f ^ - Tercüme Bürosu Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "f ^ - Tercüme Bürosu Başkanı"

Transkript

1 t t : >$ > 0.<y T. C. MİLLİ EĞİTİM VEKALETİ Tercüme Bürosu Sayı * Özet: Anhara, f i 7f /195 6 Sayın Nahit Sırrı Örik Kız Lisesi Civarı Kandilli İstanbul albert Sorel den dilimize çevirdiğiniz.ıvrupa Ve Fransız İhtilali VIII adlı eserin tercümesi tetkik ettirildikten sonra Tercüme Bürosu Umumi Heyetinin 10/2/1956 tarihli toplantısında aslı ile karşılaş tırılmış,tetkikcinin ilişik raporda gösterdiği gibi yer yer birçok yanlışlıklara;ifade aksaklıklarına Taşlanmıştır. Heyet eserin bu haliyle bastırılamıyacağına,tetkik raporunda gösterilen hususları gözönünde tutarak eseri yeniden tercüme etti :iniz takdirde tekrar bir incelemeye tabi tutulabileceğine karar vermiştir. Tercümeniz taahütlü olarak paket halinde iade edilmiştir, alındığının bildirilmesini rica eder,saygılarımı sunarım. f ^ - Tercüme Bürosu Başkanı Suut Kemal Yetkin N.O.N.O. 6/3/1956

2 T, G MİLLİ EĞİTİM VEKALETİ Tercüme Biiro-u Sayı; özet: Ankara, / /195 -İl apportait la stupeur et le découragement. -Renversé arkasından da nevmitlik bırakıyor. hedefi değiştirilmiş bir (çok uzun) şekilde -il donnait des fêtes -On dansa prodigieusement -On dansait chez 1 commisaire impérial Bignon -Or. Polonais, chez qui logeait Bignon. şenlikler yaptırıyordu, fevkalade çok d-ans edilmiş Bignon un dairesinde dans edilmekteydi. Bignon un konağında oturmakta -bulunduğu bir Lehli. (ziyafetler veriyor^ eğlenceler tertip ediyordu.) ( iyi değil) (kötu) Bignon un oturduğu konağın sahibi bir Lehli. -Le désarroi -désespoir -liegocier avec Vienne -mission de contenance et aussi d insinuation 5 -une légion de réprouvés -Beaucoup -La masse ne se soutenait que par exaltation, ente tement obstiné de vivre -La dérive şaşkınlık ve yeis. nevmitlik Avusturya ile vazifede hem metin...hem vakar hem görünmesi, hem de tel- ima... kinkâr olması icap ediyordu. Bir.ilerimler sürüsüne benzeyen bir haylisi (kötli)^ çoğu a't\ Çoğunluk ancak heyecan, (kısır bir ifade) yaşamak inadı sayesinde dayanıyordu. sel (Selin mecra veya istikamet değiştirmesi.) -L*alluvion horrible des cadavres Cesetlerin korkunç devamivle II (Alluvion hazfedilmiş.) -Ii se sont révélés b. eux- Le::. S -La lâcheté des ses ennemis Kendilerini kendi nefislerine bildirmişlerdi. Kendi kendilerini keşfetmişlerdi. insanların cebinlikle- Düşmanların... rinden. -qu on le bat dayaklatıldığı zaman mağlup edildiği zaman.

3 MİLLİ EĞİTİM VEKALETİ Tercüme Bürosu 3 öaei: S a y ı... Ankara,, f f l 95 - Couronnant ikmâl etmek üzere Hülyasının içinde yü- r'iiyordu. 6 - La politique le conseille et le modéré - Caracolante Sahip olduğu siyaset adamı hüviyeti nasihatl'arda bulunuyor ve kendisini itidale sevkediyordu. beydir üst'tide çalım satmak r (kötü) ( at İst nde...) - Un désintéressement - Sans frein frensiz - ( unutulmuş ) ( Türkçe karşılığa yok mu? ) 7. - Assujettissement esaret altına alış (AssBrvissement değil) - Combinaison désastreuse - Vanité. seametli bir kombinezon (kötü bir ifade) A zametfur uş1uk - La mesure - Satisfaire les fantaisies * Ilsla voudront polonnaise - Qui L a rompue en ses commencements hareket fantezilerini tatyiu Lehliler Lehistanın Lehlilere ait olmak üzere teşkilini isterlerdik kevfivet başlangıçları sırasında tedbir (bu da kötü) (çok uzun) 8 - Brusquer les choses - L enjeu de la partie - La régénération - un frein - Confed^r's du Rhin - Le moyens de les détourner harekete tez girişmenin nartinin bedelini yeni bir hayata mazhar edilmesinin (uzun) bir fren vermek Konfedere hükümdarlar u zc ki ic t ır masının car e- sini teşkil etmiyor. - Suprématie française - Consulta... Frr:n sı z :st ini üğ ünden reylerini sordu Hakimiyet mütalâasını

4 T. C. MİLLÎ EÛİTİM v ek a leti Tercüme Bürosu îf «Sayı... özet: Ankara, / /19i> -D*en haut -La récolte -Avis différent -fut refoulée -partie intégrante 12 -La subtile profondeur -on y avait pensé en déloyauté 13 -Renouvela...les memes instances baladan ekim mahsul farklı bir reyle (fikir, mütalaa) devamlı ve sağlam bir sulh vaziyetini icap ettirmektedir itilmesiyle püskürt ölmesiyle dahil bul anmamaları Fransa da almış oldukları kı.vmete sahip bulunduklarını (? 1 meharetli derinliği İs ISO? te düşünülmüştü namussuzca- ayni ısrarları tekrarladı resmî münasebet kesiminde mm VI 155 -rupture avec son gendre mm bir müzekkereyi teklif damadı ile münasebet kesimi rezaleti -Il fallait l'y amener pas b pas ) //-un juste équilibré kendisini bpnlara adım adım sevketmek lazımdı haklı bir müvazene (ifade tarzı) w adilane -dont les scrupulejetaient des précautions ' vicdan endişeleri hakikatte ihtivatlardan iba ret bulunan. (çoğul kötü) şekli -mais au fond ile se sentait d'accord avec lui -le congrès s'il conduisait b quelque chose., i>. devait conduire qu' à une entente sur des conditions préliminaires fakat esasında nefsini kendisiyle mutabık hissediyor. Eğer kongre bir şeye sevkediyorsa (... müncer olacaksa...) -que prendre note(ad referendum) telakki edebilirdi. -pour pénétrer à fond ses instructions Anstett'in talimatına (burada maksat katiyetle nüfuz etmek '( )> aldığı talimatiçin J r tir.)

5 T. C MİLLİ EĞİTİM VEKALETİ Tercüme Bürosu S a y ı: Oztv Ankara, / /195 - İl avait dû négocier - démontrable müzakereler etmeğe pek kati (çoğul şekli kötü) (kabili müdafaa ve ispat) f Le pivot du mouvement tournant dönüş hareketlerinin temeli, - du futur royaume - garantie considérable - Elle S oblige - La flotte russe réfugiée dans les ports anglais et qui est mise à la disposition del amirauté britannique müstakil müstakbel fevkalâde bir garanti (Türkçesi?) nefsini mükellef tutu- (? ) yordu Britdnya amiralliğinin (Oontre«ens emrine lira var.) veriliyordu » - le plus parfait concert en tam bir mutabakat nalinde % - à ne point négocier séparément avec leurs ennemis communs a ne signer ni paix, ni treve, ni convention quelconque autrement que é'un commun accord 0» - d'avance, en tant que definitives i - tiraillement 136 / - Restitution ~ de tout le poids de sa - Objet kavga terki hedef (burada tercümede mana anlaşılmakla beraber çok karışık olmuş "Séparément" unutulmuş,do rusu :"bilhs^ sa, müşterek bir mutabakata istinat el meden, müştel rek düşmanları ile münferiden müzakereye girmemeği; ne barış, ne mütareke,,ne de her har gi bir anlaş«ma imzalamams yı mütekabıfer teahhüt ederler. " unutulmuş çekişme iadesi,teslimi unutulmuş mevzu,mesele

6 T. G MAARİF VEKÂLETİ YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:..., -6- Özet : Ankara, / /195 t ' Préliminaires ihzarı(?)# (her yerde böyle kullanılmış) ' - raison d'etre oluş sebebi mucip sebeb, gerekçe - nous aurons ainsi gagné - le temps nécessaire il serait toujours temps} (bu tercüme de (%) selon lui, de découvrir les autres conditions*; de karışık olmuş) réserve, qui décideraient > Napoléon a rompre si les, premières 1' avaient induit a négocier unutulmuş Doğrusu: " Meternich e göre, ilk şartlar, Napoléon* u müzakereye sevk etmiş bulunsa bile diğer şartları,yani ihtiyatî şartları, açıklamak suretiyle, ona, müzakereyi yarıda kesmeğe karar verdirmek daima mümkündü,» t Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi * *

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

Türkçeye Robinson Tercümeleri *

Türkçeye Robinson Tercümeleri * kebikeç / 33 2012 Türkçeye Robinson Tercümeleri * Alparslan YASA ** I. Giriş Türkiye de, çok sevilen, büyük merak uyandıran veyâ okunmaması bir nakîse telâkkî edilen bâzı Avrupa edebî klasikleri vardır

Detaylı

Convention européenne des droits de l'homme. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. (Roma, 4 Kasım 1950) (Rome, 4 novembre 1950)

Convention européenne des droits de l'homme. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. (Roma, 4 Kasım 1950) (Rome, 4 novembre 1950) Convention européenne des droits de l'homme (Rome, 4 novembre 1950) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Roma, 4 Kasım 1950) Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'europe, Aşağıda imzası bulunan

Detaylı

LEV TOLSTOY SAVAŞ VE BARIŞ I. CİLT

LEV TOLSTOY SAVAŞ VE BARIŞ I. CİLT 1 2 LEV TOLSTOY SAVAŞ VE BARIŞ I. CİLT 3 Voyna i mir, Lev Nikolayeviç Tolstoy Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2010 Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni

Detaylı

TÜRKİYE DE FOLKLORUN İLK MAKALELERİ

TÜRKİYE DE FOLKLORUN İLK MAKALELERİ TÜRKİYE DE FOLKLORUN İLK MAKALELERİ Les premiers articles du folklore en Turquie The First Articles of Folklore in Turkey Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ* ÖZ Folklor disiplini ve çalışmaları Batı Avrupa da doğmuş

Detaylı

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene : 2, Cilt : IV, Sayı : 62 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 982 Tel: 18902 Fiatı: 60 Kuruş - İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER - Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

Bölüm 14 TÜRK ANAYASA HUKUKU DOKTRİNİNİN GELİŞİMİ

Bölüm 14 TÜRK ANAYASA HUKUKU DOKTRİNİNİN GELİŞİMİ Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, İkinci Baskı, 1999, XVI+320 s. (www.anayasa.gen.tr/metodoloji.htm) K.Gözler. Her hakkı saklıdır. Bölüm 14 TÜRK ANAYASA HUKUKU

Detaylı

KARDAŞLIK 63 RAMAZANLARI VE BAYRAMLARI ZEHİR OLAN TÜRKMENLER QARDASHLIQ

KARDAŞLIK 63 RAMAZANLARI VE BAYRAMLARI ZEHİR OLAN TÜRKMENLER QARDASHLIQ QARDASHLIQ SAYI/ISSUE KARDAŞLIK 63 YIL/YEAR 16 KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT VE FOLKLOR DERGİSİ TEMMUZ - EYLÜL REVIEW OF CULTURE ART LITERATURE AND FOLKLORE JULY - SEPTEMBER 2014 RAMAZANLARI VE BAYRAMLARI ZEHİR

Detaylı

BELGELERLE TÜRKİYE NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRİŞ SÜRECİ

BELGELERLE TÜRKİYE NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRİŞ SÜRECİ BELGELERLE TÜRKİYE NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRİŞ SÜRECİ Dr. Vahdet Keleşyılmaz Türkiye nin Birinci Dünya Savaşına girişi ve bunun nasıl bir süreçte ve hangi koşullarda gerçekleştiği konusu yakın tarih

Detaylı

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K.582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı islerini Hilen idare eden: Metin

Detaylı

TERİM OLARAK SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS

TERİM OLARAK SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TERİM OLARAK SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS Le patrimoine culturel immatériel comme un terme Intangible Cultural Heritage as a Term Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ* ÖZ Somut olmayan kültürel miras terimi, yeni bir

Detaylı

Venizelos un Atatürk ü Nobel Barış Ödülü ne Aday Göstermesi

Venizelos un Atatürk ü Nobel Barış Ödülü ne Aday Göstermesi Venizelos un Atatürk ü Nobel Barış Ödülü ne Aday Göstermesi Zafer ÇAKMAK* ÖZ Yunanistan da Venizelos un 1928 de iktidara gelişi, Türk-Yunan ilişkileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Venizelos

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3 DÖNEM: 2 TOPLANTI: 1 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ Cilt: 3 46. Birleşim İS. 2. 1966 Salı İçindekiler 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kağıtlar 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları 1. Millî Eğitim

