TÜRKĠYE DE BAġLATILACAK I-130 GÖÇMEN VĠZE BAġVURULARI ĠÇĠN YÖNERGELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE DE BAġLATILACAK I-130 GÖÇMEN VĠZE BAġVURULARI ĠÇĠN YÖNERGELER"

Transkript

1 1 TÜRKĠYE DE BAġLATILACAK I-130 GÖÇMEN VĠZE BAġVURULARI ĠÇĠN YÖNERGELER ABD vatandaģları bazı durumlarda Ankara ABD Büyükelçiliği nde I-130 göçmen vize baģvuruları baģlatabilirler. Ankara ABD Büyüleçiliği sadece Ģu iki koģula birden uyan ABD vatandaģlarından bu tür baģvuruları kabul etmektedir: (1) ABD vatandaģı Türkiye de en az 6 aydır ikamet etmekteyse, (2) Göçmen vize baģvurusunu eģi ve/veya 21 yaģından küçük bekar çocukları için baģvuru yapıyorsa. [Not: Üvey çocuklar için yapılacak baģvurularda ABD vatandaģı ile üvey çocuklarının anne veya babası olan yabancı eģin evliliği çocukların 18. yaģgünlerinden önce gerçekleģmiģ olmalıdır. Eğer eģiniz veya çocuklarınızın ABD ye göçmenliği için halihazırda ABD de bir I-130 baģvurusu baģlattıysanız, ikinci bir baģvuruyu ofisimizde baģlatmanız mümkün değildir. Ankara da bir göçmen vize baģvurusu baģlatabilmek için ABD vatandaģının Türkiye de en azından son 6 aydır yaģıyor olması gerekmektedir. BaĢvuru yapılırken, ABD vatandaģının Türkiye deki daimi ikametini kanıtlamak için evrak sunmaya hazırlıklı olması gereklidir (Yabancılar polisinden temin edilen Türk ikamet tezkeresi, iģyerinden çalıģma belgesi, ABD Askeri personeli olduğunu gösterir hizmet belgeleri, Türkiye ye giriģ çıkıģ tarihlerini gösterir pasaport fotokopileri, telefon, elektrik, su v.s. faturaları gibi). Türkiye de yaģamayan ABD vatandaģları I-130 göçmen vize baģvurularını ABD deki ikametgahlarına en yakın Göçmenlik Bürosu (USCIS) ofisinde yapmalıdırlar. Türkiye de yaģamayan ABD vatandaģlarından ofisimize gelecek I-130 baģvuruları herhangi bir iģlem yapılmadan göndericiye iade edilecektir. Türkiye de yaģayan ABD vatandaģı (istek sahibi) ve eģi (baģvuru sahibi) baģvurularını Ankara ABD Büyükelçiliği ne Türkiye içinden UPS kurye servisi ile göndermelidirler. Hem ABD vatandaģı hem de yabancı eģin Türkiye de ikamet ediyor olmaları gerektiğinden Türkiye dıģından gönderilecek baģvurular kabul edilmeyecektir. BaĢvuru ofisimize ulaģtıktan ve bir randevu günü belirlendikten sonra istek sahibi ve baģvuru sahibi Elçiliğimizde beraber bir görüģmeye katılacaklardır. Hem istek sahibinin hem de baģvuru sahibinin Türkiye den ayrılmak için kesin seyahat planları yapmamalarını tavsiye ederiz çünkü verilecek randevu tarihi seyahat gününüzden önce olmayabilir. AĢağıda göçmen vize için gerekli form ve evraklar ile ilgili detaylı bilgi verilmiģtir. ĠĢlemler Ģu Ģekilde olacaktır: 1. ADIM: Göçmen vize baģvuru evraklarınızı Elçiliğe UPS ile gönderiniz. Elden baģvuru kabul edilmeyecektir. BaĢvurunuza Elçilik tarafından UPS zarfınızın ulaģtığı günden itibaren 20 iģ günü içerisinde cevap verilecektir. Eğer baģvurunuzda eksikler varsa tüm evraklarınız eksiklerinizle ilgili açıklama ile adresinize iade edilecektir. Eğer baģvurunuzda herhangi bir eksik yoksa ofisimizde yapacağınız görüģme için bir randevu tarihi belirlenecek ve randevu mektubunuz e-posta veya UPS ile gonderilecektir.. 2. ADIM: Elçilikte yapılacak görüģmeye katılım. Elçilikte yapılacak görüģmeye istek sahibi ABD vatandaģı ve baģvuru sahibi yabancı eģ beraber katılmalıdır. GörüĢme sırasında ofisimize birkaç ek evrak ve evliliğinizin sahte olmadığını kanıtlamak amacıyle eģinizle olan iliģkinizi gösterir kanıtlar ibraz etmeniz gerekecektir. Eğer görüģmenizi yapan Konsolosluk yetkilisi evraklarınız ve iliģkinizin gerçekliği konusunda ikna olursa göçmen vizesi için size bir makbuz verecektir. Vizeniz 5-10 iģ günü içerisinde Türkiye deki adresinize UPS ile gönderilecektir. NOT: Vize basımından önce Türk vatandaģlarından bazıları ve Ġran vatandaģlarının tümü kapsamlı idari iģlemlere tabidirler. Bu idari iģlemler genellikle 6 ay veya daha uzun sürer. Ġdari iģlemler sonuçlanmadan vize verilmesi mümkün değildir.

2 2 Yukarıda belirtildiği gibi tüm evrak ve yazıģmalarınızı ofisimize Türkiye içinden UPS ile göndermeniz gerekmektedir. Randevu mektubunuz veya baģvuru paketiniz (eğer eksikse) UPS ile size gönderilecektir. UPS ile yapılacak Türkiye içi gönderilerin masraflarından siz sorumlu olacaksınız. Türkiye nin heryerinden UPS kurye servisinin telefon numarası dür. Lütfen UPS taģıma irsaliyesinin üzerine yerel yazıģma adresinizi yazarak baģvurunuzu ABD Büyükelçiliği, Göçmen Vize Bölümü, Atatürk Bulvarı No:110, Kavaklıdere, Ankara 06100, adresine gönderiniz. Sorularınız için lütfen web sitemiz olan adresine tıklayınız. Web sitemizdeki e-posta gönderin seçeneğini kullanarak adresinden sorularınızı bize iletebilirsiniz. Aynı zamanda ofisimize (90)(312) nolu telefon numarasından hafta içi Cuma günleri hariç, saat 10:30 ve 12:00 arasında ulaģabilir ve sorularınızı yöneltebilirsiniz. GÖÇMEN VĠZE RANDEVUSU ĠÇĠN GEREKLĠ EVRAKLAR ĠĢlemlerin baģlatılabilmesi için aģağıda listelenmiģ evrakların tamamını istek ve baģvuru sahipleri Ankara ABD Büyükelçiliği ne Türkiye içinden UPS ile göndermelidir. Randevu öncesi Elçiliğimize gönderdiğiniz yenilenmesi mümkün olmayan tüm orijinal evraklarınız (evlilik cüzdanı veya boģanma belgeleri gibi) görüģmeniz sırasında size iade edilecektir. Tüm Amerikan resmi formları (I-130, G-325A ve I-864) web sitemizden, temin edilebilir. NOT: Türk makamlarından alınmıģ resmi belgeler için ingilizce tercüme gerekmemektedir. Ancak diğer ülkelerden alınması zorunlu her türlü resmi belgenin yeminli tercüman tarafından yapılmıģ asıl Ġngilizce tercümeleri ile ibraz edilmelidir. Tercümelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir. Tercümeye, yeminli tercüman tarafından tercümenin aslına uygun olduğunu belirtir bir beyan eklenmelidir. Tercümeye aynı zamanda tercümanın yeminli tercüman olduğunu kanıtlar evrak da eklenmelidir. ABD VatandaĢı istek sahibinin hazırlaması gereken evraklar: 1. BAġVURU: Form I-130 (Yabancı akraba için baģvuru dilekçesi) ve G-325A (Biyografik bilgiler) tam olarak doldurulmalıdır. G-325A formu 18 yaģının altındaki baģvuru sahiplerinden istenmez. 2. ÜCRET: I-130 baģvurularının ücreti 355$ dır. Bu ücretin ödemesi için Fortis Bank tan alınacak bir BLOKE ÇEK in I-130 baģvurunuza eklenmesi gereklidir. Çek Embassy of the United States of America (ABD Büyükelçiliği) adına hazırlanmalıdır. 3. PASAPORT, VATANDAġLIK BELGESĠ VEYA DOĞUM BELGESĠ: Ġstek sahibi ABD vatandaģının pasaportunun, vatandaģlık veya doğum belgesinin fotokopisi sunulmalıdır. Lütfen pasaportunuzun, vatandaģlık veya doğum belgenizin aslını görüģmenizden önce ofisimize göndermeyiniz. Bu belgelerin aslını görüģmenize getirmeniz yeterlidir. 4. TÜRKĠYE DE DAĠMĠ ĠKAMETĠNĠZĠ GÖSTERĠR BELGELER: Türkiye yabancılar polisinden temin edilen Ġkamet Tezkeresi, iģ mektubu, ABD askeri personeli için Askeri Seyahat Emri, Türkiye ye giriģ çıkıģ tarihlerini gösterir pasaport fotokopileri, telefon, elektrik, su v.s. faturaları. 5. EVLĠLĠK CÜZDANI: T.C Evlilik cüzdanınızın tam fotokopisini göndermeniz gerekmektedir ( Turkiye disinda yapilmis olan evlilikler icin evlilik cuzdaninin yeminli tercüman tarafından yapılmıģ Ġngilizce tercümesi de gerekmektedir).

3 6. BOġANMA ĠLAMI VEYA ÖLÜM BELGESĠ: Eğer sona ermiģ bir evliliğiniz varsa evliliğinizin nasıl sona erdiğini belgeleyen boģanma ilamı veya eski eģinizin ölüm kayıt örneğini ibraz etmeniz gerekmektedir. Türkiye dıģında gerceklesmis olan bosanmalar için boģanma belgesinin yeminli tercüman tarafından yapılmıģ Ġngilizce tercümesi de gerekmektedir). BoĢanma ilamınızın aslı görüģmeniz sırasında sizden talep edilecektir. Orijinal boģanma ilamı mahkemeden alınmıģ, üzerinde mahkemenin damgaları bulunan belge olmalıdır. Ölüm kayıt örneği nüfus müdürlüğünden alacağınız, üzerinde kırmızı renkte nüfus müdürlüğünün damgası bulunan belgedir. Bu belgenin lütfen aslını ofisimize gönderin. Üzerinde mahkemenin veya nüfus müdürlüğünün damgası bulunmayan belgeler veya noter tasdikli fotokopiler kabul edilmeyecektir. Üzerinde boģanma veya ölüm tarihleri belirtilen nüfus kayıt örnekleri boģanma ilamı veya ölüm kayıt örneği yerine kullanılamaz. Yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiģ ve arkasına asıl belgenin fotokopisi eklenmiģ tercümeler asıl belge yerine kullanılamaz. 7. FOTOĞRAF: Ġstek yapan Ģahsın yeni çekilmiģ bir vesikalık fotoğrafı. 8. YEMĠNLĠ GEÇĠM BEYANNAMESĠ VE VERGĠ EVRAKI: Ġstek yaptığınız kiģi için I-864 Yeminli Geçim Beyannamesi belgesini doldurmalı ve son vergi yılına ait 1040 vergi beyannameleriniz ve W2 formlarınızla birlikte ibraz etmeniz gereklidir. I-864 formunun nasıl doldurulacağına dair bilgi için ekte sunulan belgelere bakınız veya USCIS in sitesini ziyaret ediniz. Eğer son vergilendirme döneminde ABD vergi beyannamesi doldurmadıysanız neden vergi ödemediğinizi belirten yazılı bir açıklama yapmanız gerekmektedir. Eğer Ģahsi geliriniz kefil olmaya yeterli değilse, sizin I-864 formunuza ek olarak bir yan destekçiden I-864 formu ve ek belgeleri ibraz edilmelidir. En son vergi yılına ait belgelere ek olarak yan destekçinin Amerika daki yasal durumunu gösteren Amerikan Pasaport fotokopisi ya da YeĢil Kart fotokopisi de eklenmelidir. BaĢvuru sahibi yabancı eģin hazırlaması gereken evraklar: 1. FORMLAR: DS-230 Kısım 1 ve Kısım 2 formlarının tam olarak doldurulması gerekmektedir. Lütfen baģvuru formlarındaki hiçbir soruyu boģ bırakmayınız. BaĢvuru sahibine uygun olmayan sorular Uygun Değildir Ģeklinde doldurulmalıdır. 2. PASAPORTUNUZUN TAM FOTOKOPĠSĠ: Pasaportunuzun tüm sayfalarının fotokopisini temin etmeniz gerekmektedir. Vize alacak kiģinin pasaportu ABD ye seyahat için uygun olmalı ve vize baģvurusu sırasında en az 8 ay geçerli olmalıdır. Çocuklar ebeveynlerinin pasaportlarına eklenmiģ olabilirler ancak 16 yaģından büyük çocukların fotoğrafları pasaportta bulunmalıdır. Lütfen pasaportunuzun aslını göndermeyiniz. Pasaportunuzun aslını görüģmeniz sırasında ibraz etmeniz gerekmektedir. 3. NÜFUS KAYIT ÖRNEĞĠ: Vukuatlı Nüfus kayıt örneğinizin aslı ve her aile bireyi için birer fotokopisi gerekmektedir. Nüfus kayıt örneğinin aslının Nüfus Müdürlüğü nden alınmıģ olması gerekir ve üzerinde Nüfus Müdürlüğü nün kırmızı renkli damgası olmalıdır. Üzerinde Nüfus Müdürlüğü nün orijinal damgası bulunmayan belgeler veya noter tasdikli fotokopiler kabul edilmeyecektir. Belge tam adınızı, soyadınızı, doğum yeri ve tarihinizi ve anne babanızın adlarını, varsa evlenme, boģanma detaylarını ve varsa eģ ve çocuklarınızın bilgilerini belirtmelidir. Türkiye dıģında doğmuģ kiģiler doğdukları ülkeden doğum belgesi ibraz etmelidirler.türkiye dıģından alınacak dogum belgeleri için yeminli tercümandan Ġngilizce tercüme ibrazı zorunludur.. Bu belgelerin asılları görüģme sırasında talep edilecektir. 4. EVLĠLĠK CÜZDANI: Eğer evliyseniz evlilik cüzdanınızın tüm sayfalarının fotokopisini ibraz etmeniz gerekmektedir. Turkiye disinda yapilmis olan evlilikler icin evlilik cuzdaninin Ġngilizce tercümesi gerekmektedir).evlilik cüzdanınızın aslını görüģme sırasında ibraz etmeniz istenecektir. 3

4 4 5. BOġANMA BELGESĠ VEYA ÖLÜM KAYIT ÖRNEĞĠ: Eğer sona ermiģ bir evliliğiniz varsa evliliğinizin nasıl sona erdiğini belgeleyen boģanma ilamı veya eski eģinizin ölüm kayıt örneğini ibraz etmeniz gerekmektedir. (Turkiye disinda gerceklesmis olan bosanmalar icin bosanma belgesinin Ġngilizce tercümesi gerekmektedir). BoĢanma ilamınızın aslı görüģmeniz sırasında sizden talep edilecektir. Orijinal boģanma ilamı mahkemeden alınmıģ, üzerinde mahkemenin damgaları bulunan belge olmalıdır. Ölüm kayıt örneği nüfus müdürlüğünden alacağınız, üzerinde kırmızı renkte nüfus müdürlüğünün damgası bulunan belgedir. Bu belgenin lütfen aslını ofisimize gönderin. Üzerinde mahkemenin veya nüfus müdürlüğünün damgası bulunmayan belgeler veya noter tasdikli fotokopiler kabul edilmeyecektir. Üzerinde boģanma veya ölüm tarihleri belirtilen nüfus kayıt örnekleri boģanma ilamı veya ölüm kayıt örneği yerine kullanılamaz. Yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiģ ve arkasına asıl belgenin fotokopisi eklenmiģ tercümeler asıl belge yerine kullanılamaz YAġININ ÜSTÜNDEKĠ BAġVURU SAHĠPLERĠ ĠÇĠN POLĠS BELGESĠ: BaĢvuru sahipleri doğdukları ülke ve en az 6 aydan beri yaģamakta oldukları ülkelerden polis belgesi ibraz etmelidirler. BaĢvuru sahipleri aynı zamanda 1 yıldan fazla yaģadıkları tüm ülkelerden polis belgesi ibraz etmelidirler. Bir ülkede herhangi bir sebepten dolayı gözaltına alınmıģ veya tutuklanmıģ kiģiler, o ülkede kaldıkları süreye bakılmaksızın polis belgesi ibraz etmelidirler. Polis belgelerinin bazı ülkelerden temin edilmesi mümkün değildir. Konsolosluk ofisi bu belgenin temin edilemeyeceği ülkelerin listesini size temin edecektir. Polis belgeleriyle ilgili ek bilgiler bu pakette ayrıca verilmektedir. 7. ASKERLĠK BELGESĠ: Sadece Ġran vatandaģları için geçerlidir. Askerlik yaptıysanız askerlik belgesinin kopyasını ve Ġngilizce tercümesini lütfen ibraz ediniz. Eğer Ġran da askerlik hizmetinden muafsanız lütfen muafiyet belgenizin kopyası ve Ġngilizce tercümesini ibraz ediniz. Bu belgelerin asıllarını görüģmeniz sırasında ibraz etmeniz gereklidir. 8. MAHKEME VE HAPĠS KAYITLARI: Herhangi bir suçtan hüküm giymiģ kiģilerin daha sonradan suçu affedilmiģ veya hüküm para cezasına çevrilmiģ olsa dahi mahkeme kayıtlarının bir kopyasını ibraz etmelidirler. Bu belgelerin asıllarını görüģmeniz sırasında ibraz etmeniz gereklidir. 9. DĠĞER MAHKEME KAYITLARI: Ġsim değiģiklikleri, yaģ düzeltmeleri, evlat edinme gibi iģlemlerin mahkeme kayıtlarının kopyalarının da ibraz edilmesi gereklidir. Bu belgelerin asıllarını görüģmeniz sırasında ibraz etmeniz istenecektir. 10. FOTOĞRAFLAR: BaĢvuru sahibinin cepheden çekilmiģ dört adet fotoğrafı gereklidir. Göçmen vizeye baģvuracak kiģilerin ibraz etmesi gereken fotoğraflarla ilgili detaylı bilgi aģağıda verilmiģtir. Fotoğrafın arkasına kiģinin adı yazılmalıdır. 11. TERCÜMELER: Ġngilizce veya Türkçe olmayan tüm belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılmıģ bir tercümesi gereklidir. Bu tercümelerin ayrıca noter tasdiki yapılmasına gerek yoktur. 12. ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ: Lütfen bu bilgi paketinde bulacağınız iletiģim bilgileri formunu doldurunuz.

5 GÖRÜġME SIRASINDA GEREKLĠ EVRAKLAR 1. ÜCRETLER: Göçmen vize ücretleri kiģi baģı 355$ lık baģvuru ücreti ve 45$ lık ek ücret Ģeklindedir. 355$ lık baģvuru ücretini ve 45$ lık ek ücreti görüģmeniz sırasında ödemeniz gerekmektedir. Ödeme konsolosluk kasiyerine nakit veya kredi kartı ile yapılabilir. Ödeme için Visa, Mastercard, American Express, Novus/Discover ve Diners kredi kartları kullanılabilir. KiĢisel çekler ve sözle veya yazı ile temin edilen kredi kartı numaraları kabul edilemez. 2. SAĞLIK RAPORU: Göçmen vize görüģmesinden önce tüm baģvuru sahiplerinin Elçilik tarafından onaylanan doktorlardan biri tarafından yapılacak sağlık muayenesinden geçmeleri gerekmektedir. BaĢvuru sahipleri, sağlık raporlarını almak için ekte verilecek sağlık raporu ile ilgili bilgileri takip etmelidirler. BaĢvuru sahipleri adları verilen doktorlardan herhangi birinden randevu almalıdırlar. Sağlık raporunun ücretlerinden baģvuru sahipleri sorumludur. Anne veya babasıyla göçmen vize baģvurusu yapacak tüm çocuların da sağlık raporu alması gerekmektedir. Sağlık raporunuzu görüģmenizden önce ofisimize göndermeyiniz. Sağlık raporunuzu görüģmeniz sırasında ofisimize ibraz etmeniz istenecektir. Röntgen filmlerinizi Elçiliğe getirmeyiniz. 3. ĠLĠġKĠYE DAĠR KANITLAR: Sizin için istek yapan kiģiyle gerçek bir iliģkiniz olduğuna dair kanıtlar sunmanız istenebilir. Bu sebeple yanınızda beraber çekilmiģ fotograflar, elektronik posta yazıģmaları, tebrik kartları, mektuplar gibi iliģkinizin gerçek olduğuna dair kanıtlar getirmenizi tavsiye ederiz. 4. ABD ĠKAMETGAHININ KANITLARI: EĢinizin ABD ye göç etmesini sağlamak için ABD de terketmediğiniz bir ikametgahınız olması gereklidir. ABD de ikamet koģullarıyla ilgili bilgi aģağıda verilmiģtir. 5. ASIL BELGELER: Pasaport, evlilik cüzdanı, boģanma ilamı, mahkeme kayıtları veya Ġran askerlik hizmetinden muafiyet belgesi gibi asıl belgelerinizi lütfen ofisimize görüģmeniz sırasında ibraz ediniz. Nüfus Kayıt Örneği, Adli Sicil Kaydı gibi tekrar temin edilebilir orijinallerinizi görüģmenizden önce ofisimize göndermeniz gereklidir. NOT: Vizenin basılacağına dair önceden hiçbir güvence verilemez. Konsolosluk yetkilisi ancak resmi baģvurunun ardından, tüm evrakları inceledikten sonra ve kiģisel görüģme sonucunda bir vize verilip verilemeyeceğine karar verebilir. BaĢvuru sahipleri basılan vizeleri ellerine geçmeden hiçbir seyahat planı yapmamalı, kiģisel mallarını elden çıkartmamalı ve hayati değiģiklikler yapmamalıdırlar. Ofisimiz baģvuruların hızlı iģlem görmesi için elinden geleni yapacaktır. Ancak engeller çıktığı takdirde baģvuru sahiplerinin ek bilgilerle ofisimize geri gelmeleri gerekebilir. Eğer idari iģlemler gerekli olursa, iģlemler sonuçlandıktan sonra baģvuru sahibinin ofisimize geri gelmesi gerekebilir. Elçilik gerekli idari iģlemleri ABD den talep edecek ve cevapları oradan alacaktır. Ġdari iģlemlerin sonuçlanmasını beklerken baģvuru sahiplerinin evlerine dönmelerini tavsiye ederiz. Ġdari iģlemler sonuçlandığında size görüģmeniz sırasında verilecek olan dosya numarası web sitemizde yayınlanacaktır. Web sitesini sonuçları öğrenmek üzere takip etmek sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Türk vatandaģı olmayan baģvuru sahiplerinin idari iģlemler sonuçlandığında Ankara da ofisimize tekrar gelmeleri gerekecektir. Ofisimize Ģahsen baģvurunuzdan sonra eğer dosyanız tamamlanmıģsa vizeniz 10 iģ günü içerisinde hazırlanarak Türkiye deki adresinize UPS kurye servisi ile gönderilecektir. Bu bekleme sırasında sağlık raporunuzun süresi dolabilir. Böyle bir durumda pasaportunuzla birlikte yeni sağlık raporunuzu da bize iletmeniz gerekecektir. Göçmen vizenizin geçerlilik süresi sağlık raporunuzun geçerlilik süresiyle sınırlandırılacaktır. Göçmen vizesi basım tarihinden itibaren en fazla 6 ay geçerlidir. Vize sahipleri vizelerinin son kullanma tarihinden önce ABD ye seyahat etmelidirler. 5

6 6 Genel bakıģ YEMĠNLĠ GEÇĠM BEYANNAMESĠ FORM I-864 I-864 Yeminli Geçim Beyannamesi bazı göçmen vize baģvurularında gerekli olan kefil ve vize alacak kiģi arasında bir sözleģmedir. Bu sözleģmede kefil, vize alacak kiģiye ABD vatandaģı olana kadar veya 40 çeyrek iģ yılı boyunca (genellikle 10 yıla denk gelir) maddi olarak destek olmayı kabul eder. Kefil kendi aile büyüklüğüne göre federal asgari geçim kılavuzunda (federal poverty guidelines) belirtilen gelirden %125 daha fazla gelir elde ettiğini göstermek zorundadır. I-864 Yeminli Geçim Beyannamesinin yasal dayanağı Göçmenlik ve VatandaĢlık Yasasının (INA) 213A bölümüdür. Ekte değiģik aile büyüklüklerine göre gereken asgari gelir seviyeleri belirtilmiģtir. Eğer kefil olacak kiģinin geliri federal asgari geçim kılavuzunda (federal poverty guidelines) belirtilen gelirden %125 daha fazla değilse vize alacak kiģiyi ek bir kefilin daha desteklemesi gereklidir. Yan destekçi eğer istek yapan kiģiyle aynı evi paylaģmıyorsa (örneğin istek yapan kiģi yan destekçiyi vergi beyannamelerinde bakmakla yükümlü olduğu kiģi olarak listelememiģse) esas kefilinkine ek olarak bir I-864 formu doldurmalıdır. Ek belgelerin fotokopileri kabul edilebilir ancak I-864 formlarının üzerinde kefilin imzası olan asıl belgeler olması gereklidir. 18 yaģından küçük biyolojik çocukları için I-864 formu dolduran ABD vatandaģlarının I-864 formu yerine I-864W formunu doldurmaları gereklidir. Bu tür baģvurularda kefillerin I-864W formlarına ek olarak vergi evrakı gibi ek bir belge ibraz etmelerine gerek yoktur. Ancak bu kural 18 yaģınan küçük üvey çocukları için istek yapan ABD vatandaģları için geçerli değildir. Bu tür baģvurularda istek yapan kiģiler I-864 formu doldurmalı ve ek belgeleri ile birlikte ibraz etmelidirler. Kefilden istenilenler Kefil olacak kiģi en az 18 yaģında olmalı ve ABD vatandaģı veya yasal oturum izni sahibi (yeģil kartlı) olmalıdır. Kefil aynı zamanda ABD de ikamet ediyor olmalıdır. Ek evraklar I-864 formunun ekinde istek yapan Ģahsın son vergi dönemine ait 1040 vergi beyannameleri, W2 formları, banka ve diğer mali evrakları olmalıdır. Eğer kefil I-864 formunda gelirine ek olarak mal varlığını da listelemiģse bu mal varlığının kanıtlarını da eklemelidir. NOT: Kefilin yaģadığı ev veya arabası, bu malları kefil olduğu kiģiyi desteklemek için satması beklenemiyeceğinden, mal varlığı olarak göz önünde bulundurulamaz. ABD vatandaģı, göçmen olacak kiģiye kiģisel olarak kefil olduğundan, iģ yerine ait veya ticari vergi beyannamelerini yeminli geçim beyannamesini ekinde kullanması mümkün değildir. Konsolosluk yetkilileri sadece kiģisel vergi beyannamelerini kabul edebilirler. Bir iģyeri kefil olamaz. Eğer kefilin vergi beyannamelerinin kopyaları mevcut değilse vergi dairesinden alacağı vegi beyannamesi özetleri de kabul edilecektir. Eğer kefil eģi ile birlikte vergi beyannamesi dolduruyorsa eģinin de I-864A formunu (Aile bireyleri arasında kontrat) doldurması gerekmektedir. I-864A formu, I-864 formunun ekinde mevcuttur. I-864 formunun ekinde istek yapan Ģahsın son vergi dönemine ait 1040 vergi beyannameleri, W2 formları, banka ve diğer mali evrakları olmalıdır. Eğer istek yapan kiģinin vergi evrakları yoksa son vergilendirme döneminde ABD devletine neden vergi ödemediğini belirten yazılı bir açıklama yapması gerekmektedir.

7 7 Sıkça sorulan sorular: Aile büyüklüğü nedir? Aile büyüklüğü hesaplanırken kefil olan kiģinin vergi beyannamelerinde belirttiği aile bireyleri, bakmakla yükümlü olduğu tüm diğer kiģiler, adlarına yeminli geçim beyannamesi doldurduğu diğer kiģiler ve bu I-130 formunda istek yapılan kiģiler sayılır. Örneğin, vergi beyannamelerinde kendisi, eģi ve iki çocuğunu belirten ve bu I-130 formuyla bir kiģiye istek yapan bir kiģinin aile büyüklüğü 5 kiģi olarak hesaplanır (kendisi, eģi, iki çocuğu ve istek yaptığı bir kiģi). Annesini vergi evrakında bakmakla yükümlü olduğu kiģi olarak belirtmiģ, daha önce bir I-864 formuyla bir kiģiye daha kefil olmuģ ve Ģu anda üç kiģilik bir aile için istek yapmakta olan bir kiģinin aile büyüklüğü 6 kiģi olarak hesaplanır (kendisi, annesi, daha önce kefil olduğu kiģi ve istek yaptığı üç kiģi). Eğer bir önceki vergilendirme döneminde vergi beyannamesi doldurmadıysam ne olur? Göçmen yasası gereği kefil olacak kiģi vize baģvuru tarihinden hemen önceki son vergilendirme döneminde vergi beyannamesi doldurmuģ olmalıdır. ABD Ġç Gelirler Müdürlüğü (Internal Revenue Services, IRS) tüm ABD vatandaģı ve yeģil kart sahiplerinin yurt dıģında çalıģıyor olsalar ve gelirlerinin bir kısmı veya tamamı vergiden muaf olsa dahi vergi beyannamesi doldurmasını talep eder. Eğer istek yapan kiģi vergi beyannamesi doldurmakla yükümlü değilse neden vergiden muaf olduğunu belirten noter tasdikli bir açıklama yapması ve ekinde gerekçelerini gösterir vergi yönetmeliklerinin bir kopyasını temin etmesi gerekmektedir. IRS 1040 bilgilendirme kitapçığında vergiden ne koģullarda muaf olunduğuna dair bilgi mevcuttur. I-864 ile ilgili daha detaylı bilgi: I-864 Yeminli geçim beyannamesiyle ilgili daha detaylı bilgi için Ulusal Vize Servisinin web sitesine tıklayabilirsiniz.

8 KEFİLİN AİLE BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE ASGARİ GEÇİM KILAVUZU Aile fertlerinin sayısı 48 Hemhudut eyalet ve D.C. 100% 125% Alaska 100% 125% Hawaii 100% 125% 1 $10,830 $13,537 $13,530 $16,912 $12,460 $15, ,570 18,212 18,210 22,762 16,760 20, ,310 22,887 22,890 28,612 21,060 26, ,050 27,562 27,570 34,462 25,360 31, ,790 32,237 32,250 40,312 29,660 37, ,530 36,912 36,930 46,162 33,960 42, ,270 41,587 41,610 52,012 38,260 47, ,010 46,262 46,290 57,862 42,560 53,200 Her ek aile bireyi için eklenecek rakam: 3,740 4,675 4,680 5,850 4,300 5,375 NOTE: 48 Hemhudut eyalet te her ek aile bireyi için, 3,740$ (100%) veya 4,675$ (125%) eklenmelidir. Alaska ve Hawaii için geçerli rakamlar yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu rakamlara şu durumlarda başvurunuz: - ABD Silahlı kuvvetlerinin aktif çalışanlarının eş ve çocukları için yapılmış başvurularda (I-864 veya I-864EZ, Yeminli Geçim Beyannamesi formu kullanıldığı durumlarda). - I-134 Yeminli Geçim Beyannamesi formu kullanıldığı durumlarda.

9 POLĠS BELGELERĠ BaĢvuru sahipleri doğdukları ülke ve en az 6 aydan beri yaģamakta oldukları ülkelerden polis belgesi ibraz etmelidirler. BaĢvuru genellikle doğrudan doğruya bulunmuģ olduğunuz yerin polis yetkililerine yapılmalıdır. BaĢvuru sahipleri aynı zamanda 16 yaģından sonra 1 yıldan fazla yaģadıkları tüm ülkelerden polis belgesi ibraz etmelidirler. Bir ülkede herhangi bir sebepten dolayı gözaltına alınmıģ veya tutuklanmıģ kiģiler, o ülkede kaldıkları süreye bakılmaksızın polis belgesi ibraz etmelidirler. Polis belgesi kiģinin o ülkede bulunduğu zamanın tamamını kapsamalı ve o bölgedeki yetkili polis otoritesinin kiģi ile ilgili tüm kayıtlarını, varsa tutuklanma kayıtları ve sebeplerini ve kaydı bulunan tüm olayların içeriğini göstermelidir. Eğer ülkelerde polis belgeleri için nereye veya nasıl baģvurulacağı ile ilgili sorunuz olursa, iģlemlerinizi yürütmekte olan ABD Konsolosluğuna danıģabilirsiniz. ABD de yaģamıģ ve halen yaģamakta olan kiģilerin ABD için polis belgesi temin etmelerine gerek yoktur. Türkiye den polis belgesi gereklidir: Türk polis belgesi Türkiye de Adli Sicil Kaydı olarak bilinen belgedir. Adli sicil kaydı Cumhuriyet BaĢsavcılığı ndan temin edilir. ÖNEMLİ: Adli Sicil Kaydınızı talep ederken hem güncel ve hem arşiv kayıtlarınızı talep etmeniz gereklidir. Ġran ın da dahil olduğu aģağıdaki listedeki ülkelerden polis belgesi talep edilmemektedir. AFGANĠSTAN AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ BANGLADEġ BULGARISTAN ÇAT EKVATOR GĠNESĠ HAITI IRAK ĠRAN KAMBOÇYA LĠBYA MEKSĠKA MONGOLYA NĠKARAGUA SĠERRA LĠYON SOMALĠ SUDAN TACĠKĠSTAN TOGO TONGA AĢağıdaki ülkelerden polis belgeleri ancak bu ülkede bulunan kimselerin Ģahsen baģvuruları üzerine verilir. ARNAVUTLUK BĠRLEġĠK ARAP EMĠRLĠKLERĠ BARBADOS EKVATOR ERĠTREA ETĠYOPYA GUATEMALA HĠNDĠSTAN KÜBA KUVEYT MOZAMBĠK NAMĠBYA PARAGUAY RUANDA ÜRDÜN YEMEN AĢağıdaki ülkelerden polis belgeleri ancak ABD Elçiliği veya Konsolosluğu kanalıyla elde edilebilir. FĠJĠ HOLLANDA KOSTA RĠKA KORE SRĠ LANKA TÜRKMENĠSTAN SAĞLIK YOKLAMASI YÖNERGESĠ 9

10 10 Tüm göçmen adayları belirli sağlık yoklamalarından geçmelidirler. Bu formda yoklamayı yapmaları onaylanmıģ doktorların listesi bulunmaktadır. Gerekli sağlık yoklaması formları doktorlar tarafından temin edilecektir. Lütfen listedeki doktorlardan yalnız bir tanesinden randevu talep ediniz. Sağlık raporunuzun eksiksiz hazırlanabilmesi için pasaportunuzu ve iki adet fotoğrafınızı mutlaka yanınızda bulundurunuz. Sağlık yoklamanızı mutlaka randevu gününden önce tamamlayınız ve sonuçlarını randevu gününde istenilen tüm diğer belgelerle beraber getiriniz. Rongen filminizi vize gorusme gununde yaninizda getirmenize gerek yoktur. Zamanında tamamlanabilmesi açısından sağlık yoklamanız için alacağınız randevu tarihinizin vize görüģme gününüzden üç-dört gün önce olmasına dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Sağlık yoklamanızı gerçekleģtiren doktorunuza muayene esnasında kronik hastalıklarınız, daha önce tedavi edilmiģ fiziksel ve /veya ruhsal rahatsızlıklarınız ile ilgili doktor raporlarınızı ve sağlık kayıtlarınızı vermeniz iģlemlerinizin hızlı ve sağlıklı yapılabilmesi açısından çok önemlidir. Önemli Not: YaĢları iki (2) ile ondört (14) (2.doğum gününü kutlamıģ ve 15. doğum gününü kutlamamıģ) arası göçmen adaylarının Konsolosluktaki vize görüģme gününden en az dört (4) gün öncesinden sağlık yoklaması için randevu almaları gerekmektedir. Aksi takdirde vize iģlemlerinde gecikme söz konusu olacaktır. SAĞLIK YOKLAMASI ÜCRETLERĠ BirleĢik Devletler vize amaçlı gerekli sağlık yoklamaları, aģağıda listesi verilen Amerika Birlesik Devletleri Büyükelçiliği Konsolosluk kısmınca onaylanmıģ doktorlar tarafından yapılmaktadır. Sağlık yoklaması ve diğer gerekli tahlil ücretleri baģvuran tarafından ödenecektir Kan tahlilleri yaklaģık 25.00$, rontgen filmi yaklaģık 45.00$, doktor ücreti de yaklaģık 70.00$ dır.. Her bir aģı ücreti yaģ ve aģıların gerekliliklerine göre 5.00$ ila $ arasında değiģmektedir. Ġsim Adres Telefon ÇalıĢma Saatleri Dr. Mehmet Ungan Atatürk Bulvarı 237/ Hafta içi 09:00-19:00 Dr. Handan Ungan Kavaklıdere, Ankara Cumartesi 10:00-17:00 Randevu icin lütfen Ģu adrese tıklayınız: Amerikan Hastanesi Güzelbahçe Sokak Randevu için lütfen Check-up kısmı, NiĢantaĢı, Ġstanbul Hafta içi 08:00-18:00 2. kat Cumartesi 08:00-13:00 saatlerinde arayınız. Göçmen vizenizin geçerlilik süresi sağlık raporunuzun geçerlilik süresiyle sınırlandırılacaktır. Aktif tüberküloz sebebiyle "Class B (TB)" olarak tanımlanan sağlık raporları, doktorun raporu imzaladığı tarihten itibaren 3 ay, herhangi bir hastalık veya sakatlık listelenmemiģ sağlık raporları da imza tarihinden itibaren 6 ay geçerlidir. Bu nedenle, dosyanız idari iģlemlere tabiyse, veya iģlemleriniz eksik evraklardan dolayi uzarsa, sağlık raporunuzun geçerlilik süresi vizeniz basılmadan sona erebilir. Böyle bir durumda, vizeniz basılmadan önce sağlık raporunuzu yenilemeniz gerekecektir.

11 11 AġI ġartlari KONUSUNDA ÖNEMLĠ DUYURU Amerika BirleĢik Devletleri Göçmenlik Yasası, göçmen vizesi baģvurusunda bulunanların vizelerinin verilmesinden önce belirli aģıları (listesi aģağıda verilmektedir) olmalarını öngörmektedir. Göçmen vizesi baģvurusunda bulunanlar, tıbbi muayenelerini yapan doktorlarından, söz konusu aģılama Ģartlarını yerine getirdiklerini veya belirtilen aģılardan birini veya daha fazlasını olmalarının tıbbi açıdan uygun olmayacağını doğrulamaları gerekmektedir. Belirtilen doktorlara yardımcı olunması ve göçmen vizesi baģvurusunun sonuçlandırılmasında gecikmelerin önlenmesi için, sağlık muayenesi esnasında aģı kartlarının hazır bulundurulmasi gerekmektedir. Vize baģvurusunda bulunanların, eğer varsa, aģı kayıtlarının bir suretini almak için düzenli olarak gittikleri sağlık kuruluģuna baģvurmaları gerekmektedir. Eğer bir aģı kartınız yoksa, gideceğiniz doktor, sözkonusu Ģartın yerine getirilmesi için gereksinim duyabileceğiniz aģıları sizinle beraber belirleyecektir. Doktorların tavsiyesi üzerine ve belli bazı durumlarda aģı Ģartlarından vazgeçilmesi mümkündür. Sadece yukarida ismi belirtilen onayli doktor, yaģınızı, geçmiģteki tedaviler ve halihazırdaki sağlık durumunuzu dikkate alarak belirtilen aģılardan hangilerinin tıbbi açıdan sizin için uygun olduğuna karar verebilir. Gerekli aģılar: Kabakulak, Kızamık, Kızamıkçık, Çocuk Felci, Tetanoz ve Difteri Toksoidleri, Boğmaca, B Tipi Grip (HIB), Hepatit A, Hepatit B, Suçiçeği, Zaturre (Pnömokok), Grip (Influenza), Rotavirus, Menengekok.

12 12 GÖÇMEN VĠZE BAġVURUSU ĠÇĠN GEREKLĠ FOTOĞRAF ÖZELLĠKLERĠ 1. BaĢvuru sahibi son 6 ay içinde çekilmiģ tüm yüzü kaplayan bir fotoğraf getirmelidir. Tüm yüzü kaplayan fotoğraf direkt kameraya bakar Ģekilde çekilmiģ olmalıdır. 2. Yüz, fotoğrafın yaklaģık yüzde 50 sini kapsamalıdır. 3. Fotoğrafın arka fonu beyaz renkte olmalıdır. 4. Fotoğrafın boyutları 50 mm x 50 mm olmalıdır ve baģ fotoğrafın ortasında yer almalıdır. Saçın üst kısmından çenenin alt kısmına kadar olan baģ mesafesi/uzunluğu 25 mm - 35 mm olmalıdır. Göz seviyesi de fotoğrafın alt hizasından itibaren 28 mm - 35 mm olmalıdır. 5. Fotoğraf baģvuran kiģiyi açık Ģekilde tanımlamalıdır. 6. BaĢvuru sahipleri düzgün giyinmiģ olmalı ve Ģapka ve benzeri aksesuarlar takmamalıdır. Üniforma ya da baģvuru sahibinin saçını veya baģka özelliklerini kapayacak eģarp, baģ örtüsü giyilmemelidir. Eğer baģvuru sahibi baģ örtüsü giymek zorunda ise, fotoğrafta iki kulak ve alın açıkça görünmelidir. 7. Fotoğraf çerçevesiz basılmalıdır. 8. Arka fonu desenli veya koyu renkli fotoğraflar kabul edilmez. 9. Hızlı çekim fotoğraflar ya da dijital kalite fotoğraflar kabul edilmemektedir. Fotoğraflar, standart muamele gerektiren film kullanılarak, standart tek lens refleks tipi fotoğraf makinası ile çekilmelidir. AĢağıda göçmen vize baģvurusuna uygun özelliklerdeki fotoğraf örneğini ve göçmen vize fotoğrafı çeken stüdyoların adreslerini ve telefon numaralarını bulabilirsiniz. Göçmen Vize Fotoğraf Örneği

13 13 FOTO ĠZCĠ COLOR Arjantin Cad. 40/C G.O.P., Ankara Tel: (312) Ankara: ÖZGÜN FOTO Güvenlik Cad. 33/11 - C A.Ayrancı, Ankara Tel: (312) GÜVEN COLOR FOTO AKAY Güvenlik Caddesi, 69/A, Akay Caddesi, Konur Sokak 75/E, Bakanlıklar, A. Ayrancı, Ankara Ankara Tel: (312) Tel: (312) ROYAL COLOR Güvenlik Caddesi 85 OR Güvenlik Caddesi 105 A. Ayranci, Ankara A. Ayranci, Ankara Tel: (312) Tel: (312) Ġzmir: STUDYO ALKIM ġair Esref Bulvarı 47/A, Alsancak, Ġzmir Tel: (232) FOTO GÜVEN Yalı Caddesi 230/1 KarĢıyaka, Ġzmir Tel: (232) TURGAY AKDEMIR FOTOGRAF SUTUDYOSU Istinye Mah. Kaplicalar Cad. No: 7 Istinye-Sariyer ISTANBUL Tel: (212) ALTINTÜRK FOTOĞRAF STÜDYOSU Ġstiklal Cad. No: 388/5 Tünel, Beyoğlu, Ġstanbul Tel: (212) Ġstanbul: FOTO STÜDYO NOBEL Ġstiklal cad. Postacılar Sok. No:1 Tünel, Beyoğlu Tel: (212) HĠTĠT DANIġMA Ġstinye Mahallesi, Kaplıcalar Mevkii No:9 Ġstinye, Ġstanbul Tel: (212) TURGAY AKDEMIR FOTOĞRAF STÜDYOSU Ġstinye Mahallesi, Kaplıcalar Mevkii No: 5/1 Ġstinye, Ġstanbul Tel: (212) FOTO SEVĠL KurtuluĢ Mh. 10 Sk. Dr. Cemil Öztekin Apt. Altı No. 12/A, Adana Tel: (322) Adana: MUHAMMED ALĠ Atatürk Bulvarı Saniye Ethem Apt. No. 65 Adana Tel: (322) FOTO SKOP Vali Yolu Cad. Vizon Apt. No. 3/C Adana Tel: (322)

14 14 ABD ĠKAMETGAHI Yasaya göre kefiller ABD nin eyaletlerinden birinde, Kolombiya bölgesinde veya ABD hakimiyetindeki topraklarda yaģamalıdırlar. Federal yasalara göre ABD ye göçmen götürmek için istek yapan kiģilerin orada ikamet etmeleri gerekmektedir. Eğer istek yapan kiģi ABD de yaģamıyorsa bir yan destekçi göçmen olacak kiģiye kefil olamaz. Bir yan destekçinin dikkate alınabilmesi için öncelikle istek yapan kiģinin kefil olmak için gerekli Ģartlara (yaģ, ABD ikametgahı, ABD vatandaģlığı veya yeģil kart sahibi olma) uyması gereklidir. ABD ikametgahı karmaģık bir konudur ve her bir dosya kendi koģulları içerisinde değerlendirilmelidir. ABD dıģında yaģayan bir kiģinin bir göçmene kefil olabilmesi için ABD de terk etmediği yerleģik bir düzeni olmalı ve bu düzeni gelecekte de devam ettirme niyetinde olmalıdır. Yasal oturum izni sahipleri (yeģil kartlılar) yasal statülerini devam ettiriyor olmalıdırlar. Birçok ABD vatandaģı veya yeģil kart sahibi, geçici süreler için, genellikle iģ amaçlı veya ailevi sebeplerden dolayı ABD dıģında yaģamaktadırlar. Bu geçici durum ABD dıģında uzun süreli kalıģlar olabilir. ABD dıģında yaģayan kefilin ABD de yerleģik bir kiģi sayılabilmesi için Ģu özelliklere sahip olması gereklidir: - ABD den kalıcı olarak değil sadece geçici bir süre için ayrılmıģ olmalı, - ABD deki yerleģik düzenine geri dönecek olmalı, - ABD ile bağlarının kopmamıģ olduğuna dair kanıtlar sunabilmelidir. ABD dıģında eģi veya anne-babasının iģi nedeniyle yaģayan fakat ABD deki yerleģik düzenini korumuģ ABD vatandaģı veya yeģil kartlı bir eģ veya çocuk da bir göçmene kefil olabilir: ABD dıģında Ģu iģlerde çalıģan kiģiler ABD de ikamet ediyor sayılırlar: - ABD devleti tarafından istihdam edilen kiģiler, - BaĢsavcı tarafından onaylanmıģ bir Amerikan araģtırma kurumunda çalıģan kiģiler, - Amerikan dıģ ticaretinin geliģtirilmesine doğrudan veya dolaylı olarak hizmet veren Amerikan Ģirketleri veya bu Ģirketlerin yan kuruluģlarında çalıģanlar, - Bir anlaģma veya yasa ile ABD nin de taraf oldugu uluslararası bir kuruluģta çalıģanlar, - ABD ile gerçek bir organizasyon bağı olan ve ABD dıģında da hizmet veren bir dini mezhep/gruba bağlı bir kuruluģta çalıģanlar, - ABD içinde hizmet veren mezheplerarası bir dini organizasyon için yurt dıģında misyoner olarak görev yapan kiģiler. Bunların dıģında da bazı koģullarda kefil olacak kiģiler ABD dıģındaki ikametgahlarının geçici olduğunu ve ABD de geri dönecekleri yerleģik bir düzenleri olduğunu kanıtlayabilirler. Kefil olacak kiģinin Konsolosluk yetkilisine ABD deki yerleģik düzenini bırakmadığını ve yurtdıģında yerleģmediğini kanıtlaması gerekecektir.

15 15 ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Lütfen bu formu doldurarak evraklarınızla birlikte yollayınız: BaĢvuru sahibinin tam adı : Ġstek yapan kiģinin tam adı: Yerel posta adresi : ABD Posta adresi : E-posta (baģvuru sahibinin): E-posta (istek yapan kiģinin): Telefon numaraları Cep ĠĢ Ev : : :

16 16 ABD BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ, ANKARA, TÜRKĠYE KONSOLOSLUK BÖLÜMÜ GÖÇMEN VĠZE BĠRĠMĠ İsim: Dosya Numarası: Çalışma Geçmişi (lütfen bugüne kadar çalıştığınız tüm iş yerlerini sıralayınız) İşveren İşverenin adresi Ünvanı Hizmet tarihleri Eğitim Geçmişi (lütfen bugüne kadar egitim aldığınız tüm okulları sıralayınız) Okul adı Okulun bulunduğu yer Bölümü Eğitim alınan tarihler Askerlik Hizmeti EVET HAYIR Hizmet tarihleri Rütbe/Görev Uzmanlık Alanı/Bölümü Yabancı Ülkelere Seyahat ve İkamet Seyahat/ikamet edilen ülke Şehir/Eyalet Seyahat/ikamet tarihleri Sebebi Vize tipi Lütfen bu formu seyahat edecek 16 yaşından büyük tüm aile fertleri için doldurunuz Gerekirse lütfen boş bir kağıt kullanın.

17 17 KONTROL LĠSTESĠ: Elçiliğe UPS ile gönderileceler ABD vatandaģı istek sahibinin hazırlaması gereken evraklar: Form I-130 (Yabancılar Ġçin Ġstek Dilekcesi) (Petition for Alien Relative) 355$ lık Fortis bloke çeki Form G-325A (Biyografik bilgi formu) (Biographic Information Sheet) Pasaport, vatandaģlık belgesi veya doğum belgesi Evlilik cüzdanı o Fotokopisi o Ġngilizce tercümesi (eğer belge Ġngilizce veya Türkçe değilse) BoĢanma veya ölüm belgesi (sona ermiģ tüm evlilikler için) o Fotokopisi o Ġngilizce tercümesi (eğer belge Ġngilizce veya Türkçe değilse) I-864 Yeminli geçim beyannamesi (Affidavit of Support) o En son vergilendirme yılına ait 1040 vergi beyannameleri o En son vergilendirme yılına ait W2 formları o Mal varlığı kanıtı (eğer gerekli ise) o Neden vergi beyannamesi doldurmadığınıza dair açıklama (eğer gerekli ise) Bir yan destekçiden I-864 Yeminli geçim beyannamesi (eğer gerekli ise) o Yan destekçinin en son vergilendirme yılına ait 1040 vergi beyannameleri o Yan destekçinin en son vergilendirme yılına ait W2 formları o Yan destekçinin mal varlığı kanıtı (eğer gerekli ise) Bir adet vesikalık fotoğraf Vize talebinde bulunacak yabancı eģin hazırlaması gereken evraklar: Form DS-230 Kısım 1 ve Kısım 2 (Göçmen vizesi ve yabancı kaydı için baģvuru) Form G-325A (Biyografik bilgi formu) (Biographic Information Sheet) Pasaportun tam fotokopisi Nüfus Kayıt Örneği o Aslı o Ġran lı baģvuru sahiplerinden ġenasname fotokopisi ve Ġngilizce tercümesi Ulusal Kimlik Belgesi (Sadece Ġran vatandaģları için gereklidir) o Fotokopisi Ġngilizce tercümesi Evlilik cüzdanı o Fotokopisi (eģ baģvurularında istek sahibinden istenen kopyadan ayrı olarak vize alacak eģ için de bir fotokopi gerekmektedir) o Ġngilizce tercümesi (eğer belge Ġngilizce veya Türkçe değilse) BoĢanma veya ölüm belgesi (sona ermiģ tüm evlilikler için) o Fotokopisi o Ġngilizce tercümesi (eğer belge Ġngilizce veya Türkçe değilse) ArĢiv kayıtlarını da içeren Adli sicil kaydı (16 yaģından büyük baģvuru sahipleri için gereklidir) o Aslı o Ġngilizce tercümesi (eğer belge Ġngilizce veya Türkçe değilse) Mahkeme ve hapis kayıtları (eğer varsa) o Fotokopisi o Ġngilizce tercümesi Dört adet cepheden çekilmiģ fotoğraf (arkasına isim yazılmalıdır) ĠletiĢim bilgileri formu

18 18 GörüĢmede yanınızda getirmeniz gereken evraklar: Orijinal pasaportlar Evlilik cüzdanının aslı BoĢanma belgelerinin asılları ġenasname ve Ulusal Kimlik Belgesinin asli (Sadece Ġran vatandaģları için gereklidir) Mahkeme kayıtlarının asılları (eğer varsa) Ücretler (her baģvuru sahibi için ayrı ayrı 355$ + 45$ lık ek ücret) Sağlık raporu ĠliĢkiye ait kanıtlar Ġstek sahibi ABD vatandaģının ABD ikametgahının kanıtları (eğer gerekli ise)

ÇEġĠTLĠLĠK GÖÇMEN VĠZE BAġVURU SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YÖNERGELER

ÇEġĠTLĠLĠK GÖÇMEN VĠZE BAġVURU SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YÖNERGELER ÇEġĠTLĠLĠK GÖÇMEN VĠZE BAġVURU SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YÖNERGELER ÇeĢitlilik göçmen vize iģlemlerinizin hızlandırılması ve en etkin Ģekilde size hizmet verebilmek amacıyla Ankara ABD Büyükelçiği görüģme öncesi

Detaylı

ÇEġĠTLĠLĠK GÖÇMEN VĠZE BAġVURU SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YÖNERGELER

ÇEġĠTLĠLĠK GÖÇMEN VĠZE BAġVURU SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YÖNERGELER ÇEġĠTLĠLĠK GÖÇMEN VĠZE BAġVURU SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YÖNERGELER Çeşitlilik göçmen vize işlemlerinizin hızlandırılması ve en etkin şekilde size hizmet verebilmek amacıyla Ankara ABD Büyükelçiği görüşme öncesi

Detaylı

GÖÇMEN VİZE BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN YÖNERGELER

GÖÇMEN VİZE BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN YÖNERGELER GÖÇMEN VİZE BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN YÖNERGELER Göçmen vize işlemlerinizin hızlandırılması ve en etkin şekilde size hizmet verebilmek amacıyla Ankara ABD Büyükelçiği görüşme öncesi evrak inceleme sistemini

Detaylı

Çevrimiçi Vize Başvuru Kılavuzu

Çevrimiçi Vize Başvuru Kılavuzu Çevrimiçi Vize Başvuru Kılavuzu Bu belgenin amacı çevrimiçi vize başvurunuzu tamamlamanıza yardımcı olmaktır. Çevrimiçi vize başvurusu hizmeti yalnızca İngilizce olarak mevcuttur ve tüm sorulara İngilizce

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

GLOBAL Work And Travel Programı Aracılık Hizmet Sözleşmesi (2012-2013)

GLOBAL Work And Travel Programı Aracılık Hizmet Sözleşmesi (2012-2013) GLOBAL Work And Travel Programı Aracılık Hizmet Sözleşmesi (2012-2013) MADDE 1- Taraflar 1.1 İşbu sözleşme, bir tarafta GLOBAL Dil Hizmetleri Danışmanlık Turizm İthalat & İhracat Tic. Ltd. Şti (Bundan

Detaylı

Değerli vatandaşlarımız,

Değerli vatandaşlarımız, Değerli vatandaşlarımız, T.C. Kuveyt Büyükelçiliği olarak her zaman sizlerle iletişim halinde olmaya özen göstermekteyiz. Bu anlayışımızın bir ürünü olarak, Büyükelçiliğimize yöneltilen çeşitli soruların

Detaylı

Unutmayalım +90 312 218 40 00. Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi. Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin,

Unutmayalım +90 312 218 40 00. Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi. Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin, Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi Unutmayalım Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin, Oturma ve çalışma izinlerinizin süresinin, Aracınızın kasko ve sigorta poliçelerinin, Ehliyetinizin

Detaylı

2013 2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2013 2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 19 Kasım 2012 olacak şekilde, 2 Ağustos 2012 tarihinde Not: Bu Programa ilişkin sorulan soruların birçoğu, Burs Başvuruları için yayınlanan Duyuru nun dikkatli bir şekilde

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 2 ÖNSÖZ Noterlik Kanununun 72.maddesi noterlerin

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ 5 Ağustos 2011 Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunun ön incelemesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapılacak başvuruya ilişkin temel bilgiler,

Detaylı

A.B.D. ye Geçici ÇalıĢma ya da Öğrenci Vizesi ile mi Geliyorsunuz? AĢağıdaki haklara sahipsiniz:

A.B.D. ye Geçici ÇalıĢma ya da Öğrenci Vizesi ile mi Geliyorsunuz? AĢağıdaki haklara sahipsiniz: HAKLARINIZI BĠLĠN Yardıma ihtiyacınız olduğunda bu kitapçıkta verilen acil yardım numaralarından birini arayın Bu kitapçık size geçici olarak Birleşik Devletler de çalışma ve okuma amacı ile göçmen olmayan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

Egitiminiz ve Gelecek Basarilariniz icin New York'da Ingilizcenizi Gelistirmek mi Istiyorsunuz?

Egitiminiz ve Gelecek Basarilariniz icin New York'da Ingilizcenizi Gelistirmek mi Istiyorsunuz? Egitiminiz ve Gelecek Basarilariniz icin New York'da Ingilizcenizi Gelistirmek mi Istiyorsunuz? Dunyaca Unlu Hunter College'in Uluslarasi Ingiliz Dili Enstitusu Iki Farkli Tam Gun Ingilizce Ogretim Programini

Detaylı

PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİ

PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİ PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cemal RUHİ I- GENEL OLARAK Pasaport bir devletin kendi vatandaģlarına yurt dıģına seyahat edebilmeleri amacı ile verdiği, içerisinde ilgilinin kimlik

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1

Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1 Mahsup Rehberi Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN 2014 www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1 Rehber hazırlanırken 09.05.2014 tarih itibariyle yürürlükte olan mevzuattan yararlanılmıştır. Mevzuatta ve Uygulamalarda oluşacak

Detaylı

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende 2013 Avusturya da Yüksek Öğrenim für ausländische Studierende Avusturya da Yüksek Öğrenim Infos und mehr für ausländische Studierende Oktober 2013 İçindekiler 1 ÖNSÖZ 006 2 AVUSTURYA'DA YÜKSEK ÖĞRENIM

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar 2 ĠSTANBUL HAZIRGĠYĠM VE KONFEKSĠYON ĠHRACATÇI BĠRLĠĞĠ (ĠHKĠB) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEK TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON SEKTÖRÜ DEĞER ZĠNCĠRĠ PROJESĠ

Detaylı

El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir.

El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir. TRANSĠT EL KĠTABI Önsöz El kitabının amacı transit usulünün nasıl çalıģtığının ve çeģitli katılımcıların rollerinin daha iyi anlaģılmasını geliģtirecek bir araç sağlamaktır. Ayrıca transit düzenlemelerinin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

TOEFL ibt SINAVINA KAYIT OLURKEN ve SINAV SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

TOEFL ibt SINAVINA KAYIT OLURKEN ve SINAV SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR TOEFL ibt SINAVINA KAYIT OLURKEN ve SINAV SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR TOEFL ibt SINAVINA KAYIT YÖNTEMLERİ SINAVA NASIL KAYIT OLACAKSINIZ? Sınava girmek istediğiniz ülkede sınav merkezi varsa,

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunun yakıtı da, gücü de bilgidir. John Kenneth Galbraith 6. İTHALAT İŞLEMLERİ Ġthalat politikası Türkiye nin uluslararası

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ BĠRLEġTĠRĠLMĠġ GENELGESĠ ANKARA-2012 İçindekiler 1. GENELGEDEKĠ TANIM VE KISALTMALAR... 1 2. ÖZEL

Detaylı