Torax ın lateral duvarı & kolun üst kısmı arasında yeralır. Tepesi yukarıda tabanı aşağıda olan Piramid şeklinde bölgedir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Torax ın lateral duvarı & kolun üst kısmı arasında yeralır. Tepesi yukarıda tabanı aşağıda olan Piramid şeklinde bölgedir."

Transkript

1 Konularının özeti ve önemli yerleri II Hazırlayan: Dr. Hadi SASANİ FOSSA AXİLLARİS: Torax ın lateral duvarı & kolun üst kısmı arasında yeralır. Tepesi yukarıda tabanı aşağıda olan Piramid şeklinde bölgedir. Apex Anterior Duavar Medial Duavar Lateral Duavar Posterior Duavar Anterior duvar: M.pectoralis major/minor, Facsia clavipectoralis *** Posterior duvar: M.subscapularis, M.L.dorsi, m.teres major Lateral duvar: humerus sulcus intertubercularis Medial duvar: 1-4.costa & m.intercostalisler, m.serratus anterior üst kısmı *** Apex: ön kenarını Clavicula nın arka yüzü, medial kenarını 1.costa, Arka kenarını margo superior scapula Tabanı: Fascia axillaris ve deri İçindeki yapılar: a.v.axillaris, axillar lenf nodülleri, plexus brachialis pars infraclavicularis, yağ ve bağ dokusu mevcut

2 1. costa m. teres major a.subclavia a.axillaris ( a.axillaris bölümleri m.pectoralis minor a Göre değerlendirilir) a.brachialis SAB *** A.Axillaris : 1.Bölümü: m.pectoralis minor üst tarafındadır. A. Thoracica superior çıkar. (1) 2.Bölümü: m.pectoralis minor ün arkasındadır. (2) A. Thoracoacromialis A. thoracica lateralis (rr. mammarii lateralis) 3.Bölümü: m.pectoralis minor ün altındadır: A. subscapularis ( a.cicumflexa scapula, a.thoracodorsalis) A. Circumflexa anterior / posterior humeri (3) * V.axillaris: V.basilica V.axillaris V.subclavia M.teres major alt kenarı 1.costa alt kenarı V.axillaris e : V.cephalica V.subscapularis V. Circumflexa anterior / posterior humeri V. Thoracica lateralis Vv.thoraco epigastrica Vagina Axillaris: Facsia cervicalis profunda lamina prevertebralis inin devamıdır. A.axillaris 1.bölümü, v.axillaris, plexus brachialis pars infraclavicularis ini sarar. Fasciculus posterior Fasciculus medialis Fasciculus lateralis A.axillaris V.axillaris Vagina axillaris MEDİAL

3 Axilla lenf nodülleri: 5 grup olarak incelenir 1. Lateral (BRACHİAL) Grup Lenf Nodülleri: 4-6 adettir. V.axillaris in arka iç tarafındadır. Afferentleri v.cephalica dışındaki tüm üst ekstremite lenfatiklerinden gelir. Efferentleri santral ve apikal lenf nodüllerine gider. 2. Anterior (pectoral) Grup Lenf Nodülleri: 4-5 adettir. M.pectoralis minor altında ve v.thoracica laterlis komşuluğundadır. 3. Posterior (subscapular) Grup Lenf Nodülleri: 6-7 adettir. m.subscapularis alt kenarında a.v.subscapuleris altında yeralır. Afferentleri boyunun alt kısmı & crista iliaca arasındaki bölgeden Efferentleri apikal & santral LND 4. Santral (central) Grup Lenf Nodülleri: 3-4 adettir. Afferentleri: lateral, anterior, posterior lenf nodüllerinden Efferentleri: apikal ve santral 5. Apikal ( apical) Grup Lenf Nodülleri: 6-12 adettir. Afferentleri: v.cephalica boyunca uzanan LND& meme üst dış LND Efferentleri birleşerek Truncus Subclavius u oluşturur Angulus venosus & Truncus jugularise açılır. Axillar LND Apical LND Santral LND Scapular LND ( Posterior) Meme lenfatiklerinin drenaj şekli External mammari LND (Pectoral = Anterior) *** Scapuler LND komşuluğunda N. Thoracodorsalis yer alır. Lenf nodu disseksiyonunda bu sinir zedelenirse inerve ettiği M. Latissimus dorsi kasında inervasyon kaybı olur. Kolun Add- pronasyon(kısmen) Ekstansiyon belirgin azalır.

4 Meme kanserlerinde metastazlar en sık axiller lenf nodüllerine (LND) olur. Axilla da en belirgin olarak palpe edilen Lenf nodu SANTRAL LND dir. PLEXUS BRACHİALİS: C5,6,7,8, T1 spinal sinirlerin Ramus anteriorları birleşerek Plexus brachialis i oluşturur. Üst extremitenin tümünü inerve eder. Ramus anteriorlar Truncus Fasciculus Terminal (radix kısmı) Dallar C5,6 (C4) Radix = Truncus superior C7 Radix = Truncus Medius *** C8,T1(T2) Radix= Truncus inferior Bütün Truncuslar ön ve arka dallarına ayrılırlar : Her üç truncus un arka dalları birleşerek Facsiculus Posterior Truncus suprior & medius ön dalları Facsiculus lateralis Truncus inferiorun ön dallari tek başına Fasciculus Medialis *** Oluşturur. Fasciculus Lateralis Fasciculus Medialis Fasciculus Posterior N. Musculocutaneus Fasciculus Lateralis N. Medianus N. Ulnaris Fasciculus Medialis

5 Fasciculus lateralis Lateral dalı: N.musculocutaneus Medial dalı: N.medianus radix lateralis Fasciculus medialis Lateral dalı: N.medianus radix medialis Medial dalı: N.ulnaris Plexus Brachialisin terminal Dalları: N. Medianus N. Ulnaris N. Radialis N. Musculocutaneus *** Plexus braclialis i iki kısma ayıran yapı Clavicula dır. Pars supraclavicularis trigonom occipitale de iken pars infraclavicularis Vagina axillaris te yerleşmiştir. Köklerden (radix) çıkan sinirler: N.dorsalis scapula (C5) N.thoarsicus longus (C5,6,7)!!! N.dorsalis scapula m.scalenius anterioru deler!!! N.thorasicus longus Axilladan geçerek M.seratus anterior u inerve eder. Axilla cerrahisi sırasında veya axilla medial duvar yaralanmalarında zedelenebilir. Wing scapula ( scapula lata ) oluşur. Truncuslardan çıkan sinirler: N. Subclavius (C5,6) N. Suprascapularis (C5,6)!!! N.suprascapularis İncisura scapla dan geçerek M.supra/infraspinatus u inerve eder. Zedelenmesi ağır cisimlerin taşınmasında ortaya çıkar. Fasciculuslardan çıkan sinirler Fasciculus Lateralis ten çıkan sinirler: N.Pectoralis lateralis (C5,6,7) (C5,6,7) N. Musculocutaneus (C5,6,7) N. medianus radix lateralis (C5,6,7) *** N.medianus radix lateralis ve medialis i birleşerek N.medianusu oluşturur, fossa cubitalis ten ve m.pronator teresiki başı arasından geçerek önkola ulaşır. N.medianus dalı olan n.interosseus anterior membrana interosseus önündedir.

6 N.medianus önkoldaki tüm Flexor kasları inerve eder ( m.flexor digitorum profundus medial kısmı ve m.flexor carpi ulnaris hariç). N.medianus Retinaculum Flexorum- carpal kemikler arasındaki Canalis Carpi den geçer. Lezyonları omuz, dirsek ve carpal tunel de olabilir. İnerve ettigi kaslar nedeniyle fleksionda zayıflık olur. Başparmek ve işaret parmağı ile bir cismi yakalamak zorlaşır. Opozisyon zorlaşır. Tenar atrofi olur. Monkey Hand = N. Medianus lezyonu!!! Retinaculum flexorum önünden geçen N.medianus r.cutaneus palmaris nedeniyle elin palmar yüzünün Lateral kısmında duyu kaybı olmaz. Fasciculus medialis ten çıkan sinirler: N.medianus radix medialis (C8,T1) (C8, T1) N. Pectoralis medialis (C8, T1) N. cutaneus brachi medialis (C8,T1) N. Cutaneus antebrachi medialis ** N.ulnaris (C8,T1) *** N. Cutaneus antebrachi lateralis : n.musculocutaneus un devamı N. Cutaneus antebrachi medialis: Fasciculus medialisten çıkar, kolun orta kısmında v.basilica ile birlikte derin fasciayı deler. *** N. ulnaris: sulcus n.ulnaris te seyreder. M. Flexor carpi ulnaris iki başı arasından geçer. Önkolda: M.flexor carpi ulnaris & M.Flexor digitorum profundus un medial kısmını Elde: hipotenar kasları, mm.interossei, m.lumbricalis III -IV, m.adductor pollicis inerve eder. Elin deri duyusunu r. Palmaris & dorsalis nervi ulnaris alır. Lezyonu en fazla dirsek çıkıklarında ve epicondylus medialis travmalarında görülür. Ulnar adduksiyon ve el bileği fleksiyonu zayıflar. Başparmak adduksiyonu olmaz, interosseal kaslar çalışamayacağından parmakların abduksiyonu & adduksiyonu kaybolur lumbrical kaslarda inervasyon kaybı olduğundan yumruk yapmada güçlük olur. Hipothenar bölge kasları ve mm.interossei ler atrofiktir parmakların palmar ve dorsal yüzde duyu kaybı olur. Claw hand (pençe el) = N. Ulnaris lezyonu

7 Fasciculus posterior dan çıkan sinirler: Nn. Subscapulares (C5,6) N. Thoracodorsalis (C6,,7,8) N. Axillaris (C5,6) N. Radialis (C5,6,7,8,T1)!!! Nn. Subscapulares ten üste olanı n. Suprascapularis (m.supra/infraspinatus u inerve eder), altta olanı ise N. Subscapularis (m.teres major, m. Subscapularis i inerve eder) N.Axillaris (C5,6,7) : Humerotricipital aralıktan geçerek iki dala ayrılır. Ön dalı m.deltoideus u, arka dalı m.teres minor u inerve eder. Deri duyusu ise: n. Cutaneus brachi lateralis superior dur.!!! N.Radialis (C5,6,7,8, T1) ( arka sokakların efendisi ) : sulcus nervi radialis te a.profunda brachi ile seyreder. M.triceps brachi, m.anconeus, m.brachioradialis, m.extensor carpi radialis longus u inerve eder. Deri duyuları: n.cutaneus brachi lateralis inferior & posterior n.cutaneus antebrachi posterior septum intermusculare laterale yi deler ve ön kola geçer. Epicondylus lateralis seviyesinde iki dalına ayrılı : 1. ramus superficialis: elin doral yüz laterali & parmakların dorsal yüz duyuları 2. ramus profundus: m.supinator içerisinden geçerek önkol arka bölgesine gelir önkol dosal yüzde m.supinator, m.extensor digitorum, m.extensor digiti minimi, m.extensor indici, m.extensor pollicis longus, m.extensor pollicis brevis, m.abductor pollicis longus u inerve eder. Lezyonları Honeymoon, Saturday night palsy durumlarında görülür. Wrist Drop (düşük el) gözlenir. N.Radialis zedelenmesi başlangıç kısımda (örn:axillada) ise:saturday night palsy Kol ortası yada distalde ise: wrist drop olur.!!! Erb- duchen paralizi: plexus brachialis in Truncus superior (C5,6) zedelenmesi sonucu gelişir. En doğum travması yada motorsiklet kazalarında görülmektedir. Kol adduksiyon, pronasyonda, önkol biraz pronasyonda ve elbileği fleksiyondadır.

8 *** Plexus brachialis truncus inferior (C8,T1) zedelenmesinde Klampke Paralizi görülür. Doüum sırasında omuz gelişlerde yada bebek kolunun aşırı abduksiyonu ve bir kişinin bir yere tutunp sallanması sonucu ortaya çıkar. N.ulnaris, n.pectoralis medialis, n. Cutaneus brachi/antebrachi medialis zedelenir. N.ulnaris zedelenmesi sonucu 4-5. phalanges proximales ekstansiyonda, phalanges media& distales ise hafif fleksiyondadır. Bu görünüme pençe el (clawhand) denir. Ayrıca kol ve önkolun medial duyusu kaybolur. FOSSA CUBİTALİS: Dirseğin ön yüzünde tabanı yukarıda tepesi aşağıda olan üçgen şeklinde alandır. Tabanı: heriki epicondyl humeri yi birletiren hayali çizgi Tepesi: medial& lateral duvar kesişim noktası Medial: M.pronator teres in lateral kenarı Lateral: m.brachioradialis medial kenarı Döşemesini: m.brachialis & m.supinator

9 LATERAL Hayali çizgi MEDİAL M.brachioradialis M.pronator teres *** İçindekiler : M. Biceps brachi nin tendonu N. Medinus: A.Brachialisi fossa cubiti de ÖNDEN çaprazlar ve EN MEDİALDEKİ oluşumdur. A. Brachialis: M.biceps brachi tendonunun medialinde fossa cubitalis te a.ulnaris ve a.radialis olarak ikiye ayrılır. A.ulnaris m.pronator teres altından geçerek fossa cubitalis i terk eder. A.radialis ise aşağıya apexe ilerler. N.Radialis, a.reccurens radialis, a.recurrens ulnaris anterior fossa nın kenarlarını oluşturan kasların arkasında yeralır.!!! V.mediana cubiti bu fossa da bulunur. V.vephalica & basillaris i birleştirir. ÖNKOLUN ÖN BÖLGESİ: *** Önkol fleksor kaslarının genel özellikleri: 1. Epicondylus medialis ten başlar. 2. kasların siniri N.medianus tur (m. Flexor carpi ulnaris, m.flexor digitorum profundus medial kısmı hariç : n.ulnaris inerve eder) 3. Bütün kaslar önkola fleksiyon yaptırır (m.pronator quadratus hariç) 4. Epicondylis medialis e yapışan yüzeyel kaslar : M.pronator teres, M.flex.carpiradialis,M.palmaris longus, M.Flex.carpi Ulnaris ( yukarıdan aşağıya doğru) { Pro- rad- pal-ul } Venleri: v.cephalica, v.basilica, v.mediana cubiti, v.antebrachi mediana!!! Derin fascia distalde elbileği hizasında kalınlaşarak Retinaculum Flexorum u oluşturur.

10 Arterleri: Fossa cubiti de collum radi seviyesinde a.brachialis, a.ulnaris ve a.radialis olarak ikiye ayrılır. A.ulnaris tuberositas radi hizasinda a.interossea communis i verir, bu da membrana interossea önünde seyredecek olan a.interossea anterior, membranın arkasında seyredecek olan a.interossea posterior olarak ikiye ayrılır. Daha sonra a.interossea anterior m.pronator quadretus üst kenarı hizasında membranı delerek arka tarafa geçer. a.ulnaris Flexor carpi radialis ve n.ulnarisin lateralindedir. A.ulnaris dalları: o a.recurrebs ulnaris o a.interossea communis ( a.interossea ant. / post.) o r.carpalis palmaris / dorsalis o r. Palmaris profundus A.Radialis: önkolun 1/3 proximalinde m.brachioradialis & pronator teres 2/3 distalinde ise derin fascianın derininde seyreder.!!! a.radialis kolun en distalinde m.flexor carpi radialis ile brachioradialis tendonu arasında yüzeyelleşir. A.Radialis dalları: o recurrens radialis o r. Palmaris superficialis o r. Carpi radialis & dorsalis o a.princeps pollicis o a.radialis indicis!!! A.Radialis in nabızı m.flexor carpi radialis ile radius arasındaki oluktan palpe edilir. N.medianus: m.flexor carpi ulnaris ile m.flexor digitorum profundus medial yarımı hariç tüm önkoldaki kasları inerve eder. *** N. Medianus: M. Pronator teres iki başı arasından N. Ulnaris: M. Flexor carpi ulnaris in iki başı arasından geçer. Önkolun yüzeyel kasları: M.pronator teres, M.flexor carpi radialis, M.palmari longus, m.flexor carpi ulnaris Önkolun orta tabakar kası: M. Flexor digitorum superficialis Önkolun derin tabaka kasları: M.Flexor digitorum profundus, M. Flexor pollicis longus M.pronator quadratus

11 *** Ön kol Flexor kaslar Epicondylus medialis humeriden başlar (m.brachioradialis ve derin kaslar hariç) Extensor kaslar ise epicondylus laterale den başlar. * M.Pronator teres origo: caput humerale: epicondylus mediale Caput ulnare: procesus coronoideus. İnserito: radiusun lateral yüzünün ortası *** N.medianus m.pronator teres in iki başı arasından geçer. Bazen burada sıkıtığı zaman Pronator sendromu oluşur. * M. Flexor carpı ulnaris origo: caput humerale: epicondylus mediale Caput ulnare: olecranon medial kısmı İnsertio: os priforme Siniri: N.ULNARİS Fonksiyonu: ele fleksiyon, m.extensor carpi ulnaris ile birlikte ele adduksiyon yaptırır. M.palmaris longus: filogeni açısından kaybolmakta bir kastır (m.plantaris gibi) Aponeurosis palmaris i gerer, ele fleksiyon yaptırır. Carpan tunelden geçmez. *** kesici alet yaralanmalarında bu kasın tendonu skar ve fibrozis ile iyileşeceğinden Dupuytren Kontraktürü oluşabilir. * M.Flexor digitorum superficialis: orta tabaka kasıdır. Origosu: caput humeroulnare: epicondylus mediale, lig.collaterale ulnare, proc. Coronoideus medial kısmı İnserio: 2-5 parmakların orta falankslarının her iki yanına Sinir: N. Medianus Fonksiyon: 2-.5 parmakların phalanx medialarına ve ele fleksiyon!!! M.flexor digitorum superficialis in her bir tendonundaki V şeklindeki açıklığa Hiatus Tendineus denir. *** M. Flexor digitorum profundus : Origo: Membrana interossea, proc.coronoideus mediali, ulnanın ön- medial yüzün 2/3 üst kısmı İnsertio: 2-5. parmakların DİSTAL phalanx Sinir: medial kısım N.ULNARİS, lateral kısm N.Medianus Fonksiyon: 2-5 parmakların distal phalanx ve ele fleksiyon yaptırır. M.flexor pollicis longus: Origo: radiaus ¾ üst kısmı ve membrana interossea İnsertio: başparmak distal falanksının basisi Sinir: n.medianus Başparmak fleksiyonu. elin fleksiyonuna da yardımcı olur.

12 *** M.pronator quadratus: ulna ¼ ön yüzünden başlar ve radius ¼ ön yüzüne insertio yapar. N.medianus inerve eder. Önkola Pronasyon hareketini başlatan kastır. Daha hızlı ve kuvvetli pronasyonun devamını m.pronator teres getirir. ÖNKOLUN ARKA BÖLGESİ: Deri duyuları: N.cutaneus antebrachii medialis (plexus brachialis) N.cutaneus antebrachii posterior (ramus superficialis n.radialis) N.cutaneus antebrachii lateralis (n.musculocutaneus) Yüzeyel venler: v.cephalica & basilica!!! Derin fascia bilek bölgesinde kalınlaşarak Retinaculum extensorum u oluşturur. Önkolun arka bölgesini besleyen arter a.interossea posterior ( a.interossea communis in dalı) önkolun arka bölgesine chorda obliqua ve membrana interossea nın üst kenarı arasından geçerek girer. M.abductor pollicis longus üzerinde n.interosseus posteriro ile bereber ilerler. N.interosseus posterior N.radialis in dalıdır. * Yüzeyel tabakadaki kaslar epicondylus lateralis ten başlarlar. M. Brachioradialis M.extensor carpi radialis longus & brevis M.extensor digitorum M.extensor digiti minimi M.externsor carpi ulnaris *** M.Brachioradialis: Origo: Humerus crista supracondillaris lateralis in 2/3 üstü & septum intermusculare brachi laterale İnsertio: procesus styloideus radii nin üst kısmında radiusun lateral kenarı Siniri: n.radialis Fonksiyon: önkola fleksiyon!!!! M.brachioradialis bir extensor grup kas olmasına rağmen önkola FLEKSİYON yaptırır ve siniri N.Radialis tir. ( Buna benzer bir diüer kas ise M. Latissimus dorsi dir. Origoları Alt extremiteden başlar, ancak fonksiyonu üst extremite ile ilgilidir) M.extensor carpi radialis longus ile m.flexor carpi radialis her ikisi II. Metacarpal kemiğin basis ine yapışır. İkisi birlikte çalıştığında ele Abduksiyon yaptırır. m.extensor carpi radialis longus un siniri n.radialis tir

13 *** Kolun arka bölgesindeki kaslardan M.Brachioradialis & M.extensor carpi radialis longus u N.Radialis, diğerlerini ise N. İnterosseus posterior inerve eder. M.extensor carpi radialis brevis os metacarpale III un basisine yapışır. N.interosseus posterior tarafından inerve edilir. M.extensor digitorum un önkolun ön bölgesindeki karşılığı M.flexor digitorum superficialis & profundus tur. M.extensor digitorum humerus epicondylus lateralis ten başlar. Kas tendonu dörde ayrılarak her bir tendonu parmakların dorsal yüzünde aponeurosis dorsalis i oluşturur. 3 banttan oluşan aponeurosis dosalisin orta bandı phalanx medianın basisine, iki yan bandı ise phalanx distalisin heriki yanına yapışır. Distal phalanx Phalanx Media proximal phalanx M.flexor digitorum superficialis tendonu M.flexor digitorum profundus tendonu Aponeurosis dorsalis orta bandı Aponeurosis dorsalis yan bandı!!! M.extensor digitorum tendonlarını birbirne bağlayan Connexus intertendinei bulunur. Bunlar bu kasın tendonları arasındaki bağlantıyı sağlar ve parmakların ekstansiyonunu önlerler.. M.extensor carpi ulnaris : epicondylus lateralis ten başlar ve 5. metacarpal kemiğin basisinde sonlanır. Ele ekstansiyon yaptırır. M.flexor carpi ulnaris ile birlikte ele Adduksiyon yaptırır. Derin Tabakadaki Kaslar: M.supinator Abductor pollicis longus M.extensor pollicis longus& brevis M.extensor indicis

14 *** N.radialis önkola M.supinator u delerek girer. m.abductor pollicisis longus: ulna arka yüzü, membrana interossea, radiaus arka 1/3 üstkısmından başlar, 1.metacarpak kemiğin basisi & os trapezium a yapışır. N.interosseus posterior inerve eder. Başparmağa Abduksiyon yaptırır. M.extensor pollicis longus : radius arka 1/3 kısmı & membrana interossea dan başlar, başparmak phalanx distal in basisine yapışır. Başparmağa ekstansiyon ve elin abduksiyonuna yardım eder. N.interosseus posterior tarafından inerve olunur.!!! m.extensor pollicis brevis in tüm özellikleri m.ext.pollicis longus gibidir. Ancak insertiosu başparmağın proximal phalanx basisine olmaktadır. Humerus lateral epicondylitis = tenisçi dirseği : bir dirence karşı sürekli supinasyon yada önkol pronasyonda iken bileğin ekstansiyona zorlanması durumlarında ortaya çıkar. Humerus medial epicondylitis = golfçu dirseği *** Fovea Radialis (snuff box) : Medialde: M.Extensor pollicis longus Lateralde: M.Extensor pollicis brevis & M.Abductor pollicis longus Tendonları Tabanını: os scaphoideum & trapezium İçinden A.Radialis geçer.!!!! Snuff box ta palpe edilen arter A.Radialis tir. EL: Elin dorsal yüzeyinde v.cephalica & basilica başlangıcı olan Rete venosum dorsale manus vardır. Elin palmar yüzdeki derin fascia : bileğin ön yüzünde kalınlaşarak Retinaculum Flexorum u Avuç santral kısmında kalınlaşarak : Aponeurosis Palmaris i oluşturur. LATERAL Retinaculum Flexorum MEDİAL Os Trapezium Os Scaphoideum Os Hamatum Os Pisiforme

15 Retinaculum Flexorum ile arkasındaki Carpal kemikler arasındaki açıklığa Canalis carpi (Carpal Tunel) denir. Buradan Flexor kas tendonları ile n.medianus geçer.( m. Palmaris longus tendonu hariç) Fascia antebrachi kalınlaşması ile: Retinaculum Extansorum oluşur. Bu bant Radius distal ucu (lateral) Ulna proc.styloideus & os triquetrum (medilade) arasındadır. Derininden önkol extensor kasların tendonları ve sinovial kılıflar geçer. Aponeurosis plamaris: Bantlar M.Palmaris longusun tendonu Lig. Metacarpale transversum superficisle *** Çift inervasyona sahip El Kasları : M. Flexor pollicis brevis: Origo :caput superficiale : retinaculum flexorum caput profundum: os trapezoideum & capitatum insertio: başparmağın Proximal phalanx ı SİNİR: Caput superficiale: N.medianus Caput profundum: N.Ulnaris Başparmağa fleksiyon yapar. Mm.lubricales : 4 adettir. Origo: M.flexor digitorum profundus tendonları İnsertio: 2-5.parmakların aponeurosis dorsalis lerin lateral kenarları *** SİNİR: I-II lumbricales : N.Medianus III- IV lumbricales: N.Ulnaris *** 2-5 parmakların proximal phalanxlarına Fleksiyon Media& distal phalanxlara Ekstansiyon *** N.Ulnaris ön kolda: m.flexor carpi ulnaris, m.flexor digitorum profundus medial kısmı, Elde: tüm palmar interossei kasları, III-IV lumbricalleri, M.flexor pollicis brevis & m.adductor pollcis brevis i inerve eder.

16 !!! Origosu başka bir kasın tendonundan başlayan palmar el kasları: M. Abductor digiti minimi: origosu M.flexor carpi ulnaris in tendonu & os pisiforme den başlar. M.adductor pollicis: Origo: caput obliquum: Flexor carpiradialis tendonu, 2-3.metacarpaller, os capitatum caput transversum: 3.metacarpal kemiğin 2/3 distali (palmar) İnsertio: Başparmak Phalanx proximalis in basisi Sinir.N.Ulnaris Başparmağa adduksiyon yapar. Mm. Lumbricales: M.digitorum profundus un tendonlarından origo alır. *** Origolari iki kısımdan oluşan el kasları: M.flexor pollicis brevis M.adductor pollicis İnterossei Dorsalis : Abduksiyon (PAD) N.ULNARİS İnterossei Palmaris : Adduksiyon (DAB)

ÜST EXTREMİTE KASLARI

ÜST EXTREMİTE KASLARI 14 ÜST EXTREMİTE KASLARI Omuz kasları M deltoideus M subscapularis ORIGO INSERTIO FONKSİYON SİNİR ÖZELLİK -pars clavicularis kısmı;clavicula nın lateral 1/3 ünden, -pars acromialis kısmı;acromion un lateral

Detaylı

OMUZ-KOL-ÖNKOL KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. İntrinsik omuz kasları

OMUZ-KOL-ÖNKOL KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. İntrinsik omuz kasları İntrinsik omuz kasları Clavicula nın 1/3 lateral i pars clavicularis Acromion pars acromialis Spina scapula pars spinalis M. supraspinatus Fossa supraspinatus medial 2/3 ü, fascia supraspinata nın kalın

Detaylı

ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI (Regio antebrachi posterior,regio carpalis posterior,regio dorsalis manus)

ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI (Regio antebrachi posterior,regio carpalis posterior,regio dorsalis manus) ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI (Regio antebrachi posterior,regio carpalis posterior,regio dorsalis manus) E. Savaş Hatipoğlu Bu derste ön kolun yan ve arka tarafında bulunan kaslar ile elin dorsal tarafı

Detaylı

Koltuk altı çukuru (fossa axillaris) ve plexus brachialis. Prof.Dr.Orhan TACAR

Koltuk altı çukuru (fossa axillaris) ve plexus brachialis. Prof.Dr.Orhan TACAR Koltuk altı çukuru (fossa axillaris) ve plexus brachialis Prof.Dr.Orhan TACAR Dersin amacı Fossa axillaris ve plexus brachialis öğrenilmesi Öğrenim hedefleri Fossa axillaris in sınırları ve içersinde yer

Detaylı

Pars libera membri superioris

Pars libera membri superioris Pars libera membri superioris Kol, önkol ve el iskeletini oluşturan kemiklerin tümüne birden bu isim verilir. HUMERUS (KOL KEMİ Ğ İ ) Üst ekstremitenin en uzun ve en kalın kemiğidir. Bir proksimal uç,

Detaylı

Adatepe (Ed.) EMG Prati ine Yönelik Kas ve Sinir K lavuzu 21 x 28 cm, VIII Sayfa ISBN Türkçe birinci bask Deomed, 2010.