Detaylı

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ 31 Mart 2012 Oturum Başkanı Eyyüp Said Kaya Konuşmacılar Ali Hakan Çavuşoğlu H. Tuncay Başoğlu Harun Yılmaz Hazırlayan Harun Yılmaz Medeniyet Araştırmaları

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı ÖZET Kıbrıs adası 1571 yılında Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. 1878 yılına kadar 361 yıl Osmanlı idaresi altında yönetilen Kıbrıs, bu tarihten itibaren

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler (TUR) (06/2010) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi s. 3 Başvuru Formu Ortadaki sayfalar Açıklamalar s. 24 İmza Tarihleri s. 28 Yetki Belgesi

Detaylı

YARGISAL GÖRÜŞ (AVIS CONTENTIEUX) KURUMU. Gürsel KAPLAN*

YARGISAL GÖRÜŞ (AVIS CONTENTIEUX) KURUMU. Gürsel KAPLAN* YARGISAL GÖRÜŞ (AVIS CONTENTIEUX) KURUMU Gürsel KAPLAN* 1987 yılından itibaren Fransız Hukukunda yer almaya başlayan ve yargısal görüş olarak Türkçe ye çevrilebilecek olan avis contentieux kurumu ile,

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR

TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR MAARİF VEKİLLİĞİ Ana Programa Hazırlıklar Seri: B, No. 1 John D e w e y TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR 19 3 9 İSTANBUL DEVLET BASIMEVİ John D e w e y TÜRKİYE MAARİFİ HAKKİNDA RAPOR 700571 n. n. m. \?5.

Detaylı

Küçük Felsefe Tarihi Mustafa Namık

Küçük Felsefe Tarihi Mustafa Namık Küçük Felsefe Tarihi Mustafa Namık İstanbul : Tefeyyüz Kitaphanesi, 1933. 16 Şubat 2005'te EFSİS Özel Koleksiyonu'ndan elektronik ortama aktarılmıştır. http://www.felsefelik.com Mustafa Namık GENÇLİK ve

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011 ANADOLU GAZETELERİNDEN BİRİ OLAN İZMİR E DOĞRU VE PİERRE

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 1-25

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 1-25 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 1-25 CENUB-İ GARBİ KAFKAS HÜKÜMETİ NDEN, TBMM YE FAHRETTİN ERDOĞAN From The Caucasus Goverment

Detaylı

MÜDAFAAYA ÖVGÜ. Tercüme eden :

MÜDAFAAYA ÖVGÜ. Tercüme eden : MÜDAFAAYA ÖVGÜ Prof. Edımomd MARTIN ACHARD Tercüme eden : Dr. Burhan GÜRDOĞAN [Cenevre Hukuk Fakültesi profesörlerinden Cenevre Barosu Reisi Prof. Edmond Martin-Achard'm Cenevre'de Birleşmiş Milletler

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı N. YÜKSEL Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı Nahit YÜKSEL * Özet Bütçe yasalarının parlamentoda görüşülmesi esnasında, geleneksel olarak, kamu hizmetlerinden hangilerine ne miktarda ödenek

Detaylı

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Gül Akyılmaz* Özet Şark Meselesi kapsamında 19. Yüzyılın ikinci yarısında Batılı

Detaylı

La Commission mixte prévue à l'article 11 sera chargée d'appliquer ces stipulations. MADDE 11 işbu Mukavelenamenin

La Commission mixte prévue à l'article 11 sera chargée d'appliquer ces stipulations. MADDE 11 işbu Mukavelenamenin menafiini tamamile ihkak etmek maksadile tesbit edilmiş bulunan esasattan mülhem olacaktır. 11 inci Maddede zikrolunan Muhtelit Komisyon işbu ahkâmı tatbika memur olacaktır. intérêts de ces fondations

Detaylı

Çanakkale ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul da Okullara Yansımaları

Çanakkale ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul da Okullara Yansımaları Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 11, Güz 2013, Sayı: 15, ss. 53-76 Çanakkale ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul da Okullara Yansımaları İsmail SABAH * Özet Bu çalışma Çanakkale Kara Muharebelerinin

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

Fransızcadan Türkçeye çeviride kendi zamiri

Fransızcadan Türkçeye çeviride kendi zamiri Fransızcadan Türkçeye çeviride kendi zamiri Yrd. Doç. Dr. Bayram KÖSE Kırıkkale Üniversitesi Özet Fransızca ve Türkçeyi; sözcük, anlam, sözdizim, sesbilimsel ve yapısal açıdan karşılaştırdığımızda benzerlikten

Detaylı