SOĞUTMA GRUPLARI SÜPERVĐZYON DOSYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOĞUTMA GRUPLARI SÜPERVĐZYON DOSYASI"

Transkript

1 SOĞUTMA GRUPLARI SÜPERVĐZYON DOSYASI SATIŞ SONRASI HĐZMETLER DEPARTMANI 1

2 HAVA ve SU SOĞUTMALI KONDENSERLĐ SU SOĞUTMA GRUPLARI EVAPORATÖR ve KONDENSER Su Giriş/Çıkış Hattı Detayı. 3 x 1.5 Kablo (Panoya) 4 ÇIKIŞ GĐRĐŞ Evaporatör ( ~ Kondenser ) Birden fazla Kondenser- Evaporator baglantı detayı (1) Filitre (Pislik Tutucu). Mesh genisligi maksimum 0.5 mm. (2) Evaporatör (~ Kondenser) Pompası. (3) Giriş/Çıkış kesme vanaları. (4) Giriş/Çıkış su sıcaklık termometreleri. (5) Su çıkış hattına yarısı kesilmiş 1 çapında manşona monte edilmiş Flow-Switch (Su akış anahtarı). (6) Titreşim önleyici kompansatörler. (7) Evaporatör (~Kondenser) su giriş/çıkış basınç düşümünü okumak için monte edilen manometrelere ait hat kesme vanaları. ( 1/2 ) (8) Manometre (Max. değeri tesisat çalışma basıncına yakın olacak). (9) Giriş/Çıkış su bypass hattı(çekilen boru tesisatının en az yarı kesiti kadar olmalıdır) 6 nolu vana kapalıyken 9 nolu vana açık konumda tesisat yıkanıp flushing yapılmalı daha sonra 9 nolu vana kapatılıp kolu sökülmelidir, bu vananın uzun hat olan yerlerde kullanımı tavsiye edilir. (10)Balans(Regülasyon) Vanası vasıtası ile suyun debisinin sabit kalması sağlanacaktır. Özellikle birden fazla soğutma grubu ve sekonder pompalama hatları varsa tavsiye edilir. (11)Kapalı genleşme / büzüşme tankı. *Notlar : 1)Ek bilgi için lütfen bizi arayınız. 2

3 2)Su soğutmalı kondenserli cihazlarda bu şema kondenser giriş/çıkış hattı için de geçerlidir. ŞANTĐYEDE YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR 1- Chiller pompası chillere su basacak şekilde monte edilmeli ve bu tesisat üzerine 1 adet flow switch montajı yapılmalı ve flow switchin montajının yapıldığı yerden cihazın elektrik panosuna 3 x 1.5 mm2 kablo çekilmelidir. 2- Chiller giriş çıkış borusu flexible bağlantılı olmalıdır. 3- Cihaz yerden 15 cm yükseklikde düz bir zemine, cihaz ile birlikte verilen izalotörler kullanılarak monte edilmelidir. (izolatör kullanılmayan cihazlarda titreşimden dolayı oluşabilecek gaz kaçakları garanti harici değerlendirilecektir) 4- Chiller su giriş ve çıkış borularının arasına yukarıdaki şekilde olduğu gibi ½ veya ¾ boru çekilmelidir.çekilen bu borunun tam ortasına KPa cinsinden bir adet manometre montajı yapılmalıdır. Manometre maksimum skalası tesisatın maksimum basıncından bir miktar daha yüksek olmalıdır. Cihazda birden fazla evaporatör / kondenser varsa bu detay hepsi için ayrı ayrı yapılmalıdır. (Birden fazla Kondenser- Evaporator baglantı detayı kesikli çizgili olan kısım ) 5- Chiller giriş ve çıkış borularının üzerine boru cinsinden 1 er adet termometre montajı yapılmalıdır. 6- Chiller giriş, çıkışına ve tesisatta gerekli olan yerlere havalık (otomatik hava pürjorü) monte edilmelidir. 7- Reglaj / akümülasyon tankı gerekiyorsa, monte edilmelidir. (özellikle proses uygulamalarında) Tesisatta olması gereken minimum su miktarı : P (kw) 1 Q = 35,83 X X ---- T ( C) N Q (lt) P (kw) T ( C) N = Minimum su miktarı = Cihaz Kapasitesi = Su sıcaklık farkı = Kompresör sayısı 8- Tesisatta kapalı büzülme tankı varsa tesisata otomatik su besleme hattı çekilmelidir. Tank pompanın emiş hattına takılmalıdır. 9- Tesisata su basılarak su sirkülasyonun yapılması, pislik tutucuların temizlenmesi ve tesisatta bulunan havanın alınması cihaz işletmeye alınmadan firmanızca yapılarak cihaz ilk işletmeye almaya hazır hale getirilmelidir. 3

4 10-Pompa kilitlemesi için chiller pompa yardımcı kontaktöründen NO olan boşlarından,kontaktör çektiğinde sinyal vermesi için 3*1,5 mm2 kablo çekilip chiller elektrik kontrol panosu girişine bırakılmalıdır. CĐHAZ ETRAFINDA BIRAKILMASI GEREKEN BOŞLUKLAR HAVA SOĞUTMALI B A C D D B Resim1 Resim2 E F Resim3 Resim4 Resim1 : Cihaz yerleştirilirken cihazın çevresinde bulunması gereken servis ve hava sirkülasyonu boşlukları. Resim2 : Cihazın her iki kondenser emiş tarafında cihazla aynı yükseklikte bir engel olması durumunda bulunması gereken servis ve hava sirkülasyonu boşlukları. Resim3 : Đki cihazın yanyana monte edilmesi durumunda iki cihaz arası bulunması gereken servis ve hava sirkülasyonu boşlukları. Resim4 : Cihazın kondenser emiş tarafında cihazdan daha yüksek bir engel bulunması durumunda bulunması gereken servis ve hava sirkülasyonu boşlukları. Cihaz bazında minimum servis ve hava sirkülasyonu boşlukları aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır. A B C D E F M4AC 950 mm 900 mm 950 mm 1800 mm 2000 mm 1800 mm McSmart, 1000 mm 1000 mm 1000 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm ALZ, AG 1000 mm 1000 mm 1000 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm ALR 1500 mm 1800 mm 3500 mm 2500 mm 3000 mm 3000 mm ENERGYPLUS 1500 mm 1800 mm 3500 mm 2500 mm 3600 mm 3000 mm 4

5 AWS 1500 mm 1800 mm 2000 mm 3000 mm 3600 mm 3000 mm ALS, MCPOWER 1500 mm 1800 mm 3500 mm 2500 mm 3600 mm 3000 mm MHZ,MHR 1000 mm 1000 mm 1000 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm MHP 1500 mm 1800 mm 3500 mm 2500 mm 3000 mm 3000 mm McEnergy 1500 mm 1800 mm 3500 mm 2500 mm 3600 mm 3000 mm CĐHAZ ETRAFINDA BIRAKILMASI GEREKEN BOŞLUKLAR PROXIMUS CHILLER GRUPLARI Cihaz yerleşimi esnasında aşağıda belirtilen minimum mesafelere riayet edilmelidir. 5

6 GAZ DEVRESĐ EMNĐYET VANALARI Su soğutmalı ve kapalı hacme montajı yapılan tüm cihazların kondenser ve evaparatör üzerindeki emniyet vanaları (gaz devresindeki) galvaniz boru tesisatı ile mutlaka dış atmosfere boşaltacak şekilde bağlanmalıdır. Galvaniz boruların emniyet vanası bağlantısı mutlaka esnek bağlantı ile yapılmalı tesisatın yükü vanaya verilmemelidir. Emniyet vanasının boruya bağlantısı sonrasındaki ilk yükselti altına temizlik ve biriken sıvıları boşaltmak amaçlı su kapanı ve vana konulmalıdır. Dış atmosferdeki borunun ucu su pislik v.s almayacak şekilde yere dönük yapılmalıdır. Çekilecek borunun boyutlandırılması mesafeye bağlı olup hesabı Türk standartlarında (TS EN ) belirtildiği şekilde yapılmalıdır. Birden fazla emniyet vanasının birlikte bağlanması halinde uygun boyutlandırma hesabı yapılmalıdır. Vana tahliyelerinin dışarıya bağlantısı yapılmadan cihazın çalıştırılması ĐNSAN HAYATI açısından TEHLĐKELĐDĐR. 6

7 SES PROBLEMLERĐ Chiller gruplarının konulacağı yer seçilirken, yeterli servis boşlukları ve hava sirkülasyonu kriterlerinin yanında, ses kriteri yönünden de çevresel şartlar incelenerek yerleşim alanları ve yaşam mahallerine yakın olan uygulamalarda, cihazlar seçim çıktısındaki ses basınç (desibel) değerlerini geçmeseler dahi çevredeki yaşam alanlarından muhtemel ses şikayetleri gelebileceği öngörülmeli ve buna uygun önlemler alınmalıdır. Cihazların katalog değerindeki ses seviyeleri, serbest alan şartlarında ISO 3744 kriterlerine göre ölçülmüştür, cihazların yerleştirildiği alan yakınlarında yankı yapabilecek duvar, bina vb yüzeyler varsa, buna bağlı ses seviyelerinde de yükselmeler olabileceği öngörülerek ses konusunda profesyonel hizmet veren kurum ve kuruluslardan destek alınmasını öneririz. 7

8 EVAP. KONDENSER BASINÇ DÜŞÜMÜ HESABI (DELTA P) Özellikle ilk devreye almalarda su debisi giriş çıkış farkının kontrolü hayati önem arzetmektedir PRATĐK BASINÇ DÜŞÜMÜ HESAP YÖNTEMĐ Kondanser evaporator basınç düşüm eğrileri vasıtasıyla ve aşağıdaki formül yardımı ile debiye göre hesaplanabilir. Örnek: Evaporatör giriş/çıkış : 12/7 C Cihaz Modeli : ALS D SE ST Evaporator basınç düşümü :Kpa? ALS D SE ST nominal soğutma kapasitesi : 584 kw (Bak IOM) 1 Kw=860 kcal/kg Q= 584 x 860 = kcal/h Suyun Özgül Isısı= 1 kcal/kg C Öncelikle litre /saniye olarak evaporatörde dolaşması gereken su miktarı bulunur Q=m.c.(tgiriş tçıkış) M= / 5 = kg/h = 27,9 l/h Aşağıdaki basınç düşümü tablosundan maksimum basınç düşümü 55 kpa olarak bulunur 8

9 TESĐSAT MINIMUM SU MĐKTARI Tesisatta dolaşması gereken minimum su miktarı aşağıdaki formül ile hesap edilmelidir. Tesisattaki su miktarı az olması kompresörlerin sık devreye girmesine sebep olacak ve arıza yapma ihtimalini arttıracaktır.đstenen su sıcaklığında aşırı dalgalanmalar meydana gelecektir. Tesisat hacminin yetersiz olduğu hallerde gerekli hacmi sağlayacak su tankı yapılmalıdır. Q (lt) P (kw) T ( C) N = Minimum su miktarı = Cihaz Kapasitesi = Su sıcaklık farkı = Kompresör sayısı FLOW SWITCH MONTAJI Flow switch evaporatör soğuk su çıkış hattı üzerine evaporatöre yakın bir mesafeye monte edilmeli ve 3 X 1,5 mm² TTR kumanda kablosu bağlanarak soğutma grubu kontrol paneline kadar çekilmelidir. Flow switchlerin yatay hat üzerine monte edilmeleri tavsiye edilmektedir. Mecburiyet durumunda dikey hatta akışın yukarıya doğru olması şartı ile monte edilebilir. Akışın aşağıya doğru olduğu dikey hatlarda asla kullanılmamalıdır. Flow swtichler düz hat üzerinde ve kendisinden önceki en yakın fitingsten (dirsek, vana, filtre vs.) en az 5 boru çapı mesafede akış yönünde ileri monte edilmelidir. Vana pislik tutucu vb. gibi elemanlarla bitişik monte edilmemelidir. Flow switch küçük çaplı borularda 1 çıkışlı redüksiyon Te üzerine monte edilmeli büyük çaplı borularda 1 kısa manşon kullanılmalıdır. Manşon kaynatılırken iç kısımda kaynak çapağı oluşmamasına dikkat edilmeli veya 1 ¼ - 1 redüksiyon manşon kaynatılıp monte edilmelidir. Boru çapına uygun flow switch yaprağı kullanılmalı veya 1 ila 6 arasındaki borular için işaretlenmiş yerlerden kesilerek uygun uzunlukta yaprak arkasına diğer yapraklarda takviye edilerek monte edilmelidir. Flow switch montajı yapıldıktan sonra yaprağın çalışırlılığı kontrol edilmelidir. Yaprak gerek uzunluğunun uygun olmaması gerekse manşon iç kısmındaki çapaklardan dolayı takılabilir ve çok önemli fonksiyonu olan bu emniyet elemenının yanlış montajı yüzünden soğutma grubuna büyük zararlar verebilir.yaprak boru dibinden en az 5mm yukarıda monte edilmelidir. Flow swıtch in cihaz debisine göre ayarlanarak kesme ve devreye girme testleri yapılmalıdır 9

10 3 den 6 e kadar borularda b=29 mm genisliginde yaprak kullanınız. SU KALiTESĐ : Sistemi çalıştırmadan önce flashing yapıp temizleyiniz. Pislik, tortu, kum, korozyon artığı gibi malzemelerevaporator ve kondenserde toplanıp cihazın verimini düşürüp enerji sarfiyatını arttıracaktır. Tıkanmalara sebep olup lokal su akışına engel olarak evaporator donma arızaları sonucu boru delinmeleri oluşabilir. Lokal su akışı kesilmeleri flow switch, donma koruyucu termostadlar ve alçak basınç presostadları tarafından hissedilemez. Korozyon, erozyon, tortulaşma,kireçlenme, jel oluşumu gibi evaporator ve kondensere zarar verecek oluşumları engellemek için sisteme doldurulacak su mutlaka aşağıdaki degerleri sağlayacak sekilde şartlandırılmalıdır. Su kalitesi aylık olarak test edilerek izlenmelidir. Su kalitesinden kaynaklı hasarlar kullanıcı sorumluluğunda olup GARANTĐ HARĐCĐ değerlendirilecektir. 10

11 SOĞUK DIŞ HAVA (KIŞ ÇALIŞMASI) ŞARTLARINDA CĐHAZIN ÇALIŞTIRILMASI ĐSTENĐYORSA Hava soğutmalı cihazlar minimum dış hava çalışma sıcaklığının altında çalıştırılacak ise kış kiti ile donatılması gerekmektedir.(bakınız ekli tablo 1-1) Su soğutmalı cihazlar için kuleden gelen su minimum kondenser giriş suyu sıcaklığının altında ise (Bakınız ekli tablo 1-1) kondenser giriş suyu sıcaklığının limit değer altına düşmesini engellemek için üç yollu motorlu vana ve vanayı kontrol edecek kontrol cihazı ile donatılmalıdır. Đlgili limit değerleri için cihazınızın ürün kataloglarına bakınız. HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMALI CĐHAZ TĐPĐ STANDART GRUP MĐN. DIŞ HAVA SIÇAKLIĞI CĐHAZ TĐPĐ STANDART GRUP MĐN. KONDANSER GĐRĐŞ SUYU SIÇAKLIĞI MCSMART + 10 ºC WHZ + 20 ºC MCENERGY + 10 ºC ECOPLUS + 20 ºC ENERGYPLUS + 10 ºC WHS + 20 ºC ALS + 10 ºC PFS + 20 ºC MCPOWER + 10 ºC PROXIMUS + 20 ºC Tablo

12 CĐHAZIN KIŞ DÖNEMĐ MUHAFAZASI Firmanızda bulunan Mcquay marka chiller soğutma grubunun / gruplarının sezon sonu kapanış kontrolleri yapılarak kapatılması, kışın çalışacak soğutma gruplarında ise sezon geçiş bakımlarının yapılması gerekmektedir. Cihazlar kışın kapalı duracaksa, evaporatöre bölge iklim şartları doğrultusunda donma önleyici sıvı koyularak kapanış işlemlerinin yapılması, cihazlar kışın çalışacaksa, tüm tesisata bölge iklim şartları doğrultusunda belli oranda donma önleyici sıvı koyularak kapanış işlemlerinin yapılması cihazlarınızı donmaya karşı koruyacaktır. Kış boyunca periyodik olarak donma önleyici sıvı ölçümü yapmayı ihmal etmeyiniz. Cihaza test amaçlı dahi su verilmesi halinde yukarıdaki tedbirlerin alınması gereklidir. Evaporatörün boşaltılma işlemi donmayı önlemek için doğru bir çözüm değildir. Sisteme donma önleyici sıvı koyulması ve periyodik kontrolleri müşterinin sorumluluğunda olup, evaporatör devresinde donmadan kaynaklanan tüm hasarlar garanti dışıdır. Sisteme eklenecek donma önleyici sıvı, muhakkak merkezi soğutma sistemlerinde kullanılabilecek özelliklere sahip, korozyon yapmayacak evsafta ve uygun konsantrasyonda olmalıdır. DONMA ÖNLEYĐCĐ SIVI KULLANIMI HAKKINDA Aşağıdaki durumlarda donma önleyici sıvı kullanılması zaruridir. a-) Düşük sıcaklıklı soğutma grubu çıkış suyu uygulamalarında.(+5 C nin altı) b-) Cihazın soğuk ortam şartlarında çalıştırılması halinde (Kış çalışması). Bu şartta çalıştırılması halinde cihazın kış çalışma kiti ile de donatılmış olması gerekmektedir. c-) Isı pompalı cihaz uygulamalarında. Seçilecek minimum Dış hava sıcaklığı (grafik) =Dış hava proje sıcaklığı (kış) - 8 K olmalıdır Donma önleyici sıvı kullanımı örnek: Đstanbul için Dış hava proje sıcaklığı (kış)= - 3 C dir. Bu durumda Dış hava sıcaklığı (grafik) = -3-8 = -11C olarak hesaplanır. Ekteki eğrisiden % 24 donma önleyici sıvı konsantrasyonu tespit edilir. 12

13 Not: Konsantrasyon ayarı yapılırken, muhakkak tercih edilen donma önleyici sıvı markasının eğrisine göre seçim yapılmalıdır. ELEKTRĐKSEL BĐLGĐLER TEKNĐK TERĐM AÇIKLAMALARI Cihaza çekilecek kablo kesidi, termik manyetik şalter ve trafo seçimi için gerekli elektriksel bilgilere cihaz secim çıktılarından ulaşabilirsiniz. Bazı elektriksel bilgilerin anlamları aşağıda verilmiştir. Nominal current : Cihazın dizayn şartlarında çalışması halinde çekeceği akım. Maxımum current : Cihazın limit çalışma şartlarında çalıştırıldığı anda çekeceği akım. Max. Unit Inrush current; En büyük kapasiteli kompresör kalkış akımı + diğer tüm komp. Ve fanların nominal çalışma akımı Max. Unit current for wires sizing; Cihaz kablo kesit tayini için alınması gereken referans akım değeri Termik manyetik şalter Cihaz güç beslemesi termik manyetik şalter üzerinden yapılır.(bkz.termik manyetik şalter ayarı) 13

14 CĐHAZLARA HARĐCĐ INPUT/OUTPUT BAĞLANMASI: Tüm bağlantılar için muhakkak mütahit tarafından temin edilecek harici röle kullanılmalıdır. Emniyet amaclı ekipmanlar her cihaz için ayrı ayrı olmalı ve kontrol devreleri elektriksel olarak birbirinden izole olmalıdır. (flow switch, pompa kitleme vb) ( DETAYLI BILGI ĐÇĐN SERVĐSĐNĐZ ĐLE ĐRTĐBATA GEÇĐNĐZ.) Pompa Kitleme: Emniyet amaçlı bu bağlantının evaporator pompaları ve kondenser pompaları (su soğutmalı cihazlar) için yapılması zorunludur. Pompanın yardımcı kontağından pompa kitleme rölesinin bobin gerilimine uygun besleme voltajı dolaştırılarak röle bobini tahrik edilmelidir. Rölenin diğer boş kontaklarının yetkisiz kişilerce kullanılmasının engellenebilmesi için röle kesinlikle chiller panosu içine takılmalıdır. Otomasyon üzerinden yapılan pompa kitlemeleri kesinlikle kabul edilmeyecek olup röle ile mekanik kitleme yapılmalıdır. Sistemde yedek pompa varsa, bu pompa kontaktörünün de yardımcı kontağından paralel enerji alarak rölenin bobini beslenmelidir. OPSĐYONEL OLARAK KULLANILACAK FONKSIYONLAR Evaporator Pompa Kontrolu Her cihaz kendi EVAPORATÖR pompasını çalıştırmak üzere kendi çalıştır sinyalini üretmekte olup bu sinyal pompa kontrol panosuna kuru kontak verebilmektedir. Bu fonksiyon için soğutma grubu panosu ile pompa kontaktörü kontrol panosu arasına 2x1.5 mm2 TTR kablo çekilmeli ve pompa kontaktörü bobininin gücünü taşıyabilecek bir adet röle takılmalıdır Kondenser Pompa Kontrolu Her cihaz kendi KONDENSER pompasını çalıştırmak üzere kendi çalıştır sinyalini üretmekte olup bu sinyal pompa kontrol panosuna kuru kontak verebilmektedir. Bu fonksiyon için soğutma grubu panosu ile pompa kontaktörü kontrol panosu arasına 2x1.5 mm2 TTR kablo çekilmeli ve pompa kontaktörü bobininin gücünü taşıyabilecek bir adet röle takılmalıdır Soğutma Kulesi Fan Kontrolu: Bu fanların baglanabilmesi için kule fanları kontrol kontaktör panosu ile sogutma grubu kontrol panosu arasına her fan için 2x1.5 mm2 TTR kablo çekilmeli ve kontaktör bobininin gücünü taşıyabilecek birer adet röle takılmalıdır. (Cihazınızın kaç fanı kontrol edebildiğini sorunuz) Uzaktan Çalıştırıp Durdurma (Remote On Off) Alarm-Arıza Çıkışı BMS Bağlantısı Cihaz Durum Bilgisi 14

15 PRIMER-SEKONDER DEVRE TESĐSAT UYGULAMALARI Bir veya birden fazla soğutma grubunun primer sekonder devreli tesisatta,asagıdaki durumlardan birinin kontrolu altında çalıştırılmak istenmesi halinde, MANUEL REMOTE ON-OFF(Uzaktan açma kapama ile) BMS (Bina otomasyonundan) SEQUENCE KONTROL (Sıralı kontrol cihazı MCS-CSC II) sitemin ısıl ve su debileri açısından dengeli çalışması için aşağıdaki akış şemasının uygulanması gerekmektedir. Primer devre ortak gidiş hattı (tek hat) ve Sekonder devre ortak donüş hattı (tek hat) gidiş dönüş boruları arasına yerleştirilecek olan çift yönlü çalışacak olan bypass hattı tekniğine uygun olarak hesaplanmalı ve yerleştirilmelidir. Primer ve sekonder devre birbirinden bağımsız olarak kendi ihtiyacı olan debiyi döndürebilmelidir. Baypass hattının yeri, dizaynı ve tesisata bağlantısı çok önemli olup gereksiz bypass ve/veya tesisata soğumamış su kaçagı olmayacak şekilde konumlandırılmalıdır. By pass hattı yerine uygun dizayn edilmiş denge kabı da kullanılabilir ancak kabın hacim ve iç yapısının uygun dizayn edilmesi gerekir. Her soğutma grubunun eveporatör ve kondenser pompası bağımsız ve yalnız kendisine basmalıdır.pompa çıkışlarında check-valf bulunmalıdır. Paralel Calışan Sabit Debili BağımsızPrimer Pompalı ve Değişken debili Sekonder Pompalı tesisat şeması SIRALI KONTROL (SEQUENCE) veya CHILLER OTOMASYONU: Her cihaz kendi evaporator ve kondenser pompalarını çalıştırmak üzere kendi çalıştır sinyalini üretmekte olup bu sinyal pompa kontrol panosuna kuru kontak vermektedir. Aynı şekilde su soğutmalı cihazların kule fanları da sogutma gruplarından kontrol edilecek baglantılar yapılmalıdır. 15

16 CSC II Elektrik Bağlantıları CSC II ile soğutma grupları arasındaki kablo 2 x 1,5 mm2 blendajlı(ekranlı) data kablosu olacaktır.bu kablonun maximum uzunluğu 1000 m olmalıdır. CSC II panelinin beslemesi 230V/50 Hz olmalıdır. Sensörlerin maksimum kablo uzunluğu 12 m olup CSC II panosunun yeri bu mesafeye göre belirlenmelidir. Sensör baglantıları icin ¼ gaz dişi sensor kovanı yeri hazırlanmalıdır. Primer Sekonder devreli Tesisatlar da Sensör yerleri; Sensörler gruplardan gelen, tesisata gönderilen, tesistattan dönen ve gruplara dönen soğuk suyu ortak noktalar dan okuyacak olup mutlaka tek hat üzerine monte edilmelidir. Sensorler akış yonünde kendisinden önceki branşmanlardan 6 x D (boru çapı) ileri mesafede takılmalıdır. Seconder devre su gidiş sensörü [CHWST] bypass hattından(decoupling line) sonra seconder devre gidiş (yük tarafına) borusuna (tek hat) üzerine takılmalıdır. Primer devre su dönüş sensörü [CHWRT] by pass hattından önce primer devrede soğutma gruplarına ortak dönüş borusuna (tek hat) üzerine takılmalıdır. Primer devre su gidiş sensörü [CHWT] by pass hattından önce primer devrede soğutma gruplarından çıkıp birleşen ortak gidiş borusuna (tek hat) üzerine takılmalıdır. Seconder devre su dönüş sensörü [CHWLRT] bypass hattından(decoupling line) sonra seconder devre dönüş (yük tarafına) borusuna (tek hat) üzerine takılmalıdır. Bu sensörler için otomasyonu yapacak üreticinin tavsiye ettiği çapta sensör yuvası takılabilecek manşonlar kaynatılmalıdır. Ortak chiller pompaları ve kollektörü kullanılması durumunda: (Tavsiye edilmez) Soğutma gruplarından. 2 yollu kesme vanasının tetiklenmesi amacıyla 2x1.5 mm2 kablo çekilmelidir ve baglantı icin röle kullanılmalıdır. Röle voltajı cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Çalışacak soğutma grubunun önce pompası çalışacak hemen vanası açılacaktır. Duracak grubun önce vanası kapanacak sonra pompası kapanacak. Burada gecikme amaçlı zaman rölesi kullanılacak ve gecikme süresi vananın açma süresine göre ayarlanacaktır. Yukarıda belirtilen şartların bir veya birkaçının uygun yapılmaması halinde CHILLER OTOMASYON sisteminin uygun çalışması mümkün olamayacaktır. TESĐSAT ĐLE SĐSTEMĐNĐZĐN UYARLANMASI ve DETAYLI BILGI ĐÇĐN AIRFEL ĐLE ĐRTĐBATA GEÇĐNĐZ. 16

17 KORUYUCU PERĐYODĐK BAKIMLAR Devreye alma işlemi yapılmış olan tüm iklimlendirme - soğutma sistemleri koruyucu bakım programına alınmalıdır. Özellikle cihazlar için hayati önem arzeden kontrol ve analizler (elektriksel ölçümler, gaz basınç ölçüm ve ayarları, yağ analizleri, filtre değişimleri, su kalite analizleri vs.) cihazların işletmeye alındığı andan itibaren planlı bir bakım takvimi dahilinde programlanarak kesinlikle ihmal edilmemelidir. Cihazların uygun olmayan şartlarda işletilmesinden, Müşteri sorumluluğunda olupta yapılmayan bakımsızlıktan kaynaklı hasarların garanti harici değerlendirilebileceği unutulmamalıdır. Konu ile ilgili detaylı bilgilendirme için Airfel - Mcquay Merkez Servis ile irtibata geçebilirsiniz 17

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar

VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar Planlama Kılavuzu VITODENS 200-W Tip B2HA Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

Genel Eğitim Notları Özetleri

Genel Eğitim Notları Özetleri Genel Eğitim Notları Özetleri http://www.demirdokum.com.tr Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 09/2007 İÇİNDEKİLER MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İÇİN :... 1 KOMBİ İLK ÇALIŞTIRMA VEYA ARIZA AMAÇLI MÜŞTERİ EVİNE

Detaylı

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Seçkin GENÇLER Makina Mühendisi Hoşgeldiniz ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Program içeriği: Isıtma sisteminin komponentleri Kapalı ısıtma sistemleri: tek ve çift

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

Kombi Kullanma kılavuzu DGK 20 HK LCD

Kombi Kullanma kılavuzu DGK 20 HK LCD Kombi Kullanma kılavuzu DGK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müșterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiș olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK

HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK 2013 I ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Program Geliştirme Projesi, Sıhhi Tesisat dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır. Sıhhi Tesisat

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ 1 Katı,sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması,

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Mak. Müh. M. Sabri ŞAMDAN Enstitü Anabilim Dalı : MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ Enstitü

Detaylı

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI*

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* Đbrahim ĐŞBĐLEN 1948 Manisa doğumludur. 1964 yılında Ankara Yapı Enstitüsü'nün Tesisat Bölümü'nü, 1972 yılında Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek

Detaylı

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL (15 yıla kadar bina kiralanması genel ve teknik şartları, değerlendirme kriterleri, ön protokol ve kira sözleşmesi ) 2015 1/22 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Tanımlar Kap: İçine akışkan doldurmak için tasarlanmış ve imal edilmiş hazneye denir. Bir kap birden fazla hazneden oluşabilir. Basınçlı kap:

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRĐKLĐ SU MOTORLARI

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRĐKLĐ SU MOTORLARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRĐKLĐ SU MOTORLARI GĐRĐŞ Öncelikle POLDAP markasını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Elinizde bulunan kılavuzda 5, 6, 7, 8, 10 grubu ELEKTRĐKLĐ SU MOTORLARI hakkında gerekli

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI tmmob makina mühendisleri odası TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE (MEKANİK TESİSAT, ASANSÖR, A.İ.T.M.) HAZIRLAMA ve MESLEKİ DENETİM ESASLARI Aralık 2008 / ANKARA tmmob makina mühendisleri odasý Meşrutiyet

Detaylı

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 Mayıs 2011 itibariyle geçerlidir. 827600/1 - Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. www.rehau.com.tr Yapı

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Yangın algılama ve alarm sistemleri

Yangın algılama ve alarm sistemleri Yangın algılama ve alarm sistemleri Kıbrıs EMO Seminer Notları HAZIRLAYAN: Özcan Uğurlu Elektrik Mühendisi ozcan.ugurlu@emo.org.tr 21.02.2015 Bölüm-1 İhtiyaçların Belirlenmesi Projelendirdiğiniz binada

Detaylı

TEK ve İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRÜ MONTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU

TEK ve İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRÜ MONTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU TEK ve İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRÜ MOTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU KLV KOD : GAZ - TR /40 İÇİDEKİLER KAPAK İÇİDEKİLER GİRİŞ, KAPSAM, UYGULUK BEYAI, GARATİ VE SERVİS TÜKETİCİİ DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR VE UYGULAYACAĞI

Detaylı

Genel Bilgiler HİDROFORLARIN SEÇİM VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ:

Genel Bilgiler HİDROFORLARIN SEÇİM VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ: GENEL Basıncı düşük halde olan suyu belirli bir depodan veya direk olarak şehir şebekesinden alarak gereken debi ve basınçta kullanıma sunan ve işletimini kullanım amaçlarına göre kendisi tamamen otomatik

Detaylı