Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları"

Transkript

1 Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 yılı çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit Hayati Erbil başkanlığında tarihleri arasında yürütülmüştür. Yüzey Araştırmasının ilk gününde antik Mysthia Kenti nin yer aldığı tepenin güneydoğu eteğinde yer alan Fasıllar Köyü nden Eflatunpınar Anıtı ve Konya Hatıp Kabartması arasındaki antik yolların belirlenerek bu yolların takibiyle yol güzergahları üzerindeki yerleşimlerin tespit edilmesi doğrultusunda çalışmalara başlanmıştır (Harita 1). Geçmiş dönemdeki yolların tespiti sonucunda Roma yolları ile Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde kullanılan kervan yollarının izlenmesi çalışmada temel alınmıştır Fasıllar Anıtı malzemesinin Eflatun Pınar Anıtı ile aynı taş ocağını işaret etmesi ve Fasıllar ile Eflatunpınar Anıtı nın arasındaki olası ilişkinin anlaşılması kapsamında Eflatunpınar ziyaret edilmiş, Anıtın çevresindeki yerleşimlerle Fasıllar Anıtı nın bir bağlantısının olup olamayacağını anlamak üzere bölgedeki yerleşimler incelenmiştir. Eflatunpınar ın 500 metre kadar güneyinde yer alan, halk tarafından Höyük olarak adlandırılan yerde (37º kuzey 31º doğu) tespit edilen döşenmiş taş izleri bize buradan bir yol geçtiğini düşündürmüştür. Anıtın hemen kuzeyindeki Bayat Höyük ün de bulduğumuz yolun uzantısında yer alması sonucu Höyük ziyaret edilmiş, yol güzergahı anlaşılmaya çalışılmıştır. Buna göre harita üzerindeki çalışmalarımız ve Sadıkhacı Beldesi yaşayanları ile konuşmalarımız sonucunda bu bölgede Kirsecik, Kocadere, Kırbadem, Başhöyük, Horoz Mevkii, Urfarlık, Emen ve Sarıköy adıyla bilinen yerleşimler tespit edilmiştir. Kirsecik Höyüğü (37º 47 2 kuzey 31º doğu), Kocadere Höyüğü (37º kuzey 31º 38 7 doğu) ve Kırbadem (37º kuzey 31º doğu) yerleşimleri tespit edilen antik yol güzergahını takip etmesi bakımından önem taşımaktadır. Kocadere Höyüğü nde Hitit Dönemini işaret eden seramik parçaları yanında Kırbadem den ele geçen kadın figürini ve haç bezemeli seramik parçası dikkati çeken tespitlerdir Başhöyük (37º kuzey 31º doğu) Tespit edilen yolun uzantısı kapsamında konumlanan yerleşim üzerinde Erken Tunç Dönemi ve Klasik Dönem lere işaret eden seramik parçaları tespit edilmiştir. Yerleşimin biraz ilerisinde yer alan ve Horoz Mevkii olarak bilinen (37º kuzey 31º 40 0 doğu) yerleşim ise yüzeydeki buluntulara göre değerlendirildiğinde Kalkolitik, Erken Tunç ve M. Ö. II.Bin e ait olabilecek kap formları ile dikkati çekmektedir. Kaçak kazı çalışmalarının da tespit edildiği höyük boyut olarak büyük bir yerleşimi işaret etmektedir. Bir diğer kaçak kazı yapılan yerin varlığının anlaşılması üzerin Urfarlık diye bilinen yerleşimin ilerisindeki kaçak kazı yerleri tespit edilmiştir (37º 47 8 kuzey 31º 40 4 doğu) ancak yerleşim ve kaçak kazı alanında herhangi bir malzemeye rastlanılmamıştır Değirmen Önü (Höyük Dibi) diye bilinen yerleşim (37º kuzey 31º doğu) alan olarak geniş bir yerleşimi kapsamakta ve yükseklik olarak diğer yerleşimlere göre fazlalık göstermektedir. Geç dönem seramiklerin yüzeyde olmasına rağmen yerleşimin boyutları dikkate alındığında erken dönemlerde de iskan görmüş olması kuvvetle muhtemeldir. Burada da kaçak kazı çukuru tespit edilmiştir. 1

2 Üçpınar Höyüğü (37º kuzey 31º doğu) Üçpınar Köyü nün güney batısında yer alan höyük boyut ve yükseklik bakımından büyük bir yerleşimi işaret etmektedir. Kalkolitik, Tunç Çağları ve Geç Dönem seramiklerinin tespit edildiği yerleşimin buluntu açısından zenginliği, boyutları, su kaynağı yakınında yer alması ve yol güzergahını takip etmesi dikkate alındığında önemli bir yerleşimi işaret ettiği anlaşılmaktadır Yoğun yağmur yüzünden arazi çalışması yapılamamış ancak Hatıp Kaya Anıtı ziyaret edilerek Anıtın fotoğraflanıp incelenmesi yapılmıştır Eski yol güzergahının Üçpınar Köyü ile tamamlanması üzerine Fasıllar Köyü ile yakın çevresindeki eski yol güzergahı üzerinde yer alan yerleşimlerin tespitinin ilk etabı tamamlanmıştır. Bir sonraki etapta ise Fasıllar Köyü nden Hatıp a uzanan yol güzergahı için alternatif yollar da düşünülerek hem tespit edilen eski yolun devamı olabilecek yol güzergahı hem de Kervansaray yolu olarak bilinen hat üzerindeki yerleşimlerin tespiti ile Fasıllar Hatıp arasındaki yerleşimlerin tespit edilmesi yolundaki çalışmalara başlanmıştır. Fasıllar Köyü nden Hüseyinler e giderken kuzeydoğu yönünde bir yerleşim tespit edilmiştir Yerleşimin 3 kilometre kadar ilerisinde bir han yıkıntısı olduğu yaşayanlarca anlatılmıştır (37º kuzey 31º doğu). Yerleşim yerinden yoğun bir malzeme ele geçmemiştir. Yazyurdu Köyü (Yaylasun) (37º kuzey 31º doğu) Köyün hemen girişinde sağ tarafta bir yerleşim tespit edilmiştir. Bugün üzerine yerleşilen höyükte Protohistorik Dönem malzemesi yanında geç döneme ait parçalar da tespit edilmiştir. Yerleşimin yamaç kısmına doğru bulunan döşeli taşlar, buradaki yerleşimin kalıntılarını da göstermektedir. Yazyurdu Köyü ile Hüseyinler arasında, Yazyurdu nun güney batı yönünden yaklaşık olarak 1 kilometre kadar uzağında bir höyük daha tespit edilmiştir. (Yazyurdu Höyük-2). Hüseyinler Köyü nün doğusuna düşen yerleşim oldukça büyük ve yüksek bir höyükten meydana gelmektedir (37º kuzey 31º doğu). Çevre yollara hâkim bir konumda, Pazaryolu ya da eski yol olarak tespit ettiğimiz yol güzergahının hemen yanında yer alan yerleşime Han kalıntısının mesafesi de oldukça yakındır. Zemindeki bitki örtüsü kesin bir boyut ölçütünün tespitini zorlaştırmakla birlikte yerleşimin büyüklüğü, yüksekliği ve kuzeydoğu eteğinde kurumuş bir derenin yatağı yerleşimin önemini vurgulamaktadır. Tespit edilen seramik parçaları arasında Neolitik, Kalkolitik parçalar yanında Tunç Çağlarına işaret edecek parçalar da yer almaktadır. Alanın kuzeydoğusunda tespit edilen işlenmiş bir taş parçası da dikkat çekicidir Konya Kültür Müdürlüğü Kurulu ile bağlantıya geçilerek daha detaylı haritaların temini için Kurul Müdürlüğü nün ziyareti uygun görülmüş, Kurul ziyaret edilerek haritaların tespiti sağlanmıştır. Bir önceki yılın çalışma programında olan Fasıllar Anıtı yakın çevresinde yapılan çalışmalar neticesinde ilk defa tespit edilen yazılı ve kabartmalı buluntuları tekrar fotoğraflanmak ve geçen bir yıl süre içindeki durum tespiti için Fasıllar Köyü içinde ve çevresinde fotoğraflama çalışmalarına devam edilmiştir (Foto 1, 2) Yassıviran olarak adlanan mevkii, Fasıllar Köyü nden kuzeye doğru ilerlendiğinde Çiftlik Köyü ne ait sınırlar içinde yer almaktadır ve Erbaba Neolitik ve Kalkolitik yerleşimi ile aynı doğrultudadır. Beyşehir Gölü nün yaklaşık olarak 1,5 km. kadar doğusunda yer alan 2

3 Yassıviran ( Yassıveren) Höyüğü nde (37º kuzey 31º doğu) tespit edilen çok sayıda seramik parçası, Geç Dönem seramiklerini işaret etmektedir. Burada ele geçtiği tespit edilen ve tarla sahibi Ahmet Kılıç tan alınan bir kandil ve yarım bir kap parçası da kayıtlara geçirilerek müzeye teslim edilmiştir. Sağlık Kasabası na bağlı Yamasöken mevkii (37º kuzey 31º doğu) ve hemen yakınında yer alan Örenler sit alanı incelenmiştir. Sağlık kasabasının kuzeybatı yönünde, yaklaşık olarak 4 kilometre uzaklıkta yer alan yerleşimde Geç dönem yerleşime işaret eden çok sayıda seramik parçası ve taş yapı izleri tespit edilmiştir. Aynı yerde küçük bir tepe de tespit edilmiş olup ( kuzey doğu) (Çomak) incelenmiştir. Tepe üzerinde tespit edilen malzeme sayısı oldukça azdır, en tepelik kısımda taş döşemeleri yer almaktadır. Daha çok bir tümülüsü andıran tepe halk arasında höyük olarak adlandırılmaktadır Kervansaray yolu üzerinde yer alan Kızılören mevkii yerleşimi ( kuzey doğu) büyüklük ve yükseklik bakımından dikkat çekicidir. Höyük üzerinde erken ve geç dönemlere işaret edecek çok sayıda seramik parçası tespit edilmiştir. Fasıllar Hatıp arasındaki kervansaray yolu üzerinde yer alan höyük söz konusu yola oldukça yakındır. Çalışmanın son gününde Konya Müze Müdürlüğü ziyaret edilerek etütlük malzeme teslimi yapılmış, daha sonra bilgi vermek üzere Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ne gidilerek bu seneki çalışma hakkında yetkililer bilgilendirilmiştir. Değerlendirme Tarhuntaşşa Ülkesi sınırları içerisinde Hulaya Nehri nin batı sınırında yer alan Fasıllar Anıtı ve antik yol güzergahlarının izlenerek Fasıllar ile Hatip Kaya kabartması arasındaki yollar üzerinde yapılması planlanan araştırmalar, hedeflendiği üzere 2013 yılı çalışmaları içinde tamamlanmıştır. Çalışmalar sonucunda 16 adet yerleşim tespit edilerek incelenmiştir. Tespit edilen yerlerin fotoğraflarının digital ortama aktarılması, eserlerin çizimlerinin yapılması ve gerekli kütüphane çalışmaları yanında, Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ile yapılacak olan çalışmalar ve harita çalışmaları, Fasıllar Anıtı nın ve Tarhuntaşşa Bölgesi nin, dolayısıyla Hitit tarihi coğrafyası ile incelenen bölge ve dönemin değişen siyasi yapısının anlaşılmasına değerli katkılar sağlayacaktır. Hitit Dönemi ve farklı dönemlerdeki yerleşimlerin tespitleri ve veriler yazılı belgelerle birlikte değerlendirilecek ve yerleşim yapısıyla birlikte ele geçen buluntular da bölgenin coğrafi, siyasi ve dinsel sürekliliğine işaret eden sonuçlar verecektir. 3

4 Harita 1 4

5 Foto 1 Foto 2 5

6 Foto 3 6

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ PANAZTEPE KAZISI Armağan ERKANAL-ÖKTÜ 1985 yılından itibaren yürütülmekte olan Panaztepe Kazıları, Erken Tunç Çağı ndan Osmanlı Dönemine kadar uzanan süreç boyunca kronolojik bir gelişimin varlığını ortaya

