SONUÇ RAPORU. Doç. Dr. Korkut Yeğin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SONUÇ RAPORU. Doç. Dr. Korkut Yeğin"

Transkript

1 SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMACININ ADI VE SOYADI: ARAŞTIRMANIN NİTELİĞİ: ÜNİVERSİTE: RAPOR NO : Doç. Dr. Korkut Yeğin Yüksek Lisans Tezi Doktora Tezi T.C. Yeditepe Üniversitesi Sonuç Raporu Araştırma Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMANIN KONUSU: Toprakaltındaki su borularında meydana gelen su sızmalarını ve kaçaklarını yer yüzeyinden tespit etmek suyun verimli kullanımı artırmak ve atık suyu olabildiğince azaltmak için oldukça önemlidir. Endüstride şu an kullanılan sistemler genelde suyun belirli bir süre akış ortalamasına bakılarak veya akustik cihazlarla suyun akışını dinlemek üzerine kuruludur. Her iki yöntemde hata payı olasılığı yüksektir ve su kaçağı hakkında oldukça sınırlı bir bilgi üretilir. Bir başka yöntem ise suyun içerisinde çözülebilen gazla su iletimini sağlayıp, gaz dedektörleri ile su kaçağını tespit etmektir. Kullanılan bu yöntemlerden farklı olarak yere-nüfuz-eden radar YNR, (ground penetrating radar- GPR) kullanılarak su kaçaklarının tespiti oldukça yeni bir konudur. YNR ile su kaçaklarının tespiti için yapılan bu çalışmada hem 3 boyutlu Elektromagnetik benzetim programlarından hem de deneysel düzeneklerden yararlanılmıştır. Bu çerçevede FEKO benzetim programı ile YNR frekans aralıklarında yeraltı su boruları ve su kaçakları modellenmiştir. Benzetim sonuçları deneysel olarak da doğrulanmıştır. Bu çalışmalarla şu an makale hazırlama aşamasına gelinmiştir. Tarih: 21/5/29 Doç. Dr. Korkut Yeğin Bu sayfa sonuç raporunun kapak sayfası olacak ve diğer sayfalar başlıksız kağıda yazılacaktır. Bu formda belirtilen bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu bilgilerinize sunarım. 21/5/29 Doç. Dr. Korkut Yeğin Not: Araştırma projelerinde proje yürütücüsü sadece araştırmacı kısmını imzalayacaktır. SONUÇ RAPORUNDA VE TAMAMLANAN ARAŞTIRMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1)Araştırmacı, araştırma öneri formu, çalışma programı ve Belediyeyle imzaladığı sözleşme hükümlerine uygun olarak, tamamlanan araştırmasını üç (3) nüsha olarak basılı bir şekilde ve CD ortamına aktararak teslim edecektir. 2) Araştırmacı sonuç raporunun ve tamamlanan araştırmanın bir nüshasının bütün sayfalarını paraflayacaktır. 3) Araştırma sonuçları, proje başvurusunda belirtilmiş olan amaç ve beklentiler ile ilişkilendirilerek belirtilecektir. 4) Araştırmanın kapsamında değişiklikler veya sapmalar varsa sebepleriyle, sonuç raporunda açıklayınız. 5) Proje başvurusunda belirtilen diğer bilgilerle ilgili değişiklikler varsa, sonuç raporunda belirtilecektir. 1

2 Toprakaltı Su Kaçaklarının Yere Nüfuz Eden Radarla Belirlenmesi ÖZET Bu çalışmada toprakaltı su borularından oluşan su sızıntılarının tespiti için yerenüfuz eden radar (YNR) kullanılması öngörülmüştür. Pratikte kullanılan YNR belli bir frekans bandında çalıştığı için 3 boyutlu elektromagnetik benzetim propgramı ile problem modellenmiştir. Bu modellemede alıcı ve verici antenlarin birbirlerine dik kutuplanmasına çalışılarak antenler arası direkt sinyal geçişi önlenmiş ve sadece topraktan yansıyan sinyalin alıcı antende alınması hedeflenmiştir. Benzetim programı ile çıkan sonuçlar üzerine basit bir deney düzeneği kurulmuş ve deney düzeneğinde kuma gömülü su borunsundan oluşan su sızıntısı YNR ile tespit edilmiştir. Deney sonuçları YNR nin toprakaltı su kaçaklarını gözlemlenebileceğni doğrulamıştır. 1. GİRİŞ Toprakaltındaki su borularında meydana gelen su sızmalarını ve kaçaklarını yer yüzeyinden tespit etmek suyun verimli kullanımı artırmak ve atık suyu olabildiğince azaltmak için oldukça önemlidir. Endüstride şu an kullanılan sistemler genelde suyun belirli bir süre akış ortalamasına bakılarak veya akustik cihazlarla suyun akışını dinlemek üzerine kuruludur. Her iki yöntemde hata payı olasılığı yüksektir ve su kaçağı hakkında oldukça sınırlı bir bilgi üretilir. Bir başka yöntem ise suyun içerisinde çözülebilen gazla su iletimini sağlayıp, gaz dedektörleri ile su kaçağını tespit etmektir. Kullanılan bu yöntemlerden farklı olarak yerenüfuz-eden radar YNR, (ground penetrating radar- GPR) kullanılarak su kaçaklarının tespiti oldukça yeni bir konudur. Yeraltına gömülü olan yada daha genel olarak görünmeyi engelleyen bir ortam içinde yada arkasında bulunan cisimlerin uzaktan algılama (remote sensing) metotlarıyla tespit edilmesi uzun yıllardır değişik disiplinlerdeki araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Bu amaçla, YNR uygulamaları mayın taramadan, arkeolojik kazı araştırmalarına kadar değişik bilimsel uygulamalarda kullanılmıştır (DANIELS, 1996; MONTOYA, 1999; NAG, 21; CARİN, 1999; HALMAN, 1998; SULLİVAN, 2). Yere Nüfuz Eden Radar (YNR), temel olarak yüzey altı nesnelerini algılamada ve görüntülemede kullanılan önemli bir uzaktan algılama teknolojisi olarak açıklanabilir 2

3 (PETERS, 1994; DANIELS, 24). Tipik bir YNR sisteminde; radar anteni yer yüzeyi üzerinde aşağı doğru bakarken hareket ederek, yerin ve yeraltındaki nesnelerin elektromagnetik (EM) yansıtırlığını toplar (VITEBSKIY, 1997; CHEN, 25). Oluşturulan YNR görüntüsü, gömülü nesnenin uzamsal pozisyonu ve EM yansıtırlığı bilgisini içerir. Monostatik düzenekte, radar bir yapay açıklık boyunca hareket ederken tek bir noktasal saçıcı, uzay-zaman YNR görüntüsünde bir hiperbol olarak kendisini gösterir. Eğer amaç sadece hedefi algılamak ise, bu tip bir görüntü oluşumu yeterli olacaktır. Ancak, birçok YNR uygulamalarında, gömülü nesnelerin boyut, derinlik ve EM yansıtırlık bilgilerinin hepsi de kritik olmaktadır. Bu durumda, uzay-zaman YNR görüntüsündeki hiperbolik karakteristiğin, nesnenin yansıtırlığı ile birlikte gerçek konumunu veren odaklanmış bir görüntüsü asıl beklenendir. Bu amaca hizmet etmek üzere birçok görüntü odaklama algoritmaları çalışılmıştır. Claerbout (CLAERBOUT, 1972), skaler dalga-denkleminin sonlu-farklar çözümünü kullanarak bir sonlu-farklar göçettirme (migration) tekniği geliştirmiştir. Gazdag (GAZDAG, 1978), sismik / radar görüntülerini iteratif olarak odaklamak üzere dalga sayısı göçettirmeye dayalı bir faz-kayması göçettirme tekniği uygulamıştır. Stolt (STOLT, 1978), dalga denkleminin Fourier dönüşümlerini kullanarak daha farklı bir göçettirme tekniği geliştirmiştir. Leuschen (LEUSCHEN, 21) ise, B-tarama YNR görüntülerindeki odaklama probleminin çözümünde, sonlu-farklar zaman-düzlemi (FDTD) ters-zaman göç ettirme algoritmalarına dayanan geri-yayılım (back-propagation) teknikleri gerçekleştirmiştir. Bütün bu teknikler, daha yüksek çözünürlüklü YNR görüntüleri elde etmede başarı gösterselerde, yineleyici özelliklerinden kaynaklanan ağır hesaplama yüklerine sahiptirler. Şu ana kadar yapılan YNR araştırmaları, yeraltı bölgesinin 2B görüntüsünü değişik iteratif metotlar uygulayarak çıkarabilmektedir. Bu metotların çoğunda, görüntü kalitesi açısından iyi bir derinlik (menzil, range) çözünürlüğü sağlanabilirken, maalesef kötü sayılabilecek bir çapraz menzil (cross-range) çözünürlüğü oluşmaktadır (ZOUBIR, 22; BRADLEY, 2). Bunun en büyük nedeni, özellikle radar antenin yüzey üzerinde tarama yaparken, anten ve nesne arasındaki uzaklık sürekli değiştiğinden, çapraz menzil ekseninde hiperbolik bozulma oluşmasından dolayıdır (KEPMEN, 21; KOLBA, 23). Son yıllarda Yapay Açıklıklı Radar (Synthetic Aperture Radar - SAR) araştırmalarında elde edilen gelişmeler, YNR uygulamalarında da SAR yaklaşımının kullanabileceği ve bu yeni teknolojinin daha iyi çözünürlükte YNR görüntüleri sağlayabileceğini göstermiştir. Örneğin, Halman (HALMAN, 1998) zaman-domeyninde dalga formları kullanarak geliştirmiş olduğu SAR bazlı görüntüleme tekniğinde, yeraltına gömülü olan patlamamış askeri mühimmatları (Unexploded Ordinances - UXOs) görüntülemeye çalışmıştır. Benzer olarak Sullivan (SULLIVAN, 2) ve Vitebskiy (VITEBSKIY, 1997) kısa-süreli zaman sinyalleri ile UXO'ların ultra-geniş bant SAR görüntülerini elde etmişlerdir. Tüm bu çalışmalardaki YNR görüntülerinde, geniş bir 3

4 bant aralığı kullanılarak iyi bir derinlik çözünürlüğü elde edilebilirken, aynı kalitede bir çapraz-menzil çözünürlüğü elde etmenin zor olduğu görülmüştür. Çapraz-menzil çözünürlüğünde tipik olarak ortaya çıkan bu eksiklik, Hough Dönüşümünden (FISHER, 1992), geri-yayılım tekniğine (FISHER, 1992, LEUSCHEN, 21) kadar diğer YNR görüntüleme algoritmaları uygulayan farklı çalışmalarda da görülecektir. Ayrıca, şu ana kadar kullanılan metotların hepsinin ortak diğer bir özelliği ise nümerik, iteratif yaklaşımları kullanmalarıdır. Uygulanan bu tip iteratif teknikler, hız ve hafıza açısından yüksek seviyede bilgisayar ihtiyaçları gerektirmekte; dolayısıyla pratik uygulamaları esnasında problemler ortaya çıkmaktadır. Bizim de, bu projenin başlamasıyla geliştirmiş olduğumuz yüksek menzil ve çapraz-menzil çözünürlükleri sağlayan SAR bazlı 3B YNR algoritmamız, iteratif olmadığından dolayı oldukça hızlı çalışmaktadır (ÖZDEMİR, 26). Bu projede gözle tespiti mümkün olmayan yüzey altında bulunan nesnelerin görüntülerinin elde edilebilmesi için geliştirdiğimiz YNR görüntüleme algoritmalarının deneysel uygulamalarını ülkemiz imkânlarıyla yapabilmek amacıyla deney düzeneklerinin oluşturulması, yapılacak saha deneyleriyle metal ve yalıtkan cisimlerin iki boyutlu (2B) ve üç boyutlu (3B) YNR görüntülerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Projede önerilen YNR görüntüleme algoritmaları, sağladığı yüksek sinyal-gürültü-oranı (signal-to-noise ratio - SNR) sayesinde; sadece metal ve su ihtiva eden cisimleri değil, aynı zamanda göreceli elektriksel geçirgenlikleri (dielectric constant), toprağın göreceli elektriksel geçirgenliğine yakın olan yalıtkan nesnelerinde iyi bir şekilde görüntülenmesini sağlamaktadır. Projenin başlıca aşamaları kısaca şu şekilde özetlenebilir: Projenin ilk aşamasında; yüksek frekans elektromagnetik (EM) benzetim koduyla test edilmiştir. Teorik olarak doğruluğu test edilen YNR görüntüleme algoritmalarımız, projenin ikinci aşamasında laboratuarda imal ettiğimiz içi kum dolu bir tahta havuz içine gömülen değişik nesnelerle denenerek gerçek YNR görüntüleri elde edilmiştir. Burada da başarılı görüntüler elde edilmesinden sonra, son olarak gerçek toprak ortamlarında saha deneyleri yapılmıştır. Bu deneyler sonunda geliştirdiğimiz Hiperbolik Toplama ve SAR bazlı algoritmalarımızın uygulanması sonucu elde edilen yüksek çözünürlüklü 2B B-tarama ve 3B C-tarama YNR görüntüleri sunulmuştur. Bu raporda ayrıntılı olarak bu aşamalardaki bulgular ve sonuçlar anlatılmaktadır 2. YNR Görüntüleme teknikleri: YNR görüntüleme teknikleri, tarama tipine göre genel olarak üç ayrı kategoride ele alınabilir: A tarama (A scan) 4

5 B tarama (B scan) C tarama (C scan) Bu tekniklerin her biri aşağıda kısa olarak özetlenecektir. 2.1 YNR Menzil Profilinin Elde Edilmesi (A - Tarama) A - tarama; radarın tek bir zaman palsı göndermesi ve yansıyan EM dalganın kaydedilmesiyle elde edilir. Diğer bir yöntem ise; frekans domeyninde çoklu frekans verisinin toplanması ve bu verinin ters Fourier dönüşümü (Inverse Fourier Transform - IFT) nün alınarak menzil profili nin elde edilmesidir. Menzil profili, radar görüntülemede kullanılan ve hedefin menzil yönündeki uzaklığının bilgisini içeren önemli bir kavramdır (ÖZDEMİR, 25). Şekil 2.1 deki geometri ele alındığında vericiden D mesafe uzaktaki noktasal bir hedeften yansıyan EM dalga için saçılan elektrik alan aşağıdaki gibi ifade edilebilir. E (f) = A exp(-j2kd) s (2.1) Burada f, frekansı; A, saçılan elektrik alanın karmaşık büyüklüğünü; k ise dalga numarasını vermektedir. Fazdaki 2 sayısı, dalganın antenden hedefe ulaşması ve hedeften yansıyarak geri gelmesinden dolayı oluşan çift-yönlü yayılım mekanizmasını temsil etmektedir. Şekil 2.1 Noktasal bir saçıcının, monostatik durumda bir radar anteniyle aydınlatılması Saçılan elektrik alanının frekans ekseninde (2k) ya göre ters Fourier dönüşümü (Inverse Fourier Transform IFT) alındığında, saçıcının konum bilgisi aşağıdaki gibi elde edilebilir: E(z)=IFTE(f) s { s } { } =A IFT exp(-j2kd) =A δ(z -D) Burada δ( ), birim darbe fonksiyonudur. Dolayısıyla bu ifade, D uzaklıktaki noktasal saçıcının konum bilgisini mükemmel olarak vermektedir. Elde edilen bu veri, menzil profili olarak da adlandırılmaktadır. Yukarıdaki sonuç, frekans verisinin tüm frekans bandında toplanmasıyla elde edilecektir. Ancak, pratikte söz konusu geri saçılma verisi ancak sınırlı bir 5 (2.2)

6 bant genişliğinde toplanabileceğinden Fourier kuramına göre yukarıdaki birim darbe fonksiyonu, z o etrafında sinc (sinus cardinalis) fonksiyonuna dönüşecektir Serbest uzayda, radardan 4 cm ve 6 cm uzaklığa yerleştirilmiş iki adet noktasal hedef için A-tarama sonrası elde edilen menzil profillerinin grafiksel gösterimi örnek olması amacıyla şekil 2.2 de görülmektedir. Şekil 2.2 İki adet hedef için A-tarama sonrası menzil profili Şekilden de görüleceği gibi hedefler arasındaki mesafe arttıkça elde edilen geri yansıma şiddetleri de o nispette azalmaktadır. A-tarama sonrası farklı iki hedefin menzil profilin çıkarımından sonra, iki farklı konumdan tek bir hedef için tarama sonucunun nasıl oluştuğu incelenmiştir. Problemin düzeneği Şekil 2.3 de gösterilmiştir. Burada, ilk olarak x 1 pozisyonundaki anten için, menzil profili sonrada x 2 pozisyonundaki anten için diğer menzil profilini tanımlanmıştır. 6

7 Şekil 2.3 İki farklı bakış noktası için tek bir noktasal hedefin radarla aydınlatılması Her bir nokta için geri saçılan elektrik alan, E s1(f) ve E s2(f), şu şekilde modellenebilir; E (f) = A exp(-j2kr ) s1 1 1 E (f) = A exp(-j2kr ) s2 2 2 (2.3) Burada A 1 ve A 2, saçılan elektik alanın karmaşık genliğini vermektedir. Bu sinyallerin IFT si alındığında; menzil bölgesindeki saçılan elektrik alanlar aşağıdaki gibi oluşur; E (z)=a δ(z -R ) s1 1 1 E (z)=a δ(z -R ) s2 2 2 (2.4) Dolayısıyla, bu iki sinyalin menzil profilleri şekil 2.4 de gösterildiği gibi oluşur. Şekil 2.4 Tek bir hedef için 2 farklı noktadan elde edilen menzil profili 7

8 2.2 İki Boyutlu YNR Görüntülerinin Elde Edilmesi (B - Tarama) B tarama YNR verisi, A tarama verilerinin belirli bir eksen boyunca yan yana konulmasıyla elde edilir. B tarama işlevini açıklayan geometri Şekil 2.5 de gösterilmektedir. B tarama işlevi monostatik ya da bistatik konfigürasyonlarda olabilir. Radar antenleri genel olarak yüzeye dik olarak tutulur. Şekil 2.5 Monostatik B-tarama geometrisi Monostatik düzenek için geri saçılan sinyal, radar bir doğru boyunca hareket ettiğinden, her bir yatay aralıkta farklı gidiş geliş mesafeleri kat eder. Radarın hareket güzergâhındaki her bir yapay aralık boyunca, her bir noktadaki geri saçılan sinyal, belirli bir frekans bant aralığında toplanır. Her bir noktadaki toplanan geri saçılım sinyalinin ters Fourier dönüşümü alınarak, her bir noktada tek boyutlu (1B) A- tarama menzil profili çıkartılabilir. Elde edilen menzil profilleri yan yana konulduğunda 2B B-tarama YNR görüntüsü oluşturulur. B-tarama düzeninde noktasal bir hedefin derinlik bilgisi; z = v t /2 formülüyle bulunur. Burada v, yer ortamındaki dalga hızını; t, EM dalganın yolculuk zamanını göstermektedir. Yatayda x ve düşeyde z noktasında bulunan noktasal bir hedef için, taramanın her bir i adımında EM dalganın aldığı mesafe z x x ) 2 i = i + ( z 2 i=,1,,n (2.5) şeklinde olur. Dolayısıyla noktasal bir saçıcı, B-tarama YNR görüntüsünde hiperbol olarak görünür (Şekil 2.6). 8

9 Şekil 2.6 B-tarama görüntüsünün genel profili Bu hiperbolun biçimi, gömülü nesnenin derinliğine, radar anteninin demet genişliğine, ortamın iletkenliği ve dielektrik sabitine bağımlıdır. Nesnenin gerçek konumu, aslında bu hiperbolun tepe noktasıdır. 2B bir uzayda yerleştirilmiş iki adet noktasal saçıcı için, B tarama sonrası elde edilen örnek bir görüntü şekil 2.7 de gösterildiği gibi oluşur. Burada menzil, antenden olan uzaklığı gösterirken; çapraz menzil, menzile dik olan ve antenin hareket ettiği eksendir. Şekil 2.7 Belirli bir hat boyunca B tarama sonrası elde edilen B tarama YNR görüntüsü 3. Benzetim Sonuçları Benzetim için aşağıdaki bilgiler kullanıldı: 9

10 1. Toprak yarım uzay olarak tanımlandı. Toprak yalıtkan katsayısı 4 alındı. Kumlu, killi veya kuru toprağın özellikleri de girilebilir. 2. Metal su borusu silindir şeklinde tanımlandı. 3. Suyun yalıtkan katsayısı 8 civarında olduğu için su sızıntısı EM sinyale metal gibi gözükeceğinden su sızıntısı metal olarak tanımlandı. 4. Sızıntıyı tanımlayan metal plake su borusunun üzerinde ya da altında olabilir. 5. YNR sinyal seviyesindeki değişikliklerden yola çıkarak tarama yaptığı için sızıntıyı temsil eden plakanın sinyal seviyesindeki değişimine odaklanıldı. 6. Frekans değişken yapıldı. Frekans taramasına uygun hale getirildi. 7. Benzetim, yaklaşık 15bin bilinmeyenli akım dağılımını hesapladı. 8. Alıcı ve verici anten, bistatik radar konumunda olduğu varsayıldı. Mono-statik modelleme frekans düzleminde oldukça güç olduğu için bu yol seçildi. 9. Alıcı ve verici anten kuplajını indirgemek için dik kutuplu anten yapısı seçildi. Çünkü vericiden çıkan sinyalin direkt alıcıya gitmesi, alıcı antenin yerin altından gelen sinyali işlemesine engel teşkil ediyor. 1. Antenler toprak yüzeyinden 1 cm yukarda kabul edildi. 11. Metal borunun derinliği de 3cm ile 5cm arasında kabul edildi. 12. Frekans aralığı 1-2 GHz alındı. Anten kuplajının toprak üzerinde çok az olduğunu gösteren benzetim sonucu. Dolayısıyla toprakaltından gelecek yansıma, alıcı antende aşağıda hesaplanan değerlerin üzerinde bir sinyal seviyesi çıkartacaktır. 1

11 Şekil 3.1 Bistatik radar YNR için anten kuplajının hesaplanması Şekil 3.2 Metal borunun üzerindeki endüklenmiş akım dağılımı 11

12 Şekil 3.3 Alıcı antenin alış seviyesi toprakaltındaki su borusundan saçılma ile oldukça arttığı benzetim programı ile hesaplanmıştır. Şekil 3.4 Alıcı ve verici anten üzerindeki akım dağılımı. Şekil 3.5 Metal su borusunun üzerindeki su sızıntısı ve elektromagnetik akım dağılımı. 12

13 Şekil 3.6 Metal su borusunun üzerindeki su sızıntısı ve elektromagnetik akım dağılımının toprakaltı görünüşü. Şekil 3.7 Su sızıntısı durumunda alıcı ve verici anten sinyal değerleri. Şekil 3.8 Su sızıntısı borunun altında olması durumunda alıcı ve verici anten akım dağılımları. 13

14 Şekil 3.9 Su sızıntısı borunun altında olması durumunda alıcı ve verici anten akım değerleri. 4. Deney Düzeneği ve Sonuçları Kurulan deney düzeneği aşağıda gösterilmiştir. Şekil 4.1 Kurulan deney düzeneği (makale için hazırlandığından terimler İngilizcedir) Sızıntının olduğu yer kırmızı kesik çizgilerle belirtilmiş olup, 15 dakikadna sonra gözle görünür bir şekilde farkedilmeye başlanmıştır. 14

15 susuz boru Depth; z (m) < > Synthetic Aperture; x (cm) Şekil 4.2 Susuz PVC borudan YNR görüntüsü sulu boru, t= Depth; z (m) < > Synthetic Aperture; x (cm) Şekil 4.3 Su verildikten hemen sonra PVC borudan YNR görüntüsü 15

16 sulu boru, t=15 dk Depth; z (m) < > Synthetic Aperture; x (cm) Şekil 4.4 Su verildikten 15 dakika sonra PVC borudan YNR görüntüsü. sulu boru, t=25 dk (1.5 lt su ilave edildikten hemen sonra) Depth; z (m) < > Synthetic Aperture; x (cm) Şekil 4.5 Su verildikten 25 dakika sonra PVC borudan YNR görüntüsü. 16

17 sulu boru, t=5 dk Depth; z (m) < > Synthetic Aperture; x (cm) Şekil 4.6 Su verildikten 5 dakika sonra PVC borudan YNR görüntüsü. sulu boru, t=165 dk (boruda nerdeyse su yok) Depth; z (m) < > Synthetic Aperture; x (cm) Şekil 4.7 Su verildikten 165 dakika sonra PVC borudan YNR görüntüsü. 17

18 sulu boru, t=19 dk Depth; z (m) < > Synthetic Aperture; x (cm) Şekil 4.8 Su verildikten 19 dakika sonra PVC borudan YNR görüntüsü. 5. Sonuçlar YNR ile toprakaltı su kaçaklarının tespit edilebilineceği 3 boyutlu elektromagnetik benzetim programı aracılığı ile doğrulandı. Benzetim programı frekans taraması için de hazır hale getirildi. Kum havuzundan hazırlanmış bir deney düzeneği kuruldu. Bu deney düzeneğinde plastik su borusundan akan su sızıntısı YNR B-taramasında net bir şekilde görüldü. Sonuçlar bilimsel bir makaleye dönüştürülme aşamasına getirildi. Deney düzeneğinde sinyal gönderme ve alma işlemi için Network Analizörü kullanıldı. Gerçek bir prototip için, alıcı ve verici devrelerinin tasarlanması, bunlara uygun anten yapılarının da hazırlanması gereklidir. Bir sonraki aşamada prototip oluşturmaya yönelik bir proje önerisi sunulacaktır. REFERANSLAR ABUJARAD F., Jöstingmeier A. and Omar A.S., Clutter Removal for Landmine using Different Signal Processing Techniques, Proc. Tenth International Conference on Ground Penetrating Radar, Delft-Netherland, (24) pp: ABUJARAD F. (25a), Nadimy G., Omar A., Clutter Reduction and Detection of Landmine Objects in Ground Penetrating Radar Data using Singular Value Decomposition (SVD), Proc. 3rd international workshop on advanced ground-penetrating radar, Delft- Netherland, (25) pp: ABUJARAD F. (25b), Nadimy G., Omar A., Wavelet Packets for GPR Detection of Non-metallic Anti-personnel Land Mines Based on Higher-Order-Statistic, Proc. 3rd 18

19 International Workshop on Advanced Ground-Penetrating Radar, Delft-Netherland, (25) pp: ABUJARAD F., Omar A., Comparison of Independent-Component-Analysis (ICA) Algorithms for GPR Detection of Non-metallic Land Mines, Proc. SPIE Image and Signal Processing for Remote Sensing XII, Stockholm-Sweden, (26), vol. 6365, pp: ALTUNC B., Eraslan E., Kocaman Y., Bilgisayar Yardımıyla Step Motor Kontrolü, (Bitirme Projesi), Mersin Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl., (26). BLARICUM M. L., Mitra R., A Technique for Extracting the Poles and Residues of a System Directly from its Transient Response, IEEE Trans. Antennas Propag., 23(6), , (1975). BRADLEY M., Witten T., McCummins R., Duncan M., Crowe M. and Stewart S., Mine detection with a ground penetrating synthetic aperture radar, Proc. of SPIE Conference on Detection and Remediation Technologies for Mines and Minelike Target, 438, 11-17, (2). BRUNZELL H., Detection of Shallowly Buried Objects using Impulse Radar, IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 37, , (1999). CAREVIC D., Craig M., Chant I., Modelling GPR Echoes from Land Mines using Linear Combinations of Exponentially Damped Sinusoids, Proc. SPIE AeroSense '97, 379, , (1997). CARIN L., Geng N., McClure M., Sichina J., Nguyen L., Ultra-Wide-Band Synthetic- Aperture Radar for Mine-Field Detection, IEEE Trans Antennas Propagat, 41,18-33, (1999). CHEN V. C., Radar Imaging, Encyclop. of RF and Microw. Engineering, Wiley Washington, (25). CLAERBOUT, J. F., Doherty, S. M., Downward Continuation of Moveout- Corrected Seismograms, Geophysics, 37, , (1972). DANIELS D. J., Surface-Penetrating Radar, IEE Press, London, (1996). DANIELS D. J., Surface-Penetrating Radar, 2nd Edition, IEE Press, London- U.K., (24). FISHER E., McMechan G.A., Annan A. P., Cosway S.W., Examples of Reverse-Time Migration of Single-Channel Ground-Penetrating Radar Profiles, Geophysics, 57, , (1992). GAZDAG J., Wave Equation Migration with the Phase-Shift Method, Geophysics, 43, , (1978). GYNATILAKA A. H., Baertlein B. A., A Subspace Decomposition Technique to Improve GPR Imaging of Anti-personnel Mines, Proc. of SPIE, AeroSense 2: Detect. and Rem. Techn. for Mines and Minelike Targets V, Orlando-USA, (2), vol. 438, pp:

20 HALMAN J. I., Shubert K.A., Ruck G.T., SAR Processing of Ground- Penetrating Radar Data for Buried UXO Detection: Results From A Surface-Based System, IEEE Trans Antennas Propagat, 46, , (1998). HO K. C., Gader P. D., Wilson J. N., Improving Landmine Detection using Frequency Domain Features from Ground Penetrating Radar, Proc. IEEE Int. Geosci. Remote Sensing Symp., IGARSS, Anchorage-Alaska, (24) vol. 3, pp: HO K. C., Gader P. D., Wilson J. N., Glenn T., On the Use of Energy Density Spectra for Discriminating Between Landmines and Clutter Objects, IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium 25, Washington DC-USA, (25) vol. 3B, pp KARLSEN B., Larsen J., Jakobsen K.B., Sorensen H.B.D., Abrahamson S., Antenna Characteristics and Air-Ground Interface Deembedding Methods for Stepped-Frequency Ground Penetrating Radar Measurements, Proc. of SPIE, AeroSense 2: Detect. and Rem. Techn. for Mines and Minelike Targets V, Orlando-USA, (2) vol. 438, pp: KARLSEN B., Larsen J., Sorensen H. B. D., Jakobsen K. B., Comparison of PCA and ICA based Clutter Reduction in GPR Systems for Anti-Personal Landmine Detection, Proc. of 11th IEEE Workshop on Statistical Signal Processing, Singapore, (21) pp: KARLSEN B., Sorensen H. B. D., Larsen J., Jakobsen K. B., Independent Component Analysis for Clutter Reduction in Ground Penetrating Radar Data, Proceedings of the SPIE, AeroSense 22, Orlando-USA, vol. 4742, pp: KEPMEN V. L., Sahli H. and Brooks J., Cornelis J., New Results on Clutter Reduction and Parameter Estimation for Landmine Detection using GPR, GPR 2, Eighth International Conference on Ground Penetrating Radar, Gold Coast-Australia, (2) pp: KEPMEN V. L., Sahli H., Signal Processing Techniques for Clutter Parameters Estimation and Clutter Removal in GPR Data for Landmine Detection, Statistical Signal Processing, 21. Proceedings of the 11th IEEE Signal Processing Workshop, Singapore, (21) pp: KOLBA M. P., Jouny I. I., Clutter Suppression and Feature Extraction for Land Mine Detection Using Ground Penetrating Radar, Antennas and Propagation 23 IEEE Society International Conference, Columbus-USA, (23), vol. 2 pp: KUMARESAN R., Tufts D. W., Estimating the Parameters of Exponentially Damped Sinusoids and Pole-zero Modeling in Noise, IEEE Trans. Acoustic, Speech, Signal Proc., 3(6), , (1982). KUMARESAN R., Tufts D. W., Scharf L. L., A Prony Method for Noisy Data: Choosing the Signal Components and Selecting the Order in Exponential Signal Models, Proc. IEEE, 72(2), , (1984). LANGMAN A., Inggs M.R., A 1-2 GHz SFCW Radar for Landmine Detection, Proceedings of the 1998 South African Symposium on Communications and Signal Processing, COMSIG '98, Rondebosch-South Africa, (1998) pp: LEUSCHEN C. J., Plumb R.G., A Matched-Filter-Based Reverse-Time Migration Algorithm for Ground-Penetrating Radar Data, IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 39, , (21). 2

21 LING H., Cjou R., Lee S.W., Shooting and Bouncing Rays: Calculating the RCS of an Arbitrary Shaped Cavity, IEEE Trans Antennas Propagat., 37, , (1989). LIU J. X., Wu R. B., Li T., Li H. Y., Zhang B., Huang J. X., Reference Data Selection for Ground Bounce Removal with Ground Penetrating Radar, Proc. of IRS 25, Berlin- Germany, (25) pp: LUO Y., Fang G., GPR Clutter Reduction and Buried Target Detection By Improved Kalman Filter Technique, Proceedings of the Fourth International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Guangzhou, (25) pp: MERWE A. V., Gupta I.J., A Novel Signal Processing Technique for Clutter Reduction in GPR Measurements of Small, Shallow Land Mines, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 38(6), , (2). MONTOYA T.P., Smith G.S., Land Mine Detection Using a Ground- Penetrating Radar Based on Resistively Loaded Vee Dipoles, IEEE Trans Antennas Propagat, 47, , (1999). NAG S., Peters Jr. L., Radar Images of Penetrable Targets Generated from Ramp Profile Functions, IEEE Trans Antennas Propagat, 49, 32 4, (21). OGUZ U., Gurel L., Modeling of Ground Penetrating Radar Antennas with Shields and Simulated Absorbers, IEEE Trans. Anten. Propag., 49(11), , (22). OZDEMIR C., Ling H., An Experimental Investigation of Buried Object Imaging in A Homogeneous Medium Using Synthetic Aperture Radar Concepts, Microwave Opt. Tech. Letters, 48(6), , (26). OZDEMİR C., Demirci S., Yigit E., Kavak A., A Hyperbolic Summation Method to Focus B-Scan Ground Penetrating Radar Images: An Experimental Study with a Stepped Frequency System, Microw. Opt. Tech. Letters, 49, , (27). PAPOULIS A., The Fourier Integral and its Applications, McGraw-Hill, United States, 1962, Reprinted (1987). PAPOULIS, A., Probability, Random Variables, and Stochastic Processes, 3rd edition, McGraw-Hill, (1991). PETERS L., Daniels J.J., Young J.D., Ground Penetrating Radar as a Subsurface Environmental Sensing Tool, Proc. IEEE, 82, , (1994). PHAM D. T., Garrat P., Jutten C., Separation of a Mixture of Independent Sources Through a Maximum Likelihood Approach, Proc. EUSIPCO 92, Brussels-Belgium, (1992), vol. 2 pp: ROTH F., Van Genderen P., Verhaegen M., Convolutional Models for Buried Target Characterization with Ground Penetrating Radar, IEEE Trans. Anten. Propag., 53(11), , (25). RYAN J., Africa s Deadly Legacy, The Argus, pp. 3, (1994). 21

22 SOUMEKH M., Synthetic Aperture Radar Signal Processing, Wiley- Interscience, NY, United States, (22). STOLT, R. H., Migration by Fourier transform, Geophysics, 43, 23-48, (1978). SULLIVAN A., Damarla R., Geng N., Dong Y., Carin L., Ultra Wide-Band Synthetic Aperture Radar for Detection of Unexploded Ordnance: Modeling and Measurements, IEEE Trans Antennas Propagat, 48, , (2). TJORA F. S., Eide E., Lundheim L., Evaluation of Methods for Ground Bounce Removal in GPR Utility Mapping, 1th International Conference on Ground Penetrating Radar, Delft-Netherland, (24) pp: 1-4. Trademark (4/24/27). CSG, Computer Support Group, Inc. And CSGNetwork.Com, Erişim: (24 Nisan 27). VITEBSKIY S., Carin L., Ressler M., Le F., Ultrawide-Band, Short-Pulse Ground- Penetrating Radar: Simulation and Measurement, IEEE Trans Geosci Remote Sensing, 35, , (1997). XU X., Miller E. L., Rappaport C. M., Statistically-based Sequential Detection of Buried Mines from Array Ground Pencetrating Radar Data, Proc. SPIE AeroSense Detection and Remediation Tehnologies for Mines and Minelike Targets IV, Orlando-FL, (1999) vol. 371 pp: XU X., Miller E. L., Rappaport C. M. and Sower G. D., Statistical Method to Detect Subsurface Objects Using Array Ground Penetrating Radar Data, IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 4(4), , (22). YIGIT E., Demirci S., Ozdemir C., Kavak A., A Synthetic Aperture Radar based Focusing Algorithm for B-Scan Ground Penetrating Radar Imagery, Microw. Opt. Tech. Letters, baskıda, (27). ZHAO A., Jiang Y., Wang W., Exploring Independent Component Analysis for GPR Signal Processing, Progress in Electromagnetics Research Symposium, Hangzhou-China, (25) pp: ZOUBIR A. M., Chant I. J., Brown C. L., Signal Processing Techniques for Landmine Detection Using Impulse Ground Penetrating Radar, IEEE Sensors Journal, 2(1), 41-45, (22). 22

ELEKTROMAGNETİK ALAN ÖLÇÜMLERİYLE YERALTINDAKİ NESNELERİN TESPİT EDİLMESİ VE YERE NÜFUZ EDEN RADAR (YNR) GÖRÜNTÜLERİNİN ELDE EDİLMESİ

ELEKTROMAGNETİK ALAN ÖLÇÜMLERİYLE YERALTINDAKİ NESNELERİN TESPİT EDİLMESİ VE YERE NÜFUZ EDEN RADAR (YNR) GÖRÜNTÜLERİNİN ELDE EDİLMESİ ELEKTROMAGNETİK ALAN ÖLÇÜMLERİYLE YERALTINDAKİ NESNELERİN TESPİT EDİLMESİ VE YERE NÜFUZ EDEN RADAR (YNR) GÖRÜNTÜLERİNİN ELDE EDİLMESİ ENES YİĞİT MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

Mayın Tespit Sistemlerinin Elektromanyetik Olarak Modellenmesi

Mayın Tespit Sistemlerinin Elektromanyetik Olarak Modellenmesi Mayın Tespit Sistemlerinin Elektromanyetik Olarak Modellenmesi Uğur OĞUZ 1 ve Levent GÜREL 2 Öz Bu bildiride yere nüfuz eden radar (ground penetrating radar: GPR) sistemlerinin modellenmesi ve benzetimlerine

Detaylı

Dr. Enes YİĞİT. 1. Doğum Tarihi: 31.12.1981. 2. Öğrenim Durumu:

Dr. Enes YİĞİT. 1. Doğum Tarihi: 31.12.1981. 2. Öğrenim Durumu: Dr. Enes YİĞİT 1. Doğum Tarihi: 31.12.1981 2. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mersin Üniversitesi 2004 Y.Lisans Elektrik Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Kara Mayınlarını Tespit Eden Radarların Tasarımı ve Elektromanyetik Olarak Modellenmesi

Kara Mayınlarını Tespit Eden Radarların Tasarımı ve Elektromanyetik Olarak Modellenmesi Kara Mayınlarını Tespit Eden Radarların Tasarımı ve Elektromanyetik Olarak Modellenmesi Levent GÜREL ve Uğur OĞUZ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Bilkent Universitesi, Ankara lgurel@bilkent.edu.tr.

Detaylı

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü oner@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Mustafa Mengüç ÖNER 2. Doğum Tarihi : 01.02.1977 3. Unvanı : Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM

Detaylı

Elena Battini SÖNMEZ Önder ÖZBEK N. Özge ÖZBEK. 2 Şubat 2007

Elena Battini SÖNMEZ Önder ÖZBEK N. Özge ÖZBEK. 2 Şubat 2007 AVUÇ İZİ VE PARMAK İZİNE DAYALI BİR BİYOMETRİK TANIMA SİSTEMİ Elena Battini SÖNMEZ Önder ÖZBEK N. Özge ÖZBEK İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 2 Şubat 2007 Biyometrik Biyometrik, kişileri

Detaylı

TELSİZ SİSTEMLER İÇİN AKILLI ANTENLER VE YAYILIM

TELSİZ SİSTEMLER İÇİN AKILLI ANTENLER VE YAYILIM DERS BİLGİLERİ Ders TELSİZ SİSTEMLER İÇİN AKILLI ANTENLER VE YAYILIM Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE523 Bahar 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 7 Aktif Alıcılar ve Uygulamaları (SONAR, RADAR, SAR, LiDAR) Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr SONAR (SOund Navigation And Ranging) Ses dalgaları ölçümüne dayanır

Detaylı

ARACA MONTELİ İLERİ BAKAN YERE NÜFUZ EDEN RADAR SİSTEMLERİNİN ZUSF YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ

ARACA MONTELİ İLERİ BAKAN YERE NÜFUZ EDEN RADAR SİSTEMLERİNİN ZUSF YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ ARACA MONTELİ İLERİ BAKAN YERE NÜFUZ EDEN RADAR SİSTEMLERİNİN ZUSF YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ M. Burak Özakın (a), Serkan Aksoy (a), A. Serdar Türk (b), M. Dağcan Şentürk (b) (a) Gebze Teknik Üniversitesi,

Detaylı

YÜZEYALTI GÖRÜNTÜLEME SENARYOLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN İKİ BOYUTLU (2B) FDTD TABANLI BİR SİMÜLASYON PROGRAMI

YÜZEYALTI GÖRÜNTÜLEME SENARYOLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN İKİ BOYUTLU (2B) FDTD TABANLI BİR SİMÜLASYON PROGRAMI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2011 YÜZEYALTI GÖRÜNTÜLEME SENARYOLARI İÇİN GELİŞTİRİLEN İKİ BOYUTLU (2B) FDTD TABANLI BİR SİMÜLASYON PROGRAMI Esin KARPAT *

Detaylı

USMOS 2011 ODTÜ, ANKARA

USMOS 2011 ODTÜ, ANKARA KUVAZİ-STATİK ZAMAN UZAYI SONLU FARKLAR YÖNTEMİ İLE DALGA DENKLEMİ TABANLI İKİ BOYUTLU KARTEZYEN KOORDİNATLARDA DÜŞÜK FREKANSLI METAL DETEKTÖRÜ BENZETİMİ Mehmet Burak Özakın, Serkan Aksoy Gebze Yüksek

Detaylı

SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ

SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ Doç. Dr. Serkan AKSOY T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - (GYTE) Elektronik Mühendisliği Bölümü E-mail: saksoy@gyte.edu.tr SUNUM PLANI 1. Eğitim Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE529 Güz 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

Doğrudan Dizi Geniş Spektrumlu Sistemler Tespit & Karıştırma

Doğrudan Dizi Geniş Spektrumlu Sistemler Tespit & Karıştırma Doğrudan Dizi Geniş Spektrumlu Sistemler Tespit & Karıştırma Dr. Serkan AKSOY Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Bölümü saksoy@gyte.edu.tr Geniş Spektrumlu Sistemler Geniş Spektrumlu

Detaylı

RCS Hesaplamalarının Stealth Tekniklerinin Geliştirilmesi veya Etkisizleştirilmesinde Kullanımı ve Radar Tasarımı

RCS Hesaplamalarının Stealth Tekniklerinin Geliştirilmesi veya Etkisizleştirilmesinde Kullanımı ve Radar Tasarımı RCS Hesaplamalarının Stealth Tekniklerinin Geliştirilmesi veya Etkisizleştirilmesinde Kullanımı ve Radar Tasarımı Levent GÜREL ve Hakan BAĞCI Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Bilkent Universitesi,

Detaylı

Radar Denklemi P = Radar işareti Radar Vericisi. RF Taşıyıcı. Radar Alıcısı. EM Alıcı işleyici. Veri işleyici. Radar Ekranı

Radar Denklemi P = Radar işareti Radar Vericisi. RF Taşıyıcı. Radar Alıcısı. EM Alıcı işleyici. Veri işleyici. Radar Ekranı Radar Denklemi Radar işareti Radar Vericisi RF Taşıyıcı EM Alıcı işleyici Radar Alıcısı Veri işleyici Radar Ekranı P = r P t G G t (4 ) r 3 R 4 2 Radar Denklemi ve Radar Kesit Alanı P = r P t G G t (4

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Electrical and Computer The University of Texas at Austin 1998

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Electrical and Computer The University of Texas at Austin 1998 CANER ÖZDEMİR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖL. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÇİFTLİKKÖY, MERSİN 33343 TEL: (324) 361-0001 /7150 FAX: (324) 361-0032 E-POSTA: cozdemir@mersin.edu.tr EĞİTİM Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Askeri Hedeflerin Radar Ara Kesitlerinin (RCS) Hesaplanması ve Görünmezlik (Stealth) Tekniklerinin Geliştirilmesi

Askeri Hedeflerin Radar Ara Kesitlerinin (RCS) Hesaplanması ve Görünmezlik (Stealth) Tekniklerinin Geliştirilmesi Askeri Hedeflerin Radar Ara Kesitlerinin (RCS) Hesaplanması ve Görünmezlik (Stealth) Tekniklerinin Geliştirilmesi RCS Hesaplamaları Levent GÜREL 1 Uçak, helikopter, roket veya gemi gibi büyük geometrilerin

Detaylı

Doç. Dr. ALİ CAFER GÜRBÜZ

Doç. Dr. ALİ CAFER GÜRBÜZ Doç. Dr. ALİ CAFER GÜRBÜZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Söğütözü Cad. No: 43, Söğütözü, Ankara Tel: 0312 2924323, Email: acgurbuz@etu.edu.tr 1. EĞİTİM:

Detaylı

Degree Department/Program University Year Professor Consultant Consultant Consultant Visitor Researcher Associate Professor Assistant Professor

Degree Department/Program University Year Professor Consultant Consultant Consultant Visitor Researcher Associate Professor  Assistant Professor CANER ÖZDEMİR ENGINEERING FACULTY ZİRVE UNİVERSITY KIZILHİSAR CAMPUS, GAZİANTEP 27260 TEL: (342) 211-6789 /7150 FAX: (342) 211-6677 E- POSTA: caner.ozdemir@zirve.edu.tr EDUCATION Degree Department/Program

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 427-435, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi EFFECT OF THE FEED LINE ON THE RADIATION PATTERN OF THE SMALL

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ Doktora Yeterlik Sınavı, başvurunun yapıldığı ve Doktora Yeterlik Komitesi nin başvuruyu onayladığı dönemdeki, dönem sonu sınavlarının

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Görüntüleme Radarları ve İşaret İşleme Course Name Imaging Radars and Signal Processing Kodu (Code) TEL5 Lisansüstü Program

Detaylı

Geliştirilmiş Fisher Ayraç Kriteri Kullanarak Hiperspektral Görüntülerde Sınıflandırma

Geliştirilmiş Fisher Ayraç Kriteri Kullanarak Hiperspektral Görüntülerde Sınıflandırma Geliştirilmiş Fisher Ayraç Kriteri Kullanarak Hiperspektral Görüntülerde Sınıflandırma Mustafa TEKE, Dr. Ufuk SAKARYA TÜBİTAK UZAY IEEE 21. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı (SİU 2013),

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması

LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması Emre GÜLLÜOĞLU, Alptuğ Özer YÜKSEL,

Detaylı

Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları

Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dijital Sinyal İşleme COMPE 463 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 1.Deneyin Adı: Zamana bağlı ısı iletimi. 2. Deneyin

Detaylı

MIMO Radarlarda Hedef Tespiti için Parametrik Olmayan Adaptif Tekniklerin Performans Değerlendirilmesi

MIMO Radarlarda Hedef Tespiti için Parametrik Olmayan Adaptif Tekniklerin Performans Değerlendirilmesi MIMO Radarlarda Hedef Tespiti için Parametrik Olmayan Adaptif Tekniklerin Performans Değerlendirilmesi Nefiye ERKAN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi Eti Mh, Yükseliş Sk, Maltepe,

Detaylı

Ofset Besleme Hatlı Eğik Açıklık Kuplajlı Yığın Mikroşerit Anten Tasarımı Offset Feed Line Inclined Aperture Coupled Stacked Microstrip Antenna Design

Ofset Besleme Hatlı Eğik Açıklık Kuplajlı Yığın Mikroşerit Anten Tasarımı Offset Feed Line Inclined Aperture Coupled Stacked Microstrip Antenna Design Ofset Besleme Hatlı Eğik Açıklık Kuplajlı Yığın Mikroşerit Anten Tasarımı Offset Feed Line Inclined Aperture Coupled Stacked Microstrip Antenna Design Faruk Öztürk 1, Erdem Yazgan 2 1 Elektrik-Elektronik

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ BİLGİSAYARLI GÖRÜ VE SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİYLE ARAZİ KULLANIMININ OTOMATİK OLARAK BULUNMASI

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ BİLGİSAYARLI GÖRÜ VE SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİYLE ARAZİ KULLANIMININ OTOMATİK OLARAK BULUNMASI PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ BİLGİSAYARLI GÖRÜ VE SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİYLE ARAZİ KULLANIMININ OTOMATİK OLARAK BULUNMASI Proje Yüklenicisi: Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

91-03-01-529 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME (Digital Image Processing)

91-03-01-529 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME (Digital Image Processing) 91-03-01-529 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME (Digital Image Processing) Dersi Veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybars UĞUR Ders Web Sayfası : http://yzgrafik.ege.edu.tr/~ugur 1 Amaçlar Öğrencileri Matlab gibi teknik

Detaylı

: ahabes@nny.edu.tr, asuman83@gmail.com. 2006 2013 Gazi Üniversitesi Araş. Gör. 4. Eğitim Derece Alan Üniversite Yıl

: ahabes@nny.edu.tr, asuman83@gmail.com. 2006 2013 Gazi Üniversitesi Araş. Gör. 4. Eğitim Derece Alan Üniversite Yıl Özgeçmiş - CV Yrd. Doç. Dr. Asuman SAVAŞCIHABEŞ 1. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Unvanı Adres :Asuman SAVAŞCIHABEŞ :Yrd.Doç.Dr. :Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği ANTENLER Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Ders içeriği BÖLÜM 1: Antenler BÖLÜM 2: Antenlerin Temel Parametreleri BÖLÜM 3: Lineer Tel Antenler BÖLÜM 4: Halka Antenler

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK GENİŞ BANTLI RADAR İLE GİZLENMİŞ HEDEF TESPİT VE TAKİBİ İÇİN GÖRÜNTÜLEME ALGORİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ MELEK ORHAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK

Detaylı

RÜZGAR TRİBÜNLERİNİN RADARLARA ETKİSİNİN ANALİZİ

RÜZGAR TRİBÜNLERİNİN RADARLARA ETKİSİNİN ANALİZİ RÜZGAR TRİBÜNLERİNİN RADARLARA ETKİSİNİN ANALİZİ Deniz BÖLÜKBAŞ (a), Uğur SAYNAK (a), Alper ÇOLAK (a), İ. Hakkı TAYYAR (a),(b), Caner ÖZDEMİR (a),(c) (a) TÜBİTAK MAM, Bilişim Teknolojileri Enstitüsü, 41470,

Detaylı

H a t ı r l a t m a : Şimdiye dek bilmeniz gerekenler: 1. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar ve ışık

H a t ı r l a t m a : Şimdiye dek bilmeniz gerekenler: 1. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar ve ışık H a t ı r l a t m a : Şimdiye dek bilmeniz gerekenler: 1. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar ve ışık 2. Ahenk ve ahenk fonksiyonu, kontrast, görünebilirlik 3. Girişim 4. Kırınım 5. Lazer, çalışma

Detaylı

İRİSTEN KİMLİK TANIMA SİSTEMİ

İRİSTEN KİMLİK TANIMA SİSTEMİ ÖZEL EGE LİSESİ İRİSTEN KİMLİK TANIMA SİSTEMİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Ceren KÖKTÜRK Ece AYTAN DANIŞMAN ÖĞRETMEN: A.Ruhşah ERDUYGUN 2006 İZMİR AMAÇ Bu çalışma ile, güvenlik amacıyla kullanılabilecek bir

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği

Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği Gürol Erdoğan 1, Mustafa Yıldız 1, Mehmet Erdem Türsem 2, Selahattin Kuru 1 1 Enformatik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Işık Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

Geçici ISO 9613-2 Standardının Detayları

Geçici ISO 9613-2 Standardının Detayları TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Geçici ISO 9613-2

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

DR. ABDURRAHİM TOKTAŞ

DR. ABDURRAHİM TOKTAŞ DR. ABDURRAHİM TOKTAŞ Adres : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü, Yunus Emre Yerleşkesi, 70100, Karaman Telefon : +90 338 226 20 00/5156

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Olcay Taner Yıldız. 2. Doğum Tarihi : 15.05.1976. 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Olcay Taner Yıldız. 2. Doğum Tarihi : 15.05.1976. 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Olcay Taner Yıldız 2. Doğum Tarihi : 15.05.1976 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y.

Detaylı

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI Hatice YANIKOĞLU a, Ezgi ÖZKARA a, Mehmet YÜCEER a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

Metal Dedektörleri Teknik Değerlendirme ve Örnek Bir Modelleme Uygulaması

Metal Dedektörleri Teknik Değerlendirme ve Örnek Bir Modelleme Uygulaması Metal Dedektörleri Teknik Değerlendirme ve Örnek Bir Modelleme Uygulaması Serkan AKSOY Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektromanyetik bir indüksiyon sistemi olan metal

Detaylı

DR. ABDURRAHİM TOKTAŞ

DR. ABDURRAHİM TOKTAŞ DR. ABDURRAHİM TOKTAŞ Adres : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü, Yunus Emre Yerleşkesi, 70100, Karaman Telefon : +90 338 226 20 00/5156

Detaylı

Çift Tonlu Çoklu Frekans Kodlama Sisteminin Optimize Edilmesi

Çift Tonlu Çoklu Frekans Kodlama Sisteminin Optimize Edilmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Çift Tonlu Çoklu Frekans Kodlama Sisteminin Optimize Edilmesi Halil Kaygısız 1, Abdülkadir Çakır 2 Özet Çift Tonlu Çoklu Frekans (Dual Tone Multi

Detaylı

DÜZGÜN DOĞRUSAL ANTEN DİZİLERİNDE EN BÜYÜK OLABİLİRLİK YÖNTEMİ KULLANARAK GELİŞ AÇISI BELİRLENMESİ

DÜZGÜN DOĞRUSAL ANTEN DİZİLERİNDE EN BÜYÜK OLABİLİRLİK YÖNTEMİ KULLANARAK GELİŞ AÇISI BELİRLENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 37-43 Ekim 2002 DÜZGÜN DOĞRUSAL ANTEN DİZİLERİNDE EN BÜYÜK OLABİLİRLİK YÖNTEMİ KULLANARAK GELİŞ AÇISI BELİRLENMESİ (DIRECTION OF

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği ANTENLER Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Ders içeriği BÖLÜM 1: Antenler BÖLÜM 2: Antenlerin Temel Parametreleri BÖLÜM 3: Lineer Tel Antenler BÖLÜM 4: Halka Antenler

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

Coğrafi Veri Üretimi Bakış Açısı İle TÜBİTAK UZAY daki Uzaktan Algılama Araştırmaları

Coğrafi Veri Üretimi Bakış Açısı İle TÜBİTAK UZAY daki Uzaktan Algılama Araştırmaları Coğrafi Veri Üretimi Bakış Açısı İle TÜBİTAK UZAY daki Uzaktan Algılama Araştırmaları Sunan: Dr. Ufuk SAKARYA TÜBİTAK UZAY Katkıda Bulunanlar: Mustafa Teke, Can Demirkesen, Ramazan Küpçü, Hüsne Seda Deveci,

Detaylı

Plazma İletiminin Optimal Kontrolü Üzerine

Plazma İletiminin Optimal Kontrolü Üzerine Plazma İletiminin Optimal Kontrolü Üzerine 1 Yalçın Yılmaz, 2 İsmail Küçük ve 3 Faruk Uygul *1 Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Mathematics, Sakaya University, Sakarya, Turkey 2 Faculty of Chemical

Detaylı

Mehmet Sönmez 1, Ayhan Akbal 2

Mehmet Sönmez 1, Ayhan Akbal 2 TAM DALGA BOYU DİPOL ANTEN İLE YARIM DALGA BOYU KATLANMIŞ DİPOL ANTENİN IŞIMA DİYAGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Mehmet Sönmez 1, Ayhan Akbal 2 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Fırat Üniversitesi

Detaylı

Sahne Geçişlerinin Geometrik Tabanlı olarak Saptanması

Sahne Geçişlerinin Geometrik Tabanlı olarak Saptanması Sahne Geçişlerinin Geometrik Tabanlı olarak Saptanması 1 Giriş Binnur Kurt, H. Tahsin Demiral, Muhittin Gökmen İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Maslak, 80626 İstanbul {kurt,demiral,gokmen}@cs.itu.edu.tr

Detaylı

SAYISAL GÖRÜNTÜİŞLEME (Digital Image Processing)

SAYISAL GÖRÜNTÜİŞLEME (Digital Image Processing) 91-03-01-529 SAYISAL GÖRÜNTÜİŞLEME (Digital Image Processing) Dersi Veren Öğretim Üyesi Y. Doç. Dr. Aybars UĞUR Ders Web Sayfası : http://yzgrafik.ege.edu.tr/~ugur 29.09.2009 Y. Doç. Dr. Aybars UĞUR (529

Detaylı

Güz Dönemi Zorunlu Dersleri

Güz Dönemi Zorunlu Dersleri T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Güz Dönemi Zorunlu Dersleri EEBM 501 İleri Mühendislik Matematiği

Detaylı

İTÜ Bilişim Enstitüsü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Toplantı No: 228, 09 Mayıs 2011, Bilişim Enstitüsü

İTÜ Bilişim Enstitüsü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Toplantı No: 228, 09 Mayıs 2011, Bilişim Enstitüsü İTÜ Bilişim Enstitüsü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Toplantı No: 228, 09 Mayıs 2011, Bilişim Enstitüsü İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü nün Yönetim Kurulu 228 sıra sayılı toplantısı, 09

Detaylı

Sürekli Dalga (cw) ve frekans modülasyonlu sürekli dalga (FM-CW) radarları

Sürekli Dalga (cw) ve frekans modülasyonlu sürekli dalga (FM-CW) radarları Sürekli Dalga (cw) ve frekans modülasyonlu sürekli dalga (FM-CW) radarları Basit CW Radar Blok Diyagramı Vericiden f 0 frekanslı sürekli dalga gönderilir. Hedefe çarpıp saçılan sinyalin bir kısmı tekrar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çetin KURNAZ Doğum Tarihi: 1 Ekim 1978 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

YAPI DENETİM SEKTÖRÜNDE YER RADARI YÖNTEMİ

YAPI DENETİM SEKTÖRÜNDE YER RADARI YÖNTEMİ Yapı Denetim Sektöründe Yer Radarı Yöntemi YAPI DENETİM SEKTÖRÜNDE YER RADARI YÖNTEMİ Selma KADIOĞLU*,**, Büşra Bihter DEMİRCİ*** * Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Dahili Bobinlerin En İyi İçsel Sinyal/Gürültü Oranı Kullanılarak Değerlendirilmesi

Dahili Bobinlerin En İyi İçsel Sinyal/Gürültü Oranı Kullanılarak Değerlendirilmesi Dahili Bobinlerin En İyi İçsel Sinyal/Gürültü Oranı Kullanılarak Değerlendirilmesi Yiğitcan Eryaman 1, Haydar Çelik 1, Ayhan Altıntaş 1, Ergin Atalar 1,2 1 Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt tabakalarını etkilemez. Yani su dalgaları yüzey dalgalarıdır.

Detaylı

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI Uğur Arıdoğan (a), Melin Şahin (b), Volkan Nalbantoğlu (c), Yavuz Yaman (d) (a) HAVELSAN A.Ş.,

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Dairesel Dalga Kılavuzlarının 2 Boyutlu FDTD Yöntemi le Modellenmesi

Dairesel Dalga Kılavuzlarının 2 Boyutlu FDTD Yöntemi le Modellenmesi Dairesel Dalga Kılavuzlarının 2 Boyutlu FDTD Yöntemi le Modellenmesi Yavuz EROL, Hasan H. BALIK Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli i Bölümü 23119 Elazı yerol@firat.edu.tr, hasanbalik@gmail.com

Detaylı

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sistem Modelleme ve Simülasyon SE 360 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

L1, L2 ve L5 Frekanslarında Çalışan Üç Katmanlı Mikroşerit GPS Anteni Tasarımı

L1, L2 ve L5 Frekanslarında Çalışan Üç Katmanlı Mikroşerit GPS Anteni Tasarımı L1, L2 ve L5 Frekanslarında Çalışan Üç Katmanlı Mikroşerit GPS Anteni Tasarımı Sertaç ERDEMİR 1 Asım Egemen YILMAZ * Özet: Bu çalışmada Küresel Konumlandırma Sistemleri ölçümlerindeki kullanımı gittikçe

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca, İZMİR

Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca, İZMİR Yerbilimleri, 29 (2), 37 52 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Yer radarı modellemesinde

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Tolga YÜKSEL Ünvanı Birimi Doğum Tarihi Yrd. Doç. Dr. Mühendislik Fakültesi/ Elektrik Elektronik Mühendisliği 23.10.1980

Detaylı

EKDZ Modelinin Çoklu Kırınım İçeren bir Senaryoya Uygulanması

EKDZ Modelinin Çoklu Kırınım İçeren bir Senaryoya Uygulanması BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 15(1) 59-66 (2013) EKDZ Modelinin Çoklu Kırınım İçeren bir Senaryoya Uygulanması Mehmet Barış TABAKCIOĞLU 1,*, Ahmet CANSIZ 2 1 Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu

Detaylı

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ M.Ö.Arısoy, İ.Akkaya ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

USMOS 2013 ODTÜ, ANKARA BİLİNEN ALICI VE VERİCİ POZİSYONLARI İÇİN YANSIMA MERKEZİNİN KESTİRİMİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

USMOS 2013 ODTÜ, ANKARA BİLİNEN ALICI VE VERİCİ POZİSYONLARI İÇİN YANSIMA MERKEZİNİN KESTİRİMİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA BİLİNEN ALICI VE VERİCİ POZİSYONLARI İÇİN YANSIMA MERKEZİNİN KESTİRİMİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Kamil Yavuz Kapusuz (a), Ali Kara (b) (a) Atılım Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kızılcaşar

Detaylı

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. 6. Osiloskop Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. Osiloskoplar üç gruba ayrılabilir; 1. Analog osiloskoplar 2. Dijital osiloskoplar

Detaylı

2-BOYUTLU SEYREK ÖZBAĞLANIMLI MODELLEME İLE RADAR HEDEF SINIFLANDIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ. Koray SARIKAYA

2-BOYUTLU SEYREK ÖZBAĞLANIMLI MODELLEME İLE RADAR HEDEF SINIFLANDIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ. Koray SARIKAYA İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2-BOYUTLU SEYREK ÖZBAĞLANIMLI MODELLEME İLE RADAR HEDEF SINIFLANDIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Koray SARIKAYA Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim

Detaylı

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler Buraya dek sınırsız ortamlarda tek başına bulunan antenlerin ışıma alanları incelendi. Anten yakınında bulunan başka bir ışınlayıcı ya da bir yansıtıcı,

Detaylı

Wavelet Transform and Applications. A. Enis Çetin Bilkent Üniversitesi

Wavelet Transform and Applications. A. Enis Çetin Bilkent Üniversitesi Wavelet Transform and Applications A. Enis Çetin Bilkent Üniversitesi Multiresolution Signal Processing Lincoln idea by Salvador Dali Dali Museum, Figueres, Spain M. Mattera Multi-resolution signal and

Detaylı

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1078 [1025] LANDSAT 8'İN ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ KIYI ÇİZGİSİNİN AYLIK DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1 Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA FOTOYORUMLAMA VE UZAKTAN ALGILAMA (Photointerpretation and Remote Sensing) 1 Algılama sistemleri Pasif sistemler Aktif sistemler 2 Uzaktan algılama sistemleri: Elektromanyetik spektrum ve algılama sistemi

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI Programa Kabul Lisansüstü Danışmanı nın belirlenmesi Kayıt Tez Danışmanı Tez Konusu 1. Yarıyıl Ders 2. Yarıyıl Ders Tez Danışmanı ve Tez Konusu

Detaylı

WLAN Kanalları İçin Bant Durduran Frekans Seçici Yüzey Tasarımı

WLAN Kanalları İçin Bant Durduran Frekans Seçici Yüzey Tasarımı WLAN Kanalları İçin Bant Durduran Frekans Seçici Yüzey Tasarımı 1 İfakat Merve Bayraktar, 2 Nursel Akçam ve 2 Funda Ergün Yardım 1 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, Türkiye 2 Gazi Üniversitesi, Ankara,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: İsmail Avcıbaş 2. Doğum Tarihi: 25.04.1967 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: İsmail Avcıbaş 2. Doğum Tarihi: 25.04.1967 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: İsmail Avcıbaş 2. Doğum Tarihi: 25.04.1967 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 1992 Y. Lisans Elektronik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 4 Pasif - Aktif Alıcılar, Çözünürlük ve Spektral İmza Kavramları Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr Pasif Aktif Alıcılar Pasif alıcılar fiziksel ortamdaki bilgileri

Detaylı

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Gizem Pekküçük, İbrahim Uzar, N. Özlem Ünverdi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi gizem.pekkucuk@gmail.com,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Anten Parametrelerinin Temelleri Samet YALÇIN Anten Parametrelerinin Temelleri GİRİŞ: Bir antenin parametrelerini tanımlayabilmek için anten parametreleri gereklidir. Anten performansından

Detaylı

EEM 452 Sayısal Kontrol Sistemleri /

EEM 452 Sayısal Kontrol Sistemleri / EEM 452 Sayısal Kontrol Sistemleri / Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU Bahar 2016 257 4010-1625, hacirif@beun.edu.tr EEM452 Sayısal Kontrol Sistemleri (3+0+3) Zamanda Ayrık Sistemlerine Giriş. Sinyal değiştirme,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ Ders List ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ 17.11.2016 Yüksek Lisans Dersleri Kod Ders Adı Ders Adı (EN) T U L K AKTS MTK501 Reel

Detaylı

Geometrik Optik ve Uniform Kırınım Teorisi ile Kapsama Alanı Haritalanması

Geometrik Optik ve Uniform Kırınım Teorisi ile Kapsama Alanı Haritalanması Geometrik Optik ve Uniform Kırınım Teorisi ile Kapsama Alanı Haritalanması - ST Mühendislik Dr. Mehmet Baris TABAKCIOGLU Bursa Teknik Üniversitesi İçerik Hesaplamalı Elektromanyetiğe Genel Bakış Elektromanyetik

Detaylı

GÖRÜNTÜSÜ ALINAN BİR NESNENİN REFERANS BİR NESNE YARDIMIYLA BOYUTLARININ, ALANININ VE AÇISININ HESAPLANMASI ÖZET ABSTRACT

GÖRÜNTÜSÜ ALINAN BİR NESNENİN REFERANS BİR NESNE YARDIMIYLA BOYUTLARININ, ALANININ VE AÇISININ HESAPLANMASI ÖZET ABSTRACT GÖRÜNTÜSÜ ALINAN BİR NESNENİN REFERANS BİR NESNE YARDIMIYLA BOYUTLARININ, ALANININ VE AÇISININ HESAPLANMASI Hüseyin GÜNEŞ 1, Alper BURMABIYIK 2, Semih KELEŞ 3, Davut AKDAŞ 4 1 hgunes@balikesir.edu.tr Balıkesir

Detaylı

Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı (EE 531) Ders Detayları

Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı (EE 531) Ders Detayları Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı (EE 531) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Antenler ve Radyo Dalga Yayılımı EE 531 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul

Detaylı

DOÇ. DR. BANU UZUN Işık Üniversitesi Matematik Bölümü

DOÇ. DR. BANU UZUN Işık Üniversitesi Matematik Bölümü DOÇ. DR. BANU UZUN Işık Üniversitesi Matematik Bölümü buzun@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Banu UZUN 2. Doğum Tarihi : 22.09.1971 3. Ünvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE

Detaylı

SENTEZ TABANLI YAZILIM MİMARİSİ TASARIM YAKLAŞIMININ ESSENCE ÇERÇEVESİYLE MODELLENMESİ

SENTEZ TABANLI YAZILIM MİMARİSİ TASARIM YAKLAŞIMININ ESSENCE ÇERÇEVESİYLE MODELLENMESİ SENTEZ TABANLI YAZILIM MİMARİSİ TASARIM YAKLAŞIMININ ESSENCE ÇERÇEVESİYLE MODELLENMESİ G Ö R K E M G I R AY, T U R K E Y B E D I R T E K I N E R D O G A N, W A G E N I N G E N U N I V E R S I T Y, N E

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Göksel Günlü Doğum Tarihi: 04 12 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektr. Muh. Gazi Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

Uzaktan Algılama Uygulamaları

Uzaktan Algılama Uygulamaları Aksaray Üniversitesi Uzaktan Algılama Uygulamaları Doç.Dr. Semih EKERCİN Harita Mühendisliği Bölümü sekercin@aksaray.edu.tr 2010-2011 Bahar Yarıyılı Uzaktan Algılama Uygulamaları GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ

Detaylı

Siemens Somatom bilgisayarlı tomografi cihazının bowtie filtre geometrisinin Monte Carlo simulasyonu ile belirlenmesi

Siemens Somatom bilgisayarlı tomografi cihazının bowtie filtre geometrisinin Monte Carlo simulasyonu ile belirlenmesi Siemens Somatom bilgisayarlı tomografi cihazının bowtie filtre geometrisinin Monte Carlo simulasyonu ile belirlenmesi Recep KANDEMİR 1, Kadir Akgüngör 2, Hakan Epik 2, Emel Ada 3 1 Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-1 Diferansiyel Formda Maxwell Denklemleri İntegral Formda Maxwell Denklemleri Fazörlerin Kullanımı Zamanda Harmonik Alanlar Malzeme Ortamı Dalga Denklemleri Michael Faraday,

Detaylı