TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 2012"

Transkript

1 TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 202 Hazırlayanlar: Kiraz ERCİYAS YAVUZ, Süeyya İSFENDİYAROĞLU 2 Samsun Aralık 202 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ornitoloji Araştırma Merkezi, 5539 Kurupelit Samsun 2 Doğa Derneği, Hürriyet cad. No 43/2, Dikmen Ankara

2 ÖZSÖZ 202 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları her yıl olduğu gibi yine çok sayıda gönüllü kuş gözlemcisi tarafından, sivil toplum kuruluşlarının ve devlet kuruluşlarının desteği ile gerçekleştirildi. 202 yılı bazı alanların iki defa sayılmasından, raporun bu denli geç basılmasına kadar uzanan organizasyonel ve yöntemsel sorunların gündemi önemli ölçüde işgal ettiği bir sayım dönemi oldu. Tüm bunlara rağmen raporun sonunda tamamlanabilmiş olması, pozisyonları ne olursa olsun tarafların KOSK sayımlarına ve verilerin yayımlanmasına verdikleri önemin bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. KOSK sayımlarının hem küresel, hem de bölgesel ve yerel su kuşu popülasyonlarının izlenmesi ve sonucunda su kuşu türlerinin ve sulak alanların korunmasında çok önemli araçlar olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu derece önemli bir izleme aracının da organizasyonel problemleri en aza indirgenmeli, yöntemsel açıdan da geçerli, güvenilir ve tekrarlanabilir veri elde edilebilmesi sağlanmalıdır. 202 yılı sorunlarından çıkarılması gereken ders hem organizasyon, hem de sayım metodolojisi üzerinde daha fazla düşünülmesi ve planlama yapılması gerekliliğidir. Örneğin, madem ki ancak çok sayıda gönüllü yanısıra STK ve devlet kuruluşu katkısı ile sayım yapılabilmektedir, o zaman organizasyon ve planlamanın tek bir kuruluş yerine, tüm tarafların bir araya geleceği ya da temsil edileceği bir kurul tarafından üstlenilmesi en doğru yaklaşım olacaktır. Metodolojik açıdan da hem yapılan sayımların geçerliliklerinin hem de farklı yıllarda yapılan sayımların karşılaştırılabilmeleri için de sayım zaman, yer, kapsam ve yöntemlerinin standardize edilmesine, bu tür bir beceriyi geliştirmek ve yaygınlaştırmak için de doğrudan sayımı yapacaklara ulaşan bilgilendirme-değerlendirme çalışmalarına gerek vardır. 202 yılı sonunda KOSK sayımlarında deneyime sahip kişi ve kuruluşlar arasında bir ulusal kurul oluşturulması için görüş birliği oluşturulmuştur; oluşan ilk kurulun 203 sayımlarını organize etmesi, ulusal kurulun oluşumu ve çalışması hakkında ilke ve kuralları belirlemesi ve sayımların organizasyonel ve yöntemsel sorunlarını gidermek üzere çalışmalar yapması öngörülmektedir. Geldiğimiz bu nokta etkili bir vatandaş bilimi (citizen science) projesi yürütmek için önemli fırsatlar sağlamaktadır ve bu fırsatları değerlendirebildiğimiz ölçüde gönüllülerin emek ve enerjisi kuşların ve yaşama alanlarının korunmasına katkıda bulunacaktır. Prof. Dr. Y. Sancar Barış Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü

3 . GİRİŞ Türkiye Avrupa ve Orta Doğu nun en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkesi olup, Avrupa kıtasında biyolojik çeşitlilik açısından dokuzuncu sıradadır. Dünya ölçeğinde yer alan 34 sıcak bölgenin (hot spot) üçü Akdeniz, Kafkasya ve İran-Anadolu - ülkemizde temsil edilmektedir. Neredeyse tüm Avrupa nın toplamından daha fazla tür çeşitliliğine ve endemizme sahip ülkemiz, farklı hayvan ve bitki coğrafyası bölgelerinin kesişim noktasında bulunmaktadır. Türkiye, 60 memeli, 465 kuş türü, 50 kadar sürüngen, 345 kelebek, 400 e varan balık türü, yaklaşık 9000 bitki türü ile biyolojik çeşitliliği açısından çok zengindir (Eken ve ark., 2006). Bu bilgiler Türkiye nin dünya genelinde ne kadar önemli bir konumda olduğunu kanıtlamanın yanında koruma açısından da öncelikli olduğunu göstermektedir. Dünya ölçeğinde doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu kapsamda doğal alanların izlenmesi, bu alanların durumu ve barındırdıkları biyoçeşitlilik durumu hakkında bize fikir verecek temel yöntemlerden birisidir. Kuşlar besin zincirinin önemli halkalarını oluşturdukları için, sıklıkla ekosistemin sağlık ve işlerliğinin belirlenmesinde biyoindikatör olarak kullanılmaktadır. Sulakalanlar söz konusu olduğunda, kuşlar en sık kullanılan göstergeler arasında yer almaktadır. Kış Ortası Su Kuşu Sayımları, su kuşu popülasyonlarındaki değişiklik yanı sıra, sulakalan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biridir.

4 2. GENEL BİLGİLER 2.. Sulakalanların önemi Sulakalan terimi 97 yılında imzalanan Uluslararası Ramsar Sözleşmesiyle belirlenmiştir. Buna göre: doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbalıklar ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulakalan kalan yerlerine sulakalan denmektedir (Tapan, 2008). Ülkemiz 994 yılından bu yana Ramsar Sözleşmesi nin taraftarıdır. Sulakalanlar ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin önemli parçalarıdır. Türkiye, sulakalanlar açısından hem Avrupa, hem de Orta Doğu nun en önemli ülkelerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Bunun iki temel sebebinden birincisi, Türkiye farklı ekolojik karakter ve fonksiyonlara sahip çok çeşitli sulakalanlara sahiptir; ikincisi, bu sulakalanların çoğu coğrafi olarak Batı Palearktik kuşların göç yolları üzerinde yer almaktadır. Bu sulakalanlardan en az 35 tanesi Ramsar kriterlerine göre uluslararası önemde sınıflandırılmışlardır. Bunlardan 3 tanesi, Ramsar Sözleşmesi çerçevesinde Ramsar Sulakalanı statüsüne alınmıştır (Tapan, 2008). Türkiye sulakalanları aşırı kullanım yüzünden ciddi hasarlar görmüş ve özellikle son yirmi yılda birçok sulakalan kurumuştur. Bazı uluslararası öneme sahip sulakalanlar ve bunlarla beraber içerdikleri flora, fauna ve ekolojik fonksiyonlar da yok olmuştur. Sulakalanların hasar görmesi birçok ekonomik ve sosyal kayıplara sebep olmuştur. Sulakalanlar, tropik ormanlardan sonra biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu ekosistemlerdir. Pek çok tür ve çeşitteki canlılar için uygun beslenme, üreme ve barınma ortamı olan sulakalanlar, yalnız bulundukları ülkenin değil, tüm dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilmektedir. Yakın çevresinde yaşayan halkın yaşamında önemli yer tutan, bölge ve ülke ekonomisine katkılar sağlayan sulakalanlar; doğal dengenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması yönünden de diğer ekosistemler içinde önemli ve farklı bir yere sahiptirler. Sulakalanların önemini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:. Yeraltı suyu reşarjı ve deşarjı, taşkın kontrolü, taban suyunun dengelenmesi gibi işlemleri ile bulundukları bölgenin su rejiminin dengelenmesine katkı sağlarlar. 2. Bulundukları çevrenin nem oranını yükselterek başta yağış ve sıcaklık olmak üzere iklim elemanları üzerine olumlu etki yaparlar. 3. Tortu ve zehirli maddeleri alıkoyarak ve besin maddelerini kullanarak suyu temizlerler. Özellikle suların yoğun olduğu sulakalanlar, atık sulardaki organik ve inorganik maddelerin arıtılmasında önemli rol oynarlar. 4. Tropikal ormanlarla birlikte yeryüzünün en fazla biyolojik üretim yapan ekosistemleridir. 5. Sulakalanlar yüz binlerce yıllık doğal süreçler sonucu meydana gelmiş ve ortama karakterize olmuş zengin bitki ve hayvan türleri ile yoğun organizma koleksiyonuna sahip yeryüzünün en önemli genetik rezervuarlardır. 6. Sulakalanlar başta balıkçılık olmak üzere, hayvancılık, saz kesimi ve rekreasyonel faaliyetlere sağladığı imkânlar nedeniyle yüksek bir ekonomik değere sahip olup, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlarlar (Yeniyutr ve Hemmami, 20) Bütün bu özellikler; sulakalanların mutlak surette gelecek için korunması gerekli alanlar olduğunu ortaya koymuştur. Kış Ortası Su Kuşu sayımları da sulakalanlardaki su kuşu değişimlerini izleyerek

5 önemli ölçüde veri elde edilmesini sağlamakta, sayımlar sırasında alanlar hakkında toplanan tehdit unsurları ile alanlar hakkında veriler güncellenebilmektedir Su Kuşu Nedir? Ramsar Sözleşmesi nde yer alan tanıma göre su kuşu, ekolojik olarak sulakalanlara bağlı olan kuşlar olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası Su Kuşları Sayımları için Wetlands International tarafından su kuşu olarak kabul edilen familyalar şu şekildedir: Gaviidae (Dalgıçlar), Podicipedidae (Batağanlar), Pelecanidae (Pelikanlar), Phalacrocoracidae (Karabataklar), Anhingidae (Yılanboyunlar), Ardeidae (Balabanlar ve balıkçıllar), Scopidae (Çekiçbaşlıgiller), Ciconiidae (Leylekler), Balaenicipitidae (Pabuçgagalıgiller), Threskiornithidae (Aynaklar ve kaşıkçılar), Phoenicopteridae (Flamingolar), Anhimidae (Çığlıkçıllar), Anatidae (Ördekler, kazlar ve kuğular), Gruidae (Turnalar), Aramidae (Bataklıkkuşu turnasıgiller), Rallidae (Suyelveleri, ve mekeler), Heliornithidae (Dalgıç sutavuğugiller), Eurypygidae (Güneş balabanları), Jacanidae (Jakanagiller), Rostratulidae (Boyalıçulluklar), Dromadidae (Yengeç yağmurcunları), Haematopodidae (Poyrazkuşları), Ibidorhynchidae (Aynakgagalar), Recurvirostridae (Kılıçgagagiller), Burhinidae (Kocagözler), Glareolidae (Bataklıkkırlangıcıgiller), Charadriidae (Yağmurcunlar), Scolopacidae (Çullukgiller), Pedionomidae (Kırkoşanıgiller), Thinocoridae (Kum çulluğugiller), Laridae (Martıgiller), Sternidae (Sumrular) ve Rynchopidae (Makasgagalar)(Delany & Scott, 2006). Son yıllarda diğer bazı familyaların da listeye dahil edilmesi tartışılmaktadır. Ülkemizde, sulakalanlara bağlı olarak yaşayan Circus aeruginosus (saz delicesi), Pandion haliaetus (balık kartalı) türleri ile Alcidae (Yalıçapkınları) ve Procellaridae (Yelkovanlar) familyasına ait türler de su kuşu olarak değerlendirilmekte olup hedef türler arasında yer almaktadır Önemli Kuş Alanları (ÖKA) Nedir? Kuşlar yaşamları boyunca çok sayıda alanda bulunmaktadırlar. Dolayısıyla tüm bu alanların etkili bir şekilde korunabilmesi imkânsızdır. Önemli Kuş Alanı (ÖKA) yaklaşımında, korunmaları ve iyi yönetilmeleri durumunda, kuşların ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına en verimli katkıyı sağlayacak öncelikli alanlar belirlenmektedir. Önemli Kuş Alanları kavramı, Dünya Kuşları Koruma Kurumu (BirdLife International) tarafından ortaya konulmuş olup, bu alanlar kuşların korunmasına yönelik bölgesel ya da küresel ölçekte öneme sahip alanlar olarak tanımlanmaktadır. ÖKA lar kuşların korunmasına yönelik pratik araçlar olup geniş bilim çevrelerinde kabul görmüş standart kriterlerce belirlenmektedirler. ÖKA lar bununla birlikte sadece kuşlar için değil, doğal yaşam ortamları (habitatlar) açısından da büyük bir çeşitlilik göstermekte ve Türkiye nin doğal yaşam ortamlarını en iyi şekilde temsil etmektedirler. ÖKA lar iki ana kriter kullanılarak belirlenmektedir: Hassaslık ve benzersizlik. Önemli kuş alanı kriterleri (Tablo ) nesli tehlike altında olan türler hakkında bilgileri kullanarak hassas coğrafyaları belirlemektedir. Bu hassas coğrafyalar nesli tehlike altında olan kuş türlerinin önemli popülasyonlarını arındıran alanlardır. Nesli tehlike altında olan canlıların pek çoğu olağan koşullar altında geniş bir coğrafyaya yayılma eğilimi gösterse de, bu canlılar bugün insan baskısı nedeniyle birbirinden kopuk ve çoğunlukla kendisini çevreleyen alanlardan kolayca ayrılabilen coğrafyalarda sıkışıp kalmışlardır. Yeryüzündeki bazı benzersiz alanlar insan baskısı olmasa da çevreleyen geniş coğrafyadan farklı özellikler taşımaktadır ve bu fark çoğu zaman belirgin doğal sınırlarla kendini göstermektedir. Bu nedenle sahip oldukları benzersiz doğal özellikleri nedeniyle bu alanlar ayrı bir kategori altında sınıflandırılır.

6 ÖKA kriterlerinde, dört ayrı kategoriye giren kuş topluluklarıyla ilgili veriler değerlendirilir. Bunlar: a) Nesli tehlike altında türler, b) Dar yayılışlı türler, c) Tek biyoma bağlı türler, d) Yoğunlaşan türlerdir. Her bir kategorinin uygulanması için çoğunlukla rakamsal eşik değerler belirlenmekte, ancak bu eşik değerlerine denk veya daha büyük popülasyonları düzenli olarak barındıran alanlar ÖKA olarak tanımlanmaktadır. Bu kriterler, dünyanın pek çok yerinde önemli kuş alanlarının belirlenmesi için kullanılmaktadır (Onmuş, 2007). Tablo. ÖKA kriterlerinin özeti (Yarar & Magnin, 997) ÖKA Kriter Özeti A Alan, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan kuş türlerinden bir ya da daha fazlasını önemli sayılarda ve düzenli olarak barındırır Küresel ölçekte önemli alanlar Avrupa ölçeğinde önemli alanlar A2 A3 A4 B B2 B3 Alan, dünya dağılışı 50 bin kilometreden daha küçük olan bir ya da daha çok dar yayılışlı türün önemli bir popülasyonunu barındırır. Alan, dünya popülasyonlarının tamamı ya da büyük bir bölümü tek bir biyom içinde yaşayan kuş türlerinin önemli birliklerini içermektedir. (i) (ii) (iii) (iv) (i) (ii) (iii) (iv) Alan, belirli dönemlerde topluluklar halinde yoğunlaşan bir ya da birkaç sukuşu türünün, dünya veya biyocoğrafik popülasyonunun % inden fazlasını düzenli olarak barındırır. Alan, belirli dönemlerde topluluklar halinde yoğunlaşan bir ya da birkaç deniz kuşu türünün belirgin bir alt popülasyonunun % inden fazlasını düzenli olarak barındırır. Alan, belirli dönemlerde topluluklar halinde yoğunlaşan bir ya da birkaç karasal kuş türünün belirgin bir alt popülasyonunun % inden fazlasını düzenli olarak barındırır. Alan, göç sırasında 5000 den fazla leylek ya da 3000 den fazla yırtıcı kuş, pelikan veya turna için göç geçidi işlevi görür. Alan, belirli dönemlerde topluluklar halinde yoğunlaşan bir ya da birkaç sukuşu türünün, göç yolu ya da başka bir belirgin alt popülasyonunun % inden fazlasını düzenli olarak barındırır. Alan, belirli dönemlerde topluluklar halinde yoğunlaşan bir ya da birkaç deniz kuşu türünün belirgin bir alt popülasyonunun % inden fazlasını düzenli olarak barındırır. Alan, belirli dönemlerde topluluklar halinde yoğunlaşan bir ya da birkaç karasal kuş türünün belirgin bir alt popülasyonunun % inden fazlasını düzenli olarak barındırır. Alan, göç sırasında 5000 den fazla leylek ya da 3000 den fazla yırtıcı kuş, pelikan veya turna için göç geçidi işlevi görür. Alan, nesli Avrupa ölçeğinde tehlike altında olan (SPEC kategori,2 ve 3) bir tür için ülkedeki en önemli alanlardan biridir. Alan, Avrupa da yoğunlaşmış (SPEC Kategori 4) bir tür için ülkedeki en önemli alanlardan biridir.

7 2.4. Türkiye de Sayımlar Ülkemizde yapılan Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS), Uluslararası Su Kuşu Sayımlarının (USS) bir parçasıdır. Bu sayımlar sukuşu popülasyonlarını belirlemek amacıyla alan bazında yapılan ve Wetlands International (Uluslararası Sulakalan Kurumu) tarafından organize edilen küresel bir sayım organizasyonudur. Sayımlar her yılın Ocak Şubat aylarında, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu ve sulakalanlarda kümelendikleri zaman gerçekleştirilmektedir (Çağlayan ve ark., 2005). Batı Palearktik ve Güneybatı Asya da alan, kış ortasında sayılmaktadır. Çoğunluğu gönüllülerden oluşan yaklaşık.000 kişi sayımların gerçekleşmesi için çalışmaktadır. Ortalama 75 tür ve 20 milyon sukuşu her yıl düzenli olarak sayılmaktadır. Sayımların en önemli özelliği sahip olduğu uzun dönemli bakış açısıdır. Aynı alanlarda aynı noktalardan yapılan standart sayımlar, uzun dönemde popülasyon trendlerinin analiz edilmesinde oldukça yararlı olmaktadır (Çağlayan ve ark., 2005). Türkiye de sayımlar ve yılları arasında çoğunlukla yabancı kuş gözlemcilerinin oluşturduğu ekipler tarafından gerçekleştirilmiştir. 990, 992, 993, 996, 999, 2002 sayımlarını Doğal Hayatı Koruma Derneği yürütmüştür yılında, ilk defa tüm Türkiye deki kuş gözlem topluluklarından oluşan ekiplerle sayımlar yapılmaya başlanmıştır yılında, bu sayımları Doğa Derneği yürütmeye başlamıştır. Sayım yapılacak sulakalan yakınlarında bulunan kuş gözlemcileri, kendilerine yakın alanlardaki sayımları gerçekleştirmiş ve gözlem sonuçlarını Doğa Derneği ile paylaşmıştır (Çağlayan ve ark., 2005). Doğa Derneği gözlem verilerini toparlayarak rapor haline getirmiş ve herkesin kullanımına sunmaktadır. 202 yılında gerçekleştirilen sayımlar, çok sayıda kuş gözlem topluluğu, STK ve kuş gözlemcisinin desteği ile gerçekleştirilmiştir. Veriler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından derlenerek rapor haline getirilmiştir. Her yıl yapılan KOSK Sayım sonuçlarının derlenerek bir araya getirilmesi ve bu sonuçların yayınlanmasının ardından, Doğa Derneği bu sonuçları Dünya Sulakalanları Koruma Kurumu (Wetlands International) na aktararak küresel ölçekte bir rapor hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Bu ülkemizdeki su kuşu popülasyonlarının durumunun izlenmesi ve Önemli Kuş Alanlarının Korunması açısından son derece önemlidir. Dünya Sulakalanları Koruma Kurumu na gönderilen bu bilgiler sonucunda belli aralıklarla Dünya Su Kuşu Popülasyonları Tahmini World Waterbird Population Estimates isimli yayın hazırlanmaktadır. Yayın, bu kurumun sayfasında tüm paydaşlar tarafından ücretsiz olarak indirilebilir. Bu yayındaki veriler, bir coğrafi birimdeki su kuşu popülasyonlarının kullandığı alanların belirlenmesinin ardından, bu alanların Önemli Kuş Alanı ya da Önemli Doğa Alanı olarak tescillenmesine altlık sağlar.

8 2.5. Sayımların Amacı Sayımların amacı, alanlar ve türler bazında su kuşu popülasyonlarının, kısa ve uzun vadede gösterdikleri eğilimleri ortaya koymaktır. Türlerin kış aylarındaki dağılımını belirlemek ve ortaya çıkan veriler ışığında alanlar ve kuş türleri için koruma önceliklerini oluşturmaktır. Avrupa da 960 lı yıllardan beri yapılan bu sayımlarla su kuşlarının nüfus hareketlerini ortaya koymak ve azalmalarını engelleyici tedbirler almak mümkün olmuştur. Ülkemizde de 967 den bu yana aralıklı olarak yapılan bu sayımlar, Türkiye sulakalanlarının su kuşları açısından taşıdığı önemin ortaya konmasında önemli katkılarda bulunmuştur. Tüm ülkelerde yapılan sayımların sonuçları Wetlands International da toplanarak analiz edilmektedir (Çağlayan ve ark., 2005). Su kuşları açısından oldukça önemli bir ülke olan Türkiye de bu sayımların yapılması şu açılardan önem taşımaktadır: - Uluslararası bir araştırmanın Türkiye bölümünü gerçekleştirerek, birçok su kuşu türünün küresel popülasyonları hakkında bilgiye sahip olmak, - Doğa korumacılar tarafından sık ziyaret edilemeyen sulakalanların son durumları hakkında bilgilerimizi güncellemek - Türkiye de yürütülen sulakalan koruma çalışmalarına bir temel oluşturması için su kuşlarının sayılarını ve sulakalanların durumlarını belirlemek, - Avcılık, yapılaşma, su düzeni değişiklikleri gibi faaliyetleri izlemek, koruma uygulamalarındaki eksiklikleri belirleyerek ilgili birimlere iletmek, - Ülkemizdeki kuş gözlemcilerine uygulamalı eğitim olanağı sunmak, - Sulakalanlar, su kuşları ve çevre konularında kamuoyunu bilgilendirmek.

