DİNİ TARİHİ VE SOSYOLOJİK BOYUTUYLA TALİBAN HAREKETİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİNİ TARİHİ VE SOSYOLOJİK BOYUTUYLA TALİBAN HAREKETİ"

Transkript

1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI DİNİ TARİHİ VE SOSYOLOJİK BOYUTUYLA TALİBAN HAREKETİ AKBARSHAH AHMADİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN PROF. DR. MEHMET AKGÜL KONYA 2011

2 ii T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü BİLİMSEL ETİK SAYFASI Adı Soyadı Akbarshah AHMADİ Öğrencinin Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri/Din Sosyolojisi Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezin Adı Dini Tarihi ve Sosyolojik Boyutuyla Taliban Hareketi Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. Öğrencinin imzası (İmza)

3 iii T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü TEZ KABUL FORMU Akbarshah AHMADİ tarafından hazırlanan Dini Tarihi ve Sosyolojik Boyutuyla Taliban Hareketi başlıklı bu çalışma 08/07/2011 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Ünvanı, Adı Soyadı Başkan: Prof. Dr. Mehmet AKGÜL İmza Ünvanı, Adı Soyadı Üye: Doç. Dr. Hayri ERTEN İmza Ünvanı, Adı Soyadı Üye: Yrd. Doç. Dr. Lütfü CENGİZ İmza

4 iv İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLİMSEL ETİK SAYFASI...ii TEZ KABUL FORMU...iii ÖNSÖZ...vii ÖZET... ix SUMMARY... x KISALTMALAR... xi GİRİŞ... 1 A. ARAŞTIRMANIN KONUSU... 1 B.ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ... 1 C.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ... 2 BİRİNCİ BÖLÜM: AFGANİSTAN DA DİNİ-SİYASİ HAREKETLERİN DOĞUŞU... 3 A.AFGANİSTAN IN KISA TARİHİ... 3 B.AFGANİSTAN DA DİNİ-SİYASİ HAREKETLERİN ORTAYA ÇIKMASINA ZEMİN HAZIRLAYAN SEBEPLER Afgan Kraliyetinin Sovyetler Birliğine Yakınlaşması Komünist Darbe ve Sovyetler Birliği İşgali Reformlar... 8 a.toprak Reformu /Taksimat-ı Arazi... 8 b.okuma-yazma Kampanyası... 9 C.AFGANİSTAN DA DİNİ-SİYASİ HAREKETLERİN OLUŞUM SÜRECİ D.TALİBAN ÖNCESİ DİNİ-SİYASİ HAREKETLER Hizb-i İslami Cemiyet-i İslami... 17

5 v 3.Hizb-i İslami (Halis Kanadı) İttihad-ı İslami Hareket-i Inkılab-ı İslami Mehaz-ı Milli Cephe-i Necat-ı Milli İttihadiye-i İslami Vilayat-ı Şimal-ı Afganistan Hareket-i İslami Hizb-i Vahdet İKİNCİ BÖLÜM: TALİBAN HAREKETİNİN DİNİ, TARİHİ VE SOSYOLOJİK SOY KÜTÜĞÜ A.TALİBAN HAREKETİNİN TARİHÇESİ Taliban Kavramı Taliban Hareketinin Ortaya Çıkışı ve Yükselişi Taliban Hareketinin Örgüt Yapısı Taliban ın Teşekkül Ettiği Ortam ve Dünya Görüşünün Şekillenmesi B.TALİBAN HAREKETİNİN DİN VE DÜNYA GÖRÜŞÜ Taliban Hareketinin İslam Anlayışı Taliban ın Hukuk Anlayışı Taliban ın Eğitim Anlayışı Taliban ın Yönetim Anlayışı Taliban Döneminde Kadınların Sosyal Durumu C. TALİBAN VE DIŞ DÜNYA Taliban ve Pakistan Taliban ve ABD Taliban ve Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Taliban ve El-Kaide D.YENİ BİR DİNİ HAREKET OLARAK TALİBAN SONUÇ BİBLİYOGRAFYA... 77

6 EK:TALİBAN IN KRONOLOJİK TARİHİ vi

7 vii ÖNSÖZ 1979 yılında SSCB nin Afganistan a karşı düzenlediği saldırı ve Afganistan ın işgali neticesinde milyonlarca Afganlı ülkesini terk etmek mecburiyetinde kalmıştır. Beş milyonu aşkın Afganlı mültecinin üç buçuk milyonu Pakistan a sığınmıştır. Pakistan daki mülteci kamplarındaki zor şartlar altında yaşayan Afganlıların bazıları çocuklarını dini ve müspet ilimlerin bir arada okutulduğu okullara gönderirken, özellikle köyden gelen Afganlı mülteciler ise çocuklarının sapıtmaları endişesiyle çocuklarını modern okullara değil, Hindistan Deobend ekolünün uzantısı olan Pakistan daki dini medreselerine göndermişlerdir. Taliban Hareketinin insan kaynaklarını, söz konusu medrese öğrencileri oluşturmuştur yılından beri aktüel görünürlüğü olan ve dünya gündemini meşgul eden Taliban Hareketi, kendini tanıtma amaçlı kitap ya da benzeri yazılı bir eser yayınlamadığından dolayı, dünyanın en esrarengiz örgütlerinden biri olarak kabul edilmiş ve bunun sonucu olarak örgütün anlaşılması zor olmuştur. Çalışma, Afganistan da hâlihazırda yaşanan sorunun tarihsel sürecini ele alarak bir gözlemci gözüyle Taliban hareketini tanıtmayı amaçlamaktadır. Çalışma, giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında; çalışmanın konusu, amacı, yöntemi kısaca anlatılmıştır. taşımaktadır. Birinci bölüm, Afganistan da Dini-Siyasi Hareketlerin Doğuşu başlığını Burada Afganistan ın tarihi özet olarak sunulduktan sonra Afgan Kraliyetinin Sovyetler Birliğine yakınlaşması, Komünist Devrimi, Sovyetler Birliği İşgali ve Reformlar, Dini-Siyasi Hareketlerin doğuşuna zemin hazırlayan sebepler olarak işlenmiştir. Bu bölümün ikinci kısmında; Dini-siyasi hareketlerin Oluşum Süreci başlığı altında Afganistan da dini-siyasi hareketlerin ortaya çıkışı, bu hareketlerin ideolojik ve örgütsel yapısı ve ülke içinde hitap ettiği sosyo-kültürel kesimler ele alınmıştır. Ayrıca Taliban öncesi dini-siyasi hareketlere temas edilmiştir. Taliban ın Dini, Tarihi ve Sosyolojik Soy Kütüğü başlığını taşıyan ikinci bölümde, Taliban Hareketinin Tarihçesi başlığı altında Taliban kavramı, Taliban hareketinin ortaya çıkışı ve yükselişi, Taliban hareketinin örgüt yapısı ve Taliban ın teşekkül ettiği ortam ve dünya görüşünün şekillenmesi, Taliban ın Din ve Dünya Görüşü başlığı altında Taliban ın İslam ve mezhep anlayışı, hukuk, eğitim, devlet

8 viii anlayışı ve Taliban döneminde kadınların sosyal durumu, Taliban ve Dış Dünya başlığı altında Taliban ve Pakistan, Taliban ve ABD, Taliban ve Suudi Arabistan, Taliban ve El-Kaide ve son olarak da Taliban ın bugünkü durumu Yeni Bir Hareket olarak Taliban başlığı altında ele alınmıştır. Bu çalışmanın oluşması ve konu seçiminden neticelenmesine kadar çalışmaya şekil veren ve her safhasında benden yardımlarını esirgemeyen Sayın Hocam Prof. Dr. Mehmet AKGÜL e şükranlarımı sunmayı borç bilirim. Akbarshah AHMADİ KONYA-2011

9 ix T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Akbarshah AHMADİ Numarası Ana Bilim / Bilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri/Din Sosyolojisi Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Tez Danışmanı Prof. Dr. Mehmet AKGÜL Tezin Adı Dini Tarihi ve Sosyolojik Boyutuyla Taliban Hareketi ÖZET 1992 de son komünist hükümetinin düşmesiyle birlikte Afgan mücahitleri iktidarı ele geçirmişlerdir. Fakat muzaffer mücahitlerin aralarındaki ihtilaf ve iç çekişmeden dolayı iç çatışmalar ortaya çıkmıştır. İç çatışmalar devam ederken 1994 de Kandahar da bir grup medrese öğrencisi yaşananlara isyan etmiştir. Medya tarafından Taliban ya da Taliban İslami hareketi olarak adlandırılan bu öğrenci grubu kısa sürede ülkenin büyük bölümünü denetimi altına almıştır. Taliban hareketi, iktidarı sırasında Afganistan yönetim şeklini Afganistan İslam Emirliği olarak değiştirmiş ve İslam Şeriatını kendi yorumuyla uygulamaya çalışmıştır. Taliban rejimi, Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Afganistan ın resmi hükümeti olarak tanınmıştır. ABD nin saldırılardan sorumlu tuttuğu Usame bin Ladin i himaye ettiği için ABD nin başını çektiği koalisyon güçlerinin askeri müdahalesi sonucunda Taliban hareketi, 11 Eylül 2001 olayından sonra, Kasım 2001 de iktidardan uzaklaştırılmıştır. O günden bugüne kadar Taliban militanları, Afganistan da bulunan yabancı güçlere ve Afgan devletine karşı gerilla savaşını devam ettirmektedir. Anahtar Kelimeler: Afganistan, İslami Hareketler, Taliban Hareketi

10 x SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Akbarshah AHMADİ Numarası Öğrencinin Ana Bilim / Bilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri/Din Sosyolojisi Programı Tezli Yüksek Lisans Doktora Tez Danışmanı Prof. Dr. Mehmet AKGÜL Tezin İngilizce Adı Taliban Movement with its Religious, Historical and Sociological Dimensions SUMMARY The Afghan Mujahedeen seized power after the fall of the last communist government in However, disagreement and infighting among triumphant mujahedeen caused civil war in the country. In 1994 a group of madrassa students rose against clashing mujahedeen groups. This group of students, who were named Taliban or Taliban Islamic Movement by media, captured large part of the country in a very short time. While the Taliban were in power, changed the government of Afghanistan to an Islamic Emirate and they tried to enforce their version of Sharia law. Taliban regime gained diplomatic recognition as Afghanistan official government from Pakistan, Saudi Arabia and United Arab Emirates. After 9/11 the Taliban were overthrown in November 2001 by coalition forces due to their support to Osama Bin Laden who has been charged for 9/11 attacks by USA. From then onward the Taliban militias have been carrying out guerrilla attacks against foreign forces and Afghan government. Key Words: Afghanistan, Islamic Movements, Taliban Movement

11 xi KISALTMALAR A.B.D Amerika Birleşik Devletleri A.g.e. A.g.md A.g.mk. A.g.rap. ADHP bkz. BM C. Cilt CIA Çev. DİA ISI İ.A. KGB M.Ö. M.S. NY Rap R.C RTA Adı geçen eser Adı geçen madde Adı geçen makale Adı geçen rapor Afganistan Demokratik Halk Partisi Bakınız Birleşmiş Milletler Central Intelligence Agency Çeviren Diyanet İslam Ansiklopedisi Inter Service Intelligence (Pakistan İstihbarat Teşkilatı) İslam Ansiklopedisi Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosi (Sovyet İstihbarat Teşkilatı) Milattan Önce Milattan Sonra New York Rapor s. Sayfa SSCB S. Sayı UNICEF UNOCAL v.b. v.s. Yay. Resmi Ceride (Afganitan Resmi Gazetesi) Afghanistan Radio Television Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği United Nation Children Fund(BM çocuk fonu) Union Oil Company of California Ve Benzeri Vesaire Yayınları

12 1 GİRİŞ A. ARAŞTIRMANIN KONUSU Dini hareketler; din bilimi araştırmacılarının, sosyologların, politikacıların her zaman dikkatini çekmiştir. Bu yüzden çeşitli yönleri ile dini hareketler sosyologlar ve din sosyologları tarafından araştırma konusu yapılmaktadır. Dini hareketlerin sosyologlarca araştırma konusu olarak seçilmesi iki bakımdan önem arz etmektedir. Birincisi dini hareketler son iki yüz yılda sosyal bilimlerde egemen olan dinle ilgili öngörü ve kabulleri alt-üst etmesi; ikincisi ise, 21. yüzyılda sosyal hareketler, dinamiğinin yeniden şekillenmesidir. Zira geçen yüzyılda sosyal hareketler sosyolojide başlıca dinamikler olarak göze çarpan işçi sınıfı veya sendikal hareketlerle, öğrenci hareketleri ve üniversiteler, zamanımızda yerini yeni arayışlara terk etmiştir. Bu bağlamda (yeni) dini hareketler, insanlığın yeni kimlik ve evrensellik arayışlarında önemli bir yer işgal etmektedir. Bu yöneliş dünya genelinde dikkat çeken bir durumdur. Sıklıkla geçen ve bir şekilde egemen söylemlerce şiddet ve terörle ilişkilendirilmeye çalışılan Taliban hareketi, yeni bir dini hareket olarak incelenmesi gereken bir sosyal olgu/fenomen niteliğindedir. Bu bağlamda çalışmada Afganistan da ortaya çıkan ve çalışmanın asıl konusunu teşkil eden Taliban hareketi ele alınmıştır. B.ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ Çalışmanın asıl amacı, Afganistan da din merkezli oluşan dini-siyasi hareketlerin ortaya çıkışı ve bu hareketlerin içerisinde aktüel görünürlüğü daha fazla olan Taliban Hareketinin doğuşuna zemin hazırlayan süreci, çıkış amaçlarını ve oluşumunu sosyolojik bir perspektifle incelemektir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar, özellikle Türkiye de gerçekleştirilenlerin çoğu, Batı da yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Söz konusu çalışmalar umumiyetle Taliban hareketinin askeri yönünü ve Taliban ın kadınlara yönelik uyguladığı şiddet ve işkenceyi konu edinmekle birlikte okuyucuyu olaya Batılı bakış açısıyla yaklaşmaya sevk etmektedir. Bundan dolayı çalışmada Türkçe ve İngilizce kaynakların yanı sıra

13 2 Afganistan da yapılan çalışmalardan da faydalanılmaya çalışılarak Taliban hareketi Din Sosyolojisi disiplini perspektifinde kapsamlı ve objektif bir tarzda ele alınmıştır. C.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Çalışma teorik bir mahiyet arz ettiğinden, genelde Afganistan daki dinisiyasi hareketlerle, özelde ise Taliban hareketi ile ilgili Farsça, Peştunca, Türkçe ve İngilizce olarak yazılan kaynaklar incelenmiş, konu olabildiğince objektif ve sosyolojik bir bakış açısı ile ele alınmıştır. Özellikle Taliban hareketinin ortaya çıkmasına neden olan sosyo-kültürel çevreye ve Afganistan da dini-siyasi hareketlerin ortaya çıkmasının tarihi sürecine temas edilerek Taliban hareketinin özgün ve genel özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada işlenen konu, içeriden bir gözlemcinin bakış açısıyla ele alınarak, Taliban Hareketi, tanımlanan değil, anlaşılan ve açıklamaya çalışılan bir fenomen olarak incelenmiştir.

14 BİRİNCİ BÖLÜM: AFGANİSTAN DA DİNİ-SİYASİ HAREKETLERİN DOĞUŞU A.AFGANİSTAN IN KISA TARİHİ Asya nın kalbi olarak kabul edilen ve M.Ö M.S. 500 yılları arasında Aryana ve İslami dönemde Horasan olarak anılan bugünkü Afganistan 1 milâttan önce 500'de Achaemenid İmparatorluğun egemenliğinde kaldı. Batıdan gelen Büyük İskender, Dariusu'u yendikten sonra Afganistan'ı işgal etti ve Hindukuş dağlarını aşarak Soğdlar ülkesine kadar ulaştı (M.Ö. 331). İskender İmparatorluğunun parçalanmasından sonra Selevkid Krallığı topraklarında kalan Afganistan'a daha sonra yine Yunan menşeli Baktriana Devleti hâkim oldu (M.Ö. 187). Fakat bu hâkimiyetin kurulmasından bir asır sonra Hindistan'da ortaya çıkan Çandragupta Devleti, Baktriana ile amansız bir mücadeleye girişti. Uzun süre devam eden bu mücadele sonunda Baktriana Devleti zayıf düşerek bu arada kuzeyden gelen baskılara dayanamayıp yıkıldı (M.S. 50). Afganistan, M.S yılları arasında kuzeyden gelen Sakalar'ın (İskitler), M.S yılları arasında Kuşanlar ın hâkimiyetleri altında kaldı. M.S.480 yılından sonra ise Afganistan a Ak Hunlar olarak bilinen Halaç Türkleri gelip bir asra kadar devam eden bir devlet kurdular 2. Afganistan ın Hz. Osman zamanında İslam la tanışması sonucu İslam dini halk arasında hızla yayılmaya başladı. Emeviler ve Abbasiler devirlerinde de Müslümanların Afganistan ile ilişkileri sürmüştür. Söz konusu dönemlerde Afganistan, küçük hanedanlıklar tarafından yönetilmiştir. Dokuzuncu yüzyılda Afganistan da önce Samaniler ardından Gazneliler Devleti kuruldu. Gazneliler in ardından Selçuklular ın hakimiyetine giren Afganistan sırasıyla Gurlular, Harezmşahlar, Moğollar, Babürlüler, Safeviler ve Abdaliler tarafından yönetildi. Miladi beşinci yüzyıldan beri Horasan olarak bilinen bu bölge (Afganistan) 1747 de Ahmet Şah Abdali Durani tarafından Afganistan olarak adlandırıldı ve Afgan devleti kuruldu. Ahmet Şah Durani, hükümdarlığı süresince beylikleri, kabileleri, parçalanmış eyaletleri birleştirdi. Hakimiyeti Meşhed dan batıda Keşmir ve doğuda Delhi ye, kuzeyde Amu Derya ya, güneyde Arap Denizi ne kadar 1 Mir Gulam Muhammed Gubar, Afganistan Der Mesir-i Tarih, Tahran, 2004, s İlhan Bilgü, Afganistan, DİA, İstanbul, 1988, c.i, s

15 4 genişledi. Ahmet Şah ın en önemli seferleri Hindistan üzerine olanlardı. Büyük bir devlet adamı ve askeri deha olarak bilinen Ahmet Şah Durani Hindistan a tam altı kez sefer düzenlemiştir 3. Afgan topraklarında temeli atılan bu devlet resmi olarak ilk Osmanlı Devleti tarafından tanınmıştır (1750) 4. Ahmed Şah ın vefatın sonra, bir yandan oğulları arasında iktidar kavgaları, öte yandan Rusya ile İngiltere nin bu bölgeyi işgal etme çabaları Afgan devletinin zayıflamasına neden oldu. 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında İngiltere ile Afganistan arasında üç kez savaş çıktı. Sonunda, 1919'da yönetimi ele geçiren Kral Emanullah Afganistan ın bağımsızlığını ilan ederek Afganistan ı muasır bir ülke yapmak amacıyla reform hareketlerini başlattı. Geleneksel Afgan toplumunun reformlara karşı çıkması, Emanullah ın 1929 da tahttan feragat etmesine neden oldu. Afganistan yılları arasında Zahir Şah tarafından yönetildi yılında kral ailesine mensup Davut Han, bir darbe yaparak yönetime el koydu ve Cumhuriyeti ilan etti yılında Davut Han Sovyet yanlısı Afganistan Demokratik Halk Partisi yandaşlarının yaptığı darbe sonucu devrildi yılında SSCB, Afganistan daki komünist rejimi desteklemek amacı ile Afganistan ı işgal etti. Sovyet ordusuna karşı mücadele veren mücahitler 10 yıl süren çetin bir mücadeleden sonra 1989 yılında Sovyet Birliğini dize getirerek amaçlarına ulaştı. Fakat 1992 yılında komünist rejimin son hükümetinin düşmesiyle birlikte, muzaffer mücahit grupların bitmeyen taht kavgalarının ardından, 1994 yılında Taliban Hareketi ortaya çıktı ve kısa sürede Kabil i ele geçirerek yönetime el koydu.11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Taliban rejimi, ABD nin 11 Eylül olaylarının sorumlusu olarak ilan ettiği Usame Bin Ladin i Afganistan da barındırdığı gerekçesiyle Ekim 2001'de iktidardan düşürüldü. Taliban rejiminden sonra geçici hükümetin başına getirilen Hamid Karzai, 2004 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde cumhurbaşkanı olarak seçildi başkanlık seçimlerinde de aday olan gösteren Hamid Karzai ikinci kez beş yıllığına cumhurbaşkanı olarak seçildi. 3 Metin Mutanoğlu, Afganistan Moğol İstilasından Amerikan İşgaline, İstanbul, 2006, s Bilal N. Şimşir, Atatürk ve Afganistan, Ankara, 2002, s

16 5 B.AFGANİSTAN DA DİNİ-SİYASİ HAREKETLERİN ORTAYA ÇIKMASINA ZEMİN HAZIRLAYAN SEBEPLER Afganistan da din merkezli hareketlerin doğuşuna sebebiyet veren etkenlerin başında, fiili ve kültürel işgalin yanı sıra Afgan kültürüyle örtüşmeyen reformlar gelmektedir. Afganistan da dini-siyasi hareketlerin zuhur etmesine zemin hazırlayan sebepler aşağıda anlatılmaya çalışılacaktır. 1.Afgan Kraliyetinin Sovyetler Birliğine Yakınlaşması Afganistan, Kral Emanullah Han döneminden sonra Davut Han ın başbakanlığı döneminde Sovyetler Birliğiyle tekrar yakınlaşmaya başladı. Afganistan ın Sovyetler Birliğine yakınlaşmasında ABD nin Afganistan a karşı takındığı politika etkili olmuştur. Başbakan Davut Han 1954 yılında, Dışişleri Bakanı olan Muhammed Naim i Afgan hükümetin yardım taleplerine olumsuz yanıt veren Washington a son kez gönderdi. O dönemdeki ABD Dışişleri Bakanı John Foster Dulles, Naim in askeri yardım isteğini bir daha geri çevirdi 5. Böylece Başbakan Davut, Washington dan umudunu kesince, ekseni Moskova ya çevirdi. Sovyetler Birliği Afganistan a gayet cömert davrandılar. Kremlin in üçüncü dünya ülkelerine yakınlaşma siyasetinin bir gereği olarak, 1955 yılı Aralık ayında Sovyet Komünist Partisi Genel Sekreteri Kruşçev ve Başbakan Buganin, Kabil i ziyaret ettiler. Sovyetler Birliği 1954 yılının Ocak ayında Afganistan a 3.5 milyon dolarlık kredi vermişlerdi. Kabil e 100 milyon dolarlık askeri ve ekonomik yardımda bulunan Sovyetleri Birliği Afganistan da birtakım projeleri de üstlendiler. Bu projelerin ekseriyeti Afganistan ın kuzeyinde yapılmış olması tesadüften çok işgal projesinin bir parçası gibi görünmekteydi 6. Davut Han Afgan subaylarının Sovyetler Birliği nde eğitilmesi konusunda Sovyetler Birliği ile anlaşma yaparak Sovyet askeri okullarda eğitilmek üzere, binlerce Afgan subayı Sovyet Birliğine gönderdi. Hedef Ülke Afganistan kitabının yazarı Esedullah Oğuz a göre Eğitim için Sovyetler Birliğine gönderilen Afgan subayları, her biri KGB ajanı olarak yetiştirilip Afganistan a döndüler. Oğuz a göre Sovyet propagandasından etkilenmeyen subaylar bile, ülkeye, mevcut düzeni değiştirmek azmiyle geri dönmüşlerdi. Çünkü onlara göre ülke orta çağ karanlığında 5 Esedullah Oğuz, Hedef ülke Afganistan, İstanbul, 2001, s Esedullah Oğuz, Afganistan, İstanbul, 1998, s

17 6 donup kalmıştı. Ülkeyi bu durumdan kurtaracak ve harekete geçirecek birtakım düzenlemelere ihtiyacı olduğunu düşünüyorlardı li yıllarda Kabil-Moskova yakınlaşmasıyla beraber Peştunistan 7 meselesi Afganistan devletinin dış politikasının aktüel gündemi olmaya başladı. Afganistan ın, Pakistan denetiminde bulunan toprakları üzerinde hak iddia etmesi, iki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştirdi. Pakistan hükümet in, Pakistan-Afganistan sınırını kapatması üzerine Afganistan ı, ihracat ve ithalatını Sovyetler Birliği üzerinden gerçekleştirmeye sevk etti. Bu gelişme de, Kabil in Moskova ya daha fazla yakınlaşmasına neden oldu 8. Dolayısıyla ABD nin Afganistan konusundaki ilgisizliği ve Afgan hükümetinin Sovyetler Birliği ne yakınlaşmasına, Afganistan ın Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesine zemin hazırlamıştır. Böylelikle günbegün artan komünist faaliyetlerin karşısında ilgisiz olmayıp dini hassasiyetler taşıyan Afgan gençleri de -özellikle üniversite gençliği- bir araya gelerek daha sonra Sovyetler Birliği ne karşı silahlı çatışmalara katılacak hareketlerin çekirdeğini oluşturmaya başlamıştır. Sonuç olarak Afgan hükümetinin Sovyetler Birliği ne yakınlaşması, ardından Afganistan da komünist faaliyetlerin başlaması, dini-siyasi hareketlerin doğuşunu hızlandırmıştır. 2.Komünist Darbe ve Sovyetler Birliği İşgali Davut Han, solcu subayların desteğiyle 17 Temmuz 1973 te kansız bir darbeyle iktidarı ele geçirerek cumhuriyeti ilan etmişti. Daha sonra ise Davut Han 7 Kozmopolit bir ülke olan Afganistan ın en kalabalık etnik grubunu Peştunlar oluşturmaktadır. Afganistan da yaşayan Peştunlar dan daha fazla Peştun bugünkü Pakistan ın denetimi altında yaşamaktadır. Peştunistan meselesinin kökeni, 1893 yılında Britanya Hindistanı nın Dış İlişkiler sorumlusu olan Sir Mortimer Durand ile imzalanan Durand Antlaşması na kadar gitmektedir. Bu antlaşmayla Afganistan ile Britanya Hindistan ı arasındaki bugünkü Afganistan-Pakistan sınırı çizilmiştir. Durand Hattı olarak bilinen bu çizgi bölgedeki Peştun kabileleri birbirinden ayırmıştır yılında İngiliz işgal kuvvetleri Hisdistan dan ayrıldığında, Afgan hükümeti, bugünkü Pakistan ın kuzeybatı eyaletinde yaşayan Peştunlar a bağımsızlık ile Afganistan a katılmak arasında seçim hakkı tanınacağını bekliyordu. Ancak Afgan hükümetinin umduğu olmadı. İngilizler Peştunlar a Pakistan ile Hindistan dan birsini seçmelerini önerdiler. Peştunlar da Müslüman oldukları için Pakistan a katılmaya karar verdiler. Afgan hükümeti ise Peştunların yaşadığı Pakistan ın sınır bölgelerinin sadece etnik açıdan değil, bazı tarihi gerçeklerden dolayı da kendisine ait oduğunu söylemektedir. Hala Afganistan ve Pakistan arasında sınır Afganistan devleti tarafından Pakistan sınırı olarak tanınmamakla birlikte söz konusu topraklar gasp edilen Afganistan olarak görülmektedir. Sonuç olarak İngilizler sömürgelerinin çoğunda yaptıkları gibi, burada da sınırı kendi gönüllerine göre çizmiş, bölgenin etnik ve coğrafi yapısını dikkate almamışlardı.(bkz: Laurel Corona, Afghanisan, Çev: Fatma Şadab (İngilizce den Farsça ya), 2004, Kabil, s. 45, Afganistan Taliban ve Ladin, İstanbul, 2001, s. 22, Birey Yayıncılık). Afganistan da yaşayanlar diğer etknik gruplar ise Farisi asıllı Tacikler, Türk-Moğol asıllı Hazaralar, Özbek ve Türkmen Türkleri, Paşayiler ve diğer küçük etnik gruplardır. 8 Oğuz, Hedef ülke Afganistan, s

18 7 ABD ve SSCB ye bağımlılıktan kurtulmaya çalışmak için İslami ülkelere yönelen Davut Han Halk kanadı lideri Hafizullah Emin in düzenlediği askeri bir darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı ve öldürüldü. Böylelikle 27 Nisan 1978 de ADHP (Afganistan Demokratik Halk Partisi) dönemi başlamış oldu. Afganistan Demokratik Cumhuriyeti Devrim Konseyi başkanlığına, devlet başkanlığına ve ADHP Genel Sekreterliğine Nur Muhammed Taraki ve Hafizullah Emin ile Babrak Karmal devlet başkanlığı yardımcılığına getirildiler. Komünist rejimin ortaya çıkması ile beraber Afgan halkı ayaklanmaya başladı. Nur Muhammed Taraki liderliğinde komünist yönetim halk ayaklanmalarını bastırmak için Sovyetler Birliğinden silah ve cephane yardımı almasına rağmen başarılı olamadı. Nur Muhammed Taraki ve Hafızullah Emin arasında çıkan anlaşmazlık neticesinde Hafizullah Emin tarafından darbe yapılarak Nur Muhammed Taraki öldürüldü. Afganistan ın yeni cumhurbaşkanı olarak ilan edilen Hafizullah Emin, ülkedeki halk ayaklanmalarını bastırmak için Sovyetler Birliği yerine ABD ve diğer ülkelerden yardım alma teşebbüsünde bulununca Sovyetler Birliğinin Afganistan ı işgal etme sürecini hızlandırdı. Nitekim Emin in iktidarı çok sürmeden Sovyetler Birliği 24 Aralık 1979 da Afganistan ı fiilen işgal etti. Ardından Hafizullah Emin öldürüldü ve Babrak Karmal Cumhurbaşkanlığına getirildi Başlangıçta Sovyetler Birliği, Afganistan ın işgalinin kısa süreceğini ve milletlerarası tepkilerin de idare edilebileceğini ümit etmişlerdi. Fakat işin böyle olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Bu hesap yanlış çıkınca, Sovyetler Birliği uzun süreli bir mücadeleyi göze almak zorunda kaldı 9. Komünist rejimin iktidarını müteakiben Sovyetler Birliği nin işgali, Afgan halkının büyük tepkisine neden olmuştur. Afgan halkı, komünist faaliyetlerin ve Sovyetlerin Afganistan ı işgal etmesinin neticesinde yeni örgütlenmeye başlayan Afgan İslami hareketlerini desteklemeye başlamıştır. Böylelikle, Sovyetler Birliği nin Afganistan işgali, Afgan Mücahitleri olarak anılan grupların doğuşuna ve güçlenmesine neden olmuştur. 9 Fahir Armaoğlu, 20. yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul, 1999, s

19 8 3.Reformlar Darbe yapıldıktan hemen sonra devrimciler bir sürü radikal reformlara başvurdular. Bu bağlamda ADHP nin siyasetinin üç ana unsuru; toprak reformu, okuma-yazma seferberliği ve devlet mekanizmasının güçlendirilmesiydi. Belirlenmemiş bir işçi sınıfı ve kayıtsız bir köylü toplumuyla yüz yüze kaldıklarını fark eden komünist liderler, uzaktan komuta yöntemiyle bir ihtilal yaratmış olduklarının farkındaydılar. Düşündüklerini gerçekleştirmek için ellerinin altındaki üç ayrı vasıtayı kullanma yoluna gittiler: iyi donatılmış ve kendilerine sadık bir ordunun yardımıyla sürdürebildikleri sindirme ve yıldırma hareketleri; kitlelerin desteğini alacağını düşündükleri toprak reformu ve halkı din alimlerin etkisinden kurtarmak ve yeni ideolojiyi yaymak için düşündükleri, okur-yazar oranının artırılmasıdır 10. a.toprak Reformu /Taksimat-ı Arazi Toprak reformuna ait ayrıntılar iki ayrı kararnameyle yayınlandı. Ağustos 1978 de yayınlanan altı numaralı kararnameye göre ipotek sistemi ve faiz iptal ediliyordu. Beş yıldan daha eski borç ve ipotekler hükümsüz kılınırken, bahis konusu topraklar karşılıksız olarak eski sahiplerine geri verilmekteydi. Son beş yıl içerisinde ipotek edilen araziler de sahiplerine iade edilirken, alacağın belirli bir kısmının ödenmesi öngörülmüştü. Bu hükümler sadece 10 cerib den (iki hektar) daha az verimli toprağa sahip fakir köylüler için geçerliydi. Kurulan bir mahalli komisyonca seçilen kişi ya da kuruluşlar ilçe yetkililerinin gözetiminde kalkınma bankasının yardımına başvurabileceklerdi. Toprağın yeniden dağıtılması 30 Kasım 1978 tarihini taşıyan sekiz numaralı kararnameyle tanzim olunmuştu. Kararnamenin birinci maddesi feodal ve yarı-feodal durumlardan kurtulma niyetini yansıtmaktaydı. Hiçbir aile iyi vasıflara haiz zirai toprağın 30 ceribinden daha fazlasına sahip olamayacaktı. Toprak yedi kategoriye ayrılmış ve her birine bir katsayı verilmişti. Kategoriler su kanallarıyla örülmüş meyve bahçelerinden, en az iki yıldır işlenmemiş çorak topraklar arasında uzanırken; katsayılar da 1.00 den 0,10 e kadar değişmekteydi Olivier Roy, Afganistan da Direniş ve İslam, Çev: Mustafa Kadri Orağlı, İstanbul, 1990, s Olivier Roy, a.g.e., s

20 9 Böylece devlet tarafından, zenginlerin ve büyük toprak ağalarının arazileri ellerinden alınıp fakir çiftçi ve köylülere verilecek 12. Doğal olarak bu gelişme, zenginleri ve büyük toprak ağalarını, yeni ortaya çıkan dini-siyasi hareketlerin saflarına katılmaya zorlamıştır. Yıllarca Ağa ve Han olarak hürmet gördükleri için prestijlerini ve arazilerini kaybetmek istemeyen ağalar, artık sıradan vatandaş haline gelme durumuyla karşı karşıya kalmışlardır. b.okuma-yazma Kampanyası Komünist rejimi için Afganların okur-yazar kılınması en az toprak reformu kadar öneme haizdi. Ana fikir öncelikle halkın aydınlatılması ve bu sayede aydınların halk kitlesinin yeni rejimin en sadık destekçilerini oluşturacağıydı. Kampanya hızla uygulamaya konuldu ve tüm ülke genelinde yaygınlaştırıldı. Çocuklar ve yetişkinler, genç ve yaşlı herkes bir yıl içerisinde okuma-yazma öğrenmek zorundaydı. Program 1979 un başından başlayarak i gönüllü olmak üzere öğretmenin kırsal kesime gönderilmesini öngörmekteydi. Aslında program Mayıs 1978 den itibaren mevcut imkanlarla uygulamaya konmuş bulunmaktaydı. Birine okuma yazma öğretmek için o kişinin 150 saat süresince ders vermesi gerektiği hesaplanmıştı. Her bir öğretmenin eline yeni bir el kitabı vardır. Kitap ise artık Kur an-ı Kerim değil, ders kitabıydı. Halkın kurtarıcısı olarak bir tam sayfa askeri silahlara ayrılmış ve kitabın üçte biri sloganlarla hükümet tarafından icat edilmiş ezber cümlelerle doldurulmuştu. Tıpkı toprak reformunda olduğu gibi, okuma-yazma seferberliğine karşı da halkın değişik tepkilerde bulunduğu söylenebilir 13. Okuma-yazma seferberliğine muhalefet, özellikle şehirlerde iyi karşılanan kampanya fikrine değil, kampanyanın uygulandığı metoda karşı idi. Her şeyden önce doğup büyüdükleri topraklardan başka yerlerde görev yapan öğretmenlerin takındıkları otoriter tavırları, hiyerarşi ve nezakete karşı büyük saygı besleyen geleneksel bir toplumda derin rahatsızlıklar uyandırmaktaydı. Ayrıca yaşlı insanların kurslara devam etmeye zorlanması onlar için büyük bir aşağılanma kaynağı oluşturmaktaydı. Propaganda unsurlarının dini bütün kişilerin gücenmesine yol açtığı 12 Oğuz, Hedef ülke Afganistan, s Olivier Roy, a.g.e., s

21 10 zaten herkesin malumuydu. Üstelik bir de kızların kurslara devam mecburiyeti getirilince ayaklanma patlak verdi. Yaygın inancın aksine, mesele kadınların eğitim görüp görmemesi değildi. Asıl üzerinde fikir birliğine varılan husus kadınlarla erkeklerin karışık vaziyette aynı ortamı paylaşmamaları gerektiğiydi. Ayrıca yeterince bayan öğretmen olmayışından ötürü derslerin erkek öğretmenlerce verilmesi de büyük tepkiye neden oldu. Okuma-yazma seferberliğinin kendisi değil, işte bu olup bitenler sonuçta kampanyanın reddedilmesine yol açtı 14. Bunların yanı sıra, hükümetin başlık parasını kaldıran reformu, toplumda toprak reformuyla başlayan hoşnutsuzluğu daha da arttırdı. Çünkü birçok ailenin kızı kendileri ya da aileleri razı olmadığı halde, zorla Devrim Savunma Konseyi üyesi fakir gençlerle evlendiriliyordu. Kızların zorla evlendirilmesine karşı çıkan anne babalar hapse atıldı. Bu uygulama insanlarda korku, dehşet ve infial yaratmıştı 15. Hükümetin, halkını sabrını taşıran bir başka uygulaması, şüphesiz komünistlerin yürüttüğü ateizm propagandası idi. Bu arada Leninizm ve Marksizm doktrinleriyle ilgili dersler okul müfredatına alınmış, yabancı dil olarak Rusça öğretilmeye başlanmıştı 16. Afganistan da Direniş ve İslam kitabının yazarı Olivier Roy a göre reformlara karşı çıkışın sebebi reformların kendisi değil, onu takip eden baskıdır: Bir çok batılı gözlemci gibi komünistler de ayaklanmaları reformların reddi, 1928 yılında Kral Emanullah Han ın devrilmesine yol açan olayların geleneksel yorumunun uzantısı olarak mütalaa ettiler. Fakat daha teferruatlı bir çalışma hadiselerin bundan çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Özellikle kabile bölgeleri başta olmak üzere Afgan toplumunda her çeşit reformlara muhalefet eden gelenekçi bir kesiminin bulunduğu halkın doğru olsa bile; içlerinde din adamlarının da bulunduğu halkın giderek artan bir bölümünün gerçekleştirilmesi oldukça zor olan reformları bile gerekli gördüğü söyleyebiliriz. İsyanların meydana geliş şekillerini inceleyerek, halkı ayaklandıran sebebin reform prensibi değil, hemen ardından gelen baskı hareketleriyle reformların tatbik edilme tarzı ya da bunlar neticesinde köylülerin içine düştükleri tezatlar olduğunu 14 Olivier Roy, a.g.e., s Oğuz, a.g.e., s Yavuz Selim, a.g.e., s

İhvanı Müslimin'in kısa tarihi

İhvanı Müslimin'in kısa tarihi On5yirmi5.com İhvanı Müslimin'in kısa tarihi Askeri darbeyle devrilen Muhammed Mursi'nin bir yıl önceki seçim zaferi, hareketin doğduğu ve onlarca yıl boyunca yasaklı kaldığı Mısır'da Müslüman Kardeşler

Detaylı

Kafiristan nasıl Nuristan oldu?

Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Afganistan'ın doğusunda Nuristan olarak anılan bölgenin Kafiristan geçmişi ve İslam diniyle tanışmasının hikayesi hayli ilginç. 10.07.2017 / 13:21 Hindikuş Dağları'nın güneydoğusunda

Detaylı

Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik)

Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik) Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik) Uzun yıllar süren iç savaşlar ve dış müdahaleler sonucu istikrarsızlaşan Afganistan, dünya afyon üretiminin yaklaşık olarak yüzde 90'ını karşılıyor. 28.04.2016

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

Taliban Sözcüsü: Her ülke ile meşru yoldan diplomasi geliştiriyoruz

Taliban Sözcüsü: Her ülke ile meşru yoldan diplomasi geliştiriyoruz Taliban Sözcüsü: Her ülke ile meşru yoldan diplomasi geliştiriyoruz Gerçekleştirilen röportajda, Taliban'ın diplomasi anlayışına, ülkede artan askeri hareketliliğe ve barış görüşmeleriyle ilgili iddialara

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

Avantaj Tahran da: Trump ın yeni Afganistan stratejisi İran için bir fırsat

Avantaj Tahran da: Trump ın yeni Afganistan stratejisi İran için bir fırsat Avantaj Tahran da: Trump ın yeni Afganistan stratejisi İran için bir fırsat ABD'nin Afganisan daki strateji değişikliği İran a, Pakistan ın ülke sınırlarında devam eden savaş ile ilgili hırslarını yoklamak

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum

ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum Kunduz'da yaşanan savaş ABD için iki seçeneği ortaya çıkardı; ya işgal güçlerini artıracak yada Taliban'ın ilerleyişine göz yummak zorunda

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

SEL FELAKETİNE YÖNELİK ACİL YARDIM PROJESİ-AFGANİSTAN

SEL FELAKETİNE YÖNELİK ACİL YARDIM PROJESİ-AFGANİSTAN SEL FELAKETİNE YÖNELİK ACİL YARDIM PROJESİ-AFGANİSTAN İHH Projeler Birimi Nisan 2014 PROJENİN KONUSU Bu proje Afganistan ın üç şehrinde, Badğis, Serpul ve Cevizcan, büyük hasara sebep olan sel felaketinde

Detaylı

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor!

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! BAE Washington büyükelçisi Yusuf el-uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından yayınlanan

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi 1990 yılında Latin Amerika'nın ada ülkesinde bir grup Müslüman ülkedeki yönetimi ele geçirmek için silahlı darbe girişiminde bulunmuştu.

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETIM ALANINI GELIŞTIRMEK IÇIN IRAK VE TÜRKIYE ARASINDA DAHA ÇOK IŞBIRLIĞI YAPILMASINI UMUYORUZ.

YÜKSEK ÖĞRETIM ALANINI GELIŞTIRMEK IÇIN IRAK VE TÜRKIYE ARASINDA DAHA ÇOK IŞBIRLIĞI YAPILMASINI UMUYORUZ. ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER SÖYLEŞİLERİ No.41, No.23, OCAK MART 2017 2015 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER SÖYLEŞİLERİ NO.41, OCAK 2017 YÜKSEK ÖĞRETIM ALANINI GELIŞTIRMEK IÇIN IRAK VE TÜRKIYE ARASINDA DAHA ÇOK

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

MISIR IN SİYASAL HARİTASI

MISIR IN SİYASAL HARİTASI MISIR IN SİYASAL HARİTASI GÖKHAN BOZBAŞ Kırklareli Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi MISIR IN SİYASAL HARİTASI HAZIRLAYAN GÖKHAN BOZBAŞ Kapak Fotoğrafı http://www.cbsnews.com/

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Geçtiğimiz ay Suriye de Irak Şam İslam Devleti ve diğer muhalif güçler arasında yaşanan çatışmaya ilişkin, Suriye Devrimci Sol

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KURULUŞ RAPORLARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Kuruluş adı Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluş Tarihi 1945 Merkezi New York (ABD) Üye ülke sayısı 192 Genel Sekreter Ban Ki-mun Genel Bilgiler Dünya barışı ve sosyal

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ 11.12.2015 PAKİSTAN DAKİ KUR AN KURSLARIMIZ Derneğimiz Pakistan'ın eğitim alanında tanınmış Süleymaniye ICC

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz İçindekiler xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz ı BİRİNCİ KISIM AĞALAR VE HOCALAR: CUMHURIYET DÖNEMININ ÛF ILÇESI 3 BİRİNCİ BÖLÜM Hafıza Kaybı: Klan Toplumu ve Ulus

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan) dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor.

Detaylı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979'da Mekke'de gerçekleşen ve günümüzde hala bazı yönleri gölgede kalan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 03.06.2017 / 11:26 20 Kasım 1979

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

ÇATIŞMAYI DÖNÜŞTÜRME SAFHASINDA REHABİLİTASYON SÜRECİ: KUZEY İRLANDA ÖRNEĞİ

ÇATIŞMAYI DÖNÜŞTÜRME SAFHASINDA REHABİLİTASYON SÜRECİ: KUZEY İRLANDA ÖRNEĞİ ÇATIŞMAYI DÖNÜŞTÜRME SAFHASINDA REHABİLİTASYON SÜRECİ: KUZEY İRLANDA ÖRNEĞİ Yazar: Yusuf ÇINAR İSTANBUL 2017 YAYINLARI I Yazar: Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÇINAR Kapak ve İç Tasarım: Sertaç DURMAZ Mecidiyeköy

Detaylı

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Siyasi İktisat IR211 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI - İsrail Saldırısı - ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ HAZİRAN 2010 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680

Detaylı

Eyicil: Kahramanmaraş ın Sevdalısıyım

Eyicil: Kahramanmaraş ın Sevdalısıyım Eyicil: Kahramanmaraş ın Sevdalısıyım Prof Dr. Ahmet Eyicil de AK Parti Saflarında Son zamanlarda, Yakın Çağda Kahramanmaraş ın Siyasi Tarihi üzerine yaptığı akademik araştırmalar ile sık sık gündeme gelen

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Beşinci Lejyon Sivilleri Ordulaştırma Güçsüz Orduyu Kurtarır mı?

Beşinci Lejyon Sivilleri Ordulaştırma Güçsüz Orduyu Kurtarır mı? 0 Ocak 2017 Beşinci Lejyon Sivilleri Ordulaştırma Güçsüz Orduyu Kurtarır mı? Analiz Raporu 1 2 İndex Beşinci Lejyonun Kurulması... 3 Tanıtım ve Davet... 4 Kurulma Nedenleri... 5 Lejyonun Kurulmasının Arkasında

Detaylı

RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI. (Ankara, 17-19 Haziran 2008)

RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI. (Ankara, 17-19 Haziran 2008) Aslı: İngilizce RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI (Ankara, 17-19 Haziran 2008) 1. TMK Gözden Geçirme Toplantısı 17-19 Haziran 2008 tarihleri arasında Ankara da

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

1- MI6 (UK) - İNGİLTERE Gizli İstihbarat Teşkilatı Birleşik Krallık da MI6 olarak bilinen uzun bir geçmişi 1909 kalma vardır.

1- MI6 (UK) - İNGİLTERE Gizli İstihbarat Teşkilatı Birleşik Krallık da MI6 olarak bilinen uzun bir geçmişi 1909 kalma vardır. 1- MI6 (UK) - İNGİLTERE Gizli İstihbarat Teşkilatı Birleşik Krallık da MI6 olarak bilinen uzun bir geçmişi 1909 kalma vardır. Ajansın ana ofisi Londra'da olan ve İngiltere'de siyasi ve ekonomik çıkarlarını

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 Rapor No: 41, Mart 2011 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes mezhepçilik Irak

Detaylı

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ KANAYAN YARA KARABAĞ Astana Yayınları KANAYAN YARA KARABAĞ Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı