İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007"

Transkript

1 İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI 30 Kasım 2007 Av. SUNAY AKYILDIZ- Sayın Dekanım, sayın yönetim kurulu üyelerim, değerli katılımcılar; İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu olarak düzenlediğimiz sempozyumların 3. süne hoş geldiniz. Bu yıl Marmara Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantımızda sağlık hukuku alanında temel başlıklar ve ülkemizin sağlık sistemine ilişkin gündem konularımız var. Avrupa Birliği uyum sürecinde Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmekte olan sağlıkta dönüşüm projesinin alt başlıklarından biri bildiğiniz gibi hasta haklarıdır ve bu alanda çalışmalar 2003 yılından bu yana devam etmektedir. Ancak hâlâ ülkemizde bir hasta hakları yasası yoktur, ancak yasası olmayan ve 1998 tarihli yönetmelikle mevzuatımıza giren hasta hakları için 2005 tarihinde Hasta Hakları Uygulama Yönergesiyle hasta hakları kurulları oluşturulmuştur. Sempozyumda öncelikle bu yokluğu, hasta hakları yasasının yokluğunu ve elbette bunun önemli bileşeni sağlık hakkının önemini dile getirmeyi isteyerek konuşmama devam ediyorum. Hasta hakları cephesinde hâlâ Sağlık Bakanlığı verilerine göre 81 ilde 415 devlet hastanesinde hasta hakları kurulları uygulama yapmakta ve hasta hakları şikayetlerini yerinde incelemektedir. Bu elbette olumlu bir gelişme, ama yeterli değil, çünkü bizler açısından, hukuk açısından bu kurullarda avukat yoktur, oysa kurulların oluşumunda mutlaka sağlık hukuku bilen ve baro kanalıyla görevlendirilecek avukatların yer alması zorunludur. Ancak bu sayede kurullar adil, şeffaf ve hasta hakkı ihlallerini önleyici şekilde çalışacaklar ve vatandaşlarımıza hak arama yolu açılacaktır. Yine her birimizi yakından ilgilendiren sağlık hakkıyla ilgili olarak da kısaca Anayasamızın 17. ve 56. maddelerinde ifade bulan sağlık hakkı ve sosyal

2 2 devlet kavramı 59. ve 60. hükümetler döneminde sağlıkta dönüşüm programı adı altında yeniden biçimlendirilmeye çalışılmaktadır ve ülkemize genel sağlık sigortası ve sağlıkta dönüşüm programıyla getirilmek istenen kelime prime dayanan, ödeme gücüne dayanan bir sistemdir. Böyle olunca da değerli katılımcılar sağlıkta dönüşüm projesi eşittir sağlığın piyasa koşullarına terk edilmesidir ve sağlıkta özelleştirmeye geçiş sürecidir. Oysaki sağlık hizmetlerinin özel sektöre devri sosyal devlet ilkesi gereği Anayasamıza aykırıdır, tüm dünyada küresel sermayenin etkisiyle sağlık hizmetleri hızla ticarileşmektedir ve bu noktada bize düşen temel insan hakkı olan sağlık hakkının korunmasıdır. Önemine dikkat çekmek istediğim bu iki konuyla birlikte diğer konu ve başlıklar sempozyumumuzda iki gün boyunca tartışılacak, çözüm ve öneriler sunulacaktır. Barom ve komisyonum adına öncelikle bize bu güzel binada, tarihi binada sempozyum gerçekleştirme imkânı sunan Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür ediyorum, yine tüm değerli katılımcılara ve sempozyumda tebliğ sunacak tüm konuşmacılara teşekkürle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. SUNUCU- Yine açılış konuşmasını yapmak üzere İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Durakoğlu nu kürsüye davet diyorum. Av. MEHMET DURAKOĞLU- Sayın Dekan, değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım; İstanbul Barosu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Baro Başkanımız Kazım Kolcuoğlu nun şu günlerde yargının siyasallaşması ve yargıç atamalarıyla ilgili yeni bir yasa görüşmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunması nedeniyle Ankara daki bu girişimler yüzünden bu oturuma katılamamış olmasının üzüntülerini iletmek istiyorum. Değerli katılımcılar; bu sözlerden sonra izin verirseniz öncelikle böyle bir mekânın tahsisinde mekânın tahsisinden öte de Baroyla işbirliğinin sağlanması nedeniyle Sayın Dekanın şahsında Marmara Üniversitesi rektörlüğüne de Baro adına teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. İlk teşekkür belki özel gibi nitelenebilir, ama 3. sünü başarıyla gerçekleştirdiğimiz 3. Ulusal Sağlık Hukuku Sempozyumuna bizleri vardıran Sağlık Hukuku Komisyonumuza da teşekkür etmek istiyorum, Sayın Başkanına ve üyelerine.

3 3 Anayasasında sosyal devlet ilkesini tanımlamış bir ülkede sağlık kavramının olağanüstü önemli olması gerekir. Gerçekten de sağlık dediğimiz zaman sosyal devletin tanımı içerisinde onun kavrayışı içerisinde önemli bir yer tutması beklenen bu olgunun yeterince anlaşılmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Biz aslında bu işini sosyal boyutunun ötesinde bir de hukuki boyutuyla meşgulüz, böyle baktığımızda biraz evvel Sayın Komisyon Başkanımızın da ifade ettiği gibi hasta hakları bağlamında yerleştirilmeye, bir bilinç ve bilgi vermeye çalıştığımız hasta hakları bağlamında ciddi bir mesafe kaydettiğimizi söyleyebilmek gerçekten de güçtür. Bu bağlamda şimdi geldiğimiz nokta belki de hem üniversitelerimize hem de Baromuzu özellikle hasta hakları bağlamında özel bir çalışmaya itiyor. Sanıyorum 3. Ulusal Sağlık Sempozyumunda bu kavramın özel olarak ele alınıyor olmasının da bu anlamda ciddi bir duyarlılığı ifade ettiğini fark etmemiz gerekiyor. Gerçekten de yasası olmayan, özel hastanelerde henüz kurulları oluşmayan, daha ötesinde bilgi ve bilincini aşılayamadığımız hasta hakları konusunun hak ettiği etkinlik düzeyine ulaşabilmesi sanıyorum ki böyle düşünsel çerçeveli sempozyumlarla, panellerle, konferanslarla mümkün olacaktır. Bu nedenle bu sempozyumun diğerlerinde olduğu gibi hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum, meslektaşlarımızla, konuyla ilgilenen sağlık hukuku personeline, sağlık alanında çalışan herkesi bilgiler biriktirmesini diliyorum. İstanbul Barosu adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, sağ olun. SUNUCU- Teşekkür ederim. Son açılış konuşmasını yapmak üzere Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gökhan Altaylı yı kürsüye davet ediyorum. Prof. Dr. GÖKHAN ALTAYLI- Marmara Üniversitesi adına İstanbul Barosunun düzenlemiş olduğu 3. Ulusal Sağlık Hukuku Sempozyumuna hoş geldiniz diyorum. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Necla Turan idari ve akademik görevleri dolayısıyla bu toplantıya katılamadığından dolayı rektör başdanışmanı sıfatıyla da onun adına da size hoş geldiniz diyorum. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi benim dekanlık dönemimde ki bir yılı tamamlıyor, İstanbul Barosuyla atbaşı giden aynı konu, aynı içerikteki çalışmalara ev sahipliği yaptı ve destek verdi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesi içinde

4 4 rektörlüğe bağlı olarak bir Sağlık Hukuku ve Etik Araştırma ve Uygulama Merkezi geçtiğimiz ay itibarıyla kurulmuş bulunmaktadır. Bu sevindirici bir gelişimdir, zira İstanbul Barosu bizden çok önce başlatmış olduğu atılımlar biz bilim dünyasında İstanbul Üniversitesinin dışında Marmara Üniversitesinde hiç değilse yansımasını bulmuş bulunmaktadır. İstanbul Barosu bünyesi içinde kurulmuş olan ve başkanlığını Avukat Suna Akyıldız ın yapmış olduğu Sağlık Hukuku Komisyonu bugüne kadar 3 sempozyum düzenlemiştir. Biz merkez kurmadan evvel Hukuk Fakültesi olarak da 2 sempozyum düzenledik, 2 uluslararası sempozyum düzenledik ve 2 uluslararası sempozyumu da hem CD anlamında basarak hem de kitap anlamında basarak sizlerin yararlandırmasına ve hizmetine sunduk. İnşallah üçüncüsünü de gerçekleştirmek üzereyiz, planlaması bitti, uluslararası sempozyumun konusunu biraz daha sofistike, daha derin seçtik. Konusu ilaç hukuku, haksız rekabet ve rekabet hukuku. Yaklaşık ilgili rekabet kurulu ve ihale kurumu üyeleri de dahil olmak üzere 15 civarında katılımcıyla birlikte bilimsel anlamda tebliğ olmak üzere bir sempozyum düzenliyoruz. Tarih itibarıyla kesin tarihi belli olmadı, ama Nisan ayı içinde bunun duyurusunu İstanbul Barosu aracılığıyla siz değerli öğretim elemanları ve avukatlara ve değerli katılımcılara ulaştırmaya çalışacağız. Çalışmaların bir başka yönü daha var, sağlık hukuku gelişimini öyle bir noktaya getirdi ki biz sadece Üniversite bünyesinde Hukuk Fakültesi destekli bir araştırma merkezi kurmakla yetinmedik. Bir yıl boyunca da dekanlık dönemimde yaklaşık 15 e yakın öğretim üyesini yurtdışına gönderdik, 2 ay, 3 ay, 6 ay, 4 ay sürelerle, bunlar bir kısmı yurtdışında, bir kısmı döndü ve bu dönenler de sağlık hukukuna birer tebliğ ve bir bilimsel makaleyle yine katkıda bulunacaklar. Faaliyetlerimizi de bununla sınırlamadık, bir başka faaliyetimiz var, bir ilaç firmasının sponsorluğunda değişik bölgelerde, 7 gün boyunca 7 bölgede sağlık elemanlarını özellikle bilgilendirmek ve aydınlatabilmek amacıyla bir paneller dizisi düzenledik ve paneller dizisi de 1 ve 2 olarak basıldı, onu da yayın hayatıyla birlikte ilgililere sunmaya çalıştık. Bu yayınlarla ilgilenen veya isteyen olursa Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden talepte bulunursa kendilerine birer tane elimizdeki mevcutlar itibarıyla göndermeyi arzu etmekteyiz.

5 5 Sözümü fazla uzatmak istemiyorum, ama İstanbul Barosunu ve özellikle İstanbul Barosu bünyesinin içinde kurulan Sağlık Hukuku Komisyonunu kutlar ve bu sempozyumda, bu panelde katılımcı olarak iştirak eden arkadaşlara başarılar dilerim. Önemli olan toplum ve milletin aydınlanması, bilgi sahibi olması, hukukunun ve hukuk düzeninin kendisine verdiği sınırları bilmesi, teşekkür ederim. SUNUCU- Teşekkür ederiz. Değerli katılımcılar; sempozyumun birinci oturumuna başkanlık etmek üzere İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Durakoğlu nu, tıp hukukunda tarih gezisi başlıklı tebliğini sunmak üzere Doktor Fail Çelik i, tıp etiğinin bakış açısıyla hasta hakları konulu tebliğini sunmak üzere Profesör Doktor Şefik Görkey i, Sağlık Hakkı Hareketi Derneği Başkanı Doktor Mustafa Sütlaş ı sağlıktaki değişikliklerin ülkemizde sağlık hakkına etkisi başlıklı sunumuyla bizleri aydınlatması için davet ediyorum. Av. MEHMET DURAKOĞLU- Evet, epeyce de zaman kaybettik galiba, çok da uzatmadan hemen başlayalım istiyorum. Arkadaşlarımız bana bir kolaylık vermiş, konuşmacıların süreleri belli, ne zaman başlayacakları belli, onu biraz kaydırmış olduk. İkinci oturuma vakitlice başlayabilmek adına ben konuşmacılardan burada yazan sürelerden beşer dakika kısmalarını rica ederek başlamak istiyorum. Arkadaşımızın da belirttiği gibi ilk konuşmacı Doktor Faik Çelik, tıp hukukunda tarih gezisi; buyurun Sayın Çelik. Dr. FAİK ÇELİK- Sayın Başkan, değerli konuklar; İstanbul Barosunun gelenekselleşen ulusal sağlık hukuku sempozyumlarından bir tanesinde sizlerle birlikte olmaktan çok büyük onur duymaktayım. Bu sempozyum dizisinin bence en büyük yanı hekimlerle hukukçuları birleştirmesi; Sayın Dekanı demin büyük bir keyifle dinledim, çok güzel faaliyetler var, ama bu faaliyetlerin olmazsa olmaz iki ayağından bir tanesi eksik olursa bir yerlere varmakta sıkıntı çekeriz. Bunu sağlayan İstanbul Barosu ve bünyesindeki Sağlık Hukuku Komisyonuna çok teşekkür ediyorum. Şimdi tıp hukuku diye bir kavram var, ama bunun tarihsel bir gelişimini söylemek biraz fantastik bir şey olacak. Ancak insanlıkla yaşıt olan tıp ve tıp uygulamalarının, hekimlik uygulamalarının mutlaka süreç içinde birtakım kuralları, uygulamaları, yaptırımları, hatta yasaları olmuştur. Ben sezi şöyle birçok eskilere

6 6 götürüp bunları toparlamak istiyorum, yani hukuk tarihçesi içinde bir tıp hukuku tarihi olarak değerlendirmeyelim, genel bir bakış olarak kısa bir gezi yapmak istiyorum. Çok eskilere gidersek, günümüzden 4500 yıl öncesine Mısır ın Firavun Zoster zamanındaki en büyük devlet adamı, aynı zamanda tıp bilgini İmhotep in meşhur Corpisermeticum isimli kitabında bir buyruk ki o zaman bu bilgiler, bu kitaptaki yazılanlar ki bir devlet adamının, üst düzey devlet adamının bilgileri buyruk anlamındaydı, şöyle bir buyruğu var: Hastanın ödeme gücünün üstünde ücret istenmeyecek. Bilinen tarihi yazılı, ilk, bırakın tıbbı, ilk hukuk belgesi budur, şu ana kadar bilinen, günümüzden 2600 yıl öncesine uzanıyor. Söylemiştim, o zamanın kitapları buyruk niteliğinde, o Antik Mısır da doktorlar tapınaklarda düzenlenen deney, uygulamalar ve bunların sonucunda elde ettikleri bilgileri bir kitap halinde, kurallar bütünü halinde topluyorlar ve hekim bu kurallara uyduğu sürece hastanın ölmesi, iyileşmemesinden sorumlu tutulmuyor. Ancak bu kitaplar ki İmhotep in kitabı, bir önceki slaytta gördüğünüz gibi bunlara bir örnektir, bu kitaptaki kurallara eğer uyulmazsa hekim sorumlu tutuluyor, ancak cezada tazminat esas oluyor. Bugünün aslında birebir aynısı, yani birinci bölüm tıp bilgilerinde standartlara uymak, nedir? Komplikasyon. İkinci bölümse; standartlardan sapma, özen eksikliği, dikkatsizlik, hatalı teşhis, tedavi, hatalı uygulama, male practice, işte günümüzden 4000 sene önce Mısırlılar bunu çok güzel ortaya koşmuşlar ve kurallara da bağlamışlardır. Biz bugün hâlâ debeleniyoruz, Yüksek Sağlık Şurası, Adli Tıp, adli bilirkişiler hâlâ debeleniyoruz, aslında bizden 4000 sene önce insanlar bunu ortaya koymuşlar. Hepinizin bildiği daha yakın bir tarihe geliyoruz, milattan önce 1700, 1500 lere tekabül eden bir dönemde yoğun bir şekilde uygulanan Babil civarındaki krallıklarda Hammurabi Yasaları. Aslı Louvre Müzesi nde, 2*15 santimlik büyük bir stel üzerinde, gördüğünüz gibi Hammurabi soldaki küçük, kısa boylu olan, tanrıdan buyrukları alıyor, büyük bir sütun üzerinde işlenmiş, Akadca, çivi yazısıyla yazılmış yasalar. Bu yasalar toplam 282 yasa, ama 10 tanesi bizimle, tıp hukukuyla çok yakından ilgili, bu 10 tanesi özellikle de burada cerrah diye yazdım, manipülasyon, kesme, biçme, bıçak gibi aletle tıp uygulamalarında bulunan kişilere ait. Şimdi burada size çok çarpıcı bir örnek vereceğim, tarihte iki yasa var ki belirli meslek mensuplarının mesleki uygulamalarından dolayı cezalandırıldığı, biri Hammurabi Yasaları, kimleri cezalandırıyor? İnşaatçıları, mühendisleri, mimarları, iki; hekimleri ki

7 7 rahip hekim, dahiliyecileri değil de cerrahları, maniple edecek hekimleri, bir üçüncüsü de veterinerleri, hayvan hekimlerini, hayvanlara bakan hekimlere, üç meslek grubunu cezalandırıyor. Bir başka yasa daha var, şu anda yeryüzünde üç meslek grubunu cezalandıran bir yasa daha var, gene inşaatçıları, müteahhitleri, mühendisleri, hekimleri, bizleri, sağlık çalışanlarını ve veterineri çıkarmışlar, onların yerine teknoloji gereği şoförleri koymuşlar. Bu yasa da bizim yeni Türk Ceza Kanunumuz, Hammurabi den bu yana böyle bir geri dönüş içindeyiz, Hammurabi Kanunlarından üç taneye hemen bakalım, 218. madde diyor ki; bir doktor, operatör, bıçağıyla, yani bisturi veya bıçak neyse, bir yarık açarsa ve hastayı öldürürse ya da bıçakla bir tümörü açıp gözü çıkarırsa doktorun elleri kesilir, kısasa kısas. Hukuk mantığı burada çok net, kısasa kısas, ama Mısır da neydi? Tazminat, çok önemli bir fark var. İkincisi 219. madde, bir doktor operatör bıçağıyla hür bir adamın, tabii burada da köle ve hür olmak çok önemli, diyelim ki kölesinde bir yarık açarsa ve onu öldürürse o zaman o kölenin yerine bir başka köleyle cezasını ödemiş oluyor. Bir diğer madde, bir doktor eğer öldürdüğü veya gözünü çıkardığı kişi köleyse bunun değerinin yarısını ödüyor. Bu yasalar bugün Türk Ceza Kanununda neredeyse kısasa kısas gibi devam ediyor. Daha yakına geliyoruz, aşağı yukarı gene tarihdaş olan Hammurabi den daha önce başlayıp, ama o dönemi de kapsayan dönemde Anadolu da yaşayan büyük medeniyet, belki bizim atalarımız, Hatti lerin devamı olan Hitit lerdeyse bilirkişilik müessesesini görüyoruz yasalarda, kişilerin zararlarının karşılanmasına yönelik bir tazminat miktarının belirtilmesi var. Şimdi burada da gene çarpıcı, bakın; Mısır da kısasa kısas yok, ortada var, gene Anadolu da bir hümanist yaklaşımla tazminat, yani hekime bir zarara uğratma, onun gözünü, elini kesme gibi bir uygulama yok. Daha hızla yakınımıza geliyoruz, Hindistan a geliyoruz, orada Manu Kanunları ve Züraastra Kanunları var. Manu bildiğiniz gibi Hint mitolojisinde Âdem demek, yani ilk insan kabul ediliyor. Zuraasbrey se Hindistan daki yüzlerce dini inanıştan bir tanesidir. Ancak bunların koyduğu kurallarda da son derece net olarak tanıklık prensibine çok önem vermişler ve de eğer hekimde bir sorumluluk varsa bunun sorumluluğunu bir jüri değerlendirsin demişler ve gerçekten günümüz için anlamlı bir model oluşturmuşlardır.

8 8 Daha yakına, Roma ya geliyoruz; günümüzden 2500 yıl öncesine kadar o dönemde yaşamış olan Pompillius un yazdığı ve de kabul edilen yasalar var. Burada doğum sırasında ölen kadınların hemen karnının açılması şartı konuluyor, yine bu dönemlerde zihinsel özürlülerin ceza sorumlulukları düzenlenmiş, hastasının ölümüne neden olan hekimin de cezalandırılması prensibi kabul edilmiştir. Aynı mealde 200 sene sonra Roma Kanunları gündeme geliyor, Roma Kanunlarındaysa yine aynı gebelik süresinin 300 günü aşamayacağı, aşarsa karnın açılıp bebeğin çıkarılması, ama bu bebeğin de, uterustaki bebeğin de medeni haklarının olduğu vurgulanmış, keza çocuklarda ergenlik öncesi ceza indirimi, ölülerin defninde uygulanacak kurallar son derece net olarak belirlenmiştir. Burada şunu hemen ek bir bilgi olarak sunmak istiyorum izninizle; sezaryen kelimesi, yani seksio kelimesi, İmparator Sezar ın bu yöntemle doğmasından gelmemektedir, işte bu söylediğimiz Roma Kanunları ve önceki Pompillius Kanunlarında varolan anne karnında 300 günü geçerse bebeğin çıkarılması veya anne karnında ölen bebeğin çıkarılarak anneni gömülmesi gibi birtakım yasaları Sezar kanun haline getirmiş ve yayınlamıştır, bundan dolayı Sezar Kanunları içinde bu karnı açıp, uterusu açıp bebeği çıkarmak olduğu için seksio sezaryen zaten budur ve sezaryen adı buradan gelmektedir. Yakınımıza geliyoruz, hukukla çok ilgisi yok, ama hukukla etiği de birbirinden ayırmamız mümkün değil, ben bunlara benzemeyen tek yumurta ikizleri diyorum, bunlar tek yumurta ikizleri, ama hakikaten benzemiyor, birbirlerinin böyle yerini dolduruyorlar. Ancak bu etik bilgileri de bilirsek hukuka yol göstermiş oluyor diye düşünüyorum, yani hukukun çıkışının etik olduğunu söylersem çok mu iddialı konuşmuş olurum bilmiyorum, ama tıp için bu böyledir. Burada gördüğünüz gibi hastalığın tedavisinde bütün güç ve düşüncemle onların yararına ayarlayacağım, benden istense bile hiç kimseye zehir vermeyeceğim, ötenazi yasağı, taş sancısı çekseler bile hiç kimseye mesane ameliyatı yapmayacak, bunu söz konusu işlerle uğraşanlara bırakacağım, uzmanlığa saygı, artı üstüne vazife olmayan, yeteneksiz, ehliyetsiz işlere karışmama, mesleğimi yerine getirirken ve başka zamanlarda toplum arasında gördüğüm ve işittiğim, gizli kalması gereken konularda ağzımı sıkı tutacak ve bunları sır olarak saklayacağım ki hasta haklarının en önemli gündemini oluşturan mahremiyet.

9 9 Biraz hızlı geçelim, zamandan da tasarruf; Alman İmparatoru Şarlman milattan sonra 800 lerde bir insan sağlığı için çok net, açık kanıtlar istiyor ki bu da tıp hukukunda gerçekten bizi son derece yönlendiren bir istem, bir yasa. Çünkü açık kanıtlar olursa, yani hukuki kurallar, standartlar olursa işler daha sağlıklı gidiyor ve birtakım kurallar koyuyor. Yine etik yönü olmasıyla birlikte, ama bizim için kanun niteliğinde olan İslam tıbbının çok önemli isimlerinden İspanya da Cordoba da, Endülüs te doğan Ebû l Kasım Ez Zahrevi El Bukasis in sözlerini hatırlatmak istiyorum. Herkes cerrahlara, bize yüklenir, bu da Ebû l Kasım Ez Zahrevi de bize yüklenmiş, sanki dahiliyeciler çok masum gibi; cerrahlar tanrının gözü üzerinizdedir, sizin gerçekten gerekli olduğu için mi para aşkı için mi ameliyat yaptığınızı bilir diyor. Ancak gerçekten bu ayrımdan ben son derece rahatsızım, hekimin cerrahı dahiliyecisi yoktur, neci olursa olsun vicdanla baş başa kalan bir hekim vardır. Tıp hukukunda iki üç kilometre taşı var, izninizle onları da bitirip son slaytıma geliyorum; bir tanesi 1905 teki More Williams davası, sağ kulak yerine sol kulağın ameliyat edilmesi çok önemli bir bizim deyimimizle içtihattır ve ondan sonra örnek teşkil etmiştir daki Nothing Sinclain davası da yine aydınlatılmış onam yönünden son derece değerli bir yasadır. Bu yasalar tıp hukukunda gerçekten kilometre taşları olmuştur, daha sonra Avrupa Birliğinin ana sözleşmesi, Roma 2002 ve de en son çıkan ve ülkemizde de 2003 yılında kabul edilip 2004 sonunda, 2005 başında yürürlüğe giren meşhur Oviyede Sözleşmesi nin yasallaşmış hali vardır, ama burada da üzülerek söylüyorum, Sayın Başkan da konuşmasında ifade etti, bu yasanın emredici hükmü vardır, amir hükmü vardır, nedir? Hasta hakları yasayla güvence altına alınmalıdır, yani hasta hakları kanunu çıkmak zorundadır, ama hâlâ çıkmamıştır, bunun gibi birtakım uyum yasaları çıkmamıştır, sadece Avrupa Birliği istedi diye çıkarılmış, öyle orada durmaktadır. Meşhur TCK mızı, Hakan Hakeri Bey burada mı, olmasını çok isterdim, çünkü bu 83. maddenin mimarı kendisidir, kendisiyle çok tartıştım, bu Türk Ceza Kanununda hekimler için gerçekten çok üzücü bir maddedir. Bakarsanız bir trafik suçunda bu son derece uygundur, başka bir konuda bunu uyarlayabilirsiniz, ama bu maddenin Türk Ceza Kanundaki gerekçesine bakarsanız aynen şöyle yazar: Acil serviste bir hekim acil servise gelmen hastaya bakmazsa madde 83 den yargılanır, yani 20, 25 yıl, müebbet hapis yerine lütfetmişler, 20, 25 yıl hapis cezası, kasten öldürme hekimle bağdaşmayan bir

10 10 olaydır. Bunu düşünmek gerçekten vahimdir, hiçbir hekim hastasını kasten, ihmal veya başka bir nedenle öldürmez, öldürürse hekim değildir. Dolayısıyla bu madde bir kara deliktir TCK da ve gene bir kara delik, bizi muhbir hekimler olmaya zorlayan, hekimleri âdeta devletin kolluk kuvvetlerini görevi yapmaya zorlayan meşhur 280. madde de tıp hukukunda kilometre taşları olarak yerini alacaktır. Ben sözlerimi bu konuda ülkemizde çok büyük emekler veren Sayın Profesör Köksal Bayraktar, Sayın Profesör Doktor Mehmet Ayan, Çetin Aşçıoğlu ve 4. grupta da siz varsınız, Sunay Hanım var, Baronun değerli yöneticileri var, genç arkadaşlarımız var, tıp hukukuna gönül verenlere ithaf etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Av. MEHMET DURAKOĞLU- Çok teşekkürler Sayın Çelik, özellikle vakit açısından da uyduğunuz için. Şimdi Profesör Doktor Şefik Görkey; tıp eğitimi bakış açısıyla hasta hakları, buyurun Hocam. Prof. Dr. ŞEFİK GÖRKEY- Efendim tekrar hoş geldiniz. Sayın Çelik in çok güzel sunumundan sonra önceden konuşmamıştık, ama aslında benim söyleyeceklerimle çok güzel bir birlikteliği de oldu. Ben konuma geçmeden önce tıp ve hukuk disiplinlerinin birlikteliklerinin önemi adına birkaç söz söyleme istedim ve onu planlamıştım. Sayın Çelik in sunumu bunun uzun geçmişini getirdi, ancak akademik anlamda bizim ülkemizde bunu gerçekleştirmekte oldukça geç kaldığımızı ben hep üzülerek düşünürdüm. Bu son yıllardaki tıp hukuku alanında yapılan sempozyumlar, toplantılar, gerek Baromuzun gerek hukuk fakültelerimizin çalışmaları gerçekten çok heyecan verici. Çünkü bu kadar iç içe olan iki disiplin gerçekten ülkemizde birbirinden çok kopuktu, ben 85 li yıllarda doktora yapmaya başladığım zaman kendi literatürümüzü tanımaya çalışıyorum, bizim alanımızda, yani tıp deontolojisi alanında kaynak gösterilen tek hukuk kaynağı Reşat Atabek le Sayın Melih Sezer in makalesiydi, ama daha sonra ben baktığım zaman hukuk dergilerine aslında hukukçularımızın çok daha erken dönemlerde organ aktarımı, yapay döllenme, üreme yardımcı teknolojilerle ilgili çok nitelikli makaleler yazdıklarını gördüm, ancak bizler, yani deontoloji alanında çalışanlar bundan tamamen bihaber kalmışız, bu gerçekten bizim adımıza çok büyük bir eksikliktir. Bu kopukluk beni hep

11 11 üzmekteydi, Haydarpaşa Kampusunda görev yapan bir öğretim üyesi olarak fakülteden her gün girdiğim zaman kampusun sol tarafı aynı binada hukuk fakültesi, sağ tarafı tıp fakültesi, ama bu birlikteliği tek bina içinde bile sağlayamadığımıza hep çok üzülürdüm. Bunu artık aştığımızı görüyorum, çok da güzel bir dinamizm görüyorum, bu gerçekten çok heyecan verici, bugün hem üniversitemizin rektörlük binasında olmaktan hem de sanıyorum konuşmacılar arasında tek Marmara Üniversitesi mensubu benim, onun için bir kez daha üniversitemiz adına da size hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi konumun başlığında benden hasta haklarını sunmam istenmişti, konumun başlığını özellikle tıp etiğinin bakış açısıyla hasta hakları diye sınırlamak istedim. Çünkü hasta hakları dediğimiz zaman bunun tıp etiği kadar belki ondan daha da fazla bir hukuk boyutu var, hukukçulara hukuk anlatmak benim haddim değil, içinde hak olan bir konudan söz ediyoruz. Dolayısıyla ben bizim, yani tıp etiğinin bakış açısıyla hasta haklarını sınırlayarak size sunmaya çalışacağım. Hasta haklarının gelişimine baktığımız zaman bizim kendi literatürümüzde, yani tıp etiği literatüründe Fransız İhtilali sonrasındaki bir genelgeden söz edilir, Amerika Birleşik Devletlerindeki ülke içerisindeki gelişmeler, daha sonra uluslararası alandaki gelişim, bunu hepimiz biliyoruz, burayı çok kısa geçeceğim. Çok söylendi ve hepimiz biliyoruz, sonra da Türkiye'deki gelişimden kısaca söz etmeye çalışacağım. Şimdi bizim literatürümüzde Corc Annas kendisi hukukçudur, ama Boston da tıp etiğiyle ilgili bir birimde çalışır, o yazdığı bir makalede hasta haklarıyla ilgili, hasta haklarının tarihçesini çalıştığı bir makalesinde Fransız İhtilalinden sonra yayınlanan bir genelgeye dayandırır ve burada her yatakta bir hastanın yatacağı ve hasta yatakları arasında belli bir mesafe olacağının belirtildiğini söyler. Ancak biz aynı zamanda tıp tarihi de çalıştığımız için bu biraz haklardan ziyade hastalığın bulaşmasını önlemek için alınmış bir kural gibi geliyor bana, onun için pek aynı fikirde değilim, ama belki şuna katılmak mümkün: Kaynaklar aslında modern tıbbın merkezinin, yani tıbbın uygulama alanının özel hekim muayenehanelerinden hastanelere kaymasıyla birlikte hasta haklarından daha çok söz edilmeye başlandığını söylüyor, sanırım kabaca bunu referans alabiliriz. Amerika Birleşik Devletlerindeki gelişime gelince, bunu referans almanın sebebi de daha sonra diğer

12 12 ülkeleri ve uluslararası alanı da etkilediği içindir, burada da hasta haklarını başlatanlar hastalar değil, hasta haklarının şekillenmesinin, netleşmesinin yolunu açan o dönemde ülke içerisinde alınan bazı mahkeme kararları ve Amerikan Hastaneler Birliğinin daha sonra yayınladığı bir bildirge oluyor. Bu ülke içerisinde hasta haklarının ilk söz edildiği kararlar da özellikle ruhsal bozukluklarla ilgili yataklı tedavi kurumlarında olan hastaların bu bakımevlerindeki hastaların haklarından ilk kez söz edilmeye başlanıyor. Örneğin elektrokonvesif tedavilere karşı hastaların direnmesi veya toplum içinde oldukları zaman topluma zararı olmayacağı hekimler tarafından söylenen hastaların zorunlu olarak yatışlarına karşı çıkılmasıyla birlikte ilk kez bu hastaların haklarından söz edilmeye başlanıyor. Daha sonra bunun ardından 1970 li yıllarda sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı diye bir hareket başlıyor ve bu tanım çok benimseniyor ve giderek kısa süre sonra gerek yasalarda gerek mahkemelerin kararlarında böyle bir tanım kullanılmaya başlıyor, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı diye bir tanımdan söz edilmeye başlanıyor. Buna paralel olarak en önemli konulardan biri, bizim tıp etiğinde en çok sözünü ettiğimiz konulardan biri bilgilendirilmiş veya aydınlatılmış onam hakkı da gene 1972 den itibaren birtakım mahkeme kararlarında özellikle vurgulanmaya başlıyor ve yine bu mahkeme kararlarında hekim hasta ilişkisinin bir iş ilişkisi olmayıp güvene dayanan bir ilişki türü olduğu özellikle vurgulanıyor. Yine bu kararlarda ki bunlar hep sonraki yıllarda bizim literatürümüzü de etkileyecek, hasta hakları konusundaki yazılardaki terminolojiyi de etkileyecek kavramlar var. Hekim hasta ilişkisi mahkemelerdeki metinlerde özel eğitim görmüş, konusunda deneyimli ve devlet tarafından tıbbı uygulama yetkisi verilmiş bir kişiden, yani hekimden -hekimi bu şekilde tanımlıyor- hasta olan kişinin yardım talep etmesi olarak tanımlanıyor. Yine bu ilişkinin hastanın talebine yanıt verecek hekime de hastasına karşı sorumluluklar yüklediği ve bu sorumluluklar arasında da hekimin tedaviye başlamadan önce hastasına basit de olsa bir bilgi vererek onun aydınlatılmış onamını almasının gerektiğinden söz edilmeye başlanıyor. Tüm bu uygulamalar giderek aydınlatılmış onamın hukuk açısından da etik açısından da geçerli olması için olmazsa olmaz neler olması gerekiyor, bu bilginin sınırı nerede, en azından ne tür bilgileri içermesi gerekiyor, bunlar da adım adım netleşmeye

13 13 başlanıyor. Bunun hastaya hekim tarafından planlanan tedavi, bu tedavinin risk ve faydaları, bu tedavinin dışındaki diğer tedavi seçenekleri, bu seçenek olan diğer tedavilerin risk ve faydaları, başarı olasılığı ve temel olası sorunlar, yani komplikasyonlar konusunu içermesi gerekiyor lerden önce hekimler tarafından çok da fazla önemsenmeyen aydınlatılmış onam bir anlamda bu ülkedeki mahkeme kararlarıyla hekimlerin gündemine giriyor ve kısa sürede de hekim ve hastalar tarafından da bir etik kural olarak benimseniyor ki buna kısa süre sonra hastanın özerkliği kavramı da eklenecektir. Amerikan Hastaneler Birliğinin Hasta Hakları Bildirgesine gelince, o da 1973 de çıkarılmış bir bildirge, ben aslında burada anlatılanlarla olayın arkasındakinin biraz farklı olduğunu düşünüyorum, örneğin bu bildirgenin hazırlanma gerekçesini şöyle açıklıyorlar: Bu bildirgeyi hastaneye yatırılan hastaların ortalama bir hafta hastanede kaldığı, sunum başında belirttiğim gibi sağlık hizmetleri sunumunun özel muayenehaneden hastanelere kaydığını da düşünürsek, bu sürenin ortalama süresi hastanede bu kadar, hastaların genelde kendi haklarını savunamayacak kadar hasta olmaları, bununla ilgilenecek durumda değiller, sağlıklı bireylerinse hastaların haklarından daha çok onların barınması, eğitimi, sağlık hizmetlerinde ırk ayrımı gibi konularla ilgilendiği ve hasta hakları olarak tanımlanan konulardan uzak olduğu gerekçesine dayandırıyorlar. Ancak ben bunun gerekçesini burada yazılanların dışında biraz farklı bir amacı da olduğunu düşünüyorum, çünkü bana göre Hastaneler Birliğinin bu bildirgesinin burada yazılı olmayan, arka yüzündeki amacı hastaların haklarını biz bilelim, ne olduklarını öğrenelim, bunları ihlal etmeyelim veya etmemeye çalışalım ki arkasından gelecek tazminat davalarından kendimizi koruyalım olduğunu düşünüyorum. Bildirgenin içerisindeki temel haklarsa o dönemde kabaca şu şekilde sıralanıyor: Tedavi bakım sürecinde hastanın saygı görme hakkı, bilgilenme ve aydınlatılmış onam hakkı, tedaviyi ret hakkı, hastanın mahremiyet hakkı, tıbbi bakımın devamlılığını bekleme hakkı ve kendi faturasını inceleme ve bu konuda açıklama isteme hakkı gibi birtakım hakları sıralıyorlar. Tabii bu Amerika daki durum birkaç yıl sonra Avrupa yı da etkiliyor, bizim hepimizin bildiği bu hasta haklarıyla ilgili bildirgeler var, ama onlardan biraz daha önce biz bundan genelde pek söz etmiyoruz,

14 14 Avrupa Konseyi içerisinde 1975 de bir rapor hazırlanıyor. Bu rapor yaşamlarının son döneminde olan hastalarla ilgili bir rapor, yalnız burada konumun dışına biraz çıkarak bir parantez açmak istiyorum, Avrupa Konseyinin aslında tıp ve tıp etiğiyle ilgili ve kuşkusuz tıp hukukuyla da örtüşen konularda zaman zaman yayınladığı birtakım önerileri var. Bunu recomandeyşın karşılığı kullanıyorum ve Avrupa Konseyi kendisine üye olan ülkelerde bu raporlar veya öneriler yayınlandıktan sonra çıkacak yasaların bu çerçevede olmasını istiyor veya en azından bekliyor. Şimdi bu önerilerin listesine baktığımız zaman burada epeyce bir çeşitlilik görüyoruz, işte yaşamlarının son dönemlerinde olan hastalardan başlayıp., hastalara kadar, en son klonlanmanın yasaklanmasına kadar pek çok sözleşme veya öneri görüyoruz. Şimdi bunlardan bazılarını Türkiye hemen takip etmiş, yasalaştırmış, Türkiye'de yürürlüğe sokmuş, bunun ilk akla geleni Organ Aktarımı Yasası, 1978 de Avrupa Konseyi bir öneriler dizisi getiriyor ve bir yol sonra Türkiye bunu Türkiye'de 1979 da Organ Aktarımı Yasasını çıkartıyor, İngiltere den, Yunanistan dan çok daha önce, yalnız bunun içerisine son anda iki tane tıp etiğine uymayan madde maalesef konulmuş. Birincisi insan bedeni üzerinde harabat yapmayan dokuların alımında ölen kişinin yakınının izninin aranmaması ve genellikle indirekt olarak, dolaylı olarak kornea kast edilerek konulmuş bir madde, ikincisi doğal afet durumunda ölen kişinin yakınının iznini almadan ölen kişiden organ alma için cerrahlara izin ve yetki veriyor. Bunlar Avrupa Konseyi nin önerileri içerisinde yok, tıp etiği açısından da biz bunları kabul edemiyoruz. Bu tür bazı şeyler var, Biyotıp Sözleşmesini kabul ettik imzaladık, tamam, ama onun dışında pek çok öneriler ülkemizde tartışılmadı. Benim beklentim bu heyecan verici platformdan tıp hukuku adına bu önerileri gündeme getirerek incelemek, ülkemizin koşulları ve değerleri açısından da gözden geçirmek ve gündeme getirmek. Büyük bir parantez oldu, ama bunu burada sizlerle paylaşmak istedim. Bu raporların, önerilerin erken örneklerinden bir tanesi de yaşamlarının son dönemindeki hastalarla ilgili raporu oluşturuyor ve bu rapor burada hastaların acılarının giderilmesi, ölüm sürecindeki hastaların bu sürece hazırlanması, hastaların talep etmeleri halinde hastalıkları ve planlanan tedavi konusunda tam olarak aydınlatılmaları, hastanelerin de daha insancıl ve hastaların onurlarına daha fazla

15 15 saygı gösterilmesini güvence altına alan kurumlar olarak tanınmasını bekliyor ve istiyor. Bunun ötesinde hastaların özgürlük haklarından söz ediyor, bireysel onur hakkından söz ediyor, bilgilenme hakkı, uygun tedavi hakkı, acı çekmeme haklarından söz ediyor ve hastaneye girerken gerçekleştirilen rutin uygulamalar, yöntemler, kurumun sahip olduğu cihazlar konusunda özel olarak bilgilendirilmesi gerektiğinden de söz ediyor. Benim bildiğim kadarıyla bu rapor ülkemizde pek fazla tartışılmadı. Onun arkasından daha uluslararası anlamda bildirgeler geliyor, biliyorsunuz 81 de Lizbon Bildirgesi, Amsterdam Bildirgesi ve daha sonra bazı kaynaklar Bali Bildirgesi der, ama doğrusu Lizbon Bildirgesinin gözden geçirilmiş halidir, bunlardan ülkemizde çok söz edildi, ayrıntılarına girmeyeceğim, tekrar olmasını istemiyorum. Fakat burada tartışmamız gereken veya üzerinde düşünmemiz gereken bir konu bizim de tercüme ederek yasalaştırdığımız Hasta Hakları Yönetmeliği Amsterdam Bildirgesinin örneğidir, onun da orijinal adı Avrupa da Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesidir. Ben bu bildirgeyi hazırlayan komisyonun başkanıyla bir toplantıda tanıştım ve kendisine özellikle de getirilen standartlar o yıllar için oldukça yüksek, yani bu standartlara Pakistan da veya Nijerya da ulaşmak hasta hakları açısından mümkün değil, ama neden bu kriterleri Avrupa coğrafyasıyla sınırladınız diye sordum. Hemen bana hiç merak etmeyin, biz Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Komisyonu olarak biz Türkiye içinde görüyoruz dedi. Benim eleştirim o değil, benim eleştirim bu kriterlerin tüm dünyadaki hastalar için geçerli olması gerekir, çünkü siz böyle bir çizgi çizdiğiniz zaman diğer ülkeler o an o standartlar içerisinde olmasalar da bu standartlara ulaşmak için bir çaba göstermeyeceklerdir. Şimdi Türkiye'deki gelişmelere geldiğimiz zaman benim derleyebildiğim ve görebildiğim kadarıyla ilk toplantı Türk Tabipleri Birliğinin öncülüğünde oluşturulan Hasta Hakları Etkinlik Gurubu tarafından 4 5 Kasım 1996 tarihinde Ankara da toplandı ve bu konuda hasta hakları konusunda bir duyuru yayınladı. Ondan bir süre sonra 2 3 Mayıs 1997 tarihinde Türk Tabipleri Birliğiyle yine Uluslararası Hukuk Bilim ve Etik Kurumu İstanbul'da birlikte bir toplantı gerçekleştirdi,, konulu bir toplantı gerçekleştirdi ve bunun sonucunda bir sonuç bildirgesi ilan edildi. Sayın Sütlaş ın o sırada ben bu bildirgenin çıkması için çok uğraştığını hatırlıyorum, ben

16 16 atlamış olabilirim, katıldığım toplantıları söylüyorum, eksiğim varsa lütfen tamamlayın, ama o toplantıdaki elinizde kâğıtla buradan bir bildirge çıkarmamız gerektiği anlamında sizin çabanızı ben çok net hatırlıyorum. Bu bildirgede tüm sağlık çalışanları ve örgütleri, toplumun duyarlı kesimleri, politikacılar ve yöneticiler, toplumsal işbölümünün bütün gurupları, kamuoyunu uyaracak ve oluşturacak iletişim organlarının temsilcileri, hizmetin alıcıları hasta haklarının yerleşmesi ve yaygınlaşması için üzerlerine düşen tüm hak ve ödevleri yerine getirmeye çağırılmıştır. Eksiğim var mı? Dr. MUSTAFA SÜTLAŞ- Henrich Böll Vakfının aynı yıl Mart başında Ankara da yine konunun taraflarını topladığı ve sonunda da yine bir belgenin olduğu bir toplantı daha var, ama üst üste gelmesi zaten aynı yıl içinde Türkiye'deki ilk hasta hakları örgütlenmesi gerçekleşti. Prof. Dr. ŞEFİK GÖRKEY- Tamam, peki, benim ve sizin de katıldığınız bir diğer toplantı da buydu. Yalnız o Henrich Böll Vakfı değil, Frederic Herbert Vakfı, 1997 de Frederic Herbert Vakfı bir toplantı yaptı ve burada da kapsamlı bir rapor hazırlanarak sunuldu ve tartışıldı, hatta bu rapor daha sonra sizin tarafınızdan kitaplaştırıldı. Bu tartışma ortamından sonra da yönetmelik Nisan 1998 tarihinde tartışmaya açıldı, 1 Ağustos 1998 tarihinde de yasalaşarak yürürlüğe girdi, ama Amsterdam Bildirgesiyle karşılaştırdığımız zaman bu bildirgenin bir tercümesi olduğunu görüyoruz, bunu da maalesef özellikle 1979 dan itibaren bizim alanımızdaki yasal düzenlemelerde böyle benim çok katılamadığım bir alışkanlık olmaya başladı. Yani 1979 öncesinde genel anlamda hukuk ve yasalar içerisindeki yasalarda, ama spesifik anlamda Deontoloji Tüzüğü, vesaire birtakım klasik yasal metinlerimiz vardı, 79 dan itibaren organ Aktarımı Yasasıyla birlikte spesifik konularda yasalar veya yönetmelikler çıkmaya başladı. Bunlardan bazıları gerçekten çok nitelikli, ama bazıları da tamamen tercüme, yani bizim ülkemizin gerçeklerine uyup uymadığı hiç tartışılmadan, gözden geçirilmeden, alelacele tercüme edilip yasalaştırılmış metinler. Sonuç olarak hekim hasta ilişkisi paranın temel alınıp gözetildiği bir iş değil, güvene dayanan bir ilişki türüdür. Günümüzde hastaların kendilerini tüketici, müşteri,

17 17 hastanelerinse kendilerini özel girişimci olarak görmeye başladıkları yanlış bir süreç maalesef başlamıştır. Hastaların kendilerine sunulan tedavi seçeneklerini maliyet, sağlık sigortalarının kapsamında olup olmaması çevresinde değerlendirerek seçim yapması düşüncesi yanlış bir düşüncedir. Bu uygulamada tedavinin seçimi hasta ve hekim tarafından değil, diğer şahıslar tarafından yapılmaktadır ve tedavinin niteliğinden çok maliyetine odaklanılmaktadır, bu çok yanlış bir şey, çünkü bizim temel kaygımız hastanın faydası olmalıdır. Bu tüm tarihsel süreç de dahil, aynı zamanda tıp tarihiyle de uğraştığım için Sayın Çelik in söylediği süreçler içinde de kast ediyorum tarihsel süreç derken, günümüzde ülkemizde de, dünyada da hekim hasta ilişkisi için çok farklı ve tehlikeli bir dönüm noktasıdır. Hekim hasta ilişkisini bir iş ilişkisi temeline dayandırma girişimi sadece hastalar için değil hekimler için de ürkütücü ve kabul edilemez bir gelişmedir. Günümüzde hasta haklarının temel odaklanması gereken konu tedavinin düzenlenmesi sürecinde karar gücünün sigorta şirketlerinden hekim ve hastalara yönlendirmenin yolunu aramaktır. Hekim hasta ilişkilerinde alınan kararlar ekonomik çıkar kaygısından uzaklaştırılıp hekim ve hastanın üzerinde uzlaşacağı bir karara dönüştürülmelidir, kuşkusuz burada da temel kaygı hastanın faydası olacaktır. Ülkemizde hasta hakları konusundaki tartışmalarda da bu boyut göz ardı edilmemelidir düşüncesindeyim, ilginize bir kez daha teşekkür ediyorum. Av. MEHMET DURAKOĞLU- Evet, Değerli Hocamıza biz de teşekkür ediyoruz. Vakit konusunda da tam istediğimiz noktadayız, sanıyorum ikinci oturum da zamanında başlamış olacak. Doktor Mustafa Sütlaş; sağlıktaki değişikliklerin ülkemize sağlık hakkına etkisi. Bir sivil toplum örgütü olarak Sağlık Hakkı Hareketi Derneği Başkanı olarak yavaş yavaş galiba ısınıyoruz, buyurun efendim. Dr. MUSTAFA SÜTLAŞ- Herkese merhaba, ben de teşekkür ediyorum. İzniniz olursa bu açılıma kadar teşekkürümü biraz ayrıntılandırıp bir noktanın altını çizmek istiyorum. Bu konunun tarafları sadece sağlıkçılar, hukukçular değil, bir de esas bu konunun varlık nedeni olan hizmetten yararlananlar, vatandaş, sağlıklı olan insanlar, fakat bizim Türkiye'de bir alışkanlığımız var, bu alışkanlığımızın görüntüsü resme baktığımız vakit şöyle: Sağlık alanının taraflarından karar verenler,

18 18 uygulayıcılar, kamu sektörü ve özel sektör şu anda hükümetin programında, 58, 59, 60. Hükümetlerin programlarında ne yazarsa yazsın şöyle bir tutum içindeler, kendi fikirlerinden olmayanlara kendilerinin düzenlediği, bulunduğu yapılarda söz hakkı vermiyorlar. İkinci kesimi bu alanın sağlıkçılar, sağlık çalışanları; onlar da yıllardan beri bu işin içinde, bu süreçte değişik biçimlerde yer aldılar, büyük bir mücadele verdiler ve gerçekten alanın belki de en geniş, en derinlemesine birikimine sahip kesimler, ama hekim ve sağlıkçı olmalarından kaynaklanan bir alışkanlıkla söz ettiğim esas bu hizmetten yararlanan kesimi bazen unutuyorlar, bazen önemsemiyorlar. Hukukçular; gerçekten o nedenle teşekkür ediyorum, ben Kasım başında Ankara da bir sempozyuma katıldım, şimdi İstanbul'da Sevgili Sunay ın yıllardır çabasıyla katılmaya gayret ettiğim sempozyumlarının üçüncüsündeyim, burada hizmetten yararlanan kesim onların örgütleri, olabildiğince yer almaya çalışıyor. Ankara da Antalya AYAD ın Başkanı vardı, geçen yılki toplantılarda yine hasta haklarıyla ilgili örgütlenmeler vardı. Şimdi bunu gerçekten kırmak, bunu gerçekten değiştirmek, bozmak, yeniden şekillendirmek ihtiyacındayız. Karar vericiler var, uygulayıcılar var, akademi var, hukukçular var, sağlık alanıyla ilgili bu meselenin bir tarafında, ama öbür tarafında gerçekten bu hizmetten yararlanan kesimler var, bu kesim eskiden olduğu gibi o kadar da örgütsüz değiller. Baktığımız vakit insan haklarıyla örgütlerin bu alana dair meseleleri dert ettiğini görüyoruz, hasta dernekleri var, Şizofreni Dostları Derneği gibi değişik, gerçekten hastaların kurduğu, işlettiği dernekler var, federasyonlara kadar varan örgütlenmeler içindeler. EMES Derneği gibi değişik hastalık dernekleri var, o alanın iki tarafını bir arada içlerinde barındırarak bunların da çok ciddi çabaları var ve 10 yıllık bir süreden beri de Türkiye'de hasta haklarını, sağlık hakkını dert edinen örgütler var. Eğer bu alanda bir değişikliği gerçekleştireceksek bunların bir arada bir şeyler yapması gerekir. Sevgili Şefik e teşekkür ediyorum, Türkiye'deki en önemli toplantılardan bir tanesinde benim de hasbelkader katkıda bulunduğum o toplantının bildirgesinde en önemli altı çizilen noktalardan bir tanesi buydu. Şimdi bu sadece bizim bulduğumuz, bizim keşfettiğimiz, bizim ifade ettiğimiz bir şey de değil, Roma Sözleşmesi diye bildiğimiz bu Avrupa da hasta haklarının geliştirilmesine ilişkin ana sözleşmenin bir katılım dönemi vardır, oldukça da ayrıntılı

19 19 düzenlenmiştir. Burada nasıl, kimlerin, hangi bağlamda, neleri yapacaklarını da çok ayrıntılı olarak gündeme getirmiştir. Belki biliyorsunuz, ikiz sözleşmeler diye anılan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin hemen arkasından onu tamamlayan uluslararası, Türkiye'nin de kabul ettiği bir çift sözleşme vardır; Ekonomik Sosyal Haklar Sözleşmesinin imzalayan ülkelerce belirli aralıklarla raporlanması gerekir. Türkiye bu raporları hasbelkader zaman zaman yapmıştır, bu yıl ilk defa bir sivil raporla buradaki gelişimlerin ortaya konulmasına dair 3, 4 yıl süren bir çabanın sonucunda bir faaliyet sürdürülüyor. Yine bu yıl sevindirici bir şey, yasama faaliyetin sürdüren Türkiye Büyük Millet Meclisi bir ilke imza atıyor, şimdiki başkanının kişisel çabalarıyla yasama faaliyete sivil toplumun görüşünün yeterince yansımadığı noktasından hareketle yine 16 Kasımda, bundan yaklaşık 10 gün kadar önce Ankara da sivil topluma açık çağrı yaparak bir toplantı yaptı, bununla ilgili bir birim oluşturuyor. Şimdi gerçekten de durum bu, bu meseleyi eğer birlikte ele almazsak, akademisiyle, hukukçularıyla, sağlıkçılarıyla, hizmeti planlayan, kuralını bağlayan ve uygulayanlarıyla birlikte burada bir adım atma şansımız ne yazık ki çok yok, bu nedenle ben gerçekten bir kere daha hem Derneğim adına hem de burada eski bir hekim olarak, ama bir yıldır hekimlik yapmayan ve bu noktada birtakım faaliyetleri sürdüren bir insan olarak İstanbul Barosuna ve bu toplantıyı düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Bu teşekkürden sonra aslında hepinizin bildiği birkaç temel noktaya değinip Sevgili Sunay ın benim işimi kolaylaştırarak açılış konuşmasında ifade ettiği şeyleri zamanım yettiği oranda bir parça ayrıntılandırmaya çalışacağım. 61 Anayasasının 49. maddesi sağlık hakkı başlığıyla devlet herkesin beden, ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir diyordu. 82 Anayasası bunu biraz farklı biçimde ifade etti, ama bence her şeye rağmen bunun içindeki bir cümlenin, 56. maddedeki bir cümlenin, eğer doğru okunursa, oradaki sözcüklere iyi dikkat edilirse bu görevin 82 Anayasasında da sürdüğünü görebiliriz. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak amacıyla sağlık kuruluşlarını tekelden planlayıp hizmet vermesini düzenler; kamu ve özel kesimin eliyle yapar diye devam ediyor.

20 20 Biraz daha geriye gideceğimiz bir taslak var önümüzde, 2007 AKP nin henüz daha kamuoyuyla paylaşmadı, ama herkesin bildiği taslağın 49. maddesinde de yine bu hak aslında hak olarak kabul ediliyor, herkes sağlık ve sosyal güvenlik haklarına sahiptir diyor. Konuyu bilmemekten kaynaklanan kelime düşüklükleri, vesaire var, ama bu taslak bile bunun devletin bir görevi olduğunu da ortaya koyuyor. Bunları niye söylüyorum? Çünkü birazdan söz edeceğimiz o sağlıktaki dönüşüm uygulamaları aslında hâlâ geçerli olan mevzuattaki düzenlemelerin tersine, zıddına, aksine uygulamalar da ondan. Bu sadece yasal düzenlemeler itibarıyla değil, 1990 tarihli, 1991, başka Anayasa Mahkemesi kararları da var, siz bunları benden daha iyi biliyorsunuz, gerekçe bölümlerinde söz edilen kısımları bunun, sağlık hakkının bir hak olduğunu ve bunun gereği olan hizmetleri yapmanın da devletin görevi olduğunu net olarak ortaya koyuyor. Şöyle bir ibareyi sizlerle beraber okuyabiliriz: Kişilerin kutsal olan can ve sağlığının korunması en önemli bir ödev olarak Anayasa koruyucu tarafından devlete verilmiş olup diye devam eden bir cümle. Şimdi sağlık hakkının iki tane bileşeni var, bir tanesi sağlıklı olma hakkı; insanlar verili halinde bir sağlıklılık durumundalar, iyilik halindeler, ama hem insanların hem onların bir araya gelip oluşturdukları organizasyon olan devletin bu durumun devam ettirilmesiyle ilgili birtakım görevleri var. Ancak bunların içinde bir alt başlık, önemli bir başlık daha var, yani iyilik halindeyiz, ama iyilik halimizin devam etmesi için de sağlığın genel tanımında olduğu gibi bazı hizmetlere, bazı yararlanmamız gereken olanaklara ihtiyacımız var. Bunların ayrıntısına girmiyorum, ama bunlardan bir tanesi de sağlık hizmetlerinden yararlanmaktır, şimdi sağlık hizmetlerinden yararlanmak günümüzde hastalıkların tanısı ve tedavisi hizmetlerinden yararlanma biçiminde algılanıyor, bunun altını çiziyorum, bu doğru değil. Bu bizim hasbelkader; bir şekilde gidişten etkilenerek zımnen kabul ettiğimiz bir durum, ama sağlık eşittir hastalık tanı tedavisi demek değil, sağlık hizmeti eşittir hastalıkların tanı, tedavi hizmetleri demek değildir. Sağlığın korunması var, geliştirilmesi var, daha iyi kılınması var, olumsuzlukların önlenmesi için birtakım görevleri var. Ben sunumumu başka bir şekilde yapacaktım, sonra çok şov olur diye vazgeçtim, bu salonda klima var, bu klima hepinizin çok iyi bildiği gibi içinde bir filtresi olan bir alet, o filtre belli aralıklarla temizlenmezse bir bakteri yine astım dediğimiz hastalığa yol açan bazı canlı organizmaları da içerebiliyor. Şu andaki modele benzer

SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI. 3 Nisan 2013 - Ankara

SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI. 3 Nisan 2013 - Ankara SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI 3 Nisan 2013 - Ankara ÖNSÖZ Yaşadığımız çağdaş dünyada bilgi en büyük değerdir ve bunun toplumla paylaşımı gelişimin gereğidir. Ülkemizin; bilim ve hukuk normları

Detaylı

İçindekiler. Sabah Oturumu Deşifre Mustafa ÜNLÜ Cem TERZİ Sadık KILIÇTURGAY İskender SAYEK Cem TERZİ Ersin ÖZTÜRK Fatih AĞALAR İskender SAYEK

İçindekiler. Sabah Oturumu Deşifre Mustafa ÜNLÜ Cem TERZİ Sadık KILIÇTURGAY İskender SAYEK Cem TERZİ Ersin ÖZTÜRK Fatih AĞALAR İskender SAYEK İçindekiler Sabah Oturumu Deşifre Mustafa ÜNLÜ Cem TERZİ Sadık KILIÇTURGAY İskender SAYEK Cem TERZİ Ersin ÖZTÜRK Fatih AĞALAR İskender SAYEK Öğlen Oturumu Deşifre Alihan GÜRKAN Gökhan MORAL Hikmet AKGÜL

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ 25 Nisan 2012 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 18 Temmuz 2012 Yayın No: 322 Haberleşme

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Elif İPEK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.Fethi DOĞAN İZMİR-2009 ÖNSÖZ

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ (Yayın No:1) 22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU MALI YAPILANMA SÜRECİNDE STRATEJİK YÖNETİM VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN KAMU

Detaylı

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Çocuk Ombudsmanlığı Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Bu kitap parayla satılamaz. Çocuk haklarına ilişkin çalışmalarda kar amacı gütmeyen bir amaç için kullanılabilir. Bu kitap İngiltere

Detaylı

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES 5. TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES MESLE M ZDE HAKSIZ REKABETLE MÜCADELEDE YEN YAKLAfiIMLAR 04 NİSAN 2014 / Kuşadası-AYDIN TÜRMOB YAYINLARI - 472 ISBN : 978-605-4880-16-4 Yayıncı : MU-DEN A.Ş. Muhasebe

Detaylı

HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI

HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI 08-09 KASIM 2008 İSTANBUL TABİP ODASI ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI 08-09 KASIM 2008 Düzenleme Kurulu Dr. M. Mazhar ÇELİKOYAR (Başkan) Doç. Dr. Arda SAYGILI (Sekreter)

Detaylı

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ 8 Şubat 2011 Conrad Oteli / İstanbul TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 8 Mart 2011 Yayın No: 311 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat Nuri

Detaylı

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz Moderatör: Aklıma gelen, gündeme getirilebilecek seanslar arasında gümrükler, lojistik sektöründe eğitim, araç gereç, ekipman konusu, perakende lojistiği ve doğal afetler lojistiği var, en sonunda lojistik

Detaylı

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu TÜRKİYE nin geniş kapsamlı İlk Etİk edergisi Sayı 1 Etİk dolu etikite İle geldik 08 Kasım 2014 Röportajlar ile ela Etİka ödül törenleri Türkİye NİN GENÇ ETİK LİDERLERE İHTİYACI VAR etik DEĞERLER MERKEZİ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe Tutanak Özeti: 3 üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük ün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak

Detaylı

Asistan hekimler imdat diyor!

Asistan hekimler imdat diyor! Bakan dan müjdeli haber bekliyoruz! TTB Heyeti, yeni Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu na sağlık alanında hemen karşılanması gereken 14 acil talebi iletti. Bakan da 14 Mart Haftası öncesinde hekimlere

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI I. SOSYAL HİZMETLER ŞÛRASI *AÇILIŞ KONUŞMALARI *KARARLAR *SONUÇ BİLDİRGESİ 19-21 NİSAN 2004 ANKARA 2 İÇİNDEKİLER I.SOSYAL

Detaylı

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 04-05 Mayıs 2011 Ankara İÇİNDEKİLER Selamlama ve Açılış 5 Jan SENKYR Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilcisi Açılış

Detaylı

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 Bu kitabın hazırlanması İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı nın İsveç Başkonsolosluğu ndan aldığı destekle gerçekleşmiştir. HAZIRLAYAN İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ

ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ 1 Adres: HKMO İstanbul Şubesi 19 Mayıs Mahallesi Samanyolu Sk. Onur Apt. No: 106 Kat: 2 34360 Şişli - İstanbul Tel: +90 212 2328989 / Faks: +90 212 2329428 e-posta:istanbul@hkmo.org.tr

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ Muğla Tabip Odasının ücretsiz yayınıdır. Yıl: 1 Sayı: 1 Eylül-Ekim 2012 MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ TTB ve Muğla Tabip Odası YATAĞAN'DA meslektaşlarını yalnız bırakmadı Ölümlü iş kazasına Acil Serviste

Detaylı

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI 08.12.2009 tarihinde Leyla Serap Yücel, Lara Meltem Bilikmen, Selin Yaşamış, Suna Coşkun tarafından gerçekleştirilen konferans metnidir. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR?

NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? NEDEN ADLÎ POLİS KURULMALIDIR? Hikmet USTA Gürpınar C. Savcısı Genel olarak Yargı, hakkını arayanın, haksızlığa uğrayanın, başvuracağı, nihaî merci dir. 19 uncu Yüzyılda Alman İmparatorunun, kanunlara

Detaylı