Ü N K ATA LO Ð U. KAYNAK ve PLAZMA KESME ROBOTLARI. www.oerlikon.com.tr Ü R Ü N K ATA LO Ð U KAYNAK ve PLAZMA KESME ROBOTLARI www.oerlikon.com.tr NON STOP KAYNAK ve KESME! Kaynak ustasý, sanatýný icra ederken kaynak elektrodunun ve makinesinin onu yarý yolda býrakmamasýný,

Detaylı

www.fep.co.me fep@t-com.me fep-prodaja@t-com.me www.yenitek.eu info@yenitek.eu 1

www.fep.co.me fep@t-com.me fep-prodaja@t-com.me www.yenitek.eu info@yenitek.eu 1 www.yenitek.eu info@yenitek.eu 1 DÜŞÜK ALAŞIMLI FLAKS KAPLAMALI SELLÜLOZ VE RUTİL ELEKTROTLAR Kodları EN 499 Temel veriler (tel) Akım tipi /E Uzunluk (mm) (mm) Nominal akım (A) Mekanik özellikleri R p0.2

Detaylı

ÜRÜN KATALO U BM TEKN K

ÜRÜN KATALO U BM TEKN K TR ÜRÜN KATALO U BM TEKN K HAKKIMIZDA Bm Lazer olarak sektörde edindi imiz tecrübe ile siz de erli mü terilerimize daha kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet ula t rmay hedefliyoruz. 2009 y l ndan

Detaylı

Ben Bir Numaralı Dikişsiz Özlü Telim

Ben Bir Numaralı Dikişsiz Özlü Telim Ben Bir Numaralı Dikişsiz Özlü Telim Lider Kaynak Mühendisleri Tarafından Tasarlandım voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding Dikişsiz Özlü Tel Uzmanlığımızdan Faydalanın Son derece güçlü

Detaylı

Paslanmaz Çelikler için MIG/TIG Kaynak Telleri. Alüminyum Alaşımları için MIG/TIG Kaynak Telleri. Alaşımsız Çelikler için Özlü Kaynak Telleri

Paslanmaz Çelikler için MIG/TIG Kaynak Telleri. Alüminyum Alaşımları için MIG/TIG Kaynak Telleri. Alaşımsız Çelikler için Özlü Kaynak Telleri Eczacıbaşı Lincoln Electric ASKAYNAK Ürünleri Paslanmaz Çelikler için MIG/TIG Kaynak Telleri Alüminyum Alaşımları için MIG/TIG Kaynak Telleri Alaşımsız Çelikler için Özlü Kaynak Telleri Karbon Kesme Elektrodları

Detaylı

Ben Bir Numaralı Dikişsiz Özlü Telim

Ben Bir Numaralı Dikişsiz Özlü Telim Ben Bir Numaralı Dikişsiz Özlü Telim Lider Kaynak Mühendisleri Tarafından Tasarlandım voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding Dikişsiz Özlü Tel Uzmanlığımızdan Faydalanın Son derece güçlü

Detaylı

Ben Bir Numaralı Dikişsiz Özlü Telim

Ben Bir Numaralı Dikişsiz Özlü Telim Ben Bir Numaralı Dikişsiz Özlü Telim Lider Kaynak Mühendisleri Tarafından Tasarlandım voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding Dikişsiz Özlü Tel Uzmanlığımızdan Faydalanın Son derece güçlü

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU KAYNAK VE PLAZMA KESME OTOMASYONU. www.oerlikon.com.tr 06/2013

ÜRÜN KATALOĞU KAYNAK VE PLAZMA KESME OTOMASYONU. www.oerlikon.com.tr 06/2013 ÜRÜN KATALOĞU KAYNAK VE PLAZMA KESME OTOMASYONU 06/201 www.oerlikon.com.tr MAGMAWELD BİR TÜRK MARKASIDIR Kaynak ustası, sanatını icra ederken kaynak elektrodunun ve makinesinin onu yarı yolda bırakmamasını,

Detaylı

EN ISO 9606-1 KAYNAKÇILARIN YETERLİLİK SINAVI ERGİTME KAYNAĞI - BÖLÜM 1: ÇELİKLER. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

EN ISO 9606-1 KAYNAKÇILARIN YETERLİLİK SINAVI ERGİTME KAYNAĞI - BÖLÜM 1: ÇELİKLER. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi EN ISO 9606-1 KAYNAKÇILARIN YETERLİLİK SINAVI ERGİTME KAYNAĞI - BÖLÜM 1: ÇELİKLER Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi İçerik Giriş Semboller ve Kısaltmalar Temel Değişkenler Kaynakçının

Detaylı

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR No: 96JDTR Multi Grooving Tools MGT Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý M.G.T. Özellikler 1. W þeklindeki benzersiz sýkýþtýrma formu mükemmel bir kavrama saðlar. 2. M.G.T uçlar iç çap operasyonlarda da dýþ

Detaylı

Katalogda yer alan bütün ürün açıklamaları elde edilen en yeni bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup The Lincoln Electric Co. tarafından önceden

Katalogda yer alan bütün ürün açıklamaları elde edilen en yeni bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup The Lincoln Electric Co. tarafından önceden Katalogda yer alan bütün ürün açıklamaları elde edilen en yeni bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup The Lincoln Electric o. tarafından önceden haber verilmeden revize edilebilir ya da değiştirilebilir.

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

www.fep.co.me www.yenitekmakina.com info@yenitek.eu 1

www.fep.co.me www.yenitekmakina.com info@yenitek.eu 1 Kodları 110 R 101 R CEL CEL DÜŞÜK ALAŞIMLI FLAKS KAPLAMALI SELLÜLOZ VE RUTİL ELEKTROTLAR EN 499 E432R12 ERC11 E432R12 ERC11 E431C12 E352C21 E432C21 Kimyasal Analizler Si 0.25 Si 0.27 Mn 0.50 1 Si 0.19

Detaylı

ö ğ ö ö ö ş ö

ö ğ ö ö ö ş ö Ç Ü ş ğ İş ş ğ öğ İ ç Ğ ö ğ İ İ ş ş ç İ İ İ İ İ İ Ğ ç İ ğ ğ çş ç İ İ ğ İ ğ ç Ü Ç ş ğ İ Ç ğ ş ğ ş ç ş ş ğ ş ç Ü ğ ç ç ç ş ö ş Ö Ö ğ Ç ş ğ İ Ç Ü Ç ğ ş ç ğ Ü Ü ö ğ ö ö ö ş ö ğ şğ ç ö ğ ş Ü ğ ğ çö ç ğ ö ğ

Detaylı

=30 =8 DIN 1835B. Semantasyon nitrürasyon çelikleri (Sertlik:27,1 Hrc)

=30 =8 DIN 1835B. Semantasyon nitrürasyon çelikleri (Sertlik:27,1 Hrc) PARMAK FREZELER ÇİN ÇEK CUMHURİYETİ N =30 =8 KISA PARMAK FREZE DIN 844 ZPS120518 C210 C210 D d Co8 TİN l k10 L h6 Z 2 7 51 6 4 09274 09314 09354 2,5 8 52 6 4 09275 09315 09355 3 8 52 6 4 09276 09316 09356

Detaylı

ö ç Ö ğ Ş ö ç İ ç Ğ İ İ Ç

ö ç Ö ğ Ş ö ç İ ç Ğ İ İ Ç Ş İ Ü İ İ İ ç ö ö İ ö Ğ ş ğ ş ş ğ ö Ç ö ç ğ ö ç Ö ğ çö ö ç Ö ğ Ş ö ç İ ç Ğ İ İ Ç Ö ğ ö ö Ç İ İ ç ç ç ö ö ç ç ç ç ç ğ ş ö ç ş ğ Ç ş ç ş ç ğ ö ğ ç ş ö çö ç ö İ ç İ Ş ö ş ğ ş ş ö «ş ç ç ş ğ ö ğ ç ğ İ Ş ş

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Güz Yarıyılı Sıcaklık, K Sıcaklık, C 4000 W Ergiyik Ta 3000 T m Mo Nb Hf 2000

Detaylı

ö ğ ç ğ ğ ğ ö ğ ö ö ğ ç ö ö ç ğ ğ ğ ğ ç ö ö Ü Ş Ç ö ö ö Ş ö ç ğ ğ Ş Ç ğ Ç ç Ş ö ö ö ö ö ç ğ ö ç ö Ş çö ç Ş ğ ğ ğ Ş Ç ğ ö ö ğ ö ö ç ç Ç ğ ğ ğ ö ğ Ö Ş ğ ğ Ş ğ ö ç ğ ö ç ğ ç ç ğ Ş ç ö ö ğ ç ç ğ ç ç ğ ç ç

Detaylı

Çimento Fabrikalarında Aşınma Problemleri ve Koruyucu Malzemeler

Çimento Fabrikalarında Aşınma Problemleri ve Koruyucu Malzemeler Çimento Fabrikalarında Aşınma Problemleri ve Koruyucu Malzemeler Mikael Jungedal, M.Sc Aşınma Uzmanı, Bilgi Servis Merkezi, SSAB Akış Aşınma nedir? Çimento fabrikalarında aşınma Servis ömrü nasıl arttırılır?

Detaylı

İçerik. Bünyemizde mevcut diğer hizmetler. Şirket yapısı Hakkımızda Üretim olanakları. Dövme ürünler. Isıl İşlem

İçerik. Bünyemizde mevcut diğer hizmetler. Şirket yapısı Hakkımızda Üretim olanakları. Dövme ürünler. Isıl İşlem Grup Tanıtımı İçerik Şirket yapısı Hakkımızda Üretim olanakları Bünyemizde mevcut diğer hizmetler Dövme ürünler Isıl İşlem Haddelenmiş ürünler (sac, plaka, slab) Testere kesim (büyük çap) Yuvarlak malzeme

Detaylı

Ş Ğ ö ğ ğ ö ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ç ç ğ ç ö ğ ç ö ğ ç

Ş Ğ ö ğ ğ ö ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ç ç ğ ç ö ğ ç ö ğ ç Ş Ğ Ş ç ç Çö ö ğ ö ç ğ ğ ö ğ ğ ç Çö ö ö ö ç ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ö Ş Ğ ö ğ ğ ö ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ç ç ğ ç ö ğ ç ö ğ ç Ş Ğ ç ç öğ ö ö ğ ç ö öğ ç ç ğ ç Ü ğ ö ö ö ö

Detaylı

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding voestalpine Böhler Welding En İyi Kaynak Sonuçları için Metalürjik Uzmanlık voestalpine Böhler

Detaylı

MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri

MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri ARCHITECTURAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems Akpa Alüminyum 1987 yılında Çağlayan da kurulmuştur. Kuruluşundan

Detaylı

SK 50. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

SK 50. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Doğal ışığı kullanarak aydınlık mekanlar yaratmak amacıyla dizayn edilmiştir. Kondens kanallı ve kanalsız olarak uygulanabilir.

Detaylı

ALÜMİNYUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DIN 53151 ... Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr 0,45 0,02 0,03 0,50

ALÜMİNYUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DIN 53151 ... Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr 0,45 0,02 0,03 0,50 ALÜMİNYUM Alüminyum hafifliği ve doğa şartlarına uygunluğu ile hiçbir bakım gerektirmeksizin uzun yıllar dayanabilme özelliği ile çağımızın en önemli metalidir. Sistemimizde kullandığımız alüminyumun teknik

Detaylı

Kurumsal Politikamız. Hakkımızda

Kurumsal Politikamız. Hakkımızda 2014 Katalog 1 Hakkımızda Yükseller Metal, Türkiye ve uluslararası alüminyum pazarında üretim, ticaret ve satış alanlarında faaliyet göstermektedir. Firmamız ISO 9001 sertifikalı olup, alüminyum alanında

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET LİSTESİ

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET LİSTESİ PLST.04 2015.09.11 2017.02.06/03 1 / 8 Sınav Adı ve Metodu Akreditasyon ve Yetki Durumu Sınav Ücreti t 1-11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) 1 Zorunlu 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve

Detaylı

Külçe kalay TS 491 EN 610 KK1 Kokil kalıplara dökülmüş 20-25 kg.lık külçeler halinde

Külçe kalay TS 491 EN 610 KK1 Kokil kalıplara dökülmüş 20-25 kg.lık külçeler halinde 2015 YILI MUHTELİF DÖKÜM ALAŞIM ELEMANLARI, ELEKTROLİTİK BAKIR LEVHA, ELEKTROLİTİK BAKIR LAMA, BAKIR ÇUBUK, PİRİNÇ ÇUBUK VE PİRİNÇ SOMUN TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No Etinorm Malzemenin Cinsi Miktarı (kg)

Detaylı

Geniþ uygulama alaný, PVD Kaplama

Geniþ uygulama alaný, PVD Kaplama Nr : 151-2-JD-TR Geniþ uygulama alaný, PD Kaplama Çelik : (P20~40) Çelik : (P30~50) YeniY ni PD- Kap lamal a Döküm: (K05~20) Özellikleri Yeni ince K-gol film kaplama: Iyi sertlik ve üþük sürtünme etkisi

Detaylı

CP 50 KOMPOZİT PANEL. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri

CP 50 KOMPOZİT PANEL. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri CP 50 KOMPOZİT PANEL ARCHITECTURAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems 439 Akpa Alüminyum 1987 yılında Çağlayan da

Detaylı

Güven Veren Mavi MMA (ÖRTÜLÜ ELEKTROD) KAYNAK MAKİNELERİ MIG/MAG (GAZALTI) KAYNAK MAKİNELERİ TIG AC/DC (ARGON) KAYNAK MAKİNELERİ

Güven Veren Mavi MMA (ÖRTÜLÜ ELEKTROD) KAYNAK MAKİNELERİ MIG/MAG (GAZALTI) KAYNAK MAKİNELERİ TIG AC/DC (ARGON) KAYNAK MAKİNELERİ Güven Veren Mavi w w w. v e g a m a k. c o m MMA (ÖRTÜLÜ ELEKTROD) KAYNAK MAKİNELERİ MIG/MAG (GAZALTI) KAYNAK MAKİNELERİ TIG DC (ARGON) KAYNAK MAKİNELERİ TIG AC/DC (ARGON) KAYNAK MAKİNELERİ PLAZMA KESME

Detaylı

Kavramlar ve açılar. temel bilgiler. Yan kesme ağzı. ana kesme ağzı. = helis açısı. merkez boşluk açısı Yan kesme kenarı

Kavramlar ve açılar. temel bilgiler. Yan kesme ağzı. ana kesme ağzı. = helis açısı. merkez boşluk açısı Yan kesme kenarı temel bilgiler Kavramlar ve açılar Yan kesme ağzı ana kesme ağzı α P = ana kesme kenarı boşluk açısı β H = ana kesme kenarı kama açısı γ P = ana kesme kenarı talaş açısı α O = yan kesme kenarı boşluk açısı

Detaylı

FS 50 eco. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

FS 50 eco. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Drenaj (Kondens) kanalı sayesinde maksimum hava ve su tahliye performansı, Silikon cephe görüntüsü,ve sabit bölümlerde

Detaylı

GAZ ALTI KAYNAK YÖNTEMİ MIG/MAG

GAZ ALTI KAYNAK YÖNTEMİ MIG/MAG GENEL KAVRAMLAR Metalleri, birbirleri ile çözülemez biçimde birleştirme yöntemlerinden biri kaynaklı birleştirmedir. Kaynak yöntemiyle üretilmiş çelik parçalar, döküm ve dövme yöntemiyle üretilen parçalardan

