TURKiYE DE KOBi LER. REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve. KURESELLESME SURECiNDE İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKiYE DE KOBi LER. REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve. KURESELLESME SURECiNDE İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI"

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI KURESELLESME SURECiNDE REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve TURKiYE DE KOBi LER PROF. DR. MUSTAFA AYKAÇ DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK DOÇ. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMİR ito ve DERGİSİ NİN HEDİYESİDİR PARAYLA SATILMAZ

2 KURESELLESME SURECiNDE REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve TURKiYE DE KOBi LER Küreselleşme; uluslararası işbölümünün gelişmesini ve uzun dönemde uzmanlaşmayı, tüketicilerin daha geniş ürün çeşidine daha düşük maliyetle erişimini, birikimlerin kullanımında ve kaynak dağılımında daha etkin bir yapıyı olanaklı kılması ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi ve döngüyü artıracak olması yönünden önemli fırsatlar getirmektedir. Ancak küreselleşme sürecinde, bir yandan ülke ekonomilerinin diğer yandan ülke ekonomileri ile finans piyasaları arasındaki bağımlılıkların güçlenmesiyle, makroekonomik politika uygulamaları konusunda seçenekler kısıtlanmaktadır. Günümüzde ülkelerde oluşan krizler tüm dünya ekonomisini büyük ölçüde etkileyebilmektedir. Ayrıca sistemin küreselleşmesi; tüketici seçimleri ve yaşam biçimleri arasında güçlü benzerlikler oluşması nedeniyle kültürel tekdüzeleşme ortaya çıkmaktadır. Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Artırılması ve Türkiye de KOBİ ler isimli bu yayında, bir ülkenin ve dolayısıyla ülkede faaliyet gösteren işletmelerin küresel sistemde etkili bir konum edinebilmesi, bu konumu koruyabilmesi ve giderek sürecin belirleyicileri arasında yer alabilmesi, yeni düzenin sunduğu fırsatlardan zamanında ve en üst düzeyde yararlanabilmesi amacıyla neler yapılması gerektiği hususları derinlemesine irdelenmiştir. ISBN YAYIN NO:

3 STANBUL T CARET ODASI YAYINLARI KURESELLEŞME SURECiNDE REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve TURKiYE DE KOBi LER HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ Doç. Dr. Zeki PARLAK Doç. Dr. Süleyman ÖZDEMİR İstanbul 2009 Yayın No:

4 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi nden alınabilir. Tel: (212) Faks: (212) E-posta: İnternet: Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. Yayına Hazırlık İNFOMAG YAYINCILIK Baskı ve Cilt İNKILAP KİTABEVİ YAYIN SAN. VE TİC A.Ş. Çobançeşme Mah. Altay Sk. No: 8 Yenibosna - İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

5 SUNUŞ Yirminci yüzyılın son çeyreğinde, ulaşım ve haberleşme teknolojileri başta olmak üzere birçok alanda önemli gelişmeler yaşanmış, yeni teknolojilerin üretim faaliyetlerine uygulanmasıyla birlikte hem mal ve hizmetler çeşitlenmiş, hem de bunların maliyetleri önemli ölçüde düşmüştür. Bu tarihten itibaren, serbest piyasa ekonomisi politikalarının, başta liberal ülkeler olmak üzere çok sayıda ülke tarafından benimsenmeye başlanması, dünyada serbest ticareti artırmış ve küreselleşme olgusu yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Tüm bu gelişmeler, her konuda kolayca ve zamanında bilgi edinen, standart ürünlerden ziyade talebe dayalı kaliteli ve düşük maliyetli ürünleri talep eden bir tüketici profilinin oluşmasına yol açmıştır. İşletmeler de, yeni dönemde ayakta kalabilmek ve büyüyebilmek için hem teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, bunları derhal üretim sürecine yansıtmak ve hem de ulusal sınırlar içerisinde olduğu kadar sınır-ötesi piyasalarda da birbirleriyle kıyasıya rekabet etmek durumu ile karşı karşıya kalmışlardır. Küresel rekabet olarak ifade edilen bu yeni ekonomik ortamda, yerel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerde, hem yerel, hem de küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerle rekabet etmek zorundadırlar. Bu rekabet ortamında müşteri isteklerini göz önüne alan, müşteri tatminini sağlayan, kaliteli ve düşük maliyetli ürünleri üreterek müşterinin istediği zamanda ve yerde hızlı bir biçimde sunan işletmeler başarılı olabilmektedir. Hızlı değişen rekabet ortamında, artık geleneksel yapılanma temelinde rekabet etmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, birçok firma bu yeni duruma uyum sağlamak için yeniden yapılanmaya gitmektedir. KOBİ lerin, temelde, esnek ve müşteri tercihleri doğrultusunda üretim yapabilme olanaklarına sahip olabilmeleri, yeni rekabet ortamında faaliyet gösterebilme şanslarını artırmaktadır. Ancak, günümüzde bu potansiyele sadece teknolojik düzeyi yüksek olan dinamik KOBİ ler sahiptir. Bu yönde kendisini geliştirememiş olan KOBİ lerin, KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE TÜRKİYE DE KOBİ LER 3

6 öncelikle küresel rekabet ortamının gerektirdiği bir yapılanmaya gitmeleri gerekecektir. Bu yapılanmanın temeli, küresel rekabetin gerektirdiği koşulların gerçekleştirilmesidir. Bu koşullar; kalite, düşük fiyat ve hızdır. Bunlara ulaşmanın yolu, verimlilik temelinde, kaliteli ve maliyet etkenli biçimde faaliyet göstermekten geçmektedir. Sonuç olarak, KOBİ lerde uygulanması düşünülen rekabet stratejileri belirlenirken, küreselleşme sürecinde işletmelerin rekabet gücüne yönelik teorik yaklaşımların, gelişmiş ülkelerin bu alandaki deneyimlerinin küresel fırsatlar ışığında değerlendirilmesi gerekmektedir. Buradan hareketle, gerek yerel ölçekte, gerekse küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin her geçen gün zorlaşan rekabet koşullarında nasıl davranmaları gerektiği noktasında işletmelere bir yol haritası çizen Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Arttırılması ve Türkiye de KOBİ ler isimli yayınımızın faydalı olmasını diler, çalışmayı Odamız adına gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Aykaç a, Doç. Dr. Zeki Parlak a ve Doç. Dr. Süleyman Özdemir e teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter 4 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE TÜRKİYE DE KOBİ LER

7 ÖNSÖZ Küreselleşme ve hızlı teknolojik değişme, dünya ekonomisinde geniş kapsamlı bir yeniden yapılanmayla birlikte köklü değişiklilere yol açmaktadır. Bu değişimle birlikte, uluslararası ticaretin hacmi, yapısı ve yönü kadar ülkelerin uluslararası ticaretten aldığı paylar değişmektedir. Bu köklü değişim ve dönüşüme ülkelerin ayak uydurabilmesi ve küresel ekonomide güçlü bir konuma sahip olması, bu gelişmelere hızlı ve doğru şekilde cevap verebilme yeteneğine ve yeni alanlarda rekabet üstünlüğü geliştirme dinamizmine bağlıdır. Küresel ekonomide yaşanan yeniden yapılanma, ileri teknoloji kullanan, esnek üretim yapan ve karmaşık ticari ilişkiler ve iş bölümü ağlarıyla birbirine bağlanmış KOBİ kavramını ön plana çıkarmıştır. Diğer bir ifade ile günümüzde KOBİ ler küresel ekonomide ülkelerin rekabet üstünlüğünün önemli bir kaynağı haline gelmiştir. Küresel piyasalarda rekabet üstünlüğünü KOBİ lere dayandıran ülkeler incelendiğinde, bu ülkelerin bu konuda etkin şekilde yenilik geliştirmeyi ve KOBİ ler arası işbirliğinin yanı sıra mekânsal birliktelik ve ağ stratejilerini geliştirmeye yönelik tedbirlere ve altyapı yatırımlarını 1980 li yılların başında gerçekleştirdikleri görülmektedir. Buna paralel olarak, bilimsel çalışmaların bu konuya 1980 li yıllardan itibaren yoğunlaştığı ve bunun da KOBİ lere verilen önemin artmasına katkıda bulunduğu bilinmektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında, Türkiye de KOBİ lere bakıldığında, gerek yasal düzenlemeler ve mevzuatın ve gerekse alınan tedbirler ve uygulamaların büyük ölçüde yetersiz olduğu ve ayrıca küresel gelişmeleri 20 yıllık gecikmeyle izlediği anlaşılmaktadır. Öte yandan, Türkiye de KOBİ lere yönelik olarak yapılan bilimsel çalışmaların genellikle bu işletmelerin finansman, pazarlama, istihdam ve genel yönetsel sorunlar gibi belirli konularla sınırlı kaldığı dikkat çekmektedir. Küresel ekonomik ve politik dönüşümler çerçevesinde, Türkiye de KOBİ lerin rekabet gücünün değerlendirilmesinde ve rekabet güçlerini arttırıcı stratejilerin geliştirilmesinde yenilik ve geliştirmenin rolünün, KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE TÜRKİYE DE KOBİ LER 5

8 önemi nispetinde literatürde incelenmediği görülmektedir. Bu nedenle, küresel rekabetin giderek daha yıkıcı hale geldiği ve her gün çok sayıda KOBİ nin faaliyetine son verdiği ülkemizde, KOBİ lerin rekabet güçlerinin değerlendirilmesi ve arttırılmasına yönelik bilimsel çalışmaların yapılması öncelikli hale gelmektedir. Bu proje literatürdeki bu yetersizliği gidermeye yönelik bir çaba olacaktır. Bu çalışmanın temel amacı, küreselleşme sürecinde KOBİ lerin rekabet gücüne yönelik teorik yaklaşımlarını, gelişmiş ülkelerin bu alandaki deneyimlerini küresel fırsatlar ışığında değerlendirmek ve Türkiye nin kendi dinamiklerini ve özgün şartlarını gözeten stratejiler geliştirmektir. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat YALÇINTAŞ ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erhan ERKEN ile Genel Sekreter Sayın Dr. Cengiz ERSUN un destekleri ile mümkün olabilmiştir. Bu çalışmanın, ülkemiz bilim yaşamına yeni boyutlar getirmesi ve ülkemizde KOBİ lere yönelik ilgi ve önemin daha da artmasına ve ülkemizin rekabet gücüne katkıda bulunması en içten dileğimizdir. Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ 6 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE TÜRKİYE DE KOBİ LER

9 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 ŞEKİLLER, TABLOLAR VE GRAFİKLER LİSTESİ 12 GİRİŞ 16 BİRİNCİ BÖLÜM KÜRESELLEŞME SÜRECİ, DEĞİŞEN REKABET ve KOBİ LER I. KÜRESELLEŞME KAVRAMI ve TANIMI 27 A. Rekabetin Küreselleşmesi ve Yeni Rekabet 33 B. Çokuluslu Şirketler ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Çokuluslu Şirketlerin Tarihsel Gelişimi Küreselleşme İtici Gücü: Çokuluslu Şirketler Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Şirket Birleşmeleri 49 C. Uluslararası Ticaret ve Değişen Ticaret Kalıpları 52 D. Üretimin Küreselleşmesi: Küresel Üretim ve Küresel Dış Tedarik Küresel Üretim Ağlarının Yönetişimi 61 a. Üretici Merkezli Küresel Üretim Ağları 61 b. Tüccar Merkezli Küresel Üretim Ağları Küresel Üretimin Boyutları Küresel Üretimin ve Tedariğin Hacmi 74 II. KÜÇÜK İŞLETMELERİN VE GİRİŞİMCİLİĞİN YENİDEN DOĞUŞU 79 A. Girişimcilik Kavramı ve Girişimci Tipleri 85 B. Girişim Ekonomisinin Yükselişi 89 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE TÜRKİYE DE KOBİ LER 7

10 III. KÜRESELLEŞME VE KÜÇÜK ve ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK TEHDİT VE FIRSATLAR 92 A. Küçük İşletmelere Yönelik Fırsatlar 93 B. Küçük İşletmelere Yönelik Tehditler 95 İKİNCİ BÖLÜM GELİŞMİŞ ÜLKELERDE KOBİ LER: REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE YENİDEN YAPILANMA STRATEJİLERİ I. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ROLÜ VE ÖNEMİ 99 A. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yenilik ve Geliştirme 105 B. KOBİ lerin Küreselleşme ve Uluslararasılaşma Süreci Uluslararasılaşma Yaklaşımları 151 a. Safha Teorisi 151 b. Doğuştan Küresel Firmalar Teorisi 154 c. Ağ Bağlantıları Yaklaşımı Bağlantı Yaklaşımları 165 a. Tedarikçilerle (KOBİ lerle) Geriye Bağlantılar 165 b. Tüketicilerle (KOBİ lerle) İleriye Bağlantılar 167 c. Rekabetçilerle Bağlantılar 170 d. Teknolojik Ortaklarla Bağlantılar 171 e. Diğer Taşma Etkileri 172 f. Tedarikçi Gelişimi 176 g. Tüketicilerle İleriye Entegrasyon Ulus Ötesi Firmalardan KOBİ lere Yönelik Taşma Etkilerini Teşvik Eden Diğer Politikalar 177 C. Uluslararasılaşma ve Dilimlenmiş (NİŞ) Piyasalar KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE TÜRKİYE DE KOBİ LER

11 II. ULUSLARASILAŞMA SÜRECİNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (DYY) ve KOBİ LER 188 III. YURTİÇİ KOBİ LERİN YETENEKLERİNİ YÜKSELTMENİN BİR YOLU OLARAK KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİ 194 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOBİ LERİN REKABET GÜCÜ I. TÜRKİYE DE KOBİ LERİN GELİŞİMİ 20 A. Tarihsel Süreçte Türkiye de KOBİ ler Cumhuriyet Öncesi Dönem: Girişimcilik ve KOBİ lerin Temelleri Cumhuriyet Dönemi: KOBİ lerin Gelişimi 207 a Dönemi 207 b Dönemi 208 c Sonrası Dönem 209 B. Kalkınma Planları ve KOBİ ler 210 II. YAPISAL AÇIDAN KOBİ LERDE MEVCUT DURUM 212 A Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı Sonuçları na Göre Türkiye de KOBİ lerin Sayısal Durumu KOBİ lerin Ölçeklerine Göre Dağılımı KOBİ lerin Kamu Özel Sektör Ayrımına Göre Dağılımı KOBİ lerin Sektörlere Göre Dağılımı KOBİ lerin İllere Göre Dağılımı KOBİ lerin Hukuki Durumuna Göre Dağılımı KOBİ lerin Yaş Ortalamasına Göre Dağılımı KOBİ lerin Faaliyet Gösterilen Yere Göre Dağılımı KOBİ lerin Gösterdikleri Faaliyet Türlerine Göre Dağılımı 224 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE TÜRKİYE DE KOBİ LER 9

12 B Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı Sonuçları na Göre Türkiye de KOBİ lerde Çalışanlar KOBİ lerde Çalışanların İşletme Ölçeğine Göre Dağılımı KOBİ lerde Çalışanların Kamu Özel Sektör Ayrımına Göre Dağılımı KOBİ lerde Çalışanların Cinsiyet Ayrımına Göre Dağılımı KOBİ lerde Çalışanların Sektörlere Göre Dağılımı KOBİ lerde Çalışanların Ölçek Büyüklüğüne Göre Dağılımı KOBİ lerde Çalışanların İllere Göre Dağılımı 231 III. KOBİ LERİN EKONOMİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 232 A. Makroekonomik Politikalar ve KOBİ ler 232 B. Dünyada ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ lerin Dünya Ekonomisi İçindeki Yeri 234 a. Gelişmiş Ülkeler ve KOBİ ler 237 b. Gelişmekte Olan Ülkeler ve KOBİ ler KOBİ lerin Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri 241 a. KOBİ lerin Toplam İhracat İçindeki Payı 242 b. KOBİ lerin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı 246 c. KOBİ lerin Toplam Krediler İçindeki Payı 248 d. KOBİ lerin İstihdam İçindeki Payı ve İşsizlikle Mücadeledeki Rolü 252 C. Teknoloji ve Farklılaşan KOBİ ler Teknolojik Düzeyi Zayıf Statik / Geleneksel KOBİ ler Yeniliğin ve Teknolojik Gelişmelerin Kaynağı Dinamik / Girişimci / Yenilikçi KOBİ ler 259 IV. TÜRKİYE DE KÜÇÜK GİRİŞİMLERİN DESTEKLENMESİ 260 A. KOBİ lere Yönelik Yasal Düzenlemeler 261 B. KOBİ leri Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE TÜRKİYE DE KOBİ LER

13 C. Gerçekleştirilen Destek ve Teşvikler KOSGEB in Destek ve Teşvikleri DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI nın Destek ve Teşvikleri HALKBANK ın Destek ve Teşvikleri 280 D. KOBİ lerin GZFT Analizi KOBİ lerin Güçlü Yanları KOBİ lerin Zayıf Yönleri KOBİ lerin Önündeki Fırsatlar KOBİ lere Yönelik Tehditler 284 SONUÇ 285 KAYNAKÇA 298 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE TÜRKİYE DE KOBİ LER 11

14 TABLOLAR, ŞEKİLLER ve GRAFİKLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 : Küreselleşme Kavramı ve Boyutları 30 Tablo 2 : Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Milyar Dolar) 43 Tablo 3 Tablo 4 : Doğrudan Yabancı Yatırımların Bölgelere ve Bazı Seçilmiş Ülkelere Göre Dağılımı, (Milyon Dolar) 44 : Doğrudan Yabancı Yatırımların Bölgelere ve Bazı Seçilmiş Ülkelere Göre Dağılımı, (Milyar Dolar ve Oran) 45 Tablo 5 : Şirket Birleşmeleri ve Satın Alımları : Sayısı ve Değeri (Milyar $, ) 50 Tablo 6 : Yıllar İtibariyle Gelişmiş Ülkelerde İmalat Mallarına Uygulanan Gümrük Oranları (%) 55 Tablo 7 : Yerel ve Küresel Üretim Seçenekleri 60 Tablo 8 : Üretici ve Tüccar Merkezli Küresel Üretim ve Dış Tedarik Yöntemlerinin Temel Özellikleri 63 Tablo 9 : Küresel Üretimin Değişen Yönetişim Yapısının Tarihsel ve Kavramsal Kökenleri 65 Tablo 10 : Küresel Üretim Ağlarında Mal ve Sermaye Akımı 71 Tablo 11 : Üç Farklı Girişimci Tipi 87 Tablo 12 : Yenilikçi Kabiliyetlerin Temel Belirleyicileri 111 Tablo 13 : Türkiye nin Uluslararası Mukayesesi (Seçilmiş Yenilik, Bilim ve Teknoloji Göstergeleri) 117 Tablo 14 : Araştırma ve Geliştirme Harcamaları 138 Tablo 15 : Uluslararasılaşmayı Teşvik Eden Faktörlerin Sınıflandırması 143 Tablo 16 : Türkiye de Girişim Sayıları (2003) KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE TÜRKİYE DE KOBİ LER

15 Tablo 17 : Girişimlerin Ölçeklerine Göre Dağılımı, (2003) 215 Tablo 18 : İmalat Sanayiinde Girişimlerin Ölçeklerine Göre Dağılımı, (2000) 216 Tablo 19 : SSK ya Kayıtlı İşyerlerinin Büyüklük Grubuna Göre Dağılımı (Eylül 2006) 217 Tablo 20 : Haziran 2007 İtibariyle SSK ya Kayıtlı İşyeri Sayısı 218 Tablo 21 : Girişimlerin Sektörel Dağılımı (2003) 219 Tablo 22 : Hukuki Durumlarına Göre Girişimler (2003) 221 Tablo 23 : Yaş Ortalamalarına Göre Girişimler (2003) 222 Tablo 24 : Faaliyet Gösterilen Yere Göre Girişimler (2003) 223 Tablo 25 : Girişimlerde Çalışanların Sayısı (2003) 225 Tablo 26 : Girişimlerde Ücretle Çalışanların Sayısı (2003) 226 Tablo 27 : SSK ya Kayıtlı İşyerlerinin Sigortalı Sayısına Göre Dağılımı (Eylül 2006) 226 Tablo 28 : Haziran 2007 İtibariyle SSK ya Kayıtlı Sigortalı Sayısı (Kamu / Özel Sektör) 227 Tablo 29 : Haziran 2007 İtibariyle SSK ya Kayıtlı Sigortalı Sayısı (Kadın / Erkek) 228 Tablo 30 : Çalışan Kişi Sayısı İtibariyle Girişimlerde İstihdamın Yapısı (2003) 229 Tablo 31 : Ölçek Büyüklükleri (Çalışan Sayısı / Girişim Sayısı) (2003) 231 Tablo 32 : Bazı Gelişmiş Ülke Ekonomilerinde KOBİ ler 239 Tablo 33 : Bazı Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerinde KOBİ lerin Yeri 241 Tablo 34 : Türkiye de İhracat İthalat Rakamları (Milyon Dolar) 243 Tablo 35 : Türkiye de İhracatın Ülkelere Göre Dağılımı (%) 244 Tablo 36 : Türkiye de İthalatın Ülkelere Göre Dağılımı (%) 244 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE TÜRKİYE DE KOBİ LER 13

16 Tablo 37 : Türkiye de Vergi Gelirlerinin Toplam Gelirlere Oranı, % 247 Tablo 38 : KOSGEB Desteklerinin Yıllara ve Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı, YTL 276 Tablo 39 : KOBİ Teşvik Belgelerinin Yıllar İtibariyle Dağılımı (Milyon TL) 277 Tablo 40 : 2007 Yılında KOBİ Yatırım Teşvik Belgelerine Öngörülen Yatırım ve İşletme Kredilerinin Bölgesel Dağılımı (Ocak Eylül) (YTL) 278 Tablo 41 : KOBİ Teşvik Belgelerinin Mahiyetlerine Göre Dağılımı 279 Tablo 42 : Halkbank Kredilerinin Türlerine Göre Dağılımı (Milyon TL) 281 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1 : Küresel Rekabetin Temel Elementleri 36 Şekil 2 : İçe Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırım Stoklarının Sektörel Dağılımı, Şekil 3 : Hizmet Sektöründe Küresel Dış Tedarik Trendi 73 Şekil 4 : Dikey Uzmanlaşmaya Dayalı Ticaret 77 Şekil 5 : Yenilikçilik Sistemi Modeli 130 Şekil 6 : KOBİ lerin Teknoloji ve Yenilik Kapasitesi 136 Şekil 7 : KOBİ lerin Gelişen ve Gelişmiş Ülkelerde Teknoloji ve Yenilik Kapasitesi 137 Şekil 8 : Lider Firma Yoluyla Firmaların Uluslararasılaşma Süreci 147 Şekil 9 : Upsala Uluslararasılaşma Modeli 153 Şekil 10 : İşletme Stratejisi ve Uluslararası Karşılıklı İlişkiler 155 Şekil 11 : Basit Değer Zinciri 201 Şekil 12 : KOBİ lerin Değer Zincirlerine Uyum Sağlaması KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE TÜRKİYE DE KOBİ LER

17 GRAFİKLER LİSTESİ Grafik 1 : Dönemlere Göre Şirket Birleşme ve Satın Alımları 51 Grafik 2 : Dünya Üretim ve Ticaret Miktarı, Grafik 3 : Bölgelere Göre Sabit Fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Ar Ge Harcamaları: (1991=100) 134 Grafik 4 : KOBİ lerde Farklı Uluslararasılaşma Tarzlarının Önemi 149 Grafik 5 : AB de Teşebbüs Başına İstihdam Edilen Kişi Sayısı: Kabul Edilen Ülkeler ve Aday Ülkeler 150 Grafik 6 : Girişimlerin İllere Göre Dağılımı (2003) 220 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE TÜRKİYE DE KOBİ LER 15

18 GiRiŞ 21. yüzyıla girerken dünyada ekonomik, politik ve sosyal alanlarda köklü bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Küresel ekonominin en önemli aktörü olan ulus devletten işletmelere, teknolojiden iş organizasyonuna ve üretim ve istihdama kadar her şey bu değişimden nasibini almaktadır. Bu değişimin kapsamı ve etkileri öylesine büyüktür ki, iki yüzyıl önce gerçekleşen Sanayi Devrimi ile mukayese edilerek kapitalizmin gelişiminde yeni bir aşamanın veya endüstriyel bölünmenin eşiğinde bulunduğumuz ifade edilmektedir. Bu değişim ve dönüşümün itici gücü bilgi, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerden kaynaklanan küreselleşmedir. En genel şekliyle, dünya ekonomisinin daha fazla bütünleşmesi olarak tanımlanan küreselleşme kavramının, tam olarak neyi ifade ettiği, sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği ve nasıl gelişeceği tartışmalıdır. Bununla birlikte, uluslararası ticaret, üretim, yatırım ve rekabet alanlarında oldukça belirgin ve somut etkileri son yirmi yılı karakterize etmektedir. Bu etkiler üretimin, ticaretin ve rekabetin yönü, içeriği ve niteliğini yeniden şekillendirdiği gibi; emek, sermaye, iş organizasyonu, üretim teknolojisi ve ölçeği ile değişiklikleri de zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca, bu çerçevede uluslararası olduğu kadar işletmeler arası ve işletme içi işbölümü yeniden tanımlanmaktadır. Tarihsel açıdan bakıldığında bu, üretim, istihdam ve ekonomik büyüme ve kalkınma ilkelerinin yeniden değerlendirmeye tabi tutulduğu yeni bir döneme tekabül etmektedir. Bu dönemin tanık olduğu önemli gelişme savaş sonrası gelişmiş ülkelerde üretim ve çalışma ilişkilerini karakterize eden büyük ölçekli üretim veya Fordist Taylorist üretim modelinin çökmesini takiben küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim, istihdam ve katma değer yaratma açısından ekonominin yeninden dinamosu haline gelmesidir. Savaş sonrası dönemde büyük ve istikrarlı piyasalara 16 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE TÜRKİYE DE KOBİ LER

19 ve ölçek ekonomisine dayalı kitle üretimi yaygınlaşmıştır. Kitle üretim modelinde işler en küçük unsurlarına kadar bölünerek vasıfsız işçilerin istihdamını dayanmanın yanı sıra, büyük ve istikrarlı piyasalara yönelik standart mal ve hizmet üretimi, dev ölçekli bürokratik örgütsel yapılar, tek amaçlı makine ve teçhizatına dayalı üretim sistemini gerekli kılmaktadır. Bu dönemde kitle üretiminin gerekli kıldığı kitle tüketimini sağlamanın bir aracı olarak uygulamaya konulan Keynezyen talep yönetimi politikaları, uluslararası üretim fazlası ve ekonomik krizlerin istihdamı ve işleri tahrip eden etkilerini bertaraf etmede oldukça başarılı olmuştur. Bu dönemde akademik ve politik dikkatler, talep yönetimi ve gelir eşitliği ile ilgili konulara yönelirken, ekonomik büyümenin nedenlerine yönelik ilgi de zayıflamıştır. Bu çerçevede kitle üretimi ve büyük ölçekli işletmeler ön plana çıkarken, ekonomik etkinliğe sahip olmayan küçük ölçekli işletmelerin de piyasadan silineceği tahmin edilmekteydi. En iyi ihtimalle bu işletmelerin bir kısmının siyasi ve sosyal nedenlerle muhafaza edilmesi ve desteklenmesi önerilmekteydi li yılların sonuna gelindiğinde, gelişmiş ülkelerde uygulanan Fordist Taylorist model büyük bir başarı sağlamış ve ekonomideki baskın konumunu pekiştirmişti. Ancak, bu yıllarda Fordist sistemin çöküşünü hazırlayacak çelişkileri de bir krize dönüşecek şekilde birikmişti. Bir yandan standart mallara piyasaların bölünerek uzmanlık alanlarına ayrışması Fordizmin katı üretim sistemini çıkmaza sokmuştur. Öte yandan, kitle üretim sistemine esneklik kazandırarak ucuz, kaliteli ve çok çeşitli mallar üreterek dünya piyasalarını alt üst eden ve gelişmiş ülkelerin dünya piyasalarındaki baskın konumunu tehdit eden Japon rekabeti ve Güneydoğu Asya nın imalat malları üreticisi olarak yükselişi Fordist Taylorist sistem artık günlerinin sayılı olduğunun habercisiydi. Özellikle otomobil ve elektronik endüstrisinde 1950 lerde çok alt sıralardan yükselmeye başlayan Japonya, 1970 lere gelindiğinde bu endüstrilerde ilk sıraya yerleşerek dünyanın lideri olmuştu. Fordizmin çelişkileri bunlarla sınırlı değildi. Esnek olmayan örgütsel yapıların aşınması ve aşırı işbölümü Fordist sistemde, verimlilik artışlarını, üretimde yenilikleri engellemiş ve bu alanlarda kötü KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE TÜRKİYE DE KOBİ LER 17

20 sonuçların alınmasına neden olmuştu. Bu sistemde üretim sürecinin kendisi önemli bir problem kaynağıydı. Üretimin büyük ölçüde esnek olmayan çok pahalı ve tek amaçlı makinelerde gerçekleştirilmesi ve yeni bir ürün veya modelin üretimi için tüm makine ve teçhizatın yenilenmesi Fordist sistemin hızla değişen ve çeşitlenen piyasa talebine ve artan Japon rekabetine cevap vermesini imkânsız hale getirmekteydi. Son olarak, Fordist Taylorist üretim sisteminin ürettiği son derece rutin, sıkıcı, bıktırıcı, yabancılaştırıcı ve vasıfsız ve yarı vasıflı işçiler tarafından yapılan işler işgücünün iş tatminini yok etmişti. Bu şekilde üretimde kök salmış kriz 1960 lı yılların başından itibaren çok yüksek işçi devri, işe gelmeme, direniş ve büyük grevler şeklinde kendini göstermeye başlamıştı. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak militanlaşan işçiler ve güçlenen sendikalar, kitle üretimi yapılan işyerlerini yönetilemez hale getirmişti. Çöküş işaretleri belirgin hale gelen Fordizme son darbeyi de 1970 li yıllarda yaşanan iki petrol şoku vurmuştur. Fordizmin çöküşünün ardından 1980 li yıllar, bir yandan Keynesgil politikalar rafa kaldırılırken; neo liberal iktisat politikalarının uygulamaya konulmuştur. Neo Liberal politikalara yapılan vurgu ve bunların uygulamalarının dünyada kazandığı yaygınlık, bir taraftan akademik düzeyde gerçekleştirilen teorik çalışmalarda çok güçlü kanıtlarla ortaya konulurken, diğer taraftan bu politikaların uygulama sonuçlarından elde edilen başarılar da bu politikaları adeta alternatifsiz bir konuma yükseltmiştir. Bu politikaların bu konuma gelmelerinde Doğu ve Merkezi Avrupa nın ve Sovyetler Birliğinde planlı ekonomililerin çöküşü ve piyasa ekonomilerine yönelmesi de etkili olmuştur. Fordizmin çöküşü ve neo liberal politikaların yükselişiyle, özelleştirme, esnekleşme, kuralsızlaştırma ile teknolojik ve örgütsel yenilenme politikalarını içeren tüm dünyada köklü bir endüstriyel yeniden yapılanma süreci başlamıştır. Bu süreç çerçevesinde, üretim bölünerek küreselleşmiş, ticaretin serbestleşmesiyle uluslararası ticaretin hacmi artmış, rekabet küreselleşerek yoğunlaşmış ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretim sürecinde kullanılması yaygınlaşmıştır. Yine bu çerçevede piyasaların istikrarsızlaşması ölçek ekono- 18 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE TÜRKİYE DE KOBİ LER

21 mileri gözden düşürerek küçük ölçeği ve KOBİ leri yeniden ilgi odağı haline getirmiştir. Bu süreç, gelişmiş ülkelerde büyük ve istikrarlı piyasalara dayalı kitle üretim sisteminin çöküşü ve onun yerine ileri teknoloji kullanan küçük ölçekli işletmelerin ve girişimciliğin baskın olduğu yeni ve esnek bir üretim modelinin yükselişi olarak görülmektedir. Bu yeni üretim modelinin temel özelliği, endüstriyel gelişmede girişimcilik ve küçük işletmelere merkezi bir rol atfetmesidir. Küreselleşen ve artan uzmanlaşma ile yaygın bir dış tedarik ve ağ stratejilerini esas alan küresel endüstriyel yeniden yapılanma, küçük işletmelerin önemi artırmakta ve onları ekonominin motor gücü haline getirmektedir. Dolayısıyla, bir ekonominin gücü ve dinamizmi artık o ekonomide faaliyet gösteren KOBİ lerin sayısı ve gücü ile doğru orantılı olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, KOBİ lerin ekonomik büyümenin, uluslararası rekabet üstünlüğü sağlamanın, yeni iş ve istihdam yaratmanın, teknolojik yenilenmenin, yenilik ve geliştirmenin en önemli kaynağı olarak görülmesi; gelişmiş ülkelerde olduğu kadar gelişen ülkelerde ve uluslararası kurumlar tarafından KOBİ lerin desteklenmesi ve teşvik edilmesinde önemli bir faktör olmuştur. Hükümetlerin KOBİ leri desteklemeye ve teşvik etmeye yönelik politikalar; yeni bir anlayışla finansal destek politikaları ve kurumlarının yapılandırılması, işletmelerin kümelendirilmesi, dilimli piyasalara yönlendirilmesi, yenilik ve geliştirmenin desteklenmesinden uluslararası piyasalara eklemlenmeye, küresel üretim zincirine katılmaya ve yerel ağlar geliştirmeye teşvik edilmesine ve destek kurumlarının yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok girişimi içermekte ve geniş yelpazeye yayılmaktadır. KOBİ ler, emek yoğun üretim tekniklerinin kullanıldığı, standart malların kitle üretimi yerini almaktadır. Yüksek teknolojik yetkinliğe sahip bu yeni KOBİ lerin temel özelliği sipariş üzerine üretim yapması, aşırı uzmanlaşmanın ve iş bölümüne yer verememesi, işgücünün iş tatminin yüksek ve yabancılaşma eğilimin düşük olması, yüksek esnekliğe sahip olması, işgücünün vasıf düzeyinin yüksek olmasıdır. Ayrıca işgücünün sendikalaşma eğiliminin ve genel ola- KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE TÜRKİYE DE KOBİ LER 19

22 rak ücret düzeylerinin düşük olması bu işletmelerin zayıf yönlerini teşkil etmektedir. KOBİ lerin ekonomik açıdan üstün kılan özelliklerden biri, ekonomik krizlere karşı son derece dirençli ve piyasalardaki dalgalanma ve değişmerle karşı da esnek ve uyumlu bir yapıya sahip olmalarıdır. Nitekim, 1929 Büyük Bunalımı da dahil bundan sonra yaşanan tüm krizlerin üstesinden gelmede KOBİ lerin etkili birimler olduklarına dair pek çok örnek mevcuttur. Kriz ortamında birçok büyük boy işletme varlığını sürdüremezken küçük ve orta boy işletmelerin hem büyük oranda varlıklarını koruduğu, hem de büyüklerden boşalan alanlarda faaliyete geçerek ekonomik canlanmaya katkıda bulundukları ve istihdam kayıplarını telafi ettikleri yaygın olarak bilinen bir gerçektir. Ayrıca ileri teknoloji kullanmaya başlamaları, KOBİ lere büyük ölçekli işletmelerle rekabet etme ve önceki döneme nazaran daha çok çeşitte, daha yüksek kalitede ve daha ucuza retim yapma imkanı vermektedir. Kitle üretiminin yükselişinden sonra sadece sosyal ve politik istikrar amacıyla desteklenen KOBİ ler günümüzde baskın ekonomik birimler haline gelmiştir. Bu işletmeler, işsizliğin azaltılmasında ve istihdam hacminin artırılmasında, gelir eşitsizliğinin ve adaletsizliğinin azaltılmasında, bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesinde ve sosyal dışlanmanın önlenmesinde anahtar bir rol oynamaktadırlar. Tüm fonksiyonlar KOBİ leri ekonomik büyüme ve kalkınma politikaların en önemli aracı haline getirdiği gibi ekonomik ve sosyal politikaların da merkezine yerleştirmiştir. Dolayısıyla, coğrafi olarak ülke geneline yayılan KOBİ ler gelişip güçlenmesi, üretimin artmasına, ekonominin rekabetçi üstünlüğe sahip olmasına, ihracatın artması ve uluslararası piyasalarda başarı sağlanmasına, girişimcilik ruhunun canlanmasına ve iç tasarrufların ve yatırımların yükselmesine katkıda bulanan ve ekonomik sistemi canlı ve dinamik tutan birimlerdir. Bunlara ek olarak, politik ve sosyal istikrar açısından önemli olan orta sınıfın güçlenmesi, mülkiyetin geniş bir tabana yayılması, ekonomide nitelikli ve deneyimli işgücünün oluşmasın, işçi işveren arasında iyi ilişkilerin gelişmesinde de KOBİ lerin göz ardı edilemeyecek diğer katkı alanlarıdır. 20 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI VE TÜRKİYE DE KOBİ LER

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler)

21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) 21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) Günümüzde bir yandan teknolojinin hızla gelişmesi, diğer yandan rekabetin giderek küreselleşmesi ve artması ekonomik yapıda önemli değişiklikleri

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK ISTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK HAZIRLAYANLAR Proje Koordinatörü Prof. Dr. Esfender KORKMAZ Proje Grubu Üyeleri Doç. Dr. Tekin AKGEYİK Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi Nurgün Kul Parlak * Giriş Yirminci asır biterken teknolojide, iletişimde ve ulaşımda ortaya çıkan gelişmelerle, dünya ticaretinin artması küresel ekonomide

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER. Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural

GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER. Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural I. GİRİŞ Teknolojik gelişmeler ve uluslararası düzeydeki serbestleştirme faaliyetleri sonucunda, son yıllarda, üretim, tüketim

Detaylı

BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME GLOBALIZATION WITH DIFFERENT PERCEPTIONS AND DIMENSIONS

BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME GLOBALIZATION WITH DIFFERENT PERCEPTIONS AND DIMENSIONS BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME Dr. Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü ÖZET: Bu çalışmada küreselleşme olgusunun, farklı algıları ve

Detaylı

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME İSTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL POLITIKADA YERELLESME 1 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ YAYlN NO: 2010-99 İstanbul, 2011 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

DÜNYA YENİDEN SANAYİYE DÖNERKEN TÜRKİYE DÜNYA SANAYİNİN NERESİNDE

DÜNYA YENİDEN SANAYİYE DÖNERKEN TÜRKİYE DÜNYA SANAYİNİN NERESİNDE DÜNYA YENİDEN SANAYİYE DÖNERKEN TÜRKİYE DÜNYA SANAYİNİN NERESİNDE yüzyılın ilk küresel krizi olarak tarihe geçen, büyük durgunluk olarak da nitelendirilen 2007-2008 krizi ülkelerin ekonomik büyüme- 21.

Detaylı

1.KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETME KAVRAMI VE ÖNEMİ

1.KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETME KAVRAMI VE ÖNEMİ YENİ REKABET KOŞULLARINDA KOBİ'LERİN DEĞİŞEN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE PAZARLAMA SORUNLARI:KONYA ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr.Şemsettin USLU* Arş.Gör.Mutlu UYGUN* * ÖZET Küreselleşme sürecinin, teknolojik değişim

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ŞİRKETLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

Detaylı