9 2.6. Türkiye de Sayımların Geçmişi Türkiye de yılları arasında 25 kez Kış Ortası Su Kuşu Sayımları gerçekleştirilmiştir. Sayım yapılan yıllar ve sayım yapılan alan sayısına göre toplam su kuşu sayısı Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi yılları arasında yeterli sayım ekibinin olmaması ve maddi kaynak eksiklikleri nedeniyle az sayıda sulakalanda sayımlar yapılabilmiştir. 996 yılından itibaren sayım yapılan alan sayısı giderek artsa da son yıllarda maddi kaynak sağlanamamış olması nedeniyle düşüş gözlenmiştir. Günümüze kadar en fazla su kuşu 968 yılında sayılmıştır. En az su kuşu ise 988 yılında sayılmıştır. Sayım yapılan alan sayısı yıldan yıla değişkenlik göstermekte olup finansal kaynak yaratıldığı takdirde daha fazla alanda sayımlar gerçekleştirilebilmiştir. Tablo yılları arasında gerçekleştirilen sayımlar (Veriler önceki yıllarda yayınlanan raporlardan derlenmiştir, bkz. kaynaklar) # Sayım Yılı Sayım yapılan alan sayısı Toplam sukuşu sayısı

10 Yıllara göre sayım yapılan alan sayısı ve sayılan su kuşu ilişkisine bakıldığında (Şekil ), toplam su kuşu sayısındaki artışın, sayılan alan sayısındaki artışla bağlantılı olmadığı görülmektedir. Toplam su kuşu sayısındaki değişiklikte, sayılan alanların sayısal çokluğunun yanı sıra sayım yapılan alanların büyüklüğü ve niteliği ile sayım gününün hava koşullarının da etkili olduğu bilinmektedir. Sayım sonuçlarının yıldan yıla karşılaştırılabilir olabilmesi için, sayım yapılan her alanın, her sene aynı noktalardan ve bütün alanı kapsayacak şekilde sayılmasına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Birkaç yıldır böyle bir standart oluşturmak için uğraşılsa da, yıllardır aynı ekipler tarafından sayılan alanlar dışında, bir standart oluşturulamamıştır. Şekil. Yıllara göre sayılan alan sayısı ve sukuşu sayısı

11 SAYIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 3.. Alanlar Tüm sayımlar 5 Ocak 5 Şubat 202 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sayım yapılacak alanların yakınında bulunan kuş gözlemcileri ile iletişime geçilerek hangi alanların sayılacağı belirlenmiştir. Başlangıçta 84 sulakalanın sayılması planlanmıştır. Ancak ekip yetersizliği ve organizasyon eksikliği nedeniyle bazı alanlar sayılamamıştır. Bu nedenler dolayısıyla toplam 75 sulakalanda sayım yapılabilmiş ve bu sulakalanlara ait gözlem verileri değerlendirilebilmiştir. Don nedeniyle Tödürge, Hafik, Çalı, Aygır, Beyşehir, Kuyucuk Gölleri sayılamamıştır. Çıldır ne gidilmesine rağmen don nedeniyle çok az sukuşu sayılabilmiştir. Ekip yetersizliği nedeniyle Hirfanlı Barajı, İğneada, Seyfe, sayılamamıştır. Yine ekip yetersizliği nedeniyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde bulunan barajların bir kısmı ve Doğu Anadolu Bölgesi nde Van ve Erçek sayılamamıştır. Kulu, Tuz, Akşehir sayılamayan diğer önemli alanlar arasındadır. Sayım yapılan alanları gösterir harita Şekil 2 de verilmiştir. 202 sayımlarında toplamda 75 alanda, 25 kuş gözlemcisinin katılımlarıyla sayımlar gerçekleştirilmiştir. Ek de sayım yapılan alanlar ve sayım ekipleri verilmiştir. Ek de verilen topluluk adı kısaltmalarına ilişkin açıklamalar Ek 2 de belirtilmiştir. Şekil yılı KOSK sayımları gerçekleştirilen alanlar

12 3.2. Yöntem Kış Ortası Su Kuşu Sayımları kapsamında her ekip kendisine ayrılan bölgedeki sulakalanları ziyaret etmektedir. Sayım noktaları, önceki yılların bilgileri, alan haritaları ve GPS yardımıyla belirlenmektedir. Sayım ekiplerinin büyük bir kısmı sayımları kendi kişisel çabaları ve özverileri ile gerçekleştirmişlerdir. Birkaç topluluk ise İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden araç ve ekipman desteği alarak sayımları gerçekleştirmiştir. Sayımlar, çoğunlukla daha önceki KOSK sayımlarında kaydedilen noktalarda, normal şartlarda tüm göl alanı taranacak şekilde ve standart sayım teknikleri kullanılarak yapılmaktadır. Kuşların gece hareketleri, sayımı farklı günlerde yapmayı geçersiz kıldığından, herhangi bir sulakalandaki sayım, aynı günde tamamlanmıştır. KOSK sayımı yapılacak öncelikli alanların belirlenerek mutlaka o alanların her yıl sayılması gerekmektedir. Ekip ve finansal kaynak yetersizliği nedeniyle mutlaka sayılması gereken bazı alanlar birkaç yıl arayla sayılmaktadır. İlk olarak öncelikli alanlar belirlenmelidir. Sayım yapılacak alanlar olabildiğince her yıl aynı dönemde, aynı noktalardan, olabildiğince alanın tamamı kapsanacak şekilde, aynı sırayla sayılmalıdır. Her yıl alanların aynı noktalardan sayılabilmesi için ya aynı ekiplerin her yıl aynı alanları sayması ya da sayım noktalarının işaretlendiği ve herkes için başvuru kitapçığı olarak kullanılabilecek alanlarla ilgili haritalar içeren bir rehber hazırlanması ve sayım ekiplerinin o rehberi kullanarak sayımı gerçekleştirmesi gerekmektedir. Şu an sayımlar, maalesef bir çok alan için her yıl aynı noktadan yapılmamaktadır. Sayımların her yıl aynı noktalardan yapılmaması durumunda elde edilen gözlem verilerinin karşılaştırılması sağlıklı sonuçlar imal etmeyecektir. 202 KOSK sayımlarında bazı alanlar 2 kez sayılmıştır. Bu durumda elde edilen verilerde en yüksek sayı alınmıştır. Örneğin her iki ekip de alanda yeşilbaş saymış, bir ekip.000, diğer ekip saymış olsun. Bu durumda sayan ekibin verileri değerlendirmeye alınmıştır. Toplam 6 alan bu şekilde değerlendirilmiştir. Sayım yöntemleri: Kuşlar, grup yoğunluğu ve gözlem koşulları olanak verdiğinde tek tek sayılmışlardır. Tek tek saymanın, hava ve ışık şartlarının kötü olması, alanın yeterince görülememesi, zamanın daralması, kuşların çok kalabalık ya da hareketli olmaları gibi nedenlerle mümkün olmadığında ise, 5 er, 0 ar, 50 şer ya da 00 er bireylik gruplar halinde sayım yapılmıştır. Tanımlanamayacak kadar uzak olan ya da olumsuz hava koşullarının tanımlamayı mümkün kılmadığı durumlarda ise, sayımlar tanımsız su kuşu olarak kaydedilmiştir (Çağlayan ve ark., 2005). Genel olarak nokta sayım yöntemi kullanılmıştır. Belli bir noktadan, göl alanı taranacak şekilde sayım yapılmış, daha sonra bir sonraki noktaya gidilmiştir. Sayım yapılan her bir noktanın GPS yardımı ile koordinatları kaydedilmiştir.

13 4. SONUÇLAR 202 yılında, ülkemizde bulunan kuş gözlemcilerin desteğiyle Kış Ortası Su Kuşu Sayımları kapsamında 75 sulakalan sayılabilmiştir. Bu kapsamda Türkiye genelinde 02 türden su kuşu sayılmıştır. Her bir alana ait sayım sonuçları Ek 4 te verilmiştir. 202 yılı KOSKS sonuçlarına göre ÖKA kriterini sağlayan alanlar Ek 3 te tablo halinde verilmiştir. 202 yılı sayımlarında; Ziyaret edilen alan sayısı: 75 Toplam sayılan su kuşu: Toplam sayılan su kuşu türü: yılı KOSK sayımlarında en çok sayılan beş su kuşu sırasıyla sakarmeke (Fulica atra) , çamurcun (Anas crecca) , elmabaş patka (Aythya ferina) , flamingo (Phoenicopterus roseus) ve karabaş martı (Larus ridibundus) En çok sayılan on tür Şekil 3 te yer alan grafikte verilmiştir. Önceki yıllarda da olduğu gibi en çok sayılan su kuşu sakarmeke olmuştur (bkz. Tablo 3). Şekil yılı sayımlarında en yüksek sayıda gözlenen ilk 0 tür Tablo , 20 ve 202 yıllarında en yüksek sayıda gözlenen ilk üç tür Sakarmeke (Fulica atra) Sakarmeke (Fulica atra) Sakarmeke (Fulica atra) Elmabaş patka (Aythya ferina) 55.8 Çamurcun (Anas crecca) Çamurcun (Anas crecca)

14 Flamingo (Phoenicopteru s roseus) Yeşilbaş (Anas platyrhynchos ) Elmabaş patka (Aythya ferina) yılı sayım sonuçlarına göre en fazla su kuşu Eğirdir nde sayılmıştır (Şekil 4). Kızılırmak Deltası (60.69) ve Akyatan (52.39) en çok su kuşu sayılan ikinci ve üçüncü alanlardır. Önceki yıllarda da yine Kızılırmak Deltası ve Eğirdir nde yüksek sayılarda su kuşu sayılmıştır (Tablo 4). Şekil yılı sayımlarında en çok su kuşu sayılan ilk 0 alan Tablo , 20 ve 202 yıllarında en fazla sukuşu sayılan ilk 3 alan Eğirdir Kızılırmak Deltası Eğirdir Bafa Eğirdir Kızılırmak Deltası Gediz Deltası Burdur Akyatan 52.39

15 202 yılı KOSK sayım sonuçlarına göre en fazla tür tespit edilen alanın Kızılırmak Deltası olduğu görülmektedir. Kızılırmak Deltası nı Gediz Deltası, Meriç Deltası takip etmektedir. En çok tür tespit edilen ilk 0 alan Şekil 5 te verilmiştir. Tablo te de 200 ve 20 yıllarında da deltaların tür çeşitliliğinin fazla olduğu görülmektedir. Şekil yılı sayımlarında tür çeşitliliği en fazla olan ilk 0 alan Tablo , 200 ve 20 yıllarında en fazla tür çeşitliliği olan ilk 3 alan Uluabat 63 Kızılırmak Deltası 52 Kızılırmak Deltası 62 Gediz Deltası 45 Büyükmenderes Deltası 50 Gediz Deltası 52 Hersek Lagünü 42 Göksu Deltası 40 Meriç Deltası 49

16 202 Kış Ortası Su kuşu Sayımları ve Bazı Türlerin Son 4 Sayımdaki Değişimleri Aşağıda bazı su kuşlarına ait kışlayan popülasyonların yıllar içindeki değişimleri tartışılmıştır. Her bir tür için 990 yılından 202 yılına dek yıllık sayım değerleri ile, o türün toplam yıllık su kuşu sayısına göre yüzde değeri grafik olarak verilmiştir. Sakarmeke (Fulica atra) Kış ortası su kuşu sayımları sırasında en çok sayılan su kuşu sakarmekedir. Şekil 6 ya baktığımızda yıllar içinde sakarmeke sayısında bir dalgalanma olduğunu görmekteyiz. 996 ve 999 yılları sayımlarında oldukça yüksek sayılarda sakarmeke sayılmış, sonraki yıllarda da az da olsa bir düşüş gözlenmiştir (Şekil 6). Ancak toplam sayılan su kuşu sayısındaki sakarmeke oranı yüksektir ve yıldan yıla az değişiklik göstermektedir (Şekil 7). Toplam sayılan su kuşlarının ortalama %40 ını sakarmeke oluşturmaktadır. Şekil yılları KOSK sayımlarına göre sakarmekenin yıllık değişimi Şekil yılları KOSK sayım sonuçlarına göre toplam su kuşu içersinde sakarmekenin sayılma yüzdesi

17 Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) Dikkuyruk, Türkiye Kuşları Kırmızı Listesi nde kışlama kategorisi tehlike altında olan bir türdür. Türün ülkemizdeki en önemli kışlama alanı Burdur olarak bilinmektedir. Ancak son yıllarda Kuş Milli Parkı nda da sayısının önemli ölçüde arttığını görmekteyiz. Burdur ndeki sayı yıllık değişimler gösterse de genel olarak bir azalma olduğu görülmektedir (Şekil 0). Türkiye genelindeki sayımlarda sayısının oldukça düşüş gösterdiği (Şekil 8, 9) ve neredeyse sadece Burdur ile Kuş popülasyonları sayesinde kışlama popülasyonunun var olduğunu görmekteyiz. Şekil yılları KOSK sayımlarına göre dikkuyruğun yıllık değişimi Şekil yılları KOSK sayım sonuçlarına göre toplam su kuşu içersinde dikkuyruğun sayılma yüzdesi

18 Şekil yılları KOSK sayımlarına göre dikkuyruğun Burdur ndeki yıllık değişimi

19 Bahri (Podiceps cristatus) 2005 yılında itibaren bahri sayısında belirgin bir artış olmuş, daha sonra 2009 yılında sayı düşüş göstererek sonraki yıllarda yine artışa geçmiştir. Bu sayım sonuçlarında bahri sayısında dönemsel bir dalgalanma olduğu görülmektedir (Şekil, 2). Bu değişime bazı yıllar sayılıp bazı yıllar sayılamayan alanların mı neden olduğunu anlayabilmek için bütün alanların her yıl sayılması konusuna özen gösterilmelidir. Popülasyon değişiminden kaynaklı mı yoksa sayım yapılamayan alanlara bağlı bir dalgalanma olduğunu zamanla anlamak mümkün olacaktır. Şekil yılları KOSK sayımlarına göre bahrinin yıllık değişimi Şekil yılları KOSK sayım sonuçlarına göre toplam su kuşu içersinde bahrinin sayılma yüzdesi

20 Macar ördeği (Netta rufina) Bahridekine benzer şekilde Macar ördeğinde de dönemsel dalgalanmalar olduğu görülmektedir yılından itibaren Macar ördeği sayısında belirgin bir artış gözlenmiş ardından da tekrar artışa geçmiştir (Şekil 3, 4). Şekil yılları KOSK sayımlarına göre macar ördeğin yıllık değişimi Şekil yılları KOSK sayım sonuçlarına göre toplam su kuşu içersinde macar ördeğin sayılma yüzdesi

21 Elmabaş patka (Aythya ferina) Elmabaş patka KOSK sayımları sonuçlarına göre her zaman en çok sayılan ilk 5 su kuşu arasında yer almaktadır. Ortalama olarak her yıl kadar elmabaş patka sayıldığı Şekil 5 te görülmektedir. 996 yılında olağan dışı bir sonuçla yaklaşık elmabaş patka sayılmıştır yılları arasında türün toplam sukuşu sayısı içinde önemli bir orana sahip olduğunu (Şekil 6), 2002 yılından sonra da bu oranın yaklaşık % 5 lerde olduğunu görüyoruz yılı sonrasında kışlayan popülasyon büyüklüğü çok değişiklik göstermemiştir. Şekil yılları KOSK sayımlarına göre elmabaş patkanın yıllık değişimi Şekil yılları KOSK sayım sonuçlarına göre toplam sukuşu içersinde elmabaş patkanın sayılma yüzdesi

22 Yeşilbaş (Anas platyrhynchos) Yeşilbaşın kışlayan popülasyonunda büyük dalgalanmalar görülmektedir (Şekil 7). 200 yılında toplam yeşilbaş sayısı oldukça düşmüş, ancak 202 yılında bu sayı 2007 ve sonrasındaki yıllardaki sayıya ulaşmıştır yılında toplam su kuşu popülasyonunun % 8 ini yeşilbaş oluştururken, 999 ve 200 gibi bazı yıllarda bu oran %,5 lara kadar düşmüştür (Şekil 8). Bu değişimleri iyi yorumlayabilmek için bu türün, ülkemizde kışlayan popülasyonunun mevsimsel ve günlük hareketlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Şekil yılları KOSK sayımlarına göre yeşilbaşın yıllık değişimi Şekil yılları KOSK sayım sonuçlarına göre toplam su kuşu içersinde yeşilbaşın sayılma yüzdesi

23 Tepeli pelikan (Pelecanus crispus) Tepeli pelikan küresel ölçekte nesli tehlike altında olan bir türdür ve tehdit kategorisi VU (Vulnarable) Hassas tır. 202 yılındaki sayımlarda tepeli pelikan sayısında artış gözlense de (Şekil 9) toplam su kuşu içindeki artışa yüzde olarak bakıldığında çok büyük değişiklik olmadığı görülmektedir (Şekil 20). Ülkemiz için son derece önemli olan bu türün kışladığı alanların mutlaka yıldan yıla dikkatle izlenmesi ve popülasyon değişiklikleri tespit edilmesi durumunda nedenlerinin belirlenerek önlem alınması önemlidir. Şekil yılları KOSK sayımlarına göre tepeli pelikanın yıllık değişimi Şekil yılları KOSK sayım sonuçlarına göre toplam su kuşu içersinde tepeli pelikanın sayılma yüzdesi

24 Boz ördek (Anas strepera) Boz ördek ülkemizdeki KOSK sayımlarında az sayıda gözlenen ördekler arasındadır. Ancak 202 yılında boz ördek sayısında belirgin bir artış gözlenmiştir (Şekil 2, 22). Son iki yıla ait sayımda popülasyonda görülen artışın sadece Kızılırmak Deltası nda olduğu görülmektedir. Son yıllarda Kızılırmak Deltası ndaki sayımlarda boz ördek sayısında belirgin bir artış görülmektedir. Diğer alanlarda önceki yıllara göre herhangi bir farklılık görülmemektedir. Kızılırmak Deltası ndaki boz ördek popülasyonundaki artış nedenlerinin değerlendirilmesi önemlidir. Şekil yılları KOSK sayımlarına göre boz ördeğin yıllık değişimi Şekil yılları KOSK sayım sonuçlarına göre toplam su kuşu içersinde boz ördeğin sayılma yüzdesi

25 5. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 967 yılından bu yana ülkemizde 25 kez Kış Ortası Su Kuşu Sayımları gerçekleştirilmiştir yılından günümüze kadar da sayımlar ülkemizde bulunan kuş gözlemcilerinin büyük özveri ve çabaları ile gerçekleştirilmektedir. 202 sayımları da toplamda 25 kuş gözlemcisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Her yıl sayılan alan sayısı değişkenlik gösterse de 990 lı yıllara oranla sayılan alan sayısında büyük artış gözlenmiştir. Ancak bu yıl olduğu gibi bazı yıllarda önemli büyük sulakalanlar ekip yetersizliği ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle sayılamamıştır. Finansal kaynak sağlandığı yıllarda öncelikli alanlar belirlenerek, o alanlar mutlaka sayılmıştır. Ancak gönüllülük esaslı yürütülen bu sayımlarda her ekip kendi bulunduğu şehre yakın sulakalanlarda sayımlar gerçekleştirmektedir. Sayım sonuçlarını bütüncül olarak ele alıp değerlendirmek, popülasyon değişikliklerini doğru yorumlayabilmek için ülkemizde Kış Ortası Sukuşu Sayımlarının mutlaka bir bütçe ile desteklenmesi ve önemli alanları mutlaka kapsayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Sayım yapılan alanları yıldan yıla çoğunlukla aynı ekipler saysa da bazı alanlarda sayım ekipleri değişmektedir. Bu değişikliğe bağlı olarak da sayım yapılan alandaki sayım noktaları da değişebilmektedir. Her ekibin, sayım yapacağı alanda daha önceki kullanılan sayım noktalarını kullanması ve bunu bir standart haline getirmesi sayım sonuçlarının doğru değerlendirilmesi açısından önemlidir. Birçok zahmetle gerçekleştirilen, kar kış demeden sayılan alanlardan elde edilen sonuçların güvenilir bir şekilde değerlendirilmesi sayımı gerçekleştiren herkes için önemli olmalıdır. Daha sistematik ve tekrarlanabilir bir sayım yöntemiyle alanlarımızı saymak elde edilen verilerin kalitesini de arttıracaktır. Bunu standart bir hale getirebilmek için alanların haritalarını ve sayım noktalarını içeren bir kitapçık hazırlanması herkes için faydalı olacaktır. Sayımlar ülke genelinde yapıldığı ve sonuçlar toplanarak bütüncül olarak değerlendirildiği zaman anlamlıdır. Bir alanın sayım sonuçlarının kendi içinde değerlendirilmesi o alan için değerli bilgi sağlayabilirse de, ÖKA statüsündeki önemli bazı alanların sonuçlarının genel değerlendirme dışında kalması ülkemizde kışlayan su kuşu popülasyonunun dinamiğini anlamayı amaçlayan KOSK sayımlarının amacına uygun düşmemektedir. Uzun vadede ülkemiz sulakalanlarında su kuşları popülasyon değişimlerini izlemek ve değerlendirmek tüm doğa korumacıların ve kuş gözlemcilerinin ortak amacı olmalı ve ortak çalışma ve bilgi paylaşma öncelikli ilkelerimizden olmalıdır. O nedenle öncelikli alanların belirlenerek mutlaka o alanların saymasına öncelik verilmesi gerekmektedir.

26 6. TEŞEKKÜR Büyük bir özveri ve çaba ile zor kış koşullarına rağmen 202 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımlarını gerçekleştiren ve Ek deki tabloda adı geçen tüm gönüllü kuş gözlemcilerine, ayrıca sayımları kendi bünyeleri içinde organize ederek kurumsal katkı sağlayan Ayvalık Çevre Platformu (AYÇEP), Çorum Kuş Gözlem Topluluğu (ÇKGT), Doğa Araştırmaları Derneği (DAD), Doğa Derneği (DD), Dokuz Eylül Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu (DEKUŞ), Doğa Kültür ve Yaşam Derneği (DKYD), Ege Üniversitesi Doğa Gözlem Topluluğu (EDGT), Erzurum Kuş Gözlem Topluluğu (EKGT), Erzurum Turizm Elçileri Derneği (ERTUEL), İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu (İKGT), İzmir İleri teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İzkuş), KuzeyDoğa Derneği (KuzeyDoğa), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kuş Gözlem Kulübü (OMÜKUŞ), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi (OMÜ/OAM), Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu (OKGT), Pamukkale Kuş Gözlem Topluluğu (Pamukkuş), Uzundere Doğa Gençlik ve Spor Kulübü (UDOSK), Uludağ Kuş Gözlem Topluluğu (ULUKUŞ) üye ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Ayrıca sayımların gerçekleşmesi için araç ve ekipman desteği sağlayan Samsun Şube Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Adana Şube Müdürlüğü, Bursa Şube Müdürlüğü, Çorum Şube Müdürlüğü, İzmir Şube Müdürlüğüne teşekkür ederiz.

27 7. KAYNAKLAR Çağlayan, E., Kılıç, D.T., Per, E. ve Gem, E Turkiye Kıs Ortası Sukusu Sayımları Doğa Derneği, Ankara, Turkey Delany, S., Scott, D Waterbird population estimates. Fourth Edition. Wetlands International. Netherlands. Dijksen L.J. ve Koning F.J Mid-winter waterfowl census Turkey, January 986. With a review of the previous counts. WIWO Report 3 Dijksen L.J. ve van der Wolf P Mid-winter waterfowl census Turkey, January 987. WIWO Report 8 Dijksen, J. L Midwinter Waterfowl Census Turkey, Wiwo report 2. Netherlands Dijksen L.J. ve Blomert A.M Midwinter waterfowl census. Turkey, January 989. WIWO Report 3 Dijksen L.J. ve Blomert A.M Midwinter waterfowl census Turkey January 990. WIWO Report 37 Doğal Hayatı Koruma Derneği Results of the international waterfowl census Turkey 992. Bird Section Report 6, Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul. Doğal Hayatı Koruma Derneği Results of the international waterfowl census Turkey 993. Bird Section Report 7, Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul. Doğal Hayatı Koruma Derneği International waterfowl census. Turkey 996. Bird & Wetland Section Report 9, Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul. Doğal Hayatı Koruma Derneği MidWinter Waterfowl Counts in Turkey, Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul. Eken, G., Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu S., Kılıç, T., Lise, Y., Türkiye nin Önemli Doğa Alanları, Doğa Derneği, Ankara, Turkiye Kurt, B., Ozbağdatlı, N., Bozkurt, A.K., Arslangundoğdu, Z. ve Gursoy, A Turkiye Sulakalanları Kıs Ortası Sukusu Sayımı, Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul, Turkiye. Onmus, O Turkiye Kıs Ortası Sukusu Sayımları 2007, Doğa Derneği, Ankara, Turkiye. Suseven, B., Onmus, O. ve İsfendiyaroğlu, S Kıs Ortası Sukusu Sayımı (KOSK) Raporu, Doğa Derneği, Ankara, Türkiye. Tapan, D.Ş Türkiye'deki Ramsar Alanları Değerlendirme Raporu. WWF -Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul The Ornithological Society of Turkey Bulletin.. Bedfordshire, England. The Ornithological Society of Turkey Bulletin. 2. Bedfordshire, England. The Ornithological Society of Turkey Bulletin. 3. Bedfordshire, England. The Ornithological Society of Turkey Bulletin. 4. Bedfordshire, England.

28 The Ornithological Society of Turkey Bulletin. 5. Bedfordshire, England. The Ornithological Society of Turkey Bulletin. 6. Bedfordshire, England. The Ornithological Society of Turkey Bird Report Yarar, M., Magnin, G Türkiye nin Önemli Kuş Alanları. Doğal Hayatı Koruma Derneği, İStanbul, Türkiye Yeniyurt, C., Hemmami, M. 20. Türkiye nin Ramsar Alanları Kitabı. Doğa Derneği, Ankara

29 Ek. Sayım yapılan alanlar ve sayımı gerçekleştiren gözlemciler No Alan adı Sayım tarihi Sayımı Gözlemciler Mogan gerçekleştiren kurum, topluluk DAD - DD Riyat Gül, Soner Oruç, İsmail Şenel, D. Eylül Dizdaroğlu Dicle Tuba Kılıç, Cem Orkun Kıraç, Cavit Bilen, Özgür Karcı 2 Sarıyar Barajı DAD - DD Süleyman Ekşioğlu, İlker Özbahar, Başak Şentürk, Burcu Kahraman, Riyat Gül, Soner Oruç, Elçin Ekşi, Emre Yıldız, Jennifer Kalvenas, Dicle Tuba Kılıç, Cem Orkun Kıraç, Cavit Bilen, Özgür Karcı, Eda Tunçer, Mustafa Doğan, Adem Akyol 3 Çöl DAD Riyat Gül, Soner Oruç, İsmail Şenel, D. Eylül Dizdaroğlu 4 Balıkdamı DAD Riyat Gül, Soner Oruç, İlker Özbahar, Başak Şentürk, Pemra Kahraman 5 Obruk Barajı ÇKGT Sönmez Yanardağ, Mustafa Demirel, Mustafa Aslan 6 Sultansazlığı Gönüllü ekip Halil Fırat, Mehmet Ünlü, Mustafa Bahşi 7 Salda DD Evrim Tabur, Ferdi Akarsu, Süreyya İsfendiyaroğlu 8 Yarışlı DD Evrim Tabur, Fatih Taşkıran, Ferdi Akarsu 9 Karamanlı Barajı DD Evrim Tabur, Fatih Taşkıran, Ferdi Akarsu 0 Karataş DD Evrim Tabur, Fatih Taşkıran, Ferdi Akarsu Burdur DD Ahmet Özeren, Can Yeniyurt, Evrim Tabur, Fatih Taşkıran, Ferdi Akarsu 2 Eğirdir DD Evrim Tabur, Fatih Taşkıran, Ferdi Akarsu,Barbaros Sarıcı, Süreyya İsfendiyaroğlu 3 Kozanlı Gökgöl DAD Riyat Gül, Soner Oruç, İsmail Şenel, D.Eylül Dizdaroğlu 4 Işıklı Pamukkuş Merve Tepe 5 Acıgöl Pamukkuş Merve Tepe 6 Gerze Kıyıları OAM, OMUKUŞ Kiraz Erciyas Yavuz, Nizamettin Yavuz, Ömral Ünsal Özkoç, Cemal Özsemir, Burcu Genç, Sercan Kaynak, Nazlı Boyraz, Ayşenur Pulu, Can Yeniyurt, Arzu Gürsoy, Ayşegül Çatak, Özgün Derecik, Mehmet Gazioğlu, Erdoğan Yalçın, Esin Eser, Murat Kaya 7 Sarıkum OAM, OMUKUŞ Kiraz Erciyas Yavuz, Nizamettin Yavuz, Ömral Ünsal Özkoç, Cemal Özsemir, Burcu Genç, Sercan Kaynak, Nazlı Boyraz, Ayşenur Pulu, Can Yeniyurt, Arzu Gürsoy, Ayşegül Çatak, Özgün Derecik, Mehmet Gazioğlu, Erdoğan Yalçın, Esin Eser, Murat Kaya 8 Sinop Yarımadası OAM, OMUKUŞ Kiraz Erciyas Yavuz, Nizamettin Yavuz, Ömral Ünsal Özkoç, Cemal Özsemir, Burcu Genç, Sercan Kaynak, Nazlı Boyraz, Ayşenur Pulu, Can Yeniyurt, Arzu Gürsoy, Ayşegül Çatak, Özgün Derecik, Mehmet Gazioğlu, Erdoğan Yalçın, Esin Eser, Murat Kaya

30 9 Samsun Kıyıları OAM, OMUKUŞ Kiraz Erciyas Yavuz, Nizamettin Yavuz, Ömral Ünsal Özkoç 20 Yeşilırmak Deltası OAM, OMUKUŞ Kiraz Erciyas Yavuz, Nizamettin Yavuz, Cemal Özsemir 2 Kızılırmak Deltası OAM, OMUKUŞ Kiraz Erciyas Yavuz, Nizamettin Yavuz, Cemal Özsemir, Arzu Gürsoy, Esin Eser, Ömral Özkoç, Ayşegül Çatak, Burcu Genç 22 Suat Uğurlu Barajı OAM, OMUKUŞ Kiraz Erciyas Yavuz, Nizamettin Yavuz, Cemal Özsemir 23 Hasan Uğurlu Barajı OAM, OMUKUŞ Kiraz Erciyas Yavuz, Nizamettin Yavuz, Cemal Özsemir 24 Yedikır Barajı OAM, OMUKUŞ Kiraz Erciyas Yavuz, Nizamettin Yavuz, Cemal Özsemir, Okan Nohut, Esin Eser, Ömral Özkoç, Burcu Genç 25 Küçük Menderes Deltası İzkuş, DEKUS, EDGT 26 Gebekirse İzkuş, DEKUS, EDGT 27 Çatal (Barutçu) İzkuş, DEKUS, EDGT 28 Belevi Sazlıkları İzkuş, DEKUS, EDGT Ömer Döndüren, Mutlu Salman, Meltem Ünal, Ozan Arslan Ömer Döndüren, Mutlu Salman, Meltem Ünal, Ozan Arslan Ömer Döndüren, Mutlu Salman, Meltem Ünal, Ozan Arslan Ömer Döndüren, Mutlu Salman, Meltem Ünal, Ozan Arslan 29 Bakırçay Deltası DEKUS, EDGT Meltem Ünal, Melis Çolak, Murat Gel 30 Yeni Şakran DEKUS, EDGT Meltem Ünal, Murat Gel, Melis Çolak 3 İzmir Körfezi İzkuş, DEKUŞ Ömer Döndüren, Deniz Güler, Meltem Ünal, Ozan Arslan,Özlem Çelik Döndüren, Burçin Taner, Bilgi Ginebakan, Bulut Okumuşoğlu, Elif Kamalıoğlu, Güldan Aykanat 32 Gediz Deltası İzkuş, DEKUS, EDGT Ömer Döndüren, Deniz Güler, Meltem Ünal, Ozan Arslan, Özlem Çelik Döndüren, Burçin Taner, Bilgi Günebakan, Bulut Okumuşoğlu, Elif Kamalıoğlu, Güldan Aykanat 33 Çaltıdere DEKUS, EDGT Meltem Ünal, Melis Çolak, Murat Gel 34 Demirköprü Barajı EDGT Dilara Kızıl, Meltem Ünal 35 Marmara İzkuş, EDGT Ömer Döndüren, Meltem Ünal 36 Büyük Menderes Deltası DEKUŞ, EDGT, İYTE Deniz Güler Meltem Ünal, Ozan Arslan, Cansu Küçükköse, Deniz Güler, Meltem Ünal, Özlem Çelik Döndüren 37 Bafa DEKUŞ, EDGT Ayşegül Atalay, Cansu Küçükköse, Deniz Güler, Meltem Ünal, Özlem Çelik Döndüren 38 Uluabat Ulukuş Soner Bekir, Franzi Arıcı, Gözde Coşkunserçe 39 Kocaçay Deltası Ulukuş - DD Evrim Tabur, Tuğba Gözükara 40 Ayvalık Tuzla AYÇEP Kadri Kaya, Şükrü Kaygusuz, Salih Akkuzu 4 Gönen Çayı Deltası DAD Süleyman Ekşioğlu, Kadri Kaya

31 42 Manyas (Kuş) DAD - DD - AYÇEP Süleyman Ekşioğlu, Kadri Kaya, Şükrü Kaygusuz, Evrim Tabur 43 Meriç Deltası IKGT Cemil Gezgin, Emre Konuk, Oğuz Mülayim 44 Riva Şile Kıyıları IKGT Hürmüz Yeniceli, Merve Ünal, Özge Karaca, Sercan Bilgin 45 Boğaziçi IKGT Akdoğan Özkan, Cemil Gezgin, Kübra Karafazlıoğlu, Özge Karaca 46 Büyükçekmece 47 Küçükçekmece İKGT Canan Atay, Dilek Şahin, Emine Nurhan Tekin, Ergün Bacak, Fikret Can, Görkem Aktan, Nevzat Aktan İKGT Fatih Seyhan, Hürmüz Yeniceli, Özge Karaca, Merve Ünal, Sercan Bilgin 48 Terkos İKGT Kerem Ali Boyla, Ergün Bacak, Sercan Bilgin 49 Kamil Abduş IKGT Cemil Gezgin, Dilek Geçit, Tunç Geçit 50 Sapanca İKGT Dilek Şahin, Ergün Bacak, Hürmüz Yeniceli, Merve Ünal, Sercan Bigin 5 Sakarya Deltası İKGT Özür Ekincioğlu, Özge Karaca, Kübra Karafazlıoğlu, Seda Kendir 52 Hersek Lagünü İKGT Fatih Bülbül, Melike Bortacina, Ali Serkan Gökçe, Cemil Gezgin 53 İznik Ulukuş / İKGT Canan Atay, Tuğba Gözükara, Voral Türümen, Özge Türümen 54 İzmit Körfezi İKGT Özgür Ekincioğlu, Meryem Altıparmak, Seda Kendir 55 Amik Ovası SubaşıKuş Ali Atahan, Mehmet Atahan, Mehmet Ali Atahan 56 Yarseli Barajı SubaşıKuş Ali Atahan, Mehmet Atahan, Mehmet Ali Atahan 57 Balık SubaşıKuş Ali Atahan, Mehmet Gül, Süleyman Gül 58 Hatay Kıyıları SubaşıKuş Ali Atahan, Mehmet Atahan, Mehmet Gül, Mehmet Ali Atahan 59 Seyhan Barajı SubaşıKuş Ali Atahan, Utku Erinç Yeğenoğlu 60 Yumurtalık Lagünü DAD - DD Süleyman Ekşioğlu, Mustafa Kırseven, Ece Avcım, Can Yeniyurt, Evrim Tabur, Fatih Taşkıran, Ferdi Akarsu 6 Akyatan DAD - DD Süleyman Ekşioğlu, Mustafa Kırseven, Ece Avcım, Uygar Özesmi, Oya Ayman, Evrim Tabur, Fatih Taşkıran 62 Ağyatan Lagünü DAD Riyat Gül, Soner Oruç, Emre Öztürk 63 Çatalan Baraj DAD Süleyman Ekşioğlu, Riyat Gül, Mustafa Kırseven 64 Tuzla DAD DD Riyat Gül, Soner Oruç, Emre Öztürk, Uygar Özesmi, Oya Ayman 65 Göksu Deltası İKGT Uygar Özesmi, Oya Ayman 66 Köyceğiz DD Alp Giray, Evrim Tabur, Ferdi Akarsu, Süreyya İsfendiyaroğlu 67 Milas Tuzla DD Evrim Tabur, Ferdi Akarsu, Süreyya İsfendiyaroğlu

32 68 Güllük Deltası DD Alp Giray, Evrim Tabur, Ferdi Akarsu, Süreyya İsfendiyaroğlu 69 Hazar?????? 70 Birecik Barajı DKYD Pınar Gündoğdu, Salih Aloğlu, Hayat Karaaslan, Nuri Kılıç 7 Karkamış Barajı DKYD Pınar Gündoğdu, Salih Aloğlu, Hayat Karaaslan, Nuri Kılıç 72 Atatürk Barajı DKYD Pınar Gündoğdu, Salih Aloğlu, Hayat Karaaslan, Nuri Kılıç, Yusuf Özbey 73 Çıldır KuzeyDoğa Emrah Çoban, Ayşegül Karaahmetoğlu 74 Aralık Sazlıkları KuzeyDoğa Önder Çırık, Sedat İnak 75 Tortum Barajı ERTUEL, UDOSK, EKGT *Topluluk kısaltmalarına dair açıklama EK 2 de yapılmıştır. Mikail Topdaş, Musa Han, Musa Gizlen, Turgut Keleş, Mümin Gökhan Şenocak EK 2. Topluluk ve Kurum Kısaltmaları AYÇEP: ÇKGT: DAD: DD: DEKUŞ: DKYD: EDGT: EKGT: ERTUEL: İKGT: İYTE: İzkuş: Ayvalık Çevre Platformu Çorum Kuş Gözlem Topluluğu Doğa Araştırmaları Derneği (Kuş Araştırmaları Derneği) Doğa Derneği Dokuz Eyllül Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu Doğa ve Kültür Yaşam Derneği Ege Üniversitesi Doğa Gözlem Topluluğu Erzurum Kuş Gözlem Topluluğu Erzurum Turizm Elçileri Derneği İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu İzmir İleri teknoloji Enstitüsü İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği KuzeyDoğa: KuzeyDoğa Derneği OAM: OKGT: OMÜKUŞ: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kuş Gözlem Kulübü

33 Pamukkuş: SubaşıKuş: UDOSK: Ulukuş: Pamukkale Kuş Gözlem Topluluğu Subaşı Kuş Gözlem Topluluğu Uzundere Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Uludağ Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu Ek 3. ÖKA Kriterlerini Sağlayan Alanlar Alan Adı Türkçe Adı Latince Adı Sayı ÖKA Kriteri Acı Göl Angıt Tadorna ferruginea 505 A4i Akyatan Flamingo Phoenicopterus roseus A4i, A4ii Akyatan Suna Tadorna tadorna 60 A4i Akyatan Fiyu Anas penelope 3850 A4i Akyatan Çamurcun Anas crecca A4i Akyatan Turna Grus grus 74 A4i Akyatan Sukuşu 5239 A4iii Ayvalık Tuzla Flamingo Phoenicopterus roseus 956 A4i Ayvalık Tuzla Angıt Tadorna ferruginea 235 A4i Bafa Küçük Karabatak Phalacrocorax pygmeus 793 A4i Bafa Pasbaş Patka Aythya nyroca 33 A, A4i Bafa Sukuşu 829 A4iii Belevi Sazlıkları Tepeli Pelikan Pelecanus crispus 53 A, A4i Boğaziçi Karabaş Martı Larus ridibundus 8345 A4i Boğaziçi Sukuşu 2752 A4iii Burdur Angıt Tadorna ferruginea 088 A4i Burdur Dikkuyruk Oxyura leucocephala 507 A, A4i, A4ii Burdur Sukuşu 2546 A4iii Büyük Menderes Deltası Tepeli Pelikan Pelecanus crispus 86 A, A4i Büyük Menderes Deltası Flamingo Phoenicopterus roseus 9994 A4i, A4ii Büyük Menderes Deltası Angıt Tadorna ferruginea 3876 A4i, A4ii Büyük Menderes Deltası Sukuşu A4iii Çatal (Barutçu) Tepeli Pelikan Pelecanus crispus 45 A, A4i Demirköprü Barajı Tepeli Pelikan Pelecanus crispus 59 A, A4i Eğirdir Küçük Karabatak Phalacrocorax pygmeus 34 A4i Eğirdir Fiyu Anas penelope 5259 A4i Eğirdir Macar Ördeği Netta rufina 7706 A4i, A4ii Eğirdir Elmabaş Patka Aythya ferina A4i, A4ii Eğirdir Sukuşu A4iii Gediz Deltası Tepeli Pelikan Pelecanus crispus 4 A, A4i Gediz Deltası Flamingo Phoenicopterus roseus 703 A4i, A4ii Gediz Deltası Angıt Tadorna ferruginea 2902 A4i, A4ii Gediz Deltası Suna Tadorna tadorna 255 A4i

Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları

Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları 0 Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Hazırlayanlar: Kiraz ERCİYAS YAVUZ, Süreyya İSFENDİYAROĞLU @Doğa Derneği 0, İzmir Tasarım ve Uygulama: B.Çağlar Bebeci İllüstrasyonlar Dan Powell (RSPB), Busby (RSPB),

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları 2015 1 GİRİŞ Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS), su kuşu populasyonlarının

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Kış Ortası Su Kuşu Sayımları 216 1 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları 216 GİRİŞ Kış Ortası Su Kuşu

Detaylı

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009 Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2005 Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009 Alanların Özellikleri Lagünler, tuzlu bataklıklar, tatlısu bataklıkları,

Detaylı

Türkiye Flamingo (Phoenicopterus roseus) Kış Gözlem Raporu - 2005

Türkiye Flamingo (Phoenicopterus roseus) Kış Gözlem Raporu - 2005 Türkiye Flamingo (Phoenicopterus roseus) Kış Gözlem Raporu - 2005 Özge Balkız 1 Doğa Derneği Fotoğraf: Kazım Çapacı 1 Doğa Derneği Flamingo Araştırmaları Sorumlusu; John F. Kenedy Cad., No: 50/19, Kavaklıdere,

Detaylı

İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI. Hazırlayan : Bahar Bilgen

İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI. Hazırlayan : Bahar Bilgen İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI Hazırlayan : Bahar Bilgen Genel Tanıtım Alanın Genel Yerleşimi Genel Tanıtım - Cemal Turgay 1972 (Kocaeli fuarı) Kıyı alanı:36.43 ha. Su basar alan: 83.58 ha. Toplam: 120.01 ha.

Detaylı

GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği 01.07.2014 İÇİNDEKİLER GEDİZ DELTASI 2014 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI...

Detaylı

TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 2013

TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 2013 TÜRKİYE KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI 213 Hazırlayan: Kiraz Erciyas Yavuz 1 Kerem Ali Boyla 2 Ulusal KOSKS Kurulu: Evrim Tabur Hürmüz Yeniceli Kerem Ali Boyla Kiraz Erciyas Yavuz Ömer Döndüren Pınar Gündoğdu

Detaylı

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU 2005 YILI İZMİR İLİ GEDİZ DELTASI GÜZEL HİSAR DELTASI, ALİAĞA ÇANDARLI KÖRFEZİ, ÇALTIDERE ALİAĞA BAKIRÇAY DELTASI İZMİR KÖRFEZİ ÇAKALBURNU DALYANI ÇEŞME KUTLU AKTAŞ BARAJI, ÇEŞME ALAÇATI KIŞ ORTASI SU

Detaylı

Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013. GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU

Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013. GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013 GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU 2013 İ z m i r K u ş C e n n e t i n i K o r u m a v e G e l i ş t i r m e B i r l i ğ i İÇİNDEKİLER

Detaylı

Biyolojik Çeşitlilik

Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik çeşitlilik dünyada yaşayan canlıların ve yaşam şekillerinin eşitliliği demektir. Bir bölgede yaşayan canlı türleri, tür cinsindeki farklılıklar ve farklı yaşam biçimleri

Detaylı

Yazı Menu. - Ülkemizdeki Göller. - Türkiyedeki Göl Çeşitleri. - Doğal Göller. 1 - Tektonik Göller. 2 - Karstik Göller.

Yazı Menu. - Ülkemizdeki Göller. - Türkiyedeki Göl Çeşitleri. - Doğal Göller. 1 - Tektonik Göller. 2 - Karstik Göller. Yazı Menu - Ülkemizdeki Göller - Türkiyedeki Göl Çeşitleri - Doğal Göller 1 - Tektonik Göller 2 - Karstik Göller 3 - Set Gölleri 4 - Volkanik Göller 5 - Sirk Gölleri - Baraj Gölleri Ülkemizdeki Göller

Detaylı

Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar. Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği

Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar. Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği Türkiye deki yaban hayatının doğal yaşam ortamlarında soyları tehdit ve tehlike altında olmaksızın varlıklarını sürdürebilmeleri için çalışan

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

Türkiye nin Sulak Alanlarından Yansımalar

Türkiye nin Sulak Alanlarından Yansımalar T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Türkiye nin Sulak Alanlarından Yansımalar Bu kitaptaki sulak alanlar öncelikle uluslararası öneme sahip olan Sulak Alanlar

Detaylı

İzmir Gediz Deltası nın UNESCO Doğa Mirası Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Ahmet Karataş Yard. Doç. Dr. Erol Kesici Itri Levent Erkol

İzmir Gediz Deltası nın UNESCO Doğa Mirası Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Ahmet Karataş Yard. Doç. Dr. Erol Kesici Itri Levent Erkol İzmir Gediz Deltası nın UNESCO Doğa Mirası Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ahmet Karataş Yard. Doç. Dr. Erol Kesici Itri Levent Erkol Aralık 2017 Giriş ve Amaç 1975 yılında yürürlüğe giren

Detaylı

Kastamonu Yöresi Beyler ve Karaçomak Baraji Gölü Sucul Kuşları

Kastamonu Yöresi Beyler ve Karaçomak Baraji Gölü Sucul Kuşları Kastamonu Yöresi Beyler ve Karaçomak Baraji Gölü Sucul Kuşları Abdullah UGIŞ 1*, Erol AKKUZU 1, Özkan EVCİN 1 Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Kastamonu Sorumlu Yazar:

Detaylı

Havza. Yağış. Havza. sınırı. Havza. alanı. Akarsu ağı. Akış Havzanın çıkış noktası (havzanın mansabı) Çıkış akımı

Havza. Yağış. Havza. sınırı. Havza. alanı. Akarsu ağı. Akış Havzanın çıkış noktası (havzanın mansabı) Çıkış akımı Yağış Havza Havza sınırı Havza alanı Akarsu ağı Akış Havzanın çıkış noktası (havzanın mansabı) Çıkış akımı Havza ve alt havza Türkiye nin 25 (27?) Havzası - Meriç Havzası (01) - Müteferrik Marmara Suları

Detaylı

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi)

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi) 1.1 Sorun Analizi I. Beş Yıllık Yönetim planı sürecinde oluşturulan sorun analizi, II. Beş Yıllık Yönetim Planı sürecinde gerçekleştirilen anket ve saha çalışmaları, ayrıca yönetim planı hazırlama sürecinde

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Yaşayan bir dünya için. Buket Bahar DıvrakD. 27 Mart 2008, İzmir

Yaşayan bir dünya için. Buket Bahar DıvrakD. 27 Mart 2008, İzmir Yaşayan bir dünya için SUYA DOĞRU BAKMAK Akarsu havzalarının n korunması ve sürdürülebilir su yönetimi y için i in adımlar... Buket Bahar DıvrakD WWF-Türkiye 27 Mart 2008, İzmir YAŞAMIN ÖZÜ: SU SU YOKSA

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN YOLCULUĞU

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN YOLCULUĞU YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN AKYATAN2016 NIN GÖÇ ROTASI* Cenk Oruç / WWF-Türkiye Cenk Oruç / WWF-Türkiye *18 Temmuz-11 Kasım 2016 tarihleri

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Yaban Kuşlarının Korunması Direktifi 2009/147/EC İçerik Kuş Direktifi Ön DEA raporu Rapor sonrası yapılanlar İstişare Süreci

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA TRA1 FLORA Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA Avrupa dan Asya ya geçiş, saatten saate belli oluyor. Yiten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor. Bizim ormanlarımızda bulunmayan

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

Su Yapıları II. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü

Su Yapıları II. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü Su Yapıları II Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. 1 Dünya Su Kaynakları Tuzlu Sular; 97,20%

Detaylı

SULAK ALANLAR VE GÖKSU DELTASI

SULAK ALANLAR VE GÖKSU DELTASI 2010 Projelerimiz Yumurtalık lagünleri yönetim planı Akyatan ve Tuzla lagünleri y.p. Seyhan deltasında küresel iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi yükselmesine uyum pr. Göksu deltası habitat ve tür

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 42(1),47(3) ve47(13) Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 42(1),47(3) ve47(13) Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 42(1),47(3) ve47(13) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası nın i maddesinin inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne 23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne SARI, A., BAŞKAYA, Ş. ve GÜNDOĞDU, E., 2013. Bir Şehrin Yuttuğu Sulak Alan: Erzurum Bataklıkları adlı poster bildiri

Detaylı

29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri

29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri 1 29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü Kurulmuştur. 2 Şube Müdürlüğü

Detaylı

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Yazarlar Doç.Dr.Hasan Genç Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.M. Pınar Demirci Güler Dr. H. Gamze Hastürk Yrd.Doç.Dr. Suat Yapalak Yrd.Doç.Dr. Şule Dönertaş Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

İZMİR KUŞ CENNETİ NE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI VE PROFİLİ ÜZERİNE BİR YILLIK İZLEME ÇALIŞMASI

İZMİR KUŞ CENNETİ NE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI VE PROFİLİ ÜZERİNE BİR YILLIK İZLEME ÇALIŞMASI İZMİR KUŞ CENNETİ NE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI VE PROFİLİ ÜZERİNE BİR YILLIK İZLEME ÇALIŞMASI GİRİŞ Kütahya da bulunan Murat ve Şaphane dağlarından doğan Gediz Nehri, kaynağından itibaren yaklaşık 400 kilometrelik

Detaylı

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 197 GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Sibel MERİÇ Jeoloji Yüksek Mühendisi Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Ankara,TÜRKİYE sibelozilcan@gmail.com Seçkin

Detaylı

ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME (RAMSAR SÖZLEŞMESİ)

ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME (RAMSAR SÖZLEŞMESİ) ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME (RAMSAR SÖZLEŞMESİ) Akit Taraflar; İnsan ve çevresinin karşılıklı bağımlılıklarını tanıyarak; Sulak alanların

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDAKİ İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere olarak bitki ve hayvan topluluklarını

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL 1.GRUP ABDULSAMED ENGİN GÜL YALÇIN AHU BERİKA EMRAHOĞLU GÜL YALÇIN ALEV ANDİÇ GÜL YALÇIN AYŞE AYDOĞMUŞ GÜL YALÇIN AYŞE KOÇAK GÜL YALÇIN BAHAR NOHUT GÜL YALÇIN BARIŞ CAN

Detaylı

NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI

NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME BİRİMİ NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI Ülkemiz Biyolojik Çeşitlilik Zenginliği Açısından

Detaylı

RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler

RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 5-6 Kasım 2014 İstanbul Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı

Detaylı

Mağaraların ve Mağara Doğasının Korunması İçin İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi EGE MAĞARA ARAŞTIRMA VE KORUMA DERNEĞİ

Mağaraların ve Mağara Doğasının Korunması İçin İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi EGE MAĞARA ARAŞTIRMA VE KORUMA DERNEĞİ Bu hibe programı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Mağaraların ve Mağara Doğasının Korunması İçin İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi EGE MAĞARA ARAŞTIRMA

Detaylı

4/B 2015 / Mayıs SENDİKA

4/B 2015 / Mayıs SENDİKA 4/B 2015 / Mayıs SENDİKA SIRA T.C.NO ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 19687722204 ABDULLAH DAŞLI TEKNİKERİ 359024 TÜRK -SEN SENDİKASI 2 46084459112 AFİFE YİĞİT TEKNİKERİ 331822 TÜRK -SEN

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI)

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI) Öğrenci Adı - Soyadı Sorumlu Öğretim Üyeleri Proje Konusu A1 A2 2120002074 Şeyda Kılınç 2100002053 Ezgi S. Çelik 2110002051 Elif Yener 2110002011 Cansu Aksüt 2110002005 Erdem Kaya 2110002002 Sefa Kaya

Detaylı

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici Kimya Grubu Asil Liste DEU 1 DUYGU KAMIŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.96 75.73 14.2.1992 2011 2016 2 NAGİHAN KAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.89 74.1 17.2.1993 2011 2016 3 ZEKİ TOK DOKUZ

Detaylı

ĠZZET LATĠF ARAS ORTAOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠL AĞIRLIKLI 5. SINIFLAR ĠÇĠN SEVĠYE TESPĠT SINAVI SALON ADAY LĠSTESĠ

ĠZZET LATĠF ARAS ORTAOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠL AĞIRLIKLI 5. SINIFLAR ĠÇĠN SEVĠYE TESPĠT SINAVI SALON ADAY LĠSTESĠ 1 2.KAT 1 NOLU SINIF 1 10957168388 BERRU ADI ORHAN SOYADI AÇIKLAMA 2 10675176306 EMİR EFE ŞENEL 3 10547316298 İREM YAĞMUR KILIÇ 4 10948174060 BORA BAYKUŞ 5 10430338574 BEREN NİSRA SARI 6 14215146330 ALİ

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI YOKLAMA ÇİZELGESİ İlgili Ders : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II (İSÖ 434)

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI YOKLAMA ÇİZELGESİ İlgili Ders : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II (İSÖ 434) : Doç. Dr. İLHAMİ BULUT Sabah ( X ) Öğle ( ) Tam ( ) : CEMİL ÖZGÜR İLKOKULU 1 11274081 DÜRDANE YILDIZ Giriş 2 12274001 EMRE TEKEL Giriş 3 12274003 CANAN ÇELİK Giriş 5 12274009 MERVE FİLİZ Giriş 6 12274011

Detaylı

TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ

TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ TEMEL BİLİMLER İHTİSAS KOMİTESİ Prof. Dr. Meral Özgüç UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Bilimler ve Biyoetik Komiteleri Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ Temel Bilimler

Detaylı

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları 2012-2013 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları KURUMLARARASI BODRUM DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM: YAT KAPTANLIĞI 01 Fırat ŞAHİN 02 Halil DEMİREL Genel t Yalova Üniversitesi

Detaylı

(öğretim üyesi) (öğretim üyesi) saat Pratik. saat Pratik. Devamsızlık. Devamsızlık Not. Not. Not İMZA. (Dersi veren öğretim üyesi)

(öğretim üyesi) (öğretim üyesi) saat Pratik. saat Pratik. Devamsızlık. Devamsızlık Not. Not. Not İMZA. (Dersi veren öğretim üyesi) ( dalı) 1. GRUP 1080110587 Melike YURDUSEVER Teorik Pratik Başarı u (Ders saati esaslı ortalama ve 100 lük sistemde) 1080110624 Zehra ERKUT 1080110701 Safa Burakhan KAZANCI 1080110763 Pelin PELEN 1080110776

Detaylı

Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi

Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Ventzislav Vassilev, REC Bulgaristan 30 Ocak - 1 Şubat 2018 Natura 2000 için bilgi sistemi ve veri tabanına neden ihtiyacımız var? Türler ve habitatlar

Detaylı

BuNLarI BiLiYOr muyuz?

BuNLarI BiLiYOr muyuz? BuNLarI BiLiYOr muyuz? D B Turmepa Kimdir? eniztemiz Derneği/ TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir

Detaylı

İNTİBAKI YAPILAN SINIF PUAN TÜRÜ ÖSYS PUANI 1 354,90751 YGS ,06184 KABUL 1 353,69469 YGS ,06184 KABUL

İNTİBAKI YAPILAN SINIF PUAN TÜRÜ ÖSYS PUANI 1 354,90751 YGS ,06184 KABUL 1 353,69469 YGS ,06184 KABUL İKİNCİ ÖĞRETİM 2015 ÖSYM GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERİN YATAY GEÇİŞ LARI I DÜŞÜK 1 HAFSA TEPEKULE 2 HANIM TUĞBA DEMİRKOL 3 MERVE ALBAYRAK 4 SERDAR AŞKIN 5 HAYRİYE FİTNAT MAZI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 1 354,90751

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

Adaptation to Climate Change and Protection of Biodiversity through Conserving and Sustainable Use of Wetlands in Turkey. Wetlands & Climate Change

Adaptation to Climate Change and Protection of Biodiversity through Conserving and Sustainable Use of Wetlands in Turkey. Wetlands & Climate Change Adaptation to Climate Change and Protection of Biodiversity through Conserving and Sustainable Use of Wetlands in Turkey Wetlands & Climate Change İklim Değişikliğinin Etkisinin Azaltılması ve Biyolojik

Detaylı

KUŞLAR. İlker Özbahar Kuş Araştırmaları Derneği

KUŞLAR. İlker Özbahar Kuş Araştırmaları Derneği KUŞLAR İlker Özbahar Kuş Araştırmaları Derneği Kuşların genel özellikleri (biyoloji, uçuş, ekolojileri,göçleri ve sistematik) Türkiye'nin kuş türleri Kuş Gözlemciliği nedir? (teknik ve etik kuralları)

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNA GİDECEK ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNA GİDECEK ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNA GİDECEK ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ SIRA NO ÖĞRENCİ NO ADI-SOYADI YAZ OKULUNDA ALACAĞI DERSİN ADI 1 110801033 EMRE SAÇİLOĞLU PATOLOJİ I-II

Detaylı

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI 01a Mutlak Koruma Alanı 01a.01 Kesin Korunacak Hassas Alan Kaynak değerlerinin korunması için alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

SEYİTALİ RÜZGÂR ENERJİSİ PROJESİ KUŞ GÖÇ YOLLARI ÇALIŞMASI

SEYİTALİ RÜZGÂR ENERJİSİ PROJESİ KUŞ GÖÇ YOLLARI ÇALIŞMASI SEYİTALİ RÜZGÂR ENERJİSİ PROJESİ KUŞ GÖÇ YOLLARI ÇALIŞMASI Hazırlayan Prof. Dr. Kurtuluş Olgun Şubat 2010 İzmir AMAÇ Bu çalışma, Aliağa İlçesi Seyitali ve Yund Dağı Mevkii ne kurulacak olan Seyitali Rüzgâr

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

22.03.2012. Tuzlu Sular (% 97,2) Tatlı Sular (% 2,7) Buzullar (% 77) Yer altı Suları (% 22) Nehirler, Göller (% 1)

22.03.2012. Tuzlu Sular (% 97,2) Tatlı Sular (% 2,7) Buzullar (% 77) Yer altı Suları (% 22) Nehirler, Göller (% 1) Yer altı Suyu Yeraltı Suyu Hidrolojisi Giriş Hidrolojik Çevrim Enerji Denklemleri Darcy Kanunu Akifer Karakteristikleri Akım Denklemleri Akım Ağları Kuyular Yeraltısuyu Modellemesi 1 Su, tüm canlılar için

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ I. Analitik Çerçeve ve Kapsam, Tanımlamalar ve Sınıflamalar a) Analitik Çerçeve ve Kapsam: Korunan alan istatistikleri; korunan alanlar (milli park, tabiat parkı,

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ

AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ 20 Şubat 2013 KÖYCEĞİZ - DALYAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ALAN ÇALIŞMALARI AKDENİZ KIYI VAKFI Tanım BARSELONA SÖZLEŞMESİ 16 Şubat 1976 da, Barselona da Akdeniz ülkeleri

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 17/05/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25818 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö. 7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.) Ad Soyad Kayıt Sebebi 1 Seher SÜLEYMANOĞLU 2 Seda UYSAL 3 Sibel ONUR

Detaylı

Derleyip Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Aysel ULUS

Derleyip Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Aysel ULUS Derleyip Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Aysel ULUS Habitat ve biyotop çoğu zaman Yaşam Yeri anlamında kullanılan deyimlerdir. Hiyerarşi düzeninde yer alan populasyon; tek bir türe ait bireyler topluluğu anlamına

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS KOMİSYONU TOPLANTISI 80 ÖS./Û^ :00. Prof Dr. Ali Naci TANKUT

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS KOMİSYONU TOPLANTISI 80 ÖS./Û^ :00. Prof Dr. Ali Naci TANKUT BARTIN ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS KOMİSYONU TOPLANTISI Toplantı no Toplantı tarihi Toplantı saati Toplantı yeri Toplantıda hazır bulunanlar Karara sıra No 80 ÖS./Û^2016 11:00 Prof. Dr. Ali Naci TANKUT un

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

TÜRK YE KIS ORTASI SUKUSU SAYIMLARI

TÜRK YE KIS ORTASI SUKUSU SAYIMLARI 2007 TÜRK YE KIS ORTASI SUKUSU SAYIMLARI ÖNSÖZ K fl Ortas Sukuflu Say mlar (KOSKS) uluslararas ölçekte Uluslararas Sulakalanlar Kurumu'nun (Wetlands International) organizasyonu, Dünya Kufllar Koruma Kurumu'nun

Detaylı

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Uygulama Okulu : İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Öğrenim Türü(N.Ö/İ.Ö.) : N.Ö Grup : 1 Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK 1. 130303002 Esra KURUCAN 2. 130303003

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA GEÇİŞ BAŞVURULARI SONUÇLARI TABLODA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİDİR

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA GEÇİŞ BAŞVURULARI SONUÇLARI TABLODA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİDİR SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA GEÇİŞ BAŞVURULARI SONUÇLARI TABLODA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİDİR Enstitümüz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin 2016-2017 akademik yılı

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mezun TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE 1 RANA ECE KARAHAN Ege Edebiyat 90.9 2 ÖZGE ERBAY Uşak 3 PINAR SAVUL Niğde 4 BURÇİN BİÇKİ 5 EMİNE ARSLANOĞULLARI 6 ÇAĞRI DOĞAN 7 MERVE ÜNLÜ Muğla Sıtkı Koçman Afyon Kocatepe

Detaylı

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR NO İSİM - SOYİSİM BÜRO- ŞANTİYE EKSİKLER 1 ALP ÇALIK ŞANTİYE 2 ALP TAMTABAK ŞANTİYE 3 AYDIN SAGUN ŞANTİYE Projeler yok. Anlatım zayıf. 4 AYŞE FARAHNAZ ÖZTÜRK ŞANTİYE Anlatılan proje sayfalarda yok. Çizimler

Detaylı

AKYATAN LAGÜNÜ/GÖLÜ 01

AKYATAN LAGÜNÜ/GÖLÜ 01 AKYATAN LAGÜNÜ/GÖLÜ 01 14.700 Adana Deniz Seviyesi Turaç Derinliği 100 cm Karataş Özellikleri: Adana ya 48 km. mesafede Çukurova daki en büyük lagündür. da nesli tehlikede olan dikkuyruk ördeğin yanı sıra,

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 06.09.2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN SONUÇLARI Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

Fakülte/MY AMASYA. Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Yüksekokulu Yunus Emre Meslek Yüksekokulu.

Fakülte/MY AMASYA. Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Yüksekokulu Yunus Emre Meslek Yüksekokulu. Sayfa : 1-5 Adı 22445436268 BUSE NUR KAYALAR NORMAL 100950496 Tıbbi Laboratuvar 18203208734 ŞEYMA KOÇ NORMAL 111050082 Tıbbi Görüntüleme AMASYA SAĞLIK BİLİMLERİ 24410001440 SEMANUR ÖZVEREN NORMAL 100910073

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı