1. Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok hızlıdır. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok hızlıdır. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8"

Transkript

1 1. Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok hızlıdır. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 2. Bedenin boy ve ağırlık yönünden artışı, organların belli bir düzeye gelinceye kadar geçirdikleri biçim, hacim ve ağırlıkla ilgili değişimleri kapsar Tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Gelişme B) Büyüme C) Hazır bulunuşluk D) Olgunlaşma 3. Aşağıdakilerden hangisi gelişimle ilgili temel kavramlardan değildir? A) Büyüme B) Olgunlaşma C) Eğitim D) Uzama 4. Gelişimde belli davranışların kazanılması gereken dönemler vardır. Bu dönemlere ne denir? A) Sosyal dönem B) Bilişsel dönem C) Kritik dönem D) Bireysel dönem 5. Aşağıdakilerden hangisi kan şekerini arttırır, karbonhidrat, protein ve yağı düzenler? A) Kortizol B) Androjen C) Östrojen D) Adrenalin 6. Çocuğun ilk yıllarda geçirdiği yaşantılar, çevre uyarıcıları, beslenme, hastalık ve kazalar, aile ortamı, anne çocuk ilişkisi hangi etmenlerdendir? A) Doğum öncesi B) Doğum sırası C) Doğum sonrası D) Gebelik öncesi 7. Hangi hormon doğum esnasında rahim kaslarının kasılmasını sağlayarak, bebeğin dışarı itilmesinde yardımcı olur? A) Oksitosin B) Prolaktin C) Kortizol D) Östrojen 8. Genler anne ve babadan gelecek kalıtsal özellikleri taşıyan birimlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? A) Uzun B) X C) Sarı- Mavi D) Dominant-çekinik 1 9. İlkokul döneminde kısmen yavaşlayan bedensel büyüme ve gelişme, hangi dönemde yeniden hızlanarak, bu dönemin sonunda yetişkinlikteki yapısına ulaşır? A) Çocukluk B) Bebeklik C) Oyun D) Ergenlik 10. Erkeklerde androjen hormonu daha bakınken, kadınlarda hangi hormon daha baskındır A) Östrojen B) Prolaktin C) Oksitosin D) Androjen 11. Aşağıdakilerden hangisi gelişime etki eden biyolojik faktörlerdendir? A) Olgunlaşma-Öğrenme B) Hazır bulunuşluk-eğitim C) Kalıtım-İç salgı bezleri D) Çevre-Kalıtım 12. Oyun döneminde çocuk davranışlarında nasıldır? A) Tutarlı B) Ben merkezcil C) Saldırgan D) Uyumlu 13. Gelişimde bir sıra vardır. Bu sıraya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Baştan ayağa doğrudur. B) Dıştan içe doğrudur. C) Özelden genele doğrudur D) Yavaştan hızlıya doğrudur. 14. Tiroid aşağıdakilerden hangini besinlerden alarak içinde depolar? A) Kalsiyum B) Mağnezyum C) Çinko D) Iyot 15. Anne ve babadan gelen kromozomların kaç çifti birbirine benzer? A) 23 B) 21 C) 22 D) Hangi dönemde soyut düşünme ve bilimsel sorgulama gelişir? A) Bebeklik dönemi B) ilk çocukluk dönemi C) İkinci çocukluk dönemi D) Ergenlik dönemi

2 17. Aşağıdakilerden hangi dönemde fiziksel gelişme durağanlaşmıştır? A) Bebeklik dönemi B) İlk çocukluk dönemi C) İkinci çocukluk dönemi D) Ergenlik dönemi 24. Oyunun çocuğun işi olduğunu ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? A) Piaget B) Montessori C) Spenser D) Gross 18. Çocuk kaç yaş civarında cinsiyetini öğrenir? A) 3 B) 5 C) 6 D) Bebeklik Dönemi hangi yaşları kapsayan dönemdir? A) 1-3 B) 0-2 C) 0-4 D) Erken çocukluk eğitim kurumlarında fiziksel gelişimin en fazla desteklendiği etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? A) Okuma yazma etkinliği B) Oyun etkinliği C) Drama etkinliği D) Serbest zaman etkinliği 20. Anne karnında çocuğun gelişimi, annenin beslenmesi, çocuğun yeterli oksijen alıp almaması, kan uyuşmazlığı çevresel etmenlerden hangisine örnektir? A) Doğum öncesi B) Doğum sırası C) Doğum sonrası D) Gebelik öncesi 21. Aşağıdakilerden hangisi çocukların diş sağlığını korumada dikkat edilmesi gereken etkinlikler arasına girmez? A) Dişler kürdan, iğne vb. araçlarla karıştırılmamalıdır. B) Diş fırçaları 3-5 ayda bir değiştirilmemelidir. C) Çocuğa kalıcı dişleri çıkmaya başladığından itibaren diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmalıdır. D) Sert yiyecekler dişlerle kırılmamalıdır. 26. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Araç gereçler, birden fazla hedefi olan çok aşamalı ve çocukların gelişim düzeylerine uygun olmalıdır. B) Araç ve gereçler sade, ayrıntıları az,iyi zımparalanmış,pürüzsüz ve keskin köşeleri yuvarlatılmış olmalıdır, C) Çocuğun yaş ve gelişim seviyesine uygun olmasının pek önemi yoktur D) Hiçbiri 27. Aşağıdakilerden hangisi çocukların küçük kaslarının gelişimine en fazla yararı olan araçlardır? A) Evcilik malzemeleri B) Oyun evleri C) Drama etkinlikleri D) Serbest zaman etkinlikleri 22. İnsan vücudunda bulunan en güçlü kas aşağıdakilerden hangisidir? A) Karın kasları B) Kalp kası C) Mide D) Parmak kasları 28. Aşağıdakilerden hangisi çocukların büyük kaslarının gelişimine en fazla katkısı olan araçlardır? A) Minyatür hayvanlar B) Tırmanma araç gereçleri C) Masa oyuncakları D) Legolar 23. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Su ve karbondioksit fazlası solunumla, su ve tuzlar ise terleme yoluyla vücuttan dışarı atılır. B) Üre, ürik asit, su ve tuz, böbreklerle aracılığı ile dışarı atılır. C) İlk yıllarda böbreklerin çalışması düzensizdir. D) Hepsi 2

3 29. Aşağıdakilerden hangisinde denge duygusunun kullanımıyla ilgili okul öncesi dönemdeki çocukların ilgileri, araç gereçler ve etkinlikler hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Denge duygusu-biçimleri eşleştirme-parçalı bilmeceler B) Denge duygusu-ses çıkarma-mırıldanmalar, şarkı söylemeler C) Denge duygusu-binme-tahtarevalli, üç tekerlekli bisiklet, sallanan atlar D) Denge duygusu-oyuncakları parçalara ayırmak ve eşleştirmek-mandallar 30. Motor gelişim ile ilgili etkinliklerle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilemez? A) Çocuklar kendi vücutlarını tanır. B) Fiziksel yeteneklerini tanır. C) Dil becerisi gelişir D) Dış dünya ile iletişim kurar. 31. Motor gelişim hangi gelişime paralel olarak gerçekleşir? A) Duygusal gelişim B) Fiziksel gelişim C) Dil gelişimi D) Bilişsel gelişim 32. Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişimle ilgili yeteneklerdendir? A) Eş güdüm B) Yetenek C) Motivasyon D) Algı 33. Dikkatin gelişiminde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Çevreyi tanıma B) Keşfetme C) İlgi D) Bellek 34. Bir direnci yenebilme, karşı koyabilme becerisi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Tepki B) Kuvvet C) Dikkat D) Engel 35. İlk önemli denge becerileri aşağıdakilerden hangisidir? A)Koşma-tırmanma B)Sıçrama C)Tek ayak üzerinde durabilme D)Oturma ve ayakta durma Etki ile bu etkiye yapılan tepkinin arasında geçen zamana ne ad verilmektedir? A) Kuvvet zamanı B) Reaksiyon zamanı C) Denge zamanı D) Tepki zamanı 37. Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişim aşamalarının dönemlerinden değildir? A)Refleksif hareketler dönemi B)Sporla ilgili hareketler dönemi C)Emekleme dönemi D)Temel hareketler dönemi 38. Yaşamın ilk yılında motor gelişimin dönüm noktaları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönüm noktalarındandır? A)İlk Hareketler B)Oturma C)Destekle yürüme D)Yukarıdakilerin hepsi 39. Bebek hangi ayda desteksiz ve dik oturabilir? A) 4.ay B) 6. ay C) 7. ay D) 9.ay 40. Aşağıdakilerden hangisi motor becerilerinin gelişimine sağladığı katkılardan biri değildir? A) Çocukta yaşam boyu fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak B) Kas kuvveti, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik ve çeviklik gibi temel unsurları geliştirmek C) Temel hareketleri aynı şekilde tekrarlamak D) Saldırganlığı olumlu yönde kanalize etmesini sağlamak 41. Psikomotor gelişimi desteklerken hedef, aşağıdakilerden hangisidir? A) Çocukların kendi vücutlarını tanıması, fiziksel yeteneklerini ve sınırlılıklarını keşfetmesidir. B) Çocuğun yeni davranışları, sağlıklı bir biçimde kazanması ve uygulamasıdır. C) Yürüme, koşma, atlama, tırmanma gibi becerileri kazanmasıdır. D) Makasla kesme, çizgi çizme, kâğıt katlama vb. gibi becerileri kazanmasıdır.

