Türkiye nin 2023 Vizyonu ve Yenilikçi(İnovatif) Öğretmen Yetiştirme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin 2023 Vizyonu ve Yenilikçi(İnovatif) Öğretmen Yetiştirme"

Transkript

1 Prof. Dr. Dinçay Köksal Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8 Eylül 2014, Çerkezköy

2 2023 VİZYONU İLKÖĞRETİME ERİŞİM VE DEVAM Vizyon: Zorunlu eğitim çağındaki kız ve erkek her çocuğun eğitime erişim ve devamlarını sağlayıp, okul terklerini önleyerek eğitim haklarını tüm boyutları ile kullanabilmelerini temin etmek. 1-İlköğretime Kayıt Amaç Zorunlu öğrenim çağındaki nüfusun tamamı koşulsuz, nitelikli eğitime almak. Faaliyetler: Güçlü, hızlı, her daim güncel veri tabanı oluşturularak erişim bağlamında merkezi ve yerel düzeyde tanımlanmış sorumluluğu olanlara uyarıda bulunan bir sistem oluşturulacaktır Her bir çocuk için eğitime erişim önündeki engelleri kaldırarak kanıta dayalı politikalar geliştirilecektir Eğitime erişimde dezavantajlı grupların eğitime erişimleri sağlanarak kişi ve kurumlar arası güçlü işbirliği oluşturulacaktır.

3 2-İlköğretime Devam Amaç-2.1. Devamsızlık ve terk riski altındaki çocukları erken belirlemek, izlemek ve gerekli müdahaleleri yapmak. Faaliyetler: Devamsızlık ve terk riski altındaki çocukları erken belirlemeye yönelik bir sistem kurulacaktır Devamsızlık ve terk riski taşıyan çocuklara yönelik tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik politikalar geliştirilecektir.

4 3-İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş Amaç-3.1. İlköğretimden diplomasız ayrılanların oranını sıfıra indirerek kız ve erkek çocukların ortaöğretime geçişlerini sağlamak. Faaliyetler: İlköğretim sonrası öğenim konusunda bilinç oluşturmaya dönük toplumsal seferberlik çalışması yapılacaktır Okul türlerine göre orta öğretime geçişler izlenecektir Ortaöğretime geçiş oranlarının düşük olduğu ilköğretim kurumlarında sorunun çözümüne yönelik müdahaleler yapılacaktır.

5 EĞİTİMDE KALİTE 1-İnsan Kaynakları ve Yönetimi Vizyon: İlköğretim okullarının idari yapısı ve örgütlenmesini, insan odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen, esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi kavramları öne çıkaran bir anlayışa, yapıya ve işleyişe kavuşturmak.

6 Amaç Eğitim örgütlenmesinde katılımcı, insan odaklı ve dinamik bir yönetim yaklaşımı uygulamak. Faaliyetler: Okulun eğitim politikalarının belirlenmesinde toplumun ilgili paydaşlarının katılımı sağlanacaktır Okul yönetimlerinde planlama, uygulama, karar alma, bütçeleme, izleme ve değerlendirmede öğretmen, veli, öğrenci ve yönetici vb. tüm okul paydaşlarının aktif olarak katıldığı özerk bir yönetim anlayışı geliştirilecektir Kalite geliştirme çalışmalarının merkez, il, ilçe ve okul düzeyinde sürdürülebilirliği sağlanacaktır Her yönetim kademesinde hesap verebilir bir yapı oluşturulacaktır

7 2-Öğretmen Vizyon: Çok yönlü, çağın eğitim anlayışının gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, yeteneklerini üst düzeyde kullanabilen, gelişime açık, özveri sahibi öğretmen profiline sahip olmak.

8 Amaç Çağın koşullarına uygun, sürekli kendini yenileyebilen öğretmenler yetiştirmek. Faaliyetler: Belirlenen öğretmen yeterlilikleri özelinde YÖK ile işbirliği içinde eğitim içerikleri hazırlanacaktır Etkili bir kariyer planlama mekanizması oluşturulacaktır.

9 Adaylık eğitimi, öğretmenin sınıf içinde ve dışında oynayacağı rolleri kolaylaştıracak bir içeriğe sahip olacaktır Personelin kişisel ve mesleki gelişim olanakları çeşitlendirilip (Okul temelli mesleki gelişim uygulamaları, akran etkileşimi, modüler tazeleme programları, okul koçluğu, uzaktan eğitim vb.) arttırılarak, sistemli ve periyodik bir şekilde uygulanacak, izlenecek ve değerlendirilecektir Öğretmenlerin yurtiçi ve yurtdışı olanaklarından yararlanılarak yüksek lisans yapmaları sağlanacaktır.

10 Amaç 2.2. İnsan kaynaklarının etkili, verimli ve dengeli bir şekilde dağılımı sağlamak. Faaliyetler: Projeksiyonlara bağlı olarak 5 yıllık 10 yıllık personel ihtiyacının bilinirliğinde istihdam, atama ve yer değiştirme politikası geliştirilecektir Öğretmen sayısı 20 öğrenciye 1 öğretmen düşecek seviyede tutulacaktır Mezra, köy, ilce ve il düzeyinde öğretmen yokluğu ve hareketliliğini kabul edilebilir ölçüde minimize edecek öğretmen yer değiştirme modeli geliştirilecektir.

11 3-Yönetici Vizyon: Çağın eğitim yönetimi anlayışının gerektirdiği bilgi ve becerileri ile donanmış okul liderlerine sahip olmak. Amaç Okul yöneticilerinin yeterlilikleri belirleyerek ve bu yeterlilikleri etkili bir şekilde kullanmak. Faaliyetler: Okul yöneticilerinin yeterlilikleri belirlenecek ve bu yeterliliklere göre yöneticilerin mesleki gelişimleri için eğitimler verilecek ve takip edilecektir Yöneticilerin yönetim alanında lisansüstü eğitim yapmaları sağlanacaktır Okul yöneticilerinin atanması ve çalışma esasları yeterlilik kapsamında değerlendirilecek ve sürekli gelişimleri sağlanacaktır Kanıta dayalı performans ölçüm araçları geliştirilerek kariyer ilerlemesinde referans kaynağı olarak kullanılacaktır.

12 4-Okul Vizyon: Okulların hizmet ettiği çevrenin gelişimine katkı sunan kurumlar olmasını sağlamak. Amaç Okulların bulundukları çevreye katkı ve hizmet sunan kurumlar olmasını sağlamak. Faaliyetler: Okul bulunduğu çevreye sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçları da dikkate alarak değer katacak etkinlikler düzenleyecektir Ailenin ve çevrenin okul dışı sosyal aktivitelere destek sağlamaları için eğitimler verilecektir.

13 Amaç-4.2. Her yörenin iklimini, mimarı özelliklerini dikkate alan, çocuğa, pedagojik koşullara uygun, ergonomik, estetik kaygısı ile mimarisi ele alınmış okul yapıları oluşturmak. Faaliyetler: Okul yapıları bölgesel koşullara göre farklılaştırılacaktır Okullar dersliklerin yanı sıra her türlü eklentisi ile çocuğun her türlü gelişimine katkı yapabilecek şekilde tasarlanacaktır Renk seçimi dâhil her türlü donatı çocuğun doğasına, onun eğitimini desteklemesi bağlamında esnek standartlara bağlanacaktır.

14 Amaç Eğitim kurumları arasında insan kaynaklarını ve örgütsel kapasiteyi geliştirici işbirliklerini sağlamak. Faaliyetler: Ülke içerisinde farklı coğrafi bölgelerdeki ilköğretim kurumları arasında bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılması için kaynak ayrılarak bu kurumların birlikte proje yapmaları sağlanacaktır Öğretmenlerin ders içi etkinlik ve uygulamalarını paylaşabilecekleri ortamlar oluşturulacaktır Tüm paydaşlar arasında işbirliği ağı kurulacaktır. Amaç Yatılı ilköğretim bölge okullarında bu okulların kendi gerçekliği bağlamında nitelikli personel görevlendirilmesini sağlamak. Faaliyetler: Yatılı ilköğretim bölge okullarının özel koşulları dikkate alınarak bu okullarda görev yapacak personele ilişkin yeterlilikler belirlenecektir Yöneticiler başta olmak üzere öğretmenler ve diğer destek personel belirlenen nitelikler doğrultusunda eğitimlere alınacaktır.

15

16 Eğitim almış personel arasından yatılı ilköğretim bölge okullarına personel ataması yapılacaktır. Amaç Okulların öğrenci, veli ve öğretmen için her bakımdan güvenliğini sağlamak. Faaliyetler: Okullar için her güvenlik alanı ile ilgili risk tanımlaması yapılarak, bu tanımlamalara bağlı tedbirler paketi hazırlanacak ve her an güncelliği sağlanacaktır Okul güvenliğini sağlamak için bütün okul sakinleri bilgi ve bilinç sağlama düzeyinde eğitime alınacaktır.

17 5- Program: Vizyon: Çok yönlü ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, yeteneklerini üst düzeyde kullanabilen, kendine güvenen, coğrafi bölgelerimizin tamamında dünya çocuklarıyla yarışabilen, yetkin, toplumsal sorumluluk bilincine sahip çocuklar yetiştirmeye yönelik programlar hazırlamak. Amaç-5.1: Öğretim programlarını, üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek şekilde hazırlamak. Faaliyetler Öğretim programları akademik, sosyal gelişim ve yetenek alanları şeklinde geliştirilecektir Ulusal öğretim programlarının yanında bölgesel ihtiyaçlara cevap verecek esneklikte programlar geliştirilecektir Program geliştirme çalışmalarında gelecek yordamaları kullanılacaktır.

18 6 -Eğitim Materyalleri: Vizyon: Çocuklara yaratıcılığı teşvik edecek ve üst düzey öğrenim becerilerinin gelişimini sağlayacak çoklu kaynaklar sunmak.

19 Amaç-6.1. Eğitim materyallerinin kalitesini arttırmak. Faaliyetler: Ders kitapları, katılımcı bir anlayışla çocukların ve öğretmenlerin görüşleri alınarak alan uzmanlarının teknik desteği ile hazırlanacaktır Ders kitaplarının farklı öğrenme stillerini dikkate alma, eleştirel düşünme becerisini geliştirme, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme ve gelişim dönemleri ile uyumlu olma nitelikleri ön plana çıkarılacaktır Ders kitapları değiştirilebilecek ve geliştirilebilecek esneklikte tasarlanacaktır Farklı öğretim programlarının tema, öğrenme alanı, beceri ve değerlerine yönelik yazılı, görsel ve işitsel materyaller geliştirilerek ücretsiz olarak çocukların kullanımına sunulacaktır.

20 7-Ölçme ve Değerlendirme Vizyon: Çocuğun gelişimini ve öğrenmesini destekleyen bir ölçme, değerlendirme sistemi oluşturmak ve uygulamak. Amaç-7.1: Öğrenci başarılarını nesnel, geçerli ve güvenilir ölçme araçları ile düzenli aralıklarla ölçerek edinimleri betimsel olarak tanımlamak. Faaliyetler: Ölçme ve değerlendirme öğrenciyi elemenin bir aracı olarak değil gelişimini sağlama amaçlı bir araç olarak kullanılacaktır Ölçme ve değerlendirme çocukların akademik başarılarının yanında eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki gelişmelerini de desteklemeye yönelik bir araç olarak kullanılacaktır Öğretmenlere programların ruhuna uygun süreçlere yönelik ölçme ve değerlendirme yapabilecek eğitimler verilecektir.

21 8-Fiziksel Kapasite ve Destek Hizmetleri Vizyon: Eğitim-Öğretim ortamlarının fiziksel kapasitesini ve destek hizmetlerinin niceliğini ve niteliğini eğitim paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirmek. Amaç Projeksiyonlara uygun okul, derslik ve diğer fiziki ihtiyaçları karşılamak. Faaliyetler: Projeksiyonlar çerçevesinde okul, derslik ve donanım ihtiyaçları belirlenecektir Belirlenen okul, derslik ve diğer fiziki ihtiyaçlar karşılanacaktır Koşulların uygun olmadığı yerlerde ise okul, derslik ve diğer fiziki ihtiyaçları karşılamada bina yapma yerine kiralama yoluna gidilecektir Özel gereksinimi olan çocuklar için okullarda yapılacak düzenlemelere ilişkin bir program geliştirilecektir.

22 Amaç Çocukların güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak. Faaliyetler: Okullarda çocuk koruma politikası ( programı ) geliştirilecektir Okullarda öğrenci ve velilerden gelen talepleri karşılayacak mekanizmalar kurulacaktır Okullarda sağlıkla ilgili riskleri ve sorunları ortadan kaldırmaya yönelik bir yapı kurulacaktır Okullarda olması muhtemel olaylara karşı ( salgın hastalıklar, yangınlar, doğal afetler, kazalar ) yapılacakları belirleyen bir eylem planı oluşturulacaktır Okullar ve öğrenciler sigortalanacaktır.

23 Amaç Okullarda öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlamak. Faaliyetler: Okul kantin ve kooperatiflerine çocuğun sağlıklı ve dengeli beslenmesini olumsuz yönde etkileyen gıda maddelerine karşı önlem alınacaktır Öğrencilere okulun uygun yerlerinde sağlıklı su içebilme olanağı sağlanacaktır. Amaç Öğrencilere, bilgi kaynaklarına erişim imkânı sağlamak. Faaliyetler: Okullar bilgi kaynakları sunan merkezlere üye yapılacaktır Okulların süreli yayınlara üye olması sağlanacaktır.

24 Amaç Okullarda öğrencilere eğitimsel amaçlı oyun ve eğlence alanları sağlamak. Faaliyetler: Okul bahçeleri eğitimsel amaçlı oyun ve eğlence alanları olarak düzenlenecektir Çocukların öğretim saatleri ve okul zamanı dışında bu alanlardan yararlanabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Amaç Yatılı ilköğretim bölge okullarında kız ve erkek bütün çocukların güvenlik, temizlik, barınma, giyim, beslenme, iletişim ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak. Faaliyetler: Okulların güvenlik ve temizlik hizmetleri satın alma yoluyla karşılanacaktır Yatakhanelerde koğuş sisteminden oda sistemine ( 4 kişilik ) geçilecektir Yatakhanelerde banyolar oda içerisine alınacak, haftanın bütün günleri sıcak su hizmeti sunulacaktır Giyim ücretleri de çağın gereklerine uygun hale getirilecektir Yemek kalitesi diğer yatılı öğrencilere verilen yemek kalitesine uygun hale getirilecektir. Sabah kahvaltılarında açık büfe uygulaması sistemine ve akşam yemeklerinden sonra da etütlerde veya uygun zamanlarda ek beslenme verilmesi uygulamasına gidilecektir Aileleriyle ücretsiz iletişim imkânı sağlanacaktır Öğrencilerin okul yönetimince temin edilen araçlarla cuma günü ders bitiminde evlerine gönderilmesi, pazar günü akşamı da evlerinden alınarak okula getirilmesi sağlanacaktır Her okula bir araç verilmesi sağlanacaktır.

25 -Eğitim Finansmanı Vizyon: Saydam, hesap verilebilir, etkin ve verimli bir sistemle kaynakların etkili dağılımını sağlamak. Amaç Eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek etkili bir finansman sistemi oluşturmak. Faaliyetler: Projeksiyonlara uygun bütçeler oluşturulacaktır Oluşturulan bütçeler için finans kaynakları hazırlanacaktır Kaynakların optimal kullanımı sağlanacaktır Bütçe kaynaklarının etkin olarak kullanılıp kullanılmadığını izlenecektir. Amaç Saydam, hesap verilebilir, etkin ve özerk bir okul bütçe sistemi oluşturmak. Faaliyetler: Okul bütçelerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında aile, öğrenci vb. paydaşların aktif katılımı sağlanacaktır Okul bütçelerine okul-aile birliklerinden ve çevreden edinilen kaynaklar da dâhil edilecektir Okul bütçesinin bilançoları dönemsel olarak paydaşlara duyurulacaktır.

26 MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

27 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Nature of education Education is to deliver the planned knowledge, skills and cultural values from teachers and curriculum to students in a relatively stable society Paradigm Shift in Pre-service Teacher Education &Implivations for innovation and practice Education is to provide a service to satisfy the needs and expectations of stakeholders in a competitive market Education is to facilitate multiple and sustainable developments of students and the society in a context of globalization and change

28 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Nature of learning To receive a set of knowledge, skills and cultural values for survival in an industrial society To receive a kind of educational services and become competitive in a job market To develop contextualized multiple intelligence (CMI) and high-level competence for multiple and sustainable developments in a fast changing era

29 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Role of teacher As knowledge deliverer or instructor As educational service Provider As facilitator of multiple & sustainable development

30 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Conception of teacher effectiveness Internal effectiveness: the teacher s achievement of planned knowledge delivery through his/her teaching and other internal activities Interface effectiveness: satisfaction of stakeholders with the educational services including education process and outcomes by the teacher; and teacher s accountability to the school and the public Future effectiveness: the teacher s contribution to the multiple and sustainable developments of individuals, the community, and the society for the future

31 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Conception of teacher effectiveness Internal effectiveness: the teacher s achievement of planned knowledge delivery through his/her teaching and other internal activities Interface effectiveness: satisfaction of stakeholders with the educational services including education process and outcomes by the teacher; and teacher s accountability to the school and the public Future effectiveness: the teacher s contribution to the multiple and sustainable developments of individuals, the community, and the society for the future

32 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Aim of innovation in teacher education Improvement of delivery of planned professional knowledge, skills and attitudes to prospective teachers in the process of teacher education Enhancement of satisfaction of stakeholders such as policy-makers, teacher employers, prospective teachers and community leaders with both process and outcomes of teacher education Creation of unlimited opportunities for professional learning and CMI development of prospective teachers

33 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Models of pre-service teacher Education Internal models: Goal and specification model Work process model Absence of problem model Interface models: Resource-input model Stakeholder satisfaction model Accountability model Future model CMI Triplization: globalization, localization and individualization

34 Implications for innovation and practice in pre-service teacher education

35 First Wave Paradigm Innovation and use of ICT in teacher education are limited, mainly on improving the efficiency of delivery of planned curriculum and professional competence. Whether innovation through ICT can facilitate paradigm shift in teacher education is not a concern. The effectiveness of innovation depends on: 1. How well the innovation in teacher education and professional learning be organized to deliver the necessary professional knowledge and skills to teachers?

36 First Wave Paradigm 2. How well the delivery of professional knowledge and skills to teachers can be ensured through the innovative teaching, learning and field experience of teacher education programs? 3. How well teacher educators teaching can be improved through the innovation in a given time period? 4. How well teacher learners can arrive at given professional standards with the support of innovation in the professional qualification examination or certification?

37 Second wave paradigm Innovation and use of ICT in teacher education are limited, mainly on enhancing stakeholders satisfaction and delivery of the necessary knowledge and skills for teacher interface effectiveness. Whether innovation through ICT can facilitate paradigm shift in teacher education is not a concern. The effectiveness of innovation depends on: 1. How well can the innovation ensure the performance of prospective teachers satisfying the key stakeholders expectations and needs? 2. How well can the innovation ensure the accountability of the teacher education services to the public and stakeholders? 3. How well can the innovation enhance the image and reputation of th t h d ti i tit ti?

38 Third wave paradigm Innovation and use of ICT are extensive in building up a networked environment for teachers individualized, localized and globalized professional learning and CMI development. z Innovation through ICT plays a key role to facilitate paradigm shift in education & teacher education. z The effectiveness of innovation depends on: 1. How well can the innovation through ICT globalize, localize and individualize teachers professional learning and development? 2. How well can the innovation maximize teachers professional learning opportunities through establishing the borderless ICT environment, local and international networking, and various types of innovative learning programmes?

39 Third wave paradigm How well can the innovation facilitate and ensure teachers professional learning to be sustained as potentially life long? How well can the innovation ensure and facilitate the development of teachers ability to triplize their professional learning and development? How well can the innovation facilitate development of a CMI pedagogical environment in which teachers are immersed and inspired to be self actualising and developing CMI themselves.

40 Paradigm shift in learning New paradigm of triplized learning Individualized learning: Student is the centre of education Individualized programs Self-learning Self-actualizing process Focus on how to learn Self-rewarding Localized and globalized learning: Multiple sources of learning Networked learning Life-long and everywhere Unlimited opportunities World-class learning Local and international outlook Traditional paradigm of site-bounded learning Reproduced learning: Student is the follower of teacher Standard programmes Absorbing knowledge Recieving process Focus on how to gain External rewarding Institution-bounded learning: Teacher-based learning Separated learning Fixed period and within institution Limited opportunities Site-bounded learning Mainly institution-based experiences

41 New paradigm of triplized teachingg Traditional paradigm of site-bounded teaching Individualized teaching: As facilitator: teacher is the facilitator or mentor to support students learning Contextualized multiple intelligence teacher Individualized teaching style Arousing curiosity Teaching as facilitating process Sharing joy Teaching as life-long learning Reproduced teaching: As centre: teacher is the centre of education Partially competent teacher Standard teaching style Transferring knowledge Teaching as delivery process Achieving standard Teaching as a practice of previous knowledge Localized and globalized teaching Multiple sources of teaching Networked teaching Life-long and everywhere Unlimited opportunities in teaching World-class teaching Teaching with Local and international outlook As world class teacher and networked teacher Institution-bounded teaching: Limited and bounded teaching Separated teaching Fixed period and within institution Limited opportunities in teaching Site-bounded teaching Teaching with mainly institution-based experiences As school bounded and seperated teachers

42 Paradigm shift in pre-service teacher education

43 New paradigm of triplized teacher education (3rd wave) Aims of the new teacher education To develop teachers as triplized CMI and life long learning teachers who will creatively contribute to development of students triplized life-long learning as a CMI citizen of a CMI society and a CMI global village with multiple developments Traditional Paradigm of site-bounded teacher education (1st wave & 2nd wave) Aims of the traditional teacher education To equip teachers with the necessary competence to deliver knowledge and skills to students such that students can survive a local community or meet the manpower/social needs of stakeholders in the economic and social developments

44 New paradigm of triplized teacher education (3rd wave) New teacher education curriculum CMI & triplization-focused curriculum Triplized curriculum structure The structure is often hybrid, integrative, and interactive with the support of IT networking, local and global exposure, and field experience and virtual reality. World-class and globalized curriculum Individualized curriculum Traditional Paradigm of site-bounded teacher education (1st wave & 2nd wave) Traditional teacher education curriculum Subject-focused curriculum Standard subject curriculum structure: Subject-bounded curriculum The structure is often linear, step by step, and subject dependent Localized curriculum

45 New paradigm of triplized teacher education (3rd wave) New teacher education pedagogy Facilitating teachers life-long professional learning Multiple sources of teacher learning Globally and locally networked teacher learning ICT pedagogical environment including: 1. World-wide networking through internet 2. Web-site learning 3. Interactive self learning 4. Multimedia facilities and learning materials 5. Video conferencing for local and international sharing and exposure Boundless and unlimited opportunities for learning inside and outside teacher education institution Traditional Paradigm of site-bounded teacher education (1st wave & 2nd wave) Traditional teacher education pedagogy Delivering knowledge and skills to teachers Site-bounded teacher learning Separated teacher learning Absence of IT, classroom-bounded pedagogical environment Limited opportunities for learning, fixed period, within teacher education institution

46

47 What is the value of innovative education? What we find across the world is that teachers like these tend to be islands unto themselves. Teachers that are doing things that are innovative, creative, and out-of-the-box sometimes don t necessarily get the support you might imagine. These are teachers who are doing what they do not because they are trying to increase test scores or to get a better parking spot These are teachers who are trying to develop students with the necessary skills and confidence to solve problems in the world they are going into. It s a much higher calling. And they crave others who see better and different ways forward in their classrooms, in their schools, in their districts, in their countries, and in OUR world.

48 How do they do it? They ask different questions; they find reasons why they CAN do things; they figure out how to make things happen; they find people who say YES when others say NO; they find people who will help them when others will not; they find ways to inspire and engage their students in 21st Century ways as opposed to traditional methods, they use a variety of tools to plan and design experiences that will allowtheir students to use their minds to think and apply that learning not simply give back what they ve been told or shown; they believe the days of a teacher-centered classroom no longer have a place in our education institutions; they believe students best learn by using their hands to experience their learning not just to take notes; they believe there are other ways to evaluate classes besides outdated traditional methods.

49 Students: Does that sound like a class you d like to be in all year? Parents: Does that sound like a class you d like to have your own children connected with? Administrators: Does that sound like a teacher you d like to have in your school? Policy makers: if there were schools which embraced that philosophy wouldn t you love to call those yours? Politicians: If all of our schools were full of teachers like that, wouldn t that open a way forturkey to be a leading country in education across the world?

50 What is the value of innovative education? Education systems all across the world find themselves stuck in antiquated, outdated, ineffective, boring, out-of-focus, test-centric, and broken systems.

51 And we need educators who are willing to break down stereotypes, barriers, and obstacles to take chances to take some risks and we need administrators to support them.

52 We need students to value entering those classrooms because they want to learn not because they want a grade.

53 We need parents to support their children when they select courses based on love and passion not based on what looks good on a transcript.

54 We need administrators to look past standardized tests as a basis for school evaluation, curriculum development and schedule creation.

55 We need politicians to give teachers and schools the authority and power to make their own decisions and the chance to let excellence develop.

56 We need colleges to allow entering freshmen to be selected based on hard work and passion and curiosity, not on a rigid checklist of standardized criteria.

57 We need fellow teachers not to be intimidated by innovation happening around them but to ask how they can be a part of it. And if we all embrace what MUST happen, we can take our entire education system to entirely new levels.

58

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları Dr. Öner Uslu Kemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü Dr. Çağrı Özköse-Bıyık Yaşar Universitesi Marie Curie Kariyer Entegrasyon Projesi (2013-2017)

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

AKADEMİK ETKİNLİKLER

AKADEMİK ETKİNLİKLER TÜRKÇE ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini

Detaylı

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) KAM 432 Güz 4 0 0 4 5 Ön

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Eleştirel Okuma (İngilizce) KAM 332 Güz 4 0 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student)

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) Tarih Date :././ STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) Değerli öğrencilerimiz, Stajınızın tarafımızdan kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için stajınız hakkındaki

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Summer Schools Presentation Welcome Yaz Okulları Sunumu Hos Geldiniz Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Güniz Gücükoğlu Durmuş Assistant Counselor & Summer School

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler Career Development Career Development Career development is an organized planning method used to match the needs of a business with the career goals of employees.formulating a career development plan can

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Lisans

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Lisans Soyadı: Adı: Birimi: Akademik/ İdari Görevi: E-Posta: Özbay Dr. Alev İngilizce Hazırlık Birimi Okutman / Müdür Yardımcısı alevozbay@gmail.com Tel: 312. 297 80 85 Eğitim: Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

(Please note that Erasmus students are allowed to take courses from lists of all faculties/schools according to their needs or interests.

(Please note that Erasmus students are allowed to take courses from lists of all faculties/schools according to their needs or interests. COURSE LIST Institute of Social Sciences Field : Language and Literature (Please note that Erasmus students are allowed to take courses from lists of all faculties/schools according to their needs or interests.

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

K12NET ÖĞRENCİ-VELİ PORTALI KULLANIMI USE OF K12NET STUDENT-PARENT PORTAL

K12NET ÖĞRENCİ-VELİ PORTALI KULLANIMI USE OF K12NET STUDENT-PARENT PORTAL K12NET ÖĞRENCİ-VELİ PORTALI KULLANIMI USE OF K12NET STUDENT-PARENT PORTAL 1. K12NET i İnternet Explorer 7, 8 ya da 9 sürümlerinde kullanınız. Firefox, Google Chrome vb. tarayıcılarda açmayınız. Use K12NET

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü

Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü Gerekli Malzemeler: 1) Arduino (herhangi bir model); bizim kullandığımız : Arduino/Geniuno uno 2) Bluetooth modül (herhangi biri); bizim kullandığımız: Hc-05

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

www.sinop.edu.tr LOGO LOGO

www.sinop.edu.tr LOGO LOGO www.sinop.edu.tr LOGO LOGO FAKÜLTEMİZ 1 Eğitim Fakültesi, 17.11.1999 tarihli ve 4480 sayılı Kanunla değişik 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilerek kabul edilen 2809 sayılı Kanunun 27. maddesinin

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 3. SINIFLARDA İNGİLİZCE DERSİNDE NELER YAPTIK?

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 3. SINIFLARDA İNGİLİZCE DERSİNDE NELER YAPTIK? 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 3. SINIFLARDA İNGİLİZCE DERSİNDE NELER YAPTIK? Değerli Velimiz, Salihli Koleji Yabancı Diller zümresi olarak 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 2. döneminde 3. sınıflarımızda

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student)

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRENCİ) Internship Evaluation Form (Student) İTÜ, Tekstil Mühendisliği Bölümü Tarih Date :././ Değerli öğrencilerimiz, Stajınızın tarafımızdan kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com Innovative Solutions ETGi Introduction About ETGi ETGi, founded on providing solutions and products to educational, IT and Telco markets. ETGi aims to satisfy customers with innovative solutions and products

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Var Olmak (Dergah Yayinlari)

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Dr. Belgin BOZ YÜKSEKDAĞ a a Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir,

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Doç.Dr. ESİN ACAR. Eğitim Bilgileri. Buca Eğitim Fakültesi Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç.Dr. ESİN ACAR. Eğitim Bilgileri. Buca Eğitim Fakültesi Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Doç.Dr. ESİN ACAR Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1992-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca İlköğretim Bölümü 2001-2002 Yüksek LisansUniversity Of Missouri-columbia

Detaylı

Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları

Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyolojiye Giriş SOC 101 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl Yrd.Doç.Dr. ÜMİT YILDIZ Adres ÖZGEÇMİŞ Eğitimi Bölümü Kampus Antalya E-posta umit@tut.by umityildiz@akdeniz.edu.tr Telefon +902423106671 Faks - 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Eğitim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

Çözüm ortağınız. Project Partner

Çözüm ortağınız. Project Partner NEO TEK PROJE Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle çözüm üreten Bir

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

Chemistry Teacher s in-service Training Needs in Turkey

Chemistry Teacher s in-service Training Needs in Turkey Chemistry Teacher s in-service Training Needs in Turkey Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 1. Create your family tree and describe your family members 2. Prepare a visual poster

Detaylı