MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir."

Transkript

1 MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. KONU VE AMAÇ Madde 3- Derneğin amacı, üyelerinin karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak üzere aşağıdaki çalışma konularının, bu tüzük ve Genel Kurul'ca kabul edilen yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesidir. Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışma konularını yerine getirir. a)üyelerin yaşamları ile ilgili ihtiyaçlarını ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi gereksinimlerini karşılamak amacı ile sandık kurmak, b)üyeleri için, yararlanma esasları Sandık yönetmeliğinde belirlenmek üzere biriktirme, sosyal yardım, emeklilik fonları oluşturmak, c)üyelerin ve aile bireylerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için misafirhane, kreş, kamp ve benzerlerini kurmak ve işletmek, d)yurt içinde tedavisi mümkün olmayan üyeler ve eş ve çocuklarının yurt dışında tedavisi için yardımda bulunmaktır. DERNEĞİN KURULUŞ TARİHİ VE KURUCULARI: Madde 4- Dernek 21 Nisan 1940 tarihinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Müdürü B. Kemal Zaim Sunel, T.C. Ankara Banka Muhasebe Müdürlüğünden emekli B. Abidin Erker, T.C. Ankara; Banka Hukuk Müşaviri B. Osman Nuri Uman, T.C. Ankara; Banka Haberleşme Müdürü B. Sanevber Tanyeri, T.C. Ankara; Banka Muhasebe Müdürü B. Fethi Aktan, tarafından kurulmuştur. KONU VE AMAÇ Madde 3- Derneğin amacı, üyelerinin görüşleri doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında ihtiyacı olan kişi ve kuruluşlara yardım etmek ile sosyal sorumluluk projeleri yürütmektir. DERNEĞİN KURULUŞ TARİHİ VE KURUCULARI: Madde 4- Dernek 21 Nisan 1940 tarihinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Müdürü B. Kemal Zaim Sunel, T.C. Ankara Banka Muhasebe Müdürlüğünden emekli B. Abidin Erker, T.C. Ankara; Banka Hukuk Müşaviri B. Osman Nuri Uman, T.C. Ankara; Banka Haberleşme Müdürü B. Sanevber Tanyeri, T.C. Ankara; Banka Muhasebe Müdürü B. Fethi Aktan, tarafından kurulmuştur.

2 DERNEĞİN ORGANLARI: Madde 5- Derneğin organları şunlardır. 1) Genel Kurul, 2) Yönetim Kurulu 3) Denetleme Kurulu, Madde 6- Genel Kurul, Dernek üyelerinden oluşur, Her üyenin Genel Kurulda bir oy Hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. DERNEĞİN ORGANLARI: Madde 5- Derneğin organları şunlardır. 1) Genel Kurul, 2) Yönetim Kurulu 3) Denetleme Kurulu, Madde 6- Genel Kurul, Dernek üyelerinden oluşur, Her üyenin Genel Kurulda bir oy Hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Banka Şubelerinden toplantıya gelecek üyeler için Dernek'ce herhangi bir ödeme yapılmaz. GENEL KURUL TOPLANTILARI Madde 7- Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul iki yılda bir Nisan ayı içinde Ankara'da Dernek Merkezinde Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine toplanır. Toplantının açılabilmesi için üye sayısının yarısından bir fazlasının bulunması gereklidir. Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü'ne göre, üye listesini düzenler. Genel Kurul'a katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman yedi günden az altmış günden fazla olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en Toplanan bağışların hangi kişi ve kuruluşlara, ne kadar dağıtılacağına ve hangi sosyal sorumluluk projelerine ne kadar kaynak aktarılacağına ilişkin kararlar Genel Kurulda alınır. Banka Şubelerinden toplantıya gelecek üyeler için Dernek'ce herhangi bir ödeme yapılmaz. GENEL KURUL TOPLANTILARI Madde 7- Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul iki yılda bir Nisan ayı içinde Ankara'da Dernek Merkezinde Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine toplanır. Toplantının açılabilmesi için üye sayısının yarısından bir fazlasının bulunması gereklidir. Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü'ne göre, üye listesini düzenler. Genel Kurul'a katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi, yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman yedi günden az altmış günden fazla olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en

3 geç iki ay içinde yapılması gerekir. geç iki ay içinde yapılması gerekir. Üyeler ikinci toplantıya, üçüncü fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Üyeler ikinci toplantıya, üçüncü fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya uygun göreceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere bir Divan başkanı, bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya uygun göreceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere bir Divan başkanı, bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Genel Kurul kararları mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul kararları mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Genel Kurul'da seçimler gizli oyla yapılır. Seçimlerde eşit oy alanlar arasında ad çekmeye başvurulur. Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10'u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulu'nun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Genel Kurul'da seçimler gizli oyla yapılır. Seçimlerde eşit oy alanlar arasında ad çekmeye başvurulur. Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10'u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulu'nun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya

4 çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birisi Genel Kurulu toplantıya çağırmak üzere Ankara Sulh Hukuk Hakimliğine başvuruda bulunabilir. çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birisi Genel Kurulu toplantıya çağırmak üzere Ankara Sulh Hukuk Hakimliğine başvuruda bulunabilir. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu'na verilir. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu'na verilir. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ : Madde 8: Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul'ca görüşülüp karara bağlanır. 1) Dernek organlarının seçilmesi, 2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi. 3) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, 4) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 5) Derneğin feshedilmesi, 6) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul'ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Madde 9 - Tüzük değişikliği, Genel Kurul'a katılan üyelerin üçte ikisinin olumlu oyu ile yapılır. FESİH KARARI: Madde 10- Genel Kurul her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul'un Derneğin feshine karar verebilmesi için Tüzüğe göre Genel Kurul'a katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin hazır bulunması gerekir. Çoğunluk sağlanamazsa toplantı ertelenir, ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz, fesih kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 'ünün oyu ile alınır. Fesih kararı, Yönetim Kurulu'nca 5 gün içinde Valiliğe yazı ile bildirilir. Derneğin feshi kararlaştırıldığında, Derneğin mal varlığının tasfiyesi esasları Genel Kurul kararı ile saptanır ve tasfiye edilir. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ : Madde 8: Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul'ca görüşülüp karara bağlanır. 1) Dernek organlarının seçilmesi, 2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi. 3) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, 4) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 5) Derneğin feshedilmesi, 6) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul'ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Madde 9 - Tüzük değişikliği, Genel Kurul'a katılan üyelerin üçte ikisinin olumlu oyu ile yapılır. FESİH KARARI: Madde 10- Genel Kurul her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul'un Derneğin feshine karar verebilmesi için Tüzüğe göre Genel Kurul'a katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin hazır bulunması gerekir. Çoğunluk sağlanamazsa toplantı ertelenir, ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz, fesih kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 'ünün oyu ile alınır. Fesih kararı, Yönetim Kurulu'nca 5 gün içinde Valiliğe yazı ile bildirilir. Derneğin feshi kararlaştırıldığında, Derneğin mal varlığının tasfiyesi esasları Genel Kurul kararı ile saptanır ve tasfiye edilir.

5 YÖNETİM KURULU Madde 11- Yönetim Kurulu, Genel Kurul'ca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, aralarından bir Başkan seçerler. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 1-Kurul'ca kararlaştırılacak veya başkanın uygun göreceği günlerde toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır. 2-Derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verebilir. 3-Kararların uygulanması ile ilgili her türlü yazışma ile Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin kağıt ve belgeler Dernek adına Başkan ile Kurul üyelerinden birisi tarafından imza olunur. Başkanın yokluğu halinde üyelerden biri başkana aynı yetki ile vekalet eder. 4-Derneğin gelir ve gider hesaplanna ilişkin işlemleri yapar, hizmet gördüğü iki yıllık dönemle ilgili faaliyet raporu ile bilançolan düzenler ve Genel Kurul'un onayına sunar 5-Yönetim Kurulu kararları, karar defterine yazılır ve toplantıda hazır bulunanlar tarafından imza edilir. Karara katılmayan üye veya üyelerin karar altına muhalefet sebeplerini yazmaya hakları vardır. 6- Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak. 7- Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak DENETLEME KURULU Madde 12- Denetleme Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurul'ca seçilir. Denetleme Kurulu, görev yaptığı iki yıllık dönemle ilgili Derneğin bütün hesaplarını, defterlerini 6 ayı geçmeyen aralıklarla inceler ve denetler. Buna ilişkin raporunu Genel Kurul'a sunar. YÖNETİM KURULU Madde 11- Yönetim Kurulu, Genel Kurul'ca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, aralarından bir Başkan seçerler. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 1-Kurul'ca kararlaştırılacak veya başkanın uygun göreceği günlerde toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır. 2-Derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verebilir. 3-Kararların uygulanması ile ilgili her türlü yazışma ile Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin kağıt ve belgeler Dernek adına Başkan ile Kurul üyelerinden birisi tarafından imza olunur. Başkanın yokluğu halinde üyelerden biri başkana aynı yetki ile vekalet eder. 4-Derneğin gelir ve gider hesaplanna ilişkin işlemleri yapar, hizmet gördüğü iki yıllık dönemle ilgili faaliyet raporu ile bilançolan düzenler ve Genel Kurul'un onayına sunar 5-Yönetim Kurulu kararları, karar defterine yazılır ve toplantıda hazır bulunanlar tarafından imza edilir. Karara katılmayan üye veya üyelerin karar altına muhalefet sebeplerini yazmaya hakları vardır. 6- Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak. 7- Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak DENETLEME KURULU Madde 12- Denetleme Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurul'ca seçilir. Denetleme Kurulu, görev yaptığı iki yıllık dönemle ilgili Derneğin bütün hesaplarını, defterlerini 6 ayı geçmeyen aralıklarla inceler ve denetler. Buna ilişkin raporunu Genel Kurul'a sunar.

6 ÜCRETSİZ ÇALIŞMA: Madde 13- Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, Derneğe yaptıkları hizmet karşılığında herhangi bir ücret alamazlar. Yönetim Kurulu'nca verilecek başka yerdeki görevler nedeniyle ödenecek yol ve zaruri giderler anılan kurulca saptanır. DERNEĞE GİRİŞ VE ÇIKIŞ KOŞULLARI Madde 14- A-Üye olma hakkı: 1-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda asli ve sürekli görevlerde çalışan memur veya tam gün sözleşmeli olmak. 2- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak yaşını bitirmiş olmak sayılı Dernekler Kanunu'nunda yazılı diğer engel hallerin bulunmaması. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. ÜCRETSİZ ÇALIŞMA: Madde 13- Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, Derneğe yaptıkları hizmet karşılığında herhangi bir ücret alamazlar. Yönetim Kurulu'nca verilecek başka yerdeki görevler nedeniyle ödenecek yol ve zaruri giderler anılan kurulca saptanır. DERNEĞE GİRİŞ VE ÇIKIŞ KOŞULLARI Madde 14- A-Üye olma hakkı: 1-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda asli ve sürekli görevlerde çalışan memur veya tam gün sözleşmeli olmak veya bu görevlerden emekliye ayrılmış olmak. 2- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak yaşını bitirmiş olmak sayılı Dernekler Kanunu'nunda yazılı diğer engel hallerin bulunmaması. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Üyelik müracatı yazılı olarak yapılır. Üyelik müracatı yazılı olarak yapılır. B-Üyeliğin sona ermesi: İşe son verme, ayrılma, atanma gibi herhangi bir nedenle Banka'daki görevlerinden ayrılan ve memur niteliğini yitiren; Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerden dolayı üyelikten çıkartılan veya Dernekler Kanunu'na göre, derneklere üye olma hakkını kaybeden üyelerin Dernekle ilişkileri kesilir. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tesbiti halinde, üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulu'nca silinir. Her üye Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. B-Üyeliğin sona ermesi: İşe son verme, ayrılma, atanma gibi herhangi bir nedenle Banka'daki görevlerinden ayrılan ve memur niteliğini yitiren; Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerden dolayı üyelikten çıkartılan veya Dernekler Kanunu'na göre, derneklere üye olma hakkını kaybeden üyelerin Dernekle ilişkileri kesilir. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tesbiti halinde, üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulu'nca silinir. Her üye Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir.

7 C-Üyelerin hakları : Üyeler, 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nunda yazılı haklara sahiptirler. C-Üyelerin hakları : Üyeler, 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nunda yazılı haklara sahiptirler. DERNEĞİN GELİRLERİ : Madde 15- Derneğin gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur. 1-Aidat: Dernek giriş ve yıllık üyelik aidatını belirlemeye Genel Kurul yetkilidir ve bu tutarlar Tüzükte belirtilir. Dernek üyeleri aidat olarak aylık YTL.5.00,- yıllık YTL aidat öderler. 2-Bağış ve Yardımlar: Dernek, gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bağış ve yardımları kabul edebilir. 3-Çeşitli Gelirler: DERNEĞİN GELİRLERİ : Madde 15- Derneğin gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur. 1-Aidat: Dernek giriş ve yıllık üyelik aidatını belirlemeye Genel Kurul yetkilidir ve bu tutarlar Tüzükte belirtilir. Dernek üyeleri aidat olarak aylık 5 TL yıllık 60 TL aidat öderler. 2-Bağış ve Yardımlar: Dernek, gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bağış ve yardımları kabul edebilir. 3-Çeşitli Gelirler: DERNEĞİN DEFTERLERİ: Madde 16- Dernek, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen defterleri tutar. DERNEĞİN DEFTERLERİ: Madde 16- Dernek, mevzuatta belirtilen defterleri tutar. HESAP DÖNEMİ : Madde 17- Derneğin hesap dönemi 1 Ocak'ta başlar 31 Aralık' ta son bulur. HESAP DÖNEMİ : Madde 17- Derneğin hesap dönemi 1 Ocak'ta başlar 31 Aralık' ta son bulur. DERNEĞİN MALİ İDARESİ: Madde 18- Derneğin her türlü varlığı ve geliri varolan koşullara ve gelecekteki varsayımlara göre Yönetim Kurulu'nca yönetilir. AİDATIN YATIRILMA ŞEKLİ: Madde 19- Üyeler her türlü aidat ve diğer yükümlülüklerini, Yönetim Kurulu'nca gösterilecek hesaba veya hesaplara yatırırlar. DENETİM VE İNCELEME: Madde 20- Derneğin işlemleri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na tabidir. Yönetim Kurulu, Derneğin işlemlerini gerekli gördüğü hallerde belirleyeceği usul ve esaslara göre ayrıca denetlettirebilir. DERNEĞİN MALİ İDARESİ: Madde 18- Derneğin her türlü varlığı ve geliri varolan koşullara ve gelecekteki varsayımlara göre Yönetim Kurulu'nca yönetilir. AİDATIN YATIRILMA ŞEKLİ: Madde 19- Üyeler her türlü aidat ve diğer yükümlülüklerini, Yönetim Kurulu'nca gösterilecek hesaba veya hesaplara yatırırlar. DENETİM VE İNCELEME: Madde 20- Derneğin işlemleri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na tabidir. Yönetim Kurulu, Derneğin işlemlerini gerekli gördüğü hallerde belirleyeceği usul ve esaslara göre ayrıca denetlettirebilir.

