DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI Danışman: Doç. Dr. İsmail BAKAN Bülent YILDIZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI Bülent YILDIZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Kod No : Bu Proje 25/01/2008 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği/Oy Çokluğu ile Kabul Edilmiştir. Doç. Dr. İsmail BAKAN Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Yrd. Doç. Dr. Atilla DOĞAN DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Enstitü Müdür Vekili Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS PROJESİ DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI DANIŞMAN : Doç. Dr. İsmail BAKAN Yıl : 2008, Sayfa: 86 Jüri : Doç. Dr. İsmail BAKAN : Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN : Yrd. Doç. Dr. Atila DOĞAN Projemizde; Sağlık hizmetlerinde maliyetleri azaltma, kaliteli sağlık hizmeti sunma, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlama ve kaynakları verimli kullanma gibi nedenlerle başvurulan dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing) nın sağlık kurumları tarafından ne derece etkin şekilde kullanıldığını tespit etmeye, karşılaşılan problemleri saptamaya ve yeni öneriler geliştirmeye çalışılmıştır. Dış kaynak kullanımına ilişkin yerli ve yabancı literatür incelenerek projenin teori bölümleri oluşturulmuştur. Daha sonra, literatürde bu konuya ilişkin mevcut alan araştırmalarından da yola çıkılarak projenin alan araştırması bölümü şekillendirilmiştir. Araştırma verileri, Gaziantep teki kamu ve özel sektör yataklı tedavi kurumlarında dış kaynaklardan yararlanma konusunda kurum adına çalışmalar yapan ve yürüten kişiler ile anket uygulanarak elde edilmiştir. Toplanan veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Dış Kaynak Kullanımı, Dış Kaynak Kullanım Alanları, Memnuniyet Düzeyi, Hizmet Kalitesi. I

5 DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA PROJECT (OUTSOURCING): A FIELD SURVEY IN THE PUBLIC AND PRIVATE SECTOR BEDSTEAD TREATMENT INSTITUTIONS IN GAZIANTEP Supervisor : Assoc. Prof. Dr. İsmail BAKAN Year : 2008, Pages: 86 Jury : Assoc. Prof. Dr. İsmail BAKAN : Assist. Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN : Assist. Prof. Dr. Atilla DOĞAN In our project; we have tried to determine how effective outsourcing is used by heath institutions, which is applied for the reasons like decreasing the costs of health services, giving high-quality health service, enabling patient and employee satisfaction (pleasure) and effective usage of the sources; we have also tried to determine the present problems and develop new ideas and offers. The theoretical parts of the project were formed through analyzing domestic and foreign literature regarding outsourcing. Afterwards, moving from the present researches in the literature about this area, the field survey part of the project was shaped. Research data were obtained by conducting a survey (poll) to the individuals who make studies and execute works on behalf of institutions regarding the outsourcing of the public and private sector bedstead treatment institutions in Gaziantep. The data were analyzed with the SPSS program. Key words: Outsourcing, Outsourcing Fields, Satisfaction Level, Service Quality. II

6 ÖNSÖZ Yüksek lisans süresince ve proje aşamasında kendisiyle çalışmaktan büyük onur duyduğum, kıymetli vakitlerini benden esirgemeyen danışman hocam Doç.Dr. İsmail BAKAN a çok teşekkür ederim. Yrd. Doç. Dr. Nusret GÖKSU, Yrd. Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY ve Yrd. Doç. Dr. Salih YEŞİL e çok kıymetli desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Öğrenciliğim boyunca her konuda benden desteğini esirgemeyen eşime ve aileme teşekkür ederim. III

7 İÇİNDEKİLER ÖZET... I ABSTRACT... II ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER... IV ÇİZELGELER LİSTESİ... V 1.GİRİŞ DIŞ KAYNAK KULLANIMI Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Kavramı Ve Tanımı Dış Kaynak Kullanımının Tarihi Dış Kaynak Kullanımının Önemi Dış Kaynak Kullanım Türleri Geleneksel Dış Kaynak Kullanımı Danışmanlık Alanında Dış Kaynak Kullanımı Bağımsız Çalışanlardan Yararlanma İşgören Kiralama Dış Kaynak Kullanım Alanları Bilişim Teknolojilerinde Dış Kaynak Kullanımı İnsan Kaynaklarında Dış Kaynak Kullanımı Profesyonel İşveren Kurum Jenerik Ve Işlem Bazlı Hizmetler Hizmet Servis Sağlayıcıları E Servisler Muhasebe-Finansman Alanında Dış Kaynak Kullanımı Lojistik-Nakliye Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı Üretim Sürecinde Dış Kaynak Kullanımı Dış Kaynak Kullanımının Sağladığı Faydalar Ana İşe Odaklanmak Maliyetin Azaltılması Sabit Maliyetin Değişkene Dönüştürülmesi Maliyetlerin Önceden Bilinmesi Belirlenmiş Hizmet Düzeyleri BT yi Doğru Kullanmak Süreç ve Prosedürler Geniş ve Esnek Kaynak Havuzu Kaynak Sürekliliği Maliyet ve Teknoloji Risklerinin Azalması Dış Kaynak Kullanımında Uygulamalar ve Yaşanan Sorunlar GAZİANTEP'TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ÇALIŞMASI Araştırmanın Amacı Araştırmanın Yöntemi Araştırmanın Kapsamı Bulgular Ve Değerlendirme SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ.. 76 IV

8 ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge Yaş Durumu Çizelge Cinsiyet Durumu Çizelge Eğitim Durumu. 16 Çizelge Yabancı Dil Düzeyi.. 17 Çizelge Bilgisayar Kullanma Düzeyi. 17 Çizelge İnternet Bağlantısının Bulunma Durumu.. 17 Çizelge İnternet Bağlantısı Olanların Ne Oranda İnternete Bağlandıkları 18 Çizelge İşletmelerin Ticari Unvan Durumu 18 Çizelge İstihdam Edilen Toplam Personel Sayısı 18 Çizelge İşletmede Çalışma Süreleri.. 18 Çizelge Katılımcıların İşletmedeki Görevi 19 Çizelge Katılımcıların Aylık Net Kazanç Durumu Çizelge Temizlik Hizmeti. 20 Çizelge Yemek Pişirme Hizmeti Çizelge Yemek Sunum Hizmeti Çizelge Güvenlik Hizmeti. 20 Çizelge Çamaşırhane Hizmeti Çizelge Bilgi İşlem 21 Çizelge Bakım Onarım Hizmeti 21 Çizelge Danışmanlık Hizmeti 22 Çizelge Personel Taşıma Hizmeti. 22 Çizelge Muhasebe Hizmeti 22 Çizelge Finans ve Yatırım Hizmeti Çizelge Portör Hizmeti.. 23 Çizelge Radyoloji Hizmeti 23 Çizelge Laboratuar Hizmeti Çizelge Temizlik Hizmeti Memnuniyet Düzeyi 24 Çizelge Yemek Pişirme Hizmeti Memnuniyet Düzeyi. 25 Çizelge Yemek Sunum Hizmeti Memnuniyet Düzeyi.. 25 Çizelge Güvenlik Hizmeti Memnuniyet Düzeyi Çizelge Çamaşırhane Hizmeti Memnuniyet Düzeyi. 26 Çizelge Bilgi İşlem Hizmeti Memnuniyet Düzeyi 26 Çizelge Bakım Onarım Hizmeti Memnuniyet Düzeyi.. 27 Çizelge Danışmanlık Hizmeti Memnuniyet Düzeyi.. 27 Çizelge Personel Taşıma Hizmeti Memnuniyet Düzeyi 28 Çizelge Muhasebe Hizmeti Memnuniyet Düzeyi. 28 Çizelge Finans Ve Yatırım Hizmeti Memnuniyet Düzeyi 28 Çizelge Portör Hizmeti Memnuniyet Düzeyi 29 Çizelge Radyoloji Hizmeti Memnuniyet Düzeyi.. 29 Çizelge Laboratuar Hizmeti Memnuniyet Düzeyi 30 Çizelge Maliyet Azaltma Hedefi.. 30 Çizelge Ana Faaliyetlere Odaklanma Hedefi 31 Çizelge Hizmet Kalitesini Artırma Hedefi 31 Çizelge Asli Amaçlar İçin Ek Kaynaklar Sağlama Hedefi 32 Çizelge Risk Paylaşma/Risk Azaltma Hedefi V

9 Çizelge Teknolojik Yenilikleri Takip Etme Hedefi.. 33 Çizelge İşletmenin Genel Başarısın Artırma Hedefi. 33 Çizelge Kar Artışı Hedefi.. 34 Çizelge Yeniden Yapılanma (Reenginering) Hedefi. 34 Çizelge Kapasite Ve Yeteneklerini Geliştirme Hedefi.. 35 Çizelge Finansal Göstergelerde İyileşme Sağlama Hedefi Çizelge Tedarikçi Firmanın Uzmanlığından Yararlanma Hedefi.. 36 Çizelge Yöneticilerin Denetim Alanlarını Daha Etkin Boyutlara İndirme 36 Çizelge Verimliliği Artırma Hedefi Çizelge İnsan Kaynakları Yönetimini Etkinleştirme Hedefi 37 Çizelge Kaynak Eksikliğini Giderme Hedefi 38 Çizelge Küçülerek, Esnek Yapıda Bir İşletme Olabilme Hedefi.. 38 Çizelge Başarılı İşletmeler Arasına Girebilme Hedefi.. 39 Çizelge Yatırım Harcamalarını Azaltma Hedefi Çizelge Sürekli Bir Sorumluluğun Oluşturulması Hedefi. 40 Çizelge Yenilikleri Teşvik Etmesi Hedefi. 40 Çizelge Hizmet Memnuniyetini Artırma Hedefi Çizelge Tam Zamanlı Çalışanların Sayısını Azaltma Hedefi 41 Çizelge Eleman Temininde Güçlük Yaşanan Alanlarda Eleman Sağlama 42 Çizelge Faaliyetin İşletmenin Kendisi Tarafından Daha Kaliteli Yapılabilmesi. 42 Çizelge Faaliyetin İşletme Tarafından Daha Düşük Maliyetle Yapılabilmesi 43 Çizelge Ortak Stratejik Bir Karar Olması 43 Çizelge Faaliyetler Üzerinde İşletmenin Kontrolünün Azalması. 44 Çizelge O Alanda Veya Toplumda DKK mına Gidilmesinin Uygun Olmaması 44 Çizelge Piyasada Uzman Tedarikçi Olmaması. 45 Çizelge Gizli Bir Riskin Olması 45 Çizelge İşletmelerin Ana Faaliyet Alanıyla İlgili Hizmetler Olması 46 Çizelge Tedarikçinin Deneyimi. 46 Çizelge Tedarikçinin Tanınmışlığı 47 Çizelge Tedarikçinin Referansları. 47 Çizelge Tedarikçinin Sertifikaları. 48 Çizelge Tedarikçinin Finansal Durumu. 48 Çizelge Tedarikçinin Fiyat Teklifi 48 Çizelge Tedarikçinin Uzmanlık Düzeyi 49 Çizelge Tedarikçinin Güvenirliği.. 49 Çizelge Tedarikçinin Uygulayacağı Plan.. 50 Çizelge Tedarikçinin Vereceği Eğitim.. 50 Çizelge Tedarikçinin İşbirliğine Hazır Olması.. 50 Çizelge Tedarikçinin Makina Ve Ekipman Parkuru.. 51 Çizelge Tedarikçinin Bilgisi.. 51 Çizelge İşletmenin İhtiyaçlarını Anlayabilmesi Ve Karşılayabilmesi 52 Çizelge Tedarikçinin Yönetim Yetenekleri Çizelge Tedarikçinin Personelinin İşletmenizin İhtiyacına Cevap Verebilecek 53 Bilgi,Beceri,Ve Yeteneğe Sahip Olması Çizelge Personel Sayısının İşletmenin İhtiyacına Cevap Verebilmesi 53 Çizelge Tedarikçinin Finansal Güçlülüğü 54 VI

10 Çizelge Tedarikçinin Kültürel Uyumu Sağlayabilmesi 54 Çizelge Tedarikçinin Sözleşmeye Dayalı Sorunlar Ortaya Çıktığında Sakin 55 Bir Şekilde Soruna Yaklaşabilmesi Ve Her İki Tarafın Kazancını Düşünmesi. Çizelge Tedarikçinin Yapılan Sözleşmelere Sadık Kalması.. 55 Çizelge Sağladığı Hizmetlere Uygun Fiyat Politikasına Sahip Olması. 56 Çizelge Tedarikçinin Teknik Standartları.. 56 Çizelge Teknolojik Gelişmelere Yatkınlığı Çizelge Tedarikçinin İşletme Sırlarını Kötüye Kullanmayacağı 57 Çizelge Kalite Geliştirme Ve Tüketici Tatmini Sorumluluğu Taşıması Çizelge Tedarikçinin Hizmet Sunacağı İşletmenin Amaçlarını, Hedeflerini, 58 Misyon Ve Kültürünü Anlaması. Çizelge Hizmet Seviyeleri Şartının Önem Derecesi 59 Çizelge Hizmet Ölçeği Şartının Önem Derecesi. 59 Çizelge Tedarikçinin Sorumlulukları Şartının Önem Derecesi Çizelge Personel Transferi Ve Yönetimi Şartının Önem Derecesi. 60 Çizelge Maliyet Ve Fiyatlama Yöntemleri Şartının Önem Derecesi.. 60 Çizelge Güvenlik Ve Gizlilik Konularının Önem Derecesi Çizelge Sözleşme Süresi Maddesinin Önem Derecesi 61 Çizelge Teminat Şartının Önem Derecesi Çizelge Ödeme Şartının Önem Derecesi. 62 Çizelge Yönetim Konuları Maddesinin Önem Derecesi. 62 Çizelge Performanssız Durumlar İçin Ceza Şartının Önem Derecesi. 62 Çizelge Sözleşmeyi Sona Erdirme Şartının Önem Derecesi Çizelge Teknolojik Değişimlerle İlgili Şartların Önem Derecesi 63 Çizelge Garanti İle İlgili Hususların Önem Derecesi.. 63 Çizelge İhtilafların Çözümü Şartlarının Önem Derecesi. 64 Çizelge Tedarikçinin Standart Sözleşmesi Dikkate Alınmamalı Şartı 64 Çizelge Sözleşmenin Teknik Ve Hukuki Konularında Uzman Görüşüne Baş 65 Vurmak Şartının Önem Derecesi. Çizelge Hizmet Düzeyini Ölçebilecek Ölçütler Geliştirilmeli Ve Sözleşmeye 65 Konulmalı Hükmünün Önem Derecesi.. Çizelge Değer Artış Düzeneklerinin En Başta Belirlenmesi Şartı 66 Çizelge Hizmet Aksaklıklarına Karşı Ceza Hükümlerine Yer Verilmesi 66 Çizelge İş Hacminde Oluşabilecek Değişiklikler Yapılacak Ödemelere 67 Yansıtılabilmeli Şartının Önem Derecesi... Çizelge 4.1. Memnuniyet Düzeyi.. 69 Çizelge 4.2.Hedeflerin Ne Düzeyde Karşılandığı 69 Çizelge 4.3. DKK mına Gidilmemesinde Etkili Olan Faktörler. 70 Çizelge 4.4. Tedarikçi Seçiminde Etkili Olan Faktörler.. 71 Çizelge 4.5. Sözleşme Maddeleri 72 VII

11 GİRİŞ 1. GİRİŞ Kamu ve özel sektör yataklı tedavi kurumlarında yürütülen birçok hizmet zamanla dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing) şeklinde sunulmaya başlanmıştır. Bu projenin amacı; Sağlık hizmetlerinde maliyetleri azaltma, kaliteli sağlık hizmeti sunma, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlama ve kaynakları verimli kullanma gibi nedenlerle başvurulan dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing) nın sağlık kurumları tarafından ne derece etkin şekilde kullanıldığını tespit etmek, karşılaşılan problemleri saptamak ve yeni öneriler geliştirmektir. Yaklaşık 300 bin çalışanı ve 70 milyon müşteri (hasta) potansiyeli olan sağlık sektöründe kamu ve özel sektör yataklı tedavi kurumları önemli bir yere sahiptir. Kamu veya özel sektör yataklı tedavi kurumlarında sunulan hizmetlerin bir kısmının dış kaynaklardan yaralanma şeklinde yapılması sağlık hizmet çıktı kalitesini etkilemektedir. Bunun yanında sağlık hizmetleri pahalı hizmetler olduğu için kaynakların etkin ve verimli kullanılması çok önemli bir hal almaktadır. Bu bağlamda, dış kaynak kullanımından sağlanacak faydalar olarak literatürde belirtilen faydalardan kamu ve özel sektör yataklı tedavi kurumlarının ne oranda yarar sağladıkları, yapılan alan çalışmasıyla belirlenmeye çalışılmış ve bu tespitler ile literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır. 1

12 DIŞ KAYNAK KULLANIMI 2. DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) 2.1 Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Kavramı Ve Tanımı Outsourcing kavramı, literatüre ilk defa İngiltere de, 20.yüzyılın ikinci yarısında girmiş ve maliyetleri düşürme üzerindeki olumlu etkisi, personel tasarrufu ve temel faaliyet için atıl personel yaratması gibi etkilerinden dolayı geleneksel biçimde organizasyonlar içinde gerçekleştirilen çeşitli faaliyetlerin, dış şirketlerden tedarik edilmesi yoluyla dış kaynaklardan kullanımı uygulamaları yaygınlaşmıştır. Outsourcing kavramı; bir işletmenin başka bir işletme için mal veya hizmet sağlama uygulamasını belirtmek amacıyla kullanılmıştır. Böylelikle, dış kaynak kullanımı yada dış kaynaktan yararlanma biçimlerinde Türkçe ye çevrilen bu uygulama, literatürdeki yerini almıştır (Tutar vd., 2006: 279). Küreselleşmenin sonucu olarak,şirketlerin birbirlerine yakınlaşması, aralarında kullandıkları üretim teknikleri, başvurdukları organizasyon modelleri, uyguladıkları istihdam politikaları konularında etkileşimin doğmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan ve farklı üretim alanlarına sahip olan şirketler; kendi örgüt felsefeleri, içinde bulundukları toplumların kültürleri, üretim yaptıkları alanın kendine özgü gerekliliklerini dikkate alarak dış kaynak kullanımı olgusunu farklı biçimlerde anlamış ve uygulamışlardır. Tabii ki, kaçınılmaz olarak, bu alanın teorisyenleri ve ekonomistler bu farklı uygulamalar ve farklı bakış açılarını temel alarak farklı dış kaynak kullanımı tanımları yapmışlardır( Buğdaycı, 2006). Dış Kaynak Kullanımı (DKK) ile ilgili literatüre giren, çeşitli araştırmacı ve yazarların yaptığı tanımlar şöyledir: İşletmelerin sadece kendi sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işlerin dışındaki; öz veya temel yeteneklerin kullanılmadığı işlerin, işletme dışında kendi alanında uzmanlaşmış başka işletmelerden almasına dış kaynak kullanımı denir (Özbay, 2004:6) Dış Kaynak Kullanımı (DKK), daha önce firmanın kendisi tarafından gerçekleştirilen fonksiyonlarının başka bir firmadan temin edilmesi olarak ta tanımlanabilir(www.bilgiyonetimi.com, ). Dış kaynak kullanımı en basit haliyle; daha önce şirket içinde üretilen bir mal ya da hizmetin dışarıdan tedarik edilmesidir. (Lacity ve Hirschheim, 1993). Şirketin devamlılık arz eden bazı içsel faaliyetlerini ve karar haklarını, bir anlaşmaya bağlı olarak, dışarıdaki tedarikçi firma veya firmalara devretmesidir(greaver, 1999). Dış kaynak kullanımı, daha önce firma içerisinde yapılan/yönetilen bir işlemin ilgili insan kaynağı ile birlikte uzun süreli bir sözleşme kapsamında bir dış firmaya aktarılmasıdır (Quelin ve Duhamel, 2003)... Başka bir ifadeyle dış kaynak kullanımı; işletmenin iyileştiremediği ve geliştiremediği yetenekleri, bu konuda uzman olan başka bir işletmeden satın alınması veya onun aracılığı ile bu yeteneklerin kullanılmasıdır (Çoğan, 2006:37; Ülgen ve Mirze, 2004:394). Oxford English Dictionary DKK nı Bazı mal ya da hizmetleri, bir sözleşme kapsamında organizasyonun dışındaki bir kaynaktan sağlama olarak tanımlamaktadır. 2

13 DIŞ KAYNAK KULLANIMI 2.2 Dış Kaynak Kullanımının Tarihi İşletmelerin rekabet avantajı sağlamak için sadece kendi öz yeteneklerini esas alan işleri yapmak istemeleri veya öz yetenekleri ile ilgili olmayan işleri, organizasyon dışındaki başka işletmelere (tedarikçilere) yaptırma eğilimi DKK uygulamalarının ortaya çıkmasını sağlamıştır (Bakan, 2004:17; Koçel, 2003:289; Düren, 2000: 78). İlk olarak 19. yüzyılda İngiltere de metal üretim işletmelerinde DKK uygulamalarına rastlanmıştır. Bu dönemde yaygın olmamakla birlikte kamu sektöründe bazı alanlarda dış kaynak kullanımına gidildiği görülmüştür. Aynı dönemde Fransa da da demiryolu yapım ve onarımı, su depolama ve dağıtımı gibi çeşitli kamu hizmetlerinde DKK uygulama alanı bulmuştur (Bakan, 2004:172; Öztürk ve Sezgili, 2002:132) lı yıllara gelindiğinde, güvenlik, temizlik, yemek gibi hizmetlerde DKK uygulanmaya başlanmıştır li yıllardan sonra teknolojideki hızlı gelişmeler ve artan global rekabetin etkisiyle hissedilen esneklik ihtiyacı, işletmeleri geleneksel yönetim tarzlarını terk etmeye zorlamıştır. Bu bağlamada, işletmeler öz yetenekleriyle ilgili olamayan bazı faaliyetlerin yönetimi dış kaynak sağlayıcılara devretmeye ve faaliyet alanlarını daraltmaya başlamışlardır (Bakan, 2004:173; Momme, 2002:59-75; Çoban ve Tutkun, 2004:36). DKK nın tarihsel gelişimine baktığımızda öncelikle yemek, güvenlik, çevre bakımı gibi hizmetler dışarıya verilmeye başlanmıştır. Bunların yanı sıra zamanla muhasebe, insan kaynakları yönetimi, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde de DKK uygulaması yaygınlaşmıştır. Günümüzde DKK nın en yaygın ve geniş kapsamlı uygulandığı ve geliştiği alanlar Lojistik ve Bilgi Teknolojileri uygulamalarıdır (http://www.bilgiyonetimi.org, ). Son yıllarda ülkemizde de DKK konusu giderek önem kazanmaya başlamıştır. Yaklaşık 800 milyar ABD $ nın üzerinde olan dünya bilgi teknolojileri harcamalarının 100 milyar ABD $ ından fazla kısmı DKK ndan gelmektedir. Ülkemizde bu miktarın 100 milyon $ olduğu tahmin edilmektedir (Türkoğlu, 2007). Özellikle insan kaynakları, bilgi teknolojileri(bakım, onarım, yazılım ve uygulama), müşteri hizmetleri, muhasebefinansman, lojistik-nakliye, idari işler, satış-pazarlama, yemek, personel taşımacılığı, güvenlik, otomobil kiralama hizmetleri, üretim, emlak ve yönetim gibi alanlarda DKK giderek artmaktadır (Özbay, 2004: 8-9). 2.3 Dış Kaynak Kullanımının Önemi Günümüz iş dünyasında önde gelen eğilimlerden bir tanesi de firmaların önceliklerini belirlemeleri ve var olan kaynaklarını bu öncelikleri oluşturan aktivitelere ve süreçlere harcamalarıdır. Bu konuda Prahalad ve Hamel Gelecekte çok az firma dünya çapında beş ya da daha fazla temel yeteneğe (competence) sahip olacaktır (Prahalad ve Hamel, 1990) diyerek firmaların kendi öz ya da temel yeteneklerine odaklanmak zorunda kalacaklarına vurgu yapmışlardır (www.biymed.com, ). Temel yetenek (veya öz, çekirdek yetenek ve beceri), bir işletmeyi başka işletmelerden ayıran, işletmenin vizyonunu gerçekleştirmede temel rol oynayan, rakipler tarafından kolayca taklit edilemeyen bilgi, beceri ve yeteneği ifade etmektedir. Günümüz yönetim uygulamalarını etkileyen bir gelişme olarak temel yetenek şunu ifade etmektedir: Her işletme kendine has bir temel yetenek geliştirmelidir. İşletmeye rekabet gücünü 3

14 DIŞ KAYNAK KULLANIMI verecek olan bu temel yetenektir. İşletmelerde, bu temel yetenek ile doğrudan ilgili iş ve faaliyetler işletme bünyesinde yürütülmeli, diğer tüm işler outsourcing e tabi tutulmalıdır. Bu şekilde hem organizasyonun yapısı yalınlaşacak (lean organization), hem organizasyon kademeleri azalacak ve hem de üst yönetim stratejik konularda düşünmeye daha fazla vakit bulacaktır (Koçel, 2005: 387). Bir bilgi, beceri veya yeteneğin temel yetenek sayılabilmesi için, genel olarak, şu özellikleri taşıması gerekmektedir (Koçel, 2005: 387). İşletmenin kısa ve uzun dönemli yaşamı için temel sayılmalı Taklit edilmesi güç olmalı, Rakipler tarafından kolayca görülmemeli, İşletmenin vizyon ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmede vazgeçilmez nitelikte olmalı, Belirli bilgiler, kaynaklar ve süreçlerden oluşan bir karışımı temsil etmeli, Sonunda temel ürün niteliği taşıyacak nihai ürünlerin üretiminde kullanılabilmeli, İşletmenin küçülme, stratejik birlikler oluşturma, şebeke organizasyonlarına katılma, dış kaynaklardan yararlanma gibi kararlar vermesinde rol oynamalı. Temel yeteneklere odaklanmak firmalar açısından makul bir gelişme olmakla birlikte burada dikkat edilmesi gereken firmaların hâlihazırda yapmayı sürdürdükleri onlarca aktivite ya da süreçlerden hangilerinin temel yetenek olduğuna doğru karar verilmesidir. Bu noktada Prahalad ve Hamel, temel yetenek alanlarını ortaya çıkarmak için üç kriter ortaya koymaktadırlar: 1. Çok karlı pazarlara açılma konusunda potansiyel teşkil etmelidir. 2. Müşterinin son ürüne karşı olan beklentilerini karşılamada gözle görülür katkılar sağlamalıdır. 3. Rakipler tarafından taklit edilmeleri güç olmalıdır. Temel yetenekleri bu şekilde tanımlarsak temel olmayan yetenekleri (non-core competence) ise bunların dışında kalan, iş süreçlerinin düzgün işlemesi için önemli role sahip olan fakat ürünlerin oluşumunda kendi başına önemli bir role sahip olmayan aktiviteler olarak tanımlayabiliriz (Gillett, 1994: 45). Bu noktada dış kaynak kullanımının iki önemli ayağı vardır: 1. Rekabet avantajı sağlayan temel yeteneklere odaklanmak, 2. Temel yeteneklerin dışında kalan faaliyetlerde ise, bu konularda uzmanlaşmış diğer işletmeler aracılığıyla gerekli kalite standartlarına uygun bir biçimde malzeme yâda hizmet girdisi sağlamak (www.biymed.com, ) Diğer taraftan firmalar açısından rekabet edebilmenin yanı sıra rekabete yön verici olabilmek, yani rekabet üstünlüğünü elde tutabilmek de önemlidir. Esas itibariyle firmaların rekabet üstünlüğünü ellerinde tutabilmeleri kalite, fiyat, ürün farklılaştırması,ürün tanıtımı gibi alanlarda başarılı olabilmeleriyle doğrudan ilintilidir. Bu bağlamda imkanlar dahilinde firmaların sabit maliyetlerini azaltmaları veya tamamen ortadan kaldırmaları ve firma-içi etkinsizliğe neden olabilecek her türlü yapılanmalardan uzak durmaları gerekmektedir. Bu zorunlulukları aşabilen firmalar esneklik 4

15 DIŞ KAYNAK KULLANIMI kazanabilmekte; küçülerek, belirli alanlarda kendilerini geliştirip, rekabete yön verici konuma gelebilmektedirler (www.diskaynakkullanimi.com, ; Güngör, 2007). 2.4 Dış Kaynak Kullanım Türleri Geleneksel Dış Kaynak Kullanımı Geleneksel dış kaynak kullanımı, dış hizmet sağlayıcı bir işletmenin bir işletmeye ilişkin bir fonksiyon ya da görevi yerine getirmesini ifade etmektedir. Bu yaklaşımda hizmeti veren işletme, gerekli satın alma işlemleri,donanım, insan kaynakları ve ilgili diğer faktörleri temin etme garantisi vermektedir. Bu sistemin başarısı, genellikle uzun dönemli bir anlayışı gerekli kılmaktadır (Özbay, 2005:19). Yemek, temizlik, güvenlik ve kurye-lojistik hizmetleri, aydınlatma,havalandırma ve soğutma sistemleri, teknolojik altyapı desteği, dekorasyon, teşhir,tanıtım ve reklam işleri, iş giysileri, poşet, ambalaj, broşür ve alışveriş kartları yaptırılması bu çeşit bir dış kaynak kullanım örnekleridir (Özbay, 2005:19) Danışmanlık Alanında Dış Kaynak Kullanımı Danışmanlık işletmeleri, özel olarak yetiştirilmiş insan kaynaklarını içinde bulunduran ve işletmelerin problemlerinin belirlenmesi, analiz edilmesi, çözüm yollarının önerilmesi ile ilgili bağımsız ve objektif hizmet veren işletmelerdir (Özbay, 2005:19). Vergi ve mali hukuk danışmanlığı, denetim, kurumsal finans, bilgi teknolojisi, insan kaynakları yönetimi, araştırma, halkla ilişkiler, pazarlama ve kalite yönetimi gibi alanlarda hizmet sunan danışmanlık işletmeleri sık rastlanan örnekler arasındadır (Özbay, 2005:20) Bağımsız Çalışanlardan Yararlanma İşletmelerin dış kaynak kullanımları, ihtiyaç duydukları alanlarda bağımsız olarak çalışan uzmanlardan yararlanmaları şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. İşletmelere hizmet sunan çeşitli bağımsız uzmanlar iki grup altında toplanabilir. Uygulamada bu iki gruptaki uzmanların özelliklerini bir arada bulunduran şahıslardan yararlanmak da mümkündür (Özbay, 2005:20). Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışan, konularında akademik birikimi ve yönetim pratiği olan akademisyenler ve profesyonel iş hayatının içinde bulunan ve çalıştığı alanlarda uzmanlaşarak önemli deneyim kazanan yöneticilerden yararlanılması bu alandaki örneklerdir (Güngör, 2007) İşgören Kiralama Günümüzde birçok işletme, ihtiyaç duyduğu alanlardaki uzmanları, bağlı bulundukları işverenlerden kiralama yoluyla dış kaynak kullanmaktadır. Bu durumda, işletme kiralanan uzmanlar için tek bir ücret ödemekte, dolayısıyla işgücü maliyetlerini kontrol altında tutabilmekte ve kendi bünyesine uzman istihdam edip, bu uzmanları zaman içinde eğitimlere tabi tutma yükünden ve bu yolla yatırım yaptığı uzmanları daha sonra kaybetme riskinden kurtulmaktadır (Özbay, 2005:20). 5

16 DIŞ KAYNAK KULLANIMI 2.5 Dış Kaynak Kullanım Alanları Stratejik yönetim alanında üzerinde en çok tartışılan konulardan birisi core competency ana yetkinlik (çekirdek yetkinlik) kavramıdır. Ana yetkinlik bir firmanın üzerinde uzmanlaştığı, rakiplerinden kendisini ayıran, kısa bir sürede taklit edilemeyecek, sürdürülebilir yetkinliklerine verilen isimdir. Honda nın motor üretimindeki uzmanlığı, Sony nin her şeyin küçüğünü yapma becerisi, Nike ın tasarım gücü ana yetkinliklere örnek olarak verilebilir (www.bilgiyonetimi.org, ). Firmalar tüm süreçlerini ve hedeflerini ana yetkinliklerini destekleyici ve geliştirici yönde tasarlamalıdır ki daha odaklı ve etkin çalışabilsinler. Bu yaklaşıma göre firmanın ana işi ile doğrudan ilişkili olmayan, ana yetkinliğini kaybetme ya da bununla ilgili gücünü azaltmasına neden olmayacak tüm iş süreçleri dışarıdan sağlanabilir (www.bilgiyonetimi.org, ). DKK nın tarihsel gelişimine baktığımızda öncelikle yemek, güvenlik, çevre bakımı gibi hizmetler dışarıya verilmeye başlanmıştır. Bunların yanı sıra zamanla muhasebe, insan kaynakları yönetimi, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde de DKK uygulaması yaygınlaşmıştır. Günümüzde DKK nın en yaygın ve geniş kapsamlı uygulandığı ve geliştiği alanlar Lojistik ve Bilgi Teknolojileri uygulamalarıdır (www.bilgiyonetimi.org, ). Son yıllarda işletmeler hangi faaliyetlerin öz yetenekleri olduğu veya hangilerinin öz yeteneklerinin dışında kaldığı sorusuna cevap aramaya başlamışlardır. Bu nedenle geliştirilmiş modellerin bir çoğunda işletme açısından kritik öneme sahip olan hizmetler temel faaliyetler (öz yetenekler); değer sağlayan veya değer artıran kolaylaştırıcı hizmetler, tamamlayıcı faaliyetler ve kritik olmayan yardımcı hizmetler rutin faaliyetler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre, rutin ve birçok tamamlayıcı faaliyet açısından dış kaynak kullanımı uygun bir seçenektir (Dalgıç, 2007: 6; Bailey vd., 2002:83-95) Bilişim Teknolojilerinde Dış Kaynak Kullanımı BT sektöründe DKK ya yönelimin arkasında çok sayıda farklı etken yer alır. Bilgi teknolojileri baş döndürücü bir hızla gelişmekte uzman olanlar için bile takip etmesi zor bir hal almaktadır. BT; firmaların üretim ve hizmet süreçleri iç içe geçmiş BT deki en ufak bir sorun firmaların hizmet verme şansını dahi ortadan kaldırabilmektedir (www.bilgiyonetimi.org, ). Rekabette farklılaşma ve maliyetleri aşağı çekmede BT nin tartışılmaz bir yeri bulunmaktadır. İşletmelerin ana işlerini destekleyecek sistemlerin planlaması ve yönetimi her geçen gün daha da karmaşıklaştırmıştır. Böyle sistemleri destekleyecek süreçleri ve bilgi sistemlerini kurmak ve işletmek özel yetkinlikler gerektirir. Ayrıca yüksek kurulum maliyetleri ve uzun devreye alma süreleri firmaların kendi iç organizasyonları ile bu sorunların üstesinden gelmelerini olanaksız kılmaktadır. Piyasalardaki dalgalanma ve talepteki değişiklikler firmaları, yüksek yatırımlardan kaçınmaya, sabit maliyetlerini en aza çekmeye zorlamaktadır. Firmalar tahmin edemedikleri gelecek için yatırım yapmaktansa, bir 3. partinin kaynaklarını kullanıp, kullandığı kadar ödeme yaparak maliyetlerini değişkene çevirmeyi hedeflemektedir. Toplam maliyetleri azaltmak, yüksek yatırımların firma defterlerinde yer almamasını 6

17 DIŞ KAYNAK KULLANIMI sağlamak, toplam çalışan sayısını yükseltmemek DKK na yönelten finansal etmenlerdir (www.bilgiyonetimi.org, ) İnsan Kaynaklarında Dış Kaynak Kullanımı İşgücü açığına uygun elemanın kurum içinden bulunamaması, o göreve terfi ettirilemeyecek kişinin olmayışı, işgücü açığının kurum için yeni bir işlev alanı olması gibi nedenler,çoğunlukla işgücü açığının kurum dışındaki kaynaklardan karşılanması gerekmektedir (Karcı, 2005:76; Fındıkçı, 2000:176). Şirketler uzmanlık alanlarına yoğunlaşabilmek, maliyetleri düşürmek,servis kalitesini ve verimliliklerini artırmak, şirket içinde mevcut olmayan uzmanların dış kaynak deneyimlerinden ve profesyonelliklerinden faydalanmak için dış kaynak kullanımına yönelmişlerdir. Öyle ki yapılan araştırmalara göre 2000 yılından bu yana 120 milyar dolardan 240 milyar dolarlık pazarlama boyutuna ulaşmıştır (www.insankaynaklari.com, ). İnsan kaynakları yönetiminde dış kaynak kullanımı, şirket birleşmeleri ve yeni teknolojilerin iş dünyasına entegrasyonu ve insan kaynakları yönetim süreçlerinin yeniden tanımlanmasını gerekli kılmıştır. Bilgi sistemlerinin insan kaynaklarını yoğun kullanımı ile daha küçük, daha esnek, geleceğe dönük, proje yönetimine ve değişime liderlik yapabilecek şirketler ortaya çıkmıştır (www.insankaynaklari.com, ). Şirketlerin ölçeği nasıl olursa olsun insan kaynakları yönetimi çalışanların koşullarını belirleyen en önemli etkendir. İnsan kaynakları yönetimi maaş bordrolarının düzenlenmesi, işe alımlar, işten çıkartmalar, stratejik planlama gibi birçok işi kapsamaktadır. Günümüzde birçok şirket özellikle küçük şirketler bu tür ayrıntılı işler için ayrı bütçe ve insan kaynağı oluşturmak yerine insan kaynaklarında dış kaynak kullanımına başvurmaktadırlar. Bugün insan kaynaklarında dış kaynak kullanımı sadece çalışan ödemeleri ve haklarıyla ilgilenmenin çok daha ötesine geçmiştir (www.insankaynaklari.com, ). İnsan kaynaklarında dış kaynak kullanımı genellikle 4 alt başlık altında faaliyet göstermektedir (www.insankaynaklari.com, ) Profesyonel İşveren Kurum İnsan kaynakları danışmanlığı yapan kurumlar şirketlerin insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılama konusunda destek vererek; işe alım, performans yönetimi, ücret yönetimi, kariyer yönetimi, eğitim,ihtiyaçlarının tespiti ve eğitim süreçlerinin yapılandırılması konularında şirketlere hizmet vermektedirler. Bir anlamda outsource hizmetini gerçekleştiren şirket ve şirket sahibi bir ortaklık oluşturarak insan kaynakları yönetimi işleri ve şirketin diğer işleri arasında iş bölümü yaparlar. Şirketler, personel kayıt yönetimi, maaş bordrosu, zaman ve katılım, personel müdürlüğü ve işgücü çözümlemesi gibi hizmetlerin büyük bölümünü outsource etmektedir. Profesyonel işveren kurum özelliğini kazanmak için şirketin kendi çalışanların yasal olarak sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir. Bazı yanlış kullanımlar çalışanların yasal sorumluluğunu almadan yalnız maaş bordroları ve işçi haklarıyla ilgilenen şirketleri de profesyonel iş veren kurum olarak tanımlayabilmektedir. 7

18 DIŞ KAYNAK KULLANIMI Jenerik Ve İşlem Bazlı Hizmetler Dış kaynak kullanımının ağırlıklı olarak kullanıldığı bölümdür. Teknolojik süreçlerin geliştirmesi ve hızlandırması, şirketin son teknolojilere ulaşımının sağlanması ve insan kaynakları veri tabanı yaratılması gibi hizmetleri kapsamaktadır Hizmet Servis Sağlayıcıları İnternet üzerinden gerekli insan kaynakları yazılımlarına ev sahipliği yapılması işlemidir. People Soft gibi bilinen paket programların yanı sıra hizmet sağlayıcılar tarafından geliştirilmiş yazılımlarda sunulmaktadır. Bu tür yazılımlar ödeme planları, yan menfaatlerin yönetimi gibi işler için kullanılabilmektedir E Servisler İnternet tabanlı insan kaynakları uygulamalarını içermektedir. İnsan kaynakları stratejileri; emek ve işçi ilişkileri, kaynak sağlayıcı üçüncül yöneticiler ve personel iletişimi gibi servisler dış kaynak kullanımında azınlıkta olan servislerdir. Bu tür servislerde dış kaynak kullanımı başvuru oranı %10 larla sınırlı kalmıştır Muhasebe-Finansman Alanında Dış Kaynak Kullanımı Gelişmekte olan ülkeler, günümüzde sayısız iktisadi ve sosyal problemlerle karşı karşıyadır. Geçmişten günümüze çok az gelişmekte olan ülkeler fakirlik kıskacını kırabilmiştir. Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik kalkınma süreci içinde temelde iki farklı nedenle dış kaynak gereksinimi hissederler. Bunlar; iç kaynakların yetersizliği ve dış ödeme olanaklarının sınırlılığıdır. Bunun yanı sıra bir üçüncü neden de, mali kesim finansman ihtiyacının ortaya çıkardığı kaynak ihtiyacıdır. Gelişmekte olan ülkelerde, kalkınmanın başlangıç safhasında iç tasarruf hacminin yetersiz olması, sermaye birikiminin istenilen büyüklükte gerçekleşmesini engellemektedir. Bu aksaklığın ortadan kaldırılması yatırımların kaynağı olan tasarrufların, dış kaynaklarla desteklenmesine bağlıdır (İşler, 2004:15) Lojistik-Nakliye Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı Günümüzde lojistik faaliyetlerinde dış kaynak kullanımı uygulamalarına çok sık rastlanmaktadır. Yüksek teknoloji üreten şirketlerin, ürettikleri ürünlerin kompleks ve çok değerli olması, farklı dağıtım kanallarını kullanması, yapısal olarak hassas ve ürün ömrünün kısa olması lojistik gereksinimlerini önemli hale getirmektedir. Bu nedenle, global dağıtım merkezleri ağı, üretim tesislerinde tesis içi lojistiği, entegre depolama ve taşıma, entegre bilgi sistemleri alt yapısı, katma değerli hizmetler, taşıma ve müşteri yerinde montaj, lojistik süreçlerin her aşamasında izleme ve takip, satış sonrası hizmetler, geri dönüş lojistiği, yedek parça dağıtımı gibi alanlarda dış kaynak kullanımı önemli avantajlar sağlamaktadır. Özellikle hızlı tüketim ürünleri sektöründe lojistik ihtiyaçlar ürünlerin çeşitliliği nedeniyle sektöre has çözümler gerektirmektedir. Tedarik zinciri optimizasyonu, sipariş yönetimi, talep tahmin ve planlama, çapraz yükleme merkezi 8

19 DIŞ KAYNAK KULLANIMI yönetimi, çeşitli yöntemlerle taşıma ve dağıtım hizmeti, envanter yönetimi, tam zamanında teslimat, müşteri hizmetleri, özelleştirilmiş teslim ve teknik servisle bu çözümlerden bazılarıdır. Bu hizmetlerin önemli bir kısmı gelişmiş ülkelerde dış kaynak kullanımı yoluyla dışarıdaki uzman firmalarda sağlanmaktadır (Dalgıç, 2007: 8; Quelin ve Duhamel, 2003: 651) Üretim Sürecinde Dış Kaynak Kullanımı Son yıllardaki gelişmeler ışığında artık işletmeler, kendilerini, belirli ürünleri üreten birimler olarak görmek yerine, bu ürünlerin üretilmesini sağlayan bilgi ve yeteneklere sahip birimler olarak görmelidir. Böyle bir bakış, işletmelere çok farklı endüstri dalları ve pazarlar için üretim imkanı verecektir (Koçel, 2005: 387). Belirli, spesifik ürünlere odaklanmak yerine, değişik sektörlerdeki işletmelerin ürünlerinde kullanabilecekleri bilgi ve yeteneklere odaklanmak, temel yetenek geliştirmek açısından daha yönlendirici olacaktır. Canon firmasının optik, imaj algılama ve mikroişlemci kontrolü konusundaki bilgisi, bunun fotokopi, lazerli yazıcılar,fotoğraf makineleri ve imaj taraması gibi alanlarda üretilen ürünlerde kullanılması ile sonuçlanmıştır. Dolayısıyla bu firmanın ürettiği ürünler değil, bunları üretebilmek için geliştirdiği ve sahip olduğu bilgi ve beceri bu firmanın temel yeteneğidir. Bu temel yetenek bazı temel mal ve hizmetlerin (core products) üretimi ile sonuçlanabilir (Koçel, 2005: 387) Dış Kaynak Kullanımının Sağladığı Faydalar Ana İşe Odaklanmak Günümüzün pazar şartları, tedarikçi-üretici-müşteri zincirinde işlerin giderek daha karmaşık yapılarda yönetilmesini gerektirmektedir. Birbiri ile etkileşim ve uyum içinde çalışması gereken bu yapıları kurmak ve yönetmek büyük finans kaynakları, birçok konuda bilgili yönetim katmanları ve yoğun ilgi gerektirmektedir. Lojistik sektöründe dış kaynak kullanımı ile ulaşılmak istenen hizmet seviyesi ne ise sadece bunun tanımlanması yeterli olmakta, Lojistik ile ilgili, finansman dahil, sorumluluk dış kaynak kullanımı şirketine devredilmektedir. Hizmet alanın yapması gereken tek şey stratejiyi belirlemek, hedefleri koymak ve ilişkiyi yönetmektir. Hizmet alan firma zamanını ve kaynaklarını ana yetkinliğine yönelik daha verimli olarak kullanabilmektedir (www.bilgiyonetimi.org, ) Maliyetin Azaltılması Dış kaynak kullanımı hizmeti veren kurumlar müşterilerinin herhangi birinin tek başına sahip olduğundan çok daha büyük bir ölçeğe sahiptirler. Örneğin, birden çok firmanın siparişlerinin birleştirilmesi ile nakliye, gümrükleme, malzeme taşıma gibi maliyetleri azaltmak, kaynakları daha verimli kullanmak mümkün olmaktadır. Bu sebeple hem satın alma maliyetleri hem de işletim maliyetleri daha düşüktür. Rota optimizasyonu, büyük ölçeklerden kaynaklanan indirimler gibi operasyonel verimliliği artırıcı avantajlar da göz önünde bulundurulmalıdır (www.bilgiyonetimi.org, ). 9

20 DIŞ KAYNAK KULLANIMI Sabit Maliyetin Değişkene Dönüştürülmesi Lojistik bilgi sistemlerinin kurulması, yüksek maliyetli yük taşıtları, geniş depo alanları, çok sayıda insan gücü gibi gerekli kayakların sağlanmasında ilk maliyet çok yüksektir ve maliyet kapasite arttıkça göreceli olarak az artmaktadır. Lojistik sistemini kendisi için kuran her şirket bu sabit maliyetlere katlanırken, dış kaynak kullanımı şirketleri toplamda çok daha büyük bir havuzda erittikleri sabit maliyetleri müşterilerine yansıtmayabilmekte, dolayısı ile kapasite gereksinimi artıp azalırken kullanıcı esnek ve düşük bir maliyet modeli ile hareket edebilmektedir (www.bilgiyonetimi.org, ) Maliyetlerin Önceden Bilinmesi Piyasalardaki ani dalgalanmalar ve talepteki değişimlerle başa çıkabilmek için şirketler farklı durumlarda maliyetlerinin nasıl değişeceğini önceden bilmek istemektedir. Buna ek olarak eğer firma bir pazara ilk defa giriyorsa o ülke ya da pazarın koşullarını önceden bilemeyeceğinden maliyetler açısından çeşitli sürprizler yaşayabilmektedir. Birçok şirket hem tecrübe hem de bilgi eksikliği sebebi lojistik maliyetlerini belirleme ve ileriye yönelik değişimi tahmin etmede zorlanmaktadır. Öte yandan hizmeti sunan firma lojistik alanında uzmanlaşmış, deneyim sahibi olmuş olduğundan risklerini daha iyi yönetebilmekte, maliyetini daha iyi hesaplayıp hizmeti alan firmaya taahhüt edebilmektedir. Böylece, hizmeti alan firmaya hizmetin toplam sahip olma maliyeti konusunda çok ayrıntılı ve kesin bilgi verebilmektedir (www.bilgiyonetimi.org, ) Belirlenmiş Hizmet Düzeyleri Dış kaynak kullanımı şirketleri müşterilerinin alacakları hizmetin bütün parametrelerini önceden belirleyebilmektedirler. Bu hizmet düzeylerinin sağlanamaması durumunda uygulanacak yaptırımlar da belirlenebilmekte, böylece taahhütlerin gerçekleştirilmesi güvence altına alınmaktadır (www.bilgiyonetimi.org, ) BT Yi Doğru Kullanmak Günümüzde lojistik yönetimi önemli ölçüde BT ye dayanmaktadır. Dolayısı ile BT nin doğru seçimi, uyarlanması ve yönetimi, rekabet edebilirliğe büyük katkıda bulunmaktadır. BT yi doğru kullanmayan firmalar lojistik sürecini etkin biçimde kontrol edememe, tedarik sürelerinin uzaması ya da aksaması, sistem içindeki stokların artması, entegrasyonun sağlanamaması gibi büyük sorunlar ile karşılaşabilmektedir. Bu durum, Lojistik te BT uygulamalarını deneysel bir yaklaşımla ele almayı büyük bir risk haline getirmektedir. BT ni, etkin lojistik yönetiminde hizmet alan firmanın iş hedeflerine uygun bir şekilde yönetmek dış kaynak kullanımı şirketlerinin sorumluluğudur; dolayısı ile bunu başaramadıkları takdirde bu şirketler önemli yaptırımlarla karşı karşıya kalırlar. Bu durum, dış kaynak kullanımı şirketlerinin sağladığı en önemli faydalardandır (www.bilgiyonetimi.org, ). 10

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR İsmail BAKAN H.Seçil FETTAHLIOĞLU A.Melih EYİTMİŞ ÖZET Günümüzde dış kaynaklardan yararlanma,

Detaylı

Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği

Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 83-92, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği İbrahim YALÇIN

Detaylı

SORULARLA DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING)

SORULARLA DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) Hazırlayan Tanju Özbay Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Uzman Raportörü YAYIN NO: 2004-27 İstanbul,

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ŞİRKETLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Işılay ARAS UÇ KULLANICI AÇISINDAN MİY İN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Taner SEMERCİ Proje Danışmanı Yrd. Doç.Dr. A.

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI SERTAÇ OCAK PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

ĐŞLETMELERDE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA YÖNTEMĐNĐN ORGANĐZASYON YAPISI ĐLE ÇALIŞMA ĐLĐŞKĐLERĐNE ETKĐLERĐ

ĐŞLETMELERDE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA YÖNTEMĐNĐN ORGANĐZASYON YAPISI ĐLE ÇALIŞMA ĐLĐŞKĐLERĐNE ETKĐLERĐ ĐŞLETMELERDE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA YÖNTEMĐNĐN ORGANĐZASYON YAPISI ĐLE ÇALIŞMA ĐLĐŞKĐLERĐNE ETKĐLERĐ Yrd.Doc.Dr.Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Universitesi ĐĐBF Đşletme Bolumu Şeyda DOĞAN MTA

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME Uğur HAŞAŞOĞLU İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN 2011 T.C. KARAMANOĞLU

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2623 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1591 PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Metin ARGAN (Ünite 1, 3) Doç.Dr. Rasime Ayhan YILMAZ (Ünite

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON TÜRKİYE CUMHURİYETİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül DEMİREL

Detaylı