İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI"

Transkript

1

2 İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 30 Nisan 2012 ta rih ve 28 sa yı lı ka ra rıy la öğ re tim yı lın dan iti ba ren, beş yıl sü rey le ders ki ta bı ola rak ka bul edil miş tir. Mehmet Metin FİDAN Şahap YILMAZ Bah çe ka pı Mah Sok. Nu.: Şaş maz/an KA RA tel.: (0-312) belgeç: (0-312)

3 Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayınlayan şirketin izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır. Bu kitabın tüm hakları, TUNA MATBAACILIK SAN. VE TİC. AŞ ye aittir. Haberleşme Adresi TUNA MATBAACILIK SAN. VE TİC. AŞ Bahçekapı Mah Sok. Nu.: Şaşmaz/ANKARA tel.: (0-312) (pbx) belgeç: (0-312) e-posta: SERTİFİKA NO: ISBN: Editör Şaban ERARSLAN Dil Uzmanı Riyazi CANBOLAT Görsel Tasarım Uzmanı Nurcan KAYA Program Geliştirme Uzmanı Türkan YILDIRIM Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Zafer ÜNAL Rehberlik - Gelişim Uzmanı Emel TEKELİ Baskı ve Cilt tel.: (0-312) (pbx) belgeç: (0-312) e-posta: Baskı Yeri ve Yılı Ankara,

4 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 3

5 GENÇL E H TABE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk 4

6 Mustafa Kemal ATATÜRK 5

7 İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON ŞEMASI... 6 DERS YILI BAŞI ETKİNLİĞİ ÜNİTE: TRAFİK BİLİNCİ...9 TRAFİK KURALLARI İNSAN VE İNSAN HAYATI İÇİNDİR NEDEN GÜVENLİ YOL? GÜVENLİ OYUN YERLERİ GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN KURALLARA UYARIM EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIR BEN BİR YAYAYIM ULAŞIMIN HAYATIMIZDAKİ YERİ IŞIKLI TRAFİK İŞARET CİHAZLARI VE TRAFİK İŞARET LEVHALARINI ÖĞRENİYORUM IŞIKLI TRAFİK İŞARET CİHAZLARI VE TRAFİK İŞARET LEVHALARINI KORURUM KARŞIYA GÜVENLİ YERLERDEN VE KURALLARA UYGUN GEÇERİM YAYA KALDIRIMINDA YÜRÜRKEN YAYA KALDIRIMI BULUNMAYAN YOLLARDA YÜRÜME TAŞITLARA BİNİŞ VE TAŞITLARDAN İNİŞLERDE KURALLARA UYALIM YOLCULUKTA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA ZARAR VERMEYELİM...73 ADIMINIZA DİKKAT!...76 KARANLIKTA YÜRÜRKEN GÜVENLİ YOLCULUK TRAFİK KAZALARINI ÖNLEYELİM KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM PERFORMANS GÖREVİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI...90 PROJE GÖREVİ PROJE PUANLAMA ANAHTARI...92 MEKTUBUM VAR ÜNİTE: İLK YARDIM ACİL DURUM HAYAT KURTARAN İLK YARDIM İLK YARDIM ÇANTASI BASİT İLK YARDIM YAPABİLİRİM AMBULANSA YOL VER, HAYAT KURTAR KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM PERFORMANS GÖREVİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI PROJE GÖREVİ PROJE PUANLAMA ANAHTARI MEKTUBUM VAR TRAFİK KARNESİ

8 1 ORGANİZASYON ŞEMASI Ünite numarası ve ünite adı Etkinlikte istenilenlerin belirtildiği açıklama Konu başlığı 1. Ünite Trafik Bilinci 1. Ünite: Trafik Bilinci GÜVENLİ OYUN YERLERİ 1. Güvenli oyun yerlerinin nereler olduğunu yazınız Güvenli oyun yerlerinden birini tercih ederek oyun oynayan çocukların resmini aşağıda verilen alana çiziniz. Trafik Güvenli i Trafik Bilgisi Trafik Kurallar Trafikte Al nacak Önlemler 9 16 Ailemiz veya çevremizdeki bireyler için trafik karnesi çalışması Öğrendiklerimizi aile bireylerimizle paylaşacağımız mektup sayfası TRAF K KARNES II. DAVRANIŞ GELİŞ M DAVRANIŞLAR DE ERLEND RME 1. Yaya iken karş laşabileceği trafik işaret ve levhalar n tan ma ve koruma Ad : Soyad : Yak nl k derecesi : 2. Yaya kald r m nda yürürken kurallara uyma 3. Karş ya geçişlerde güvenli geçiş yerlerini tercih etme 4. Yayalar yanl ş davran şlar nda uyarma 5. Değişik hava koşullar nda önlem alma ve tehlikeleri tahmin etme 6. Kaza sonras kimlerden ve nas l yard m istemesi gerektiğini bilme 7. Yol türlerini ve taş tlar güvenlik aç s ndan karş laşt rma 8. Trafik kazalar n n nedenlerini bilme ve sonuçlar n değerlendirme 9. Taş tlara biniş ve taş tlardan inişlerde dikkat edilmesi gereken kurallar uygulama 10. Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanma 11. Yolculuk s ras nda yap lan yanl ş davran şlar n kendisinin ve başkalar n n hayat n tehlikeye atacağ n n fark na varma 12. Üzeri aç k taş tlarda veya yük üzerinde yolculuk yapmama 13. İlk yardım çantasında bulunan malzemeleri tanıma 14. Yolculuk s ras nda olabilecek trafik kazalar nda yap lan yanl ş ilk yard m uygulamalar n n sebep olacağ tehlikeleri bilme I. BAŞARI DURUMU ALDI I NOT D E R S L E R RAKAMLA YAZIYLA Yaya kurallar Yaya sorumluluğu Yolculuk kurallar Yolcu sorumluluğu Sürüş kurallar Sürücü sorumluluğu lk yard m bilgisi Ambulansa diğer sürücülerin yol verme nedenlerini bilme 16. Taş t trafiğine kapal oyun alanlar nda bisiklet, kaykay, paten, k zak vb. araçlar güvenli kullanma ile ilgili kurallar uygulama 17. Bisiklet, kaykay, paten, k zak gibi araçlardan düşülmesi hâlinde oluşan yaralanmalarla ilgili basit müdahaleleri yapma Karneyi düzenleyenin Ad, soyad : mzas : 18. Karanlıkta yürürken alması gereken güvenlik önlemlerini bilme 19. Trafik eğitiminin önemini bilme 20. Yaya kaldırımı bulunmayan yollarda gerekli önlemleri alma Değerlendirme: Pekiyi, iyi, orta, geçer, yetersiz olarak yap lacakt r. Aileniz veya yak n çevrenizdeki büyükleriniz için düzenleyiniz. MEKTUBUM VAR Aşağıda ayrılmış alana, ünite boyunca öğrendiğiniz bilgileri ailenize anlatan bir mektup yazınız

9 DERS YILI BAŞI ETKİNLİĞİ Bu eğitim ve öğ re tim yı lın da, tra fik güvenliği der sin de yeni bilgiler edineceksiniz. Trafik güvenliği konusundaki bil gi le ri nizin hangi dü zey de olduğunu öğrenmek için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Trafik denince aklınıza neler geliyor? Trafikte insan ve insan hayatı niçin önemlidir? 2. Yaya olarak bir yere giderken nerelerden yürüyorsunuz? Çevrenizde trafikle ilgili neler görüyorsunuz? 3. Trafikte yaya iken nelere dikkat ediyorsunuz? 4. Taşıtlara biniş ve taşıtlardan inişlerde hangi kurallara uyulmalıdır? 5. Toplu taşıma araçlarını niçin korumalıyız? 6. Taşıtlardaki emniyet kemeri sizi hangi durumlarda ve nasıl korur? 7. Yolculuk sırasında nelere dikkat ediyorsunuz? 8. Bisiklet, paten, kaykay, kızak gibi araçları nerelerde kullanıyorsunuz? Bu tür araçlar kullanılırken alınması gereken güvenlik önlemleri nelerdir? 9. Arkadaşınız bisikletten düşüp bacağı hafif yaralanır ve kanarsa neler yaparsınız? 10. Bir trafik kazası ve kazada ağır yaralananları görürseniz ne yaparsınız? Bu durumda telefonla nereyi ararsınız? 11. Trafikte ambulansa niçin yol verilmelidir? 8

10 1. Ünite Trafik Bilinci Trafik Güvenliği Trafik Bilgisi Trafik Kuralları Trafikte Alınacak Önlemler 9

11 1. Ünite: Trafik Bilinci TRAFİK KURALLARI İNSAN VE İNSAN HAYATI İÇİNDİR 1. Trafik kazalarını önlemek için trafik kurallarına uymak yeterli midir? Neden? Yazınız Trafik eğitiminin temel amacı nedir? Aşağıya yazınız Neden trafik kurallarına uyulması, diğer insanlara saygı gösterilmesi, ben yerine biz bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir? Yazınız

12 Trafik Güvenliği 4. Trafik denilince aklınıza neler gelmektedir? Aşağıya yazınız Trafik kurallarının insan hayatı için konulduğuna ilişkin bir afiş tasarlayıp aşağıda verilen alana çiziniz. Tasarladığınız afişe uygun bir slogan bularak noktalı yerlere yazınız. SLOGAN

13 1. Ünite: Trafik Bilinci 6. Kendinizi değerlendirmek için ifadelerin karşısındaki kutucuklardan sizin durumunuza uygun olanı X ile işaretleyiniz. KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM J Her zaman K Bazen L Hiçbir zaman 1. Trafikte her zaman dikkatliyim. 2. Trafik kurallarına uyarım. 3. Trafikte yaptığım her davranışın herkesi ilgilendirdiğini bilirim. 4. Trafik eğitiminin önemini bilirim. K ve L olan davranışlarınızı gözden geçirmelisiniz. 12

14 Trafik Güvenliği NEDEN GÜVENLİ YOL? 1. Aşağıdaki resimde öğrencinin evden okula gidebileceği en güvenli yolu işaretleyiniz. Ev Okul 13

15 1. Ünite: Trafik Bilinci 2. Evden okula giderken niçin güvenli yolları tercih etmeniz gerektiğini anlatan bir hikayeyi aşağıdaki noktalı alana yazınız Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, verilen sözcük ve sözcük gruplarından uygun olanları yazınız. en kısa en güvenli güvensiz trafik kazası güvenli 1. Kav şak la rı, ya ya ve okul ge çit le ri be lir len miş, ge rek li gü ven lik ve de ne tim ön lem le ri alın mış yol,... yol dur. 2. Okula giderken... yolu değil,... yolu seçmeliyiz. 3. Güvenli yol bizi... ile karşı karşıya bırakmaz. 4. Üzerinde işaretlemeleri, yeterli aydınlatması, yaya geçitleri bulunmayan yol,... yoldur. 14

16 Trafik Güvenliği 4. Güvenli yolların seçilmesi ile ilgili bir afiş tasarlayınız. Aşağıda verilen alana çiziniz. Tasarladığınız bu afişe uygun bir sloganı aşağıda verilen noktalı alana yazınız. SLOGAN Kendinizi değerlendirmek için ifadelerin karşısındaki kutucuklardan sizin durumunuza uygun olanı X ile işaretleyiniz. KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM 1. Alt ve üst geçitlerle yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yolların güvenli yol olduğunu bilirim. 2. Okula giderken kısa yolu değil, güvenli yolu seçerim. 3. Karşıya geçişlerde ışıklı trafik işaret cihazı, yaya geçidi, alt ve üst geçit bulunmayan yerlerin güvenli olmadığını bilirim. 4. Bir yere giderken niçin güvenli yolun tercih edilmesi gerektiğiniö bilirim. K ve L olan davranışlarınızı gözden geçirmelisiniz. 15 J Her zaman K Bazen L Hiçbir zaman

17 1. Ünite: Trafik Bilinci GÜVENLİ OYUN YERLERİ 1. Güvenli oyun yerlerinin nereler olduğunu noktalı alana yazınız Güvenli oyun yerlerinden birini tercih ederek oyun oynayan çocukların resmini aşağıda verilen alana çiziniz. 16

18 Trafik Güvenliği 3. Güvenli oyun yerleri ile ilgili noktalı alana bir şiir yazınız Güvenli oyun yerlerinin tercih edilmemesi durumunda karşılaşılabilecek tehlikelere ilişkin bir afiş tasarlayıp aşağıda verilen alana çiziniz. 17

19 1. Ünite: Trafik Bilinci GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN KURALLARA UYARIM 1. Bisiklet, kaykay, paten, kızak gibi araçlar kullanılırken doğru davranışların neler olduğunu yazınız Bisiklet kullanmak için gerekli güvenlik önlemlerini almış bir sürücünün resmini aşağıda verilen alana çiziniz. 18

20 3. Bisiklet, kaykay ve paten kullanırken ne gibi tehlikeli davranışlar kazalara neden olur? Düşüncelerinizi ilgili yerlere yazınız. Bisiklet kullanırken Trafik Güvenliği Kaykay kullanırken Paten kullanırken

21 1. Ünite: Trafik Bilinci 4. Bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçların nerelerde kullanılması ve hangi güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğine ilişkin noktalı alana bir kompozisyon yazınız

22 Trafik Güvenliği 5. Aşağıdaki resimleri inceleyerek sürücülerin doğru ve yanlış davranışlarını aşağıda verilen noktalı alana yazınız. DOĞRU DAVRANIŞLAR YANLIŞ DAVRANIŞLAR

23 1. Ünite: Trafik Bilinci 6. Aşağıdaki metni noktalı yerlere verilen sözcüklerden uygun olanları yazarak tamamlayınız. Bi sik let, kay kay, pa ten, kı zak vb. araç la rı kullanırken... yapmam,... ha re ket lerde... Sa ğa ve so la dö nü ş ler de...olu rum. yavaş hız bulunmam. yaparım hiç arobatik dikkatli heyecanlı 7. Aşağıdakilerden hangisi bisiklet sürücüsünün yapacağı doğru bir davranıştır? A) Gerektiğinde bisikletin önüne ya da arkasına ikinci bir kişiyi bindirmek B) Kendi boyuna uygun olmayan bisiklete binmek C) Yolda yan yana ve hızlı olarak bisiklet sürmek D) Kask, dizlik, dirseklik takmak ve bisikleti yavaş sürmek 8. Aşağıdakilerden hangisi bisiklet sürücüsünün yapacağı doğru bir davranıştır? A) Bisikleti hızlı sürmek B) Akrobatik hareketler yapmak C) Hızla giderken ön freni kullanmak D) Sağa ve sola dönüşlerde dikkatli olmak 9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Dönüşlerde işaret verilmesi gereken hâller dışında, tek elle bisiklet sürülmelidir. B) Bisikletin direksiyonuna torba ya da file asılmamalıdır. C) Taşıtlara asılarak bisiklet sürmek tehlikeli ve yasaktır. D) Bisiklete binilmeden önce fren, zil ve farın çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilmelidir. 22

24 Trafik Güvenliği 10. Aşağıda verilmiş kutulara bisiklet, kaykay, paten vb. kullanırken takmanız gereken güvenlik malzemelerinden bazılarının resimlerini çiziniz. Bu malzemelerin adlarını ve hangi amaçla kullanıldıklarını noktalı yerlere yazınız. Malzemenin Adı... Kullanım Amaçları Malzemenin Adı... Kullanım Amaçları Malzemenin Adı... Kullanım Amaçları

25 1. Ünite: Trafik Bilinci 11. Resimleri inceleyiniz. Bisiklet kullanan çocukların doğru ve yanlış davranışlarını karşılarındaki noktalı alana yazınız

26 Trafik Güvenliği 12. Kendinizi değerlendirmek için ifadelerin karşısındaki kutucuklardan sizin durumunuza uygun olanı X ile işaretleyiniz. KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM J Evet K Kısmen L Hayır 1. Bisiklet, kaykay, paten ve kızak gibi araçları taşıt trafiğine kapalı alanlarda kullanırım. 2. Bisiklet, paten, kaykay vb. araçları kullanırken güvenliğim için kask, dizlik ve dirseklik takarım. 3. Bisiklet, paten, kaykay kullanırken hızlı gidilmemesi gerektiğini bilirim. 4. Bisiklet, paten, kaykay kullanırken dönüşlerde her zaman dikkatli olurum. 5. Bisikletin selesine ikinci bir kişinin alınmaması gerektiğini bilirim. 6. Bisikletin boyuma uygun olmasına dikkat ederim. 7. Bisikletin kornasının ve freninin çalışır durumda olmasının önemli olduğunu bilirim. K ve L olan davranışlarınızı gözden geçirerek hatalı davranışlarınızı düzeltmelisiniz. 25

27 1. Ünite: Trafik Bilinci EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIR 1. Aşağıda verilen konuşma balonlarındaki noktalı yerlere uygun sözcükler yazınız. Emniyet kemeri sizin ve sevdiklerinizin... ko rur. Emniyet kemeri... bir zorunluluktur. Yani takmazsanız polis size ceza keser. 2. Aşağıdaki cümlede noktalı yerlere, verilen seçeneklerden hangisi yazılırsa yanlış olur? Emniyet kemeri, taşıtın ani duruşunda, çarpma, devrilme vb. kazalarda I) Yolcuların başlarını cama vurmalarını önler. II) Yolcuların koltuktan fırlamalarını önler. III) Yolcuların taşıtın kapısına çarpmasına neden olur. 26

28 3. Bebekler ve küçük çocukların taşıtlarda, nerede ve hangi güvenlik önlemleri alınarak yolculuk yapmaları sağlanmalıdır? Açıklayınız Trafik Güvenliği 4. Aşağıdakilerden hangisi dört yaşına kadar olan çocukların taşıtlarda oturması gereken yerdir? A) Ön koltuk B) Arka sağ koltuk C) Çocuk güvenlik koltuğu D) Arka sol koltuk 27

29 1. Ünite: Trafik Bilinci 5. Aşağıdaki yeni bir çocuk güvenlik koltuğu tasarlayınız. Tasarıma uygun bir slogan belirleyerek verilen noktalı yerlere yazınız. SLOGAN

30 6. Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltukları yaş grubu, kilo ve boya göre nasıl kullanılmalıdır? Noktalı alana yazınız Trafik Güvenliği Kendinizi değerlendirmek için ifadelerin karşısındaki kutucuklardan sizin durumunuza uygun olanı X ile işaretleyiniz. KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM J Evet K Kısmen L Hayır 1. Özel taşıtlarda yolculuk yaparken emniyet kemerini her zaman takarım. 2. Emniyet kemeri takmanın önemini bilirim. 3. Emniyet kemerinin yaş grubuna, kiloya ve boya göre nasıl kullanılması gerektiğini bilirim. 4. Emniyet kemerinin doğru takılış şeklini bilirim. 5. Emniyet kemeri takmanın yasalara göre zorunlu olduğunu bilirim. 6. Okul taşıtında emniyet kemeri takmaları konusunda arkadaşlarımı uyarırım. K ve L olan davranışlarınızı gözden geçirmelisiniz. 29

31 1. Ünite: Trafik Bilinci BEN BİR YAYAYIM 1. Resimde trafikle ilgili unsurların bazılarının adları yazılıdır. Trafikle ilgili diğer unsurları da noktalı yerlere siz yazınız. Sokak Yaya kaldırımı Okul geçidi Cadde

32 Trafik Bilgisi 2. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz. 1. Trafikte hareketsiz veya hareket hâlinde bulunan insanlara verilen ad. 2. Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımak amacıyla kullanılan motorlu, motorsuz ve özel amaçlı araçlara verilen ad. 3. Taşıt yolu kenarında yalnız yayaların kullanımına ayrılmış kısım. 4. Taşıt yolunda yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere trafik işaretleri ile belirlen miş alan. 5. Trafiği düzenleyen ve denetleyen görevli. 6. Yayaların, hayvanların ve taşıtların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketlerine verilen ad

33 1. Ünite: Trafik Bilinci 3. Aşağıda trafikle ilgili bazı sözcükler verilmiştir. Bu sözcüklerden yararlanarak bir hikâye yazınız. cadde, yaya geçidi, okul geçidi, trafik polisi, ışıklı trafik işaret cihazı, yaya kaldırımı

34 Trafik Bilgisi ULAŞIMIN HAYATIMIZDAKİ YERİ 1. Aşağıya ulaşım türlerini ve yolculuk yapılan taşıtları yazınız. Ula şım tür le ri Ka ra yo lu... yo lu... yo lu... yo lu Ta şıt lar Otomobil, minibüs Aşağıda ulaşım türlerinin zaman, ekonomiklik ve güvenlik açısından özellikleri verilmiştir. Bu özelliklere göre noktalı yere ulaşım türünün adını yazınız.... yolu ulaşımı: Bir başka ulaşım türüne ihtiyaç duyulmadan istenilen yere kadar gidilebilen ulaşım şeklidir. Ekonomik olmakla birlikte diğer ulaşım türlerine göre daha az güvenlidir.... yolu ulaşımı: Özel bir yol yapımı gerektirmeyen, güvenli ve ucuz ulaşım şeklidir. Daha uzun zaman aldığı gibi diğer ulaşım türleriyle desteklenmesi gerekmektedir.... yolu ulaşımı: En hızlı, güvenli ulaşım şeklidir. Ancak diğer ulaşım türlerine göre daha pahalıdır. Uzun mesafeye kısa sürede gidildiğinden avantajlıdır.... yo lu ula şı mı: Özel bir yol ya pı mı ge rek ti ren, gü ven li ve uzun za man lı ula şım şek li dir. 33

35 1. Ünite: Trafik Bilinci 3. Ulaşım yolları, bir vücuda hayat veren damarlar gibidir. sözünü açıklayan bir kompozisyon aşağıdaki noktalı alana yazınız

36 Trafik Bilgisi 4. Hayalinizde tasarladığınız ulaşım aracının resmini aşağıdaki boş alana çiziniz. 35

37 1. Ünite: Trafik Bilinci IŞIKLI TRAFİK İŞARET CİHAZLARI VE TRAFİK İŞARET LEVHALARINI ÖĞRENİYORUM 1. Trafik işaret levhalarının adlarını yazınız

38 Trafik Bilgisi 2. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangilerinin bilgilendirme, hangilerinin uyarı, hangilerinin de düzenleme amaçlı olduğunu X ile işaretleyerek belirtiniz. Bilgilendirme amaçlı Uyarı amaçlı Düzenleme amaçlı Bilgilendirme amaçlı Uyarı amaçlı Düzenleme amaçlı Bilgilendirme amaçlı Uyarı amaçlı Düzenleme amaçlı Bilgilendirme amaçlı Uyarı amaçlı Düzenleme amaçlı Bilgilendirme amaçlı Uyarı amaçlı Düzenleme amaçlı Bilgilendirme amaçlı Uyarı amaçlı Düzenleme amaçlı Bilgilendirme amaçlı Uyarı amaçlı Düzenleme amaçlı Bilgilendirme amaçlı Uyarı amaçlı Düzenleme amaçlı 37

39 1. Ünite: Trafik Bilinci 3. Yaya alt veya üst geçidini gösteren bir trafik işaret levhası tasarlayıp aşağıdaki boş alana çiziniz. 38

40 4. Aşağıda verilen sözcük gruplarından yararlanarak noktalı alana bir hikâye yazınız. Trafik Bilgisi yaya giremez, yaya geçidi, okul geçidi, mecburi yaya yolu, ışıklı trafik işaret cihazı, bisiklet giremez, kontrolsüz demir yolu geçidi

41 1. Ünite: Trafik Bilinci Bil, Bul, Eğlen 5. Aşağıdaki bulmacada yer alan trafik işaret levhalarının anlamlarını ok yönünde yazınız. 40

42 Trafik Bilgisi 6. Kendinizi değerlendirmek için ifadelerin karşısındaki kutucuklardan sizin durumunuza uygun olanı X ile işaretleyiniz. KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM J Evet K Kısmen L Hayır 1. Yaya olarak uymam gereken trafik işaret levhalarını tanırım. 2. Yaya olarak uymam gereken trafik işaret levhalarını gördüğüm yerlerde onların anlamına uygun dav ranırım. 3. Ailemi ve arkadaşlarımı trafik işaret levhalarının anlamlarına uygun davranmaları konusunda uyarırım. K ve L olan davranışlarınızı gözden geçirmelisiniz. 41

43 1. Ünite: Trafik Bilinci IŞIKLI TRAFİK İŞARET CİHAZLARI VE TRAFİK İŞARET LEVHALARINI KORURUM 1. Aşağıda verilen ifadelerden hareketle noktalı yerlere bu davranışlarınızın nedenlerini açıklayan bir yazı yazınız. Trafik işaret levhalarına zarar vermem ve korurum. Zarar verenleri uyarırım. Çünkü

44 Trafik Bilgisi 2. Aşağıda verilen noktalı alana Trafik işaret levhaları trafiğin dilidir. Onları korumalıyız. sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız

45 1. Ünite: Trafik Bilinci 3. Trafik işaret levhalarına zarar vermenin yaya, yolcu, sürücü güvenliğine ve ülke ekonomisine etkilerinin neler olabileceğini noktalı alana yazınız Kendinizi değerlendirmek için ifadelerin karşısındaki kutucuklardan sizin durumunuza uygun olanı X ile işaretleyiniz. KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM J Evet K Kısmen L Hayır 1. Trafik işaret levhalarına zarar vermekten kaçınırım. 2. Zarar görmüş trafik işaret levhalarının yaratacağı sorunları bilirim. 3. Trafik işaret levhalarına zarar verenleri uygun bir dille uyarırım. K ve L olan davranışlarınızı gözden geçirmelisiniz. 44

46 Trafik Bilgisi KARŞIYA GÜVENLİ YERLERDEN VE KURALLARA UYGUN GEÇERİM 1. Karşıya geçişlerde neden güvenli geçiş yerlerinin tercih edilmesi gerektiğini aşağıdaki noktalı alana yazınız

47 1. Ünite: Trafik Bilinci 2. Güvenli olmayan yerden karşıya geçmek zorunda kalan yayanın yaptığı davranışları aşama aşa ma noktalı alana ya zı nız

48 Trafik Bilgisi 3. Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Yayaların doğru ve yanlış davranışlarını bulunuz ve trafikte kurallara uymayanlara nasıl davranılması gerektiğini noktalı alana yazınız

49 1. Ünite: Trafik Bilinci 4. Kara yolunda karşıya geçişlerde uyulması gereken kuralları anlatan bir şiir yazınız

50 Trafik Bilgisi 5. Kendinizi değerlendirmek için ifadelerin karşısındaki kutucuklardan sizin durumunuza uygun olanı X ile işaretleyiniz. KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM J Evet K Kısmen L Hayır 1. Karşıya geçerken alt ve üst geçitleri kullanırım. 2. Kendi güvenliğim için yaya ve okul geçitlerini kullanı rım. 3. Karşıya trafik polisinin ve ışıklı trafik işaret cihazlarının bulunduğu yerlerden geçerim. 4. Güvenli geçiş yeri uzakta bile olsa oraya kadar yürür, oradan geçerim. 5. Okula gidiş ve okuldan dönüşlerde trafik kurallarına uyar, güvenli geçiş yerlerini kullanırım. 7. Karşıya geçişlerde kurallara uyarım. K ve L olan davranışlarınızı gözden geçirmelisiniz. 49

51 1. Ünite: Trafik Bilinci YAYA KALDIRIMINDA YÜRÜRKEN 1. Aşa ğı daki eksik ifadeleri bulutlarda verilen ifadelerden uygun olanlarını yazarak tanımlayınız. a) Yaya kaldırımında taşıt trafiğine yakın yerden yürürsem b) Yaya kaldırımında arkadaşlarımla koşarsam c) Yaya kaldırımında çukur, tümsek, levha, ağaç gibi engellere dikkat etmezsem... ç) Yaya kaldırımında taşıt trafiğine uzak yerden yürür ve dikkatli olursam diğer yayalara engel olur ve onları rahatsız ederim.... kurallara uymuş, güvenliğimi sağlamış olurum.... yola düşüp kaza geçirebilirim.... onlara çarpıp yaralanabilirim. 50

52 Trafik Kuralları 2. Yaya kaldırımları, daha çok kent içindeki yollarda, yayalar için ayrılan bölümlerdir. Yayalar, trafik düzenini sağlamak için yaya kaldırımının hangi tarafında yürümeli ve hangi kurallara uymalıdır? Aşağıdaki noktalı alana yazınız Yaya kaldırımında yürüyüş kuralları ile ilgili olarak aşağıdaki noktalı alana bir şiir yazınız

53 1. Ünite: Trafik Bilinci 4. Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Yayaların davranışlarını, yaya kaldırımındaki yürüyüş kurallarını dikkate alarak örnekteki gibi değerlendirip noktalı yerlere yazınız.... An ne si nin elin den tut ma sı doğ ru bir... dav ra nış an cak ta şıt yo lu na ya kın... yü rü me si yan lış bir dav ra nış tır

54 Trafik Kuralları 5. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru, hangisi yanlıştır? Karşılarındaki kutucuklardan uygun olanı işaretleyiniz. DOĞRU YANLIŞ a) Yaya kaldırımında yürürken büyüklerimin elini tutmam. b) Yaya kaldırımında yürürken arkadaşlarımla şakalaşırım. c) Yaya kaldırımında koşarak gitmek hoşuma gider. ç) Yaya kaldırımında yürürken çukur, levha, ağaç gibi engellere dikkat ederim. d) Yaya kaldırımında yürürken diğer yayalara saygılı davranırım. e) Kendimin ve başkalarının hayatını tehlikeye atmamak için her zaman yaya kaldırımını kullanırım. f) Okuldan eve dönerken yolda arkadaşlarımla itişip kakışmayı, şakalaşmayı çok eğlenceli bulurum. g) Yaya kaldırımında, taşıt yoluna yakın olan kısımdan yürürüm. ğ) Yaya kaldırımında yürürken engellilere yardımcı olurum. h) Yaya kaldırımında büyüklerimin elinden tutar ve taşıt yoluna uzak olan kısımdan yürürüm. ı) Yaya kaldırımında yürürken arkadaşlarımla itişip kakışmam ve şakalaşmam. 53

55 1. Ünite: Trafik Bilinci 6. Engelli kişilerin de zorlanmadan kullanabilecekleri bir yaya kaldırımı tasarlayıp aşağıdaki alana çiziniz. 54

56 Trafik Kuralları 7. Kendinizi değerlendirmek için ifadelerin karşısındaki kutucuklardan sizin durumunuza uygun olanı X ile işaretleyiniz. KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM J Evet K Kısmen L Hayır 1. Yaya kaldırımında yürürken çocuklara, yaşlılara, hamilelere, engellilere yardımcı olurum. 2. Yaya kaldırımında bisiklet, paten, kaykay vb. araçların kullanılmayacağını bilirim. 3. Yaya kaldırımında bulunabilecek ağaç, çukur, levha vb. engellere dikkat ederim. 4. Yaya kaldırımında taşıt trafiğine uzak taraftan ve gidiş yönüne göre sağ taraftan yürürüm. K ve L olan davranışlarınızı gözden geçirmelisiniz. 55

57 1. Ünite: Trafik Bilinci YAYA KALDIRIMI BULUNMAYAN YOLLARDA YÜRÜME Aşağıdaki soruların her birine dört seçenek verilmiştir. Seçeneklerden sadece biri doğrudur. Doğru olan seçeneği bulup işaretleyiniz. 1. Yaya kaldırımı bulunmayan yollarda tek başına ya da grup hâlinde yürümek zorunda kalındığında yolun hangi kısmından yürünmelidir? A) Kendi gidiş yönümüze göre sol taraftan B) Kendi gidiş yönümüze göre sağ taraftan C) Her iki taraftan D) Taşıt trafiğinin az olduğu taraftan 2. Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımsız yolda yürürken yapılan yanlış bir davranıştır? A) Taşıt trafiğine uzak taraftan tek sıra hâlinde yürümek B) Taşıt trafiğini engellemeden ve tehlike oluşturmayacak biçimde dikkatli ve acele etmeden yürümek C) Taşıtların çarpmaması için açık renkli giysiler ya da kolayca görülmeyi sağlayacak yansıtıcı, el fe ne ri, lam ba vb. ta şı mak D) Karşıdan gelen taşıt sürücülerinin fark etmeleri için hep birlikte yüksek sesle şarkı söylemek 3. Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımsız yollarda gece veya görüşün az olduğu durumlarda yürümek zorunda kalan yayaların yapması gereken bir davranış değildir? A) Gidiş yoluna göre yolun sol tarafını kullanmak B) Sürücülerin dikkatini çekecek açık renk giysiler giymek, taşınan eşyalarda ya da üstte yansıtıcı bulundurmak C) Elde bir lamba veya el feneri taşımak D) Gidiş yoluna göre yolun sağ tarafını kullanmak 56

58 Trafik Kuralları 4. Yaya kaldırımsız bir yolda kurallara uygun davranan bir yaya resmini aşağıdaki boş alana çiziniz. 57

59 1. Ünite: Trafik Bilinci 5. Yaya kaldırımsız yolda yürürken dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? Yazınız Yaya kaldırımsız yollarda yürürken hangi davranışlar olumsuz sonuçlar ortaya çıkarır?

60 7. Aşağıdaki metinde noktalı yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız. Trafik Kuralları uzak banket sağ yan orta Ya ya kal dı rı mı ol ma yan yol lar da ya ya lar için ay rıl mış ala na... de nir. Ya ya kal dı rım ı olmayan yol lar da sü rü cü le rin yayayı fark edeceği şe kil de görüş yönünde ta şıt trafiğine... olan ta ra ftan yü rü nme li dir. 8. Yaya kaldırımsız yolda grup hâlinde yürümek zorunda kalan yayalar nelere dikkat etmelidir? Yazınız

61 1. Ünite: Trafik Bilinci 9. Kendinizi değerlendirmek için ifadelerin karşısındaki kutucuklardan sizin durumunuza uygun olanı X ile işaretleyiniz. KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM J Evet K Kısmen L Hayır 1. Yaya kaldırımsız bir yolda hangi yönde ve nasıl yürüyeceğimi bilirim. 2. Yaya kaldırımsız yolda kurallara uygun yürürüm. 3. Yaya kaldırımsız yolda yürürken kurallara uymayan arkadaşlarımızı uyarırım. 4. Ya ya kal dı rım sız yol larda müzikçalar ile müzik dinlenmeyeceğini bilirim. 5. Ya ya kal dı rım sız yol lar da açık renkli giyinilmesi, el feneri, yansıtıcı gibi önlemleri alınması gerektiğini bilirim. K ve L olan davranışlarınızı gözden geçirmelisiniz. 60

62 Trafik Kuralları TAŞITLARA BİNİŞ VE TAŞITLARDAN İNİŞLERDE KURALLARA UYALIM 1. Top lu taşıma araçlarına binerken ve bu araçlardan inerken hangi kurallara uyulmalıdır? Aşağıdaki noktalı alana ya zı nız

63 1. Ünite: Trafik Bilinci 2. Toplu taşıma araçlarına biniş ve bu araçlardan inişlerde hangi kurallara uyulması gerektiğini, bu kurallara uyulmazsa karşılaşılacak sorunları anlatan bir kompozisyonu aşağıdaki noktalı alana yazınız

64 Trafik Kuralları 3. yolcu sıra trafik toplu taşıma aracı otobüs kargaşa kızgınlık öfke olumsuzluk Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak aşağıdaki noktalı alana kısa bir hikâye yazınız

65 1. Ünite: Trafik Bilinci 4. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Toplu taşıma araçlarına binerken sıra olmak kargaşa yaratır. Toplu taşıma araçlarına sıra ile binmek belirli bir düzen ve kolaylık sağlar. Taşıttan tam durduğu zaman inilmelidir. Toplu taşıma araçlarına duraklarda binilmeli ve bu araçlardan duraklarda inilmelidir. Taşıtlara binerken ve taşıtlardan inerken taşıtın sağ tarafındaki kapılar kullanılmalıdır. Taşıttan inerken taşıtın sol tarafındaki kapılar kullanılmalıdır. Toplu taşıma araçlarına sağ ön kapıdan binilmeli, bu araçların orta ya da sağ arka ka pı sın dan inil me li dir. Okul taşıtlarına sağ ön ka pı dan bi nil me lidir. 64

66 Trafik Kuralları 5. Aşağıdaki noktalı alana otomobilin sol arka kapısından inilirse karşılaşılabilecek tehlikeleri anlatan bir yazı yazınız

67 1. Ünite: Trafik Bilinci 6. Toplu taşıma araçlarına acele ve kargaşa ile binilmeye ve bu araçlardan aynı şekilde inilmeye kalkışılırsa ne gibi olumsuzlukların yaşanabilece ği ni aşağıdaki noktalı alana ya zı nız

68 Trafik Kuralları 7. Kendinizi değerlendirmek için ifadelerin karşısındaki kutucuklardan sizin durumunuza uygun olanı X ile işaretleyiniz. KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM J Evet K Kısmen L Hayır 1. Toplu taşıma araçlarına sıra ile binerim. 2. Toplu taşıma araçlarından sıra ile inerim. 3. Toplu taşıma araçlarına sıra ile binmenin ve bu araçlardan sıra ile inmenin önemini bilirim. 4. Taşıtlara biniş ve taşıtlardan inişlerde, kaldırım tarafındaki sağ kapıdan binilip inildiğini bilirim. 5. Taşıtlara tam durmadan binilip inilmesinin tehlikeli olacağını bilir, bu tür davranışlardan kaçınırım. K ve L olan davranışlarınızı gözden geçirmelisiniz. 67

69 1. Ünite: Trafik Bilinci YOLCULUKTA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? 1. Aşağıdaki resimde toplu taşıma aracı içinde ayakta yolculuk yapan çocuklar görülmektedir. Bu çocukların davranışını inceleyerek yanlış ve tehlikeli davranışı ve bu davranışın sonuçlarını aşağıdaki alana yazınız

70 2. Aşağıda verilen sözcükleri kullanarak boş bırakılmış alana kısa bir hikâye yazınız. Trafik Kuralları taşıtların penceresinden kol baş el çıkarırsak

71 1. Ünite: Trafik Bilinci 3. Yolculuk sırasında sürücü ile konuşmaya çalışırsak ne gibi tehlikelerle karşılaşırız? Aşağıdaki boş alana bir öykü yazınız

72 Trafik Kuralları 4. Okul servis araçlarına binerken ya da bu araçlardan inerken ar ka daş la rı nız la iti şip ka kı şmanın tehlikeleriyle ilgili gözlemlediğiniz bir olayı anlatınız. Daha sonra bununla ilgili bir slogan belirleyerek aşağıya yazınız SLOGAN

73 1. Ünite: Trafik Bilinci 5. Kendinizi değerlendirmek için ifadelerin karşısındaki kutucuklardan sizin durumunuza uygun olanı X ile işaretleyiniz. KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM J Evet K Kısmen L Hayır 1. Yolculuk sırasında sürücüyle konuşulmayacağını ve sürücünün meşgul edilmemesi gerektiğini bilirim. 2. Ayakta yolculuk yaparken sıkı tutunurum. 3. Taşıtın kapı ve penceresinden el, kol ve baş çıkarılmayacağını bilirim. 4. Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşulmayacağını bilirim. 5. Toplu taşıma araçlarında cep telefonuyla uzun süreli konuşulmayacağını ve müzik çalarla yüksek sesle müzik dinlenmemesi gerektiğini bilirim. 6. Toplu taşıma araçlarında itişerek şakalaşılmaması gerektiğini bilirim. 7. Yolculuk sırasında çocuklara, yaşlılara, hamilelere, engellilere gereken hassasiyeti gösteririm. K ve L olarak seçtiğiniz davranışlarınızı gözden geçirmeli ve davranışlarınızı düzeltmelisiniz. 72

74 TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA ZARAR VERMEYELİM Trafik Kuralları 1. Toplu taşıma araçlarına zarar veren yolcuların nasıl bilinçlendirilmesi gerektiğini anlatan bir kompozisyonu aşağıdaki noktalı alana yazınız

75 1. Ünite: Trafik Bilinci 2. Aşağıda bazı sözcükler karışık olarak verilmiştir. Bu sözcükler doğru bir sıralama ile dizildiğinde toplu taşıma araçları ile ilgili bir bilgiye ulaşacaksınız. Ulaştığınız bilgiyi aşağıya yazınız

76 Trafik Kuralları 3. Toplu taşıma araçları ve diğer araçlar tüm toplumun malı ve millî servet olduğuna ilişkin bir kompo zis yonu aşağıdaki boş alana ya zı nız

77 1. Ünite: Trafik Bilinci ADIMINIZA DİKKAT! 1. Sisli, yağmurlu, karlı havalarda ve buzlanma oluşmuş yollarda ne gibi kazaların meydana gelebileceğini aşağıdaki noktalı alana yazınız

78 Trafikte Alınacak Önlemler 2. Olumsuz hava koşullarında herhangi bir kaza ile karşılaşmamak için ne gibi önlemler alınması gerektiğini noktalı yerlere yazınız. Yağışlı havalarda önlemler alınmalıdır. Sisli havalarda önlemler alınmalıdır. Karlı ve buzlu yollarda önlemler alınmalıdır. 77

79 1. Ünite: Trafik Bilinci 3. Aşağıda farklı hava koşullarını gösteren resimler verilmiştir. Bu resimlerin üzerindeki harfleri, resimlerin anlattıklarına göre altta verilen cümlelerin sonlarındaki kutucuklara yazınız. A B C Ç Yağmurluk giyerim. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarına dikkat ederim. Güneşin gözümü almamasına dikkat ederim. Şemsiyemi görüş açımı engellemeyecek biçimde tutarım. Sürücüler tarafından zor görüleceğimi düşünerek daha dikkatli olurum. Yolda buzlanma oluşabileceğini düşünerek tabanı kaymayan ayakkabı giyerim. 78

80 Trafikte Alınacak Önlemler 4. Kendinizi değerlendirmek için ifadelerin karşısındaki kutucuklardan sizin durumunuza uygun olanı X ile işaretleyiniz. KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM J Evet K Kısmen L Hayır 1. Farklı hava koşullarına uygun davranırım. 2. Karlı havalarda ve buzlu yollarda daha dikkatli yürürüm. 3. Sisli havalarda eşyalarımın üzerinde yansıtıcı malzeme bulundururum. 4. Yağmurlu havalarda şemsiyemi görüş açımı engellemeyecek biçimde tutarım. 5. Güneşli havalarda güneşin gözümü almamasına dikkat eder, önlem alırım. K ve L olarak seçtiğiniz davranışlarınızı gözden geçirmeli ve davranışlarınızı düzeltmelisiniz. 79

81 1. Ünite: Trafik Bilinci KARANLIKTA YÜRÜRKEN 1. Karanlıkta yürürken aşağıdakilerden hangisini yapmak tehlikelidir ve bir kazaya neden olabilir? A) Açık renkli giysiler giymek B) Giysilerin veya çantanın üzerinde yansıtıcı bulundurmak C) Elde lamba veya el feneri gibi ışıklı araçları taşımak D) Koyu renkli giysiler giymek 2. Karanlıkta yürürken yayalar yolun hangi tarafından yürümelidirler? Yazınız Aşağıdaki resimde gördüklerinizi bir öykü yazarak anlatınız

82 Trafikte Alınacak Önlemler 4. Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Resimde gördüğünüz yanlış davranışları ve yanlış davranışların oluşturduğu tehlikeleri aşağıda verilen ilgili alanlara yazınız. Yanlış Davranışlar Oluşturduğu Tehlikeler

83 1. Ünite: Trafik Bilinci GÜVENLİ YOLCULUK 1. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız. Üzeri açık, kasalı taşıtlar... taşımak için üretilmiştir. Otomobil, minibüs, otobüs gibi taşıtlar...taşımak içindir. Üzeri açık taşıtlarda veya yük üzerinde yolculuk yaparsak... Üzeri açık taşıtlarda yolculuk yaparsak... hastalanabiliriz. Bir taşıta asılarak veya tutunarak giden kişi sürücünün ani... yapmasında ya da taşıt... ve dönemeçlere girdiğinde düşüp yaralanabilir. Üzeri açık veya yük üzerinde yolculuk yapan ya da taşıtlara asılarak ve tutunarak gidenleri... ve... anlatmalıyız. yük yolcu düşebiliriz fren üşütüp uyarmalı tehlikelerini kasis trafik sürücü yol yaya 82

84 Trafikte Alınacak Önlemler 2. Çevrenizde yük taşımak için kullanılan taşıtlardan herhangi birinin resmini aşağıdaki boş alana çiziniz. 83

85 1. Ünite: Trafik Bilinci 3. Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Üzeri açık taşıtlarda yolculuk yapan kişiyi ne tür tehlikeler bekliyor olabilir? Siz olsaydınız aynı davranışı yapar mıydınız? Aşağıdaki noktalı alana yazınız

86 TRAFİK KAZALARINI ÖNLEYELİM Trafikte Alınacak Önlemler Aşağıdaki soruların herbirine dört seçenek verilmiştir. Seçeneklerden sadece biri doğrudur. Doğru olan seçeneği bulup işaretleyiniz. 1. Trafik kazalarının oluşumunda en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsan kusuru B) Yol kusuru C) Taşıt kusuru D) Hava koşulu 2. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası nedenlerinden değildir? A) Dikkatsizlik B) Alkol alınması C) Uykusuzluk ve yorgunluk D) Taşıtın teknik bakımının zamanında yapılması 3. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? A) Trafik kurallarına uymayanları sert bir dille uyarmak B) Trafikteki olumlu davranışları örnek almak C) Trafik kurallarına uymayanları ilgililere bildirmek D) Trafikte saygılı, nazik ve hoşgörülü olmak 4. Aşağıdakilerden hangisi yayalardan kaynaklanan trafik kazası nedenlerinden birisi değildir? A) Yolda top oynamak B) Duran taşıtların önünden, arkasından veya aralarından geçmek C) Dalgın ve dikkatsiz yürümek D) Ayakta yolculuk yaparken sıkı tutunmamak 5. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden kaynaklanan trafik kazası nedenlerinden birisi değildir? A) Yol çökmesi B) Öndeki aracı hatalı geçmek C) Yorgun, uykusuz ve alkollü araç kullanmak D) Aracın bakımını zamanında yaptırmamak 85

87 1. Ünite: Trafik Bilinci 6. Aşağıdaki alana konusu trafik kazalarını önlemek olan bir resim çizip noktalı yere bu resme uygun bir slogan yazınız. SLOGAN

88 Trafikte Alınacak Önlemler 7. Trafikte bir anlık dikkatsizlik, ömür boyu pişmanlıktır. sözünü açıklayan bir kompozisyonu aşağıdaki noktalı alana yazınız

89 KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM Öğrencinin adı ve soyadı:... Sınıfı:... Numarası:... Aşağıda kendinizi değerlendirmeniz için öz değerlendirme formu verilmiştir. İfadelerin gerçekleşme düzeylerini; Her zaman ise : J Bazen ise : K Hiçbir zaman ise : L kutucuklarına X koyarak işaretleyiniz. KAZANIMLAR J Her zaman DERECELER K Bazen L Hiçbir zaman 1 Yaya olarak karşılaşabileceğim trafik işaret levhalarını tanırım ve korurum. 2 Yaya kaldırımında yürürken kural la ra uy a rım. 3 Karşıya geçişlerde güvenli geçiş yerlerini kullanırım. 4 Evden okula giderken kısa yolu değil, güvenli yolu tercih ederim. 5 Yaya kaldırımsız yollarda yürürken kurallara uyar, gerekli önlemleri alırım. 6 Trafik işaret levhalarına zarar vermem. 7 Otomobilde yolculuk yaparken emniyet kemeri takılması gerektiğini bilirim. Yolcu olarak toplu taşıma araçlarına sıra ile biner, taşıt ineceğim durağa 8 yaklaştığında hazırlanır ve durduğunda acele etmeden taşıttan inerim. 9 Ayakta yolculuk yaparken sıkı tutunurum. 10 Yolculuk sırasında sürücünün meşgul edilmeyeceğini bilirim. 11 Taşıttan el, kol ve baş çıkarılamayacağını bilirim. 12 Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşulmayacağını bilirim. NOT: L ve K kutucuklarını işaretlediğiniz kazanımlara ait bilgilerinizi gözden geçirip eksiklerinizi tamamlamalısınız. Öğretmenin açıklamaları: Öğretmenin; Tarih Adı ve soyadı :... /... /... İmzası : 88

90 PERFORMANS GÖREVİ İçerik Sınıf düzeyi Ünitenin adı Beklenen performans Süre Yaya kaldırımında uyulması gereken kurallar 5. Sınıf Trafik Bilinci Araştırma yapma, yazma becerisi 4 hafta Performans Görevinin Konusu Yaya kaldırımında yürürken doğru ve yanlış davranışların belirlenmesi Bu görevi gerçekleştirirken yayaların; Taşıt trafiğine uzak taraftan yürüyüp yürümedikleri, Engelli kişilere yardım edip etmedikleri, Yaya kal dı rımın da yü rürken kurallara uyup uymadıklarını in ce le yi niz. Performans Görevini Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler 1) Yaya kaldırımında yürüyen yayaların hangi davranışlarını gözlemleyeceğinizi listeleyiniz. 2) Görevinizle ilgili bilgilere hangi kaynaklardan (İnternet, dergi, kitap, DVD, VCD vb.) ulaşacağınızı belirleyiniz. 3) Araştırma sonucunda belirlediğiniz doğru ve yanlış yaya davranışlarını listeleyiniz. 4) Yaptığınız araştırmaları, belirlediğiniz konuları raporunuza aktarınız. 5) Raporunuzda açık ve anlaşılır bir anlatım kullanmaya özen gösteriniz. 6) Yararlandığınız kaynakları Kaynakça bölümünde belirtiniz. 7) Araştırmalarınızı görsel ögelerle (resim, karikatür, fotoğraf vb.) destekleyebilirsiniz. 8) Çalışmanız DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI nda verilen ölçütlere göre değerlendirilecektir. Çalışmalarınızı yaparken bu ölçütleri göz önünde bulundurunuz. 89

91 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI Öğrencinin adı ve soyadı: Açık la ma: Aşağıdaki ölçütler, yaptığınız çalışmayı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar aynı zamanda çalışmanızı yürütürken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir. PUAN ÖLÇÜTLER LİSTELEME 3 Listede tüm kurallara yer verilmiştir. 2 Listede kuralların bazılarına yer verilmemiştir. 1 Listede çok az kurala yer verilmiştir. RAPOR HAZIRLAMA 3 Listedeki bilgiler rapora tam ve doğru olarak aktarılmıştır. 2 Listedeki bilgilerin rapora aktarımında bazı hatalar yapılmıştır. 1 Listedeki bilgilerin rapora aktarımında fazla hata yapılmıştır. DİL VE ANLATIM 3 Cümleler açık ve anlaşılır olup dil bilgisi bakımından doğru kurulmuştur. Yazım ve noktalama kurallarına uyulmuştur. 2 Bazı cümleler açık ve anlaşılır değildir. Dil bilgisi bakımından bazı cümleler yanlış kurulmuştur. Yazım ve noktalama hataları yapılmıştır. 1 Cümleler açık ve anlaşılır değildir. Dil bilgisi bakımından hatalar yapılmıştır. Yazım ve noktalama hatası oldukça fazladır. KAYNAKÇA 3 Yararlanılan kaynaklar tam gösterilmiştir. 2 Yararlanılan kaynakların bazılarına yer verilmiştir. 1 Yararlanılan kaynaklara yer verilmemiştir. 90

92 PROJE GÖREVİ Ders Sınıf düzeyi Ünitenin adı Beklenen performans Süre Trafik Güvenliği 5. Sınıf Trafik Bilinci Araştırma yapma, yaratıcı düşünce 6 Hafta Proje Görevinin Konusu Sizden, trafikte bulunan unsurları gösteren bir maket tasarlamanız beklenmektedir. Not: Bu konu dışında bir konuyu çalışmak isterseniz öğretmeninize danışmalısınız. Proje Görevini Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler 1. Aşağıda, trafikte bulunan bazı unsurlar verilmiştir. Bu unsurları maketinizde gösteriniz. Ya ya Cad de So kak Yaya kaldırımı Yaya geçidi Okul Okul ge çi di Üst ge çit Trafik polisi Trafik işaret levhası Ta şıt Ban ket 2. Makete başlamadan önce 50 cm x 50 cm ebadında köpük, renkli kâğıt, yapıştırıcı, mu kav va, oyun ha mu ru, ma kas, çe şit li renk te bo ya lar vb. te min edi niz. 3. Temin ettiğiniz malzemeleri kullanarak bir trafik ortamı maketi oluşturunuz. 4. Hazırladığınız maketi sınıfa getirerek tanıtınız. 5. Bu çalışma için size ayrılan süre 4 haftadır. 6. Çalışmanız DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI nda verilen ölçütlere göre değerlendirilecektir. Çalışmanızı yaparken bu ölçütleri göz önünde bulundurmalısınız. 91

93 PROJE PUANLAMA ANAHTARI Öğrencinin adı ve soyadı: Açık la ma: Aşağıdaki ölçütler, yaptığınız çalışmayı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar aynı zamanda çalışmanızı yürütürken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir. PUAN ÖLÇÜTLER TRAFİK UNSURLARI 3 İstenilen tüm unsurlara yer verilmiştir. 2 İstenilen unsurlardan bazılarına yer verilmemiştir. 1 İstenilen unsurların çoğuna yer verilmemiştir. DOĞRULUK 3 Tüm trafik unsurları doğru şekilde yerleştirilmiştir. 2 Trafik unsurlarının yerleştirilmesinde bazı hatalar yapılmıştır. 1 Trafik unsurlarının yerleştirilmesinde fazla hata yapılmıştır. MAKETİN ANLAŞILIRLIĞI 3 Trafik ortamı açık ve net olarak tüm unsurları ile görülmektedir. 1 Trafik ortamı açık ve net değil, anlaşılmamaktadır. MAKETİN GÖRÜNÜMÜ 3 Makete emek verilmiş, maket temiz ve düzenlidir. 2 Makete emek verilmiş ama maket temiz ve düzenli değildir. 1 Makete emek verilmemiş, maket temiz ve düzenli değildir. PROJE TESLİMİ 3 Çalışma zamanında teslim edildi. 1 Çalışma zamanında teslim edilmedi. 92

94 MEKTUBUM VAR Aşağıda ayrılmış alana, ünite boyunca öğrendiğiniz bilgileri ailenize anlatan bir mektup yazınız

95

96 2. Ünite İlk Yardım 95

97 2. Ünite: İlk Yardım Ya ya ola rak bir ka za ile kar şı laş tı ğım da... numaralı Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetlerini ararım. Ba na te le fon da so ru lan so ru la ra... ce vap lar ve ri rim. Ad re si doğ ru ve tam söy le rim. Ka za ya ka rışan ya ra lı... ve bu yaralıların du rumlarını be lir ti rim. ACİL DURUM 1. Aşağıdaki metinde noktalı yerlere, verilen sayı, sözcük ve sözcük gruplarından uygun olanları yazınız. Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetlerinin... aran ma ma sı ge rek ti ği ni bi li rim ve bu na dik kat ede rim. kısa ve net uzun uzun sayısını baba adını istenilen her zaman gereksiz yere

98 İlk Yardım 2. Aşağıya ACİL YARDIM ı anlatan bir akrostiş yazınız.... A C İ L Y A R D I M

99 2. Ünite: İlk Yardım 3. Karşılaştığınız ya da televizyon haberlerinden izlediğiniz bir trafik kazasında yanlış ya da doğru ilk yardım müdahalelerini içeren bir gazete haberi tasarlayınız. Habere uygun başlık belirleyiniz. Başlık Alanı Haber Metni Alanı 98

100 4. Aşağıdaki noktalı alana bir kaza ile karşılaşıldığında nasıl davranılması gerektiğini anlatan bir yazı yazınız İlk Yardım Kendinizi değerlendirmek için ifadelerin karşısındaki kutucuklardan sizin durumunuza uygun olanı X ile işaretleyiniz. KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM J Evet K Kısmen L Hayır 1. Bir kaza ile karşılaşırsam 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetlerini aramam gerektiğini bilirim. 2. Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetlerinin gereksiz aranıp meşgul edilmeyeceğini bilirim. 3. Bir ka za ile kar şı laş tı ğım da na sıl dav ran mam gerektiğini bilirim. K ve L olan davranışlarınızı gözden geçirmelisiniz. 99

101 2. Ünite: İlk Yardım HAYAT KURTARAN İLK YARDIM 1. Aşağıdaki cümlede noktalı yere, verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız. Bir has tanın ve ya ka za ge çi ren bi ri nin du ru mu nun kö tü leş me si ni en gel le mek ve ha ya tı nı kur tar mak ama cıy la ya pı lan yar dı ma... de nir. iyilik dostluk ilk yardım komşuluk 2. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonundaki kutucuğa D, yanlış olanların sonundaki kutucuğa Y yazınız. A) İlk yardım, sağlık personeli ya da bu alanda eğitim almış kişilerce yapılmalıdır. B) Basit ve etkili bir ilk yardımla hayat kurtarmak mümkündür. C) İlk yardım, hayati tehlike taşıyan kişilere yapılmalıdır. Ç) Bir ka za du ru mun da yaralıya ilk yardım yapacak kişinin bu konuda bilgisinin olması gerekmez. D) Kazazedenin en yakın sağlık kuruluşuna güvenli ve hızlı bir biçimde ulaşması sağlanmalı dır. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulup işaretleyiniz. 3. İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tedavi etmek B) Hayat kurtarmak C) Muayene etmek D) Bozulan aracı tamir etmek 4. Aşağıdakilerden hangisi Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri telefon numarasıdır? A) 110 B) 112 C) 118 D)

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI

İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 30 Nisan 2012 ta rih ve 28 sa yı lı ka ra rıy la 2012-2013 öğ re

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 4-B.SINIFI TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 4-B.SINIFI TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 5. EKĠM 4. TRAFİK BİLİNCİ EYLÜL-EKĠM.-3. EYLÜL. YARIMBAĞ İLKOKULU 05 06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 4-B.SINIFI TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI Ders yılı başı etkinliği Öğrencilerin trafikle

Detaylı

Trafik işaret levhalarının şekil ve anlamları üzerinde durulacaktır.

Trafik işaret levhalarının şekil ve anlamları üzerinde durulacaktır. 19 EYLÜL 011 / 18 KASIM 011 Kazanımlara ait değerlendirme öğretmen kitabında bulunan değerlendirme etkinlikleri ile yapılacaktır.bu temada Kendimi Değerlendiriyorum, Grup Üyeleri Değerlendirme, Gösteri

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ 4 KAZANM AD KONU AD ÜNİTELENDİRİLMİŞ YLLK PLAN ARAÇ VE GEREÇ UYARLAR DEĞERLENDİRME AÇKLAMALAR EYLÜL. Yaya iken karşılaşabileceği trafikle ilgili unsurları fark eder. SENE BAŞ

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 4.SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ YILLIK PLANI

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 4.SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ YILLIK PLANI 5.HAFTA 28- EK- KASIM 2-25 EKİM. ÜNİTE : TRAFİK BİLİNCİ EKİM TRAFİK GÜVENLİĞİ 7- EKİM. HAFTA 30-EY-4 EKİM EYLÜL 3-4. HAFTA 6-27 EYLÜL ÜNİTE AY HAFTA DERS SAATİ KONU 203-204 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 4.SINIF

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF YILLIK PLANI ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teşkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFİKLE İLGİLİ KURULUŞLAR VE GÖREVLERİ

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ. A) yaya geçidi B) tansiyon ölçme cihazı C) ışıklı işaret cihazı D) taşıt yolu

TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ. A) yaya geçidi B) tansiyon ölçme cihazı C) ışıklı işaret cihazı D) taşıt yolu TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ 1-Aşağıdakilerden hangisi trafikte bulunan unsurlardan biri değildir? A) yaya geçidi B) tansiyon ölçme cihazı C) ışıklı işaret cihazı D) taşıt yolu 2-Aşağıdakilerden hangisi, yaya

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ. Öğrenci Çalışma Kitabı. Yazarlar KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI

İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ. Öğrenci Çalışma Kitabı. Yazarlar KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ Öğrenci Çalışma Kitabı Yazarlar KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2013 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 5763 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1566 13.?.Y.0002.4269 Her

Detaylı

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Selçuk Yaşar aşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen

Detaylı

İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ. Öğrenci Çalışma Kitabı. Yazarlar KOMİSYON

İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ. Öğrenci Çalışma Kitabı. Yazarlar KOMİSYON İlköğretim TRAFİK GÜVENLİĞİ Öğrenci Çalışma Kitabı Yazarlar KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 5763 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1566 14.?.Y.0002.4269 Her

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM

İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM İSTİKLÂL MARŞI NA DİLBİLİMSEL BİR AKLAŞIM * Arş.Gör. Eyup Sertaç AAZ Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ÖZET Dünyada hemen her milletin bir milli marşı bulunmaktadır.

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL 26-30 EYLÜL (2. Hafta) YA EYLÜL 9-23 EYLÜL (. Hafta) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU VE DEĞERLENDİRME. Yaya iken karşılaşabileceği trafikle ilgili unsurları fark eder. Çengel Bulmaca Oluşturuyorum:

Detaylı

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ 19 MAYIS YÖNETMELİĞİ BAKİ SARISAKAL 5 Mayıs 2012 Tarihli ve 28283 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan yönetmelik. ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2012 2013 1 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel Ulaşım; Deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve kara yolu ile sağlanmaktadır. Ulaşım türleri arasında en yoğun kullanılan kara yolu ulaşımıdır. Kara yollarında çok sayıda ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı

Detaylı

TRAFİK KURALLARI. Işıksız kavşaklarda çapraz geçmeyin yaya geçitlerinin bulunduğu çizgileri kullanın. Yaya geçitlerinin bulunduğu yerlerden geçin.

TRAFİK KURALLARI. Işıksız kavşaklarda çapraz geçmeyin yaya geçitlerinin bulunduğu çizgileri kullanın. Yaya geçitlerinin bulunduğu yerlerden geçin. TRAFİK KURALLARI Yaya geçitlerinin bulunduğu yerlerden geçin. Işıksız kavşaklarda çapraz geçmeyin yaya geçitlerinin bulunduğu çizgileri kullanın. Asla ve asla kavşak ortasından ve çapraz geçmeyin. Mutlaka

Detaylı

İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ DERS KİTABI

İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ DERS KİTABI İLKÖĞRETİM TRAFİK GÜVENLİĞİ DERS KİTABI Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 30 Nisan 2012 ta rih ve 28 sa yı lı ka ra rıy la 2012-2013 öğ re tim yı lın

Detaylı

6.Örnek Olay Çalışması Yaya Sürücü İlişkisi: Sürücü yayanın halinden anlamaz!

6.Örnek Olay Çalışması Yaya Sürücü İlişkisi: Sürücü yayanın halinden anlamaz! 6.Örnek Olay Çalışması Yaya Sürücü İlişkisi: Sürücü yayanın halinden anlamaz! Tartışma Soruları: Olay nerede, ne zaman, hangi şartlarda oluşmuştur? Sorunun nedenlerini açıklayınız? Fark edilen tehlike

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI

PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI PROTOKOL ÇELENK SUNMA SIRASI İSTİKLÂL MARŞI Kaymakamlık Garnizon Komutanlığı Belediye Başkanlığı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU.

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU. KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM 2015-2019 Saruhanlı Koldere Şehit Mehmet Burhan Ortaokulu [Tel: 236 366 1136] [725177kolderesmbo@gmail.com] T.C. SARUHANLI KAYMAKAMLIĞI

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

2. İlk tekerlek bundan altı bin yıl kadar önce tahtadan yapıldı. 4. İlk hava taşıtı tek kişilik uçaktır.

2. İlk tekerlek bundan altı bin yıl kadar önce tahtadan yapıldı. 4. İlk hava taşıtı tek kişilik uçaktır. DÜN, OKULBUGÜN, HEYECANIM YARIN HAVA KOŞULLARI VE TRAFİK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ULAŞIM A. Trafik kazalarının en çok yaşandığı mevsimin yuvarlağını boyayalım. C. Aşağıdaki açıklamalarla resimleri numaraları

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 2

1. SINIF MATEMATİK KİTABI 2 . SINIF MATEMATİK KİTABI Adı - Soyadı :...... Sınıfı :... Okulu :... K K T C MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi, bu kitabın ilkokul. sınıflarda

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

9. SINIF MATEMAT K (SORU BANKASI) 7 BÖLÜM 105 KONU TEST 1970 SORU

9. SINIF MATEMAT K (SORU BANKASI) 7 BÖLÜM 105 KONU TEST 1970 SORU 9. SINIF MATEMAT K (SORU BANKASI) Mehmet ÖZBEK brahim ORAK 7 BÖLÜM 105 KONU TEST 1970 SORU TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeyen Mehmet Özbek ve İbrahim Orak ile Zafer Dershaneleri

Detaylı

TRAFİK. Hazırlayan Seher Kütükçü Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi 2014

TRAFİK. Hazırlayan Seher Kütükçü Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi 2014 TRAFİK Hazırlayan Seher Kütükçü Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi 2014 Trafik Nedir? yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerinde hal ve hareketlerine "trafik" denir. Dünya da Ölüm Nedenleri arasında

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ EYLÜL EKİM 1. 2. 3. (19 EYLÜL- 07 EKİM) 3 SAAT 1. ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teģkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFĠKLE ĠLGĠLĠ KURULUġLAR VE GÖREVLERĠ 1.

Detaylı

ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM

ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM SAYI : 1 NİSAN 201 4 ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir. (1929) İSTİKLAL

Detaylı

OKUL ÖNCESİ YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ YAYINLARI KARACA Eğitim Yayınları Tic. ve San. Ltd. Ş OKUL ÖNCESİ YAYINLARI TL Etkinlik Kitabım 1-10 (10 etkinlik kitabı) 57,50 Adet Tutar Portakal Çiçeği Eğlenceli Matematik (48 Ay ve Üstü) 13,50 Portakal Çiçeği

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLÂNI Kayseri 1 2010 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz 1)TEHLİKE UYARI IŞARETLERİ Karayolundan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile ilgili trafik bilgileri vermek, yasaklama, ve kısıtlamaları bildirmek güvenli ve düzenli ortamı, sağlamak amacı ile tesis

Detaylı

PÄRM 6 1 Son beş yılda İsveç'te ölüme yol açan kaza sayısı nedir? A. 300 400 kişi B. 500 600 kişi C. 700 800 kişi

PÄRM 6 1 Son beş yılda İsveç'te ölüme yol açan kaza sayısı nedir? A. 300 400 kişi B. 500 600 kişi C. 700 800 kişi PÄRM 6 1 Son beş yılda İsveç'te ölüme yol açan kaza sayısı nedir? A. 300 400 kişi B. 500 600 kişi C. 700 800 kişi PÄRM 6 2 Araçta bulundurulması gerekli ışıklar nedir? A. Yüksek, normal, stop ve flaşörler.

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2011-2014 STRATEJİK PLANI ELAZIĞ CEMİL MERİÇ FEN LİSESİ 2011,ELAZIĞ Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal

Detaylı

*Geleceğin şoförlerini trafik konusunda bilgilendirmek ve aktif yolcu konumuna getirmek

*Geleceğin şoförlerini trafik konusunda bilgilendirmek ve aktif yolcu konumuna getirmek BİZİM BU PROJEDEKİ AMACIMIZ; *Servis şoförlerinin neden olduğu kazaları tespit etmek ve en aza indirmek. *Öğrencilerin, Okul-ev arasındaki yolculuğunu daha güvenli bir hale getirmek. *Geleceğin şoförlerini

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Ege Üniversitesinin Değerli Mensupları, Saygıdeğer İzmir Halkı,

Ege Üniversitesinin Değerli Mensupları, Saygıdeğer İzmir Halkı, DÜZENLEME KURULU - Prof. Dr. Atilla SİLKÜ - Prof. Dr. M. Bülent ÖZKAN - Prof. Dr. Mustafa ÖNER - Doç. Dr. Hasan MERT - Doç. Dr. Hülya ÖZ - Özlem ARINIK TOPUZ - Nedim SÖNMEZ - M. Ender USLU Ege Üniversitesinin

Detaylı

SOSYAL BĠLGĠLER SOSYAL BĠLGĠLER 7 -ĠSTANBUL UN FETHĠ SERGĠSĠ AÇMA- Ünitenin Adı Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi

SOSYAL BĠLGĠLER SOSYAL BĠLGĠLER 7 -ĠSTANBUL UN FETHĠ SERGĠSĠ AÇMA- Ünitenin Adı Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi SOSYAL BĠLGĠLER SOSYAL BĠLGĠLER 7 -ĠSTANBUL UN FETHĠ SERGĠSĠ AÇMA- Ġçerik ve Sınıf Düzeyi Ünitenin Adı Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi Sosyal Bilgiler 7 Türk Tarihinde Yolculuk Araştırma ve eleştirel

Detaylı

1. BEliRSiz TAMLAMALAR Belirsiz Isim Tamlamaları. İsİM VE SIFAT TAMLAMALARı Dr. Funda KARA

1. BEliRSiz TAMLAMALAR Belirsiz Isim Tamlamaları. İsİM VE SIFAT TAMLAMALARı Dr. Funda KARA --'JA...V~ :..'T,-,O... r~kiclya""'tc!.a","r.!!:aş""tı!.!..rm~al",-ar... ı~e",n"",sti... tü",s,",,ü... D"'e... rg"'is"-i-"s",-ayul... l-,-7...e"!.rz!

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı!

9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı! 9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı! Doktor Haklan bey, sabah muayenesine yetişmek üzere hızla hastaneye doğru yürüyordu. Cep telefonu çaldı, arayan hemşire Ayten hanımdı.

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2015 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ BAKIRKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Bakırköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01.09.2015 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Bakırköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Detaylı

2.Örnek Olay Çalışması Trafik Ortamında İletişim ve Saygı: Bir yaşlı yaralandı!

2.Örnek Olay Çalışması Trafik Ortamında İletişim ve Saygı: Bir yaşlı yaralandı! 2.Örnek Olay Çalışması Trafik Ortamında İletişim ve Saygı: Bir yaşlı yaralandı! Yazın ilk günleri başlamıştı, sınıfta ancak kapı ve pencereler açık ders yapılabiliyordu. Okulun önündeki yoldan yüksek sesle

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Revize Edilmiştir. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu

.. Özel Eğitim Uygulama Merkezi. Kaba Değerlendirme Formu .. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Kaba Değerlendirme Formu Öğrenci Adı-Soyadı: Değerlendirme Tarihi: Sınıfı: Değerlendiren: AMAÇLAR +/- AÇIKLAMA 1. Ellerini yıkar. 2. Ellerini kurular. 3. Yüzünü yıkar. 4.

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1. Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüleri sürekli en fazla kaç saat araç kullanabilirler? a) 4 saat b) 6 saat c) 4.5 saat d) 3 saat 2. Tek şoför 24 saatlik

Detaylı