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

Belleten, C. LVI, Ağustos 1992, Sayı: 216 dan Ayrı Basım. Ağustos 1992 Pamphylia Bölgesi ve Çevresi Eski Yol Sistemi GİRAY ERCENK

Belleten, C. LVI, Ağustos 1992, Sayı: 216 dan Ayrı Basım. Ağustos 1992 Pamphylia Bölgesi ve Çevresi Eski Yol Sistemi GİRAY ERCENK Belleten, C. LVI, Ağustos 1992, Sayı: 216 dan Ayrı Basım Ağustos 1992 Pamphylia Bölgesi ve Çevresi Eski Yol Sistemi GİRAY ERCENK Antik Çağda Pamphylia Bölgesi Ord. Prof. M. A. Mansel'in tanımlamasıyla

Detaylı

Cilt-I. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN

Cilt-I. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Cilt-I Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Kayseri 2008 Takım No: 978-975-8046-66-9 ISBN:978-975-8046-67-6 Grafik Tasarım ve Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tic. Ltd.

Detaylı

18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ

18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ 18 KÜMÜLATİF ETKİLER 18.1 GİRİŞ Bu bölüm, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesinin etki alanı ( Proje Alanı ) içerisinde ya da yakınlarında geliştirilmekte olan, tespit edilmiş önemli başka projelerle

Detaylı

SUNUġ. ARKEOLOJĠK BULUNTULAR IġIĞINDA NĠĞDE TARĠHĠ

SUNUġ. ARKEOLOJĠK BULUNTULAR IġIĞINDA NĠĞDE TARĠHĠ SUNUġ ARKEOLOJĠK BULUNTULAR IġIĞINDA NĠĞDE TARĠHĠ 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen I.Niğde Günleri kapsamında Niğdeli hemşerilerimizi ve organizasyonu ziyaret eden

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 2. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN DOĞUŞUNA GEZİ SABRIN SULTANI HZ.EYYUB (A.S.) MAKAMI Şanlıurfa Merkezin güneyindeki Eyyûb Peygamber Mahallesi nde Eyyub Peygamber Makamı olarak bilinen

Detaylı

BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1

BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1 BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1 Murat Türkteki Anahtar Kelimeler: Çömlekçi çarkı, Batı Anadolu, İTÇ III, Küllüoba, Yalın Mal. Key Words: Potter s Wheel, Western

Detaylı

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yılda iki kez yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli dergidir. Editör: Prof. Dr. Mehmet AYDIN Editör Yardımcısı: Doç. Dr. Şahin FİLİZ Yayın Sekretaryası

Detaylı

Türkiye İlk Tunç Çağı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye İlk Tunç Çağı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye İlk Tunç Çağı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Dr. Savaş Harmankaya Eşime Giriş İlk Tunç Çağı Tanımının Ortaya Çıkışı 1 : Anadolu ve Trakya 2 topraklarını kapsayantürkiye nin İlk Tunç Çağı

Detaylı

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016)

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) 1! Bu strateji ve eylem planı, Technopolis Group Türkiye Kurucu Direktörü Şirin Elçi nin yönetiminde, Mike

Detaylı

DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI

DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI DİYARBAKIR KALESİ VE HEVSEL BAHÇELERİ KÜLTÜREL PEYZAJI ALAN YÖNETİM PLANI 1 DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Murat ALÖKMEN İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Orhan BALSAK

Detaylı

EDİTÖR. Kıymetli okurlar,

EDİTÖR. Kıymetli okurlar, EDİTÖR Kıymetli okurlar, 3 yılı aşkın bir süredir yayın hayatına devam eden Artvin Kampüs ün bu yeni sayısında siz değerli okuyucularımızla tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir Fransız düşünür

Detaylı

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Ankara'nın bilinen tarihi Paleolitik Çağa kadar uzanmaktadır. Bu döneme ait çeşitli eserlere Gâvurkale, Ergazi, Lodumlu ve Maltepe'de rastlanmıştır. Eti Yokuşu'nda 1937'de Türk Tarih Kurumu tarafından

Detaylı

KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI STRATEJİK YOL HARİTASI

KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI STRATEJİK YOL HARİTASI KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI STRATEJİK YOL HARİTASI HAZİRAN 2013 Bu proje Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın 2012 yılı Doğrudan Faliyet Desteği kapsamında desteklenmektedir. Batı Karadeniz

Detaylı

TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ: KONAKLI A New Winter Tourism Center in Turkey's Winter Tourism Corridor: Konaklı

TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM MERKEZİ: KONAKLI A New Winter Tourism Center in Turkey's Winter Tourism Corridor: Konaklı MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.345-365 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE NİN KIŞ TURİZMİ KORİDORUNDA YENİ BİR KIŞ TURİZM

Detaylı

1. C. KÜlTÜR BAKANUGI ESKi EH8RllER VE imüzıeleh GENEL MÜDÜHLÜGÜ. IIliAZI SONUÇLARI. TOPLANTısı

1. C. KÜlTÜR BAKANUGI ESKi EH8RllER VE imüzıeleh GENEL MÜDÜHLÜGÜ. IIliAZI SONUÇLARI. TOPLANTısı 1. C. KÜlTÜR BAKANUGI ESKi EH8RllER VE imüzıeleh GENEL MÜDÜHLÜGÜ IIliAZI SONUÇLARI TOPLANTısı DSı BASıM ve FOTO - FILM lşlel1me MÜDÜRI.JÜGÜ MAllBMSı ANKARA-1981 -~~--~~~- içindekiler Sayfa Refik DORU Kuruçay

Detaylı

Sayı 7 Ocak 2013 DÜZCE YÖRESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI ÜSKÜBÜ (KONURALP) VE AKÇAKOCA ÖRNEĞİ (KİTAP TANITIMI) İsmail KATGI 1

Sayı 7 Ocak 2013 DÜZCE YÖRESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI ÜSKÜBÜ (KONURALP) VE AKÇAKOCA ÖRNEĞİ (KİTAP TANITIMI) İsmail KATGI 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 7 Ocak 2013 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi DÜZCE YÖRESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI ÜSKÜBÜ (KONURALP) VE AKÇAKOCA ÖRNEĞİ (KİTAP TANITIMI) 1 Ülkemizde 20. yüzyıl ortalarına

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi

Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 2177 Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı Ekonomi 1 Ekonomi 2 Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 2 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN

Detaylı

KARAMAN MERKEZ İLÇE RAPORU

KARAMAN MERKEZ İLÇE RAPORU KARAMAN MERKEZ İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler

Detaylı

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ÖZET Antalya ilinde turizmin gelişimine destek vermek üzere özellikle son

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme GÜNEYDOÐU ANADOLU BÖLGESÝ NDE TURÝZMÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ & GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ NÝN VE YEREL KAYNAKLARIN

Detaylı

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı

AĞAÇLI SULAKALANLARA BİR ÖRNEK: YÖRÜKLER SU BASAR ORMANI(KIZILIRMAK DELTASI) AN EXAMPLE FOR SWAMPS: YORUKLER FLOODED FOREST (KIZILIRMAK DELTA)

AĞAÇLI SULAKALANLARA BİR ÖRNEK: YÖRÜKLER SU BASAR ORMANI(KIZILIRMAK DELTASI) AN EXAMPLE FOR SWAMPS: YORUKLER FLOODED FOREST (KIZILIRMAK DELTA) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AĞAÇLI SULAKALANLARA BİR ÖRNEK: YÖRÜKLER

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran Diyarbakır ın en eski ilçesinin yerel yöneticileri olmanın sorumluluğuyla Diyarbakır Sur

Detaylı

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ Misyonumuz: Dünya ve ülke ölçeğinde doğal tarihi ve kültürel değerlere sahip ancak kentleşme, turizm, tarım ve sanayi gibi kullanımların baskısı altındaki bölgelerde; bütünleşik

Detaylı