8 ÜYELERİNE İLİŞKİN DİĞER PRENSİPLER : Madde 21- Üyelerin yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla Derneğe yapmış oldukları ödeme, üye lehine, iş bu Tüzük hükümlerine göre yapılması gerekli yardımlardan ve Dernek fesholunduğunda, tasfiyeye katılma payından başka hiçbir talep hakkı bahşetmez. BORÇLANMA: Madde 22- Derneğin borçlanma esas ve usulleri Genel Kurulca tespit edilir ve Tüzükte gösterilir. Yönetim Kurulunun borçlanma ihtiyacının karşılanması için yapacağı öneri üzerine olağan genel kurulda ya da bunun için Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanacak olağanüstü genel kurul toplantısında borçlanmanın tutarı, vadesi ve diğer esas ve unsurlarının belirlenmesi üzerine Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesiyle Yönetim Kurulu aracılığıyla borçlanma gerçekleştirilir. ÜYELERİNE İLİŞKİN DİĞER PRENSİPLER : Madde 21- Üyelerin yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla Derneğe yapmış oldukları ödeme, üye lehine, iş bu Tüzük hükümlerine göre yapılması gerekli yardımlardan ve Dernek fesholunduğunda, tasfiyeye katılma payından başka hiçbir talep hakkı bahşetmez. BORÇLANMA: Madde 22- Derneğin borçlanma esas ve usulleri Genel Kurulca tespit edilir ve Tüzükte gösterilir. Yönetim Kurulunun borçlanma ihtiyacının karşılanması için yapacağı öneri üzerine olağan genel kurulda ya da bunun için Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanacak olağanüstü genel kurul toplantısında borçlanmanın tutarı, vadesi ve diğer esas ve unsurlarının belirlenmesi üzerine Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesiyle Yönetim Kurulu aracılığıyla borçlanma gerçekleştirilir. YÜRÜRLÜK: Madde 23- İş bu Tüzük Genel Kurul ca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. YÜRÜRLÜK: Madde 23- İş bu Tüzük Genel Kurul ca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Kulübün Adı ve Merkezi Madde 1- Kulübün Adı: Uluslararası Hukuk Kulübü dür. Kulübün kısa adı BUHK tur. Kulübün merkezi, T.C Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsünde yer almaktadır.

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ BÖLÜM I AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ BÖLÜM I AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ BÖLÜM I AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Madde 1. Derneğin adı Ankara Mikrobiyoloji Derneği dir. Derneğin amacı, Ankara ve diğer illerdeki üyeleri arasında yakınlaşma, dayanışma

Detaylı

ODTÜ BİLGİSAYAR TOPLULUĞU

ODTÜ BİLGİSAYAR TOPLULUĞU ODTÜ BİLGİSAYAR TOPLULUĞU TÜZÜK 1. Kuruluş: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara yerleşkesinde, Kültür İşleri Müdürlüğünün denetiminde çalışmak üzere

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YARDIM SANDIĞI YÖNETMELİĞİ. Madde 1: Merkez Yardımlaşma Derneği Yardım Sandığı adı ile bir Sandık kurulmuştur.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YARDIM SANDIĞI YÖNETMELİĞİ. Madde 1: Merkez Yardımlaşma Derneği Yardım Sandığı adı ile bir Sandık kurulmuştur. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YARDIM SANDIĞI YÖNETMELİĞİ Sandığın Adı ve Merkezi Madde 1: Merkez Yardımlaşma Derneği Yardım Sandığı adı ile bir Sandık kurulmuştur. Sandığın Merkezi Ankara dadır. Yönetim yeri

Detaylı

OLAĞAN MALİ GENEL KURULUNA SUNULAN FAALİYET RAPORU VE MALİ RAPORLAR

OLAĞAN MALİ GENEL KURULUNA SUNULAN FAALİYET RAPORU VE MALİ RAPORLAR OLAĞAN MALİ GENEL KURULUNA SUNULAN FAALİYET RAPORU VE MALİ RAPORLAR İstanbul, 21 Şubat 2013-02-21 KOÇ HOLDİNG Nakkaştepe KOÇ YÖNDER YÖNETİM KURULU Mesut Ilgım (Başkan) Davut Ökütçü (Başkan Yardımcısı)

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

TÜRK-FRANSIZ MÜHENDĐSLER DERNEĞĐ (TFMD) TÜZÜĞÜ

TÜRK-FRANSIZ MÜHENDĐSLER DERNEĞĐ (TFMD) TÜZÜĞÜ TÜRK-FRANSIZ MÜHENDĐSLER DERNEĞĐ (TFMD) TÜZÜĞÜ 28 Mart 2009 günü yapılan Merkez Genel Kurulu nda yapılan değişiklikleri kapsamaktadır Ankara, 28 MART 2009 TÜRK-FRANSIZ MÜHENDĐSLER DERNEĞĐ (TFMD) TÜZÜĞÜ

Detaylı

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ dir. Kısa adı TÜM-İGD dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Ülke genelinde yasaya uygun olarak

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 Derneğin Adı ve Kısa Adı BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi 1. Derneğin adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği dir. 2.

Detaylı

Dernek Kütük No: HAYVAN BESLEME BİLİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM I. ADI, AMACI, KURUCULARI VE MERKEZİ:

Dernek Kütük No: HAYVAN BESLEME BİLİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM I. ADI, AMACI, KURUCULARI VE MERKEZİ: Dernek Kütük No: 06-062-185 HAYVAN BESLEME BİLİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM I. ADI, AMACI, KURUCULARI VE MERKEZİ: MADDE 1 - Derneğin adı, HAYVAN BESLEME BİLİM DERNEĞİ'dir. Merkezi, Ankara'dadır. Derneğin kısa

Detaylı

TÜZÜK TADİL TASARISI

TÜZÜK TADİL TASARISI TÜZÜK TADİL TASARISI Dernekler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ve İl Dernekler Müdürlüğünün uyarıları doğrultusunda hazırlanan tadil tasarısı Genel Kurulun görüş ve onayına sunulur. ESKİ ŞEKİL Madde

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 1. Derneğin Adı: Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği dir 2. Birliğin Merkezi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası, Gönyeli - Yenikent, dır Madde 2: Derneğin Amaçları

Detaylı

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 a. Derneğin Adı: Türk Tıp Eğitimi Derneği dir. b. Derneğin merkezi Ankara dır. c. Şubesi açılmayacaktır. TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 A. Derneğin Adı: DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği dir. B. Derneğin İngilizce Adı: "DeM Experiential Training Center Association" dır. C. Derneğin Kısaltması: "DeM"

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Hayvan Severler Derneği dir. Derneğin merkezi Çeşme/İZMİR dır. Şube açma hakkı saklıdır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) $ GENEL KURUL TOPLANTI VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ$

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) $ GENEL KURUL TOPLANTI VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ$ BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) $ GENEL KURUL TOPLANTI VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ$ KISIM 1$ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir

Detaylı

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük İsviçre Türk Kadınları Derneği 1 Tüzük Önsöz İsviçre Türk Kadınları Derneği 21 Mayıs 1978 tarihinde Türk Dernekler Kanunu kuralları esas alınarak kurulmuştur. Genel kurul, derneğin kuruluşundan bu yana

Detaylı

MADDE 2 - Derneğin Merkezi Fatih ilçesine bağlı Fındıkzade semtindedir. Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 2 - Derneğin Merkezi Fatih ilçesine bağlı Fındıkzade semtindedir. Derneğin şubesi yoktur. PSİKOLOJİK TESTLER DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Psikolojik Testler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dadır. MADDE 2 - Derneğin Merkezi Fatih ilçesine bağlı Fındıkzade

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜMLER. Birinci Bölüm: İkinci Bölüm: Üçüncü Bölüm: Dördüncü Bölüm: Beşinci Bölüm: Altıncı Bölüm: Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyet Alanları Üyelik, Üyelik

Detaylı

SANDIĞIN ADI : MADDE - 1

SANDIĞIN ADI : MADDE - 1 12.01.2013 TARİHİNDE İLGİLİ YASA HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE YAPILAN SANDIK OLAĞAN GENEL KURULUNDA TADİL EDİLEN VE GENEL KURULCA OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEN YÖNETMELİK İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİNDE ÇALIŞAN

Detaylı

TÜRK MATEMATİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK MATEMATİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRK MATEMATİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER... 3 MADDE 1. Derneğin Adı... 3 MADDE 2. Derneğin Merkezi... 3 MADDE 3. Derneğin Amacı... 3 MADDE 4. Derneğin Faaliyetleri... 3 2.BÖLÜM ÜYELİK... 4

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI TÜZÜĞÜ

MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI TÜZÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI TÜZÜĞÜ SANDIĞIN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Sandığın adı: Milli Eğitim Mensupları Tasarruf Ve Yardımlaşma Sandığı dır. Kısa adı: UŞAK MEMSAN dır. Merkezi

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi

SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi Derneğin adı MADDE 1 (1) Derneğin adı; Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği dir. (2)

Detaylı

DERNEKLER KANUNU YAYIN : RESMİ GAZETE YAYIM TARİHİ VE SAYISI : 07/ NUMARASI : 5253 DOÇ.DR.HAKAN SUNAY

DERNEKLER KANUNU YAYIN : RESMİ GAZETE YAYIM TARİHİ VE SAYISI : 07/ NUMARASI : 5253 DOÇ.DR.HAKAN SUNAY DERNEKLER KANUNU YAYIN : RESMİ GAZETE YAYIM TARİHİ VE SAYISI : 07/1983-18184 NUMARASI : 5253 DOÇ.DR.HAKAN SUNAY DERNEKLERİN TÜZELKİŞİLİK KAZANMASI, KURULUŞ BİLDİRİSİ DERNEKLER, KURULUŞ BİLDİRİSİNİ VE

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ

MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİK T : 20 MART 2016 DERNEK KÜTÜK NO : 34-166/098 ANKARA 1993 MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ BÖLÜM I DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ DERNEĞİN ADI

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Derneğin Adı ve Merkezi

Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Derneğin Adı ve Merkezi Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı ve Merkezi 1 / 34 Madde 1 Derneğin adı Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dadır.

Detaylı

TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ (Düzeltilmiş tüzük Ankara, 2018) Madde:1- Bu tüzüğün 4. maddesinde izah edilen gayeleri gerçekleştirmek maksadı

TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ (Düzeltilmiş tüzük Ankara, 2018) Madde:1- Bu tüzüğün 4. maddesinde izah edilen gayeleri gerçekleştirmek maksadı TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ (Düzeltilmiş tüzük Ankara, 2018) Madde:1- Bu tüzüğün 4. maddesinde izah edilen gayeleri gerçekleştirmek maksadı ile, 20. madde isim ve açık adresleri yazılı şahıslar

Detaylı

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK Amaç Madde: 1 Bu Yönergenin amacı, MÜYORBİR -Müzik Yorumcuları Meslek Birliği ve bu bağlamda

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu tüzüğün amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği nin kuruluş ve çalışma amaçlarını belirlemek ve dernek

Detaylı

TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı ve Merkezi: M-1. Derneğin adı " Tıbbi Onkoloji Derneği"dir. Şubesi yoktur. Merkezi İstanbul dadır.

TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı ve Merkezi: M-1. Derneğin adı  Tıbbi Onkoloji Derneğidir. Şubesi yoktur. Merkezi İstanbul dadır. TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi: M-1. Derneğin adı " Tıbbi Onkoloji Derneği"dir. Şubesi yoktur. Merkezi İstanbul dadır. Derneğin Amacı: M-2. Derneğin kurulmasındaki ana amaç yurdumuzda

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU İŞ KONSEYLERİ SEÇME VE SEÇİLME ESASLARI YÖNERGESİ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU İŞ KONSEYLERİ SEÇME VE SEÇİLME ESASLARI YÖNERGESİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU İŞ KONSEYLERİ SEÇME VE SEÇİLME ESASLARI YÖNERGESİ 1. MADDE : Amaç ve Kapsam Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

Detaylı

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Madde 1 -Derneğin adı Japonya Araştırmaları Derneği dir Derneğin Merkezi Madde 2 -Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

T.C. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE TOPLULUK ADI MAADE 1-Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Topluluğu (YİÜBES) Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

Tokat / Reşadiye Kabalı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü

Tokat / Reşadiye Kabalı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Tokat / Reşadiye Kabalı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Posted on Mayıs 11, 2012 by kabalikoyu TOKAT- REŞADİYE KABALI KÖYÜ KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ MEVCUT TÜZÜK MADDE METNİ DEĞİŞİK MADDE METNİ MADDE 3 - Dernek, amacını gerçekleştirmek için kurucusu bulunduğu Darüşşafaka Lisesi ile mevcut

Detaylı

Dernek Tüzüğü Version: 4.0

Dernek Tüzüğü Version: 4.0 Version: 4.0 Dernek : Adres : Türk Sanat Enstitüsü İsviçre TSEI / TKIS, 8046 Zürich / Schweiz İçindekiler 1 Genel bilgiler... 2 1.1 Derneğin ismi ve ikametgâh adresi... 2 1.2 Derneğin amacı... 2 1.3 Derneğin

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

T.C. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TİYATRO TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TİYATRO TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE TOPLULUK ADI MADDE 1- T.C. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TİYATRO TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Tiyatro Topluluğu Yüksek İhtisas Üniversitesi nin yönetmelikleri ve yasalar uyarınca Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

Sayı : 2014/23 Tarih : 13 Mayıs 2014. MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur.

Sayı : 2014/23 Tarih : 13 Mayıs 2014. MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur. ANAFOD İSTANBUL ANADOLU YAKASI FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ A.GENEL HÜKÜMLER DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ: MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur. MADDE

Detaylı

ZÜCCACİYECİLER DERNEĞİ (ZÜCDER ) TÜZÜĞÜ

ZÜCCACİYECİLER DERNEĞİ (ZÜCDER ) TÜZÜĞÜ ZÜCCACİYECİLER DERNEĞİ (ZÜCDER ) TÜZÜĞÜ MADDE 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ a) Derneğin adı ZÜCCACİYECİLER DERNEĞİ dir. Derneğin kısa adı (ZÜCDER) dir. Merkezi İstanbul dadır. Merkezin adresini değiştirmek

Detaylı

NÖRALTERAPĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

NÖRALTERAPĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ NÖRALTERAPĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Nöralterapi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı ve Bu

Detaylı

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir.

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 : Derneğin merkezi İstanbul dur. DERNEĞİN AMACI MADDE 3 :

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 28.6.

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 28.6. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yayınlanan Resmin Gazete: 26920 Yayınlanan Tarih: 28.6.2008 00:00:00 Yayınlayan Kurum: Yayımlandığı Resmi Gazete: 28.06.2008-26920

Detaylı

NİŞASTA VE GLİKOZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

NİŞASTA VE GLİKOZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ NİŞASTA VE GLİKOZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 - Derneğin Adı Derneğin Adı: Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği dir. Kısa adı, NÜD dür. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi İstanbul dadır.

Detaylı

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün tarihli Yazılarında Bildirilen Zorunlu Tüzük Değişikliği

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün tarihli Yazılarında Bildirilen Zorunlu Tüzük Değişikliği Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 16.04.2014 tarihli Yazılarında Bildirilen Zorunlu Tüzük Değişikliği - Dernekler mevzuatında böyle bir bildirim bulunmadığından tüzüğün 18. maddenin 10. fıkrasının

Detaylı

Madde 2-Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın l inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı olan tüm eczacıları kapsar.

Madde 2-Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın l inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı olan tüm eczacıları kapsar. TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 08.05.1997 Sayı: 22983) BiRiNCi BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Eczacıları Birliği

Detaylı

TRABZON ANADOLU VE KANUNİ ANADOLU LİSELİLER DERNEĞİ (TAKADER) ANA TÜZÜĞÜ

TRABZON ANADOLU VE KANUNİ ANADOLU LİSELİLER DERNEĞİ (TAKADER) ANA TÜZÜĞÜ TRABZON ANADOLU VE KANUNİ ANADOLU LİSELİLER DERNEĞİ (TAKADER) ANA TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Kuruluş hükümleri) KURULUŞ VE DERNEĞİN ADI Madde-1: Trabzon Anadolu ve Kanuni Anadolu Liseliler Derneği adıyla tüzel

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek,

Detaylı

BELGE İNCELEME UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BELGE İNCELEME UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 BELGE İNCELEME UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. Derneğin adı Belge İnceleme Uzmanları Derneği, derneğin kısa adı B.İ.U.D., merkezi İstanbul dur. Adresi İstanbul Cad. Dantelacı Sok. Asilsoy İşhanı 8/25

Detaylı

Madde-2 : Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde-2 : Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜDÜR. Madde1-Derneğin Adı ve Merkezi : a) Derneğin adı Türk Manyetik Rezonans Derneği dir. Kısaltılmış adı TMRD olarak kullanılır. b) Derneğin merkezi İzmir dedir.

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

GLOBAL COMPACT TÜRKİYE YEREL AĞI TÜZÜĞÜ

GLOBAL COMPACT TÜRKİYE YEREL AĞI TÜZÜĞÜ GLOBAL COMPACT TÜRKİYE YEREL AĞI TÜZÜĞÜ Adı ve Merkezi Madde 1 Yerel Ağın adı Global Compact Türkiye dir. Merkezi İstanbul (TÜSİAD Meşrutiyet cad. No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul) ve Ankara (Türkiye İşveren

Detaylı

T.C. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

T.C. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ T.C. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE TOPLULUK ADI MADDE 1- Yüksek İhtisas Üniversitesi Dans Topluluğu (YİD) Yüksek İhtisas Üniversitesi nin yönetmenlikleri ve yasalar

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. EMEKLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ŞEKERBANK T.A.Ş. EMEKLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ŞEKERBANK T.A.Ş. EMEKLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM : l Derneğin adı, Merkezi, Amacı ve Çalışma konuları. Derneğin Adı ve Merkezi Madde :l Derneğin Adı; Şekerbank T.A.Ş. Emeklileri Derneğidir. Derneğin merkezi

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Engelli Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini

Detaylı

Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer - Unternehmerverband e.v. Oda ve organlarının kararları Almanca dilinde hazırlanır.

Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer - Unternehmerverband e.v. Oda ve organlarının kararları Almanca dilinde hazırlanır. TÜRK-ALMAN TİCARET ve SANAYİ ODASI TÜZÜGÜ Madde 1 Unvan, Merkez, Hesap dönemi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) ile Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birli i (Deutscher Industrie- und Handelskammertag:

Detaylı

ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ

ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ Platformun Adı ve Merkezi Madde 1- Platformun adı Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu dur. Platformun merkezi Yürütme Kurulu Başkanı nın bunduğu yerdedir. Platformun

Detaylı

Genel Kurul un Görev ve Yetkileri

Genel Kurul un Görev ve Yetkileri Tüzük Değişikliği Önergesi İSTA Tüzüğü nün 14, 21, 32, 35 ve 37. maddelerine iktisadi işletme kurulması ve işletilmesi amacıyla vurgulanan ifadelerin eklenmesi önerilmektedir. 9 ve 20. maddelerinin İSTA

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1: Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1: Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1: Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

BİLİŞİM UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İKİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ

BİLİŞİM UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İKİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ BİLİŞİM UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı Madde 1 - Derneğin adı Bilişim Uzmanları Derneği dir. Derneğin Merkezi Madde 2 - Derneğin Merkezi Ankara dır. Şubesi

Detaylı

KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM

KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1- Derneğin Adı Derneği dir. : İstanbul dadır. Şubesi yoktur.kulübün Rengi:Kavuniçi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) .././20... YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Yıldırım Beyazıt

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü Tüzüğü

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü Tüzüğü Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü Tüzüğü Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Topluluk Kulübü ana tüzüğü aşağıdaki maddelerden oluşur; 1. Tanım 2. Kulübün amaç ve faaliyetleri 3. Üyelik

Detaylı

ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır.

ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır. ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 : Derneğin Adı Ve Merkezi Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır. Madde 2 : Derneğin Amacı Ve Bu

Detaylı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI MADDE 8 - GENEL KURUL MADDE 8 - GENEL KURUL Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ CAHİT ARF MATEMATİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ. Madde 1-Kulübün adı: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ CAHİT ARF MATEMATİK TOPLULUĞU DUR.

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ CAHİT ARF MATEMATİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ. Madde 1-Kulübün adı: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ CAHİT ARF MATEMATİK TOPLULUĞU DUR. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ CAHİT ARF MATEMATİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Adı ve Merkezi Madde 1-Kulübün adı: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ CAHİT ARF MATEMATİK TOPLULUĞU DUR. Kulübün Kısa Adı: CARF CLUP

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve

Detaylı

ÇOCUK ACĠL TIP DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ÇOCUK ACĠL TIP DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ÇOCUK ACĠL TIP DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Ġçindekiler Madde Sayfa Derneğin adı ve merkezi 1 2 Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe 2 2 sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Sayfa : 2/6 Amaç Madde 1- İlköğretim çağı çocuklarımızın; Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen,

Detaylı

İHALECİ ECZA DEPOLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı: MADDE 1- Derneğin adı İhaleci Ecza Depoları Derneği dir. MADDE 2- Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ AMAÇLAR: MADDE 1-1- Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ve toplumun düşünmesine ve sorgulamasına katkı sağlamak. 2. Öğrencilerin toplumla

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

(Dernek, Bakanlar Kurulu nun gün ve 7/9055 sayılı kararı ile Kamu ya yarar dernekler arasına alınmıştır)

(Dernek, Bakanlar Kurulu nun gün ve 7/9055 sayılı kararı ile Kamu ya yarar dernekler arasına alınmıştır) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (Dernek, Bakanlar Kurulu nun 12.11.1974 gün ve 7/9055 sayılı kararı ile Kamu ya yarar dernekler arasına alınmıştır)

Detaylı

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Avrasya Aile Hekimliği Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir..

Detaylı

: Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. BİRİNCİ BÖLÜM

: Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. BİRİNCİ BÖLÜM Demiryolu Mühendisleri Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı Derneğin Merkezi : Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. Kısa İsmi Demühder

Detaylı

Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM

Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi* Madde 1- Derneğin Adı: Derneğin adı, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği

Detaylı

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Kocaali Öğretmenler Sitesi Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü (Genel Kurulun 04.08.2010 tarihli toplantısında kabul edilen değişiklikleri içeren son şekil) 2 İçindekiler Derneğin Adı ve Merkezi...

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

CHP Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland Birliği ile Oluşturacağı Temsilcilikler Arasındaki İlişkileri Belirleyen İç Tüzük

CHP Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland Birliği ile Oluşturacağı Temsilcilikler Arasındaki İlişkileri Belirleyen İç Tüzük İç Tüzük CHP Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland Birliği ile Oluşturacağı Temsilcilikler Arasındaki İlişkileri Belirleyen İç Tüzük 1 İç Tüzük a) CHP Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland Birliği; kendi sorumluluk

Detaylı