SOĞUTMA GRUPLARI SÜPERVĐZYON DOSYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOĞUTMA GRUPLARI SÜPERVĐZYON DOSYASI"

Transkript

1 SOĞUTMA GRUPLARI SÜPERVĐZYON DOSYASI SATIŞ SONRASI HĐZMETLER DEPARTMANI 1

2 HAVA ve SU SOĞUTMALI KONDENSERLĐ SU SOĞUTMA GRUPLARI EVAPORATÖR ve KONDENSER Su Giriş/Çıkış Hattı Detayı. 3 x 1.5 Kablo (Panoya) 4 ÇIKIŞ GĐRĐŞ Evaporatör ( ~ Kondenser ) Birden fazla Kondenser- Evaporator baglantı detayı (1) Filitre (Pislik Tutucu). Mesh genisligi maksimum 0.5 mm. (2) Evaporatör (~ Kondenser) Pompası. (3) Giriş/Çıkış kesme vanaları. (4) Giriş/Çıkış su sıcaklık termometreleri. (5) Su çıkış hattına yarısı kesilmiş 1 çapında manşona monte edilmiş Flow-Switch (Su akış anahtarı). (6) Titreşim önleyici kompansatörler. (7) Evaporatör (~Kondenser) su giriş/çıkış basınç düşümünü okumak için monte edilen manometrelere ait hat kesme vanaları. ( 1/2 ) (8) Manometre (Max. değeri tesisat çalışma basıncına yakın olacak). (9) Giriş/Çıkış su bypass hattı(çekilen boru tesisatının en az yarı kesiti kadar olmalıdır) 6 nolu vana kapalıyken 9 nolu vana açık konumda tesisat yıkanıp flushing yapılmalı daha sonra 9 nolu vana kapatılıp kolu sökülmelidir, bu vananın uzun hat olan yerlerde kullanımı tavsiye edilir. (10)Balans(Regülasyon) Vanası vasıtası ile suyun debisinin sabit kalması sağlanacaktır. Özellikle birden fazla soğutma grubu ve sekonder pompalama hatları varsa tavsiye edilir. (11)Kapalı genleşme / büzüşme tankı. *Notlar : 1)Ek bilgi için lütfen bizi arayınız. 2

3 2)Su soğutmalı kondenserli cihazlarda bu şema kondenser giriş/çıkış hattı için de geçerlidir. ŞANTĐYEDE YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR 1- Chiller pompası chillere su basacak şekilde monte edilmeli ve bu tesisat üzerine 1 adet flow switch montajı yapılmalı ve flow switchin montajının yapıldığı yerden cihazın elektrik panosuna 3 x 1.5 mm2 kablo çekilmelidir. 2- Chiller giriş çıkış borusu flexible bağlantılı olmalıdır. 3- Cihaz yerden 15 cm yükseklikde düz bir zemine, cihaz ile birlikte verilen izalotörler kullanılarak monte edilmelidir. (izolatör kullanılmayan cihazlarda titreşimden dolayı oluşabilecek gaz kaçakları garanti harici değerlendirilecektir) 4- Chiller su giriş ve çıkış borularının arasına yukarıdaki şekilde olduğu gibi ½ veya ¾ boru çekilmelidir.çekilen bu borunun tam ortasına KPa cinsinden bir adet manometre montajı yapılmalıdır. Manometre maksimum skalası tesisatın maksimum basıncından bir miktar daha yüksek olmalıdır. Cihazda birden fazla evaporatör / kondenser varsa bu detay hepsi için ayrı ayrı yapılmalıdır. (Birden fazla Kondenser- Evaporator baglantı detayı kesikli çizgili olan kısım ) 5- Chiller giriş ve çıkış borularının üzerine boru cinsinden 1 er adet termometre montajı yapılmalıdır. 6- Chiller giriş, çıkışına ve tesisatta gerekli olan yerlere havalık (otomatik hava pürjorü) monte edilmelidir. 7- Reglaj / akümülasyon tankı gerekiyorsa, monte edilmelidir. (özellikle proses uygulamalarında) Tesisatta olması gereken minimum su miktarı : P (kw) 1 Q = 35,83 X X ---- T ( C) N Q (lt) P (kw) T ( C) N = Minimum su miktarı = Cihaz Kapasitesi = Su sıcaklık farkı = Kompresör sayısı 8- Tesisatta kapalı büzülme tankı varsa tesisata otomatik su besleme hattı çekilmelidir. Tank pompanın emiş hattına takılmalıdır. 9- Tesisata su basılarak su sirkülasyonun yapılması, pislik tutucuların temizlenmesi ve tesisatta bulunan havanın alınması cihaz işletmeye alınmadan firmanızca yapılarak cihaz ilk işletmeye almaya hazır hale getirilmelidir. 3

4 10-Pompa kilitlemesi için chiller pompa yardımcı kontaktöründen NO olan boşlarından,kontaktör çektiğinde sinyal vermesi için 3*1,5 mm2 kablo çekilip chiller elektrik kontrol panosu girişine bırakılmalıdır. CĐHAZ ETRAFINDA BIRAKILMASI GEREKEN BOŞLUKLAR HAVA SOĞUTMALI B A C D D B Resim1 Resim2 E F Resim3 Resim4 Resim1 : Cihaz yerleştirilirken cihazın çevresinde bulunması gereken servis ve hava sirkülasyonu boşlukları. Resim2 : Cihazın her iki kondenser emiş tarafında cihazla aynı yükseklikte bir engel olması durumunda bulunması gereken servis ve hava sirkülasyonu boşlukları. Resim3 : Đki cihazın yanyana monte edilmesi durumunda iki cihaz arası bulunması gereken servis ve hava sirkülasyonu boşlukları. Resim4 : Cihazın kondenser emiş tarafında cihazdan daha yüksek bir engel bulunması durumunda bulunması gereken servis ve hava sirkülasyonu boşlukları. Cihaz bazında minimum servis ve hava sirkülasyonu boşlukları aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır. A B C D E F M4AC 950 mm 900 mm 950 mm 1800 mm 2000 mm 1800 mm McSmart, 1000 mm 1000 mm 1000 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm ALZ, AG 1000 mm 1000 mm 1000 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm ALR 1500 mm 1800 mm 3500 mm 2500 mm 3000 mm 3000 mm ENERGYPLUS 1500 mm 1800 mm 3500 mm 2500 mm 3600 mm 3000 mm 4

5 AWS 1500 mm 1800 mm 2000 mm 3000 mm 3600 mm 3000 mm ALS, MCPOWER 1500 mm 1800 mm 3500 mm 2500 mm 3600 mm 3000 mm MHZ,MHR 1000 mm 1000 mm 1000 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm MHP 1500 mm 1800 mm 3500 mm 2500 mm 3000 mm 3000 mm McEnergy 1500 mm 1800 mm 3500 mm 2500 mm 3600 mm 3000 mm CĐHAZ ETRAFINDA BIRAKILMASI GEREKEN BOŞLUKLAR PROXIMUS CHILLER GRUPLARI Cihaz yerleşimi esnasında aşağıda belirtilen minimum mesafelere riayet edilmelidir. 5

6 GAZ DEVRESĐ EMNĐYET VANALARI Su soğutmalı ve kapalı hacme montajı yapılan tüm cihazların kondenser ve evaparatör üzerindeki emniyet vanaları (gaz devresindeki) galvaniz boru tesisatı ile mutlaka dış atmosfere boşaltacak şekilde bağlanmalıdır. Galvaniz boruların emniyet vanası bağlantısı mutlaka esnek bağlantı ile yapılmalı tesisatın yükü vanaya verilmemelidir. Emniyet vanasının boruya bağlantısı sonrasındaki ilk yükselti altına temizlik ve biriken sıvıları boşaltmak amaçlı su kapanı ve vana konulmalıdır. Dış atmosferdeki borunun ucu su pislik v.s almayacak şekilde yere dönük yapılmalıdır. Çekilecek borunun boyutlandırılması mesafeye bağlı olup hesabı Türk standartlarında (TS EN ) belirtildiği şekilde yapılmalıdır. Birden fazla emniyet vanasının birlikte bağlanması halinde uygun boyutlandırma hesabı yapılmalıdır. Vana tahliyelerinin dışarıya bağlantısı yapılmadan cihazın çalıştırılması ĐNSAN HAYATI açısından TEHLĐKELĐDĐR. 6

7 SES PROBLEMLERĐ Chiller gruplarının konulacağı yer seçilirken, yeterli servis boşlukları ve hava sirkülasyonu kriterlerinin yanında, ses kriteri yönünden de çevresel şartlar incelenerek yerleşim alanları ve yaşam mahallerine yakın olan uygulamalarda, cihazlar seçim çıktısındaki ses basınç (desibel) değerlerini geçmeseler dahi çevredeki yaşam alanlarından muhtemel ses şikayetleri gelebileceği öngörülmeli ve buna uygun önlemler alınmalıdır. Cihazların katalog değerindeki ses seviyeleri, serbest alan şartlarında ISO 3744 kriterlerine göre ölçülmüştür, cihazların yerleştirildiği alan yakınlarında yankı yapabilecek duvar, bina vb yüzeyler varsa, buna bağlı ses seviyelerinde de yükselmeler olabileceği öngörülerek ses konusunda profesyonel hizmet veren kurum ve kuruluslardan destek alınmasını öneririz. 7

8 EVAP. KONDENSER BASINÇ DÜŞÜMÜ HESABI (DELTA P) Özellikle ilk devreye almalarda su debisi giriş çıkış farkının kontrolü hayati önem arzetmektedir PRATĐK BASINÇ DÜŞÜMÜ HESAP YÖNTEMĐ Kondanser evaporator basınç düşüm eğrileri vasıtasıyla ve aşağıdaki formül yardımı ile debiye göre hesaplanabilir. Örnek: Evaporatör giriş/çıkış : 12/7 C Cihaz Modeli : ALS D SE ST Evaporator basınç düşümü :Kpa? ALS D SE ST nominal soğutma kapasitesi : 584 kw (Bak IOM) 1 Kw=860 kcal/kg Q= 584 x 860 = kcal/h Suyun Özgül Isısı= 1 kcal/kg C Öncelikle litre /saniye olarak evaporatörde dolaşması gereken su miktarı bulunur Q=m.c.(tgiriş tçıkış) M= / 5 = kg/h = 27,9 l/h Aşağıdaki basınç düşümü tablosundan maksimum basınç düşümü 55 kpa olarak bulunur 8

9 TESĐSAT MINIMUM SU MĐKTARI Tesisatta dolaşması gereken minimum su miktarı aşağıdaki formül ile hesap edilmelidir. Tesisattaki su miktarı az olması kompresörlerin sık devreye girmesine sebep olacak ve arıza yapma ihtimalini arttıracaktır.đstenen su sıcaklığında aşırı dalgalanmalar meydana gelecektir. Tesisat hacminin yetersiz olduğu hallerde gerekli hacmi sağlayacak su tankı yapılmalıdır. Q (lt) P (kw) T ( C) N = Minimum su miktarı = Cihaz Kapasitesi = Su sıcaklık farkı = Kompresör sayısı FLOW SWITCH MONTAJI Flow switch evaporatör soğuk su çıkış hattı üzerine evaporatöre yakın bir mesafeye monte edilmeli ve 3 X 1,5 mm² TTR kumanda kablosu bağlanarak soğutma grubu kontrol paneline kadar çekilmelidir. Flow switchlerin yatay hat üzerine monte edilmeleri tavsiye edilmektedir. Mecburiyet durumunda dikey hatta akışın yukarıya doğru olması şartı ile monte edilebilir. Akışın aşağıya doğru olduğu dikey hatlarda asla kullanılmamalıdır. Flow swtichler düz hat üzerinde ve kendisinden önceki en yakın fitingsten (dirsek, vana, filtre vs.) en az 5 boru çapı mesafede akış yönünde ileri monte edilmelidir. Vana pislik tutucu vb. gibi elemanlarla bitişik monte edilmemelidir. Flow switch küçük çaplı borularda 1 çıkışlı redüksiyon Te üzerine monte edilmeli büyük çaplı borularda 1 kısa manşon kullanılmalıdır. Manşon kaynatılırken iç kısımda kaynak çapağı oluşmamasına dikkat edilmeli veya 1 ¼ - 1 redüksiyon manşon kaynatılıp monte edilmelidir. Boru çapına uygun flow switch yaprağı kullanılmalı veya 1 ila 6 arasındaki borular için işaretlenmiş yerlerden kesilerek uygun uzunlukta yaprak arkasına diğer yapraklarda takviye edilerek monte edilmelidir. Flow switch montajı yapıldıktan sonra yaprağın çalışırlılığı kontrol edilmelidir. Yaprak gerek uzunluğunun uygun olmaması gerekse manşon iç kısmındaki çapaklardan dolayı takılabilir ve çok önemli fonksiyonu olan bu emniyet elemenının yanlış montajı yüzünden soğutma grubuna büyük zararlar verebilir.yaprak boru dibinden en az 5mm yukarıda monte edilmelidir. Flow swıtch in cihaz debisine göre ayarlanarak kesme ve devreye girme testleri yapılmalıdır 9

10 3 den 6 e kadar borularda b=29 mm genisliginde yaprak kullanınız. SU KALiTESĐ : Sistemi çalıştırmadan önce flashing yapıp temizleyiniz. Pislik, tortu, kum, korozyon artığı gibi malzemelerevaporator ve kondenserde toplanıp cihazın verimini düşürüp enerji sarfiyatını arttıracaktır. Tıkanmalara sebep olup lokal su akışına engel olarak evaporator donma arızaları sonucu boru delinmeleri oluşabilir. Lokal su akışı kesilmeleri flow switch, donma koruyucu termostadlar ve alçak basınç presostadları tarafından hissedilemez. Korozyon, erozyon, tortulaşma,kireçlenme, jel oluşumu gibi evaporator ve kondensere zarar verecek oluşumları engellemek için sisteme doldurulacak su mutlaka aşağıdaki degerleri sağlayacak sekilde şartlandırılmalıdır. Su kalitesi aylık olarak test edilerek izlenmelidir. Su kalitesinden kaynaklı hasarlar kullanıcı sorumluluğunda olup GARANTĐ HARĐCĐ değerlendirilecektir. 10

11 SOĞUK DIŞ HAVA (KIŞ ÇALIŞMASI) ŞARTLARINDA CĐHAZIN ÇALIŞTIRILMASI ĐSTENĐYORSA Hava soğutmalı cihazlar minimum dış hava çalışma sıcaklığının altında çalıştırılacak ise kış kiti ile donatılması gerekmektedir.(bakınız ekli tablo 1-1) Su soğutmalı cihazlar için kuleden gelen su minimum kondenser giriş suyu sıcaklığının altında ise (Bakınız ekli tablo 1-1) kondenser giriş suyu sıcaklığının limit değer altına düşmesini engellemek için üç yollu motorlu vana ve vanayı kontrol edecek kontrol cihazı ile donatılmalıdır. Đlgili limit değerleri için cihazınızın ürün kataloglarına bakınız. HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMALI CĐHAZ TĐPĐ STANDART GRUP MĐN. DIŞ HAVA SIÇAKLIĞI CĐHAZ TĐPĐ STANDART GRUP MĐN. KONDANSER GĐRĐŞ SUYU SIÇAKLIĞI MCSMART + 10 ºC WHZ + 20 ºC MCENERGY + 10 ºC ECOPLUS + 20 ºC ENERGYPLUS + 10 ºC WHS + 20 ºC ALS + 10 ºC PFS + 20 ºC MCPOWER + 10 ºC PROXIMUS + 20 ºC Tablo

12 CĐHAZIN KIŞ DÖNEMĐ MUHAFAZASI Firmanızda bulunan Mcquay marka chiller soğutma grubunun / gruplarının sezon sonu kapanış kontrolleri yapılarak kapatılması, kışın çalışacak soğutma gruplarında ise sezon geçiş bakımlarının yapılması gerekmektedir. Cihazlar kışın kapalı duracaksa, evaporatöre bölge iklim şartları doğrultusunda donma önleyici sıvı koyularak kapanış işlemlerinin yapılması, cihazlar kışın çalışacaksa, tüm tesisata bölge iklim şartları doğrultusunda belli oranda donma önleyici sıvı koyularak kapanış işlemlerinin yapılması cihazlarınızı donmaya karşı koruyacaktır. Kış boyunca periyodik olarak donma önleyici sıvı ölçümü yapmayı ihmal etmeyiniz. Cihaza test amaçlı dahi su verilmesi halinde yukarıdaki tedbirlerin alınması gereklidir. Evaporatörün boşaltılma işlemi donmayı önlemek için doğru bir çözüm değildir. Sisteme donma önleyici sıvı koyulması ve periyodik kontrolleri müşterinin sorumluluğunda olup, evaporatör devresinde donmadan kaynaklanan tüm hasarlar garanti dışıdır. Sisteme eklenecek donma önleyici sıvı, muhakkak merkezi soğutma sistemlerinde kullanılabilecek özelliklere sahip, korozyon yapmayacak evsafta ve uygun konsantrasyonda olmalıdır. DONMA ÖNLEYĐCĐ SIVI KULLANIMI HAKKINDA Aşağıdaki durumlarda donma önleyici sıvı kullanılması zaruridir. a-) Düşük sıcaklıklı soğutma grubu çıkış suyu uygulamalarında.(+5 C nin altı) b-) Cihazın soğuk ortam şartlarında çalıştırılması halinde (Kış çalışması). Bu şartta çalıştırılması halinde cihazın kış çalışma kiti ile de donatılmış olması gerekmektedir. c-) Isı pompalı cihaz uygulamalarında. Seçilecek minimum Dış hava sıcaklığı (grafik) =Dış hava proje sıcaklığı (kış) - 8 K olmalıdır Donma önleyici sıvı kullanımı örnek: Đstanbul için Dış hava proje sıcaklığı (kış)= - 3 C dir. Bu durumda Dış hava sıcaklığı (grafik) = -3-8 = -11C olarak hesaplanır. Ekteki eğrisiden % 24 donma önleyici sıvı konsantrasyonu tespit edilir. 12

