1. Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok hızlıdır. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok hızlıdır. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8"

Transkript

1 1. Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok hızlıdır. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 2. Bedenin boy ve ağırlık yönünden artışı, organların belli bir düzeye gelinceye kadar geçirdikleri biçim, hacim ve ağırlıkla ilgili değişimleri kapsar Tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Gelişme B) Büyüme C) Hazır bulunuşluk D) Olgunlaşma 3. Aşağıdakilerden hangisi gelişimle ilgili temel kavramlardan değildir? A) Büyüme B) Olgunlaşma C) Eğitim D) Uzama 4. Gelişimde belli davranışların kazanılması gereken dönemler vardır. Bu dönemlere ne denir? A) Sosyal dönem B) Bilişsel dönem C) Kritik dönem D) Bireysel dönem 5. Aşağıdakilerden hangisi kan şekerini arttırır, karbonhidrat, protein ve yağı düzenler? A) Kortizol B) Androjen C) Östrojen D) Adrenalin 6. Çocuğun ilk yıllarda geçirdiği yaşantılar, çevre uyarıcıları, beslenme, hastalık ve kazalar, aile ortamı, anne çocuk ilişkisi hangi etmenlerdendir? A) Doğum öncesi B) Doğum sırası C) Doğum sonrası D) Gebelik öncesi 7. Hangi hormon doğum esnasında rahim kaslarının kasılmasını sağlayarak, bebeğin dışarı itilmesinde yardımcı olur? A) Oksitosin B) Prolaktin C) Kortizol D) Östrojen 8. Genler anne ve babadan gelecek kalıtsal özellikleri taşıyan birimlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? A) Uzun B) X C) Sarı- Mavi D) Dominant-çekinik 1 9. İlkokul döneminde kısmen yavaşlayan bedensel büyüme ve gelişme, hangi dönemde yeniden hızlanarak, bu dönemin sonunda yetişkinlikteki yapısına ulaşır? A) Çocukluk B) Bebeklik C) Oyun D) Ergenlik 10. Erkeklerde androjen hormonu daha bakınken, kadınlarda hangi hormon daha baskındır A) Östrojen B) Prolaktin C) Oksitosin D) Androjen 11. Aşağıdakilerden hangisi gelişime etki eden biyolojik faktörlerdendir? A) Olgunlaşma-Öğrenme B) Hazır bulunuşluk-eğitim C) Kalıtım-İç salgı bezleri D) Çevre-Kalıtım 12. Oyun döneminde çocuk davranışlarında nasıldır? A) Tutarlı B) Ben merkezcil C) Saldırgan D) Uyumlu 13. Gelişimde bir sıra vardır. Bu sıraya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Baştan ayağa doğrudur. B) Dıştan içe doğrudur. C) Özelden genele doğrudur D) Yavaştan hızlıya doğrudur. 14. Tiroid aşağıdakilerden hangini besinlerden alarak içinde depolar? A) Kalsiyum B) Mağnezyum C) Çinko D) Iyot 15. Anne ve babadan gelen kromozomların kaç çifti birbirine benzer? A) 23 B) 21 C) 22 D) Hangi dönemde soyut düşünme ve bilimsel sorgulama gelişir? A) Bebeklik dönemi B) ilk çocukluk dönemi C) İkinci çocukluk dönemi D) Ergenlik dönemi

2 17. Aşağıdakilerden hangi dönemde fiziksel gelişme durağanlaşmıştır? A) Bebeklik dönemi B) İlk çocukluk dönemi C) İkinci çocukluk dönemi D) Ergenlik dönemi 24. Oyunun çocuğun işi olduğunu ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? A) Piaget B) Montessori C) Spenser D) Gross 18. Çocuk kaç yaş civarında cinsiyetini öğrenir? A) 3 B) 5 C) 6 D) Bebeklik Dönemi hangi yaşları kapsayan dönemdir? A) 1-3 B) 0-2 C) 0-4 D) Erken çocukluk eğitim kurumlarında fiziksel gelişimin en fazla desteklendiği etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? A) Okuma yazma etkinliği B) Oyun etkinliği C) Drama etkinliği D) Serbest zaman etkinliği 20. Anne karnında çocuğun gelişimi, annenin beslenmesi, çocuğun yeterli oksijen alıp almaması, kan uyuşmazlığı çevresel etmenlerden hangisine örnektir? A) Doğum öncesi B) Doğum sırası C) Doğum sonrası D) Gebelik öncesi 21. Aşağıdakilerden hangisi çocukların diş sağlığını korumada dikkat edilmesi gereken etkinlikler arasına girmez? A) Dişler kürdan, iğne vb. araçlarla karıştırılmamalıdır. B) Diş fırçaları 3-5 ayda bir değiştirilmemelidir. C) Çocuğa kalıcı dişleri çıkmaya başladığından itibaren diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmalıdır. D) Sert yiyecekler dişlerle kırılmamalıdır. 26. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Araç gereçler, birden fazla hedefi olan çok aşamalı ve çocukların gelişim düzeylerine uygun olmalıdır. B) Araç ve gereçler sade, ayrıntıları az,iyi zımparalanmış,pürüzsüz ve keskin köşeleri yuvarlatılmış olmalıdır, C) Çocuğun yaş ve gelişim seviyesine uygun olmasının pek önemi yoktur D) Hiçbiri 27. Aşağıdakilerden hangisi çocukların küçük kaslarının gelişimine en fazla yararı olan araçlardır? A) Evcilik malzemeleri B) Oyun evleri C) Drama etkinlikleri D) Serbest zaman etkinlikleri 22. İnsan vücudunda bulunan en güçlü kas aşağıdakilerden hangisidir? A) Karın kasları B) Kalp kası C) Mide D) Parmak kasları 28. Aşağıdakilerden hangisi çocukların büyük kaslarının gelişimine en fazla katkısı olan araçlardır? A) Minyatür hayvanlar B) Tırmanma araç gereçleri C) Masa oyuncakları D) Legolar 23. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Su ve karbondioksit fazlası solunumla, su ve tuzlar ise terleme yoluyla vücuttan dışarı atılır. B) Üre, ürik asit, su ve tuz, böbreklerle aracılığı ile dışarı atılır. C) İlk yıllarda böbreklerin çalışması düzensizdir. D) Hepsi 2

3 29. Aşağıdakilerden hangisinde denge duygusunun kullanımıyla ilgili okul öncesi dönemdeki çocukların ilgileri, araç gereçler ve etkinlikler hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Denge duygusu-biçimleri eşleştirme-parçalı bilmeceler B) Denge duygusu-ses çıkarma-mırıldanmalar, şarkı söylemeler C) Denge duygusu-binme-tahtarevalli, üç tekerlekli bisiklet, sallanan atlar D) Denge duygusu-oyuncakları parçalara ayırmak ve eşleştirmek-mandallar 30. Motor gelişim ile ilgili etkinliklerle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilemez? A) Çocuklar kendi vücutlarını tanır. B) Fiziksel yeteneklerini tanır. C) Dil becerisi gelişir D) Dış dünya ile iletişim kurar. 31. Motor gelişim hangi gelişime paralel olarak gerçekleşir? A) Duygusal gelişim B) Fiziksel gelişim C) Dil gelişimi D) Bilişsel gelişim 32. Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişimle ilgili yeteneklerdendir? A) Eş güdüm B) Yetenek C) Motivasyon D) Algı 33. Dikkatin gelişiminde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Çevreyi tanıma B) Keşfetme C) İlgi D) Bellek 34. Bir direnci yenebilme, karşı koyabilme becerisi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Tepki B) Kuvvet C) Dikkat D) Engel 35. İlk önemli denge becerileri aşağıdakilerden hangisidir? A)Koşma-tırmanma B)Sıçrama C)Tek ayak üzerinde durabilme D)Oturma ve ayakta durma Etki ile bu etkiye yapılan tepkinin arasında geçen zamana ne ad verilmektedir? A) Kuvvet zamanı B) Reaksiyon zamanı C) Denge zamanı D) Tepki zamanı 37. Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişim aşamalarının dönemlerinden değildir? A)Refleksif hareketler dönemi B)Sporla ilgili hareketler dönemi C)Emekleme dönemi D)Temel hareketler dönemi 38. Yaşamın ilk yılında motor gelişimin dönüm noktaları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönüm noktalarındandır? A)İlk Hareketler B)Oturma C)Destekle yürüme D)Yukarıdakilerin hepsi 39. Bebek hangi ayda desteksiz ve dik oturabilir? A) 4.ay B) 6. ay C) 7. ay D) 9.ay 40. Aşağıdakilerden hangisi motor becerilerinin gelişimine sağladığı katkılardan biri değildir? A) Çocukta yaşam boyu fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak B) Kas kuvveti, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik ve çeviklik gibi temel unsurları geliştirmek C) Temel hareketleri aynı şekilde tekrarlamak D) Saldırganlığı olumlu yönde kanalize etmesini sağlamak 41. Psikomotor gelişimi desteklerken hedef, aşağıdakilerden hangisidir? A) Çocukların kendi vücutlarını tanıması, fiziksel yeteneklerini ve sınırlılıklarını keşfetmesidir. B) Çocuğun yeni davranışları, sağlıklı bir biçimde kazanması ve uygulamasıdır. C) Yürüme, koşma, atlama, tırmanma gibi becerileri kazanmasıdır. D) Makasla kesme, çizgi çizme, kâğıt katlama vb. gibi becerileri kazanmasıdır.

4 42. Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişimi destekleyici düzenlenecek etkinlikler aracılığı ile çocuklara kazandırılması amaçlanan becerilerden değildir? A) Dikkat kontrolünü sağlayabilme B) El-göz koordinasyonunu sağlayabilme C) Makası uygun şekilde kullanabilme D) Belirli şekilleri isimlendirebilme 43. Aşağıdakilerden hangisi büyük kas gelişimi için uygun araç-gereçlerdendir? A) Oyun hamurları B) Yap-boz oyuncakları C) Kaydırak gibi bahçe oyuncakları D) El kuklaları 48. Belli bir amaca ulaşmak için bilinçli motor hareketlerin devamlılığı, ahenkli ve uyumlu çalışması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Tepki hızı B) Denge C) Eş güdüm D) Esneklik 49. Aşağıdakilerden hangisi esneklik için söylenemez? A) Kemikler geliştikçe vücut esnekliği azalır. B) Erkek çocuklar, kız çocuklara oranla daha esnektir. C) Esneklik 5-8 yaşlarda sabit kalır. D) Özellikle yaşlarda doruk noktaya ulaşır. 44. Aşağıdakilerden hangisi küçük kas gelişimi için uygun araç-gereçlerden değildir? A) Çeşitli toplar B) Domino C) Büyük renkli küpler D) Kavram geliştirici oyuncaklar 50. Aşağıdakilerden hangisinde 2-6 yaşları kapsayan koşma, atlama, sıçrama, sekme, yakalama, fırlatma, topa ayakla vurma gibi hareketlerin yer aldığı dönemdir? A) Refleksif hareketler dönemi B) İlkel hareketler dönemi C) Temel hareketler dönemi D) Sporla ilgili hareketler dönemi 45. Fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Büyük kas gelişimi B) Motor kelimesi C) Küçük kas gelişimi D) Psikomotor gelişim 51. Ayak tabanına, ayak parmaklarından topuğa doğru tırak ya da benzeri bir nesneyle hafifçe dokunmak/çizmek olarak ifade edilen refleks aşağıdakilerden hangisidir? A) Babinski B) Yakalama/kavrama C) Moro D) Adımlama 46. Emekleme, ayakta durma, yürüme, koşma, sallama, dönme yuvarlanma, zıplama, denge gibi psikomotor hareketleri aşağıdakilerden hangi ile ifade edilir? A) Büyük kas gelişimi B) Motor kelimesi C) Küçük kas gelişimi D) Psikomotor gelişim 52. Aşağıdakilerden hangisi büyük kas gelişimi için uygun araç-gereçlerden değildir? A) Boş variller B) Tornetler C) Halat D) Parmak boyası 47. Çocuklarda kas kuvvetinin yoğunlaşması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Yaşa ve cinsiyete B) Olgunlaşma düzeyine C) Fiziksel etkinlik aşamalarına D) Hepsi Aşağıdakilerden hangisi küçük kas gelişimi için uygun araç-gereçlerdendir? A) Denge tahtası B) Bağlama oyuncaklar C) Çemberler D) Atlama ipleri

5 54. Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişim ile ilgili etkinlikleri planlama ve uygulamada dikkat edilmesi gereken özelliklerdendir? A) Oyunu ya da beceriyi adlandırarak çocukların en iyi ve kolay şekilde anlayabilecekleri ifade ile içeriğini tanımlamak B) Hareketlerin uygulanması sırasında hatalı duruşları ya da doğru yapılmayan hareketleri düzeltme konusunda zorlayıcı olmak C) Etkinlik sırasında gereken araç-gereci ve malzemeleri temin etmek D) Hareketler ve becerilerin zordan kolaya doğru bir sıra izlemesine dikkat etmek 55. Daha önceden öğrenilmiş bilgileri yeni karşılaşılan bir soruna çözüm bulabilmek için birleştirme düzenleme sürecine ne denir? A) Akıl Yürütme B) Mantık yürütme C) Yetenek D) Hatırlama ve bellek 59. Bilişsel gelişim, organizmanın doğumdan ölümüne kadar farklı basamaklardan geçerek düzenli olarak niteliksel bir değişim içine girmesi olarak tanımlayan bilim adamı kimdir? A) Thorndike B) Binet C) Piaget D) Weshler 60. Çocuk ulaşamayacağı bir oyuncağa dokunmak için ona doğru hareket eder ya da yardım ister. Nesneye doğru hareket etmesi çocuğun konumunu değiştirmesine neden olur, bu örnek aşağıdaki hangi kavramı ifade eder? A) Adaptasyon B) Akadomasyon C) Organizasyon D) Asimilasyon 61. Çocuğun nesne devamlılığını kazandığı aylar hangi aylar arasıdır? A) 1-4 Ay B) 8-12 Ay C) Ay D) Ay 56. Aşağıdakilerden hangisinin algılamada önemi yoktur? A) Değişimlerin B) Beklentilerin C) Olgunlaşmanın D) Öğrenmenin 62. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi çoklu zekâ kuramını ortaya atmıştır? A) Piaget B) Binet C) Gardner D) Thorndike 57. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel gelişimle ilgili kavramlardan değildir? A) Dikkat B) Yetenek C) Kavram Oluşturma D) Nesne Kimliği 58. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık için söylenemez? A) Yaratıcılık doğuştan getirilen bir yetidir. B) Yaratıcılığın ortaya çıkıp gelişmesi her çocukta aynıdır. C) Her birey yaratıcı olma şansına sahiptir. D) Yaratıcılık insanlara özgüdür. 63. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun cansız nesneleri canlıymış gibi düşünmesidir? A) Animizm B) Egosantrizm C) Mantık Yürütme ve Düşünme D) Sembolik Oyun 64. Resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerle düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama, muhakeme etme ve bunları sanatsal formlara dönüştürebilme yeteneği aşağıdakilerden hangisidir? A) Sözel Dilsel Zekâ B) Görsel Uzamsal Zekâ C) Kişiler Arası Sosyal Zekâ D) Mantıksal Matematiksel Zekâ 5

6 65. Aşağıdakilerden hangisi rol yapma, atletizm, dans, dikiş-nakış gibi alanlarda yetenekli olan spor, dans, fiziksel oyunlar, el işleri, bale, jimnastik, bahçe işleri, gezi, rol yapma gibi etkinlikler hobileri arasında bulunan zeka türüdür? A) Mantıksal Matematiksel Zekâ B) Müziksel Ritmik Zekâ C) Bedensel Kinestetik Zekâ D) Kişisel-İçsel Zekâya parçalı bul yapı hangi yaşta tamamlayabilir? A) 0-2 yaş B) 2-3yaş C) 3-4yaş D) 5-6 yaş 73. Küçük çivili oyuncaklar, çok parçalı küçük legolar, birbirine eklenen sekizgenler, birbirine eklenen kareler hangi yaş çocuğunun bilişsel gelişimine uygun araç gereçtir? A) 0-2 yaş B) 0-3 yaş C) 4-5 yaş D) 5-6 yaş 66. Araç gereçler göze hoş görünmeli, araştırma yapmanın yanında aşağıdakilerden hangisini sağlamalıdır? A) Keşfetmelerini B) Merakını C) İlgilenmelerini D) Kullanma 74. Çocuk 1'den 10'a kadar karışık verilen sayıları sıralayıp sıra içinde eksik olan sayıyı hangi yaşlarda bulabilir? A) 0-2 yaş B) 3-4 yaş C) 4-5 yaş D) 5-6 yaş 67. Çocuğun gelişim düzeyine göre araç ve gereçler basitten hangisine doğru giden bir sıra ile verilmelidir? A) Kolaya B) Karmaşığa C) Zora D) Bilinmeyene 68. Çocuğun gelişim düzeyine göre araç ve gereçler hangi sıra ile verilmelidir? A) Karmaşıktan- basite B) Zordan- basite C) Bilinmeyenden- bilinene D) Bilinenden- bilinmeyene 69. Algı, dikkat, bellek ve hatırlama, yaratıcılık gibi beceriler hangi zamanlarda anlatılarak kazandırılabilir? A) Etkinlikler B) Konuşmalar C) İletişim D) Oyunlar 75. Doğumundan başlayarak, çevremizdeki dünya ile etkileşimimizi sağlayan ve dünyamızı anlamamızı yarayan bilginin edinilip kullanılmasına, saklanmasına, yorumlanarak yeniden düzenlenmesine, değerlendirilmesine yardım eden, bütün zihinsel süreçleri içine alan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Biliş B) Bilişsel Gelişim C) Algı D) Bellek ve hatırlama 76. Problemi çözen kimseler kendilerini, buldukları çözüm şekillerinin sonuçlarını hissederek, gözlemde bulunarak bir şeyler yaparak denemesiyle problemin çözme sürecinin hangi aşamasından bahsedilmektedir? A) Çözüm şeklinin uygulamaya konması B) Verileri Toplama C) Verileri seçme ve düzenleme D) Çözüm şekillerini değerlendirme parçalı bir bul yapı hangi yaşlarda tamamlayabilir? A) 0-2 yaş B) 3-4 yaş C) 4-5 yaş D) 5-6 yaş 71. Çocuklar 20 ye kadar olan nesneleri hangi yaşta sayabilir? A) 0-2 yaş B) 3-4 yaş C) 4-5 yaş D) 5-6 yaş Aşağıdakilerden hangisi hatırlama için söylenemez? A) Yaşla birlikte tanıma gücü artar. B) 4-7 yaşlarında hatırlama hızla gelişir. C) Hatırlama tanımadan kolaydır. D) Motivasyon hatırlamayı güçlendirir. 78. Aşağıdakilerden hangisi yaratma sürecinde etkili olan dönemlerden değildir? A) Hazırlık dönemi B) İçe doğuş dönemi C) Verileri değerlendirme D) Tanılama dönemi

7 79. Bireyin sahip olduğu beden sosyal yetenek ve fonksiyonlarının bütünleşerek oluşturduğu çok yönlü öğrenme öğrenilenlerden yararlanma uyum sağlama ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği aşağıdakilerden hangisidir? A) Zekâ B) Yaratıcılık C) Bilişsel Gelişim D) Algı 80. Aşağıdakilerden hangisi hafif derecede zihinsel yetersizliği olan çocukların özelliklerindendir? A) Öğretilebilir çocuklardır. B) Zekâ bölümü puanları arasındadır. C) Temel akademik becerileri elde eder özbakım becerilerini öğrenebilirler. D) Erken çocukluk döneminde yetersizliği fark edilir. 81. Aşağıdakilerden hangisi çocuğumuzla ce-e oyunu gibi insanların ve nesnelerin kaybolup tekrar ortaya çıktığı oyunların oynandığı aşamadır? A) Refleks Aşaması B) İkinci döngüsel tepkisel aşaması C) Üçüncü döngüsel tepkiler, yenilik, merak aşaması D) Zihinsel kombinasyonlar ve problem çözme aşaması 82. Aşağıdakilerden hangisi çocuğa uygun bir araç gereç seçerken dikkat edilecek noktalardan değildir? A) Sağlam olmalıdır. B) Amaca uygun olmalıdır. C) Temizliği ve bakımı kolay olmalıdır. D) Esnek olmalıdır. 83. Aşağıdakilerden hangisi Çoklu Zekâ Kuramının temel düşünce yapısının özelliklerinden değildir? A) Zekâ profilleri bireylerin aynıdır. B) Birçok sayıda zekâ alanı vardır. C) Bir öğrenmeyi gerçekleştirmenin birçok yolu vardır. D) Zekâların güçlendirilebilme, geliştirilebilme özelliği vardır. 84. Aşağıdakilerden hangisi doğacı varoluşçu zekâya sahip insanların özelliğidir? A) İsimleri ve tarihleri hatırlarlar. Yer bellekleri oldukça iyidir B) Farklı kültürler, farklı yaşam tarzları konusunda meraklıdırlar. C) Duyguları vücut hareketleri aracılığı ile ifade edebilme becerileri gelişmiştir. D) Bitki türlerine karşı duyarlı olup bahçe işlerini severler. 85. Dili yuvarlama ve ileri uzatma becerisi, dudak seslerini çıkardığı, kendi kendine konuşmaya başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Konuşma öncesi dönem gığıldama dönemi B) Konuşma öncesi dönem mırıldanma dönemi C) Konuşma öncesi dönem mırıldanmanın tekrarı dönemi D) Konuşma dönemi ses, sözcük dönemi yılın son yarısında bebekler duygularını hangi sözcüklerle nitelendirirler? A) Tanıdık durumlarla B) Hareket eden nesnelerle C) Mutlu, üzgün, kızgın gibi sözcüklerle D) Tanıdık durumların sonuçları 87. Bebeğin, köpek sözcüğünü koyun ve at için de kullanabilir olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? A) Bu tek kelimeler konuşma ve etkinliğin birleşmesini sağlar. B) Tek sözcükler bir cümlenin anlamını taşıyabilir. C) Sözcükler hareketler yoluyla öğrenilir. D) İlk sözcükleri, başka nesneler için de genişletir. 88. İsim ve fiillerden oluşan dil bilgisi çekim ekleri olmayan kendi dilinin gramer yapısını öğrenmeye, vurguyu kullanmaya, ilkel dil bilgisi sistemini kullanmaya başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 sözcüklü ifadeler dönemi B) Üç ve daha fazla sözcüklü ifadeler dönemi C) Gramer kurallarına uygun konuşma dönemi D) Tek sözcük dönemi 7

8 89. Aşağıdakilerden hangisi 3-4 yaş çocuğunun özelliği değildir? A) Ana dilinin temel yapılarını öğrenir. B) Benmerkezci konuşma sergiler. C) Fısıldamayı öğrenir, hayali oyunda dil kullanır. D) Anne babasının ses perdesini taklit ederek çoğul kullanımı doğru yapar. 90. Yetişkinlerin bebekle erken dönemden başlayarak kurdukları sözel iletişim, bebeğin dili öğrenmesinin temelini oluşturur. Bu ifade aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? A) Olgunlaşma ve öğrenme ile açıklanır. B) Konuşmayı öğrenmede cinsiyetin önemi ile açıklanır. C) Dil gelişiminin hızı, sosyal çevreden etkilendiği ile açıklanır. D) Dil gelişiminin sosyoekonomik koşullardan etkilendiği ile açıklanır. 91. Kişinin sesi, yaşına ve cinsiyetine göre beklenenden daha yüksek (tiz) ya da alçak (pes) olması olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Sesin perdesindeki bozukluklar B) Sesin tonundaki bozukluklar C) Sesin esnekliğindeki bozukluklar D) Sesin şiddetindeki bozukluklar 92. Eklemleme (artikülasyon) bozukluğu olan örneğin sarı yerine sayı, kara yerine kaya, arı yerine ayı gibi durumları aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? A) Sesin düşürülmesi B) Sesin değiştirilmesi C) Ses ekleme D) Sesin bozulması 93. Zıt anlamlı soyut ve somut kelimeleri söyleyebilme becerisini hangi yaşlar arasında kazanır? A) 2-3 yaş B) 3-4 yaş C) 4-5 yaş D) 5-6 yaş Aşağıdakilerden hangisi çocukların dil gelişimini desteklemek için etkinlik hazırlarken dikkat edilecek noktalardandır? A) Çocuk, bir etkinlikle uzun süre ilgileniyorsa etkinlik değiştirilmelidir. B) Çocuğun yapılan etkinliğe gösterdiği istek ile öğrenme arasında bir ilişki yoktur. C) Çocuğa hatalarını düzeltmesi için zaman tanınması, çocuğun kendisine olan güvenini geliştirecektir. D) Kullanılan materyalin çocuğun ilgisini çekmesine gerek yoktur. 95. Toplumsal beklentilere uygunluk gösteren kazanılmış davranış yeteneği aşağıdakilerden hangisini açıklar? A) Sosyalleştirme B) Kültür C) Sosyal gelişim D) Benlik 96. Aşağıdakilerden hangisi 0-12 yaş çocuklarında sosyalleşme özelliklerinden biridir? A) Özel yetenek B) Gruba katılma C) Akıl yürütme D) Şarkı besteleme 97. Hangi dönemde çocuğun ana-babasına bağlılığı çözülmekte ve dışarıdaki arkadaşlarıyla ilgilendiği görülmektedir? A) Erken çocukluğun sonlarına doğru B) İlk 36 ayda C) İlköğretimin sonlarına doğru D) Ergenlik çağı 98. Çocuk grup halinde oynamaya ne zaman başlar? A) 0-12 ayda başlar B) 1-2 yaşında başlar C) 3-4 yaşında başlar D) 5-6 yaşında başlar 99. Çocukların cinsiyetle ilgili tavırları belirlemesi ve kendi cinsiyle karşı cinsin özelliklerini öğrenmesi ne zaman görülmektedir? A) Bir yaşından sonra B) İki yaşından sonra C) Üç yaşından sonra D) Dört yaşından sonra

9 100. Aşağıdakilerden hangisi Erikson a göre psikososyal gelişim evrelerinden biri değildir? A) Temel güvene karşı güvensizlik B) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç C) Girişimciliğe karşı suçluluk D) Üst düzey gereksinmeler 101. Erikson a göre Psiko-Sosyal Gelişim Evrelerinin hangisinde çocuğun kendi kendine yemek yemesi, eşyalarını toplaması, giyinmesi, soyunması, giysilerini seçmesi, karşılaştığı bazı problemleri çözmesi desteklenmelidir? A) Temel güvene karşı güvensizlik B) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç C) Girişimciliğe karşı suçluluk D) Çalışma ve başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu 107. Herhangi bir isteğin engele uğraması durumunda ortaya çıkan duygu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kıskançlık B) İnatçılık C) Öfke D) Korku 108. Çocuğun ihtiyaçlarının zamanında karşılanmaması, hangi olumsuz tepkinin ortaya çıkmasına neden olur? A)Öfke B) İnatçılık C)Kıskançlık D) Hepsi 109. Çocuğun olumsuz duygularını bastırmayıp çevresindeki eşyalara veya başkalarına zarar vermesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanır? A) Saldırganlık B) İnatçılık C) Öfke D) Kıskançlık 102. Aşağıdakilerden hangisi Maslow a Göre Temel Gereksinmelerden biri değildir? A) Güvenlikte Olma B) Statü Kazanma C) Kimliğe Karşı Kimlik Bocalaması D) Fizyolojik Bedensel Gereksinmeler 110. Bir yaşındaki çocuğun, annesinin kucağında başka bir bebek görmesi çocukta hangi olumsuz duygunun oluşmasına neden olur? A) Öfke B) Kıskançlık C) Saldırganlık D) İnatçılık 103. Bir grubun üyesi olmayı öğrenmek, aşağıdakilerden hangisini gerektirmektedir? A) Birçok sosyal beceriyi B) Özel yetenekleri C) Birçok fiziksel beceriyi D) Espri yeteneğini 104. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Gelişime Uygun Araç Gereçlerden biri değildir? A) İtmeli-çekmeli araçlar B) Parmak boyası C) Bağlama oyuncaklar D) Bilgisayarda oynanan oyunlar 105. Aşağıdakilerden hangisi duygusal gelişimle ilgili kavramlardan değildir? A) Heyecan B)Refleks C) Haz ve eylem D) Hoşgörü 106. Bebeğin doğumundan sonraki ilk duygusal tepkisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gülme B) Ağlama C) Korku D) Öfke Duygulardaki değişim ve gelişimin en yoğun yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangidir? A) Oyun çağı B) Okul çağı C) Ergenlik çağı D) Olgunluk çağı 112. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminin en belirgin duygusal özelliklerinden değildir? A) Sakin olmak B) Duygularda iktidarsızlık C) Karşı cinse ilgi D) Sürekli hayal kurma 113. Aşağıdakilerden hangisi gelişim alanı duygusal gelişim ile ilişkilidir? A)Fiziksel gelişim B)Sosyal gelişim C)Dil gelişimi D) Hepsi 114. Duygusal gelişim alanı ile birbirinden ayrı düşünülemeyen gelişim alanı aşağıdakilerden hangisidir? A)Fiziksel gelişim B)Dil gelişimi C)Sosyal gelişim D)Zihinsel gelişim

10 115. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ahlak gelişimini içermez? A) Örf-adet gelenek, görenek B) Manevi değerler C) Maddi değerler D) Adalet, merhamet 123. Aşağıdakilerden hangisi başlangıç hâlinde işbirliği dönemi özelliklerinden değildir? A) Rekabet B) Kurallarla ilgili anlaşmazlık vardır. C) Dışa bağlıdır. D) Uyum sağlamak için savunma yapar Aşağıdaki kavramlardan hangisi ahlak gelişimi ile ilgili değildir? A) Vicdan B) Öykünme C) Özgecilik D) Psikoterapi 124. Aşağıdakilerden hangisi ahlak gelişimine uygun değildir? A) Küçük bebekler B) Bilgi kartları C) Boncuklar ve ip D) Çocuk şiirleri 117. Çocuk, ilk ahlak eğitimini nerden alır? A) Anaokulundan B) Arkadaşlarından C) Anne-babadan D) Ana sınıfından 118. Aşağıdakilerden hangisi Piaget e göre ahlak gelişimi dönemlerinden değildir? A) Duyusal devinim B) Psikomotor C) Benmerkezcilik D) Gerçek iş birliği 125. Anne-erkek çocuk ve baba-kız çocuk ilişkisinin Oedipal ve Elektra kompleksiyle çözümlenerek, kişilik gelişiminin şekillendiğini ve bu sürecin cinsel gelişime ait bir süreç olduğunu belirten teori hangisidir? A) Bilişsel - Gelişimsel teori B) Sosyal öğrenme teorisi C) Psikoanalitik teori D) Bilgi-işleme teorisi 119. Aşağıdakilerden hangisi Kohlberg e göre gelenek öncesi dönemi tanımlar? A) Otoriteye kayıtsız şartsız uyma B) Kendi ihtiyaçları ön plandadır. C) Çıkarcı bir yaklaşım içindedir. D) Dışsal kurallara bağlılık 120. Ahlak gelişiminin hangi gelişim alanıyla ilişkisi yoktur? A) Kişilik B) Fiziksel C) Bilişsel D) Sosyal 121. Bencil davranışlar, en çok hangi yaşlarda görülür? A) 2-4 B) 4-6 C) 0-5 D) Gelenek sonrası düzeye ulaşma yaşının 14 yaş olduğunu hangi kuramcı belirtmiştir? A) Piaget B) Kohlberg C) Freud D) Erickson 126. İnsanın üreme sisteminin ve organlarının sağlıklı döl üretebilecek düzeye ulaşabilmesidir ifadesini karşılayan terim hangisidir? A) Cinsel olgunluk B) Cinsel kimlik C) Cinsel eğitim D) Hiçbiri 127. Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenme teorisine göre çocuğun erkek-kadın cinsiyet rollerini öğrendiği kaynaktır? A) Anne, baba, kardeş, medya vb. kaynaklardan elde edilen soyutlamalardan B) Cinsel rollere ait bilgileri, kişileri gözlemleyerek ve onları taklit ederek C) Cinsel rollere dayanan şemalardan D) Ebeveynle özdeşleşme süreci sonunda 128. Aşağıdakilerden hangisi cinsel kimlik ile ilgili doğru bir açıklamadır? A) Cinsel kimlik, bireyin cinsiyetinden haberdar olmasıdır B) Bireyin bedenini ve benliğini belli bir cinsellik içinde algılayışı, kabullenişi, duygu ve davranışlarında buna uygun biçimde yönelişidir. C) Bireyin kadın ya da erkek olarak kendisinin farkına varması ve kabullenmesidir. D) Yukarıdakilerin hepsi 10

11 129. Çocuğa verilen cinsel eğitim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Cinsel eğitime ne çok erken ne de çok geç başlanmalıdır. B) Çocuğa istediği anda basit, kısa, gerçek ve endişesiz cevap verilmelidir. C) Soyut bilgiler zihni karıştırmayacaktır. D) A ve B seçenekleri 130. Sürekli olarak ahlak kurallarını ve başkalarının ne diyeceğini dikkate alan, kurallara sıkı sıkıya bağlı kalan kişide baskındır ifadesini karşılayan terim hangisidir? A) İd B) Ego C) Süperego D) Kişilik 131. Freud un cinsel gelişim dönemlerine göre 1-3 yaş hangi dönem olarak adlandırılmaktadır? A) Oral dönem B) Anal dönem C) Fallik dönem D) Genital dönem 132. Cinsel gelişim dönemlerinden anal dönem ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu dönem tuvalet eğitiminin ağır bastığı dönemdir. B) Annenin tuvalet eğitimi sırasında gösterdiği baskıcı tutumu çocuğun ileriki yaşamında inatçı, cimri ve yıkıcı kişilik özellikleri göstermesine neden olur. C) Bu dönem inatçılık dönemidir. D) Bu dönemde çocuğun ilgisi cinsel organlara yönelmiştir yaş döneminde çocuk ile ona bakan kişi arasında gelişen çocuğun istek ve ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli oranda karşılanmasıyla desteklenen çocuk ile ebeveyn arasındaki sevgi alışverişine. denir ifadesini tamamlayan seçenek hangisidir? A) Bağlılık B) Sevgi C) Temel güven duygusu D) Güven 134. Aşağıdakilerin hangisi Freud un cinsel gelişim dönemlerinden olan latent (gizil) döneme ait bir özellik değildir? A) Bu dönem yedi - on bir yaş dönemini kapsar B) Bu dönemde çocuk önceki cinsel meraklarını ansızın unutur. C) Toplumsal kurallar benimsemede zorluk yaşanır. D) Çocuk artık anne-babasının yanında başka kişilerle de özdeşim kurar Kişinin cinselliği üreme amacına yönelik hale gelir. Bu dönem çocuklukla erişkinlik arasında yer alan, ruhsal sorunları bol olan bir dönemdir. Buna paralel olarak çocukluğun bağımlılık döneminden, erişkinin bağımsız dönemine geçiş başlar. Yukarıda verilen ifadeler Freud un cinsel gelişim dönemlerinden hangisini ifade etmektedir? A) Anal dönem B) Fallik dönem C) Genital dönem D) Latent dönem 136. Kız çocukların babalarına karşı ilgi duyması ve annelerini rakip olarak görmeleri durumu aşağıda verilen terimlerin hangisi ile ifade edilir? A) Oedipus Kompleksi B) Elektra Kompleksi C) İğdiş edilme korkusu D) Özdeşim kurma 137. Cinsel eğitimle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çocukluk döneminde cinsel yaşam konusunda eksik,hatalı bilgiler, gencin evlendiği zaman cinsel uyumu olmayan,doyum sağlayamayan birey olmasına neden olabilir. B) Üst sosyo-ekonomik seviyedeki aileler, çocuklarının cinsel ilgilerini bastırmaya eğilimlidirler. C) Çoğu anne babalar cinsel eğitimin çocuğa ya da gence bu konuda sadece bir şeyler anlatmak olduğu düşüncesindedirler. D) Anne-babanın gerek çocuklarının cinsel kimliklerinin oluşumunda, gerekse cinsel eğitimlerinde rolleri büyüktür. 11

12 138. Cinsel gelişime uygun araç-gereç hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Çocuğun yaş ve gelişim düzeyi dikkate alınmalıdır. B) Çocuğun anlayabileceği şekilde basit bir aktarımı olmalıdır. C) Çocuğun geçirdiği deneylere ve yaşama biçimine uygun olmalıdır. D) Yukarıdakilerin hepsi 139. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çocuklarla ebeveynlerin cinsellik konusunda en rahat iletişimi üç- dört yaşlarında olmaktadır B) Çocuğunuza cinsellik hakkında verdiğiniz mesajlar aynı zamanda sizin değer ve tavırlarımızı yansıtmaktadır. C) Çocuğa verilecek cinsel eğitim konusundaki mesajlarda, ne söyleyeceğimizi, nasıl söyleyeceğimiz ve neleri söyleyeceğimizi belirlememiz gerekir. D) Çocuklar genellikle ilk yıllarda cinselliğin üreme yönünü merak ederler İnsanın ruhen bedenen, zihinsel yönden kendini iyi hissetmesine ne denir? A) Güzellik B) Sağlık C) Dinç olma D) İyi olma 141. Dış genital bölgenin kurumasını önleyerek, cinsel ilişkide gerekli kayganlaşmayı sağlamak hangi bezlerinin görevidir? A) Cinsiyet bezlerinin B) Yumurtalıkların C) Vaginanın D) Bartholin bezleri 142. Dış üreme organlarından başlayan ve uterusun serviks bölümüne kadar uzanan organa ne denir? A) Vagina B) Rahim C) Serviks D) Yumurtalık 143. Uterusun iç boşluğunu hangi zar tabaka örter? A) Döl yatağı B) Vajina C) Klitoris D) Endometrium 144. Kadınlık hormonlarını salgılamak aşağıdaki organlardan hangisinin görevidir? A)Testislerin B)Yumurtalıkların C)Uterusun D)Serviksin 145. Sperm ve prostat sıvısı karışımına ne denir? A) Regl B) Meni C) Testis sıvısı D) Menstrüasyon 146. Menstürasyon ortalama kaç günde bir olur? A) 40 B) 21 C) 35 D) İlk kez adet görmeye ne denir? A) Menarş B) Menapoz C) Regl D) Ergen olma 148. Doğumda bebeğin dışarı atıldığı son kısım aşağıdakilerden hangidir? A) Uterus B) Perine C) Vagina D) Serviks 149. Kadın üreme hücresine ne denir? A) Sperm B) Yumurta C) Yumurtalık D) Uterus 12

13 150. Spermler nerde yapılır? A) Testislerde B) Yumurtalıkta C) Prostat bezinde D) Peniste 151. Döllenme nerede gerçekleşir? A) Vajinada B) Uterusta C) Fallop tüplerinde D) Yumurtalıkta 152. Beklenen adetin gecikmesi gebeliğin hangi belirtisidir? A) Son B) Kesin C) Olası D) Olmadığının 157. Gebeliğin haftaları arasında doğum eyleminin başlamasına ne denir? A) Düşük B) Geç doğum C) Normal doğum D) Erken doğum 158. Erken doğan bebekler enfeksiyonlara karşı korunmak için nereye konulur? A) Kuvöze B) Yoğun bakıma C) Laboratuvara D) Odasına 159. Gebelikte aşırı tuz tüketimi vücutta neye sebep olur? A) Varise B) Hemoroide C) Susamaya D) Ödeme 153. Tüm gebelik boyunca kaç kg almak normaldir? A) 5-8 B) 9-12 C) D) Normal gebelik süresi kaç haftadır? A) 40 B) 280 C) 9 ay 10 gün D) Anüs girişinde yer alan toplardamarların genişlemesine ne denir? A) Varis B) Damar tıkanıklığı C) Hemoroid D) Kabızlık 156. Aneminin tek tedavisinde hangisi alınmalıdır? A) Süt B) Demir C) Bol gıda D) Sebze ve meyve 160. Biyolojik olarak gebe kalınmamasına rağmen tüm gebelik bulgularının görülmesi durumuna ne denir? A) Gebelik B) Yalancı gebelik C) Gebe olmama D) İkiz gebelik 161. Döllenmiş yumurtanın ikiye ayrılması ile hangi gebelik oluşur? A) Tek yumurta ikizleri B) Çift yumurta ikizleri C) Yalancı gebelik D) Çoğul gebelik 162. Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesi gelişim dönemlerinden biri değildir? A) Zigot B) Fertilizasyon C) Embriyo D) Fetüs 13

14 163. Döllenmeden sonraki 3. haftanın başından 8. haftanın sonuna kadar olan doğum öncesi gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Embriyo B) Zigot C) Fetüs D) Amnios 164. Anne karnındaki bebeğin tat alma hücrelerinin olgunlaştığı ve tatları ayırt edebilecek duruma geldiği doğum öncesi dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Zigot B) Embriyo C) Dölüt D) Fetüs 165. Döllenmiş yumurtanın yerleşip gelişmesi için uterus duvarları ve kılcal damarların farklılaşmasıyla oluşan, göbek kordonu aracılığıyla anne ve bebek arasında bağ sağlayan süngerimsi yapıya ne ad verilir? A) Dölüt B) Ektoderm C) Plasenta D) Amnios Kesesi 166. Aşağıdakilerden hangisi, doğum öncesi gelişimi etkileyen çevresel faktörlerden değildir? A) Hamile kadının sigara içmesi B) Gebelikte geçirilen kızıl hastalığı C) İklim şartları D) Down Sendromu 167. Aşağıdakilerden hangisi, normal doğumun başladığını gösteren belirtilerdendir? A) Nişan bozulması B) Kordon sarkması C) Abortus D) Fertilizasyon 168. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Doğum eylemi 5 evrede gerçekleşir B) İlk bebeğine hamile annelerde doğum ortalama 14 saat sürer C) Gerçek doğum kasılmaları dakikada bir gelir ve saniye sürer D) Serviksin tam açılmasından bebeğin doğumuna kadar olan evre doğumun III. evresidir Bebeğin önce kalçaları, kuyruk sokumu ve ayaklarıyla doğmasına ne ad verilir? A) Fontanel geliş B) Yan geliş C) Makat geliş D) Alın gelişi 170. Doğum kanalı ağzının yırtılmaması, tehlikeli kanamalar olmaması ve bebeğin sorunsuz doğabilmesi için vajina ağzının uygun bir şekilde kesilmesine ne ad verilir? A) Epizyotomi B) Epidural Anestezi C) Sezeryan D) Tens uygulaması 171. Doğum kanalına giren bebeğin doğumunun normal sürede gerçekleşemediği durumlarda, doğumun gerçekleşmesi için kullanılan, uçları kaşığa benzeyen maşa şeklindeki alete ne ad verilir? A) Vakum B) Tens C) Epizyotomi D) Forseps haftayı geçen gebeliklere ne ad verilir? A) Prematüre B) Abortus C) Postmatüre D) Düşük haftadan önce ve 500 gr dan daha az ağırlıkta gebeliğin sonlanmasına ne ad verilir? A) Postmatüre B) Düşük C) Prematüre D) Erken doğum 174. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Doğum eylemi başladığı halde uterus kasılmalarının bebeği dışarı atacak güçte olmaması ağrı zaafı olarak adlandırılır. B) Bebeğin göbek kordonunun bebekten önce çıkmasına Abortus denir. C) Tıbbi sorun sonucu gebeliğe son vermek için doktor tarafından yapılan operasyona düşük denir. D) Uterustaki bebeğin doğum anında dolaşımının bozulması oksijensiz kalmasıyla durumun kötüleşmesi prematüre doğumdur.

15 175. Aşağıdakilerden hangisi yeni doğan bebeğe uygulanan testlerden değildir? A) Apgar Skoru B) Topuk kanı C) Kordon kan gazları D) Bebeğin işitme düzeyi 176. Doğum yapan kadının üreme organlarının normal haline dönmesine ne ad verilir? A) Loşi B) Laktasyon C) İnvalüsyon D) Apgar 177. Yeni doğan normal bir bebeğin boyu kaç cm dir? A) cm. B) cm. C) cm. D) cm Yeni doğanda ilk saat içinde görülen koyu renkli yapışkan gaitaya ne ad verilir? A) Tonik B) Mekonyum C) Moro D) Loşi 179. Lohusalıkta meme tıkandığında aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır? A) Ilık duş almak B) Memeye sıcak havlu uygulaması C) Süt pompası ile sütü boşaltma D) Bebeğin acilen memeden kesilmesi 180. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sık emzirme memelerde iltihaplanmayı engeller B) Annenin emziklilikte yaşadığı stres süt miktarını etkiler C) Bebek doğduktan 24 saat sonra emzirilmelidir D) Normal kilodaki bir bebek 3,5-4 saat emzirilir 181. Bebeğin bacaklarının annenin koltuk altından sarkıtıldığı ve bebeğin başını eliyle desteklediği teknik hangi emzirme tekniğidir? A) Koltuk altı tutuşu B) Yatarak emzirme C) Çapraz beşik tutuşu D) Klasik beşik tutuşu 182. Canlıların çevrelerindeki mikroorganizmalara ve onların çıkardıkları ürünlere karşı dirençli hâle gelmesine ne denir? A) Aşılama B) Bağışıklık C) Serum D) Hastalık 183. Doğuştan sahip olunan bağışıklık hangi bağışıklıktır? A)Doğal bağışıklık B)Aktif bağışıklık C)Pasif bağışıklık D)Etkili bağışıklık 184. Bağışıklığı sağlayan maddelere ne denir? A)Antijen B)Mikrop C)Antikor D)Virüs 185. Aşağıdakilerden hangisi aşıların vücuda verilme yollarından değildir? A)Serumla B)Kas içine enjekte edilerek C)Deri altına enjekte edilerek D)Ağız yolu ile 186. Aşağıdaki aşılardan hangisi toksoid aşılardandır? A)Difteri aşısı B)Kızamık aşısı C)Tüberküloz aşısı D)Boğmaca aşısı 187. Damardan dışarı alınan kan, kısa bir süre sonra pıhtılaşır. Pıhtılaşan kısım çökünce üstte sarımtırak bir sıvı kalır. Bu sıvıya ne denir? A)Aşı B)Kan sıvısı C)Bağışıklık sıvısı D)Kan Serumu 188. Aşağıdakilerden hangisi aşısız çocukların hastalığa yakalanması durumunda tedavi edici olarak uygulanan aşıdır? A) Kızamık aşısı B) Difteri aşısı C) Suçiçeği aşısı D) Verem aşısı 15

16 189. Gebelikte yapılması gereken aşı aşağıdakilerden hangisidir? A)Kızamıkçık B)Verem C)Tetanos D)Kuduz 198. Sık aralıklarla aşırı doğum yapmak ne için tehlikelidir? A) Aile sağlığı B)Çocuk sağlığı C) Toplum sağlığı D) Beden sağlığı 190. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin aşısı yoktur? A) Kızıl B) Kuduz C) Verem D) Kızamıkçık 191. Bir çocuğun tam aşılı olması için ilk yaş içinde en az kaç kez aşıya götürülmelidir? A) 3 B) 5 C) 7 D) Aşağıdakilerden hangisi aşı takviminde yer almayan bir aşıdır? A) Grip aşısı B) Kızamık aşısı C) Hepatit B aşısı D) Verem aşısı 193. Kızamık aşısı ilk ne zaman yapılır? A)Doğunca B)2. ayda C)9.ayda D)15.ayda sınıfta hangi aşı yapılır? A)Tüberküloz B)Çocuk felci C)Difteri, tetanos D)Tetanos 195. Suçiçeği aşısı kaçıncı ayda yapılır? A)9.ayda B)2. ayda C)13.ayda D)İlkokul 1.sınıfta 199. Evli çiftlerin hangi yönden sağlıklı olmaları çocuk sahibi olmalarının en temel koşuludur? A) Fiziksel ve psikolojik B) Psikolojik ve ruhsal C) Fiziksel ve genetik D) Psikolojik ve toplumsal 200. Hızlı nüfus artışı nasıl önlenir? A) Nüfüs sayımıyla B) Aile Planlamasıyla C) Çocukların eğitimiyle D) Sağlık taramasıyla 201. Aile planlamasının ekonomik yönden önemini aşağıdakilerden hangisi açıklar? A) Doğurganlık sayısı çoğalmalıdır. B) Nüfus sayımı sık sık yapılmalıdır. C) Bakılabilecek sayıda çocuk yapılmalıdır. D) Daha sık kürtaj yapılmalıdır Aile planlamasının duygusal açıdan önemini aşağıdakilerden hangisi açıklar? A) Anne ve baba sevecen olmalı B) Ruh sağlığı açısından hazır olmalı C) Yaşam stanadartları yükselmeli D) Maddi imkanları yükselmeli 196. Aşı yapılan bölgeye aşağıdakilerden hangisi uygulanmamalıdır? A)Alkol ile pansuman yapılır. B)Kolonya ile pansuman yapılır. C)Yumuşatıcı krem sürülür. D)Soğuk su pansumanı yapılır Evlenmeden önce mutlaka nereye gidilmelidir? A) Aile Planlamasına B)Sağlık kuruluşlarına C) Yakın akrabalara D) 9 Çocuğu olan ailelerin yanına 203. Aile planlamasının nedenleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Sosyoekonomik-Tıbbî nedenler B) Sosyokültürel-Tıbbî nedenler C) Sosyokültürel-Geleneksel nedenler D) Psikolojik-ekonomik nedenler 204. Prezervatif ile korunmanın en önemli yararı nedir? A) Çocuk düşürmeleri önlemek B) Kolay uygulanabilmesi C) Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruması D) Ekonomik olması 16

17 205. Aile planlamasının anne açısından nedenleri nelerdir? A) Bebek ölümlerinin azalması B) Doğumun uygun yaş ve zamanda olması C) Bebeklerin sağlıklı büyümesi D) Annelerin çocuklarına eğitim vermesi 206. Aşağıdakilerden hangisi gebeliği önlemede kullanılan geleneksel yöntemlerdendir? A) RİA B) Geri çekme C) Doğum Kontrol hapı D) Norplant 211. Domates, brokoli, çilek, yeşil biber, turp, çiğ lahana hangi vitamin açısından zengin besinlerdir? A) A vitamini B) B vitamini C) C vitamini D) D vitamini 212. Hangi vitamin kanın pıhtılaşmasında önemli rol oynar. Eksikliğinde çeşitli yaralar, burun kanamaları, diş eti kanamaları görülür? A) C B) B C) E D) K 207. Monosakkaritler, disakkkaritler, polisakkkaritler aşağıdakilerden hangisinde yer alır? A) Vitaminler B) Proteinler C) Karbonhidratlar D)Yağlar 208. Büyümeyi temin etmek, ölen, eskiyen, bozulan hücreleri onarmak ve yenilemek hangisinin görevidir? A) Yağların B) Proteinlerin C) Karbonhidratların D)Vitaminlerin 209. Tatlılar, şeker pasta, kurabiye, ekmek, bezelye, patates, taze meyvelerden muz, üzüm hangisi bakımından diğerlerinden daha yüksek değere sahiptir? A) Karbonhidrat B) Yağ C) Protein D) Madensel Maddeler 210. Bireyin gebelik-emziklilik, hastalık, çocukluk dönemlerinde hangisine gereksinimi artar? A) Vitamin B) Karbonhidrat C) Mineral D) Protein 213. Hangi vitaminin vücutta sentez edilebilmesi için güneş ışınları gereklidir? A) B B) E C) A D) D 214. Vücutta kalsiyumun yetersizliğinde D vitaminin de olduğu gibi hangi hastalık ortaya çıkar? A) Beriberi B) Skorbit C) Raşitizm D) Ketozis 215. Hangisi kemik ve dişlerde bulunur ve dişlerin sağlığında çok önemli rolü vardır. A) Kalsiyum B) Flor C) İyot D) Sodyum 216. Aşağıdakilerden hangisi tokluk hissi verir ve midenin boşalma zamanını geciktirir? A) Yağlar B) Vitaminler C) Karbonhidratlar D) Su 217. Sütün bileşiminde en fazla Hangi madde vardır? A) C Vitamini B) Kalsiyum C) Magnezyum D) Demir 17

18 218. En çok tüketilen süt hangi hayvanın sütüdür? A) Keçi B) Manda C) Koyun D) İnek 219. Aşağıdakilerden hangisi renin katılarak, sütün katılaştırılması sonucu elde edilen değerli bir besin maddesidir? A) Yoğurt B) Süt tozu C) Peynir D) Peynir altı suyu 225. Oyun planlanırken dikkat edilecek noktalardan bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Araç-gereçle B) Hangi okulda C) Hangi şehirde D) Hangi ülkede 226. Parmak oyunları, oturarak oynanan oyunlar, dramatizasyonlar ve pandomimler nasıl oyunlardır? A) Koşmalı oyunlar B) Serbest oyunlar C) Basit jimnastik hareketleri D) Dinlendirici oyunlar 220. İçsel olarak güdülenen bazen belli bir amacı ve kazanımı olmayan eyleme ne denir? A) Eğitim B) Öğretim C) Oyun D) Müzik 221. İşlev oyunları, ben oyunları, düş gücü oyunları ne tür oyunlardır? A) Öz yapı oyunları B) Küme oyunları C) Taklit oyunları D) Salon-sınıf oyunları 222. Aşağıdaki oyunlardan hangisi duyu organlarının gelişmesine yardımcı olur? A) Sandalye kapmaca B) Tek ayakla sıçrama C) Acı- Tatlı D) Kutu kutu pense 223. Aşağıdakilerden hangisi oyunun evrelerinden değildir? A) Tek başına oyun B) Paralel oyun C) Grup oyunu D) Hastanede oyun 224. Su, kil, kum, çamur gibi doğal materyaller çocuğun en çok hangi gelişimi için faydalıdır? A) Büyük kas B) Sosyal-duygusal C) Küçük kas D) Dil 227. Ailelerin eğitimin içinde yer almasına ne denir? A) Aile katılımı B) Rehabilitasyon C) Kaynaştırma D) Hastanede oyun 228. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aile katılımında esastır? A) Aileyi zorla eğitime katmak B) Ailenin kendi isteği ile eğitime katılması C) Ailenin grup desteği ile eğitime katılması D) Ailenin terapi yoluyla eğitime katılması 229. Oyun planlanırken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz? A) Oyunun belirlenmesi B) Sıra ve sürenin belirlenmesi C) Pahalı araç gereçlerin temin edilmesi D) Oyun yerinin belirlenmesi 230. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi oyun oynanacak yüzeyin dikkat edilmesi gereken özelliklerinden biridir? A) Güvenli ve faydalı B) Tırtıklı C) Sıcak D) Esnek 231. Oyun araç-gereçleri hazırlanırken hangisi göz önünde bulundurulmaz? A)Sağlamlığı B) Kalıcılığı C) Çok yönlü kullanılması D) Renksiz olması 18

19 232. Oyunun tanıtılması, kuralların açıklanması, oyunun oynanması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A) Oyunun uygulanması B) Oyunun oynanması C) Oyunun planlanması D) Aile katılımı 233. Aşağıdakilerden hangisi dinlendirici oyun değildir? A) Parmak oyunları B) Dramatizasyonlar C) Koşmacalı oyunlar D) Pandomimler 238. Bir olayın söz, jest ve mimiklerin doğal yeteneklerle birleştirilip canlandırılmasına ne denir? A) Yaratıcı dans B) Ritm çalışması C) Dramatizasyon D) Müzikli dramatizasyon 239. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Müzik dinleme CD ve kasetten yapılabilir. B) Müzik dinleme söylenen bir şarkının dinlenmesi şeklinde de yapılır. C) Canlı müzik dinletisi kasetten ya da CD den dinleti kadar etkili olmaz. D) Dinletilecek müzik estetik değere sahip olmalıdır Engelli çocukların gelişiminde oyunun yararlı olabilmesi için öncelikle neye özen gösterilmelidir? A) Gözlenmesine B) Bakılmasına ve bilgilendirilmesine C) Takip edilmesine D) Zenginleştirilip düzenlenmesine 235. Farklı gelişen çocuklar için oyun ve oyun aracı seçerken özellikle hangi gelişimlerine olumlu etki edecek nitelikte olmasına özen gösterilmelidir? A) Duyu B) İhtiyaç C) Sezgi D) Zihinsel 236. Ritm nedir? A) Olayları düzenli aralıklarla tekrarlamaktır. B) Tartım C) Dizem D) Hepsi 237. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Müzik dinletme çalışmaları CD veya kaset kullanılarak ta yapılabilir. B) Canlı müzik kullanılarak yapılan çalışma daha etkilidir. C) Yalnızca müzik saatinde müzik dinletilebilir. D) Müzik dinleme etkinlikleri sırasında çocuklar rahatlar Aşağıdakilerden hangisi şarkı öğretimi için söylenemez? A) Ritmik yapısı basit ve hareketli olmalıdır. B) Şarkıların konusu çocuğun yakın çevresinden olmalıdır. C) Söz ve müziğin birbirine uyumlu olması gerekmez. D) Ses sınırı çocukların ses sınırına uygun olmalıdır Yaratıcı dans etkinliklerinde aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? A) Etkinliğe katılmak istemeyenleri zorlamamalıyız. B) Her çocuktan aynı başarıyı beklemeliyiz. C) Temiz, havalandırılmış, rahat çalışılabilecek bir sınıfta etkinlik yapılmalı. D) Çocuklara müzik ve konu hakkında bilgi vermemeliyiz Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Ritm sopası B) Fülüt C) Tef D) Zil 243. Bir insanın doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı niteliklerin tümüne ne ad verilir? A) Kalıtım B) Yetenek C) Mizaç D) Kişilik

20 244. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Karakter kişiliğin bir yönüdür. B) Karakter kişiliğin öznel, mizaç ve toplumsal yönünü oluşturur. C) Karakter bireyin içinde yaşadığı çevreye göre değerlendirilir. D) Her bireyin farklı karakter özellikleri vardır Freud a göre ego nun görevini aşağıdakilerden hangisi açıklar? A) İdin yöneticisidir B) Kişiliği yansıtır C) Kişiliğin törel yönüdür. D) Doğuştan var olan psikolojik gizli güçlerin tümüdür Böbrek üstü bezlerinin salgıladığı salgıya ne ad verilir? A) Adrenalin B) Progesteron C) Tiamin D) İnsülin 247. Organizmanın canlı kalabilmesini sağlayan ihtiyaç hangisidir? A) Fizyolojik ihtiyaçlar B) Toplumsal ihtiyaçlar C) Sosyal ihtiyaçlar D) Psikolojik ihtiyaçlar 248. Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen öğelerden birisidir? A) Bireyin yaşadığı çevre B) Ailenin ekonomik durumu C) Annenin ruh sağlığı D) Hepsi 249. Bireyin anne ve babadan aldığı genler yoluyla oluşturmuş olduğu toplam genetik yapıya ne ad verilir? A) Genotip B) Fenotip C) Kalıtım D) Hiçbiri 250. Duygularımız üzerinde en fazla etkiye sahip olan iç salgı bezi aşağıdakilerden hangisidir? A) Paratroit salgı bezi B) Troit salgı bezi C) Böbrek üstü salgı bezi D) Timüs salgı bezi 251. Bireyin içinde doğduğu ve yaşamını sürdürdüğü, bireyi etkileyen canlı, cansız varlıklarla, bütün güç ve uyarıcılar toplamına ne ad verilir? A) Uyarıcı B) Güdüler C) Çevre D) Hiçbiri 252. Eşler çocuk sahibi olmaya ne zaman karar vermelidir? A) Kendilerini ekonomik yönden güçlü hissettiklerinde B) Aile büyükleri çocuk sahibi olmalarını istediğinde C) Kendilerini anne-baba olmaya her yönden hazır hissettiklerinde D) Duygusal yönden bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarında 253. Aşağıdakilerden hangisi kardeşler arasındaki ilişkilerde rol oynayan en önemli etkendir? A) Çocukların eğitim düzeyi C) Çocukların yaşı B) Ailenin ekonomik düzeyi D) Anne-baba tutumları 254. Aşağıdakilerden hangisi uygun ceza yöntemi değildir? A) Çocuk ile konuşmamak C) Sevdiği bir şeyden mahrum etmek B) Bir süre harçlığını vermemek D) Bir süre oyun oynamasına izin vermemek 255. Aşağıdaki anne baba tutumlarında hangisi çocukların bağımlı bir kişilik geliştirmelerine neden olur? A) Baskılı ve otoriter tutum B) Dengesiz ve kararsız tutum C) Koruyucu Tutum D) Güven verici, destekleyici, hoşgörülü tutum 20

Bu kavramlar gelişme, büyüme, gelişim, olgunlaşma, hazır bulunuşluk, öğrenme ve kritik dönem olarak aşağıda açıklanmaktadır.

Bu kavramlar gelişme, büyüme, gelişim, olgunlaşma, hazır bulunuşluk, öğrenme ve kritik dönem olarak aşağıda açıklanmaktadır. Bireylerin yaşam boyu geçirdiği, bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal değişimleri açıklamaya çalışır ve aynı zamanda bu yönlerden bireyler arasındaki farklılık ve benzerliklerle de ilgilenir. Eğitim de

Detaylı

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR b) Embriyo Dönemi: Döllenmeden sonraki 3. haftanın başından, 8. haftanın sonuna kadar olan dönemi kapsar. Büyüklüğü bir yer fıstığı kadardır

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM Dr. Şengül GENÇ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU OKULÖNCESİ EĞİTİM Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Hangi Yeterlikler Kazandırılmalıdır

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

pegem akademi GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Önsöz... ııı İçindekiler... v

pegem akademi GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Önsöz... ııı İçindekiler... v pegem akademi Önsöz... ııı İçindekiler... v GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1. BÖLÜM GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar... 3 1. Büyüme... 3 2. Olgunlaşma... 3 3. Hazırbulunuşluk...

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik

Detaylı

TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ

TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ 2. Basım Ankara 2014 ISBN : 978-975-590-492-4 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 940 2. Baskı : Kuban Matbaacılık Yayıncılık İvedik Organize Sanayi Matbaacılar Sitesi 1514. Sokak

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ UYUMSUZ ÇOCUKLAR 310TDB006 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI ERKEN KEMAN EĞİTİMİ VEREN ÖĞRETMENLERİN (5-7 YAŞ) BAŞLANGIÇ DÜZEYİNDE SIK KARŞILAŞTIKLARI

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI I Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 85-113 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 85-113 Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi A

Detaylı

farklılıkları, aile bireylerinin sosyal etkileşimleri, sosyokültürel farklar, davranış problemleri vb. gibi birçok konu incelenebilir.

farklılıkları, aile bireylerinin sosyal etkileşimleri, sosyokültürel farklar, davranış problemleri vb. gibi birçok konu incelenebilir. 1 BÖLÜM I 1.GİRİŞ Çocuk, çizdiği resimler aracılığıyla iç dünyasını, bilinçdışı isteklerini, duygularını aktarır. Resim, çocuğun kendi duygu ve düşüncelerinin bir ürünü olduğu için okulöncesi dönemde çok

Detaylı

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır.

Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Yönder Okulları ve Küçük Şeyler Anaokulları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi nin markalarıdır. Biz, aileler ve çocuklar için yola çıktık ve onlar için büyümeye devam ediyoruz. Değerli

Detaylı

DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN 0 12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA CİNSEL TUTUM VE DAVRANIŞ EĞİTİMİ

DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN 0 12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA CİNSEL TUTUM VE DAVRANIŞ EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİN EĞİTİMİ BİLİM DALI DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN 0 12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA CİNSEL TUTUM VE DAVRANIŞ EĞİTİMİ Muammer

Detaylı

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ www.aileavukatligi.org AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR10/12/SKA/0100 referans

Detaylı

İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım

İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım Yayına hazırlayanlar Prof.Dr. E. Tolga Dağlı Prof.Dr. Mehmet Akif İnanıcı Ankara, 2011 Hastane Temelli

Detaylı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI Merve LAZOĞLU Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Serap EJDER APAY Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C. ATATÜRK

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

Klinik Psikolog Şebnem Orhan PSİ Çocuk ve Aile Merkezi Klinik Psikolog www.psicocukaile.com

Klinik Psikolog Şebnem Orhan PSİ Çocuk ve Aile Merkezi Klinik Psikolog www.psicocukaile.com Klinik Psikolog Şebnem Orhan PSİ Çocuk ve Aile Merkezi Klinik Psikolog www.psicocukaile.com Erken Çocukluk Döneminde Anne Baba Ayrılığı ve Boşanma 31.12.2009 Çocuğun zihinsel ve duygusal gelişiminde ilk

Detaylı

OKULÖNCESİ EGİTİM PROGRAMI HANGİ YETERLİKLERİ KAZANDIRMALıDıR?

OKULÖNCESİ EGİTİM PROGRAMI HANGİ YETERLİKLERİ KAZANDIRMALıDıR? Hacettepe Üniversitesi Egitim FakÜltesi Dergisi, LO (1994) 21-30 OKULÖNCESİ EGİTİM PROGRAMI HANGİ YETERLİKLERİ KAZANDIRMALıDıR? Nuray Senemoğlu* ABSTRACT: The aim of this paper is to explain competencies

Detaylı