STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Merkezi sterilizasyon ünitesinin işleyişine yönelik yazılı bir tanımlama yapılması 2. Kapsam: Bu talimat Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin tüm bölümleri ve çalışanlarını 3.Kısaltmalar: STE:Sterilizasyon PR:Prosedür ETO: Etilen Oksit MSÜ:Merkezi Sterilizasyon Ünitesi 4.Tanımlar : -Sterilizasyon :Cansız yüzeyler üzerindeki mikroorganizmaların sporlar dahil tüm yaşam şekillerinin yok edilmesidir. -Otoklav: Buhar sterilizasyonu en güvenilir sterilizasyon yöntemidir. Buharla sterilize edilmesi halinde hasara uğramayacağı bilinen malzemeler ( örn; bohçalar, metal küvetler, cerrahi setler ) bu yolla steril edilir. Güvenlik açısından yalnızca eğitimli kişilerce çalıştırılabilecek olan otoklavın sterilizasyonu yükün 121 veya 134 C 7 ve / veya 20 dakika boyunca doymuş buhara maruz kalması ile gerçekleşir. Otoklavın içindeki havanın tamamen alınması ve buharın eşit olarak dağılması için vakum sistemi uygulanır.buhar otoklavın sıcaklık,basınç,zaman,doymuş buhar gibi kritik parametreleri vardır ve indikatörlerle kontrolleri düzenli olarak yapılır. -Temizlik: Kir ve organik maddelerin mekanik olarak uzaklaştırılması işlemidir. -Dekontaminasyon: Dezenfeksiyon ve sterilizasyon öncesinde fiziksel veya kimyasal yöntemlerle bir yüzey veya malzemeden organik madde ve patojenleri uzaklaştırarak, güvenli hale getirme işlemidir. -Dezenfeksiyon: Cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan mikroorganizmaların (bakteri sporları hariç) yok edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları ve mikobakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 kategoride değerlendirilir. -Yüksek Düzey Dezenfeksiyon: Sporisid özelliği olan kimyasallarla sterilizasyon için gerekenden (3 saat) daha kısa sürede (5-20 dakika) uygulanan, bazı bakteri sporları dışında tüm mikroorganizmaları inaktive eden dezenfeksiyon şeklidir. -Düşük Düzey Dezenfeksiyon: Bakteri sporu, mikobakteri ve zarfsız virüslere etkisiz olan, ancak bir kısım vejetatif mikroorganizmalar ve zarflı büyük virüslere (genellikle 10 dakika) etkili olan dezenfeksiyon şeklidir. -Bakterisit: Bakterileri öldürme etkisi olan maddelerdir. -Bakteri Sporu: Bazı bakteriler tarafından oluşturulan, fiziksel ve kimyasal çevre etkenlerine karşı dirençli özel yapısal şeklidir. -Ultrasonic Yıkama Makineleri: Özellikle lümenli aletler ile temizliği zor olan alet ve malzemelerin üzerindeki kan, protein ve diğer organik maddelerin belli bir sıcaklıkta (40-50 C) ultrasonic dalgalar ile çözülmesini ve giderilmesini sağlayan cihazdır. -Peeling Paket: Bir tarafı kağıt, diğer tarafı şeffaf ısı ile kapatılabilen, tek kullanımlık sterilizasyon poşetleridir. plastik film iki veya daha fazla kattan oluşmalı, plastik katlar arasındaki bağ ayrılmamalı ve plastiğin şeffaflığını bozmamalıdır. -Konteyner: Metal yada plastik, filtreli kutulardır. Neme dirençli ve içinde su buharının birikmesine izin vermeyecek yapıda olan alet muhafaza kaplarıdır. -Kumaş (Tekstil) Örtüler: Sadece otoklav sterilizasyonunda kullanılabilen 180 iplik sayısı/ cm 2 4 kat kalınlıkta veya 280 iplik sayısı/ cm 2 2 kat kalınlıkta olan kumaş örtülerdir. Kullanım öncesi yıkanmış olması şartıyla tekrar kullanılabilir özelliktedir. 5. Sorumlular: MSÜ Sorumlu hemşiresi,msü personeli,denetiminden hastane idaresi sorumludur. 6.Uygulama : 6.1.ALETLERİN ÜNİTEYE TRANSFERİ Kirli cerrahi alet teslim alınırken seti teslim eden ve teslim alan kişilerce sayım yapılarak teslim alınır Sayılan cerrahi alet ve malzemeler STE.FR.07 Kirli Cerrahi Alet Teslim Formu Defterine kayıt edilmek suretiyle sterilizasyon görevlisine teslim edilir Sterilizasyon görevlisi tarafından kirli cerrahi alet ve malzemeler kapaklı set taşıma arabasına yerleştirilerek yarı steril alana kadar taşınır Setlerin taşınması sırasında alan ayrılmasına uyulur. Steril alan ve nonsteril alan için ayrı ayrı taşıma arabaları kullanır Kirli alet ve malzemelerini taşıyan araç sterilizasyon ünitesinin kirli alet kabul bölümüne görevliye teslim edilir Ameliyathane ve Servislerden kirli cerrahi alet ve malzeme teslim alınırken seti teslim eden ve teslim alan kişilerce sayım yapılarak teslim alınır.sayılan cerrahi alet ve malzemeler kirli cerrahi alet teslim formuna kayıt edilmek suretiyle sterilizasyon görevlisine teslim edilir. 6.2.ALETLERİN ÖN TEMİZLİK VE DEKONTAMİNASYONU Yıkama yapmaya uygun kıyafetler giyilir.(eldiven, önlük, gözlük, maske vb.) Kirli alet kabul bölümüne teslim edilen set/malzemeler sırasıyla yıkamaya alınır Yıkama işlemine başlamadan önce kilitli olan aletler açılır Akan suya tutarak uygun şekilde (fırça vb. kullanarak) ön temizliği gerçekleştirilir Ön temizliği yapılan aletler ultrasonic yıkama cihazı sepetine yerleştirilir, Ultrasonic yıkama cihazını kullanırken; Üretici firmanın önerileri doğrultusunda sıvı havuzu su ile doldurulur Ultrasonic yıkama cihazında kullanılan dezenfektan cihaza uyumlu olmalı, miktarı firmanın önerisine göre kullanılmalıdır Ġşlem yapılacak materyalin tamamı suya daldırılır.

2 Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:2/ Kapaklı malzemelerin kapakları açılır, aletlerin klipsleri açılır Ultrasonik titreşimleri önlememesi için tel sepet (ızgara) kullanılır Aşırı yükleme yapılmaz Geniş yüzeyli, büyük cihazlar, ultrasonik dalgaların diğer araçlara ulaşmasını engelleyebilir.bu nedenle bu araçlar dikey veya diğer küçük araçların üzerine konulmaz Ultrasonic yıkama cihazı C sıcaklıkta kullanılmalı süre 20 dakikayı geçmemelidir Ultrasonik yıkama cihazının sıvısı her sabah ve kirlendikçe beklemeden değiştirilir ünlük temizliği tankın içi boşken dezenfektan solüsyonla ıslatılmış bezle yapılır. Temizlik üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılmalıdır Konteynır, sepet ve çimler ayrı bir yerde dezenfektan ve fırça yardımıyla yıkanır Aletler akan suyun altında durulanır Durulanan aletler hava tabancası ve toz kalıntı bırakmayan bezlerle kurulanır. Temiz ve kuru olduğundan emin olunur Manuel Dekontaminasyon Uygulaması Yapılırken Kullanılan Malzemeler Özel fırçalar, yumuşak bez,sünger,basınçlı su tabancası yada lavaj enjektörü,.basınçlı hava tabancası,deterjan-dezenfektan / enzimatik solüsyon Aletlerin ( tel sepetler içinde) kaba kiri gerekli olduğunda çeşme suyu altında akıtılır Deterjan dezenfektan veya enzimatik solüsyona yerleştirilir,üreticinin önerileri doğrultusunda yeterli süre bekletilir.enzimatik solüsyonlar bakteri üremesi açısından zengin bir ortam yarattığından sık değiştirilmesi önemlidir Tüm kir ve organik artıklar yumuşak bir bez yada sünger yardımı ile lümenli aletler ise özel fırça kullanılarak yıkanır. Basınçlı su tabancası yada lavaj enjektörü ile alet boşluk ve lümenlerinden önce solüsyon, ardından su geçirilir Aletler akan su ile durulanır Basınçlı hava veya hav bırakmayan yumuşak bez yardımı ile kurulanır Bazı özellikli aletler (cerrahi motorlar gibi ) motor kısımları suya batırılamayacağı için dezenfektan ile ıslatılmış bezle silinerek üretici önerisi doğrultusunda dekontaminasyon işlemi yapılır Cerrahi motorlar, bipolar pensetler,unipolar kalemler,optik ve kordonlar ultrasonıc yıkama cihazından zarar göreceği için manuel dekontaminasyon işlemi yapılır Yıkama öncesinde kişisel koruyucu önlemler alınır.(maske eldiven gözlük) Yıkama işlemi için ayrı lavabolar kullanılır.(ortak kullanım alanlarındaki lavabolarda yıkama işlemi yapılmaz Yıkama/Dezenfektör Makineleri İle Dekontaminasyon Yıkama/Dezenfektör cihazı kullanırken aşırı yükleme yapılmaz Tıbbi cihazın bağlantı ve kapakları suyun ulaşması için açılır.uygun program seçilir Büyük bir alet yerleştirildi ise,diğer aletlerin yıkanmasını engelleyip engellemediği kontrol edilir Kapaklı malzemelrin kapakları,aletlerin klipsleri açılarak yıkamanın tüm yüzeylere ulaşması sağlanır Boşlukları olan malzemeler yıkanması için uygun pozisyonda makineye yerleştirilir Mikro cerrahi aletler makinaya dikkatli yerleştirilir Ġşlemi biten aletler makineden çıkarılır,bekletilmez Eğer kurutma amacı ile verilen sıcaklık tıbbi aracın kurumasını sağlayamamış ise,kurulama programı tekrarlanır Cihaz temizliği üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılmalıdır Kabin içindeki ızgara çıkarılarak,su pervanelerinin delikleri kontrol edilir.gerekirse basınçlı su ve hava kullanılarak temizlenir Kapak içi, çevresi ve dış yüzeyler dezenfektanla silinir Deterjan ve solüsyon bölümleri ile filtresi düzenli olarak temizlenir. 6.3.ALETLERİN HAZIRLIK VE BAKIM ALANINA TAŞINMASINA Aletlerin ağzı kapatılıp, aşınma, vida kayıpları, eklem yerlerinin hareketleri ve tüm parçaların varlığı kontrol edilir, gerektiği takdirde yağlanır Bozuk, kırık, korozyona uğramış aletler ayrılır, sayılır ve sorumluya bildirilir Setten bakım veya başka bir nedenle alet çıkarılacak veya eklenecekse set listesine not düşülmelidir Yapılan temizlik PROTEĠN VARLIĞINI SAPTAYAN TEST ile düzenli aralıklarla kontrol edilir Ön temizlik, dekontaminasyon, kurulama ve bakım işlemi yapılan set/malzeme temiz alana paketlenmek üzere STE.FR.02 ile teslim edilir. 6.4.ALETLERİN SAYIMI-BAKIMI VE KONTROLÜ Temiz alan tekstil ve paketleme olarak iki ayrı bölümden oluşur,temiz Alanda setlerin listelere göre sayımı yapılır Cerrahi alet ve malzemelerin kontrolü sterilizasyon görevlisi tarafından yapılır varsa arıza /kırık olanlar ayrılır, bakıma gidecek olan aletlerle birlikte sorumlu hemşireye teslimi yapılır. 6.5.ALETLERİN PAKETLENMESİ BOHÇA Bohça yaklaşık ağırlığı 5,5,kg ı geçmeyecek şekilde hazırlanır Yıkanmış temiz çamaşırlar yırtık, delik olup olmadığı kontrol edildikten sonra kullanılmalıdır.

3 Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:3/ Çift kat yeşil örtü, içerisinde 6 yeşil örtü, 3 gömlek, XR 20 adet kare gaz, XR 5 adet gaz kompres olacak şekilde dikdörtgen yöntemi ile kapatılır Bohçanın içerisinde kimyasal indikatör olmalı maruziyet bandı yapıştırılarak kapatılmalıdır.hazırlayan kişi etiketi mutlaka yapıştırılmalıdır KONTEYNER Alet setleri 7 kg, en fazla 11 kg ağırlıkta olmalıdır Tel sepet üzerine çim yada altına yeşil serilerek metalin metale değmesine engel olunur Setler cerrahi set hazırlama prosedürüne uygun olarak dizilir. -Cerrahi aletler konteynırlara düzgün bir şekilde yerleştirilir. -Aletler tepsiye yerleştirilmeden önce tepsi tabanına emici bir havlu yerleştirilir. -Sapları ağır olan aletlerin sapları metal yoğunluğunu artırmamak için aynı yönde dizilmez, karşılıklı bir alet sapı, bir alet başı olacak şekilde yerleştirilir. -Alet setlerinde klempli olan aletler sadece tek dişli tutturulur.portegüler kilitlenmez. -Aletler birkaç kat olacak şekilde yerleştirilecek ise aralarına havlu konularak ağır ve büyük olanlar altta kalacak şekilde yerleştirilir. -Paketlemede malzeme/aletler birbirine paralel olarak, çukur kaplar açıklıkları alta gelecek şekilde yerleştirilir Kimyasal indikatör, set listesi, aleti düzenleyen ekip ismi, tarih yazılı kağıt eklenerek kapatılır Konteyner kilidi geçirilir ve etiket bu kilitlerin üzerine yapıştırılır Konteynerlerin her iki yanında bulunan tanımlayıcı kartların bir tarafına setin adı, diğer tarafına tarih, hazırlayan kişi ve set bilgileri yazılır Filtreler üretici firma önerisi doğrultusunda değiştirilmelidir Kapaksız konteynerlarda çift kat yeşile sarılı şekilde üzerine buhar maruziyet bandı yapıştırılarak, etiketi görünür bir yere yerleştirmek suretiyle sterilizasyon işlemine hazırlanır PEELİNG PAKET HAZIRLAMA: Makinenin fişinin takılı olup olmadığı konrtrol edilir Paketleme makinesi açılır ve istenilen ısıya ulaşması beklenir Rulonun alt kısmı kapatma şeridinden paysız olarak kapatılır, üst kısmında en az 1,5 cm açma payı bırakılır Açma payı ürünün açma yönünde bırakılmalıdır Alet sapı açma yönüne gelecek şekilde pakete yerleştirilir Alet üzerinde herhangi bir kod varsa film yüzeyden görünecek şekilde yerleştirilmelidir Paket çift kat olacaksa her ikisinin de açma yönleri aynı olmalıdır Birkaç parçadan oluşan, esnek katlanabilen malzemeler, ağır kütleli aletler çift kat paketlenmelidir Paketlenecek içerik kontrol edilir, paket içerisine eşit dağılım sağlanacak şekilde yerleştirilir Steril edilecek malzemeye uygun paket seçilmelidir Delici kesici aletler için paketin zarar görmesini engelleyecek ama sterilizasyona olumsuz etki etmeyecek koruyucu bariyerler kullanılmalıdır Peeling paket işlemine uygun malzeme seçilmelidir (Peeling pakete zarar verebilecek sterilizasyonu olumsuz etkileyecek aletler bilinmelidir) Steril olacak malzeme düzgün bir biçimde pakete yerleştirilmeli, malzemenin steril edileceği yönteme göre indikatör seçilmeli (otoklav-e.o) Peeling paketler üreticinin talimatına göre kullanılmalıdır Paketlerin ağızları kapatılıp mühürlenmeden önce içlerinde yeterince hava olmalıdır Peeling paketler kendi kendine mühürlenmeye olanak veren ısı ile sıkıca kapatılmalıdır Çift katlı peeling paketler kullanılırken içteki paketin dıştaki paketle uyum sağlaması için kenarları katlanmamalıdır Hazırlanan paketler fazla el değiştirmeden steril edilmelidir Paketlerin hasar görmemesi sağlanmalıdır.(ıslanma, delinme, yüksekten düşme v.b.) Sterilizasyon işlemindeki genel kurallara özen gösterilmeli (etiketleme, kayıt, otoklava veya etilene yükleme talimatları v.b.) 6.6.ALETLERİN STERİL EDİLMESİ OTOKLAVA YÜK HAZIRLANMASI VE STERİLİZASYON Otoklavın gerekli bağlantıları ve çalışıp çalışmadığı genel kontrolü yapılır. Otoklava yükleme yapmadan önce (tercihen günün aynı saatinde ) boş otoklav bowi-dick (e.t.s) testi için çalıştırılır Bowi-dick test sonucuna göre otoklava yükleme yapılır Otoklava girecek malzemelerin içeriği, yapısı, steril edilebilme koşuları iyi bilinmeli, yükleme yapılacak malzemeler otoklav sterilizasyonuna uygun olmalı, yapılacak sterilizasyon işlemine uygun program seçilmelidir Paketlenerek hazırlanan malzemeler üzerinde tarih, paket içeriği, yükleme numarası, hazırlayanın ismi yazılı etiketle etiketlenir Otoklav yük kayıt formuna kayıtları yapılan malzemeler otoklava yerleştirilir.

4 Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:4/ Otoklav yük kayıt formunda tarih, otoklav nosu, kaçıncı çevrim olduğu, yükleyen kişinin adı belirtilmelidir Otoklavın her çevriminde, boş kimyasal indikatörlü kontrol paketi, üzerinde ait olduğu çevrimi belirtir etiketi ile bulunmalıdır. Çevrim sonunda bu kontrol paketi içindeki kimyasal indikatör ve etiketi ile otoklav yük kayıt formunda ait olduğu bölüme eklenmelidir Biyolojik indikatör implant içeren her yüke (en az haftada bir kez) mutlaka yerleştirilmeli, sonucu otoklav yük kayıt formunda ait olduğu bölümde kayıt altına alınmalıdır Sterilizasyon sonunda işlemin başarılı ya da başarısız olduğu mutlaka kayıt altına alınmalıdır. Bu nedenle otoklavın yazılı çıktısı,kontrol indikatörü ile etiketyük Kayıt Formundaki ait olduğu bölüme eklenmelidir Otoklava yükleme yapılırken ısı, basınçlı buhar ve vakum işleminin uygun şekilde gerçekleşebilmesi için malzemeler arasında gerekli boşluk bırakılır Otoklava %70 doluluk oranına uygun yükleme yapılmalıdır Paket malzemeler, sterilizasyon maddesinin, havanın ve nemin geçişini sağlamak için kağıt kısımları ve plastik kısımları birbiri üzerine gelecek şekilde tel sepete yerleştirilmesi gerekir Gerekli kontroller yapıldıktan sonra otoklavın kapağı kapatılır, uygun program seçilir ve sterilizasyon işlemi başlatılır Çevrimi tamamlanan otoklavda işlem bitimini takiben yapılması gereken ilk şey boşaltma kapağının açılması, yükün 10 dakika otoklav içinde bekletilmesidir.ġndikatör ve otoklav çıktısı kontrolleri yapıldıktan sonra sonuç olumlu ise,malzemeler dinlenmesi için depoda raflara dizilir ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONU Servislerden ve ameliyathaneden gelen malzemeler gerekli temizlik işlemleri yapılarak EO için paketlemeye ayrılır Isıya ve neme duyarlı malzemeler (Sentetik, fiberoptik, PVC) uzun ve lümenli, çapı dar malzemeler için kullanılır Yanıcı patlayıcı ve toksik bir gaz olduğundan ayrı bir oda kullanılır Dışarıya açık havaya açılan bir bacası olmalıdır. Baca bina çatısından 7 metre yüksek olmalıdır ETO sterilizasyonu için nem en az %35, sıcaklık C, süre (sterilizatör üreticisinin talimatına göre) 2 saattir ETO sterilizasyonunda paketlemede kumaş ve gazı emici veya tutucu özelliği olmayan materyal kullanılır Cihaza yükleme yapılırken paketler sepetin içine dik olarak yerleştiriliyorsa birbirine paralel olarak plastik taraflar plastiğe, kağıt kısımlar kağıda gelecek şekilde yerleştirilir. Paketlerin düz konulması gerekiyorsa kağıt kısım tabana gelecek şekilde yerleştirilir ETO ile sterilizasyonda her yükte biyolojik indikatör kullanılır ETO için hazırlanan her paket içerisine EO kimyasal indikatör (sınıf 5 ) konulur Cihazı boşaltırken, gaz monitorizasyonu yapılmadığından eldiven, uzun kollu gömlek, gaz maskesi kullanılır ETO ile sterilizasyonda havalandırma süresi malzemenin kullanılacağı yer, lümenin inceliği, uzunluğu, vücuttaki bırakılacak olması göre kullanılan etilen oksit cihazının özelliğine bağlı olarak farklılık gösterebilir ETO sterilizatörden çıkarılan malzemeler hemen taşınacaksa (havalandırma bitmeden) araba arkada personel önde olmalıdır ETO ile sterilizasyonda işlemler kayıt altına alınır Çalışma alanlarında 8 saatlik çalışma süresi içinde maruziyeti limiti 1 pmm,kısa süreli (15 dakikadan kısa) maruziyet sınırı 5pmm olmalıdır ETO ile sterilizasyon yapılan odanın kapısına aşağıdaki yazı ve işaretleri asılır: -TOKSĠK GAZ -SADECE YETKĠLĠ PERSONEL GĠREBĠLĠR -KORUYUCU ELBĠSE VE SOLUNUM CĠHAZI GEREKEBĠLĠR -SĠGARA ĠÇĠLMEZ -YANICI MADDELER BULUNDURULMAMALIDIR ETO kartuşları yangın/patlama tehlikesini azaltmak için konteynır veya saklama tankı içinde muhafaza edilir Kartuşlar cihazdan çıkarıldıktan sonra kapalı konteynırlarda saklanır.daha sonra atık personeli tarafından alınır FLASH OTOKLAV Flash program sadece ameliyatlar esnasında sterilizetesi bozulmuş, hastaya hemen kullanılması gereken, yedeği olmayan aletleri sterilizasyonunda kullanılır Flash program yedeği olmayan aletlerin paketlenmeden steril edilmesi için kullanılır Flash program implantlar için asla kullanılmaz Konteynırlar ve paketli materyal flash programla steril edilmez Flash program, zaman kazanmak veya ek alet/set teminine alternatif olarak kullanılmaz Flash program porsuz lümensiz aletlerde 134 C de 3 dakika olarak uygulanır Her yükte mutlaka kimyasal indikatör kullanılır, biyolojik kontrolleri mutlaka yapılır.flash otoklav kullanım formu defterine kaydı yapılır. 6.7.ALETLERİN DEPOLANMASI Steril depolar trafikten uzak bir yerde, giriş çıkışları kontrol altında olmalıdır.

5 Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:5/ Steril depolar; toz, nem, böcek, ısıya karşı koruma sağlayan iyi havalandırılmış alanlardır. Depo ısısı C ve nemi %30-60 dan fazla olmamalıdır Depo alanlarında çalışırken el hijyenine dikkat edilmeli, uygun giysiler giyilmelidir Depo alanlarında yiyecek içecek tüketilmemelidir Depo alanı kolay temizlenmeli, tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır Steril malzeme rafları yerden cm yukarıda, tavandan 15 cm aşağıda olmalı hava sirkülasyonu ve yangın emniyeti için duvardan 5 cm uzakta olmalıdır Depo alanında yer alan malzemelerin kolay bulunabilmesi için malzemeleri tanımlayan isim etiketleri raflarda, beraber kullanılan malzemeler ve parçaları da (aspiratör ucu ve aspiratör ara hortumu gibi) yan yana olacak şekilde depolanması malzemenin bulunmasını kolaylaştıracaktır Kullanımda ilk steril edilip depolanan malzeme önce kullanılır Steril malzemeler rafa yerleştirilirken ve raftan alınırken iki el yardımıyla kaldırılarak alınmalı, sürüklenmemeli ve çekilmemelidir Raftan malzeme alırken raf ya da tepsi kenarların sürtünmeye bağlı paketlerde oluşturabileceği hasarlara karşı dikkatli olunmalıdır Steril malzeme delinme ve bükülme olmayacak şekilde depolanmalıdır Malzemeler kullanılmadan önce paketin bütünlüğü ve etiket üzerindeki son kullanma tarihi kontrol edilmelidir Paketin bütünlüğü( yırtık, ıslak, delik) ve paketleme malzemesi üzerindeki etikette belirtilen son kullanma tarihi geçtiyse işlem ( temizlik, gözlem, paketleme, sterilizasyon, depolama) tekrarlanmalıdır Paketlenen steril malzemenin raf ömrü paket malzemenin kalitesine, depolama koşullarına, transfer sırasındaki koşullara, malzemeye dokunma sayısına, aşırı neme, havanın kuru olmasına v.d. bağlıdır Steril malzemelerin son kullanma tarihleri belli aralıklarla (örn. Cuma akşamı) kontrol edilmelidir. 6.8.ALETLERİN KULLANIM ALANINA TRANSFERİ Sterilizasyon Ünitesinde çalışan görevli raflarda dinlenen steril set/malzemelerin ameliyathaneye ait olanlarını steril depoda ait oldukları yere yerleştirir Sterilizasyon Ünitesi görevlisi servislere verilecek steril cerrahi alet/malzemeleri dinlenmelerinin ardından depoda ait oldukları rafa yerleştirir Servislere verilecek malzemeler teslim eden ve teslim alan tarafından sayımı yapılarak steril set teslim formuna kaydı yapıldıktan sonra teslim edilir. 6.9.İNDİKATÖR KULLANIMI Bütün paketlerin içinde kimyasal indikatör (sınıf 5-sınıf 6) üzerinde ise proses bandı(sınıf 1) ve etiket (sınıf 1) bulunmalıdır Kimyasal indikatörlerin sterilizasyon için gerekli tüm parametreleri tespit edecek özellikte olması gerekir. Bunun için en az sınıf 5 kimyasal indikatör kullanılmalıdır Dıştaki proses bandı personelin sterilizasyona girmiş girmemiş paketi kolayca ayırt edebileceği şekilde görülebilen bir yerde olmalıdır Peeling paketlerde kalem kullanılacaksa etiket bilgileri paketin plastik kısmı üzerine yazılmalıdır Konteynerlarda etiket konteyner kilidinin üzerine yapıştırılmalıdır Paketlenen malzeme sterilizasyon işlemine girmeden önce etiketlenmeli ve etiketin üzerinde ise; -Paket içeriğinin tanımı -Paketi düzenleyenin adı-soyadını tanımlar kodu -Paketin sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi -Paketin sterilizasyon işlem şekli -Kontrol numaraları (otoklovla sterilizasyon için çevrim sayısı, kaç numaralı otoklav olduğu gibi) Sterilizasyon ünitesinde çalışan her personelin adını tanımlar bir kodu olmalıdır Otoklavın her yük çevrimine paket içerisinde kimyasal indikatör ve yüke ait etiket konulur.ġşlem sonunda indikatör kontrolü yapılarak depoya malzemenin sevki sağlanır.ġşlem indikatörü ve kimyasal indikatör otoklav çıktı kağıdı ile beraber otoklav yük kayıt formunda ait olduğu bölüme zımbalanır.formda çevrime giren malzemeler (bohça,set gibi) açıkça yazılır ETO için hazırlanan her paketin içinde eto kimyasal indikatör (sınıf 5),üzerinde ise eto etiket (sınıf 1) bulunur STERİL MALZEMELERİN KULLANIM SÜRELERİ: -Tek katlı peeling poşet ile steril edilmiş malzemenin kullanım süresi 1 AY -Çift katlı peeling paket ile steril edilmiş malzemenin kullanım süresi 6 AY -Tekstile sarılı malzemelerin kullanım süresi 15 GÜN -Konteyner ile steril edilmiş malzemelerin kullanım süresi 1 AY dır. (Bu süreler depolama şartları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.) Otoklav kullanıcısı ilk çevrime (günün ilk saatinde ) BOWĠE DĠCK (sınıf 2 işlem indikatörü) kontrol testi ile başlar.test kağıdının olumlu sonuç vermesi durumunda otoklavı yüke hazırlar.sonuç olumsuzsa testi tekrar eder,tekrar olumsuz çıkması

6 Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:6/7 durumunda teknik servise haber verir ve otoklava yükleme yapmaz.bowġe-dġck test kartı ve otoklav çıktısı OTOKLAV YÜK KAYIT formuna zımbalanarak kayıt altına alınır Her iki Otoklava da haftada bir kez ( yetkili servis önerisi ile) VAKUM /KAÇAK testi uygulanır.sonuç otoklav yük kayıt formu ile kayıt altına alınır.testin olumsuz çıkması durumunda otoklava yükleme yapılmaz,teknik servise haber verilir Her iki otoklavada haftada bir kez, implant steril edilecekse her yüke muhakkak BĠYOLOJĠK ĠNDĠKATÖR kullanılır.otoklav bakım ve parça değişiminden sonra ki ilk çevrimde de biyolojik indikatör kullanılır.ġnkibatörüne etiketi ile yerleştirilen biyolojik indikatör sonucu, sorumlu hemşirenin onayından sonra dosyalanır. Etilen oksit sterilizasyonunun her çevriminde biyolojik indikatör kullanılır, sonucun negatif çıkması üzerine steril malzemenin kullanımına izin verilir CİHAZLARIN GÜNLÜK BAKIMI Cihazların bakım,onarım,kalibrasyonu teknik servis birimi tarafından yapılır ve YÖN.FR.39 Tıbbi Cihaz Formu YÖN.FR.42 Cihaz Envanter Formları ile kayıt altına alınır.arıza durumunda TSY.FR.13 nolu form ile arıza bildirim talebinde bulunulur. a. Her sterilizasyon çevriminde kritik parametreler otoklav cihazının çıktısından kontrol edilmeli, sıcaklık, basınç, zaman ve sterilizasyon platosunun uzunluğu ölçülmelidir. b.vakumun etkinliği ve buhar doygunluğunu gösteren Bowie-Dick testi her gün işlemlere başlamadan önce yapılmalı. c.vakum/kaçak testi her iki otoklava da ( firma önerisi ile sonuç değerlendirerek ) haftada bir yapılır d.biyolojik indikatör:her otoklava haftada en az 1, implant varsa her çevrimde, otoklavlara bakım, onarım, kalibrasyon yapıldıktan sonraki ilk çalıştırmada mutlaka konularak biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği test edilmelidir. Biyolojik indikatör buhar otoklavın kapak, köşe ve vakum çıkışları gibi sterilizasyon işleminin en zor gerçekleşeceği düşünülen bir bölgesine yerleştirilmelidir. Hızlı sonuç veren biyolojik indikatörlerde 3-5 saat ( kesin sonuç için 24 saatlik inkübasyon süresinin dolması beklenir)sonra biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilmeli, ameliyathaneye ulaşmasına izin verilecek paketlerin sadece ve sadece indikatör sonuçları uygun olanları teslim edilmelidir. Biyolojik indikatör pozitif ise ( dökümantasyon etiketi takibi ile );hangi sterilizatörün, hangi çevriminde üreme olduysa o malzemeler toplanmalı, paketler açılmalı ve malzemeler en baştan işleme alınmalıdır. Olaya ilişkin tüm seri numaraları, tarihler belirtilmelidir. Söz konusu indikatör rapora zımbalanarak arşivlenir. Enfeksiyon komitesi ve teknik servis bilgilendirilir.sterilizatör Cihazının bakım-onarımının ardından 3 kez biyolojik indikatör kontrolü yapılır (cihaz boşken),sonuç negatif ise kullanıma geçilir. Ġnkübatör kontrolü haftada bir kez (işlem görmemiş indikatör ile ) yapılarak kayıt altına alınır. e.tüm kimyasal, biyolojik indikatör ve Bowie Dick test sonuçları ile vakum/kaçak test sonuçları STE.FR.05 otoklav yük kayıt formu ile STE.FR.09 Buhar Sterilizatör Kullanıma Hazırlık Formuna kaydedilir, arşivlenir. f. Otoklav çıktısı, konteynır etiketleri, kontrol numarası (çevrim sayısı, srerilizatör, tarih) kayıtları da arşivlenir. g.merkezi sterilizasyon Ünitesinde bulunan OT 570 D hacimli buharlı otoklav 8 sepetli olup 8 adet bohça almakta, OT 570 D hacimli buharlı otoklav 10 sepetli olup 10 adet bohça steril etektedir. h.her iki otoklavın BOWĠE-DĠCK programda sterilizasyon süresi 3,5 dakika, toplam döngü süresi 40 dakikadır. ı. Her iki otoklavda 3 ön vakum uygulanmakta, tekstil steril ederken 2 adet darbeli kurutma ardından normal kurutma sürecinin uygulandığı program seçilmektedir. i. Her iki otoklavın sterilizasyon süresi 7 dakika olup, OT570 D hacimli otoklavın çevrim süresi 90 dakika, OT 710 D hacimli otoklavın çevrim süresi 100 dakikadır. j.ek Hizmet Binası Merkezi sterilizasyon Ünitesinde bulunan OT 670 D hacimli buharlı otoklav sürgülü olup 8 adet bohça almaktadır. k. Her iki otoklavın BOWĠE-DĠCK programda sterilizasyon süresi 8 dakika, toplam döngü süresi 49 dakikadır. l. Otoklavda 4 ön vakum uygulanmakta, tekstil steril ederken 3 işlem ardından sterilizasyon,son işlem ve 24 dakika kurutma yapılmaktadır. m.otoklavın sterilizasyon süresi 90 dakikadır. Bu sürenin otoklava yüklenen malzemenin muhteviyatı ve ağırlığı ile artacağı unutulmamalıdır OTOKLAV KULLANIMINDA; Otoklav şalteri ve anahtarı her gün sonunda kapalı konumuna getirilir Cihaz çalışmadan önce nemli bezle silinir Her sene kalibrasyonu yapılır ETİLİEN OKSİT KULLANIMINDA; Her seanstan sonra cihaz kapatılır,vakum/ havalandırma sağlanır Her yükten sonra cihaz nemli bezle (sabunlu su) silinir Sterilizasyon görevlisinin koruyucu ekipman kullanımı zorunludur.

7 Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:7/ Etilen oksit cihazının her yükünde biyolojik indikatör kullanılır.ġnkübatör süresinin sonunda sonucun negatif çıkması üzerine malzemeler depoya yerleştirilir ve kullanıma sunulur. Sonucun pozitif çıkması durumunda paketleme ve sterilizasyon işlemleri tekrarlanır.yeniden pozitif çıkması durumunda cihaz kontrolü için teknik servise haber verilir Her sene kalibrasyon yapılır. Etilen oksit kaçağı varsa; ETO odasındaki gaz seviyesi için sesli alarm sistemi kullanılır. Dozimetre kullanılır ve gerekli takibi yapılır Olağanüstü durumlardan sonra tekrar birime dönülebilmesi için mevzuat gaz tespiti sağlanır Kaçağın ciddiyeti belirleninceye kadar bölgeden uzaklaşılır Acil bir durumda koridor ve çıkışlar engel bulunmayacak şekilde ayarlanır ve işaretler yönünde tahliye sağlanır Sızıntı ve dökülme durumları için olağanüstü eylem planı ve malzemeleri hazır bulundurulur,belli aralıklarla tatbikat uygulanır. Etilen Oksit Maruziyeti Olursa: ETO Solunumu olursa çalışanın güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alınır.(uygun koruyucu giysi,maske,gözlük) Kontaminasyon kaynağı ortamdan uzaklaştırılır Maruz kalan kişi temiz havaya çıkarılır Hemen tıbbi yardım çağrılır ETO cilde bulaşırsa 5 dakika boyunca ılık ve yavaş akan suya tutulur Maruz kalan kişi rahatlatılır,ısıtılıp dinlendirilir ve en yakın zehirlenme merkezine başvurur İNKİBATÖR BAKIMI : Cihaz dış yüzeyi kuru bezle silinir,indikatör gözleri hava ile temizlenir Her sene kalibrasyonu yapılır KESME KAPAMA CİHAZI : Her gün cihaz nemli bezle silinir Her gün sonunda cihaz açma kapama düğmesinden kapanır Her sene kalibrasyonu yapılır ULTRASONIC YIKAYICI : Her gün sonu cihaz açma kapama düğmesinden kapanır Her gün sonu boşaltılıp cihazın içi dezenfektanla silinir Gün içinde solüsyon kirlendikçe, boşaltılıp yeni solüsyon hazırlanır Her sene kalibrasyonu yapılır. 7.İlgili Dokümanlar: 7.1. STE.FR.01Sterilizasyon Ünitesi Sıcaklık Ve Nem Takip Formu 7.2. STE.FR.02 Sterilizasyon Ünitesi Set Takip Formu 7.3. STE.FR.03 Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Denetim Formu 7.4. STE.FR.04 Flash Otoklav Yük Takip Formu 7.5. STE.FR.05 Otoklav Yük Kayıt Formu 7.6. STE.FR.06 Steril Cerrahi Alet Malzeme Teslim Formu 7.7. STE.FR.07 Kirli Cerrahi Alet Teslim Formu 7.8. STE.FR.08 Biyolojik Ġndikatör Pozitif Kontrol Formu 7.9. STE.FR.09 Buhar Sterilizatör Kullanıma Hazırlık Formu STE.FR.10 Etilen Oksit Sterilizatör Kullanımı Formu

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

Hazırlayan Birgül BAĞCI Sterilizasyon Ünit. Sor. Hemşiresi

Hazırlayan Birgül BAĞCI Sterilizasyon Ünit. Sor. Hemşiresi Yürürlük i: 04.07.2012 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ Revizyon i: İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması - Yeni eklendi - Revize edildi Madde No - 3.1, 3.9.1, 3.9.2-3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,

Detaylı

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden Sterilizasyon Ünitesinin Yapılanması ve İş Akışı Hmş. Aycan YILDIRIM MESA Hastanesi Ameliyathane ve Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi, ANKARA Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ STE.PR.01 07.09.2009 31.10.2013 04 1/7 1.0 AMAÇ: Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi nin malzeme kabul şartlarını, sterilizasyon için yapılması gereken hazırlıkları, sterilizasyon

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:STE.PR.01 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ:Özel Vitale Hastanesi Merkezi sterilizasyon ünitesinde etkin dezenfeksiyon, sterilizasyon ve işleyiş kurallarını belirlemektir.

Detaylı

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 1. AMAÇ Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde cerrahi aletlerin ön yıkama ve paketlenmesinde standart

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ÖZEL YALOVA HASTANESİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Özel Yalova Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi nin malzeme kabul şartlarını için yapılması gereken hazırlıkları, sterilizasyon şartlarını, paketleme, depolama ve dağıtım çalışma esaslarını

Detaylı

Önce Zarar Verme HİPOCRAT AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE STERİLİZASYON, KONTROL VE ÖNEMİ

Önce Zarar Verme HİPOCRAT AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE STERİLİZASYON, KONTROL VE ÖNEMİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE STERİLİZASYON, KONTROL VE ÖNEMİ Önce Zarar Verme HİPOCRAT Nevin ACAR Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız-Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi Sterilizasyon Sorumlu

Detaylı

DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ STERİLİZASYON BİRİMİ

DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ STERİLİZASYON BİRİMİ DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ STERİLİZASYON BİRİMİ AYŞE DEMİR ALMALI 1 STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ KİRLİ ALET TAŞIMA VE KAYIT ÖN YIKAMA VE DEZENFEKSİYON PAKETLEME STERİLİZASYON VE İNDİKATÖR KAYITLARI

Detaylı

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No SH.PR.01 01.08.2011 01 Mayıs-2013 1/5

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ. Döküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No SH.PR.01 01.08.2011 01 Mayıs-2013 1/5 SH.PR.01 01.08.2011 01 Mayıs-2013 1/5 1.0 AMAÇ Fethiye Devlet Hastanesi sterilizasyon ünitesinin malzeme kabulü, paketleme, depolama ve dağıtım için gerekli kuralların oluşmasını ve uygulanmasını sağlamaktır.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DOKUMAN NO: STR-PR-1 YAYIN TARİHİ: KASIM 2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1/5 1.AMAÇ: Fakülte genelinde hasta bakımında kullanılan malzemenin merkezi sterilizasyon ünitesinde uygun şekilde

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

MSÜ DE STERİLİZASYONUN KONTROLÜ

MSÜ DE STERİLİZASYONUN KONTROLÜ MSÜ DE STERİLİZASYONUN KONTROLÜ Dr. Duygu PERÇİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Kayseri Sterilizasyonun tanımı Mikrobiyolojik tanım Sterilite güvence düzeyi

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde. Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde STERİLİZASYON SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE

Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde. Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde STERİLİZASYON SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON EĞİTİMİ UZM.HEM.NESİBE ÖZGEN SAYGIN A.Ü.T.F.İBN-İ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE MSÜ ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRESİ STERİLİZASYON

Detaylı

BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON

BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON AYŞE ARI ayse.ari@anadolusaglik.org 2007 NİSAN STERİLİZASYON Tanı ve tedavi amaçlı bir uygulamada kullanılan medikal aletlerin yeniden kullanıma hazır hale getirilmesidir.

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Kritik tıbbi gereçler ve malzemelerin uygulanacakları hastaları enfeksiyonlardan korumak amacıyla; aletlerin kullanım alanından transferi, ön-temizlik ve dekontaminasyonu, hazırlık ve bakım alanına

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

YIKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

YIKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI Dok No: ENF.TL.030 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Bu talimatın amacı Özel VİTALE Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ve Polikliniklerinde yapılan yapım, yıkım, onarım

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ STERİLAZYON DEZENFEKSİYON TALİMATI

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ STERİLAZYON DEZENFEKSİYON TALİMATI Sayfa No : 1 / 8 1. AMAÇ Bu talimatın amacı, hastane genelindeki sterilizasyon/dezenfeksiyon uygulamaları için sterilizasyon yöntemlerini, dezenfektan seçimi ve dezenfektanların kullanım ilkelerini belirlemektir.

Detaylı

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.12.2011 Madde 3.1 deki çalışma saatleri revize edildi. 01 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. 02 14.03.2016 Yatan Hasta Hemşirelik Hizmetlerinden

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

Hastane Temizliği Talimatı

Hastane Temizliği Talimatı 1. AMAÇ Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri kapsar. 3. TANIMLAR temizliğinin doğru ve etkin Çok Yüksek Riskli

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI Dok No: ENF.TL.10 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: Hastanedeki bölümlerin risk durumuna göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir.

Detaylı

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir.

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1.2- KAPSAM Bu plan Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı

Detaylı

Enfeksiyon Kontrol Hekimi Kalite Direktörü Başhekim

Enfeksiyon Kontrol Hekimi Kalite Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Hastane genelindeki sterilizasyon/dezenfeksiyon uygulamaları için sterilizasyon yöntemlerini, dezenfektan seçimi ve dezenfektanların kullanım ilkelerini belirlemektir. 2. KAPSAM Hastanede uygulanan

Detaylı

DEZENFEKTANLARA DİRENÇ TANIMLAR TANIMLAR STERİLİZASYON YAPMADAN TEMİZLİK YAPABİLİRSİNİZ TEMİZLİK YAPMADAN STERİLİZASYON YAPAMAZSINIZ DEZENFEKSİYON:

DEZENFEKTANLARA DİRENÇ TANIMLAR TANIMLAR STERİLİZASYON YAPMADAN TEMİZLİK YAPABİLİRSİNİZ TEMİZLİK YAPMADAN STERİLİZASYON YAPAMAZSINIZ DEZENFEKSİYON: Hidrojen peroksit sterilizasyon DEZENFEKSİYON EL ANTİSEPSİSİ iyod formaldehit gluteraldehit Perasetik asit fenol Çamaşır suyu Etilen oksit klor zefiran alkol ozon ppm Dr. Melda SINIRTAŞ TANIMLAR Hipokrat

Detaylı

İÇ DENETİM SORU PLANI

İÇ DENETİM SORU PLANI 1 / 15 Değerlendirilen Bölüm: Görüşülen Kişi: 165 PUAN PROTEZ LABORATUARI HİZMETLERİ E H 395 00 02 02 01 00 Laboratuarda fiziki düzenleme yapılmalıdır. Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir,

Detaylı

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mehmet Özlüses, Sibel Akın, Dilek Baytaş, Dr. Kaya Süer Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörlüğü

Detaylı

STERİLİZASYON PAKETLEME YÖNTEMLERİ. Ali TOYGA Acıbadem Kadıköy Hastanesi MSÜ Ekip Lideri Hazırlanma Tarihi:

STERİLİZASYON PAKETLEME YÖNTEMLERİ. Ali TOYGA Acıbadem Kadıköy Hastanesi MSÜ Ekip Lideri Hazırlanma Tarihi: STERİLİZASYON PAKETLEME YÖNTEMLERİ Ali TOYGA Acıbadem Kadıköy Hastanesi MSÜ Ekip Lideri Hazırlanma Tarihi: 10.11.2016 Sunu Planı Paketleme Paketleme Süreci Paketleme Öncesinde Dikkat Edilecekler Paketlemede

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir,

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI Genel Temizlik Standartları Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, Hastanelerde kritik bölgeler dışındaki ünitelerde,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.08 YAYINLAMA TARİHİ: 24.06.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir YER: İZOLASYON ve NOTRÖPENİK HASTA ODASI YÜKSEK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar: Sarı Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane :Beyaz 1-Tuvaletler

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.05 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 AY/YIL:

Detaylı

Dokümantasyon, doküman veya destekleyici referans ve kayıt sağlamak anlamına. DAS Dokümantasyonu. Doç. Dr. Duygu PERÇİN

Dokümantasyon, doküman veya destekleyici referans ve kayıt sağlamak anlamına. DAS Dokümantasyonu. Doç. Dr. Duygu PERÇİN Doç. Dr. Duygu PERÇİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Dokümantasyon, doküman veya destekleyici referans ve kayıt sağlamak anlamına gelir.

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ SAYFA NO 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedür Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin hizmetlerinin her zaman aynı standartta gerçekleştirilebilmesi için gerekli

Detaylı

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler Dekontaminasyon Manuel Dekontaminasyon Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4 YÜKSEK RİSKLİ ALAN ORTA RİSKLİ ALAN DÜŞÜK RİSKLİ ALAN DİŞ PRETEZ LABORATUARI RÖNTGEN TUVALETLER ENTEGRE KLİNİKLER MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK UYGULAMALARI İDARİ BİRİMLER HASTA

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK PLANI DÖK.KODU: YÖN.PLN.024 YAYIN TARİHİ: 11,11,2011 REVİZE NO:67 REVİZE TARİHİ: 02/06/2014 SAYFA:1/1 1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM PROSEDÜRÜ. 2. KAPSAM Hastanemizde antineoplastik ilaçların dökülmesinde yapılacak faaliyetleri kapsar.

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM PROSEDÜRÜ. 2. KAPSAM Hastanemizde antineoplastik ilaçların dökülmesinde yapılacak faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Hastanemiz sağlık ve güvenlik programları kapsamında, antineoplastik ilaçların hazırlanması, depolanması, taşınması, kaza ile dökülmesi durumunda alınması gereken önlemler ve dökülmelerde yapılacak

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

STERİLİZASYON ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRESİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

STERİLİZASYON ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRESİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.12.2011 Madde 3.1 deki çalışma saatleri revize edildi. 1 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Eşit Tevfik Candan Öngün Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI Sayfa 1 / 7 ZAMANI KURALLARI MALZEMELERİ YÜKSEK YOĞUN BAKIM VE İZOLASYON ODALARI AMELİYATHANE Günde iki defa (her ameliyat öncesi ilgili ameliyat odası temizlenir Tuvalet temizliği günde iki defa yapıldıktan

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI SAYFA NO 1/9 HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1. AMELİYATHANELER 1. ACİL SERVİS 1. İDARİ BİRİMLER (ayniyat, satın alma,muhasebe, maaş

Detaylı

Hemş.Dilek ZENCİROĞLU. Dr.Erhan KABASAKAL

Hemş.Dilek ZENCİROĞLU. Dr.Erhan KABASAKAL Dr.Erhan KABASAKAL Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı Hastane Enfeksiyonları Sorumlusu erhan.kabasakal@saglik.gov.tr Hemş.Dilek ZENCİROĞLU Dezenfeksiyon Antisepsi

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO: STR-PR-1 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 8 1. AMAÇ: Fakülte genelinde hasta bakımında kullanılan malzemenin merkezi sterilizasyon ünitesinde uygun

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ SDÜDHF/TBH/PRS/43/YT-19.01.2015/REVNO-00 /YT-14.01.2015/REVNO-00 1. AMAÇ 1.1. Hastanemizde kullanılan steril örtü cerrahi ve medikal malzemelerin dekontaminasyon

Detaylı

ENDOSKOPİDE CİHAZ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Hem. Sena DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 25 Kasım 2013

ENDOSKOPİDE CİHAZ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Hem. Sena DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 25 Kasım 2013 ENDOSKOPİDE CİHAZ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Hem. Sena DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 25 Kasım 2013 Sunu Planı Tanımlar Endoskopide Enfeksiyon Geçişi Endoskopun

Detaylı

STERİLİZASYON ÜNİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

STERİLİZASYON ÜNİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI SAYFA NO 1/15 1. AMAÇ Turgut Özal Tıp Merkezi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi nin malzeme kabul şartlarını, sterilizasyon için yapılması gereken hazırlıkları, sterilizasyon şartlarını, paketleme, depolama

Detaylı

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ SÜZME YÖNTEMİ FİLTRASYON İLE STERİLİZASYON Süzme mekanizmalarına göre; a) Absorbsiyonla mikroorganizmaları

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.28.01 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ

DOKÜMAN KODU IP.28.01 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ Merkezi Sterilizasyon Ünitesi SAYFA NO 1 / 10 1. AMAÇ Bu prosedür Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin hizmetlerinin her zaman aynı standartta gerçekleştirilebilmesi

Detaylı

Ameliyathanelerde Steril Malzemelerin Otomasyonlu Transfer Çözümü

Ameliyathanelerde Steril Malzemelerin Otomasyonlu Transfer Çözümü Ameliyathanelerde Steril Malzemelerin Otomasyonlu Transfer Çözümü Hastanelerde Steril Malzeme Transferi İçin MultiCar MultiCar çok yönlüdür Steril malzeme konteynlarını taşır Steril malzeme sepetlerini

Detaylı

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU:SH.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:10 1. AMAÇ Midyat Devlet Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi nin malzeme

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI HASTANE PLANI DOK.KODU:AY.PL.01 YAYIN TARİHİ: 01. 06 2016 REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYA NO:1/5 1 - DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARIN VE DEZENEKSİYON PLANI Zemin MALZEMESİ/EKİPMA N Mop-Otomat- Yüzey Temizleyicisi

Detaylı

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

MSÜ STERİLİZASYON/DEZENFEKSİYON PROSEDÜRÜ. Yönetim Temsilcisi

MSÜ STERİLİZASYON/DEZENFEKSİYON PROSEDÜRÜ. Yönetim Temsilcisi Sayfa No 1 / 8 1.AMAÇ: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ile ilgili uluslararası standartlar temel alınarak, etkin ve güvenli bir sterilizasyon gerçekleştirmek ve alışveriş içerisinde olunan tüm birimlere

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane

Detaylı

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR 02.03.2012 00-1-7 ÜRT.05.01 TF 05 1.0 AMAÇ Eker Süt Ürünlerinde, kaşar peyniri departmanında üretimi yapılan kaşar peynirlerinin ambalajlanmasında kullanılan makinenin çalıştırılması ve temizliği için

Detaylı

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler STERİLİZASYON Tüm canlı mikroorganizmaların tam olarak uzaklaştırılması veya öldürülmesi işlemidir. Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş Sütleri Tebliği ne göre sterilizasyon; oda sıcaklığında

Detaylı

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO: KLN-PR-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1.AMAÇ: Protez laboratuarındaki hizmetlerin düzenlenmesidir. 2.KAPSAM: Laboratuarda verilecek tüm hizmetleri,

Detaylı

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi Doküman No:ENF.TL.58 Yayın Tarihi: 20.09.2011 Revizyon Tarihi: 01.04.2013 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 5 AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek servisteki hasta ve çalışanlara

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - Yürürlük i: 11.11.2013 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ Revizyon i: - UYUM REHBERİ Sayfa: 1/7 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - KAPSAM: Tüm Hastane Hazırlayanlar: Duygu SIDDIKOĞLU

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK TALİMATLARI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK TALİMATLARI 1.AMAÇ Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri, temizlik ve yemek şirketini kapsar 3.TANIMLAR

Detaylı

UÜ-SK MAMA ve GAVAJ HAZIRLAMA, DAĞITIM ve HİJYEN TALİMATI

UÜ-SK MAMA ve GAVAJ HAZIRLAMA, DAĞITIM ve HİJYEN TALİMATI 1 / 5 1. Amaç: Bu talimatın amacı; UÜ-SK bebek beslenme ünitesi ve gavaj mutfaklarında yatarak tanı ve/veya tedavi hizmeti alan hastaların (bebek, çocuk ve erişkin) beslenme ve beslenme tedavileri için

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU. Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU. Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar Mekan: Ameliyathanelerin yoğun bakım ünitelerinden

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI 1-RİSKLER HASTANE TEMİZLİK PLANI YÖN.PL.01 15.02.2013 11.07.2013 01 1/14 YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR - AMELİYATHANELER - STERİLİZASYON ÜNİTESİ (steril destek alanları)

Detaylı

6.1.1.Ameliyat,sonrası Kontamine Olmuş Cerrahi Aletlerin Yıkama Odasına getirilmesi temizliği ve bakımı:

6.1.1.Ameliyat,sonrası Kontamine Olmuş Cerrahi Aletlerin Yıkama Odasına getirilmesi temizliği ve bakımı: 1.AMAÇ :Hastanemizin sterilizasyon işlemlerini belirlemektir. 2.KAPSAM:Sterilizasyon birimini kapsar. 3.KISALTMALAR: 4.TANIMLAR: Dekontaminasyon: Dezenfeksiyon / sterilizasyon öncesinde, fiziksel ve kimyasal

Detaylı

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:AML.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı; Özel Vitale Kadın Doğum Hastanesi ameliyathanelerinin normal ve acil durumlarda her türlü ameliyat

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI SAYFA NO 1/9 HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1. AMELİYATHANELER 1. ACİL SERVİS 1. İDARİ BİRİMLER (ayniyat, satın alma,muhasebe, maaş

Detaylı

Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü

Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü derisinden, saçtan, temizlenen alanlardan(gider ve lavabolarda)

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.08.2012 Teknik Servis Arıza Formu nun adı Teknik Servis Arıza Bildirim Formu olarak değiştirildi. 01 Mekanik Cihaz ve Ekipmanların Periyodik Bakım

Detaylı

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi

Detaylı

ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM TEMİZLİK PLANI

ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM TEMİZLİK PLANI ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM PLANI DAVLUMBAZ VE FİLTRESİ SUMA SÜPERFOAM 1. Davlumbaz filtrelerini yerlerinden dikkatlice sökünüz. 2. Sökülen filitreler kazan kaynatmada kaynatılır15 dk-30 dk 3. Son olarak su

Detaylı

1. AMAÇ: Hastanemizde temizliğin etkin yapılmasını sağlayarak olası komplikasyonları önlemek.

1. AMAÇ: Hastanemizde temizliğin etkin yapılmasını sağlayarak olası komplikasyonları önlemek. 1. AMAÇ: Hastanemizde temizliğin etkin yapılmasını sağlayarak olası komplikasyonları önlemek. 2. KAPSAM: Bu talimat KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde; bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması

Detaylı

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi BİNALARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ 35 30 25 20 15 10 5 0 YÜZDE % STANDBY KURUTUCULAR ISITICILAR TELEVİZYON AYDINLATMA BULAŞIK MAKİNASI ÇAMAŞIR MAKİNASI KLİMA BUZDOLABI DİĞER Soğutucu ve Dondurucular Bir soğutucu

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

HASTANE HİJYEN PLANI

HASTANE HİJYEN PLANI Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTANE HİJYEN PLANI Temel İlkeler Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir. Bölüm Kova Rengi Bez Rengi Tuvalet

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON TALİMATI Döküman Kodu:EN.TL.25 Yayın Tarihi:01/08/11 Revizyon No:02 Revizyon Tarihi:11/11/15 Sayfa No:7 1.AMAÇ:Hastane genelindeki sterilizasyon/dezenfeksiyon uygulamaları için sterilizasyon yöntemlerini, dezenfektan

Detaylı

Klinik mikrobiyoloji uzmanlığında ihmal edilen bir alan : Merkezi sterilizasyon ünitesi (MSÜ) MSÜ'nün mimari yapısı ve donanımı

Klinik mikrobiyoloji uzmanlığında ihmal edilen bir alan : Merkezi sterilizasyon ünitesi (MSÜ) MSÜ'nün mimari yapısı ve donanımı Klinik mikrobiyoloji uzmanlığında ihmal edilen bir alan : Merkezi sterilizasyon ünitesi (MSÜ) MSÜ'nün mimari yapısı ve donanımı Prof.Dr.Faruk AYDIN KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. TRABZON MSÜ

Detaylı

OT 150/150D. Yatık Tip Buharlı Sterilizatörler

OT 150/150D. Yatık Tip Buharlı Sterilizatörler OT 150/150D Yatık Tip Buharlı Sterilizatörler İŞLEM DEĞERLENDİRME VE HATA UYARI SİSTEMİ Program çalışması sırasında sterilizasyon şartlarını sorgulayan proses değerlendirme sistemi sayesinde, sterilizasyon

Detaylı

MSÜ de TROUBLESHOOTING Erciyes Üniversitesi Deneyimi

MSÜ de TROUBLESHOOTING Erciyes Üniversitesi Deneyimi MSÜ de TROUBLESHOOTING Erciyes Üniversitesi Deneyimi Dr. Duygu PERÇİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD MSÜ de sorunlar Hastane yönetiminin MSÜ ye bakışı Personel seçimi ve eğitimi

Detaylı

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 P ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 TIBBİ ATIK ve KODU (18 01/1802) TEHLİKELİ ATIK ve KODU (18 01 01 ve20 01 21) EVSEL ATIK ve KODU

Detaylı

21.09.2012 HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN STERİL ÖRTÜLERİ ÖRTMENİN AMACI CERRAHİ ÖRTÜLERİN SEÇİMİ ÖRTÜLER NEREDE KULLANILIR

21.09.2012 HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN STERİL ÖRTÜLERİ ÖRTMENİN AMACI CERRAHİ ÖRTÜLERİN SEÇİMİ ÖRTÜLER NEREDE KULLANILIR HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN Özel Sekiz Eylül Hastanesi Başhemşire ikocan81@yahoo.com Hastaların maruz kaldığı riskler arasında da infeksiyonlar sıralamada önemli yer alır. Sağlık çalışanları,

Detaylı

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma 32.Hafta ( 04 08 / 05 / 2015 ) YANIK ÜNİTELERİNDE DEZENFEKSİYON Slayt No: 56 Hasta yatakları ve örtülerinin temizliğine dikkat edilmeli, Her hastadan sonra hidroterapi cihazında

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Amaç; B.E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR 25.02.2015 00-1-6 ÜRT.06.01 TF 01 1.0 AMAÇ Eker Süt Ürünlerinde, pastörize süt departmanında yapılan ürünlerin yasal zorunluluk çerçevesinde ambalajlanmasını ve depolanmasını sağlamak için yöntem belirlemek,

Detaylı