SONUÇ RAPORU. Doç. Dr. Korkut Yeğin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SONUÇ RAPORU. Doç. Dr. Korkut Yeğin"

Transkript

1 SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMACININ ADI VE SOYADI: ARAŞTIRMANIN NİTELİĞİ: ÜNİVERSİTE: RAPOR NO : Doç. Dr. Korkut Yeğin Yüksek Lisans Tezi Doktora Tezi T.C. Yeditepe Üniversitesi Sonuç Raporu Araştırma Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMANIN KONUSU: Toprakaltındaki su borularında meydana gelen su sızmalarını ve kaçaklarını yer yüzeyinden tespit etmek suyun verimli kullanımı artırmak ve atık suyu olabildiğince azaltmak için oldukça önemlidir. Endüstride şu an kullanılan sistemler genelde suyun belirli bir süre akış ortalamasına bakılarak veya akustik cihazlarla suyun akışını dinlemek üzerine kuruludur. Her iki yöntemde hata payı olasılığı yüksektir ve su kaçağı hakkında oldukça sınırlı bir bilgi üretilir. Bir başka yöntem ise suyun içerisinde çözülebilen gazla su iletimini sağlayıp, gaz dedektörleri ile su kaçağını tespit etmektir. Kullanılan bu yöntemlerden farklı olarak yere-nüfuz-eden radar YNR, (ground penetrating radar- GPR) kullanılarak su kaçaklarının tespiti oldukça yeni bir konudur. YNR ile su kaçaklarının tespiti için yapılan bu çalışmada hem 3 boyutlu Elektromagnetik benzetim programlarından hem de deneysel düzeneklerden yararlanılmıştır. Bu çerçevede FEKO benzetim programı ile YNR frekans aralıklarında yeraltı su boruları ve su kaçakları modellenmiştir. Benzetim sonuçları deneysel olarak da doğrulanmıştır. Bu çalışmalarla şu an makale hazırlama aşamasına gelinmiştir. Tarih: 21/5/29 Doç. Dr. Korkut Yeğin Bu sayfa sonuç raporunun kapak sayfası olacak ve diğer sayfalar başlıksız kağıda yazılacaktır. Bu formda belirtilen bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu bilgilerinize sunarım. 21/5/29 Doç. Dr. Korkut Yeğin Not: Araştırma projelerinde proje yürütücüsü sadece araştırmacı kısmını imzalayacaktır. SONUÇ RAPORUNDA VE TAMAMLANAN ARAŞTIRMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1)Araştırmacı, araştırma öneri formu, çalışma programı ve Belediyeyle imzaladığı sözleşme hükümlerine uygun olarak, tamamlanan araştırmasını üç (3) nüsha olarak basılı bir şekilde ve CD ortamına aktararak teslim edecektir. 2) Araştırmacı sonuç raporunun ve tamamlanan araştırmanın bir nüshasının bütün sayfalarını paraflayacaktır. 3) Araştırma sonuçları, proje başvurusunda belirtilmiş olan amaç ve beklentiler ile ilişkilendirilerek belirtilecektir. 4) Araştırmanın kapsamında değişiklikler veya sapmalar varsa sebepleriyle, sonuç raporunda açıklayınız. 5) Proje başvurusunda belirtilen diğer bilgilerle ilgili değişiklikler varsa, sonuç raporunda belirtilecektir. 1

2 Toprakaltı Su Kaçaklarının Yere Nüfuz Eden Radarla Belirlenmesi ÖZET Bu çalışmada toprakaltı su borularından oluşan su sızıntılarının tespiti için yerenüfuz eden radar (YNR) kullanılması öngörülmüştür. Pratikte kullanılan YNR belli bir frekans bandında çalıştığı için 3 boyutlu elektromagnetik benzetim propgramı ile problem modellenmiştir. Bu modellemede alıcı ve verici antenlarin birbirlerine dik kutuplanmasına çalışılarak antenler arası direkt sinyal geçişi önlenmiş ve sadece topraktan yansıyan sinyalin alıcı antende alınması hedeflenmiştir. Benzetim programı ile çıkan sonuçlar üzerine basit bir deney düzeneği kurulmuş ve deney düzeneğinde kuma gömülü su borunsundan oluşan su sızıntısı YNR ile tespit edilmiştir. Deney sonuçları YNR nin toprakaltı su kaçaklarını gözlemlenebileceğni doğrulamıştır. 1. GİRİŞ Toprakaltındaki su borularında meydana gelen su sızmalarını ve kaçaklarını yer yüzeyinden tespit etmek suyun verimli kullanımı artırmak ve atık suyu olabildiğince azaltmak için oldukça önemlidir. Endüstride şu an kullanılan sistemler genelde suyun belirli bir süre akış ortalamasına bakılarak veya akustik cihazlarla suyun akışını dinlemek üzerine kuruludur. Her iki yöntemde hata payı olasılığı yüksektir ve su kaçağı hakkında oldukça sınırlı bir bilgi üretilir. Bir başka yöntem ise suyun içerisinde çözülebilen gazla su iletimini sağlayıp, gaz dedektörleri ile su kaçağını tespit etmektir. Kullanılan bu yöntemlerden farklı olarak yerenüfuz-eden radar YNR, (ground penetrating radar- GPR) kullanılarak su kaçaklarının tespiti oldukça yeni bir konudur. Yeraltına gömülü olan yada daha genel olarak görünmeyi engelleyen bir ortam içinde yada arkasında bulunan cisimlerin uzaktan algılama (remote sensing) metotlarıyla tespit edilmesi uzun yıllardır değişik disiplinlerdeki araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Bu amaçla, YNR uygulamaları mayın taramadan, arkeolojik kazı araştırmalarına kadar değişik bilimsel uygulamalarda kullanılmıştır (DANIELS, 1996; MONTOYA, 1999; NAG, 21; CARİN, 1999; HALMAN, 1998; SULLİVAN, 2). Yere Nüfuz Eden Radar (YNR), temel olarak yüzey altı nesnelerini algılamada ve görüntülemede kullanılan önemli bir uzaktan algılama teknolojisi olarak açıklanabilir 2

3 (PETERS, 1994; DANIELS, 24). Tipik bir YNR sisteminde; radar anteni yer yüzeyi üzerinde aşağı doğru bakarken hareket ederek, yerin ve yeraltındaki nesnelerin elektromagnetik (EM) yansıtırlığını toplar (VITEBSKIY, 1997; CHEN, 25). Oluşturulan YNR görüntüsü, gömülü nesnenin uzamsal pozisyonu ve EM yansıtırlığı bilgisini içerir. Monostatik düzenekte, radar bir yapay açıklık boyunca hareket ederken tek bir noktasal saçıcı, uzay-zaman YNR görüntüsünde bir hiperbol olarak kendisini gösterir. Eğer amaç sadece hedefi algılamak ise, bu tip bir görüntü oluşumu yeterli olacaktır. Ancak, birçok YNR uygulamalarında, gömülü nesnelerin boyut, derinlik ve EM yansıtırlık bilgilerinin hepsi de kritik olmaktadır. Bu durumda, uzay-zaman YNR görüntüsündeki hiperbolik karakteristiğin, nesnenin yansıtırlığı ile birlikte gerçek konumunu veren odaklanmış bir görüntüsü asıl beklenendir. Bu amaca hizmet etmek üzere birçok görüntü odaklama algoritmaları çalışılmıştır. Claerbout (CLAERBOUT, 1972), skaler dalga-denkleminin sonlu-farklar çözümünü kullanarak bir sonlu-farklar göçettirme (migration) tekniği geliştirmiştir. Gazdag (GAZDAG, 1978), sismik / radar görüntülerini iteratif olarak odaklamak üzere dalga sayısı göçettirmeye dayalı bir faz-kayması göçettirme tekniği uygulamıştır. Stolt (STOLT, 1978), dalga denkleminin Fourier dönüşümlerini kullanarak daha farklı bir göçettirme tekniği geliştirmiştir. Leuschen (LEUSCHEN, 21) ise, B-tarama YNR görüntülerindeki odaklama probleminin çözümünde, sonlu-farklar zaman-düzlemi (FDTD) ters-zaman göç ettirme algoritmalarına dayanan geri-yayılım (back-propagation) teknikleri gerçekleştirmiştir. Bütün bu teknikler, daha yüksek çözünürlüklü YNR görüntüleri elde etmede başarı gösterselerde, yineleyici özelliklerinden kaynaklanan ağır hesaplama yüklerine sahiptirler. Şu ana kadar yapılan YNR araştırmaları, yeraltı bölgesinin 2B görüntüsünü değişik iteratif metotlar uygulayarak çıkarabilmektedir. Bu metotların çoğunda, görüntü kalitesi açısından iyi bir derinlik (menzil, range) çözünürlüğü sağlanabilirken, maalesef kötü sayılabilecek bir çapraz menzil (cross-range) çözünürlüğü oluşmaktadır (ZOUBIR, 22; BRADLEY, 2). Bunun en büyük nedeni, özellikle radar antenin yüzey üzerinde tarama yaparken, anten ve nesne arasındaki uzaklık sürekli değiştiğinden, çapraz menzil ekseninde hiperbolik bozulma oluşmasından dolayıdır (KEPMEN, 21; KOLBA, 23). Son yıllarda Yapay Açıklıklı Radar (Synthetic Aperture Radar - SAR) araştırmalarında elde edilen gelişmeler, YNR uygulamalarında da SAR yaklaşımının kullanabileceği ve bu yeni teknolojinin daha iyi çözünürlükte YNR görüntüleri sağlayabileceğini göstermiştir. Örneğin, Halman (HALMAN, 1998) zaman-domeyninde dalga formları kullanarak geliştirmiş olduğu SAR bazlı görüntüleme tekniğinde, yeraltına gömülü olan patlamamış askeri mühimmatları (Unexploded Ordinances - UXOs) görüntülemeye çalışmıştır. Benzer olarak Sullivan (SULLIVAN, 2) ve Vitebskiy (VITEBSKIY, 1997) kısa-süreli zaman sinyalleri ile UXO'ların ultra-geniş bant SAR görüntülerini elde etmişlerdir. Tüm bu çalışmalardaki YNR görüntülerinde, geniş bir 3