13 Not: Konsantrasyon ayarı yapılırken, muhakkak tercih edilen donma önleyici sıvı markasının eğrisine göre seçim yapılmalıdır. ELEKTRĐKSEL BĐLGĐLER TEKNĐK TERĐM AÇIKLAMALARI Cihaza çekilecek kablo kesidi, termik manyetik şalter ve trafo seçimi için gerekli elektriksel bilgilere cihaz secim çıktılarından ulaşabilirsiniz. Bazı elektriksel bilgilerin anlamları aşağıda verilmiştir. Nominal current : Cihazın dizayn şartlarında çalışması halinde çekeceği akım. Maxımum current : Cihazın limit çalışma şartlarında çalıştırıldığı anda çekeceği akım. Max. Unit Inrush current; En büyük kapasiteli kompresör kalkış akımı + diğer tüm komp. Ve fanların nominal çalışma akımı Max. Unit current for wires sizing; Cihaz kablo kesit tayini için alınması gereken referans akım değeri Termik manyetik şalter Cihaz güç beslemesi termik manyetik şalter üzerinden yapılır.(bkz.termik manyetik şalter ayarı) 13

14 CĐHAZLARA HARĐCĐ INPUT/OUTPUT BAĞLANMASI: Tüm bağlantılar için muhakkak mütahit tarafından temin edilecek harici röle kullanılmalıdır. Emniyet amaclı ekipmanlar her cihaz için ayrı ayrı olmalı ve kontrol devreleri elektriksel olarak birbirinden izole olmalıdır. (flow switch, pompa kitleme vb) ( DETAYLI BILGI ĐÇĐN SERVĐSĐNĐZ ĐLE ĐRTĐBATA GEÇĐNĐZ.) Pompa Kitleme: Emniyet amaçlı bu bağlantının evaporator pompaları ve kondenser pompaları (su soğutmalı cihazlar) için yapılması zorunludur. Pompanın yardımcı kontağından pompa kitleme rölesinin bobin gerilimine uygun besleme voltajı dolaştırılarak röle bobini tahrik edilmelidir. Rölenin diğer boş kontaklarının yetkisiz kişilerce kullanılmasının engellenebilmesi için röle kesinlikle chiller panosu içine takılmalıdır. Otomasyon üzerinden yapılan pompa kitlemeleri kesinlikle kabul edilmeyecek olup röle ile mekanik kitleme yapılmalıdır. Sistemde yedek pompa varsa, bu pompa kontaktörünün de yardımcı kontağından paralel enerji alarak rölenin bobini beslenmelidir. OPSĐYONEL OLARAK KULLANILACAK FONKSIYONLAR Evaporator Pompa Kontrolu Her cihaz kendi EVAPORATÖR pompasını çalıştırmak üzere kendi çalıştır sinyalini üretmekte olup bu sinyal pompa kontrol panosuna kuru kontak verebilmektedir. Bu fonksiyon için soğutma grubu panosu ile pompa kontaktörü kontrol panosu arasına 2x1.5 mm2 TTR kablo çekilmeli ve pompa kontaktörü bobininin gücünü taşıyabilecek bir adet röle takılmalıdır Kondenser Pompa Kontrolu Her cihaz kendi KONDENSER pompasını çalıştırmak üzere kendi çalıştır sinyalini üretmekte olup bu sinyal pompa kontrol panosuna kuru kontak verebilmektedir. Bu fonksiyon için soğutma grubu panosu ile pompa kontaktörü kontrol panosu arasına 2x1.5 mm2 TTR kablo çekilmeli ve pompa kontaktörü bobininin gücünü taşıyabilecek bir adet röle takılmalıdır Soğutma Kulesi Fan Kontrolu: Bu fanların baglanabilmesi için kule fanları kontrol kontaktör panosu ile sogutma grubu kontrol panosu arasına her fan için 2x1.5 mm2 TTR kablo çekilmeli ve kontaktör bobininin gücünü taşıyabilecek birer adet röle takılmalıdır. (Cihazınızın kaç fanı kontrol edebildiğini sorunuz) Uzaktan Çalıştırıp Durdurma (Remote On Off) Alarm-Arıza Çıkışı BMS Bağlantısı Cihaz Durum Bilgisi 14

15 PRIMER-SEKONDER DEVRE TESĐSAT UYGULAMALARI Bir veya birden fazla soğutma grubunun primer sekonder devreli tesisatta,asagıdaki durumlardan birinin kontrolu altında çalıştırılmak istenmesi halinde, MANUEL REMOTE ON-OFF(Uzaktan açma kapama ile) BMS (Bina otomasyonundan) SEQUENCE KONTROL (Sıralı kontrol cihazı MCS-CSC II) sitemin ısıl ve su debileri açısından dengeli çalışması için aşağıdaki akış şemasının uygulanması gerekmektedir. Primer devre ortak gidiş hattı (tek hat) ve Sekonder devre ortak donüş hattı (tek hat) gidiş dönüş boruları arasına yerleştirilecek olan çift yönlü çalışacak olan bypass hattı tekniğine uygun olarak hesaplanmalı ve yerleştirilmelidir. Primer ve sekonder devre birbirinden bağımsız olarak kendi ihtiyacı olan debiyi döndürebilmelidir. Baypass hattının yeri, dizaynı ve tesisata bağlantısı çok önemli olup gereksiz bypass ve/veya tesisata soğumamış su kaçagı olmayacak şekilde konumlandırılmalıdır. By pass hattı yerine uygun dizayn edilmiş denge kabı da kullanılabilir ancak kabın hacim ve iç yapısının uygun dizayn edilmesi gerekir. Her soğutma grubunun eveporatör ve kondenser pompası bağımsız ve yalnız kendisine basmalıdır.pompa çıkışlarında check-valf bulunmalıdır. Paralel Calışan Sabit Debili BağımsızPrimer Pompalı ve Değişken debili Sekonder Pompalı tesisat şeması SIRALI KONTROL (SEQUENCE) veya CHILLER OTOMASYONU: Her cihaz kendi evaporator ve kondenser pompalarını çalıştırmak üzere kendi çalıştır sinyalini üretmekte olup bu sinyal pompa kontrol panosuna kuru kontak vermektedir. Aynı şekilde su soğutmalı cihazların kule fanları da sogutma gruplarından kontrol edilecek baglantılar yapılmalıdır. 15

16 CSC II Elektrik Bağlantıları CSC II ile soğutma grupları arasındaki kablo 2 x 1,5 mm2 blendajlı(ekranlı) data kablosu olacaktır.bu kablonun maximum uzunluğu 1000 m olmalıdır. CSC II panelinin beslemesi 230V/50 Hz olmalıdır. Sensörlerin maksimum kablo uzunluğu 12 m olup CSC II panosunun yeri bu mesafeye göre belirlenmelidir. Sensör baglantıları icin ¼ gaz dişi sensor kovanı yeri hazırlanmalıdır. Primer Sekonder devreli Tesisatlar da Sensör yerleri; Sensörler gruplardan gelen, tesisata gönderilen, tesistattan dönen ve gruplara dönen soğuk suyu ortak noktalar dan okuyacak olup mutlaka tek hat üzerine monte edilmelidir. Sensorler akış yonünde kendisinden önceki branşmanlardan 6 x D (boru çapı) ileri mesafede takılmalıdır. Seconder devre su gidiş sensörü [CHWST] bypass hattından(decoupling line) sonra seconder devre gidiş (yük tarafına) borusuna (tek hat) üzerine takılmalıdır. Primer devre su dönüş sensörü [CHWRT] by pass hattından önce primer devrede soğutma gruplarına ortak dönüş borusuna (tek hat) üzerine takılmalıdır. Primer devre su gidiş sensörü [CHWT] by pass hattından önce primer devrede soğutma gruplarından çıkıp birleşen ortak gidiş borusuna (tek hat) üzerine takılmalıdır. Seconder devre su dönüş sensörü [CHWLRT] bypass hattından(decoupling line) sonra seconder devre dönüş (yük tarafına) borusuna (tek hat) üzerine takılmalıdır. Bu sensörler için otomasyonu yapacak üreticinin tavsiye ettiği çapta sensör yuvası takılabilecek manşonlar kaynatılmalıdır. Ortak chiller pompaları ve kollektörü kullanılması durumunda: (Tavsiye edilmez) Soğutma gruplarından. 2 yollu kesme vanasının tetiklenmesi amacıyla 2x1.5 mm2 kablo çekilmelidir ve baglantı icin röle kullanılmalıdır. Röle voltajı cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Çalışacak soğutma grubunun önce pompası çalışacak hemen vanası açılacaktır. Duracak grubun önce vanası kapanacak sonra pompası kapanacak. Burada gecikme amaçlı zaman rölesi kullanılacak ve gecikme süresi vananın açma süresine göre ayarlanacaktır. Yukarıda belirtilen şartların bir veya birkaçının uygun yapılmaması halinde CHILLER OTOMASYON sisteminin uygun çalışması mümkün olamayacaktır. TESĐSAT ĐLE SĐSTEMĐNĐZĐN UYARLANMASI ve DETAYLI BILGI ĐÇĐN AIRFEL ĐLE ĐRTĐBATA GEÇĐNĐZ. 16

17 KORUYUCU PERĐYODĐK BAKIMLAR Devreye alma işlemi yapılmış olan tüm iklimlendirme - soğutma sistemleri koruyucu bakım programına alınmalıdır. Özellikle cihazlar için hayati önem arzeden kontrol ve analizler (elektriksel ölçümler, gaz basınç ölçüm ve ayarları, yağ analizleri, filtre değişimleri, su kalite analizleri vs.) cihazların işletmeye alındığı andan itibaren planlı bir bakım takvimi dahilinde programlanarak kesinlikle ihmal edilmemelidir. Cihazların uygun olmayan şartlarda işletilmesinden, Müşteri sorumluluğunda olupta yapılmayan bakımsızlıktan kaynaklı hasarların garanti harici değerlendirilebileceği unutulmamalıdır. Konu ile ilgili detaylı bilgilendirme için Airfel - Mcquay Merkez Servis ile irtibata geçebilirsiniz 17

SOĞUTMA GRUPLARI SÜPERVĐZYON DOSYASI

SOĞUTMA GRUPLARI SÜPERVĐZYON DOSYASI SOĞUTMA GRUPLARI SÜPERVĐZYON DOSYASI SATIŞ SONRASI HĐZMETLER DEPARTMANI HAVA ve SU SOĞUTMALI KONDENSERLĐ SU SOĞUTMA GRUPLARI EVAPORATÖR ve KONDENSER Su Giriş/Çıkış Hattı Detayı. 3 x 1.5 Kablo (Panoya)

Detaylı

YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI. exit

YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI. exit YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI YATAY SANTRİFÜJ POMPALARA KAİDE YAPIMI * Her pompa için ayrı bir BETON kaide düşünülmelidir. * Kaide konulacak yerin ve pompanın su terazisi ile

Detaylı

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise;

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise; 7. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 7.1

Detaylı

GENEL BİLGİLER KOMPRESÖRLER

GENEL BİLGİLER KOMPRESÖRLER HS/ /B HAVA SOĞUTMALII VİİDALII KOMPRESÖRLÜ SOĞUTMA GRUPLARII ((117 kw 1184 kw)) 14 FARKLI MODEL MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ SOĞUTKAN YÜKSEK KAPASİTE ARALIĞI DÜŞÜK HAVA AKIŞ HIZI DÜŞÜK SES SEVİYESİ AKSİYAL

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

The Power to Save Energy.

The Power to Save Energy. The Power to Save Energy. SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU CT SERİSİ Soğutma CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir. Dolayısıyla

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI 1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI Otomatik kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan motorlu vanaların kendilerinden beklenen görevi tam olarak yerine getirebilmeleri için, hidronik devre

Detaylı

SABANCI CENTER SOĞUTMA SĐSTEMĐ

SABANCI CENTER SOĞUTMA SĐSTEMĐ SABANCI CENTER SOĞUTMA SĐSTEMĐ Mak. Yük. Müh. Bülent ALT AN Sabancı Center'ın klima sistemi için gerekli soğuk su 4 adet "chiller" vasıtasıyla üretilmektedir. Bunların 2 adedi turbo ehiller olup, diğer

Detaylı

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ Rüknettin KÜÇÜKÇALI 1950 yılında doğdu. 1972 yılında Đ.T.Ü. Makina Fakültesi'nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Sungurlar ve Tokar firmalarında

Detaylı

SOLAR 42. Kurulum Kılavuzu SOLAR 42 NIBE F1145/F1345 IHB 1218-2 031887 LEK

SOLAR 42. Kurulum Kılavuzu SOLAR 42 NIBE F1145/F1345 IHB 1218-2 031887 LEK SOR EK TR Kurulum Kılavuzu SOR NIE F/F IH - 0 G Kurulum Kılavuzu - SOR ileşenlerin yerleşimi Genel SOR, sadece F ve F ile uyumludur. Özellikleri; VPS solar destekli boyler sıcak su dolumu için kullanılabilir.

Detaylı

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI SAYFA NO 1/7 1.AMAÇ VE KAPSAM : Klima santrallerinin bakımının nasıl yapıldığının tanımlanması. Hastanemiz dahilindeki klima santrallerini kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK : Teknik hizmetler Müdürlüğü Klima

Detaylı

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ www.ayteksogutma.com Tek veya çift birbirinden bağımsız soğutma devresi standarttır. Kompresörler ısı yüküne göre tam veya parçalı otomatik

Detaylı

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU 6. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 6.1

Detaylı

elektrikli ısıtıcılar electric heaters KURULUM TALİMATI PLASTİK ELEKTRİKLİ ISITICI Elektrikli ısıtıcıyı resimde gösterilen şekilde, içerisinde daima su bulunmasını temin etmek üzere, yatay olarak monte

Detaylı

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir.

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir. 11.YILLIK YAKIT MİKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 11.1 Yıllık

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı

Isı Pompası Otel Uygulamaları Eğitim Sunumu 23.01.2015 ANTALYA

Isı Pompası Otel Uygulamaları Eğitim Sunumu 23.01.2015 ANTALYA Isı Pompası Otel Uygulamaları Eğitim Sunumu 23.01.2015 ANTALYA Isı Pompası Nedir? Normalde Isı; diğer tüm enerji çeşitlerinde de olduğu gibi yüksek yoğunluklu kısımdan düşük yoğunluklu kısma doğru ilerleme

Detaylı

Nominal soğutma kapasitesi

Nominal soğutma kapasitesi intherma 9 17 17.2 Nominal ısıtma kapasitesi 8.6 Isıtma kapasitesi aralığı 1.50~10.50 2.60~19.80 Isıtma giriş gücü W 500~2450 1000~4400 COP W/W 2.9~4.5 2.9~4.5 Nominal soğutma kapasitesi 7.5 14.5 Soğutma

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

NOVA. The Power to Save Energy. HAVA SOĞUTMALI MULTİ - TANDEM SCROLL KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ

NOVA. The Power to Save Energy. HAVA SOĞUTMALI MULTİ - TANDEM SCROLL KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ The Power to Save Energy. HAVA SOĞUTMALI MULTİ - TANDEM SCROLL KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ Soğutma devresi Tek veya çift birbirinden bağımsız soğutma devresi standarttır.

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri.

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri. MC HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU İNŞAAT VE YAI SEKTÖRÜ, TURİZM SEKTÖRÜ, EĞİTİM KURUMLARI, FABRİKALAR, HASTANELER, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, İDARİ BİNALAR, SOSYAL TESİSLER. İklimlendirme Sistemleri MC MC

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. BKA 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası

Detaylı

2016 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

2016 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER 2016 LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER Versiyon: 2016 - V Güncelleme: 03.11.2016 BUDERUS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KOLEKTÖRLER VE KUMANDA PANELLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERLERİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLAR

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 Kurulum ve çalıştırma Kurulum için gerekli zaman ve maliyet Isı pompası Dış Ünite

Detaylı

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar TA-COMPACT-T Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Soğutma sistemleri için geri dönüş suyu sıcaklık kontrollü kontrol vanası IMI TA / Kontrol vanaları / TA-COMPACT-T

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

EŞ EKSENLİ (IN-LINE) SİRKÜLASYON POMPALARI MONTAJ KILAVUZU

EŞ EKSENLİ (IN-LINE) SİRKÜLASYON POMPALARI MONTAJ KILAVUZU EŞ EKSENLİ (IN-LINE) SİRKÜLASYON POMPALARI MONTAJ KILAVUZU EŞ EKSENLİ (IN-LINE) KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI Değerli Müşterimiz, Tebrikler, Lowara yı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 150 den fazla

Detaylı

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C,

Detaylı

AIRFEL AMBASSADOR FİYAT LİSTESİ

AIRFEL AMBASSADOR FİYAT LİSTESİ AMBASSADOR FİYAT LİSTESİ Tavsiye Edilen Perakende Satış Listeleri Ambassador Duvar Tipi Kazan Kontrol Aksesuarları Baca Aksesuarları Genleşme Tankı Denge Kabı Hidrolik Kit Hava Ayırıcı Tortu ve Pislik

Detaylı

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ BUDERUS GB112 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI FİYAT LİSTESİ Açıklama Kapasite [kcal/h] * 29 kw ve 43 kw kazanlar, 3 bar emniyet ventili üzerinde montajlı halde teslim edilmektedir. * Logamatic 4000 Panel kullanıldığında,

Detaylı

OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI

OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI Sayfa: 1/15 FİHRİST Dewpoint Dewpoint değeri düşük F4 trafo termik arızası Trafo bobin arızası Cihaz kapakları açık Soğutma

Detaylı

Genel: Bu aksesuar, F1345 ısı pompası kullanımında ısıtma ve birbirinden bağımsız olarak soğutma üretim kontrolünü mümkün kılar.

Genel: Bu aksesuar, F1345 ısı pompası kullanımında ısıtma ve birbirinden bağımsız olarak soğutma üretim kontrolünü mümkün kılar. 1 Genel: Bu aksesuar, F1345 ısı pompası kullanımında ısıtma ve birbirinden bağımsız olarak soğutma üretim kontrolünü mümkün kılar. Soğutma için bu aksesuar ile birlikte (sistem çözümüne bağlı olarak),

Detaylı

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR 2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR Versiyon: 2017 - I Güncelleme: 01.02.2017 BUDERUS KOMBİLER YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB062-GB072) YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB172) KONVANSİYONEL KOMBİLER (U022-U072)

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTESİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTESİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ The Power to Save Energy. HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTESİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ Soğutma devresi Tek veya çift birbirinden bağımsız soğutma devresi standarttır. Kompresörler ısı yüküne göre tam veya

Detaylı

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) SABİT AYARLI Aralık 01 TANITIM Diyaframlı emniyet ventilleri kapalı devre ısıtma sistemlerinde oluşan basıncı tahliye ederek, önceden belirlenmiş bir değere sınırlamak

Detaylı

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER:

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: 1)GİRİŞ... 2)GENEL UYARILAR.. 3)BOYLER TANITIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLER 4)ÇALIŞTIRILMA VE MONTAJ ESASLARI. 5)BAKIM VE TEMİZLİK. 6)ARIZA TESPİT. GİRİŞ: Bu kılavuzda

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI MERKEZİ CHILLER ÜNİTESİ. www.ayteksogutma.com

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI MERKEZİ CHILLER ÜNİTESİ. www.ayteksogutma.com AYTEK COOLING SYSTEMS -W SU SOĞUTMALI MERKEZİ CHILLER ÜNİTESİ www.ayteksogutma.com Master serisi merkezi soğutma üniteleri; tüm gaz hattı, hidrolik hattı ve elektrik tesisatı tamamlanmış, yerinde çalışmaya

Detaylı

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak 700 600 500 400 300 200 100 50 40 30 20 10 5 1 1 5 10 20 30 50 100 200 300 500 Debi Q AÇIKLAMA Kuyu genişliği inç Seri Maksimum debisi m 3 /s Monofaze motor Kademe sayısı

Detaylı

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR 2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR Versiyon: 2017 - IV Güncelleme: 01.11.2017 BUDERUS KOMBİLER YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB062-GB072) YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB172) KONVANSİYONEL KOMBİLER (U022-U072)

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ -1- Pompa Sistemleri Akışkanları transfer etmek, tesisat direncini karşılayabilmek ve Farklı seviyelerde yükseklik farkını karşılayabilmek için kullanılırlar. Genel olarak

Detaylı

1.1. FARK BASINÇLI BAĞLANTILAR (ENJEKSİYON DEVRESİ) İÇİN HİDRONİK DEVRELER

1.1. FARK BASINÇLI BAĞLANTILAR (ENJEKSİYON DEVRESİ) İÇİN HİDRONİK DEVRELER 1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI Otomatik kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan motorlu vanaların kendilerinden beklenen görevi tam olarak yerine getirebilmeleri için, hidronik devre

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar...

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... s u s o ğ u t m a g r u p l a r ı bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Geleceğimizi korumak, çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur.

Detaylı

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ ÜRÜN TANIMI KULLANIM ALANLARI TESİSAT BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ BOYUTLAR - ÇİZİM BOYUTLAR - TABLO

Detaylı

2015 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

2015 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER 2015 LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER Versiyon: 2015 - I Güncelleme: 01.01.2015 BUDERUS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KOLEKTÖRLER VE KUMANDA PANELLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERLERİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLAR

Detaylı

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Koruma Röleleri AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Trafolarda meydana gelen arızaların başlıca nedenleri şunlardır: >Transformatör sargılarında aşırı yüklenme

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS INVER HAVA SOĞUTMALI INVERTER KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ. www.ayteksogutma.com

AYTEK COOLING SYSTEMS INVER HAVA SOĞUTMALI INVERTER KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ. www.ayteksogutma.com AYTEK COOLING SYSTEMS INVER HAVA SOĞUTMALI INVERTER KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ www.ayteksogutma.com SOĞUTMA DEVRESİ Invertech tek veya çift soğutma devreli inverter kompresör teknolojisine sahip

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

2014 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

2014 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER 2014 LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER Versiyon: 2014 - I Güncelleme: 03.02.2014 BUDERUS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KOLEKTÖRLER VE KUMANDA PANELLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERLERİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLAR

Detaylı

AIRFEL AMBASSADOR FİYAT LİSTESİ

AIRFEL AMBASSADOR FİYAT LİSTESİ AIRFEL AMBASSADOR FİYAT LİSTESİ Tavsiye Edilen Perakende Satış Listeleri Ambassador Duvar Tipi Kazan Kontrol Aksesuarları Baca Aksesuarları Genleşme Tankı Denge Kabı Hidrolik Kit Hava Ayırıcı Tortu ve

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır.

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır. EN 12845 standardı Avrupa topluluğu ülkelerinin tamamında hayat koruma önlemleri ve sistemleri için belirli kuralları ve binalar ile endüstride kullanılan yangını önlemeye yönelik sabit sprinkler sistemlerinin

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

Isıtma Tesisatı Uygulamaları

Isıtma Tesisatı Uygulamaları Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Eğitim Semineri Isıtma Tesisatı Uygulamaları 1.Bölüm Aytekin ÇAKIR Makina Mühendisi (A.D.M.M.A /1979) 0 533 711 14 63 aytekincakir@gmail.com 19 Mart 2014 Çarşamba

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Pompa Eğitim Ünitesi Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni

tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Pompa Eğitim Ünitesi Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Pompa Eğitim Ünitesi Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni 11 Pompalar Genellikle bir pompa motoru kendi maliyetine denk

Detaylı

AirMini Serisi Isı Pompaları

AirMini Serisi Isı Pompaları AirMini Serisi Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 70 kw'a kadar performans aralığında Isı geri kazanımı özellikli

Detaylı

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ www.ayteksogutma.com SOĞUTMA DEVRESİ Tek veya çift birbirinden bağımsız soğutma devresi standarttır. Kompresörler ısı yüküne göre tam veya parçalı

Detaylı

MCSA MODÜLER HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

MCSA MODÜLER HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr MCSA MODÜLER HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU İNŞAAT VE YAPI SEKTÖRÜ, TURİZM SEKTÖRÜ, EĞİTİM KURUMLARI, FABRİKALAR, HASTANELER, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, İDARİ BİNALAR, SOSYAL TESİSLER. İklimlendirme Sistemleri

Detaylı

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19 010 SİSTEMİ 1 VOLUMETRİK DAĞITICILAR US ve USM Serisi volumetrik yağlama blokları endirek yağlama için tasarlanmıştır. Pompa basıncının düşmesinden sonra yağlama bloklarına gönderilen yağ yaylar vasıtasıyla

Detaylı

LÜKS SERİSİ. 18 www.termoakim.com

LÜKS SERİSİ. 18 www.termoakim.com LÜKS SERİSİ 18 www.termoakim.com CİHAZ KURULUMU Cihazın Duvara Asılması Cihazın bakımı ve servisi için duvara asılması çok önemlidir. Uygun asılmamış cihazlarda -garanti kapsamında olsa dahi- servis ücretli

Detaylı

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 20 kw'a kadar performans aralığında Tesisat ekipmanları

Detaylı

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 Kurulum ve çalıştırma Kurulum için gerekli zaman ve maliyet Isı pompası kontrolörü

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 6.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1. POMPA SEÇİMİ Kapalı ısıtma devresinin pompa seçimi için iki farklı parametrenin belirlenmesine ihtiyaç vardır:

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI SERİLERİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZUNU www.venco.com.tr ADRESİNDEN İNDİREREK OKUYUN ve SERVİS ELEMANININ KOLAYLIKLA

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları entegrasyonlu Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım

Detaylı

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ NOVA HAVA SOĞUTMALI MULTİ - TANDEM SCROLL KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ. www.ayteksogutma.com

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ NOVA HAVA SOĞUTMALI MULTİ - TANDEM SCROLL KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ. www.ayteksogutma.com AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ NOVA HAVA SOĞUTMALI MULTİ - TANDEM SCROLL KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ www.ayteksogutma.com Tek veya çift birbirinden bağımsız soğutma devresi standarttır. Novatech de kısmi

Detaylı

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller)

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller) SOĞUTMA GRUPLARI Binalarda kullanılacak soğutma suyunu hazırlayıp kullanıcılarına (klima, FCU, vs.) gönderen sistemlere soğutma sistemleri denilmektedir. Soğutma sistemleri en genel anlamda mahaldeki ısınan

Detaylı

AirMaxi Serisi Isı Pompaları

AirMaxi Serisi Isı Pompaları AirMaxi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman ve siteler gibi toplu konut projeleri için 100-1000

Detaylı

METAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ.

METAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ. METAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ. 1. BE BERNOULLİ HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARI ( 2-5) 2. BH BERNOULLİ HİBRİD ISI POMPALARI ( 8-10 ) 3. BA BERNOULLİ SU KAYNAKLI ISI POMPALARI ( 11-12 )

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 62EWH-M Serisi Ürün No: 62 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı VITODENS 200-W 1/2008 Montajdan sonra atın! Emniyet uyarıları Cana ve

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 6,5 ila 35,0 kw Duvar tipi gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması VITODENS 200-W 12/2006 Montajdan

Detaylı

Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI

Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI Kazanların Sınıflandırılması 1.Kazan İmalatında Kullanılan Malzemeye Göre a) Dökme dilimli kazanlar b) Çelik kazanlar 2. Kazan Ocak Tipi, Tasarım Şekli

Detaylı

Teknik bilgiler NIBE F1145. Toprak kaynaklı ısı pompası

Teknik bilgiler NIBE F1145. Toprak kaynaklı ısı pompası Teknik bilgiler NIBE F1145 Toprak kaynaklı ısı pompası Teknik bilgiler 1x0V 1x0V 5 8 12 Verim nominal akış ısı pompasının performans sirkülasyon pompalar hariç 0/50 EN 14511 e göre verimi EN14511 3.74

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol

Detaylı

DEMK Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

DEMK Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. DEMK Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. İMES Sanayi Sitesi B Blok. 206 Sok. No:6 P.K:37775 Dudullu - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel:+90216 3142626 Fax:+90 4204901 www.diko.com.tr info@diko.com.tr

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 445 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadına uygun olarak ve

Detaylı

Oturmalı vanalar (PN16)

Oturmalı vanalar (PN16) Teknik föy Oturmalı vanalar (PN16) VF 2-2 yollu vana, flanşlı VF 3-3 yollu vana, flanşlı Açıklama VF 2 VF 3 VF 2 ve VF 3 vanaları, su ve sirkülasyon suyu uygulamaları için kaliteli ve uygun maliyetli bir

Detaylı

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti, gerçek bir otomobildeki elektrik tesisatını incelemeye, oluşturulacak arızaları gözlemlemeye uygun yapıdadır. Tüm modüller

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

PLASTĠK KALIP SOĞUTMA SĠSTEMĠ UYGULAMASI

PLASTĠK KALIP SOĞUTMA SĠSTEMĠ UYGULAMASI PLASTĠK KALIP SOĞUTMA SĠSTEMĠ UYGULAMASI BSH PROFİLO - Elektrikli Gereçler San. A.Ş./ Çerkezköy Tesisleri Resim 1 : Sistem montajının yapıldığı konteynırın dıştan görünüşü. BSH Profilo firmasının kalite,

Detaylı

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu

Detaylı

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 DTIK-01 DTIK-02 MALZEME : Kasa 1 mm. Kalınlıkta galvaniz veya paslanmaz malzemeden ısıtıcı rezistanslar paslanmaz malzemeden imal edilir.

Detaylı

SU SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU

SU SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU SU SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU GSSC-V SERİSİ VİDALI KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUPLARI Klima sektöründe uzun yılların deneyimine sahip GÖNKA, ISO 1 sertifikasıyla da pekiştirdiği kalitesini su

Detaylı

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi 4.1 Islak Borulu Sprinkler Sistemi Seçim Kriterleri 4.1.1 Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. 4.1.2

Detaylı

Vinç Klima Cihazları

Vinç Klima Cihazları Vinç Klima Cihazları VİZYONUMUZ: İMAS A.Ş., Klima, Soğutma ve Havalandırma sektöründe güvenirliği, tecrübesi ve vazgeçilmez ilkesi olan dürüstlüğü ile tanınan bir kuruluştur. MİSYONUMUZ: Yeniliklere açık

Detaylı