4 42. Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişimi destekleyici düzenlenecek etkinlikler aracılığı ile çocuklara kazandırılması amaçlanan becerilerden değildir? A) Dikkat kontrolünü sağlayabilme B) El-göz koordinasyonunu sağlayabilme C) Makası uygun şekilde kullanabilme D) Belirli şekilleri isimlendirebilme 43. Aşağıdakilerden hangisi büyük kas gelişimi için uygun araç-gereçlerdendir? A) Oyun hamurları B) Yap-boz oyuncakları C) Kaydırak gibi bahçe oyuncakları D) El kuklaları 48. Belli bir amaca ulaşmak için bilinçli motor hareketlerin devamlılığı, ahenkli ve uyumlu çalışması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Tepki hızı B) Denge C) Eş güdüm D) Esneklik 49. Aşağıdakilerden hangisi esneklik için söylenemez? A) Kemikler geliştikçe vücut esnekliği azalır. B) Erkek çocuklar, kız çocuklara oranla daha esnektir. C) Esneklik 5-8 yaşlarda sabit kalır. D) Özellikle yaşlarda doruk noktaya ulaşır. 44. Aşağıdakilerden hangisi küçük kas gelişimi için uygun araç-gereçlerden değildir? A) Çeşitli toplar B) Domino C) Büyük renkli küpler D) Kavram geliştirici oyuncaklar 50. Aşağıdakilerden hangisinde 2-6 yaşları kapsayan koşma, atlama, sıçrama, sekme, yakalama, fırlatma, topa ayakla vurma gibi hareketlerin yer aldığı dönemdir? A) Refleksif hareketler dönemi B) İlkel hareketler dönemi C) Temel hareketler dönemi D) Sporla ilgili hareketler dönemi 45. Fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Büyük kas gelişimi B) Motor kelimesi C) Küçük kas gelişimi D) Psikomotor gelişim 51. Ayak tabanına, ayak parmaklarından topuğa doğru tırak ya da benzeri bir nesneyle hafifçe dokunmak/çizmek olarak ifade edilen refleks aşağıdakilerden hangisidir? A) Babinski B) Yakalama/kavrama C) Moro D) Adımlama 46. Emekleme, ayakta durma, yürüme, koşma, sallama, dönme yuvarlanma, zıplama, denge gibi psikomotor hareketleri aşağıdakilerden hangi ile ifade edilir? A) Büyük kas gelişimi B) Motor kelimesi C) Küçük kas gelişimi D) Psikomotor gelişim 52. Aşağıdakilerden hangisi büyük kas gelişimi için uygun araç-gereçlerden değildir? A) Boş variller B) Tornetler C) Halat D) Parmak boyası 47. Çocuklarda kas kuvvetinin yoğunlaşması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Yaşa ve cinsiyete B) Olgunlaşma düzeyine C) Fiziksel etkinlik aşamalarına D) Hepsi Aşağıdakilerden hangisi küçük kas gelişimi için uygun araç-gereçlerdendir? A) Denge tahtası B) Bağlama oyuncaklar C) Çemberler D) Atlama ipleri

5 54. Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişim ile ilgili etkinlikleri planlama ve uygulamada dikkat edilmesi gereken özelliklerdendir? A) Oyunu ya da beceriyi adlandırarak çocukların en iyi ve kolay şekilde anlayabilecekleri ifade ile içeriğini tanımlamak B) Hareketlerin uygulanması sırasında hatalı duruşları ya da doğru yapılmayan hareketleri düzeltme konusunda zorlayıcı olmak C) Etkinlik sırasında gereken araç-gereci ve malzemeleri temin etmek D) Hareketler ve becerilerin zordan kolaya doğru bir sıra izlemesine dikkat etmek 55. Daha önceden öğrenilmiş bilgileri yeni karşılaşılan bir soruna çözüm bulabilmek için birleştirme düzenleme sürecine ne denir? A) Akıl Yürütme B) Mantık yürütme C) Yetenek D) Hatırlama ve bellek 59. Bilişsel gelişim, organizmanın doğumdan ölümüne kadar farklı basamaklardan geçerek düzenli olarak niteliksel bir değişim içine girmesi olarak tanımlayan bilim adamı kimdir? A) Thorndike B) Binet C) Piaget D) Weshler 60. Çocuk ulaşamayacağı bir oyuncağa dokunmak için ona doğru hareket eder ya da yardım ister. Nesneye doğru hareket etmesi çocuğun konumunu değiştirmesine neden olur, bu örnek aşağıdaki hangi kavramı ifade eder? A) Adaptasyon B) Akadomasyon C) Organizasyon D) Asimilasyon 61. Çocuğun nesne devamlılığını kazandığı aylar hangi aylar arasıdır? A) 1-4 Ay B) 8-12 Ay C) Ay D) Ay 56. Aşağıdakilerden hangisinin algılamada önemi yoktur? A) Değişimlerin B) Beklentilerin C) Olgunlaşmanın D) Öğrenmenin 62. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi çoklu zekâ kuramını ortaya atmıştır? A) Piaget B) Binet C) Gardner D) Thorndike 57. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel gelişimle ilgili kavramlardan değildir? A) Dikkat B) Yetenek C) Kavram Oluşturma D) Nesne Kimliği 58. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık için söylenemez? A) Yaratıcılık doğuştan getirilen bir yetidir. B) Yaratıcılığın ortaya çıkıp gelişmesi her çocukta aynıdır. C) Her birey yaratıcı olma şansına sahiptir. D) Yaratıcılık insanlara özgüdür. 63. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun cansız nesneleri canlıymış gibi düşünmesidir? A) Animizm B) Egosantrizm C) Mantık Yürütme ve Düşünme D) Sembolik Oyun 64. Resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerle düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama, muhakeme etme ve bunları sanatsal formlara dönüştürebilme yeteneği aşağıdakilerden hangisidir? A) Sözel Dilsel Zekâ B) Görsel Uzamsal Zekâ C) Kişiler Arası Sosyal Zekâ D) Mantıksal Matematiksel Zekâ 5

6 65. Aşağıdakilerden hangisi rol yapma, atletizm, dans, dikiş-nakış gibi alanlarda yetenekli olan spor, dans, fiziksel oyunlar, el işleri, bale, jimnastik, bahçe işleri, gezi, rol yapma gibi etkinlikler hobileri arasında bulunan zeka türüdür? A) Mantıksal Matematiksel Zekâ B) Müziksel Ritmik Zekâ C) Bedensel Kinestetik Zekâ D) Kişisel-İçsel Zekâya parçalı bul yapı hangi yaşta tamamlayabilir? A) 0-2 yaş B) 2-3yaş C) 3-4yaş D) 5-6 yaş 73. Küçük çivili oyuncaklar, çok parçalı küçük legolar, birbirine eklenen sekizgenler, birbirine eklenen kareler hangi yaş çocuğunun bilişsel gelişimine uygun araç gereçtir? A) 0-2 yaş B) 0-3 yaş C) 4-5 yaş D) 5-6 yaş 66. Araç gereçler göze hoş görünmeli, araştırma yapmanın yanında aşağıdakilerden hangisini sağlamalıdır? A) Keşfetmelerini B) Merakını C) İlgilenmelerini D) Kullanma 74. Çocuk 1'den 10'a kadar karışık verilen sayıları sıralayıp sıra içinde eksik olan sayıyı hangi yaşlarda bulabilir? A) 0-2 yaş B) 3-4 yaş C) 4-5 yaş D) 5-6 yaş 67. Çocuğun gelişim düzeyine göre araç ve gereçler basitten hangisine doğru giden bir sıra ile verilmelidir? A) Kolaya B) Karmaşığa C) Zora D) Bilinmeyene 68. Çocuğun gelişim düzeyine göre araç ve gereçler hangi sıra ile verilmelidir? A) Karmaşıktan- basite B) Zordan- basite C) Bilinmeyenden- bilinene D) Bilinenden- bilinmeyene 69. Algı, dikkat, bellek ve hatırlama, yaratıcılık gibi beceriler hangi zamanlarda anlatılarak kazandırılabilir? A) Etkinlikler B) Konuşmalar C) İletişim D) Oyunlar 75. Doğumundan başlayarak, çevremizdeki dünya ile etkileşimimizi sağlayan ve dünyamızı anlamamızı yarayan bilginin edinilip kullanılmasına, saklanmasına, yorumlanarak yeniden düzenlenmesine, değerlendirilmesine yardım eden, bütün zihinsel süreçleri içine alan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Biliş B) Bilişsel Gelişim C) Algı D) Bellek ve hatırlama 76. Problemi çözen kimseler kendilerini, buldukları çözüm şekillerinin sonuçlarını hissederek, gözlemde bulunarak bir şeyler yaparak denemesiyle problemin çözme sürecinin hangi aşamasından bahsedilmektedir? A) Çözüm şeklinin uygulamaya konması B) Verileri Toplama C) Verileri seçme ve düzenleme D) Çözüm şekillerini değerlendirme parçalı bir bul yapı hangi yaşlarda tamamlayabilir? A) 0-2 yaş B) 3-4 yaş C) 4-5 yaş D) 5-6 yaş 71. Çocuklar 20 ye kadar olan nesneleri hangi yaşta sayabilir? A) 0-2 yaş B) 3-4 yaş C) 4-5 yaş D) 5-6 yaş Aşağıdakilerden hangisi hatırlama için söylenemez? A) Yaşla birlikte tanıma gücü artar. B) 4-7 yaşlarında hatırlama hızla gelişir. C) Hatırlama tanımadan kolaydır. D) Motivasyon hatırlamayı güçlendirir. 78. Aşağıdakilerden hangisi yaratma sürecinde etkili olan dönemlerden değildir? A) Hazırlık dönemi B) İçe doğuş dönemi C) Verileri değerlendirme D) Tanılama dönemi

7 79. Bireyin sahip olduğu beden sosyal yetenek ve fonksiyonlarının bütünleşerek oluşturduğu çok yönlü öğrenme öğrenilenlerden yararlanma uyum sağlama ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği aşağıdakilerden hangisidir? A) Zekâ B) Yaratıcılık C) Bilişsel Gelişim D) Algı 80. Aşağıdakilerden hangisi hafif derecede zihinsel yetersizliği olan çocukların özelliklerindendir? A) Öğretilebilir çocuklardır. B) Zekâ bölümü puanları arasındadır. C) Temel akademik becerileri elde eder özbakım becerilerini öğrenebilirler. D) Erken çocukluk döneminde yetersizliği fark edilir. 81. Aşağıdakilerden hangisi çocuğumuzla ce-e oyunu gibi insanların ve nesnelerin kaybolup tekrar ortaya çıktığı oyunların oynandığı aşamadır? A) Refleks Aşaması B) İkinci döngüsel tepkisel aşaması C) Üçüncü döngüsel tepkiler, yenilik, merak aşaması D) Zihinsel kombinasyonlar ve problem çözme aşaması 82. Aşağıdakilerden hangisi çocuğa uygun bir araç gereç seçerken dikkat edilecek noktalardan değildir? A) Sağlam olmalıdır. B) Amaca uygun olmalıdır. C) Temizliği ve bakımı kolay olmalıdır. D) Esnek olmalıdır. 83. Aşağıdakilerden hangisi Çoklu Zekâ Kuramının temel düşünce yapısının özelliklerinden değildir? A) Zekâ profilleri bireylerin aynıdır. B) Birçok sayıda zekâ alanı vardır. C) Bir öğrenmeyi gerçekleştirmenin birçok yolu vardır. D) Zekâların güçlendirilebilme, geliştirilebilme özelliği vardır. 84. Aşağıdakilerden hangisi doğacı varoluşçu zekâya sahip insanların özelliğidir? A) İsimleri ve tarihleri hatırlarlar. Yer bellekleri oldukça iyidir B) Farklı kültürler, farklı yaşam tarzları konusunda meraklıdırlar. C) Duyguları vücut hareketleri aracılığı ile ifade edebilme becerileri gelişmiştir. D) Bitki türlerine karşı duyarlı olup bahçe işlerini severler. 85. Dili yuvarlama ve ileri uzatma becerisi, dudak seslerini çıkardığı, kendi kendine konuşmaya başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Konuşma öncesi dönem gığıldama dönemi B) Konuşma öncesi dönem mırıldanma dönemi C) Konuşma öncesi dönem mırıldanmanın tekrarı dönemi D) Konuşma dönemi ses, sözcük dönemi yılın son yarısında bebekler duygularını hangi sözcüklerle nitelendirirler? A) Tanıdık durumlarla B) Hareket eden nesnelerle C) Mutlu, üzgün, kızgın gibi sözcüklerle D) Tanıdık durumların sonuçları 87. Bebeğin, köpek sözcüğünü koyun ve at için de kullanabilir olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? A) Bu tek kelimeler konuşma ve etkinliğin birleşmesini sağlar. B) Tek sözcükler bir cümlenin anlamını taşıyabilir. C) Sözcükler hareketler yoluyla öğrenilir. D) İlk sözcükleri, başka nesneler için de genişletir. 88. İsim ve fiillerden oluşan dil bilgisi çekim ekleri olmayan kendi dilinin gramer yapısını öğrenmeye, vurguyu kullanmaya, ilkel dil bilgisi sistemini kullanmaya başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 sözcüklü ifadeler dönemi B) Üç ve daha fazla sözcüklü ifadeler dönemi C) Gramer kurallarına uygun konuşma dönemi D) Tek sözcük dönemi 7

8 89. Aşağıdakilerden hangisi 3-4 yaş çocuğunun özelliği değildir? A) Ana dilinin temel yapılarını öğrenir. B) Benmerkezci konuşma sergiler. C) Fısıldamayı öğrenir, hayali oyunda dil kullanır. D) Anne babasının ses perdesini taklit ederek çoğul kullanımı doğru yapar. 90. Yetişkinlerin bebekle erken dönemden başlayarak kurdukları sözel iletişim, bebeğin dili öğrenmesinin temelini oluşturur. Bu ifade aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? A) Olgunlaşma ve öğrenme ile açıklanır. B) Konuşmayı öğrenmede cinsiyetin önemi ile açıklanır. C) Dil gelişiminin hızı, sosyal çevreden etkilendiği ile açıklanır. D) Dil gelişiminin sosyoekonomik koşullardan etkilendiği ile açıklanır. 91. Kişinin sesi, yaşına ve cinsiyetine göre beklenenden daha yüksek (tiz) ya da alçak (pes) olması olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Sesin perdesindeki bozukluklar B) Sesin tonundaki bozukluklar C) Sesin esnekliğindeki bozukluklar D) Sesin şiddetindeki bozukluklar 92. Eklemleme (artikülasyon) bozukluğu olan örneğin sarı yerine sayı, kara yerine kaya, arı yerine ayı gibi durumları aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? A) Sesin düşürülmesi B) Sesin değiştirilmesi C) Ses ekleme D) Sesin bozulması 93. Zıt anlamlı soyut ve somut kelimeleri söyleyebilme becerisini hangi yaşlar arasında kazanır? A) 2-3 yaş B) 3-4 yaş C) 4-5 yaş D) 5-6 yaş Aşağıdakilerden hangisi çocukların dil gelişimini desteklemek için etkinlik hazırlarken dikkat edilecek noktalardandır? A) Çocuk, bir etkinlikle uzun süre ilgileniyorsa etkinlik değiştirilmelidir. B) Çocuğun yapılan etkinliğe gösterdiği istek ile öğrenme arasında bir ilişki yoktur. C) Çocuğa hatalarını düzeltmesi için zaman tanınması, çocuğun kendisine olan güvenini geliştirecektir. D) Kullanılan materyalin çocuğun ilgisini çekmesine gerek yoktur. 95. Toplumsal beklentilere uygunluk gösteren kazanılmış davranış yeteneği aşağıdakilerden hangisini açıklar? A) Sosyalleştirme B) Kültür C) Sosyal gelişim D) Benlik 96. Aşağıdakilerden hangisi 0-12 yaş çocuklarında sosyalleşme özelliklerinden biridir? A) Özel yetenek B) Gruba katılma C) Akıl yürütme D) Şarkı besteleme 97. Hangi dönemde çocuğun ana-babasına bağlılığı çözülmekte ve dışarıdaki arkadaşlarıyla ilgilendiği görülmektedir? A) Erken çocukluğun sonlarına doğru B) İlk 36 ayda C) İlköğretimin sonlarına doğru D) Ergenlik çağı 98. Çocuk grup halinde oynamaya ne zaman başlar? A) 0-12 ayda başlar B) 1-2 yaşında başlar C) 3-4 yaşında başlar D) 5-6 yaşında başlar 99. Çocukların cinsiyetle ilgili tavırları belirlemesi ve kendi cinsiyle karşı cinsin özelliklerini öğrenmesi ne zaman görülmektedir? A) Bir yaşından sonra B) İki yaşından sonra C) Üç yaşından sonra D) Dört yaşından sonra

9 100. Aşağıdakilerden hangisi Erikson a göre psikososyal gelişim evrelerinden biri değildir? A) Temel güvene karşı güvensizlik B) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç C) Girişimciliğe karşı suçluluk D) Üst düzey gereksinmeler 101. Erikson a göre Psiko-Sosyal Gelişim Evrelerinin hangisinde çocuğun kendi kendine yemek yemesi, eşyalarını toplaması, giyinmesi, soyunması, giysilerini seçmesi, karşılaştığı bazı problemleri çözmesi desteklenmelidir? A) Temel güvene karşı güvensizlik B) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç C) Girişimciliğe karşı suçluluk D) Çalışma ve başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu 107. Herhangi bir isteğin engele uğraması durumunda ortaya çıkan duygu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kıskançlık B) İnatçılık C) Öfke D) Korku 108. Çocuğun ihtiyaçlarının zamanında karşılanmaması, hangi olumsuz tepkinin ortaya çıkmasına neden olur? A)Öfke B) İnatçılık C)Kıskançlık D) Hepsi 109. Çocuğun olumsuz duygularını bastırmayıp çevresindeki eşyalara veya başkalarına zarar vermesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanır? A) Saldırganlık B) İnatçılık C) Öfke D) Kıskançlık 102. Aşağıdakilerden hangisi Maslow a Göre Temel Gereksinmelerden biri değildir? A) Güvenlikte Olma B) Statü Kazanma C) Kimliğe Karşı Kimlik Bocalaması D) Fizyolojik Bedensel Gereksinmeler 110. Bir yaşındaki çocuğun, annesinin kucağında başka bir bebek görmesi çocukta hangi olumsuz duygunun oluşmasına neden olur? A) Öfke B) Kıskançlık C) Saldırganlık D) İnatçılık 103. Bir grubun üyesi olmayı öğrenmek, aşağıdakilerden hangisini gerektirmektedir? A) Birçok sosyal beceriyi B) Özel yetenekleri C) Birçok fiziksel beceriyi D) Espri yeteneğini 104. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Gelişime Uygun Araç Gereçlerden biri değildir? A) İtmeli-çekmeli araçlar B) Parmak boyası C) Bağlama oyuncaklar D) Bilgisayarda oynanan oyunlar 105. Aşağıdakilerden hangisi duygusal gelişimle ilgili kavramlardan değildir? A) Heyecan B)Refleks C) Haz ve eylem D) Hoşgörü 106. Bebeğin doğumundan sonraki ilk duygusal tepkisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gülme B) Ağlama C) Korku D) Öfke Duygulardaki değişim ve gelişimin en yoğun yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangidir? A) Oyun çağı B) Okul çağı C) Ergenlik çağı D) Olgunluk çağı 112. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminin en belirgin duygusal özelliklerinden değildir? A) Sakin olmak B) Duygularda iktidarsızlık C) Karşı cinse ilgi D) Sürekli hayal kurma 113. Aşağıdakilerden hangisi gelişim alanı duygusal gelişim ile ilişkilidir? A)Fiziksel gelişim B)Sosyal gelişim C)Dil gelişimi D) Hepsi 114. Duygusal gelişim alanı ile birbirinden ayrı düşünülemeyen gelişim alanı aşağıdakilerden hangisidir? A)Fiziksel gelişim B)Dil gelişimi C)Sosyal gelişim D)Zihinsel gelişim

10 115. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ahlak gelişimini içermez? A) Örf-adet gelenek, görenek B) Manevi değerler C) Maddi değerler D) Adalet, merhamet 123. Aşağıdakilerden hangisi başlangıç hâlinde işbirliği dönemi özelliklerinden değildir? A) Rekabet B) Kurallarla ilgili anlaşmazlık vardır. C) Dışa bağlıdır. D) Uyum sağlamak için savunma yapar Aşağıdaki kavramlardan hangisi ahlak gelişimi ile ilgili değildir? A) Vicdan B) Öykünme C) Özgecilik D) Psikoterapi 124. Aşağıdakilerden hangisi ahlak gelişimine uygun değildir? A) Küçük bebekler B) Bilgi kartları C) Boncuklar ve ip D) Çocuk şiirleri 117. Çocuk, ilk ahlak eğitimini nerden alır? A) Anaokulundan B) Arkadaşlarından C) Anne-babadan D) Ana sınıfından 118. Aşağıdakilerden hangisi Piaget e göre ahlak gelişimi dönemlerinden değildir? A) Duyusal devinim B) Psikomotor C) Benmerkezcilik D) Gerçek iş birliği 125. Anne-erkek çocuk ve baba-kız çocuk ilişkisinin Oedipal ve Elektra kompleksiyle çözümlenerek, kişilik gelişiminin şekillendiğini ve bu sürecin cinsel gelişime ait bir süreç olduğunu belirten teori hangisidir? A) Bilişsel - Gelişimsel teori B) Sosyal öğrenme teorisi C) Psikoanalitik teori D) Bilgi-işleme teorisi 119. Aşağıdakilerden hangisi Kohlberg e göre gelenek öncesi dönemi tanımlar? A) Otoriteye kayıtsız şartsız uyma B) Kendi ihtiyaçları ön plandadır. C) Çıkarcı bir yaklaşım içindedir. D) Dışsal kurallara bağlılık 120. Ahlak gelişiminin hangi gelişim alanıyla ilişkisi yoktur? A) Kişilik B) Fiziksel C) Bilişsel D) Sosyal 121. Bencil davranışlar, en çok hangi yaşlarda görülür? A) 2-4 B) 4-6 C) 0-5 D) Gelenek sonrası düzeye ulaşma yaşının 14 yaş olduğunu hangi kuramcı belirtmiştir? A) Piaget B) Kohlberg C) Freud D) Erickson 126. İnsanın üreme sisteminin ve organlarının sağlıklı döl üretebilecek düzeye ulaşabilmesidir ifadesini karşılayan terim hangisidir? A) Cinsel olgunluk B) Cinsel kimlik C) Cinsel eğitim D) Hiçbiri 127. Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenme teorisine göre çocuğun erkek-kadın cinsiyet rollerini öğrendiği kaynaktır? A) Anne, baba, kardeş, medya vb. kaynaklardan elde edilen soyutlamalardan B) Cinsel rollere ait bilgileri, kişileri gözlemleyerek ve onları taklit ederek C) Cinsel rollere dayanan şemalardan D) Ebeveynle özdeşleşme süreci sonunda 128. Aşağıdakilerden hangisi cinsel kimlik ile ilgili doğru bir açıklamadır? A) Cinsel kimlik, bireyin cinsiyetinden haberdar olmasıdır B) Bireyin bedenini ve benliğini belli bir cinsellik içinde algılayışı, kabullenişi, duygu ve davranışlarında buna uygun biçimde yönelişidir. C) Bireyin kadın ya da erkek olarak kendisinin farkına varması ve kabullenmesidir. D) Yukarıdakilerin hepsi 10

11 129. Çocuğa verilen cinsel eğitim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Cinsel eğitime ne çok erken ne de çok geç başlanmalıdır. B) Çocuğa istediği anda basit, kısa, gerçek ve endişesiz cevap verilmelidir. C) Soyut bilgiler zihni karıştırmayacaktır. D) A ve B seçenekleri 130. Sürekli olarak ahlak kurallarını ve başkalarının ne diyeceğini dikkate alan, kurallara sıkı sıkıya bağlı kalan kişide baskındır ifadesini karşılayan terim hangisidir? A) İd B) Ego C) Süperego D) Kişilik 131. Freud un cinsel gelişim dönemlerine göre 1-3 yaş hangi dönem olarak adlandırılmaktadır? A) Oral dönem B) Anal dönem C) Fallik dönem D) Genital dönem 132. Cinsel gelişim dönemlerinden anal dönem ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu dönem tuvalet eğitiminin ağır bastığı dönemdir. B) Annenin tuvalet eğitimi sırasında gösterdiği baskıcı tutumu çocuğun ileriki yaşamında inatçı, cimri ve yıkıcı kişilik özellikleri göstermesine neden olur. C) Bu dönem inatçılık dönemidir. D) Bu dönemde çocuğun ilgisi cinsel organlara yönelmiştir yaş döneminde çocuk ile ona bakan kişi arasında gelişen çocuğun istek ve ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli oranda karşılanmasıyla desteklenen çocuk ile ebeveyn arasındaki sevgi alışverişine. denir ifadesini tamamlayan seçenek hangisidir? A) Bağlılık B) Sevgi C) Temel güven duygusu D) Güven 134. Aşağıdakilerin hangisi Freud un cinsel gelişim dönemlerinden olan latent (gizil) döneme ait bir özellik değildir? A) Bu dönem yedi - on bir yaş dönemini kapsar B) Bu dönemde çocuk önceki cinsel meraklarını ansızın unutur. C) Toplumsal kurallar benimsemede zorluk yaşanır. D) Çocuk artık anne-babasının yanında başka kişilerle de özdeşim kurar Kişinin cinselliği üreme amacına yönelik hale gelir. Bu dönem çocuklukla erişkinlik arasında yer alan, ruhsal sorunları bol olan bir dönemdir. Buna paralel olarak çocukluğun bağımlılık döneminden, erişkinin bağımsız dönemine geçiş başlar. Yukarıda verilen ifadeler Freud un cinsel gelişim dönemlerinden hangisini ifade etmektedir? A) Anal dönem B) Fallik dönem C) Genital dönem D) Latent dönem 136. Kız çocukların babalarına karşı ilgi duyması ve annelerini rakip olarak görmeleri durumu aşağıda verilen terimlerin hangisi ile ifade edilir? A) Oedipus Kompleksi B) Elektra Kompleksi C) İğdiş edilme korkusu D) Özdeşim kurma 137. Cinsel eğitimle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çocukluk döneminde cinsel yaşam konusunda eksik,hatalı bilgiler, gencin evlendiği zaman cinsel uyumu olmayan,doyum sağlayamayan birey olmasına neden olabilir. B) Üst sosyo-ekonomik seviyedeki aileler, çocuklarının cinsel ilgilerini bastırmaya eğilimlidirler. C) Çoğu anne babalar cinsel eğitimin çocuğa ya da gence bu konuda sadece bir şeyler anlatmak olduğu düşüncesindedirler. D) Anne-babanın gerek çocuklarının cinsel kimliklerinin oluşumunda, gerekse cinsel eğitimlerinde rolleri büyüktür. 11

12 138. Cinsel gelişime uygun araç-gereç hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Çocuğun yaş ve gelişim düzeyi dikkate alınmalıdır. B) Çocuğun anlayabileceği şekilde basit bir aktarımı olmalıdır. C) Çocuğun geçirdiği deneylere ve yaşama biçimine uygun olmalıdır. D) Yukarıdakilerin hepsi 139. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çocuklarla ebeveynlerin cinsellik konusunda en rahat iletişimi üç- dört yaşlarında olmaktadır B) Çocuğunuza cinsellik hakkında verdiğiniz mesajlar aynı zamanda sizin değer ve tavırlarımızı yansıtmaktadır. C) Çocuğa verilecek cinsel eğitim konusundaki mesajlarda, ne söyleyeceğimizi, nasıl söyleyeceğimiz ve neleri söyleyeceğimizi belirlememiz gerekir. D) Çocuklar genellikle ilk yıllarda cinselliğin üreme yönünü merak ederler İnsanın ruhen bedenen, zihinsel yönden kendini iyi hissetmesine ne denir? A) Güzellik B) Sağlık C) Dinç olma D) İyi olma 141. Dış genital bölgenin kurumasını önleyerek, cinsel ilişkide gerekli kayganlaşmayı sağlamak hangi bezlerinin görevidir? A) Cinsiyet bezlerinin B) Yumurtalıkların C) Vaginanın D) Bartholin bezleri 142. Dış üreme organlarından başlayan ve uterusun serviks bölümüne kadar uzanan organa ne denir? A) Vagina B) Rahim C) Serviks D) Yumurtalık 143. Uterusun iç boşluğunu hangi zar tabaka örter? A) Döl yatağı B) Vajina C) Klitoris D) Endometrium 144. Kadınlık hormonlarını salgılamak aşağıdaki organlardan hangisinin görevidir? A)Testislerin B)Yumurtalıkların C)Uterusun D)Serviksin 145. Sperm ve prostat sıvısı karışımına ne denir? A) Regl B) Meni C) Testis sıvısı D) Menstrüasyon 146. Menstürasyon ortalama kaç günde bir olur? A) 40 B) 21 C) 35 D) İlk kez adet görmeye ne denir? A) Menarş B) Menapoz C) Regl D) Ergen olma 148. Doğumda bebeğin dışarı atıldığı son kısım aşağıdakilerden hangidir? A) Uterus B) Perine C) Vagina D) Serviks 149. Kadın üreme hücresine ne denir? A) Sperm B) Yumurta C) Yumurtalık D) Uterus 12

13 150. Spermler nerde yapılır? A) Testislerde B) Yumurtalıkta C) Prostat bezinde D) Peniste 151. Döllenme nerede gerçekleşir? A) Vajinada B) Uterusta C) Fallop tüplerinde D) Yumurtalıkta 152. Beklenen adetin gecikmesi gebeliğin hangi belirtisidir? A) Son B) Kesin C) Olası D) Olmadığının 157. Gebeliğin haftaları arasında doğum eyleminin başlamasına ne denir? A) Düşük B) Geç doğum C) Normal doğum D) Erken doğum 158. Erken doğan bebekler enfeksiyonlara karşı korunmak için nereye konulur? A) Kuvöze B) Yoğun bakıma C) Laboratuvara D) Odasına 159. Gebelikte aşırı tuz tüketimi vücutta neye sebep olur? A) Varise B) Hemoroide C) Susamaya D) Ödeme 153. Tüm gebelik boyunca kaç kg almak normaldir? A) 5-8 B) 9-12 C) D) Normal gebelik süresi kaç haftadır? A) 40 B) 280 C) 9 ay 10 gün D) Anüs girişinde yer alan toplardamarların genişlemesine ne denir? A) Varis B) Damar tıkanıklığı C) Hemoroid D) Kabızlık 156. Aneminin tek tedavisinde hangisi alınmalıdır? A) Süt B) Demir C) Bol gıda D) Sebze ve meyve 160. Biyolojik olarak gebe kalınmamasına rağmen tüm gebelik bulgularının görülmesi durumuna ne denir? A) Gebelik B) Yalancı gebelik C) Gebe olmama D) İkiz gebelik 161. Döllenmiş yumurtanın ikiye ayrılması ile hangi gebelik oluşur? A) Tek yumurta ikizleri B) Çift yumurta ikizleri C) Yalancı gebelik D) Çoğul gebelik 162. Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesi gelişim dönemlerinden biri değildir? A) Zigot B) Fertilizasyon C) Embriyo D) Fetüs 13

14 163. Döllenmeden sonraki 3. haftanın başından 8. haftanın sonuna kadar olan doğum öncesi gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Embriyo B) Zigot C) Fetüs D) Amnios 164. Anne karnındaki bebeğin tat alma hücrelerinin olgunlaştığı ve tatları ayırt edebilecek duruma geldiği doğum öncesi dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Zigot B) Embriyo C) Dölüt D) Fetüs 165. Döllenmiş yumurtanın yerleşip gelişmesi için uterus duvarları ve kılcal damarların farklılaşmasıyla oluşan, göbek kordonu aracılığıyla anne ve bebek arasında bağ sağlayan süngerimsi yapıya ne ad verilir? A) Dölüt B) Ektoderm C) Plasenta D) Amnios Kesesi 166. Aşağıdakilerden hangisi, doğum öncesi gelişimi etkileyen çevresel faktörlerden değildir? A) Hamile kadının sigara içmesi B) Gebelikte geçirilen kızıl hastalığı C) İklim şartları D) Down Sendromu 167. Aşağıdakilerden hangisi, normal doğumun başladığını gösteren belirtilerdendir? A) Nişan bozulması B) Kordon sarkması C) Abortus D) Fertilizasyon 168. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Doğum eylemi 5 evrede gerçekleşir B) İlk bebeğine hamile annelerde doğum ortalama 14 saat sürer C) Gerçek doğum kasılmaları dakikada bir gelir ve saniye sürer D) Serviksin tam açılmasından bebeğin doğumuna kadar olan evre doğumun III. evresidir Bebeğin önce kalçaları, kuyruk sokumu ve ayaklarıyla doğmasına ne ad verilir? A) Fontanel geliş B) Yan geliş C) Makat geliş D) Alın gelişi 170. Doğum kanalı ağzının yırtılmaması, tehlikeli kanamalar olmaması ve bebeğin sorunsuz doğabilmesi için vajina ağzının uygun bir şekilde kesilmesine ne ad verilir? A) Epizyotomi B) Epidural Anestezi C) Sezeryan D) Tens uygulaması 171. Doğum kanalına giren bebeğin doğumunun normal sürede gerçekleşemediği durumlarda, doğumun gerçekleşmesi için kullanılan, uçları kaşığa benzeyen maşa şeklindeki alete ne ad verilir? A) Vakum B) Tens C) Epizyotomi D) Forseps haftayı geçen gebeliklere ne ad verilir? A) Prematüre B) Abortus C) Postmatüre D) Düşük haftadan önce ve 500 gr dan daha az ağırlıkta gebeliğin sonlanmasına ne ad verilir? A) Postmatüre B) Düşük C) Prematüre D) Erken doğum 174. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Doğum eylemi başladığı halde uterus kasılmalarının bebeği dışarı atacak güçte olmaması ağrı zaafı olarak adlandırılır. B) Bebeğin göbek kordonunun bebekten önce çıkmasına Abortus denir. C) Tıbbi sorun sonucu gebeliğe son vermek için doktor tarafından yapılan operasyona düşük denir. D) Uterustaki bebeğin doğum anında dolaşımının bozulması oksijensiz kalmasıyla durumun kötüleşmesi prematüre doğumdur.

15 175. Aşağıdakilerden hangisi yeni doğan bebeğe uygulanan testlerden değildir? A) Apgar Skoru B) Topuk kanı C) Kordon kan gazları D) Bebeğin işitme düzeyi 176. Doğum yapan kadının üreme organlarının normal haline dönmesine ne ad verilir? A) Loşi B) Laktasyon C) İnvalüsyon D) Apgar 177. Yeni doğan normal bir bebeğin boyu kaç cm dir? A) cm. B) cm. C) cm. D) cm Yeni doğanda ilk saat içinde görülen koyu renkli yapışkan gaitaya ne ad verilir? A) Tonik B) Mekonyum C) Moro D) Loşi 179. Lohusalıkta meme tıkandığında aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır? A) Ilık duş almak B) Memeye sıcak havlu uygulaması C) Süt pompası ile sütü boşaltma D) Bebeğin acilen memeden kesilmesi 180. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sık emzirme memelerde iltihaplanmayı engeller B) Annenin emziklilikte yaşadığı stres süt miktarını etkiler C) Bebek doğduktan 24 saat sonra emzirilmelidir D) Normal kilodaki bir bebek 3,5-4 saat emzirilir 181. Bebeğin bacaklarının annenin koltuk altından sarkıtıldığı ve bebeğin başını eliyle desteklediği teknik hangi emzirme tekniğidir? A) Koltuk altı tutuşu B) Yatarak emzirme C) Çapraz beşik tutuşu D) Klasik beşik tutuşu 182. Canlıların çevrelerindeki mikroorganizmalara ve onların çıkardıkları ürünlere karşı dirençli hâle gelmesine ne denir? A) Aşılama B) Bağışıklık C) Serum D) Hastalık 183. Doğuştan sahip olunan bağışıklık hangi bağışıklıktır? A)Doğal bağışıklık B)Aktif bağışıklık C)Pasif bağışıklık D)Etkili bağışıklık 184. Bağışıklığı sağlayan maddelere ne denir? A)Antijen B)Mikrop C)Antikor D)Virüs 185. Aşağıdakilerden hangisi aşıların vücuda verilme yollarından değildir? A)Serumla B)Kas içine enjekte edilerek C)Deri altına enjekte edilerek D)Ağız yolu ile 186. Aşağıdaki aşılardan hangisi toksoid aşılardandır? A)Difteri aşısı B)Kızamık aşısı C)Tüberküloz aşısı D)Boğmaca aşısı 187. Damardan dışarı alınan kan, kısa bir süre sonra pıhtılaşır. Pıhtılaşan kısım çökünce üstte sarımtırak bir sıvı kalır. Bu sıvıya ne denir? A)Aşı B)Kan sıvısı C)Bağışıklık sıvısı D)Kan Serumu 188. Aşağıdakilerden hangisi aşısız çocukların hastalığa yakalanması durumunda tedavi edici olarak uygulanan aşıdır? A) Kızamık aşısı B) Difteri aşısı C) Suçiçeği aşısı D) Verem aşısı 15

16 189. Gebelikte yapılması gereken aşı aşağıdakilerden hangisidir? A)Kızamıkçık B)Verem C)Tetanos D)Kuduz 198. Sık aralıklarla aşırı doğum yapmak ne için tehlikelidir? A) Aile sağlığı B)Çocuk sağlığı C) Toplum sağlığı D) Beden sağlığı 190. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin aşısı yoktur? A) Kızıl B) Kuduz C) Verem D) Kızamıkçık 191. Bir çocuğun tam aşılı olması için ilk yaş içinde en az kaç kez aşıya götürülmelidir? A) 3 B) 5 C) 7 D) Aşağıdakilerden hangisi aşı takviminde yer almayan bir aşıdır? A) Grip aşısı B) Kızamık aşısı C) Hepatit B aşısı D) Verem aşısı 193. Kızamık aşısı ilk ne zaman yapılır? A)Doğunca B)2. ayda C)9.ayda D)15.ayda sınıfta hangi aşı yapılır? A)Tüberküloz B)Çocuk felci C)Difteri, tetanos D)Tetanos 195. Suçiçeği aşısı kaçıncı ayda yapılır? A)9.ayda B)2. ayda C)13.ayda D)İlkokul 1.sınıfta 199. Evli çiftlerin hangi yönden sağlıklı olmaları çocuk sahibi olmalarının en temel koşuludur? A) Fiziksel ve psikolojik B) Psikolojik ve ruhsal C) Fiziksel ve genetik D) Psikolojik ve toplumsal 200. Hızlı nüfus artışı nasıl önlenir? A) Nüfüs sayımıyla B) Aile Planlamasıyla C) Çocukların eğitimiyle D) Sağlık taramasıyla 201. Aile planlamasının ekonomik yönden önemini aşağıdakilerden hangisi açıklar? A) Doğurganlık sayısı çoğalmalıdır. B) Nüfus sayımı sık sık yapılmalıdır. C) Bakılabilecek sayıda çocuk yapılmalıdır. D) Daha sık kürtaj yapılmalıdır Aile planlamasının duygusal açıdan önemini aşağıdakilerden hangisi açıklar? A) Anne ve baba sevecen olmalı B) Ruh sağlığı açısından hazır olmalı C) Yaşam stanadartları yükselmeli D) Maddi imkanları yükselmeli 196. Aşı yapılan bölgeye aşağıdakilerden hangisi uygulanmamalıdır? A)Alkol ile pansuman yapılır. B)Kolonya ile pansuman yapılır. C)Yumuşatıcı krem sürülür. D)Soğuk su pansumanı yapılır Evlenmeden önce mutlaka nereye gidilmelidir? A) Aile Planlamasına B)Sağlık kuruluşlarına C) Yakın akrabalara D) 9 Çocuğu olan ailelerin yanına 203. Aile planlamasının nedenleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Sosyoekonomik-Tıbbî nedenler B) Sosyokültürel-Tıbbî nedenler C) Sosyokültürel-Geleneksel nedenler D) Psikolojik-ekonomik nedenler 204. Prezervatif ile korunmanın en önemli yararı nedir? A) Çocuk düşürmeleri önlemek B) Kolay uygulanabilmesi C) Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruması D) Ekonomik olması 16

17 205. Aile planlamasının anne açısından nedenleri nelerdir? A) Bebek ölümlerinin azalması B) Doğumun uygun yaş ve zamanda olması C) Bebeklerin sağlıklı büyümesi D) Annelerin çocuklarına eğitim vermesi 206. Aşağıdakilerden hangisi gebeliği önlemede kullanılan geleneksel yöntemlerdendir? A) RİA B) Geri çekme C) Doğum Kontrol hapı D) Norplant 211. Domates, brokoli, çilek, yeşil biber, turp, çiğ lahana hangi vitamin açısından zengin besinlerdir? A) A vitamini B) B vitamini C) C vitamini D) D vitamini 212. Hangi vitamin kanın pıhtılaşmasında önemli rol oynar. Eksikliğinde çeşitli yaralar, burun kanamaları, diş eti kanamaları görülür? A) C B) B C) E D) K 207. Monosakkaritler, disakkkaritler, polisakkkaritler aşağıdakilerden hangisinde yer alır? A) Vitaminler B) Proteinler C) Karbonhidratlar D)Yağlar 208. Büyümeyi temin etmek, ölen, eskiyen, bozulan hücreleri onarmak ve yenilemek hangisinin görevidir? A) Yağların B) Proteinlerin C) Karbonhidratların D)Vitaminlerin 209. Tatlılar, şeker pasta, kurabiye, ekmek, bezelye, patates, taze meyvelerden muz, üzüm hangisi bakımından diğerlerinden daha yüksek değere sahiptir? A) Karbonhidrat B) Yağ C) Protein D) Madensel Maddeler 210. Bireyin gebelik-emziklilik, hastalık, çocukluk dönemlerinde hangisine gereksinimi artar? A) Vitamin B) Karbonhidrat C) Mineral D) Protein 213. Hangi vitaminin vücutta sentez edilebilmesi için güneş ışınları gereklidir? A) B B) E C) A D) D 214. Vücutta kalsiyumun yetersizliğinde D vitaminin de olduğu gibi hangi hastalık ortaya çıkar? A) Beriberi B) Skorbit C) Raşitizm D) Ketozis 215. Hangisi kemik ve dişlerde bulunur ve dişlerin sağlığında çok önemli rolü vardır. A) Kalsiyum B) Flor C) İyot D) Sodyum 216. Aşağıdakilerden hangisi tokluk hissi verir ve midenin boşalma zamanını geciktirir? A) Yağlar B) Vitaminler C) Karbonhidratlar D) Su 217. Sütün bileşiminde en fazla Hangi madde vardır? A) C Vitamini B) Kalsiyum C) Magnezyum D) Demir 17

18 218. En çok tüketilen süt hangi hayvanın sütüdür? A) Keçi B) Manda C) Koyun D) İnek 219. Aşağıdakilerden hangisi renin katılarak, sütün katılaştırılması sonucu elde edilen değerli bir besin maddesidir? A) Yoğurt B) Süt tozu C) Peynir D) Peynir altı suyu 225. Oyun planlanırken dikkat edilecek noktalardan bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Araç-gereçle B) Hangi okulda C) Hangi şehirde D) Hangi ülkede 226. Parmak oyunları, oturarak oynanan oyunlar, dramatizasyonlar ve pandomimler nasıl oyunlardır? A) Koşmalı oyunlar B) Serbest oyunlar C) Basit jimnastik hareketleri D) Dinlendirici oyunlar 220. İçsel olarak güdülenen bazen belli bir amacı ve kazanımı olmayan eyleme ne denir? A) Eğitim B) Öğretim C) Oyun D) Müzik 221. İşlev oyunları, ben oyunları, düş gücü oyunları ne tür oyunlardır? A) Öz yapı oyunları B) Küme oyunları C) Taklit oyunları D) Salon-sınıf oyunları 222. Aşağıdaki oyunlardan hangisi duyu organlarının gelişmesine yardımcı olur? A) Sandalye kapmaca B) Tek ayakla sıçrama C) Acı- Tatlı D) Kutu kutu pense 223. Aşağıdakilerden hangisi oyunun evrelerinden değildir? A) Tek başına oyun B) Paralel oyun C) Grup oyunu D) Hastanede oyun 224. Su, kil, kum, çamur gibi doğal materyaller çocuğun en çok hangi gelişimi için faydalıdır? A) Büyük kas B) Sosyal-duygusal C) Küçük kas D) Dil 227. Ailelerin eğitimin içinde yer almasına ne denir? A) Aile katılımı B) Rehabilitasyon C) Kaynaştırma D) Hastanede oyun 228. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aile katılımında esastır? A) Aileyi zorla eğitime katmak B) Ailenin kendi isteği ile eğitime katılması C) Ailenin grup desteği ile eğitime katılması D) Ailenin terapi yoluyla eğitime katılması 229. Oyun planlanırken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz? A) Oyunun belirlenmesi B) Sıra ve sürenin belirlenmesi C) Pahalı araç gereçlerin temin edilmesi D) Oyun yerinin belirlenmesi 230. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi oyun oynanacak yüzeyin dikkat edilmesi gereken özelliklerinden biridir? A) Güvenli ve faydalı B) Tırtıklı C) Sıcak D) Esnek 231. Oyun araç-gereçleri hazırlanırken hangisi göz önünde bulundurulmaz? A)Sağlamlığı B) Kalıcılığı C) Çok yönlü kullanılması D) Renksiz olması 18

19 232. Oyunun tanıtılması, kuralların açıklanması, oyunun oynanması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A) Oyunun uygulanması B) Oyunun oynanması C) Oyunun planlanması D) Aile katılımı 233. Aşağıdakilerden hangisi dinlendirici oyun değildir? A) Parmak oyunları B) Dramatizasyonlar C) Koşmacalı oyunlar D) Pandomimler 238. Bir olayın söz, jest ve mimiklerin doğal yeteneklerle birleştirilip canlandırılmasına ne denir? A) Yaratıcı dans B) Ritm çalışması C) Dramatizasyon D) Müzikli dramatizasyon 239. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Müzik dinleme CD ve kasetten yapılabilir. B) Müzik dinleme söylenen bir şarkının dinlenmesi şeklinde de yapılır. C) Canlı müzik dinletisi kasetten ya da CD den dinleti kadar etkili olmaz. D) Dinletilecek müzik estetik değere sahip olmalıdır Engelli çocukların gelişiminde oyunun yararlı olabilmesi için öncelikle neye özen gösterilmelidir? A) Gözlenmesine B) Bakılmasına ve bilgilendirilmesine C) Takip edilmesine D) Zenginleştirilip düzenlenmesine 235. Farklı gelişen çocuklar için oyun ve oyun aracı seçerken özellikle hangi gelişimlerine olumlu etki edecek nitelikte olmasına özen gösterilmelidir? A) Duyu B) İhtiyaç C) Sezgi D) Zihinsel 236. Ritm nedir? A) Olayları düzenli aralıklarla tekrarlamaktır. B) Tartım C) Dizem D) Hepsi 237. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Müzik dinletme çalışmaları CD veya kaset kullanılarak ta yapılabilir. B) Canlı müzik kullanılarak yapılan çalışma daha etkilidir. C) Yalnızca müzik saatinde müzik dinletilebilir. D) Müzik dinleme etkinlikleri sırasında çocuklar rahatlar Aşağıdakilerden hangisi şarkı öğretimi için söylenemez? A) Ritmik yapısı basit ve hareketli olmalıdır. B) Şarkıların konusu çocuğun yakın çevresinden olmalıdır. C) Söz ve müziğin birbirine uyumlu olması gerekmez. D) Ses sınırı çocukların ses sınırına uygun olmalıdır Yaratıcı dans etkinliklerinde aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? A) Etkinliğe katılmak istemeyenleri zorlamamalıyız. B) Her çocuktan aynı başarıyı beklemeliyiz. C) Temiz, havalandırılmış, rahat çalışılabilecek bir sınıfta etkinlik yapılmalı. D) Çocuklara müzik ve konu hakkında bilgi vermemeliyiz Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Ritm sopası B) Fülüt C) Tef D) Zil 243. Bir insanın doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı niteliklerin tümüne ne ad verilir? A) Kalıtım B) Yetenek C) Mizaç D) Kişilik

20 244. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Karakter kişiliğin bir yönüdür. B) Karakter kişiliğin öznel, mizaç ve toplumsal yönünü oluşturur. C) Karakter bireyin içinde yaşadığı çevreye göre değerlendirilir. D) Her bireyin farklı karakter özellikleri vardır Freud a göre ego nun görevini aşağıdakilerden hangisi açıklar? A) İdin yöneticisidir B) Kişiliği yansıtır C) Kişiliğin törel yönüdür. D) Doğuştan var olan psikolojik gizli güçlerin tümüdür Böbrek üstü bezlerinin salgıladığı salgıya ne ad verilir? A) Adrenalin B) Progesteron C) Tiamin D) İnsülin 247. Organizmanın canlı kalabilmesini sağlayan ihtiyaç hangisidir? A) Fizyolojik ihtiyaçlar B) Toplumsal ihtiyaçlar C) Sosyal ihtiyaçlar D) Psikolojik ihtiyaçlar 248. Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen öğelerden birisidir? A) Bireyin yaşadığı çevre B) Ailenin ekonomik durumu C) Annenin ruh sağlığı D) Hepsi 249. Bireyin anne ve babadan aldığı genler yoluyla oluşturmuş olduğu toplam genetik yapıya ne ad verilir? A) Genotip B) Fenotip C) Kalıtım D) Hiçbiri 250. Duygularımız üzerinde en fazla etkiye sahip olan iç salgı bezi aşağıdakilerden hangisidir? A) Paratroit salgı bezi B) Troit salgı bezi C) Böbrek üstü salgı bezi D) Timüs salgı bezi 251. Bireyin içinde doğduğu ve yaşamını sürdürdüğü, bireyi etkileyen canlı, cansız varlıklarla, bütün güç ve uyarıcılar toplamına ne ad verilir? A) Uyarıcı B) Güdüler C) Çevre D) Hiçbiri 252. Eşler çocuk sahibi olmaya ne zaman karar vermelidir? A) Kendilerini ekonomik yönden güçlü hissettiklerinde B) Aile büyükleri çocuk sahibi olmalarını istediğinde C) Kendilerini anne-baba olmaya her yönden hazır hissettiklerinde D) Duygusal yönden bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarında 253. Aşağıdakilerden hangisi kardeşler arasındaki ilişkilerde rol oynayan en önemli etkendir? A) Çocukların eğitim düzeyi C) Çocukların yaşı B) Ailenin ekonomik düzeyi D) Anne-baba tutumları 254. Aşağıdakilerden hangisi uygun ceza yöntemi değildir? A) Çocuk ile konuşmamak C) Sevdiği bir şeyden mahrum etmek B) Bir süre harçlığını vermemek D) Bir süre oyun oynamasına izin vermemek 255. Aşağıdaki anne baba tutumlarında hangisi çocukların bağımlı bir kişilik geliştirmelerine neden olur? A) Baskılı ve otoriter tutum B) Dengesiz ve kararsız tutum C) Koruyucu Tutum D) Güven verici, destekleyici, hoşgörülü tutum 20

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A) BİYOLOJİK ETMENLER KALITIM İÇ SALGI BEZLERİ B) ÇEVRE A) BİYOLOJİK ETMENLER 1. KALITIM Anne ve babadan genler yoluyla bebeğe geçen özelliklerdir.

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

GEBELİK VE LOHUSALIK

GEBELİK VE LOHUSALIK GEBELİK VE LOHUSALIK ANA SAĞLIĞI Sağlık hizmetleri açısından doğurganlık çağındaki (15-49 yaş arası) tüm kadınlara ana denir. 15-49 yaş doğurganlık çağındaki kadınlar nüfusumuzun % 27 sini oluşturmaktadır.

Detaylı

O Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme

O Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme BİREY GELİŞİMİ O Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir. O Gelişim; organizmanın

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi SOSYAL GELİŞİM-2 Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow, sağlıklı kişiliğin nasıl oluştuğuyla ilgili derin araştırmalar yapmış ve sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan gereksinmelerden

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor.

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Sağlıklı çocuk izlemi: Çocuğun yaşına uygun ruhsal, fiziksel

Detaylı

PSİKOMOTOR GELİŞİM - 2

PSİKOMOTOR GELİŞİM - 2 PSİKOMOTOR GELİŞİM - 2 PSİKO-MOTOR GELİŞİMİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK ETKİNLİKLER HEDEFLENEN BECERİLER Kendi vücudunu ve yeteneklerini keşfedebilme Duygu ve düşüncelerini psikomotor hareketler yolu ile ifade

Detaylı

Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri

Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

Soru 1) Fiziksel büyümenin en hızlı olduğu dönem ne zamandır? a) 0-1 yaş b) 2-3 yaş c) 4-5 yaş d) 6-7 yaş

Soru 1) Fiziksel büyümenin en hızlı olduğu dönem ne zamandır? a) 0-1 yaş b) 2-3 yaş c) 4-5 yaş d) 6-7 yaş Soru 1) Fiziksel büyümenin en hızlı olduğu dönem ne zamandır? a) 0-1 yaş b) 2-3 yaş c) 4-5 yaş d) 6-7 yaş Soru 4) Aşağıda verilenlerin hangisi prenatal dönemi sağlıklı olarak tamamlayan bir bebeğin doğum

Detaylı

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2 ÇOCUKLAR İÇİN ÇOKLU ZEKÂ GÖZLEM FORMU Öğrencinin Adı Soyadı: Cinsiyeti: Tarih: Sınıfı: Lütfen formda yer alan her ifadenin sizin için ne derece uygun olup olmadığını aşağıdaki beşli dereceleme ölçeği üzerinde

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

ÇOCUK VE OYUN. Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç. Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

ÇOCUK VE OYUN. Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç. Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı ÇOCUK VE OYUN Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Çocuk için çok ciddi bir uğraş olan oyun, aynı zamanda bir eğlence ve öğrenme kaynağıdır.

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

TEMEL HAREKETLER DÖNEMİ. Başlangıç Evresi: 2-3 Yaş İlk Evre: 3-4 Yaş Olgun Evre : 5-6 yaş

TEMEL HAREKETLER DÖNEMİ. Başlangıç Evresi: 2-3 Yaş İlk Evre: 3-4 Yaş Olgun Evre : 5-6 yaş TEMEL HAREKETLER DÖNEMİ Başlangıç Evresi: 2-3 Yaş İlk Evre: 3-4 Yaş Olgun Evre : 5-6 yaş TEMEL HAREKET BECERİLERİ Denge Yakalama Durarak Uzun Atlama Tenis Topu Fırlatma Koşu Topa Ayakla Vurma Sıçrama

Detaylı

O Dil; Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır.

O Dil; Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. DİL GELİŞİMİ O Dil; Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. O Dil gelişimi; seslerin, kelimelerin, sayıların,

Detaylı

OKULÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ

OKULÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ OKULÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ Harekete Sürükleyici Etkinlikler- 5 dak. İşlevsel Etkinlikler- 10 dak. Grup Etkinlikleri 20 dak. Tüm sınıf Etkinlikleri 5 dak. HAREKETE SÜRÜKLEYİCİ ETKİNLİKLER Yürüme ve

Detaylı

fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin

fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin Döllenmiş yumurta fetüs bebek ölüm çocuk İleri yaş yeniyetme yetişkin Yaşam boyu devam eden biyolojik, bilişsel, sosyal gelişim ve kişilik gelişiminin bilimsel incelemesi Gelişim psikolojisinin başlıca

Detaylı

AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI

AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI AİLE HAYATI, PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI Aile nedir? Toplum içindeki en küçük sosyal kurumdur. Çekirdek aile Ana, baba ve çocuklardan oluşur. Geniş aile ise çeşitli akrabalardan oluşur. Aile kurumunun

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

DENGELİ BESLENME NEDİR?

DENGELİ BESLENME NEDİR? DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gereken dört temel besin grubu olan; süt ve ürünleri, et ve benzeri, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıllar dan hergün sizin için gerekli

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler

Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler 1 1. Gelişim ve Değişim Gelişim, organizmanın doğum öncesi dönemden başlayarak (döllenme) bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal yönden

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI Dilara Özer Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR Bedensel Engel İşitme Engeli Zihinsel Engel

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak OYUN VE ÇOCUK Oyun oynamak çocukluk çağına özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir olgudur. Oyun hem zihinsel gelişimin aynası olan hem sosyal becerilerin öğrenildiği hem de duygusal boşalımın

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Oyunun, çocuğun gelişimi üzerindeki

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)serbest

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü 10. SINIF KONU ANLATIMI 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü DÖLLENME Dişi üreme sistemine giren sperm hücreleri yumurta hücresinin salgıladığı FERTİLİZİN sayesinde yumurta hücresini

Detaylı

OCAK AYINDA NELER YAPTIK?

OCAK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

ÇOCUKLARDA OYUN EVRELERİ VE OYUN ÇEŞİTLERİ

ÇOCUKLARDA OYUN EVRELERİ VE OYUN ÇEŞİTLERİ Ünite 10 ÇOCUKLARDA OYUN EVRELERİ VE OYUN ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Hatice Elif ALTUNTAŞLI ÇOCUKLARDA OYUN EVRELERİ VE OYUN ÇEŞİTLERİ Çocukların oyunla ilgili davranışları yaşlarına ve gelişim düzeylerine göre

Detaylı

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ EKİM 2014 AYLIK REHBERLİK BÜLTENİ Çocuğumla Nasıl Oyun Oynayacağım? Oyun nedir? Oyun, çocukların dünyayı algılamalarını, hayal ile gerçek dünya arasında köprü kurmalarını

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Okul Dönemi Çocuklarda

Okul Dönemi Çocuklarda Okul Dönemi Çocuklarda Fiziksel ve motor gelişim Bilişsel açıdan gelişim Psikososyal gelişim Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Dönemi Çocuklarda (7-11 yaş) Gelişimin Görevleri

Detaylı

OYUNUN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE OLAN ETKİLERİ

OYUNUN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE OLAN ETKİLERİ Ünite 8 OYUNUN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE OLAN ETKİLERİ Öğr. Gör. Hatice Elif ALTUNTAŞLI OYUNUN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE OLAN ETKİLERİ Oyun, çocuk için gerçek dünya ve hayal dünyası arasındaki bir köprüdür. Oyun oynayan

Detaylı

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM NEDİR? Gelişim, Çocuğun hareket etmeyi, Düşünmeyi, Hissetmeyi, Başkalarıyla ilişki kurmayı öğrendiği, ileriye doğru giden bir değişim sürecidir. Gelişim ana rahminde

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

PSİKO-MOTOR YETENEKLER

PSİKO-MOTOR YETENEKLER PSİKMTR GELİŞİM Psiko-motor gelişim, fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanması olarak tanımlanır. Psiko-motor gelişim farklı

Detaylı

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. "Çocuğun gelişimini takip edin."

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. Çocuğun gelişimini takip edin. KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxxxx Doğum Tarihi 30.4.2009 Cinsiyet Kız Okul xxxxxxx Sınıf xxxxxxx İl İstanbul İlçe Kadıköy I. Uygulama Tarihi

Detaylı

ÇOCUK VE OYUN 5.HAFTA

ÇOCUK VE OYUN 5.HAFTA ÇOCUK VE OYUN 5.HAFTA OYUN ETKİNLİĞİ PLANLAMA Erken çocukluk eğitimi kurumlarında, oyun saatinde doğru zamanlama yapabilmek,çocukların yaş, gelişim düzeyi ve ilgilerine göre en doğru oyun tipini, oyun

Detaylı

TÜRKÇE ETKİNLİĞİ Tekerleme, bilmece, şiir, parmak oyunu, grup konuşması, çeşitli hikâye anlatma teknikleri ile hikâye anlatma, hikâye oluşturma, hikây

TÜRKÇE ETKİNLİĞİ Tekerleme, bilmece, şiir, parmak oyunu, grup konuşması, çeşitli hikâye anlatma teknikleri ile hikâye anlatma, hikâye oluşturma, hikây OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2-3 YAŞ GRUBU CİVCİVLER SINIFI AYLIK PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2-3 YAŞ GRUBU CİVCİVLER SINIFI AYLIK PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2-3 YAŞ GRUBU CİVCİVLER SINIFI DİL BECERİLERİM VE BEN AYLIK PROGRAMI Hikaye / Öykü / Masal Tekerlemeler:Tümevarım tekniği ile "piti piti, iğne battı ve portakalı soydum" tekerlemelerini

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM Zihinsel engelli çocukların cinsel gelişim aşamaları normal çocukların cinsel gelişim aşamaları ile aynıdır. Cinsel eğitimin en büyük amacı,çocukluktan yaşamın

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku 1 --- Çocuk Hukuku 2+0 2 2 Seçmeli okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin Türkiye ve Dünya hukukunda çocuğun ve çocuk haklarının yeri konusunda bilgi sahibi olmaları Çocukluk kavramı ve tarihsel

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ ŞİRİNLER SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ ŞİRİNLER SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ ŞİRİNLER SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal: Yardımlaşalım adlı hikayemizi biz hazırladık. Tekerlemeler: şeker,

Detaylı

5. Sınıf Fen ve Teknoloji

5. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Besinler ve Dengeli Beslenme Besinlerin gerekliliği Bütün canlılar büyümek, gelişmek, ve yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için beslenmeye ihtiyaç vardır. Canlılar koşmak, yürümek

Detaylı

OCAK AYINDA NELER YAPTIK?

OCAK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Okula gelişlerde, etkinlik aralarında ve eve dönmeden önce serbest zaman etkinliklerine yer verildi.. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

K. Ç. Tanı Süreci: ABA Programı: /Algiozelegitim

K. Ç. Tanı Süreci: ABA Programı: /Algiozelegitim K. Ç. Tanı Süreci: Nisan 2013 doğumlu K. Ç. ın yerinde sallanması, 1,5 yaşına geldiğinde etrafı ile iletişimi kesmesi, eve gelen misafirlerle hiç etkileşime geçmemesi ailenin çocuğunda bir farklılık olduğunu

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ

OYUN ETKİNLİĞİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri serbest zaman etkinliklerine yer verildi. Öğrenme merkezlerinde eğitici oyuncak, evcilik, blok, müzik, sanat, kitap,

Detaylı

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU EMBRİYOLOJİ VE GENETİK 1 DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU 2/16 EMBRİYOLOJİ NEDİR? Embriyoloji; zigottan, hücreler, dokular, organlar ile tüm vücudun oluşmasına kadar geçen ve doğuma kadar devam

Detaylı

TC KİMLİK NO 1-Adı ve Soyadı. 2-Cinsiyeti. 2-Doğum yeri ve tarihi

TC KİMLİK NO 1-Adı ve Soyadı. 2-Cinsiyeti. 2-Doğum yeri ve tarihi TED MERSİN ÖZEL ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TANIMA ANKETİ ÇOCUĞUN TC KİMLİK NO : 2-Cinsiyeti 3-Doğum yeri ve tarihi 4-Geldiği okul 5-Okula geliş nedeni 6-Velinin Adı-Soyadı ve Yakınlık

Detaylı

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii BÖLÜM I GELİŞİM 1. ÜNİTE GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ VE GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER... 1 GELİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE DİL Öğrencilerimiz kendilerini tanıtan oyuncaklar, giysiler, sevdiği eşyalarını anlatarak paylaşımlarda bulundular. Öğrenciler

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları:

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları: OYUN VE ÇOCUK Çocuklar oyunla dünyayı keşfederler, diğer kişilerle kuracakları ilişkileri öğrenirler, kendi yeteneklerini ve güçlerini test ederler, yeni fikirleri denerler ve farklı aktiviteleri deneyecek

Detaylı

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö 0-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ KÜÇÜK ADIMLAR ANAOKULU Mehmet Gökay İÇEL. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği

Detaylı

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI KELEBEK GRUBU BÜLTENİ TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ Kule nedir? Kule resimlerini inceleme

Detaylı

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir;

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; OTİZM TANIM Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; Sosyal etkileşim becerileri, İletişim becerileri Basma kalıp ilgiler, aktiviteler ya da davranışların

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜMER ANAOKULU AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜMER ANAOKULU AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 18 Kasım KASIM 4 Kasım 21 Ekim EKİM 7 Ekim AY HAFTA 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜMER ANAOKULU AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI Verilecek Konu Kaynakça Görevli Öğretmen OKULDAKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI 4.1. Tanımı

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara

ÇOCUKLARDA BESLENME. Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara ÇOCUKLARDA BESLENME Dr.Belkıs Kütük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Liv Hospital Ankara **Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden, beklenen uygarlık seviyesine ulaşabilmesi, ancak bedensel ve zihinsel

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... ix BİRİNCİ BÖLÜM... 1 OKUL ÖNCESİNDE RESİM EĞİTİMİ Okul Öncesi Eğitim... 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... ix BİRİNCİ BÖLÜM... 1 OKUL ÖNCESİNDE RESİM EĞİTİMİ Okul Öncesi Eğitim... 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... ix BİRİNCİ BÖLÜM... 1 OKUL ÖNCESİNDE RESİM EĞİTİMİ... 1 Okul Öncesi Eğitim... 1 Okul Öncesinde Resim Eğitiminin Gerekliliği... 3 Okul Öncesi Resim Eğitiminde Temel İlke ve Yaklaşımlar...

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3-4 YAŞ GRUBU AYLIK PROGRAMI. Tekerlemeler: Hanım kızı, ebe tekerlemelerini öğreniyorum.

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3-4 YAŞ GRUBU AYLIK PROGRAMI. Tekerlemeler: Hanım kızı, ebe tekerlemelerini öğreniyorum. FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3-4 YAŞ GRUBU AYLIK PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikaye / Öykü / Masal Tekerlemeler: Hanım kızı, ebe tekerlemelerini öğreniyorum. Bilmeceler: Beyin fırtınası tekniği ile telefon,

Detaylı

ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ SINIF ETKİNLİKLERİ Eylül Ekim ayı etkinliklerimiz Oyun teması ile başladı. TÜRKÇE DİL Türkçe Dil Etkinliklerimizde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2-3 YAŞ GRUBU AYLIK PROGRAMI. Tekerlemeler:Tümevarım tekniği ile "piti piti, iğne battı ve portakalı soydum"

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2-3 YAŞ GRUBU AYLIK PROGRAMI. Tekerlemeler:Tümevarım tekniği ile piti piti, iğne battı ve portakalı soydum FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2-3 YAŞ GRUBU AYLIK PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikaye / Öykü / Masal Tekerlemeler:Tümevarım tekniği ile "piti piti, iğne battı ve portakalı soydum" tekerlemelerini öğreniyorum.

Detaylı

NÖROMOTOR GELİŞİM Prof. Dr. Sevin Altınkaynak. Prenatal motor gelişim-1: Prenatal motor gelişim-3. Prenatal motor gelişim-2

NÖROMOTOR GELİŞİM Prof. Dr. Sevin Altınkaynak. Prenatal motor gelişim-1: Prenatal motor gelişim-3. Prenatal motor gelişim-2 NÖROMOTOR GELİŞİM Prof. Dr. Sevin Altınknak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prenatal motor gelişim-1: İlk hareketler, gebeliğin 7.-8. haftasında uyarıya konturlateral kaba fleksiyon şeklinde olur. 9. haftada

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel yetersizlik üç ölçütte ele alınmaktadır 1. Zihinsel işlevlerde önemli derecede normalin altında olma 2. Uyumsal davranışlarda yetersizlik gösterme 3. Gelişim

Detaylı

HANGİ OYUNCAK ÇOCUKTA HANGİ ÖZELLİĞİ GELİŞTİRİYOR

HANGİ OYUNCAK ÇOCUKTA HANGİ ÖZELLİĞİ GELİŞTİRİYOR Oyun Nedir? Oyun çocuğun hiç kimseden öğrenemeyeceği konuları, kendi deneyimleriyle öğrenmesi yöntemidir. Çocuklar için oyun sonucu düşünülmeden, zevk almak, eğlenmek amacıyla girişilen bir etkinliktir.

Detaylı

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER BEBEKLİK DÖNEMİNDE (0 3 YAŞ) ERKEN TANI İÇİN KRİTİK DÖNEMLER Bebeklik dönemi, gelişimin en hızlı ilerlediği dönemdir. Çevrelerine

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GRUBU: AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1.Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme. 4.Sözel yönergelere uygun olarak yürüme. 5.Sözel yönergelere uygun olarak koşma. 8.Belli bir

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ Eylül Ekim ayı etkinliklerimiz Oyun teması ile başladı. TÜRKÇE DİL Türkçe Dil Etkinliklerimizde ilk bir haftalık süreçte;

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkatini çeken nesne/durum/olaya

Detaylı

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması, Yaşam kalitesini artırması için

Detaylı

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Çocuklar; eğitici oyuncak, evcilik, kukla, blok, müzik, sanat, kitap, fen-doğa,

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ Özgüven Nedir? Özgüven en basit tanımıyla kişinin kendisine güvenmesidir. Daha geniş anlatımla, kişinin yapabildikleri ve yapamadıklarıyla, olumlu

Detaylı

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER 0-2 Yaş Süt çocukluğu 2-5 Yaş Oyun çocukluğu veya okul öncesi 6-12,14 Yaş Okul çağı veya büyük çocukluk 4-5 yıl Ergenlik dönemi 23-26 Yaş Gençlik veya ergenlik sonu 2-5 YAŞ

Detaylı

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR?

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR? YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun, büyümesi yenilenmesi çalışması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin yeterli miktarda alınmasıdır. Ş. İKİBUDAK BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ SAĞLIKLI BİR Y AŞAMIN

Detaylı

PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? ANNELER GÜNÜ TRAFİK VE TAŞITLAR DÜNYA SÜT GÜNÜ MÜZELER HAFTASI 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Taşıtların özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU YILDIZLAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU YILDIZLAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU YILDIZLAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal Tekerlemeler: Kartal ve tırtıl, kuş, kelebek tekerlemelerini öğreniyorum.

Detaylı

REFLEKSİF HAREKETLER DÖNEMİ

REFLEKSİF HAREKETLER DÖNEMİ REFLEKSİF HAREKETLER DÖNEMİ Reflekslerin İşlevleri AŞAMALAR Bilgi Toplama Evresi : D.Ö- 4. ay Bilgi Çözme Evresi: 4.ay sonrası 1 yaş BİRİNCİL REFLEKSLER Moro R. A. Tonik Boyun R. Arama R. Emme R. Kavrama

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

ÇOKLU ZEKA. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servisi

ÇOKLU ZEKA. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servisi ÇOKLU ZEKA Zekanın ne olduğu yıllarca tartışıldıktan sonra üzerinde anlaşılan bir kavrama ve sonuca ulaşıldı. Artık zekanın bir iki cümleyle özetlenemeyecek kadar karmaşık bir sistem olduğu kabul ediliyor.

Detaylı

Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir?

Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir? Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir? Doç.Dr. Hacer HARLAK - Psikolojiye Başka hiçbir hayvan bir dili

Detaylı

Kavram ortak özelliklere sahip birbirine benzeyen nesneleri ya da olayları bir araya getirerek bir ad altına toplamaktır.kavram;

Kavram ortak özelliklere sahip birbirine benzeyen nesneleri ya da olayları bir araya getirerek bir ad altına toplamaktır.kavram; KAVRAM OLUŞTURMA: Kavram ortak özelliklere sahip birbirine benzeyen nesneleri ya da olayları bir araya getirerek bir ad altına toplamaktır.kavram; ağaç,kedi,güzellik,gibi bir nesne ya da bir sembol olabilir.

Detaylı