Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ. Hazırlayan. Yücel HACALOLU. Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ. Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ. Hazırlayan. Yücel HACALOLU. Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ. Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15"

Transkript

1 Doumunun 100.Yılında NHÂL ATSIZ Hazırlayan Yücel HACALOLU Doumunun 100.Yılında H.NHAL ATSIZ Türk Ocakları Ankara ubesi Yayınları : 15 ubat 2005 Basıldıı Yer : Boyut Tan.Matbaacılık - ANKARA 1

2 (0312)

3 3

4 ÇNDEKLER Açı Konuması 1 Türk Ülküsü Atsız 7 Nihâl Atsız ın Türkçülüü ve Türk Dünyasına Bakıı 33 Atsız ın Romanlarında AK ın Anlamı Üzerine 73 Tanıdıım Atsız 85 Oturum Bakanı Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun un Deerlendirmesi 99 4

5 AÇI KONUMASI Türkân HACALOLU Sayın Dâvetliler, Aziz Türk Ocaklılar, Tataristanlı bir Tatar Türkü olan Profesör Sadri Maksudî Arsal ın kızı büyükelçi rahmetli Adile Ayda, Atsız ı öyle tarif eder: Siz yüzyıllar geçtikten sonra bile ilham kaynaı olacak bir millî uur âbidesisiniz. Evet, millî uur âbidesi, büyük Türkçü Nihâl Atsız ı doumunun 100.yılında anmak için tertip ettiimiz toplantımıza ho geldiniz der, hepinizi saygıyla selamlarım. Öncelikle, düzenlediimiz bu paneli sizlere sunabilmemiz için her türlü fedakârlıı salayan, millî deerlerimize her platformda sahip çıkan, Türk dünyası ile bütünleen, Avrasya Türk Metal çileri Federasyonu ve Türk Metal Sendikası Genel Bakanı, Türkmen aası Sayın Mustafa Özbek ve Genel Mâlî Sekreter Sayın Mecit Hazır, ve hizmeti geçenlere, deerli görü ve düünceleri ile bizleri aydınlatacak olan oturum bakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun a, Sayın Prof. Dr. Dursun Yıldırım a, Sayın Ömer Özcan, Sayın Doç. Dr. brahim ahin ve Sayın Altan Deliorman a teekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Türk Ocakları Ankara ubesi Bakanı 5

6 Sayın davetliler, 12 Ocak 1905 tarihinde stanbul da dünyaya gelen, anne ve baba tarafından asker bir aileye mensup olan Atsız, gerek tahsil hayatının, gerekse memuriyet hayatının çileli yolculuunu 11 Aralık 1975 yılında yine stanbul da mütevazi evinde tamamlayarak uçmaa vardı. Türk bir vazife için yaratılmıtır, o vazife kâinat güzelletii zaman biter diyen Atsız, milletimizin yetitirdii en hudut tanımaz idealist bir fikir adamı idi. Atsız çok yönlü bir kiiydi. Duygulu bir airdi. yi bir dil bilginiydi. Çok kuvvetli tarihçiydi. Ama bunların hepsinin üstünde ülkü adamıydı. Türk tarihine bakıldıında, milletin hislerine tercüman olan kiiler ortaya çıkarak mücadeleye atılmılar ve savundukları dâvânın bayraktarları, neferleri olmulardır. Bu noktada Atsız, bir fırtına gibi esmi, bir bora ve tayfun gibi gelip geçmi, bu cesur, mert ve korkusuz mücadele kahramanı, tarih romanlarında canlandırdıı yılmaz, yanılmaz, yenilmez, vatanperver yiitlerin yaayan timsali olmutur. Ölümünden bu yana (30 sene içinde) dünyada ve Türk dünyasında birçok olaylar gerçekleti. Hayatta olsaydı ne yapardı? Sovyetler daıldı, baımsız Türk devletleri kuruldu. Türk cumhuriyetlerinin baımsızlıını ilan etmelerini kutlar, Birleik Türk Cumhuriyetleri devletler topluluunun nasıl oluacaı hakkında görülerini dile getirirdi. Bugün Globalleme veya AB ye girme vaadi ile Ege ve Kıbrıs konusunda hergün yeni artlar ileri sürüp millî onurumuzu zedeleyenlerin, bir takım dayatmalarla 6

7 ülkemizdeki millî birliin bölünmesindeki giriimlerini reddederdi. Atatürk, Hâkimiyet bilâ kayd-u art Türk milletindir diyerek egemenlik hakkını Türk milletine bıraktıını söyler. Bugün AB nin millî onurumuzu zedeleyici, Türkiye Cumhuriyeti nin baımsızlık ilkesini gölgeleyici bu ve benzer dayatmalar karısında kayıtsız artsız millete ait olan egemenlik hakkının AB ye devredilmesine karı çıkardı. Ülkemizde gerek basının, gerekse sivil toplumun gösterdii tepkileri yetersiz bulurdu. Millî egemenliimizin devri anlamına gelen her türlü anlamayı reddederdi. Kültürel haklar veya Anadolu mozaii adı altında Türkiye Cumhuriyeti nin üniter yapısının bozulmasına, parçalanmasına yol açabilecek bir takım tavizleri vermeye yeltenenleri, bu yüzden ortaya çıkacak olayların ba sorumlusu sayar, uyarısını yapardı. Millî mücadele ile kovduumuz milletlerin torunlarının millî sınırlarımız içerisinde tekrar aynı bölgelerde toprak satın alarak demografik yapımızı bozmaya çalıanlara karı çıkardı. Atsız'ı tanıyanlar, O'nun ölümsüz eserlerini okuyanlar, hep 1944 yılındaki Türkçülük dâvâsından hatırlar; iirleri, romanları ve makaleleriyle O'nu Türk Milliyetçilii ile bütünletirmilerdir. Günümüzde de Türkçülerin, Atsız a yönelik duyguları çok güçlüdür. Hiçbir kii, kurum hatta devlet tarafından dahi önemsenmeyip, belli odaklar tarafından toplum dıına itilmeye çalıılan Türkçüler, Atsız ı milliyetçi duygularına tercüman olan kii olarak görmektedirler. Atsız ın, Türk dümanlarına karı iddetli polemikçi ve taviz vermeyen sert tavırları, Türkçüleri her zaman etkilemi ve hâlâ etkilemektedir. 7

8 Atsız, bütün yollarda ızdırapla bouur. O, bu ızdıraplara karı dimdik ayakta durur. Izdıraba aldırmaz. Onu, zaferle boar. Zaferin sarholuu Atsız ın saadetidir. Büyük ülküler, büyük ahsiyetler yetitirir ve büyük ülküler, o ahsiyetlerin omuzlarında daha da yükselir. Türkçülük büyük bir ülküdür. Yüce Türk milletinin ülküsüdür. Son yüzyılda, onun barından büyük ahsiyetler çıkmıtır. Bu ahsiyetler arasında, Atsız'ın özel ve seçkin bir yeri vardır. Bu sebepledir ki, Atsız'ın adı, Türkçülüün binlerce yıllık geleceinde bir yıldız gibi parlayacaktır. Bilsin cihan ki ben bu cihânın nesindeyim, Bir ülkünün mehâbetinin zirvesindeyim. Dünya denen mezellete dalsın her isteyen, Ben ırkımın eref, taan efsanesindeyim. Türkçülük, Türk milletinin dünyada lâyık olduu yere gelmesini, baımsız ve hür bir hayat yaamasını amaçlayan ülkünün adıdır. Atsız ı ve Atsız gibileri hayalci olarak küçümsemek, hatta suçlamak isteyenler çıkmıtır. imdi onların Atsız ve Atsız gibi düünenlerden özür dilemeleri gerekiyor. Çünkü bundan 60 yıl önce söyledikleri bir bir gerçekleiyor. Herkesin bir hayali vardır, gelecei ile ilgilidir, çevresi ile ilgilidir. Atsız ın hayali gelecekteki muhteem Türklüün hayali idi. Hayali olmayan insanın ülküsü de yoktur, dolayısıyla hayali toplumların ülküsü de yoktur ülküsüz toplumlar ise mânâsız bir kalabalıktır. Devletimizin kurulu aamasında bata Mustafa Kemal olmak üzere Türk milletinin bir hayali vardı, ülküsü vardı: 8

9 baımsız bir Türk devleti kurmak. O zaman toplu atıyordu yürekler. Millî ülküye doru yürüyen Türk milleti Atatürk ün dedii gibi Millî birlik ve beraberlik ile bütün güçlükleri yenmesini bilmi ve Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmutur. Atsız ın Türklüe olan derin sevgisi ve yaptıı hizmetlerin, milletimiz tarafından gün geçtikçe daha iyi kavranacaı kanaatindeyim. Bu millî ülkü çerçevesinde düünen Türk milleti Kıbrıs ta oynanan oyunları, Kerkük te yapılan zulmü kavrayacaktır. Bu oyunları ve zulmü ciddiye almayanlara faturayı aır ödeteceklerine inanıyorum. Türk milliyetçiliine hizmet edenleri kendilerine örnek alan genç nesiller: Türk milliyetçilii yolunda giderek artan bir gayretle çalıacaınıza, Türkçülük bayraını asla yere düürmeyeceinize inanıyor, sözlerimi, destan airimiz Niyazi Yıldırım Gençosmanolu nun Atsız a seslenii ile bitiriyorum: Faniliin bittii sınırın ötesinde; Bozkurtların önünde, tuların gölgesinde Seni Tanrı Daında Kürad aırlayacak, Elbet tarih seni de bir gün alkılayacak Bir gönül ülkesinde saltanat sürüp tahtsız, Taht kurdun gönüllerde, âbide oldun ATSIZ... Karılıksız bir sevgi ile Türklüe ömrü boyunca hizmet eden Atsız, gelecekte de bütün Türkçülerin yüre- indeki yeri koruyacaktır. Mekânı cennet olsun.. 9

10 TANRI TÜRK Ü KORUSUN!!! 10

11 TÜRK ÜLKÜSÜ ATSIZ Prof.Dr.Dursun YILDIRIM * Türk ülküsü Atsız dan söz etmek demek, bana göre, tarih içinde istedii anda zamanları, yüzyılları aıp istedii çada yolculuk yapan birinden söz etmek, demektir. Böyle birinden söz etmek, benim için çok kolay bir i deildir. Atsız Be üzerine günlerce konuulabilir, konuurum da, bunu ben de biliyorum. Fakat, ben burada, Türk ülküsü Atsız hakkında konumanın, zamanla sınırlı olmanın zorluundan söz ediyorum. Hangi sözün onu doru anlatacaını, hangi sözün onu inciteceini iyi seçmek gerekiyor. Anma günü de olsa, sözün inceliine dikkat etmem gerekiyor. Bilirsiniz, Türk ülküsü, Atsız ın aızdan çıkan sözlerinin, yazıya geçen düüncelerinin bir seçkisidir. Seçki, kitap biçiminde kendini ilk kez, ellili yıllarda gösterir.türk ülküsünü anlatan bir makaleler dizisi olan bu seçki, sonraki baskılarında daha da zengin ve Türk ülküsüne gönül veren ülkü erlerine bu yolu açıklayıcı bir düünce programı seçkisi hüviyeti kazanır.artık bu seçki, son biçiminde tam bir Türk ülküsü Atsız olma sürecini tamamlamıtır. * Hacettepe Üniversitesi Öretim Üyesi. 11

12 Seçkinin, yani Türk Ülküsü nün ilk baskısına o sıralarda, bir sözbaı yazan ülkü yoldaı smet Tümtürk, bakınız Atsız için ne diyor: Atsız hakkında gönüller dolusu konumak mümkündür. Burada onu yapmıyacaım..sebebi: Atsız, övülmekten nefret eder [Türk ülküsü. stanbul,1956, sh.3]. Atsız ı yahut Türk ülküsünü anlatırken söz seçiminde incelik ve sorumluluk burada balıyor. Bundan dolayı sözümü seçmede sakınıyorum. Doruyu, kiiyi övmeden açıklamak ama, sözün de hakkını vermek, herkes kabul ederki zor bir itir.bugün burada, anmak üzere toplandıımız ahsiyeti övecek deilim. Sözün zorluu da bu gerçekte yatmaktadır. Bundan dolayı, Atsız hakkında sözlerime yaadıım bir anektod ile balamak istiyorum. Atsız Be in rahmetli hocam Ahmed Caferolu ya birgün yapmı olduu ziyaretten ve tanık oluumdan ve geçen muhavereden söz ederek konumama balayacaım. Atsız Be, birgün, rahmetli hocam Ahmed Caferolu yu ziyarete geldiinde, kendisiyle tesadüfen Fakülte kapısında karılatım.selamlatık, aırdım, onun okula geldii hiç duyulmamıtı. Bana, hocanın odasını sordu. Onu oraya götürebileceimi söyledim, birlikte merdivenleri çıktık ve kendisine, hocanın odasına kadar refakat ettim. Caferolu bir süre beni de yanlarında alakoydu, ikimize kahve ısmarladı; ben bir kahve içimi yanlarında oturdum.o sırada Caferolu hoca bana öyle sordu : Bu adamı iyi bilir misin? Kendi baına kendi cumhuriyetinde yaar; kimseye metelik vermez. Etrafta gördüün pek çok insan, bir zamanlar onun etrafında pervane idi. imdi onlar, bizi bile tanımıyor dedi. 12

13 Bir süre bu çerçevede konuuldu; hususî görümeleri olduunu düünerek daha fazla oturup kalmak istemedim ve müsaade isteyip yanlarından ayrıldım. Bu kısa anıyı niye mi aktardım? unun için efendim: Caferolu hoca bana diyordu ki; Atsız, yalnız ve tekbaına kendisi için kurduu cumhuriyet içinde yaar; orada kendi baına bulunur ve kimseye boyun emez; bildii gibi yaar. Ben, hocam Caferolu nun bana söylemi olduu sözleri böyle anlamıtım. Atsız Be in kendi cumhuriyetinde yaayan bir insan olduu efsanesi de o sıralarda zâten örencilerin ve çevremizdekilerin dillerinde dolaıyordu, bizim için aslında pek de yeni bir durum sayılmazdı. Atsız,tarihî Türk yurtları corafyası üzerinde kurduu ve zihninde yaattıı Türk Cumhuriyeti sınırları içine çekilip yaayan bir insandı. Bizlere, genç Türkçülere yarının türkülerini öreten adam, altmılı yıllarda, kendine kurduu cumhuriyetin sınırları içinde tek baına yaıyordu. Türk dümanları ile savamak üzere, zaman zaman bu cumhuriyetin sınırları dıına kalemiyle akınlar düzenliyor ve çetin mücadelelere giriiyordu.zaman içinde yalnızlıın ve ızdırabın mahiyetini örendikçe, onun nasıl bir mücadele içinde yürüdüünü daha iyi anlıyor, onu anlarken de, kendi küçük serencamımı daha iyi kavrıyordum. Benim bu küçük serencamım belki tam tanımlanamaz; belki o, geçmiin ve nizâm-ı âlem efendisi olduumuz zamanların özlemini duydukça sevdası derinleen, sevdası derinletikçe otaçısı olmayan bir tutkuydu. Tarihin denizinde tarihî Türk corafyasında hükûmran dolaanların, çaımızda bugün yaanan çirkinliklerle savaanların, diriliin çok uzaklarda olduunu 13

14 görmelerinden dolayı duyduu yalnızlık duygusu, yalnızlık ızdırabı, dayanılması aır bir yüktür. Bu esir yurtların, esir Türklerin yalnızlıı ve ızdırabıdır. Türk ülküsü Atsız ın yalnızlıı, ızdırabı, yaadıı çada budur. çinde yaadıı cumhuriyetin baımsızlıı, bu ızdırabı, bu yalnızlıı dindirmez. Türk corafyası baımsız olmadıkça,türk milleti yeniden nizâm-ı âlem i kurup tarihe hız kazandırmadıkça, bu dünyada onun için, ne övülecek bir i, ne bir kii ve ne de bir zafer vardır. Er kiiye övünmek de yaramaz, övünmek bo ilerle uramaktan baka bir ey deildir. Övünmekle yol alınmaz, baımsız yaanmaz. Ülkü eri övünmeden, ülkü yolunda ölesiye kalasıya ömür tüketiyor ise, o, görevini yapıyor demektir. Bundan dolayı, Atsız ın ülkü yoldaı smet Tümtürk, yazdıı sözbaında onu övmez; ama, Atsız ı yaadıı bu büyük yalnızlıın ve ızdırabın insanı olarak tanımlar : Atsız kendini yüzde yüz samimi bir Türklük sevgisine verdi; garipsedi, garipsendi; çevresindekilerden bambaka bir duygu ve düünce aleminde yaadı; bütün ömrü boyunca acı bir yalnızlıa sarılı kaldı..onun yaadıı yıllar Türk milletinin zulüm gördüü, bahtının karanlık olduu yıllardı.türkiye dıındaki Türkler, yani milletin üçte ikisi, yabancı milletlerin zulmü altında imha ediliyordu...[türk ülküsü,stanbul,1956, sh.3]. Sovyet cehennemi, Çin cehennemi; Balkanlar, Kafkasya, Kıbrıs,Kerkük, Batı Trakya, Adalar Denizi, Güney Azerbaycan ve ötesi pek çok cehennemler, hepsi bu büyük yalnızlıın ve ızdırabın dinmek bilmez kaynaklarıydı. Macarlar için de, yürek arısı çekerdi.atsız Be, Macarların bir Turan kavmi olarak o günlerde kızıl rejime 14

15 karı verdii anlı mücadeleye de alkı tutar, yürek sızısı duyardı.türk milletinin yalnızlıı ve ızdırabı, bizim yalnızlıımız, bizim çaresizliimiz, kendimizi unutmuluumuz nedeniyle aır bir sancı gibi, sırtına tarihin yükledii bir yük gibi, beynine ve yüreine yerleip Atsız Be ile zaman içinde yürüyordu. Atsız ın taıdıı sadece dıarının yarattıı yalnızlıın ve ızdırabın aır yükü müydü? Hayır! Ona,içerisi de ızdırap vermekteydi. Kızıllar, içeride de Türk milletinin mukaddesatına saldırıyordu. Daha acısı, bunlar, o günlerde ülkeyi yönetenlerden cesaret alıyordu. nönü lü yıllarda gemi azıya alıp kızıllar, ülkede her eye saldırıyor, kimse ses çıkarmıyor; devlet, herkes gibi susuyordu. Tümtürk, o sıralarda Atsız Be in durumunu öyle tasvir eder : Türk ü türk yapan bütün mukaddesat tahrip ediliyordu.bütün bunlar karısında, içerde ve dıarda, büyük kitleler uursuz ve iradesiz görünüyordu. Atsız bütün ömrü boyunca bunları görmenin ve bilmenin ve elinde bunları deitirecek bir kudret olmadıını hissetmenin ızdırabı içinde yaadı. Bu büyük ızdırabın dourduu tepkiler Atsız ı kâh hırçın ve isyankâr, kâh münzevî ve insanlardan kaçar, kâh yaslı ve bedbin gösterdi [Türk ülküsü,stanbul,1956, sh.6-7]. Bugün benden burada, böyle bir insandan söz etmem istendi. Türk ülküsü Atsız ı anlatmam istendi. Bu benim için zor bir i, hiç zorlanmadıım kadar zorlandıım bir görev. Gelin, ben sizlere bugün, Türk ülküsü Atsız ın bütününden söz etmeyeyim. Bugün, biraz Atsız dan, biraz kendimden, biraz bizden, biraz biz dıına düenlerden söz edeyim. Düünüyorum da, bugün, Türk ülküsüne gönül vermi, bu yolda ömür tüketmeyi hayat tarzı seçmiler 15

16 arasında aynı ızdırabı ve yalnızlıı duymayan var mıdır? Türk ülküsü yolunda yürüyenlerden ihanete uramayan kaç kii vardır? Mansıp ve makam ardında koanların, Türk ülküsüne gönül verenleri arkadan vurularına hep tanık olmuuzdur.burada bulunan ülkü erleri, bu yaanmı gerçei iyi bilirler. Türkçülük, öyleyim demekle yaanır bir sevda deildir. Türkçülük, Türk milletinin yeniden nizâm-ı âlem kurması uruna verilecek mücadelenin adı, karılık beklemeden bu uurda savaan erlerin yoludur. Yoldaını ardından vuranların, yarı yolda yalnız bırakanların da yolu deildir. Ülkü erleri yolu, bu tehlikeleri bile bile yürür. Türkçülük, tüm ihanetlere göüs gerip Türk ülküsü yolunda kararlılıkla yürümektir. Bu bir sevdadır. Türk ülküsüne gönüllü tutsaklıktır. Tutsaklıı yaratan ve yaatan ak, en mukaddes varlıımızdır. Türkçülük, bu varlıın ebedî saadeti ve yeniden nizâm-ı âlem efendisi olması uruna ölesiye, kalasıya karılık beklemeksizin ölünceye dek çalımaktır. Bilimde, teknikte, ahlâkta, medeniyette ileri gitmektir. Dün, bugün ve belki de yarın ve yarınlarda bu hep böyle olacaktır. Kutlu ve çetin yolun ülkü erleri, bu yolda yalnızlıı bilerek, yaayarak ve duyarak at binerler.bir kere bu yola at binenler, eri de bilir, yolu da bilir. Fakat, hepimiz fani varlıklarız, yanıldıımız, aldatıldıımız zamanlarımız da olmutur, bunu da inkâr etmek doru olmaz.yanılırız, ders alırız, yalnız da olsa yürürüz; ama ne yoruluruz, ne döneriz. Sevdamız sevda, karılıksız akımız ak; ızdırabı katık yapar, ülkü yolunda ömür tüketiriz. Türkçülük budur. Türklük akı, Türk milleti ve Türk vatanı akı, nizâm-i âlemi yeniden kurma akı, bizim akımız, 16

17 Türkçülerin akı budur, türküsü budur, ülküsü budur. Bu yolda bizi, kuduz it de dalar, sırtlan da.bunlara aldırı etmeyiz, dümanı bilir, hesabını görürüz. Ne ilin içinden çıkan kuduz itten, ne elin içinden çıkıp saldıracak sırtlandan korkumuz vardır. El bilir, il bilir, bu dünya mezelletine mahkûm deiliz.biz hesabımızı önce yüce Tanrıya, sonra tarihimize veririz; ardından gökala atlara biner, geldiimiz yerlere döneriz. Biliniz, ihanete, kuduz ite karı ülkü erlerinin çomakları daima ellerindedir. Çomak dediim, yürektir, kalemdir, vecd halinde sevmektir, düüncedir. Bıkmadan usanmadan, göz yaı dökmeden bu yolda bir ülkü eri olarak düman ile vurumak, devleti,milleti ve vatanı savunmak, nizâm-i âlemi yeniden tesis için bu uurda çalııp ömür tüketmektir.kim bu sevda için nefes almıyor ve yaamıyor ise, Türk ülküsünün eri deildir, Türkçü deildir.kim bu yolda dünya mezelletine dalmı ise, bizden deildir. Ben, Atsız Bei, önce romanlarından tanı-dım. Beni masal denizinden tarih çaına çekip çıkardıında, onu, yazdıı tarihî romanlarından tanıdım. O benim kim olduumdan elbet haberdar deildi. Ama o çalarımda Atsız, benim için,beni Köktürk yiitleriyle tanıtırıp onlarla birlikte sefere çıkartan insandı. Beni, Feridun Fazıl ın Akdeniz e Türk leventleri ile sefere çıkarttıı zamanlardan geri döndürüp, Çine sefer yapan ordulara karıtıran, Atsız idi. O tarihlerde ben, onun tanımadıı nice büyük ve küçük okuyucularından biriydim.bu duygular içinde altmılı yıllara eritim. Altmılı yıllar, benim için onunla, büyük ülkü eri Atsız Be ile tanıtıım yıllardır. 17

18 Yakamda taıdıım bozkurt rozeti, altmılı yıllarda, önce Atsız Be i yakından tanıyan gençler ile tanımama imkân verdi.bu yıllar, Orkun un adını duyduum yıllar. Afin adına düzenlenen yarımaya katıldıım yıllar.her Türkçü genç gibi, birgün Bögü Alp,bir gün Kurtkaya, bir gün Kür ad, bir gün Çine akına çıkan gözü pek çeri, birgün Urungu olduum; bir gün Açlık yazıda, sonsuz dinginlik için ölen sevdii kadını eerinde tutup uçuruma at salan yiitlii düünerek ızdırap çekip hayâl kurduum, Kara Kaanlara öfke ve nefret kustuum zamanlar. Yalnızlıın ve ızdırabın, Türklük akı ile karııp damarlarımda dolatıı çada, rûhum, Bozkurtların ölümü adlı örste, Bozkurtlar Diriliyor adlı çekiçle döülüp duruyordu.atsız ın bu eserlerini okuyan her birimiz, eminim buna benzer eyler hissetmi ve yaamıızdır. O zamanlar, bana öyle geliyordu ki, Atsız, bu eserlerde anlatılanları mutlaka o çada yaayıp görmü ve bize, öylece yürekten anlatıyordu.o, üçbin yılın ve belki daha uzak bir geçmiin içinden çıkıp gelmi, Köktürk çaını görüp yaamı ve oradan yüzyılları delip kendini yirminci yüzyılda bulan bir Türk beyi, Kür ad ın Çin sarayı baskınından sa kurtulan yiidiydi. Bakası olamazdı, olanları bakası böylesine bilemezdi. O günlerde ben onu, böyle bir çerçevede tasavvur ediyordum. Ve henüz kendisi ile tanımayı da hayal edemiyordum. Bu yüzden romanlarını döne döne okuyup, bir yerde onu bulup ortaya çıkaracaımı düünüyordum. O, bu olayların hangi kahramanıydı da, kendini okuyucuya karı neden ustaca gizliyordu? Atsız ı kefetme, romanlarında yakalama hırsım, hangi kahraman olduu-nu 18

19 bulma merakım o yıllarda, her iki eseri döne döne okumamı saladı. Her gece, bir ip ucu bulurmuyum derdiyle, Çin sarayına baskını inceliyordum. Acaba Üçoul muydu, yoksa Bögü Alp mi? Kimdi o zaman Atsız, Urungu mu, Taçam mı? Her gece bunları okur düünür ama iin içinden bir türlü çıkamazdım.çimi tarifi imkânsız bir heyecan sarar, kendimi olayların içinde tasavvur ederdim. Kendimi çou zaman, Bozkır yaylalarında sefere çıkanlar arasında bulurdum. Atsız, hangisiydi, acaba Altaydaki demirci kam usta mıydı? Altay daki demircinin yaptıı bıçaa deli olurdum. Ay ııında, ya da gün batımına yakın sırrına vakıf olunabilir bir bıçaktı. Bögü Alp ın ta yerinde aırdır Kaan sözüne bayılırdım. O yıllarda bilemedim Atsız, hangi yiit idi? Atsız ın sırrını yıllar sonra Rûh Adam ile anlayacaktım. O, Börikayı idi.selim Pusat idi; hayır, o, kahramanların hepsi, hepsinin toplandıı ve çaımızda tecessüm ettii bir Türk ulusu Atsız idi.türklüün,türk ülküsünün ta kendisiydi.bu kanaatimi, onun,1943 yılında bir yazısında okuduum u sözleri de pekitiriyordu : Ben yalnız Türkçüyüm.Türk tarihinin içinde yüzüyorum. Diyebilirim ki her günüm 27 asrın içinde geçiyor. Bize kimin dost,kimin düman olduunu biliyorum. Onun için de hiçbir yabancı milleti sevmiyorum... izan sahipleri benim Türklük duygusundan ve millî gururdan baka hiçbir duyguya ve prensibe balı olmadıımı anlarlar... Ben,yabancı kaynaklı hiçbir fikri benimsemee tenezzül etmiyecek kadar millî uur ve gurura malik bir Türküm.Siyasî, içtimâî mezhebim Türkçülüktür [EN SNS TEHLKE, ST,1992,sh.67-68]. 19

20 Evet, sonunda kim olduunu, nereden gelip nereye gittiini örenmitim. Atsız, buydu. O, Türk ülküsünün kendinde tecessüm eden, geçmiten gelecee zamanları delip geçen,istedii çada mola verip yoluna devam eden, sönmeye yüz tutan Türk ocaklarının ateini yeniden yakıp giden Türklüün esiz süvarisi Atsız idi. Atsız, yüz yılları delip zamanımıza gelip çıktıında tarih, stanbul ehrinde, 12 Ocak,1905 yılını gösteriyordu.tam, 27 yüzyılı delip geçerek, Türk tarihinin yeniden dirilie geçecei zamanlara geri dönüyordu.yıkımlar içinde bedenlenip büyüdü, Kuvây-ı Milliye atei ile çelikleti, dönülmez Türk ülküsü seferine çıktı.diriliin daha anlı, geçmiten daha muhteem olması için, askerlie sarıldı, bilime ve öretmenlie sarıldı, âirlii hep seferden sefere rastlar. O, anlı tarihi bilgeli- iyle gençlere, çocuklara anlatır.türklük dümanlarıyla, fikri mücadele planında amansız mücadelelere girerdi. Sava meydanında Türklük dümanlarıyla, ölesiye kalasıya tam ercesine mücadele etti. Doruları uruna uradıı sürgünleri, rütbe tenzillerini, tabutlukları, diri diri mezara konuları göüsledi, acı çekti, ızdırap çekti, ne aladı, ne yakındı. Çou zaman yalnızlıı ve ızdırabı, Türkçülük mücadelesinde bir enerji kaynaı gibi kullandı. Her sürgünü, Türklük için açtıı anlı savaın bir seferi gibi yaadı.bu dünyanın kiriyle elini asla kirletmedi. Dünyada Türk ülküsü için yaayan erlere dünya kiri bulamaz. Çünki onlar, bu dünyada sadece, Türkün, Türklüün akı üzerine nefes alır, ömür tüketirler. Bu ak uruna yaanacak hayat da, varılacak ölüm de güzeldir. Hayat ve ölüm arasında, bir tercih yapılacaksa, ülkü eri, yaamak yerine anlı Türk ülküsü uruna ölümü seçer. Atsız için de, yegâne hayat yolu budur: 20

21 Hayat ve ölüm..bunların ikisi de güzeldir. Fakat esas ve ebedî olan ölümdür. Öteki bir rüya kadar geçici ve aldatıcıdır. Büyük ve esrarlı kâinatın barında yatmak.. te bizim nasibimiz budur. Bu nasibimizi almadan önceki kısa rüya âleminde kendimizi ölüm kadar ebedi bir fikre vermek ve fikir urunda harcamak gibi yüksek bir ülküye kaptırmaktan erefli ne olabilir? Bu ölüm,bizi, gayemize, Tanrı Daı nda bekleyen ataların rûhuna ve Tanrı ya kavuturacak ânlı ve güzel bir ölümdür. Bu ölümün güzellii ile, içki ve ehvet içindeki hayatın çirkinliini düünmek, gerçei anlamaya da yardım edecektir [Türk ülküsü,stanbul,1995, sh ]. Ben, dünya kirine balanmı bir hayat yerine, Türk ülküsü uruna mücadele ederek ölüme uzanan hayatı tercih eden Atsız Be ile, ilk kez Süleymaniye de çalıtıı sıralarda tanıtım. Süleymaniye ye Ahmet ile ziyaretine gidip tanıtım. Yıl, altmı dört olsa gerek. Hatırladıım, bir tahta masa ve vakur bir adamın bizi büyük adam yerine koyup misafir etmesi, konuması, çay ısmarlamasıdır. O sıralarda Kerküklü genç örenci arkadaların dertleri ile uraıyorduk.yanımızda onlardan Suphi veya bir bakası vardı, imdi tam hatırlıyamıyorum. Sohbet sırasında, söz, Kerkük ün Türkiye ye nasıl katılacaı üzerinde geldi dayandı. Soruyu sanırım Kerküklü arkadalardan biri sormutu. Atsız Be, büyük bir ciddiyetle: Bu iin en kolay halledilme yolu, Kerkük ün Türkiye yi kendine katmasıdır. demiti. Tabii bunu, öfkesinden, Türkiye yi yönetenlerin duyarsızlıından dolayı kinaye olarak söylemiti. Dorusu, tarih onu bu öfkesinden dolayı bugün de utandırmıyor, haklı çıkarıyor, yazık! Atsız ın, Türklüün kalp sızısını dindire- 21

22 cek yiitler dönülmez seferlere çıkmı!. Bugün, Türkün acısını, sızısını, yalnızlıını dindirecek yiitlerimiz ülkeyi sahipsiz bırakmılar sanki!.. Doru demiti Atsız, Türkiye Kerkük Türklerini kurtaramaz!. Bu ülkede Türkün hakkını satacak ebekeler var da, koruyacak yiitler yok mu dersiniz? Ama ne derseniz deyiniz; bugün Kerkük yalnız, ızdırap içinde, dünyanın gözleri önünde boazlanmaya bırakılmı; kasabı palazlatan yüzlerin yüzsüzlüüne bakın!. Elden medet umarak yola çıkanların bizi gelip çıkardıı çıkmaza bakın!.. Bundan dolayı, i yine Allah a kalmıtır beyler. Biz dün kimdik, bugün neyiz, yarın baı-mıza neler gelecek bilmiyoruz. Geçmiimizi yitirdik, geleceimizi kararttık, sizi pek hatırlamıyorlar. Siz, bize biz Türküz, Türkmeniz diyorsunuz, biz sizden miyiz, bilmiyoruz diyenler var. Kimileri diyorlar, bilmediimiz insanlar yüzünden ekmeimizden, ahırımızdan, rahatımızdan olamayız. Kerküklüm, yiidim, dar zamanda, zor zamanda, yaman çaımdayım. Burada insanların kimliini, bilincini ve aklını çalmılar; insanlar cedlerinden, miraslarından, tarihlerinden habersizdir, bilesin!.. Biliyorum, bunlar sizi boazlanmaktan, beni bu utançla tarih içinde yer almaktan kurtarmaz. Bir ülkenin ufuklarından ülkü ve erdem göç etmi ise, ve o ülkeyi kollayıp koruyacaklar izinde ise, vay o ülkenin geleceine. Böyle bir durumda, o ülkenin gelece- inden korkmak gerekir! Öyle bir ülkenin adı yaar olsa, inanın yaamaz, sonu tarih mezarlıı olur. Ama, diyorum, böyle bir duruma getirilmek istenen ülke, Türk ülkesi, sonunda kurtulur ve yaar veya hayatın sonu olur. Türk milleti, kanaat getirirse ölümün gelip dayandıına, inanın, küllerinden kıvılcım çıkarır, yanacaksa 22

23 cihanı yakar bitirir, tarihi bitirir, dünyanın kaderi buraya kadar der, bitirir. Sanmayın bu dünyada bu kirli ihanet çaı kapanmaz; Türk için bir daha dirili olmaz; olur, dünya var olmaya devam edecekse, bu cihanda, yeniden bir Türk dirilii olur. Yaadıımız ve gördüümüz bu çada, hepimizi derinden yaralayan, dost ve müttefik varsayıp algılattırıldıımız ülkelerin akıl almaz, hiçbir kitaba sımaz dümanlııdır. unların Türkiye ye karı kurduu gizli ve sinsi yıkım planlarına bakın! Bunları bilip bilmezden gele gele bugüne gelip dayandık! Yeter artık, dosta dost, dümana düman olalım. Ülkeyi idare edenlerin de, edeceklerin de adam gibi dik durma zamanıdır. Gelin elbirliiyle bu zamanı boa tüketmeyelim. Bu küstahlıklara yaasaydı, ne M.Kemâl Atatürk, ne Atsız Be cevap vermezlik ederdi. Dosta dostluk gösterir, dümana dümanlıının bedelini ödetirlerdi. Her ikisi de artık bu ülkede her balamda mevcut deildir. Baımsızlık benim karekterimdir diyen Atatürk ün tam baımsızlık mücadelesi terk edilmitir. Heyhaat, bugün Türk vatanında, Atatürk ün kurduu tam baımsız bir Türk Cumhuriyeti de, artık yoktur. Buradan açıkça çarıyorum: Vardır, diyen bir yiit varsa beri gelsin; hangi makamda olur ise olsun, buyursun meydana gelsin; bu meydanda yüce bilgeliini kanıtlasın, Türk cumhuriyetinin bugün baımsız varlıını bize ve dünyaya kanıtlasın! Bizi ele güne güldürmeden, bize bugün nasıl bir baımsızlıa sahip olduumuzu anlatsın! Alev Alatlı sanırım, Orda kimse yok mu? diye soruyordu. Belki soru bakasınındı, tam hatırlamıyorum.sorunun cevabını sordum, soruturdum: Orda da, 23

24 burda da kimse yok! Adam arama, adam yok, hepsi kaybolmu ortadan. lem tamam, diyorlar. Bu gerçek yüreimi acıtıyor, kanatıyor ve ızdırap veriyor. Zamanı dünyanın kiri uruna satanlara kahroluyorum. Bu cehennemin reklamı daha ne kadar sürecek, daha ne kadar zaman bu aldatmacalara Türk milleti katlanacak, bilmiyorum. Benim soruma verilen cevap bu ülkede bir gerçek mi, bir kötü rivayetten ibaret mi, birileri bir cevap versin, kâbustan kurtulalım.ülküsüz yürünmez, millî hedefsiz yol alınmaz, sürü olunur. M.Kemâl Atatürk, bu ülkede, Yıldırımlar Yaratan bir ırkın ahfadıyız diyenlerin ocaındandır. Ardına, tam baımsız Türk Cumhuriyeti ni dünyanın en üstün medeniyetine çıkaracak mirasçılar, emanet sahipleri geride bırakmıtı. Atatürk, Türk ırkının ahfadıydı ve Atsız da öyle. Atatürk de, Atsız da, bu ırkın yaaması için ömür tüketti. Bunları hatırlıyor musunuz? Peki, soruyorum, ya siz kimlerin ahfadısınız ve neyin bekçisisiniz? Evini korumaktan, ona çeki düzen vermek-ten aciz insana, adam mı derler. Derler, çaımızda devlet adamı geçinen, ülkesi yıkılacak olanlara derler. Hinolu hinler tezgâhı kurarlar, adamı alırlar aralarına, aslansın, ne büyüksün derler, reformlara devam et derler. Kurtulduk derken yıkılıını seyrettirirler. Türk milleti bu filmi gördü, yaadı ve canını diine takıp ölümden kurtuldu. Bu gerçei unutmayalım. Bilir misiniz, bir imparatorluk, o günün Avrupa ülkelerinin yaptırttıı reformlar ile, Islahat Fermanı ile yıkıma götürüldü. O zaman da bu reformlar, o günün AB sine alınma artıydı, tıpkı bugünki gibi.toprak da aldılar, ama aldıklarıyla doymadılar, sonunda sözlerinde durmadılar, imparatorluu yıktılar. Ellerinizle palazlandır- 24

25 dıınız airet aaları meydan okuyor. Dost ve muttefik dediiniz, hem içerde hem dıarda teröristler ile ibirlii yapıyor, gelecei dizayn ediyor. Aç gözünü artık, uyan Türkiyem, uyan ey halkım, gözünü aç artık!.. Bu gidi, o gidi.allah serencamımızı o akibetten korusun!.. Bilir misiniz, bundan senelerce evvel, Atsız Be, memlekette bagösteren gizli siyasî Kürtçülük tehlikesine karı, dergisinde yazdıı açık mektuplar ile zamanında devleti uyarmıtı. Bilir misiniz, bu tehlikeyi yazdı diye Atsız ı hapse attınız. Ey bu ülkeye bir zaman hükumran olanlar, bu gerçei imdi hatırlıyor musunuz? imdi vatan uruna ölen Türk ehitlerine sadece arkada kalan anaları alıyor? Söyleyin, onlara baka kim sahip çıkıyor, haklarını kim koruyor bu ülkede? Analarından baka, bu ülkede kim onların hesabını soracak yüree sahip? Bir aldıran, bir durup düünen ba görmedim, yazık, eyvah, çok yazık!.. Bir köy düünün hanımlar, beyler! Orda kuduz itler etrafa salıverilmi, talar balanmı, insanlar çaresiz!. Dünya teröristi meydan okuyor, her köyü böyle mum etmeyi planlamı!. Düünün böyle köylerden bir köy. O köyde, dünyadan habersiz, hergün uyuyan çaresiz bir köy kâhyası; köpeklerin sahibi ile ülfete dalmı bir vekilharç; eli kolu balanmı gibi melûl melûl bakan bir bekçi; olanlara deiim diye çanak tutan dellal; eli böründe efendisine muntazır el buyruu bekleyen bir muhtar; bütün bunları o köye yaptırana bezirganlık eden bir çerçi var! Varın böyle bir köy düünün! Bu durumda o köyde ahali kimden medet umsun, nasıl çaresiz kalmasın? Bu durumda onlar kime dert yansın! Ben, böyle bir köye, 25

Ben Tanpınar'ın iirlerini Tanpınar'ın iir Dünyası adlı kitabımda tahlile çalıtım.

Ben Tanpınar'ın iirlerini Tanpınar'ın iir Dünyası adlı kitabımda tahlile çalıtım. Sayfa 1 / 279 Ahmet Hamdi Tanpınar HUZUR ::::::::::::::::: TANPINAR HAKKINDA BRKAÇ SÖZ Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962) Türk edebiyatının en büyük yazarlarından biridir. Bu hükmü verirken kat'iyen mübalaa

Detaylı

BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER

BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER Bölüm:1Niçinvazgeçemezler1 BÖLÜM 1 N!Ç!N VAZGEÇEMEZLER PLASTİK DÜŞLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu 1 Ben bir ba!ımlıyım diyebilmek gerçekten çok güçtür. Sokaklarda, köprü altlarında gördü!ünüz ve bugüne

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Maara Alegorisi, Ate, Güne, Tasavvuf. Abstract

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Maara Alegorisi, Ate, Güne, Tasavvuf. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PLATON UN METAFZK TERMNOLOJS VE MAARA

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 HER EY GEÇP GDER

Detaylı

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Yıl: 3 Sayı: 33 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Tezhip: Betül OKKA (Bir Ayet) Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, do runun ve do ruyu e riden ayırmanın açık delilleri olarak Kur an ın indirildi

Detaylı

YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 EK M 2006

YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 EK M 2006 EK M 2006 YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 steyen Ramazan da dahi kinle-nefretle oturup kalksın, isteyen iman ve slâm gerçe i kar ısında bulantılar ya asın, isteyen ı ı a lânetler ya dırsın, isteyen sevgiye,

Detaylı

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Akademi Mecmuası'nın ücretsiz ekidir Yayına Hazırlayanlar: Dr. Nevnihal BAYAR Kübra YETİŞ ŞAMLI Kapak Tasarım: Tûba ŞAMLI Basım: ÖZAL Matbaası Dağıtım: Ertuğrul

Detaylı

DVANÜ LUGAT T-TÜRK TE YER ALAN EFSANELER THE LEGENDS IN DIVANU LUGATI T-TURK

DVANÜ LUGAT T-TÜRK TE YER ALAN EFSANELER THE LEGENDS IN DIVANU LUGATI T-TURK DVANÜ LUGAT T-TÜRK TE YER ALAN EFSANELER THE LEGENDS IN DIVANU LUGATI T-TURK Behiye KÖKSEL Özet Divanü Lugati t-türk, Türk kültürü açısından çok önemli bir eserdir. Dil ve edebiyat açısından zengin örneklere

Detaylı

TÖRE den Emeği Geçenlere - Canan MIZRAK. Dündar Taşer Arif Nihat ASYA / 05. Gül Sunma Vakti A. Yağmur TUNALI / 12. Yusuf İmamoğlu Emine IŞINSU / 13

TÖRE den Emeği Geçenlere - Canan MIZRAK. Dündar Taşer Arif Nihat ASYA / 05. Gül Sunma Vakti A. Yağmur TUNALI / 12. Yusuf İmamoğlu Emine IŞINSU / 13 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 5 Haziran 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

KARDAŞLIK 65 KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT VE FOLKLOR DERGİSİ OCAK - MART REVIEW OF CULTURE ART LITERATURE AND FOLKLORE JANUARY-MARCH 2015

KARDAŞLIK 65 KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT VE FOLKLOR DERGİSİ OCAK - MART REVIEW OF CULTURE ART LITERATURE AND FOLKLORE JANUARY-MARCH 2015 QARDASHLIQ SAYI/ISSUE KARDAŞLIK 65 YIL/YEAR 17 KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT VE FOLKLOR DERGİSİ OCAK - MART REVIEW OF CULTURE ART LITERATURE AND FOLKLORE JANUARY-MARCH 2015 Fethi Safvet ve Yaptığı Kral Faysal

Detaylı

Melike GÖKCAN TÜRKDOAN

Melike GÖKCAN TÜRKDOAN Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 15 Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut KARABEY Armaanı- KLÂSK TÜRK EDEBYATINDA

Detaylı

Keine Macht den Drogen! oğu Türkistan Enfermasyon Merkezi Başkanı Abdul Celil Karakaş İle söyleşi. Ocak Faliyetlerimiz. Batı Trakya Türkleri

Keine Macht den Drogen! oğu Türkistan Enfermasyon Merkezi Başkanı Abdul Celil Karakaş İle söyleşi. Ocak Faliyetlerimiz. Batı Trakya Türkleri Kökü Mazide, olan Ati`yiz TURAN Kültürel ve Aktüel Dergi Ağustos / Eylül Ücretsizdir / KOSTENLOS oğu Türkistan Enfermasyon Merkezi Başkanı Abdul Celil Karakaş İle söyleşi Ocak Faliyetlerimiz Batı Trakya

Detaylı

A dan Z ye RECEPLAROUSE

A dan Z ye RECEPLAROUSE A dan Z ye RECEPLAROUSE Cumhuriyet Halk Partisi İletişim, Tanıtım ve Medya İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı A dan Z ye RECEPLAROUSSE Cumhuriyet Halk Partisi İletişim, Tanıtım ve Medya

Detaylı

YIL : 7 SAYI : 46 MART : 1975. TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2. Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7. CEVAPLAR Doç. Dr.

YIL : 7 SAYI : 46 MART : 1975. TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2. Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7. CEVAPLAR Doç. Dr. AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2 Her türlü haberleşme adresi : P. K. 211 Kızılay Ankara Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7 CEVAPLAR Doç. Dr. İSKENDER ÖKSÜZ 8 Havale

Detaylı

lk Dönem Türk Romanlarında Yanlı Batılıla ma Sonucu Yabancıla an Karakterler

lk Dönem Türk Romanlarında Yanlı Batılıla ma Sonucu Yabancıla an Karakterler LK DÖNEM TÜRK ROMANLARINDA YANLI BATILILAMA SONUCU YABANCILAAN KARAKTERLER THE ALIENATED CHARACTERS IN THE EARLY TURKISH NOVELS DUE TO THE MISCONCEPTION OF WESTERNIATION Ahmet ALVER Öz Osmanlı Devleti,

Detaylı

TÜRK EĞİTİM-SEN 2. KADIN KURULTAYI 07/08 Mayıs 2005 ANKARA

TÜRK EĞİTİM-SEN 2. KADIN KURULTAYI 07/08 Mayıs 2005 ANKARA Öğünen, Çalışan, Güvenen Sendika TÜRK EĞİTİM-SEN 2. KADIN KURULTAYI 07/08 Mayıs 2005 ANKARA Ağustos 2005 Bayındır 2 Sokak No:46 Kızılay/ANKARA Tel :0 312 424 09 60 Faks :0 312 424 09 68 www.turkegitimsen.org.tr

Detaylı

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi-

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- Gözden geçirilmiş ilâveli 2. Baskı 376 Sayfa Yunus ZEYREK Ankara 2011 Bu kitabın mevcudu vardır. Fiyatı: Posta ücreti dâhil: 20 TL. İsteme adresi: zeyrek.y@gmail.com

Detaylı

BAŞLARKEN. Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Ağulu ekmeği aşı Bal ile yağ ede bir söz

BAŞLARKEN. Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Ağulu ekmeği aşı Bal ile yağ ede bir söz BAŞLARKEN Gemiler limanlara sığınır, kuşlar yuvalarına, herkes bir yere, ben kelimelere sığınırım çoğu zaman. Dillerin sustuğu yerde kalemler ve kâğıtlar değil midir nice dertlinin derdini hiç itirazsız

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI

T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI TEK PARTĐ DÖNEMĐNDE YAYINLANAN IRKÇI TURANCI ĐÇERĐKLĐ DERGĐLERĐN ĐNCELEMESĐ (ORHUN, BOZKURT, ERGENEKON,GÖK-BÖRÜ)

Detaylı

EĞİTİM ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ ÜLKE GENELİNDE TÜRK EĞİTİM-SEN RÜZGARI ESTİ

EĞİTİM ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ ÜLKE GENELİNDE TÜRK EĞİTİM-SEN RÜZGARI ESTİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ ÜLKE GENELİNDE TÜRK EĞİTİM-SEN RÜZGARI ESTİ Milli Eğitim Bakanlığı ve AKP iktidarı eğitim çalışanlarının bütün tepkilerine kulaklarını tıkadılar. Demokratik tepkilerimizi

Detaylı

HAFT. Gelecek. sayıdan itibaren 2. Devlet'te. Milliyetçiliği Fikir sstemi

HAFT. Gelecek. sayıdan itibaren 2. Devlet'te. Milliyetçiliği Fikir sstemi j^^v li l ^8«8Q5 DEVLET SAY: 333 22 MART 1976 Sayfa: 1 HAFT Anarşi-iki fakülte ve T;. haysiyeti adınaiki davranış Geçen hafta İçinde Ankara Siya sal Bilgiler Fakültesi Dekanı Feyyaz Gölcüklü ile bu fakülteye

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

BU DİNCİLER O MÜSLÜMANLARA BENZEMİYOR İsim isim... Olay olay... Yazan: Soner Yalçın Yayın hakları: Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş.

BU DİNCİLER O MÜSLÜMANLARA BENZEMİYOR İsim isim... Olay olay... Yazan: Soner Yalçın Yayın hakları: Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş. BU DİNCİLER O MÜSLÜMANLARA BENZEMİYOR İsim isim... Olay olay... Yazan: Soner Yalçın Yayın hakları: Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş. Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden yazılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi 26 gençliğin sesi Baslarken, Değerli dostlar hak ve özgürlükler partisinin bu yıl 10. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk devleti kurulduğu günden günümüze başta Kürt halkına karşı yürütmüş

Detaylı