ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ"

Transkript

1 ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından tarihinden itibaren sunulmakta olan ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYASI ndan (Bundan böyle Kampanya olarak anılacaktır.) Kurumsal abone olarak yararlanmak istememiz sebebiyle; 1. İşbu Kampanyaya katılmanın ön koşulunun; Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş (Bundan sonra Turkcell Superonline olarak anılacaktır.) ye ait Abonelik Sözleşmesini ve Turkcell Superonline tarafından sunulan ve adresli web sitesinde özellikleri belirtilen Turkcell Superonline Esnaf Dükkan ADSL Kampanyası kapsamındaki ilgili Taahhütnameyi imzalamak sureti ile katılarak söz konusu kampanya kapsamındaki ADSL paketlerinden birini almak olduğunu bildiğimizi; bunun yanında işbu Taahhütnameyi imzalayan gerçek/tüzel kişi ile Turkcell Superonline Esnaf Dükkan ADSL Kampanyası na ilişkin taahhütnameyi imzalayan gerçek/tüzel kişinin aynı olması (TCKN/VKN kontrolü yapılacaktır.) gerektiğini bildiğimizi, işbu Taahhütnameyi imzaladığımız tarihte söz konusu koşulların yerine getirilmemiş olması halinde işbu Taahhütnamenin geçersiz sayılacağını, 2. İşbu Kampanyaya sadece, aşağıdaki koşullardan birini sağlayan hatları dahil edebileceğimizi, işbu Taahhütnamenin ekine aşağıdaki koşulları sağlamayan hat(lar)ı eklediğimiz takdirde, söz konusu koşulları yerine getiremeyen hatlar için işbu Taahhütnamenin geçersiz sayılacağını, (i) (ii) (iii) (iv) işbu Taahhütnamenin imza tarihinden en fazla 30(otuz) gün önce alınarak aktive edilmiş Turkcell kurumsal faturalı hat olması işbu Taahhütnamenin imza tarihinden en fazla 30(otuz) gün önce diğer operatörlerden Turkcell e kurumsal faturalı hat olarak taşınmış olması işbu Taahhütnamenin imza tarihinden en fazla 30(otuz) gün önce bireysel faturalı hattan kurumsal faturalı hatta geçirilmiş olması işbu Taahhütnamenin imza tarihinden en fazla 30(otuz) gün önce şahıstan şahıs firmasına geçirilmiş olması 3. TURKCELL ve/veya Turkcell Superonline ın, hakkında sahtecilik şüphesi bulduğunu tespit ettiği ve/veya geçmiş dönem ödeme alışkanlıkları nedeniyle kara listeye vb alınmış aboneleri, Taahhütname imzalanmış olsa dahi işbu Kampanya dan yararlandırmama hakkının saklı olduğunu bildiğimizi, 4. İşbu Taahhütnameyi imzalamamızla birlikte Kampanyaya dâhil ettiğimiz her bir Hattımızın tarifesinin otomatik olarak Meslek tarifesine geçirileceğini, 5. İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya dahil edeceğimiz 2. Maddede belirlenen koşullarla uyumlu hatları (Bundan sonra Hat/Hatlar olarak anılacaktır.) Ek-1 de belirttiğimizi, Ek-1 de beyan ettiğimiz her bir Hatta, Esnaf 1400 Paketi ve Esnaf 6000 Paketi arasından yine Ek-1 de seçimimizi beyan ettiğimiz paketin (Bundan böyle Paket olarak anılacaktır.) işbu Taahhütnamenin imzalanmasından ve Taahhütnamenin 2. ve 3. Maddelerindeki kontrollerin yapılmasından sonra ilgili her bir Hattmıza ücretsiz olarak gönderilecek aktivasyon mesajından sonra tanımlanacağını, 6. İşbu Kampanyaya katılmamız nedeniyle, Ek-1 de yer alan Paket bedellerinin, taahhütsüz Paket tutarları üzerinden Esnaf 1400 Paketi için 36% ve Esnaf 6000 Paketi için ise 31% oranında indirimli bedeller olduğunu, söz konusu indirim oranlarının Taahhütname süresince

2 değişmeyeceğini, işbu taahhütnamenin imzalandığı tarih itibariyle Esnaf 1400 Paketi için 36% lık indirime denk gelen aylık indirim bedelinin KDV ve ÖİV dahil 14,04 TL, Esnaf 6000 Paketi için 31% lık indirime denk gelen aylık indirim bedelinin ise KDV ve ÖİV dahil 24,49 TL olduğunu, bunun yanında işbu Kampanya konusu Paket seçeneklerinin güncel aylık bedellerinin ve kapsamlarının taahhüt süresince değişebileceğini, güncel bedellerin ve Paket kapsamlarının makul bir süre öncesinden adresinden bildirileceğini bildiğimizi, 7. Ek-1 de yer alan indirimli Paket bedellerinin her bir hattın Mobil İletişim Hizmet Faturasına, Paketin işbu Taahhütnamenin imzalanmasından sonra ilgili her bir Hattımıza ücretsiz olarak gönderilecek aktivasyon mesajından sonra 24 fatura dönemi süresince (Bundan sonra Taahhüt Süresi olarak anılacaktır.) her ay yansıtılacağını, Paketlerin aylık sabit ücretlerinin değişmesi durumunda ise Ek-1 de belirtilen aylık Paket bedelleri yerine her bir Paketin adresinde yer alan aylık güncel sabit bedelinin, işbu maddede belirtilen ilgili indirim oranı ile çarpılmasıyla bulunan bedelin her bir Hattın faturasına aylık olarak yansıtılacağını, tanımlamanın ayın hangi gününde yapıldığına bakılmaksızın, aylık Paket Bedelinin, ilgili hatların o ayki faturasına tümüyle yansıtılacağını ve bu doğrultuda Kampanya konusu faydadan her hâlükârda Taahhüt Süresince faydalanacağımızı bildiğimizi, 8. Kampanya kapsamında alacağımız Paketleri aşağıdaki kurallara uygun olarak tanımlatmakla yükümlü olduğumuzu, Ek-1 de seçilen her bir Pakete karşılık, Turkcell Superonline Esnaf Dükkan ADSL Kampanyası kapsamındaki ADSL paketlerinden biri paketi tanımlatılmalıdır. Bir abone Esnaf 1400 Paketi ve Esnaf 6000 paketlerinden toplamda en fazla 3 (üç) hattı ile yararlanabilecektir. 9. Kampanya kapsamında Paket tanımlanan her bir hattımız için, seçtiğimiz Pakete göre değişen ve güncel kapsamları adresinde yer alan miktarlarda konuşma sürelerine hak kazanacağımızı, Taahhütname kapsamında sağlanacak olan konuşma sürelerinin bilgi hatları, servis hatları, özel kısa numaralar ve sair benzer servisler kapsamında kullanılamayacağını, söz konusu aylık konuşma sürelerinin aşılması halinde, kullanımı aşan kısmın halen güncel olan ancak tarife kapsamında değişebilecek Meslek tarifesi aşım bedeli olan KDV, ÖİV dahil her yöne 43,89 Kuruş/Dakika üzerinden ücretlendirileceğini, TURKCELL in tarife aşım bedellerini makul bir süre önceden bilgi vermek kaydıyla değiştirme hakkının saklı olduğunu, güncel aşım bedellerini adresinden takip edebileceğimizi bildiğimizi, 10. Seçmiş olduğumuz Paket kapsamında kullanmadığımız konuşma sürelerine ait bedelin indirimi, iadesi veya diğer aylara devri gibi herhangi bir talebimizin olmayacağını, Paket kapsamında tarafımıza sağlanan konuşma sürelerini başkaca herhangi bir hatta devretme hakkımızın bulunmadığını, 11. İşbu Taahhütnamenin Ek-1 inde seçilen her bir Paketin herhangi bir sebeple Taahhüt Süresinden önce iptal edilmesi durumunda veya her bir Paketin süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL e yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe, ilgili her bir Hattımıza aynı Paketin her ay taahhütsüz olarak tanımlanacağını ve iptal etmediğimiz sürece her ay yenileneceğini, bu kapsamda adresinde belirtilen güncel taahhütsüz Paket bedelinin her ay ilgili her bir hattımızın faturasına yansıtılacağını, işbu madde kapsamında otomatik olarak tanımlanacak güncel taahhütsüz Paketi dilediğimiz zaman, iptal talebimizi yazılı olarak TURKCELL e bildirmek koşuluyla iptal edebileceğimizi, Paket iptalinin yazılı talebimizi takip eden fatura dönemi sonrasında gerçekleşeceğini ancak iptal talebinde bulunduğumuz ayın Paket ücretinin iptalden sonraki ilk faturamıza her hâlükârda yansıtılacağını,

3 12. Taahhüt süresi içerisinde Esnaf 1400 Paketinden Esnaf 6000 Paketine geçebileceğimizi, değişiklik talep etmemiz halinde talebimizi Turkcell İletişim Merkezleri, Satış Yöneticileri veya Turkcell Çağrı Merkezi üzerinden TURKCELL e iletmekle yükümlü olduğumuzu, talep ettiğimiz Paket değişikliğinin Ek-3 de yer alan Paket Değişikliğine İlişkin Özel Koşullar ve işbu Taahhütname hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceğini, 13. EK-1 de bildirmiş olduğumuz Hatlara yeni hatlar ilave edebileceğimizi, bu doğrultuda ilave hat talebimizi TURKCELL e işbu Taahhütnamenin Ek-2 sinde yer alan Hat Ekleme Formu nu doldurarak beyan edeceğimizi, bu madde kapsamında Kampanyaya dâhil ettiğimiz her bir Hat için işbu Taahhütnamede belirtilen hükümlerin aynen geçerli olacağını, 14. İşbu Kampanyaya katılmamızla birlikte Taahhüt Süresince, kampanya kapsamında Paket tanımlı hatlarımız için tarife değişikliği yapamayacağımızı bildiğimizi, 15. Taahhüt Süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin Ek-1 inde belirtmiş olduğumuz Hatlarımıza ait abonelik sözleşmesini, hattın 3. kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair bir sebeple feshetmeyeceğimizi, Hattımızın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılması talebinde bulunmayacağımızı, TURKCELL tarafından adımıza kayıtlı sair tüm hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri veya işbu Taahhütname hükümleri uyarınca bu Kampanya kapsamındaki Hatlarımızı geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılmasına veya abonelik sözleşmesinin feshine sebep olmayacağımızı, Kampanyaya katıldığımız Hatlarımızı ön ödemeli veya bireysel hatta geçirmeyeceğimizi, üzerimize kayıtlı olan/kayıtlı olmayan başka bir Hat ile değiştirme talebinde bulunmayacağımızı ve söz konusu Hatlara ait mevcut fatura döneminin değiştirilmesi talebinde bulunamayacağımızı, 16. İşbu Kampanyanın tanımlanmasından 45 (kırkbeş) gün sonrasına kadar Turkcell Superonline Esnaf Dükkan ADSL Kampanyası kapsamında ADSL kurulumumuzun tamamlanmaması durumunda işbu Kampanyanın otomatik olarak cayma bedeli talep edilmeksizin iptal edileceğini, bu tarihten sonra ise adresinde belirtilen güncel taahhütsüz Paket bedelinin her ay ilgili her bir hattımızın faturasına yansıtılacağını, 17. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız ve/veya Taahhüt Süresi sona ermeden Kampanyadan ayrılmak istememiz ve/veya işbu Taahhütnamenin Ek-1 inde belirtmiş olduğumuz Hatlarımızdan bir veya birden fazlasını başka bir Operatöre taşımamız/devretmemiz ve/veya Taahhüt süresi içerisinde Kampanya kapsamında tanımlattığımız herhangi bir Paketi ve/veya Turkcell Superonline Esnaf Dükkan ADSL Kampanyası kapsamında tanımlattığımız ADSL paketini iptal etmemiz ve/veya Paket bedelinin yansıtıldığı Ek-1 de belirtmiş olduğumuz herhangi bir hattımızın faturasını son ödeme tarihinde ödemememiz (TURKCELL in ilk ihlalde cezai şart talep etme ve/veya Kampanyadan çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.) durumunda; her bir hattımız ve aykırılığın gerçekleştiği aya kadar her bir ay için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, adresinde belirtilen vergiler dâhil, aylık ilgili ay için geçerli olan ve o tarihte adresinden yayınlanan Paket bedellerinin toplamının, Paketin indirim oranı (Esnaf 1400 Paketi için 36%, Esnaf 6000 Paketi için ise 31%) ile çarpılması suretiyle bulunacak toplam tutarın ilgili hattımızın Mobil İletişim Hizmet Faturası/Faturalarına, söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı, işbu Taahhütnamenin imza tarihi itibariyle geçerli olan ve cayma hesaplamasında dikkate alınacak aylık indirim bedellerinin işbu Taahhütnamenin 6. Maddesinde belirtildiğini,

4 18. Turkcell ve/veya Turkcell Superonline ile paylaşmış olduğumuz ve/veya bu firmalar nezdinde bulunan satış, faturalama ve pazarlamaya esas olacak bilgileri, kuruluşumuza daha verimli ve bütünsel bir hizmet sunabilmeleri için, süresiz olarak Turkcell ve Turkcell Superonline ın birbirleriyle paylaşmasına izin verdiğimizi, 19. Vergilerde meydana gelecek artışların TURKCELL tarafından Paket ve aşım bedellerine yansıtılacağını ve Taahhüt Süresi içerisinde tarafımıza fatura edileceğini, 20. Ek-1 de seçtiğimiz Paket(ler)i Taahhüt Süresi içerisinde değiştiremeyeceğimizi ve Taahhütname kapsamında seçtiğimiz her bir Paket için geçerli olan Taahhüt Süresinin dondurulması talebinde bulunmayacağımızı, 21. İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Telefon Hizmet Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında TURKCELL Mobil Telefon Kurumsal Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını, 22. İşbu Taahhütnamede belirtilen adresin, tarafımıza yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres olduğunu, adres değişikliğini TURKCELL e yazılı olarak bildirilmedikçe, tarafımıza yapılacak her türlü tebligatın aşağıda belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını, 23. İşbu Taahhütnameye konu Kampanyadan yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve doğru olduğunu, 24. 1(bir) nüsha olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL de, örnek bir nüshası tarafımızda ve kalacak olan işbu Taahhütnamenin imzasından doğacak mali yükümlülüklerin yasaların yükümlü kıldığı taraflarca karşılanacağını, kabul, beyan ve taahhüt ederiz. İşbu Taahhütname tarafımızdan okunarak... tarihinde imzalanmıştır. EKLER: EK-1: Başvuru Formu EK-2: Hat Ekleme Formu EK-3: Paket Değişikliğine İlişkin Özel Koşullar ŞİRKET UNVANI:

5 EK-1 BAŞVURU FORMU İşbu Başvuru Formu nun,... tarihinde imzalamış olduğumuz ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ (Bundan sonra Taahhütname olarak anılacaktır.) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Başvuru Formu nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Taahhütname hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. A. PAKET SEÇENEKLERİ Paket Seçenekleri KDV, ÖİV dâhil aylık indirimli Esnaf Dükkan Paketi bedeli Aylık indirim oranı/bedeli Her yöne Paket kapsamları Sabit hatlar yönüne Esnaf ,04 TL* 24,96 TL 36% Paketi 700 dakika 700 dakika Esnaf ,49 TL* 54,51 TL 31% Paketi 3000 dakika 3000 dakika *İşbu Taahhütnamenin imza tarihinde geçerli olan aylık KDV, ÖİV dahil indirim bedelidir. B. PAKET SEÇİM TABLOSU Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz Hatlar ve bu Hatlar için seçilen Paket aşağıdaki tabloya eklenmelidir: Hat Numaraları Seçilen Paket Adı İşbu Başvuru Formu 1(bir) nüsha olarak tanzim edilip,.../.../2012 tarihinde şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmıştır. Bir nüsha tarafımızda, bir nüsha Turkcell de kalacaktır. FİRMA Unvanı:

6 EK-2 İLAVE PAKET TALEP FORMU İşbu İlave Paket Talep Formu nun,... tarihinde imzaladığımız ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ (Bundan sonra Taahhütname olarak anılacaktır.) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu İlave Paket Talep Formu nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Taahhütname hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. Taahhütname de belirterek işbu Kampanya kapsamında aldığımız Paket(ler)e ilave olarak, aşağıda belirttiğimiz Hatlar için de Paket(ler)i almak istediğimizi ve bu ilave Hatlar ile ilave Hatlara tanımlanacak Paket(ler)i aşağıdaki tabloda beyan ettiğimizi ve söz konusu ilave Hatlar için de Taahhütname de belirtilen hükümlerin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz. Hat Numaraları Seçilen Paket Adı İşbu İlave Paket Talep Formu 1(bir) nüsha olarak tanzim edilip,.../.../2012 tarihinde şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmıştır. Bir nüsha tarafımızda, bir nüsha Turkcell de kalacaktır. FİRMA Unvanı:

7 EK-3 PAKET DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR İşbu özel koşullar metninin tarafımızca imzalanmış olan... tarihli ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ nin (Bundan sonra kısaca Taahhütname olarak anılacaktır) ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Taahhütname ile birlikte hüküm ifade edeceğini, bu metinde düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Taahhütname hükümleri geçerli olacağını ve aşağıdaki koşulları kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. 1. İşbu özel koşullar metninde yer alan paket değişikliği, Esnaf 1400 Paketi nden Esnaf 6000 Paketine geçilmesi olarak anlaşılacaktır. 2. Değişiklik talebi Turkcell İletişim Merkezleri, Satış Yöneticileri veya Turkcell Çağrı Merkezi üzerinden alınır. Talebin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından sonra yeni Paket kapsamındaki konuşma süreleri ilgili hatta tanımlanır ve eski paket kapsamındaki konuşma süreleri iptal olur. Tanımlama yapılmasını takip eden ilk faturaya, o ay içerisinde eski paket ve yeni paket kapsamındaki kullanımlar ayrı ayrı ve gün bazında hesaplanarak toplam bedel yansıtılır. Tanımlama yapılmasını takip eden ikinci faturadan itibaren geri kalan Taahhüt süresince ise yeni paket bedeli ilgili Hatlarımızın faturalarına yansıtılır. 3. Paket değişikliği için Paket aktivasyonunun üzerinden en az 1 ay geçmesi gerekmektedir. 4. Paket değişikliği işleminden sonra yeniden paket değişikliği yapılabilmesi için en az 1 ay geçmesi gerekmektedir. 5. Kampanya Taahhütnamesinin 17. maddesinde tanımlı hallerin gerçekleşmesi durumunda her bir hat için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, Paket kapsamında aboneye ilgili paketin hatta ilk tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar her bir Paket için sağlanan indirim bedelleri toplamının (Örneğin, Esnaf 1400 Paketinden Esnaf 6000 Paketine 3. Ayda geçildiği durumda, ilk 3 ay için cezai şart hesaplaması Esnaf 1400 Paketi kapsamında sağlanan faydaya göre, kalan aylar için ise Esnaf 6000 Paketi kapsamında sağlanan faydaya göre yapılacaktır.), abonenin ilgili hattının Mobil İletişim Hizmet faturasına söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacak ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacaktır. ŞİRKET ÜNVANI: ADRES: TARİH:

OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ

OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 26.04.2013-30.06.2013 tarihleri arasında düzenlenmekte

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 07.10.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 28.09.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Samsung

Detaylı

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Samsung

Detaylı

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu İşini Turkcell le Kur Yeni Müşteri Getir Paketi nden yararlanmak istememiz sebebiyle,

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-12+12 ay nden ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM

Detaylı

Toplu SMS Çözümleri. SMSExplorer bir Turkcell çözüm ortağıdır.

Toplu SMS Çözümleri. SMSExplorer bir Turkcell çözüm ortağıdır. Toplu SMS Çözümleri SMSExplorer bir Turkcell çözüm ortağıdır. İÇİNDEKİLER ÇelebiSMS... 3 Üyelik ve Sözleşme... 3 Ücretlendirme... 3 Turkcell Toplu Mesajlaşma Sözleşmeleri... 3 Ön Ödemeli... 3 Faturalı

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Network Set-Küçük Ofis Paketi Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Network Set-Küçük Ofis Paketi Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Network Set-Küçük Ofis Paketi Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca Turkcell Superonline

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 12 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU

AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU.../.../201.. tarihinde imzalamış olduğumuz Toplu SMS Servisi Taahhütnamesi (Bundan sonra Taahhütname olarak anılacaktır.) kapsamında ve süresince göndereceğimiz

Detaylı

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI ndan ( Kampanya ). adresinde mukim olarak işbu

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ hizmetidir ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Turkcell ) ye; TURKCELL GİZLİ Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 1. maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan

Detaylı

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ hizmetidir FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle

Detaylı

ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) ile Abonelik Sözleşmesini/Hizmet Formu nu imzalamış olmamız ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) ile yeni hat alma

Detaylı

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya

Detaylı

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de

Detaylı

ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ

ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ 1 Programınızın SMS gönderme özelliğini kullanabilmeniz için; 1. Turkcell'e Kurumsal Abonelik baģvurusunda bulunmanız, (Size yakın bir Turkcell İletişim

Detaylı

TURKCELL FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELL FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 2.maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan Servislerden

Detaylı

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 2.maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan Servislerden oluşan

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Yeni Araç Takip Sistemi Kampanyası (12&24 Ay) dan

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

İNTERNET ALANA 24 AYLIK EV AVANTAJ 100 TARİFESİ İNDİRİM & DAKİKA KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ

İNTERNET ALANA 24 AYLIK EV AVANTAJ 100 TARİFESİ İNDİRİM & DAKİKA KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET ALANA 24 AYLIK EV AVANTAJ 100 TARİFESİ İNDİRİM & DAKİKA KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Koşulları ve Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) Ev Avantaj

Detaylı

FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ

FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ 1 FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu Toplu SMS, Toplu MMS, Toplu Video Mesaj, Mobil Broşür, Mobil Anket, Turkcellilere

Detaylı

S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname )

Detaylı