Detaylı

Cerablast. -Cam, seramik ve eritilmiş alüminyum oksitten (korindon) aşındırıcı püskürtme maddeleri-

Cerablast. -Cam, seramik ve eritilmiş alüminyum oksitten (korindon) aşındırıcı püskürtme maddeleri- Cerablast -Cam, seramik ve eritilmiş alüminyum oksitten (korindon) aşındırıcı püskürtme maddeleri- Rossaecker 9 D-74343 Sachsenheim / Almanya Telefon: 0049 7147 220814 Faks: 0049 7147 220840 E-Posta: info@cerablast.com

Detaylı

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Bahar Yarıyılı 2. Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik 2.1. Tanımlar 2.2. Su verme

Detaylı

OP 100 OFİS BÖLME. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri

OP 100 OFİS BÖLME. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri OP OFİS BÖLME ACHITECTUAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems 541 Akpa Alüminyum 1987 yılında Çağlayan da kurulmuştur.

Detaylı

türk Ark kaynak ve Plazma kesme İnverterleri

türk Ark kaynak ve Plazma kesme İnverterleri türk Ark kaynak ve Plazma kesme İnverterleri www.selcoweld.com www.selcoweld.com Selco 30 yıldır inverterler üretmektedir Selco 30 yıldır ark kaynak uygulamaları için inverterlerin dizayn, geliştirme ve

Detaylı

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i Çeliklere Uygulanan Yüzey Sertleştirme İşlemleri Bazı uygulamalarda kullanılan çelik parçaların hem aşınma dirençlerinin, hem de darbe dayanımlarının yüksek olması istenir. Bunun için parçaların yüzeylerinin

Detaylı

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 2 Mukavemet ve deformasyon özelliklerinin belirlenmesi - Basma ve sertlik deneyleri

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 2 Mukavemet ve deformasyon özelliklerinin belirlenmesi - Basma ve sertlik deneyleri MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 2 Mukavemet ve deformasyon özelliklerinin belirlenmesi - Basma ve sertlik deneyleri Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Bahar Yarıyılı 2. Mukavemet ve deformasyon

Detaylı

Birleştirme Kaynağı Kaynak Sarf Malzemeleri Çok Satanlar

Birleştirme Kaynağı Kaynak Sarf Malzemeleri Çok Satanlar Birleştirme Kaynağı Kaynak Sarf Malzemeleri Çok Satanlar voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding Böhler Welding Yüksek Kaliteli Bağlantılar Kurmak için Kalıcı İlişkiler voestalpine Böhler

Detaylı

FS 65. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

FS 65. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Büyük açıklıkları geçmede başarılıdır. Düşeyde kapaklı cephe sistemi gibi çalışır, çelik konstrüksüyon olması yatay

Detaylı

MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. ARCHITECTURAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems AD 40

MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. ARCHITECTURAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems AD 40 MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri ACHITECTUAL CATALOGUE Aluminium Windows, Doors and Facade Systems AD 40 Akpa Alüminyum 1987 yılında Çağlayan da kurulmuştur. Kuruluşundan

Detaylı

STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI. ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw Mss Sp 75 Nw450...

STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI. ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw Mss Sp 75 Nw450... STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw400 18...48 Mss Sp 75 Nw450...Nw1200 FLANŞLAR ½...24 Asme B 16.5 Nw15...Nw600 26...60 Mss Sp 44 Nw650...Nw1500

Detaylı

CS 35 THERMO. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

CS 35 THERMO. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Orta ve geniş açıklıklar için ideal sistem Tüm sürme pencere ve kapı tipleri için tam çözüm 150 Kg a kadar kanat ağırlığı

Detaylı

Karşılaştırmalı Mekanik Özellikler Tablosu

Karşılaştırmalı Mekanik Özellikler Tablosu 1050 Alüminyum Alaşım Mekanik Özellikleri 2011 Alüminyum Alaşım Mekanik Özellikleri GPa Rm Rm GPa O 80 28 40 50 69 T3 380 298 15 211 70 H14 110 103 10 70 69 T6 395 270 17 235 70 H16 130 124 7 78 69 T8

Detaylı

Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi

Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi Malzemelerin listelerde, tablolarda ve raporlarda kısa ve tam olarak belirtilmesi için (Alman normu DIN e göre) iki olanak vardır: a) DIN 17007 ye göre malzeme

Detaylı

www.aygunaydinlatma.com.tr

www.aygunaydinlatma.com.tr www.aygunaydinlatma.com.tr AYGÜN, elektrik ve aydınlatma ürünleri sektöründe, 1993 yılında pazarlama amaçlı olarak yerini almıştır. Firmamız pazar şartlarına uyum göstermiş olup, hızla gelişmeye, ithalat

Detaylı

ÖRTÜLÜ ELEKTROT FİYAT LİSTESİ

ÖRTÜLÜ ELEKTROT FİYAT LİSTESİ Adı (gr/) Koli i RUTİL 304122 ELİT 300282 SÜMER 2,00x300 10,50 200 1200 156 187.200 0,1376 RUTİL 304123 ELİT 300283 SÜMER 2,50x350 20,50 100 600 208 124.800 0,1502 RUTİL 304124 ELİT 300284 SÜMER 3,20x350

Detaylı

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ B İ R K A L İ T E M A R K A S I

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ B İ R K A L İ T E M A R K A S I SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ B İ R K A L İ T E M A R K A S I S I C A K İ Ş T A K I M Ç E L İ K L E R İ MARTENSİTİK ÇELİKLER KIND Sınıf AISI Kimyasal Analiz % Kondüsyon HB C Si Mn Cr Mo Ni V Co W Sertleştirme

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Plastik Zýmpara Trifili Býçak Yedeði Metal Kesme Makasý Dýþ Köþeler Ýçin Spatula 15 cm Vidalý Spatula Ýç Köþeler Ýçin Spatula Alçýpan

Detaylı

KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ

KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ 06/2013 www.oerlikon.com.tr ÖRTÜLÜ ELEKTROD KAYNAĞI İNVERTÖR SERİSİ DC kaynak invertörü, 5 mm elektroda kadar tüm elektrod tiplerinde kaynak kabiliyeti, Potansiyometre ile hassas

Detaylı

Rutil Elektrodlar. Bazik Elektrodlar. Selülozik Elektrodlar

Rutil Elektrodlar. Bazik Elektrodlar. Selülozik Elektrodlar Rutil Elektrodlar Bazik Elektrodlar Selülozik Elektrodlar Demir Tozlu Elektrodlar Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Elektrodlar Paslanmaz Çelik Elektrodları Demirdışı Metal Elektrodları Dökme Demir Elektrodları

Detaylı

YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR

YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR No: 1-3-JD-TR 4 X D þimdi s tokla larým ý zda (B KZ.S.SON SAYFA) BSP-& BNP- Dr ill Özellik ler Mükemmel talaþ kaldýrma Hassas yüzey kalitesi Pozisyon deðiþimi ile 4 köþe kullanýlabilir

Detaylı

Tailor-Made Protectivity Çimento Endüstrisi İçin Çözümler

Tailor-Made Protectivity Çimento Endüstrisi İçin Çözümler Tailor-Made Protectivity Çimento Endüstrisi İçin Çözümler voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding UTP Maintenance Tailor-Made Protectivity TM Bakım, onarım ve kaplama kaynağı için sanayi

Detaylı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi HOŞGELDİNİZ. Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 K ayna K MIG-MAG GAZALTI KAYNAK ELEKTROTLARI K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK ELEKTROTLARI 1- MASİF MIG-MAG GAZALTI

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi MIGMAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK AĞZI

Detaylı

Ş ü ç ö Ü ç ö ö ç ç ö ç ö ç ü ü ç ü ü ç ç ç ç » Ğ Ğ ü ç ü ç ü ç ç ü ç ç ç ç ç ö ç ü ö çü ü ö «ç ü ç ö ç ü ç ç ç ü Ğ ç ü Üç ü ç Ü «ö ö ü ç ü ç ö ö ç Ö ç ç ü ö ç ö ü Ç Ğ ç ç ç ü Ğ ö ç» Ğ ç ç ö ç Ş Ç Ş Ş

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

Ü İ İ İ Ğ öğ İ İ öğ İ Ü İ ö ç ö ö Ü ö Ö ö ö ö ç ö ö ö ç ö ö ö İ ç ö ç ö ç ö ö ö ö ç ç ö ç ç ç ö Ç ç ç ö ö ç ç ö ö ç ö ç ö Ö ö ö ö ö Ç ö ç ç ç ö ö Ö Ö Ö ö ö ç Ç Ö ö ö ö ç ö ç ö ç ö ö ö ç ç ç ö ö ö Ü ç Ö

Detaylı

Rampalama. Delme. 45 kadar dik dalma. Çok iyi talaş kaldırma. 2xD ye kadar çok iyi delme yeteneği. Ayrı bir kesici takıma ihtiyac yok

Rampalama. Delme. 45 kadar dik dalma. Çok iyi talaş kaldırma. 2xD ye kadar çok iyi delme yeteneği. Ayrı bir kesici takıma ihtiyac yok Rampalama Çok iyi talaş kaldırma 45 kadar dik dalma 2xD ye kadar çok iyi delme yeteneği Delme Ayrı bir kesici takıma ihtiyac yok Raybalar için ideal ön-delme işlemi Şaft DIN 6535 HA/HB Karbür DIN 6527

Detaylı

www.oerlikon.com.tr 444 93 53 KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş.

www.oerlikon.com.tr 444 93 53 KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. www.oerlikon.com.tr 444 93 53 KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. 04 / 2015 www.oerlikon.com.tr 444 93 53 MAGMAWELD BİR TÜRK MARKASIDIR Kaynak ustası, sanatını icra ederken

Detaylı

ş Ğ» ş Ğ ş Ü ğ Ö ğ ğ ğ ç ğ ş ğ ç ç ğ ğ ş ç ğ ş ğ ç ğ ş Ö Ö ç ö ş ç ş ö ş ğ ğ ğ ş ö ç ş ç ğ ğ ğ ç ş ç ö ş ş ç ğ Ö ğ ç ş ş ç ş ö ç ş ç ş ş ö ğ ş ş ö ö ş ö ş ç ş ğ ç ş ç ş ğ ç ç ö ş ö ö ş ö ğ ç ç ö ş ğ ö

Detaylı

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 NİÇİN KORUYUCU GAZ KULLANILIR? 1- Ergimiş kaynak banyosunu, havada mevcut olan gazların zararlı etkilerinden

Detaylı

Lincoln Electric. Örtülü Elektrod Kaynaðý

Lincoln Electric. Örtülü Elektrod Kaynaðý Lincoln Electric Örtülü Elektrod Kaynaðý Örtülü elektrod ark (MMA) Kaynak yöntemi Örtülü Elektrod Ark Kaynaðý (MMA Manual Metal Arc) Örtülü elektrodlarla gerçekleþtirilen ark kaynaðý yöntemi (MMA), metallerin

Detaylı

İş güvenliği ekipmanları. Setler 415. Ekonomik Seri Ürünler. ekipmanları. iş güvenliği. Ekonomik Setler. Ürünler

İş güvenliği ekipmanları. Setler 415. Ekonomik Seri Ürünler. ekipmanları. iş güvenliği. Ekonomik Setler. Ürünler Seri iş güvenliği ekipmanları İş güvenliği ekipmanları Setler 415 Setler Aksesuarlar 2015 2016 Fiyat Listesi 416 Seri Aksesuarlar 2017 Fiyat Listesi Seri SDS-Plus-1 Kırıcı Delici Ucları Donatılı betonda

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK PARAMETRELERİ VE SEÇİMİ Kaynak dikişinin

Detaylı