4 bant aralığı kullanılarak iyi bir derinlik çözünürlüğü elde edilebilirken, aynı kalitede bir çapraz-menzil çözünürlüğü elde etmenin zor olduğu görülmüştür. Çapraz-menzil çözünürlüğünde tipik olarak ortaya çıkan bu eksiklik, Hough Dönüşümünden (FISHER, 1992), geri-yayılım tekniğine (FISHER, 1992, LEUSCHEN, 21) kadar diğer YNR görüntüleme algoritmaları uygulayan farklı çalışmalarda da görülecektir. Ayrıca, şu ana kadar kullanılan metotların hepsinin ortak diğer bir özelliği ise nümerik, iteratif yaklaşımları kullanmalarıdır. Uygulanan bu tip iteratif teknikler, hız ve hafıza açısından yüksek seviyede bilgisayar ihtiyaçları gerektirmekte; dolayısıyla pratik uygulamaları esnasında problemler ortaya çıkmaktadır. Bizim de, bu projenin başlamasıyla geliştirmiş olduğumuz yüksek menzil ve çapraz-menzil çözünürlükleri sağlayan SAR bazlı 3B YNR algoritmamız, iteratif olmadığından dolayı oldukça hızlı çalışmaktadır (ÖZDEMİR, 26). Bu projede gözle tespiti mümkün olmayan yüzey altında bulunan nesnelerin görüntülerinin elde edilebilmesi için geliştirdiğimiz YNR görüntüleme algoritmalarının deneysel uygulamalarını ülkemiz imkânlarıyla yapabilmek amacıyla deney düzeneklerinin oluşturulması, yapılacak saha deneyleriyle metal ve yalıtkan cisimlerin iki boyutlu (2B) ve üç boyutlu (3B) YNR görüntülerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Projede önerilen YNR görüntüleme algoritmaları, sağladığı yüksek sinyal-gürültü-oranı (signal-to-noise ratio - SNR) sayesinde; sadece metal ve su ihtiva eden cisimleri değil, aynı zamanda göreceli elektriksel geçirgenlikleri (dielectric constant), toprağın göreceli elektriksel geçirgenliğine yakın olan yalıtkan nesnelerinde iyi bir şekilde görüntülenmesini sağlamaktadır. Projenin başlıca aşamaları kısaca şu şekilde özetlenebilir: Projenin ilk aşamasında; yüksek frekans elektromagnetik (EM) benzetim koduyla test edilmiştir. Teorik olarak doğruluğu test edilen YNR görüntüleme algoritmalarımız, projenin ikinci aşamasında laboratuarda imal ettiğimiz içi kum dolu bir tahta havuz içine gömülen değişik nesnelerle denenerek gerçek YNR görüntüleri elde edilmiştir. Burada da başarılı görüntüler elde edilmesinden sonra, son olarak gerçek toprak ortamlarında saha deneyleri yapılmıştır. Bu deneyler sonunda geliştirdiğimiz Hiperbolik Toplama ve SAR bazlı algoritmalarımızın uygulanması sonucu elde edilen yüksek çözünürlüklü 2B B-tarama ve 3B C-tarama YNR görüntüleri sunulmuştur. Bu raporda ayrıntılı olarak bu aşamalardaki bulgular ve sonuçlar anlatılmaktadır 2. YNR Görüntüleme teknikleri: YNR görüntüleme teknikleri, tarama tipine göre genel olarak üç ayrı kategoride ele alınabilir: A tarama (A scan) 4

5 B tarama (B scan) C tarama (C scan) Bu tekniklerin her biri aşağıda kısa olarak özetlenecektir. 2.1 YNR Menzil Profilinin Elde Edilmesi (A - Tarama) A - tarama; radarın tek bir zaman palsı göndermesi ve yansıyan EM dalganın kaydedilmesiyle elde edilir. Diğer bir yöntem ise; frekans domeyninde çoklu frekans verisinin toplanması ve bu verinin ters Fourier dönüşümü (Inverse Fourier Transform - IFT) nün alınarak menzil profili nin elde edilmesidir. Menzil profili, radar görüntülemede kullanılan ve hedefin menzil yönündeki uzaklığının bilgisini içeren önemli bir kavramdır (ÖZDEMİR, 25). Şekil 2.1 deki geometri ele alındığında vericiden D mesafe uzaktaki noktasal bir hedeften yansıyan EM dalga için saçılan elektrik alan aşağıdaki gibi ifade edilebilir. E (f) = A exp(-j2kd) s (2.1) Burada f, frekansı; A, saçılan elektrik alanın karmaşık büyüklüğünü; k ise dalga numarasını vermektedir. Fazdaki 2 sayısı, dalganın antenden hedefe ulaşması ve hedeften yansıyarak geri gelmesinden dolayı oluşan çift-yönlü yayılım mekanizmasını temsil etmektedir. Şekil 2.1 Noktasal bir saçıcının, monostatik durumda bir radar anteniyle aydınlatılması Saçılan elektrik alanının frekans ekseninde (2k) ya göre ters Fourier dönüşümü (Inverse Fourier Transform IFT) alındığında, saçıcının konum bilgisi aşağıdaki gibi elde edilebilir: E(z)=IFTE(f) s { s } { } =A IFT exp(-j2kd) =A δ(z -D) Burada δ( ), birim darbe fonksiyonudur. Dolayısıyla bu ifade, D uzaklıktaki noktasal saçıcının konum bilgisini mükemmel olarak vermektedir. Elde edilen bu veri, menzil profili olarak da adlandırılmaktadır. Yukarıdaki sonuç, frekans verisinin tüm frekans bandında toplanmasıyla elde edilecektir. Ancak, pratikte söz konusu geri saçılma verisi ancak sınırlı bir 5 (2.2)

6 bant genişliğinde toplanabileceğinden Fourier kuramına göre yukarıdaki birim darbe fonksiyonu, z o etrafında sinc (sinus cardinalis) fonksiyonuna dönüşecektir Serbest uzayda, radardan 4 cm ve 6 cm uzaklığa yerleştirilmiş iki adet noktasal hedef için A-tarama sonrası elde edilen menzil profillerinin grafiksel gösterimi örnek olması amacıyla şekil 2.2 de görülmektedir. Şekil 2.2 İki adet hedef için A-tarama sonrası menzil profili Şekilden de görüleceği gibi hedefler arasındaki mesafe arttıkça elde edilen geri yansıma şiddetleri de o nispette azalmaktadır. A-tarama sonrası farklı iki hedefin menzil profilin çıkarımından sonra, iki farklı konumdan tek bir hedef için tarama sonucunun nasıl oluştuğu incelenmiştir. Problemin düzeneği Şekil 2.3 de gösterilmiştir. Burada, ilk olarak x 1 pozisyonundaki anten için, menzil profili sonrada x 2 pozisyonundaki anten için diğer menzil profilini tanımlanmıştır. 6

7 Şekil 2.3 İki farklı bakış noktası için tek bir noktasal hedefin radarla aydınlatılması Her bir nokta için geri saçılan elektrik alan, E s1(f) ve E s2(f), şu şekilde modellenebilir; E (f) = A exp(-j2kr ) s1 1 1 E (f) = A exp(-j2kr ) s2 2 2 (2.3) Burada A 1 ve A 2, saçılan elektik alanın karmaşık genliğini vermektedir. Bu sinyallerin IFT si alındığında; menzil bölgesindeki saçılan elektrik alanlar aşağıdaki gibi oluşur; E (z)=a δ(z -R ) s1 1 1 E (z)=a δ(z -R ) s2 2 2 (2.4) Dolayısıyla, bu iki sinyalin menzil profilleri şekil 2.4 de gösterildiği gibi oluşur. Şekil 2.4 Tek bir hedef için 2 farklı noktadan elde edilen menzil profili 7

8 2.2 İki Boyutlu YNR Görüntülerinin Elde Edilmesi (B - Tarama) B tarama YNR verisi, A tarama verilerinin belirli bir eksen boyunca yan yana konulmasıyla elde edilir. B tarama işlevini açıklayan geometri Şekil 2.5 de gösterilmektedir. B tarama işlevi monostatik ya da bistatik konfigürasyonlarda olabilir. Radar antenleri genel olarak yüzeye dik olarak tutulur. Şekil 2.5 Monostatik B-tarama geometrisi Monostatik düzenek için geri saçılan sinyal, radar bir doğru boyunca hareket ettiğinden, her bir yatay aralıkta farklı gidiş geliş mesafeleri kat eder. Radarın hareket güzergâhındaki her bir yapay aralık boyunca, her bir noktadaki geri saçılan sinyal, belirli bir frekans bant aralığında toplanır. Her bir noktadaki toplanan geri saçılım sinyalinin ters Fourier dönüşümü alınarak, her bir noktada tek boyutlu (1B) A- tarama menzil profili çıkartılabilir. Elde edilen menzil profilleri yan yana konulduğunda 2B B-tarama YNR görüntüsü oluşturulur. B-tarama düzeninde noktasal bir hedefin derinlik bilgisi; z = v t /2 formülüyle bulunur. Burada v, yer ortamındaki dalga hızını; t, EM dalganın yolculuk zamanını göstermektedir. Yatayda x ve düşeyde z noktasında bulunan noktasal bir hedef için, taramanın her bir i adımında EM dalganın aldığı mesafe z x x ) 2 i = i + ( z 2 i=,1,,n (2.5) şeklinde olur. Dolayısıyla noktasal bir saçıcı, B-tarama YNR görüntüsünde hiperbol olarak görünür (Şekil 2.6). 8

9 Şekil 2.6 B-tarama görüntüsünün genel profili Bu hiperbolun biçimi, gömülü nesnenin derinliğine, radar anteninin demet genişliğine, ortamın iletkenliği ve dielektrik sabitine bağımlıdır. Nesnenin gerçek konumu, aslında bu hiperbolun tepe noktasıdır. 2B bir uzayda yerleştirilmiş iki adet noktasal saçıcı için, B tarama sonrası elde edilen örnek bir görüntü şekil 2.7 de gösterildiği gibi oluşur. Burada menzil, antenden olan uzaklığı gösterirken; çapraz menzil, menzile dik olan ve antenin hareket ettiği eksendir. Şekil 2.7 Belirli bir hat boyunca B tarama sonrası elde edilen B tarama YNR görüntüsü 3. Benzetim Sonuçları Benzetim için aşağıdaki bilgiler kullanıldı: 9

10 1. Toprak yarım uzay olarak tanımlandı. Toprak yalıtkan katsayısı 4 alındı. Kumlu, killi veya kuru toprağın özellikleri de girilebilir. 2. Metal su borusu silindir şeklinde tanımlandı. 3. Suyun yalıtkan katsayısı 8 civarında olduğu için su sızıntısı EM sinyale metal gibi gözükeceğinden su sızıntısı metal olarak tanımlandı. 4. Sızıntıyı tanımlayan metal plake su borusunun üzerinde ya da altında olabilir. 5. YNR sinyal seviyesindeki değişikliklerden yola çıkarak tarama yaptığı için sızıntıyı temsil eden plakanın sinyal seviyesindeki değişimine odaklanıldı. 6. Frekans değişken yapıldı. Frekans taramasına uygun hale getirildi. 7. Benzetim, yaklaşık 15bin bilinmeyenli akım dağılımını hesapladı. 8. Alıcı ve verici anten, bistatik radar konumunda olduğu varsayıldı. Mono-statik modelleme frekans düzleminde oldukça güç olduğu için bu yol seçildi. 9. Alıcı ve verici anten kuplajını indirgemek için dik kutuplu anten yapısı seçildi. Çünkü vericiden çıkan sinyalin direkt alıcıya gitmesi, alıcı antenin yerin altından gelen sinyali işlemesine engel teşkil ediyor. 1. Antenler toprak yüzeyinden 1 cm yukarda kabul edildi. 11. Metal borunun derinliği de 3cm ile 5cm arasında kabul edildi. 12. Frekans aralığı 1-2 GHz alındı. Anten kuplajının toprak üzerinde çok az olduğunu gösteren benzetim sonucu. Dolayısıyla toprakaltından gelecek yansıma, alıcı antende aşağıda hesaplanan değerlerin üzerinde bir sinyal seviyesi çıkartacaktır. 1

11 Şekil 3.1 Bistatik radar YNR için anten kuplajının hesaplanması Şekil 3.2 Metal borunun üzerindeki endüklenmiş akım dağılımı 11

12 Şekil 3.3 Alıcı antenin alış seviyesi toprakaltındaki su borusundan saçılma ile oldukça arttığı benzetim programı ile hesaplanmıştır. Şekil 3.4 Alıcı ve verici anten üzerindeki akım dağılımı. Şekil 3.5 Metal su borusunun üzerindeki su sızıntısı ve elektromagnetik akım dağılımı. 12

13 Şekil 3.6 Metal su borusunun üzerindeki su sızıntısı ve elektromagnetik akım dağılımının toprakaltı görünüşü. Şekil 3.7 Su sızıntısı durumunda alıcı ve verici anten sinyal değerleri. Şekil 3.8 Su sızıntısı borunun altında olması durumunda alıcı ve verici anten akım dağılımları. 13

14 Şekil 3.9 Su sızıntısı borunun altında olması durumunda alıcı ve verici anten akım değerleri. 4. Deney Düzeneği ve Sonuçları Kurulan deney düzeneği aşağıda gösterilmiştir. Şekil 4.1 Kurulan deney düzeneği (makale için hazırlandığından terimler İngilizcedir) Sızıntının olduğu yer kırmızı kesik çizgilerle belirtilmiş olup, 15 dakikadna sonra gözle görünür bir şekilde farkedilmeye başlanmıştır. 14

15 susuz boru Depth; z (m) < > Synthetic Aperture; x (cm) Şekil 4.2 Susuz PVC borudan YNR görüntüsü sulu boru, t= Depth; z (m) < > Synthetic Aperture; x (cm) Şekil 4.3 Su verildikten hemen sonra PVC borudan YNR görüntüsü 15

16 sulu boru, t=15 dk Depth; z (m) < > Synthetic Aperture; x (cm) Şekil 4.4 Su verildikten 15 dakika sonra PVC borudan YNR görüntüsü. sulu boru, t=25 dk (1.5 lt su ilave edildikten hemen sonra) Depth; z (m) < > Synthetic Aperture; x (cm) Şekil 4.5 Su verildikten 25 dakika sonra PVC borudan YNR görüntüsü. 16

17 sulu boru, t=5 dk Depth; z (m) < > Synthetic Aperture; x (cm) Şekil 4.6 Su verildikten 5 dakika sonra PVC borudan YNR görüntüsü. sulu boru, t=165 dk (boruda nerdeyse su yok) Depth; z (m) < > Synthetic Aperture; x (cm) Şekil 4.7 Su verildikten 165 dakika sonra PVC borudan YNR görüntüsü. 17

18 sulu boru, t=19 dk Depth; z (m) < > Synthetic Aperture; x (cm) Şekil 4.8 Su verildikten 19 dakika sonra PVC borudan YNR görüntüsü. 5. Sonuçlar YNR ile toprakaltı su kaçaklarının tespit edilebilineceği 3 boyutlu elektromagnetik benzetim programı aracılığı ile doğrulandı. Benzetim programı frekans taraması için de hazır hale getirildi. Kum havuzundan hazırlanmış bir deney düzeneği kuruldu. Bu deney düzeneğinde plastik su borusundan akan su sızıntısı YNR B-taramasında net bir şekilde görüldü. Sonuçlar bilimsel bir makaleye dönüştürülme aşamasına getirildi. Deney düzeneğinde sinyal gönderme ve alma işlemi için Network Analizörü kullanıldı. Gerçek bir prototip için, alıcı ve verici devrelerinin tasarlanması, bunlara uygun anten yapılarının da hazırlanması gereklidir. Bir sonraki aşamada prototip oluşturmaya yönelik bir proje önerisi sunulacaktır. REFERANSLAR ABUJARAD F., Jöstingmeier A. and Omar A.S., Clutter Removal for Landmine using Different Signal Processing Techniques, Proc. Tenth International Conference on Ground Penetrating Radar, Delft-Netherland, (24) pp: ABUJARAD F. (25a), Nadimy G., Omar A., Clutter Reduction and Detection of Landmine Objects in Ground Penetrating Radar Data using Singular Value Decomposition (SVD), Proc. 3rd international workshop on advanced ground-penetrating radar, Delft- Netherland, (25) pp: ABUJARAD F. (25b), Nadimy G., Omar A., Wavelet Packets for GPR Detection of Non-metallic Anti-personnel Land Mines Based on Higher-Order-Statistic, Proc. 3rd 18

19 International Workshop on Advanced Ground-Penetrating Radar, Delft-Netherland, (25) pp: ABUJARAD F., Omar A., Comparison of Independent-Component-Analysis (ICA) Algorithms for GPR Detection of Non-metallic Land Mines, Proc. SPIE Image and Signal Processing for Remote Sensing XII, Stockholm-Sweden, (26), vol. 6365, pp: ALTUNC B., Eraslan E., Kocaman Y., Bilgisayar Yardımıyla Step Motor Kontrolü, (Bitirme Projesi), Mersin Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl., (26). BLARICUM M. L., Mitra R., A Technique for Extracting the Poles and Residues of a System Directly from its Transient Response, IEEE Trans. Antennas Propag., 23(6), , (1975). BRADLEY M., Witten T., McCummins R., Duncan M., Crowe M. and Stewart S., Mine detection with a ground penetrating synthetic aperture radar, Proc. of SPIE Conference on Detection and Remediation Technologies for Mines and Minelike Target, 438, 11-17, (2). BRUNZELL H., Detection of Shallowly Buried Objects using Impulse Radar, IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 37, , (1999). CAREVIC D., Craig M., Chant I., Modelling GPR Echoes from Land Mines using Linear Combinations of Exponentially Damped Sinusoids, Proc. SPIE AeroSense '97, 379, , (1997). CARIN L., Geng N., McClure M., Sichina J., Nguyen L., Ultra-Wide-Band Synthetic- Aperture Radar for Mine-Field Detection, IEEE Trans Antennas Propagat, 41,18-33, (1999). CHEN V. C., Radar Imaging, Encyclop. of RF and Microw. Engineering, Wiley Washington, (25). CLAERBOUT, J. F., Doherty, S. M., Downward Continuation of Moveout- Corrected Seismograms, Geophysics, 37, , (1972). DANIELS D. J., Surface-Penetrating Radar, IEE Press, London, (1996). DANIELS D. J., Surface-Penetrating Radar, 2nd Edition, IEE Press, London- U.K., (24). FISHER E., McMechan G.A., Annan A. P., Cosway S.W., Examples of Reverse-Time Migration of Single-Channel Ground-Penetrating Radar Profiles, Geophysics, 57, , (1992). GAZDAG J., Wave Equation Migration with the Phase-Shift Method, Geophysics, 43, , (1978). GYNATILAKA A. H., Baertlein B. A., A Subspace Decomposition Technique to Improve GPR Imaging of Anti-personnel Mines, Proc. of SPIE, AeroSense 2: Detect. and Rem. Techn. for Mines and Minelike Targets V, Orlando-USA, (2), vol. 438, pp:

20 HALMAN J. I., Shubert K.A., Ruck G.T., SAR Processing of Ground- Penetrating Radar Data for Buried UXO Detection: Results From A Surface-Based System, IEEE Trans Antennas Propagat, 46, , (1998). HO K. C., Gader P. D., Wilson J. N., Improving Landmine Detection using Frequency Domain Features from Ground Penetrating Radar, Proc. IEEE Int. Geosci. Remote Sensing Symp., IGARSS, Anchorage-Alaska, (24) vol. 3, pp: HO K. C., Gader P. D., Wilson J. N., Glenn T., On the Use of Energy Density Spectra for Discriminating Between Landmines and Clutter Objects, IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium 25, Washington DC-USA, (25) vol. 3B, pp KARLSEN B., Larsen J., Jakobsen K.B., Sorensen H.B.D., Abrahamson S., Antenna Characteristics and Air-Ground Interface Deembedding Methods for Stepped-Frequency Ground Penetrating Radar Measurements, Proc. of SPIE, AeroSense 2: Detect. and Rem. Techn. for Mines and Minelike Targets V, Orlando-USA, (2) vol. 438, pp: KARLSEN B., Larsen J., Sorensen H. B. D., Jakobsen K. B., Comparison of PCA and ICA based Clutter Reduction in GPR Systems for Anti-Personal Landmine Detection, Proc. of 11th IEEE Workshop on Statistical Signal Processing, Singapore, (21) pp: KARLSEN B., Sorensen H. B. D., Larsen J., Jakobsen K. B., Independent Component Analysis for Clutter Reduction in Ground Penetrating Radar Data, Proceedings of the SPIE, AeroSense 22, Orlando-USA, vol. 4742, pp: KEPMEN V. L., Sahli H. and Brooks J., Cornelis J., New Results on Clutter Reduction and Parameter Estimation for Landmine Detection using GPR, GPR 2, Eighth International Conference on Ground Penetrating Radar, Gold Coast-Australia, (2) pp: KEPMEN V. L., Sahli H., Signal Processing Techniques for Clutter Parameters Estimation and Clutter Removal in GPR Data for Landmine Detection, Statistical Signal Processing, 21. Proceedings of the 11th IEEE Signal Processing Workshop, Singapore, (21) pp: KOLBA M. P., Jouny I. I., Clutter Suppression and Feature Extraction for Land Mine Detection Using Ground Penetrating Radar, Antennas and Propagation 23 IEEE Society International Conference, Columbus-USA, (23), vol. 2 pp: KUMARESAN R., Tufts D. W., Estimating the Parameters of Exponentially Damped Sinusoids and Pole-zero Modeling in Noise, IEEE Trans. Acoustic, Speech, Signal Proc., 3(6), , (1982). KUMARESAN R., Tufts D. W., Scharf L. L., A Prony Method for Noisy Data: Choosing the Signal Components and Selecting the Order in Exponential Signal Models, Proc. IEEE, 72(2), , (1984). LANGMAN A., Inggs M.R., A 1-2 GHz SFCW Radar for Landmine Detection, Proceedings of the 1998 South African Symposium on Communications and Signal Processing, COMSIG '98, Rondebosch-South Africa, (1998) pp: LEUSCHEN C. J., Plumb R.G., A Matched-Filter-Based Reverse-Time Migration Algorithm for Ground-Penetrating Radar Data, IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 39, , (21). 2

21 LING H., Cjou R., Lee S.W., Shooting and Bouncing Rays: Calculating the RCS of an Arbitrary Shaped Cavity, IEEE Trans Antennas Propagat., 37, , (1989). LIU J. X., Wu R. B., Li T., Li H. Y., Zhang B., Huang J. X., Reference Data Selection for Ground Bounce Removal with Ground Penetrating Radar, Proc. of IRS 25, Berlin- Germany, (25) pp: LUO Y., Fang G., GPR Clutter Reduction and Buried Target Detection By Improved Kalman Filter Technique, Proceedings of the Fourth International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Guangzhou, (25) pp: MERWE A. V., Gupta I.J., A Novel Signal Processing Technique for Clutter Reduction in GPR Measurements of Small, Shallow Land Mines, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 38(6), , (2). MONTOYA T.P., Smith G.S., Land Mine Detection Using a Ground- Penetrating Radar Based on Resistively Loaded Vee Dipoles, IEEE Trans Antennas Propagat, 47, , (1999). NAG S., Peters Jr. L., Radar Images of Penetrable Targets Generated from Ramp Profile Functions, IEEE Trans Antennas Propagat, 49, 32 4, (21). OGUZ U., Gurel L., Modeling of Ground Penetrating Radar Antennas with Shields and Simulated Absorbers, IEEE Trans. Anten. Propag., 49(11), , (22). OZDEMIR C., Ling H., An Experimental Investigation of Buried Object Imaging in A Homogeneous Medium Using Synthetic Aperture Radar Concepts, Microwave Opt. Tech. Letters, 48(6), , (26). OZDEMİR C., Demirci S., Yigit E., Kavak A., A Hyperbolic Summation Method to Focus B-Scan Ground Penetrating Radar Images: An Experimental Study with a Stepped Frequency System, Microw. Opt. Tech. Letters, 49, , (27). PAPOULIS A., The Fourier Integral and its Applications, McGraw-Hill, United States, 1962, Reprinted (1987). PAPOULIS, A., Probability, Random Variables, and Stochastic Processes, 3rd edition, McGraw-Hill, (1991). PETERS L., Daniels J.J., Young J.D., Ground Penetrating Radar as a Subsurface Environmental Sensing Tool, Proc. IEEE, 82, , (1994). PHAM D. T., Garrat P., Jutten C., Separation of a Mixture of Independent Sources Through a Maximum Likelihood Approach, Proc. EUSIPCO 92, Brussels-Belgium, (1992), vol. 2 pp: ROTH F., Van Genderen P., Verhaegen M., Convolutional Models for Buried Target Characterization with Ground Penetrating Radar, IEEE Trans. Anten. Propag., 53(11), , (25). RYAN J., Africa s Deadly Legacy, The Argus, pp. 3, (1994). 21

22 SOUMEKH M., Synthetic Aperture Radar Signal Processing, Wiley- Interscience, NY, United States, (22). STOLT, R. H., Migration by Fourier transform, Geophysics, 43, 23-48, (1978). SULLIVAN A., Damarla R., Geng N., Dong Y., Carin L., Ultra Wide-Band Synthetic Aperture Radar for Detection of Unexploded Ordnance: Modeling and Measurements, IEEE Trans Antennas Propagat, 48, , (2). TJORA F. S., Eide E., Lundheim L., Evaluation of Methods for Ground Bounce Removal in GPR Utility Mapping, 1th International Conference on Ground Penetrating Radar, Delft-Netherland, (24) pp: 1-4. Trademark (4/24/27). CSG, Computer Support Group, Inc. And CSGNetwork.Com, Erişim: (24 Nisan 27). VITEBSKIY S., Carin L., Ressler M., Le F., Ultrawide-Band, Short-Pulse Ground- Penetrating Radar: Simulation and Measurement, IEEE Trans Geosci Remote Sensing, 35, , (1997). XU X., Miller E. L., Rappaport C. M., Statistically-based Sequential Detection of Buried Mines from Array Ground Pencetrating Radar Data, Proc. SPIE AeroSense Detection and Remediation Tehnologies for Mines and Minelike Targets IV, Orlando-FL, (1999) vol. 371 pp: XU X., Miller E. L., Rappaport C. M. and Sower G. D., Statistical Method to Detect Subsurface Objects Using Array Ground Penetrating Radar Data, IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 4(4), , (22). YIGIT E., Demirci S., Ozdemir C., Kavak A., A Synthetic Aperture Radar based Focusing Algorithm for B-Scan Ground Penetrating Radar Imagery, Microw. Opt. Tech. Letters, baskıda, (27). ZHAO A., Jiang Y., Wang W., Exploring Independent Component Analysis for GPR Signal Processing, Progress in Electromagnetics Research Symposium, Hangzhou-China, (25) pp: ZOUBIR A. M., Chant I. J., Brown C. L., Signal Processing Techniques for Landmine Detection Using Impulse Ground Penetrating Radar, IEEE Sensors Journal, 2(1), 41-45, (22). 22

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Sigma 5 5-37, 013 Araştırma Makalesi / Research Article ÇOKLU-ODAKLI GÖRÜNTÜLERİN GENETİK ALGORİTMA KULLANILARAK BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

ÇİFT SENSÖRLÜ X-IŞINI TARAYICI TASARIMI VE BİLGİSAYARLA GÖRME İNCELEMESİ

ÇİFT SENSÖRLÜ X-IŞINI TARAYICI TASARIMI VE BİLGİSAYARLA GÖRME İNCELEMESİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇİFT SENSÖRLÜ X-IŞINI TARAYICI TASARIMI VE BİLGİSAYARLA GÖRME İNCELEMESİ Abdullah AKAY YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

Proje No: 104E121. Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma

Proje No: 104E121. Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma Proje No: 104E121 Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma Prof.Dr. Muhittin GÖKMEN Dr. Binnur KURT Fatih KAHRAMAN Abdulkerim ÇAPAR İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektrik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ

YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ Merve KILINÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği

Karar Ağaçları İle Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması: Kocaeli Örneği Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No: 1, 2010 (36-45) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 2, No: 1, 2010 (36-45) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Human Face Recognition Orhan Er, Feyzullah Temurtas Sakarya University, Department of Computer Engineering, 54187

Detaylı

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ Anabilim Dalı : Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (55-60) YAPAY AÇIKLIKLI RADAR GÖRÜNTÜLERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HEDEF TANIMLAMA Okyay KAYNAK Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

Sigma 31, 246-261, 2013 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi SMART FACIAL FEATURE REGIONS AND FACIAL FEATURE POINTS

Sigma 31, 246-261, 2013 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi SMART FACIAL FEATURE REGIONS AND FACIAL FEATURE POINTS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 246-261, 2013 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi SMART FACIAL FEATURE REGIONS AND FACIAL

Detaylı

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.187-200. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

EEM 318 Haberleşme Teorisi

EEM 318 Haberleşme Teorisi Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı EEM 38 Haberleşme Teorisi 007-008 Bahar Yarı Yılı Yrd. Doç. Dr. Aydın Kızılkaya Müh. Fak. Binası 4.Kat

Detaylı

3-Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina Yüz Dokusu Çıkarımı

3-Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina Yüz Dokusu Çıkarımı 3-Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina Yüz Dokusu Çıkarımı Emre SÜMER, Mustafa TÜRKER Özet Bu çalışmada, yerden çekilmiş bina fotoğraflarından otomatik olarak çıkarılan gerçekçi yüz dokularının üç

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI

TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI İsmail BAŞLAR UZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü Ocak 2012 ANTALYA

Detaylı

İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement

İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement Mehmet KARAKÖSE Semiha MAKİNİST Fırat Üniversitesi,

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

http://www.megaupload.com/?d=2614sn1c

http://www.megaupload.com/?d=2614sn1c http://www.megaupload.com/?d=2614sn1c Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Chan. Clung-Yao. Fundamentals of crash sensing in automotive air bag systems /. p. cm. Includes bibliographical

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME Bitirme Ödevi Dilek Üstünalan 040040228 Neşe Erden 040030050 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı:

Detaylı

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM)

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) Y. Elk. Müh. Murat KÜÇÜKALİ EEM MAGAZİN-2014 Her hakkı saklıdır İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler... 1 1. Giriş... 2 2. Doğrusal Hareketli Asenkron Motorların

Detaylı

ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK BÜLTENİ DSİ TEKNİK BÜLTENİ Sahibi DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adına Akif ÖZKALDI Sorumlu Müdür

Detaylı