YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ"

Transkript

1 YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI GAZETE VE YAYIM TARİHİ / /021 YENİ SAKARYA YÜRÜRLÜK TARİHİ REVİZYON NO 8 TADİLAT NO T1-T2-T3 YÖNETMELİĞİN TARİFİ S.NO Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul Kararı Yayımlandığı Gazete ve Tarihi Tadil edilen Maddeler / / / / / / 31 Sakarya Halk Gazetesi Adapazarı Akşam Haberleri Bizim Sakarya Gazetesi madde 23 ve madde 26 değişiklik madde 3, madde 7, madde 31, madde 33 ve madde 40 değişiklik madde 3, madde 6, madde 15, madde 16, madde 17, ve madde 18 değişiklik

2 I. BÖLÜM GENEL ESASLAR Madde 1- Amaç Madde 2- Konu Madde 3- Kısaltmalar ve Tanımlar Madde 4- Tarife Çeşitleri. Madde 5- Abone Tanımı ve Türleri Madde 6- Abonelerin Gruplandırılması Madde 7- Abone Çeşitleri ve Diğer Hususlar II. BÖLÜM TARİFELERİN YAPILIŞ VE UYGULAMA ESASLARI Madde 8- Tarifenin Esasları Madde 9- Ölçülebilir Su Satış Miktarı I- SU TARİFESİ Madde 10- Konut, İşyeri, Sanayi Abone Su Tarifesi Madde 11- Şantiye ve Geçici Abone Su Tarifesi Madde 12- Toptan Su Tarifesi Madde 13- Kaynak Su Tarifesi Madde 14- Hamsu Tarifesi Madde 15- Özel Sözleşmeli Su / KSUB Tarifesi II- KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI TARİFESİ Madde 16- Kullanılmış Suların Uzaklaştırma bedeli Madde 17- Kullanılmış Suların Uzaklaştırma bedeli Esasları Madde 18- Kanal bağlantısı Olmayan Yerler III- HİZMETLER VE TEMİNATLAR TARİFESİ ( ÖZEL ) Madde 19- Vidanjör Tarifesi Madde 20- Kanal Temizleme Makinesi Tarifesi. Madde 21- İş Makinaları Kira Tarifesi IV - İçmesuyu ve Atıksu Şebekeleri ile Atıksu Kanal Bağlantısı veya Atıksu Çukuru Bağlantısı Proje İnceleme ve Onaylama Hizmet Bedelleri (ÖZEL) Madde 22- Proje İnceleme Ücreti (PİÜ) Madde 23- Atıksu Kanal (veya atısu çukuru) Bağlantısı Proje İnceleme ve Onaylama Hizmet Bedeli (PİOHB) Madde 24- Tadilat Projelerinin İnceleme ve Onay Hizmet Bedelleri Madde 25- Suret Mimari Projelerin Tasdiki Madde 26- Kanal Durum Belgesi Ücreti Madde 27-İçmesuyu ve Atıksu Şebekeleri Proje Onay Şartları Madde 28- İçmesuyu ve Atıksu Şebekeleri Proje Yapım Şartları Madde 29- Katılma Payları Madde 30- İştirak Bedelleri Madde 31- Şebeke Bakım Ücreti Madde 32- Sayaç Değişim ve Muayene İşlemleri Madde 33- Abone Teminatı Madde 34-Tulani Kanal Yapım Şartları Madde 35- Kanal Yapım ve Bağlantı Kanalı Bedeli Madde 36- Endüstri Kuruluşlarının Uyacağı Esaslar Madde 37- Teminat Cinsleri V- YAPTIRIMLAR TARİFESİ Madde 38- Tahsilâtın Hızlandırılması Madde 39- Su Kapama ve Açma Ücreti Madde 40- Kaçak ve Usulsüz Su Kullanmak - Madde 41- Ölçümü Engellemek Madde 42- Sayacı Tahrip Etmek Madde 43- Usulsüz Su vermek Madde 44- Usulsüz Su Kullanmak- Madde 45- Mühür Koparmak Madde 46- Yetkisiz Müdahale Madde 47- Abone Türünü Değiştirmek Madde 48- İzinsiz Kanal Bağlantısı Madde 49- Yağmur Sularının Kanala Akıtılması Madde 50- Çevreye Zarar Vermek Madde 51- Atıksu Çukurlarının Çevreye Boşaltılması Madde 52- Projelere Uyulmaması Madde 53- Tesislere Zarar Verilmesi III. BÖLÜM TAHSİLÂTLA İLGİLİ ESASLAR Madde 54- Tahakkuk ve Tahsil Madde 55- Su Hizmetinin Durdurulması ve Sözleşmenin Feshi Madde 56- Müeyyide Uygulanmasında Gecikme Madde 57- Alacakların Taksitlendirilmesi Madde 58- Alacakların Taksitlendirilmesi Madde Madde Madde Madde Madde IV. BÖLÜM SON HÜKÜMLER 59- Teminat 60- Rakamların Düzeltilmesi 61- Tarifelerin Onaylı İlanı 62- Yürürlük 63- Yürütme

3 1. BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ: Madde 1-20 Kasım 1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun , 3305 sayılı Kanun ile değişik 23 üncü maddesi hükmü gereği su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılması ile ilgili tarifelerin hangi kriterlere göre tespit edileceğini ve bu şekilde tespit edilen bedellerin hangi usul ve esaslara göre tahsil edileceğini belirlemektir. KONU: Madde 2- SASKİ nin 2560 sayılı Kanununun 1. maddesinin 3. fıkrasıyla belirlenen görev alanı içerisinde, kaynaklardan sağladığı içme, kullanma ve sanayi suyunun ulaştırılması ve kullandıktan sonra uzaklaştırılması ile ilgili olarak her türlü bedel, pay teminat ve yaptırımlarla bunların tahsili esasları bu yönetmelikle düzenlenir. TARİFELER Madde 3- KISALTMALAR VE TANIMLAR: ABONE: SASKİ Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişilere denir. Arıtma Tesisi : Atıksuların alıcı ortama boşaltılması veya herhangi bir taşıma aracı ile alıcı ortama taşınmasından önce önlem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacı ile SASKİ nin kuracağı ve kirletici kaynaklardan SASKİ tarafından kurulması istenecek her türlü tesislerdir. Atıksu : Evsel, Endüstriyel, Zirai ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları ifade eder. Atıksu Çukuru (Fosseptik): Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki, atıksuların toplandığı ve dengelendiği, çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz ve her bağımsız konut başına en az 12 m³ olacak şekilde fen ve sanat kaidelerine uygun olarak parsel içerisine inşa edilen haznelerdir. Atıksu Kaynakları: Kullanım veya faaliyetleri neticesinde atıksu üreten konut, endüstri kuruluşu, zirai alanlar, iş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, otel, spor kompleksleri, oto yıkama istasyonu, fabrika, atölye, benzinlik, imalathane ve benzeri yapıları ifade eder. Atıksu bağlantısı (Rabıt): Kullanım neticesinde meydana gelen atıksuları, cephe aldığı yol veya yollardan geçen veya geçirilecek ve SASKİ nin tespit edeceği kanalizasyon şebekesine ileten, parsel bacası ile irtibatlı, fen ve sanat kaidelerine uygun döşenmiş kanallar Atıksuların Kanalizasyon Deşarj Yönetmeliği: Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğidir. Buşakle : Ana musluğu koruyan dökümden imal edilen koruyucu parçadır. C Parçası : Atıksu bağlantı kanallarının, atıksu şebekesine 60 açı yapacak şekilde bağlantısını sağlayan boru parçasıdır. Dâhili Tesisat : Sayaçtan sonraki bina iç teçhizatıdır. Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR): SASKİ tarafından düzenlenen, endüstriyel atık sularla endüstrilerde oluşan evsel nitelikli atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanma şartlarını belirleyen belgedir. Endüstriyel Atıksu: Evsel atıksular haricindeki sanayilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin, küçük sanayi sitelerin her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan sulardır. Endüstri Tesisleri: Fabrika, atölye, imalathane, sanayi ve benzeri tesisleri ifade eder. Evsel Atıksu : Konutlardan veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, insanların ihtiyaç ve de kullanımları neticesinde kirlenmiş veya özelliği değişmiş sulardır. Fesih : SASKİ ile abone arasındaki sözleşmenin ortadan kaldırılarak aboneliğin iptali işlemidir. 1

4 İSKİ Kanunu : tarih ve sayılı Resmi gazete de yayımlanan 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun. İmar Kanunu : tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu İnşaat Alanı ( A ): Bir parselde yapılan/yapılacak konut, işyeri, endüstri(sanayi), ve benzeri maksatlı inşaatların brüt alanları toplamıdır. (m2) İşyeri : İşyeri: Gelir sağlamak amacıyla her çeşit meslek ve sanatın icra edildiği yerlerle, Dükkân, büro, yönetim merkezi, iş hanı, iş merkezi, özel eğitim tesisi, özel sağlık tesisi, laboratuar, otel, motel, lokanta, süpermarket, hipermarket, spor kompleksleri, özel banka ve finans kurumları, oto yıkama istasyonları, benzin istasyonları, restoran, teşhir ve oto galerileri, mağaza, fırın, sauna v.b. işyerlerini ifade eder. İnşaat Alanının Maliyete Tesir Katsayısı (C): Mevcut ve/veya yapılacak 1 (bir) m2 inşaat alanının kanalizasyon altyapı maliyetine tesirini ifade eden Kanal Birim Fiyatı (K) nın % 2,5 nispetinde kabulü ile elde edilen katsayıdır. Kaçak Su Kullanma: Abone olmaksızın SASKİ ye ait su taşıyan borulardan veya yer altı suyu kaynaklarından herhangi bir teknik düzenle su alma işidir. Kanalizasyon Şebekesi: Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine ulaştırmaya yarayan tesis ve sanat yapılarında meydana gelen birbiriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki boru sistemleridir. Kapama Aparatı: Su bağlantı işlemine yarayan alettir. Kanalizasyon Durum Belgesi: SASKİ kuruluş kanunun 18. maddesinde bahsi geçen, inşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol/yollardaki kanalizasyon durumu ile ilgili bilgilerle donatılmış yazılı belgedir. Kanal Birim Fiyatı: Her yılın Bayındırlık Bakanlığı rayiç bedelleri esas alınarak hesaplanan ve 1 (bir) m. Kanala karşılık gelen kontrol bacası bedeli dâhil 1 (bir) metre uzunluğundaki Ø 300 mm. kanalizasyon şebekesinin maliyet tutarıdır. (TL/m) Kanal Durum Belgesi: Atıksu Ruhsat Müdürlükleri tarafından yeni su alacak binalara atıksu kanal bağlantısı veya atıksu çukuru bakımından durumunu bildiren ve tahsil edilmiş SASKİ hizmet bedellerini gösteren belgedir. Kanal Yapım Teminatı: Parselin yüz aldığı yol/yollarda atıksu kanalizasyon şebekesi yok ve parsel sahibi kanalını yapmak istiyor ise: yapılacak kanal için alınan teminattır. Katılma Payı : SASKİ nin yetki ve hizmet sahası dâhilinde 3194 Sayılı İmar Kanunu nun uygulayıcısı kurumlardan müsaade alan yapılardan Parselin yüz aldığı yol ve/veya yollardaki atıksu kanalizasyon şebekesinin mevcudiyetine bakılmaksızın, yapılardan itibaren nihai alıcı ortama kadar her türlü atıksu altyapı tesislerinin yapımı, ıslahı, tevsi i ve yenilenmesi giderlerine mahsuben alınan bedeldir. Katılma Payı Avansı: SASKİ nin yetki ve hizmet sahası dâhilinde 3194 Sayılı İmar Kanunu nun uygulayıcısı kurumlardan müsaade almayan ve/veya geçici müsaade alan yapılardan; Parselin yüz aldığı yol ve/veya yollardaki atıksu kanalizasyon şebekesinin mevcudiyetine bakılmaksızın, yapılardan itibaren nihai alıcı ortama kadar her türlü atıksu altyapı tesislerinin yapımı, ıslahı, tevsi i ve yenilenmesi giderlerine mahsuben alınan bedeldir. Kolonbaşı : Sayaçtan sonra ilk çıkış noktasındaki abonedir. Kolon : Her müstakil birime ayrı ve tek sayaçtan su bağlama işlemidir. Kontrol (Muayene) Bacası: Kanalizasyon şebekesinin bakımı ve işletmesi amacı ile içine insan girebilecek kesitte ve SASKİ standartları ile fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmiş yada edilecek olan kanal bacalarıdır. Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması: SASKİ nin su hizmetlerinden yararlanmayıp, kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan veya kullanılmış suyu herhangi şekilde alıcı ortama bırakanlara verilen suyun berterafı veya nihai olarak uzaklaştırılması hizmetleridir. 2

5 Mansap (Alıcı Ortam): Kanalizasyon şebekeleri veya kollektörlerin taşıdığı atıksuların kanun, yönetmelik, yönerge ve teknik usuller çerçevesinde deşarj edildiği deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir. Müellif : SASKİ nin tasdikine sunulmuş bilumum mimari, kanalizasyon, içmesuyu şebekesi v.b projeleri hazırlayan, tanzim eden, sorumluluğunu üstlenen ve kendisini projelerin üzerine atacağı imza ve de gerekli bilgilerle (tescil sicil no su, oda sicil no su vb.) tanımlayan teknik (mimar veya mühendis) gerçek veya tüzel kişidir. Mükellef : Gayrimenkul ün gerek mülkiyet gerekse diğer ayni haklarına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Ön Ödemeli Sayaç Kart Ücreti: Ön ödemeli sayaç abonelerinin kayıp, hasar gibi nedenlerle mükerrer kart taleplerinde aboneden alınacak bedeldir. Özel Arıtma Gerektiren Atık su Arıtma Bedeli (AAB) : Endüstriyel atık su kaynaklarından gerekli önlemleri alıncaya dek veya yeterli ölçüde alınmadıklarının tespiti sonucunda alınacak bedeldir Parsel Bacası (Rögar): Atıksu deşarjlarını kontrol ve arızalara müdahale etmek maksadıyla binaların kanalizasyon şebekesi bulunan cephelerindeki trotuarda ve parsel içindeki atıksu bağlantı kanalı ile irtibatlı olarak fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmeleri mecburi olan bacalardır. a) Parsel bacaları içine insan girebilecek bir şekilde asgari (70x70) veya Ø70 cm (prefabrik) iç ebadında olacaktır. b) Derinlikleri ait oldukları binanın ve bağlandıkları kanalizasyon derinliği ile orantılı olarak değişkendir. c) Kapaklar her an açılabilecek durumda ve (zaruri haller hariç) bina dışında olacaktır. Priz : Abonenin bağlantı noktasındaki ana musluktur. Proje İnceleme ve Onaylama Hizmet Bedeli (PİOHB): Atıksu Ruhsat Müdürlükleri tarafından kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelere göre atıksu kanal bağlantısı ve/veya atıksu çukuru bakımından eksikliği tespit edilemeyen; 3194 sayılı İmar kanununun uygulayıcısı kurumlardan ruhsat alan yapılara ait mimari projelere; alt yapı uygunluk görüşü verilmesini teminen tahsil edilecek özel hizmet bedelidir. Pompa Şartı :Parselin cephe aldığı yol veya yollardan atıksu bağlantısının yapılacağı SASKİ ce belirlenecek en uygun tabi akışlı deşarj kotundaki kanalizasyon şebekesinin dolu kotu ile inşa edilen ya da edilecek bina nın son bodrum döşeme kotu arasında olabilecek kot farkı bağlantı kanalının akışına uygun değil ise son bodrum kat döşeme seviyesinde yapılacak bir rögarda toplanacak atıksuların uygun bir pompa sistemi ile parselin bacasına aktarılmak şartıyla atıksu kanalizasyon sistemine bağlanmasına müsaade edilir. Resmi Binalar (Daireler): Genel katma ve Özel bütçeli idarelerle, İl özel İdaresi ve Belediyeye veya bu kurumlar tarafından sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulan Kamu Tüzel kişilerine ait bina ve tesisler. SASKİ (İdare): SASKİ Genel Müdürlüğü Sayaç : Abonenin kullandığı suyu ölçmeye yarayan aygıttır. Sayaç Kutusu : Sayacın içinde muhafaza edildiği kutudur. Sayaç Bedeli: Kayıp, çalıntı, sayacın abone tarafından sağlıklı korunmaması vb. nedenlerle gerçekleştirilen değişim işlemleri karşılığı sayaç çaplarına göre aboneden alınacak bedeldir. Sayaç Montaj Bedeli: Sayaç takma hizmeti karşılığında ( 25 mm e kadar) aboneden alınacak bedeldir. Su Kapama Açma Bedeli: Su hizmeti durdurulan ve açım işlemi gerçekleştirilen abonelerden alınacak bedeldir. Sözleşme : SASKİ ile abone arasındaki su ve atıksu satış şartlarını belirleyen SASKİ ve abone arasında imzalanmış akittir. Şebeke : Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesisleridir. Şube Yolu : Şebeke ile parsel arasındaki boru ve cihazlardan oluşan su tesisatıdır. a) SASKİ veya Belediyeler tarafından yaptırılan kanallar, b) Kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen, ancak çalıştığı tespit edilen kara kanallar, 3

6 c) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından SASKİ kontrollüğünde yapılan tulani kanallar, içmesuyu havzaları dışında, atıksu kanalizasyon şebekesi olarak kabul edilir. Tarife : Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. Tarife olabildiğince gerçek değerlere dayanmalı, uygulamada eşitlik sağlanmalıdır. Tasfiye : Abone hesabındaki borçların abone alacaklarından (İdareye verilen teminatlar) düşülerek mahsuplaşması suretiyle sözleşmenin sona erdirilmesidir. Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS): ilgili ilçe belediye başkanlıklarınca Kanunların öngördüğü biçimde binanın yapım sorumluluğunu üstlenen teknik ( Mimar ve Mühendis) kişidir. Tesisat Ücreti: Tesisatı sayaç takmaya müsait olmayan, tesisatı çeşitli nedenlerle zarar görmüş veya sayaç yeri uygun olmayan abonelerden tesisat yapım hizmeti karşılığı alınacak bedeldir. Tulani Kanal : Parselin yüz aldığı yol/yollarda Atıksu kanalizasyon şebekesi yok ve Teknik Şartnamesine göre projesinin hazırlanması ile ilgilisi tarafından, onay ve kabulü ise SASKİ tarafından yapılmak şartı ile yerinde ilgilisince inşa ettirilen kanaldır. Usulsüz Su Kullanma: Abonenin sözleşmeye aykırı biçimde su kullanması veya kullandırmasıdır. Vana Değişim Ücreti: Abone tesisatında bulunun vananın işlevini yitirmesi nedeniyle gerçekleştirilen değişim işlemi karşılığı aboneden alınacak bedeldir. Vekil : SASKİ ye müracaat eden gerçek veya tüzel kişilerin dilekçelerindeki talepleri ile ilgili işlemleri kendileri adına yaptırabilecek derecede kanuni olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişilerdir. Yapı Denetim Büroları: Yapının, proje, inşaat, iskân ve daha sonraki dönemlerde de ilgili kanun gereği, yapıyla ilgili bütün mesuliyetleri üstlenen teknik bürolardır. Madde 4- TARİFE ÇEŞİTLERİ: Bu Yönetmeliğin konusu olan tarifeler 4 grupta toplanır. (a) Su satış tarifesi (b) Kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi (c) Hizmetler ve teminatlar tarifesi (d) Yaptırımlar tarifesi Madde 5- ABONE TANIMI VE TÜRLERİ: (1) SASKİ Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapan gerçek ve tüzel kişilere Abone adı verilir. 2 türlü abone vardır. (2) SASKİ nin Su ve kanalizasyon hizmetlerinden birlikte yararlanan veya kanal bağlantısı olmayıp yalnızca su hizmetlerinden yararlanan aboneler: bu tip abonelere su tarifesi ile birlikte kanalizasyon hizmet, teminat ve yaptırım tarifeleri uygulanır. (3) SASKİ nin kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan aboneler. Bu tip abonelere kanalizasyon, hizmet, teminat ve yaptırım tarifesi uygulanır. Madde 6- ABONELERİN GRUPLANDIRILMASI VE TARİFE UYGULAMASI (1) Abonelerin gruplandırılmasıyla, tarifelerin uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır. (2) KONUT TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: a) Gelir sağlama amacı gütmeksizin barınma amacıyla oturulan yerlerde, içme ve kullanma amacıyla su kullanan kirleten, b) Bu yönetmelikte tanımlı diğer abone türlerine (sanayi, şantiye, işyeri vb.) dahil olmayan, İlgili mevzuatına göre konut tarifesi uygulanması gereken, c) Kapasitesi küçükbaş hayvanlarda 250, büyükbaş hayvanlarda 25 adedin altında bulunan ahırlar, 4

7 d) Karışık grup abonelerden yoğunluğu mesken olmak şartıyla, su kullanan büro niteliğinde olan işyerlerine konut tarifesi uygulanır. (3) İŞYERİ TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: Gelir sağlamak amacıyla sürekli veya geçici olarak her çeşit meslek, sanat faaliyeti ve zanaat icra edilen, diğer hizmet üreten ve yabancı ülkelere ait (Konsolosluk binalarının dışında) temsil faaliyeti gösteren yerlere işyeri tarifesi uygulanır. (4) SANAYİ TARİFESİ UYGULACAK ABONELER: a) Hammadde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek seri olarak mamul veya yarı mamul madde üreten tanımı ile (6.1) ve (6.2) fıkraları dışında kalan yerler. b) Endüstriyel nitelikle kullanılmış suyu bulunan yerlere sanayi tarifesi uygulanır. (5) TOPTAN SU TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: SASKİ Hizmet sınırları dışında kalan mülki birimlere dağıtımı kendi şebekeleri ile yapılmak üzere belirli noktalardan yapılan satışlardır. (6) ŞANTİYE ABONELERİ: Her türlü inşaat, maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi sebeplerle özel ya da tüzel kişilerin bu etkinlikleri sürdürmek veya bu etkinlikleri sürdürmeyi sağlayacak kalıcı tesislerin yapılmasına imkân tanımak için kurdukları, faaliyetlerinin ve kalıcı tesislerinin tamamlanması ile varlığı sona erecek olan geçici tesislere ve inşaatlara yapılacak aboneliklerdir. (7) GEÇİCİ ABONELER: a) Geçici aboneliğin kimlere uygulanacağı ve uygulama esasları Abone İşleri Yönergesinde belirlenir. b) Yukarıda belirtilen abonelere verilen su, resmi dairelerin talebi ve SASKİ nin de bu talebi uygun görmesi halinde kesilebilir. c) Bu maddenin uygulanmış olması, yapıya ve yapı sahibine hiçbir hak kazandırmaz. (8) PARK BAHÇE ABONESİ: a) Gerçek ve tüzel kişilere ait park ve bahçeler iş yeri tarifesinden su kullanırlar. b) Belediye ve bağlı kuruluşlara ait parklarda sulama amaçlı kullanılacak aboneliklere uygulanacak birim fiyatını belirlemeye Genel Kurul yetkilidir. (9) HAVUZ ABONESİ: Gerçek ve tüzel kişilere ait havuzlar bağlı bulundukları bölgenin iş yeri tarifesinden su kullanırlar. 5

8 (10) RESMİ KURUMLAR SASKİ Özel kanunları ile muafiyet tanınmamış her türlü resmi kurumların aboneliklerine resmi kurum tarifesi uygulanır. (11) YALNIZ KULLANILMIŞ SULARI UZAKLAŞTIRILMASI TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: SASKİ nin su hizmetlerinden yaralanmayıp Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması (KSU) hizmetlerinden yararlanan, kullanılmış suyu herhangi şekilde alıcı ortama bırakan konut, işyeri veya sanayi tanımına giren özel ve tüzel kişilerdir. Kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri tesislerden veya tankerle yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek kullanıp atan özel ve tüzel kişiler SASKİ ye başvurup abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır. Tahakkuk edecek bedel için madde hükümleri uygulanır. (12) SULAMA ABONESİ: Ticari amaçlı olarak sulama, fidancılık, süs bitkisi, çim yetiştiriciliği, seracılık vb. faaliyetleri yürütenlerden SASKİ nin yapmış olduğu tesisleri veya yatırımları kullanarak su temin edenler için yapılan abonelik türüdür. Madde 7- ABONE ÇEŞİTLERİ, DİĞER HUSUSLAR: (1) Su Aboneleri; Abone : Bir Sayaçtan yalnız başına su alan bağımsız bir birim, Grup Abone birim, : Aynı sayaçtan su alan, aynı abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız Karışık Grup Abone: Aynı sayaçtan su alan, değişik abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimdir. Sanayi ve işyeri abonelerinin aynı sayaçtan su kullanması halinde, sanayi tarifesi uygulanır. (2) SASKİ Hizmet Sınırları içerisinde bulunan ibadethaneler, ticarethane vasfı olmayan umumi tuvaletler, Halk Çeşmeleri ile Mezarlıklar içerisindeki çeşmelerden su ve atıksu bedeli alınmaz. Halk Çeşmeleri ve Mezarlıklar içinde açılacak çeşmeler için SASKİ den görüş alınır ve lüzum görüldüğünde çeşmenin açılmasına izin verilir. (3) Kuraklık, tabi afet veya başka bir sebeple kente verilen günlük su miktarında düşme olması durumunda, SASKİ su tasarrufunu sağlamak ve su gereksinmesini öncelikle konut abonelerine su vermek amacı ile bazı abonelere su hizmetini geçici olarak durdurabilir. (4) Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının kadrolu veya geçici süreli mensubu olarak gerek yürüttükleri güvenlik, asayiş ve istihbarat hizmetleri kapsamında, gerekse Terörle Mücadele Kanunu çerçevesindeki hizmetleri sırasında şehitlik veya gazilik mertebesini haiz olan tüm şehitlerin ailelerine, gazilere ve bunların dul, öksüz ve yetimleri durumundaki ailelerine, engelliliği en az % 40 oranında olup, rapor ile tevsik edilen engellilerin konutlarına ait faturalandırmalarda konut tarifesinin % 50 si uygulanabilir. 6

9 II. BÖLÜM TARİFELERİN YAPILIŞ ve UYGULAMA ESASLARI Madde 8- TARİFENİN ESASLARI (1) Su Satış tarifesi ile kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinin belirlenmesinde birinci ana faktör Yönetim ve işletme giderleri ile Amortismanlar (Aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masraflar) ve işletme kar oranı dikkate alınır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır. (2) Yıl içerisinde yaşanan maliyet artışlarına bağlı olarak su ve hizmet tarifelerine uygulanacak artış oranını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Birim fiyat artış oranları tüfe-üfe oranları, sanitasyon ve enerji giderleri göz önüne alınarak belirlenir. (3) Tarifeler belirlenirken aşağıda belirtilen Yönetim ve İşletme Giderleri değerlendirmeye dahil edilir: a) Enerji ve malzeme giderleri: Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji masrafları ile alüminyum sülfat, mayi klor ve benzeri işletme malzemesi harcamalarından oluşur. b) Personel giderleri: Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile İş Kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel ve denetçilerin aylıklarını, ikramiyelerini, kanun ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerine, görev yolluklarını ve her türlü işveren hisselerini kapsar. c) Çeşitli masrafları: Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, icra ve mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve yönetim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları için güvenlik ile ilgili giderler gibi masraf kalemlerinden meydana gelir. (4) Sabit bir kıymet olan tesislere ve demirbaşların ömürlerini sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan ve miktarı kanun ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır. Yatırım kredilerinin yıllık anapara ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanamadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır. (5) Aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları, tesislerin iyileştirilmesi için yapılan masraflar ile aktifleştirilemeyen büyütme ve onarım giderleri hesaba katılır. Madde 9- ÖLÇÜLEBİLİR SU SATIŞ MİKTARI: (1) Tarifenin belirlenmesindeki ikinci ana faktör, üretilen ve kayıplar düşüldükten sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarıdır. (2) Su satış miktarının tahminine, gerçekleşen satışlarla, üretim artışı sağlamak ve kayıpları azaltmak amacı ile alınacak önlemlerin sonuçları gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek ulaşılır. (3) Ölçüm aygıtlarında meydana gelen teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenileme işlemi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. I-SU TARİFESİ KONUT, İŞYERİ, SANAYİ, ŞANTİYE ve GEÇİCİ ABONE SU TARİFESİ Madde 10- Konut, işyeri, şantiye, sanayi ve geçici abonelerine uygulanacak su tarifesi esasları aşağıda açıklanmıştır. 7

10 (1) Konut, işyeri ve sanayi abonelerine uygulanacak su satış tarifesinin 8. madde de belirtilen yönetim ve işletme giderleri ile amortisman giderlerini karşılayacak ve işletme kar oranı da eklenerek tespit edilir. (2) İşyeri, Sanayi ve Şantiye grubu abonelerinin su kullanım amaçlarının ticari olduğu göz önüne alınarak bunlara uygulanan su satış tarifesi konutlara göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir. (3) Su tasarrufunu teşvik amacıyla kademeli tarife uygulaması yapılabilir. (4) 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile tanımlanan gerçek veya tüzel kişiler hakkında Bakanlar Kurulunca belirlenen oran veya miktarda, Bakanlar Kurulunca belirlenmemişse Genel Kurul ca belirlenen oranda tenzilat uygulanır. Bir tenzilattan istifade eden abone ikinci bir tenzilattan istifade edemez. (5) Ön ödemeli sayaç kullanımını teşvik etmek amacıyla bu tip sayaç kullanan abonelere Yönetim Kurulunca belirlenen oranda indirim uygulanabilir. Madde 11- ŞANTİYE VE GEÇİCİ ABONE SU TARİFESİ (1) İnşa halindeki binalara yapının tamamlanmasına kadar şantiye tarifesi uygulanır. Tamamlanan bölümler için kısmen yapı kullanma izin belgesi almış binalara, izin belgesinde yazılı kullanım durumuna göre tarife tipi uygulanır. (2) Yapı kullanma izin belgesi bulunmayan ancak fiilen su kullanılan binalar için (3194 sayılı yasa kapsamında)yapılacak tespit sonucuna göre tarife tipi uygulanır. Madde 12- TOPTAN SU TARİFESİ: (1) Toptan satış yapılan mülki birimin yönetim ve işletme giderleri ile su şebekesi tesislerinin bakım onarım ve yenileme giderlerinin bir bölümünün su satış gelirinden karşılayacağı ve komşu birimlerle su fiyatları arasında büyük farklılıklar olmamasının daha doğru olacağından hareketle, buralara yapılan su satış birim fiyatı % 25 e kadar daha eksik tespit edilebilir. (2) Mesken amaçlı kullanılan 50 birim ve üstü bağımsız bölümden oluşan yerleşkelerde bakım onarım ve yenileme giderlerinin bir bölümün su satış gelirinden karşılanacağı öngörülerek bu tip yerlere uygulanacak su satış birim fiyatı meskenlere uygulanan su satış birim fiyatından %10 a kadar eksik tespit edilebilir. Madde 13- KAYNAK SUYU TARİFESİ: SASKİ, yetki ve sorumluluk alanı içinde bulunan kaynak sularını satış yerlerinde isteklilere satabilir veya kiralayabilir. Kaynak başına alınacak olan tahsis bedellerinin yanı sıra; yapılacak satışlarda veya kiralamalarda suyun kalitesine, piyasa koşullarına uygun satış fiyatını belirlemeye, gerek görülen hallerde kullanıma bağlı olarak kademeli fiyat uygulamaya, sayaç ile ölçüm yapılamayan hallerde ciro üzerinden tahsilat oranı belirlemeye ve uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Uygulama esasları Yönerge ile belirlenir. Madde 14- HAMSU TARİFESİ: Herhangi bir işleme tabi tutulmamış su kullanılması durumunda m³ satış fiyatı, her abonenin kendi tarife fiyatının %75 i olarak belirlenir. Ancak, Abonelerin kendi imkânları ile temin 8

11 ettikleri yer altı ve yüzeysel suların m³ satış fiyatı, her abonenin kendi tarife fiyatının 1/3 ü olarak belirlenir. Madde 15- ÖZEL SÖZLEŞME SU / KSU TARİFESİ: Bakanlar Kurulu Kararı ile Organize Sanayi Bölgesi kabul edilen birimlere veya normal tarifelerle satışı mümkün olmayan sular veya kullanılmış suların uzaklaştırılması (KSU) bedeli (su hizmetinden yararlanmayan KSU bedeli ödeyen aboneler dâhil) için Yönetim Kurulu tüketim sınırlaması olmaksızın tarife dışı özel sözleşme yapmaya yetkilidir. II KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI TARİFESİ: Madde 16- KULLANILMIŞ SULARI UZAKLAŞTIRMA BEDELİ: SASKİ nin Su ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan veya kullanılmış suyunu herhangi bir şekilde alıcı ortama bırakan her abone tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların nihai bertarafı ve uzaklaştırılması için KSU bedeli ödemekle yükümlüdür. (1) Endüstriyel atık su kaynaklarından gerekli önlemleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde alınmadıklarının tespiti sonucunda Özel Arıtma Gerektiren Atık su Arıtma Bedeli (AAB) alınır. Madde 17- KULLANILMIŞ SULARI UZAKLAŞTIRMA (KSU) BEDELİ ESASLARI (1) SASKİ nin yalnız kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yaralanan konut, işyeri, sanayi ve şantiye aboneleri grubuna girenlerden alınacak kullanılmış suları uzaklaştırma bedeline esas olarak: (2) Konutların su tüketimi sayaç takılı ise ölçüm miktarı, sayaç yok ise ayda ortalama 15 m³ su tükettikleri varsayılarak hesaplanır. (3) İşyeri, sanayi ve şantiye tanımına giren kuruluşlar için su kaynağına takılan sayaçla ölçülen miktar esas alınır. Bu kapsamda kullanılan suyun tespiti için Kuyu ve Sondajların çıkışına veya atıksu desarj noktasına bedeli aboneden alınmak üzere sayaç veya debimetre takılır. Sayaçla ölçüm yapılamayan durumlarda su, üretimde kullanılmıyor ise çalışan sayısına, üretimde kullanıyor ise faaliyet türü veya deşarj ına göre hesaplanır. (4) Bu abone türüne uygulanacak diğer esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 18- KANAL BAĞLANTISI OLMAYAN ABONELER: (1) Su Kullanan ancak kanal bağlantıları olmayan abonelerden alınacak kullanılmış suları uzaklaştırma bedeline esas olarak: (2) SASKİ nin su hizmetlerinden yararlanıp kanalizasyon şebekesine bağlantısı olmayan, kullanılmış suların onaylanmış projelere göre yapılmış, kullanılmış su çukurlarına boşaltan abonelerden, kullandıkları su ( m³) kadar kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli alınır. (3) SASKİ nin su ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanmamasına rağmen; su kullanan ve atıksularını doğrudan veya dolaylı olarak kanala, alıcı ortamlara deşarj eden tesis ve işletmelerin özellikleri dikkate alınarak, çalışan sayısına, faaliyet türü veya deşarj ına göre hesaplanan su tüketimi üzerinden kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli alınır. (4) Endüstriyel atık su kaynaklarından gerekli önlemleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde alınmadıklarının tespiti sonucunda Özel Arıtma Gerektiren Atık su Arıtma Bedeli (AAB) alınır (5) SASKİ nun su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanmadan, açtıkları kuyulardan su kullanıp atıksularını doğrudan veya dolaylı olarak kanala, alıcı ortamlara deşarj etmeyen, Belediyelerin arazi sulama hizmetlerinin özellikleri nazarı itibara alınarak; Belediyeler ve bağlı kuruluşların sulama gayesi ile açtıkları kuyulardan başka yerlere su satılmaması, başka maksatlarla kullanılmaması, münhasıran park ve bahçelerin sulanmasında kullanılması şartıyla kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli ( KSU ) bedeli alınmaz. 9

12 (6) Kanalizasyon hizmetlerinden faydalanmayıp, SASKİ nin yapmış olduğu sulama hattı, altyapı vb. yatırımlarından faydalanarak, ticari amaçlı olarak sulama, süs bitkisi, çim yetiştiriciliği, seracılık vb. faaliyetleri yürütenlerden sayaç ile ölçülen veya hesaplanan su tüketimi üzerinden kullanılmış suları uzaklaştırma (KSU) bedeli alınır. III-HİZMETLER VE TEMİNATLAR TARİFESİ : ( ÖZEL ) Madde 19- VİDANJÖR TARİFESİ: (1) Kanal bağlantısı SASKİ standartlarına uygun, aboneliği mevcut olan ve atıksu bedeli ödeyen mesken abonelerine vidanjör ücreti tahakkuk ettirilmez. Hizmet alanımızda olmayan yerler ile kanal bağlantısı SASKİ standartlarına uygun olmayan mesken abonelerine Genel Kurul tarafından belirlenen vidanjör ücreti tahakkuk ettirilir. (2) 10 km mesafeden sonra ilave ücret alınır. Madde 20- KANAL TEMİZLEME MAKİNESI TARİFESİ: (1) Bağlantı kanalı tıkanan abonelerden alınacak olan Kanal Temizleme Ücreti; kanal aracının 1 (bir) saatlik ücreti, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel Fiyat Analizleri kitabındaki verilere göre şöyle hesaplanır; (2) Aracın satın alma bedelinin amortisman saat emsali ( ) ile çarpılmak suretiyle bulunacak bulunacak bir saatlik amortisman ücretine, yakıt gideri, şoför yardımcısı ve vasıfsız işçinin birer saatlik ücreti dahil edilerek hesaplanır. (3) 10 km mesafeden sonra ilave ücret alınır. Madde 21- İŞ MAKİNALARI KİRA TARİFESİ: (1) Kanal bağlantıları yapmak veya kanal şebekesini uzatmak durumunda olanlara SASKİ nin işleri imkân veriyorsa, mevcut iş makinelerinin saat ücreti Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Genel Fiyat Analizleri kitabındaki ilgili poz numarasındaki fiyat analizleri ile bulunacak ücrete genel kurulca belirlenecek o yıl su tarifesi artış oranı da eklenmesi suretiyle hesaplanır. Bu tarifenin tespit ve uygulamasında Yönetim Kurulu yetkilidir. (2) 10 km. mesafeden sonra ilave ücret alınır. IV. İÇMESUYU VE ATIKSU ŞEBEKELERİ ile ATIKSU KANAL veya ATIKSU ÇUKURU BAĞLANTISI PROJE İNCELEME VE ONAYLAMA HİZMET BEDELLERİ: Madde 22- PROJE İNCELEME ÜCRETİ (PİÜ) : (1) SASKİ görev alanı içinde, bir parselde, yapı ruhsatına esas mimari projelere kanalizasyon bağlantısı bakımından altyapı uygunluk görüşü (belgesi) verilmek üzere; (2) İnceleme bedeli, aşağıdaki (1) no lu formülle hesaplanır. (3) (1) PİÜ = (1 müh. / saat + 1 memur / saat) (4) Mühendis bulunmadığı takdirde, arazi ve büro işleri için Tekniker ve Teknisyen kullanılabilir. Madde 23- ATIKSU KANAL (VEYA ATIKSU ÇUKURU) BAĞLANTISI PROJE İNCELEME VE ONAYLAMA HİZMET BEDELİ (PİOHB) : 10

13 1) SASKİ nin yetki ve hizmet sahası içinde, bir parselde yapılan/yapılacak bina ve tesislere ait inşaat(temel) ruhsatına esas, 5(beş) takım atıksu kanal bağlantısını içeren mimari projelerin incelenerek; 3 (üç) takım atıksu kanal (veya atıksu çukuru) bağlantı projelerinin onaylanması ücretleri; aşağıdaki (2), (3) no lu formülle hesaplanır. 2) Konut, işyeri ve sanayilerde: (2) PİOHB =[İnşaat alanı(a)/150]*piü İnşaat alanı en az 150 m² alınır. 3) Resmi binalarda: (3) PİOHB =[İnşaat alanı(a) / 150]* PİÜ İnşaat alanı en az 150 m² alınır. MADDE 24- TADİLAT PROJELERİNİN İNCELEME VE ONAY HİZMET BEDELLERİ (1) Bina ve Tesislerine daha önce SASKİ görüşü alınmış mimari projelerinde genişletme veya kat ilavesinden dolayı alan büyümesi olması, kullanma maksadının değişmesi, pompa şartının veya tulani kanal şartının veya atıksu bağlantı kotunun veya bağlantı yapılan sokağın değişmesi, atıksu çukurundan, kanal bağlantısına geçiş ve benzeri teknik sebeplerden dolayı değişiklik yapılması halinde projelerde tadilat yapılması gereklidir. (2) Alan büyümesi veya kullanma maksadının değişmesi sebebiyle yapılan tadilatlar için: Alanın büyüyen kısmından, kullanma maksadına göre işlem tarihindeki cari rayiç bedel üzerinden PİOHB alınır. Buna ilave olarak bina veya tesisin önceden SASKİ görüşü verilen kısımları için, işlem tarihindeki cari rayiç bedel üzerinden hesaplanacak PİOHB nin 1/20 si (yirmidebir) tahsil edilir. (3) Diğer sebeplerden yapılan tadilatlar için: Bina veya tesisin önceden SASKİ görüşü verilen kısımları için, (İdarece belirtilen kanal bağlantı kotunun değişmesi hariç) işlem tarihindeki cari rayiç bedel üzerinden hesaplanarak PİOHB nin 1/20 si (yirmidebir) tahsil edilir. (4) Tadilat projeleri inceleme ve onay hizmet bedeli; birim PİÜ den az olamaz. MADDE 25- SURET MİMARİ PROJELERİN TASDİKİ: Bir parselde SASKİ tarafından altyapı uygunluk görüşü verilen beş adet mimari proje ve üç adet atıksu kanal (veya atıksu çukuru) bağlantısı projesinden ayrı olarak, suret tasdiki istenen her beş adet mimari proje. MADDE 26 -KANAL DURUM BELGESİ ÜCRETİ: Mimari ve atıksu bağlantı/çukuru projelerine esas teşkil etmek üzere hazırlanan Kanal Durum Belgesi ücreti her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. MADDE 27- İÇMESUYU VE ATIKSU ŞEBEKELERİ PROJE ONAY ŞARTLARI: (1) Özel ve tüzel kişilerce yaptırılacak olan ve kendilerine hazırlatılan kanallarının ve su hatlarının projesi km başına 16 mühendis/saat, 1 daktilo/saat ücret tutarı karşılığı onaylanır. Kanal ve su hatlarında 1 km. nin altındaki projelerden 1 km. onay bedeli alınır, km. küsurları tama yuvarlatılır. (2) SASKİ ile belediyeler arasında yapılan protokollerde SASKİ den ruhsat ücreti alınmayacağı belirtilen Belediyelerden, protokol yürürlük süresi içinde proje onay ücreti alınmaz. 11

14 (3) Özel ve Tüzel kişilerce hazırlanan kanal ve su hatları projelerinin incelenebilmesi ve uygunluğu halinde onaylanabilmesi için onay ücreti SASKİ ye müracaat sırasında yatırılır. (4) (30.2) fıkrasında belirtilen onay ücreti, projelerin SASKİ ce uygun görülmemesi ve ilgilisince inceletilmesinden veya onaylattırılmasından vazgeçilmesi halinde iade edilmeyip irad kaydedilir. (5) Taşınmaz mal sahipleri tarafından yapımı tamamlanan kanalların işletme projeleri her kilometrede 2 inşaat, 1 harita mühendisi, 1 tekniker, 3 şenörün yerinde yapacağı çalışma için 18 mühendis/saat, 6 tekniker/saat, 18 şenör/saat, 1 daktilo/saat ve 1/4 memur/saat ücreti karşılığında onaylanır. MADDE 28 - İÇMESUYU VE ATIKSU ŞEBEKELERİ PROJE YAPIM ŞARTLARI (1) Su hatlarını ve imar kanununun 23. maddesindeki şartlar sebebiyle kanalı yapmayı üstlenenler projelerini SASKİ ye yaptırmak istedikleri takdirde; (2) Su şebeke veya kanalının metre uzunluğu başına içinde bulunan yıla ait Bayındırlık ve İskân Bakanlığı fiyatları ile hazırlanan yaklaşık maliyetinin % 1 oranında bedel alınarak projesi hazırlanır. Ancak, bu miktar 1 km.lik proje hazırlama bedelinin % 30 undan az olamaz. (3) Arıtma tesisleri projeleri hazırlanması için, içinde bulunulan yıla ait Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim fiyatları ile hesaplanacak tesis yaklaşık maliyetinin % 4 ü kadar ücreti alınır. (4) Arıtma tesislerinin proje onay bedeli; arıtma tesisi projeleri; Aşağıdaki formüllere göre hazırlanan bir proje onay ücreti alınır ve ayrıntılar yönergede belirtilir. B POB = Fx bxqxkmax POB F : Proje Onay Bedeli (TL) : Debi Faktörü ( Yönergede açıklanacaktır.) : Maliyet Katsayısı ( her yıl SASKİ yönetim kurulu tarafından belirlenir.) Q : Atıksu debisi (m³/gün ) Kmax : İlgili müessesenin bulunduğu sektör için en yüksek K katsayısı ( yönergede açıklanacaktır.) (5) Aşı çamuru bedeli; endüstri tesislerinde kullanılmak üzere talep ettikleri aşı çamurunun karşılığında alınan bedel. Bu bedel vidanjör başına her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (6) Analiz Bedeli: İçme Suyu, atıksu şikayetleri ve SASKİ nin diğer birimleri tarafından getirilen numuneler haricinde tüm numunelerden alınan analiz bedeli. Laboratuvar analiz ücretleri her yılın başında SASKİ yönetim kurulu tarafından belirlenir. Madde 29- KATILMA PAYLARI: (1) 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümlerine istinaden ilgili Belediyesi tarafından İmar Durumu verilen veya İnşaat Ruhsatı almış yapılardan ( tarih ve 6785 sayılı İmar Kanunundan önce inşa edilen yapılar hariç) atıksu kanal (veya atıksu çukuru) bağlantısı projelerinin onaylanması, İdareye her ne ad altında olursa olsun yapacakları müracaat veya SASKİ tarafından yapılacak tespitler neticesinde; konut, işyeri ve sanayi tesislerinden aşağıdaki (4) no lu formüle göre Katılma Payı / Katılma Payı Avansı alınır. (2) Su ve Kanalizasyon Hizmetleri SASKİ ye devir olmadan önce yapılmış aboneliklerden (inşaat ruhsatı beyan edenlerden) Katılma Payı / Katılma Payı Avansı alınmaz. Katılım bedelleri % 25 i peşin alındıktan sonra kalan bedel 6 taksite bölünerek tahsil edilebilir. KP = Katılma Payı (TL) KPA = Katılma Payı Avansı (TL) A = İnşaat Alanı (m²) 12

15 C K SASKİ = Uygulama Katsayısı = Ø 300 mm Kanal Birim Fiyatı (TL/m) (3) C Katsayısının hesaplanmasında 0,01 ila 0,1 aralığında çarpan belirlenmesine Yönetim Kurulu karar verir. Uygulanacağı yerler Yönerge ile belirlenir. - BRÜT İNŞAAT ALANI m² arasında ise, (4) KP/KPA = [(K*A/250) + (A*C/4)] - BRÜT İNŞAAT ALANI m² arasında ise, (4) KP/KPA = [K+(A*C/4) ] olarak alınır. (4) Belediye hizmet binalarından alınmaz. Kendi kanunlarına göre Kanal Katılım Payı muafiyeti düzenlemesi olanlar, hariç olmak üzere Resmi Kurum ve Kuruluşlara ait bina ve tesislerden 4 nolu formüle göre Katılma Payı / Katılma Payı Avansı alınır. Katılma Paylarına ilişkin uygulama esasları yönergesinde belirlenir. (5) Konutlardan ve 1000m² den küçük işyerlerinden, 28. madde de belirtilen proje onay hizmet bedeli (PİOHB) tahsil edilerek, temel müsaadesine esas görüş verilir. Katılma Payı / Katılma Payı Avansı tahsil edilir. DKKR, GSMR, Turizm Belgesi Müracaatları ile diğer müracaat ve tespitlerde su aboneliği şartı aranmaz. (6) 1000 m² den büyük işyerlerinden 28. madde de belirtilen atıksu kanal(veya atıksu çukuru) bağlantısı proje onayı için veya SASKİ ye her ne ad altında olursa olsun yapacakları müracaat veya SASKİ tarafından yapılacak tespitler neticesinde; 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun veya ruhsatsız / ruhsat veya eklerine imar mevzuatına aykırı olarak yapılan bina ve tesislerden; yapının durumuna göre 29. madde de belirtilen formüle göre hesap edilerek Katılma Payı / Katılma Payı Avansı alınır. Madde 30- İŞTİRAK BEDELLERİ: (1) Bu bedeller 3239 sayılı kanun ile değişik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınacak harcamalara iştirak bedelleridir. (2) Yatırıma iştirak bedeli; planlanan atıksu kolektörleri, ara terfi merkezleri, atıksu tünelleri, fiziksel ve biyolojik arıtma tesisleri v.b. gibi büyük ve temel altyapı tesislerinin ana sistem planı gereği yatırım programına göre yapılması gerekmektedir. (3) Bu itibarla bahsi geçen tesislerin yapılmasından önce bölgede yapılan ve/veya yapılacak, Kooperatif üst birlikleri, Kooperatifler, Toplu Konut, Toplu İşyeri, Sanayi Tesisleri, Organize ve Küçük Sanayi Toplu İşyerleri v.b. gibi yerlerin yapmak mecburiyetinde bulundukları, Atıksu Arıtma Tesisi, Terfi İstasyonu, Atıksu Kollektörleri, Basınçlı Hat, Deşarj Hattı v.b. Altyapı Tesisleri karşılığı olarak ana sistem planı gereği bölgelerinde yapılacak tesisler için Yatırıma İştirak Bedeli alınır. (4) Mevcut ve planlanan her türlü toplu konutlardan (uydu kent, konut birlikleri, konut kooperatifleri, siteler, konut şeklinde yapılmış Apartoteller) işyerlerinden (dükkân, büro, yönetim merkezleri, işhanı, iş merkezi, özel okul, özel hastane, otel, motel, süper marketler, eğlence merkezleri, fuar, spor kompleksleri, benzinlik, oto yıkama istasyonları v.b. yapılar), Sanayi tesislerinden (Fabrika, atölye, imalathane, depo, hangar, tahıl deposu, v.b. yapılar) yapım maliyetinin karşılanması maksadı ile de Yatırıma İştirak Bedeli alınır. (5) Bu maddenin uygulama esasları yönerge ile tespit edilir. (6) Su iştirak bedeli; ilk defa su alma talebinde bulunarak sözleşme yapacak tüm abone gruplarından bir defaya mahsus olmak üzere su iştirak bedeli tahsil edilir. Daha önce su almak üzere sözleşme yapmış kullanım yerleri için su iştirak bedeli alınmaz. Su iştirak bedeli abone gurupları ve buna göre yapılacak şube yollarının çaplarına göre ait olduğu yılın Malzeme ve işçilik fiyatları dikkate alınarak Yönetim Kurulu nca belirlenir. (7) Su şebekesi olmayan yerlerde tüm tesisi kendisi yapan veya finanse eden aboneler ile Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilip kamu yararına çalışan derneklerden, ibadethanelerden su iştirak bedeli alınmaz. 13

16 (8) Şube yolu bağlantı bedeli: Şube yolu bağlantı bedelleri şube yollarının çaplarına göre ait olduğu yılın malzeme ve işçilik fiyatları dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir, Kazı ruhsatı, bedeli mükelleften alınmak kaydı ile SASKİ tarafından çıkarılır. Madde 31- ŞEBEKE BAKIM ÜCRETİ (1) Şebeke bakım işleri için Belediye Gelirleri Kanununu uyarınca abonelerden alınacak aylık bakım bedeli; SASKİ Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Madde 32-SAYAÇ DEĞİŞİM VE MUAYENE İŞLEMLERİ: (1) Sayaç Değişimi: a) Aboneler, su sayaçlarını SASKİ nin belirleyeceği şekilde korumakla yükümlüdürler. Sayacın yanık, kırık, devlet mührü kopuk, patlak vb. nedenlerle tahrip olması halinde sayaç değiştirilerek, aboneden sayacın rayiç bedeli ile sökme/takma bedeli tahsil edilir. b) Abone takılacak yeni su sayacını SASKİ standartlarına göre piyasadan da temin edebilir. Bu durumda abone, yeni sayacını SASKİ ye kaydettirmekle yükümlüdür. Sayaç uygun takılmamış ise SASKİ görevlilerince re sen uygun hale getirilir, mühürlenir ve yapılan işlemin ücreti tahakkuk ettirilir. c) SASKİ gerek gördüğü hallerde re sen sayaç değişimi yapabilir. d) Sayaç bedellerini (teknik özellik ve çaplarına göre) belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. e) Abone sayaçları SASKİ mülkiyetindedir. Abone SASKİ onayı olmaksızın sayaca müdahale edemez. f) Kurum tarafından sahadan sökülen sayaçlar söküm nedenlerine uygun olarak Yönerge ile belirlenen sürelerde sayaç deposunda muhafaza edilir, sürenin dolması ile hurda olarak işlem görür. (2) Sayaç Muayene İşlemleri: a) SASKİ su sayaçlarının tüketimi doğru kayıt edip etmediğini, kaçak veya usulsüz su kullanıp kullanılmadığını saptamak üzere gerek gördüğü zaman yerinde inceleme yapmaya, sayaçların doğruluğundan şüphe edilmesi halinde eski sayacın yerine yeni bir sayaç takmaya yetkilidir. b) Eski sayacın, muayenesi sonucunda arızalı veya hatalı çıkması ve bu durumun abonenin ihmal veya müdahalesinden kaynaklanması halinde, takılan sayacın bedeli ile sökme takma bedeli aboneden tahsil edilir. c) Doğru kayıt yapmadığı iddiası ile şikâyet eden abonenin su sayacı muayene edilir. Muayene sonucu sayacın doğru çıktığı tespit edilirse sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tarifesine göre sayaç söküp takma bedeli aboneden tahsil edilir. Böyle hallerde emsal tahakkuk yolu ile tespit edilecek miktar aboneden mahsuben alınır. Madde 33- ABONE TEMİNATI: (1) Her aboneden abonelik sözleşmesi yapımı sırasında teminat alınır. (2) Teminat bedeli SASKİ Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (3) Bir yıllık gözetim sonucunda abone tüketiminin teminata esas olan miktarı aştığı veya altında kaldığı saptanırsa teminat miktarı artırılır veya indirilebilir. Yeni sisteme katılan veya devir olan abonelerin depozito farkları Yönetim Kurulu Kararı ile su faturalarına ilave edilerek alınabilir. (4) Genel ve Katma Bütçeye dâhil kamu kuruluşlarından teminat alınmaz. 14

17 (5) Yönetim Kurulu Konut, Grup veya karışık grup abonelerinden alınacak teminatın ödeme koşullarını belirlemeye yetkilidir. Madde 34- TULANİ KANAL YAPIM ŞARTLARI: (1) SASKİ dışında gerçek ve tüzel kişilerce inşa edilecek sokak/cadde bazındaki mansabı belli olan tulani kanal projelerinin Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığınca onaylanması şartı esastır. (2) Uygulama Esasları Yönerge ile belirlenir. Madde 35- KANAL YAPIM VE BAĞLANTI KANALI BEDELİ: (1) SASKİ nin yapmakla yükümlü olduğu, ancak programa alamadığı kanalların yapımı, yararlanan taşınmaz sahiplerinin başvurusu ve kanal bedelinin tamamını SASKİ ye yatırması veya imar kanunun 23. maddesine tabi olan yerlerde istek ve SASKİ nin kabulü halinde kanal bedelinin % 25 nin peşinen yatırılması % 75 nin ise kesin hesap dikkate alınarak kanalın geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde ödeneceğinin taahhüt edilmesi (karşılığının teminat olarak yatırılması) şartı ile SASKİ ce gerçekleştirilir. (2) Taşınmazların kanala bağlantısı bedeli taşınmaz sahibinden alınarak SASKİ tarafından yapılır. Ancak taşınmaz sahipleri özel durumlarda SASKİ nin onayı ve kontrolü altında atıksu bağlantı kanalı ve parsel bacasını (rögarı) yapabilir. Bağlantı bedeli olarak proje onayı sırasında 3 metre derinliğinde 15 cm çapında, 6 metre uzunluğundaki atıksu bağlantı kanalı ile 1 adet (1,50 m ) parsel bacasına (rögarına) ait her yılın Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile diğer resmi kurumların birim fiyatları dikkate alınarak yapılacak analizlere göre bulunacak toplam bedel peşin olarak taşınmaz sahibinden alınır ve inşaat SASKİ tarafından yaptırılır. Madde 36- ENDÜSTRİ KURULUŞLARININ UYACAĞI ESASLAR: (1) 2560 sayılı Kanuna istinaden kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddeler ve çevrenin kirletilmesinin önlenmesi ile içmesuyu havzalarının korunması için gereken tedbir ve düzenlemeleri kapsayan Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ile İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği hükümlerinin etkinliğinin artırılması esasına yönelik olarak; (2) SASKİ nin yetki ve mesuliyet sahasında mevcut yeni ve/veya ilave inşa edilecek olan her türlü endüstri kuruluşu ve işyerlerine SASKİ tarafından inşaat ruhsatı, temel, temel üstü, iskâna ait görüş verilmesi sırasında yapılan teknik incelemeler neticesinde havza ve kanal durumu bakımından özel atıksu arıtma tesisi gerektiği tespit edilen yapıların mükelleflerinden 23. maddede belirtilen Proje Onay Ücreti ve 29. maddede belirtilen Katılma Payı alınır. (3) SASKİ nin yetki ve mes uliyet sahasında mevcut olan her türlü endüstri kuruluşları ve işyerlerine Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı (İşletme ruhsatı) ve DKKR (Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı) na ait SASKİ tarafından görüş verilmesi safhasında ilgili yönetmelik ve yönerge hükümleri gereği müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerden; Katılma Payı alınır. Bundan sonra Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı veya DKKR belgesi konusunda müracaat sahibine SASKİ görüşü verilir. (4) Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı almak için SASKİ ye müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerden endüstriyel nitelikte atıksuyu olup ta ilgili limitler üstünde atıksu deşarj edenler Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği nde belirtilen esaslar dâhilinde atıksu tesisi kurmakla yükümlüdürler. Kurulacak olana arıtma tesislerinin onayı konusunda uygulanacak işlemler yönergelerde belirtilir. (5) Arıtma Tesisi yapacak Endüstri kuruluşları; Arıtma Tesisi kurup ilgili limitleri sağlayıncaya kadar Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği nde belirtilen esaslar dâhilinde SASKİ ye Özel Arıtma Gerektiren Atık su Arıtma Bedeli (AAB) ödemekle yükümlüdürler. 15

18 (6) Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı verilmesi safhasında, Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Bedeli alınır. Bu bedel SASKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği nde belirtilen esaslar dahilinde alınır. Madde 37 TEMİNAT CİNSLERİ (1) Atıksu çukuru, arıtma tesisi, tulani kanal, yağ tutucu, çamur kapanı yapım işlerinde teminat alınmaz. (2) Alınan teminatlar ve koyulan İpotekler, mükellefinin ve/veya teminatı veren kurumun talebi halinde iade edilir, İpotek kaldırılır. V- YAPTIRIMLAR TARİFESİ Madde 38-TAHSİLÂTIN HIZLANDIRILMASI: (1) Tahsilâtı hızlandırmak ve abonelerin borçlarını süreleri içinde ödemelerini temin için; ihbarnamenin son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen kısma vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı olmak üzere Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda gecikme cezası ilave edilir. (2) Gecikme cezası günlük olarak hesap edilir. (3) Gecikme cezasının yüzdesini değiştirmek ile tarife gruplarına farklı gecikme cezası uygulamaya, uygulama devrelerini tespite ve hangi abonelere uygulanacağını belirtmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. (4) Abonenin ölümü durumunda borç ve alacakları varislerine intikal eder. Ölüm tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde varislerden bir veya birkaçının SASKİ ye başvurarak birikmiş borçları da ödemek kaydıyla yeni abonelik yaptırmaması halinde, mevcut abonelik iptal edilerek tahakkuk eden tüm borçlar varislerden tahsil edilir. (5) Başka bir abonelikten dolayı veya kaçak su kullanımından dolayı borcu olan kişilerle bu borç ödenmeden veya takside bağlanmadan yeni abonelik sözleşmesi yapılmaz. Abonenin - kaçak kullanım yapanın başka bir adreste kayıtlı ikinci bir aboneliği veya ikametgahı bulunduğu tespit edilirse borcun tahsilâtı için SASKİ hizmetleri kesilebilir. (6) Borçlu aboneliğine ait sözleşmesini iptal etmeden başka bir adrese yeni abone sözleşmesi yaptırdığı tespit edilen şahsa ait önceki adreste tahakkuk eden su borcu yeni aboneliğe aktarılır. (7) Tahsilâtın hızlandırılması ve abone kullanıcı eşleştirmesi yapmak amacıyla başkası adına su kullanımı yapılan aboneliklerin fiili kullanıcısının tespiti halinde SASKİ fiili kullanıcı adına re sen abone kaydı gerçekleştirebilir. (8) Tahsilatın hızlandırılması amacıyla SASKİ tahsilat sıkıntısı yaşanan abonelere Yönetmeliğin maddesine istinaden ön ödemeli sayaç takabilir. (9) Başkası adına veya mukavelesiz su kullanımlarında tahakkuk etmiş su borçlarının ödemesinden kullanıcı da sorumludur. (10) Su borcunu ödemeyen abonelerin, su hizmetleri aparat ile kesilir, borcun ödenmemesi, tesisatın uygun olmaması veya aparata müdahale edilmesi durumlarında sayaç sökülür ve tüm SASKİ hizmetleri durdurulur. Madde 39- SU KAPAMA VE AÇMA ÜCRETİ: Borcun ödenmemesi halinde veya yönetmeliğe aykırı davranış nedeni ile abonenin suyu kapatılmış ise ücret tarifesinde belirlenen su kapama ücreti alınır. Abonenin borcunu kapaması halinde ücret tarifesinde belirlenen su açma ücreti tahakkuk ettirilerek açım gerçekleştirilir. 16

19 Madde 40- SASKİ KAÇAK VE USÜLSÜZ SU KULLANMAK (1) Abone olmaksızın sorumluluk alanımızda bulunan baraj, göl, yer altı su kaynakları, iletim hatları, şube yolları gibi ve bina içindeki ana kolon hatlarından herhangi bir teknik düzenekle su alma işidir. Bu durum zabıtla tespit edilir, Kaçak su kullanımı kaldırılır, kaçak su kullanımını asgariye indirmek veya kaçak su kullananları abone yapmak için kaçak su kullanımının tespiti, miktarı, süresi ve tarifesi hakkında değişiklik yapmaya Yönetim Kurulu Yetkilidir. (2) Kaçak su kullanma süresinin tespiti kaçak su kullanma süresi, ölçü sisteminin mühür altına alındığı tarih, son endeks tespit tarihi, suyun kesildiği tarih, abonman sözleşmesi imza tarihi, varsa daha önce kaçak su kullandığına ait tutanağın tarihi, binaya yeni taşınmış ise yerleşme tarihi, ana hatta bağlantı yapıldığı tarih ve bilenlerin yazılı ve imzalı beyanları ile SASKİ tarafından belirlenecek diğer tespit şekilleri de dikkate alınarak tespit edilir. (3) Hesaplanan sürenin 90 günden fazla olması durumunda inandırıcı delil ve belgelerle ispatı ve ibrazı gereklidir. Bunun mümkün olmaması durumunda kaçak su kullanım süresi abone olanlar için endeks okuma periyodu, olmayanlar için 90 gün kabul edilir ve hesaplamalar bu süre üzerinden yapılır. Süre tespitinde kullanım yerinin çalışma özelliği de göz önüne alınır ve kaçak su kullanım süresi 1 yılı geçemez. (4) Kaçak kullanım tahakkuk ve tahsilatı ile ilgili işlemler Abone İşleri Yönergesinde düzenlenir. (5) Kaçak su kullanan konut ve Madde dışında kalan işyerlerinden tespit edilen kaçak kullanım süresi için birim başına günde 0,5 m³ su tükettikleri varsayılarak, işyerlerinde işyeri tarifesi grubunun en üst kademesinden konutlarda ise konut tarife grubundan kaçak su bedeli hesaplanarak tahsil edilir ve imar mevzuatına göre re sen Abone Sözleşmesi yapılır. İnşaatlarda ise tespit tarihindeki inşaat alanının 2/10 u kadar su (m³) tükettiği varsayılarak hesaplama yapılır ve inşaat ruhsatı bulunması halinde abone sözleşmesi yapılır. (6) Kaçak su kullanan sanayi, özel okul, özel öğrenci yurdu, genel tuvalet, konaklama tesisi, hamam, sauna, akaryakıt istasyonu, iş hanı, köprü, yol ve altyapı inşaatları, turistik otel, turistik işletme, özel dershane, yemek siteleri, profesyonel ve amatör spor tesisleri, özel sağlık kurumları, konfeksiyon, tekstil dokuma ve boyama yerleri ise tespit edilen gün üzerinden içmesuyu şebekesine bağlantı borusundan çap hesabı yapılarak hesaplanır. Saatlik su kullanımı I sayılı cetvelde belirtilen miktar üzerinden Tarife grubunun en üst kademesinden kaçak su bedeli hesaplanarak tahsil edilir ve imar mevzuatına göre re sen abone sözleşmesi yapılır. (7) Kaçak su bedelini ödemeyenler hakkında kanuni işlem yapılır. EK: SASKİ tarafından Su hizmetinden faydalananların tesisatlarında, her türlü denetim ve kontrol yapılabilir. GEÇİCİ MADDE: (1) SASKİ Kaçak su bağlantısı yapanların abone olmalarını sağlamak için 40. madde hükümlerini uygulamaksızın, belli bir süre içinde başvurup sözleşme yapmalarını bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir. (2) Bu şekilde bir uygulamanın yararlanma şartları, süresi ve kapsamı Yönetim Kurulu nca kararlaştırılır ve ilan edilir. Madde 41.ÖLÇÜMÜ ENGELLEMEK: Sayacın çalışmasını engelleyen, hangi sebeplerle olursa olsun SASKİ ye haber vermeksizin sayacı yerinden söken veya devre dışı bırakan İdare sayacının yerine başka sayaç bağlayan, abone için 40. maddenin ilgili fıkralarına göre işlem yapılır. 17

20 Madde 42.SAYACI TAHRİP ETMEK: SASKİ Aboneler su sayaçlarını SASKİ nin belirleyeceği şekilde korumakla yükümlüdürler. Ölçüm aracı olan sayacı kıran, kullanılmayacak hale getiren, olumsuz hava şartlarına karşı tedbir almayan, onarılmayacak şekilde bozan, kaybeden aboneden ilgili ücretler tahsil edilerek sayacı idare tarafından değiştirilir. Madde 43.USULSÜZ SU VERMEK: a) Aboneler daimi ve geçici bağlantı yaparak başkasına su veremez. b) Abonenin daimi veya geçici bağlantı yaparak başka birine usulsüz su verdiği tespit edilirse usulsüz kullanım tutanağı tanzim edilir. Şayet aynı bina içinde daimi bağlantı ile su verilmiş ise abone bilgileri tutanağa göre düzeltilerek abonelik bedelleri hesabına ilave edilir. c) Bağlantı geçici olarak yapılmış ise abonenin suyu kesilir. Su aldığı mahal haricinde başka bir birime su vermeyeceğini taahhüt etmesi halinde kapama ve açma ücreti alınarak suyu açılır. d) Bağlantı sayaçtan önce veya sayaç devre harici bırakılarak yapılmış ise bu yönetmeliğin 40. madde veya 41. maddelerin ilgili fıkralarına göre işlem yapılır. Madde 44. USULSÜZ SU KULLANMAK: (1) İdarece kapatılan suya ait bağ ve mühürü kopararak, kapama aparatını kıran, tahrip eden veya söken aboneye her yıl Yönetim Kurulu nca belirlenen ceza ile kapama ücreti, bağ mühür veya kapama aparatı toplam bedeli tahakkuk ettirilerek tahsil edilir ve yeniden kapama yapılır. (2) Prizden (Ana musluk) kapatılan suyu açanlardan (40.1.) maddesinde hesaplanan bedelin beş katı ceza alınır ve yine prizden kapatılır. (3) Sayaç sökülerek prizden (ana musluktan) kapatılan suyu açanlar için 40. madde hükümleri uygulanır. Madde 45 MÜHÜR KOPARMAK: (1) Sayacın mührünü ve mühür bağını kopartmak yasaktır, bu durumda sayaç değiştirilir ve Yönetim Kurulu nca belirlenecek sayaç değişme ve mühür bedeli aboneden tahsil edilir. (2) Kaçak su kullanmak amacıyla mühür kopartılmasının tespiti halinde ise, 40. madde hükümleri uygulanır. Madde 46.YETKİSİZ MÜDAHALE: Sayacın şube yolunun veya atık su şebekesinin yerini değiştirmek, şube yolunda veya şebekede tahribat yapmak, gereksiz müdahalelerde bulunmak yasaktır. Yapanlara zarar tanzim ettirileceği, gibi 5 gün süre ile suları kapatılır. Ayrıca haklarında kanuni işlem yapılır. Madde 47. ABONE TÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMEK: Abone grubu değişikliği yapan aboneler SASKİ ye haber vermek zorundadırlar. İdare aleyhine Abone türünü değiştiren ve bir ay içinde haber vermeyenlerden türün değiştiği tarihten itibaren tespitin yapıldığı tarihe kadar çıkacak olan tarifeler arasındaki fark tahakkuk ettirilerek % 50 zamlı olarak tahsil edilir. İdare lehine olanlar için 10 ncu madde hükümleri uygulanır. Madde 48. İZİNSİZ KANAL BAĞLANTISI: (1) İmar mevzuatına göre Planı yapılmış olan yerlerde; SASKİ tarafından onaylanmış atıksu bağlantı projesi olmaksızın kanalizasyon şebekesine bağlantı yapılamaz. (2) Kullanılmış sularını SASKİ ruhsatı olmaksızın atıksu veya karışık sistem kanalizasyon şebekesine bağlayanların ve/veya akıtanların atıksu kanal bağlantıları SASKİ Yönetmelik ve 18

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ . İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK İLAN METNİ I. BÖLÜM GENEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) 7915 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun Numarası : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/5/2001

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İSKİ SIHHİ TESİSAT EĞİTİM VE UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

İSKİ SIHHİ TESİSAT EĞİTİM VE UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSKİ SIHHİ TESİSAT EĞİTİM VE UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2015 İ

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: YÖNETMELĐK YAPI DENETĐMĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı