Dr. Ayşin Çetiner Kale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Ayşin Çetiner Kale"

Transkript

1 Dr. Ayşin Çetiner Kale

2

3 OTONOM SİNİR SİSTEMİ- SEMPATİK Fight or flight GİS in çalışmasını yavaşlatır Kalp atım hızını ve solunum sayısını arttırır Periferik damarlarda vazokonstrüksiyon

4 OTONOM SİNİR SİSTEMİ- PARASEMPATİK GİS in çalışmasını hızlandırır Kalp atım hızını ve solunum sayısını azaltır Periferik damarlarda vazodilatasyon

5 OTONOM SİNİR SİSTEMİ Sempatik Sistem (Torakolumbar Sistem): T1-L2 medulla spinalis segmentlerindeki nucleus intermediolateralis ler) Parasempatik Sistem (Kraniosakr al Sistem): Kranial parasempatik nükleuslar + S2-4 medulla spinalis segmentlerindeki parasempatik nükleuslar)

6 Sempatik Sistem (Adrenejik sistem) Presinaptik nöron ile postsinaptik nöron arasındaki sinapsta nörotransmitter madde asetilkolin Postsinaptik nöron ile hedef organ arasında açığa çıkan nörotransmitter madde noradrenalin

7 Sempatik Sistem (Adrenejik sistem) Terbezleri sempatik sistem tarafından innerve edilir Genel kuraldan farklı olarak, postsinaptik nöron ile hedef organ arasında açığa çıkan nörotransmitter madde asetilkolin

8 Parasempatik Sistem (Kolinerjik sistem) Hem presinaptik nöron ile postsinaptik nöron arasındaki sinapsta, hem de postsinaptik nöron ile hedef organ arasında açığa çıkan nörotransmitter madde asetilkolin

9 Sempatik & Parasempatik Sistem Sempatik ve parasempatik sinir sistemlerinde, bir presinaptik lif birden fazla postsinaptik nöron ile sinaps yapar. Sempatik sinir sisteminde bir presinaptik lif, yaklaşık olarak on kadar postsinaptik nöron ile sinaps yaparken, parasempatik sinir sisteminde bir presinaptik lif, yaklaşık olarak üç postsinaptik nöron ile sinaps yapar. Bu nedenle sempatik sistemin aktivasvonu vücutta daha yaygın bir cevaba sebep olur; parasempatik sistemde ortaya çıkan cevaplar ise, stimule edilen kısma bağlı olarak daha sınırlı bir bölgede görülür.

10 Fasciculus longitudinalis dorsalis(posterior) Hypothalamus tan başlayıp, beyin sapındaki presinaptik parasempatik nöronlara (parasympathetic nucleuslara) giden impulsların içerisinde seyrettiği düşünülen yol

11 Tractus hypothalamospinalis Hypothalamus tan başlayıp, medulla spinalis'teki presinaptik sempatik ve parasempatik nöronlara giden impulsların içerisinde seyrettiği düşünülen yol

12 SEMPATİK SİSTEM Sempatik presinaptik lifler Sempatik sinir sistemine ait presinaptik nöronlar, medulla spinalis in T1-L2 segmentlerindeki nucleus intermediolatera lis te bulunur.

13 Nucleus intermediolateralis ten başlayan presinaptik sempatik aksonlar, radix anterior lar içerisinde seyrederek medulla spinalis i terk eder ve spinal sinirlere katılır.

14 Sempatik aksonlar daha sonra spinal sinirlerden ayrılarak ramus communicans albus ları oluşturur 14 çift ramus communicans albus Columna vertebralis in iki tarafında uzanan truncus sympatheticus a ait olan ganglionlara (paravertebral ganglionlar) giderler.

15 SEMPATIK SISTEM Ramus communicans albus, sadece sempatik hücrelerin yer aldığı medulla spinalis segmentlerinde bulunur ve 14 çifttir (T1-L2).

16 Sempatik aksonlar daha sonra spinal sinirlerden ayrılarak ramus communicans albus ları oluşturur Columna vertebralis in iki tarafında uzanan truncus sympatheticus a ait olan ganglionlara (paravertebral ganglionlar) giderler.

17 Presinaptik sempatik aksonların bir kısmı truncus sympatheticus içerisindeki ganglionlarda (paravertebral) sinaps yapar; bir kısmı ise burada sinaps yapmadan geçerek n. splanchnicus ları oluşturur.

18 N. splanchnicus lar İç organların innervasyonuna katılan, çift visseral sinirler Otonom sinir sisteminin visseral efferent liflerini ve iç organlardan gelen duyu liflerini (visseral afferent lifleri) taşır Pelvik splanknik sinirler hariç tüm splanknik sinirler sempatik lif taşır Pelvik splanknik sinirler parasempatik lifler taşır

19 N. splanchnicus lar içerisindeki presinaptik sempatik aksonlar, abdomende yer alan prevertebral ganglionlarda (ganglia coeliaca, ganglion mesentericum superius, ganglion mesentericum inferius, ganglia aorticorenalia) veya sekonder pleksusların içerisinde yer alan ganglionlarda sinaps yapar.

20 N. splanchnicus lar Medulla spinalis'in 5-12 torakal segmentlerinden çıkan presinaptik sempatik liflerin bir kısmı kendi segmentleri ile ilgili paravertebral ganglionlara girer, ancak sinaps yapmadan geçer N. splanchnicus major N. splanchnicus minor ve N. splanchnicus imus'u oluştururlar.

21 N. splanchnicus lar N. splanchnicus major Medulla spinalis in 5-9. torakal segmentlerinden N. splanchnicus minor Medulla spinalis in torakal segmentlerinden N. splanchnicus imus Medulla spinalis in 12. torakal segmentlerinden çıkan presinaptik sempatik lifler yer alir

22 N. splanchnicus lar Truncus sympathicus un lumbal ve sakral bölümlerinden çıkan presinaptik sempatik liflerin bir kısmı kendi segmentleri ile ilgili paravertebral ganglionlara girer, ancak sinaps yapmadan geçer Nn. splanchnici lumbales ve Nn. splanchnici sacrales i oluşturur

23 Truncus sympathicus Columna vertebralis'in her iki yanında yer alan ve sempatik sisteme ait olan ganglionlara paravertebral ganglionlar adı verilir. Paravertebral ganglionlar ile bunları birbirine bağlayan inen ve çıkan presinaptik lifler truncus sympathicus'u oluşturur

24 Sempatik ganglionlar Embriyolojik gelişim sırasında, medulla spinalis'in her bir segmentine karşılık gelen bir çift sempatik ganglion var Gelişimin ileri dönemlerinde, medulla spinalis'in üst ve alt segmentlerinde bazı ganglionlar birbirleri ile birleşir. Erişkinlerde genellikle truncus sympathicus içerisinde servikal segmentlere ait üç, torakal segmentlere ait on iki, lumbal segmentlere ait dört, sakral segmentlere ait dört veya beş tane sempatik ganglion bulunur.

25 Servikal sempatik ganglionlar Ganglion cervicale superius: Servikal 1-4. ganglion Ganglion cervicale medius: Servikal 5 ve 6. ganglion Ganglion cervicothoracicum (stellat gang): Servikal 7 ve 8. ganglion ve genellikle 1. ganglion

26 Truncus sympathicus Sağ ve sol truncus sympathicus, coccyx in önünde ve orta hatta yer alan ganglion impar da birleşir

27 Presinaptik sempatik liflerin sinaps yapabileceği yerler 1- Truncus sympathicus taki kendine ait segmentdeki ganglionda 2- Truncus sympathicus içerisinde yükselerek veya inerek, daha yukarı veya aşağı bir segmentdeki ganglionda 3- Truncus sympathicus daki ganglionlarda sinaps yapmadan splanknik sinirleri oluşturup, prevertebral bir ganglionda

28 Presinaptik sempatik lifler Presinaptik sempatik lifler yalnızca T1-L2 segmentler arasında Üst torakal segmentlerden gelenler servikal bölgeye yükselir L1-2 segmentlerden gelenler alt lumbal veya sakral ganglionlara iner

29 SEMPATİK SİSTEM Truncus sympathicus taki sempatik gangliondaki sinapstan başlayan postsinaptik nöronların büyük bölümü, ramus communicans griseus aracılığı ile spinal sinire geçerek, derideki ter bezleri ve kan damarlarına gider. Bu yüzden ramus communicans griseus ların sayısı spinal sinir sayısı (31 çift) kadardır.

30 SEMPATİK SİSTEM Truncus sympathicus taki sempatik gangliondaki sinapstan başlayan postsinaptik nöronların büyük bölümü, ramus communicans griseus aracılığı ile spinal sinire geçerek, derideki ter bezleri ve kan damarlarına gider. Bu yüzden ramus communicans griseus ların sayısı spinal sinir sayısı 31 çift dir..

31 Ramus communicans griseus

32 Ramus communicans griseus

33 Ramus communicans griseus ile Ganglion cervicale superius dan ayrılan postsinaptik lifler ilk 3 veya 4 spinal sinirlere Ganglion cervicale medius dan ayrılan postsinaptik lifler 5.ve 6 spinal sinirlere Ganglion cervicothoracicum (stellat gang) dan ayrılan postsinaptik lifler alt servikal ve üst torasik spinal sinirlere katılır

34 Truncus sympathicus taki sempatik gangliondaki sinapstan başlayan postsinaptik nöronların küçük bölümü İnnerve ettikleri yapılara ramus communicans griseus'a katılmadan giden postsinaptik lifler ya thorax da olduğu gibi ganglionlardan çıkan direkt dallar şeklinde ya da damarlar çevresinde pleksuslar oluşturarak hedef yapılara gider.

35 Ganglion cervicale superius Buradan çıkan postsinaptik liflerin büyük bir kısmı n. caroticus internus ve nn. carotici externi yi oluşturur. N. caroticus internus, a. carotis interna'nın çevresinde; nn. carotici externi ise a. carotis externa'nın çevresinde birer pleksus oluşturur Bu damarların uç dallarına kadar devam ederek ilgili yapıların sempatik innervasyonunu sağlarlar

36 Ganglion cervicale superius Buradan çıkan postsinaptik liflerin büyük bir kısmı n. caroticus internus ve nn. carotici externi yi oluşturur. N. caroticus internus, a. carotis interna'nın çevresinde; nn. carotici externi ise a. carotis externa'nın çevresinde birer pleksus oluşturur Bu damarların uç dallarına kadar devam ederek ilgili yapıların sempatik innervasyonunu sağlarlar

37 Ganglion cervicale superius Plexus caroticus internus & externus dan ayrılan bazı lifler (örn. n. petrosus profundus), kranial sinir dallarına katılarak hedef organların sempatik innervasyonunu sağlarlar

38 Ganglion cervicale superius Buradan çıkan postsinaptik sempatik lifler; n. cardiacus cervicalis superior & rr. laryngopharyngeales i oluşturur ilk 3 veya 4 servikal spinal sinirlere katılır

39 Ganglion cervicale medius Buradan çıkan postsinaptik sempatik lifler; n. cardiacus cervicalis medius & gld. thyroidea, oesophagus ve trachea ya giden dallar oluşturur 5. ve 6. servikal spinal sinirlere katılır

40 Ganglion cervicothoracicum (g. Stellatum) Buradan çıkan postsinaptik sempatik lifler; n. cardiacus cervicalis inferior u oluşturur 7. ve 8. ve T1. servikal spinal sinirlere katılır

41 Servikal sempatik ganglionlardan çıkan bu postsinaptik dallar n. vagus un presinaptik parasempatik lifleri ile birlikte plexus cardiacus, plexus pulmonalis & plexus oesophagealis in oluşumuna katılır

42 Horner Sendromu İnen otonomik yolların hasarında nucleus intermediolateralis te yer alan ve ganglion cervicale superius a presinaptik lifler gönderen nöronların lezyonunda, ganglion cervicale medium ve ganglion cervicothoracicum hasarında ortaya çıkar

43 Horner Sendromu: Sempatik sistemin innerve ettiği yapıların çalışmamasına bağlı semptomlar Myozis: M. dilatator pupilla nın çalışmamasına bağlı Pseudoptosis: M. tarsalis superior ların (düz kas- m. levator palpebra superioris e yardım eder) çalışmamasına bağlı Anhidrosis: Ter bezlerinin çalışmamasına bağlı

44 Horner Sendromu: Sempatik sistemin innerve ettiği yapıların çalışmamasına bağlı semptomlar Myozis: M. dilatator pupilla nın çalışmamasına bağlı Pseudoptosis: M. tarsalis superior ların (düz kas- m. levator palpebra superioris e yardım eder) çalışmamasına bağlı Anhidrosis: Ter bezlerinin çalışmamasına bağlı

45 Horner Sendromu Flushing (Yüzde kızarma): Vazodilatasyona bağlı Enophthalmos (göz küresinin içine doğru çökmesi): Orbita içerisinde yer alan m. orbitalis in çalışmamasına bağlı diyen kaynaklar var

46 Dr. Ayşin Çetiner Kale

47 Parasempatik sinir sistemine ait presinaptik liflerin başladığı nucleus'lar Anatomik lokalizasyona göre iki bölümden oluşur Pars cranialis (3,7,9,10. kranial sinirler) Pars sacralis (Pars pelvica) (S2-4 medulla spinalis segmentleri)

48 Parasempatik kranial nükleuslar Nuclei viscerales nervi oculomotorii (Edinger- Westphal çekirdeği) (3. kranial sinirin) Nucleus salivatorius superior (7. kranial sinirin) Nucleus salivatorius inferior (9. kranial sinirin) Nucleus dorsalis nervi vagi (10. kranial sinirin)

49 Kranial nükleuslardan başlayan presinaptik parasempatik liflerin taşındığı kranial sinirler Nuclei viscerales nervi oculomotorii'den (Edinger- Westphal çekirdeğinden) başlayan lifler n. oculomotorius ta Nucleus salivatorius superior dan başlayan lifler n. facialis te Nucleus salivatorius inferior dan başlayan lifler n. glossopharyngeus ta Nucleus dorsalis nervi vagi den başlayan lifler n. vagus ta

50 Kranial presinaptik parasempatik liflerin sinaps yaptığı ganglionlar Ganglion ciliare: N. oculomotorius un presinaptik parasempatik liflerinin ganglionu Ganglion pterygopalatinum & ganglion submandibulare: N. facialis in presinaptik parasempatik liflerinin ganglionu Ganglion oticum: N. glossopharyngeus un presinaptik parasempatik liflerinin ganglionu

51 Kranial presinaptik parasempatik liflerin sinaps yaptığı ganglionlar N. vagus un içerisindeki presinaptik parasempatik lifler, thorax ve abdomen deki pleksuslara katılır ve innerve ettiği organın duvarındaki ganglionlarda sinaps yapar

52 Pars sacralis (Pars pelvica) dan başlayan presinaptik parasempatik S3-5. medulla spinalis segmentlerindeki nuclei parasympatici sacrales den başlar Bu segmentlere ait spinal sinirler içerisinde ilerler Spinal sinirleri terkederek, nn. splanchnici pelvici adıyla abdomenin alt kısmı (colontransversum um sol 1/3ünden GİS in sonuna kadar) ve pelvis te bulunan plexus lara katılarak, n. vagus tarafından innerve edilmeyen organları innerve eder lifler

53 Nn. splanchnici pelvici Hedef organların duvarındaki ganglionlarda veya organlara yakın olarak bulunan plexuslardaki ganglionlarda sinaps yapar

54 Parasempatik ganglionlar organlara yakın olarak bulunduğu için, postsinaptik parasempatik lifler postsinaptik sempatik liflere göre daha kısa

55 Baş bölgesindeki parasempatik ganglionlar Ganglion ciliare: N. oculomotorius un presinaptik parasempatik liflerinin ganglionu Ganglion pterygopalatinum & ganglion submandibulare: N. facialis in presinaptik parasempatik liflerinin ganglionu Ganglion oticum: N. glossopharyngeus un presinaptik parasempatik liflerinin ganglionu

56 Ganglion ciliare (N. oculomotorius un)

57 (nucleus autonomicus, nuclei viscerales, Edinger- Westphal çekirdeği, n. accessorii oculomotorii) N. oculomotorius un parasempatik çekirdeği tegmentum mesencephali de

58 (nucleus autonomicus, Edinger-Westphal çekirdeği, n. accessorii oculomotorii) Bu çekirdekten çıkan parasempatik lifler, n. oculomotorius içinde ganglion ciliare ye gelir Buradaki sinapstan sonra, nn. ciliares breves ile m. sphincter pupillae (ışık refleksi) ile m. ciliaris e (akomodasyon refleksi) gider

59 Ganglion ciliare Ganglion ciliare'ye, ganglion cervicale superius'tan başlayan postsinaptik sempatik lifler de gelir. Radix sympathica adı verilen bu lifler ganglion ciliare'de sinaps yapmadan geçer ve bulbus oculi'deki damarlara gider.

60 Ganglion ciliare M. dilatator pupillae'yı inerve eden postsinaptik sempatik lifler genellikle nn. ciliares longi içerisinde seyreder.

61 Nn. ciliares longi nin içerisindeki, ganglion cervicale superius'tan plexus caroticus internus aracılığı ile gelen postganglionik sempatik lifler, m. dilatator pupillae'yı inerve eder.

62 Ganglion pterygopalatinum (N. facialis in)

63 N. facialis in nucleus salivatorius superior isimli çekirdeği Buradan başlayan GVE aksonlar, n. intermedius içinde beyin sapını terkeder Bir kısmı ganglion submandibulare de, bir kısmı ganglion pterygopalatinum da sinaps yapar

64 N. facialis in nucleus salivatorius superior isimli çekirdeği Ganglion pterygopalatinum dan başlayan postsinaptik lifler, gld. lacrimalis, gld. salivariae minores ve gld. nasales in; Ganglion submandibulare den başlayanlar, gld. submandibularis gld. sublinguales in parasempatik innervasyonunu sağlar

65 Ganglion pterygopalatinum dan başlayan postsinaptik lifler, gld. lacrimalis, gld. salivariae minores ve gld. nasales in; Ganglion submandibulare den başlayanlar, gld. submandibularis gld. sublinguales in parasempatik innervasyonunu sağlar N. facialis in nucleus salivatorius superior isimli çekirdeği

66 N. petrosus major (superficial) Damaktan gelen tat duyusunu taşıyan lifler Nucleus salivatorius superior dan başlayarak, ganglion pterygopalatinum a giden presinaptik parasempatik lifler

67 N. petrosus major (superficial) Damaktan gelen tat duyusunu taşıyan lifler Nucleus salivatorius superior dan başlayarak, ganglion pterygopalatinum a giden presinaptik parasempatik lifler

68 N. petrosus major Sempatik lifler içeren n. petrosus profundus da bu sinire katılır Postsinaptik sempatik, presinaptik parasempatik ve damaktan tat duyusunu taşıyan sinir, canalis pterygoideus a girerek, n. canalis pterygoidei adını alır

69 N. canalis pterygoidei Ganglion pterygopalatinum da sonlanır

70 Ganglion pterygopalatinum Burada başlayan postsinaptik parasempatik lifler, gld. lacrimalis, gld. nasales, gld. salivariae minores te sonlanır

71 Ganglion pterygopalatinum Burada sinaps yapmadan devam eden postsinaptik sempatik lifler, m. orbitalis'i inerve eder

72 Ganglion pterygopalatinum Buradan çıkan ve damak mukozasında dağılan lifler, aldıkları tat duyusunu, bu gangliona taşır Bu ganglionda sinaps yapmayan bu tat duyusu liflerinin hücre gövdeleri ganglion geniculi de Bu nöronların santral uzantıları, n. intermedius a katılarak, nucleus tractus solitarii ye gider

73 Ganglion submandibulare (N. facialis in)

74 Chorda tympani Chorda tympani nin içindeki, preganglionik parasempatik lifler, nucleus salivatorius superior dan başlar N. intermedius içinde ganglion geniculi ye gelir Sinaps yapmadan chorda tympani ye ve sonra n. lingualis e katılıp, ganglion submandibulare ye ulaşır Sinaps yapan lifler, gld. submandibularis & sublinguales e ulaşır

75 Ganglion submandibulare'ye, ganglion cervicale superius'tan gelen postsinaptik sempatik lifler ise burada sinaps yapmadan geçerek glandula submandibularis ile glandulae sublinguales'in sempatik inervasyonunu sağlar

76 Ganglion oticum

77 N. glossopharyngeus un içerdiği lifler (Genel visseral efferent- parasempatik) Nucleus salivatorius inferior dan başlar Önce n. tympanicus a (Jacobson siniri) katılarak, plexus tympanicus a, sonra n. petrosus minor a katılarak ganglion oticum a gidip sinaps yapar

78 N. glossopharyngeus un içerdiği lifler (Genel visseral efferent) Ganglion oticum dan başlayan postsinaptik lifler, n. auriculotemporalis e katılıp, gld. parotidea nın parasempatik innervasyonunu yapar

79 N. glossopharyngeus Ganglion inferius seviyesinde, n. tympanicus u (Jacobson siniri) verir N. tympanicus, os temporale deki canaliculus tympanicus tan geçerek cavitas tympani ye gelir Gang. cervicale superius tan gelen liflerle, plexus tympanicus u oluşturur

80 . glossopharyngeus Plexus tympanicus tan, n. petrosus minor çıkar

81 . petrosus minor Nucleus salivatorius inferior dan başlayan parasempatik lifler Gang. cervicale sup dan başlayan sempatik lifler

82 N. petrosus minor Nucleus salivatorius inferior dan başlayan parasempatik lifler Ganglion oticum da sinaps N. mandibularis in dalı olan n. auriculotemporalis ile gld. parotidea ya gidiş

83

84 N. vagus un parasempatik lifleri Medulla oblongata'daki nucleus dorsalis nervi vagi'den başlar. Bu lifler cavitas thoracis'teki organlar ile cavitas abdominalis'te colon descendens, colon sigmoideum, rectum ve anus dışındaki organların tümüne parasempatik impulslar taşır.

85 N. vagus içerisinde seyreden presinaptik lifler thorax ve abdomen içerisinde yer alan pleksuslara katılır ve innerve ettiği organların duvarındaki ganglionlarda sinaps yapar

86 OTONOMİK PLEKSUSLAR ve PREVERTEBRAL GANGLİONLAR Thorax, abdomen ve pelvis içerisinde yer alan otonomik pleksusları, sempatik ve parasempatik lifler bir araya gelerek oluşturur

87 PRİMER OTONOMİK PLEKSUSLAR Plexus cardiacus Plexus pulmonalis Plexus coeliacus Plexus hypogastricus superior Plexus hypogastricus inferior

88 SEKONDER OTONOMİK PLEKSUSLAR Primer otonomik pleksusların uzantıları, organların yakınında yerleşmiş olan sekonder pleksusları oluşturur

89 Presinaptik sempatik lifler primer ve sekonder pleksusların içerisinde yer alan sempatik ganglionlarda sinaps yapar. Bu ganglionlardan ganglia coeliaca, ganglion mesentericum superius, ganglion mesentericum inferius ve ganglia aorticorenalia orta hatta, vertebraların ön tarafında yer aldığı için prevertebral ganglionlar olarak isimlendirilir. OTONOMİK PLEKSUSLAR ve PREVERTEBRAL GANGLİONLAR

90 N. splanchnicus'lar içerisindeki presinaptik sempatik aksonlar, abdomende yer alan prevertebral ganglionlarda veya sekonder pleksuslann içerisinde yer alan ganglionlarda sinaps yapar Bu pleksuslardan çıkan dallar genellikle damarlar ile beraber seyrederek hedef organlara ulaşır

91 Plexus cardiacus Servikal ve torakal bölgedeki sempatik ganglionlardan gelen postsinaptik dallar ile n. vagus'tan gelen presinaptik parasempatik dallar N. vagus'un plexus cardiacus'a verdiği presinaptik dallar, bu pleksus içerisinde yer alan postsinaptik nöronlar ile sinaps yapar

92 Plexus pulmonalis 2-5 torakal segmentlere karşılık gelen sempatik ganglionlardan gelen postsinaptik sempatik lifler ile presinaptik parasempatik lifler n. vagus'tan gelen presinaptik parasempatik dallar Plexus pulmonalis'e katılan presinaptik parasempatik lifler bronchus'ların çevresindeki postsinaptik nöronlar ile sinaps yapar

93 Plexus coeliacus Her iki taraftan gelen n. splanchnicus major ve n. splanchnicus minor ile n. vagus'un dalları Ganglia coeliaca iki adettir ve bu pleksus içerisinde yer alır

94 Plexus coeliacus N. splanchnicus major ve n. splanchnicus minor içerisindeki presinaptik sempatik lifler bu ganglionlarda sinaps yapar N. vagus'a ait lifler ise bu pleksusta sinaps yapmaz; bu pleksusun uzantısı olarak devam eden ve organlara yakın olarak yerleşmiş olan sekonder pleksuslardaki ganglionlarda sinaps yapar

95 Plexus coeliacus'un uzantısı olan sekonder pleksuslar Plexus phrenicus Plexus hepaticus Plexus gastrici Plexus lienalis Plexus suprarenalis Plexus renalis Plexus testicularis (kadında plexus ovaricus) Plexus mesentericus superior Plexus intermesentericus (plexus aorticus) Plexus mesentericus inferior

96 Plexus hypogastricus superior Plexus intermesentericus'un dalları ile üçüncü ve dördüncü nn. splanchnici lumbales'ten gelen dallar Bifurcatio aortae'nin ön tarafında ve orta hatta Aşağıda sağ ve sol n. hypogastricus lara ayrılır Sekonder pleksuslar: Plexus uretericus Plexus testicularis (kadında plexus ovaricus) Plexus iliacus'a dallar gider

97 Plexus hypogastricus inferior N. hypogastricus lar ile plexus hypogastricus superior'dan gelen sempatik lifler ve nn. splanchnici pelvici ile gelen presinaptik parasempatik lifler Sekonder pleksuslar: plexus rectalis medius plexus vesicalis plexus prostaticus (kadında plexus uterovaginalis

98 Plexus hypogastricus inferior N. hypogastricus lar ile plexus hypogastricus superior'dan gelen sempatik lifler ve nn. splanchnici pelvici ile gelen presinaptik parasempatik lifler Sekonder pleksuslar: plexus rectalis medius plexus vesicalis plexus prostaticus (kadında plexus uterovaginalis

99 Glandula suprarenalis 'in medulla'sı Diğer organlardan farklı olarak, presinaptik sempatik lifler tarafından inerve edilir. Plexus coeliacus'tan plexus suprarenalis aracılığı ile gelen presinaptik sempatik lifler, buradaki kromafin hücreler ile sinaps yaparak sonlanır. Sempatik stimülasyon, kromafin hücrelerden epinefrin ile norepinefrin salgılanmasını sağlar. Bu katekolaminler sistemik dolaşıma katılarak genel sempatik stimülasyona yol açar.

100 ENTERİK SİNİR SİSTEMİ Gastrointestinal kanalı oluşturan organlar, pancreas ve vesica biliaris'in innervasyonu ile ilgili

101 ENTERİK SİNİR SİSTEMİ Efferent kısmı sempatik ve parasempatik nöronlar tarafından oluşturulur Gerekli durumlarda santral sinir sisteminden bağımsız bir şekilde refleks olarak çalışarak peristaltik hareketleri, sindirim sistemindeki bezlerin sekresyonunu ve kan akımını düzenleyebilir

102 ENTERİK SİNİR SİSTEMİ Gastrointestinal kanalı oluşturan organların duvarında birbirleri ile bağlantılı olan iki tane intrinsik pleksus var Plexus myentericus (Auerbach plexusu), gastrointestinal kanalı oluşturan organların duvarındaki longitudinal ve sirküler kas tabakaları arasında Plexus submucosus (Meissner plexusu) ise aynı organların sirküler kas tabakası ile muscularis mucosae tabakası arasında Enterik sinir sistemi, tüm santral bağlantıları kesilse de birçok fonksiyonlarını kendi başına devam ettirebilir

SYSTEMA NERVOSUM AUTONOMICUM. Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD

SYSTEMA NERVOSUM AUTONOMICUM. Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD SYSTEMA NERVOSUM AUTONOMICUM Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD Sinir Sistemi Sinir Sistemi SSS Santral Sinir Sistemi PSS Periferik Sinir Sistemi Otonom Somatik Sempatik Parasempatik Otonom

Detaylı

Pars parasympathica (Parasempatik Sinir Sistemi) Doç.Dr.M.Cudi TUNCER

Pars parasympathica (Parasempatik Sinir Sistemi) Doç.Dr.M.Cudi TUNCER Pars parasympathica (Parasempatik Sinir Sistemi) Doç.Dr.M.Cudi TUNCER Pars parasympathica Çıkış merkezlerine göre pars cranialis pars pelvica olarak iki parçada incelenir. A-Pars cranialis mesencephalon,

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale Merkezi Sinir Sistemi Encephalon Medulla spinalis PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ Spinal sinirler (31 çift) Kraniyal sinirler (12 çift) Toplam 43 çift periferik sinir Nöron Sinir sisteminin

Detaylı

İlgili ganglionlar. Burun mukozasının koku hücreleri (I. nöron) Bulbus olfactorius (II. nöron)

İlgili ganglionlar. Burun mukozasının koku hücreleri (I. nöron) Bulbus olfactorius (II. nöron) KRANİAL SİNİRLER Sinir adı Lif özelliği Çekirdek sahası / beyin sapında ilişkili çekirdekler Craniumdan giriş veya çıkış yeri İlgili ganglionlar inervasyon sonlanması Duyu inervasyon sonlanması Korteks

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale N. Accessorius (XI) ÖVE lifler (brankiyal motor) içeren n. accessorius, radix cranialis ve radix spinalis olmak üzere iki kısımdan oluşur. Radix cranialis, nucleus ambiguus'un kaudal

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

BAŞ VE BOYUN. Cranium ve Fossa Cranii

BAŞ VE BOYUN. Cranium ve Fossa Cranii BAŞ VE BOYUN 1 Cranium ve Fossa Cranii Cranium (Kafa iskeleti): Santral sinir sistemi yapılarını içeren Neurocranium ve yüz iskeletini oluşturan Viscerocranium dan oluşur. Calvaria (Kafatası): Frontal,

Detaylı

Sensitif lifleri Dışkulak yolu derisi, yumuşak damak ve buraya komşu pharynx bölümünden İnnerve ettiği kaslardan gelen proprioseptiv lifler

Sensitif lifleri Dışkulak yolu derisi, yumuşak damak ve buraya komşu pharynx bölümünden İnnerve ettiği kaslardan gelen proprioseptiv lifler N.facialis Somatomotor, duyusal ve parasimpatik For.stylomastoideum Somatomotor lifleri: Nuc.nervi facialis Yüzün mimik kasları, M.buccinator, platysma M.stapedius,M.stylohyoideus M.digastrcus un arka

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER PERİFERİK VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Spinal Sinirler Kafa Çiftleri Otonom Sinir Sistemi

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER PERİFERİK VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Spinal Sinirler Kafa Çiftleri Otonom Sinir Sistemi HEDEFLER İÇİNDEKİLER PERİFERİK VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ Spinal Sinirler Kafa Çiftleri Otonom Sinir Sistemi TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Spinal sinirleri tanımlayabilecek,

Detaylı

FTR 231 Fonksiyonel Nöroanatomi. Medulla Spinalis. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 231 Fonksiyonel Nöroanatomi. Medulla Spinalis. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 231 Fonksiyonel Nöroanatomi Medulla Spinalis yrd. doç. dr. emin ulaş erdem Medulla spinalis (omurilik) kabaca silindir şeklindedir. Yukaruda foramen magnum dan başlar ve medulla obolgata ile devam

Detaylı

DOLAŞIM VE SİNİR SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ. Prof.Dr.Orhan TACAR 2013

DOLAŞIM VE SİNİR SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ. Prof.Dr.Orhan TACAR 2013 DOLAŞIM VE SİNİR SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Prof.Dr.Orhan TACAR 2013 KARDİOVASKÜLER SİSTEM HAKKINDA GENEL BİLGİ Angiologia Kalp, arterler, venler ve lenfatiklerden oluşur. Görevi kanın damarlar aracılığıyla

Detaylı

Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı: 4, (273-277) Ganglion

Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı: 4, (273-277) Ganglion Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı: 4, (273-277) Ganglion Sevda Söker ÖZET Ganglion terimi; İlk defa Milat tan sonra 2. yüzyılda Roma da yaşamış Yunan Fizikçi Galen tarafından sinir kompleksi olarak

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder. Çeşitli duyu organlarından milyonlarca

Detaylı

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan oluşur. Bu kemik ve kıkırdak yapılar toraks kafesini

Detaylı

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan oluşur. Bu kemik ve kıkırdak yapılar toraks kafesini

Detaylı

Truncus (arteria) pulmonalis

Truncus (arteria) pulmonalis Truncus (arteria) pulmonalis; sağ ventrikülden başlar, arter olarak ifade edilmesine karşın venöz kan taşır. Sağ ventriküldeki kanı akciğerlere taşır. Kalple ilgili damarların en önde olanıdır. Arcus aortae

Detaylı

Medulla SpinalisÆin Arterleri

Medulla SpinalisÆin Arterleri Santral Sinir Sisteminin Damarlar Prof. Dr. M³rvet Tuncel Medulla SpinalisÆin Arterleri ò A. vertebralis û A. spinalis anterior û A. spinalis posterior ò Rr. radiculares ò A. vertebralis Rr. radiculares

Detaylı

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Boyun kökü apertura thoracis superior ve hemen üzerinde yer alan bölgedir. Apertura thoracis superior, önde manubrium sterni, yanlarda 1.costalar

Detaylı

Truncus (arteria) pulmonalis

Truncus (arteria) pulmonalis 1 Truncus (arteria) pulmonalis Truncus pulmonalis; sağ ventrikülden başlar, arter olarak ifade edilmesine karşın venöz kan taşır. Sağ ventriküldeki kanı akciğerlere taşır. Arcus aortae altında sağ (a.pulmonalis

Detaylı

7. Yarıyıl Farmasötik Kimya Prof. Dr. İlkay YILDIZ

7. Yarıyıl Farmasötik Kimya Prof. Dr. İlkay YILDIZ 7. Yarıyıl Farmasötik Kimya Prof. Dr. İlkay YILDIZ 2017-2018 Güz Dönemi PERİFER SİNİR SİSTEMİNE ETKİLİ İLAÇLAR Periferdeki organlara yönelik sinirsel iletişimin sağlandığı sisteme, PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ,

Detaylı

Prof. Dr. Sadettin TIPIRDAMAZ ÖĞRETİM

Prof. Dr. Sadettin TIPIRDAMAZ ÖĞRETİM A-GENEL BİLGİLER 1 ANABİLİM DALI ANATOMİ 2 DERSİN KODU VE ADI ANATOMİ II 3 DERSİN KREDİSİ ULUSAL AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) T U 3 4 4 DERSİN TÜRÜ Zorunlu 5 DERSİN DÖNEMİ II. Dönem 6 DERSİ VEREN

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale FOSSA AXILLARIS Toraks yan duvarının üst bölümü ile kolun üst bölümü arasında kalan piramidal boşluk Önden ve arkadan 2 plika ile sınırlanır; Plica axillaris anterior: M. pectoralis

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale DIAPHRAGMA PELVIS Apertura pelvis inferior u kapatır Urethra, canalis analis ve kadınlarda ek olarak vagina tarafından delinir İki taraf m. levator ani ve m. ischiococcygeus (m.

Detaylı

Dr. Ayşin ÇETİNER KALE ANATOMİ ANABİLİM DALI

Dr. Ayşin ÇETİNER KALE ANATOMİ ANABİLİM DALI Dr. Ayşin ÇETİNER KALE ANATOMİ ANABİLİM DALI Alt Üriner Sistem Vesica urinaria Urethra Alt üriner sistemin fonksiyonu Üst üriner sistemde oluşturulan idrarın involunter olarak depo edilmesi Uygun bir zaman

Detaylı

SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN

SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN SİNİR SİSTEMİ NEDİR? Sinir Sistemi; iç bünye ile dış çevreyi ve ikisini birlikte yöneten fonksiyonel kompleksliğe sahip

Detaylı

TF 100 DÖNEM I KURULLARA GÖRE ANATOMİ DERS İÇERİKLERİ TEMEL TIP BİLİMLERİ DERS KURULU IV

TF 100 DÖNEM I KURULLARA GÖRE ANATOMİ DERS İÇERİKLERİ TEMEL TIP BİLİMLERİ DERS KURULU IV TF 100 DÖNEM I KURULLARA GÖRE ANATOMİ DERS İÇERİKLERİ TEMEL TIP BİLİMLERİ DERS KURULU IV Konu: Anatomiye Giriş Anatomi Terminolojisi Amaç: Anatominin Bilimsel tanımını kavramak, tıp eğitimindeki önemini

Detaylı

NÖROANATOMİ, GÖZ, KULAK

NÖROANATOMİ, GÖZ, KULAK NÖROANATOMİ, GÖZ, KULAK ANATOMİ NÖROANATOMİ, GÖZ, KULAK Santral sinir sistemi gelişimsel olarak kraniyal den kaudal e doğru şu bölümlerden oluşur: 1. Prosencephalon Telencephalon (cerebrum) Diencephalon

Detaylı

GASTER-VENTRİCULUS (MİDE) Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

GASTER-VENTRİCULUS (MİDE) Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT GASTER-VENTRİCULUS (MİDE) Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT ÖĞRENİM HEDEFLERİ Midenin yerini Midenin kenar,delik ve duvarlarını Midenin bölümlerini ve tabakalarını Midenin damar ve sinirlerini öğrenmek Karın

Detaylı

YENİ ZELANDA TAVŞANINDA (ORYCTOLAGUS CUNICULUS L.) NERVUS VAGUS UN SUBGROS-ANATOMİK İNCELENMESİ

YENİ ZELANDA TAVŞANINDA (ORYCTOLAGUS CUNICULUS L.) NERVUS VAGUS UN SUBGROS-ANATOMİK İNCELENMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ ZELANDA TAVŞANINDA (ORYCTOLAGUS CUNICULUS L.) NERVUS VAGUS UN SUBGROS-ANATOMİK İNCELENMESİ Veteriner Hekim Ayşe ÇENGELCİ ANATOMİ ANABİLİM DALI DOKTORA

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 42 16 58 Fizyoloji 39 18 57 Histoloji ve Embriyoloji 12 4 16 Biyofizik

Detaylı

BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel. Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür.

BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel. Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür. BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür. Yapısı iki kısımda incelenir: - Nasus externus (dış burun) - Cavitas

Detaylı

Toraks Duvarının Damarları ve Sinirleri

Toraks Duvarının Damarları ve Sinirleri Toraks Duvarının Damarları ve Sinirleri A.thoracica interna: Bu arter clavicula dan umbilicus a kadar toraks ve karın ön duvarını besler (Şekil 4,5,34). Ratta Toraks Anatomisi Cenk Kılıç Şekil 34. Sternum

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ (GİRİŞ) Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU

SİNİR SİSTEMİ (GİRİŞ) Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU SİNİR SİSTEMİ (GİRİŞ) Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU UYARILAR (Kimyasal,Fiziksel, görsel veya işitsel) ALMA (Reseptörler) İLETME DEĞERLENDİRME YANIT VERME (Effektör organlar) SİNİR SİSTEMİ ETKİLEDİĞİ ORGAN

Detaylı

içindekiler Bölüm 1 - AnATOMiYe GiriŞ Bölüm 2 - iskelet SiSTeMi

içindekiler Bölüm 1 - AnATOMiYe GiriŞ Bölüm 2 - iskelet SiSTeMi içindekiler Bölüm 1 - ANATOMİYE GİRİŞ 1.1. GENEL BİLGİLER...3 1.1.1. Anatominin Tanımı...3 1.1.2. Anatominin Kısımları...3 1.2. ANATOMİK TERİMLER VE AÇIKLAMALARI...4 1.2.1. Anatomik Pozisyon...4 1.2.2.

Detaylı

Bölüm 1: Sinir Dokusu ve Embriyolojisi Bölüm 2: Sinir Sistemi Anatomisi... 9

Bölüm 1: Sinir Dokusu ve Embriyolojisi Bölüm 2: Sinir Sistemi Anatomisi... 9 çindekiler Bölüm 1: Sinir Dokusu ve Embriyolojisi... 5 Bölüm 2: Sinir Sistemi Anatomisi... 9 Bölüm 3: Merkezi Sinir Sistemi Zarlar (Dura mater, Arachnoidea mater, Pia mater)... 33 Bölüm 4: Merkezi Sinir

Detaylı

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü Prof.Dr.Mitat KOZ DOLAŞIMIN SİNİRSEL KONTROLÜ Doku kan akımının her dokuda ayrı ayrı ayarlanmasında lokal doku kan akımı kontrol mekanizmaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SIRT BÖLÜM II GÖĞÜS. ABDOMEN (Karın) BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SIRT BÖLÜM II GÖĞÜS. ABDOMEN (Karın) BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SIRT ŞEKİL 1. Sırt Kasları- Yüzeysel tabaka 1 ŞEKİL 2. Sırt Kasları- derin tabaka 2 ŞEKİL 3. Suboksipital bölge kasları 3 ŞEKİL 4. Columna vertebralis 4 ŞEKİL 5. Meninges spinales 5

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

ANATOMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE

ANATOMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE ANATOMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANATOMİ ANABİLİM DALI ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Program Yürütücüsü : Prof. Dr. Davut

Detaylı

Foramen infraorbitale (göz boşluğunun altındaki delik) Sinus maxillaris (üst çene kemiği içerisindeki boşluk) Bregma Lambda Os hyoideum (dil kemiği)

Foramen infraorbitale (göz boşluğunun altındaki delik) Sinus maxillaris (üst çene kemiği içerisindeki boşluk) Bregma Lambda Os hyoideum (dil kemiği) iskelet sistemi 1 KAFATASI Ossa cranii (kranyum kemikleri) Calvaria (kafa kubbesi) kemikleri Os frontale komşuluk Arcus superciliaris (kaş arkı) Os frontale önden görünüm Os ethmoidale ve ilgili yapılar

Detaylı

b. Amaç: İnsan vücudunda hareket sistemini oluşturan kemikler ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

b. Amaç: İnsan vücudunda hareket sistemini oluşturan kemikler ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır. ANATOMİ I-DERS TANIMLARI 1-Tanım: Kemikler hakkında genel bilgilerin öğretilmesi. b. Amaç: İnsan vücudunda hareket sistemini oluşturan kemikler ile ilgili genel bilgi öğretilmesi c. Öğrenim Hedefleri:

Detaylı

Vagal Sistem ve Mikrobiyota

Vagal Sistem ve Mikrobiyota Vagal Sistem ve Mikrobiyota Prof. Dr. Deniz Demiryürek Anatomi Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof.Dr. Şemsettin Ustaçelebi 1944-2008 Deli Dana ve Varyant Creutzfeldt Jacob Hastalığı...141

Detaylı

9-10-11-12. KRANİAL SİNİRLER. Dr.Sefer VAROL

9-10-11-12. KRANİAL SİNİRLER. Dr.Sefer VAROL 9-10-11-12. KRANİAL SİNİRLER Dr.Sefer VAROL N.GLOSSOPHARYNGEUS VE N.VAGUS Bu iki sinir fonksiyonları, çekirdekleri ve hastalıkları ortak olduğu için birlikte muayene edilir. 9-10-11.sinirler birlikte foromen

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN

SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Yrd.Doç.Dr. Önder AYTEKİN Sinir sistemi ve endokrin sistem (hormonal sistem), organların karşılıklı işbirliği içinde ve gereksinim duyulan değişkenlikte çalışmasını sağlayan ve

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DUYU VE SİNİR SİSTEMLERİ DERS KURULU DERS KURULU -VI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DUYU VE SİNİR SİSTEMLERİ DERS KURULU DERS KURULU -VI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DUYU VE SİNİR SİSTEMLERİ DERS KURULU DERS KURULU -VI 27 MART- 12 MAYIS 2017 (7 HAFTA) DERSLER TEORİK PRATİK

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ. Santral Sinir Sistemi. Periferik Sinir Sistemi

SİNİR SİSTEMİ. Santral Sinir Sistemi. Periferik Sinir Sistemi SİNİR SİSTEMİ Santral Sinir Sistemi Periferik Sinir Sistemi Santral sinir sistemi beyin Spinal kord Periferik sinir sistemi Kranyal sinirler Sipinal sinirler Duysal lifler Motor lifler Somatik sistem (iskelet

Detaylı

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DÖNEM II. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi Şubat 0 Nisan 0 HAFTA Prof.Dr. DEKAN DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DERS KURULU BAŞKANI Yrd.Doç.Dr. Tolgahan ACAR Yrd.Doç.Dr. Hikmet BIÇAKÇI KURUL DERSLERİ

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ 8. HAFTA. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN

SİNDİRİM SİSTEMİ 8. HAFTA. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN SİNDİRİM SİSTEMİ 8. HAFTA Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN SİNDİRİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ Canlı organizmaların hayatlarını devam ettirebilmeleri için enerji almaları gerekmektedir.

Detaylı

Anatomi Eğitmeni Anatomi doçentlik sınavı sorusu seviyesinde...

Anatomi Eğitmeni Anatomi doçentlik sınavı sorusu seviyesinde... Değerli Meslektaşlarım, Sınavda açıkçası farklı tarzda anatomi soruları sorulmuş. Anatomi zaten ağır bir bilim dalıdır. Ancak, sanki Eski sorulardan sormayalım bunu hemen bilirler tarzı bir yaklaşımla

Detaylı

CAVITAS ABDOMINALIS (KARIN BOŞLUĞU) Karın boşluğunda yer alan organların görüntülenmesi Karın boşluğunda yer alan önemli organlar

CAVITAS ABDOMINALIS (KARIN BOŞLUĞU) Karın boşluğunda yer alan organların görüntülenmesi Karın boşluğunda yer alan önemli organlar sindirim sistemi 1 CAVITAS ABDOMINALIS (KARIN BOŞLUĞU) Karın boşluğunda yer alan organların görüntülenmesi Karın boşluğunda yer alan önemli organlar 2 CAVITAS ORIS (AĞIZ BOŞLUĞU) Vestibulum oris Labia

Detaylı

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD Pulmones *Apex pulmonis *Basis pulmonis *Margo anterior *Margo inferior *Facies mediastinalis *Facies costalis *Facies interlobaris

Detaylı

DERS YILI 2. SINIF ANATOMİ FİNAL SINAVI 03 OCAK 2012 BİRİNCİ BÖLÜM

DERS YILI 2. SINIF ANATOMİ FİNAL SINAVI 03 OCAK 2012 BİRİNCİ BÖLÜM 2011-2012 DERS YILI 2. SINIF ANATOMİ FİNAL SINAVI 03 OCAK 2012 BİRİNCİ BÖLÜM 1. Akciğerler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap: D a) Apex pulmonis üst noktası, 1. kosta boynu önünde

Detaylı

Mediyasten Nöroanatomisi

Mediyasten Nöroanatomisi Mediyasten Hastalıkları ve Cerrahisi Editör: Prof. Dr. Akın Eraslan BALCI BÖLÜM 5 BÖLÜM 05 Mediyasten Nöroanatomisi 27 Mediyasten Nöroanatomisi Yunus Benli MEDİYASTEN Mediyasten, iki plevral kavite arasındaki

Detaylı

9 Sinir Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

9 Sinir Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 9 Sinir Sistemi Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Serebrospinal sinir sistemini ve bölümlerini, Otonom sinir sistemini ve bölümlerini öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler Santral Sinir Sistemi Perifer

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 COLUMNA VERTEBRALİS 2 COLUMNA VERTEBRALİS 1) Columna vertebralis pelvis üzerine merkezi olarak oturmuş bir sütuna benzer ve destek vazifesi görerek vücudun dik durmasını

Detaylı

ÜROGENİTAL SİSTEM (ÜRİNER SİSTEM VE GENİTAL SİSTEM)

ÜROGENİTAL SİSTEM (ÜRİNER SİSTEM VE GENİTAL SİSTEM) ÜROGENİTAL SİSTEM (ÜRİNER SİSTEM VE GENİTAL SİSTEM) BÖBREK (REN) Metabolizmanın artık ürünlerini kan plazmasından elimine etmek Elektrolit-sıvı dengesini sağlamak Erythropoietin salgılamak Renin salgılamak

Detaylı

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM II. DERS KURULU 0 Şubat Nisan 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x) -

Detaylı

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum GÖVDE VE HAREKETLERİ Gövde 1. Omurga 2. Göğüs kafesi REK132&SBR178 ANATOMİ VE KİNEZİYOLOJİ Gövdenin Fonksiyonları 1. Baş, boyun ve gövde hareketlerine izin verir 2. Dik durmamızı sağlar 3. Önemli organları

Detaylı

Özofagus Mide Histolojisi

Özofagus Mide Histolojisi Özofagus Mide Histolojisi Sindirim kanalını oluşturan yapılar Gastroıntestınal kanal özafagustan başlayıp anüse değin devam eden değişik çaptaki bir borudur.. Ağız, Farinks (yutak), özafagus(yemek borusu),

Detaylı

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Sinir sistemi; hareket etme, konuşma ve vücudumuzdaki milyonlarca hücrenin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan iç haberleşme yoludur. Bu nedenle, sinir sistemi

Detaylı

AKADEMİK TAKVİM Ders Kurulu Başkanı: Doç.Dr. Alp Bayramoğlu (Anatomi) Ders Kurulu 204 Akademik Yılın 20. Haftası. 23 Ocak Çarşamba

AKADEMİK TAKVİM Ders Kurulu Başkanı: Doç.Dr. Alp Bayramoğlu (Anatomi) Ders Kurulu 204 Akademik Yılın 20. Haftası. 23 Ocak Çarşamba AKADEMİK TAKVİM Ders Kurulu Başkanı: Doç.Dr. Alp Bayramoğlu () Ders Kurulu 204 Akademik Yılın 20. Haftası 21 Ocak 22 Ocak 23 Ocak 24 Ocak 25 Ocak Merkezi Sinir ne Giriş Gelişmesi ve Potansiyeller Cerebellum:

Detaylı

SİNİR DOKUSU ve SİNİR SİSTEMİ. Prof Dr. Faruk ALKAN

SİNİR DOKUSU ve SİNİR SİSTEMİ. Prof Dr. Faruk ALKAN SİNİR DOKUSU ve SİNİR SİSTEMİ Prof Dr. Faruk ALKAN SİNİR DOKUSU SİNİR DOKUSU Fonksiyonu Özellikleri irritabilite konduktivite korelasyon reaksiyon S.S. SINIFLANDIRMA Somatik (Sistema Nervosum Cerebrospinale)

Detaylı

Santral (merkezi) sinir sistemi

Santral (merkezi) sinir sistemi Santral (merkezi) sinir sistemi 1 2 Beyin birçok dokunun kontrollerini üstlenmiştir. Çalışması hakkında hala yeterli veri edinemediğimiz beyin, hafıza ve karar verme organı olarak kabul edilir. Sadece

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI B) ÇEVRESEL (PERİFERAL) SİNİR SİSTEMİ Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir

Detaylı

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Özet: Göğüs duvarı anatomisi Kesitsel anatomi Varyasyonel görünümler Toraks

Detaylı

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi ANATOMİYE GİRİŞ ANATOMİYE GİRİŞ Anatominin Tanımı: İnsan vücudunun normal şekil ve yapısını, vücudu oluşturan yapı ve organların birbirleri ile olan ilişkilerini ve bu yapıların çalışma şeklini inceleyen

Detaylı

Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER

Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER 1999 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Üst sınır; BOYUN oksipital kemiğin protuberentia occipitalis i temporal

Detaylı

TEMEL ANATOMİ SORU VE CEVAPLAR

TEMEL ANATOMİ SORU VE CEVAPLAR TEMEL ANATOMİ SORU VE CEVAPLAR 1) Lenf Sisteminin Bölümleri nelerdir? CEVAP: Lenf damarları, Lenf düğümleri, Lenfoid dokular, Büyük lenf damarları 2)Büyük lenf damarları hangileridir? CEVAP: Truncus jugularis,

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ SİNDİRİM SİSTEMİ Ünite hakkında Öğrenim hedefleri

SİNDİRİM SİSTEMİ SİNDİRİM SİSTEMİ Ünite hakkında Öğrenim hedefleri SİNDİRİM SİSTEMİ SİNDİRİM SİSTEMİ Sindirim sisteminin bölümleri Ağız boşluğu (Cavitas oris) Yutak (Pharynx) Yemek borusu (Oesophagus) Mide (Gaster) İnce bağırsaklar (Intestinum tenue) Kalın bağırsaklar

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ. Doç.Dr.Mitat KOZ

SİNİR SİSTEMİ. Doç.Dr.Mitat KOZ SİNİR SİSTEMİ Doç.Dr.Mitat KOZ SİNİR SİSTEMİ Amip gibi tek hücreli bir organizmanın yapılanması esas olarak kimyasaldır. Beyni nükleusudur ve nükleus hücrenin diğer organelleriyle birlikte hareket eder.

Detaylı

CORTEX CEREBRİDEKİ MERKEZLER. Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU

CORTEX CEREBRİDEKİ MERKEZLER. Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU CORTEX CEREBRİDEKİ MERKEZLER Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU Cortex cerebri Duyu bölgeleri ;duyuların alındığı bölgeler Motor bölgeler ; hareketlerin istek doğrultusunda başlatıldığı veya sonlandırıldığı bölgeler

Detaylı

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE 13 ÜNİTE 13 DUYU ORGANLARI (GÖZ ve KULAK) Göz Anatomisi Göz küresi (bulbus oculi) ve gözün yardımcı oluşumları cavitas orbitalis denilen boşluk içinde yer alır. Cavitas orbita

Detaylı

SYSTEMA RESPIRATORIUM. Doç. Dr. Vatan KAVAK

SYSTEMA RESPIRATORIUM. Doç. Dr. Vatan KAVAK SYSTEMA RESPIRATORIUM Doç. Dr. Vatan KAVAK SYSTEMA RESPIRATORIUM Üst solunum yolları: Burun boşluğu (cavitas nasi) Yutak (pharynx) Alt solunum yolları: Gırtlak (larynx) Büyük hava yolu (trachea) Akciğer

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER)

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) 11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZ) Her bir böbreğin üst kısmında bulunan endokrin bezdir. Böbrekler ile doğrudan bir bağlantısı

Detaylı

Solunum yolları Solunum yolları

Solunum yolları Solunum yolları Solunum yolları Üst solunum yolları; nasus (burun), pars nasalis pharyngis (burun yutağı) ve larynx (gırtlak) şeklinde, Alt solunum yolları; trachea (soluk borusu), bronşlar (büyük hava yolları), akciğerler

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı OTONOM SİNİR SİSTEMİ Dr. Sinan CANAN scanan@baskent.edu.tr Bu Bölümde: Eferent sinir sistemi ve görevleri Yollar, reseptörler ve kullanılan aracı

Detaylı

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Sinir ve kas hücreleri elektrik üretebilen, dışarıdan elektrik ile uyarılabilen ve elektriği iletebilen dokulardır

Detaylı

Apertura thoracis superior (göğüs girişi) Apertura thoracis inferior (göğüs çıkışı) Toraks duvarını oluşturan tabakalar

Apertura thoracis superior (göğüs girişi) Apertura thoracis inferior (göğüs çıkışı) Toraks duvarını oluşturan tabakalar solunum sistemi 1 TORAKS (GÖĞÜS) DUVARI Toraks (göğüs) Apertura thoracis superior (göğüs girişi) Apertura thoracis inferior (göğüs çıkışı) Toraks duvarını oluşturan tabakalar Toraks duvarı kasları 2 SOLUNUM

Detaylı

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.TIP FAKÜLTESİ ABD

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.TIP FAKÜLTESİ ABD PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.TIP FAKÜLTESİ ABD İntrapulmoner hava yolları (Segmenta bronchopulmonalia) Bronchus principalis (primer) Bronchus lobaris (sekundar) Bronchus segmentalis (tersiyer)

Detaylı

ÇİĞNEME SİSTEMİNİN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ KAS - DAMAR - SİNİR DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ

ÇİĞNEME SİSTEMİNİN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ KAS - DAMAR - SİNİR DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ ÇİĞNEME SİSTEMİNİN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ KAS - DAMAR - SİNİR DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ ÇİĞNEME SİSTEMİNİN KAS YAPISI YÜZ KASLARI (M.Faciales - Mimik kaslar) HYOİD ÜSTÜ KASLAR (M. Suprahyoideus) ÇİĞNEME KASLARI

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ HISTOLOJI DERS NOTLARI

SİNİR SİSTEMİ HISTOLOJI DERS NOTLARI SİNİR SİSTEMİ HISTOLOJI DERS NOTLARI SİNİR SİSTEMİ Sinir dokusunun oluşturduğu sinir sistemi bilindiği gibi MERKEZI SINIR SISTEMI (MSS) ve PERIFERIK SINIR SISTEMI ( PSS ) olarak ikiye ayrılır. MSS ' ni

Detaylı

17 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-1 Nöron- Glia- Nöron Çeşitleri

17 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-1 Nöron- Glia- Nöron Çeşitleri 17 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-1 Nöron- Glia- Nöron Çeşitleri SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemini SİNİR DOKU oluşturur. Bu dokuda NÖRON (SİNİR HÜCRESİ) ve GLİA (NÖROGLİA) hücreleri bulunur. Sinir doku, uyarıların

Detaylı

*Periferik sinirlerde kayıt yöntemleri ve ileti hızı ölçümleri. *periferik sinir-kas patolojileri

*Periferik sinirlerde kayıt yöntemleri ve ileti hızı ölçümleri. *periferik sinir-kas patolojileri PERİFERİK SİNİRLER *Periferik sinirlerde kayıt yöntemleri ve ileti hızı ölçümleri. *Kronaksi, reobaz *periferik sinir-kas patolojileri KAFA SİNİRLERİ I. N.olfactarius II. N.opticus III. N.oculomotorius

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ. Dicle Aras. Sinir, sinir sistemi, yapısı ve fizyolojik sınıflaması

SİNİR SİSTEMİ. Dicle Aras. Sinir, sinir sistemi, yapısı ve fizyolojik sınıflaması SİNİR SİSTEMİ Dicle Aras Sinir, sinir sistemi, yapısı ve fizyolojik sınıflaması Sinir Sinir sistemi fonksiyonları Sinir sistemi vücudun tüm aktivitelerini koordine eder. Organizmanın içinde bulunduğu duruma

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ADRENAL BEZ MEDULLA BÖLGESİ HORMONLARI Böbrek üstü bezinin öz bölgesi, embriyonik dönemde sinir dokusundan gelişir bu nedenle sinir sisteminin uzantısı şeklindedir. Sempatik

Detaylı

MUSCULI FACIALES. Doç. Dr. Özlen Karabulut D.Ü. Tıp Fakültesi, Anatomi AD

MUSCULI FACIALES. Doç. Dr. Özlen Karabulut D.Ü. Tıp Fakültesi, Anatomi AD MUSCULI FACIALES Doç. Dr. Özlen Karabulut D.Ü. Tıp Fakültesi, Anatomi AD Musculi capitis Musculi capitis (Başın Kasları) iki grupta incelenir: A)Yüz kasları (Musculi faciales) B)Çiğneme kasları (Musculi

Detaylı

Gl. thyroidea Gl. Parathyroidea Hypophysis cerebri. Doç.Dr.Vatan KAVAK ANATOMİ

Gl. thyroidea Gl. Parathyroidea Hypophysis cerebri. Doç.Dr.Vatan KAVAK ANATOMİ Gl. thyroidea Gl. Parathyroidea Hypophysis cerebri Doç.Dr.Vatan KAVAK ANATOMİ Endokrin(iç salgı) veya kanalsız bezler HORMON adı ile kana geçen salgıyı yaparlar. Hormonlar özel yollar içinde diğer hücrelerin

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale FOSSA AXILLARIS Boyun ile kol arasında, üst ekstremiteye geçiş alanı sağlayan kapı Toraks yan duvarının üst bölümü ile kolun üst bölümü arasında kalan piramidal boşluk Önden ve arkadan

Detaylı

SİNİR R S İSTEMİ EGZE Z RS R İZ

SİNİR R S İSTEMİ EGZE Z RS R İZ SİNİR SİSTEMİ VE EGZERSİZ Sinir sistemi; hareket etme, konuşma ve vücudumuzdaki milyonlarca hücrenin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan iç haberleşme yoludur. Bu nedenle, sinir sistemi hemostasizin

Detaylı

TÜKRÜK SALGILAMA MEKANİZMASI VE SİNİRSEL DÜZENLENMESİ TÜKRÜK SEKRESYONU FİZYOLOJİSİ PROF.DR.NURSELEN TOYGAR

TÜKRÜK SALGILAMA MEKANİZMASI VE SİNİRSEL DÜZENLENMESİ TÜKRÜK SEKRESYONU FİZYOLOJİSİ PROF.DR.NURSELEN TOYGAR TÜKRÜK SALGILAMA MEKANİZMASI VE SİNİRSEL DÜZENLENMESİ TÜKRÜK SEKRESYONU FİZYOLOJİSİ PROF.DR.NURSELEN TOYGAR TÜKRÜK SALGILAMA MEKANİZMASI Ağız çevresinde bulunan tükrük bezleri daima faaliyet halindedir.yani

Detaylı

Kalp ve Pericardium un Anatomisi

Kalp ve Pericardium un Anatomisi Kalp ve Pericardium un Anatomisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Cenk Kılıç Şekil 1. Göğüs boşluğunda kalbin yerleşimi Kalp Mediastinum medium tadır (Şekil 1).

Detaylı

ANATOMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

ANATOMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. A.Orhan MAĞDEN Prof. Dr. Süleyman TETİK Prof. Dr. Çiğdem İÇKE Prof. Dr. Candan ARMAN Prof. Dr. Amaç KİRAY Doç. Dr Kadriye İpek ERGÜR Doç. Dr. Mete EDİZER Doç. Dr. Nermin Nüket

Detaylı

Anatomi Ders Notları

Anatomi Ders Notları REGİONES CORPORİS ( VÜCUT BÖLGELERİ) İ OLUŞTURAN OLUŞUMLAR Regiones capitis Regiones colli Regiones pectoris Regiones abdominis Regiones dorsi Regiones membri thoracici Regiones membri pelvini REGİONES

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Gövde Kasları Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 7. hafta Gövde iskeletini arka tarafta omurga, önde ise göğüs ve kaburga kemikleri oluştururlar.

Detaylı