T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanabilmesi İçin Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi ve Sigorta Sektöründe Bir Araştırma Hâtime KÂMİLÇELEBİ İstanbul, 2010

2 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANABİLMESİ İÇİN YENİ YÖNETİM TEKNİKLERİNİN ÖNEMİ VE SİGORTA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA HÂTİME KÂMİLÇELEBİ DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR. MEHMET EMİN OKUR İstanbul, 2010

3

4 İÇİNDEKİLER Sayfa No. TABLOLAR LİSTESİ...vi ŞEKİLLER LİSTESİ...ix KISALTMALAR LİSTESİ x ÖZET...xii SUMMARY..xiii GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM KONU İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR 1.1. Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Kavramı Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanabilmesi İçin Uygulanabilecek Yeni Yönetim Teknikleri Toplam Kalite Yönetimi İşletmeler Arası Kıyaslama (Benchmarking) Değişim Mühendisliği (Reengineering) Yenilik Yönetimi (Innovation Management) Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Diğer Yeni Yönetim Teknikleri Personeli Güçlendirme (Employee Empowerment) Tam Zamanında Üretim (Just in Time) Şebeke Organizasyonları Kademe Azaltma (Delayering) Küçülme (Downsizing) Yalın Organizasyonlar Stratejik Birlikler Oluşturma Öğrenen Organizasyonlar (Learning Organizations) Sıfır Hiyerarşi Sanal Organizasyonlar Seri Uyarlama (Mass Customization) Toplam Başarı Göstergesi Yöntemi (Balanced Scorecard) Yeni Ekonomi Yönetişim Kurumsal Şirket Yönetimi (Corporate Governance) Sinerjik Yönetim Sigorta ve Sigorta Branşları Hayat Dışı (Elementer) Sigortalar Yangın Sigortası Kaza Sigortaları Nakliyat Sigortaları Mühendislik Sigortaları i

5 İKİNCİ BÖLÜM Tarım Sigortaları Sağlık Sigortası Hayat Sigortaları Hayat Sigortaları Ferdi Kaza Sigortası YENİ YÖNETİM TEKNİKLERİ 2.1. Toplam Kalite Yönetimi Hizmet Kalite Yönetimi Hizmet Kalitesinin Ölçümünün Yapılması Hizmet Kalitesinin Belirleyicileri Algılanan Kalite Kavramı Algılanan Toplam Kalite Kavramı Toplam Kalite Yönetiminde Başarıya Ulaştıracak İlkeler Strateji Belirleme Üst Yönetimin Liderliği ve Desteği İnsan Kaynakları ve Kalite İlişkisi İşletme Çalışanlarının Eğitimi ve Geliştirilmesi Kalite Takımı ve Kalite Organizasyonu Ekipleri Sürekli Geliştirme ve İyileştirme (Kaizen) Müşteri Odaklılık Kalite Kültürü İş ve Organizasyon Tasarımı Sıfır Hataya Ulaşmaya Yönelme Yetki ve Sorumluluk Denkliği Süreç Yaklaşımı Arz Grupları Arasında İşbirliği Pazarlama İşletmeler Arası Kıyaslama Kıyaslamanın Amaçları ve Özellikleri Kıyaslama Türleri Ürüne Odaklı Kıyaslama Sürece Odaklı Kıyaslama Stratejik Kıyaslama Kuruluş İçi Kıyaslama Rekabetçi Kıyaslama Liderlerle Kıyaslama Danışmanlık Aracılığıyla Kıyaslama Kıyaslama Süreci Değişim Mühendisliği Değişim Mühendisliğinin Temel Özellikleri Değişim Mühendisliği Sürecini Oluşturan Organizasyon Yapısı Değişim Mühendisliği Lideri Değişim Mühendisliği Süreç Sahibi ii

6 Değişim Mühendisliği Üst Düzey Proje Yöneticisi Değişim Mühendisliği İdare Komitesi Değişim Mühendisliği Koordinatörü Değişim Mühendisliği Takımı Değişim Sürecinde Örgüt Kültürü Değişim Mühendisliği Uygulama Süreci Yenilik Yönetimi Yenilik Stratejileri Saldırgan Strateji Savunmacı Yenilik Stratejisi Taklitçi / Bağımlı Stratejiler Geleneksel Stratejiler Yenilik Türleri Ürün Yeniliği Hizmet Yeniliği Süreç Yeniliği Radikal ve Düzen Bozucu (Stratejik) Yenilik Uygulama Yeniliği Pazarlama Yeniliği İş Modeli Yeniliği Deneyim Yeniliği Yapısal Yenilik Yenilikçi Örgüt Yenilikçi Örgüt Unsurları Üst Yönetimin İlgisi ve Desteği Çalışanların Eğitimi ve Katılımı Bilgi Yönetimi ve Yenilik Araştırma - Geliştirme Yenilikçi Örgüt Kültürü Yenilik Yapma Sürecinin Yönetimi Dış Kaynak Kullanımı Dış Kaynak Kullanım Süreci Dış Kaynak Kullanım Türleri Geleneksel Dış Kaynak Kullanımı Danışmanlık İşletmelerinden Yararlanma Bağımsız Çalışanlardan Yararlanma İşgören Kiralama (İşgören Tedarikçiliği) Fonksiyon Bazında Bütün Olarak Dış Kaynak Kullanımı Fonksiyon Bazında Kısmi Olarak Dış Kaynak Kullanımı İşletmelerde Dış Kaynak Kullanım Türleri İnsan Kaynakları Yönetimi ile İlgili Faaliyetlerde Dış Kaynak Kullanımı Muhasebe - Finansman ile İlgili Faaliyetlerde Dış Kaynak Kullanımı İç Denetim ile İlgili Faaliyetlerde Dış Kaynak Kullanımı Satış ve Pazarlamada Dış Kaynak Kullanımı Bilgi Teknolojisinde Dış Kaynak Kullanımı iii

7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Güvenlik, Yemek, Temizlik Hizmetleri ve Personel Taşımacılığı ile İlgili Dış Kaynak Kullanımı YENİ YÖNETİM TEKNİKLERİNİN REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMA ETKİSİ 3.1. Toplam Kalite Yönetiminin Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlama Etkisi Verimlilik Artırımı Etkisi Etkinlik Artırımı Etkisi Maliyetleri Kontrol Altına Alma Etkisi Kârlılığı Artırma Etkisi Hizmet Üretme Hızını Artırma Etkisi Ürün ve Hizmet Kalitesinin Artması Çalışma Hayatının Kalitesinin Artması ve Çalışanların Morallerinin Yükselmesi Pazar Payı Artırma Etkisi İşletmeler Arası Kıyaslamanın Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlama Etkisi Kârlılık ve Büyüme Organizasyonun İhtiyaçlarını Belirleme ve Etkinliğini Artırma Müşteri Beklentilerini Karşılayabilme Verimlilik ve Performans Artışı Daha Az Risk Alma ve Hedefe Daha Hızlı Ulaşma Değişim Mühendisliğinin Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlama Etkisi Kalite, Hizmet Artışı ve Maliyet Azalışı Sağlaması Çevrim Süresi Azalışı Sağlaması Verimliliği Artırma Hissedar Katkılarını Optimize Etme Başarılı Sonuçlar Elde Etme Yenilik Yönetiminin Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlama Etkisi Büyüme Maliyetlerin Azalması ve Verimlilik Artışının Sağlanması Sosyal Sorumluluk Bilincinin Gelişimi ve Müşteri Memnuniyetinin Artması Markalaşma Dış Kaynak Kullanımının Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Yaratmadaki Etkisi Maliyetleri Azaltma ve Kaliteyi Artırma Hız Kazanma ve Zamandan Tasarruf Etme Verimliliği Artırma Kontrol Dışı Fonksiyonları Uzmanlara Devretme Yeni Yönetim Tekniklerinin Etkinliğini Artırma Esnekliği Artırma Kaynak Transferi ve Kaynakların Dağıtımı iv

8 3.5.8.Yatırım Harcamalarını Azaltma ve Finansal Kaynaklardan Yararlanma DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAYAN YENİ YÖNETİM TEKNİKLERİNİN ÖNEMİ VE SİGORTA SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi Araştırmanın Kapsamı, Sınırları ve Yöntemi Veri Toplama Aracı Evren ve Örneklem Veri Toplama Yönetimi Bulgular ve Değerlendirme Araştırma Kapsamındaki İşletme Çalışanlarının Genel Özellikleri Araştırma Kapsamındaki İşletmelerde Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi Araştırma Kapsamındaki İşletmelerin Yeni Yönetim Tekniklerini Kullanarak Rekabet Üstünlüğü Sağlama Etkileri SONUÇ EKLER Ek 1. Sigorta Sektöründe Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi Anketi.134 Ek 2. Yenilikçi Sigorta Şirketi Ödülleri ve Kıyaslama Kurumu 136 Ek 3. Sigorta Şirketlerinin Yılı Branşlar İtibariyle Prim Üretimleri.138 KAYNAKÇA v

9 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No. Tablo 1. Kaizen e Katılımda Hiyerarşi Tablo 2. Kıyaslama Uygulanmadan ve Kıyaslama Uygulanarak Alınan Sonuçlar. 85 Tablo 3. Güvenilirlik Analizi Tablo 4. Ankete Katılanların Cinsiyet Dağılımı Tablo 5. Ankete Katılanların Yaş Aralığı Tablo 6. Ankete Katılanların Bulunduğu İşletmede Çalışma Süresi Tablo 7. Ankete Katılanların Mezuniyet Durumu Tablo 8. Ankete Katılanların Bulunduğu İşletmedeki Unvanları..106 Tablo 9. Kalite yönetim sistemiyle kalitemizi geliştirdiğimiz için müşteri sayımızda artış sağlanmıştır. ifadesinin frekansı Tablo 10. Sektördeki veya sektör dışı en iyi işletmelerin iş süreçlerini, ürünlerini ve ne yaptıklarını her zaman takip ederiz ve kendi işletmemizdeki iş süreçleri ve ürünlerimizle kıyaslarız. ifadesinin frekansı Tablo 11. Şirketimizde iş süreçlerini sürekli gözden geçiririz, gereksiz gördüğümüz işleri elimine ederiz. ifadesinin frekansı..108 Tablo 12. Tüm personel ve acenteler yeni fikirlerini ( yöneticileriyle veya Ar-Ge vb. departmanlarla) düzenli periyotlarla paylaşmamakta ve bu yenilik fikri hiçbir zaman şirket tarafından desteklenmemektedir. ifadesinin frekansı Tablo 13. Yemek, personel taşıma, temizlik, hasar hizmetleri vb. hizmetleri sağlayan kurumlardan uzman oldukları alanlarla ilgili hizmet alarak (dış kaynak kullanımı) sigortacılık faaliyetlerine daha fazla yoğunlaştık. ifadesinin frekansı.109 Tablo 14. Kalite yönetim sistemi uygulamaları sonucunda sektördeki pazar payımız ve kârlılığımız artmıştır. ifadesinin frekansı Tablo 15. Kalite yönetimi uygulamalarıyla birlikte poliçe üretim, satış, hasar, satın alma ve benzeri süreçlerimizde iyileşme (hız kazanma, hatalı işlem sayısında ve maliyetlerde azalma) kaydettik. ifadesinin frekansı Tablo 16. Kalite yönetim sistemi uygulamaları sonucunda şirketimizde etkinlik ve verimlilik artışı sağlanmıştır. ifadesinin frekansı vi

10 Tablo 17. Kalite yönetim sistemiyle acentelerden kaynaklanan sorunlarımızda azalma olmamıştır. ifadesinin frekansı Tablo 18. Sektördeki en iyi işletmelerle kıyaslama yaparak müşteri isteklerini karşılama konusunda en iyi seviyeye geldik, müşteri memnuniyeti sağladık. ifadesinin frekansı..112 Tablo 19. Sektördeki veya sektör dışındaki en iyi işletmelerin iş süreçlerini, ürünlerini kıyaslayarak organizasyon etkinliğimizde, verimliliğimizde ve performansımızda artış sağladık. ifadesinin frekansı Tablo 20. Sektördeki veya sektör dışındaki en iyi şirketlerle kıyaslama yaparak maliyetlerimizde azalış sağladık. ifadesinin frekansı Tablo 21. Sektördeki veya sektör dışındaki en iyi şirketlerle kıyaslama yaparak kârlılığımızda artış sağladık. ifadesinin frekansı Tablo 22. Şirketimizde iş süreçlerimizi yenileyerek müşterilere hemen cevap verebilme ve iş çözümleme süresini azalttık, zamandan tasarruf ettik. ifadesinin frekansı Tablo 23. Şirketimizde gereksiz işleri elimine ettiğimizden dolayı maliyetlerimizde azalış sağladık. ifadesinin frekansı Tablo 24. Şirketimizde gereksiz işleri elimine ettiğimizden ve iş süreçlerini yenilediğimizden dolayı pazar payımızı ve kârımızı artırdık. ifadesinin frekansı..116 Tablo 25. Müşterilere (daha önce var olmayan örn. kaskometre, iyi sürücü vb.) yeni bir hizmet veya yeni bir ürün sunduk ve sektörde markalaştık. ifadesinin frekansı Tablo 26. Oluşturduğumuz yenilikle (ürün, hizmet) birlikte kârlılığımızda artış sağladık. ifadesinin frekansı Tablo 27. Oluşturduğumuz yenilikle (ürün, hizmet) birlikte maliyetlerimizde azalış sağladık. ifadesinin frekansı Tablo 28. Oluşturduğumuz yenilikle birlikte müşteri sayımızda ve müşteri memnuniyetinde artış sağladık. ifadesinin frekansı Tablo 29. Dış kaynak kullanımı ile verimlilik ve etkinlik artışı sağladık. ifadesinin frekansı Tablo 30. Dış kaynak kullanımı ile zamandan tasarruf ettik, sigortacılık faaliyetlerinde hız kazandık. ifadesinin frekansı. 119 Tablo 31. Dış kaynak kullanımı ile kârımızda artış sağlandı. ifadesinin frekansı.120 vii

11 Tablo 32. Dış kaynak kullanımı ile maliyetlerde azalma sağladık. ifadesinin frekansı..120 Tablo 33. Toplam Kalite Yönetiminin Rekabet Üstünlüğü Sağlama İlişkisi Tablo 34. Kalite Gelişimi ve Etkinlik - Verimlilik Artırımı İlişkisi Tablo 35. Toplam Kalite Yönetiminin Etkinlik ve Verimlilik Artırımı ve Maliyetlerde Azalma İlişkisi Tablo 36. Toplam Kalite Yönetimi ile Maliyetlerde Azalma ve Pazar Payının Artması İlişkisi Tablo 37. Kıyaslamanın Rekabet Üstünlüğü Sağlama İlişkisi..125 Tablo 38. Değişim Mühendisliğinin Rekabet Üstünlüğü Sağlama İlişkisi Tablo 39. Yenilik Yönetiminin Rekabet Üstünlüğü Sağlama İlişkisi Tablo 40. Dış Kaynak Kullanımının Rekabet Üstünlüğü Sağlama İlişkisi viii

12 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No. Şekil 1. Sigorta Branşları Şekil 2. Algılanan Toplam Kalite Şekil Adımda Kıyaslama Süreci Şekil 4. Toplam Kalitenin Rekabet Gücüne Etkisi Şekil 5. Toplam Kalite Yönetimi Rekabet Gücü Hattı Şekil 6. Deming in Kalite Zincir Reaksiyonu Şekil 7. Toplam Kalite nin Üstünlükleri Şekil 8. Değişim Mühendisliğinin Rekabet Üstünlüğü Etkisi Şekil 9. Yenilik Hızının Teorik Çerçevesi Şekil 10. Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Başarılması için Yenilik Değer Süreci92 Şekil 11. Yenilik Değerinin Eşzamanlı Sahip Olduğu Değer Artırımı ve Maliyet Azaltımı...93 Şekil 12. Anket Yapılan İşletmelerde Dış Kaynak Kullanım Oranları ix

13 KISALTMALAR LİSTESİ Ar-Ge : Araştırma - Geliştirme Bs. : Basım C. : Cilt Çev. : Çeviren ISO : Uluslar arası Standartlar Örgütü No. : Numara s. : Sayfa S. : Sayı ss. : Sayfa Sayısı Vol. : Volume Yay. : Yayınları x

14 -TEŞEKKÜR- En zorlandığımı hissettiğim anlarda yoluma yılmadan devam etmek için örnek aldığım ve manevî gücünü her daim hissettiğim ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK e ve desteğini esirgemeyen aileme, Anket sorularımı hazırlamamda istatistikî bilgileri ile yardımcı olan Hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül BÖLÜKBAŞI ya ve arkadaşım Bengü KABATAŞ a, tezin araştırma kısmı için desteğini esirgemeyen Hocam Sayın Tanfer DİNLER e, arkadaşlarım Selcen SEÇGİNLİ, Tülay KAYA, Gülsüm BEKİR ve Mehmet ERES e, Tez savunmamda değerli vaktini ayırıp yer alan, jürim olmasından onur duyduğum Hocam Sayın Prof. Dr. Ali Rıza OKUR a, Yolumu aydınlatan değerli danışmanım Sayın Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin OKUR a yürekten müteşekkirim. xi

15 ÖZET İşletmeler sahip olduğu varlıklarını ve yeteneklerini kullanarak faaliyetlerini yerine getirmekte ve pazarda rekabet etmektedirler. Her işletmede birbirine benzer varlıklar ve yetenekler bulunabilmektedir. Bazı varlık ve yeteneklere sahip olmak veya onları taklit etmek ise kolay değildir. Başkalarınca kolaylıkla elde edilemeyen bu gibi yetenekler, temel yetenekler olarak adlandırılmaktadır. Temel yetenekler, işletmelerde rekabet üstünlüğü sağlayabilecek varlık ve yetenekler sektörde değerli olarak kabul edilen, nadir olan, taklit edilemeyen veya edilmesi pahalı olan varlık ve yeteneklerdir. İşletmelerde rekabet üstünlüğü sağlayabilecek, en azından bir süre taklit edilemeyen varlık ve yeteneklerine temel yetenekler adı verilmektedir. İşletmeler, ancak temel yetenekleri aracılığıyla elde etmiş bulundukları rekabet üstünlüğünü sürdürebilir. Bu nedenle, rekabet üstünlüğünü sürdürebilmek, temel yeteneklerin bu özelliklerinin kaybedilmemesine ve daha fazla geliştirilmesine bağlıdır. Temel yeteneklerin sağlanması ve geliştirilmesinde önemli olan yönetim teknikleri arasında; toplam kalite yönetimi, değişim mühendisliği, kıyaslama, yenilik yönetimi ve dış kaynaklardan yararlanma gelmektedir. Bu yönetim tekniklerinin her biri işletmelerin hem sürdürülebilirliklerini sağlamaları hem de rakipleriyle aralarında fark yaratmaları bakımından önemlidir. Bu teknikler işletmelere; maliyet azaltımı, kâr ve pazar payı artırımı, etkinlik ve verimlilik artırımı, hız kazanma, kaliteyi artırma, yenilik yaparak fark yaratma gibi ekonomik etkileriyle rekabet ortamında sürdürülebilirliklerini sağlamanın yanı sıra rekabet avantajı da sağlamaktadır. Anahtar kelimeler; sürdürülebilir rekabet üstünlüğü, temel yetenek, toplam kalite yönetimi, kıyaslama, değişim mühendisliği, yenilik yönetimi ve dış kaynak kullanımı. xii

16 SUMMARY Businesses have been operating and competing in the market by using their assets and competence. Every business can have similar assets and competence. However, to have some assets and competence or imitating them is not easy. The competence, obtained easily by others, is called core competence. Core competence, assets and the competence that can provide a competitive advantage in business are the ones considered in the sector to be valuable, rare and, which can not be imitated or their imitation is expensive. The competence and assets providing a competitive advantage and not being able to be imitated at least for a while are called as core competence. Businesses could continue only the core competence acquired through the competitive advantage. Therefore, to sustain a competitive advantage depends on not losing the properties of the competence and the development of the competence. The techniques of obtaining and developing the core competence are total quality management, reengineering, benchmarking, innovation management and outsourcing. Each of these management techniques is important to ensure the sustainability of businesses and to be differentiated among their competitors. These techniques provide the sustainability of businesses by some economic effects such as cost reduction, profit and market share, increase of efficiency and productivity, speed increase, quality improvement and difference by the help of innovations, as well as providing a competitive advantage. Key words; sustainable competitive advantage, core competence, total quality management, benchmarking, reengineering, innovation management and outsourcing. xiii

17 GİRİŞ Son yıllarda hızla gelişmekte olan sigorta sektörünün sürdürülebilir üstünlük sağlayabilmesi için fark yaratacak stratejiler belirleyerek geleceklerine yön vermeleri gerekmektedir li yıllarda sigorta sektöründe serbest rekabete geçiş ve çoğu sigorta branşında uygulanan tarifelerin sigorta şirketlerince serbest bir şekilde belirlenmesiyle birlikte, prim üretim artışları ve sektördeki yeni ürünler rekabeti artırmaktadır. Sigorta şirketlerinin maliyetlerini minimize etmeleri, verimlilik ve etkinliklerini artırmaları, müşteri memnuniyeti ve tatmini sağlayabilmeleri, yeni ürün ve yeni fikirler ortaya çıkarabilmeleri, bir başka deyişle rekabet edebilmelerine olanak sağlayacak bir yapıya sahip olabilmeleri için değişik stratejik yöntemler uygulamaya geçirilmektedir. Bu yöntemler işletmelerin sahip oldukları varlıkları ve yetenekleri geliştirebilmeleri açısından çok önemlidir. İşletmelerin temel yeteneklerini geliştirebilmeleri için uygulanan ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayan yeni yönetim teknikleri arasında; toplam kalite yönetimi, işletmeler arası kıyaslama, değişim mühendisliği, yenilik yönetimi ve dış kaynaklardan yararlanma teknikleri bulunmaktadır. Saydığımız yönetim tekniklerinin işletmelere sağladığı etkiler rakip işletmelere karşı üstünlük elde etmelerinde katkı sağlamaktadır. Çalışmamızın birinci bölümünde; yeni yönetim tekniklerinin ve sigorta şirketlerinde uygulanan veya giderek sektör üzerinde önemi artmakta olan sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayan yeni yönetim tekniklerinin ve sigorta branşlarının tanımı üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde; sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayan yeni yönetim tekniklerinden olan; toplam kalite yönetimi, işletmeler arası kıyaslama, değişim mühendisliği, yenilik yönetimi ve dış kaynaklardan yararlanma tekniklerinin özellikleri ve uygulama evreleri vurgulanmaya çalışılacaktır. Üçüncü bölümde; sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayan yeni yönetim tekniklerinin işletmelere rekabet üstünlüğü elde etmelerinde katkı sağlayan maliyet

18 azaltımı, etkinlik ve verimlilik artırımı, hız kazanma, pazar payı ve kâr artırımı gibi etkileri üzerinde değerlendirilmeler yapılarak konu anlatılmaya çalışılacaktır. Çalışmamızın dördüncü ve son bölümünde ise; toplam kalite yönetimi, kıyaslama, değişim mühendisliği, yenilik yönetimi ve dış kaynaklardan yararlanma tekniklerinin rekabet üstünlüğü yaratmadaki etkilerinin sigorta sektöründe mühendislik, sağlık ve hayat sigortası branşlarında prim üretimi bakımından önde gelen üç şirkette anket yöntemiyle bir araştırma yapılmıştır. Çalışmamız; konuyla ilgili kitaplar, makaleler, süreli yayınlar, tezler ve internet kullanılarak hazırlanmıştır. 2

19 I. BÖLÜM KONU İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR Bu bölümde sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kavramı, yeni yönetim teknikleri ve sigorta branşları ayrı ayrı yer almaktadır Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Kavramı Sürdürülebilir rekabetçi üstünlük kavramı yaygın anlamda 1985 de Michael Porter tarafından yazılan Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance adlı kitabıyla işletme literatüründe yerini bulmuştur. * Porter a göre aynı sektörde çalışan farklı işletmeler genel rekabet stratejileri içinden seçilmiş ortalama üzeri performans yakalamak için farklı stratejileri kabul etmeye karar verebilirler. 1 Bu stratejiler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır; 2 i. Maliyet Liderliği Stratejisi: işletmenin faaliyetlerini rakiplerinden daha az maliyetle yapması ve sektör ortalaması üzerinde getiri elde etmesidir. ii. Farklılaştırma Stratejisi; işletmenin mal ve hizmetlerini diğer benzer mal ve hizmetlerden daha farklı bir şekilde yapılmasını araştırılması ve daha yüksek fiyatlarla müşterilere sunularak ortalamanın üzerinde bir getiri elde etmesidir. iii. Odaklanma Stratejileri; belirli bir müşteri grubuna odaklanmış maliyet liderliği stratejisi ve belirli bir müşteri grubuna odaklanmış farklılaştırma stratejisidir. Michael Porter, rekabet üstünlüğünü açıklarken değer zinciri kavramını da eklemiştir. Buna göre bir işletme ürünlerini tasarlayacak, üretecek, pazarlayacak, dağıtacak ve destekleyecek aktivitelerin birleşimidir. Bu aktivitelerin toplamı bir değer zinciri kullanarak temsil edilebilir. Değer zincirinin işleyişi; işletmenin geçmişi, stratejisi ve bu stratejileri uygulama şeklinin bir yansımasıdır. Rakipler arasındaki değer zincirindeki farklılıklar rekabetçi üstünlük için önemli anahtar kaynağıdır. Değer zinciri * (Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız Michael E. Porter. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. (ilk basım: 1985) New York:Free Press. 1998) 1 Michael E. Porter. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press s Porter. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. ss

20 analizinin amacı ise, işletmeye rekabet üstünlüğü sağlayan alanların ayrımını yapmasıdır. 3 Hayri Ülgen ve Kadri Mirze ise Stratejik Yönetim adlı kitabında sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü yeni yönetim teknikleri açısından ele alıp değerlendirmişlerdir. İşletmelerin sahip olduğu varlıklar ve işgücünün eseri olan yetenekler nitelik ve nicelik olarak işletmeden işletmeye farklılık göstermektedir. İşletmeler, bu varlık ve yeteneklerini kullanarak faaliyetlerini sürdürmekte ve pazarda rekabet etmektedirler. Her işletmede birbirine benzer varlıklar ve yetenekler bulunabilmektedir. Bazen bunlara kolay sahip olunabilmekte ve bunlarda işletme için değer yaratabilmektedirler. Ancak, her işletmede kolayca bulunabilecek bu varlık ve yetenekler, işletmenin faaliyetlerine devam etmesine olanak vermelerine rağmen, elde ettikleri rekabet üstünlüğünü devam ettirmeleri için yeterli olmamaktadır. Birtakım yetenekleri sayesinde rekabet üstünlüğü elde eden işletmeler, başka işletmelerin de aynı yetenekleri kısa bir zaman içinde taklit edilebilen veya herkes tarafından kolaylıkla temin edilen bu gibi yetenekler, sıradan varlık ve yetenekler olarak adlandırılır. 4 Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayacak bir kaynağın kıt olması gerekir. Bir kaynağa tüm rakipler sahipse, bu kaynak rekabette bir üstünlük yaratmamaktadır. 5 Bazı varlık ve yeteneklere sahip olmak veya onları taklit etmek ise kolay olmayabilir. Başkalarınca kolaylıkla elde edilemeyen bu gibi yetenekler, temel yeteneklerdir. Temel yetenekler, işletmelerde rekabet üstünlüğü sağlayabilecek varlık ve yetenekler sektörde değerli olarak kabul edilen, nadir olan, taklit edilemeyen veya edilmesi pahalı olan ve ikame edilemeyen varlık ve yeteneklerdir. İşletmelerde rekabet üstünlüğü sağlayabilecek, en azından bir süre taklit edilemeyen varlık ve yeteneklerine temel yetenekler adı verilmektedir. 6 İşletmeler, ancak temel yetenekleri aracılığıyla elde etmiş bulundukları rekabet üstünlüğünü sürdürebilir. Bunlar, her işletme tarafından kolay temin edilemeyen, değerli, nadir ve taklit edilmesi son derece zor veya pahalı olan yeteneklerdir. Bu nedenle, rekabet üstünlüğünü sürdürebilmek, temel yeteneklerin bu özelliklerinin kaybedilmemesine ve daha fazla geliştirilmesine bağlıdır. 7 3 Porter. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. s.38 4 Hayri Ülgen ve Kadri Mirze. İşletmelerde Stratejik Yönetim. 4. bs. İstanbul: Arıkan Yay s M. Rauf Ateş. İnovasyon Hayat Kurtarır. İstanbul: Doğan Kitap Yay s Ülgen ve Mirze. s Ülgen ve Mirze. s

21 1.2. Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanabilmesi İçin Uygulanabilecek Yeni Yönetim Teknikleri Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlayan, temel yeteneklerin sağlanması ve geliştirilmesinde önemli olan yönetim teknikleri arasında; toplam kalite yönetimi, değişim mühendisliği, kıyaslama, yenilik yönetimi ve dış kaynak kullanımı tekniği gelmektedir. Bu teknik ve uygulamalar birbirleri ile çok yakından ilişkilidir. 8 Aşağıda bu yeni yönetim teknikleri yer almaktadır Toplam Kalite Yönetimi Toplam kalite yönetimi; sürekli gelişim ile müşteri mutluluğunu ve tatminini temel alan bir yaşam tarzıdır. Toplam kalite organizasyonunda sürekli öğrenme ortamı sağlayarak, müşteri tatmini, kalite ve müşteri odaklı olmak; temel amaçlardır. Toplam kalite yönetiminde üst kademe yönetimi veya yöneticileri tarafından çalışanlarına yaptıkları iş konusunda yetki devredilebilmektedir. Yetki devredilen ast, kendisinin yöneticisi olmuş demektir. Yetki devredilenler hem yetki hem de aynı oranda ona eşit ya da denk sorumlulukla donatılırlar. 9 Toplam kalite yönetimi ile ilgili bazı kavramlar ise; Kalite: Bir ürün veya hizmetin amaca ve isteklere uygun olmasıdır. Başka bir değişle ürün veya hizmetin müşteriyi tatmin etmesi, müşteri ihtiyaçlarını karşılamasıdır. 10 Kalite Kontrol: Japon Endüstriyel Standartları kalite kontrolü şu şekilde tanımlar; 11 Tüketicilerin gereksinimlerini karşılayan kaliteli mal veya hizmetleri ekonomik olarak üreten bir üretim yöntemleri sistemidir. Modern kalite kontrol istatistiksel yöntemlerden yararlanmakta ve genellikle istatistiksel kalite kontrol olarak adlandırılmaktadır. En ekonomik, en kullanışlı ve tüketiciyi her zaman memnun eden kaliteli bir ürünü geliştirmek, tasarlamak, üretmek ve bakımını yapmak demektir. Bu amaca ulaşmak için şirketteki üst yöneticiler, şirket içindeki bütün bölümler ve tüm 8 Ülgen ve Mirze. s Canan Çetin, Besim Akın ve Vedat Erol. Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi İlke-Süreç- Uygulama. 2.bs. İstanbul: Beta Yay s İsmail Efil. Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi. 4.bs. İstanbul:Alfa Yay s Kaoru Ishikawa. What is Total Quality Control? The Japanese Way. (çev. David J. Lu) New Jersey: Prentice Hall Inc s.44. 5

22 çalışanlar dahil olmak üzere herkes kalite kontrole katılmalı ve gelişmesine yardım etmelidir. Toplam Kalite Kontrol: Toplam kalite kontrol kavramı Dr. Armand Valin Feigenbaum tarafından ortaya atılmıştır. 12 Toplam kalite kontrol, bir organizasyondaki değişik grupların kalite geliştirme, kaliteyi koruma ve kalite iyileştirme çabalarını müşteri tatminini de göz önünde bulundurarak üretim ve hizmeti en ekonomik düzeyde gerçekleştirebilmek için birleştirilen etkili bir sistemdir. 13 Toplam kalite kontrol, işletmedeki bütün bölümlerin katılımını gerektirir. 14 Kalite Güvencesi: Bir ürünün veya hizmetin ihtiyaç duyulan kalite isteklerine uygunluğunu yeterli güvencede sağlamaya yönelik olarak uygulanması gereken tüm planlı ve sistematik faaliyetleri kapsar. 15 ISO-9000 (Uluslar arası Standartlar Örgütü) kalite yönetim ve kalite güvenlik standartları serisi ISO-9000 serisinde beş ayrı standardı içermektedir. ISO-9000 ve ISO 9004 uygun kalite yönetimi sistemi seçiminin ve ISO-9000 serilerinin yorumu ile kalite yönetim sistemi için üç farklı modeli sağlar. İşletmeler kalite yönetim sistemlerini 9001, 9002 veya 9003 e kaydettirmektedirler. Bunlardan ISO-9001 en geniş kapsamlı standart olup, üretim geliştirme, dizayn ve hizmette kalite güvencesi modelidir. ISO-9002, üretime ve tesiste kalite güvencesi modelidir. ISO-9003, son kontrol ve testlerde kalite modelidir. ISO-9004, kalite yönetimi ve kalite sistem birimleri için oluşturulmuş bir modeldir. ISO standartları her beş yılda bir gözden geçirilerek, söz konusu standartların, zamanın teknolojisine uydurulması gerçekleştirilir. ISO-9005 ise; kalite sözlüğüdür. 16 ISO Hizmet Birimleri Kalite Sistemi Standardı; ISO 9004 ün bu bölümü, bir hizmet kuruluşu içinde kalite sistemi oluşturulması ve uygulanması için yol göstermektedir. Yönetim, personel, pazarlama, tasarım, kalite kontrol ve performans ölçümü olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır. Yeni önerilen veya yeniden düzenlenen bir hizmet için kalite sisteminin geliştirilmesi amacıyla uygulanabileceği gibi, mevcut olan bir hizmetin kalite sistemini oluşturmak için de uygulanabilir Ishikawa. s Armand Vallin Feigenbaum. Total Quality Control. 3.bs. New York: Mc-Graw Hill s Ishikawa. s Efil. Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi. s Çetin ve diğerleri. ss Mehmet Takan. Bankalarda Toplam Kalite Yönetimi. 2.bs. Ankara: Nobel Yay s

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA

Detaylı

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 1 VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Özet : Dış çevre işletmelerin etkileyemedikleri ancak iç çevre faktörlerinin ayarlanması bakımından ciddi bir şekilde etkilendikleri faktörlerden oluşmaktadır.

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME Uğur HAŞAŞOĞLU İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN 2011 T.C. KARAMANOĞLU

Detaylı

Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 19, Sayı : 67, ss. 59-78

Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 19, Sayı : 67, ss. 59-78 Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 19, Sayı : 67, ss. 59-78 KAYNAK TABANLI YÖNETİM MODELİNİN REKABETÇİ ÜSTÜNLÜKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ VE TUSAŞ, FORD OTOSAN, GRAHAM VE TOPRAK SERAMİK İŞLETMELERİNDE NİTELİKSEL

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR İsmail BAKAN H.Seçil FETTAHLIOĞLU A.Melih EYİTMİŞ ÖZET Günümüzde dış kaynaklardan yararlanma,

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

TARIM TOPLUMUNDAN BİLGİ TOPLUMUNA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM

TARIM TOPLUMUNDAN BİLGİ TOPLUMUNA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM 2 TARIM TOPLUMUNDAN BİLGİ TOPLUMUNA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM ÖZET Harun DEMİRKAYA İnsan kaynakları yönetimi (İKY), çalışma hayatının dinamik bir unsuru olarak insanı temel alır. Geçmişte çalışanların

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON TÜRKİYE CUMHURİYETİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül DEMİREL

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI INTERNET İŞ MODELLERİNİN MODERN İŞLETMECİLİK SİSTEMİNE KATTIĞI DEĞERLER VE TÜRKİYE VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği

Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 83-92, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği İbrahim YALÇIN

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

Prof. Dr. İsmail BAKAN 1

Prof. Dr. İsmail BAKAN 1 AR-GE FAALİYETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ Prof. Dr. İsmail BAKAN 1 Arş. Gör. İnci Fatma DOĞAN 2 Öğr. Gör. Mustafa KILLI 3 ÖZ Bilgi, günümüz küresel rekabet ortamında bir adım önde olmak ve avantaj

Detaylı