Adatepe (Ed.) EMG Prati ine Yönelik Kas ve Sinir K lavuzu 21 x 28 cm, VIII Sayfa ISBN Türkçe birinci bask Deomed, 2010. Deomed Medikal Yay nc l k Adatepe (Ed.) EMG Prati ine Yönelik Kas ve Sinir K lavuzu 21 x 28 cm, VIII + 204 Sayfa ISBN 978-975-8882-32-8 Türkçe birinci bask Deomed, 2010. 144 1 / Çizgili Kasların Sınıflamaları

Detaylı

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği)

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği) Üst ekstremite kemikleri omuz hizasında kürek kemiği ve köprücük kemiğinden oluşan omuz kemeri kemikleri ile başlar. Diğer üst ekstremite kemikleri, humerus (pazu kemiği, kol kemiği), antebrachium (radius

Detaylı

Yüzeyel ense, sırt, omuz ve kolun arka bölgesi. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

Yüzeyel ense, sırt, omuz ve kolun arka bölgesi. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Yüzeyel ense, sırt, omuz ve kolun arka bölgesi Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Venter frontalis Venter occipitalis Galea aponeurotica Siniri; n.facialis İşlevi; venter frontalis kaş ve burun kökü derisini yukarı

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale FOSSA AXILLARIS Boyun ile kol arasında, üst ekstremiteye geçiş alanı sağlayan kapı Toraks yan duvarının üst bölümü ile kolun üst bölümü arasında kalan piramidal boşluk Önden ve arkadan

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale FOSSA AXILLARIS Toraks yan duvarının üst bölümü ile kolun üst bölümü arasında kalan piramidal boşluk Önden ve arkadan 2 plika ile sınırlanır; Plica axillaris anterior: M. pectoralis

Detaylı

II. GENEL BİLGİLER II. A. ANATOMİ II. A. 1. KARPAL TÜNEL

II. GENEL BİLGİLER II. A. ANATOMİ II. A. 1. KARPAL TÜNEL I. GİRİŞ ve AMAÇ Son yıllarda özellikle radyoloji alanındaki gelişmenin sonucu insan anatomi bilgisine daha çok ihtiyaç olduğu açığa çıkmıştır. Anatomik olarak vücudun bir bölümünün normalinin bilinmesi,

Detaylı

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır.

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Musculus sartorius; vücudun en uzun kasıdır. Spina iliaca anterior

Detaylı

Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem)

Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem) Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem); articulatio sellaris tipi eklemdir. Discus articularis i (eklem diski) vardır. Manubrium sterni ile clavicula nın (köprücük kemiği) extremitas sternalis

Detaylı

DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK

DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK Sırt Kasları İki grup altında incelenirler. 1).Yassı sırt kasları 2).Omurgada bulunan omurların processus spinosus u ile Processus transversus

Detaylı

OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri)

OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri) OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri) Distal yöndekiler, Lateralden-Mediale: 1) Os trapezium2) Os trapezoideum3) Os capitatum4) Os hamatum Proksimal yöndekiler Lateralden-Mediale: 1) Os scaphoideum2) Os lunatum3)

Detaylı

Evcil memeli hayvanlarda Diseksiyon teknikleri ve exenterasyon Köpek Thorax'ın ve ön baca ın Yüzeysel Diseksiyonu Laboratuar Hedefleri

Evcil memeli hayvanlarda Diseksiyon teknikleri ve exenterasyon Köpek Thorax'ın ve ön baca ın Yüzeysel Diseksiyonu Laboratuar Hedefleri Evcil memeli hayvanlarda Diseksiyon 1 teknikleri ve exenterasyon Köpek Thorax'ın ve ön bacağın Yüzeysel Diseksiyonu Vücut yüzeyindeki umbilicus, mamma ve arcus costalis'in gözlenmesi. Derinin yüzülmesi.

Detaylı

GLUTEAL-UYLUK-BACAK KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. Yüzeysel gluteal kaslar

GLUTEAL-UYLUK-BACAK KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. Yüzeysel gluteal kaslar Yüzeysel gluteal kaslar M. gluteus maximus Os ilium un dış yüzü Os sacrum, coccyx Lig. sacrotuberale Tuberositas glutea Tractus iliotibialis UYLUĞUN EN GÜÇLÜ EKTENSORU M.ILIOPSOAS IN ANTOGONISTİ UYLUĞA

Detaylı

KAS Dicle Aras. İskelet kaslarının kasılma ceşitleri, rolleri, kas lifi tipleri, insa vücudundaki kaslar

KAS Dicle Aras. İskelet kaslarının kasılma ceşitleri, rolleri, kas lifi tipleri, insa vücudundaki kaslar KAS Dicle Aras İskelet kaslarının kasılma ceşitleri, rolleri, kas lifi tipleri, insa vücudundaki kaslar 3.9.2015 1 Kas Kasılma rolleri Agonist kaslar; aynı hareketi yaptıran kas veya kaslara denir. Bunlardan

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ ÖRNEK SORULAR (EKLEM-KAS) BİRİNCİ BÖLÜM

LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ ÖRNEK SORULAR (EKLEM-KAS) BİRİNCİ BÖLÜM LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ ÖRNEK SORULAR (EKLEM-KAS) BİRİNCİ BÖLÜM.En hareketli sinovial eklem tipini işaretleyiniz. a) Ginglymus d) Art. trochoidea b) Art. spheroidea e) Art. plana c) Art. sellaris. Üst

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTiTÜSÜ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTiTÜSÜ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTiTÜSÜ KARPAL TÜNEL SENDROMU HASTALARINDA RETİNACULUM MUSCULORUM FLEKSORUMUN MYOFASCİAL OLARAK GEVŞETİLMESİ, MEDİAN SİNİR MOBİLİZASYONU VE TENDON GLİDİNG EGZERSİZLERİNİN

Detaylı

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler

Detaylı

VATAN KAVAK. Doç. Dr. Bacak ve Ayak Kasları

VATAN KAVAK. Doç. Dr. Bacak ve Ayak Kasları VATAN KAVAK Doç. Dr. Bacak ve Ayak Kasları Sinir Sistemi Merkezi Sinir Sistemi Periferal Sinir Sistemi Cerebrum Medulla Spinalis Motor Nöronlar Duyu Nöronları Somatik Sinir Sistemi * Otonom Sinir Sistemi

Detaylı

PLEXUS BRACHİALİS YAPISI, VARYASYONLARI VE CERRAHİ ÖNEMİ

PLEXUS BRACHİALİS YAPISI, VARYASYONLARI VE CERRAHİ ÖNEMİ PLEXUS BRACHİALİS YAPISI, VARYASYONLARI VE CERRAHİ ÖNEMİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Mehmet BÜYÜKKİRAZ İstanbul -2005 1 TEŞEKKÜR Öncelikle her türlü fedakarlığa katlanarak bugünlere gelmemi sağlayan aileme; nöroşirürji

Detaylı

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Boyun kökü apertura thoracis superior ve hemen üzerinde yer alan bölgedir. Apertura thoracis superior, önde manubrium sterni, yanlarda 1.costalar

Detaylı

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi KÜREK lines of KEMİĞİ the SHOULDER VE KOL BLADES DIŞ YÜZ AND çizgileri POSTERIOR ARM Skapula Çizgisi Bu çizgi referans noktadan geçer: 1. Spina skapulanın orta noktasının üstü. Spina skapulanın üstü, medial

Detaylı

Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER

Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER 1999 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Üst sınır; BOYUN oksipital kemiğin protuberentia occipitalis i temporal

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği III yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEĞİ EKSTANSÖR KASLARI El Bileği Ekstansör Kasları Primer M.Ekstansör karpi radialis longus M.Ekstansör karpi radialis brevis M.Ekstansör

Detaylı

Nervus medianus un klinik anatomisi ve varyasyonları

Nervus medianus un klinik anatomisi ve varyasyonları Nervus medianus un klinik anatomisi ve varyasyonları İ.İlknur Uysal Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Konya Amaç: Bu derlemenin amacı nervus medianus un klinik anatomisi ve

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Alt Ekstremite Kasları Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 9. hafta Kalça eklemini önden kat eden kaslar M. iliopsoas, m. quadriceps femoris,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SIRT BÖLÜM II GÖĞÜS. ABDOMEN (Karın) BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SIRT BÖLÜM II GÖĞÜS. ABDOMEN (Karın) BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SIRT ŞEKİL 1. Sırt Kasları- Yüzeysel tabaka 1 ŞEKİL 2. Sırt Kasları- derin tabaka 2 ŞEKİL 3. Suboksipital bölge kasları 3 ŞEKİL 4. Columna vertebralis 4 ŞEKİL 5. Meninges spinales 5

Detaylı

ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS

ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS Üst ekstremitelere üst taraf veya üst yanlar da denir. Gövdenin iki yanına tutunmuş, sağ ve sol simetrik uzantı şeklindedirler. Üst taraf; Omuz, Kol, Önkol El

Detaylı

PARMAKLARIN DĐSTAL ĐNTERFALANGEAL EKLEM DĐSTALĐNDEKĐ BÖLÜMÜNÜN ANATOMĐK KANTĐTĐTĐF ANALĐZĐ

PARMAKLARIN DĐSTAL ĐNTERFALANGEAL EKLEM DĐSTALĐNDEKĐ BÖLÜMÜNÜN ANATOMĐK KANTĐTĐTĐF ANALĐZĐ T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ANATOMĐ ANABĐLĐM DALI PARMAKLARIN DĐSTAL ĐNTERFALANGEAL EKLEM DĐSTALĐNDEKĐ BÖLÜMÜNÜN ANATOMĐK KANTĐTĐTĐF ANALĐZĐ Uzmanlık Tezi Dr. Celalettin EROĞLU Tez Danışmanı

Detaylı

OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri)

OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri) OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri) Ön bacak gövdeye cingulum membri thoracici denilen omuz kemeri tarafından bağlanmıştır. Scapula, os coracoideus ve clavicula olmak üzere üç kemiten oluşan bu

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Kuvvet Antrenmanı Anatomisi Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 11. hafta Kollar (Arms) Biceps Curls M. Biceps brachii M. Brachialis M. Brachioradialis

Detaylı

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ 1 Bu ana eksenler şunlardır: Sagittal eksen, Vertical eksen, Transvers eksen. 2 Sagittal Eksen Anatomik durumda bulunan bir vücut düşünüldüğünde, önden arkaya doğru uzanan

Detaylı

OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ

OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ Omuz Kuşağının Kas Sistemi Bu kasların işlevi, Omuz kuşağını gövdeye sabitlemek ve Üst ekstremitenin çeşitli hareketleri için omuz kuşağını uygun

Detaylı

KESİTSEL ANATOMİ. Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD

KESİTSEL ANATOMİ. Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD KESİTSEL ANATOMİ Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD Radyoloji nedir? Kas-iskelet sisteminde kullandığımız radyolojik görüntüleme yöntemleri nelerdir? Radyolojik görüntüleme yöntemleri ile kesitsel anatomiyi

Detaylı

ÇOCUK SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ ORTA-UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ

ÇOCUK SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ ORTA-UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ ORTA-UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ DR. ALİ KEMAL TONAK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI TEZ DANIŞMANI PROF.

Detaylı

Biçimsel ve yapısal olarak iki tip kas vardır.

Biçimsel ve yapısal olarak iki tip kas vardır. Sporda Performans Kontrolü Bütünlüğü Sporcunun Doping Yaptığı Nasıl Saptanır Spor Sakatlıkları ve Tedavi Yolları Yaralanmalarda Soğuk Uygulama Sporda Dayanıklılık Antrenmanı Spor ve Sağlıklı Yaşam Spor

Detaylı

İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin

İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin İSKELET KEMİKLERİ İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin temeli bu ayırıma dayanır. Baş-boyun

Detaylı

Extremitas sternalis Facies articularis sternalis... Extremitas acromialis Facies articularis acromialis... Üst yüz kenarları Ön kenar...

Extremitas sternalis Facies articularis sternalis... Extremitas acromialis Facies articularis acromialis... Üst yüz kenarları Ön kenar... 25 APPENDİKÜLER İSKELET Üst ekstremite kemikleri Alt extremite kemikleri ÜST EXTREMİTE KEMİKLERİ Kavşak kemikleri Clavicula Scapula Kol kemiği Humerus Ön kol kemikleri Ulna Radius El kemikleri Karpal kemikler

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El Bileği yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ El bileği eklemi, ön kolun distal ucu ve elin proksimal ucu arasında yer alan eşsiz bir eklemdir. Üst ekstremitenin mekanik etkinliğini

Detaylı

OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ

OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ İnsan vücudunun hareket sisteminin pasif unsurlarını kemikler ve eklemler, aktif unsurlarını ise kaslar meydana getirirler. Anatominin kemikler ile ilgilenen bölümüne osteologia-osteoloji

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Gövde Kasları Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 7. hafta Gövde iskeletini arka tarafta omurga, önde ise göğüs ve kaburga kemikleri oluştururlar.

Detaylı

Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu. Doç. Dr. Vatan KAVAK

Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu. Doç. Dr. Vatan KAVAK Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu Doç. Dr. Vatan KAVAK İnsan gövdesi nin Apertura thoracis inferior ile pelvis kemiklerinin üst kenarları arasındaki kısmında iskelet parçası

Detaylı

TERMİNOLOJİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEKANİK DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

TERMİNOLOJİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEKANİK DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI TERMİNOLOJİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEKANİK DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Anatomik Duruş Yüzü karşıya bakan, topukları birleşik, kolları yanlarda ve avuç içleri öne bakar şekilde ayakta dik

Detaylı

Kaslar insan vücuduna hareket edebilme yeteneği sağlayan yapılardır. Hareket yeteneğinin yanı sıra bazı yaşamsal mekanizmalarda kaslar sayesinde

Kaslar insan vücuduna hareket edebilme yeteneği sağlayan yapılardır. Hareket yeteneğinin yanı sıra bazı yaşamsal mekanizmalarda kaslar sayesinde KASLAR Kaslar insan vücuduna hareket edebilme yeteneği sağlayan yapılardır. Hareket yeteneğinin yanı sıra bazı yaşamsal mekanizmalarda kaslar sayesinde çalışır. İnsan vücudunda 630 civarında kas vardır.

Detaylı

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan oluşur. Bu kemik ve kıkırdak yapılar toraks kafesini

Detaylı

ÇOCUKLARIN SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARINDA KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOCUKLARIN SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARINDA KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Kenan SARIDOĞAN ÇOCUKLARIN SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARINDA KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

Klinik Temelli Topografik nsan Anatomisi

Klinik Temelli Topografik nsan Anatomisi Deomed Medikal Yay nc l k Schumacher / Aumüller Klinik Temelli Topografik nsan Anatomisi Türkçe Editörleri / Salih Murat Akk n, Tania Marur 16.5 x 24 cm, X + 454 Sayfa 350 fiekil ISBN 978-975-8882-22-9

Detaylı

Truncus (arteria) pulmonalis

Truncus (arteria) pulmonalis Truncus (arteria) pulmonalis; sağ ventrikülden başlar, arter olarak ifade edilmesine karşın venöz kan taşır. Sağ ventriküldeki kanı akciğerlere taşır. Kalple ilgili damarların en önde olanıdır. Arcus aortae

Detaylı

Truncus (arteria) pulmonalis

Truncus (arteria) pulmonalis 1 Truncus (arteria) pulmonalis Truncus pulmonalis; sağ ventrikülden başlar, arter olarak ifade edilmesine karşın venöz kan taşır. Sağ ventriküldeki kanı akciğerlere taşır. Arcus aortae altında sağ (a.pulmonalis

Detaylı

Tuj Koyununun Ön Bacak Venaları Üzerine Makroanatomik Bir Çalışma [1]

Tuj Koyununun Ön Bacak Venaları Üzerine Makroanatomik Bir Çalışma [1] Kafkas Univ Vet Fak Derg 15 (5): 771-778, 2009 DOI:10.9775/kvfd.2009.106-A RESEARCH ARTICLE Tuj Koyununun Ön Bacak Venaları Üzerine Makroanatomik Bir Çalışma [1] Zekeriya ÖZÜDOĞRU * Gürsoy AKSOY ** [1]

Detaylı

GENÇ ERĠġKĠN ERKEKLERDE EL ORTA PARMAĞININ BĠR KOMPARTMAN OLARAK BAZI VÜCUT PROPORSĠYONLARINA ORANLARI

GENÇ ERĠġKĠN ERKEKLERDE EL ORTA PARMAĞININ BĠR KOMPARTMAN OLARAK BAZI VÜCUT PROPORSĠYONLARINA ORANLARI T.C TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANATOMĠ ANABĠLĠM DALI DOKTORA TEZĠ Tez Yöneticisi Prof.Dr. Oğuz TAŞKINALP GENÇ ERĠġKĠN ERKEKLERDE EL ORTA PARMAĞININ BĠR KOMPARTMAN OLARAK BAZI VÜCUT

Detaylı

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ Alt ekstremitelere, alt taraf veya alt yanlar da denir. Alt taraflar, pelvisin (leğen) her iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere simetrik iki sütun

Detaylı

ALT EXTREMİTE KASLARI

ALT EXTREMİTE KASLARI 19 ALT EXTREMİTE KASLARI Kalça kasları ORIGO INSERTIO FONKSİYON SİNİR Ön M psoas major M psoas minor M iliacus Arka M gluteus maximus M gluteus medius M gluteus minimus M tensor fasciae latae Uyluğun dış

Detaylı

Anatomi Ders Notları

Anatomi Ders Notları REGİONES CORPORİS ( VÜCUT BÖLGELERİ) İ OLUŞTURAN OLUŞUMLAR Regiones capitis Regiones colli Regiones pectoris Regiones abdominis Regiones dorsi Regiones membri thoracici Regiones membri pelvini REGİONES

Detaylı

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 207 Kinezyoloji I Dirsek ve Önkol Kompleksi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ 3 KEMİK 4 EKLEM Humeroulnar Humeroradial Prox. Radioulnar Distal radioulnar MID-DISTAL HUMERUS ULNA - RADIUS VALGUS

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Özet: Göğüs duvarı anatomisi Kesitsel anatomi Varyasyonel görünümler Toraks

Detaylı

HUMERUS DİAFİZ KIRIKLARINDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

HUMERUS DİAFİZ KIRIKLARINDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II.ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: OP. DR. MUZAFFER YILDIZ HUMERUS DİAFİZ KIRIKLARINDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

ARTERİA MEDİANA NIN BİLATERAL VARYASYONU* Bilateral Variation of the Arteria Mediana

ARTERİA MEDİANA NIN BİLATERAL VARYASYONU* Bilateral Variation of the Arteria Mediana OLGU SUNUMU (Case Report) Hacıalioğulları M, Ertekin T, Aycan K ARTERİA MEDİANA NIN BİLATERAL VARYASYONU* Bilateral Variation of the Arteria Mediana Mehtap HACIALİOĞULLARI 1, Tolga ERTEKİN 2, Kenan AYCAN

Detaylı

Morkaraman Koyununun Ön Bacak Venleri Üzerine Makroanatomik Bir Çalışma*

Morkaraman Koyununun Ön Bacak Venleri Üzerine Makroanatomik Bir Çalışma* Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. Yıl: 2009 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa: 39-47 Morkaraman Koyununun Ön Bacak Venleri Üzerine Makroanatomik Bir Çalışma* Zekeriya ÖZÜDOĞRU 1, Gürsoy AKSOY 2, Derviş ÖZDEMİR

Detaylı

Toraks Duvarının Damarları ve Sinirleri

Toraks Duvarının Damarları ve Sinirleri Toraks Duvarının Damarları ve Sinirleri A.thoracica interna: Bu arter clavicula dan umbilicus a kadar toraks ve karın ön duvarını besler (Şekil 4,5,34). Ratta Toraks Anatomisi Cenk Kılıç Şekil 34. Sternum

Detaylı

HAREKET SİSTEMİNE GİRİŞ

HAREKET SİSTEMİNE GİRİŞ H.Ü. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, REKREASYON BÖLÜMÜ SBR178/REK132 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNEZİYOLOJİ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ HAREKET SİSTEMİ VE KİNEZİYOLOJİK ANALİZ BÖLÜMLERİ İÇİN KONU TEKRARI SORULARI HAREKET

Detaylı

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan oluşur. Bu kemik ve kıkırdak yapılar toraks kafesini

Detaylı

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD Pulmones *Apex pulmonis *Basis pulmonis *Margo anterior *Margo inferior *Facies mediastinalis *Facies costalis *Facies interlobaris

Detaylı

Eklem hareketlerinin ölçümünde başlangıç pozisyonu, anatomik duruş olan, nötral O (zero) pozisyonudur: Ayakta dik duran, öne bakan, kollar vücuda

Eklem hareketlerinin ölçümünde başlangıç pozisyonu, anatomik duruş olan, nötral O (zero) pozisyonudur: Ayakta dik duran, öne bakan, kollar vücuda 1. GİRİŞ ve AMAÇ El üst ekstremitenin fonksiyonel açıdan en önemli kısmıdır. Kavrama ve duyumsama için şekillendirilmiş olup, öncelikle insanların çevreden besin gereksinimini sağlamak için gelişmiştir.

Detaylı

KELEBEK FRAGMANLI HUMERUS CİSİM KIRIKLARINDA KONSERVATİF VE CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KELEBEK FRAGMANLI HUMERUS CİSİM KIRIKLARINDA KONSERVATİF VE CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI KELEBEK FRAGMANLI HUMERUS CİSİM KIRIKLARINDA KONSERVATİF VE CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DR.BORA LİMNİLİ

Detaylı

El bileği ekleminin ve karpal tünelin anatomisi

El bileği ekleminin ve karpal tünelin anatomisi TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2011;10(1):18-24 El bileği ekleminin ve karpal tünelin anatomisi The anatomy of the wrist and the carpal tunnel Tülin Şen, 1

Detaylı

KOL VE BACAK YARALANMALARI

KOL VE BACAK YARALANMALARI GİRİŞ KOL VE BACAK Her yıl ABD de acil servislere 12 milyon laserasyon müracaat etmektedir Extremiteler çevreyle etkileşimleri fazla olduğu için özellikle yaralanmaya eğilimlidirler Dr. Soner IŞIK AÜTF

Detaylı

Hasan Erden2. Sadettin Tıpırdaınaz ı

Hasan Erden2. Sadettin Tıpırdaınaz ı Sel~r uk Üniversitesi Vet. Fak. Dergisi Cilt: 4, Sayı: ı (3ı7-332), ı988 KÖPEKLERİN PLEXUS BRACHİALİS'İ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMiK ARAŞTIRMALAR M~cro-anatomlcal investigations on the brachial ple:ııı:us in

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ Doç. Dr. ERCAN TANYELİ Vücut ağırlığını ayakta durma, yürüme ve koşma sırasında taşır. Gluteal bölge Femoral bölge (uyluk) Bacak (cruris) Ayak Arterlerin palpasyonu A.femoralis:

Detaylı

SIĞIR ORTOPEDİSİ. Tablo 1. Sığırcılıkta (Öneğin; süt sığırcılığı) ayak hastalıklarındaki ekonomik kayıpların dağılımı

SIĞIR ORTOPEDİSİ. Tablo 1. Sığırcılıkta (Öneğin; süt sığırcılığı) ayak hastalıklarındaki ekonomik kayıpların dağılımı SIĞIR ORTOPEDİSİ Gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte hayvancılık sektöründe ekonomik kayıpların en aza indirilmesi yanında, verimin oldukça üst düzeye çıkarılması da ekonominin bir gereği olmuştur.

Detaylı

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015 Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANLARI: PROF. DR. SAİT ADA PROF. DR. METİN ESKANDARİ EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ: OP. DR. KEMAL

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ ÜST EKSTREMĠTE ORTEZĠ ALÇI MODELAJI 725TTT042 Ankara, 2011 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iv GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1... 3 1. ÜST EKSTREMĠTE HASTALIKLARI

Detaylı

4 Kas sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

4 Kas sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 4 Kas sistemi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Kas sistemini, Kasların yardımcı elemanlarını, Kasların sınıflandırılmalarını öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler Kas Sistemi Kasların Yardımcı Elemanları

Detaylı

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar iskelet sistemi 1 KAFATASI Kranyum kemikleri Calvaria (kafa kubbesi) kemikleri Arcus superciliaris (kaş arkı) Frontal kemik önden görünüm Etmoidal kemik ve ilgili yapılar Sfenoidal kemik üstten görünüm

Detaylı

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar iskelet sistemi 1 KAFATASI Kranyum kemikleri Calvaria (kafa kubbesi) kemikleri Arcus superciliaris (kaş arkı) Frontal kemik önden görünüm Etmoidal kemik ve ilgili yapılar Sfenoidal kemik üstten görünüm

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

LATERAL EPİKONDİLİT HASTALARINDA DERİN FRİKSİYON MASAJININ; AĞRI, KUVVET VE GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

LATERAL EPİKONDİLİT HASTALARINDA DERİN FRİKSİYON MASAJININ; AĞRI, KUVVET VE GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LATERAL EPİKONDİLİT HASTALARINDA DERİN FRİKSİYON MASAJININ; AĞRI, KUVVET VE GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BURÇİN ÖZÇOBAN

Detaylı

SPORCULARIN EL PERFORMANSLARININ FINGER TAPPING (PARMAK VURUŞ) YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

SPORCULARIN EL PERFORMANSLARININ FINGER TAPPING (PARMAK VURUŞ) YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI SPORCULARIN EL PERFORMANSLARININ FINGER TAPPING

Detaylı

Mandibula ya Tutunan Kaslar

Mandibula ya Tutunan Kaslar Mandibula ya Tutunan Kaslar Journal of Clinical and Analytical Medicine Musculus Temporalis Fossa temporalis i doldurur. Fossa temporalis ve fascia temporalis ten başlar. Ramus mandibulae nin üst ön bölgesinde

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ. Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ. Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU Hareket ve Kaslar Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda

Detaylı

KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA MEDİAN VE ULNAR SİNİRİN ULTRASONOGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA MEDİAN VE ULNAR SİNİRİN ULTRASONOGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Osman TEMİZÖZ KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA MEDİAN VE ULNAR SİNİRİN ULTRASONOGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık

Detaylı

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği 2015-2016 TOTDER-SET Toplantısı İSTANBUL 05.12.2015 Diğer Karpal Kemik Kırıkları Tüm kırıkların % 1,1 i - skafoid %68,2 - kapitatum

Detaylı

OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I )

OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I ) Pars libera membri inferioris Uyluk, bacak ve ayak iskeletini oluşturan kemiklerin tümüne birden bu isim verilir. OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I ) İnsan vücudunun en uzun kemiğidir, uyluk kemiği de

Detaylı

EKLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN

EKLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN EKLEMLER Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN EKLEM NEDİR? Vücudumuzdaki kemikler birbirleri ile eklemler vasıtasıyla birleşirler. Eklemleşen kemiklerin yüzeyleri çoğunlukla bir kıkırdak

Detaylı

ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ

ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ A) Alt taraf kavşağı eklemleri 1- Art. sacroiliaca 2- Symphysis pubica B) Serbest alt taraf eklemleri 1- Art.coxae (kalça eklemi) 2- Art.genus (diz eklemi) 3-

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

Anatomi Eğitmeni Anatomi doçentlik sınavı sorusu seviyesinde...

Anatomi Eğitmeni Anatomi doçentlik sınavı sorusu seviyesinde... Değerli Meslektaşlarım, Sınavda açıkçası farklı tarzda anatomi soruları sorulmuş. Anatomi zaten ağır bir bilim dalıdır. Ancak, sanki Eski sorulardan sormayalım bunu hemen bilirler tarzı bir yaklaşımla

Detaylı

OBSTETRİK BRAKİYAL PLEKSUS PARALİZİSİ OLAN ÇOCUKLARDA KASLARIN VİSKOELASTİK ÖZELLİKLERİ İLE MOTOR FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

OBSTETRİK BRAKİYAL PLEKSUS PARALİZİSİ OLAN ÇOCUKLARDA KASLARIN VİSKOELASTİK ÖZELLİKLERİ İLE MOTOR FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OBSTETRİK BRAKİYAL PLEKSUS PARALİZİSİ OLAN ÇOCUKLARDA KASLARIN VİSKOELASTİK ÖZELLİKLERİ İLE MOTOR FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur.

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur. KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda hareket bir sistemin işlevidir. Bu işlevi

Detaylı

SAĞLIKLI BİREYLERDE EL BİLEĞİ ÇEVRE KAS KUVVETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİJİTAL EL DİNAMOMETRESİNİN ETKİNLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

SAĞLIKLI BİREYLERDE EL BİLEĞİ ÇEVRE KAS KUVVETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİJİTAL EL DİNAMOMETRESİNİN ETKİNLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIKLI BİREYLERDE EL BİLEĞİ ÇEVRE KAS KUVVETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİJİTAL EL DİNAMOMETRESİNİN ETKİNLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

kas sistemi ÜST EKSTREMİTE Üst ekstremite kasları

kas sistemi ÜST EKSTREMİTE Üst ekstremite kasları kas sistemi 1 3 3 4 BAŞ VE BOYUN Yüz kasları Çiğneme kasları Musculus temporalis Musculus masseter Musculus pterygoideus lateralis Musculus pterygoideus medialis Boyun kasları Musculus sternocleidomastoideus

Detaylı

DrTus.com. ilk ve tek t us portalı ANATOMĐ

DrTus.com. ilk ve tek t us portalı ANATOMĐ 1 SCAPULA Üst kenarındaki incisura scapulae denilen çentik, canlıda ligamentum transversum scapulae superius ile delik haline getirilir. Delikten n. suprascapularis,ligamentin üzerindenise a.v. suprascapularis

Detaylı

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi ANATOMİYE GİRİŞ ANATOMİYE GİRİŞ Anatominin Tanımı: İnsan vücudunun normal şekil ve yapısını, vücudu oluşturan yapı ve organların birbirleri ile olan ilişkilerini ve bu yapıların çalışma şeklini inceleyen

Detaylı