T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ"

Transkript

1 T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ

2 1-BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN BORULARA AĠT TEKNĠK ġartname : A- PVC BORULAR : a)kapsam : - Bu Teknik şartname, Basınçlı sistem sulama tesislerinde kullanılan geçme muflu sert PVC (Polivinilklorür) boruların döşenmesinde uygulanır. b)genel hükümler : - PVC borular TS-201, TS 274-2EN standartlarına uygun olmalıdır.boru döşeme işi bu konuda yetişmiş elemanlar tarafından yapılmalıdır. c)satın alma, taģıma ve depolama : - Yüklenici, proje kapsamındaki PVC boruları ve bağlantı için gerekli diğer malzemeleri üretici firmalardan sağlam olarak satın alır.daha sonra idarece tespit edilecek her türlü hasar ve zaiyattan yüklenici sorumludur. - Bütün malzeme usülüne ve tavsiyelere uygun olarak taşıtlara yüklenir, taşınır ve taşıttan indirilir. Sıfır derecenin altındaki ısılarda sert PVC malzeme darbelerle kolayca kırıldığından yükleme, taşıma, boşaltma ve istif sırasında çok dikkatli olunmalıdır.pvc borular direkt güneş ışınlarından, çamur, yağ, boya ve benzin gibi maddelerden ve diğer kirlenmelerden korunacak şekilde depolanmalıdır. - İstiflenme düzgün yerlerde yapılarak boru sıraları düzgün latalarla birbirinden ayrılır.lataların aralıkları 1-1,5 m. olmalıdır. Boru istifinin 10 sıradan fazla olmasına izin verilmeyecektir.geçme muflar için kullanılan lastik contalar ambalajlı olarak serin ve rutubetsiz yerlerde depolanacak ve kullanılacakları zaman ambalajından çıkarılarak iş yerine getirilecektir. d) Boru hendekleri : - Hendek derinliği don derinliğinden sığ olmamalıdır.zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü alınarak don zararlarına karşı özel tedbirler alınmalıdır.boru üzerinde en az 75 cm. derinlikte dolgu toprağı bulunacaktır. - Hendeğin iki kenarında, hendek kenarı ile kazıdan çıkan toprak arasında hendek boyunca 50 şer cm. lik boş şerit bırakılacaktır.kazıdan çıkan malzemede taşlar varsa bunların hendek içine yuvarlanıp boru hattına zarar vermemesi için gerekli tedbir alınmalıdır. - Hendek tabanı dümdüz olacaktır. Nokta halindeki mesnetleme boru kırılmalarına sebep olduğundan bundan kaçınılmalıdır. - Kayalık ve taşlı zeminlerde hendek 15 cm. daha derin kazılarak bu fazla kazı kadar ince taneli malzeme, toprak veya kil ile doldurulur ve iyice sıkıştırıldıktan sonra üzerine boru döşenir.yağmur ve benzeri sebeplerle bu dolgu tabakası yok olduğu veya azaldığı takdirde eski haline getirilmesi gereklidir. - Çürük zeminlerde hendek tabanı özel tedbirlerle (kum, çakıl, taş v.b.) pekiştirilir.noktasal mesnetleme meydana getirecek tedbirler uygun değildir. - Hendek tabanında değişen tabakalar ve buna bağlı olarak değişik taşıma güçleri bahis konusu ise, tabakaların geçiş yerlerinde idareden alınacak izine istinaden yeter derinlikte ve 2 m. uzunlukta ince çakıl veya kum dolgu yapılır. f) DöĢeme ve montaj : - Boru hattının döşenmesinden önce boru ve contalar kontrol edilmelidir. Muflar ve lastik contalar nemli bezle iyice temizlenmelidir. Borularda hasara uğramış kısımlar varsa bu kısımlar kesilip atılmalıdır. - PVC borular ince dişli testere ile kesilir. Kesim eksene dik ve temiz olmalıdır.çapakların ve diğer pürüzlerin alınması faydalıdır.kesilen uçların dış kenarları, boru et kalınlığının yarısı derinliğinde ve 15 º lik açı meydana gelecek şekilde konikleştirilir. - Boru hatları projede gösterilen eğimde döşenir, büyük eğimlerde geçme muflar yokuşa doğru gelecek biçimde yerleştirilir.boru uçlarının muf içine kolayca girmesi için, fabrikasından temin edilen kaydırıcı madde sürülür başka cins kaydırıcı kullanılmaz. 100 mm. den büyük çaplarda borunun muf içine itilmesi için özel aletler kullanılmalıdır. - Boru uçları muf içerisinde sonuna dayanacak kadar itilmeyip 10 mm. kadar genişleme payı bırakılır. Bu payın gerçek değerinin tespitinde fabrikanın tavsiyeleri göz önünde bulundurulur. - Zorunlu olmadıkça borular aynı doğrultuda döşenir.doğrultudan sapma toleransı 4 m. uzunlukta ve boru ekseninde 1 cm. dir. - Dirsekler ve bağlantı noktaları ile hatların uçları, projesindeki ebatlara uygun tespit kitleleriyle desteklenmelidir.ayrıca aynı doğrultuda döşenen uzun boru hatları da hendek kenarlarına yeterince mesnetlendirilmelidir. - Yağışlar ve diğer sularla zeminin yumuşayarak mesnetlere, tespit kitlelerine ve boru hattına zarar gelmemesi için, tehlikeli zeminlerde hendekler uzun süre açıkta bırakılmaz. - İş kesintilerinde, döşenmekte olan boru hatlarının açık olan bütün ağızları, yabancı maddelerin içeri girmemesi için iyice kapatılır. 2

3 - Trafik darbelerine maruz boru hatlarında, taşıt darbelerinin zarar vermemesi için gerekli tedbirler alınır. Özellikle şebeke hatlarında armatürler vasıtasıyla darbelerin borulara intikal etmemesi gerekir.bu amaçla vana ve benzeri malzemelerin doğrudan doğruya tekerlek yükü almamaları için, boru hattı yeteri derinlikte zemine gömülü olmalıdır. - Boru hattı döşendikten sonra hendek, bağlantı yerleri basınç deneyi süresince açıkta kalacak biçimde ve deney sırasında boruların oynamasına engel olacak kalınlıkta sıkıştırılarak imla edilir.hendek tabanından itibaren, boru üst noktasından 30 cm. yüksekliğe kadar olan dolgu malzemesi taşsız olmalıdır. Bu kısımda zeminin sıkıştırılması için el tokmakları kullanılır.3 cm. den daha büyük boyutlu taneler taş kabul edilir. - İçerisinde yer altı suyu bulunan hendeklere döşenecek geçme muflu borular kısım kısım hendek dışında eklenerek, hendeğe indirilir ve dolgu toprağı ile bastırılmak suretiyle hendek tabanına yerleştirilir. Bu gibi hallerde ön basınç deneyi 1 atm. lik basınçlı hava ile yapılacaktır. Sıfır derecenin altındaki sıcaklıklarda PVC borular döşenmemelidir. g) Bağlantıların yapılması : - Boru hatlarındaki bütün bağlantılar, sağlam ve su sızdırmayacak nitelikte yapılmalıdır.başka cins borularla yapılacak bağlantılarda özel geçiş parçaları kullanılır. Plastik borulara kesinlikle diş açılmamalıdır. h) Basınç deneyleri ve iģletmeye açma : - Basınç deneyinde en yüksek işletme basıncının 1,5 katı basınç tatbik edilecektir.basınç deneyi yapılacak boru hattının uzunluğu genel olarak 500 m. olmalıdır. - Boru hattına su doldurulmadan önce, yalnız boru uçları değil bütün dikey ve yatay dirsekler, çatallar gereğince desteklenmeli ve tespit edilmelidir.böylelikle hattın oynaması ve dolayısıyla deney ve işletme sırasında eklerin su kaçırması önlenmiş olacaktır. - Destekler ve tespit kitleleri uygulanacak deney basıncına göre hesaplanmalıdır.burada zemini etkileyebilecek basınç gerilmeleri dikkate alınmalıdır.hattın ucundaki destekler basınç tamamen düşürülmeden kaldırılmamalıdır. - Özellikle eksenel kuvvet alamayan boru hatlarında ( geçme muflu v.b. ) boruların bir miktarı eksenden sapmaları dolayısıyla, basınç altında yerlerinden oynamamaları için başlar açıkta kalacak şekilde, boruların üstü yeterince toprakla doldurulmalıdır. - Boru hatları içerisinde hava kalmayacak şekilde uygun nitelikte su ile doldurulur. - Basınç deneyi için kullanılan manometre ayarlı ve hassas olmalıdır.ayrıca bir yedek manometre bulundurulur.manometre genellikle hattın en alçak noktasına takılır. - Esas basınç deneyi yapılmadan önce hazırlık mahiyetinde olmak üzere bir ön deney yapılır. Ön deney statik basınçla en az 2 saat süre ile yapılmalıdır. Ön deney sırasında su kaçakları ( damlama, su sızdırma v.b. ) tespit edilirse, deneye ara verilerek kaçak yerlerinde su kalmayacak şekilde boru hattı yavaş yavaş boşaltılır.kaçaklar tamamen giderildikten sonra deney tekrarlanır. - Ön deney müspet sonuç verdiği taktirde basınç düşürülmeden hemen esas basınç deneyine geçilir. Esas basınç deneyi cazibe ile iletimde statik basıncın, terfi hatlarında ise azami işletme basıncının 1,5 katı basınçla 2 saat süre ile yapılır.deney süresi sonunda basınç düşmesi en fazla 0,25 kg/cm² ise, hattın kontrolü sonucunda destek, tespit ve ankrajların yetersizliği dolayısıyla boru hattında bir hareket fark edilmez ise veya sonradan olabilecek ve ileride su kaçaklarına sebebiyet verecek oynama emareleri görülmez ise deneyin uygun sonuç verdiği kabul edilir. - Esas basınç deneyi yapılan kısmi boru hatlarının birbirine bağlantı yerlerinin en az statik basınç ( mümkünse esas deney basıncı ) altında su kaçırmadığının tespiti gerekmektedir. B- AÇB BORULAR : a)kapsam : - Bu Teknik şartname, Basınçlı sistem sulama tesislerinde kullanılan AÇB (Asbestli Çimento Borular) boruların döşenmesinde uygulanır. b)genel hükümler : - AÇB borular TS 102 EN 512 standartlarına uygun olmalıdır.boru döşeme işi bu konuda yetişmiş elemanlar tarafından yapılmalıdır. c)satın alma, taģıma ve depolama : - Yüklenici, proje kapsamındaki AÇB boruları ve bağlantı için gerekli diğer malzemeleri üretici firmalardan sağlam olarak satın alır.daha sonra idarece tespit edilecek her türlü hasar ve zaiyattan yüklenici sorumludur. - Bütün malzeme usulüne ve tavsiyelere uygun olarak taşıtlara yüklenir, taşınır ve taşıttan indirilir. Borular taşıttan indirilirken ve taşıma sırasında hasara uğrayıp uğramadıkları göz ile kontrol edilmelidir. Borularda derin sıyrıklar, kalın ve kılcal çatlaklar, tornalanmış uçlarda küçük büyük yaralar meydana gelmiş ise böyle borular ayrılmalıdır. Çapı mm. olan borular el ile iki kişi tarafından, çapı mm. olan borular halatlar yardımı ile indirilir. - Boşaltma ve yükleme masraflarından kaçınmak için borular tercihen doğrudan doğruya kullanılacakları hendek boyunca indirilmelidir.buna imkan olmadığında bir yerde depolanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 3

4 - İstif, tesviye edilmiş temiz ve sağlam bir zemin üzerinde olmalıdır.istiflerin alt sırasındaki borular iki ahşap kalas üzerine oturtmalı, boruların kaymaması için iki başta ahşap kamalar kullanılmalıdır. -İstifler taşıt yüklemesinde olduğu gibi piramit veya küp biçiminde yapılmalıdır.manşonlar düzenli bir biçimde sel ve su baskınlarından korunacak şekilde, yüksek bir yere konulmalı ve manşonlardaki lastik conta yuvalarının toprak, çamur ve pislikle dolmaması için üstleri örtülmelidir.lastik contalar olanaklar elverdiği müddetçe ışıktan korunacak şekilde depolarda saklanmalıdır. - AÇB boruların inşaat sahasına taşınmasında gerekli dikkat ve titizlik gösterilmeli özellikle sürükleme ve yuvarlamadan kaçınılmalıdır.bu taşıma daha çok lift, vinç v.b. araçlarla yapılmalıdır. d) Boru hendekleri : - Hendek dibine verilecek genişlik, boru dış çapına cm. eklenerek hesaplanır.bu cm. ek genişlik hendeğin doldurulması sırasında özellikle boru alt kenarlarının iyice sıkıştırılmasına imkan vermek için gereklidir.manşonların mafsal fonksiyonlu oluşundan yararlanılarak bir kurb çizdirileceğinde hendek biraz daha geniş açılır.bu ek genişlik, izin verilen sapma miktarına göre hesaplanır.böylece manşon ve bir sonraki boru, bir önceki borunun aksına döşenir, açı sonradan son döşenen borunun ucu kaydırılarak verilir. - Boruların gömülecekleri hendeğin derinliği aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hesaplanır : Boru hattın dış sıcaklığın etkisinden korunması gereklidir.zorunlu hallerde don zararına karşı özel bir tedbir alınmalıdır.boru üzerinde şartlara göre asgari cm. derinlikte dolgu toprağı bulunacaktır. Hat üzerinde basınç yapacak yüklerin etkisini azaltmak ( toprak v.b dolgu, yol malzemesi ve üstten geçen araçların ağırlığı gibi ) için ekili arazide ve hafif trafikli yolların altından geçen hatlarda boru üstündeki dolgu yüksekliğinin en az 1.00 m. olması sağlanacaktır. Kazıdan çıkan topraklar daima hendeğin bir tarafına yığılmalı ve bu toprağın oluşturduğu eğimin dibi ile hendek kenarı arasında 0,50 m. kadar genişlikte bir düzlük bırakılmalıdır. - Hendeklerin tabanı en iyi şekilde düzenlenmelidir özellikle kaya sivrileri, çıkıntılı taşlar v.b. yok edilmelidir.boyuna profilin gerektirdiği eğime özenle uyulmalı ve her türlü yatay hat kısmının oluşturulmasından kaçınılmalıdır.ayrıca borular çıkıntılı manşonlar üzerine oturtulmamalıdır.manşonların döşeneceği yerlerde hendeğe yuvalar açılmalıdır. - Bazı durumlarda hendeklerin çürük zeminlerde şevli açılması gerekebilir.bu gibi hallerde borunun oturacağı kısımlar daraltılmamalıdır.çürük zeminlerde ( Bataklık, çamurlu arazi ) hendek tabanı beslenmelidir.bunun için normal taban derinliğinden başlanarak cm. kadar derinlikte çamur kazılmalı ve bunun yerine aynı yükseklikte kum, ince toprak veya çok ince çakıl tabakası serilmelidir.kayalık ve şistli zeminlerde çürük zeminlerdeki gibi davranılmalıdır. f) DöĢeme ve montaj : - Boru hattının döşenmesinden önce boru ve contalar kontrol edilmelidir.döşenmek üzere getirtilen borular, hendek boyunca itinalı bir şekilde indirilmelidir.taşıma, yükleme ve indirme işlemleri sırasında hasar görmüş borular varsa bunlar ayrılmalıdır.borular içinde hiçbir şeyin ( bez, alet v.b. ) unutulmadığından emin olunmalıdır.boru içine girmiş olabilecek taş, toprak v.b. bir tel çubukla temizlenmelidir.boru uçlarının su ile yıkanarak iyice temizlenmesi sağlanmalıdır. - Manşonların hazırlanmasında da borularda uygulanan muayene ve temizleme işlemleri yapılır.özellikle manşonların lastik conta yuvaları temizlenmeli ve lastik contaların yerleştirilmesini kolaylaştırmak için yuvalar su ile ıslatılmalıdır.tırtıl lastik contaların, tırtıl manşonlara yerleştirilmesi işleminde arap sabunu kullanmak mahsurludur.contaların manşona yerleştirilmesi 8 çizdirilerek gerçekleştirilir. - Fabrika veya şantiye deposundan getirilen borular hendek boyunca, hendekten çıkan toprağın kümelendiği tarafın karşısına indirilmelidir.hafif borular el ile hendek içine indirilir.el ile kaldırılamayacak orta ağarlıktaki borular, borunun iki başından geçirilmiş iki halat yardımı ile hendeğe indirilir.daha ağır borular için de hendeğin aksi yönüne eğimli iki manivela çakılır ipin bir ucu bu manivelanın dibine düğümlenir, diğer ucu da yine dipten olmak üzere manivelaya 1-2 defa sarılır.sarılan ipin ucu yavaş yavaş bırakılarak borunun hendeğin dibine inmesi sağlanır.ağır borular da vinç ile indirilir.daha önceden hazırlanmış manşonun boru başına kayganlığını sağlamak için borunun tornalanmış yüzüne ve contanın tırtıllarına biraz arap sabunu sürülebilir.manşon elle borunun ağzına merkezlenir, ortasına bir tahta konup bunun üzerinden bir manivela ile itilerek yerine geçirilir. 250 mm. den büyük çapta borularda iki manivela kullanılır.gerek manşonların gerek boruların geçirilmesi için özel çektirmeler kullanılır. Hiç bir zaman manşon ve boruları bir önceki ile açılı olarak takmamaya özen gösterilmelidir.boru daima eksenel yerleştirildikten sonra öteki ucundan tutulup istenen açı verilir. - Çürük zeminlerde açılan hendeklerde boru döşenmesinde eğer hendek tabanının sıkıştırılması mümkün değil ise : Hendek cm. daha derin açılır. Tabana ya 15 cm. demirsiz beton veya daha gevşek zeminlerde 15 cm. betonarme betonu dökülür. Bu betonun üzerine 20 cm. yüksekliğinde kum veya elenmiş toprak doldurulup düzeltilir. Normal zeminlerdeki boru döşeme düzeninde boru döşenir. - AÇB borunun döşenmesi sırasında AÇB boru ile demirli veya demirsiz beton temas ettirilmemelidir. Çünkü özellikle manşonların oynaklığını beton araya girerek bozacağından boru hattının esnekliği kaybolur.boru 4

5 ile manşon arasına girecek beton o noktada hattın sıkmasına neden olur.beton prizini aldıktan sonra meydana gelecek ön gerilimler boru hattının emniyetini zedeler. g) Bağlantıların yapılması : - Boru hatlarındaki bütün bağlantılar, sağlam ve su sızdırmayacak nitelikte yapılmalıdır.başka cins borularla yapılacak bağlantılarda özel geçiş parçaları kullanılır. h) Basınç deneyleri ve iģletmeye açma : - Deney yapılacak hat parçası su ile doldurulur. Bu doldurma havanın tam olarak boşalması için yavaş olmalıdır.bu nedenle boru çapına göre aşağıdaki doldurma debileri tavsiye edilir. Nominal boru çapı ( mm) Debi ( lt/sn) Bir çok yerde bu deney suyu taşıma ile elde edildiğinden kullanılacak su miktarının bilinmesinde fayda vardır. 1 m. boruyu doldurmak için gerekli yaklaşık miktarlar aşağıda verilmiştir. Çap (mm) Su miktarı ( lt/m) AÇB borular daima bir miktar su emdiklerinden borular iyice doyduktan sonra denemeye başlanmalıdır. Bunun için borular denemeden 24 saat evvel doldurulur ve hat 1,5-2 atm. Basınç altında bırakılır.bundan sonra son bir kere daha hattın havası alınır.bu basınç altındaki hat iyice kontrol edilir, manşon ve diğer aksam dikkatle gözden geçirilir.böylece ilk eleme yapılmış olur ve hatalar düzeltilir.sızma veya kaçak varsa bunu daha iyi görebilmek için daha yüksek basınç uygulanır. - Ön basınç deneyi sonucu boru cidar ve manşonlarında su kaçakları, armatür ve ek parçalarında sızıntı veya bir oynama görülmez ise kısmi basınç deneyine geçilir.uygulanacak basınç işletme basıncının azami 1,5 katı olmalıdır. Döşenmiş hatta basınç denemesinde 400 mm den büyük boruların deneme basıncı şebeke basıncının 1,5 katını aşamaz ancak bu deneme basıncı 5 kg/cm² den düşük olamaz. Deneme süresi boru çapına, deneme hat parçasının uzunluğuna, hattın karakterine ve kullanma şekline bağlıdır. 175 m. lik bir hat bölümünde deneme süresi yaklaşık olarak 20 dakika olmalı ve sonraki her 100 m. için bu süre 10 dakika uzatılmalıdır. Deneme süresi azami 1 saattir. - Ön ve kısmi basınç deneyleri tamamlandıktan sonra herhangi bir aksaklık görülmediği taktirde genel basınç deneyine geçilir. Kısmi basınç denemesinden sonra manşonların üstü hemen kapatılır, özel aksamın üstü ise genel basınç denemesine kadar açık kalır. Bu deneyde boş olan boru hattı çok dikkatli doldurulur ve doldurma işi normal debiye 5-10 saatte çıkılacak şekilde yapılır.bu arada vantuz, hava boşaltma vanaları gibi bütün hava boşaltma tertibatı açılır ve bunlar sudan başka bir şey çıkarmaz hale geldikten sonra kapatılır. Hat nominal basınç altında en az 20 dakika, en çok 1 saat denemeye tabi tutulur. 5

6 - Denenecek boru hattının önerilen uzunluğu m. arasındadır.genellikle font aksamlar ve vanalar mutlak sızdırmazlığı sağlayamadıklarından denemede hat boyu seçerken bunlar dışarıda bırakılmalıdır, mümkün değil ise açık bırakılmalıdır. - Basınç deneyine hazırlıkta aşağıdaki sıraya uyulur: Boru hattının iki yanı kum ile doldurulup sıkıştırılır. Bütün beton tespit kitlelerinin gerekli şekilde hazır olup olmadığı kontrol edilir. Beton prizini almadan denemeye başlanmaz. Boru hendekleri manşonlar ve font aksam açıkta kalacak şekilde kısmen doldurulur. 10 kg/cm² lik yüksek basınç denemesi için doldurulacak toprak yüksekliği en yüksek noktadan en az 0.30 m. yukarıda olmalıdır. Denenecek hat parçasının iki başının manşonları takılmalı ve son kapama parçaları ile iki ucu kapatılmalıdır.son kapama parçalarının toprağa iki adet kriko ile desteklenmesi en pratik yoldur ancak kalas ile de desteklenebilir. Boru içindeki hava tamamen boşaltılmalıdır. Denenecek hat en düşük seviyedeki ucundan başlanarak su ile doldurulmalı ve en yüksek noktasından havası boşaltılmalıdır. Bunun için en az 1 adet su pompası, 1 adet elle çalışan su hazneli basınç tulumbası, 1 adet manometre, hava boşaltması için 1 adet yeterli uzunlukta 1 çelik boru ve ek parçaları ile 2 adet vana gereklidir. ı) Boru hendeklerinin doldurulması ve sıkıģtırılması : - Basınç denemesi tamamlandıktan sonra hendeklerin doldurulmasına başlanır.daha önce basınç denemeleri için kısmen doldurulan hendeklerin tamamen örtülmesinde dikkat edilecek hususlar şunlardır : Borunun altına ve yanlarına 10 cm. kalınlığında ince bir kum veya elenmiş toprak tabakası konmalıdır.konulan bu toprak tabakası özellikle 200 mm. ye kadar olan borularda 1,2 * 1,2 cm. lik ( ) delikli elekten geçen, 200 mm. den büyük çaplı borularda ise 2,5*2,5 cm. lik ( 1 ) delikli elekten geçen malzemeden oluşmalıdır. Bu tabaka 6-8 Kg. lık tahta tokmak ile iyice sıkıştırılır ve borunun altında ve yanlarında hiç boşluk bırakılmaz. İlk tabaka bu şekilde sıkıştırıldıktan sonra 20 şer cm. lik tabakalar halinde hendek doldurulmalı ve sıkıştırılmalıdır.bu işleme boru hattının üzerinde 30 cm. lik bir tabaka oluşuncaya kadar devam edilir.sıkıştırılacak toprağın mümkünse bir miktar nemlendirilmesinde fayda vardır. Bundan sonra hendek daha kaba bir toprak tabakası ile doldurulur ve sıkıştırılır.burada 12 Kg. lık motorlu sıkıştırıcıların kullanılması önerilebilir.bu dolgu boru üzerinde 60 cm. lik bir tabaka oluşturmadan hendek üzerinden herhangi bir motorlu aracın geçmesine izin verilmemelidir. Hendeğin doldurulmasının tamamlanması Greyder, hafif Buldozer, veya kürek ile yapılabilir.doldurma işlemi tahta tokmaklar çıkarıldıktan ve hendek üzerindeki toprak yığını zemin seviyesini cm. yi aştığı zaman bitmiş olur ve bundan sonra tokmaklama yerine greyder veya buldozer hendek üzerinden geçirilebilir. C- TECRĠTLĠ SÇB BORULAR : a)kapsam : - Bu Teknik şartname, Basınçlı sistem sulama tesislerinde kullanılan Tecritli SÇB boruların döşenmesinde uygulanır. b)genel hükümler : - Tecritli SÇB borular ST 37 kalite çelik bant veya şeritten en son geçerli TS 416, TS 1997, TS EN standartlarına uygun olmalıdır.boru döşeme işi bu konuda yetişmiş elemanlar tarafından ve kaynak işleri belgeli kaynakçı ustaları tarafından yapılmalıdır. c)teknik özellikler : - Tecritli SÇB borular birbirlerine kaynakla birleştirilerek bağlanacağından dolayı, boru uçları eksene dik kesilecek ve alın kaynaklı bağlantı için kaynak ağzı açılacaktır. - Boruların yüzeyleri pürüzsüz ve düzgün olacak, yüzeylerde çukur, çapak, karıncalanma, yara bere v.b imalat kusurları bulunmayacaktır. - Boruların kaynak dikişi temiz ve homojen olacak, kaynak dikişinde çatlama, kabarma, oyuk, yığılma v.b imalat hataları görülmeyecektir. - Kaynak malzemesinin ana malzeme ile bağlantısı iyi durumda olacak, kaynak dikiş yüksekliği 8 mm. et kalınlığına kadar max. 2,5 mm. yi geçmeyecektir. - Boru boyları 6 m. uzunlukta olacaktır, İdare isterse değişik boyda boru kabul edebilir. - Borularda daireselliği bozacak şekil bozuklukları bulunmayacaktır.boruların boyut ve toleransları imalat standartlarına uygun değerde olacaktır. - Boruların yapımında kullanılan çelik bant ilgili standartlarında gösterilen mekanik özelliklere sahip olacaktır. - Borular uygulamada toprak altına döşeneceğinden dolayı korozyona karşı korunmalarının sağlanması için TS 4356 standardına uygun bitüm esaslı maddelerle borunun iç ve dış yüzeylerine sıcak kaplama 6

7 uygulanacaktır. Borularda kaplama işleminden önce yüzeylerin temizlenmesi ve astarlama işlemleri TS 4356 standardının ilgili maddelerine uygun teknikte yapılacaktır.bitüm kaplama malzemesinin fiziksel özellikleri TS 4356 standardında belirlenen değerlere uygun olacaktır. Kaplama malzemesinin dış etkilere karşı dayanıklılığını artırmak için boru dış yüzeyleri TS 4356 standardının ilgili maddelerine uygun olarak iki kat cam elyafı ile sargılama yapılacaktır. Kaplama ve sargı işlemi tamamlanan borular TS 4356 standardının ilgili maddelerinde belirtilen koruyucu boya işlemi için kireç banyosundan geçirilecektir. - Borular işletme basınçlarının 1,5 katı işletme basıncı ile test edildiklerinde gerekli sızdırmazlık ve dayanımı sağlayacaktır. - Bu şartnamede belirtilmeyen teknik özellikler için DIN 1626, 2440 ve 2480 normları geçerli olacaktır. d)satın alma, taģıma ve depolama : - Yüklenici, proje kapsamındaki SÇB boruları ve bağlantı için gerekli diğer malzemeleri üretici firmalardan sağlam olarak satın alır.daha sonra idarece tespit edilecek her türlü hasar ve zaiyattan yüklenici sorumludur. - Bütün malzeme usulüne ve tavsiyelere uygun olarak taşıtlara yüklenir, taşınır ve taşıttan indirilir.yükleme esnasında fabrika kataloglarında belirtilen kriterler dikkate alınacaktır. - İstiflenme düzgün yerlerde yapılarak borular arasına tahta takozlar konularak dış tecritlerinin bozulması önlenecektir. - Boruların işyerinde taşınması esnasında kesinlikle araçların arkasına halat ile takılarak yerde sürükleme işlemi yapılmayacaktır. e) Boru hendekleri : - Hendek derinliği don derinliğinden sığ olmamalıdır. Hendekler idarenin talimatı üzerine mahallindeki meteorolojik doneler dikkate alınarak boru üst kotundan itibaren 0,75-1,50 m. derinlikte açılacaktır. Zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü alınarak don zararlarına karşı özel tedbirler alınmalıdır. - Hendek dibine verilecek genişlik, boru dış çapına cm. eklenerek hesaplanır.bu cm. ek genişlik hendeğin doldurulması sırasında özellikle boru alt kenarlarının iyice sıkıştırılmasına imkan vermek için gereklidir. - Hendek kazısı esnasında kazıdan çıkan taşlar var ise bunların boru döşemesi esnasında yuvarlanıp hendek içerisine düşmesini önlemek için gerekli tedbirler alınacaktır. - Hendek tabanı dümdüz olacaktır. Nokta halindeki mesnetlemelerden kaçınılmalıdır. - Kayalık ve taşlı zeminlerde hendek 15 cm. daha derin kazılarak bu fazla kazı kadar ince taneli malzeme, toprak veya kil ile doldurulur ve iyice sıkıştırıldıktan sonra üzerine boru döşenir.yağmur ve benzeri sebeplerle bu dolgu tabakası yok olduğu veya azaldığı takdirde eski haline getirilmesi gereklidir. - Boru hendek derinlikleri 2 m. den fazla olursa ve İdarece gerekli görülür ise zemin cinsine göre kontrolün yazılı talimatı üzerine iksa yapılacaktır. - Boru başlarının kaynak işleminin yapılabilmesi için gerekli görülen yerlerde hendek genişliği, gerektiği kadar fazla açılacaktır.açılacak kafa çukurları ( 0,60*0,60* hendek derinliği) ebadında olacaktır. Derinliği 0,30 m. olacaktır. f) DöĢeme ve montaj : - Boruların bir kaç adedi ( kataloglarında belirtilen miktarlar kadar ) hendek kenarında kaynak yapılacak ve halatlar kullanılmak suretiyle borulara zarar vermeden hendek içerisine indirilecektir. - Boru döşenmesinde düz bir güzergah izlenecek yatay kurb gerekli ise özel parçalar kullanılacaktır. Meyilde ise idarenin talimatları esas alınacaktır.boruların kaynakla birleştirilmesinde standartlarda ve DIN normlarında belirtilen miktarlarda elektrot kullanılacaktır. - İnşaata ara verilmesi durumunda açılan hendeklere ve döşenen borulara, yağışların zarar vermesini önlemek için hendek başı ve hendek kenarı eğim istikametinde toprak ile tahkimat yapılacaktır.ayrıca boru ağız kısımları da yabancı maddelerin girmemesi için kapatılır. - Döşenen boruların üst noktasından itibaren 30 cm. yükseklikten taban zeminine kadar olan kısmı elle doldurulup tokmak ile sıkıştırılacaktır.boruların kesilmesi zorunluluğu varsa kesme işlemi borunun daireselliğini bozmayacak şekilde yapılacak ve kesme ağzında çapak ve çıkıntı olmayacaktır. - Boruların döşenmesi işleminden sonra boru başlarındaki kaynak ağzı yerleri mutlaka çift katlı bitüm emdirilmiş çam elyafı ile sarılacaktır. Boru üzerinde tecritsiz yer bırakılmayacaktır. g)tespit kitleleri: - Projesinde belirtilen miktar ve ebatlarda tespit kitleleri yapılacaktır. Tespit kitleleri, dirsek ve su basıncından dolayı ortaya çıkabilecek kuvvetleri karşılayacak noktalarda yapılacaktır. - Tespit kitlesi ile çelik boruların temas yerlerine, boruların serbestçe hareketini sağlayabilmek için ince sac levha, conta v.b. malzemeler konularak boru ile betonun direkt teması önlenecektir.boruların yüksek basınç altında ve suyun geriye dönüşü esnasında yukarıya kalkmasını önlemek için tespit kitleleri üzerinde çelik kasnaklar yapılarak borular sabitleştirilecektir. Kasnaklar beton içerisinde ankraj demirleri ile bağlanacaktır. h) Basınç deneyleri ve iģletmeye açma : - Basınç tecrübesi için gerekli kompresör, cendere, manometre, su ve ilave boru parçası ve diğer malzemelerin temini yükleniciye aittir. Basınç denemesi için boru hatları her iki tarafından kapatılacak ve içerisine su doldurulup havanın tahliyesi tamamlandıktan sonra basınç verilecektir.basınç kontrolü manometre ile sağlanacaktır. 7

8 - Basınç deneyinde basınç tedrici olarak yükseltilecek ve borulara işletme basıncının 1,5 katı basınç uygulanacaktır. İstenilen basınç değerine ulaşıldığında en az 30 dakika süre ile basınç sabit tutularak özellikle kaynak yerlerinde ve boru gövdesinde su kaçağı veya terleme olup olmadığı kontrol edilecektir. Basınç deneyi esnasında herhangi bir su kaçağı ve terleme tespit edilirse boru hattındaki su tamamen boşaltıldıktan sonra kaynak ile hatalı yerin onarımı yapılarak denemeye devam edilir. - Basınç deneyinin yapıldığı, Yüklenici ve İdarece birlikte düzenlenecek bir tutanak ile tespit edilecektir. Tespit kitleleri yapılmadan ve borular tespit kitleleri üzerine çelik kasnaklar ile bağlanmadan basınç deneyi yapılamaz. - Basınç deneyi yapılmadan hendek dolguları yapılmayacaktır. Hendek dolgusunda kullanılacak malzeme, cüruf, kül, süprüntü, organik madde, taş ve kayadan temizlenmiş olacaktır. Boru altları el tokmağı kullanılarak itina ile doldurulacaktır. El ile sıkıştırmada max. Tabaka kalınlığı 20 cm. olacaktır. Dolgu esnasında borunun zedelenmesine ve yerinden oynatılmasına neden olunmayacaktır. Yüklenici hendeklerden çıkan ve dolguda kullanılan miktardan fazla kalan toprağı idarenin göstereceği yere taşıyacaktır. - Kabul işlemlerinde tesisin tümü değerlendirilecektir. Kabul esnasında boruların dış tecritlerinin bozulup bozulmadığına, kaynak ağızlarının dış tecritlerinin yapılıp yapılmadığına ve tespit kitlelerinin tekniğe uygun olup olmadığına bakılacaktır. Daha önceden yapılan basınç deney tutanakları da dikkate alınarak kabul işlemi sonuçlandırılacaktır. 2-BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN VANALARA ġartname: AĠT TEKNĠK Ortak Özellikler : - Her türlü vana ve demontaj parçasını kapsar. - Her ürün ilgili olduğu TSE standartlarına uygun ve ISO 9001 belgeli firmalarca üretilmiş olacaklardır. - Çapı 300 mm. ve daha büyük vana ve çekvalfler, demontaj parçasıyla birlikte kullanılacaktır. - Çapı 300 mm. ye kadar olan vanalar sürgülü tipte, çapı 300 mm ve daha büyük olan vanalar kelebek tipte olacaktır. - Her türlü vana, çekvalf ve demontaj parçasının üzerinde firma adı, anma basıncı ve akış yönü dökümde kabartmalı olarak, üretim tarihi ve seri numarası uygun boyutta madeni etikete yazılmış olacaktır. - Vana ve demontaj parçaları işletme basıncının 1,5 katı basınçta çift taraflı sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır. ( İlgili standartlarda, çap ve basınca göre belirtilen sürelerde.) - Elle kumanda edilen vanalar işletme basıncı altında bir kişi tarafından rahatlıkla açılıp kapanabilmelidir. Vana simidindeki tork 50 kgm. yi geçmemelidir. - Motorlu vanalarda tork oranı motor devir sayısı ve açılıp kapanma süreleri uyumlu olmalıdır. - Çapı 500 mm. den büyük vana, çekvalf, klape ve demontaj parçasında gövde üzerinde taşınması için uygun ölçülerde taşıma kulakçığı bulunacaktır.her cins vana, çekvalf ve demontaj parçası çift taraflı flanşlı tip olacak ( DN ile DN 2 arasındaki küresel vanlar tam geçişli ve dişli bağlantılı olacaktır. ) ve flanşlar DIN 2501 e ve TS ISO 7005 e uygun olacaktır. A- KELEBEK VANA : - Standardı : TS DIN Tipi : Çift Flanşlı, Dişli Tahrik Kutulu - Flanşlar Arası Boyut Normu : DIN 3202-F4 - Flanş Boyutu Normu : DIN Şaft Malzemesi (Mil) : 304, 316 Kalite Paslanmaz Çelik - Civata ve Somun Malzemesi : 8.8 Kalite Üzeri Galvaniz Kaplı - Klape Conta Malzemesi : EPDM Kauçuk - Kalpe Contası Baskı Çemberi : 304, 316 Kalite Paslanmaz Çelik - Baskı Çemberi Tespit Cıvatası : A2 Paslanmaz Çelik (imbus) - Klape Conta Tipi : T Tip - Mil Yatak Malzemesi : Delrin, Bronz, Teflon - Tahrik Kutusu Malzemesi : DIN 1691 GG 25 Pik Döküm - Disk Malzemesi (Klape) : DIN 1693 GGG 40/50 Sfero Döküm - Helis Dişli Malzeme : DIN 1693 GGG 40/50 Sfero Döküm - Sit Yüzeyi Malzemesi : AISI 316-L Paslanmaz Çelik - Volan Malzemesi : DIN 1691 GG 25 Pik Döküm - Epoksi Kaplama Kalınlığı : 250 Mikron - Sonsuz Vida Malzemesi : Ç Elektrik Kumandalı Vanalarda a. Motor Koruma Sınıfı : IP 67 b. Tork ve Limit Swich : Olacak 8

9 c. El-Motor kumanda ayar kolu : Olacak Kelebek Vana Tahrik Kutusu : a.tip : Sonsuz Vida; Sonsuz Vida-Düz Dişli b.tahrik Kutusu Malzemesi : DIN 1691 GG 25 Pik Döküm c.helis Dişli Malzemesi : DIN 1693 GGG 40/50 Sfero Döküm d.sonsuz Vida Malzemesi : Ç 1050 e.volan Malzemesi : DIN 1691 GG 25 Pik Döküm - Tahrik kutuları, kelebek vana klapesinin 90 0 hareketini temin edecek ve hareketi kapalı-açık pozisyonlarda nihayetlendirecek durduruculara sahip olacaktır. - Motor kumandalı vanalar ayırıcı bir kumanda kolu vasıtası ile motorla ve elle ayrı ayrı kumanda edilebilecektir. Limit ve tork swichleri ayarlanabilir özellikte ve tahrik kutusu içinde olacaktır. - Motor kumandalı vanalar 4-20 ma. Sinyal ile açılıp kapanacaklardır. Aktuatör kumandalı olarak istenen kelebek vananın aktuatör koruma sınıfı IP 67 olacak, gerektiğinde el ile de kumanda edilebilmelidir. - Motor ve aktuatör ile kumanda sistemi içinde iki adet limit swich ile vananın tam açma ve tam kapama pozisyonlarında motorun durdurulması sağlanacaktır. - Motor ve aktuatör ile kumanda sistemi içinde, motorun mekanik sistem bozukluğu veya herhangi bir nedenle aşırı yük altında kalmasını önlemek için 1 adet tork swich bulunacak ve ayrıca ilave mekanik tedbirler alınacaktır. - Aktuatör-PLC sistemi ile kumandalarda vananın açma ve kapama sırasında ani olarak meydana gelen aşırı tork artışlarında vana derhal duracak, bir miktar ters yönde hareket ettikten sonra hareketini yeniden yapacaktır. Eğer ikinci tekrarda tork artışı devam ediyor ise alarm sinyali verecek ve operatörün elle kumanda etmesi için uyaracaktır. - Motor gücü ve dişli kutusu tahrik oranları vananın işletmede maruz kalacağı kuvvetlerden en az % 30 daha büyük güce yetebilecek kapasitede olacaktır. - Tahrik kutusu içindeki yağa su karışmaması ve tahrik kutusundaki yağın dışarı taşmaması veya dışarıdan bu yağa yabancı madde karışmaması için gerekli keçe, salmastra ve conta sistemleri sağlanacaktır. B- SÜRGÜLÜ VANA : - Standardı : TS 457, TS 457/3a - Tipi : Çift Flanşlı - Flanşlar Arası Boyut Normu : TS 457, ISO Flanş Boyutu Normu : DIN 2501, ISO Şaft Malzemesi (Mil) : 304, 316 Kalite Paslanmaz Çelik - Civata ve Somun Malzemesi : Paslanmaz çelik veya bronz ( vana içerisinde kullanılanlar ) - Conta Malzemesi : EPDM Kauçuk - Kapak malzemesi : DIN 1693 GGG 40/50 Sfero - Sürgü malzemesi : DIN 1693 GGG 40/50 Sfero - Sürgü somunu : MS 58 - Sızdırmazlık salmastrası : Teflon - Sızdırmazlık yüzeyi : Bronz - Bağlantı elemanları : 8.8 Kalite Üzeri Galvaniz Kaplı - Max. İşletme sıcaklığı : 80 C - Max. İşletme basıncı : 10/16/25/40 Atm. - Volan Malzemesi : DIN 1691 GG 25 Pik Döküm - Sürgülü vana gövdesi içi ve dışı elektrostatik epoksi boya ile boyanacaktır. Epoksi kaplamada DIN de belirtilen tolerans sınırları içerisinde kalmalıdır. - Sürgülü vana üzerinde anma çapı, anma basıncı ve firma adı yazılı olacaktır. - Sürgülü vana mili yekpare olarak imal edilmiş olacaktır. - Sürgülü vana miline TS 61 e uygun olarak trapez vida çekilecektir. - Sürgü somunu DIN a uygun MS 58 malzemeden imal edilmiş olacaktır. Sürgü somununun dişleri hassas işlenmiş olacaktır. ( TS 61 trapez vida ) - Sürgü tipi esnek ve yekpare olacaktır. - Vanaların gerek döküm gerekse talaşlı imalat gören kısımları tüm çapaklardan arındırılmış olacaktır. Yüzeylerinde çukurluk, çatlak, boşluk, gözenek, ve kum birikintileri gibi döküm kusurları bulunmayacaktır. - Sürgülü vanaların talaşlı yöntem ile imal edilen kısımlarında işlem çapakları bulunmamalıdır. Çalışan yüzeylerde kalite, hassas işlenme kalitesinde olacaktır. 9

10 - Vanaların her noktasında et kalınlığının homojen bir yapı göstermesi gerekmektedir. - Her bir döküm üzerinde Şarj No bulunacaktır. - Vanaların imalat boyutları TS 457, ISO 5996 Nisan 1999 föyüne uygun olacaktır. - Conta ve O-ringler perbunandan imal edilmiş olacaktır. - Sürgülü vana işletme basıncının 1,5 katı basınçta çift taraflı ISO 5208 e uygun teste tabi tutulacaktır. C- ELASTOMERLĠ SÜRGÜLÜ VANA : - Standardı : TS 457, TS 457/3b - Tipi : Çift Flanşlı - Flanşlar Arası Boyut Normu : TS 457, ISO Flanş Boyutu Normu : DIN 2501, ISO Şaft Malzemesi (Mil) : 304, 316 Kalite Paslanmaz Çelik - Civata ve Somun Malzemesi : Paslanmaz çelik veya bronz ( vana içerisinde kullanılanlar ) - Kapak malzemesi : DIN 1693 GGG 40/50 Sfero - Sürgü malzemesi : DIN 1693 GGG 40/50 Sfero - Sürgü somunu : MS 58 - Bağlantı elemanları : 8.8 Kalite Üzeri Galvaniz Kaplı - Max. İşletme sıcaklığı : 80 C - Max. İşletme basıncı : 10/16/25 Atm. - Volan Malzemesi : DIN 1691 GG 25 Pik Döküm - Sürgülü vana gövdesi içi ve dışı elektrostatik epoksi boya ile boyanacaktır. Epoksi kaplamada DIN de belirtilen tolerans sınırları içerisinde kalmalıdır. - Sürgülü vana üzerinde anma çapı, anma basıncı ve firma adı yazılı olacaktır. - Sürgülü vana mili yekpare olarak imal edilmiş olacaktır. - Sürgülü vana miline TS 61 e uygun olarak trapez vida çekilecektir. - Sürgü somunu DIN a uygun MS 58 malzemeden imal edilmiş olacaktır. Sürgü somununun dişleri hassas işlenmiş olacaktır. ( TS 61 trapez vida ) - Sürgü tipi esnek ve yekpare olacaktır. - Vana sürgüsünün içi ve dışının tamamı NBR ( Elastomer ) kauçuk ile kaplanmış olacaktır. Vana sürgüsünün içinde ve dışında hiçbir metal yüzey gözükmeyecektir. Elastomer malzemenin özellikleri DIN 3535 e uygun olacaktır.kullanılacak elastomer malzeme belirtilen işletme basıncına karşı mukavemetli olacaktır. Kaplama kalınlığı sürgünün basınç altında deforme olmasına meydan vermeyecek şekilde olmalıdır. Kaplamanın tüm yüzeyleri düzgün olmalıdır. Yırtık, çatlak, gözenek v.b. yüzey hataları bulunmamalıdır. Elastomerin zamanla sürgü üzerinden çıkmaması için elastomer, sürgü üzerine kesinlikle iyi şekilde yapışmış olmalıdır. Fabrika test aşamasında vana sürgüsü yerinden çıkarılıp iç ve dış kaplama kontrol edilecek döküm sürgü ile elastomerin istenilen standartlarda yapışıp yapışmadığı kontrol edilecektir. - Vanaların gerek döküm gerekse talaşlı imalat gören kısımları tüm çapaklardan arındırılmış olacaktır. Yüzeylerinde çukurluk, çatlak, boşluk, gözenek, ve kum birikintileri gibi döküm kusurları bulunmayacaktır. - Sürgülü vanaların talaşlı yöntem ile imal edilen kısımlarında işlem çapakları bulunmamalıdır. Çalışan yüzeylerde kalite, hassas işlenme kalitesinde olacaktır. - Vanaların her noktasında et kalınlığının homojen bir yapı göstermesi gerekmektedir. - Her bir döküm üzerinde Şarj No bulunacaktır. - Vanaların imalat boyutları TS 457, ISO 5996 Nisan 1999 föyüne uygun olacaktır. - Conta ve O-ringler perbunandan imal edilmiş olacaktır. - Sürgülü vana işletme basıncının 1,5 katı basınçta çift taraflı ISO 5208 e uygun teste tabi tutulacaktır. Ç- KÜRESEL VANA ( Tam GeçiĢli ): - Standardı : TS Tipi : Çift Flanşlı ( DN ile DN 2 arası dişli ) - Flanş Boyutu Normu : DIN 2501, ISO 7005, DIN 2999 (Dişli) - Küre : 304, 316 Kalite paslanmaz Çelik - Küre yatağı : PTFE - Şaft Malzemesi (Mil) : 304, 316 Kalite Paslanmaz Çelik - Mil yatağı ve burçlar : Bronz, delrin, EPDM O-ring + Polyamid - Conta : EPDM - Civata ve Somun Malzemesi : Paslanmaz çelik veya bronz ( vana içerisinde kullanılanlar ) 10

11 - Bağlantı elemanları : 8.8 Kalite Üzeri Galvaniz Kaplı - Vana Kolu : ST 37 Çelik D- FLATÖRLÜ VANA : - Tipi : Çift Flanşlı - Flanş Boyutu Normu : DIN 2501, ISO Yay : 316 Kalite paslanmaz Çelik - Şaft Malzemesi (Mil) : 304, 316 Kalite Paslanmaz Çelik - Diyafram : Naylon takviyeli neopren malzeme - Klape kauçuğu : Buna-N malzeme - Sızdırmazlık burcu : Değişebilir tipte Bronz malzeme - Bağlantı elemanları : 8.8 Kalite Üzeri Galvaniz Kaplı - Flatörlü vanalar depo içerisindeki su seviyesine göre basınç dalgalarından etkilenmeyerek açma veya kapama görevini yapacaktır. - Harici bir enerjiye ihtiyaç duymayacak, yine depo seviyesine göre oransal olarak açılarak veya kapanarak depoya giren veya çıkan suyun (Debinin) ayarlanmasını yapabileceklerdir. - Çift hazneli diyafram aktuatörlü olacaktır. - Kumanda pilotu şamandıralı olacaktır. - Hidrolik kumanda sinyal sistemi üzerinde küresel vana, filtre, iğne valf, flatör bulunacaktır. - Vana kapandığı zaman kontakt almanın gerekli olduğu yerlerde vana ana miline indikatör mili takımı ve limit swich ilave edilecektir. E- DARBE KONTROL VANASI : - Tipi : Çift Flanşlı - Flanş Boyutu Normu : DIN 2501, ISO Yay : 316 Kalite paslanmaz Çelik - Şaft Malzemesi (Mil) : 304, 316 Kalite Paslanmaz Çelik - Diyafram : Naylon takviyeli neopren malzeme - Klape kauçuğu : Buna-N malzeme - Sızdırmazlık burcu : Değişebilir tipte Bronz malzeme - Pilot tüpleri : Dövme bronz malzeme - Bağlantı elemanları : 8.8 Kalite Üzeri Galvaniz Kaplı - Ayarlanan basınç sınırları içinde suyun kendi basıncı ile açılarak veya kapanarak terfi hattı içindeki basıncın istenilen değerler arasında kalmasını sağlayacaktır. - Kapanmada tam sızdırmazlık sağlayacaktır. - Çift hazneli diyafram aktuatörlü olacaktır. - Basınç sabitleme ve basınç düşürücü pilotları ile basınç ayarları yapılacaktır. - Hidrolik kumanda sinyal sistemi üzerinde küresel vana, filtre, iğne valf bulunacaktır. F- POMPA KONTROL VANASI : - Tipi : Çift Flanşlı - Flanş Boyutu Normu : DIN 2501, ISO Yay : 316 Kalite paslanmaz Çelik - Şaft Malzemesi (Mil) : 304, 316 Kalite Paslanmaz Çelik - Diyafram : Naylon takviyeli neopren malzeme - Klape kauçuğu : Buna-N malzeme - Sızdırmazlık burcu : Değişebilir tipte Bronz malzeme - Pilot tüpleri : Dövme bronz malzeme - Hidrolik bağlantı : mm. bakır borularla yapılacaktır. - Bağlantı elemanları : 8.8 Kalite Üzeri Galvaniz Kaplı - Pompa kontrol vanası pompayı otomatik olarak devreye alacak ve otomatik olarak durduracaktır. - Bu otomatik devreye almada enerji yönünden ve hidrolik yönden darbelerin oluşmaması sağlanacaktır. - Pompa devreye alınmak veya devreden çıkarılmak istendiğinde sadece start butonu el ile veya uzaktan kumanda ile çalıştırılacak, Pompa kontrol vanası ise aşağıdaki işlemleri yapacaktır: 11

12 * Çalışma için start butonu sinyal alınca elektrik motoru açmaya başlayacak, direkt yol verme ve soft start veya frekans konvektörü ile yol vermede motor tam devrini aldığı zaman, yıldız üçgen tam yol vermelerde yıldız devresinden üçgen devresine geçildiği zaman elektrik şebekesine ani yükleme yapmadan vana suyun hidrolik kuvveti ile istenilen basınç değerine kadar yavaş yavaş açılacaktır. * Motopompu durdurmak için sinyal alınca vana suyun enerjisi ile yavaş yavaş hidrolik darbe yapmayacak şekilde kapanır. Vananın kapanması tamamlanınca limit swich aracılığı ile enerjinin kesilerek motopompun durdurulmasını sağlayacaktır. - Ani olarak enerji kesilmesinde ise çekvalf gibi çalışacaktır. - Çift hazneli diyafram aktuatörlü olacaktır. - Hidrolik kumanda sinyal sistemi üzerinde küresel vana, filtre, üç yollu selenoid valf, iğne valf ve limit switch bulunacaktır. - Sinyal hattında 24 Volt DC olacaktır. Motopomp kumanda panosu ile irtibatlandırılacaktır. - Bakım kolaylığı için, Gövde burcu ve sızdırmazlık klape kauçuğu değişebilir tipte olacaktır. G- DEBĠ KONTROL VANASI : - Tipi : Çift Flanşlı - Flanş Boyutu Normu : DIN 2501, ISO Yay : 316 Kalite paslanmaz Çelik - Şaft Malzemesi (Mil) : 304, 316 Kalite Paslanmaz Çelik - Diyafram : Naylon takviyeli neopren malzeme - Klape kauçuğu : Buna-N malzeme - Sızdırmazlık burcu : Değişebilir tipte Bronz malzeme - Pilot tüpleri : Dövme bronz malzeme - Hidrolik bağlantı : mm. bakır borularla yapılacaktır. - Orifis : 304 Kalite Paslanmaz Çelik - Bağlantı elemanları : 8.8 Kalite Üzeri Galvaniz Kaplı - Debi kontrol vanalarının girişine bir adet debi ölçüm orifisi ve kontrol devresi üzerinde debi ayar pilot mekanizması bulunacaktır. - Debi ayar pilot mekanizması vana girişindeki debi ölçüm orifisinden diferansiyel olarak basınç farkı algılayacaktır. - Giriş ve çıkıştaki basınç dalgalanmalarından etkilenmeyecek ve debiyi sabit tutabilecektir. - Giriş debisinin değişiminde, debi ayar kontrol vanası girişindeki orifis ten aldığı sinyalle otomatik olarak kendisini ayarlamalıdır. Giriş debisi kontrol mekanizmasının ayar değerinden az olduğu durumlarda gelen su direkt olarak vanadan geçeceği için bazı durumlarda istenen debiyi yeniden tespit ederek sabitlemek, debi ayar pilot mekanizması ile yapılabilmelidir. - Suyun enerjisinden başka enerjiye ihtiyaç duymadan çalışabilecektir. - Değişken debiler için üzerinde V-PORT parçası takılı olacaktır. - Gerektiğinde başka kontrol elemanları ilavesi ile basınç düşürücü, basınç sabitleyici ve relief vanasına dönüştürülebilmelidir. - Çift hazneli diyafram aktuatörlü olacaktır. - Orifis plakası ve difefansiyel debi ayar pilotu ile debi ayarları yapılacaktır. - Hidrolik kumanda sinyal sistemi üzerinde küresel vana, filtre, mini iğne valf, debi ayar pilotu ve debi orifis plakası bulunacaktır. - Gövde burcu değiştirilebilir olacaktır. Ğ- AKIġ MĠKTARI SINIRLAYICISI ( DEBĠ LĠMĠTÖRÜ ) : - Akış sınırlayıcısındaki diyafram kauçuk malzemeden yapılmıştır ve dairesel metal bir parça ile yerine takılmıştır.akış sınırlayıcıları anma ölçülerine göre iki şekilde dizayn edilmiştir ve 30 mm tiplerde : Akış sınırlayıcılarının gövdesi altıgen şeklinde, dişli bağlantılı ve çalışma basınç aralığı 1-6 bardır ve 100 mm tiplerde : Akış sınırlayıcılarının gövdesi disk şeklinde, flanş bağlantılı ve çalışma basınç aralığı 1-10 bardır. Montaj ve çalıģma Ģartları : - Her iki mini sınırlayıcı ve akış sınırlayıcı yatay ve dikey olarak sisteme monte edilebilir.akış sınırlayıcının normal çalışma sıcaklık aralığı 0 ºC ' den 30 ºC 'ye kadardır. Su sıcaklığı 30 ºC ' nin üstüne çıktığında akış sınırlayıcı nominal değerinden daha fazla su geçirmektedir. - Her hangi bir yerdeki akış miktarının belirli bir maksimum değer altında tutulması gerektiğinde akış miktarı sınırlayıcısı kullanılır.akış sınırlayıcısında şekil değiştirebilen bir kauçuk diyafram vardır.nominal akış 12

13 miktarından az akış değerinde sadece küçük bir basınç kaybına yol açar. Eğer akış miktarı nominal değeri geçerse, diyafram büzülerek akışta sıfır basınç elde edilinceye kadar basınç kaybını arttırarak akış miktarını nominal değere düşürür. H- BASINÇ SABĠTLEME KONTROL VANASI : - Tipi : Çift Flanşlı ( 2, 3 vida dişli ) - Flanş Boyutu Normu : DIN 2501, ISO Yay : 316 Kalite paslanmaz Çelik - Şaft Malzemesi (Mil) : 304, 316 Kalite Paslanmaz Çelik - Diyafram : Naylon takviyeli neopren malzeme - Klape kauçuğu : Buna-N malzeme - Sızdırmazlık burcu : Değişebilir tipte Bronz malzeme - Pilot tüpleri : Dövme bronz malzeme - Hidrolik bağlantı : mm. bakır borularla yapılacaktır. - Orifis : 304 Kalite Paslanmaz Çelik - Bağlantı elemanları : 8.8 Kalite Üzeri Galvaniz Kaplı - Basınç sabitleme vanası terfi hattı ve şebekede darbe veya herhangi bir nedenle meydana gelen basıncın önceden belirlenmiş bir değeri aşmamasını sağlar. - Suyun hidrolik enerjisiyle çalışacak ayrıca başka bir enerjiye ihtiyaç duymayacaktır. - Açma kapama hız ayarları iğne valf ile yapılabilir olmalıdır. Bazı sistemlerde uyarı vanası olarak da kullanılabilmelidirler. Tam kapanma yaparak sızdırmazlık sağlamalıdır. - Değişken debilerde vananın rahatlıkla çalışabilmesi için V-PORT parçası takılabilmelidir. - İlave kontrol elemanları ile basınç düşürücü, solenoid kumandalı, seviye kontrol, darbe önleme, pompa kontrol ve hızlı relief vanası gibi farklı fonksiyonlara dönüştürülebilir olacaktır. - Çift hazneli diyafram aktuatörlü olacaktır. - Basınç sabitleme ( Relief ) pilotu ile basınç ayarları yapılacaktır. - Hidrolik kumanda sinyal sistemi üzerinde küresel vana, filtre, iğne valf, basınç relief pilotu ve manometre bulunacaktır. - Kontrol haznesindeki ( Aktuatördeki ) diyaframın hareketini sızdırmazlık klapesine ileten mil gövdeye yataklı olacaktır. - Bakım kolaylığı için gövde burcu ve sızdırmazlık klape kauçuğu değişebilir olacaktır. I- HIZLI TĠP BASINÇ RELĠEF KONTROL VANASI : Teknik Özellikleri : - Bağlantılar : Flanşlı veya dişli - Max. çalışma basıncı : 16 bar. - Relief basıncı : 0-12 bar - Max. çalışma sıcaklığı : 80 ºC YerleĢtirme Bilgileri : - Vana üzerindeki okun yönü, hattaki akış yönünde olduğundan emin olunmalı. - Basınç tahliyesi esnasında çıkan suyun uzaklaştırılması için önlem alınmalı. - Ana hat ile Basınç Tahliye Vanası arasında manuel kumanda için sürgülü vana yerleştirilmelidir. - Basınç Tahliye Kontrol vanaları, aşırı basınç artışı olan su sistemlerinde ani açılma hareketi ile yüksek basınç dalgasını hızlı bir şekilde dışarıya tahliye ederek sistemi korumak amacıyla dizayn edilmiştir. Relief vana üzerindeki kontrol pilotu vasıtası ile giriş basıncı istenen basınca ayarlanır. Herhangi bir sebeple sistemdeki basınç ayarlanan değer üzerine çıkar ise relief vana hızlı bir şekilde açılarak fazla basıncı dışarıya tahliye eder ve sistemin korunmasını sağlar. Su sistemlerinde kritik noktalarda münferit olarak da kullanılabilir. Duruma göre basınç düşürücü kontrol vanaları çıkış hatlarında emniyet ve uyarı vanası olarak da kullanılabilir. Ġ- STATĠK HAREKETLĠ BASINÇ DÜġÜRÜCÜ : Teknik özellikler : - Bağlantı Şekli : 1, 1, 2 Dişli Pasolu, - Maksimum İşletme Sıcaklığı : 85 0 C - Maksimum Giriş Basıncı : 25 bar. - Çıkış Basıncı : 0,5 6 bar, isteğe bağlı 0 10 bar. 13

14 - Gövde Malzemesi : Bronz. - Kapak Malzemesi : Bronz - Gövde Filitresi : 304 Kalite Paslanmaz Çelik - Gövde Burcu : 304 Kalite Paslanmaz Çelik - Piston Malzemesi : 304 Kalite Paslanmaz Çelik - Diyafram Malzemesi : Güçlendirilmiş NBR Kauçuk - Sızdırmazlık Elemanı : Buna-N - Çalışma Esnasındaki Gürültü : 20 db ve altı. - Basınç düşürücü ayarı kolay ve pratik olarak yapılabilecektir. - Basınç düşürücü vana yüksek basınç farkında gürültüsüz ve vibrasyonsuz çalışmalıdır. - Vana gövdesi içersinde çalışma mekanizmasını koruyan filtre olmalıdır. - Vana sisteme her pozisyonda yatay-dikey bağlanabilmelidir. - Vana sistemde takılı halde (Giriş-çıkışındaki izolasyon vanaları kapalıyken) bakım rahatlıkla yapılmalıdır. - Statik basınç düşürücü vanalar, basıncın yüksek olduğu ve sistemde daha düşük basıncın istendiği yerlerde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Statik basınç düşürücü vana içersindeki diyafram ve piston vasıtası ile giriş basıncını istenen çıkış basıncına ayarlanır. Kontrol vanası, giriş debi ve basıncının değişimlerden etkilenmeksizin çıkış basıncını ayarlanan değerde sabit tutar. Bu kontrol vanaları ana boru hattından alınan yüksek basıncın düşük basınca indirgenerek kullanılması gereken sistemlerde kolaylıkla kullanılabilir. J- DĠREKT YAY HAREKETLĠ BASINÇ DÜġÜRÜCÜ VANA : - Bağlantı Şekli :,,1,1 µ,1 Rekorlu, :,, 1 Dişli Pasolu, : 1, 2 flanş bağlantılı. - Maksimum İşletme Sıcaklığı : 85 0 C - Maksimum Giriş Basıncı : 25 bar. - Çıkış Basıncı : 0,5 6 bar, isteğe bağlı 0 10 bar. - Gövde Malzemesi : Bronz. - Kapak Malzemesi : Bronz - Gövde Filtresi : 304 Kalite Paslanmaz Çelik - Gövde Burcu : 304 Kalite Paslanmaz Çelik - Yay Malzemesi : 316 Kalite Paslanmaz Çelik - Diyafram Malzemesi : Güçlendirilmiş NBR Kauçuk - Sızdırmazlık Elemanı : Buna-N - Çalışma Esnasındaki Gürültü : 20 db ve altı. - Basınç düşürücü üzerine giriş ve çıkış basıncını gösteren iki manometre rahatlıkla takılabilecektir. - Basınç düşürücü ayarı kolay ve pratik olarak yapılabilecektir. - Basınç düşürücü vana yüksek basınç farkında gürültü ve vibrasyonsuz çalışmalıdır. - Vana gövdesi içersinde çalışma mekanizmasını koruyan filitre olmalıdır. - Vana sisteme her pozisyonda yatay-dikey-açılı bağlanabilmelidir. - Vana sistemde takılı halde (Giriş-çıkışındaki izolasyon vanaları kapalıyken) bakım rahatlıkla yapılmalıdır. - Direkt yay hareketli basınç düşürücü vanalar, basıncın yüksek olduğu ve sistemde daha düşük basıncın istendiği yerlerde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Direkt yay hareketli basınç düşürücü vana içersindeki yay mekanizması vasıtası ile giriş basıncı, istenen çıkış basıncına ayarlanır.kontrol vanası giriş debisinin ve basıncının değişimlerden etkilenmeksizin çıkış basıncını ayarlanan değerde sabit tutar. Bu kontrol vanaları ana boru hattından alınan yüksek basıncın düşük basınca indirgenerek kullanılması gereken sistemlerde kolaylıkla kullanılabilir. K- DĠREKT YAY HAREKETLĠ PLASTĠK BASINÇ DÜġÜRÜCÜ VANA : - Gövde Tipi : Glob. - Y - Bağlantı Şekli :, 1, 1 Dişli Pasolu, - Maksimum İşletme Sıcaklığı : 80 0 C - Maksimum Giriş Basıncı : 9 bar. - Çıkış Basıncı : 0,5 6 bar. - Gövde Malzemesi : Plastik. - Mil ve Yay Malzemesi : Paslanmaz Çelik 14

15 - Diyafram Malzemesi : Güçlendirilmiş NBR Kauçuk - Sızdırmazlık Elemanı : Buna-N - Basınç Düşürücü Vana, istenildiğinde çıkış basıncı aralığına göre hat üzerinden sökülmeden yay değiştirilmesi kolaylıkla yapılabilecektir. - Basınç düşürücü ayarı kolay ve pratik olarak yapılabilecektir. - Basınç düşürücü vana yüksek basınç farkında gürültü ve vibrasyonsuz çalışmalıdır. - Vana sisteme her pozisyonda yatay-dikey-açılı bağlanabilmelidir. - Vana sistemde takılı halde (Giriş-çıkışındaki izolasyon vanaları kapalıyken) bakım rahatlıkla yapılmalıdır. - Direkt yay hareketli basınç düşürücü vanalar, basıncın yüksek olduğu ve sistemde daha düşük basıncın istendiği yerlerde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Direkt yay hareketli basınç düşürücü vana içersindeki yay mekanizması vasıtası ile giriş basıncı, istenen çıkış basıncına ayarlanır. İstenilen çıkış basıncı aralığına göre her çaptaki vana için dört ayrı yay seçeneği bulunmaktadır. Kontrol vanası giriş debisinin ve basıncının değişimlerden etkilenmeksizin çıkış basıncını ayarlanan değerde sabit tutar. Bu kontrol vanaları ana boru hattından alınan yüksek basıncın düşük basınca indirgenerek kullanılması gereken sistemlerde kolaylıkla kullanılabilir. L- PĠSLĠK TUTUCU : - Bağlantı Şekli : 1 çaptan sonra çift taraflı flanşlı 2 DIN 2501, TS ISO Maksimum İşletme Sıcaklığı : 80 0 C - Filtre ve filtre tutucusu : 304 Kalite Paslanmaz Çelik - Sızdırmazlık Elemanı : Buna-N - Boşaltma kör tapası : Bronz - Pislik tutucular hattan sökülmeden temizlenebilecektir. Filtre sökülüp takılabilir olacaktır. - Standart filtre delik çapları : Filtre çapı µ 2 2 µ Delik çapı 1,5 mm. 3 mm. 4 mm. 5 mm. - Boşaltma deliği ölçüleri anma çapına uygun olacaktır. Filtre Anma Çapı µ Boşaltma Delik Çapı 1 2 M- DEMONTAJ PARÇASI : - Bağlantı Şekli : DIN 2501, TS ISO Baskı Flanşı : DIN 1693-GGG 40/50 Sfero - Sızdırmazlık Elemanı : Buna-N - Bağlantı elemanları : 8.8 Kalite Üzeri Galvaniz Kaplı - Hareketi sağlayan cıvata ve somunlar: 304 Kalite paslanmaz çelik - Kurs hareket miktarı 50 mm den aşağı olmayacaktır. - Parçalarının iç içe geçtiği her iki yüzey hassas olarak işlenecektir. - Kullanılacak conta, yüzey sürtünme ve hidrolik basınç kuvvetlerini taşıyabilecektir. N- GENLEġME PARÇASI : - Bağlantı Şekli : DIN 2501, TS ISO Baskı Flanşı : DIN 1693-GGG 40/50 Sfero - Sızdırmazlık Elemanı : Buna-N - Bağlantı elemanları : 8.8 Kalite Üzeri Galvaniz Kaplı - Hareketi sağlayan cıvata ve somunlar: 304 Kalite paslanmaz çelik - Kurs hareket miktarı 50 mm den aşağı olmayacaktır. - Parçalarının iç içe geçtiği her iki yüzey hassas olarak işlenecektir. - Kullanılacak conta, yüzey sürtünme ve hidrolik basınç kuvvetlerini taşıyabilecektir. 15

16 O- ÇEKVALF : - Çalpara tipi çekvalfler 200 mm. çapa kadar ( 200 mm. dahil ) kullanılacaktır. Karşı ağırlıklı ve by-paslı olacaktır. Klape hareket mekanizması çift mafsallı olacaktır. - Kelebek tipi çekvalfler 250 mm. ve daha büyük çaplarda kullanılacaktır. Karşı ağırlıklı ve by-paslı olacaktır. Klape hareket mekanizması çift taraftan yataklanacaktır. - Bağlantı Şekli : DIN 2501, TS ISO Maksimum İşletme Sıcaklığı : 80 0 C - Maksimum İşletme Basıncı : 10/16/25/40 Atm. - Kapak malzemesi : DIN 1693-GGG 40/50 Sfero - Klape ve kol malzemesi : DIN 1693-GGG 40/50 Sfero - Gövde burcu : Bronz - Karşı ağırlık ve kolu : DIN 1693-GGG 40/50 Sfero - Mil ve pim malzemesi : 304 Kalite paslanmaz çelik - Sızdırmazlık Elemanı : Buna-N - Sızdırmazlık contaları : Kauçuk - Bağlantı elemanları : 8.8 Kalite Üzeri Galvaniz Kaplı - Çekvalf gövdesi içi ve dışı elektrostatik epoksi boya ile kaplı olacaktır. - Çekvalf üzerinde anma çapı, anma basıncı, firma adı yazılı olacaktır. - Çekvalf mili yekpare olarak imal edilmiş olacaktır. - Çekvalflerin gerek döküm ve gerekse talaşlı imalat gören kısımları tüm çapaklardan arındırılmış olacaktır. - Et kalınlığı her noktada homojen bir yapı gösterecektir. - Her bir döküm üzerinde Şarj no bulunacaktır. - Conta ve O-ringler nitril kauçuktan imal edilmiş olacaktır. - Çekvalf çalışma basıncının 1,5 katı basınçta ISO 5208 e uygun teste tabi tutulacaktır. - Çekvalf gövdesi üzerinde suyun akış yönünü gösteren ok işareti olmalıdır. Ö- WAFER TĠP ÇEKVALFLER ( NON-RETURN VALVE ) : Teknik Özellikler ( Plastik Gövde ) : - Bağlantı Şekli: İki flanş arasına sıkıştırılmak suretiyle DIN 2501 göre 25 mm- 600 mm - Çalışma Basıncı : bar - O-Ring : 3 '' - 6 '' arasında EPDM 8 '' BUNA -N - Plastik Gövde : Naylon 66 - Plastik Kapak : Naylon 66 - İkaz Parçası Kolu : Teflon - Yay Odası : Naylon 6 %50 - Yay : 304 Kalite Paslanmaz Çelik - Pozisyon İkaz Kolu : 316 Kalite Paslanmaz Çelik - Yay Tabanı : Acetal - Mil Parçası : 304 Kalite Paslanmaz Çelik - Kanat Mili : 304 Kalite Paslanmaz çelik - Silindir Mil : 316 Kalite Paslanmaz Çelik - Silindir Kanat : 3 ''- 6 '' Naylon 6 %50 8 '' Aliminyum ASTM SG Kanat Tapası : EPDM Teknik Özellikler ( Çelik Gövde ) : - Bağlantı şekli : İki flanş arasına sıkıştırılmak suretiyle 25 mm mm - Gövde : St.37 Karbon Çeliği - Dirsek : 304 Kalite Paslanmaz Çelik - Tespit Mili : 304 Kalite Paslanmaz Çelik - Tespit Cıvatası : A2 Paslanmaz Çelik - Sızdırmazlık Ringi : EPDM Kauçuk 16

17 - Boya : Epoxy - Wafer tip çek valfler flanşlar arasına ve her hangi bir pozisyonda monte edilirler. P- HAVA TAHLĠYE VANASI : Teknik Özellikler ( Plastik Gövde ) : - Gövde : Güçlendirilmiş Naylon - Bağlantı Şekli : 2 '' Vidalı - Drenaj Dirseği : Ploypropylene - Kapama Mekanizması : a-civata : 304 Kalite Paslanmaz Çelik b-tapa kapağı : Güçlendirilmiş Naylon c-hareketli kapak : EPMD d-tapa : Güçlendirilmiş Naylon - Mengene Kolu : Güçlendirilmiş Naylon - Şamandıra : Köpük Polypropylene - O-Ringler : Buna - N - Bağlantı Gövdesi : Güçlendirilmiş Naylon - Bağlantı Gövdesi : Pirinç ASTM B 124 -Hava tahliye vanaları boru hatlarının doldurma ve boşaltma anında boru hattını korumak amacıyla ve boru hatlarının yüksek noktalarında, eğim değişim noktalarında, düz uzun boru hatlarının orta noktalarında, hassas vana, sayaç girişlerinde, hava ceplerinin oluşmasını önlemek amacıyla kullanılmaktadır. - Hava tahliye vanaları takıldıkları sistemde; hava ceplerinin oluşmasını önleyerek boru hattının küçülmesini ve akışın düşmesini engellemelidir. Boru hatları üzerindeki sayaçların, kontrol vanalarının v.b. hassas çalışmasını sağlarlar. Kavitasyon hasarlarını ve sistem içersindeki kontrol edilemeyen havanın ortaya çıkaracağı su darbelerini ortadan kaldırmalıdır. Teknik Özellikler ( Çelik Gövde ) : - Bağlantı Şekli : DIN 2501, TS ISO Maksimum İşletme Basıncı : 10/16/25/40 Atm. - Kapak malzemesi : DIN 1693-GGG 40/50 Sfero - Sızdırmazlık ringi : Bronz - Kapak O-ringi : Buna-N - Sızdırmazlık O-ringi : Buna-N - Küre kafesi ve küre : ABS Plastik - Orifis kapağı : ABS Plastik - Top ve kolu : ABS Plastik - Orifis desteği : ABS Plastik - Bağlantı elemanları : 8.8 Kalite Üzeri Galvaniz Kaplı - Küçük hazneli tip, normal çalışma şartlarında boru hatlarında birikmiş olan havanın otomatik olarak atılmasını sağlar ve bu havanın birikerek borunun akış kapasitesini düşürmesini engeller. - Büyük hazneli tip, boru hattı su ile doldurulduğunda, havanın borudan otomatik olarak atılmasını sağlar. Hava, suyun geriye basınç yaparak akışı sınırlandırmayacak şekilde süratli olarak tahliye edilir. Boru hattındaki su boşaldığında ise havanın boru içerisinde vakum yaratmayacak şekilde hızla içeri girmesini sağlar. - Çift hazneli tip, her iki hava tahliye vanasının ( Küçük hazneli, Büyük hazneli ) aynı noktada bulunması ve bu şekilde max. verim sağlanması istendiğinde Çift hazneli tip kullanılır. - Boru çapına bağlı vantuz ( Çelik gövdeli ) çapları Boru çapı Vantuz çapı R- YAYLI ( DĠK ) ÇEKVALF ve DĠP KLAPESĠ : - Gövde : DIN 1693-GGG 40/50 Sfero - Kanallı üst parça : DIN 1693-GGG 40/50 Sfero - Klape : DIN 1693-GGG 40/50 Sfero - Sızdırmazlık contası : Buna-N - Mil : 304 Kalite Paslanmaz Çelik 17

18 - Burç : Bronz - Filtre ve Filtre flanşı : 304 Kalite Paslanmaz Çelik - Rondela ve cıvata : 304 Kalite Paslanmaz Çelik - Dip klapesi emme tarafından suyun geri akışını engelleyerek pompanın susuz çalışmasını önler ayrıca pompa girişi için filtre imkanı sağlar. - Yaylı ( Dik ) çekvalf pompa çıkışı ve sulama şebeke hattında suyun geri akışını önlemek amacıyla kullanılır. Dikey ve yatay pozisyonda uygulanabilir. S- GLĠSERĠNLĠ MONOMETRE ( BASINÇ ÖLÇÜM CĠHAZI ) : - Anma çapı : 63 mm. - Vida bağlantısı : R µ prinç - Mekanizma : Saat için yapılmış prinç malzeme - Basınç elemanı : Cu Sn burbon tüpü - Kaynak : Kalay alaşımlı, 60 kg/cm² üzeri gümüş kaynaklı - Kadran : Fırın boyalı alüminyum veya ABS Plastik - Muhafaza : Siyah fırın boyalı sac veya ABS Plastik - İbre : Siyah fırın boyalı alüminyum veya Cam elyaflı PA - Muhafaza kapağı : Akrilik veya cam - Dizayn : DIN Kullanım ve Ölçüm özellikleri : - Kalite sınıfları : KI 2.5 KI 4.0 DIN Kullanım sıcaklık bölgesi : -25 ºC, + 60 ºC Kullanım sıcaklığı 60 ºC nin üzerinde ve max. scala değeri 100 kg/cm² nin altında ise gümüş kaynaklı olacaktır - Kullanım alanı : Statik basınçlarda max. scala değerinin 3/4 ü, Dinamik basınçlarda max. scala değerinin 2/3 ü kadar olmalıdır. ġ- WOLTMAN TĠPĠ TURBĠNLĠ SU SAYACI : - Bağlantı Şekli : 2, 3, 4, 6, 8, 16, 20, DIN 2501 e göre flanş bağlantılıdır. - Maksimum İşletme Sıcaklığı : 50 0 C - Maksimum İşletme Basıncı : 10, 16 atm - Gövde ve Kapak Malzemesi : DIN 1693-GGG 40/50 Sfero - Sayaç Mekanizması : Plastik, Paslanmaz Çelik, Prinç - Sayaç Hassasiyeti : Nominal debide ± %2, Minimum debide ± %5 - Sayaç gövdesi epoksi, eloktrokstatik toz boya kaplı olacaktır. - Woltman tipi türbinli su sayacından geçen toplam su miktarı, sayaç üzerinde bulunan mekanik sayıcıdan ve birim zamanda geçen su miktarı ise kadrandan direkt okunacaktır. - İstendiğinde, Woltman tipi türbinli su sayacı bilgisayara bağlanıp, içinden geçen debi uzaktan okunabilir olacaktır. - Sayaç yatay, dikey, ve eğimli monte edilebilir olmalıdır. - Yüksek akış hassasiyetine ve doğrusal akış eğrisine sahip olmalıdır. - Değiştirilebilir ölçme mekanizmasına sahip olmalıdır. - Ölçme aralığı geniş olmalıdır, düşük debilerde dahi hassa ölçüm yapılmalıdır. - Ağır çalışma şartlarına dayanıklı olmalıdır. - Korozyon ve yabancı madde birikimini önleyen özel iç kaplamaya sahip olmalıdır. - Düşük basınç kaybı ile çalışmalıdır. - ISO 4064 Class B, AWWA, EEC standartlarına uygun olmalıdır. - Gösterge kolayca okunabilmesi için her pozisyonda (360 0 ) ayarlanabilir olmalıdır. - Gövde üzerinde suyun akış yönünü gösteren ok işareti olmalıdır. - Bu tip sayaçlarda pislik tutucu kullanılması gerekmektedir. - Woltman tipi türbinli su sayacı, su isale hatlarından geçen debileri volumetrik olarak ölçmek üzere dizayn edilmiştir. Woltman tipi türbinli su sayacı üzerinde mekanik sayıcı ve kadran göstergesi vardır. Mekanik sayıcıdan, woltman tipi sayacı içersinden geçen toplam su miktarı, kadranlardan ise birim zamanda geçen su miktarı okunur. Ayrıca istenildiğinde elektrikli olarak her 10 lt., 100 lt., 1 m 3 de bir pulse alınarak uzaktan okuma yapılabilir ve bilgisayar sistemine bağlanabilir olmalıdır. 18

19 T- A ve B TĠPĠ SULAMA HĠDRANTLARI : - Hidrant gövdesi, DIN 1691 e uygun en az GG 25 Dökme Demir malzeme özelliğinde olacaktır. - Hidrant volanı DIN 1691 e uygun en az GG 25 dökme demir malzeme özelliğinde olacaktır. Volan üzerinde açma-kapama yönlerini gösteren yön işaretleri olacaktır. - Hidrant gövdesi ana şebekeye DIN 2501 e ve ISO 7005/2 ye uygun takviye kanatlı flanşlı bir alt gövde ile bağlanacaktır. - Sit subap, sistemde mevcut olan türbülansı kaybedecek ve Lineer bir akış sağlamak için kanatçıklı dizayn edilmiş olacak DIN 1709 a uygun MS 60 pirinç malzemeden imal edilecektir. Sızdırmazlık elemenları O ring nitril kauçuk olacaktır. - Çekvalf (Anti-frost parçası), Hidrantı don a karşı koruma özelliğinde olacak, hidrant kapatıldığı anda otomatik boşaltma sistemi ile hidrant gövdesi içerisindeki suyun boşaltılmasını sağlayacaktır. Çekvalf, nipel, ling, tahliye borusu DIN 1709 a uygun MS 60 pirinç malzemeden imal edilecektir. Çekvalf sit i nitril kauçuktan ve çekvalf küresi cam bilya malzeme özelliklerine haiz olacaktır. - Hidrant mili X 20 Cr 13 paslanmaz malzemeden imal edilecektir. Mil sızdırmazlığı 1 adet sızdırmazlık keçesi ve 1 adet O-ring sistemi ile sağlanacaktır. - Nozul gövdeye takılabilen dirsek şeklinde elemanlardır. Nozul içerisine yerleştirilen sayaç orifisi ile paralel olarak irtibatlandırılmış sayaç bağlanacak şekilde imal edilecektir. Nozul gövdesi DIN 1691 e uygun en az GG 25 dökme demir malzeme özelliğinde olacaktır. Çıkış çapı mm. olacaktır. - Basınç regülatörü, Nozul kısmın içinde şebekeden gelen basınçlı suyun önceden ayarlanan ve istenilen bir basınçta sabit, dengeli dağılımını sağlayan, ayrıca çalışma şartlarına göre çeşitli ayarlarda basınç verebilen bir yay sistemi ile teçhiz edilmiş olacaktır. Regülatör %20 tolerans hassasiyetinde dizayn edilmiş olacaktır. Basınç regülatörünün dış gövdesi ile içindeki hareketli gövdenin aynı malzemeden DIN 1709 a uygun MS 60 pirinçten ve içerisindeki yay AISI 304 paslanmaz çelik telden imal edilecektir. - Nozul çıkışlarında DIN 1709 a uygun pirinç malzemeden imal edilmiş kurt ağzı ve kapagı olacaktır. Kapak kaybolmaya karşı hidrant gövdesine çelik halatla bağlı olacaktır. - Akış miktarı sınırlayıcı (Debi Limitörü) sistemden geçen nominal akış miktarını istenilen debide %20 tolerans dahilinde sağlayacak, metal bir yatak üzerinde şekil değiştiren, kesit değişkenliği yapan kauçuk diyafram ile teçhiz edilmiş olacaktır. İstenilen debinin (kullanıcı tarafından) maksat dışı değiştirilmesine ve su koçu darbelerine karşı dizayn edilmiş, limitör ile nozul gövdesi arasındaki sızdırmazlık O ring ile sağlanmış olacaktır. Debi limitörü DIN 1709 a uygun MS 60 pirinç malzemeden, limitör kauçuk diyaframı, korozyon ve ısıya mukavim BUNA-N kauçuk malzemeden yapılacaktır.limitör diyaframı harici darbelere karşı çatallı koruyucu bir kafes sistemi ile korunmuş olacaktır. - Sayaç, sistemden geçen suyun miktarının gerektiğinde tespitinde kullanılacaktır. Sayaç tüketiciye verilen suyun %5 toleransla doğrudan okunabilecek şekilde ve suyun bir kısmını bünyesinden geçirerek esas değeri ölçebilen ve filtre elemanlı olacaktır. Sayaç, istenildiğinde Hidrantın nozulu üzerinde takılı olarak verilecektir. Sızdırmazlık elemanları nitril kauçuk O ringlerle sağlanacaktır. - Nozul ile bağlantı gövdesi en az DIN 1691 e uygun GG 25 malzeme özelliğinde imal edilecek, sayaç bağlanabilecek şekilde sayaç giriş delikleri açılmış ve kapağı DIN 1709 a uygun MS 60 pirinç malzeme veya GG 25 pik döküm özelliğine sahip olacaktır. - Hidrant gövde dökümü üzerinde Şarj No bulunacaktır. - Her bir ürün grubu için imalatçı Malzeme Test Sertifikası verecektir. - Hidrant parçalarının iç ve dış yüzeyleri düzgün ve homojen bir görünümde olacak, yüzeylerde çapak, çukur, döküm boşluğu, gözenek, kum kaynamaları v.b. malzeme ve imalat hataları bulunmayacaktır. - Hidrant döküm parçalarının iç ve dış yüzeyleri korozyona karşı elektrostatik toz epoksi fırın boya ile boyanacaktır. Kaplama kalınlığı minimum 200 micron olacaktır. - Hidrantlar, 16 atmosfer işletme basıncında sorunsuz çalışacak ve değişken giriş basınçları tatbik edilerek max. 25 atmosfer test basıncı ile ISO 5208 e uygun test edildiklerinde, gözle görülür bir şekil bozukluğu meydana gelmeyecek, terleme görülmeyecek, istenilen verim, sızdırmazlık ve dayanım şartlarını sağlayacaktır. - Hidrant ve parçaları yeni ve kullanılmamış olacak yerlerine monte edildiğinde fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getirmeleri esas kabul edilecektir. - Hidrant imalatçısı TSE ve ISO 9001 Kalite belgelerine sahip olacaktır. HĠDRANT TĠPLERĠ Hidrant Tipi Hidr.Giriş. Çapı Hidr.Çıkış. Çapı Nozul Sayısı Çıkış Debisi A1 100 mm. 65 mm -4 Adet 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5, 9 lt/sn (Standart) A2 100 mm. 65 mm. -4 Adet 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5, 9 lt/sn (Standart) Çıkış Bas. 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 6, 7.5, 9 atm 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 6, 7.5, 9 atm 19

20 B1 80 mm. 65 mm -2 Adet 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5, 9 lt/sn (Standart) B2 80 mm. 65 mm -2 Adet 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5, 9 lt/sn (Standart) 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 6, 7.5, 9 atm 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 6, 7.5, 9 atm BASINÇ KAYIP DEĞERLERĠ : Aşağıda belirtilen basınç kayıp limitlerine uygun olacaktır. HĠDRANT TĠPĠ A1 A2 Hidrant Gövde Kaybı 18 lt/sn mm Nozul Kaybı 6 lt/sn Basınç Regülatörü Kaybı 6 lt/sn Debi Limitörü Kaybı 6 lt/sn TOPLAM (decibar) HĠDRANT TĠPĠ B1 B2 Hidrant Gövde Kaybı 10 lt/sn mm Nozul Kaybı 6 lt/sn Basınç Regülatörü Kaybı 6 lt/sn Debi Limitörü Kaybı 6 lt/sn TOPLAM (decibar) Sulama hidrantları, toprak üstündeki tesisatların basınçlı sulama şebekelerine bağlamak üzere dizayn edilmişlerdir. Sulama hidrantları, hidrant gövdesinden ve bir veya daha fazla nozuldan oluşmaktadır. Ana şebekedeki basınç değişimlerine bakmaksızın, her bir nozuldan istenilen basınçta ve debide su alınır. Aynı zamanda nozul üzerine sayaç takılarak her bir nozuldan ne kadar su geçtiği de ölçülür. - Sulama hidrantları şu fonksiyonları yerine getirir: Vana işlevi, Birkaç noktaya aynı anda dağıtım imkanı, Su sayacı görevini, Basınç ayarlama işlevini, Akış miktarını (debi) ayarlama işlevlerini aynı anda yerine getirir. U- C TĠPĠ SULAMA HĠDRANTLARI : - Hidrant gövdesi, DIN 1691 e uygun en az GG 25 Dökme Demir malzeme özelliğinde olacaktır. - Hidrant volanı DIN 1691 e uygun en az GG 25 dökme demir malzeme özelliğinde olacaktır. Volan üzerinde açma-kapama yönlerini gösteren yön işaretleri olacaktır. - Hidrant gövdesi ana şebekeye DIN 2501 e ve ISO 7005/2 ye uygun mm. lik takviye kanatlarına flanşlı bir alt gövde ile bağlanacak ve bir adet kol, iki adet girişi olan kapaktan oluşacaktır. - Sit subap, sistemde mevcut alan türbülansı kaybedecek ve Lineer bir akış sağlamak için kanatçıklı dizayn edilmiş olacak DIN 1709 a uygun MS 60 pirinç malzemeden imal edilecektir. Sızdırmazlık elemenları O ring nitril kauçuk olacaktır. - Çekvalf (Anti-frost parçası), Hidrantı don a karşı koruma özelliğinde olacak, vana kapatıldığı anda otomatik boşaltma sistemi ile gövde içerisindeki suyun boşaltılmasını sağlayacaktır. Çekvalf, nipel, ling, tahliye borusu DIN 1709 a uygun MS 60 pirinç malzemeden imal edilecektir. Çekvalf sit i nitril kauçuktan ve çekvalf küresi cam bilya malzeme özelliklerine haiz olacaktır. - Hidrant mili X 20 Cr 13 paslanmaz malzemeden imal edilecektir. Mil sızdırmazlığı 1 adet sızdırmazlık keçesi ve 1 adet O-ring sistemi ile sağlanacaktır. - Mil hareketini kapatma mekanizmasına ileten uzatma borusu galvanizli borudan imal edilecektir. - Nozul bir veya iki adet (Max. 2 çıkış) gövdeye takılabilen dirsek şeklinde elemanlardır. Her Nozul, nozul içerisine bir boru ile paralel olarak irtibatlandırılmış sayaç bağlanacak şekilde imal edilecektir. Nozul gövdesi DIN 1691 e uygun en az GG 25 dökme demir malzeme özelliğinde olacaktır. Çıkış çapı 100 mm. olacaktır. - Basınç regülatörü, Nozul kısmın içinde şebekeden gelen basınçlı suyun önceden ayarlanan ve istenilen bir basınçta sabit, dengeli dağılımını sağlayan, ayrıca çalışma şartlarına göre çeşitli ayarlarda basınç verebilen bir yay sistemi ile teçhiz edilmiş olacaktır. Regülatör %20 tolerans hassasiyetinde dizayn edilmiş olacaktır. Basınç regülatörünün dış gövdesi ile içindeki hareketli gövdenin aynı malzemeden DIN 1709 a uygun MS 60 pirinçten ve yay AISI 304 paslanmaz çelik telden imal edilecektir. 20

FAF 1270 FAF 1100. Paslanmaz çelik kürelidir. FAF 1220 ÇAP FİYAT

FAF 1270 FAF 1100. Paslanmaz çelik kürelidir. FAF 1220 ÇAP FİYAT 0 KÜRESEL VANA-TG-PN6 1 KÜRESEL VANA-TG-PN10-16 1270 KÜRESEL VANA-KAYNAKLI ÖZEL TASARIM Tam geçişlidir. Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür. Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir. Sızdırmazlık elemanı

Detaylı

10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA

10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA ÜRÜN KATALOĞU 10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA www.fafvana.com.tr satis@fafvana.com.tr CE BELGESİ ISO 9001 : 2000 KALİTE BELGESİ GOST RUSYA KALİTE BELGESİ UKR SEPRO

Detaylı

S.D.E. KELEBEKK VANA. Pompa çıkışlarında kelebek vana veya hidrolik frenli çekvalf. hız ayar vanaları ile

S.D.E. KELEBEKK VANA. Pompa çıkışlarında kelebek vana veya hidrolik frenli çekvalf. hız ayar vanaları ile Ürün Kodu : HC - BV ÇEK - KELEBEKK VANA Vanaya ait bilgileri, Kelebek Vana sayfamızda bulabilirsiniz. Çek-kelebek vana, kelebek vananın, tahrik kutusu yerine, hidrolik güç ünitesi takılan ve bu ünite yardımı

Detaylı

S.D.E. KELEBEK VANA DONANIMLARI. www.sde.com.tr. Ürün Kodu : BV

S.D.E. KELEBEK VANA DONANIMLARI. www.sde.com.tr. Ürün Kodu : BV Ürün Kodu : BV KELEBEK VANA Kelebek Vana, silindirik bir gövde, içinde disk şeklinde bir klepe, klepeyi vana içinde tutan ve taşıyan bir milden oluşan, az yer kaplayan, bir vana türüdür. Vana açıkken,

Detaylı

S.D.E. KELEBEK VANA DONANIMLARI. Ürün Kodu : BV

S.D.E. KELEBEK VANA DONANIMLARI.  Ürün Kodu : BV Ürün Kodu : BV KELEBEK VANA Kelebek Vana, silindirik bir gövde, içinde disk şeklinde bir klepe, klepeyi vana içinde tutan ve taşıyan bir milden oluşan, az yer kaplayan, bir vana türüdür. Vana açıkken,

Detaylı

POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI PLUNGER VANALAR

POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI PLUNGER VANALAR POMPA MAKİNA SANAYİİ TİC. LTD. ŞTİ. POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI PLUNGER VANALAR PLUNGER VANA POMPA MAKİNA SANAYİİ TİC. LTD. ŞTİ. PLUNGER VANA DN 150/2000 PN 10/ 16/ 25/ 40/ 64 AVANTAJLARI Giriş basıncı,

Detaylı

eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI

eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI eko10001 MANUEL HİDROLİK Manuel hidrolik kontrol vanaları, hat basıncı ile çalışan, 3 yollu bir selektör vana ile açma-kapama sağlayan hidrolik kontrol vanalarıdır.

Detaylı

NEDEN İÇİNDEKİLER KELEBEK VANALAR 02 KULLANIM ALANLARI 03-04 DİZAYN ÖZELLİKLERİ MALZEME ÖZELLİKLERİ 06-09 TEKNİK DETAYLAR TAHRİK ŞEKİLLERİ 11-13

NEDEN İÇİNDEKİLER KELEBEK VANALAR 02 KULLANIM ALANLARI 03-04 DİZAYN ÖZELLİKLERİ MALZEME ÖZELLİKLERİ 06-09 TEKNİK DETAYLAR TAHRİK ŞEKİLLERİ 11-13 www.ozkan.com.tr İÇİNDEKİLER 01 NEDEN KELEBEK VANALAR? 02 KULLANIM ALANLARI NEDEN KELEBEK VANALAR Düşük ağırlık Küçük hacim gereksinimi Montaj kolaylığı Düşük çalışma torku gereksinimi 0304 05 0609 1113

Detaylı

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır.

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır. Ürün Kodu : GV SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER Sürgülü vanalar, uzun, yassı veya oval bir gövde, içinde vanayı açıp kapayan bir klepe, klepeyi hareket ettiren mil ve somundan oluşan, genel amaçlı vanalardır.

Detaylı

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır.

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır. Ürün Kodu : GV SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER Sürgülü vanalar, uzun, yassı veya oval bir gövde, içinde vanayı açıp kapayan bir klepe, klepeyi hareket ettiren mil ve somundan oluşan, genel amaçlı vanalardır.

Detaylı

NEDEN KELEBEK VANALAR

NEDEN KELEBEK VANALAR KELEBEK VANALAR Tüm hakları Özkan Makina da saklıdır. Sürekli iyileștirme ve geliștirme programlarımız nedeniyle, temin edilen ürünler bu katalogta gösterilen ürünlerden farklı özellikler tașıyabilir.

Detaylı

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. tel:(0312)309 30 59 fax:(0312)309 30 69 01.01.2017 AN KA T EK http:///altkategori.aspx?id=104 SU İÇİN AKILLI ÇÖZÜMLER ARMAŞ HİDROLİK KONTROL VANALARI 800 Serisi Model 87 GGG50

Detaylı

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. http:///altkategori.aspx?id=104 YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. tel:(0312)309 30 59 fax:(0312)309 30 69 25.07.2017 SU İÇİN AKILLI ÇÖZÜMLER ARMAŞ HİDROLİK KONTROL VANALARI 800 Serisi Model 87 GGG50 ISO PN16

Detaylı

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. 12.12.2017 K tel:(0312)309 30 59 fax:(0312)309 30 69 TE http://www.ankatekyapi.com/altkategori.aspx?id=104 SU İÇİN AN KA AKILLI ÇÖZÜMLER FİYAT LİSTESİ www.ankatekyapi.com HİDROLİK

Detaylı

, m2 kapalı fabrika alanıyla, çalışmalarını sürdüren SAY VANA üretimde kullandığı ileri teknoloji sonucu

, m2 kapalı fabrika alanıyla, çalışmalarını sürdüren SAY VANA üretimde kullandığı ileri teknoloji sonucu HAKKIMIZDA 1993 Yılında Kurulan ve bügün itibariyle gelinen noktada Konya Organize Sanayi bölgesinde.500 m2 açık, 4.300 m2 kapalı fabrika alanıyla, çalışmalarını sürdüren SAY VANA üretimde kullandığı ileri

Detaylı

İĞNE VANALAR İĞNE VANALAR

İĞNE VANALAR İĞNE VANALAR İĞNE VANALAR İĞNE VANALAR Tüm hakları Özkan Makina da saklıdır. Sürekli iyileștirme ve geliștirme programlarımız nedeniyle, temin edilen ürünler bu katalogta gösterilen ürünlerden farklı özellikler tașıyabilir.

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. BKA 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

SD 2400 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 2400 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 2400 Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Duyarga Çubuklarının

Detaylı

Teknik bilgi broşürü Aquanova Su filtreleri

Teknik bilgi broşürü Aquanova Su filtreleri Teknik bilgi broşürü Aquanova Su filtreleri Şartname: Oventrop Aquanova su filtreleri konut tesisatında içme suyu kalitesini güvence altına almaya hizmet eder. Bunlar, değiştirilebilir filtre elemanı olan

Detaylı

Tasarımdan ürüne kalite

Tasarımdan ürüne kalite Tasarımdan ürüne kalite Tasarımdan ürüne Kalite sloganıyla 1986 yılında yola çıkan Vana, uzun yılların getirdiği satış ve pazarlama deneyiminin ardından Ankara Ostim sanayi bölgesinde ilk olarak küresel

Detaylı

S.D.E. HİDROLİK FRENLİ TİLTİNG ÇEKVALF

S.D.E. HİDROLİK FRENLİ TİLTİNG ÇEKVALF Ürün Kodu : HDC S.D.E. HİDROLİK FRENLİ TİLTİNG ÇEKVALF Hidrolik Frenli Tilting Çekvalf, silindirik bir gövde, içinde disk şeklinde bir klepe, klepeyi vana içinde tutan ve taşıyan bir mil, ağılık kolu ve

Detaylı

MODÜLER DEPO KULLANMA VE MONTAJ KLAVUZU

MODÜLER DEPO KULLANMA VE MONTAJ KLAVUZU MODÜLER DEPO KULLANMA VE MONTAJ KLAVUZU Modüler plakalı su deposu, plakaları fabrikada üretildikten sonra, modül plakaların elle taşınarak montaj mahalinde rahatlıkla monte edilebilen montajı pratik ve

Detaylı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Duyarga Çubuklarının

Detaylı

SATIŞ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014

SATIŞ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014 SATIŞ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014 İçindekiler Duyar Yangın...2 Balans Vanaları...18 Küresel Vanalar...26 Sürgülü Vanalar...34 Kelebek Vanalar...41 Aktüatörler...45 Buhar Vanaları...46 Emniyet Ventilleri...49

Detaylı

DİYAFRAMLI SU BASINÇ REGÜLATÖRÜ (DSBR)

DİYAFRAMLI SU BASINÇ REGÜLATÖRÜ (DSBR) DİYAFRAMLI SU BASINÇ REGÜLATÖRÜ (DSBR) DEĞİŞTİRİLEBİLİR KARTUŞ VE FİLTRELİ Aralık 2016 Ürün Kodu 341915 342015 342115 342215 341920 342020 342120 342220 341925 342025 342125 342225 Bağlantı Ölçüsü Ürün

Detaylı

S.D.E. İĞNE VANA. Akış yönlendiriciler, Düz kanat, helis kanat, kanallı ve delikli olmak üzere çeşitli yönlendiriciler, ihtiyaca göre kullanılır.

S.D.E. İĞNE VANA. Akış yönlendiriciler, Düz kanat, helis kanat, kanallı ve delikli olmak üzere çeşitli yönlendiriciler, ihtiyaca göre kullanılır. Ürün Kodu : NDV İĞNE VANA İğne vana, gövde, silindir, piston, akış yönlendirici, mil ve dişlilerden oluşan yüksek basınç vanasıdır. Atık sularda kullanılmaz, temiz sularda olmak şartı ile herhangi bir

Detaylı

DESBORDES DİYAFRAMLI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

DESBORDES DİYAFRAMLI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ SU KONTROL VANALARI DESBORDES DİYAFRAMLI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ Çıkış basıncı diyaframın alt yüzüne etki eder, ayarlanan değerin üzerine çıkarsa yayı sıkıştırır ve vanayı kapatır. Akış olmaması durumunda çıkış

Detaylı

PN 16 FLANŞLI KÜRESEL VANA (FAF 1200 & 1250)

PN 16 FLANŞLI KÜRESEL VANA (FAF 1200 & 1250) PN 16 FLANŞLI KÜRESEL VANA (FAF 1200 & 1250) ÖZELLİKLERİ Flanşlar ve gövde GG 25 pik dökümdür. Paslanmaz çelik kürelidir. Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir. Küre sızdırmazlık ringi, dış sızdırmazlık

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ ALINMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. PVC-U BORULARI VE EK PARÇALARI (ATIK SU) TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1.1 İmal edilecek

Detaylı

KOMPANSATÖRLER X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Y YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Z YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) BİRİM FİYAT X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50)

KOMPANSATÖRLER X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Y YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Z YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) BİRİM FİYAT X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) 1 2 KOMPANSATÖRLER 3 4 KOMPANSATÖRLER KOMPANSATÖRLER X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Y YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Z YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) BİRİM FİYAT X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Y YÖNÜNDE 150 MM (-75, +75)

Detaylı

POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI KELEBEK VANALAR

POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI KELEBEK VANALAR POMPA MAKİNA SANAYİİ TİC. LTD. ŞTİ. POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI KELEBEK VANALAR KELEBEK VANA DN 100/2800 PN 10 / 16 / 25 / 40 KELEBEK VANA POMPA MAKİNA SANAYİİ TİC. LTD. ŞTİ. AVANTAJLARI Kompakt Dizayn

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

Kelebek Vanalarda Endüstriyel Çözümler

Kelebek Vanalarda Endüstriyel Çözümler KELEBEK VanaLAR Kelebek Vanalarda Endüstriyel Çözümler Kalınlığı ve destek noktaları artırılmış tek parçalı rijit gövdesi, daha iyi kimyasal dayanım sağlayan PP klapesi ve AISI304 paslanmaz çelik mili,

Detaylı

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar TA-COMPACT-T Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Soğutma sistemleri için geri dönüş suyu sıcaklık kontrollü kontrol vanası IMI TA / Kontrol vanaları / TA-COMPACT-T

Detaylı

800 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI

800 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI 800 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI Gerçek istikrar adına yola çıkmış, bireysel başarıların kurumsal başarılara dönüşmesi inancıyla hareket eden, global seviyede bilgi ve teknoloji kullanılmasına inanan,

Detaylı

FAF 1100 FAF 1200 KÜRESEL VANA-TG-PN6 KÜRESEL VANA-TG-PN10-16 KÜRESEL VANA-TG-PN16 KÜRESEL VANA-TG-PN16 FAF. mm inç

FAF 1100 FAF 1200 KÜRESEL VANA-TG-PN6 KÜRESEL VANA-TG-PN10-16 KÜRESEL VANA-TG-PN16 KÜRESEL VANA-TG-PN16 FAF. mm inç 1000 KÜRESEL VANA-TG-PN6 1100 KÜRESEL VANA-TG-PN10-16 1100 Tam geçişlidir. Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür. Paslanmaz çelik kürelidir. Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir. Sızdırmazlık elemanı (PTFE)

Detaylı

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA UNIVERSAL GAS VALVES HUPF/HUP Serisi GAZ BASINÇ REGÜLATÖRLERİ FİLTRELİ VEYA FİLTRESİZ UYGULAMA KULLANMA KILAVUZU Karışımlı, birleşik sistemler ve endüstriyel dağıtım sistemleri dahil tüm gaz yakıcılardaki

Detaylı

ABO valve,s.r.o. Dalimilova 285/ Olomouc Czech Republic. Guvenlik Talimatı. Kurulum,İşletme Ve Bakım İçin ABO KELEBEK VANA MODEL 600,900

ABO valve,s.r.o. Dalimilova 285/ Olomouc Czech Republic. Guvenlik Talimatı. Kurulum,İşletme Ve Bakım İçin ABO KELEBEK VANA MODEL 600,900 Guvenlik Talimatı Kurulum,İşletme Ve Bakım İçin ABO KELEBEK VANA MODEL 600,900 1 1. Tüm Güvenlik Talimatları dikkatlice okunmalıdır. Aksi durumda üretici garantisi geçersiz ve yükümsüzdür. Vana montaj

Detaylı

YAKACIK VALF. DN 15 125 KÜRESEL VANALAR için MONTAJ ve KULLANMA TALİMATLARI. Hazırlayan : Z. GÖY 14.02.2011 T:\EL_KITABI\küre15-125.

YAKACIK VALF. DN 15 125 KÜRESEL VANALAR için MONTAJ ve KULLANMA TALİMATLARI. Hazırlayan : Z. GÖY 14.02.2011 T:\EL_KITABI\küre15-125. YAKACIK VALF DN 15 125 KÜRESEL VANALAR için MONTAJ ve KULLANMA TALİMATLARI Hazırlayan : Z. GÖY 14.02.2011 T:\EL_KITABI\küre15-125.doc Sayfa 1 / 9 İÇİNDEKİLER Bağlantı şekilleri Sayfa 3 Vana ve yedek parçaları

Detaylı

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) SABİT AYARLI Aralık 01 TANITIM Diyaframlı emniyet ventilleri kapalı devre ısıtma sistemlerinde oluşan basıncı tahliye ederek, önceden belirlenmiş bir değere sınırlamak

Detaylı

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır.

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır. Ürün Kodu : GV SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER Sürgülü vanalar, uzun, yassı veya oval bir gövde, içinde vanayı açıp kapayan bir klepe, klepeyi hareket ettiren mil ve somundan oluşan, genel amaçlı vanalardır.

Detaylı

VANA SANAYİ FİYAT LİSTESİ

VANA SANAYİ FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ 30/05/2013 Tasarımdan ürüne kalite Tasarımdan ürüne Kalite sloganıyla 1986 yılında yola çıkan Vana, uzun yılların getirdiği satış ve pazarlama deneyiminin ardından Ankara Ostim sanayi bölgesinde

Detaylı

1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06

1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06 1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06 Baylan BTB-6 Test Masası ev tipi sayaçların ISO 4064/3 standardına göre performans testlerini gerçekleştirmek üzere Baylan Ölçü Aletleri bünyesinde tasarlanmıştır.

Detaylı

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler Metal malzemeden üretilmifl OBO Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri, kablo ve boruların tekli veya çiftli tespit kelepçeleri yardımıyla her türlü zemine veya vidalı ayarlı kelepçeler sayesinde duvarlara

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP

IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP 40 200 Yüksek verim, Uzun ömür, Üstün kalite, DIN 2533 ve TS EN 1092-2 ve TS EN 1092-1 normlarına uygun flanşlar, IEC, VDE normlarına

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

19.03.2014 FİYAT LİSTESİ

19.03.2014 FİYAT LİSTESİ 19.03.2014 FİYAT LİSTESİ Listesi Tasarımdan ürüne Kalite sloganıyla 1986 yılında yola çıkan Vana, uzun yılların getirdiği satış ve pazarlama deneyiminin ardından Ankara Ostim sanayi bölgesinde ilk olarak

Detaylı

VANA ve ARMATÜRLERİ. www.gedikdokum.com

VANA ve ARMATÜRLERİ. www.gedikdokum.com VANA ve ARMATÜRLERİ Gedik Döküm ve Vana, bir Gedik Holding kuruluşu olarak, 1967 yılından bu yana endüstrinin ihtiyaç duyduğu orta ve yüksek basınç sınıfı vana ve armatürler üretmektedir. Genel merkezi

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Kanal sistemin içine monte Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen hava akışlarını önler.

Detaylı

TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ A.Ş

TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ A.Ş 1/8 TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ A.Ş MİLHES TÜRBİN GİRİŞ VANASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2/8 1. İşin Kapsamı, Vana Tipi ve Tanımı: İşin kapsamı; MİLHES projesi kapsamında Antalya merkezde bulunan Kepez

Detaylı

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır.

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır. Ürün Kodu : GV SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER Sürgülü vanalar, uzun, yassı veya oval bir gövde, içinde vanayı açıp kapayan bir klepe, klepeyi hareket ettiren mil ve somundan oluşan, genel amaçlı vanalardır.

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6 KURULUM KILAVUZU İçindekiler Sayfa Uyarılar 1 Talimatlar 2 Açıklamalar 3 Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4 Dübel Özellikleri 5 Dübel ve Post Montajı 6 Bariyer Montajı 7-8 Montajın Resimli Anlatımı 9-10 Bariyer

Detaylı

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır.

S.D.E. SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER. Volan, Vanayı açma, kapamaya yarayan el çarkıdır. Şapka, Vanayı T anahtar ile açma kapamaya yarayan parçadır. Ürün Kodu : GV SÜRGÜLÜ VANA GENEL BİLGİLER Sürgülü vanalar, uzun, yassı veya oval bir gövde, içinde vanayı açıp kapayan bir klepe, klepeyi hareket ettiren mil ve somundan oluşan, genel amaçlı vanalardır.

Detaylı

SU İÇİN AKILLI ÇÖZÜMLER 2016 FİYAT LİSTESİ

SU İÇİN AKILLI ÇÖZÜMLER 2016 FİYAT LİSTESİ www.armas.com.tr SU İÇİN AKILLI ÇÖZÜMLER 2016 FİYAT LİSTESİ www.armas.com.tr GENEL SATIŞ ŞARTLARI SİPARİŞ Müşteri, siparişini yazılı olarak istemeli ve ARMAŞ tan teklif/sipariş formu talep etmelidir. ARMAŞ

Detaylı

FiYAT. LiSTESi 1 TEMMUZ

FiYAT. LiSTESi 1 TEMMUZ FiYAT LiSTESi 1 TEMMUZ 2010 YÜKSELEN MİLLİ ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA Açma-Kapatma Sırasında Hareket Eden Yükselen Mil İle Vana Açıklık Durumu İzleme Otomatik Kontrol Sistemimize Vana Açılıyor / Kapanıyor

Detaylı

NEDEN İÇİNDEKİLER TİLTİNG TİP ÇEKVALFLER 05-06 NEDEN NOZUL ÇEKVALFLER? 07-09 NEDEN AÇILI SİTLİ ÇEKVALFLER? 10-11 NEDEN EKSENEL YAYLI ÇEKVALFLER?

NEDEN İÇİNDEKİLER TİLTİNG TİP ÇEKVALFLER 05-06 NEDEN NOZUL ÇEKVALFLER? 07-09 NEDEN AÇILI SİTLİ ÇEKVALFLER? 10-11 NEDEN EKSENEL YAYLI ÇEKVALFLER? www.ozkan.com.tr İÇİNDEKİLER 0 TİLTİNG TİP? 00 NOZUL? TİLTİNG TİP Kısa gövde, küçük hacim ve düşük ağırlık Çekvalfin her iki yanından uzanan miller, karşı ağırlık ve kolun çekvalfin sağ veya sol tarafına

Detaylı

KULLANIM TALIMATI. ABO Model 600 ve 900 için

KULLANIM TALIMATI. ABO Model 600 ve 900 için KULLANIM TALIMATI ABO Model 600 ve 900 için 1. Talimatlar 2. Güvenlik Talimatları 3. Vana Modelleri Hk. 4. Nakliye Ve Depolama 5. Vananın Boru Hattına Montajı 6. Basınc Kontrolü 7. Çalıştırma ve Bakım

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL PASLANMAZ BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1/5 PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL 1.1 KAPSAM Aydınlatma ünitesi, projektör, kamera, pano, anten, bayrak, flama

Detaylı

S.D.E. DEMONTAJ PARÇALARI

S.D.E. DEMONTAJ PARÇALARI DEMONTAJ PARÇALARI Boru hatları ağır ve sabittir. Bir vana ya da benzeri bir donanımın montaj veya demontajı için, yerlerinden hareket ettirilemezler. Bu nedenle sökme takma parçası (demontaj parçası)

Detaylı

CRYOGENIC (KRIYOJENIK) VANA

CRYOGENIC (KRIYOJENIK) VANA MANAGEMENT SERVICE 0036 W 0 / TRD 100 CRYOGENIC (KRIYOJENIK) VANA S T E Kriyojenik Vana Uygulama örnekleri : Kriyojenik Vana Teknik özellikler: Soket kaynaklı Çalışma Sıcaklığı: -196 C, +200 C Çalışma

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Ayarlanabilir durdurucu Ağır iş uygulamalarına yönelik Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen

Detaylı

"İLLER BANKASI A.Ş. BİRİM FİYAT TARİFLERİ"

İLLER BANKASI A.Ş. BİRİM FİYAT TARİFLERİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2012 AÇIKLAMALAR : 1- Birim fiyat cetvelindeki birim fiyatların oluşturulmasında kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil

Detaylı

DİŞLİ KUTULU SALYANGOZ POMPALAR DKSP

DİŞLİ KUTULU SALYANGOZ POMPALAR DKSP DİŞLİ KUTULU SALYANGOZ POMPALAR DKSP 65 125 Yüksek verim, Uzun ömür, Üstün kalite, DIN 24255 normunda, DIN 2533 normuna uygun flanşlar, Traktör kuyruk mili ile tahrik, Mekanik salmastra uygulanabilirlik,

Detaylı

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1)

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) Teknik föy Fark basınç tahliye kontrolörü (,25,40) AFPA / VFG 2() Açıklama Kontrolör bir kontrol vanasına, bir kontrol diyaframlı aktüatöre ve fark basınç ayarı için yaya sahiptir. Ayrıca iki vana versiyonu

Detaylı

Basınç Düşürücü Vanalar

Basınç Düşürücü Vanalar Basınç Düşürücü Vana Tipleri : Buhar, gazlar ve sıvılar son kullanım noktalarına genellikle yüksek basınçlarda iletilirler. Bu noktalarda, bir basınç düşürücü vana, emniyet ve verimlilik açısından ve uygulamanın

Detaylı

S.D.E. DEMONTAJ PARÇALARI

S.D.E. DEMONTAJ PARÇALARI DEMONTAJ PARÇALARI Boru hatları ağır ve sabittir. Bir vana ya da benzeri bir donanımın montaj veya demontajı için, yerlerinden hareket ettirilemezler. Bu nedenle sökme takma parçası (demontaj parçası)

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

VALFTEK. Kelebek Vanalar. Tip: W14 DN40 400 PN10/16, ANSI 150 (A) Tip: W14 DN450 600 PN10/16,ANSI 150 (B) Tip:W14 DN700 1000 PN10/16,ANSI 150 (C)

VALFTEK. Kelebek Vanalar. Tip: W14 DN40 400 PN10/16, ANSI 150 (A) Tip: W14 DN450 600 PN10/16,ANSI 150 (B) Tip:W14 DN700 1000 PN10/16,ANSI 150 (C) Wafer Kelebek Vana Tip: W14 DN40 400 PN10/16, ANSI 150 (A) Tip: W14 DN450 600 PN10/16,ANSI 150 (B) Tip:W14 DN700 1000 PN10/16,ANSI 150 (C) Wafer Kelebek Vana (A) DN A B C D E H I SW Üst FlanĢ (2) Ağırlık

Detaylı

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası

Bobin Gövdesi. Flanşı Tork Ayar Vidası. Balata. Dişli. Montaj Vidası Kompakt bir yapıya sahip olan serisi frenler kontrollü veya kontrolsüz elektrik kesilmelerinde devreye giren kolay montajlı sistemlerdir. Vinç ve otomasyon sistemlerinde, asansörlerde, tekstil, tarım,

Detaylı

PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ KELEBEK VANALARI PN6 & PN40 / ANSI 150 & ANSI 300

PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ KELEBEK VANALARI PN6 & PN40 / ANSI 150 & ANSI 300 PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ KELEBEK VANALARI PN6 & PN40 / ANSI 150 & ANSI 300 ecoflo-bt serisi pnömatik ve motorlu kelebek vanalar, DN50 (2 ) ile DN2000 (80 ) arası çaplarda sıvılar ve gazların akış kontrolü

Detaylı

Gaz ve hava filtresi. GF/1: Rp 1/2 - Rp 2 GF/3: DN 40 GF/4: DN 50 - DN 100 GF: DN 125 - DN 200

Gaz ve hava filtresi. GF/1: Rp 1/2 - Rp 2 GF/3: DN 40 GF/4: DN 50 - DN 100 GF: DN 125 - DN 200 Gaz ve hava filtresi GF/1: / - GF/: DN GF/: DN - DN 0 GF: DN 1 - DN 0 11.0 Printed in Germany Edition 0.1 Nr. 0 1 Teknik Gaz iç hatları için filtre, DIN ya göre yüksek toz haznesi kapasitesi ile. GF/1:

Detaylı

Enti Mühendislik Galvanizli Çelik Poligon Direkler için Temel Hazırlama ve Montaj Talimatı 1 / 7

Enti Mühendislik Galvanizli Çelik Poligon Direkler için Temel Hazırlama ve Montaj Talimatı 1 / 7 Enti Mühendislik Galvanizli Çelik Poligon Direkler için Temel Hazırlama ve Montaj Talimatı 1 / 7 GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON DİREKLER İÇİN TEMEL HAZIRLAMA VE MONTAJ TALİMATI 1- AMAÇ Galvanizli çelik poligon

Detaylı

Küresel Vanalarda Küresel Kalite!

Küresel Vanalarda Küresel Kalite! Küresel VanaLAR Küresel Vanalarda Küresel Kalite! CaCO3 (Kalsit) ilavesiz saf hammaddeden üretilmiş, güneş ışınlarına karşı UV koruyucu toz ilaveli, U-PVC, C-PVC, ŞEFFAF-PVC, PP-H VE PVDF malzeme seçeneklerinde,

Detaylı

Regutec F. Geri dönüş vanaları Radyatör geri dönüş vanası

Regutec F. Geri dönüş vanaları Radyatör geri dönüş vanası Regutec F Geri dönüş vanaları Radyatör geri dönüş vanası IMI HEIMEIER / Termostatik kafalar ve Radyatör vanaları / Regutec F Regutec F Regutec, ısıtma ve havalandırma sistemlerinde kullanılan geri dönüş

Detaylı

UALITY MANAGEMENT SYSTEM

UALITY MANAGEMENT SYSTEM QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Arsen KOMPANSATÖRLER EKSENEL KOMPANSATÖRLER DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖRLER KARDAN MAFSALLI KOMPANSATÖRLER DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ LASTİK KOMPANSATÖRLER ISO 9001:2008 REGISTERED

Detaylı

YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI. exit

YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI. exit YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI YATAY SANTRİFÜJ POMPALARA KAİDE YAPIMI * Her pompa için ayrı bir BETON kaide düşünülmelidir. * Kaide konulacak yerin ve pompanın su terazisi ile

Detaylı

su kadar güçlü YAYLI ÇEKVALF * Tüm hakları Özkan Makina'da saklıdır. Kopyalamanız durumda yasal yollara başvurulucaktır.

su kadar güçlü YAYLI ÇEKVALF * Tüm hakları Özkan Makina'da saklıdır. Kopyalamanız durumda yasal yollara başvurulucaktır. su kadar güçlü YAYLI ÇEKVALF İÇERİK 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Verimli Kullanım için İpuçları 2. MONTAJ KILAVUZU & DEVREYE ALMA TALİMATLARI 2.1 Montaj Yeri 2.2 Montaj Pozisyonu 2.3 Vana Etrafındaki Ekipmanlar

Detaylı

HIZLI KATLANIR PVC KAPI

HIZLI KATLANIR PVC KAPI HIZLI KATLANIR PVC KAPI MARKASI : 1-MODEL Katlanır Tip 2- TEKNIK ÖZELLİKLER Kanatlı ve sürgülü kapılara kıyasla ölü alan kaybı yoktur. Yaklaşık 60-70 km/h rüzgara dayanıklıdır. ( Ortam şartlarına göre

Detaylı

Fark basınç tahliye kontrolörü AVPA (PN16 ve PN25)

Fark basınç tahliye kontrolörü AVPA (PN16 ve PN25) Açıklama AVPA, başlıca bölgesel-merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan bir otomatik fark basınç tahliye kontrolörüdür. Kontrolör normalde kapalıdır ve artan fark basınç karşısında açılır. Kontrolör bir

Detaylı

SKV 3400 Seviye Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SKV 3400 Seviye Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SKV 3400 Seviye Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SKV 3400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. SKA 3200 Oransal Seviye Kontrol Vanası

Detaylı

NEDEN TİLTİNG TİP ÇEKVAFLER. Kısa gövde, küçük hacim ve düșük ağırlık.

NEDEN TİLTİNG TİP ÇEKVAFLER. Kısa gövde, küçük hacim ve düșük ağırlık. ÇEKVALFLER Tüm hakları Özkan Makina da saklıdır. Sürekli iyileștirme ve geliștirme programlarımız nedeniyle, temin edilen ürünler bu katalogta gösterilen ürünlerden farklı özellikler tașıyabilir. HAWLE

Detaylı

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler Yeni nesil ProAir 210 Serisi Proval pnömatik aktüatörler kremayer dişli tip tasarıma sahip olup çift ve tek etkili tipte üretilmektedir. Yeni nesil aktüatörler mil

Detaylı

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) (PN 16,25,40)

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) (PN 16,25,40) Teknik föy Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) (PN 16,25,40) Açıklama ve artan fark basınç karşısında açılır. Kontrolör bir kontrol vanasına, bir kontrol diyaframlı aktüatöre ve

Detaylı

SERBEST ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

SERBEST ŞAMANDIRALI KONDENSTOP 10.015 www.ayvaz.com Bu tip kondenstopların içinde -adından da anlaşılacağı üzere- herhangi bir kaldıraç yoktur. Hareket eden tek parça şamandıradır. Bu kondenstopta kullanılan şamandıra; yüksek kaliteli,

Detaylı

ÖZEL KÜRESEL VALFLER

ÖZEL KÜRESEL VALFLER ÖZEL KÜRESEL VALFLER - 50 C - 196 C MECA-INOX KÜRESEL VALFLERİ NERELERDE KULLANILIR? Semi Treyler ve Kamyon üstü taşıma tanklarında Hava ayrıştırma üniteleri Dolum istasyonları ve pompalama sistemlerinde

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü KAMPÜSLERİ ALTYAPI İNŞAATI Sayfa 1 1 03.205/01 Motor kumandalı monoray vinç (10 metre açıklıkta), 1 Ton kaldırma kapasiteli 2 09.001 Kuyu inkişafı (Geliştirilmesi) - + - + - - - 3 09.002/2

Detaylı

YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA...

YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA... YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA... İçindekiler Duyar Yangın...2 Victaulic Yangın...10 Balans Vanaları...18 Küresel Vanalar...22 Sürgülü Vanalar...29 Kelebek Vanalar...35 Aktüatörler...39 Buhar Vanaları...40

Detaylı

RTL. Yerden ısıtma kontrol sistemleri Geri dönüş sıcaklık sınırlayıcısı

RTL. Yerden ısıtma kontrol sistemleri Geri dönüş sıcaklık sınırlayıcısı RTL Yerden ısıtma kontrol sistemleri Geri dönüş sıcaklık sınırlayıcısı IMI HEIMEIER / Yerden ısıtma kontrolü / RTL RTL Geri dönüş sıcaklık sınırlayıcısı RTL, radyatör sistemlerinde geri dönüş sıcaklığının

Detaylı

S.D.E. VANTUZLAR. Ürün Kodu: AVD, Çift silindirli Vantuz. Ürün Kodu: AVSW, Kompakt tip Pis Su Vantuzu. Ürün Kodu: AVC, Kompakt tip Vantuz

S.D.E. VANTUZLAR. Ürün Kodu: AVD, Çift silindirli Vantuz. Ürün Kodu: AVSW, Kompakt tip Pis Su Vantuzu. Ürün Kodu: AVC, Kompakt tip Vantuz Ürün Kodu: AV VANTUZLAR Ürün Kodu: AVD, Çift silindirli Vantuz Ürün Kodu: AVSW, Kompakt tip Pis Su Vantuzu Ürün Kodu: AVC, Kompakt tip Vantuz Bir pompa veya bir kaynaktan, boş boru hattına su gönderildiğinde,

Detaylı

SICAK AKIŞKAN (Kızgın Yağ, Kaynar Su) POMPALARI SAP

SICAK AKIŞKAN (Kızgın Yağ, Kaynar Su) POMPALARI SAP SICAK AKIŞKAN (Kızgın Yağ, Kaynar Su) POMPALARI SAP 32 250 Yüksek verim, Uzun ömür, Üstün kalite, DIN 24255 normunda (TS EN 733 standardında) salyangoz gövde, DIN 2533 normuna (TS EN 1092-2 ve TS EN 1092-1)

Detaylı

PEFLEX LEVHA. Uygulama

PEFLEX LEVHA. Uygulama PEFLEX LEVHA Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip

Detaylı

MART. www.fafvana.com.tr

MART. www.fafvana.com.tr 21 www.fafvana.com.tr SATIŞ KOŞULLARI Fiyat listesinde belirtilen fiyatlar 21 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. Vana fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

HİDROLİK KONTROL VANALARI

HİDROLİK KONTROL VANALARI HİDROLİK KONTROL VANALARI 100 Serisi Diyaframlı Hidrolik Kontrol Vanaları Çap Aralığı : ¾ - 24 Basınç Sınıfı : PN16 - PN25 Bağlantı : Flanşlı, Dişli, Victaulic Materyal : Sfero Döküm, Pik Döküm, Bronz

Detaylı

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj sistemi, arabalı palanga sistemi ve tahditleri, çelik

Detaylı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Montaj...

Detaylı