DİNİ TARİHİ VE SOSYOLOJİK BOYUTUYLA TALİBAN HAREKETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİNİ TARİHİ VE SOSYOLOJİK BOYUTUYLA TALİBAN HAREKETİ"

Transkript

1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI DİNİ TARİHİ VE SOSYOLOJİK BOYUTUYLA TALİBAN HAREKETİ AKBARSHAH AHMADİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN PROF. DR. MEHMET AKGÜL KONYA 2011

2 ii T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü BİLİMSEL ETİK SAYFASI Adı Soyadı Akbarshah AHMADİ Öğrencinin Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri/Din Sosyolojisi Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezin Adı Dini Tarihi ve Sosyolojik Boyutuyla Taliban Hareketi Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. Öğrencinin imzası (İmza)

3 iii T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü TEZ KABUL FORMU Akbarshah AHMADİ tarafından hazırlanan Dini Tarihi ve Sosyolojik Boyutuyla Taliban Hareketi başlıklı bu çalışma 08/07/2011 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Ünvanı, Adı Soyadı Başkan: Prof. Dr. Mehmet AKGÜL İmza Ünvanı, Adı Soyadı Üye: Doç. Dr. Hayri ERTEN İmza Ünvanı, Adı Soyadı Üye: Yrd. Doç. Dr. Lütfü CENGİZ İmza

4 iv İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLİMSEL ETİK SAYFASI...ii TEZ KABUL FORMU...iii ÖNSÖZ...vii ÖZET... ix SUMMARY... x KISALTMALAR... xi GİRİŞ... 1 A. ARAŞTIRMANIN KONUSU... 1 B.ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ... 1 C.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ... 2 BİRİNCİ BÖLÜM: AFGANİSTAN DA DİNİ-SİYASİ HAREKETLERİN DOĞUŞU... 3 A.AFGANİSTAN IN KISA TARİHİ... 3 B.AFGANİSTAN DA DİNİ-SİYASİ HAREKETLERİN ORTAYA ÇIKMASINA ZEMİN HAZIRLAYAN SEBEPLER Afgan Kraliyetinin Sovyetler Birliğine Yakınlaşması Komünist Darbe ve Sovyetler Birliği İşgali Reformlar... 8 a.toprak Reformu /Taksimat-ı Arazi... 8 b.okuma-yazma Kampanyası... 9 C.AFGANİSTAN DA DİNİ-SİYASİ HAREKETLERİN OLUŞUM SÜRECİ D.TALİBAN ÖNCESİ DİNİ-SİYASİ HAREKETLER Hizb-i İslami Cemiyet-i İslami... 17

5 v 3.Hizb-i İslami (Halis Kanadı) İttihad-ı İslami Hareket-i Inkılab-ı İslami Mehaz-ı Milli Cephe-i Necat-ı Milli İttihadiye-i İslami Vilayat-ı Şimal-ı Afganistan Hareket-i İslami Hizb-i Vahdet İKİNCİ BÖLÜM: TALİBAN HAREKETİNİN DİNİ, TARİHİ VE SOSYOLOJİK SOY KÜTÜĞÜ A.TALİBAN HAREKETİNİN TARİHÇESİ Taliban Kavramı Taliban Hareketinin Ortaya Çıkışı ve Yükselişi Taliban Hareketinin Örgüt Yapısı Taliban ın Teşekkül Ettiği Ortam ve Dünya Görüşünün Şekillenmesi B.TALİBAN HAREKETİNİN DİN VE DÜNYA GÖRÜŞÜ Taliban Hareketinin İslam Anlayışı Taliban ın Hukuk Anlayışı Taliban ın Eğitim Anlayışı Taliban ın Yönetim Anlayışı Taliban Döneminde Kadınların Sosyal Durumu C. TALİBAN VE DIŞ DÜNYA Taliban ve Pakistan Taliban ve ABD Taliban ve Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Taliban ve El-Kaide D.YENİ BİR DİNİ HAREKET OLARAK TALİBAN SONUÇ BİBLİYOGRAFYA... 77

6 EK:TALİBAN IN KRONOLOJİK TARİHİ vi

7 vii ÖNSÖZ 1979 yılında SSCB nin Afganistan a karşı düzenlediği saldırı ve Afganistan ın işgali neticesinde milyonlarca Afganlı ülkesini terk etmek mecburiyetinde kalmıştır. Beş milyonu aşkın Afganlı mültecinin üç buçuk milyonu Pakistan a sığınmıştır. Pakistan daki mülteci kamplarındaki zor şartlar altında yaşayan Afganlıların bazıları çocuklarını dini ve müspet ilimlerin bir arada okutulduğu okullara gönderirken, özellikle köyden gelen Afganlı mülteciler ise çocuklarının sapıtmaları endişesiyle çocuklarını modern okullara değil, Hindistan Deobend ekolünün uzantısı olan Pakistan daki dini medreselerine göndermişlerdir. Taliban Hareketinin insan kaynaklarını, söz konusu medrese öğrencileri oluşturmuştur yılından beri aktüel görünürlüğü olan ve dünya gündemini meşgul eden Taliban Hareketi, kendini tanıtma amaçlı kitap ya da benzeri yazılı bir eser yayınlamadığından dolayı, dünyanın en esrarengiz örgütlerinden biri olarak kabul edilmiş ve bunun sonucu olarak örgütün anlaşılması zor olmuştur. Çalışma, Afganistan da hâlihazırda yaşanan sorunun tarihsel sürecini ele alarak bir gözlemci gözüyle Taliban hareketini tanıtmayı amaçlamaktadır. Çalışma, giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında; çalışmanın konusu, amacı, yöntemi kısaca anlatılmıştır. taşımaktadır. Birinci bölüm, Afganistan da Dini-Siyasi Hareketlerin Doğuşu başlığını Burada Afganistan ın tarihi özet olarak sunulduktan sonra Afgan Kraliyetinin Sovyetler Birliğine yakınlaşması, Komünist Devrimi, Sovyetler Birliği İşgali ve Reformlar, Dini-Siyasi Hareketlerin doğuşuna zemin hazırlayan sebepler olarak işlenmiştir. Bu bölümün ikinci kısmında; Dini-siyasi hareketlerin Oluşum Süreci başlığı altında Afganistan da dini-siyasi hareketlerin ortaya çıkışı, bu hareketlerin ideolojik ve örgütsel yapısı ve ülke içinde hitap ettiği sosyo-kültürel kesimler ele alınmıştır. Ayrıca Taliban öncesi dini-siyasi hareketlere temas edilmiştir. Taliban ın Dini, Tarihi ve Sosyolojik Soy Kütüğü başlığını taşıyan ikinci bölümde, Taliban Hareketinin Tarihçesi başlığı altında Taliban kavramı, Taliban hareketinin ortaya çıkışı ve yükselişi, Taliban hareketinin örgüt yapısı ve Taliban ın teşekkül ettiği ortam ve dünya görüşünün şekillenmesi, Taliban ın Din ve Dünya Görüşü başlığı altında Taliban ın İslam ve mezhep anlayışı, hukuk, eğitim, devlet

8 viii anlayışı ve Taliban döneminde kadınların sosyal durumu, Taliban ve Dış Dünya başlığı altında Taliban ve Pakistan, Taliban ve ABD, Taliban ve Suudi Arabistan, Taliban ve El-Kaide ve son olarak da Taliban ın bugünkü durumu Yeni Bir Hareket olarak Taliban başlığı altında ele alınmıştır. Bu çalışmanın oluşması ve konu seçiminden neticelenmesine kadar çalışmaya şekil veren ve her safhasında benden yardımlarını esirgemeyen Sayın Hocam Prof. Dr. Mehmet AKGÜL e şükranlarımı sunmayı borç bilirim. Akbarshah AHMADİ KONYA-2011

9 ix T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Akbarshah AHMADİ Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri/Din Sosyolojisi Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Tez Danışmanı Prof. Dr. Mehmet AKGÜL Tezin Adı Dini Tarihi ve Sosyolojik Boyutuyla Taliban Hareketi ÖZET 1992 de son komünist hükümetinin düşmesiyle birlikte Afgan mücahitleri iktidarı ele geçirmişlerdir. Fakat muzaffer mücahitlerin aralarındaki ihtilaf ve iç çekişmeden dolayı iç çatışmalar ortaya çıkmıştır. İç çatışmalar devam ederken 1994 de Kandahar da bir grup medrese öğrencisi yaşananlara isyan etmiştir. Medya tarafından Taliban ya da Taliban İslami hareketi olarak adlandırılan bu öğrenci grubu kısa sürede ülkenin büyük bölümünü denetimi altına almıştır. Taliban hareketi, iktidarı sırasında Afganistan yönetim şeklini Afganistan İslam Emirliği olarak değiştirmiş ve İslam Şeriatını kendi yorumuyla uygulamaya çalışmıştır. Taliban rejimi, Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Afganistan ın resmi hükümeti olarak tanınmıştır. ABD nin saldırılardan sorumlu tuttuğu Usame bin Ladin i himaye ettiği için ABD nin başını çektiği koalisyon güçlerinin askeri müdahalesi sonucunda Taliban hareketi, 11 Eylül 2001 olayından sonra, Kasım 2001 de iktidardan uzaklaştırılmıştır. O günden bugüne kadar Taliban militanları, Afganistan da bulunan yabancı güçlere ve Afgan devletine karşı gerilla savaşını devam ettirmektedir. Anahtar Kelimeler: Afganistan, İslami Hareketler, Taliban Hareketi

10 x SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Akbarshah AHMADİ Numarası Öğrencinin Ana Bilim / Bilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri/Din Sosyolojisi Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Tez Danışmanı Prof. Dr. Mehmet AKGÜL Tezin İngilizce Adı Taliban Movement with its Religious, Historical and Sociological Dimensions SUMMARY The Afghan Mujahedeen seized power after the fall of the last communist government in However, disagreement and infighting among triumphant mujahedeen caused civil war in the country. In 1994 a group of madrassa students rose against clashing mujahedeen groups. This group of students, who were named Taliban or Taliban Islamic Movement by media, captured large part of the country in a very short time. While the Taliban were in power, changed the government of Afghanistan to an Islamic Emirate and they tried to enforce their version of Sharia law. Taliban regime gained diplomatic recognition as Afghanistan official government from Pakistan, Saudi Arabia and United Arab Emirates. After 9/11 the Taliban were overthrown in November 2001 by coalition forces due to their support to Osama Bin Laden who has been charged for 9/11 attacks by USA. From then onward the Taliban militias have been carrying out guerrilla attacks against foreign forces and Afghan government. Key Words: Afghanistan, Islamic Movements, Taliban Movement

11 xi KISALTMALAR A.B.D Amerika Birleşik Devletleri A.g.e. A.g.md A.g.mk. A.g.rap. ADHP bkz. BM C. Cilt CIA Çev. DİA ISI İ.A. KGB M.Ö. M.S. NY Rap R.C RTA Adı geçen eser Adı geçen madde Adı geçen makale Adı geçen rapor Afganistan Demokratik Halk Partisi Bakınız Birleşmiş Milletler Central Intelligence Agency Çeviren Diyanet İslam Ansiklopedisi Inter Service Intelligence (Pakistan İstihbarat Teşkilatı) İslam Ansiklopedisi Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosi (Sovyet İstihbarat Teşkilatı) Milattan Önce Milattan Sonra New York Rapor s. Sayfa SSCB S. Sayı UNICEF UNOCAL v.b. v.s. Yay. Resmi Ceride (Afganitan Resmi Gazetesi) Afghanistan Radio Television Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği United Nation Children Fund(BM çocuk fonu) Union Oil Company of California Ve Benzeri Vesaire Yayınları

12 1 GİRİŞ A. ARAŞTIRMANIN KONUSU Dini hareketler; din bilimi araştırmacılarının, sosyologların, politikacıların her zaman dikkatini çekmiştir. Bu yüzden çeşitli yönleri ile dini hareketler sosyologlar ve din sosyologları tarafından araştırma konusu yapılmaktadır. Dini hareketlerin sosyologlarca araştırma konusu olarak seçilmesi iki bakımdan önem arz etmektedir. Birincisi dini hareketler son iki yüz yılda sosyal bilimlerde egemen olan dinle ilgili öngörü ve kabulleri alt-üst etmesi; ikincisi ise, 21. yüzyılda sosyal hareketler, dinamiğinin yeniden şekillenmesidir. Zira geçen yüzyılda sosyal hareketler sosyolojide başlıca dinamikler olarak göze çarpan işçi sınıfı veya sendikal hareketlerle, öğrenci hareketleri ve üniversiteler, zamanımızda yerini yeni arayışlara terk etmiştir. Bu bağlamda (yeni) dini hareketler, insanlığın yeni kimlik ve evrensellik arayışlarında önemli bir yer işgal etmektedir. Bu yöneliş dünya genelinde dikkat çeken bir durumdur. Sıklıkla geçen ve bir şekilde egemen söylemlerce şiddet ve terörle ilişkilendirilmeye çalışılan Taliban hareketi, yeni bir dini hareket olarak incelenmesi gereken bir sosyal olgu/fenomen niteliğindedir. Bu bağlamda çalışmada Afganistan da ortaya çıkan ve çalışmanın asıl konusunu teşkil eden Taliban hareketi ele alınmıştır. B.ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ Çalışmanın asıl amacı, Afganistan da din merkezli oluşan dini-siyasi hareketlerin ortaya çıkışı ve bu hareketlerin içerisinde aktüel görünürlüğü daha fazla olan Taliban Hareketinin doğuşuna zemin hazırlayan süreci, çıkış amaçlarını ve oluşumunu sosyolojik bir perspektifle incelemektir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar, özellikle Türkiye de gerçekleştirilenlerin çoğu, Batı da yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Söz konusu çalışmalar umumiyetle Taliban hareketinin askeri yönünü ve Taliban ın kadınlara yönelik uyguladığı şiddet ve işkenceyi konu edinmekle birlikte okuyucuyu olaya Batılı bakış açısıyla yaklaşmaya sevk etmektedir. Bundan dolayı çalışmada Türkçe ve İngilizce kaynakların yanı sıra

13 2 Afganistan da yapılan çalışmalardan da faydalanılmaya çalışılarak Taliban hareketi Din Sosyolojisi disiplini perspektifinde kapsamlı ve objektif bir tarzda ele alınmıştır. C.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Çalışma teorik bir mahiyet arz ettiğinden, genelde Afganistan daki dinisiyasi hareketlerle, özelde ise Taliban hareketi ile ilgili Farsça, Peştunca, Türkçe ve İngilizce olarak yazılan kaynaklar incelenmiş, konu olabildiğince objektif ve sosyolojik bir bakış açısı ile ele alınmıştır. Özellikle Taliban hareketinin ortaya çıkmasına neden olan sosyo-kültürel çevreye ve Afganistan da dini-siyasi hareketlerin ortaya çıkmasının tarihi sürecine temas edilerek Taliban hareketinin özgün ve genel özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada işlenen konu, içeriden bir gözlemcinin bakış açısıyla ele alınarak, Taliban Hareketi, tanımlanan değil, anlaşılan ve açıklamaya çalışılan bir fenomen olarak incelenmiştir.

14 BİRİNCİ BÖLÜM: AFGANİSTAN DA DİNİ-SİYASİ HAREKETLERİN DOĞUŞU A.AFGANİSTAN IN KISA TARİHİ Asya nın kalbi olarak kabul edilen ve M.Ö M.S. 500 yılları arasında Aryana ve İslami dönemde Horasan olarak anılan bugünkü Afganistan 1 milâttan önce 500'de Achaemenid İmparatorluğun egemenliğinde kaldı. Batıdan gelen Büyük İskender, Dariusu'u yendikten sonra Afganistan'ı işgal etti ve Hindukuş dağlarını aşarak Soğdlar ülkesine kadar ulaştı (M.Ö. 331). İskender İmparatorluğunun parçalanmasından sonra Selevkid Krallığı topraklarında kalan Afganistan'a daha sonra yine Yunan menşeli Baktriana Devleti hâkim oldu (M.Ö. 187). Fakat bu hâkimiyetin kurulmasından bir asır sonra Hindistan'da ortaya çıkan Çandragupta Devleti, Baktriana ile amansız bir mücadeleye girişti. Uzun süre devam eden bu mücadele sonunda Baktriana Devleti zayıf düşerek bu arada kuzeyden gelen baskılara dayanamayıp yıkıldı (M.S. 50). Afganistan, M.S yılları arasında kuzeyden gelen Sakalar'ın (İskitler), M.S yılları arasında Kuşanlar ın hâkimiyetleri altında kaldı. M.S.480 yılından sonra ise Afganistan a Ak Hunlar olarak bilinen Halaç Türkleri gelip bir asra kadar devam eden bir devlet kurdular 2. Afganistan ın Hz. Osman zamanında İslam la tanışması sonucu İslam dini halk arasında hızla yayılmaya başladı. Emeviler ve Abbasiler devirlerinde de Müslümanların Afganistan ile ilişkileri sürmüştür. Söz konusu dönemlerde Afganistan, küçük hanedanlıklar tarafından yönetilmiştir. Dokuzuncu yüzyılda Afganistan da önce Samaniler ardından Gazneliler Devleti kuruldu. Gazneliler in ardından Selçuklular ın hakimiyetine giren Afganistan sırasıyla Gurlular, Harezmşahlar, Moğollar, Babürlüler, Safeviler ve Abdaliler tarafından yönetildi. Miladi beşinci yüzyıldan beri Horasan olarak bilinen bu bölge (Afganistan) 1747 de Ahmet Şah Abdali Durani tarafından Afganistan olarak adlandırıldı ve Afgan devleti kuruldu. Ahmet Şah Durani, hükümdarlığı süresince beylikleri, kabileleri, parçalanmış eyaletleri birleştirdi. Hakimiyeti Meşhed dan batıda Keşmir ve doğuda Delhi ye, kuzeyde Amu Derya ya, güneyde Arap Denizi ne kadar 1 Mir Gulam Muhammed Gubar, Afganistan Der Mesir-i Tarih, Tahran, 2004, s İlhan Bilgü, Afganistan, DİA, İstanbul, 1988, c.i, s

15 4 genişledi. Ahmet Şah ın en önemli seferleri Hindistan üzerine olanlardı. Büyük bir devlet adamı ve askeri deha olarak bilinen Ahmet Şah Durani Hindistan a tam altı kez sefer düzenlemiştir 3. Afgan topraklarında temeli atılan bu devlet resmi olarak ilk Osmanlı Devleti tarafından tanınmıştır (1750) 4. Ahmed Şah ın vefatın sonra, bir yandan oğulları arasında iktidar kavgaları, öte yandan Rusya ile İngiltere nin bu bölgeyi işgal etme çabaları Afgan devletinin zayıflamasına neden oldu. 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında İngiltere ile Afganistan arasında üç kez savaş çıktı. Sonunda, 1919'da yönetimi ele geçiren Kral Emanullah Afganistan ın bağımsızlığını ilan ederek Afganistan ı muasır bir ülke yapmak amacıyla reform hareketlerini başlattı. Geleneksel Afgan toplumunun reformlara karşı çıkması, Emanullah ın 1929 da tahttan feragat etmesine neden oldu. Afganistan yılları arasında Zahir Şah tarafından yönetildi yılında kral ailesine mensup Davut Han, bir darbe yaparak yönetime el koydu ve Cumhuriyeti ilan etti yılında Davut Han Sovyet yanlısı Afganistan Demokratik Halk Partisi yandaşlarının yaptığı darbe sonucu devrildi yılında SSCB, Afganistan daki komünist rejimi desteklemek amacı ile Afganistan ı işgal etti. Sovyet ordusuna karşı mücadele veren mücahitler 10 yıl süren çetin bir mücadeleden sonra 1989 yılında Sovyet Birliğini dize getirerek amaçlarına ulaştı. Fakat 1992 yılında komünist rejimin son hükümetinin düşmesiyle birlikte, muzaffer mücahit grupların bitmeyen taht kavgalarının ardından, 1994 yılında Taliban Hareketi ortaya çıktı ve kısa sürede Kabil i ele geçirerek yönetime el koydu.11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Taliban rejimi, ABD nin 11 Eylül olaylarının sorumlusu olarak ilan ettiği Usame Bin Ladin i Afganistan da barındırdığı gerekçesiyle Ekim 2001'de iktidardan düşürüldü. Taliban rejiminden sonra geçici hükümetin başına getirilen Hamid Karzai, 2004 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde cumhurbaşkanı olarak seçildi başkanlık seçimlerinde de aday olan gösteren Hamid Karzai ikinci kez beş yıllığına cumhurbaşkanı olarak seçildi. 3 Metin Mutanoğlu, Afganistan Moğol İstilasından Amerikan İşgaline, İstanbul, 2006, s Bilal N. Şimşir, Atatürk ve Afganistan, Ankara, 2002, s

16 5 B.AFGANİSTAN DA DİNİ-SİYASİ HAREKETLERİN ORTAYA ÇIKMASINA ZEMİN HAZIRLAYAN SEBEPLER Afganistan da din merkezli hareketlerin doğuşuna sebebiyet veren etkenlerin başında, fiili ve kültürel işgalin yanı sıra Afgan kültürüyle örtüşmeyen reformlar gelmektedir. Afganistan da dini-siyasi hareketlerin zuhur etmesine zemin hazırlayan sebepler aşağıda anlatılmaya çalışılacaktır. 1.Afgan Kraliyetinin Sovyetler Birliğine Yakınlaşması Afganistan, Kral Emanullah Han döneminden sonra Davut Han ın başbakanlığı döneminde Sovyetler Birliğiyle tekrar yakınlaşmaya başladı. Afganistan ın Sovyetler Birliğine yakınlaşmasında ABD nin Afganistan a karşı takındığı politika etkili olmuştur. Başbakan Davut Han 1954 yılında, Dışişleri Bakanı olan Muhammed Naim i Afgan hükümetin yardım taleplerine olumsuz yanıt veren Washington a son kez gönderdi. O dönemdeki ABD Dışişleri Bakanı John Foster Dulles, Naim in askeri yardım isteğini bir daha geri çevirdi 5. Böylece Başbakan Davut, Washington dan umudunu kesince, ekseni Moskova ya çevirdi. Sovyetler Birliği Afganistan a gayet cömert davrandılar. Kremlin in üçüncü dünya ülkelerine yakınlaşma siyasetinin bir gereği olarak, 1955 yılı Aralık ayında Sovyet Komünist Partisi Genel Sekreteri Kruşçev ve Başbakan Buganin, Kabil i ziyaret ettiler. Sovyetler Birliği 1954 yılının Ocak ayında Afganistan a 3.5 milyon dolarlık kredi vermişlerdi. Kabil e 100 milyon dolarlık askeri ve ekonomik yardımda bulunan Sovyetleri Birliği Afganistan da birtakım projeleri de üstlendiler. Bu projelerin ekseriyeti Afganistan ın kuzeyinde yapılmış olması tesadüften çok işgal projesinin bir parçası gibi görünmekteydi 6. Davut Han Afgan subaylarının Sovyetler Birliği nde eğitilmesi konusunda Sovyetler Birliği ile anlaşma yaparak Sovyet askeri okullarda eğitilmek üzere, binlerce Afgan subayı Sovyet Birliğine gönderdi. Hedef Ülke Afganistan kitabının yazarı Esedullah Oğuz a göre Eğitim için Sovyetler Birliğine gönderilen Afgan subayları, her biri KGB ajanı olarak yetiştirilip Afganistan a döndüler. Oğuz a göre Sovyet propagandasından etkilenmeyen subaylar bile, ülkeye, mevcut düzeni değiştirmek azmiyle geri dönmüşlerdi. Çünkü onlara göre ülke orta çağ karanlığında 5 Esedullah Oğuz, Hedef ülke Afganistan, İstanbul, 2001, s Esedullah Oğuz, Afganistan, İstanbul, 1998, s

17 6 donup kalmıştı. Ülkeyi bu durumdan kurtaracak ve harekete geçirecek birtakım düzenlemelere ihtiyacı olduğunu düşünüyorlardı li yıllarda Kabil-Moskova yakınlaşmasıyla beraber Peştunistan 7 meselesi Afganistan devletinin dış politikasının aktüel gündemi olmaya başladı. Afganistan ın, Pakistan denetiminde bulunan toprakları üzerinde hak iddia etmesi, iki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştirdi. Pakistan hükümet in, Pakistan-Afganistan sınırını kapatması üzerine Afganistan ı, ihracat ve ithalatını Sovyetler Birliği üzerinden gerçekleştirmeye sevk etti. Bu gelişme de, Kabil in Moskova ya daha fazla yakınlaşmasına neden oldu 8. Dolayısıyla ABD nin Afganistan konusundaki ilgisizliği ve Afgan hükümetinin Sovyetler Birliği ne yakınlaşmasına, Afganistan ın Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesine zemin hazırlamıştır. Böylelikle günbegün artan komünist faaliyetlerin karşısında ilgisiz olmayıp dini hassasiyetler taşıyan Afgan gençleri de -özellikle üniversite gençliği- bir araya gelerek daha sonra Sovyetler Birliği ne karşı silahlı çatışmalara katılacak hareketlerin çekirdeğini oluşturmaya başlamıştır. Sonuç olarak Afgan hükümetinin Sovyetler Birliği ne yakınlaşması, ardından Afganistan da komünist faaliyetlerin başlaması, dini-siyasi hareketlerin doğuşunu hızlandırmıştır. 2.Komünist Darbe ve Sovyetler Birliği İşgali Davut Han, solcu subayların desteğiyle 17 Temmuz 1973 te kansız bir darbeyle iktidarı ele geçirerek cumhuriyeti ilan etmişti. Daha sonra ise Davut Han 7 Kozmopolit bir ülke olan Afganistan ın en kalabalık etnik grubunu Peştunlar oluşturmaktadır. Afganistan da yaşayan Peştunlar dan daha fazla Peştun bugünkü Pakistan ın denetimi altında yaşamaktadır. Peştunistan meselesinin kökeni, 1893 yılında Britanya Hindistanı nın Dış İlişkiler sorumlusu olan Sir Mortimer Durand ile imzalanan Durand Antlaşması na kadar gitmektedir. Bu antlaşmayla Afganistan ile Britanya Hindistan ı arasındaki bugünkü Afganistan-Pakistan sınırı çizilmiştir. Durand Hattı olarak bilinen bu çizgi bölgedeki Peştun kabileleri birbirinden ayırmıştır yılında İngiliz işgal kuvvetleri Hisdistan dan ayrıldığında, Afgan hükümeti, bugünkü Pakistan ın kuzeybatı eyaletinde yaşayan Peştunlar a bağımsızlık ile Afganistan a katılmak arasında seçim hakkı tanınacağını bekliyordu. Ancak Afgan hükümetinin umduğu olmadı. İngilizler Peştunlar a Pakistan ile Hindistan dan birsini seçmelerini önerdiler. Peştunlar da Müslüman oldukları için Pakistan a katılmaya karar verdiler. Afgan hükümeti ise Peştunların yaşadığı Pakistan ın sınır bölgelerinin sadece etnik açıdan değil, bazı tarihi gerçeklerden dolayı da kendisine ait oduğunu söylemektedir. Hala Afganistan ve Pakistan arasında sınır Afganistan devleti tarafından Pakistan sınırı olarak tanınmamakla birlikte söz konusu topraklar gasp edilen Afganistan olarak görülmektedir. Sonuç olarak İngilizler sömürgelerinin çoğunda yaptıkları gibi, burada da sınırı kendi gönüllerine göre çizmiş, bölgenin etnik ve coğrafi yapısını dikkate almamışlardı.(bkz: Laurel Corona, Afghanisan, Çev: Fatma Şadab (İngilizce den Farsça ya), 2004, Kabil, s. 45, Afganistan Taliban ve Ladin, İstanbul, 2001, s. 22, Birey Yayıncılık). Afganistan da yaşayanlar diğer etknik gruplar ise Farisi asıllı Tacikler, Türk-Moğol asıllı Hazaralar, Özbek ve Türkmen Türkleri, Paşayiler ve diğer küçük etnik gruplardır. 8 Oğuz, Hedef ülke Afganistan, s

18 7 ABD ve SSCB ye bağımlılıktan kurtulmaya çalışmak için İslami ülkelere yönelen Davut Han Halk kanadı lideri Hafizullah Emin in düzenlediği askeri bir darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı ve öldürüldü. Böylelikle 27 Nisan 1978 de ADHP (Afganistan Demokratik Halk Partisi) dönemi başlamış oldu. Afganistan Demokratik Cumhuriyeti Devrim Konseyi başkanlığına, devlet başkanlığına ve ADHP Genel Sekreterliğine Nur Muhammed Taraki ve Hafizullah Emin ile Babrak Karmal devlet başkanlığı yardımcılığına getirildiler. Komünist rejimin ortaya çıkması ile beraber Afgan halkı ayaklanmaya başladı. Nur Muhammed Taraki liderliğinde komünist yönetim halk ayaklanmalarını bastırmak için Sovyetler Birliğinden silah ve cephane yardımı almasına rağmen başarılı olamadı. Nur Muhammed Taraki ve Hafızullah Emin arasında çıkan anlaşmazlık neticesinde Hafizullah Emin tarafından darbe yapılarak Nur Muhammed Taraki öldürüldü. Afganistan ın yeni cumhurbaşkanı olarak ilan edilen Hafizullah Emin, ülkedeki halk ayaklanmalarını bastırmak için Sovyetler Birliği yerine ABD ve diğer ülkelerden yardım alma teşebbüsünde bulununca Sovyetler Birliğinin Afganistan ı işgal etme sürecini hızlandırdı. Nitekim Emin in iktidarı çok sürmeden Sovyetler Birliği 24 Aralık 1979 da Afganistan ı fiilen işgal etti. Ardından Hafizullah Emin öldürüldü ve Babrak Karmal Cumhurbaşkanlığına getirildi Başlangıçta Sovyetler Birliği, Afganistan ın işgalinin kısa süreceğini ve milletlerarası tepkilerin de idare edilebileceğini ümit etmişlerdi. Fakat işin böyle olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Bu hesap yanlış çıkınca, Sovyetler Birliği uzun süreli bir mücadeleyi göze almak zorunda kaldı 9. Komünist rejimin iktidarını müteakiben Sovyetler Birliği nin işgali, Afgan halkının büyük tepkisine neden olmuştur. Afgan halkı, komünist faaliyetlerin ve Sovyetlerin Afganistan ı işgal etmesinin neticesinde yeni örgütlenmeye başlayan Afgan İslami hareketlerini desteklemeye başlamıştır. Böylelikle, Sovyetler Birliği nin Afganistan işgali, Afgan Mücahitleri olarak anılan grupların doğuşuna ve güçlenmesine neden olmuştur. 9 Fahir Armaoğlu, 20. yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul, 1999, s

19 8 3.Reformlar Darbe yapıldıktan hemen sonra devrimciler bir sürü radikal reformlara başvurdular. Bu bağlamda ADHP nin siyasetinin üç ana unsuru; toprak reformu, okuma-yazma seferberliği ve devlet mekanizmasının güçlendirilmesiydi. Belirlenmemiş bir işçi sınıfı ve kayıtsız bir köylü toplumuyla yüz yüze kaldıklarını fark eden komünist liderler, uzaktan komuta yöntemiyle bir ihtilal yaratmış olduklarının farkındaydılar. Düşündüklerini gerçekleştirmek için ellerinin altındaki üç ayrı vasıtayı kullanma yoluna gittiler: iyi donatılmış ve kendilerine sadık bir ordunun yardımıyla sürdürebildikleri sindirme ve yıldırma hareketleri; kitlelerin desteğini alacağını düşündükleri toprak reformu ve halkı din alimlerin etkisinden kurtarmak ve yeni ideolojiyi yaymak için düşündükleri, okur-yazar oranının artırılmasıdır 10. a.toprak Reformu /Taksimat-ı Arazi Toprak reformuna ait ayrıntılar iki ayrı kararnameyle yayınlandı. Ağustos 1978 de yayınlanan altı numaralı kararnameye göre ipotek sistemi ve faiz iptal ediliyordu. Beş yıldan daha eski borç ve ipotekler hükümsüz kılınırken, bahis konusu topraklar karşılıksız olarak eski sahiplerine geri verilmekteydi. Son beş yıl içerisinde ipotek edilen araziler de sahiplerine iade edilirken, alacağın belirli bir kısmının ödenmesi öngörülmüştü. Bu hükümler sadece 10 cerib den (iki hektar) daha az verimli toprağa sahip fakir köylüler için geçerliydi. Kurulan bir mahalli komisyonca seçilen kişi ya da kuruluşlar ilçe yetkililerinin gözetiminde kalkınma bankasının yardımına başvurabileceklerdi. Toprağın yeniden dağıtılması 30 Kasım 1978 tarihini taşıyan sekiz numaralı kararnameyle tanzim olunmuştu. Kararnamenin birinci maddesi feodal ve yarı-feodal durumlardan kurtulma niyetini yansıtmaktaydı. Hiçbir aile iyi vasıflara haiz zirai toprağın 30 ceribinden daha fazlasına sahip olamayacaktı. Toprak yedi kategoriye ayrılmış ve her birine bir katsayı verilmişti. Kategoriler su kanallarıyla örülmüş meyve bahçelerinden, en az iki yıldır işlenmemiş çorak topraklar arasında uzanırken; katsayılar da 1.00 den 0,10 e kadar değişmekteydi Olivier Roy, Afganistan da Direniş ve İslam, Çev: Mustafa Kadri Orağlı, İstanbul, 1990, s Olivier Roy, a.g.e., s

20 9 Böylece devlet tarafından, zenginlerin ve büyük toprak ağalarının arazileri ellerinden alınıp fakir çiftçi ve köylülere verilecek 12. Doğal olarak bu gelişme, zenginleri ve büyük toprak ağalarını, yeni ortaya çıkan dini-siyasi hareketlerin saflarına katılmaya zorlamıştır. Yıllarca Ağa ve Han olarak hürmet gördükleri için prestijlerini ve arazilerini kaybetmek istemeyen ağalar, artık sıradan vatandaş haline gelme durumuyla karşı karşıya kalmışlardır. b.okuma-yazma Kampanyası Komünist rejimi için Afganların okur-yazar kılınması en az toprak reformu kadar öneme haizdi. Ana fikir öncelikle halkın aydınlatılması ve bu sayede aydınların halk kitlesinin yeni rejimin en sadık destekçilerini oluşturacağıydı. Kampanya hızla uygulamaya konuldu ve tüm ülke genelinde yaygınlaştırıldı. Çocuklar ve yetişkinler, genç ve yaşlı herkes bir yıl içerisinde okuma-yazma öğrenmek zorundaydı. Program 1979 un başından başlayarak i gönüllü olmak üzere öğretmenin kırsal kesime gönderilmesini öngörmekteydi. Aslında program Mayıs 1978 den itibaren mevcut imkanlarla uygulamaya konmuş bulunmaktaydı. Birine okuma yazma öğretmek için o kişinin 150 saat süresince ders vermesi gerektiği hesaplanmıştı. Her bir öğretmenin eline yeni bir el kitabı vardır. Kitap ise artık Kur an-ı Kerim değil, ders kitabıydı. Halkın kurtarıcısı olarak bir tam sayfa askeri silahlara ayrılmış ve kitabın üçte biri sloganlarla hükümet tarafından icat edilmiş ezber cümlelerle doldurulmuştu. Tıpkı toprak reformunda olduğu gibi, okuma-yazma seferberliğine karşı da halkın değişik tepkilerde bulunduğu söylenebilir 13. Okuma-yazma seferberliğine muhalefet, özellikle şehirlerde iyi karşılanan kampanya fikrine değil, kampanyanın uygulandığı metoda karşı idi. Her şeyden önce doğup büyüdükleri topraklardan başka yerlerde görev yapan öğretmenlerin takındıkları otoriter tavırları, hiyerarşi ve nezakete karşı büyük saygı besleyen geleneksel bir toplumda derin rahatsızlıklar uyandırmaktaydı. Ayrıca yaşlı insanların kurslara devam etmeye zorlanması onlar için büyük bir aşağılanma kaynağı oluşturmaktaydı. Propaganda unsurlarının dini bütün kişilerin gücenmesine yol açtığı 12 Oğuz, Hedef ülke Afganistan, s Olivier Roy, a.g.e., s

21 10 zaten herkesin malumuydu. Üstelik bir de kızların kurslara devam mecburiyeti getirilince ayaklanma patlak verdi. Yaygın inancın aksine, mesele kadınların eğitim görüp görmemesi değildi. Asıl üzerinde fikir birliğine varılan husus kadınlarla erkeklerin karışık vaziyette aynı ortamı paylaşmamaları gerektiğiydi. Ayrıca yeterince bayan öğretmen olmayışından ötürü derslerin erkek öğretmenlerce verilmesi de büyük tepkiye neden oldu. Okuma-yazma seferberliğinin kendisi değil, işte bu olup bitenler sonuçta kampanyanın reddedilmesine yol açtı 14. Bunların yanı sıra, hükümetin başlık parasını kaldıran reformu, toplumda toprak reformuyla başlayan hoşnutsuzluğu daha da arttırdı. Çünkü birçok ailenin kızı kendileri ya da aileleri razı olmadığı halde, zorla Devrim Savunma Konseyi üyesi fakir gençlerle evlendiriliyordu. Kızların zorla evlendirilmesine karşı çıkan anne babalar hapse atıldı. Bu uygulama insanlarda korku, dehşet ve infial yaratmıştı 15. Hükümetin, halkını sabrını taşıran bir başka uygulaması, şüphesiz komünistlerin yürüttüğü ateizm propagandası idi. Bu arada Leninizm ve Marksizm doktrinleriyle ilgili dersler okul müfredatına alınmış, yabancı dil olarak Rusça öğretilmeye başlanmıştı 16. Afganistan da Direniş ve İslam kitabının yazarı Olivier Roy a göre reformlara karşı çıkışın sebebi reformların kendisi değil, onu takip eden baskıdır: Bir çok batılı gözlemci gibi komünistler de ayaklanmaları reformların reddi, 1928 yılında Kral Emanullah Han ın devrilmesine yol açan olayların geleneksel yorumunun uzantısı olarak mütalaa ettiler. Fakat daha teferruatlı bir çalışma hadiselerin bundan çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Özellikle kabile bölgeleri başta olmak üzere Afgan toplumunda her çeşit reformlara muhalefet eden gelenekçi bir kesiminin bulunduğu halkın doğru olsa bile; içlerinde din adamlarının da bulunduğu halkın giderek artan bir bölümünün gerçekleştirilmesi oldukça zor olan reformları bile gerekli gördüğü söyleyebiliriz. İsyanların meydana geliş şekillerini inceleyerek, halkı ayaklandıran sebebin reform prensibi değil, hemen ardından gelen baskı hareketleriyle reformların tatbik edilme tarzı ya da bunlar neticesinde köylülerin içine düştükleri tezatlar olduğunu 14 Olivier Roy, a.g.e., s Oğuz, a.g.e., s Yavuz Selim, a.g.e., s

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN DA YAŞANAN GELİŞMELER VE ULUSLARARASI GÜVENLİĞE ETKİLERİ ORSAM

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN DA YAŞANAN GELİŞMELER VE ULUSLARARASI GÜVENLİĞE ETKİLERİ ORSAM AFGANİSTAN VE PAKİSTAN DA YAŞANAN GELİŞMELER VE ULUSLARARASI GÜVENLİĞE ETKİLERİ toprağı olan Cemmu-Keşmir i zor kullanarak işgal etme ve Indus nehri suları üzerinde egemenlik kurma isteği bulunduğunu düşünmüş,

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU 27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ I. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Panoraması... 11

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER Rapor No: 167, Eylül 2013 MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER PROMINENT SECULAR-LIBERAL-LEFTIST MOVEMENTS IN EGYPT IN THE RECENT PERIOD ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ 724 ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ Mehmet Yüce 909 1. GİRİŞ Türklerin Yurdu anlamına gelen Türkistan ın Sovyet Rusyası döneminde suni bir şekilde ve masa

Detaylı

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Atacan Şahin / Siyasal İletişim Enstitüsü 1-) 1946 Seçimleri Türkiye de çok partili hayata geçişin ilk denemesi olan 1946

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Moderatör: Aynur ERDOĞAN > 2015 HAZİRAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DÜBAM DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ ve BUGÜNÜ Konuşmacılar Hamit

Detaylı

BAĞIMSIZLIK SONRASI ÖZBEKİSTAN VE DIŞ POLİTİKASI

BAĞIMSIZLIK SONRASI ÖZBEKİSTAN VE DIŞ POLİTİKASI Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 2 Sayfa: 413-442, ELAZIĞ-2006 BAĞIMSIZLIK SONRASI ÖZBEKİSTAN VE DIŞ POLİTİKASI Uzbekistan and Its Foreign

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Editör: R. Kutay KARACA ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Yazarlar: Özgür KÖRPE Uğur Yasin ASAL Tarık Çağrı ORUÇ Bengü TÜRK Cansın ÖZEL Ayla YİĞİTEL Ahmet YAVAŞ İstanbul, 2013 BİLGESAM YAYINLARI

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965)

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Sait DİNÇ 1 - İç Politika ve Etkileri ( 1938 1950 ) 10 Kasım 1938 de Atatürk ün vefatı ile Türkiye de yeni bir dönem

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ SOMALİ: BİR ULUSUN YOK OLUŞU VE TÜRKİYE NİN İNSANİ YARDIM GİRİŞİMİ

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ SOMALİ: BİR ULUSUN YOK OLUŞU VE TÜRKİYE NİN İNSANİ YARDIM GİRİŞİMİ SOMALİ: BİR ULUSUN YOK OLUŞU VE TÜRKİYE NİN İNSANİ YARDIM GİRİŞİMİ SOMALIA: A NATION S PERIL AND TURKEY S HUMANITARIAN AID CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES SOMALİ: BİR ULUSUN YOK OLUŞU VE TÜRKİYE

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. 28 ŞUBAT SÜRECİ ve BATI MEDYASINDAKİ ALGILAMASI. Hazırlayan.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. 28 ŞUBAT SÜRECİ ve BATI MEDYASINDAKİ ALGILAMASI. Hazırlayan. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 28 ŞUBAT SÜRECİ ve BATI MEDYASINDAKİ ALGILAMASI Hazırlayan Şeyma Akın Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN 2011 T.C.

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

STRATEJİK RAPOR NO: 54 ORTADOĞU DA DURZÎLER. HAZIRLAYAN İzzettin ARTOKÇA

STRATEJİK RAPOR NO: 54 ORTADOĞU DA DURZÎLER. HAZIRLAYAN İzzettin ARTOKÇA İzzettin ARTOKÇA STRATEJİK RAPOR NO: 54 ORTADOĞU DA DURZÎLER HAZIRLAYAN İzzettin ARTOKÇA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. DÜRZİLİK ve DÜRZİLİĞİN TARİHİ... 4 A. Dürzî Tarihi... 4 B. Dürzi İnancı... 7 C. Dürzi

Detaylı

Misyonerlerin Kıskacındaki Ülke: Kırgızistan

Misyonerlerin Kıskacındaki Ülke: Kırgızistan T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 17, Sayı: 2, 2008 s. 253-283 Misyonerlerin Kıskacındaki Ülke: Kırgızistan Salih Pay Yard. Doç. Dr., U.Ü. İlahiyat Fakültesi Özet Bu araştırma misyonerlik

Detaylı

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN İÇİNDEKİLER A-) GİRİŞ B-) YAKIN TARİHİ 1-) 1.Arap-İsrail Savaşı 2-) 2.Arap-İsrail Savaşı 3-) 6 Gün Savaşları 4-) Yom Kippur Savaşı 5-) Beyrut Kuşatması 6-) Sabra ve

Detaylı

ORSAM BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ

ORSAM BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ Rapor No: 138, Aralık 2012 BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ UNITY OR PYD POWER PLAY? SYRIAN KURDISH DYNAMICS AFTER THE ERBIL AGREEMENT Ortadoğu Stratejik

Detaylı

IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER

IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER CURRENT SITUATION AND IMPORTANT POLITICAL DEVELOPMENTS IN IRAQ Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes

Detaylı

BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE

BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU Hazırlayanlar: Atilla SANDIKLI Ali SEMİN RAPOR NO: 52 KASIM 2012 BÜTÜN BOYUTLARIYLA SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

Ermeni Tarih Ders Kitaplarında Türk İmgesi

Ermeni Tarih Ders Kitaplarında Türk İmgesi Ermeni Tarih Ders Kitaplarında Türk İmgesi Anahtar Kelimeler: Ermeni, Türk, İmge, Tarih Ders Kitapları. Giriş Yıldız Deveci Bozkuş* Özet Bu çalışma Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Uğur ÖZMEN Ankara, 2010 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN

Detaylı