TÜRKİYE NİN PETROL ARAMA POLİTİKASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE NİN PETROL ARAMA POLİTİKASI"

Transkript

1 TÜRKİYE NİN PETROL ARAMA POLİTİKASI Mesut ATALAY Yerbil Petrol Mad. Jeol. Hizm. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Ankara ÖZ Cumhuriyet döneminde başlangıçta sadece Devlet tarafından yürütülen petrol arama üretim faaliyeti, 1935 yılından 6326 sayılı Petrol Kanunu nun çıkarıldığı 1954 yılına kadar Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) eliyle yürütülmüştür. Petrol Kanunu gereğince, arama üretim faaliyetleri Devlet adına TPAO ve özel sektör tarafından gerçekleştirilmiştir sonrasında, özellikle yabancı şirketler tarafından, hızla artan faaliyetler sonucunda, 1960 lı yıllardan itibaren, TPAO ile birlikte Shell ve Mobil tarafından yeni sahalar keşfedilmiştir. Osmanlı dan kayda değer bir jeoloji veya petrol mirası almayan Cumhuriyet döneminde, yerli özel sektör bir türlü oluşmamıştır. Son yıllarda petrol fiyatlarındaki artış ile yerli şirketler de petrol arama sektörüne yönelmişlerdir. Türkiye nin petrol potansiyeli kara alanlarında sınırlıdır. Bakir olan açık deniz alanlarının potansiyelinin yüksek olduğuna inanılmaktadır. Petrol aramacılığında tecrübe ve bilgi birikiminin önemi vazgeçilmezdir. Türkiye ye gelen bir yabancı şirket eğer bir keşifte bulunamamışsa, bir süre sonra, edindiği tecrübeyle birlikte Türkiye yi terk edecektir. Halbuki, yerli şirketin edindiği tecrübe Türkiye de kalacak ve daha sonraki faaliyetlerde kullanılacaktır. Özellikle petrol arayıcılarının sahipliğindeki yerli şirketler sektörün oluşması ve gelişmesi için vazgeçilmezdir. Petrol faaliyetlerinin TPAO ile birlikte yerli ve yabancı özel şirketler tarafından yürütülmesi, sektörün dengeli bir şekilde oluşmasını ve gelişmesini sağlayacaktır. GİRİŞ Petrolün tarihsel dönemde çeşitli amaçlarla kullanıldığı bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında petrol arama üretim konusunda çeşitli teşebbüsler ve faaliyetler olmasına rağmen, zamanın siyasal ve stratejik faktörlerinden dolayı ciddi bir arama üretim faaliyeti gerçekleşmemiştir. Petrol kaynaklarının paylaşımının Birinci Dünya Savaşı nın 1/9

2 nedenlerinden biri, hatta en önemlisi olduğu, hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki petrol politikaları ve petrol faaliyetleri çeşitli araştırmacılar tarafından incelenmiştir [Karadağ, 1991; Gümüş ve Altan, 1995; Ediger, 2005; Uluğbay, 2008; Çoban, 2009]. Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin gecikmesinde siyasal faktörlerin yanında asıl önemli neden; Osmanlı nın, Avrupa nın sömürgeci devletleriyle karşılaştırıldığında, eğitim ve bilim alanında geri kalmış bir tarım toplumu olmasıdır. Osmanlı nın parçalanmasından sonra, yaptığı devrimlerle çağı yakalamaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti, petrol arama üretim alanında ciddi atılımlar başlatmıştır. Cumhuriyet dönemindeki petrol arama üretim faaliyetleri, genel olarak, başlangıçtan 6326 Sayılı Petrol Kanunu nun kabul edildiği 1954 yılına kadar geçen süre ve 1954 sonrası olarak iki dönemde incelenirdi. Bu çalışmayla önerilen üçüncü dönemde, daha önce petrol arama konusunda herhangi bir varlık göstermemiş olan yerli sermayenin, 2003 yılından itibaren arama faaliyetine yönelmesi incelenmektedir. BİRİNCİ DÖNEM: Cumhuriyet in kuruluşundan hemen sonra 24 Mart 1926 tarih ve 792 Sayılı Petrol Yasası ile bütün petrol ve petrol bileşiklerinin tabi olduğu madenlerin aranması ve işletilmesi hakkı Maden Kanunu hükümlerine uyulması şartıyla, Hükümete verilmiştir yılında ilk jeolojik etütler yapılmış; 20 Mayıs 1933 tarihinde 2189 sayılı yasa ile Petrol Arama ve İşletme İdaresi, 20 Haziran 1935 tarihinde çıkarılan 2804 sayılı yasa ile Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) kurulmuştur [Gümüş ve Altan, 1995]. Yurt dışından sondaj makinesi ve yabancı sondaj personeli getirilmiş, Güneydoğu Anadolu ile Trakya ve Adana havzasında sondajlı aramalar başlamış, Türkiye nin ilk sondaj kuyusu olan Midyat civarındaki Baspirin-1 kuyusunun sondajı 1936 yılında tamamlanmıştır. Böylece, jeolojik ve jeofizik etütler ile yüzey yapılarında yapılan sondajlar sonucunda 1940 yılında Raman-1 kuyusunda petrol keşfedilmiş, bunu 1951 yılında Garzan sahasının keşfi izlemiştir. 20 yıllık bu dönemde 37 adet arama, 7 adet tespit, 13 adet üretim ve 19 adet test kuyusu olmak üzere toplam 76 adet kuyu delinmiştir. Daha önce herhangi bir petrol arama üretim tecrübesi olmayan Türkiye nin bu faaliyeti, günün şartlarında önemli bir başarı olarak değerlendirilmelidir. İKİNCİ DÖNEM: Giderek büyüyen Türkiye de petrol ihtiyacı artmış, 1950 yılından sonra değişen politikalar sonunda 16 Mart 1954 tarihinde 6326 sayılı Petrol Kanunu yürürlüğe girmiş ve petrol aramaları yerli ve yabancı özel sermayeye de açılmıştır. Bu dönemde, 6326 sayılı Petrol Kanunu ile petrol politikasında büyük bir değişiklik olmuş; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kurularak, Devlet adına petrol arama ve 2/9

3 üretiminden sorumlu kılınmıştır. Yabancı petrol şirketleri Türkiye ye akın etmiş, jeolojik ve jeofizik çalışmalarını sondaj faaliyetleri takip etmiştir. Petrol faaliyetlerindeki birinci patlama olarak anılan arasındaki bu dönemde, Türkiye nin jeolojisi önemli oranda ortaya çıkmış, TPAO nun üretimine ilave olarak Shell ve Mobil şirketleri yeni sahalar keşfederek yerli üretime katkıda bulunmuştur. Yerli üretim 1969 yılında 3.6 milyon tona ulaşmış, 6.63 milyon tonluk tüketimin %55 ini karşılayarak en yüksek oranı yakalamış, daha sonra sürekli azalmıştır [Atalay,2003]. Shell, üretimini hızla artırarak, 1968 ile 1983 yılları arasında en fazla petrol üreten şirket olmuştur. Bu durum, günün siyasal anlayışına ek olarak, ülkenin petrol kaynaklarının yabancı şirketlerin eline geçtiği kuşkusuyla Milli Petrol sloganıyla yeni bir anlayışın oluşmasına sebep olmuştur. Yapılan siyasi değerlendirmelerin yanında petrol ile ilgili çeşitli şehir efsaneleri kamuoyunda yaygınlaşmıştır. Türkiye nin petrol tüketimi sürekli olarak artarken, 1960 lı yıllarda keşfedilen sahalardaki üretim azalma periyoduna girmiştir yılından sonra keşfedilen yeni sahalardaki üretim miktarı eski sahalardaki azalmayı karşılayamadığı için yıllık toplam üretim azalarak 1984 yılında 2.08 milyon tona düşmüştür. Yerli petrol, yıllık milyon tonluk sivil tüketimin %12 sini karşılayabilmiştir li yıllarda giderek artan petrol fiyatlarından dolayı 1975 yılından itibaren jeolojik ve jeofizik faaliyetlerde olan artış, 1980 li yıllarda sondaj faaliyetlerinde artışa neden olmuştur. İkinci patlama dönemi olarak adlandırılan 1980 li yıllarda yeni sahalar keşfedilmiş, özellikle 1988 yılında keşfedilen Karakuş sahası yıllık toplam üretimde artışa neden olmuştur. Üretim, 1991 yılında 4.45 milyon ton ile rekor kırmasına rağmen, aynı yıl içindeki milyon tonluk sivil tüketimin ancak %21 ini karşılayabilmiştir lı yıllarda düşük seyreden ham petrol fiyatları arama faaliyetlerinde azalmaya sebep olmuş, sürekli olarak azalan yıllık petrol üretimi 2003 yılında 2.37 milyon tona düşmüştür. Doğal gazı geç tanıyan Türkiye de TPAO 1970 yılında Trakya da Hamitabat ve Kumrular sahalarını, 1975 yılında da Güneydoğu Anadolu da Çamurlu sahasını keşfetmiştir. Daha sonra Trakya da yeni doğal gaz sahaları keşfedilmiştir. Üretim, taşıma ve pazarlama faaliyetleri petrolden farklı olan doğal gaz sınırlı olarak enerji üretiminde kullanılırken, 1987 yılından itibaren yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Yerli üretim 1 milyar metreküpe ulaşmazken sürekli artan tüketim 2003 yılında 21.4 milyar metreküp olmuştur. ÜÇÜNCÜ DÖNEM: 2003 TEN GÜNÜMÜZE Türkiye de petrol faaliyetlerinin 2003 yılından günümüze kadar olan kısmının ayrı bir dönem olarak değerlendirilmesi bu çalışmayla önerilmektedir. Bu dönemin özellikleri; petrol fiyatlarının 1990 ların sonlarındaki 10 Dolar dan 2000 li yılların başında 20 li Dolara, daha sonra da 120 Dolara tırmanması (Şekil 1), bu tırmanışa bağlı olarak 3/9

4 arama ve üretim kuyu sayısında artış, Trakya da sığ doğal gaz rezervlerinin keşfi ve Şekil.1 Brent Ham Petrol Fiyatlarının Yıllar İçinde Ortalama Fiyatları [TMMOB MMO, 2012] yerli şirketlerin petrol arama faaliyetlerine yönelmesidir. Ayrıca bu dönemde doğal gaz piyasa faaliyetleri 2 Mayıs 2001 tarih ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile, petrol piyasası da 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile yasal zemine kavuşmuştur. Yine bu dönemde Türk Petrol Kanunu TBMM de kabul edilip Cumhurbaşkanı tarafından reddedilmiştir yılları arasında delinen yıllık ortalama toplam kuyu sayısı 42.2 iken, bu rakam yılları arasında tür. Bu rakamda sığ doğal gaz üretim kuyularının sayısal üstünlüğü olmasına rağmen, delinen kuyu sayısında %266 lık önemli bir artışı gösterir. Aynı şekilde yılları arasında arama üretim faaliyetinde bulunan ortalama şirket sayısı 22 yabancı 4 yerli olmak üzere 26 iken; bu rakamlar yılları arasında 21 yabancı, 18 yerli olmak üzere toplam 39 dur. TÜRKİYE NİN PETROL POTANSİYELİ Türkiye de 80 yıla yaklaşan petrol arama sürecinde 53 yerli ve 176 yabancı olmak üzere toplam 229 şirket faaliyette bulunmuştur. Bu süreçte irili ufaklı toplam 118 petrol ve 51 doğal gaz sahası keşfedilmiştir [TMMOB MMO, 2012]. Türkiye nin bilinen toplam üretilebilir petrol rezervi 1.28 Milyar varil, kalan üretilebilir petrol rezervi 310 milyon varil; bilinen üretilebilir doğal gaz rezervi 20 milyar metreküp, kalan üretilebilir doğal gaz rezervi ise 7 milyar metreküptür. Bu miktarlar Türkiye nin günümüzdeki tüketimiyle karşılaştırıldığında; petrolde 1.5 yıllık, doğal gazda da 2 aylık tüketimi karşılayabilecek düzeyde rezervlerdir. 4/9

5 Mevcut veriler ışığında, Türkiye nin petrol potansiyeli kara alanlarında sınırlıdır. Deniz sahaları ise bakir olup potansiyelin yüksek olduğuna inanılmaktadır. Akdeniz de son yıllarda yapılan çalışmalar doğu Akdeniz in cazibesini artırmıştır. Karadeniz de yapılan aramalardan henüz olumlu sonuç alınmamakla birlikte, potansiyelin yüksek olduğuna inanılmaktadır. PETROL SEKTÖRÜNDE TECRÜBE Her sektörün kendine göre tecrübesi vardır. Petrol aramacılığında tecrübe edinmek çok uzun zaman alır ve pahalıya mal olur. Çünkü petrol aramacılığı birkaç bilim ve birkaç mühendislik dalını birleştirip sentez oluşturan bir meslek, bir sanattır. Bir havzada arama ruhsatı aldıktan sonra, eğer arama çalışmaları olumlu olarak sonuçlanırsa, bir veya birden fazla sondaj kuyusu ile test etmek uzun zaman alır. Her bölgenin, her havzanın özellikleri diğerinden farklıdır sayılı Petrol Kanunu na göre, Devlet adına petrol faaliyetinde bulunma hakkı TPAO ya verilmiştir. TPAO, kurumsal olarak 80 yıllık bir birikimi temsil eder. Bu birikim TPAO nun kendi çalışmalarıyla oluşturduğu tecrübedir. TPAO yurt dışına 1980 li yıllarda açılmıştır. Halen Libya ve Kolombiya da arama faaliyetinde bulunarak uluslararası tecrübe edinmektedir. Öte yandan, her türlü mesleki kurs ve eğitim programlarına rağmen, yurt dışından veya diğer şirketlerden personel alımı olmadığı için; bir kamu kuruluşu olarak TPAO, kendi geleneksel tecrübesini çeşitlendirme, melezleştirme ve zenginleştirmede gereken esnekliği gösterememektedir. Petrol faaliyetinde bulunan yabancı şirketler, Türkiye ye ilk defa geldiklerinde, genel anlamda çok tecrübeli petrol şirketi olsa bile, Türkiye nin jeolojisi, petrol potansiyeli, hukuk sistemi, maliye ve diğer konularda sınırlı bilgiye sahip olup, detaylar konusunda Türkiye tecrübesinden yoksundur. Az sayıda olsa da, bu şirketlerden keşifte bulunanlar ülkede kalıp üretim faaliyetine devam ederler. Ezici bir çoğunluk olarak keşifte bulunamayanlar da, sonunda, Kanun ve Tüzük gereği teslim etmeleri gereken dokümanları Devlete teslim edip ülkeyi terk ederler. Bu durumda, şirketler, faaliyette bulundukları yıllar içinde harcadıkları parayı Türkiye de bırakıp, edindikleri tecrübeyi de beraberlerinde götürmüş olmaktadır. Yerli özel şirketler 2000 li yıllara kadar petrol sektöründe bir varlık gösteremediği için petrol sektörünün gelişmesine bir katkıda bulunamamıştır li yıllarda çok sayıda şirket petrol arama faaliyetinde bulunmak için çaba göstermektedir. Bu şirketlerden bir kısmının sahipleri sektörün içinden geldikleri için, yöneticilerinin tecrübesi doğrultusunda faaliyet göstermektedirler. Fakat yerli şirketlerin çoğunluğu, petrol sektörü dışından geldikleri için, petrolcülük tecrübesinden yoksun olup öğrenme aşamasındadır. Bu şirketlerden, az sayıda da olsa, bir kısmının başarılı olup petrol keşfetmesi, sektörün çeşitlenmesi ve gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Bu bakımdan, yerli özel sektörün de TPAO ve yabancı şirketlerle aynı seviyede değerlendirilmesinde ve hatta desteklenmesinde fayda vardır. 5/9

6 Türkiye de petrol sektörü tam olarak oluşmamıştır. Bunun nedeni yerli özel şirketlerin günümüze kadar ciddi bir varlık gösterememiş olmasıdır. Petrolcülükle ilgili çeşitli şehir efsanelerinin, asılsız söylentilerin kamuoyunda kabul görmesi, üniversite profesörleri ve basının bazı önemli köşe yazarlarınca dahi ifade edilmesi, sektörün tam olarak oluşmamasından dolayıdır. Günümüzde dünyada günde 86 milyon varil petrol üretilmektedir. TPAO nun ve Genel Enerji nin yurt dışında ürettikleri petrol de dahil olmak üzere, Türk şirketlerinin bu pastadan aldıkları pay %0.1 civarındadır. Türk şirketleri inşaat, beyaz eşya, elektronik, tekstil gibi birçok sektörde dünyada başarılı iken; petrol sektöründe henüz bir varlık gösterememiştir. Türkiye nin kendi ihtiyacını karşılayabilecek miktarda petrol üretimi olmasa bile, TPAO veya özel sektörün yurt dışında yapacağı üretim ve bu üretimden elde edilecek gelir Türkiye için mali bakımdan önemli olacağı gibi, Türk petrol şirketlerinin veya Türk petrolcülerinin dünya çapında itibarını da artıracaktır. Yurt içinde tecrübe kazanıp petrol üreterek sermayesini güçlendiren özel şirketlerin iş geliştirme ve yeni yatırımlar konusunda bir kamu kuruluşu olan TPAO dan daha kıvrak ve daha atak olacağı aşikardır. MEVZUAT Halen uygulanmakta olan 6326 sayılı Petrol Kanunu 16 Mart 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun daha sonra, 21 Mayıs 1955 tarihinde yayımlanan 6558 sayılı Kanun, 6 Haziran 1957 tarihinde yayımlanan 6987 sayılı Kanun, 18 Nisan 1973 tarihinde yayımlanan 1702 sayılı Kanun,12 Mart 1979 tarihinde yayımlanan 2217 sayılı Kanun, 30 Mart 1983 tarihinde yayımlanan 2808 sayılı Kanun ile değiştirilerek 2000 li yıllara gelmiştir sayılı Kanun, esasen arama üretim faaliyetleriyle ilgili olarak müsaade ve arama ve işletme ruhsatnamesi ile ilgili hükümleri düzenlerken, arama üretim dışındaki faaliyetlerle ilgili hükümleri, sadece belge ile düzenlemiştir. Kanun un mantığı aslında bu faaliyetlerin birer sanayi ve ticari faaliyet olarak değerlendirilmesidir. Giderek büyüyen ekonomiye paralel olarak gelişen enerji sektöründe, 3 Mart 2001 tarihinde 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 2 Mayıs 2001 tarihinde 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve 20 Aralık 2005 tarihinde de 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanunların yürürlüğe girmesiyle, petrol ve doğal gazın arama ve üretim dışında kalan belgeye tabi faaliyetleri; yani rafineri, iletim, depolama, taşıma, dağıtım ve işleme faaliyetleri, yeni bir yasal düzenlemeye kavuşmuş ve 6326 sayılı Petrol Kanunu nun ilgili maddeleri de iptal edilmiştir. Ayrıca, 6326 sayılı Petrol Kanunu nun yerine geçecek olan 5574 sayılı Türk Petrol Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kabul edilmiş, fakat Cumhurbaşkanı tarafından reddedilmiştir. Bu Kanun un yeniden yasalaşması gündemdedir Kanun un yasalaşması sürecinde genel olarak dört maddede yoğunlaşan eleştiriler veto gerekçesini oluşturmuştur. Mevcut haliyle artık sadece arama üretimi düzenleyen 6/9

7 6326 sayılı Kanun, son yıllarda açık deniz sondajlarındaki bazı sorunlar hariç, yaklaşık 10 yıllık bu dönemde başarıyla uygulanmaktadır. Ancak, gerek Cumhurbaşkanı nın veto gerekçeleri, gerekse diğer eleştiriler arasında rastlanmamasına rağmen; veto edilen 5574 sayılı Türk Petrol Kanunu nun petrol sektörüne belki de en olumsuz etkisi, bir başka ifadeyle ülke çıkarına en aykırı yönü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) Teknik Arşivindeki açık verilerin parayla satılması hükmüdür. Bu konudaki eleştiri maalesef kamuoyunda cılız kalmıştır. Petrol arayıcı şirketler, Kanun ve Tüzük gereğince, faaliyetleriyle ilgili teknik raporları periyodik olarak PİGM ye sunarlar. Yapılan jeolojik ve jeofizik çalışmalarla ilgili ham ve işlenmiş veriler, haritalar, delinen kuyularla ilgili karot, elektik log, test vb. veri ve yorumlar, ruhsat sahası terk raporları; PİGM teknik arşivinde, gizlilik statüsü kalktığında, açık bilgi olarak arayıcıların hizmetine sunulur. Sismik teypler Devlet adına TPAO Proses Merkezi nde arşivlenmiş olup, kopyalama bedeli ödenerek elde edilir. Üretim kuyuları hariç, MTA ve PİGM nin kuruluşundan beri biriken veriler, herhangi bir bedel ödenmeksizin kopyalanarak elde edilir. Petrol aramacılığı, arama yapılan havza ile ilgili mevcut bütün verilerin derlenip değerlendirilerek, çeşitli bilimsel ve mühendislik yöntemleriyle yeni verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi sanatıdır. Günümüze kadar bir bedel ödemeksizin elde edilen veriler, çıkarılacak yeni yasa gereğince parayla satın alınacak; yani Devlet, yıllar önce arama yapıp ruhsatlarını ve Türkiye yi terk eden şirketlerin ürettiği verilerden gelir elde edecektir. Gelecekte arama yapacak şirketler de; fiyatları zamanın yöneticilerin takdirine kalmış olan, belki de bugün hayal bile edilemeyecek fahiş fiyatlarla verileri satın almak durumunda kalacaktır. Her halükarda, ucuz veya sembolik bir fiyatla olsa bile, PİGM teknik arşivindeki veriler parayla satıldığında, dünyanın büyük şirketleri dahil tüm şirketler veri alınmasında seçici davranacak, verilerin bir kısmını alıp diğerlerini sonra almayı planlayıp almayacak, eksik verilerle değerlendirme tehlikesi ortaya çıkacaktır. Bu durum aramacılığın gerçekçiliği hakkında kuşkular doğuracaktır. Gerek verilerin parayla satılması, gerekse ruhsat müracaatında önerilen program maliyetinin %2 si kadar teminat alınması ve programın gerçekleşmeyen kısmına ait teminatın Hazine ye gelir kaydedilmesinden amaç, mali gücü yüksek olmayan şirketlerin aramacılığına engel olmaktır. Unutulmamalıdır ki; petrol aramacılığında bilgi ve tecrübenin önemi, sermayenin çok önüne geçmiştir. Günümüzde uluslararası sermaye iyi hazırlanmış petrol prospekti avına çıkmıştır. SONUÇ VE ÖNERİLER Osmanlı dan bir bilgi ve teknoloji mirası almayan Türkiye de, 80 yıllık petrol arama üretim faaliyeti sonunda gelinen aşama önemli olmakla birlikte yetersizdir. Elde edilen arama, üretim ve rezerv rakamları, Türkiye nin kara alanlarının petrol potansiyelinin sınırlı olduğunu göstermektedir. Deniz alanları az arandığı için, 7/9

8 özellikle derin deniz alanlarının potansiyeli yüksek olarak değerlendirilmektedir. Türkiye ye lı ve 1980 li yıllarda gelen büyük şirketlerin, potansiyeli yüksek derin deniz alanları ve şeyl gazı haricinde, Türkiye ye gelmesi beklenmemelidir. Bu şirketlerin politikası, büyük maliyetli yüksek risk-yüksek potansiyel alanlarıdır. Bunun dışındaki sahaları orta ve küçük şirketlere bırakmışlardır. G-20 ülkeleri arasında yer alan Türkiye, dünyanın 17. büyük nüfus ve 18. sıradaki ekonomisine sahiptir. Dünyada günde 86 milyon ham petrol üretilmekte olup, Türk şirketlerinin bu üretimdeki payı %0.1 dir. Türkiye veya Türk şirketleri 100,000 varil günlük toplam üretime hiçbir zaman ulaşamamıştır. Devlet adına petrol faaliyetinde bulunan TPAO vazgeçilmezdir yılından beri önemli faaliyetlerde bulunan yabancı şirketler, yeni teknik ve yeni bakış açısı getirmesinden dolayı vazgeçilmezdir. Yerli özel şirketler ise sektörün vazgeçilmez üçüncü ayağını oluşturmaktadır. Sektör bu üçlü sacayağı modelinde dengeli bir şekilde oluşmalı ve büyümelidir. Yerli şirketler başarılı oldukları taktirde; hem gelirleri, hem de sektörel tecrübeleri kalıcı ve kümülatif olarak artacaktır. Bu şekilde; bir yandan yurt içinde yeni arama faaliyetlerine girişirken, bir yandan da yurt dışında çeşitli ülkelerde çeşitli kombinasyonlarla diğer şirketlerle birlikte arama faaliyetinde bulunacaktır. Yurt dışında büyüyüp gelişen Türk petrol şirketleri Türkiye için sadece gelir transferi açısından değil, ülkenin potansiyeli açısından da önemlidir. 8/9

9 KAYNAKÇA Atalay, M., 2003; Türkiye de Petrol Aramacılığının Önemi, Avrasya Dosyası, Enerji Özel, Bahar 2003, Cilt :9, Sayı:1, Ankara, ss Çoban, M. K., 2009; Dünden Bugüne Türkiye Cumhuriyeti nde Petrol Aramaları, Poyraz Ofset, Ankara, 432 s. Ediger, V. Ş., 2005; Osmanlı da Neft ve Petrol, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, Ankara, 496 s. Gümüş, Ö., ve Altan, Y., 1995; Petrolün Tarihçesi ve Türkiye de Açılan Petrol Kuyuları, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 178 s. Karadağ, R., 1991; Petrol Fırtınası, Divan Yayınları, İstanbul, 378 s. TMMOB MMO, 2012; TBMM Makine Mühendisleri Odası, Türkiye nin Enerji Görünümü, Yayın No: MMO/588, Ankara, 241s. Uluğbay, H., 2008; İmparatorluk tan Cumhuriyet e Petropolitik, De Ki Basım Yayım, Ankara, 456 s. 9/9

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü GENEL GÖRÜNÜM. Selami İNCEDALCI Genel Müdür

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü GENEL GÖRÜNÜM. Selami İNCEDALCI Genel Müdür T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü PETROL ARAMA - ÜRETİM SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜM PETROL ARAMA - ÜRETİM SEKTÖRÜ I. İSTİŞARE TOPLANTISI 10 Mart 2012 Selami İNCEDALCI Genel

Detaylı

TÜRKİYE'DE PETROL ARAMACILIĞI

TÜRKİYE'DE PETROL ARAMACILIĞI 1/10 TÜRKİYE'DE PETROL ARAMACILIĞI Mesut ATALAY Yerbil Jeolojik Hizmetler Ltd Türkiye Petrol Jeologları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 1. Giriş Petrol sektörü çok farklı faaliyetler zincirinden oluşur. Bu

Detaylı

2014 Yılı Petrol Arama - Üretim Faaliyetleri

2014 Yılı Petrol Arama - Üretim Faaliyetleri $/Varil 2014 Yılı Petrol Arama - Üretim Faaliyetleri? Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sunum Planı Ruhsatlandırma Faaliyetleri Arama ve Üretim Faaliyetleri Faaliyetlerin Ekonomik Boyutu 2 Ruhsatlandırma Faaliyetleri

Detaylı

TÜRKİYE NİN DOĞALGAZ POTANSİYELİ

TÜRKİYE NİN DOĞALGAZ POTANSİYELİ TÜRKİYE NİN DOĞALGAZ POTANSİYELİ Murat Sungur BURSA Enerji Grubu Başkanı Zorlu Holding (CEO Zorlu Holding Energy Group) 11 Ocak 2010 ANKARA SUNUM İÇERİĞİ 1. Türkiye nin doğalgaz üretim ve tüketim durumu

Detaylı

Kemal LOKMAN. Petrol Dairesi, Ankara

Kemal LOKMAN. Petrol Dairesi, Ankara TÜRKİYE PETROL SONDAJLARI PETROL ARAMA AMACI İLE TÜRKİYE'DE YAPILAN SONDAJLAR VE BU HUSUSTA M.T.A. ENSTİTÜSÜNÜN YARARLI VE BAŞARILI ROLÜ Petrol Dairesi, Ankara Yurdumuzda petrol arama amacı ile 13 Ekim

Detaylı

TÜRKİYE DE PETROL ARAMACILIĞININ ÖNEMİ

TÜRKİYE DE PETROL ARAMACILIĞININ ÖNEMİ 169 TÜRKİYE DE PETROL ARAMACILIĞININ ÖNEMİ Mesut ATALAY* Domestic petroleum compensates only less than ten percent of consumption in Turkey. Petroleum resources of Turkey are subject to the possession

Detaylı

PETFORM Üyesi 34 Enerji Şirketi

PETFORM Üyesi 34 Enerji Şirketi Nusret Cömert Yönetim Kurulu Başkanı PETFORM Üyesi 34 Enerji Şirketi AKSA ALADDIN MIDDLE EAST ARGM ATTİLA DOĞAN İNŞAAT AVRASYA GAZ BOSPHORUSGAZ BP ÇALIK ENERJİ EDISON EGEGAZ ENERCO ENERJİ ENERGY OPERATIONS

Detaylı

TÜRKĐYE PETROL ARAMA ve ÜRETĐM M SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜG

TÜRKĐYE PETROL ARAMA ve ÜRETĐM M SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜG T.C. ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI - PETROL ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - TÜRKĐYE PETROL ARAMA ve ÜRETĐM M SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜG 11 Ocak 2010 Sheraton Oteli / ANKARA A.Erdal GÜLDERENG Genel MüdürM

Detaylı

CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE PETROL ARAMA, ÜRETİMİ, PETROL KANUNLARI, TBMM DE BULUNAN YASA TASARISI VE ÖZELLEŞTİRME

CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE PETROL ARAMA, ÜRETİMİ, PETROL KANUNLARI, TBMM DE BULUNAN YASA TASARISI VE ÖZELLEŞTİRME CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE PETROL ARAMA, ÜRETİMİ, PETROL KANUNLARI, TBMM DE BULUNAN YASA TASARISI VE ÖZELLEŞTİRME A.Uğur GÖNÜLALAN TMMOB, Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı ÖZ Petrol

Detaylı

2008 Yılı. Petrol ve Doğalgaz. Sektör Raporu

2008 Yılı. Petrol ve Doğalgaz. Sektör Raporu Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Petrol ve Doğalgaz Sektör Raporu Mart 2008 İÇİNDEKİLER DÜNYADA PETROL ve DOĞALGAZ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ... 3 Petrol Sektörü... 3 Petrol Tüketimi... 3 Petrol

Detaylı

Kasım - 2014 Ankara / TÜRKİYE

Kasım - 2014 Ankara / TÜRKİYE Kasım - 2014 Ankara / TÜRKİYE 6491 SAYILI TÜRK PETROL KANUNU Kasım - 2014 Ankara / TÜRKİYE RUHSAT İŞLEMLERİ Deniz Offshore-2 Kara Deniz Ruhsat haritası uluslararası pafta sistemine göre düzenlendi. Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE'DE PETROL SEKTÖRÜ VE TPAO

TÜRKİYE'DE PETROL SEKTÖRÜ VE TPAO Türkiye'de petrol TÜRKİYE'DE PETROL SEKTÖRÜ VE TPAO Ülkemizin komşu coğrafyasında dünya toplam petrol rezervlerinin % 65'i bulunmasına, üretiminin ise % 41'inin yapılmasına karşılık, ülkemiz petrol açısından

Detaylı

ġanliurfa YERALTI KAYNAKLARI MEVCUT DURUMU 16.02.2011 ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ YUNUS ÇOLAK

ġanliurfa YERALTI KAYNAKLARI MEVCUT DURUMU 16.02.2011 ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ YUNUS ÇOLAK ġanliurfa YERALTI KAYNAKLARI MEVCUT DURUMU 16.02.2011 ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ YUNUS ÇOLAK ĠÇĠNDEKĠLER 1 MADEN TETKĠK ARAMA (MTA) GÜNEYDOĞU ANADOLU 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ... 3 1.1 Bölge Müdürlüğünün

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

Türkiye'de Petrol. 1) Cumhuriyet'ten Önceki Dönemi

Türkiye'de Petrol. 1) Cumhuriyet'ten Önceki Dönemi Türkiye'de Petrol 1) Cumhuriyet'ten Önceki Dönemi Türkiye'de petrolle ilgili ilk bilgiler Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde yer almış ve Van Kalesinde neft yağının kayalardan nebean ederek bir havzı azımın

Detaylı

2006 Yılı Ocak Eylül Dönemi Sektör Raporu. Ocak- Eylül Dönemi. Sektör Raporu. Petder, 13/12/2006 Sayfa: 1/27

2006 Yılı Ocak Eylül Dönemi Sektör Raporu. Ocak- Eylül Dönemi. Sektör Raporu. Petder, 13/12/2006 Sayfa: 1/27 2006 Ocak- Eylül Dönemi Sektör Raporu Petder, 13/12/2006 Sayfa: 1/27 Bayar Cad. Gülbahar Sok. Perdemsaç Plaza No:17/14 34742 Kozyatağı İstanbul Tel: 216 4452923/24 Faks: 216 4452925 info@petder.org.tr,

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MAYIS-2012 İÇİNDEKİLER KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI... 3 1.

Detaylı

YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI

YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI Türkiye Enerji İstatistikleri ve Yorumlanması 1. KÖMÜR JEOLOJİSİ 1.1. Kömürü önemli kılan etmenler nelerdır? Tarihsel arkaplan, günümüz için taşıdığı önem 1.2. Kömürün

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (http://esm.yasar.edu.tr) Sunum Planı Neden Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü`nde Okumalıyım? Bölüm

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Arama Üretim Sektörü & Doğalgaz Piyasasına İlişkin PETFORM Önerileri

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Arama Üretim Sektörü & Doğalgaz Piyasasına İlişkin PETFORM Önerileri Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Arama Üretim Sektörü & Doğalgaz Piyasasına İlişkin PETFORM Önerileri Altan Kolbay Genel Sekreter EIF Uluslararası Elektrik Zirvesi 15 Eylül 2011 Ankara PETFORM Hakkında

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Mart 2010. www.parkelektrik.com.tr www.cinergroup.com.tr

Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Mart 2010. www.parkelektrik.com.tr www.cinergroup.com.tr Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Mart 2010 www.parkelektrik.com.tr www.cinergroup.com.tr 1 Gündem Tarihçe Birleşme Tesisler Dünya Piyasalarında Bakır Fiyatları Finansal Yapı Faaliyetlerin

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Türkiye de Maden Sektörü

AR& GE BÜLTEN. Türkiye de Maden Sektörü Türkiye de Maden Sektörü Hande UZUNOĞLU Temel sanayi girdilerine ham madde sağlayan bir sektör olan Madencilik, ülkemiz temel sektörleri arasında önemli bir yer teşkil ediyor. Nitekim ülkemiz hem çeşitlilik

Detaylı

PROJE DETAY ONAYI TABLOSU

PROJE DETAY ONAYI TABLOSU SEKTÖRÜ : MADENCİLİK PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE NO PROJENİN ADI PROJENİN TUTARI 2012 YILI ÖDENEĞİ YER 2012B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 23.556 61.500 23.556 61.500 Edirne

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

Hazırlayan Firma Mitto Danışmalık İlkbahar Mah.611 Sok. No: Çankaya/ ANKARA/TÜRKİYE

Hazırlayan Firma Mitto Danışmalık İlkbahar Mah.611 Sok. No: Çankaya/ ANKARA/TÜRKİYE 7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE MADENCİLİK FAALİYETLERİNE GETİRİLEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Hazırlayan Firma Mitto Danışmalık İlkbahar Mah.611

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ŞEYL GAZLARI. Ömer KOCA Genel Müdür Yardımcısı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ŞEYL GAZLARI. Ömer KOCA Genel Müdür Yardımcısı T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ŞEYL GAZLARI PETROL ARAMA - ÜRETİM SEKTÖRÜ I. İSTİŞARE TOPLANTISI 10 Mart 2012 Ömer KOCA Genel Müdür Yardımcısı 1 Sunum Planı NEDEN

Detaylı

5574 SAYILI TÜRK PETROL YASASI HAKKINDA GÖRÜŞLER Yasa 1954 yılında kabul edilen 6326 sayılı Petrol Kanunu' nu iptal ederek (bir maddesi hariç) petrol sektörünün yeniden yapılandırılmasının son aşaması

Detaylı

MADENCİLİK ARAMA, MÜHENDİSLİK VE İŞLETME DANIŞMANLIĞI

MADENCİLİK ARAMA, MÜHENDİSLİK VE İŞLETME DANIŞMANLIĞI MADENCİLİK ARAMA, MÜHENDİSLİK VE İŞLETME DANIŞMANLIĞI EKİBİMİZ UĞUR UZUN YÖNETİM KURULU BAŞKANI Çalışma hayatına DHMİ Trabzon Bölge Müdürlüğünde başlamış, Politeknik Metal firmasında Atölye Şefi olarak

Detaylı

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI 3(4).57/1993 Kadro Adı Hizmet Sınıfı Derecesi Kadro Sayısı : 1 Maaş :Barem 16 JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU : Sondaj Mühendisi : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı : I (Yükselme

Detaylı

RAMAN KUYUSU VEFALI İHTİYAR. Promete Necdet Pamir

RAMAN KUYUSU VEFALI İHTİYAR. Promete Necdet Pamir Promete Necdet Pamir VEFALI İHTİYAR 8 RAMAN KUYUSU B u kez köşemizi, ülkemizde Cumhuriyet döneminde yapılan petrol aramalarına ve ilk ekonomik petrol keşfi olan Raman 8 in öyküsüne ayırdık. Petrol İşleri

Detaylı

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr.

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr. TÜRKÝYE DE DOÐAL GAZ TEMÝN VE TÜKETÝM POLÝTÝKALARI Basýna ve Kamuoyuna 10 Ocak 2005 Oda Baþkanýmýz Emin KORAMAZ Odamýzýn Doðalgaz alanýnda yaptýðý çalýþmalarý ve Türkiye deki Doðalgazýn durumu hakkýnda

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü Işığında Türkiye Arama Üretim Sektörüne Yönelik Çözüm Önerileri

Dünya Enerji Görünümü Işığında Türkiye Arama Üretim Sektörüne Yönelik Çözüm Önerileri Dünya Enerji Görünümü Işığında Türkiye Arama Üretim Sektörüne Yönelik Çözüm Önerileri TUROGE 2012 21 Mart 2012 Ankara Orhan Duran Yönetim Kurulu Başkanı PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan PETFORM, geçtiğimiz

Detaylı

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSİ

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSİ TANIM Petrol ve doğalgazın bulunması, çıkarılması, depolanması ve nakledilmesi ile uğraşan ve bu konuda araştırmalar yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Petrol ve doğalgazın

Detaylı

ERZİNCAN İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ERZİNCAN İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ERZİNCAN İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Doğu Anadolu'nun Orta Anadolu'ya açılan kapısı konumundaki Erzincan İli ve yakın çevresinde MTA Genel Müdürlüğü'nün bugüne kadar yaptığı çalışmalarla elde ettiği

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİSİNİ KENDİ ÜRETMEK ZORUNDA

TÜRKİYE ENERJİSİNİ KENDİ ÜRETMEK ZORUNDA TÜRKİYE ENERJİSİNİ KENDİ ÜRETMEK ZORUNDA Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Dr. A. Esat KIRATLIOĞLU, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şamil ŞEN ve JEODER (Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri

Detaylı

TUROGE 2008 KONUŞMA METNİ

TUROGE 2008 KONUŞMA METNİ TUROGE 2008 KONUŞMA METNİ Tarih : 18.03.2008 Oturum : Investing in Turkey s Oil & Gas Sector Under the New Petroleum Law Konuşmacı : Murat Yazıcı PETFORM (Petrol Platformu Derneği) Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

İçerik. Lidya Madencilik. Çöpler Altın Madeni. Çöpler Sulfit Projesi. Lidya-Alacer JV ler. Altın Piyasası

İçerik. Lidya Madencilik. Çöpler Altın Madeni. Çöpler Sulfit Projesi. Lidya-Alacer JV ler. Altın Piyasası Ekim 2012 İçerik Lidya Madencilik Çöpler Altın Madeni Çöpler Sulfit Projesi Lidya-Alacer JV ler Altın Piyasası 2 İçerik Lidya Madencilik Çöpler Altın Madeni Çöpler Sulfit Projesi Lidya-Alacer JV ler Altın

Detaylı

"Türkiye'de Petrol Üretimini Arttırmak İçin Yeni Bir Yatırım Modeli Benimsemek Gerekir mi?

Türkiye'de Petrol Üretimini Arttırmak İçin Yeni Bir Yatırım Modeli Benimsemek Gerekir mi? turkmenlawyer@hotmail.com "Türkiye'de Petrol Üretimini Arttırmak İçin Yeni Bir Yatırım Modeli Benimsemek Gerekir mi? Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 5 Ekim 2012 Saat 11:00-12:30 Dr. Dowran ORAZGYLYJOW

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 27956398-602.07.01-E.449 08/04/2016 Konu : Tadat Edilmeyen Projelere İlişkin

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

BİLGİ NOTU. Konu: WesternZagros TEC KRG Bölgesinde İşbirliği Olanakları Toplantısı

BİLGİ NOTU. Konu: WesternZagros TEC KRG Bölgesinde İşbirliği Olanakları Toplantısı BİLGİ NOTU 2 Haziran 2016 Konu: WesternZagros TEC KRG Bölgesinde İşbirliği Olanakları Toplantısı WesternZagros şirketi ile TEC arasında 1-2 Haziran 2016 tarihlerinde TPIC Merkez Binasında yapılan toplantılarda

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 2006; EYLÜL ANKARA. Mustafa AKTAŞ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 2006; EYLÜL ANKARA. Mustafa AKTAŞ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006; EYLÜL ANKARA Mustafa AKTAŞ DÜNYA BİLİNEN FOSİL REZERVLERİN ÖMRÜ (R/Ü,YIL) 2005 SONU 250 227 Y I L 200 150 100 50 0 136 65,1 40,6 14 16 PETROL DOĞALGAZ

Detaylı

KÖRFEZ DE SAVAŞ. KAZANIM : Körfez Savaşlarının Türkiye ye siyasi, Sosyal, Askeri ve Ekonomik etkilerini değerlendirir.

KÖRFEZ DE SAVAŞ. KAZANIM : Körfez Savaşlarının Türkiye ye siyasi, Sosyal, Askeri ve Ekonomik etkilerini değerlendirir. KÖRFEZ DE SAVAŞ KAZANIM : Körfez Savaşlarının Türkiye ye siyasi, Sosyal, Askeri ve Ekonomik etkilerini değerlendirir. 1990 yılında Irak ın Kuveyt i işgali ile 1.Körfez savaşı başlamıştır. Irak Kuveyt i

Detaylı

Birincil Enerji Tüketimi

Birincil Enerji Tüketimi Türkiye 10. Enerji Kongresi 27-30 Kasım 2006 Genel Enerji Talep ve Üretim Projeksiyonları, Arz Seçenekleri, Türkiye İçin Enerji Politikaları Öncelikleri Abdurrahman Satman İTÜ Enerji Enstitüsü TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR ARAMALARI

TÜRKİYE KÖMÜR ARAMALARI Enerji, ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınması için önemli girdilerin başında gelir. Enerji planlamaları ve yatırımları bir ülkenin geleceği, sanayileşmesi ve ilerlemesi için büyük öneme sahiptir, Büyüme

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 i Bu sayıda; Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri, 2013 2. Çeyrek dış borç verileri değerlendirilmiştir. i 1 İhracatta Olağanüstü Yavaşlama

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

TMMOB JEOTERMAL KONGRE PROGRAMI

TMMOB JEOTERMAL KONGRE PROGRAMI TMMOB JEOTERMAL KONGRE PROGRAMI 21 KASIM 2007 ÇARŞAMBA 09:00-10:00 KAYIT 10:00-10:45 AÇILIŞ 10:45-11:00 ARA I.OTURUM 11:00-11:20 Yenilenebilir Enerji ve Jeotermal Kaynaklarımız Hayrullah Dağıstan-Enerji

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

Enerjide yüksek ithalat ekonomiye büyük risk

Enerjide yüksek ithalat ekonomiye büyük risk Tarih: 13.01.2013 Sayı: 2013/01 (RAPOR 13 OCAK PAZAR GÜNÜNE AMBARGOLUDUR) Türkiye Enerji İstatistikleri ve Vizyon Raporu na göre; Enerjide yüksek ithalat ekonomiye büyük risk İstanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 DERLEMEYE YENİ GELEN RAPORLAR Semra CEMEK* 11498 Açık Karkamış-Akçakale-Ceylanpınar (Şanlıurfa) Dolayının

Detaylı

Çevreye Duyarlı Teknolojiler

Çevreye Duyarlı Teknolojiler Çevreye Duyarlı Teknolojiler ARD GRUP HOLDİNG bünyesinde bulunan ARD ENERJİ, Enerji Petrol ve Maden alanında faaliyet göstermektedir. ARD GRUP HOLDİNG şirketler grubunun diğer faaliyet alanları arasında

Detaylı

ABD Shale Gas Devrimi Işığında Türkiye İçin Politika Önerileri

ABD Shale Gas Devrimi Işığında Türkiye İçin Politika Önerileri ABD Shale Gas Devrimi Işığında Türkiye İçin Politika Önerileri EIF 2013 24 Ekim 2013 Ankara Orhan Duran Yönetim Kurulu Başkanı PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan PETFORM, geçtiğimiz 12 yılda arama üretim

Detaylı

6326 SAYILI PETROL KANUNU ile PETROL KANUNU TASARISI ARASINDAKİ FARKLARDAN BAZILARI İLE İLGİLİ BİR SUNUM

6326 SAYILI PETROL KANUNU ile PETROL KANUNU TASARISI ARASINDAKİ FARKLARDAN BAZILARI İLE İLGİLİ BİR SUNUM 6326 SAYILI PETROL KANUNU ile PETROL KANUNU TASARISI ARASINDAKİ FARKLARDAN BAZILARI İLE İLGİLİ BİR SUNUM F. Zuhal Argun Avukat Bilindiği üzere, Cumhuriyet döneminde ilk Petrol Kanunu 6 Nisan 1926 tarihinde

Detaylı

SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ NOTU

SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ NOTU SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ NOTU 26 Eylül 2008: OMÜ senatosu tarafından Teknoparka arazi tahsisi gerçekleştirilmiştir. 01 Nisan 2009: Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Detaylı

KAYA GAZI NEDİR? (SHALE GAS) DÜNYA KAYA GAZI REZERVLERİ HARİTASI KAYA GAZI ÜRETİMİ HİDROLİK ÇATLATMA

KAYA GAZI NEDİR? (SHALE GAS) DÜNYA KAYA GAZI REZERVLERİ HARİTASI KAYA GAZI ÜRETİMİ HİDROLİK ÇATLATMA BAŞLIKLAR 1 FOSIL YAKITLAR 2 3 KAYA GAZI NEDİR? (SHALE GAS) KAYA GAZI OLUŞUMU 4 DÜNYA KAYA GAZI REZERVLERİ HARİTASI 5 KAYA GAZI ÜRETİMİ 6 KAYA GAZI ÜRETİMİ HİDROLİK ÇATLATMA BAŞLIKLAR 7 KAYA GAZININ FİYATLARA

Detaylı

BİYOENERJİ YATIRIMLARINDA MEVZUAT - LİSANSLAMA VE TEŞVİKLER

BİYOENERJİ YATIRIMLARINDA MEVZUAT - LİSANSLAMA VE TEŞVİKLER 1 BİYOENERJİ YATIRIMLARINDA MEVZUAT - LİSANSLAMA VE TEŞVİKLER 2 RENSEF 2.YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FUARI DÜNYADA BİYOENERJİ VE TÜRKİYE DE YASAL MEVZUAT BİYOENERJİ YATIRIMLARINDA

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

MTA DA MADEN ARAMACILIĞI VE YENİ YAKLAŞIMLAR

MTA DA MADEN ARAMACILIĞI VE YENİ YAKLAŞIMLAR MTA DA MADEN ARAMACILIĞI VE YENİ YAKLAŞIMLAR Abdurrahman TABLACI* Doğal kaynakların insan ve toplum yaşamındaki önemi bilinmektedir. Yaşamı fonksiyonel hale getiren araç ve gereçlerin % 99 u doğal kaynaklardan,

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü.

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. 28.03.2016 ALINAN KARARLAR 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun 23.02.2016 tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 180 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir

Detaylı

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ EKONOMİK DURUM : Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV Pakistan, 176,3 milyon nüfusu ve % 2,1 nüfus artış hızı ile dünyanın nüfus açısından ilk

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

PETROL PİYASASI 2010 YILI 1. ÇEYREK RAPORU

PETROL PİYASASI 2010 YILI 1. ÇEYREK RAPORU PETROL PİYASASI 2010 YILI 1. ÇEYREK RAPORU ANKARA 2010 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 2010 Birinci Çeyrek Petrol İthalatı (Ton)... 3 Tablo 2 Petrol İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı... 4 Tablo 3 2010 Birinci

Detaylı

İçerik. Lidya Madencilik. Çöpler Altın Madeni. Lidya-Alacer JV ler. Altın Piyasası

İçerik. Lidya Madencilik. Çöpler Altın Madeni. Lidya-Alacer JV ler. Altın Piyasası Mayıs 2013 İçerik Lidya Madencilik Çöpler Altın Madeni Lidya-Alacer JV ler Altın Piyasası 2 Lidya Madencilik Merkezi İstanbul da olan Lidya Madencilik, 2006 yılında kurulmuştur. Türkiye ve çevresinde yer

Detaylı

Basın Bülteni. BASF, yıl sonu hedeflerini güncelledi

Basın Bülteni. BASF, yıl sonu hedeflerini güncelledi Basın Bülteni BASF, yıl sonu hedeflerini güncelledi 2015 yılı üçüncü çeyreğine yönelik finansal verilerini açıklayan BASF, satışlarında 17,4 milyar Avro ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalma

Detaylı

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Dünyanın Enerji Kaynakları Konusunda En Zengin Ülkeleri A1 Capital Yorumu Coğrafya ve tarih kitaplarında ülkemiz için jeopolitik öneme sahip kilit ve kritik

Detaylı

TÜRKİYE NİN PETROL MACERASI -II- Şenol YANMAZ

TÜRKİYE NİN PETROL MACERASI -II- Şenol YANMAZ TÜRKİYE NİN PETROL MACERASI -II- Şenol YANMAZ Musul ve Kerkük petrollerinden elde ettiği gelirden 500.000.- İngiliz Lirasını yıllık olarak Türkiye ye ödemeyi kabul eden İngiltere nin bölgedeki petrol politikasına

Detaylı

1920 lerden... 1928: Türkiye nin ilk özel enerji girişimi

1920 lerden... 1928: Türkiye nin ilk özel enerji girişimi 1920 lerden... 1928: Türkiye nin ilk özel enerji girişimi 1928 yılında genç ve öngörülü bir işadamı Standart Oil (Mobil) Ankara temsilciliğini alarak enerji sektörüne ilk adımını attı. Enerji sektörünün

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

TÜRKİYE DE SINIRAŞAN YERALTISUYU REZERVLERİ VE KULLANIMI

TÜRKİYE DE SINIRAŞAN YERALTISUYU REZERVLERİ VE KULLANIMI TÜRKİYE DE SINIRAŞAN YERALTISUYU REZERVLERİ VE KULLANIMI Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi hasankirmizitas@yahoo.com Türkiye de sınıraşan yüzey suları gibi yeraltısularımız da bulunmaktadır. En önemli

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013 / 03 01.01.2013-31.03.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU 2013 / 03 01.01.2013-31.03.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU 2013 / 03 01.01.2013-31.03.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa - Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 - Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan

Detaylı

Đçindekiler Önsöz. TMMOB Maden Mühendisleri Odası 10. Çalışma Dönemi ( )

Đçindekiler Önsöz. TMMOB Maden Mühendisleri Odası 10. Çalışma Dönemi ( ) Đçindekiler Önsöz Sunuş Mühendisliğin Tanımı Mühendisliğin Tarihsel Gelişimi Türkiye deki Đlk Mühendis-Mimar Örgütlenmeleri Cumhuriyet Döneminde Örgütlenmeler 1954 Yılına Kadar Yasal Süreç TMMOB nin ve

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek,

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek, Dosya Türkiye'nin ilk modern rafinerisi, 1955 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Batman'da kuruldu. 1972 yılında ham petrol işleme kapasitesi 1,1 milyon ton/yıla yükseldi. 1953

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu Nusret Cömert Yönetim Kurulu Üyesi STEAM 13.Uluslararası Enerji Arenası 8 Eylül 2011 İstanbul PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan

Detaylı

MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ

MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ ANTALYA, 24 NİSAN 2012 ÜLKEMİZDE MADENCİLİK Türkiye üretilen madensel kaynak çeşitliliği Açısından 152 ülke

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI. 116. yıl

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI. 116. yıl İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI 116. yıl IÇINDEKILER ÖNSÖZ "^^-^ttlo Sayfa No: BIRINCI BOLUM 1 GENEL BİLGİLER 3 1.1. MERMERİN TANIMI VE SINIFUNDIRMA 5 1.2. MERMERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Kurulu Kapasite (MW) Denizli, Kızıldere 15,00 82.500.000 Faaliyette

Kurulu Kapasite (MW) Denizli, Kızıldere 15,00 82.500.000 Faaliyette TÜRKİYE DE JEOTERMAL KAYNAKLI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSİ KURULMASI 1. Türkiye de Jeotermal Potansiyel Türkiye jeotermal potansiyel açısından Avrupa da birinci, Dünyada ise yedinci sırada yer almaktadır.

Detaylı

ADANA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ADANA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ADANA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Adana ili, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz Bölgesi'nin Doğu Akdeniz Bölümü'nde yer alan ve gerek sanayisi gerek ekonomisi ile Bölgenin önemli illerinden biridir Güneydoğu

Detaylı

OYUNLAR TEORİSİNİN MADEN ARAMALARINA UYGULANMASI

OYUNLAR TEORİSİNİN MADEN ARAMALARINA UYGULANMASI OYUNLAR TEORİSİNİN MADEN ARAMALARINA UYGULANMASI Hüsnü KALE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ İki rakip satranç masası başına oturduğu zaman, her ikisi de kendi kullandıkları taktiklere karşı,

Detaylı

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Yozgat ili Kızılırmak Nehrinin İç Anadolu Bölgesinde çizmiş olduğu yay içerisinde yer alan Bozok yaylası üzerindedir. Coğrafi bakımdan Başkent'e yakın olması ve Doğu

Detaylı

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik

Detaylı

Ülkemizde Jeotermal Enerji Uygulamalarında Jeoloji Mühendislerince Yapılan Çalışmalar

Ülkemizde Jeotermal Enerji Uygulamalarında Jeoloji Mühendislerince Yapılan Çalışmalar Ülkemizde Jeotermal Enerji Uygulamalarında Jeoloji Mühendislerince Yapılan Çalışmalar Kemal AKPINAR İller Bankası Makina ve Sondaj Dairesi Başkanı 88 JEOTERMAL ENERJİNİN HER SAFHASINDA JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

e k n a d k r tek yol

e k n a d k r tek yol da n a d okta n r i ib z e k r Me ha itleye k r i b geniş www.madencity.com GRUP MEDESA GRUP 2 011 yılında Aksaray'da İlkyardım Eğitim Merkezi olarak yola çıkan MEDESA; girdiği tüm sektörlerde en iyi hizmeti

Detaylı

Bakan Güler, "Türkiye rüzgar enerjisinde AB ülkeleri arasında 1'inci, olacak" dedi

Bakan Güler, Türkiye rüzgar enerjisinde AB ülkeleri arasında 1'inci, olacak dedi Türkiye'de 3 bin enerji yatırımcısı var Bakan Güler, "Türkiye rüzgar enerjisinde AB ülkeleri arasında 1'inci, olacak" dedi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Türkiye'de enerji yatırımcısı sayısının

Detaylı