2011 OKUMALARIM. zikrullah kırmızı DĠZĠN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 OKUMALARIM. zikrullah kırmızı DĠZĠN"

Transkript

1 2011 OKUMALARIM zikrullah kırmızı DĠZĠN Bernhard, Thomas; Odun Kesmek (1988) Uyar, Tomris; Güzel Yazı Defteri (2002) Forte, Dieter, Sırtımdaki Ev (1992, 1995,1998) Laforet, Carmen; Hiç (1944) Paquad, Thierry; Lükse Övgü (2005) Bernhard, Thomas; Kahramanlar Alanı (1989) Balbay, Mustafa; Silivri Toplama Kampı Zulümhane (2010) Kutlu, Ayla; Asi Asi (2010) Kavukçu, Cemil; DüĢkaçıran (2011) Meriç,Nezihe-Suda, Orhan; Aix-Londra-Ġstanbul Mektupları (2011) Bronte, Charlotte; Shirley (1849) Çolak, Veysel; 2010 ġiir Yıllığı: ġiir Denilen Cehennem (2011) Bernhard, Thomas; Eski Ustalar (1985) Poulantzas, Nicos; Devlet, Ġktidar, Sosyalizm (1979) Kemal, Orhan; Önemli Not! (Haz. IĢık Öğütçü, 2007) Özakman, Turgut; Cumhuriyet 2.Türk Mucizesi (2010) Casanova, Pascale; Dünya Edebiyat Cumhuriyeti (1999) Yates, Richard; Hayallerin PeĢinde (Revolutionary Road, 1961) Asiltürk, Baki H.; YKY ġiir Yıllığı 2010 (2011) Balbay, Mustafa; DüĢünüyorum O Halde Sanığım:Zulümname (2011) Gerger, Adnan: Faili Meçhul Cinayet (2010) Auster, Paul; Karanlıktaki Adam (2007) Arnheim, Rudolf; Görsel DüĢünme (1969) Faulkner, William; Çılgın Palmiyeler (1939) Yalçın, Ġrfan; Cellat Ağlıyor (2011) Nancy, Jean-Luc; Demokrasinin Hakikati (2008) Thoreau, Henry David; Nerede ve Ne Ġçin YaĢadım (1847) YaĢar, Sadık; Fotoğraf Arabası (2010) Saçlıoğlu, Mehmet Zaman; Ġki ve Keçi (2010) Bernhard, Thomas; Yok Etme: Bir Parçalanma (1988) Asvani, Alâ El; Chicago (2006) GruĢin, Olga; Suhanov un DüĢ YaĢamı (2005) Hessel, Stephane; Öfkelenin! (2011) 1

2 Balbay, Mustafa; Demokrasi Tanrısı Zülümdar (2011) Kavabata, Yasunari; Ġzu Dansözü (1926) Yılmaz, ġiir Erkök; Ġncir Çekirdeği Yanığı (2010) Bilsel, ġeref/gündoğdu, Cenk, Haz.; ġiir Defteri ġiir ve Hayat (2011) Güntan, Ahmet; Parçalı Ham. (2011) Uğurlu, Nurer; Orhan Kemal in Ġkbal Kahvesi (1972) Kemal, Orhan; Yüz Karası (1960) Çelik, AyĢegül; Kağıt Gemiler (2010) Savage, Sam; Firmin (2006) Kawabata, Yasunari; Karlar Ülkesi (1948) Kavabata, Yasunari; Karlar Ülkesi (1948) Dickens, Charles; Mister Pickwick in Serüvenleri (1836) Edgü, Ferit: LeĢ (Toplu Öyküler) (2010) Edgü, Ferit; Nijinski Öyküleri (2011) Hirsch, Ernst E.; Anılarım (1997) Murakami, Haruki; Sahilde Kafka (2005) Ibsen, Henrik; Bir Halk DüĢmanı (1882) Taner, Haldun; Hikayeler (1970) Taner, Haldun; Bütün Hikayeleri 1 (2009) Taner, Haldun; Bütün Hikayeleri 2 (2009) Taner, Haldun; Bütün Hikayeleri 3 (2010) Taner, Haldun; Bütün Hikayeleri 4 (2008) Taner, Haldun; Bütün Oyunları 1. KeĢanlı Ali Destanı (1964) Taner, Haldun; Bütün Oyunları 3. Sersem Kocanın Kurnaz Karısı (1971) Taner, Haldun; Bütün Oyunları 6. Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (1979) Taner, Haldun; Dizi Yazıları 4. Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil (1978) Yalçın, Sıddıka Dilek; Haldun Taner Hikayeleri ve Hikayeciliği (1995) Çamurdan, Esen; Haldun Taner Seyir defteri (2006) Erte, Mehmet; Alçalma (2010) Kaçan, Vladimir; Marusya (1998) Kavabata, Yasunari; Bin Beyaz Turna (1949) Erdem, Ömer; Kireç (2010) Borges, Jorge Louis/Kodama, Maria; Atlas (1995) Morettı, Franco; Mucizevi Göstergeler: Edebi Biçimlerin Sosyolojisi Üzerine (1988) Tohumcu, Aslı; TaĢ Uykusu (2011) Lewycka, Marina; Ġki Karavan (2007) Gülsoy, Murat; Tanrı Beni Görüyor mu? (2011) Wood, Ellen Meiksins; Kapitalizm Demokrasiye KarĢı (1995) Tunç, Ferruh; Melez Zamanlar (2010) Rifat, Samih; Çocuğu Anlat Bana (2010) 2

3 Alkan, Erdoğan; Cenk (2010) Koçak, Serdar; Gardenya Çıkmazı (2010) Atapay, Mustafa; Kayıp Zaman Defteri (2010) T., Bâki Ayhan; Kopuk (2011) Budak, Abdülkadir; Mesafe (2011) Edgü, Ferit: Kimse (1976) Edgü, Ferit: O. Hakkari de Bir mevsim (1977) Edgü, Ferit: Yaralı Zaman (2007) Edgü, Ferit: Yazmak Eylemi (1980) Edgü, Ferit; Tüm Ders Notları (1978) Kahraman, Mahmure; Ferit Edgü nün Hakkari si (2011) Badiou, Alain/Truong, Nicolas; AĢka Övgü (2009) Botton, Alain De; Ateistler Ġçin Din (2011) Yıldırım, Ġbrahim; Her Cumartesi Rüya: AĢk ve Mevt Tabirleri (2011) Yücel, Tahsin; Kimim Ben? (2011) Dickens, Charles; Oliver Twist (1838) Dickens, Charles; Antikacı Dükkânı (1848) Delius, Friedrich Christian; Nasıl Katil Olunur? (2004) Summers-Bremner; Eluned; Uykusuzluk: Kültürel Bir Tarih (2008) Harvey, David; Yeni Emperyalizm (2003) Futuyma, Douglas F.; Evrim (2004) Cohn, Dorrit; ġeffaf Zihinler. Kurmaca Eserlerde Bilincin Sunumu (1978) Yalçın, Mehmet; ġiirin Ortak Paydası 1. ġiirbilime GiriĢ (1991) Siegel, Lee; Ölü Bir Dilde AĢk (1999) Buzzati, Dino; Tatar Çölü (1940) Buzzati, Dino; Tatar Çölü (1940) Özkılıç, Hasan; Lataros Değirmeni nde Üç Dakika (2011) Marai, Sandor; Eszter in Mirası (1938) Zizek, Slavoj; Mimari Paralaks (2009 Kavabata, Yasunari; Dağın Sesi (1954) ġahiner, Seray; Hanımların Dikkatine (2011) Flaubert, Gustave; Üç Öykü (1877) Erbil, Leyla; Kalan (2011) Ġskender, küçük; Periler Ölürken Özür Diler (1994) Ġskender, küçük; Bu Defa Çok Fena (2011) Yourcenar, Marguerita; MiĢima ya da BoĢluk Algısı (1980) Arslan, Gökhan; Yaraya Tutulan Ayna (2010) Özmen, Gonca; Kuytumda (2011) Alkan, Tozan; Sana ġehir Gelecek (2011) Celâleddin-i Rûmî, Mevlânâ; Mesnev-i ġerif (13.yy) 3

4 Hachmi, Najat El; Aile Reisinin Kati DevriliĢi (2008) KabaĢ, Sedef, Söy.; Hocaların Hocası: Nermin Abadan Unat (2010) Marias, Xavier; Duygusal Adam (1986) Atasü, Erendiz; Hayatın En Mutlu An ı (2011) Beyatlı, Yahya Kemal; Bütün ġiirleri (2009) Köz, Mustafa; Öncü Yağmur (2011) 4

5 OKUMALARIM Bernhard, Thomas; Odun Kesmek (1988), Çev. Sezer Duru Simavi Yayınları, Birinci Basım, 1992, Ġstanbul, 143 s. Bernhard, Thomas; Odun Kesmek (1988), Çev. Sezer Duru Yapı Kredi Yayınları, Ġkinci Basım, Kasım 2006, Ġstanbul, 150 s. Yaşamının son yıllarının önemli ürünlerinden biri Odun Kesmek: Bir Öfke... Thomas Bernhard okuru, onun aynı şeyi dönüp dönüp anlatmada ısrarına giderek yetkinleşen bir anlatının ve dilin eşlik ettiğini sezinleyecektir kuşkusuz. Artık o yirminci yüzyılın ikinci yarısının yadsınamaz bakış açılarından birini oluşturmuştur ve bu açı olumsuz, kara, yıldırıcı ve ölümcüldür. En temel özelliği uydumculuğa (konformizm) tüm cephelerden yönelttiği sert, acımasız saldırıdır. Ama biz okurlarını etkileyen, bu saldırının bir özkıyım (intihar) üzerinden işlenip yürütülmesidir. En başta saldırdığı yazar-anlatıcımızın; kendi tiksinti verici varlığı, seçimleri, tepkileridir. Hayır, hiçbir geçerli açıklaması, özrü, bahanesi yoktur. Bunu delik deşik olma, edilme pahasına açık yüreklilikle söyleyecektir. Yazarımız (yine ben anlatıcı) nefret ettiği Viyana sını, Avusturya sını çoktan arkada bırakmış, İngiltere ye yerleşmiştir. Ama eski bir dost, gençlik (kadın) arkadaşı Joana canına kıymıştır ve yazar cenazeye gelir. Birçok eski tanıdıkla karşılaşır, yüzleşir, hesaplaşır ve kendi de içinde olmak üzere keskisini, bıçağını, neşterini oturduğu Gentz Sokağı ndaki Auersberger lerin evinde berjer koltuk ve yemek masası üzerinden, yöneltir dünyaya. Bu akģam ve bu gece, bana gene öyle geldiği gibi, sapık Gentz Sokağı dairesinden iğrendim. Bu her yanda insanın gözünü oyan mükemmeliyet itici olmaktan baģka bir Ģey değil, diye düģündüm, tıpki her şeyin yerli yerinde olduğu diye anılan tüm evler gibi, hiçbir Ģeyin ama hiçbir Ģeyin düzensiz olmadığı ve olmasına izin verilmeyeceği evlerin iğrençliği gibi. Bu evler midemizi bulandırır ve onlarda kendimizi asla rahat hissetmeyiz, diye düģündüm, eğer otuz yıl önceki gibi olsak, bu eve ilk geldiğim zamanki gibi, hemen hemen bilinçsiz, belki iyi hissederiz kendimizi. (114) Thomas Bernhard için daha önce yazıp çizdiklerime katkı olabilecek ne söyleyebilirim (yinelemeye düşmeden), diye düşünürken, usuma takılan şeyi önemli buldum. Aslında nefret ettiği uydumculukla kıyasıya savaşırken, hedefine onu bunu, şu ülkeyi, bu kenti koysa da, her zaman hedefte biz okurların olduğunu hiç unutmamalıyız. O bizim saltık bir okuma zevkiyle, onun yapıtının (tüm yaşamını içine koyduğundan asla kuşku duyamayız, başka da bir şey yok zaten yazısında) tüketilebilirliğine yatırım yapmamızdan tiksinmektedir. Bizim okurluğumuzu ve bu okurluğumuzla algıladığımız Thomas Bernhard kitabını yadsımakta ve bir daha yadsımaktadır. Bir tür Sisyphos gibi, her satırı, her tümcesi bu umutsuz uğraşın acılı kanıtı ve umutsuz girişimiyle yüklüdür. Thomas Bernhard okuru olmanın olanaksızlığını, bedelini pahalıya ödeterek, göstermektedir yazısı boyunca. Bedel ondan vazgeçmek olabilirdi, bu durumun onu hoşnut kılacağı açık. 5

6 Bedeli göze alan (okur), öyle sanıyorum eline geçirdiği bu umutsuz hakikatle ne yapabileceğini uzun uzun düşünecektir. Kendimizi en doğru ve güvenli duyumsadığımız yerde en büyük yalanı kıvırdığımızı gözümüze gözümüze sokan, bize kaçacak delik bırakmayan bu dehşetengiz saldığı karşısında ne yapabiliriz? Kimden destek alabilir, medet umabiliriz? Romanın başında Bernhard ın alıntıladığı Voltaire in sözünde olduğu gibi, daha akıllı kılınamamıģ insanların uzağında kalarak mutlu olma yı deneyebilir miyiz? Mutluluğun tek olanağı (imkân), olanaksızlığı mı, bunun düşüncesi mi? Romanın alt başlığı, Bir Öfke Böyle öfkeli olabilmek için yaşamak denilen şeyden alacaklı olmak gerek. Hep fazla. Ya da sonuna değin kullanılmış olmak ve yine de sağ olmak, kalmak. Paspas olmak ve yine de paspas olmayı sürdürebilmek. Bu yüzden, Thomas Bernhard ı incelemeye bir öfke çözümlemesinden, öfke sanatından başlamak doğru olacak. Onu okumayı deneylemektir yapılabilecek en iyi şey. Onu okumayı dene(yle)riz. İçimizde, yazar da içinde olmak üzere her şeye karşı kabaracak bu öfkeyle nasıl baş edeceğimizi kestiremeden hem. Eğer benim yaşamım yazgıysa, neden herkesinki başka? Bu nasıl olabilir? Ve eğer yaşam bir bok çukuru ise, herkes bilmeli yediğinin boktan başka şey olmadığını. Bu olsa olsa birlikte boka bulananlar, boku yiyenler oyunu ya da partisi olacaktır. Bütün bunları anlayan siz, evet size söylüyorum, siz bu boku yemediğiniz düşüyle avunmayı sürdürebilirsiniz. Bu olanaksız ama yine de böyle ise, boku yemiyor, yediriyorsunuz demektir. Ama sıra size de gelecektir, kuşkunuz olmasın. tersi değil ve sokaklardan koģarak geçtim, sanki bir sanrıdan kaçıyordum, daha hızlı ve daha hızlı eski kente doğru ve koģarken neden eski kente doğru koģtuğumu bilmiyordum, oysa eski kentin tam aksi yönüne doğru koģmam gerekirdi eve gitmek isteseydim, ama herhalde Ģimdi ben eve gitmeyi hiç istemiyordum ve bu kıģ da keģke Londra da kalsaydım, dedim kendi kendime ve saat sabahın dördüydü ve ben eski kentin içine doğru koģuyordum, oysa eve koģmam gerekirdi ve kendime, her ne olursa olsun Londra da kalmalıydım, dedim ve koģtum ve koģtum ve koģtum, sanki bu seksenli yıllarda bir kez daha ellili yıllardan seksenli yıllara kaçıyordum, bu tehlikeli ve çaresiz ve ahmak seksenli yılların içine ve gene, bu tatsız sanatsal akşam yemeğine gideceğime, Gogol ümü ya da Pascal imi ya da Montaigne imi okusaydım, diye düģündüm ve koģarken, Auersberger sanrısından kaçtığımı eski kente kaçtığımı düģündüm ve gittikçe daha büyük bir enerji ile bu Auersberger sanrısından eski kente kaçtığımı düģündüm ve koģarken, Ģimdi içinde koģtuğum bu kentin bana korkunç gelse de, gene de benim için en iyi kent olduğunu düģündüm, bu nefret ettiğim Viyana nın Ģimdi benim için birden en iyi, benim en iyi Viyana m olduğunu ve her zaman nefret ettiğim ve hâlâ nefret ettiğim ve her zaman nefret edeceğim bu insanların en iyi insanlar olduğunu düģündüm, onlardan nefret ettiğimi ve ama dokunaklı olduklarını, Viyana dan nefret ettiğimi ve onun gene de dokunaklı olduğunu, benim bu insanlara lânet yağdırdığımı, ama gene de onları sevmek zorunda olduğumu ve artık eski kentin içinde koģarken bu kentin gene de benim kentim olduğunu ve her zaman benim kentim olarak kalacağını ve bu insanların benim insanlarım olduğunu ve her zaman benim insanlarım olarak kalacaklarını düģündüm ve koģtum ve koģtum ve bütün korkunçluklardan sıyrıldığım gibi Gentz Soküağı ndaki bu korkunç sanatsal akşam yemeği denen Ģeyden de sıyrıldığımı ve Gentz Sokağı ndaki bu sanatsal akşam yemeği diye adlandırılan yemeği yazacağımı, onun hakkında ne yazacağımı bilmeden, öylece bir şeyler yazacağımı düģündüm, ne olursa olsun, ama yalnızca hemen ve şimdi Gentz Sokağı ndaki bu akşam yemeği üzerine yazacağım, hemen, diye düģündüm, şimdi, diye hep, eski kentten koģarak, hemen ve şimdi ve hemen ve hemen, çok geç olmadan. (149) Sezer Duru nun çevirisine (bir Thomas Bernhard çevirmeni) şapka çıkarmaktan fazlası gelir mi elimden? Bunu düşünmeliyim. 6

7 *** Uyar, Tomris; Güzel Yazı Defteri (2002), Res. Ali Arif Ersen Yapı Kredi Yayınları, Birinci Basım, Nisan 2002, Ġstanbul, 93 s sonunda bitirmiştim gerçekte bu uzun öyküyü ve bu kitapla birlikte Tomris Uyar okumamı. Geçen yıla konulmuş iyi bir noktaydı, daha güzeli olmazdı. Ali Arif Ersen in resimleriyle desteklenen bu uzun öykü, bir yaşamın toplamı, özeti, bir veda anlatısıydı. İkinci okumamda da böyle düşündüm, yayınlanır yayınlanmaz okumuştum çünkü 2002 de. Hem kendi poetikasını tüm uç ve özellikleriyle taşıyordu, hem de bir tür ortalamaydı, denge, dingin bir yetkinlik belirtisi. Daha önce yazdığı her şeyi içeriyordu Güzel Yazı Defteri, ama fazladan bir de yazarın kendisini, Tomris i, onun yazı serüvenini de. Kendi yazısının tansıksı ipuçlarını döşüyordu yolu üzerine öykü boyunca yazarı. Bu kadar mı? Bu kadar olsaydı, yine yanmazdı içim bunca. Çünkü o bu öyküye, belki de en iyi dostlarından biri olan Edip Cansever in ünlü şiirinde masa üzerine her şeyi koyduğu gibi, tüm bir yaşamını koymak istemişti. Bu nedenle toplumun iç ağrısı olmadan olmazdı. 12 Eylül. Korku. Kuşku. Güvensizlik. İhanet. Bunlar da var bu öyküde. Bir bilici gibi, Tomris Uyar, bizim anladığımızdan çoğunu anlayarak, son bir kez büyük yıkımın ardından gelen yıkıntılara göz gezdirecek. Bu tin (ruh) kendini onarabilir mi? Umutsuzdu. Dostları ölmüştü sevgili yazarın. Güvensizdi. Bir tek oğlu bağlıyordu onu belki de yaşama. Bir tek ona ayrıcalık tanıyabilirdi. Öyle de yaptı. Yoksa daha erken sığınırdı adasına. Tuza, tuzlu suya, denize böylesine yatkın, yakışır mıydı insan? Güneş bu kadar güzel dokunur muydu herhangi birine? Özgürlük, onun kadar başka kimde böyle dimdik, böyle alımlı, böyle güzel durabilirdi? Yeryüzünün bir dökümü çıkarılmalı (envanter). Şu an dünyanın neresinde bir Tomris Uyar varsa, saptanmalı, görünür kılınmalı. Çıkarmalı sonra onları sokağa, özgüvenle salınıp yürümelerini herkes birbirlerine parmakla göstermeli: Cesaret demek, iģte bu demek! ġu yürüyen kadın, adı Tomris Uyar dır, cesaretin ta kendisidir, bu yüzden böyle alımlı, böyle güzel, böyle de olumludur, muhteģemdir. Ġnsanboyu papatyalar dalgalandıkça artar, çoğalır üzerinde. Dokunduğu Ģey (ne olursa olsun) haslaģır, altınlaģır, soylulaģır. Bütün bunları iplediğinden değil, önemsemediğinden olur her Ģey. Dili (Türkçe) kullanan biri değildi, dildi, (dilin) kendisiydi. İnsanı çoğaltan, arttıran, bolluğa ulayan bir okumadır Tomris Uyar okuması. Bunu anladım. Ha, bir de şunu. Gerçekten bir dünya yazarıdır, dünya çapında belki tek yazarımızdır. Verdiği en yetkin ürün, onun kafa da tutabilen çok özgül duyarlılığı ve bunu dille biçimleme konusundaki inanılmaz özenidir. Aynı duyarlığı üstelik, yalnızca ana diline değil, İngilizce ye de bağışlamıştır. *** 7

8 Forte, Dieter; Sırtımdaki Ev (1992, 1995, 1998), Çev. Çağlar Tanyeri Metis Yayınları, Birinci Basım, Kasım 2009, Ġstanbul, 619 s. Çevirmenin Gözünden, Çağlar Tanyeri, s Beni şaşırtan, mutlu kılan okumalarımdan biri de işte buydu. Epiğin bu yeni yorumu zamanın neliği, niteliği üzerine eşsiz bir çalışmaydı da. Anlatmak kimilerinin söylediği gibi her Ģeyin arkasındaki büyük, ulaģılmaz bir desenin insanlar tarafından yapılan bir yorumundan mı ibaretti, yoksa hikâyeler baģkalarının düģündüğü gibi desenin bizatihi kendisi miydi, bunu değerlendirmek pek o kadar kolay değildi, çünkü insanın hatırladığı hikâyeler hiç duymamıģ olduğu hikâyelerden türüyordu, çünkü onlar artık toprak olmuģ insanların anlattığı hikâyelerdi. Ne var ki onların bilinmeyen hikâyeleri yaģayanların hayatını belirliyordu, gün gelecek Ģu anda hayatta olanların çoktan unutulup gidecek olan hikâyeleri de ardıllarının hayatlarını belirleyecekti. Karanlıkta ebedi bir ıģık gibi parlayan tek kesinlik anlatmanın dur durak bilmeyen binlerce yıllık sürekliliğinde gösteriyordu kendini, insanın bir mağarada veya bir vahanın subaģında anlatmaya baģlamıģ olmasından beri böyle gelmiģ böyle gidiyordu bu, dünya gerçeklikten daha gerçek olan anlatıda var oluyordu, zira her Ģey anlatıldığı sürece vardı, anlatılmayanlar unutuluyor ve varlığını sürdüremiyordu. Anlatıda geçmiģ güncelleģiyor, bugün ise geçmiģ haline geliyordu, zira bugün anlatılmak suretiyle geleceğe teslim ediliyor, zamanın ve mekânın içinde biçimleniyor, böylece olaylar bir anlam kazanıyor ve hayata geçici de olsa bir dayanak noktası sağlanmıģ oluyordu. Sonunda herkesi elbette ölüm bekliyor, bütün insani çabalar boģa gidiyordu, ama yine de anlatma sırasında henüz ne ölüm vardı ne de her Ģeyin nafileliği, anlatan bir ses olduğu sürece insan hayatın sıkıntılarına doğrudan tanık oluyor, onları yaģıyordu; o anda da hiçbir Ģeyin geçmiģe ve unutulmuģluğa gömülmesi mümkün olmuyordu, her Ģey anlatanın sesinde ve dinleyenlerin tasavvurunda yaģıyordu, anlatan ve dinleyen birisi var olduğu sürece yaģıyordu her Ģey. (319) Sıfır Ânı (Stunude Null) böyle adlandırıyordu herkes bu zamanı-, kimsesiz bir ülkede kimsesiz bir zaman; insanların hayatın hiçbir anlamı olmadığına dair duygusundan doğmuģtu bu kavram. Günler gibi geçen saatler ve yıllar gibi geçen günler, bu akıģı fark etmiyordu insan; zira kulelerin saatleri kuleleriyle birlikte yok olup gitmiģ, çanlar yoklukları içinde sessizliğe gömülmüģtü; gerçekten de sayılmayan, zaman olmayan, dünyayı durduran, insanın bir türlü üstünden atamadığı korkunun içinden, herkesin yüreğine iģlemiģ olan ölüm görüntülerinin içinden doğan bu andan baģka hiçbir Ģey yoktu adeta. (493) 8

9 Sonu olmayan bir dehģet; hikâyeleri tarafından sürüklenen kazazadeler; menfur anlatılarından baģka bir Ģey bilmeyen, artık dünyayı bir türlü anlamayan, gökdelenlerin, otobanların ve metroların, buzdolaplarının, bulaģık ve çamaģır makinalarının hayalini kuran kaybolmuģlar. Öyle ya, para peģinde koģanlar eski hikâyelerle ilgilenmek yerine bilinçsiz bir halde yeni arabalarını sokaklarda çılgın gibi sürmekten baģka bir Ģey yapmıyorlardı; belki de asıl basiret sahibi olanlar, anlatılarında hakikati muhafaza ederek her Ģeyi açıkça görenlerdi, tıpkı hac yolcuları gibi sonu olmayan bir yola düģüp hikâyeleriyle dünyayı kat edenlerdi. Belki onlar da tıpkı oğlan gibi dünyada ağır ağır bir çatlak oluģtuğunu, bu tekinsiz çatlağın devamlı büyüdüğünü, insanları böldüğünü hissediyorlardı: Gelecekten baģka bir Ģey düģünmek istemeyenler ve geçmiģte yaģayanlar. Ama apaçık olan bir Ģey vardı ki, o da yeni adına planlanan, modelleri herkesi hayran bırakacak Ģekilde gazetelerde yayınlanan ne varsa hepsinin baģka bir dünyada ve onlarsız meydana geliyor oluģuydu. Kendilerine soru sorulmamasına alıģıktı onlar, iģler her zaman böyle yürümüģtü, yine de Ģehirde birdenbire patlak veren, geliģip büyüyen bu durumda düģmanca bir Ģeyler vardı. Planları yapanlar ötekilerin soylarının tükenmesini ve arkalarında hiçbir iz bırakmadan yok olmasını umuyordu. (560) Hayat anlamsızdı, insan bir hiçti ve yaģama dair ne kadar kural varsa hepsinin amacı esasen hayata anlam vermekti. Tezahüratlarla ve çığlıklarla kutlanan her türlü çılgınlığın gürültüsüne kaçarak kurtulmak istenen ölüm saatinin suskunluğu karģısında duyulan panik ve korku yüzünden her defasında yeniden inģa ediliyordu dünya. (584) Anılarda ağır, uzak bir düģtü her Ģey; aynı anda yan yana var olan anların tüketilemez boyutlardaki ilintisizliği. Anlamsız görüntüler, unutulmuģ sözler, silinip gitmiģ ezgiler; ama yine de değiģmez bir sağlamlıkla ayakta duruyordu her Ģey, ağaçlarla ve fundalıklarla kaplanmıģ, çalı çırpı bürümüģ eski mezarlıklarda yatan erkekler ve kadınlar tarafından yaratılmıģ, değiģmez bir kesinlikti bu; küller küllere, tozlar tozlara; yine de onların sözleri, düģünceleri, inançları ve yazgıları belinsizliğin içinde bir mirastı; eski desenler birbirine benzese de her defasında el değiģtirerek yeniden dokunmuģtu, hem önceden veriliydi hem de farklı; görüntülerin içinden doğan perspektifsiz, zamanın akıģından yoksun bir görüntü; tıpkı solmuģ ikonların veya unutulmuģ kitapların yan yana diziliģi gibi. Zaman bir ikonun diğerine bakıģından, bir vakayınamenin sayfalarını çevirmekten baģka bir Ģey değildi, zaman hiçliğin içinden çıkagelen ve akan zamana dönüģen hikâyelerin tekrar tekrar anlatılmasından baģka bir Ģey değildi. Zira zaman hikâyelerde vardı yalnızca, hikâyeler yoksa zaman da yoktu, geride sadece ölümün sonsuzluğu kalıyordu, zamanı yaratan hikâyelerin ta kendisiydi, çünkü her Ģey çoktan olup bitmiģti zaten, insanların yapması gereken tek Ģey onları tekrar tekrar anlatmaktan ibaretti. (610) Almanya da üç cilt olarak yayınlanan bu nehir roman, Çağlar Tanyeri nin övülesi çevirisiyle (sanırım Metis dili eskitmek için yine devreye girmiş; örneğin, hiç gerekmemesine karşın büyüteç yerine pertavsız (344) geçecek denli) tek cilt olarak 2009 sonunda Türkçe yayınlandı. Sıcağı sıcağına ülkemize gelmesi tansık (mucize) sayılabilir. Forte 1935 Düsseldorf doğumlu ve roman kesinlikle özyaşamöyküsel. İki mitolojik başlangıçla, pasajla açılan roman, geniş bir çemberi tamamlayıp aynı iki pasajla sonlanır. Bu ipek ve akılla inanç ve anlatının zaman içinde seyreden yakınsar öyküsü. Sarmaşık bedenleri birbirlerini bulduklarında ve birbirlerine sarılarak dönmeye başladıklarında zaman hızını keser, yavaşlar, akmaz olur. Zaman felç olmuş, orada durmuş, bu dehşet yazılabilir tek öykü (hikâye) olarak oğlun (Forte) parmaklarının ucuna yapışmış. Parmağı tuşlara yönelten tek ve geçerli neden, zamanın durduğu bu yerdeki dehşetten başka bir şey olabilir mi? Dieter Forte geçmişe ve geleceğe bakıyor ve olamaz, diyor. Aynı şeyi Hiroşima için de söylerdi sanırım. 9

10 İtalya nın Floransa sından yeniçağla birlikte yola düzülen Fontana larla Polonya nın sınırsız toprak ve bataklıklarından yola çıkan Lukacz lar ikinci büyük savaşın öngününde Düsseldorf da buluşurlar. Ben bu büyük epik anlatının öyküsü üzerinde durmayacağım. Çözümlemesini de yapmak istemiyorum (Bu Almanların işi). Bu romanın neden yirminci yüzyılın büyük romanlarından biri olduğuna ilişkin birkaç noktaya değinmekle yetineceğim yalnızca. Kitabın arka kapağındaki tanıtımda tarihsel romanlar geleneğine bağlanmasına karşın ben aynı kanıda değilim. Çevreni (perspektif) böyle olsa da Forte çok açık ki, bir özün (her ne ise) zaman içindeki devinimine dikmiş gözlerini ve bir insanın (oğul, yazar) damarlarındaki tüm bileşenlerin köklerine işaret etmeye çalışmış Bu roman neden has, tam bir romandır buna bakalım. Bir kere girişte uzun uzun alıntıladığım aynı konudaki bölümcelerin dikkatlice bir okunması gerek. Dieter Forte yazmak için yazmamış, roman türüne başvurarak bir soruyu görünür kılmaya çalışmış, öncelikle. Tezi açık: İnsan, umutsuz insan anlatır. Kurtuluşun biricik yordamı, eğer bir kurtuluş varsa, anlatmadır. Oğul (Yazar, Forte) anlatarak zamanı, oyduğu biçimsiz (amorf) bir kütlenin içine yerleştirir. Zamanı ipliğe dönüştürüp ondan anlamlı bir ipek kumaş dokur ve görevini yerine getirir. Bu aynı zamanda yazının (yazmanın da) görevidir. Kendini yazı oyunlarına bırakmış, üstelik bundan hoşnut yazarçizere duyurulur. Sonra tüm roman bir düşünce (sorgu) bulutu gibi ilerler. Sanki büyük bir zaman kütlesi içinden, daldırma yöntemiyle kimi görüntüler, imgeler, olaylar öne çıkartılır, sonra zamanın o devasa kütlesi için terk edilir. Yani Dieter bizi kendi aile geleneklerine bağlar, biz okurlarını dokumacı yapar, ipek dokumacıları. İşi bize bırakır. Biz onun desen kalıplarını, örneklerini arada bir görür gibi olur, bunları dokuduğumuz halıya ya da kumaşa aktarırız. Hatta Forte daha çoğunu yaparak bizi dokumacı ustalığına da davet eder. Demek istediğimin anlaşıldığını umuyorum. Yazar Dieter Forte, nasıl bir sevecenlik, nasıl bir enginlikle bilemiyorum, bizi yanına çağırıp oturtarak tüm öyküyü, tüm kumaşı birlikte dokuduğumuza inandırır bizi. Ayrımında olmadan, bir bakarız, tık tık, ilmekler, iplikler, desenler; dokuyoruz işte. Yazıyoruz yani. Hiçbir dil, Almanca çok yaklaşmasına karşın, savaşa ve acılarına Dieter Forte Almancası, dili gibi ve kadar yaklaşamamıştır. Bunun nedenini okurken çok düşündüm. Yazarın tüm bunlara tanıklığı elbette yetmez. Daha başka bir şey olmalı derken şunu bulguladım. Acının en dayanılmaz yerinden beklenmedik kopuş, en kötü yerindeki komik. Bu duyguyu ben daha önce Şvayk ta yaşamıştım, tabii Don Quijote yi saymıyorum bile. Yaşam en saçma, en kanserli, ölümcül yerinden zincirlerinden boşanmışcasına gülmeye başlıyor ve yine bu nedenle belki de, ona katlanılabiliniyor. Çok az kitap beni böyle de güldürmüştür, yüzümde dehşetin ifadesi, çizgileriyle. Bu roman bana bu dayanılması güç deneyimi yaşattığı için de büyük bir roman. Evet, bu roman zaman üzerine, anlam üzerine, hiçlik üzerine insanlarla elbirliği içinde yapılmış bir deneme, düşünsel bir sorgulama, anlama çabası. Yaşam anımsanmış (Amarcord, Fellini), zamanlaşmış, buralılaşmış ve üstelik yazılaşmadıkça sonsuza değin yitirilebilir kırılganlıkta. Eğer bir insan doğası varsa, 10

11 varlığını anlatmaya (hikâyeleştirme) borçlu. Bu bir teselli mi? Sırtımdaki Ev bizi teselli edebilir mi? Hiç ten iyi değil mi peki? Hiç ten iyi, evet. Yapıtın omurunu oluşturan değişmece (ipek kumaş/yaşam) felsefesiyle, anlatıcı açısıyla, anlatımın teknik olarak genelden tikele hızlı gidiş gelişleriyle, yorumu önceleyen seçimiyle bağdaşık olduğu için, müzikal bir etki yapması beklenirdi. Tüm orkestra notaları geçerken, solo çalgı ana izleği anımsatıyor bir kez daha. Öyküler unutulabilirdi, unutulacak. Birisi anımsatmadıkça. Anımsatma. Zamanı yapma. İnsanlığın biricik etik ilkesi başka ne olabilir? Forte bu iki gövdeli büyük öykünün tüm uğraklarını (maden ocakları, dokuma tezgâhları, demiryolu, faşizm, ne olursa), zamanın tinini somutlaştırarak getiriyor önümüze. Burada tanıklığının ve anımsamasının (tıpkı Theo Angelopoulos da olduğu gibi) önemli bir rolü var kuşkusuz. Ama zaman üzerine böyle üstün nitelikli bir çalışmayı (klasikler bir yana, örneğin Sterne) ben iki yazarda daha görmüş, hayran kalmıştım. Marcel Proust ve Lawrence Durrell. Çünkü onlara benzer biçimde Forte de, bir orkestra şefi gibi, çaldığı parçanın temposunu düşürüp yükselterek, doğrudan dile getirmese bile, okurda metin akışı boyunca zaman(ın) geçişini duyumsatmaktadır. Değerli çevirmen Çağlar Tanyeri zaten sonsözünde buna işaret ediyor. Ama Forte sanırım zaman sorgulamasını şöyle bir yargıya dönüştürüyor. Savaşa ve Nazi dehşetine kilitlenen ve orada tıkanan zaman, yaşanan şey anımsanıp anlatılmadıkça aşılamayacak. Roman bu yargıyı üretmek ve paylaşmak için yazılmıştır. Sırtımdaki Ev, bunu söylemek, bir Ģey söylemek için yazılmıştır. Tek isteği yaģamak ve oğlunu yaģatmak olan (490) Maria (lar)ın da yaptığı budur. Maria tarihin direnen (kadın) figürüdür. Aslında us (akıl) da Gustav (Fontana) üzerinden direnir ama Maria ların gücünden, ateşinden, inadından, tasasından yoksundur bu direnme biçimi. Böylece romanın bir başka önemli özelliğine geldik dayandık. Bu roman direnmenin romanıdır, ama her şeye karşın direnmenin, umutsuzca, kıyamet düşü ve beklentisiyle. Dieter Forte bir dünya yurttaşı. Direnmenin anlamını, önemini anımsatıyor bize. Annesinin (Maria) kalıtını taşımak, doğru ve dürüstçe, bir şey ummadan taşımak için direnişe, anımsamaya çağırıyor bizi. Anımsamak zorundayız, eğer alçaklar değilsek, eğer hâlâ insan isek ya da insan dediğimizde bundan somut, anlamlı bir şeyi anlıyor, çıkarabiliyorsak. Öyleyse bu roman Türkçeye çevrilir, yayınlanır ve siler süpürür (yazık ki) 30 yılın Türkçe yazısını. Hiç düzeyine indirir. Bunu bekleriz endişeli. Sahiden yapar mı bunu? Yapabilir mi? Kimin umurunda? Usu erkle özdeşleştiren kafaların, sözde yazarlarımızın mı, yoksa gözbağcılıkla gözleri bağlanmış ülkemiz okurlarının mı? Bir küçük bilgi. İlk romanın adı: Desen. Borges (Plan) alıntısıyla başlıyor. İkinci roman: Ekinoks. Alıntı Faulkner dan (Abşalom, Abşalom). Üçüncüsü: Anılarda Kalanlar. Bu kes alıntı Camus den (İlk İnsan). *** 11

12 Laforet, Carmen; Hiç (1944), Çev. Zerrin Yanıkkaya Metis Yayınları, Birinci Basım, Aralık 2007, Ġstanbul, 249 s. Carmen Laforet 23 yaşında, romanının kahramanı Andrea nın yaşadıklarını benzer şeyleri yaşamış biri olarak yazmış bu romanını (İsp. Nada, 1944). Barcelona nın Aribau Sokağı ndaki bu grotesk öyküyü okurken gerçeküstü bir dünyanın içinde ürpermekten kendimizi alamadığımızı ileri sürebilirim. Bir yandan roman hem 23 yaşın romanı gibi durmuyor, hem de ancak 23 yaşında bir genç kızca yazılabileceği duygusunu yaşatıyor okura. Açlıkla boğuşan İç Savaş ertesi İspanya sında yakın akrabalara sığınmak zorunda kalan Andrea yı anneanne, teyze ve dayılar, fareler, tüyü yoluk kediler, kocası Juan ın dayaklarına doymaz bir iştahla boyun eğen yenge Gloria, üniversiteden arkadaşı olacak Ena vb. usdışı bir uzam ve zaman karşılar. Ramon (küçük dayı) ve hemen herkes uçlarda gezinen, sevgiyle nefret arasında gidip gelen insanlar ve şiddet bir noktadan sonra sevginin yerine geçiyor (ikâme) ve biçim özle böyle bir zeminde karşıtlaştıkça ortaya çıkan gerçeküstü (sürrealist) dünya, 23 yaşın saf kurgusu ve algısına yol açıyor. Olanaklıyken olanaksız bir anlatı bu Hiçbir şey yerinde değilken, Andrea geçmişi taşımakla geleceği kurmak arasında bunalıyor. Ortalamanın, dengenin, anlama ve anlatma çabasının yerini şiddete bıraktığı bu usdışı dünyada rastlantı kaçınılmazdı kuşkusuz. Ama bir roman için iyi değil, kötü sayılabilecek bir rastlantıdır bu. Dayıya tutkun anne ve yazgısını yineleyen kızı Ena gibi. Bu önemli değil, ama önemli olan şey bu genç kızın kalemiyle yalınkat çizdiği bu dünya ve nesnelerinin, Andrea nın (Laforet) bakışıyla fosforlanıp ışıldadığı, olduklarından başka türlü göründükleri. Dilin büyüsünden söz etmenin tam sırası. Dil bu büyüleyici özelliğini nasıl kazanır. Öyle sanıyorum bu bir tür mimetik etkiden kaynaklanıyor. Laforet nin romanı, yaşının getirdiği eşitleyici bir tutumla, değişmecelere (metafor) değil, düzdeğişmecelere doğal olarak başvuruyor. Bu ise romanın içindeki tüm nesneleri (olmayacak şey) birbirine eşit kılıyor. Groteskin kaynağı da bu zaten. Algımız algıladığı şeyi bu düzeylerde eşitlemez hiçbir zaman. Kendi yargı ve yanılsamalarına, dolayısıyla hiyerarşilere bağlıdır genelde. Şimdi bu bilinçle uygulanan bir teknik olsaydı roman kurtulabilirdi, ama gencecik bir kızın yaşadığı deneyimi sahicilikle anlatma tutkusu tekniği uzakta tutmuş, dolayısıyla roman gerçeküstücü bir resmin kasıtlı dağınıklığına sahip olmuş Bu nedenle okur, anlatının arkasındaki anlatıcı duygusunun saflığından etkilenmekte, ürpermektedir. Buna karşılık tüm bu groteskin ve içerdiği gerecin, canlı benzetmeler, canlandırılmış eşyalar, güçlü, berkitilmiş figürler, anlatım gücü yüksek çarpıcı imgeler, vb. ile birlikte hangi anlama ya da anlamsızlığa bağlı olduğunu kestirmek zordur. Bu nesneler sanki hiç üzerinde kolaj tekniğiyle ve rastgele bir araya getirilmiş gibidir. Bir kanıt: Eğer o gece diye düģünüyordum- dünyanın sonu gelseydi ya da içlerinden biri ölmüģ olsaydı, hikâyeleri bir daire gibi tamamen kapalı ve güzel kalmıģ olurdu. Romanlarda, filmlerde hep böyle olurdu, ama gerçek hayatta olmaz Hayatımda ilk kez, Ģunun farkına varıyordum, devam 12

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

SARAMAGO. José. Ezilenlerin gözünden bir Portekiz tasviri. Aydınlık BU SAYIDA 32. KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1105 5 Ekim 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 32

SARAMAGO. José. Ezilenlerin gözünden bir Portekiz tasviri. Aydınlık BU SAYIDA 32. KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1105 5 Ekim 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 32 Aydınlık KITA PAydınlık José. BU SAYIDA 32 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 1105 5 Ekim 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 32 Gazetesi nin ücretsiz ekidir SARAMAGO Yaşamak, sevmek ve ölmek... Paris bir şenlik değildi

Detaylı

FADİŞ VE KÜÇÜK PRENS ADLI ESERLERİN TASARIM VE İÇERİK ÖZELLİKLERİNİN ESERLERİN EĞİTSEL YÖNÜNE ETKİLERİ*

FADİŞ VE KÜÇÜK PRENS ADLI ESERLERİN TASARIM VE İÇERİK ÖZELLİKLERİNİN ESERLERİN EĞİTSEL YÖNÜNE ETKİLERİ* Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 9, 2011, Sayfa 99-114 FADİŞ VE KÜÇÜK PRENS ADLI ESERLERİN TASARIM VE İÇERİK ÖZELLİKLERİNİN ESERLERİN EĞİTSEL YÖNÜNE ETKİLERİ* Hanife Nalân

Detaylı

Cengiz Aytmatov un Aşk Felsefesi nin Figürleri Olarak AK YAZMALI CEMİLE İLE AL YAZMALI AYSEL (ASEL) 1

Cengiz Aytmatov un Aşk Felsefesi nin Figürleri Olarak AK YAZMALI CEMİLE İLE AL YAZMALI AYSEL (ASEL) 1 Şaban SAĞLIK (*) Cengiz Aytmatov un Aşk Felsefesi nin Figürleri Olarak AK YAZMALI CEMİLE İLE AL YAZMALI AYSEL (ASEL) 1 Aşk, geleceğin tanrıçasıdır! Aşk olmazsa insanın geleceği olmaz. Aşk yaşamın temelidir.

Detaylı

Nuri Bilge Ceylan: Meselem insan denilen muammayı ve onun bağlı olduğu daha da büyük muammayı anlamlandırmaya çalışmak

Nuri Bilge Ceylan: Meselem insan denilen muammayı ve onun bağlı olduğu daha da büyük muammayı anlamlandırmaya çalışmak Nuri Bilge Ceylan: Meselem insan denilen muammayı ve onun bağlı olduğu daha da büyük muammayı anlamlandırmaya çalışmak Son yıllarda nadiren söyleşi veren Nuri Bilge Ceylan, son filmi Bir Zamanlar Anadolu

Detaylı

Bir Sahne Uygulaması Daha

Bir Sahne Uygulaması Daha Bir Sahne Uygulaması Daha Değerli seyircilerimiz, Sahne Sanatları Bölümümüz Sahne Uygulaması dersi kapsamasında hazırlanan yeni oyunuyla sizleri selamlıyor. C. Marlowe un Faustus eserinden uyarlanarak

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

... Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi

... Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi ... IYI KITAP.... Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi Mart 2015 SayI 72.. Ücretsizdir www.iyikitap.net 2009 yılı Mart ayıydı. İyi Kitap ın ilk sayısı çıktı. O günden bu yana tam 72 sayı

Detaylı

Basıldığı yer: Azadi matbaası

Basıldığı yer: Azadi matbaası Basıldığı yer: Azadi matbaası Basım tarihi: Mayıs 2004 İçindekiler Giriş Bu işte kadınlar da var Hedefimiz, silahsız bir dünya Bunları yaşayan yüzlerce kadın var Dağlar, bir gerilla için bambaşkadır Özgür

Detaylı

SATIN ALMA TRANSLARI SATIŞ VE PAZARLAMANIN YENİ PSİ KOLOJİ S İ J O E V I T A L E TRANSTA MISINIZ? UYANIK TRANSINIZ

SATIN ALMA TRANSLARI SATIŞ VE PAZARLAMANIN YENİ PSİ KOLOJİ S İ J O E V I T A L E TRANSTA MISINIZ? UYANIK TRANSINIZ SATIŞ VE PAZARLAMANIN YENİ PSİ KOLOJİ S İ J O E V I T A L E TRANSTA MISINIZ? Şu anda bu sözcükleri mi okuyorsunuz? Bu, hiç de göründüğü kadar açık bir soru değildir. Belki siz bu sayfaya bakıyorsunuz,

Detaylı

Her macerada daha yukarıdan düşmek

Her macerada daha yukarıdan düşmek ... IYI KITAP.... Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi. Haziran 2014 SayI 64.. Ücretsizdir www.iyikitap.net Her macerada daha yukarıdan düşmek Scott Westerfeld in Çirkinler, Güzeller,

Detaylı

Calvino Anlatısında Sürgün Konumlar

Calvino Anlatısında Sürgün Konumlar 107 Calvino Anlatısında Sürgün Konumlar Sevilay Çelenk Ankara Üniversitesi letişim Fakültesi Özet Bu çalışmada İtalyan yazar Italo Calvino nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu adlı romanında görünür hale

Detaylı

ERSAN ERÇELİK A'DAN Z'YE ÖZKAN MERT ŞİİRİ

ERSAN ERÇELİK A'DAN Z'YE ÖZKAN MERT ŞİİRİ ERSAN ERÇELİK A'DAN Z'YE ÖZKAN MERT ŞİİRİ Ersan Erçelik 29 Temmuz 1980, İstanbul doğumlu. Celal Bayar Üniversitesi, İşletme Bölümü nü bitirdi. Şiir ve düzyazıları, Akbük, Akköy, Agora, Akatalpa, Damar,

Detaylı

Mehmet Bilâl. Türk Hafif Yazıları

Mehmet Bilâl. Türk Hafif Yazıları Türk Hafif Yazıları Mehmet Bilâl Türk Hafif Yazıları Editör: Feryal Tilmaç Sürüm: Mart 2007 Kapak Tasarım: Nazlı Ongan 2007 altkitap Yapıtın tüm yayın hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar

Detaylı

TÜRK EĞİTİM-SEN 2. KADIN KURULTAYI 07/08 Mayıs 2005 ANKARA

TÜRK EĞİTİM-SEN 2. KADIN KURULTAYI 07/08 Mayıs 2005 ANKARA Öğünen, Çalışan, Güvenen Sendika TÜRK EĞİTİM-SEN 2. KADIN KURULTAYI 07/08 Mayıs 2005 ANKARA Ağustos 2005 Bayındır 2 Sokak No:46 Kızılay/ANKARA Tel :0 312 424 09 60 Faks :0 312 424 09 68 www.turkegitimsen.org.tr

Detaylı

Mutlu Olma Sanatı SEY

Mutlu Olma Sanatı SEY Mutlu Olma Sanatı SEY Mutlu Olma Sanatı Bertrand (Arthuı WiUiam) Russell d. 18 Mayıs 1872, Trelleck, Monmouthshire - ö. 2 Şubat 1970, Merioneth, Galler Ingiliz mantıkçı ve düşünür. Matematiksel mantık

Detaylı

www.arsivakurd.org 8 Mart Dünya Emekçiler Günü Kutlu Olsun! CEJNA NEWROZ PİROZ BE! ULUSAL ÖZGÜRLÜK BAYRAMIMIZ NEWROZ, KUTLU OLSUN!

www.arsivakurd.org 8 Mart Dünya Emekçiler Günü Kutlu Olsun! CEJNA NEWROZ PİROZ BE! ULUSAL ÖZGÜRLÜK BAYRAMIMIZ NEWROZ, KUTLU OLSUN! Weşanên Sosyalîstên Şoreşger Bağlantı Adresi: WSŞ B.P 4-93801 EPINAY S/SEINE Cedex FRANCE BÜLTEN Sayı: 2 Şubat 2004 sosyalistensoresger@sosyalist-kurd.com CEJNA NEWROZ PİROZ BE! ULUSAL ÖZGÜRLÜK BAYRAMIMIZ

Detaylı

FYODOR DOSTOYEVSKİ İKİZ

FYODOR DOSTOYEVSKİ İKİZ 1 2 FYODOR DOSTOYEVSKİ İKİZ 3 Dvoynik: Peterburgskaya poema, Fyodor Dostoyevski 2010, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı

Detaylı

SİNEMA YA DA İLAHİ AŞK: İSLAMİ SİNEMADA TASAVVUFİ YOLCULUKLAR

SİNEMA YA DA İLAHİ AŞK: İSLAMİ SİNEMADA TASAVVUFİ YOLCULUKLAR SİNEMA YA DA İLAHİ AŞK: İSLAMİ SİNEMADA TASAVVUFİ YOLCULUKLAR Hilmi Maktav Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öz 1990 lar başındaki parlak döneminin ardından ivme kaybeden İslami Sinema, 2000 li yıllarda

Detaylı

Georges Bataille İÇ DENEY. Çeviren: MEHMET MUKADDER YAKUPOĞLU

Georges Bataille İÇ DENEY. Çeviren: MEHMET MUKADDER YAKUPOĞLU Georges Bataille İÇ DENEY Çeviren: MEHMET MUKADDER YAKUPOĞLU Y apı Kredi Y ayınları- 544 Kâzım Taşkent Klasik Y apıtlar Dizisi - 14 İç Deney / Georges Bataille Özgün adı: L Expérience Intérieure Çeviren:

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

"Acı çekenler ile acı çektirenler aynıdır." A.Schopenhauer

Acı çekenler ile acı çektirenler aynıdır. A.Schopenhauer Schopenhauer'e göre dünya, bedenimizde yer almakla birlikte kökeni transzendental (aşkın) bir alanda yatan "iradenin" eseridir. Gerçeklik, bu iradenin fenomenlerinden biri olan beynimizin "tasarımlarından"

Detaylı

TECRİTİ YAŞAYANLAR ANLATIYOR

TECRİTİ YAŞAYANLAR ANLATIYOR 1 İnsan Hakları Derneği TECRİTİ YAŞAYANLAR ANLATIYOR Hapishane Mektupları 2 İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi Tunalı Hilmi Cad. No: 104/4 Kavaklıdere / ANKARA Tel-Fax : 466 49 13-14 1. Baskı 2006 / Ankara

Detaylı

Şu Hayatı Nasıl Yaşamalı?

Şu Hayatı Nasıl Yaşamalı? Şu Hayatı Nasıl Yaşamalı? Yaşamın içinde kaybettiğimiz hayat, bilginin içinde kaybettiğimiz bilgelik nerde? T. S. Eliot Bu kitap hayata bakış açınıza bakma davetidir. Einstein ın deyişiyle, bir sorunu

Detaylı

HOLOGRAM, MİKROKOZMOS, MAKROKOZMOS ve BÜTÜNCÜL(Holistik) EVREN ALGILAYIŞI

HOLOGRAM, MİKROKOZMOS, MAKROKOZMOS ve BÜTÜNCÜL(Holistik) EVREN ALGILAYIŞI HOLOGRAM, MİKROKOZMOS, MAKROKOZMOS ve BÜTÜNCÜL(Holistik) EVREN ALGILAYIŞI En gerçek öğreti gökyüzünde uçan bir kuş gibidir; ardında takip edilebilecek hiçbir iz bırakmaz, ama varlığı asla inkâr edilemez.

Detaylı

eği Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 49 * Şubat 2013 * Fiyatı: 1TL

eği Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 49 * Şubat 2013 * Fiyatı: 1TL , t İ ş E z ı s a r pa! m İ t eği Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 49 * Şubat 2013 * Fiyatı: 1TL z ı s v Sına! e t İ s r e v İ ün - Lİselİlerİn Sesİ İçindekiler 3 6 Öğrencilerden 8 Karneler 12 Sana

Detaylı

HER ŞEY YOLUNDA 1. GİRİŞ

HER ŞEY YOLUNDA 1. GİRİŞ EDEBİYAT ve KOÇLUK Yeşim Erberksoy HER ŞEY YOLUNDA 1. GİRİŞ Edebiyatçılar geçmişten bu güne insanoğlunun hayat yolundaki deneyimlerini, kültürel özelliklerini ve bilinçdışı simgelerini yaşanılan çağa taşıyan

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak dosya 30 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012 mimarlığı sosyolojik olarak anlamak Mimarlığı sosyolojik Olarak Anlamak Dosya Editörü: Nilgün Fehim Kennedy, Dr, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Detaylı

HAYDAR DÜMEN HER YÖNÜYLE VAGİNİSMUS

HAYDAR DÜMEN HER YÖNÜYLE VAGİNİSMUS HAYDAR DÜMEN HER YÖNÜYLE VAGİNİSMUS 1 Her Yönüyle Vaginismus 2010, İnkılâp Kitabevi Yayın Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sertifika No: 10614 Bu kitabın her türlü yayın hakları Fikir ve Sanat Eserleri Yasası gereğince

Detaylı

Abdullah Öcalan NASIL YAŞAMALI? CİLT-II

Abdullah Öcalan NASIL YAŞAMALI? CİLT-II Abdullah Öcalan NASIL YAŞAMALI? CİLT-II Abdullah ÖCALAN NASIL YAŞAMALI? CİLT II Weşanên Serxwebûn 81 Abdullah ÖCALAN NASIL YAŞAMALI? CİLT II Weşanên Serxwebûn: 81 Birinci Baskı: Mayıs 1996 İkinci Baskı:

Detaylı