STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Merkezi sterilizasyon ünitesinin işleyişine yönelik yazılı bir tanımlama yapılması 2. Kapsam: Bu talimat Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin tüm bölümleri ve çalışanlarını 3.Kısaltmalar: STE:Sterilizasyon PR:Prosedür ETO: Etilen Oksit MSÜ:Merkezi Sterilizasyon Ünitesi 4.Tanımlar : -Sterilizasyon :Cansız yüzeyler üzerindeki mikroorganizmaların sporlar dahil tüm yaşam şekillerinin yok edilmesidir. -Otoklav: Buhar sterilizasyonu en güvenilir sterilizasyon yöntemidir. Buharla sterilize edilmesi halinde hasara uğramayacağı bilinen malzemeler ( örn; bohçalar, metal küvetler, cerrahi setler ) bu yolla steril edilir. Güvenlik açısından yalnızca eğitimli kişilerce çalıştırılabilecek olan otoklavın sterilizasyonu yükün 121 veya 134 C 7 ve / veya 20 dakika boyunca doymuş buhara maruz kalması ile gerçekleşir. Otoklavın içindeki havanın tamamen alınması ve buharın eşit olarak dağılması için vakum sistemi uygulanır.buhar otoklavın sıcaklık,basınç,zaman,doymuş buhar gibi kritik parametreleri vardır ve indikatörlerle kontrolleri düzenli olarak yapılır. -Temizlik: Kir ve organik maddelerin mekanik olarak uzaklaştırılması işlemidir. -Dekontaminasyon: Dezenfeksiyon ve sterilizasyon öncesinde fiziksel veya kimyasal yöntemlerle bir yüzey veya malzemeden organik madde ve patojenleri uzaklaştırarak, güvenli hale getirme işlemidir. -Dezenfeksiyon: Cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan mikroorganizmaların (bakteri sporları hariç) yok edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları ve mikobakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 kategoride değerlendirilir. -Yüksek Düzey Dezenfeksiyon: Sporisid özelliği olan kimyasallarla sterilizasyon için gerekenden (3 saat) daha kısa sürede (5-20 dakika) uygulanan, bazı bakteri sporları dışında tüm mikroorganizmaları inaktive eden dezenfeksiyon şeklidir. -Düşük Düzey Dezenfeksiyon: Bakteri sporu, mikobakteri ve zarfsız virüslere etkisiz olan, ancak bir kısım vejetatif mikroorganizmalar ve zarflı büyük virüslere (genellikle 10 dakika) etkili olan dezenfeksiyon şeklidir. -Bakterisit: Bakterileri öldürme etkisi olan maddelerdir. -Bakteri Sporu: Bazı bakteriler tarafından oluşturulan, fiziksel ve kimyasal çevre etkenlerine karşı dirençli özel yapısal şeklidir. -Ultrasonic Yıkama Makineleri: Özellikle lümenli aletler ile temizliği zor olan alet ve malzemelerin üzerindeki kan, protein ve diğer organik maddelerin belli bir sıcaklıkta (40-50 C) ultrasonic dalgalar ile çözülmesini ve giderilmesini sağlayan cihazdır. -Peeling Paket: Bir tarafı kağıt, diğer tarafı şeffaf ısı ile kapatılabilen, tek kullanımlık sterilizasyon poşetleridir. plastik film iki veya daha fazla kattan oluşmalı, plastik katlar arasındaki bağ ayrılmamalı ve plastiğin şeffaflığını bozmamalıdır. -Konteyner: Metal yada plastik, filtreli kutulardır. Neme dirençli ve içinde su buharının birikmesine izin vermeyecek yapıda olan alet muhafaza kaplarıdır. -Kumaş (Tekstil) Örtüler: Sadece otoklav sterilizasyonunda kullanılabilen 180 iplik sayısı/ cm 2 4 kat kalınlıkta veya 280 iplik sayısı/ cm 2 2 kat kalınlıkta olan kumaş örtülerdir. Kullanım öncesi yıkanmış olması şartıyla tekrar kullanılabilir özelliktedir. 5. Sorumlular: MSÜ Sorumlu hemşiresi,msü personeli,denetiminden hastane idaresi sorumludur. 6.Uygulama : 6.1.ALETLERİN ÜNİTEYE TRANSFERİ Kirli cerrahi alet teslim alınırken seti teslim eden ve teslim alan kişilerce sayım yapılarak teslim alınır Sayılan cerrahi alet ve malzemeler STE.FR.07 Kirli Cerrahi Alet Teslim Formu Defterine kayıt edilmek suretiyle sterilizasyon görevlisine teslim edilir Sterilizasyon görevlisi tarafından kirli cerrahi alet ve malzemeler kapaklı set taşıma arabasına yerleştirilerek yarı steril alana kadar taşınır Setlerin taşınması sırasında alan ayrılmasına uyulur. Steril alan ve nonsteril alan için ayrı ayrı taşıma arabaları kullanır Kirli alet ve malzemelerini taşıyan araç sterilizasyon ünitesinin kirli alet kabul bölümüne görevliye teslim edilir Ameliyathane ve Servislerden kirli cerrahi alet ve malzeme teslim alınırken seti teslim eden ve teslim alan kişilerce sayım yapılarak teslim alınır.sayılan cerrahi alet ve malzemeler kirli cerrahi alet teslim formuna kayıt edilmek suretiyle sterilizasyon görevlisine teslim edilir. 6.2.ALETLERİN ÖN TEMİZLİK VE DEKONTAMİNASYONU Yıkama yapmaya uygun kıyafetler giyilir.(eldiven, önlük, gözlük, maske vb.) Kirli alet kabul bölümüne teslim edilen set/malzemeler sırasıyla yıkamaya alınır Yıkama işlemine başlamadan önce kilitli olan aletler açılır Akan suya tutarak uygun şekilde (fırça vb. kullanarak) ön temizliği gerçekleştirilir Ön temizliği yapılan aletler ultrasonic yıkama cihazı sepetine yerleştirilir, Ultrasonic yıkama cihazını kullanırken; Üretici firmanın önerileri doğrultusunda sıvı havuzu su ile doldurulur Ultrasonic yıkama cihazında kullanılan dezenfektan cihaza uyumlu olmalı, miktarı firmanın önerisine göre kullanılmalıdır Ġşlem yapılacak materyalin tamamı suya daldırılır.

2 Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:2/ Kapaklı malzemelerin kapakları açılır, aletlerin klipsleri açılır Ultrasonik titreşimleri önlememesi için tel sepet (ızgara) kullanılır Aşırı yükleme yapılmaz Geniş yüzeyli, büyük cihazlar, ultrasonik dalgaların diğer araçlara ulaşmasını engelleyebilir.bu nedenle bu araçlar dikey veya diğer küçük araçların üzerine konulmaz Ultrasonic yıkama cihazı C sıcaklıkta kullanılmalı süre 20 dakikayı geçmemelidir Ultrasonik yıkama cihazının sıvısı her sabah ve kirlendikçe beklemeden değiştirilir ünlük temizliği tankın içi boşken dezenfektan solüsyonla ıslatılmış bezle yapılır. Temizlik üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılmalıdır Konteynır, sepet ve çimler ayrı bir yerde dezenfektan ve fırça yardımıyla yıkanır Aletler akan suyun altında durulanır Durulanan aletler hava tabancası ve toz kalıntı bırakmayan bezlerle kurulanır. Temiz ve kuru olduğundan emin olunur Manuel Dekontaminasyon Uygulaması Yapılırken Kullanılan Malzemeler Özel fırçalar, yumuşak bez,sünger,basınçlı su tabancası yada lavaj enjektörü,.basınçlı hava tabancası,deterjan-dezenfektan / enzimatik solüsyon Aletlerin ( tel sepetler içinde) kaba kiri gerekli olduğunda çeşme suyu altında akıtılır Deterjan dezenfektan veya enzimatik solüsyona yerleştirilir,üreticinin önerileri doğrultusunda yeterli süre bekletilir.enzimatik solüsyonlar bakteri üremesi açısından zengin bir ortam yarattığından sık değiştirilmesi önemlidir Tüm kir ve organik artıklar yumuşak bir bez yada sünger yardımı ile lümenli aletler ise özel fırça kullanılarak yıkanır. Basınçlı su tabancası yada lavaj enjektörü ile alet boşluk ve lümenlerinden önce solüsyon, ardından su geçirilir Aletler akan su ile durulanır Basınçlı hava veya hav bırakmayan yumuşak bez yardımı ile kurulanır Bazı özellikli aletler (cerrahi motorlar gibi ) motor kısımları suya batırılamayacağı için dezenfektan ile ıslatılmış bezle silinerek üretici önerisi doğrultusunda dekontaminasyon işlemi yapılır Cerrahi motorlar, bipolar pensetler,unipolar kalemler,optik ve kordonlar ultrasonıc yıkama cihazından zarar göreceği için manuel dekontaminasyon işlemi yapılır Yıkama öncesinde kişisel koruyucu önlemler alınır.(maske eldiven gözlük) Yıkama işlemi için ayrı lavabolar kullanılır.(ortak kullanım alanlarındaki lavabolarda yıkama işlemi yapılmaz Yıkama/Dezenfektör Makineleri İle Dekontaminasyon Yıkama/Dezenfektör cihazı kullanırken aşırı yükleme yapılmaz Tıbbi cihazın bağlantı ve kapakları suyun ulaşması için açılır.uygun program seçilir Büyük bir alet yerleştirildi ise,diğer aletlerin yıkanmasını engelleyip engellemediği kontrol edilir Kapaklı malzemelrin kapakları,aletlerin klipsleri açılarak yıkamanın tüm yüzeylere ulaşması sağlanır Boşlukları olan malzemeler yıkanması için uygun pozisyonda makineye yerleştirilir Mikro cerrahi aletler makinaya dikkatli yerleştirilir Ġşlemi biten aletler makineden çıkarılır,bekletilmez Eğer kurutma amacı ile verilen sıcaklık tıbbi aracın kurumasını sağlayamamış ise,kurulama programı tekrarlanır Cihaz temizliği üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılmalıdır Kabin içindeki ızgara çıkarılarak,su pervanelerinin delikleri kontrol edilir.gerekirse basınçlı su ve hava kullanılarak temizlenir Kapak içi, çevresi ve dış yüzeyler dezenfektanla silinir Deterjan ve solüsyon bölümleri ile filtresi düzenli olarak temizlenir. 6.3.ALETLERİN HAZIRLIK VE BAKIM ALANINA TAŞINMASINA Aletlerin ağzı kapatılıp, aşınma, vida kayıpları, eklem yerlerinin hareketleri ve tüm parçaların varlığı kontrol edilir, gerektiği takdirde yağlanır Bozuk, kırık, korozyona uğramış aletler ayrılır, sayılır ve sorumluya bildirilir Setten bakım veya başka bir nedenle alet çıkarılacak veya eklenecekse set listesine not düşülmelidir Yapılan temizlik PROTEĠN VARLIĞINI SAPTAYAN TEST ile düzenli aralıklarla kontrol edilir Ön temizlik, dekontaminasyon, kurulama ve bakım işlemi yapılan set/malzeme temiz alana paketlenmek üzere STE.FR.02 ile teslim edilir. 6.4.ALETLERİN SAYIMI-BAKIMI VE KONTROLÜ Temiz alan tekstil ve paketleme olarak iki ayrı bölümden oluşur,temiz Alanda setlerin listelere göre sayımı yapılır Cerrahi alet ve malzemelerin kontrolü sterilizasyon görevlisi tarafından yapılır varsa arıza /kırık olanlar ayrılır, bakıma gidecek olan aletlerle birlikte sorumlu hemşireye teslimi yapılır. 6.5.ALETLERİN PAKETLENMESİ BOHÇA Bohça yaklaşık ağırlığı 5,5,kg ı geçmeyecek şekilde hazırlanır Yıkanmış temiz çamaşırlar yırtık, delik olup olmadığı kontrol edildikten sonra kullanılmalıdır.

3 Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:3/ Çift kat yeşil örtü, içerisinde 6 yeşil örtü, 3 gömlek, XR 20 adet kare gaz, XR 5 adet gaz kompres olacak şekilde dikdörtgen yöntemi ile kapatılır Bohçanın içerisinde kimyasal indikatör olmalı maruziyet bandı yapıştırılarak kapatılmalıdır.hazırlayan kişi etiketi mutlaka yapıştırılmalıdır KONTEYNER Alet setleri 7 kg, en fazla 11 kg ağırlıkta olmalıdır Tel sepet üzerine çim yada altına yeşil serilerek metalin metale değmesine engel olunur Setler cerrahi set hazırlama prosedürüne uygun olarak dizilir. -Cerrahi aletler konteynırlara düzgün bir şekilde yerleştirilir. -Aletler tepsiye yerleştirilmeden önce tepsi tabanına emici bir havlu yerleştirilir. -Sapları ağır olan aletlerin sapları metal yoğunluğunu artırmamak için aynı yönde dizilmez, karşılıklı bir alet sapı, bir alet başı olacak şekilde yerleştirilir. -Alet setlerinde klempli olan aletler sadece tek dişli tutturulur.portegüler kilitlenmez. -Aletler birkaç kat olacak şekilde yerleştirilecek ise aralarına havlu konularak ağır ve büyük olanlar altta kalacak şekilde yerleştirilir. -Paketlemede malzeme/aletler birbirine paralel olarak, çukur kaplar açıklıkları alta gelecek şekilde yerleştirilir Kimyasal indikatör, set listesi, aleti düzenleyen ekip ismi, tarih yazılı kağıt eklenerek kapatılır Konteyner kilidi geçirilir ve etiket bu kilitlerin üzerine yapıştırılır Konteynerlerin her iki yanında bulunan tanımlayıcı kartların bir tarafına setin adı, diğer tarafına tarih, hazırlayan kişi ve set bilgileri yazılır Filtreler üretici firma önerisi doğrultusunda değiştirilmelidir Kapaksız konteynerlarda çift kat yeşile sarılı şekilde üzerine buhar maruziyet bandı yapıştırılarak, etiketi görünür bir yere yerleştirmek suretiyle sterilizasyon işlemine hazırlanır PEELİNG PAKET HAZIRLAMA: Makinenin fişinin takılı olup olmadığı konrtrol edilir Paketleme makinesi açılır ve istenilen ısıya ulaşması beklenir Rulonun alt kısmı kapatma şeridinden paysız olarak kapatılır, üst kısmında en az 1,5 cm açma payı bırakılır Açma payı ürünün açma yönünde bırakılmalıdır Alet sapı açma yönüne gelecek şekilde pakete yerleştirilir Alet üzerinde herhangi bir kod varsa film yüzeyden görünecek şekilde yerleştirilmelidir Paket çift kat olacaksa her ikisinin de açma yönleri aynı olmalıdır Birkaç parçadan oluşan, esnek katlanabilen malzemeler, ağır kütleli aletler çift kat paketlenmelidir Paketlenecek içerik kontrol edilir, paket içerisine eşit dağılım sağlanacak şekilde yerleştirilir Steril edilecek malzemeye uygun paket seçilmelidir Delici kesici aletler için paketin zarar görmesini engelleyecek ama sterilizasyona olumsuz etki etmeyecek koruyucu bariyerler kullanılmalıdır Peeling paket işlemine uygun malzeme seçilmelidir (Peeling pakete zarar verebilecek sterilizasyonu olumsuz etkileyecek aletler bilinmelidir) Steril olacak malzeme düzgün bir biçimde pakete yerleştirilmeli, malzemenin steril edileceği yönteme göre indikatör seçilmeli (otoklav-e.o) Peeling paketler üreticinin talimatına göre kullanılmalıdır Paketlerin ağızları kapatılıp mühürlenmeden önce içlerinde yeterince hava olmalıdır Peeling paketler kendi kendine mühürlenmeye olanak veren ısı ile sıkıca kapatılmalıdır Çift katlı peeling paketler kullanılırken içteki paketin dıştaki paketle uyum sağlaması için kenarları katlanmamalıdır Hazırlanan paketler fazla el değiştirmeden steril edilmelidir Paketlerin hasar görmemesi sağlanmalıdır.(ıslanma, delinme, yüksekten düşme v.b.) Sterilizasyon işlemindeki genel kurallara özen gösterilmeli (etiketleme, kayıt, otoklava veya etilene yükleme talimatları v.b.) 6.6.ALETLERİN STERİL EDİLMESİ OTOKLAVA YÜK HAZIRLANMASI VE STERİLİZASYON Otoklavın gerekli bağlantıları ve çalışıp çalışmadığı genel kontrolü yapılır. Otoklava yükleme yapmadan önce (tercihen günün aynı saatinde ) boş otoklav bowi-dick (e.t.s) testi için çalıştırılır Bowi-dick test sonucuna göre otoklava yükleme yapılır Otoklava girecek malzemelerin içeriği, yapısı, steril edilebilme koşuları iyi bilinmeli, yükleme yapılacak malzemeler otoklav sterilizasyonuna uygun olmalı, yapılacak sterilizasyon işlemine uygun program seçilmelidir Paketlenerek hazırlanan malzemeler üzerinde tarih, paket içeriği, yükleme numarası, hazırlayanın ismi yazılı etiketle etiketlenir Otoklav yük kayıt formuna kayıtları yapılan malzemeler otoklava yerleştirilir.

4 Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:4/ Otoklav yük kayıt formunda tarih, otoklav nosu, kaçıncı çevrim olduğu, yükleyen kişinin adı belirtilmelidir Otoklavın her çevriminde, boş kimyasal indikatörlü kontrol paketi, üzerinde ait olduğu çevrimi belirtir etiketi ile bulunmalıdır. Çevrim sonunda bu kontrol paketi içindeki kimyasal indikatör ve etiketi ile otoklav yük kayıt formunda ait olduğu bölüme eklenmelidir Biyolojik indikatör implant içeren her yüke (en az haftada bir kez) mutlaka yerleştirilmeli, sonucu otoklav yük kayıt formunda ait olduğu bölümde kayıt altına alınmalıdır Sterilizasyon sonunda işlemin başarılı ya da başarısız olduğu mutlaka kayıt altına alınmalıdır. Bu nedenle otoklavın yazılı çıktısı,kontrol indikatörü ile etiketyük Kayıt Formundaki ait olduğu bölüme eklenmelidir Otoklava yükleme yapılırken ısı, basınçlı buhar ve vakum işleminin uygun şekilde gerçekleşebilmesi için malzemeler arasında gerekli boşluk bırakılır Otoklava %70 doluluk oranına uygun yükleme yapılmalıdır Paket malzemeler, sterilizasyon maddesinin, havanın ve nemin geçişini sağlamak için kağıt kısımları ve plastik kısımları birbiri üzerine gelecek şekilde tel sepete yerleştirilmesi gerekir Gerekli kontroller yapıldıktan sonra otoklavın kapağı kapatılır, uygun program seçilir ve sterilizasyon işlemi başlatılır Çevrimi tamamlanan otoklavda işlem bitimini takiben yapılması gereken ilk şey boşaltma kapağının açılması, yükün 10 dakika otoklav içinde bekletilmesidir.ġndikatör ve otoklav çıktısı kontrolleri yapıldıktan sonra sonuç olumlu ise,malzemeler dinlenmesi için depoda raflara dizilir ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONU Servislerden ve ameliyathaneden gelen malzemeler gerekli temizlik işlemleri yapılarak EO için paketlemeye ayrılır Isıya ve neme duyarlı malzemeler (Sentetik, fiberoptik, PVC) uzun ve lümenli, çapı dar malzemeler için kullanılır Yanıcı patlayıcı ve toksik bir gaz olduğundan ayrı bir oda kullanılır Dışarıya açık havaya açılan bir bacası olmalıdır. Baca bina çatısından 7 metre yüksek olmalıdır ETO sterilizasyonu için nem en az %35, sıcaklık C, süre (sterilizatör üreticisinin talimatına göre) 2 saattir ETO sterilizasyonunda paketlemede kumaş ve gazı emici veya tutucu özelliği olmayan materyal kullanılır Cihaza yükleme yapılırken paketler sepetin içine dik olarak yerleştiriliyorsa birbirine paralel olarak plastik taraflar plastiğe, kağıt kısımlar kağıda gelecek şekilde yerleştirilir. Paketlerin düz konulması gerekiyorsa kağıt kısım tabana gelecek şekilde yerleştirilir ETO ile sterilizasyonda her yükte biyolojik indikatör kullanılır ETO için hazırlanan her paket içerisine EO kimyasal indikatör (sınıf 5 ) konulur Cihazı boşaltırken, gaz monitorizasyonu yapılmadığından eldiven, uzun kollu gömlek, gaz maskesi kullanılır ETO ile sterilizasyonda havalandırma süresi malzemenin kullanılacağı yer, lümenin inceliği, uzunluğu, vücuttaki bırakılacak olması göre kullanılan etilen oksit cihazının özelliğine bağlı olarak farklılık gösterebilir ETO sterilizatörden çıkarılan malzemeler hemen taşınacaksa (havalandırma bitmeden) araba arkada personel önde olmalıdır ETO ile sterilizasyonda işlemler kayıt altına alınır Çalışma alanlarında 8 saatlik çalışma süresi içinde maruziyeti limiti 1 pmm,kısa süreli (15 dakikadan kısa) maruziyet sınırı 5pmm olmalıdır ETO ile sterilizasyon yapılan odanın kapısına aşağıdaki yazı ve işaretleri asılır: -TOKSĠK GAZ -SADECE YETKĠLĠ PERSONEL GĠREBĠLĠR -KORUYUCU ELBĠSE VE SOLUNUM CĠHAZI GEREKEBĠLĠR -SĠGARA ĠÇĠLMEZ -YANICI MADDELER BULUNDURULMAMALIDIR ETO kartuşları yangın/patlama tehlikesini azaltmak için konteynır veya saklama tankı içinde muhafaza edilir Kartuşlar cihazdan çıkarıldıktan sonra kapalı konteynırlarda saklanır.daha sonra atık personeli tarafından alınır FLASH OTOKLAV Flash program sadece ameliyatlar esnasında sterilizetesi bozulmuş, hastaya hemen kullanılması gereken, yedeği olmayan aletleri sterilizasyonunda kullanılır Flash program yedeği olmayan aletlerin paketlenmeden steril edilmesi için kullanılır Flash program implantlar için asla kullanılmaz Konteynırlar ve paketli materyal flash programla steril edilmez Flash program, zaman kazanmak veya ek alet/set teminine alternatif olarak kullanılmaz Flash program porsuz lümensiz aletlerde 134 C de 3 dakika olarak uygulanır Her yükte mutlaka kimyasal indikatör kullanılır, biyolojik kontrolleri mutlaka yapılır.flash otoklav kullanım formu defterine kaydı yapılır. 6.7.ALETLERİN DEPOLANMASI Steril depolar trafikten uzak bir yerde, giriş çıkışları kontrol altında olmalıdır.

5 Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:5/ Steril depolar; toz, nem, böcek, ısıya karşı koruma sağlayan iyi havalandırılmış alanlardır. Depo ısısı C ve nemi %30-60 dan fazla olmamalıdır Depo alanlarında çalışırken el hijyenine dikkat edilmeli, uygun giysiler giyilmelidir Depo alanlarında yiyecek içecek tüketilmemelidir Depo alanı kolay temizlenmeli, tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır Steril malzeme rafları yerden cm yukarıda, tavandan 15 cm aşağıda olmalı hava sirkülasyonu ve yangın emniyeti için duvardan 5 cm uzakta olmalıdır Depo alanında yer alan malzemelerin kolay bulunabilmesi için malzemeleri tanımlayan isim etiketleri raflarda, beraber kullanılan malzemeler ve parçaları da (aspiratör ucu ve aspiratör ara hortumu gibi) yan yana olacak şekilde depolanması malzemenin bulunmasını kolaylaştıracaktır Kullanımda ilk steril edilip depolanan malzeme önce kullanılır Steril malzemeler rafa yerleştirilirken ve raftan alınırken iki el yardımıyla kaldırılarak alınmalı, sürüklenmemeli ve çekilmemelidir Raftan malzeme alırken raf ya da tepsi kenarların sürtünmeye bağlı paketlerde oluşturabileceği hasarlara karşı dikkatli olunmalıdır Steril malzeme delinme ve bükülme olmayacak şekilde depolanmalıdır Malzemeler kullanılmadan önce paketin bütünlüğü ve etiket üzerindeki son kullanma tarihi kontrol edilmelidir Paketin bütünlüğü( yırtık, ıslak, delik) ve paketleme malzemesi üzerindeki etikette belirtilen son kullanma tarihi geçtiyse işlem ( temizlik, gözlem, paketleme, sterilizasyon, depolama) tekrarlanmalıdır Paketlenen steril malzemenin raf ömrü paket malzemenin kalitesine, depolama koşullarına, transfer sırasındaki koşullara, malzemeye dokunma sayısına, aşırı neme, havanın kuru olmasına v.d. bağlıdır Steril malzemelerin son kullanma tarihleri belli aralıklarla (örn. Cuma akşamı) kontrol edilmelidir. 6.8.ALETLERİN KULLANIM ALANINA TRANSFERİ Sterilizasyon Ünitesinde çalışan görevli raflarda dinlenen steril set/malzemelerin ameliyathaneye ait olanlarını steril depoda ait oldukları yere yerleştirir Sterilizasyon Ünitesi görevlisi servislere verilecek steril cerrahi alet/malzemeleri dinlenmelerinin ardından depoda ait oldukları rafa yerleştirir Servislere verilecek malzemeler teslim eden ve teslim alan tarafından sayımı yapılarak steril set teslim formuna kaydı yapıldıktan sonra teslim edilir. 6.9.İNDİKATÖR KULLANIMI Bütün paketlerin içinde kimyasal indikatör (sınıf 5-sınıf 6) üzerinde ise proses bandı(sınıf 1) ve etiket (sınıf 1) bulunmalıdır Kimyasal indikatörlerin sterilizasyon için gerekli tüm parametreleri tespit edecek özellikte olması gerekir. Bunun için en az sınıf 5 kimyasal indikatör kullanılmalıdır Dıştaki proses bandı personelin sterilizasyona girmiş girmemiş paketi kolayca ayırt edebileceği şekilde görülebilen bir yerde olmalıdır Peeling paketlerde kalem kullanılacaksa etiket bilgileri paketin plastik kısmı üzerine yazılmalıdır Konteynerlarda etiket konteyner kilidinin üzerine yapıştırılmalıdır Paketlenen malzeme sterilizasyon işlemine girmeden önce etiketlenmeli ve etiketin üzerinde ise; -Paket içeriğinin tanımı -Paketi düzenleyenin adı-soyadını tanımlar kodu -Paketin sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi -Paketin sterilizasyon işlem şekli -Kontrol numaraları (otoklovla sterilizasyon için çevrim sayısı, kaç numaralı otoklav olduğu gibi) Sterilizasyon ünitesinde çalışan her personelin adını tanımlar bir kodu olmalıdır Otoklavın her yük çevrimine paket içerisinde kimyasal indikatör ve yüke ait etiket konulur.ġşlem sonunda indikatör kontrolü yapılarak depoya malzemenin sevki sağlanır.ġşlem indikatörü ve kimyasal indikatör otoklav çıktı kağıdı ile beraber otoklav yük kayıt formunda ait olduğu bölüme zımbalanır.formda çevrime giren malzemeler (bohça,set gibi) açıkça yazılır ETO için hazırlanan her paketin içinde eto kimyasal indikatör (sınıf 5),üzerinde ise eto etiket (sınıf 1) bulunur STERİL MALZEMELERİN KULLANIM SÜRELERİ: -Tek katlı peeling poşet ile steril edilmiş malzemenin kullanım süresi 1 AY -Çift katlı peeling paket ile steril edilmiş malzemenin kullanım süresi 6 AY -Tekstile sarılı malzemelerin kullanım süresi 15 GÜN -Konteyner ile steril edilmiş malzemelerin kullanım süresi 1 AY dır. (Bu süreler depolama şartları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.) Otoklav kullanıcısı ilk çevrime (günün ilk saatinde ) BOWĠE DĠCK (sınıf 2 işlem indikatörü) kontrol testi ile başlar.test kağıdının olumlu sonuç vermesi durumunda otoklavı yüke hazırlar.sonuç olumsuzsa testi tekrar eder,tekrar olumsuz çıkması

6 Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:6/7 durumunda teknik servise haber verir ve otoklava yükleme yapmaz.bowġe-dġck test kartı ve otoklav çıktısı OTOKLAV YÜK KAYIT formuna zımbalanarak kayıt altına alınır Her iki Otoklava da haftada bir kez ( yetkili servis önerisi ile) VAKUM /KAÇAK testi uygulanır.sonuç otoklav yük kayıt formu ile kayıt altına alınır.testin olumsuz çıkması durumunda otoklava yükleme yapılmaz,teknik servise haber verilir Her iki otoklavada haftada bir kez, implant steril edilecekse her yüke muhakkak BĠYOLOJĠK ĠNDĠKATÖR kullanılır.otoklav bakım ve parça değişiminden sonra ki ilk çevrimde de biyolojik indikatör kullanılır.ġnkibatörüne etiketi ile yerleştirilen biyolojik indikatör sonucu, sorumlu hemşirenin onayından sonra dosyalanır. Etilen oksit sterilizasyonunun her çevriminde biyolojik indikatör kullanılır, sonucun negatif çıkması üzerine steril malzemenin kullanımına izin verilir CİHAZLARIN GÜNLÜK BAKIMI Cihazların bakım,onarım,kalibrasyonu teknik servis birimi tarafından yapılır ve YÖN.FR.39 Tıbbi Cihaz Formu YÖN.FR.42 Cihaz Envanter Formları ile kayıt altına alınır.arıza durumunda TSY.FR.13 nolu form ile arıza bildirim talebinde bulunulur. a. Her sterilizasyon çevriminde kritik parametreler otoklav cihazının çıktısından kontrol edilmeli, sıcaklık, basınç, zaman ve sterilizasyon platosunun uzunluğu ölçülmelidir. b.vakumun etkinliği ve buhar doygunluğunu gösteren Bowie-Dick testi her gün işlemlere başlamadan önce yapılmalı. c.vakum/kaçak testi her iki otoklava da ( firma önerisi ile sonuç değerlendirerek ) haftada bir yapılır d.biyolojik indikatör:her otoklava haftada en az 1, implant varsa her çevrimde, otoklavlara bakım, onarım, kalibrasyon yapıldıktan sonraki ilk çalıştırmada mutlaka konularak biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği test edilmelidir. Biyolojik indikatör buhar otoklavın kapak, köşe ve vakum çıkışları gibi sterilizasyon işleminin en zor gerçekleşeceği düşünülen bir bölgesine yerleştirilmelidir. Hızlı sonuç veren biyolojik indikatörlerde 3-5 saat ( kesin sonuç için 24 saatlik inkübasyon süresinin dolması beklenir)sonra biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilmeli, ameliyathaneye ulaşmasına izin verilecek paketlerin sadece ve sadece indikatör sonuçları uygun olanları teslim edilmelidir. Biyolojik indikatör pozitif ise ( dökümantasyon etiketi takibi ile );hangi sterilizatörün, hangi çevriminde üreme olduysa o malzemeler toplanmalı, paketler açılmalı ve malzemeler en baştan işleme alınmalıdır. Olaya ilişkin tüm seri numaraları, tarihler belirtilmelidir. Söz konusu indikatör rapora zımbalanarak arşivlenir. Enfeksiyon komitesi ve teknik servis bilgilendirilir.sterilizatör Cihazının bakım-onarımının ardından 3 kez biyolojik indikatör kontrolü yapılır (cihaz boşken),sonuç negatif ise kullanıma geçilir. Ġnkübatör kontrolü haftada bir kez (işlem görmemiş indikatör ile ) yapılarak kayıt altına alınır. e.tüm kimyasal, biyolojik indikatör ve Bowie Dick test sonuçları ile vakum/kaçak test sonuçları STE.FR.05 otoklav yük kayıt formu ile STE.FR.09 Buhar Sterilizatör Kullanıma Hazırlık Formuna kaydedilir, arşivlenir. f. Otoklav çıktısı, konteynır etiketleri, kontrol numarası (çevrim sayısı, srerilizatör, tarih) kayıtları da arşivlenir. g.merkezi sterilizasyon Ünitesinde bulunan OT 570 D hacimli buharlı otoklav 8 sepetli olup 8 adet bohça almakta, OT 570 D hacimli buharlı otoklav 10 sepetli olup 10 adet bohça steril etektedir. h.her iki otoklavın BOWĠE-DĠCK programda sterilizasyon süresi 3,5 dakika, toplam döngü süresi 40 dakikadır. ı. Her iki otoklavda 3 ön vakum uygulanmakta, tekstil steril ederken 2 adet darbeli kurutma ardından normal kurutma sürecinin uygulandığı program seçilmektedir. i. Her iki otoklavın sterilizasyon süresi 7 dakika olup, OT570 D hacimli otoklavın çevrim süresi 90 dakika, OT 710 D hacimli otoklavın çevrim süresi 100 dakikadır. j.ek Hizmet Binası Merkezi sterilizasyon Ünitesinde bulunan OT 670 D hacimli buharlı otoklav sürgülü olup 8 adet bohça almaktadır. k. Her iki otoklavın BOWĠE-DĠCK programda sterilizasyon süresi 8 dakika, toplam döngü süresi 49 dakikadır. l. Otoklavda 4 ön vakum uygulanmakta, tekstil steril ederken 3 işlem ardından sterilizasyon,son işlem ve 24 dakika kurutma yapılmaktadır. m.otoklavın sterilizasyon süresi 90 dakikadır. Bu sürenin otoklava yüklenen malzemenin muhteviyatı ve ağırlığı ile artacağı unutulmamalıdır OTOKLAV KULLANIMINDA; Otoklav şalteri ve anahtarı her gün sonunda kapalı konumuna getirilir Cihaz çalışmadan önce nemli bezle silinir Her sene kalibrasyonu yapılır ETİLİEN OKSİT KULLANIMINDA; Her seanstan sonra cihaz kapatılır,vakum/ havalandırma sağlanır Her yükten sonra cihaz nemli bezle (sabunlu su) silinir Sterilizasyon görevlisinin koruyucu ekipman kullanımı zorunludur.

7 Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:7/ Etilen oksit cihazının her yükünde biyolojik indikatör kullanılır.ġnkübatör süresinin sonunda sonucun negatif çıkması üzerine malzemeler depoya yerleştirilir ve kullanıma sunulur. Sonucun pozitif çıkması durumunda paketleme ve sterilizasyon işlemleri tekrarlanır.yeniden pozitif çıkması durumunda cihaz kontrolü için teknik servise haber verilir Her sene kalibrasyon yapılır. Etilen oksit kaçağı varsa; ETO odasındaki gaz seviyesi için sesli alarm sistemi kullanılır. Dozimetre kullanılır ve gerekli takibi yapılır Olağanüstü durumlardan sonra tekrar birime dönülebilmesi için mevzuat gaz tespiti sağlanır Kaçağın ciddiyeti belirleninceye kadar bölgeden uzaklaşılır Acil bir durumda koridor ve çıkışlar engel bulunmayacak şekilde ayarlanır ve işaretler yönünde tahliye sağlanır Sızıntı ve dökülme durumları için olağanüstü eylem planı ve malzemeleri hazır bulundurulur,belli aralıklarla tatbikat uygulanır. Etilen Oksit Maruziyeti Olursa: ETO Solunumu olursa çalışanın güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alınır.(uygun koruyucu giysi,maske,gözlük) Kontaminasyon kaynağı ortamdan uzaklaştırılır Maruz kalan kişi temiz havaya çıkarılır Hemen tıbbi yardım çağrılır ETO cilde bulaşırsa 5 dakika boyunca ılık ve yavaş akan suya tutulur Maruz kalan kişi rahatlatılır,ısıtılıp dinlendirilir ve en yakın zehirlenme merkezine başvurur İNKİBATÖR BAKIMI : Cihaz dış yüzeyi kuru bezle silinir,indikatör gözleri hava ile temizlenir Her sene kalibrasyonu yapılır KESME KAPAMA CİHAZI : Her gün cihaz nemli bezle silinir Her gün sonunda cihaz açma kapama düğmesinden kapanır Her sene kalibrasyonu yapılır ULTRASONIC YIKAYICI : Her gün sonu cihaz açma kapama düğmesinden kapanır Her gün sonu boşaltılıp cihazın içi dezenfektanla silinir Gün içinde solüsyon kirlendikçe, boşaltılıp yeni solüsyon hazırlanır Her sene kalibrasyonu yapılır. 7.İlgili Dokümanlar: 7.1. STE.FR.01Sterilizasyon Ünitesi Sıcaklık Ve Nem Takip Formu 7.2. STE.FR.02 Sterilizasyon Ünitesi Set Takip Formu 7.3. STE.FR.03 Sterilizasyon Ünitesi Temizlik Denetim Formu 7.4. STE.FR.04 Flash Otoklav Yük Takip Formu 7.5. STE.FR.05 Otoklav Yük Kayıt Formu 7.6. STE.FR.06 Steril Cerrahi Alet Malzeme Teslim Formu 7.7. STE.FR.07 Kirli Cerrahi Alet Teslim Formu 7.8. STE.FR.08 Biyolojik Ġndikatör Pozitif Kontrol Formu 7.9. STE.FR.09 Buhar Sterilizatör Kullanıma Hazırlık Formu STE.FR.10 Etilen Oksit Sterilizatör Kullanımı Formu

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011 KLAVUZ KİTAP 2011 KLAVUZ KİTAP Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Bilim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ A.ġ. STERĠLĠZASYON VE DEZENFEKSĠYON HĠZMETLERĠ KLAVUZ KĠTAPÇIĞI

Detaylı

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon işleminin uygulanması ve kontrolü Dezenfeksiyon Sterilizasyon

Detaylı

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL Etilen Oksit ile Sterilizasyon; Nasıl Çalışır? Kullanılan Cihazların Özellikleri Nelerdir? Nasıl Denetlenir? Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Formaldehid ve Etilen Oksit Sterilizasyon Yöntemini Karşılaştırma,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15 1-GENEL BİLGİLER 1.1-Amaç Merkezimizde sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

GENEL ve BÖLÜM BAZLI UYUM EĞİTİMİ REHBERİ

GENEL ve BÖLÜM BAZLI UYUM EĞİTİMİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi GENEL ve BÖLÜM BAZLI UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Değerli

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ AMBULANSLAR 725TTT034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI TC MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI 1 REVİZYON TAKİP SAYFASI REVİZYON YAPILAN REVİZYON YAPILAN REVİZYON REVİZYON AÇIKLAMASI SAYFA TARİH NO 2 DAĞITIM TABLOSU DAĞITILAN BİRİM

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Tanımlar Kap: İçine akışkan doldurmak için tasarlanmış ve imal edilmiş hazneye denir. Bir kap birden fazla hazneden oluşabilir. Basınçlı kap:

Detaylı

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı müşteriler tarafından laboratuvara getirilen numunelerin yasal şartlara uygun olarak alınmasını sağlamak için gerekli numune alma bilgilerinin müşterilerimize sunulmasıdır.

Detaylı

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu ISBN: 978-605-62568-3-7 Şubat 2014 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen

Detaylı

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım Ambulans ve İlk Müdahalede Sterilizasyon Dezenfeksiyon Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL SCA (Stars Crescent Assistance), Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Tıbbi Proje Yönetici Yardımcısı, İSTANBUL İlk ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Basım Tarihi: Temmuz 2013 1. Revizyon Tarihi: 06.06.2014 2. Revizyon Tarihi: 15.03.2015 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. 1. Amaç: İşçi sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Önemli bilgi. (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Önemli bilgi. (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Önemli bilgi (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla) Önemli Bilgi 2 Ortopedi ve Osteosentez için Synthes İmplantları ve Aletlerinin kullanımı konusunda Temel Talimat

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MKE Kurumunun bütün

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı PATLAYICI METAL MADDELERİN SEKTÖRÜNDEKİ İMALATI İLE PİROTEKNİK İŞYERLERİNDE MAMULLERİN İMALATI VE DEPOLANMASINI GAZ TÜPLERİ YAPAN İÇİN ÜRETİCİ KULLANIM VE İTHALATÇILARA VE AİT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK İŞ

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL GAZLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL GAZLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL GAZLAR ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Gastrointestinal Endoskopide Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Baskı: Stil Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Tel : 0212 281 92 81 GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ GASTROİNTESTİNAL

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı