KÜRESELLEŞEN DÜNYADA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRESELLEŞEN DÜNYADA"

Transkript

1 KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ANAYASAL DEMOKRASİ Konulu Toplantı MAYIS 2011 LEFKOŞA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ I

2 Yakın Do u Üniversitesi Yayınları Tüm yayın hakları Yakın Do u Üniversitesine aittir. Bu kitabın hiç bir bölümü, yazılı izin alınmaksızın hiç bir biçimde ve hiç bir yolla ço altılamaz ve da ıtılamaz. Kitapta ileri sürülen görü ler ve gerçeklere ili kin ifadeler tamamen yazara aittir ve bu kitapta yayımlanmı olması bu görü ve ifadelerin Yakın Do u Üniversitesi tarafından benimsendi i anlamına gelmez. Birinci Baskı: 2013 Editör: Ö r. Gör. Muhammed Erdal Yayın Koordinatörü: Ar. Gör. Erkut Sivrikaya steme Adresi: Yakın Do u Üniversitesi, Kitap Satı Birimi Tlf: (392) / 477 Faks: (392) E-posta: ISBN: II

3 Gerek Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi nin kuruluş ve gelişmesinde ve gerekse Kamu Hukukçuları Platformu fikrinin oluşumunda önemli rolü olan Anayasa Hukukçusu Yavuz SABUNCU nun;; Toplantıdan Sonra Kaybettiğimiz Anayasa Hukukçuları Bakır ÇAĞLAR ve Server TANİLLİ nin;; Son Konuşmasıyla Toplantımıza Onur Veren Büyük Devlet Adamı Rauf DENKTAŞ ın A N I L A R I N A III

4 IV

5 KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ANAYASAL DEMOKRASİ Konulu Toplantı MAYIS 2011 LEFKOŞA V

6 VI

7 Ç NDEK LER ÖNSÖZ (Prof. Dr. Fazıl SA LAM) XI AÇILI KONU MALARI Prof. Dr. Ümit Hassan (Yakın Do u Üniversitesi Rektörü) Av. Ahsen Co ar (Türkiye Barolar Birli i Ba kanı) Prof. Dr. Fazıl Sa lam (Kamu Hukukçuları Platformu Ba kanı) Prof. Dr. enol Bekta (Yakın Do u Üniversitesi Rektör Yardımcısı) B R NC GÜN B R NC OTURUM Bildirinin Sunumu Tülay Tu cu (Oturum Ba kanı) Prof. Dr. Yusuf evki Hakyemez (Anayasal Demokrasi çinde Anayasa Mahkemesinin Konumu) VII

8 Bildirinin Yorumları Doç. Dr. Yüksel Metin Yrd. Doç Dr. Ozan Ergül Prof. Dr. Korkut Kanado lu Katkı ve Ele tiriler Katkı ve Ele tirilere Cevap B R NC GÜN K NC OTURUM Bildirinin Sunumu Prof. Dr. Ayferi Göze (Oturum Ba kanı) Prof. Dr. Yasemin Özdek (Anayasal Demokrasi çinde Sosyal Devlet lkesinin Ya ama Geçirilmesi Sosyal Devletin Yükseli i ve Dü ü ü ) Bildirinin Yorumları Prof. Dr.A. Ülkü Azrak (Türkiye de Sosyal Devletin Gerilemesinin Kamu Hizmetlerinin Tasfiyesi Süreçleriyle Ba lantısı) Yrd. Doç Dr. Bülent Algan (Sosyal Devlet Dü erken: Bazı Yanılgılar ve Göz Ardı Edilen Gerçekler) VIII

9 Katkı ve Eleştiriler Katkı ve Eleştirilere Cevap İKİNCİ GÜN ÜÇÜNCÜ OTURUM -KONFERANS- Prof. Dr. Yıldırım Uler (Oturum Başkanı) Prof. Dr. Mümtaz Soysal (Anayasal Demokrasi ve Üniter Devlet) Yrd. Doç. Dr. İlker Gökhan Şen (Meşruiyet, Self-Determinasyon ve Üniter Devlet: Özerklik Tartişmalari İçin Kavramsal Bir Çerçeve Önerisi) Katkı ve Eleştiriler Katkı ve Eleştirilere Cevap İKİNCİ GÜN DÖRDÜNCÜ OTURUM Bildirinin Sunumu Prof. Dr. Rona Aybay (Oturum Başkanı) Prof. Dr. Oktay Uygun (Anayasal Demokrasi Bağlamında KKTC nin Ulusal ve Uluslar arası Alanda Karşı Karşıya Olduğu Sorunlar - Çözüm Önerileri Kıbrıs Sorunu ve Çözüm Önerileri Üzerine Bazı Tespitler ) IX

10 Bildirinin Yorumları Doç. Dr. Fuat Aksu (Kıbrıs Sorunu, Müzakereler ve Türkiye nin Açmazı) Yrd. Doç. Dr. Tufan Erhürman (Çok Katmanlı Toplumlarda İstikrarlı Demokrasi: Birleşik Kıbrıs Örneği) Rauf Raif Denktaş (KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı) Kapanış Konuşması Prof. Dr. Fazıl Sağlam (Kamu Hukukçuları Platformu Başkanı) X

11 ÖNSÖZ TBB ile işbirliği içinde 5-6 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ilk toplantımızı kitaba dönüştürürken yazdığım önsözde bilimsel yaşamda hataları görme ve düzeltme bakımından en güvenilir yolun, siyasal örgüt ve çıkarlardan bağımsız ve önyargısız bir bilimsel tartışma ortamı olduğunu vurgulamış ve buna ek olarak da böyle bir girişimi başlatma başarısını gösterdiğimizi, bunu sürekli kılmanın ise hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu belirtmiştim. Aradan geçen zaman içinde bu ortak sorumluluğun hiç aksamadan yerine getirildiğini gördüm ve bundan büyük kıvanç ve mutluluk duydum. İkinci toplantımızı Yakın Doğu Üniversitesi ile işbirliği içinde ve Mayıs 2011 tarihleri arasında Kıbrıs ta yaptık. Üçüncüsünü de bu ayın sonunda Eylül 2012 tarihleri arasında TBB nin desteği ile Ankara da gerçekleştirmek üzereyiz. Kıbrıs Toplantısı nda Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi ana başlığı altında birbiriyle bağlantılı dört konu işlenmişti: Anayasal Demokrasi İçinde Anayasa Mahkemesi nin Konumu ;; Anayasal Demokrasi İçinde Sosyal Devlet İlkesinin Yaşama Geçirilmesi ;; Anayasal Demokrasi ve Üniter Devlet ve " Anayasal Demokrasi Bağlamında KKTC nin Ulusal ve Uluslararası Alanda Karşı Karşıya Olduğu Sorunlar - Çözüm Önerileri " İşte bu kitap Kıbrıs Toplantısın da sunulan bildiri ve yorumların makale formatında geliştirilmiş metinleri ile tartışma bölümlerinde sunulan katkıların ilgililerce düzeltilmiş ve geliştirilmiş metinlerinden oluşuyor. Otururum sırasına göre Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Prof. Dr. Yasemin ÖZDEK, Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL ve Prof. Dr. Oktay UYGUN toplantıya sundukları bildirilerle ufkumuzu açtılar ve zengin bir tartışma ortamı sağladılar. Yine oturum sırasına göre: Doç. Dr. Yüksel METİN, Yrd. Doç. Dr. Ozan ERGÜL, Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU, Prof. Dr. Ülkü AZRAK, Yrd. Doç. Dr. Bülent ALGAN, Yrd. Doç. Dr. İlker Gökhan ŞEN, Doç. Dr. Fuat AKSU ve Yrd. Doç. Dr. Tufan ERHÜRMAN, sundukları yorumlarla toplantının daha da zenginleşmesini sağladılar. Kendilerine özel bir teşekkür borçluyuz. Bu verimli ortam, canlı bir tartışmayı besledi ve önemli katkıların sunulmasını sağladı. Kitabın yayına hazırlanması aşamasında da aktif katkılarını sürdüren tüm katılımcılara ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii toplantının yönetimi ehil ellerde olmasaydı, bu sonuç sağlanamazdı. Bu nedenle oturumları yöneten, Sayın Başkan Tülay TUĞCU, Prof. Dr. Ayferi XI

12 GÖZE, Prof. Dr. Yıldırım ULER ve Prof. Dr. Rona AYBAY a da şükranlarımızı sunuyorum. Teşekkür borcumuzun eksiksiz kalmaması gerekir. Yakın Doğu Üniversitesi kurucu Rektörü Dr. Suat İ. GÜNSEL in, Rektör Prof. Dr. Ümit HASSAN ın ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ ın bize verdikleri desteği unutamayız. Yüz kişiyi aşan katılımcının üç gün süre ile Kıbrıs ta ağırlanması, hava alanı transferlerinin yapılması, dört değişik mekan ile toplantı salonu arasındaki ulaşımın aksamadan sağlanması, kısa süre içinde Kıbrıs da görülebilecek yerlerinin gezdirilmesi gibi hizmetleri Yakın Doğu Üniversitesi yönetimine borçluyuz. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Toplantı organizasyonunda görev alan Muhammed ERDAL, Reşat Volkan GÜNEL, Erkut SİVRİKAYA, Elce TUTAR, Burcu ŞAFAK ve Ömer GÜMÜŞ ün emekleri unutulamaz. Muhammed Erdal büyük bir titizlikle kitabı yayına hazırladı. Erkut Sivrikaya, bilinen takipçiliği ile yayın aşamasında eşgüdümü sağladı. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür borçlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Toplantının en canlı bölümlerinden biri, ne yazık ki beklenmedik bir elektrik kesintisi nedeniyle kayba uğradı. Kıbrısla ilgili tartışma bölümü kayda alınamadı. Bu açıdan tek tesellimiz Rauf Denktaş ın konuşmasının kaydedilebilmiş olmasıdır. Bildiğimiz kadarıyla bu kayıt, Denktaşın son konuşmasıdır. Tarihsel değeri böylesine yüksek bir konuşmanın kitabımızda yer alması, bizim için büyük bir onurdur. Toplantının başlangıcında nispeten yakın zamanlarda kaybettiğimiz kamu hukukçuları: Münci Kapani, Tarık Zafer Tunaya, Lutfi Duran, Ragıp Sarıca, Bahri Savcı, Bülent Tanör, Yavuz Sabuncu, Ersan İLÂL ve Vakur Versan başta olmak üzere;; bugün artık hayatta olmayan tüm kamu hukuku ustalarını anmak üzere saygı duruşunda bulunmuştuk. Toplantıdan sonraki dönemde iki kamu hukukçusunu: Bakır ÇAĞLAR ve Server TANİLLİ yi ve arkasından, toplantımıza son konuşmasını sunan büyük devlet adamı Rauf DENKTAŞ ı kaybettik. Onları da saygı ile anıyoruz. Ve bu kitabımızı Yavuz SABUNCU ile birlikte onların anısına adıyoruz. Işık içinde yatsınlar. *** *** XII

13 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ANAYASAL DEMOKRASİ Birinci Gün Birinci Oturum Açılış Konuşmaları 1

14 2

15 SUNUCU- Atatürk ün Samsun a ayak bastığı gün, Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Evet, önce Türk Tarihi nin büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla birlikte Kamu Hukukçuları Platformu adına da yakışır bir biçimde nispeten yakın zamanlarda kaybettiğimiz kamu hukukçuları: Münci Kapani, Tarık Zafer Tunaya, Lutfi Duran, Ragıp Sarıca, Bahri Savcı, Bülent Tanör, Yavuz Sabuncu ve Vakur Versan başta olmak üzere;; bugün artık hayatta olmayan tüm kamu hukuku üstadlarını saygıyla anmak üzere hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı na davet ediyorum. -Saygı Duruşu ve İstiklal ve Marşı- Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi konulu toplantının açılış konuşmasını yapmak üzere;; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Ümit Hassan ı buraya davet ediyorum. Prof. Dr. Ümit HASSAN (Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü)- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı nda, Anayasa Mahkemesi nde, Türkiye Barolar Birliği nde, yargıda, hüküm ve savunmada, üniversitede, teori ve uygulamada ömür vakfetmiş, vakfetmeye devam eden ve edecek olan hukuk bilginlerini, sosyal bilim bilginlerini içten saygılarla selamlıyorum. Yakın Doğu Üniversitesi olarak sırf mekânsal bağlamda kalsaydık dahi, sizlerle bir araya gelmenin kıvancı, bu kıvanç yeterdi. Fakat galiba fazlasını ummaktayız. Bunu da yüksek yargıç, platform başkanımız Prof. Fazıl Sağlam a borçluyuz. Değerli dekanımız Prof. Yıldırım Uler ve kendisi gibi genç olan hukukçular ekibi bugün için uğraştılar, teşekkür ediyorum, teşekkür ediyoruz. Bendeniz izninizle belirteyim;; heyetinize seslenebilmekten gerçekten derin bir mutluluk duyuyorum. Kıdemli, çok kıdemli hocalarımızın, aziz meslektaşlarımızın kamu hukukçuları platformunu üretmeye devam etmek için üniversitemizi teşrifi bizler için özel önem taşıyor, bu her anlamda. Nermin Hocam galiba henüz teşrif etmediler, geliyorlar sanırım. Mümtaz Hocam buradalar. Çok önemli yaş farkına dayanmasa da Mümtaz Hocam kendilerinin lisans, doktora, doçentlik hocam olmasının hissiyatımı temsil ettiğini sanırım. Çok değerli heyetiniz, Anayasa Mahkemesi, sosyal devlet ilkesi, üniter devletle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin uluslararası alanda konumu bağlamındaki konferans, bildirimler ve yorumlarıyla dünü ve bugünü teşrih etmeye devam edecek. Ve tabii asıl yarının temel gelişim çizgilerini gösteren tahlillerde bu- 3

16 lunacak. Şüphesiz bu panorama doğrudan ve dolaylı bütün toplumsal dinamikleri de içeren ve açığa çıkartan renklere sahip olacaktır. Bugünlerin önemi, aynı geçen yılki toplantıda, platformda olduğu üzere her kesimce iyice idrak edilmelidir. Üç cümleyle kısaca müsaadenizle Yakın Doğu adını telaffuz edeyim. Yakın Doğu Üniversitesi kurucu rektörümüz Dr. Suat Günsel in önderliğinde gerçekten onun kesintisiz azim ve özverileriyle bugün 15 fakülte, 67 bölüm, 4 enstitü ve 4 yüksekokuluyla yaklaşık öğrenciye eğitim sağlamaktadır. 36 hocalı hukuk fakültemizi hemen zikredeyim;; tıp külliyemizi oluşturan 5 fakülte: tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık birimleri, veteriner fakülteleriyle ayrı bir dinamik oluşturmakta hiç şüphesiz. Özellikle Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nin hekimleri, kapasitesi ve çevre ülkelerde ve kimi Avrupa ülkelerinde henüz bulunmayan cihaz ve donanımıyla, bunlarla birlikte çeşitli boyutlarda amaçlara yönelik olduğunu hemen kaydetmeliyim. Bu amaçlar, özellikle Kıbrıs Türk halkının moralini, maneviyatını yükseltmek ve Türkiye yle birlikteliğini sürdürmek, perçinlemek anlamını taşıyor. Böyle bir anlayışla 2011 senesi Mayıs ının 19. gününü heyecanla kutlarım. Saygılar sunarım. SUNUCU- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Avukat Ahsen Coşar ı konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Av. AHSEN COŞAR (TBB Başkanı)- Değerli Yüksek Mahkeme Başkanı, Anayasa Mahkemesi nin değerli önceki Başkanı, değerli yargıçlar, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, sevgili meslektaşlarım;; hepinizi TBB adına, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına ve kendi adıma sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Buraya TBB ni, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı, TBB İnsan Hakları Merkezi nin değerli başkanı ve üyelerini davet ettikleri için ben sayın rektörümüze, hukuk fakültesinin değerli dekanına, hem de kamu hukukçuları platformu mensupları adına sevgili Fazıl Hocamıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Toplantının ana konusu anayasa. Bu kadar değerli anayasacının olduğu bir yerde benim anayasayla ilgili söz söylemem bence yersiz. Türkiye nin yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır. Bu konuyla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Değişik konferanslar, etkinlikler düzenleniyor. Buradaki bu etkinlikte sunulacak olan tebliğler de bizim anayasa hukukuyla ilgili bildiklerimize, biriktirdiklerimize mutlaka katkı yapacaktır. Türkiye deki çalışmalara da eminim ışık tutacaktır. Ben yararlı olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygı sunuyorum. Bu arada TBB adına iki plaketimiz var;; sayın rektörümüze ve sayın dekanımıza. İzlinizle onları takdim etmek istiyorum. 4

17 SUNUCU- Evet, Türkiye Barolar Birliği Başkanımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Anayasa Hukuku Profesörü Kamu Hukukçuları Platformu Başkanı Prof. Dr. Fazıl Sağlam ı konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM ( Kamu Hukukçuları Platformu Başkanı)- Efendim, bugün plaketi bol bir gün olacak, öyle benziyor. Ben de bir plaketle geldim çünkü. Yüksek Mahkeme nin Sayın Başkanı, Sayın Rektör ve Sayın Rektör Yardımcıları, TBB nin Sayın Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. Büyük Atatürk ü saygıyla anmanın en güzel, en anlamlı bir toplantısını yaşıyoruz. Sözde değil, işimizin ve mesleğimizin gereğini en iyi bir biçimde yerine getirerek. Bence Atatürk ü anmanın en iyi yolu bu olmalı. Kamu hukukçuları platformu;; gönüllü olarak bir araya gelen kamu hukukçularından oluşuyor. Siyasal çıkarlara veya siyasal çevrelere bağlı olmaksızın, onlara hizmet etmeksizin, değişik görüşte insanları bir araya toplayarak, ama bilimin gereklerini ön plana alarak doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Toplantılarımızın temel özelliği bu. Bu gönüllü birlikteliğe iki yıl önce başladık ve bugün üçüncü yılına giriyoruz ve ikinci toplantımızı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu iki yıl boyunca kamu hukukçuları platformunun işleriyle ilgili olmaksızın geçirdiğim günleri parmakla sayabilirim. Bunu bütün içtenliğimle söylüyorum: Şu manzarayı görünce inanın, benim için her şeye, iki yıl boyunca katlandığım tüm yorgunluklara ve tüm sıkıntılara değdiğini anlıyorum. Hiç abartısız söylüyorum, şu manzara, büyük hocalarımızdan ve özellikle genç meslektaşlarımızdan gördüğümüz şu ilgi, beni âdeta canlandırıyor ve tüm yorgunluklarımı unutturuyor. Çoğulcu Demokrasi ve Çoğunlukçu Demokrasi İkilemi konulu ilk toplantımızı TBB nin maddi ve manevi desteğiyle yaptık. Onlar bizi hiç yalnız bırakmadılar, hiç yalnız bırakmıyorlar. İşte tam kadro aramızdalar, onlara şükran borçluyuz. İlk toplantımızı nitelikli bir yayına dönüştürmelerini de onlara borçluyuz. Bu yayını bizim öğrencilerimiz okumaya başladı. Gelip, gelip benden alıyorlar, iade ediyorlar, sonra tekrar gelip alıyorlar. Tabii Türkiye Barolar Birliği belki biraz daha fazla sayıda gönderirse isteyenlere de onları takdim etmemiz mümkün olur. Ama ben kitabı emanet olarak veriyorum. Alıp okuyorlar; kimisi fotokopi çektiriyor ve getiriyor. Rektörümüz baştan sona kadar okumuş. Evet, ben de okudum. Ama gördüğüm şu ki en çok ben konuşmuşum. Bu nedenle bu toplantıda fazla konuşmak niyetinde değilim, bu konuşmayı da fazla uzatmak niyetinde deği- 5

18 lim. Tabii bu söylediğim, oturumlarda herkes gibi söz alıp konuşmayacağım anlamına gelmiyor. Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi konulu bu toplantımızı, Yakın Doğu Üniversitesi nin destek ve yardımlarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu toplantımız da ürününü yayın olarak verecek, çünkü biz toplantılarımızı günübirlik yapmıyoruz. Bütün yıl onun üzerinde çalışarak yapıyoruz. Toplantı konumuzu, önceden belirliyoruz. Bildiriler ve yorumlar belli bir takvime göre önceden hazırlanıyor ve hepinizin bildiği gibi makul bir zamanda elinize ulaşıyor. Bu yöntemi iki yıldır, aksatmadan uygulamakla, Türkiye de bir ilk i gerçekleştirdiğimizi sanıyorum. Bu başarı, programa özenle uyan arkadaşlarımıza aittir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Programda bazı aksamalar olmadı diyemem. Ama genel başarı oranının yüksekliği, aksamaları affettirir diye düşünüyorum. Toplantıya, bildirileri ve yorumları okumuş olarak geliyoruz. Ve bu sayede hazırladığımız notlarla tartışmaların verimli geçmesini sağlıyoruz. Âdeta bir akademi çalışması yürütüyoruz. Bu çalışma biçimi, yapacağımız yayının ön çalışmasını da birlikte getiriyor. Daha sonra sıra, bu ön hazırlığın işlenmesine, yayın için redakte edilmesine geliyor. Bu nedenle bizim toplantılarımızın kamuya açık yönü ikinci planda kalıyor desem yanlış olmaz. Kısacası toplantımızın yuvarlak masa özelliği ağır basıyor. Bu yıl öğrencilerimizin ricalarını kırmak istemedim. Onlar da katılmak istediler. Tabii dinleyici olarak katılabilirsiniz dedim. Ama görüyorum ki ortada pek yoklar. Konuşmamda onlara yönelik bir şey söylemeye hazırlanmıştım. Şimdi söylemesem de olur. Ama belki siz merak edersiniz diye söyleyeyim;; bizim öğrencilerimiz heyecanlı, yani bir şey konuşulduğu zaman kendi düşüncesini yansıtan biriki cümle duyduklarında alkışa başlıyorlar. İşte onlara, burada alkışı bırakın, elinize kâğıt, kalem alın, not tutun. Bir konunun nasıl tartışıldığını gözlemleyin ve o formasyonu edinmeye çalışın. Bunu söyleyecektim, ama birkaç tanenin dışında burada ne yazık ki yoklar. Herhalde dinleyici olmaktan hoşlanmadılar. Evet, benim söyleyeceklerim aşağı-yukarı bunlar, ama başlangıçta da söyledim; plaketleri bol bir toplantı olacak diye. Ama bu kez biraz değişik. Kamu hukukçuları platformu olarak, yani platformumuz adına hazırladığımız bir plaket. Bu toplantının düzenlenmesinde önemli katkıları olan, Türkiye den gelen yüz kişilik bir grubun burada ağırlanmasını sağlayan kurucu rektör Dr. Suat İrfan GÜNSEL e kamu hukukçuları platformu olarak şükranlarımızı arz etmek istiyoruz. Bu nedenle Girişim ve İcra Kurulu muzun duayen üyesi Prof. Dr. Ülkü Azrak ı buraya davet ediyorum ve bu plaketi onun takdim etmesini rica ediyorum. Ama galiba Suat Bey mazeretleri nedeniyle burada değiller. Onun yerine, ona verilmek üzere plaketi sanırım Prof. Dr. Şenol Bektaş alacaklar. Kendilerini buraya davet ediyorum. Ama 6

19 hemen belirteyim Rektörümüzü ve Rektör yardımcımızı da unutmuş değiliz. Onların plaketini kapanışa sakladık. Evet, hepinize verimli ve başarılı bir toplantı diliyorum. Teşekkürler. -Plaketler verildi- Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ (Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı)- Evet, kurucu rektörümüz Sayın Dr. Suat İrfan GÜNSEL adına bu plaketi almaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Onun saygı ve sevgilerini sizlere iletmek istiyorum. Gerçekten Fazıl Hocamızın dediği gibi bizler son iki haftadır büyük bir heyecanla bu toplantıyı düzenlemek için uğraşıyoruz. Toplantının düzenlenişinde ve işleyişinde ufak tefek aksaklıklar olursa, bu hususta bizi mazur görmenizi istiyoruz. Çünkü elimizden gelen herşeyi ortaya koyduk, en güzelini yapmaya çalıştık. Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu organizasyon vesilesiyle aramızda üniversitemizde ağırlamaktan, onları burada görmekten gurur duyduğumuz duayen hocalarımız var. Onları zaman zaman televizyonlarda görüyor, çeşitli programlar vesilesiyle görüşlerinden yararlanıyor;; yazmış oldukları eserleri okuyoruz. Görsel ve yazılı iletişim araçlarından takip ettiğimiz hocalarımızı bu toplantı vesilesi ile bire bir dinlemek bizim için büyük mutluluk kaynağı. Son zamanlarda basında Kıbrıs Türkleri nin Türkiye Türkleri ni sevmediğine dair söylemlerin yoğunlaştığını, hiç bir tutar tarafı olmayan bu tür ifadelerin dile getirildiğini duyuyoruz. Bu tür ifadelere itibar etmediğinizi biliyorum, ama yine de bunu hatırlatmayı kendime bir görev addediyorum. Biz Kıbrıs Türkleri Türkiye Cumhuriyeti halkı ile adeta etle tırnak gibiyiz. Aramızda daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne hiç gelmemiş olan var mı bilmiyorum. Daha önce KKTC ye gelmiş olanlar bu durumu biliyordur. Fakat olabilir ki bu toplantı kimimiz için bir ilk geliş vesilesidir. O halde bu toplantı süresince çeşitli vesilelerle Kıbrıs halkına dair edineceğimiz izlenimler bizler için birer pusula olsun;; memleketimize dönerken birer kültür ateşesi olarak dönelim. Bu vesilesiyle belki bir gün şu an basında yansıtıldığı şekliyle Kıbrıs halkının Türkiye Cumhuriyeti halkını sevmediğine dair yalan yanlış bilgileri tekzip etme fırsatını yakalamış oluruz. Sözlerime son verirken ileride değişik toplantılarda yine beraber olmayı temenni ediyorum. Umarım tüm bu çabalarımız neticesinde toplantımız başarılı geçer ve sizleri memnun etmeyi başarır;; ülkemizden ve üniversitemizden ayrılırken iyi duygu- 7

20 larla uğurlarız. Hepinize teşekkür ediyorum ve başarılı bir toplantı olmasını diliyorum. SUNUCU- Evet, bizler de Şenol Hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz ve şimdi sizleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin yetiştirdiği dünyaca ünlü müzisyen, gitarist, besteci Kemal Belevi nin müzik dinletisiyle baş başa bırakıyorum. Seslendireceği eserler: Romans, Gülnihal, Odam Kireçtir, Alhamra Sarayı anısına yazılmış bir eser, Kalenin bedelleri. İyi dinletiler diliyorum efendim. -Kemal Belevi Müzik Dinletisi- Prof. Dr. Fazıl Sağlam (Kamu Hukukçuları Platformu Başkanı)- Aslında bu takdim işini de ben yapmayı düşünüyordum, ama BRT den bir arkadaşımız bu yükü üzerimden alınca sevindim. İşini de gayet güzel yapıyordu, ama galiba biraz rahatsızlanmış. İş yine bana düştü. Dolayısıyla bu toplantıda fazla konuşmama niyetim de suya düştü. Şimdi toplantımızın birinci oturumunu açmak ve yönetmek üzere Değerli Başkanım Tülay TUĞCU yu davet etmek istiyorum. Sevgili Tülay Hanım ın 20 Ocak 2006 günü Strazburg da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin adli yıl açılış konuşmasını İngilizce olarak yapması hepimizi gururlandırmıştı. Aynı toplantıya âkil kişi olarak davetli olan Prof. Dr. Rona AYBAY ın izlenimini sizlere aktarmak isterim: Başkan Tuğcu nun açış konuşmasını, gözlerimiz yaşararak dinledik. Bir kadın hukukçunun Anayasa Mahkememizin başkanı olması belki bize bugün doğal görünüyor;; ama bugünlere nereden geldiğimizi de bir an durup düşünmekte yarar var. Atatürk ün uygulamaya koyduğu hukuk reformundan önce bir kadının bırakın kadı, yani yargıç olmasını, mahkemede tanıklık yapması bile (ilke olarak) mümkün değildi. Atatürk ün yaptıklarını küçümsemeye yeltenenler biraz durup düşünseler yerinde olur diyorum Buna kendi izlenimimi de eklemek isterim. Anayasa Mahkemesi nin Güney Amerika ülkelerine yaptığı geziye ben de katılmıştım. Yüksek Mahkemelere yapılan ziyaretlerde yaptığı konuşmaların nasıl büyük bir dikkatle ve hayranlıkla, biraz da şaşkınlıkla dinlendiğini gururla izledim ve uluslararası arenada bir Anayasa Mahkemesi Başkanı nın temsil işlevinin ne kadar önemli olduğunu görme şansına sahip oldum. Evet, kendisini, konuşma ekibi genç arkadaşlarım Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Yüksel METİN, Korkut KANADOĞLU ve Ozan ERGÜL le birlikte toplantı masasına davet ediyorum. 8

21 ANAYASAL DEMOKRASİ İÇİNDE ANAYASA MAHKEMESİ NİN KONUMU Birinci Gün Birinci Oturum Bildirinin Sunumu 9

22 Tülay TUĞCU (Oturum Başkanı;; Anayasa Mahkemesi Emekli Başkanı) - Sayın Konuklar, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Gençler, Kamu Hukukçuları Platformunun düzenlediği ikinci çalışmanın, bu yıl Yakın Doğu Üniversitesi ile birlikte Kıbrıs ta Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi adı altında düzenlenmiş olmasının önemli bir anlamı var. Öncelikle, insan hakları kavramının evrenselleşerek her geçen gün daha da önem kazanması, beraberinde getirdiği anayasal sorunların da global çözümler gerektirdiği sonucuna ulaşmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle artık ulusal sorunlar ve çözümlerini tartışmak yanında değişik ülkelerin, ortak anayasal değerler oluşturmak için bir araya gelmesi ve açık gönüllülükle insan haklarına ilişkin anayasal ilkeleri netleştirmesi gerekmektedir. İkinci olarak, kardeş kabul ettiğimiz Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti nde anayasal kurumları ve karşılaşılan sorunları konuşarak ortak değerler saptamanın rahatlığını ve keyfini yaşama olanağı bulacağız Bu amaçla ilk konumuz olan Anayasal Demokrasi İçinde Anayasa Mahkemesi nin Konumu nu Sayın Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez in sunumundan dinleyeceğiz. Daha sonra Sayın Doç. Dr. Yüksel Metin, Yrd. Doç. Dr. Ozan Ergül ve Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu bu sunumla ilgili yorumlarını yapacaklar. Konu Anayasa Mahkemesi olunca izninizle kendime de kısa bir söz vermek istiyorum. Sayın konuşmacı hocaların süreye uymak konusunda deneyimli olduklarını biliyorum o nedenle süre hatırlatması yapmayacağım. Kısa bir çay kahve arasından sonra soru ve katkılarınızı almak üzere ikinci kısma geçeceğiz. Sayın Hakyemez buyurun efendim sizi dinliyoruz. 10

23 ANAYASAL DEMOKRASİ İÇİNDE TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ NİN KONUMU Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ Anayasa mahkemeleri, insan haklarını kısıtlayan veya ortadan kaldıran anayasaya aykırı kanunların çıkarılabilmesi ihtimaline karşı hukuksal güvence olarak öngörülmüşlerdir. Bu görevlerini yerine getirirken, aynı zamanda anayasal ilke ve kuralları da çağın gereklerine göre daha özgürlükçü perspektifle yorumlamaktadırlar. Bu biçimdeki işlevleri nedeniyle anayasa mahkemeleri birçok ülkede hukuk devletinin önemli kurumu olarak kabul edilmektedirler. Gerçekten günümüzde kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin gerekliliği noktasında bir kuşku olmamakla birlikte, anayasa mahkemeleri ile ilgili asıl sorun, gerçekleştirdikleri denetimin kapsamı ile ilgilidir. Bu mahkemeler, anayasaya uygunluk denetiminde özgürlükçü yaklaşımla hareket etmeye ve insan hakları ile doğrudan ilgili olmayan konularda ise yasamanın anayasaya uygun tercihlerine müdahale etmekten kaçınmaya özen göstermek durumundadırlar. Hukuken öngörülen yetki sınırlarını aşıp yasama organının anayasaya uygun tercihlerini iptal etmekle, siyasal sistemde kendilerine biçilen rolün ötesine geçerek, adeta siyasal iradenin karar alma yetkisini ele geçirebilmektedirler. Oysa çoğunlukçu demokrasiden çoğulcu demokrasiye geçildikten sonra da çoğunluğun yönetme hakkı liberal demokrasinin vazgeçilmez ilkelerinden birisi olmaya devam etmektedir. Çoğulcu demokrasiye geçişle birlikte artık parlamento çoğunluğunu elinde bulunduranlar sınırsız yetki kullanamamaktadırlar. Bununla birlikte anayasaya uygun hareket ettiği sürece çoğunluğun yönetme hakkı çoğulcu demokrasilerde de olmazsa olmaz ilkelerden birisidir. Bu bakımdan çoğulcu demokrasilerde karar alma ve alınan kararların denetimi bağlamında temel sorunlar, yasama iktidarının düzenleme yetkisi ve anayasa mahkemelerinin buna ilişkin denetimi ile ilgili alanda ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda konu Türkiye açısından fevkalade önemlidir Anayasası ile çoğulcu demokrasiye geçilirken, anayasanın üstünlüğünü TBMM ye karşı korumak amacıyla Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Mahkeme, yasama organının tasarruflarını anayasaya uygunluk denetiminden geçirirken, bu sayede insan hakla- KTÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 11

24 rını parlamentonun muhtemel ihlallerine karşı korumaktadır. Ancak, kuruluşundan bu yana Anayasa Mahkemesi, bir yandan yasamanın anayasaya uygun tasarruflarına yönelik açık müdahalelerde bulunabilmekte, öte yandan insan hakları bağlamında anayasa yargısının işlevi ile bağdaştırılması mümkün olmayan kararlara imza atabilmektedir. Bir yandan sürekli olarak anayasa yargısının gerekliliğine, çoğulcu demokrasilerdeki yeri ve önemine vurgu yapılırken, diğer taraftan Türk Anayasa Mahkemesi nin bu tür kararlar vermesi, ister istemez Mahkeme nin işlevi ve kuruluş gerekçesinin irdelenmesi gereğini akla getirmektedir. Ancak bunu, hem bir askeri darbe sonrasında hazırlanan 1961 Anayasası ile kurulmuş olması bağlamında ve hem de özellikle verdiği kararlardan hareketle yapmak gerekir. İşte bu çalışmada, insan haklarının güvencesi ve hukuk devletinin vazgeçilmez bir kurumu olması gereken Türk Anayasa Mahkemesi nin ağırlıklı olarak kararlarından hareketle bugüne değin siyasal sistemin işleyişinde nasıl bir işlev icra ettiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. A. Genel Olarak Anayasa Yargısı: Anayasa Mahkemelerinin İşlevi ve Konumu Normlar hiyerarşisinin gereği olarak bir ülkede kanunların anayasaya uygunluğu anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı açısından hukuksal bir zorunluluktur. Bunu sağlama noktasında değişik yöntemler mevcuttur. Bunlar içerisinde muhalefetin uyarıları, ikinci meclisin varlığı, kamuoyunun tepkisi ve devlet başkanlarının kanunları geri göndermesi biçimindeki siyasal yöntemler, uyarıcı olmakla birlikte, sadece siyasal çoğunluğun bu uyarıları dikkate alması sayesinde etkili sonuç doğurabilirler. Siyasal yöntemlerin etkili sonuçlar vermemesi nedeniyle kanunların anayasaya uygunluğunu sağlama noktasında yargısal yöntemler daha etkili mekanizmalar olarak devreye girmişlerdir. Günümüzde kanunların anayasaya uygunluğunu yargısal yolla sağlayan mekanizmalar pek çok ülkede benimsenmiş durumdadır. Kısaca anayasa yargısı olarak da ifade edilebilecek olan bu biçimdeki denetim ilk olarak 1803 yılında ABD Federal Yüksek Mahkemesi nin Marbury v. Madison davasında kendisini göstermiştir. O tarihten bu güne gelinceye dek ABD yanında Kanada, Arjantin ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde de bu model yer bulmuştur. Türkiye ye yabancı olan bu modelde mahkemeler, yargılama sürecinde davayı esastan çözecek olan kanun maddesinde anayasaya aykırılık görmeleri durumunda ilgili kanun maddesini o davada ihmal etmekte ve anayasanın herhangi bir maddesine aykırılık taşıyan kanun maddesini o davada uygulamamakla anayasanın üstünlüğünü sağlamış olmaktadırlar. 12

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve 04.10.2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı, Muhterem Konuklar, 40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve yönetici olarak içinde yer aldığım Ankara

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

XI. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ANA BİLİM DALI BAŞKANLARI TOPLANTISI 8-9 Haziran 2012 Kars

XI. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ANA BİLİM DALI BAŞKANLARI TOPLANTISI 8-9 Haziran 2012 Kars XI. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ANA BİLİM DALI BAŞKANLARI TOPLANTISI 8-9 Haziran 2012 Kars Değerli öğretim üyeleri Bu yıl XI. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalı Başkanları Toplantısı Kars

Detaylı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Nihat Kayar Mersin Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Giriş Anayasa Mahkemesi ilk defa 1961 Anayasası ile kurulmuş ve ilk

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

Diş Hekimliği Sempozyumu

Diş Hekimliği Sempozyumu Diş Hekimliği Sempozyumu Diş Hekimliği Fakült esi İlk Sempozyumuna İmza At t ı Mustafa Kemal Üniversitesi ve Hatay Diş Hekimliği Odası işbirliğiyle Atatürk Konferans Salonu nda Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması Adı Soyadı : ABDURRAHMAN EREN Anayasa Hukuku Doçenti İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türkiye İnsan Hakları Kurumu Üyesi E-mail:aeren70@hotmail.com Tel:

Detaylı

PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞININ 2014 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI ANTALYA DA 23/24 NİSAN 2015 TARİHLERİNDE YAPILMIŞTIR.

PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞININ 2014 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI ANTALYA DA 23/24 NİSAN 2015 TARİHLERİNDE YAPILMIŞTIR. PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞININ 2014 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI ANTALYA DA 23/24 NİSAN 2015 TARİHLERİNDE YAPILMIŞTIR. Açılış konuşması Sandık Müdür Vekili Günay ASLAN tarafından yapılan

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

Türki Cumhuriyetler, Komşular ve Anayasal Sorunlar

Türki Cumhuriyetler, Komşular ve Anayasal Sorunlar Türki Cumhuriyetler, Komşular ve Anayasal Sorunlar Prof. Dr. Rona AYBAY Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Anayasa Mahkemesi nin çatısı altında, konuşmacı olarak bir sempozyuma katılmaktan çok büyük bir

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi CHP ile, üniversitelerde okuyan gençlerin temsilcileri bir araya geldi, 15 sorun belirledi ve bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda görüş birliğine vardı. Tarih : 04.12.2014

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi Taylan BARIN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi AK Parti, CHP, MHP ve BDP

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN DEMOKRASİNİN KURUMSALLAŞMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN DEMOKRASİNİN KURUMSALLAŞMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN DEMOKRASİNİN KURUMSALLAŞMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI 27 Kasım 2013 The Marmara Taksim Oteli, İstanbul Sayın Konuklar, Değerli

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Turan EROL un. Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi. Kapanış Toplantısı Konuşması. 11 Aralık 2007.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Doç. Dr. Turan EROL un. Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi. Kapanış Toplantısı Konuşması. 11 Aralık 2007. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi Kapanış Toplantısı Konuşması 11 Aralık 2007 SPK Ankara Sayın Bakanım, Değerli Büyükelçiler, Saygıdeğer Konuklar,

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

TEB Eczacılık Akademisi 2015 Yılı Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri Sahiplerine Takdim Edildi

TEB Eczacılık Akademisi 2015 Yılı Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri Sahiplerine Takdim Edildi TEB Eczacılık Akademisi 2015 Yılı Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri Sahiplerine Takdim Edildi Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından 2005 yılından bu yana her yıl, eczacılık bilimleri alanında

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Karabük Alzheimer Derneği organizasyonluğunda üniversitemiz ev sahipliğinde Yaşlılık-Bunama ve Alzheimer Hastalığı Tanıtım ve Bilinçlendirme

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

Prof. Dr. Serap Yazıcı

Prof. Dr. Serap Yazıcı Prof. Dr. Serap Yazıcı syazici@bilgi.edu.tr ; Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No:1 Dolapdere 34440 Beyoğlu-İstanbul; Ofis No: 0212 311 52 67 Akademik Özgeçmiş - 1984 de, Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE ÖZGEÇMİŞ 26 Temmuz 1943 Trabzon doğumlu olan Prof. Dr. Emin Memiş; 1968-969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğrenime başlamış ve 1972 973 yılında Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

16.03.2015 Sayı: 2015-6

16.03.2015 Sayı: 2015-6 Yönetim Kurulu Başkan Dr.Bülent Alıcı Başkan Yardımcısı Dr.Serdar Tekgül BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 16.03.2015 Sayı: 2015-6 Genel Sekreter Dr. Cem Akbal Sayman Dr. Adil Esen TALEPÇİ Başkanlığı

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

BASKAN TOPRAK ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. YUNUS SÖ...

BASKAN TOPRAK ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. YUNUS SÖ... BASKAN TOPRAK ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. YUNUS SÖ... Portal : www.habermrt.com İçeriği : Gündem Adres : http://www.habermrt.com/3-bolge/avcilar/baskan-toprak-istanbul-universitesi-rektoru-prof-dr-yunus-soyleti-agir

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

20.10.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ

20.10.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 20.10.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 4 Yılda 40 Kat Öğrenci Kuruluşundan bu yana geçen dört senede öğrenci sayısını kırka katlayan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkiye nin ilk on üniversitesi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

Bir bankamızın 11 Haziran tarihinde düzenlediği Kentsel Dönüşüm Projesi konulu önemli bir toplantı, Odamız Merkezinde gerçekleştirildi.

Bir bankamızın 11 Haziran tarihinde düzenlediği Kentsel Dönüşüm Projesi konulu önemli bir toplantı, Odamız Merkezinde gerçekleştirildi. Sayın Meclis Başkanım, Değerli Meclis Üyelerimiz, Konuşmama başlarken Sayın Defterdarımızı Meclis toplantımızda görmekten duyduğumuz memnuniyetimizi belirtir, Kendisine huzurunuzda; bizlere gösterdiği

Detaylı

Kongrenin açılışı Prof. Dr. Osman Küçük tarafından yapıldı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur yaptığı konuşmasında

Kongrenin açılışı Prof. Dr. Osman Küçük tarafından yapıldı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur yaptığı konuşmasında Fotograflar Yurdakul Kayacan 13. Dünya At Hekimleri Birliği Kongresi (WEVA) başladı Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Türkiye Jokey Kulübü nün ev sahipliğinde düzenlenen 13. Dünya At Hekimleri

Detaylı

Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN METODOLOJİSİ

Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN METODOLOJİSİ Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN METODOLOJİSİ Ekin Kitabevi Yayınları ISBN: 975-7338-39-7 Tüm hakları mahfuzdur. Bu kitabın tamamı ya da bir kısmı 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre, kitabı yayınlayan

Detaylı

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Derya Kap* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM)16 Eylül 2014 tarihli zorunlu din dersinin mevcut içerikle uygulanamayacağına dair hükmü, Türkiye de din dersi

Detaylı

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ KASIM KARAGÖZ ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. Doğum Yeri ve Yılı: Yeşilhisar/KAYSERİ, 03.04.1973.

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi H AVA H AR P O K U L U K O M U TAN L I Ğ I 12 Mayıs 2015 Yeşilyurt/İSTANBUL www.kartallarhaftasi.hho.edu.tr E-posta: icce2015@hho.edu.tr Telefon:+90

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Aytaç ÖZELÇİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU NUN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ Spor ve Hukuk Türk Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Bir Spor Dalı Olarak Futbol

Detaylı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum.

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Darüşşafaka Cemiyeti nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Darüşşafaka daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp,

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Yerel Demokrasi, Yerel Hukuk ve Evrensel Değerler

Yerel Demokrasi, Yerel Hukuk ve Evrensel Değerler Yerel Demokrasi, Yerel Hukuk ve Evrensel Değerler 2000 li yıllara gelindiğinde iç dinamikler, Türkiye nin uluslararası hukuk taahhütleri, AB süreci, bölgesel ve küresel gelişmelerin etkisiyle değişim kaçınılmaz

Detaylı

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) 4. Olağan Genel Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı(ÇSGB) Süleyman Soylu nun ev

Detaylı

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU 10 Mart 2010 ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KIBRIS TAKĐ MÜLKĐYET SORUNUNA ĐLĐŞKĐN DAVALAR HAKKINDAKĐ KARARINI AÇIKLADI Can Mindek ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI [Metni yazın] www.ikv.org.tr

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 DERS BĠLGĠLERĠ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 Bölümü : Uluslararası İlişkiler Dersin Seviyesi : Lisans Ders Dili : Türkçe Ders

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı/Ünvanı: Faruk Bilir (Prof. Dr.) 2. Doğum yeri ve tarihi: Yozgat, Sorgun 25.08.97 3. Medeni durumu, çocuk sayısı: Evli, 2 çocuk 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO

Detaylı

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler... TÜRKONFED BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ KONUŞMA METNİ 14 Ocak 2016 Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU Başkan : Prof Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sunum : Iğdır ilinde Kentsel Dönüşüm: Mevcut Durum ve Hedefler Banu ASLAN CAN Iğdır Çevre ve Şehircilik

Detaylı

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ Madde 1: Topluluğun Adı Ve Merkezi a)topluluğun Adı : Bilgesam Gençlik Platformu dur. b)topluluğun Merkezi : İstanbul dur. Madde 2: Topluluğun Kurulma Amacı 1-BİLGESAM

Detaylı

SESIN YOLCULUGU 8: GENÇ BESTECILER SENLIGI

SESIN YOLCULUGU 8: GENÇ BESTECILER SENLIGI Portal Adres SESIN YOLCULUGU 8: GENÇ BESTECILER SENLIGI : www.bugunbugece.com İçeriği : Kültür/Sanat Tarih : 06.04.2015 : http://www.bugunbugece.com/git-gor/sesin-yolculugu-8-genc-besteciler-senligi 1/2

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin (kısa adı ile SAM-DER in) davetlisi olarak 2010 yılında kurulduğu dönemde Sam-der e geldim ve büyük

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı