BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER"

Transkript

1 Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum Tarihi E-Posta abdulhalik.bakir Lisans EĞİTİM DURUMU Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi/Ortaçağ Tarihi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Doktora / S.Yeterlilik Ankara 1981 Ankara 1985 Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı Ankara 1990 Doç. Tarih/Ortaçağ Tarihi Fırat 1993 Prof. Tarih/Ortaçağ Tarihi Fırat 2001 ALMIŞ OLDUĞU GÖREVLER Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Bölüm Başkanlığı Bilecik Üniversitesi 2010 Bilecik Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği Bilecik Üniversitesi 2010 Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, Tercüme Şubesi Müdürlüğü Fırat Üniversitesi VERMİŞ OLDUĞU DERSLER (Son 2 Yıl) Dönemi Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Güz-2010 Atatürk İlke ve İnkılap Tar. I Coğrafya Bölümü-2 40 Güz-2010 Atatürk İlke ve İnkılap Tar. I Matematik Bölümü-2 38 Güz-2010 Atatürk İlke ve İnkılap Tar. I Kimya Bölümü-2 38 Güz-2010 Atatürk İlke ve İnkılap Tar. I Genetik Bölümü-2 38 Güz-2010 İslam Tarihi I Tarih Bölümü-2 30

2 Güz-2010 Arapça I Tarih Bölümü-2 30 Güz-2010 Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi Kamu Yönetimi-3 14 TEZ YÖNETİMİ Yüksek Lisans Konu Tez Sahibi Yıl 1-Hicrî Birinci Yüzyılda Mısır Aydın ÇELİK Hicrî Birinci Yüzyılda Musul İbrahim TELLİOĞLU Hicrî Birinci Yüzyılda Yemen Vahit ŞEKERLİOĞLU Hicrî Birinci Yüzyılda Irak Ali AKAY İbn Cübeyr Seyahatnamesi (Terceme ve Tahlil) Mehmet ÖZTEKİN Sâmânîler Döneminde Buhara Şehri Alparslan KILINÇ Hicrî Birinci Yüzyılda Suriye Abdulkadir TOPAL XIII. Yüzyılda Musul Ali HAVAN XI-XIII. Yüzyıllarda Avrupa'da Sanayi Pınar KOÇOĞLU XI. ve XII. Yüzyıllarda Avrupa'da Ticaret Gülşen ÖZEREN Sâsânîler Döneminde Türk-Fars İlişkileri Ahmet ALTUNGÖK III. ve VI Yüzyıllar Arasında Avrupa'da Kölelik Hakan ŞANLIBAYRAK Anadolu Selçuklu ve Beylikler Döneminde Çorum Şehri ve Çevresi Ali GÖKŞEN Osmanlı Öncesi Dönemde Trabzon Şehri Fatih AKSOY Beylikler Döneminde Sinop Doktora Muhammed BERBEROĞLU 2010 Konu Tez Sahibi Yıl 1-XIII. Ve XIV. Yüzyıllarda Mısır ve Suriye'de Krizler, Kıtlıklar ve Vebalar İlyas GÖKHAN Fatımîler Döneminde Kahire Şehri Aydın ÇELİK Yakın Doğu ve Avrupa da Teknolojik Gelişmeler ve Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Etkileri Pınar ÜLGEN 2007 AKADEMİK ÇALIŞMALARI Tezler Derecesi Konu Yıl Yüksek Lisans Halifeliğine Kadar Hz. Ali 1985 Doktora İdarî ve İkdisadî Yönden Hz. Ali Dönemi 1990 Projeler Projenin Adı Projedeki Görevi Yıl Sâsânîler Döneminde Türk-Fars İlişkileri Proje Yöneticisi 2007

3 XI-XIII. Yüzyıllarda Avrupa'da Sanayi Proje Yöneticisi 2004 XI-XV. Yüzyıllarda Yakın-Doğu ve Avrupa'da Teknolojik Gelişmeler ve Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Etkileri Proje Yöneticisi 2008 Kitapları Kitabın Adı Yayınevi ISBN Yıl 1. Ortaçağ İslam Dünyasında Taş ve Toprak Ma'mulleri Sanayi 2. Ortaçağ İslam Dünyasında Tekstil Sanayi, Giyim-Kuşam ve Moda 3. Ortaçağ İslam Dünyasında Madencilik ve Maden Sanayi 4. Ortaçağ İslam Dünyasında Itriyat, Gıda, İlaç Üretimi ve Tağşişi Bizim Büro Basımevi x 2001 Bizim Büro Basımevi Bizim Büro Basımevi Bizim Büro Basımevi Hz. Ali ve Dönemi Bizim Büro Basımevi Halife b. Hayyât Tarihi Bizim Büro Basımevi Ortaçağ Tarih ve Medeniyetine Dair Çeviriler I 8. Ortaçağ Tarih ve Medeniyetine Dair Çeviriler II Bizim Büro Basımevi Bizim Büro Basımevi Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1. Abdulhalik Bakır, Ortaçağ İslam Dünyasında Dokuma Sanayi, Belleten, c. LXIV/241, Ankara, 2001, s Abdulhalik Bakır, Ortaçağ İslam Dünyasında Madenler ve Maden Sanayi, Belleten, c. LXI / 232, Ankara, 1998, s Abdulhalik Bakır, Ortaçağ İslam Dünyasında Deri, Tahta ve Kâğıt Sanayi, Belleten, c. LXV / 242, Ankara, 2001, s Muhammed Dayfallah el-batâyine, Arap Kökenli Hıristiyanlar ve İslam Fetihleri İle Olan İlişkileri, (Çev. Abdulhalik BAKIR), Belleten, c. LXIII/238, Ankara, 2000, s Abdulhalik Bakır, Türkmen Şehri Musul un Geç Ortaçağlardaki Fiziki Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih İncelemeleri Dergisi, Prof. Dr. İsmail Aka ya Armağan Sayısı, Cilt: XXV, Sayı: 1 Temmuz 2010, Bornova-İzmir, s Abdulhalik Bakır, İbnu l-mücâvir in Perspektifi Işığında Eyyûbîler Döneminde Yemen in Aden Şehrinde Ticaret Hayatı, (baskıda). 7. Abdulhalik Bakır-Ahmet Altungök, Erken Ortaçağda Şehirler Topluluğu Medain, (Baskıda).

4 8. Abdulhalik Bakır-Ahmet Altungök, Klasik ve Çağdaş Kaynaklar Işığında Turan-İran Kavramı ve Tarihsel Coğrafyası, (baskıda). 9. Abdulhalik Bakır-Ahmet Altungök, Erken Ortaçağın Uygar ve Mistik Türk Şehri Tebriz, (Baskıda). Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1. Abdulhalik Bakır, Hz. Ali-Hz. Ömer Dialoğu ve Şurâ Meselesi, M. E. B. Din Öğretimi Dergisi, S. 29, Ağustos 1991, s Abdulhalik Bakır, Hz. Peygamber ve Raşid Halifeler Devrinde Haber Alma ve Casusluk Faaliyetleri, F. Ü. Orta-Doğu Araştırmaları Der., Elazığ, 2003, c. I, S. 1, s Abdulhalik Bakır, Emevîler ve Abbasîler Devrinde İstihbarat (Haber Alma ve Casusluk), F. Ü. Orta-Doğu Araştırmaları Dergisi., Temmuz, 2003, S. 2, c. I, s Abdulhalik Bakır-Pınar Ülgen, Geç Ortaçağlarda Avrupa da Kent ve Kentsel Yaşam Hakkında Bir Değerlendirme, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009/2 Güz Sayısı, Cilt: 7, Sayı: 2, s Abdulhalik Bakır, Pınar Ülgen, Geç Ortaçağ Avrupa sının Meşhur ve Gizemli Şehri Paris, (Baskıda). 6. Abdulhalik Bakır, Eskiçağlardan Günümüze Kadar Türkmen Şehri Kerkük, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Ocak 2008, Cilt: VI, Sayı:1 Elazığ, 2009, s Abdulhalik Bakır, Ortaçağ Harput una dair Bazı kayıtların Değerlendirilmesi, (Baskıda). 8. Abdulhalik Bakır-Pınar Ülgen, Ortaçağ Avrupa sında Mimari ve Tekniği, (Baskıda). 9. Abdulhalik Bakır-Betül Sezer Türk, Eskiçağlardan Osmanlı Devletinin Kuruluşuna Kadar Antakya Şehri (Baskıda). 10. Abdulhalik Bakır-Seyhun Şahin, Türk ve Arap Kültürü Işığında Bağdat ve Samarra Şehirlerinin Abbasî Dönemi Mimari Özellikleri (Baskıda). 11. Abdulhalik Bakır-Muhammed Berberoğlu, Beylikler Dönemi Öncesinde Karadeniz de Uluslar arası Ticaret, (Baskıda). Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri 1. Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR, Klasik İslam Kaynaklarında Amid (Diyarbakır) İle İlgili Bazı Kayıtlar ve Bu Kayıtların Değerlendirilmesi, T. C. Diyarbakır Valiliği I. Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu Mayıs 2004 Bildiriler, Diyarbakır, 2004, s Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR, Osmanlı Öncesi Dönemde Orta Doğu'da Madencilik ve Maden Sanayi Sektöründe Çalışan İşçilerin Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Dair bir Değerlendirme, XIV. Türk Tarih Kongresi, Ankara: 9-13 Eylül 2002 Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, 2005, I. Cilt, s Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR, Geç Ortaçağlarda el-cezîre Bölgesinin Dokuma ve Madencilik Endüstrisindeki Kapasitesini Yükselten Faktörler, I. Uluslararası Mardin

5 Tarihi Dempozyumu Bildirileri Mayıs 2006, İstanbul, 2006, s Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR, Irak'ın Eski ve Ortaçağ Dokuma Sanayisi Üzerine Bir Değerlendirme, İkinci Orta Doğu Semineri Dünden Bugüne Irak Semineri (Uluslararası Katılımlı), Elazığ, Mayıs 2004 Bildiriler I, Elazığ, 2006, s Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR, Erken Ortaçağlarda Irak ın Meşhur Şehri el-hîre, Dördüncü Uluslar arası Orta Doğu Semineri (İlkçağlardan İslamiyet in Doğuşuna Kadar Orta Doğu), Mayıs 2009, (Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Temmuz 2008, Cilt: VI, Sayı: 2, Elazığ 2010, s ). 6. Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR, Selçuklu Mutfak Kültürü Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslar arası Birinci Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu (Osmanlı Mutfak Kültürü), Bilecik Ekim 2010, (Baskıda). Ulusal Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri 1. Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR, Yakut el-hamevî'nin Antakya Şehri İle İlgili Naklettiği Bilgilerin Değerlendirilmesi, VII. Antakya Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nisan 2008 (F. Ü. Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Ocak 2009, Cilt: VII, Sayı: 1, s ) 2. Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR, Ortaçağ Coğrafyacılarının İzlenimleri Işığında İstanbul Şehri, İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul, (Editör: Prof. Dr. Feridun M. Emecen), İstanbul, 2010, s Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR-Yrd. Doç. Dr. Pınar ÜLGEN, İstanbul'un Geç Ortaçlardaki Endüstriyel Kapasitesine Dair Bir Değerlendirme, İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul, (Editör: Prof. Dr. Feridun M. Emecen), İstanbul, 2010, s Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR, Geç Ortaçağ el-cezîre Şehirlerinin Fizikî Yapıları Üzerine Bir Değerlendirme, (Baskıda) Diğer Yayınlar 1. Türk Dünyasında Nevruz 3. Uluslar arası Bilgi Şöleni (18-20 Mart 1999, Elazığ) (katılımcı) 2. Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Konferansları I 30 Mayıs 1995 Elazığ (Katılımcı) 3. VII. Antakya Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nisan 2008 (Oturum Başkanı). 4. T. C. Diyarbakır Valiliği I. Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu Mayıs 2004 (Oturum Başkanı) 5. XIV. Türk Tarih Kongresi, Ankara: 9-13 Eylül 2002 (Oturum Başkanı) 6. I. Uluslararası Mardin Tarihi Dempozyumu Mayıs 2006 (Oturum Başkanı) 7. Dördüncü Uluslar arası Orta Doğu Semineri (İlkçağlardan İslamiyet in Doğuşuna Kadar Orta Doğu), Mayıs 2009 (Değerlendirme Toplantısı Başkanı) 8. İkinci Orta Doğu Semineri Dünden Bugüne Irak Semineri (Uluslararası Katılımlı),

6 Elazığ, Mayıs 2004 (Oturum Başkanı) 9. Abdulhalik Bakır, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Basra Maddesi, İstanbul, 1992, c. V, s Abdulhalik Bakır, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Kays b. Sa d Maddesi, Ankara, 2002, c. XXV, s Abdulhalik Bakır, T. D. V. İslam Ansiklopedisi, Kusem b. Abbas Maddesi, Ankara, 2002, c. XXVI, s Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR, Ortaçağ İslam Dünyasında Parfümcülük, Kutsal Dumandan Sihirli Damlaya: Parfümcülük, Sacred İncense to Fragrant Elixir: Perfume, Y. K. Y. Yayınları, İstanbul, 2005, s Hazreti Ali Sempozyumu Bildirileri Ekim 2007, Müzakere Metni, İzmir 2009, s (Anılan Sempozyumda Müzakereci ve Oturum Başkanı). 14. "Tarihi Perspektif İçinde Harput", Geçmişten Günümüze Harput Mimarisi, Panel- Form 5-6 Haziran 2009, Akgün Hotel-Elazığ, TMMOB Mimarlar Odası Elazığ Şubesi Yayınları, Ankara, 2010, s (Oturum Başkanı) 15. Uluslar arası Birinci Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu (Osmanlı Mutfak Kültürü), Yemeğin Yolculuğu ve Yolculuk Yemekleri, Bilecik Ekim 2010 (Oturum Başkanı). 16. Uluslar arası Söğüt ten Üç Kıtaya Osmanlı Devleti, Söğüt-Bilecik Eylül 2010 (Katılımcı) 17. III Uluslar arası Van Gölü Havzası Sempozyumu, (Editör: Oktay Belli), 6-8 Haziran 2007-Hakkari (Danışma Kurulu Üyesi). BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER 1-Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakem 2-Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakem 3-Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakem 4-Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Bilim Kurulu Üyesi, Hakem 5-Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR'ın eserleri hakkında yazılan yazılar: Prof. Dr. İsmail AKA, "Abdulhalik BAKIR, Ortaçağ İslam Dünyasında Itriyat, Gıda, İlaç Üretimi ve Tağşişi", Bilge Dergisi, cilt: 7, Sayı: 27/Kış 2000, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2000, s Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR'ın eserleri hakkında yazılan yazılar: Prof. Dr. İsmail AKA, "Abdulhalik BAKIR, Ortaçağ İslam Dünyasında Taş ve Toprak Mamülleri Sanayii", Belleten, Cilt: LXX, Sa. 258, Ağustos 2006, Ankara, 2006, s Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR'ın eserleri hakkında yazılan yazılar: Prof. Dr. İsmail AKA, "Abdulhalik BAKIR, Ortaçağ İslam Dünyasında Tekstil Sanayi(i), Giyim-Kuşam ve Moda", Belleten, Cilt: LXXII, Sa. 264, Ağustos 2008, s Aldığı Ödül ÖDÜLLER Yıl

7

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Fakülte Kodu: 02 Bölüm Kodu: 05 BİRİNCİ YIL I. YARIYIL (Güz dönemi) KODU DERSİN ADI T U K ECTS 101 OSMANLICA I 4 0 4 8 103 ESKİÇAĞ İHİ

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CAN CEYLAN Doğum Tarihi: 25 / 12 / 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenlik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1997

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2013 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Hazırlayan: Strateji Geliştirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN

PROF. DR. AHMET BURAN PROF. DR. AHMET BURAN I. HAYATI Ahmet Buran, 20. 06. 1962 tarihinde Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde altı çocuklu Abdullah Efendi ile Zahire Hanım ın 4. çocuğu olarak dünyaya gelir.

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: 4 0 6 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00 85 İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu.

e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00 85 İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu. Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Köycü Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e-mail: ekoycu@bartin.edu.tr; e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00

Detaylı

askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı, 319. KS, Ordu/Fatsa, 30 Aralık 2007 18 Mayıs 2008

askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı, 319. KS, Ordu/Fatsa, 30 Aralık 2007 18 Mayıs 2008 Dr. Yusuf SAYIN Özgeçmiş 1. KİŞİSEL BİLGİLER doğum yeri Konya doğum tarihi 22 Ekim 1984 unvanı Doktor/Uluslararası İlişkiler kimlik numarası 31598028770 askerlik durumu Fatsa/Çatalpınar İl Jandarma Komutanlığı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrfan Murat YILDIRIM 2. Doğum Tarihi: 08.05.1963 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrfan Murat YILDIRIM 2. Doğum Tarihi: 08.05.1963 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrfan Murat YILDIRIM 2. Doğum Tarihi: 08.05.1963 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Atatürk Üniversitesi

Detaylı

DERECE ÜNİVERSİTE BÖLÜM YIL. Dalı

DERECE ÜNİVERSİTE BÖLÜM YIL. Dalı 1. EĞİTİM DERECE ÜNİVERSİTE BÖLÜM YIL Gazi Üniversitesi El Sanatları Bölümü Mesleki Eğitim Dekoratif Ürünler Ana Sanat Fakültesi Dalı LİSANS Y. LİSANS Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü El Sanatları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu III İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII TÜRK TARİH KURUMU... XI Eski Diziler I. TIPKI BASIMLAR...57 II. TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI...57 III. TÜRK TARİHİ KAYNAKLARININ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı