HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Sayfa No 1 / 47 1.AMAÇ: Sağlık uygulama ve Araştırma Hastanesinde Sağlık tesisinde ortamdan kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek; hasta, hasta yakını ve sağlık tesisi çalışanları için sağlıklı ortam oluşturmak amacıyla uyulması gereken temizlik kuralları ve riskli alan tanımlamaları çerçevesinde sağlık tesisinin tüm sınırları içerisindeki temizlik faaliyetlerini yapmayı amaçlar. 2.KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 3.KISALTMALAR: TANIMLAR: SORUMLULAR: Başhekim, Başhekim Yrd., Hastane Müdürü, Temizlik Birim Sorumluları 6.FAALİYET AKIŞI: 6.1.TEMİZLİK HİZMETİ SUNUMU (Temizlik Kontrolünün Kim Tarafından, Nasıl Yapılacağı) Temizlik Ekip Sorumlusu Program dâhilindeki çalışmaların yerine getirilmesi sağlanarak gerekli denetimler ve temizlik işlerinin aktif şekilde yerine getirilebilmesi için gerekli tespitleri yapar Ulaşan istek ve taleplerin karşılanması için gerekli incelemeler yapılarak yerine getirilmesini sağlar Hizmet gereği ihtiyaç duyulan malzeme teminini ilgili depolardan sağlar Hizmet gereği çalışan personelin görev yerinde denetimini sağlar İşçilerin aylık çalışma programını hazırlar, hazırlanan bu programların genel puantajlara geçmesini sağlar, tahakkuk aşamasına getirilerek, ilgili ime gönderir Temizlik personelinin senelik izin, sosyal izin, mazeret izni, yasal gereği olan benzeri izinlerin yürütülmesinde gerekli çalışmaları yapar Temizlik personelinin mesai düzenine uyup uymadığını kontrol edilmelidir Hizmet gereği kullanılan sarf malzemelerin takibini yapar, ihtiyaç belirler, talep listeleri hazırlayarak bu malzemelerin hizmet gereği kullanılmasını takip eder Sağlık tesisinin belirlediği usuller çerçevesinde haşerelere karşı ilaçlama planlar ve uygulamasını sağlar Sağlık tesisi yönetimi tarafından belirlenen eğitimlere personelin katılımını sağlar Kat şeflerinin yönlendirilmesi sağlanmalıdır Kullanılan tüm malzemelerin depolama, korunma, bakım ve kontrolleri takip edilmelidir.

2 Sayfa No 2 / 47 7.Temizlik Birim Sorumluları 7.1. Ekip şefinin verdiği tüm görevler yerine getirilmelidir Kat görevlilerinin kılık kıyafet bütünlüğünün denetimi sağlanmalıdır Kat görevlilerinin çalışmaları denetlenmelidir Kat arabalarının muntazam ve eksiksiz şekilde hazırlanarak uygun yere bırakılması sağlanmalıdır Bölümü ile ilgili döküm ve stok sayımına yardımcı olunmalıdır Temizlik malzeme ve ekipmanlarının kullanıldıktan sonra ve uygun şekilde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır Günlük işlerin kontrollü ve düzenli şekilde yapılması sağlanmalıdır Bakım ve onarım işleri ve eksiklikleri ekip şefine iletilmeli ve takibi yapılmalıdır Kat hizmetleri hasta ve çalışan güvenliğini sağlayacak şekilde yaptırılmalıdır Kat ve odalar rutin kontrol edilmeli ve temizlik onayı verilmelidir Personele yerinde eğitim verilerek motive edilmelidir Temizlik konusunda hastaların istekleri ve şikâyetleri ile ilgilenilmelidir Mevcut eğitim programına uyulması sağlanmalı, ihtiyaç duyulan eğitimler tespit edilerek, temizlik ekip sorumlusuna bildirilmelidir Kat ofislerinin düzenli olması ve yeterli malzeme temini sağlanmalıdır. Katlardaki kirli temizlik malzemelerin ve mefruşatların çamaşırhaneye uygun koşullarda indirilmesi takip edilmelidir Gün sonunda kalan işler ekip şefine bildirilmelidir. 8. Temizlik Personeli 8.1. Görev alanı içerisindeki bölgenin hizmet sunum rehberine göre yapılmalıdır 8.2. Ekip sorumlusu ve şeflerin verdiği görevler yerine getirilmelidir Görevi ile ilgili eğitimlere katılmalıdır Temizliğe ait kayıt yapılan formlar belirlenen periyodlarla üst amire teslim edilmelidir Sorumlu olunan alanların temizlik ve düzen ihtiyacı sürekli kontrol edilmelidir Görevin Gerektirdiği Özellikler 8.7. Fiziki görünüşü temiz ve özenli olmalıdır Yaptığı iş konusunda yeterli eğitimi almış ve deneyimli olmalıdır.

3 Sayfa No 3 / İşine zamanında gelmeli, mesai saatlerine riayet etmelidir Hastalara ve hasta yakınlarına karşı saygılı ve güler yüzlü olmalıdır Ses tonu yumuşak ve nazik olmalıdır Pratik olmalı, gereksiz zaman ve enerji harcamaktan kaçınmalıdır Uyumlu, çalışkan ve disiplinli olmalıdır Hasta odalarına girerken geçmiş olsun dileklerini bildirmeli ve izin aldıktan sonra hasta odasını temizlemelidir Hasta odalarında gürültü yapmadan ve rahatsızlık vermeden çalışmasını tamamlamalıdır Olağanüstü hallerde ilk müdahalede bulunabilmeli, yetkililerce öngörülmüş malzemeleri kendi emniyetini dikkate alarak kurtarmak için kılavuzluk hizmetlerini yapabilmeli ve ilgili imleri haberdar edebilmelidir. Not: Temizlik takipleri klinik sorumluları tarafından çizelgedeki saatlere uygun denetlenmektedir. Temizlik ekip sorumlusu tarafından denetimler ise haftada üç gün gezip denetlenecektir. 9. TEMİZLİK ALANLARI 9.1. Yüksek Riskli Alanlar: Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, hemodializ, izalasyon odaları,enfeksiyon kontrol komitesi tarafından belirlenen özel alanlar (nötropenik hasta odaları, otopsi salonu vs.), acil servis,bronkoskopi üniteleri,tpn,sterilizasyon, yanık ünitesi,doğum salonu, girişimsel radyoloji, laboratuvarlar (mikrobiyoloji lab.pcr, kültür) ekk tarafından belirlenen alanlar 9.2. Orta Riskli Alanlar: Laboratuvarlar, genel klinik hasta odaları, tedavi odaları, mutfak, radyoloji, poliklinikler, morg, eczane, endoskopik işlem odaları ve bu alanlarda yer alan banyo, koridor, merdivenler, depo, toplantı odası vb Düşük Riskli Alanlar: İdari bölümler, depolar, teknik servis odaları, arşiv, kafeteryalar, asansörler, çevre alanlar, personel yemekhaneleri, merkezi havalandırma ve su depoları.

4 Sayfa No 4 / 47 HASTANE BÖLÜMÜ RİSK DÜZEYİ UYGUN TEMİZLİK Ameliyathane, Yoğun BakımÜniteleri, Hemodializ, İzalasyon Odaları, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Tarafından Belirlenen Özel Alanlar ( Nötropenik Hasta Odaları, Otopsi salonu vs.), Acil Servis, Bronkoskopi Üniteleri,TPN,Sterilizasyon, Yanık Ünitesi,Doğum Salonu, Girişimsel Radyoloji, Laboratuvarlar (PCR, Mikobakteri, Kültür) EKK Tarafından Belirlenen Alanlar Laboratuvarlar, Servis Hasta Odaları, Tedavi Odaları, Mutfak, Radyoloji, Poliklinikler, Morg, Eczane, Endoskopik İşlem Odaları ve bu alanlarda yer alan banyo, koridor, merdivenler, depo, toplantı odası vb. İdari Bölümler, Depolar, Teknik Servis Odaları, Arşiv, Kafeteryalar, Asansörler, Çevre Alanlar, Personel Yemekhaneleri, Merkezi Havalandırma Ve Su Depoları. Yüksek Riskli Orta Riskli Düşük Riskli Temizlik + Dezenfeksiyon Temizlik +Gereğinde (yüzeylerin vücut sıvı ve salgılarıyla -kan, kusmuk, idrar vs.- kirlenmesi durumunda ) Dezenfeksiyon * Yüzeylerin vücut sıvı ve salgıları ile kirlenmesi durumunda temizliğe ek olarak dezenfeksiyon sağlanmalı. 1. HİZMET SUNUMU 1.1. Temel Temizlik Kuralları ( Kullanılan Temizlik Malzeme ve Ekipmalar) Temizliğe başlamadan önce ve temizlik bitiminde eller yıkanmalıdır Her tür temizlik işlemi sırasında uygun eldiven giyilmeli, işlem bitiminde eldiven çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır Temizlik malzemeleri her bölüm için farklı olmalıdır.

5 Sayfa No 5 / 47 Alan Eldiven Türü Renk Temizlik Plastik Kırmızı Evsel Nitelikli Atık Toplama Plastik Sarı veya mavi Tıbbi Atık Toplama Kumaş üzerine kauçuk kaplı Turuncu Bölüm Kova Rengi Bez Rengi Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar Sarı Sarı Bütün kuru alanlar (kapı, pencere, mobilya, ayna, vb.) Mavi Mavi Tuvaletler ve laboratuvar alanları Kırmızı Kırmızı Mop Tipi Kullanım Amacı Mavi mop Kuru süpürme Beyaz mop Nemli silme Saçaklı mop Islak silme Not: Kova ve Bez renkleri kurumun teminin ettiği malzemeye göre değiştiği durumlarda personele eğitim verilmektedir.

6 Sayfa No 6 / Temizlik solüsyonu temizlenen bölgenin risk durumuna göre hazırlanmalıdır. Tek kullanımlık solüsyon kullanılmayan sağlık tesislerinde solüsyon hazırlanırken dozimetre kullanılmalıdır. Temizlenecek alana göre kova ve bez rengi belirlenmelidir Temizlik daima temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır Kirli bez, mop veya paspas ile temizliğe devam edilmemeli, sık sık değiştirilmelidir Temizlik malzemeleri kova içinde ve ıslak bırakılmamalıdır Moplama esnasında mop önünde kontrol edilemeyecek kadar fazla kir/materyal ikimi var ise çekçek ve faraş ile alınmalıdır Islak paspasla silinen alanlar kurulama mopu ile hemen kurulanmalıdır. Paspaslama işlemi sırasında kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek için uyarı levhaları konulmalıdır Mop, temiz alanda S şeklinde, kirli alanda düz hat üzerinde hareket ettirilerek temizlik yapılmalıdır Kuru süpürme, silkeleme yapılmamalıdır Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar i ile karıştırılmamalıdır Eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa, vb. yüzeylere temas edilmemelidir Tuvaletler en son temizlenmelidir Kirlenen mop, paspas ve bezler temizlik bitiminde enfeksiyon kontrol komitesinin temizlik talimatı doğrultusunda temizlenmelidir Kovalar temizlik bitiminde bol su ve uygun görülen dezenfektan ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır Sedye, tekerlekli sandalye, çamaşır arabası ve diğer tekerlekli malzemelerin yüzey ve tekerlekleri uygun dezenfektan ile silinmelidir Temizlik malzemeleri temizlik odasında düzenli ve temiz olarak saklanmalıdır Temizlik personeli yapmış olduğu alan ni tamamladıktan sonra sağlık tesisi yönetimi tarafından onaylanmış kontrol çizelgesine kayıt yapmalıdır Temizlik şirketi tarafından temizlenen yerlerin kontrolleri sağlık tesisi temizlik kontrol komisyonu ve enfeksiyon kontrol komitesi üyelerince kontrol edilmelidir Karşılaşılan uygunsuzluk, hata veya risk durumunda düzeltici ve önleyici faaliyetler prosedürüne göre işlem yapılmalıdır Sağlık tesisi yönetimi tarafından uygun görülen eğitimlere katılım sağlanmalıdır.

7 Sayfa No 7 / Temizlik Sıklığı: Her im ve bölüm için temizlik planı ve formu hazırlanmış olup alanların temizlik sıklığı risk düzeylerine göre tanımlanmış olup bunlar temizlik planı ve takip formlarında belirlenmiştir. Bu formlar hastanemiz Kalite Otomasyon Sistemi üzerinden de kullanıma sunulmuştur. 12. Düşük Riskli Bölümlerin Temizliği Temel temizlik ilkeleri geçerlidir Eldiven kullanılarak çöpler günde en az iki kere Atık Yönetimi Talimatına göre toplanmalıdır Çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak haftada kere yıkanıp, durulanıp kurulanmalıdır Atık kovaları riskli enfeksiyöz materyalle kontamine olduysa dezenfekte edilmelidir Lavabolar kirlendiğinde hemen, periyodik olarak günlük her vardiyada temizlenmelidir Oda zeminindeki kaba kirler çekçek ve süpürme mopu ile periyodik olarak günlük her vardiyada uygun görülen dezenfektan ile paspaslanıp temizlenmelidir Tüm silinebilen yüzeyler temizden kirliye doğru temizlenmeli, odadan çıkarken kapı kolu ve çevresi de günlük olarak uygun görülen dezenfektan ile temizlenmelidir Duvarlar, kapılar gerektiğinde hemen ve periyodik olarak temizlenmelidir Temizlik kovalarının suları periyodik olarak her odada değiştirilmelidir Bütün işlemler toz kaldırmadan yapılmalıdır.

8 Sayfa No 8 / 47 POLİKLİNİK TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU ( DÜŞÜK RİSKLİ ALAN ) Zemin Aletlerin temizlik ve sterile verilmesi Lavabo Kapılar Duvarl ar ve camlar Çöplerin Toplanması Çöp kovaları nın Çarşaf değişimi Tarih Günde 3 15 günde 15 günde Günde 2 Haftada 1 ve kirlendikçe Kontrol eden 8: 12: 16: 15:3 16: Pazarte si Cuma 12:3 15:3 Cuma 8:../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21

9 Sayfa No 9 / 47 DEPO ALANI TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU DÜŞÜK RİSKLİ ALAN TARİH ZEMİN TEMİZLİĞİ GÜNDE 2 ÇÖP KOVALA RININ YIKANM ASI GÜNDE 1 DUVARLAR, KAPILARIN TEMİZLENM ESİ HAFTA 1 KURU GIDA, SOĞUK HAVA DEPOLARI VE TÜM DEPOLARIN TEMİZLİĞİ GÜNDE 1 SOYUN MA ODALAR ININ TEMİZL ENMESİ GÜNDE 1 MALZEME GİRİŞ ALANI TEMİZLENM ESİ GÜNDE 1 YANGIN MERDİVEN BOŞLUĞUN UN TEMİZLİĞİ 15 GÜNDE BİR HAVALANDIRMA AYDA 1 İLAÇLAM A AYDA 1 VE GEREKTİK ÇE KONTROL EDEN 7:3 16: 12: PAZAR 7:3 7:3 7:3 CUMARTESİ

10 Sayfa No 1 / 47 GEÇİCİ EVSEL ATIK DEPO ALANI TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU ( DÜŞÜK RİSKLİ ALAN ) TARİH ZEMİN TEMİZLİĞ İ DUVARL AR VE KAPILARI N TEMİZLİĞ İ ATIK TAŞIMA KONTEYNIR LARIN TEMİZLİĞİ ÇÖP KOVALA RININ TEMİZLİ Ğİ GEÇİCİ DEPO GİRİŞ ALANI TEMİZLİ Ğİ ATIK TAŞIMA ASANSÖR LERİNİN TEMİZLİĞ İ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANKLARI N TEMİZLİĞİ DEZENFEKTAN SOLÜSYON HAZIRLAMA KRİTERİ KONTROL EDEN GÜNDE 1 KEZ ATIK GÜNDE 1 ALINDIKT AN SONRA GÜNDE 2 HAFTAD A 1 GÜNDE 1 GÜNDE 1 HAFTADA 2 1/./21 6 2/./21 3/./21 4/./21 5/./21 6/./21 7/./21 8/./21 9/./21 1/./21 11/./21 12/./21 13/./21 14/./21 15/./ /./ /./ /./ /./21 6 2/./ /./ /./ /./ /./ /./ /./ /./ /./ /./21 6 3/./ /./ : 12: PAZA PERŞE RTESİ MBE 12: 8: 8: SALI CUMA DEPO İÇİ YIKANDIKTAN SONRA HAZIRLANACAK DEZENFEKTAN SOLÜSYON İLE SİLİNEREK TEKRAR KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİLİR. 1 LİTRE SUYA 1 CC ÇAMAŞIR SUYU ARIŞTIRILARAK HAZIRLANIR. 1/1 = 1. PPM

11 Sayfa No 11 / 47 TARİH 1/./21 6 2/./21 3/./21 4/./21 5/./21 6/./21 7/./21 8/./21 9/./21 1/./21 11/./21 12/./21 13/./21 14/./21 15/./ /./ /./ /./ /./21 6 2/./ /./ /./ /./ /./ /./ /./ /./ /./ /./21 6 3/./ /./21 6 GEÇİCİ EVSEL ATIK DEPO ALANI TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU ( DÜŞÜK RİSKLİ ALAN) ZEMİN TEMİZLİĞİ DUVARLAR VE KAPILARIN TEMİZLİĞİ GÜNDE 1 KEZ ATIK GÜNDE 1 ALINDIKTAN SONRA 12: 12: ATIK TAŞIMA KONTEYNIRLA RIN TEMİZLİĞİ HAFTADA 2 PAZAR TESİ PERŞE MBE ÇÖP KOVALARI NIN TEMİZLİĞİ HAFTADA 1 12: GEÇİCİ DEPO GİRİŞ ALANI GÜ NDE 1 DEF 8: ATIK TAŞIMA ASANSÖRLE RİNİN GÜN DE 1 DEF A 8: KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANKL ARIN HAFTADA 2 SAL I CU MA DEZENFEKTAN SOLÜSYON HAZIRLAMA KRİTERİ 1 LİTRE SUYA 1 CC ÇAMAŞIR SUYU ARIŞTIRILARAK HAZIRLANIR. 1/1 = 1. PPM KONTROL EDEN

12 Sayfa No 12 / Orta Riskli Alanların Temizliği Hasta Odalarının Temizliği a) Temel temizlik ilkeleri geçerlidir. b) Kat arabasında gerekli tüm temizlik malzemelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. c) Eksik malzeme varsa temizliğe başlamadan önce tamamlanmalıdır. d) Oda havalandırılmalıdır. e) Odadaki (banyo/tuvalet dâhil) çöp kovalarının içinde bulunan çöp poşetleri günde en az iki Atık Yönetimi Talimatına göre oda dışına çıkarılarak ağzı bağlandıktan sonra servise ait büyük çöp kovasına taşınmalıdır. f) Hasta odasındaki çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak da haftada kere yıkanarak temizlenmelidir. g) Hasta yatağı yatak takımı her gün, kirlendiği durumda hemen ve hasta taburcu olduktan sonra temizlik işleminin tüm basamakları uygulanmalıdır. h) Lavabo, pencere kenarı ve kapı kolu günlük temizlenmelidir. ı) Yemek masası, etajer, hasta yatağı gibi tüm yüzeyler uygun görülen dezenfektan ile günlük temizlenmelidir. i) Hasta odalarındaki buzdolaplarının iç ve dış yüzeyleri her hasta taburcu olduktan sonra ve haftada uygun görülen dezenfektan kullanılarak silinmelidir. j) Oda zemini temiz alandan başlayarak yatak altları dâhil olacak şekilde kapıya doğru mopla toz kaldırmadan süpürülmelidir. k) Oda zemini uygun dezenfektan ile paspaslanmalıdır. Kurulama mopu ile kurulanmalıdır. l) Duvarlar, kapılar kirlenirse spot leke yapılmalıdır. m) Kan ve diğer potansiyel riskli materyal ile bulaşma durumu olan tüm yüzeylerde kâğıt havlu ile kaba kiri alınıp tıbbi atığa atılmalı ve sonra enfeksiyon kontrol komitesi talimatı doğrultusunda temizlenmelidir. n) Bütün işlemler toz kaldırmadan yapılmalıdır Personel Odalarının Temizliği; a) Eldiven giyilerek çöpler Atık Yönetimi Talimatına göre toplanmalıdır b) Temiz alandan kirli alana doğru uygun görülen dezenfektan kullanılarak temizlik yapılmalıdır. c) Kapı gerektiğinde hemen, periyodik olarak haftada silinmelidir.

13 Sayfa No 13 / 47 d) Kapı kolu ve çevresi kirlendiğinde hemen, periyodik olarak günlük silinmelidir. e) Oda zemini süpürme mopu ile süpürülüp enfeksiyon kontrol komitesinin belirlediği talimat doğrultusunda temizlenmelidir Koridor Temizliği; a) Enfeksiyon kontrol komitesinin talimatı doğrultusunda her vardiyada ve gerektiğinde hemen temizlenmelidir. b) Koridorlar günlük olarak uygun yıkama makinesiyle yıkanmalı ve gerekli durumlarda cilası yapılmalıdır Cam ve Çerçeve Temizliği a) Camların ve çerçevelerin temizlenmesi yağışlı günler dışında hava şartlarına bağlı kalmaksızın mesai günlerinde camların silinmesi uygun olmayan bölümler cumartesi veya pazar günleri olmak kaydı ile rutin olarak 15 günde Enfeksiyon Kontrol Komitesi Temizlik Talimatı programı doğrultusunda temizlenmelidir. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde süreye bağlı kalınmaksızın camların temizlenmesi sağlanmalıdır. b) Cam için ayrı ekip olmalı ve bu ekip sürekli cam temizleme işini yürütmelidir Banyo ve Duş Temizliği; a) Banyolarda önce fayanslar, ardından musluk, banyo zemini enfeksiyon kontrol komitesinin talimatı doğrultusunda temizlenmelidir. b) Lavabo ve kenarları uygun görülen dezenfektan kullanılarak temizlenmelidir. Lavabo aynası bez kullanılarak cam temizleme maddesi ile silinmelidir. c) Lavabolardaki sabunluklar her boşalmadan sonra yıkanıp, kurulanıp, 6. Temizlik Hizmet Sunumu 45 yeniden doldurulmalıdır. Bir haftada boşalmadığı durumlarda boşaltılarak aynı şekilde yapılarak yeniden doldurulmalıdır. d) Yer süzgeci su tutularak kaba kirlerinden arındırılmalı, uygun görülen dezenfektan kullanılarak ve kontrolü yapılmalıdır. e) Çöp alınmalı, çöp kovası kirlendiğinde hemen, periyodik olarak haftada yıkanmalıdır. f) En son zemin saplı fırça ile temizlenip çekçekle suyu alınıp, kurulama mopu ile kurulanmalıdır Tuvalet Temizliği; a) Sifon çekilmelidir. b) Klozetin içi enfeksiyon kontrol komitesinin talimatları doğrultusunda tuvalet fırçasıyla fırçalanmalıdır. c) Klozet çevresi ayrı bezle ve uygun görülen dezenfektan kullanılarak silinmelidir.

14 Sayfa No 14 / 47 d) Tuvalet zemini en son temizlenmelidir. e) Temizlik malzemeleri başka yerde kullanılmamalıdır. f) Sabunluklar boşalınca üzerine ekleme yapılmamalı, durulanıp, kurulanıp yeniden doldurulmalıdır.

15 Sayfa No 15 / 47 LABORATUVAR TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU ORTA RİSKLİ ALAN Zemin Cihaz Temizliği Gerektikçe Otoklav ve etüv Kapılar Duvarla r ve camlar Tezgah Çöplerin Toplanması Çöp kovala rının temizli ği Kan alma odası Tarih Günde 2 Günde 2 Haftada 15 günde 15 günde Günde 2 Haftad a Kontrol eden 8: 15:3 8: 16: Salı Pazar Cumart esi 16: 12:3 15:3 Cuma 16:././21././21././21././21././21././21././21././21././21././21././21././21././21././21

16 Sayfa No 16 / 47 BİRİM ADI: AY VE YIL: TUVALET - LAVABO TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU(KLİNİKLER) ORTA RİSKLİ ALAN YAPILACAK TEMİZLİKLER: 1- Zemin Temizliği 2- Kapılar ve Kapı Butonları 3-Lavaboların ve Altlarının Temizliği 4-Aynaların Temizliği 5- Pisuvarların Temizliği 6-Duvarların Temizliği YAPILACAK KONTROLLER: 1- Sıvı Sabun 2-Tuvalet Kağıdı 3-Kağıt Havlu 4-Çöp Kovası 5-Hijyen ve Koku Sistemi 6-Musluklar 7-Lambalar GÜ NLE R 7: 9: 11: 13: TEMİZLİK VE KONTROL SAATLERİ 15: 17: 19: 21: 23: 1: 3: KONTROL İMZA NO TLA R 1- Temizlik ve kontroller 7: - 3: saatleri arasında her iki satte yapılacak olup saat başı kontrol formuna işlenecektir. 2- Kontroller esnasında herhangi arıza ile karşılaşılması durumunda teknik servis veya vardiya sorumlusuna derhal bilgi verilecektir. 3- Personeller yukarıda belirtilen temizlik ve kontrolleri eksiksiz yapacak olup vardiya sorumlularınca kontrol edilecektir.

17 Sayfa No 17 / 47 KLİNİKLER TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU ORTA RİSKLİ ALAN Zemin Temizliği Hasta yatak başının, etajer Cihaz Temizliği Defibrilatör,,serum askıları,oksije nflowmetrel eri,ekg, Aspirasyon cihazı Kapıl ar Desklerin Enjeksiyo n ve muayene odalarını n Çöplerin Toplanması (Evsel Atık) Tıbbi Atık Çarşaf değişimi Hasta tuvaletler inin Kirli çamaşır arabası ve çöp kovalarını n Duva rlar ve caml ar Kontro l eden Tarih sedyeler Günde 3 Her kullanımdan sonra ve günde 1 Herg ün ve kirlendikç e Gerektiği nde Günde 3 ve İhtiyaç olduğunda Günde 3 ve kirlendik çe, her hastada n sonra Günde 2 ve kirlendiği nde Hafta iki ve Kirlendikçe 2 Haft ada Bir 7: 14: 22: 8:3 1: 13:3 8: 9: 6: 3 14: 2:3 8:3 14 :3 21: 3 9:3 9: 21: Pazr tesi Perşe mbe 1/... /21.. 2/... /21.. 3/... /21.. 4/... /21.. 5/... /21.. 6/... /21.. 7/... /21.. 8/... /21.. 9/... /21..

18 Sayfa No 18 / 47 TARİH ZEMİN TEMİZLİĞİ GÜNDE 2 7: 3 YEMEKHANELER TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU ORTA RİSKLİ ALAN 16: VİTRİN DOLAPLA RININ TEMİZLİĞİ GÜNDE 1 ÇÖP KOVALAR ININ YIKANMA SI GÜNDE 1 DUVARLA R, KAPILAR, CAMLAR, TEMİZLEN MESİI HAFTA 1 MASA- SANDALY E TEMİZLEN MESİ GÜNDE 1 BENMARİL ERİN TEMİZLEN MESİ GÜNDE 1 8: 12: PAZAR 12: 17:3 MASA ÖRTÜSÜ YIKANMAS I AYDA 1 CUMAR TESİ BULAŞIKH ANE BÖLÜMÜ TEMİZLEN MESİ (ZEMİN- DOLAP- TEZGAH) GÜNDE 1 1: ASANSÖR İÇ VE DIŞ TEMİZLENM ESİ ASANSÖR BOŞLUKLARI N TEMİZLENM ESİ GÜNDE 2 9: 15: HAVALAND IRMA AYDA 1 İLAÇLA MA AYDA 1 VE GEREKTİ KÇE KONT ROL EDEN

19 Sayfa No 19 / 47 TARİH MUTFAK ALANI TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU ORTA RİSKLİ ALAN ZEMİN TEMİZLİĞİ GÜNDE 2 7:3 16: DOLAP TEMİZLİĞİ (GİRİŞ- GALOŞ- DİYET-ET ODASI- EKMEK DOLABI) GÜNDE 1 ÇÖP KOVALARIN IN YIKANMASI GÜNDE 1 TERMOBAX VE SERVİS BENMARİLERİNİ N VE ÇÖP TOPLAMA ARABASININ YIKANMASI GÜNDE 1 BUZDOLABI(2 ADET) VE DİFİRİZ(2 ADET) TEMİZLİĞİ GÜNDE 1 GİDERLERİN YIKANMASI GÜNDE 1 DUVARLAR, KAPILAR, CAMLAR, DAVLUMBAZ, TÜM HAVUZLARIN VB MALZEMELERİN YIKANMASI HAFTA 1 FIRINLARIN GENEL TEMİZLİĞİ HAFTADA 1 KAZAN VE TEPSİLERİN KOSTİKLENMESİ 15 GÜNDE BİR 8: 12: 17:3 8:3 12:3 PAZAR CUMARTESİ CUMARTESİ YEMEK HAZIRLAMA ALANI VE OCAKLARIN TEMİZLİĞİ HER İŞ BİTİMİNDE KONTR OL EDEN

20 Sayfa No 2 / 47 GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU ORTA RİSKLİ ALAN Zemin Cihaz Temizliği Çekim masaları, statif (akciğer) Kapılar Duvarlar ve camlar Desklerin Çöplerin Toplanması Kirli çamaşır arabası ve çöp kovalarının Çarşaf değişimi Kontrol eden Günde 2 15 günde 15 günde Günde 2 Haftada 1 ve kirlendikç e 7: 14: 2: 7: Pazar Cumartesi 7: 12:3 15:3 Pazar 7:

21 Sayfa No 21 / 47 KAN BANKASI TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU ORTA RİSKLİ ALAN Zemin Cihaz Temizliği Gerektikçe Kapılar Duvarlar ve camlar Tezgah Çöplerin Toplanması Çöp kovaları nın temizliğ i Kan alma odası Tarih Günde 2 Günde 2 15 günde 15 günde Günde 2 Haftada Kontrol eden 7: 15:3 7: 16: Pazar Cumarte si 16: 12:3 15:3 Pazar 16:././21././21././21././21././21././21././21././21././21././21././21././21././21././21././21

22 Sayfa No 22 / 47 TUVALET - LAVABO TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU(OFİS-POLİKLİNİK)ORTA RİSKLİ ALAN BİRİM ADI: AY VE YIL: / YAPILACAK TEMİZLİKLER: 1- Zemin Temizliği 2- Kapılar ve Kapı Butonları 3-Lavaboların ve Altlarının Temizliği 4-Aynaların Temizliği 5- Pisuvarların Temizliği 6-Duvarların Temizliği YAPILACAK KONTROLLER: 1- Sıvı Sabun 2-Tuvalet Kağıdı 3-Kağıt Havlu 4-Çöp Kovası 5- Hijyen ve Koku Sistemi 6-Musluklar 7-Lambalar TEMİZLİK VE KONTROL SAATLERİ GÜNLER 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: KONTROL İMZA NOTLAR 1- Temizlik ve kontroller 7: - 17: saatleri arasında her saat başı yapılacak olup saat başı kontrol formuna işlenecektir. 2- Kontroller esnasında herhangi arıza ile karşılaşılması durumunda teknik servis veya vardiya sorumlusuna derhal bilgi verilecektir. 3- Personeller yukarıda belirtilen temizlik ve kontrolleri eksiksiz yapacak olup vardiya sorumlularınca kontrol edilecektir.

23 Sayfa No 23 / 47 ENDOSKOPİ ÜNİTESİ TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU ORTA RİSKLİ ALAN Günler Zemin Temizl iği Kapılar Duvarl ar ve camlar Deskle rin temizli ği Gözle m Odası Temizl iği Çöplerin Toplanm ası Kirli Çamaşır Arabası ve Çöp Kovaları nın Temizliği Birimdek i tüm malzemel erin (Masa, sandalye bilgisaya r v.s) Sedyeleri n Temizliği, Etajer Temizliği Kontrol eden 15 günde 3 günde Haftada 1 2 haftada 1 ve kirlendiği nde 2 günde 1 16: Cumart esi Cumart esi 16: 16: 12: Cumartesi Cumartesi 16: /../ /../.. /../ /../ /../ /../ /../ /../ /../ /../ /../

24 Sayfa No 24 / 47 ECZANE TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU Orta Riskli Alan Zemin Cihaz Temizliği Kapılar Duvarlar ve camlar Çöplerin Toplanması Çöp kovalarının Buzdolap İlaç raflarını n Tarih Günde 2 Günde 2 15 günde 15 günde Günde 2 Haftada Haftada Kontrol eden 7: 16: 7: 19: Pazar Cumartesi 12:3 15:3 Pazar Cumartesi 15:../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21../.. /21

25 Sayfa No 25 / Yüksek Riskli Alanların Temizliği İzole Hasta Odalarının Temizliği; a) Oda için kullanılacak malzemeler odaya taşınmalıdır. b) Kullanılan tüm malzemeler odaya özel olmalı, başka odalar için kullanılmamalıdır. c) Yüzeylerin ve dezenfeksiyonu için uygun görülen dezenfektan belirlenen dozda kullanılarak hazırlanmalıdır. d) Personel El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatına göre ellerini yıkamalı ve eldiven giymelidir. e) İzolasyon odalarında gömlek, maske ve gerekli olan Koruyucu Ekipman kullanılmalıdır.

26 Sayfa No 26 / 47 f) Çöpler Atık Yönetimi Talimatına göre toplanmalıdır. g) Çöp kovaları dezenfekte edilip, temiz poşet yerleştirilmelidir. h) Hasta ekipmanı, infüzyon pompası ve cihaz yüzeyleri vb. özel ünitelerde ünite sorumlu hemşiresi veya yatak başı hemşiresi nezaretinde silinmelidir. i) Cam önleri, masa, sandalye, dolap, kapı kolları vb. yüzeyler uygun görülen dezenfektan belirlenen dozda kullanılarak temizlenmeli, kurulandıktan sonra eşyalar yerine konulmalıdır. j) Hasta çevresindeki yüzeyler; karyola kenarlıkları, etajer, hasta başı panelleri, yataklar vb. yüzeyler uygun görülen dezenfektan ile belirlenen dozda kullanılarak silinmelidir. k) Lavabo, küvet, banyodaki diğer yüzeyler kaba kirden arındırılarak, uygun görülen dezenfektan ile belirlenen dozda kullanılarak silinmelidir. l) Taburcu sonrası hasta yatağı ve çevresindeki yüzeyler, dolap içleri, duvarlar uygun görülen dezenfektan ile silinmelidir. m) Oda zemini uygun görülen dezenfektan ile temizlenmelidir. n) Diğer odaya ya da hasta yatak ve çevresine geçmeden önce eldiven çıkarılıp, eller yıkanmalı, temizlik bezleri ve suları değiştirilmelidir. o) Yüksek riskli alanlarda (Yoğun bakım üniteleri, hemodiyaliz, izolasyon odaları, nötropenik hasta odaları, vb.) günlük temizliğe ek olarak yerler ve elle sık teması olan tüm yüzeylerin (etajer ve dolap yüzeyleri, monitör ve ventilatör yüzeyleri, yemek masası, banko, musluk başı, kapı kolu, yatak kenarları, vb.) enfeksiyon kontrol komitesinin uygun gördüğü dezenfektan ile belirlenen dozda kullanılarak sağlanmalıdır. p) Temizlik - dezenfeksiyon işlemi enfeksiyon kontrol komitesinin belirlediği periyotlarda yapılmalı, her kirlenmede tekrarlanmalıdır. r) Her hasta değişiminde oda nin basamakları tekrarlanarak dezenfeksiyon işlemi enfeksiyon kontrol komitesinin uygun gördüğü dezenfektan ile belirlenen dozda kullanılarak yapılmalıdır.

27 Sayfa No 27 / 47 a)solunum yolu (akciğer tüberkülozu suçiçeği, kızamık ), b)damlacık yolu (meningokoksemi, hemofiluz,influenza infeksiyonları v.b. c)temas yoluyla (hastanede enfeksiyon etkisi olan dirençli mikroorganizmalar) bulaşabilecek enfeksiyonu olan hastalar alınması gereken ek izolasyon önlemleri, enfeksiyon kontrol ekibi tarafından ilgili servislere bildirilmekte, hasta odasının kapısına ilgili izolasyon kategorisini gösteren izolasyon kartları asılmaktadır. Bu hastalarla temas sırasında ve odalara giriş çıkışlarda izolasyon kartında belirtilen önlemlere uyulması beklenmektedir. 15. Olası Kirlilik Oluşturan Kazalar Sonrasında Temizlik (Kan ve Vücut Sıvıları Döküldüğünde Yapılacak Temizlik) a) Koruyucu giysi ve eldiven giyilmelidir. b) Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde beklemeden hemen kağıt havlu ile kaba kir alınır, atıklar kırmızı poşete atılır ve enfeksiyon kontrol komitesinin belirlediği uygun dezenfektan ile belirlenen dozda kullanılarak temizlik yapılmalıdır. c) İşlem sonrası paspas dezenfekte edilerek, eller yıkanmalıdır. Dikkat: Temizlik personeli temizlik malzemesi ile maruziyeti durumunda ne yapmalı: a)eller su ve sabun ile yıkanmalıdır. b)göze sıçraması halinde mukozal bölge olduğu için hiç antiseptik solüsyon kullanmadan bol su ile yıkanmalıdır.

28 Sayfa No 28 / 47 c) Cilte temas etmişse bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. d) Kıyafetlere temas varsa değiştirilmelidir. e) İnhalasyon durumunda açık havaya çıkmalı, genel durumunda bozulma varsa hekime başvurmalıdır. f) Çalışan sağlığı ve güvenliği imine başvurmalıdır. 16. Ameliyathanelerin Temizliği Temel İlkeler a) Ameliyat odasının temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır. b) Temizlik solüsyonları her oda için ayrı ve temizlikten hemen önce hazırlanarak uzun süre bekletilmemeli, sık aralıklarla değiştirilmelidir. c) Temizlik solüsyonları temizlenen bölgeye uygun olarak hazırlanmalıdır. d) Temizlenecek alana göre kova-bez rengi belirlenmelidir. e) Tıbbi atıklar, çöpler Atık Yönetimi Talimatına göre toplanmalıdır. f) Kirli çamaşır arabaları günde en az 1 kez temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Cerrahi yara sınıflamasına göre kontamine veya kirlienfekte sınıfına giren ameliyatlardan (gazlı kangren dahil) ve Hepatit B, Hepatit C veya HIV ile enfekte hastaların ameliyatlarından sonra ameliyathanede diğer ameliyatlarınkinden farklı özel temizlik gerektirmeden her hasta enfekte kabul edilerek enfeksiyon kontrol komitesinin belirlediği dezenfektan ile belirlenen dozda kullanılarak ameliyat odası veya ameliyathane temizlenmelidir. Bu işlem için kullanılan kimyasal ajan enfeksiyon kontrol komitesinin belirlediği sürede ve dozda kullanılarak yüzeyde kalmalıdır. g) Kimyasal madde emici madde ile uzaklaştırılarak yüzey bol su ile iyice yıkanmalıdır. h) Absorban materyali tıbbi atık kovasına atılmalıdır. Ameliyat masası ve çevre yüzeylerde vücut maddeleri ile kontaminasyonu azaltmaları için geçirgen olmayan maddeler kullanılmalıdır. i) Yüzeylerin temizlik ve dekontaminasyonu sırasında kişisel koruyucu ekipman ve malzemeler kullanılmalıdır. j) Lavabodaki sabunluklar boşalınca üzerine ekleme yapılmamalı, durulanıp, kurulanıp yeniden doldurulmalıdır. 17. Günün İlk Ameliyatından Önce a) Tüm aletlerin, eşyaların ve lambaların tüy bırakmayan nemli bezle tozu alınmalıdır. b) Lambaların reflektör alanlarının tozu alınmalıdır. c) Oda zemini enfeksiyon kontrol komitesinin belirlediği dezenfektan ile belirlenen dozda kullanılarak temizlenip, kurulanmalıdır.

29 Sayfa No 29 / Vaka Aralarında Oda Temizliği a) Kullanılmış örtülerin araları toz kaldırılmadan kontrol edilerek kapaklı çamaşır arabasına atılmalıdır. b) Çöp kovalarının torbaları her ameliyattan sonra değiştirilmeli, ağzı bağlanarak uygun atık alanına atılmalıdır. c) Öncelikle kan ve vücut sıvıları ile kirlenmiş yüzeyler organik materyalden arındırılmalı, (kâğıt havlu vb. ile materyal emdirilip tıbbi atığa atılır) enfeksiyon kontrol komitesinin belirlediği uygun dezenfektan ile belirlenen dozda kullanılarak dezenfekte edilmelidir. d) Yerde kalan diğer atıklar çekçek ve faraş ile uzaklaştırılır, fırça ve süpürge kullanılmamalıdır. e) Oda zemini uygun dezenfektan ile belirlenen dozda kullanılarak dezenfekte edilmelidir. f) Son olarak yeni vaka başlamadan önce odada bulunan monitör, anestezi cihazı, hasta masası gibi yüzeyler ilgili im sorumlusu nezaretinde uygun görülen dezenfektan ile belirlenen dozda kullanılarak dezenfekte edilmelidir. g) Temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan solüsyonlar her ameliyattan sonra değiştirilmelidir. 19. Gün Sonunda Temizlik (Ameliyatlar Bittikten Sonra) a) Her bölümün ameliyatları farklı saatlerde bittiği için gün sonunda her ameliyat odası için aynı şekilde temizlik yapılmalıdır. b) Ameliyat odasındaki tüm taşınabilir aletler dışarı çıkarılmalı, lambalar, dolaplar vb. uygun görülen dezenfektan ile belirlenen dozda kullanılarak dezenfekte edilmelidir. c) Oda zeminine ve ameliyathane koridorlarına dezenfektan ile ıslak vakum uygulanmalıdır. d) Oda dışına çıkarılan tüm malzemelerin yüzey ve tekerlekleri temizlenip uygun görülen dezenfektan ile dezenfekte edilerek odaya yerleştirilmelidir. e) Cerrahi el yıkama lavaboları, Vücut sıvı/salgılarının döküldüğü lavabolar, hasta nakil sedyeleri günlük olarak ve her kirlendiğinde uygun dezenfektan ile belirlenen dozda kullanılarak dezenfekte edilmelidir. f) Kirlenen mop, paspas, bezler, çekçek, faraş, kovalar, paspas arabası temizlik bitiminde enfeksiyon kontrol komitesinin temizlik talimatı doğrultusunda temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 2. Haftalık Temizlik a) Temizlik solüsyonları her oda için ayrı olarak işlemden hemen önce hazırlanmalıdır. b) Ameliyat odasındaki tüm taşınabilir aletler dışarı çıkarılarak, lambalar, dolaplar vb. enfeksiyon komitesinin belirlediği dezenfektan ile belirlenen dozda kullanılarak dezenfekte edilmelidir.

30 Sayfa No 3 / 47 c) Hareketli veya sabit lambalar, kapılar, duvarlar ve tavanlar, ameliyat masası, askılar, dolap içleri uygun görülen dezenfektan ile belirlenen dozda kullanılarak temizlenmeli ve kurulanmalıdır. d) Aspiratör, kovalar, vb. aletler yıkanır, uygun görülen dezenfektan ile belirlenen dozda kullanılarak dezenfekte edilmelidir. e) Zemin uygun görülen dezenfektan kullanılarak vakumlu yıkama arabaları ile yapılmalıdır. f) Oda dışına çıkarılan tüm malzemelerin yüzey ve tekerlekleri temizlenip uygun görülen dezenfektan ile belirlenen dozda kullanılarak dezenfekte edilip odaya yerleştirilmelidir. g) Cerrahi el yıkama lavaboları, Vücut sıvı/salgılarının döküldüğü lavabolar, hasta nakil sedyeleri uygun görülen dezenfektan ile belirlenen dozda kullanılarak temizlenmelidir. h) Ameliyathane koridorlarına enfeksiyon kontrol komitesinin belirlediği dezenfektanlar belirlenen dozda kullanılarak, ıslak vakum uygulanmalıdır. 21. Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi Temizliği a) Temel temizlik ilkeleri geçerlidir. b) Temizlik arabası hazırlanmalı, eller El Yıkama Talimatı doğrultusunda yıkanarak eldiven giyilmelidir. c) Ünite zemini toz kaldırmadan moplanmalıdır. d) Kuvöz dışındaki tüm yüzeyler (hemşire bankoları, cam kenarları, bilgisayarlar, klavyeler, yerler, dolaplar, raflar, kapılar vb.) uygun dezenfektan kullanılarak temizlenmelidir. e) İçinde bebek bulunan kuvöz ve açık yatakların dış uygun görülen dezenfektan ile belirlenen dozda kullanılarak temizlenmelidir. f) Boşalan kuvöz ve açık yatakların ayrıntılı kuvözün ayrılabilir tüm parçaları çıkarılarak, kuvöz yıkama odasında, uygun görülen dezenfektan ile mekanik-ovularak- yapılmalıdır. Daha sonra enfeksiyon kontrol komitesinin belirlediği dezenfektan ile uygun dozda kullanılarak dezenfekte edilmelidir. g) Bebek uzun süredir aynı kuvöz de izleniyorsa haftada kez bebek başka kuvöze alınıp kuvözün ayrıntılı yapılmalıdır. h) Stetoskop, oftalmoskop, mezüre, bebek tartısı, kan basıncı ölçme aleti gibi araçlar her hastadan sonra uygun görülen dezenfektan ile temizlenmelidir. i) Kirlenen mop, paspas ve bezler temizlik bitiminde enfeksiyon kontrol komitesinin temizlik talimatı doğrultusunda temizlenmelidir.

31 Sayfa No 31 / 47 TPN TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU YÜKSEK RİSKLİ ALAN Zemin Cihaz Temizliği Kapıla r Duvarlar ve camlar Tezgah Çöpleri n Toplan ması Çöp kovaları nın Numune Taşıma Çantası Terlik Tarih Günde 2 Günde 2 15 günde 15 günde Günde 2 Günde 1 Günde Her kullanım da ve Kirlendi kçe Haftada 1 ve Kirlendi kçe Kontrol eden 8: 15:3 1: 15: Çarşam ba Çarşamba 1. 15: 15:3 15:3././21././21././21././21././21././21././21././21././21././21././21

32 Sayfa No 32 / 47 GEÇİCİ TEHLİKELİ ATIK DEPO ALANI TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU (YÜKSEK RİSKLİ ALAN) TARİH 1/./216 ZEMİN TEMİZLİĞİ GÜNDE 1 ATIK ALINDIKT DUVARL AR VE KAPILA RIN GÜNDE 1 ATIK ALINDIK ATIK TAŞIMA KONTEYNIRLARI N TEMİZLİĞİ HAFTADA 2 12: 12: PAZAR PERŞE MBE ÇÖP KOVAL ARININ TEMİZLİ HAFTAD A 1 GEÇİCİ DEPO GİRİŞ ALANI GÜNDE 1 ATIK TAŞIMA ASANSÖR LERİNİN GÜNDE 1 KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANKL ARIN HAFTADA 2 CUMA 8: 8: SALI CUM A DEZENFEKTAN SOLÜSYON HAZIRLAMA KRİTERİ KONTR OL EDEN 2/./216 3/./216 4/./216 5/./216 6/./216 7/./216 8/./216 9/./216 1/./216 11/./216 12/./216 13/./216 14/./216 15/./216 16/./216 17/./216 18/./216 19/./216 2/./216 21/./216 22/./216 23/./216 24/./216 DEPO VE DEPOA ALANINDA KESİNLİKLE SUYLA YIKAMA YAPILMAZ! 1 LİTRE SUYA 1 CC ÇAMAŞIR SUYU KARIŞTIRILARAK HAZIRLANIR. 1/1 = 1. PPM 25/./216 26/./216 27/./216 28/./216 29/./216 3/./216 31/./216

33 Sayfa No 33 / 47 DİYALİZ TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU YÜKSEK RİSKLİ ALAN YIL VE AY:.../ Günl er Zemin Temizliği Hasta yatak başının, etajer Cihaz Temizliği Defibrilatör,,serum askıları,oksijenflowme treleri, EKG Aspirasyon cihazı Kapı lar Duv arlar ve caml ar Desklerin Muaye ne odaları nın temizli ği Çöplerin Toplanması Kirli çama şır arab ası ve çöp koval arın temi zliği Çarşaf değişimi Hasta tuvaletlerinin Kontro l eden Günde 3 ve kirlendikçe Günde 3 Her kullanımdan sonra ve günde 1 Haft ada 1 Haft ada 1 Günde 3 Günde 2 Günde 3 Hafta da Günde 3 ve kirlendikçe, her hastadan sonra Günde 3 ve lüzum halinde 9 : 14 : 2. 12: 3 16: 3 2: 7: Cuma rtesi Cuma rtesi 9: 15: 2: 1: 2: 12: 3 16: 3 21: 3 Cuma rtesi 12: 3 16: 3 21: 3 9: 3 14: 19:

34 Sayfa No 34 / 47 AMELİYATHANE TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU YÜKSEK RİSKLİ ALAN BİRİM ADI: YIL VE AY:.../. Gü nle r Zemin Temizliği Cihaz Temizliği Defibrilatör, serum askıları, oksijen flowmetreleri, EKG, Aspirasyon cihazı Kapı lar Duva rlar 15 Ameliyat salonlarının Çöpleri n Toplan ması Kirli çamaşı r arabas ı ve çöp kovala rını temizli ği Steril alan terlikler inin yıkan ması Yarı steril alan Kontro l eden Günde 2 Gerektiğinde kaç 15 gün de Günd e Her operasyon arası Günde 1 Haftad a Günde 1 Günde 3 Her gün 7: 16: 7: Cum a Pazar tesi : Cuma 16:3 7: 16: 22:

35 Sayfa No 35 / 47 STERİLİZASYON TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU YÜKSEK RİSKLİ ALAN YIL VE AY:../.. Günl er Zemin Günde 3 Cihaz Temizli ği Otokla v Günde 1 Kapılar 15 günde Duvarl ar ve camlar 15 günde Çöplerin Toplanması Günde 2 Çöp kovalarını n Haftada Temiz Alan Temizliği Günde 2 Kirli Alan Temizliği Günde 2 Yarı steril alan Kontrol eden 7: 12: 17: 7: Pazar Cumar tesi 1: 22: Pazar 7: 16: 7: 16: 7: 16:

36 Sayfa No 36 / 47 MORG TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU YÜKSEK RİSKLİ ALAN Her cenazeden sonra soğutma dolapları dezenfekte edilmesi ve cenaze yıkama alanı Zemin Kapılar Duvarlar ve camlar Çöplerin Toplanm ası Kontrol eden Tarih Günde 2 15 günde 15 günde : 14: Pazar Cumarte si 15: / /21 / /21 / /21 / /21 / /21 / /21 / /21 / /21 / /21 / /21 / /21 / /21 / /21 / /21 / /21 / /21 / /21

37 Sayfa No 37 / 47 ANJİO ÜNİTESİ TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU YÜKSEK RİSKLİ ALAN Tarih Zemin Temizliği Cihaz Temizliği Defibrilatör, serum askıları, oksijen flowmetreleri, EKG, Aspirasyon cihazı Kapıl ar Duvar lar ve camla r Anjio salonlarının Çöplerin Toplanmas ı Kirli çamaşı r arabası ve Çöp kovalar ının temizli ği Gün sonu steril alan dezenf eksiyonu Terlikle rinin yıkanm ası Kontrol eden Günde 3 Gerektiğinde kaç Haft ada 15 günde Her operasyon arası Haftad a Günde 1 Haftad a 1 8: 14: 2: 8: Pazar tesi Salı : 3 Çarşam ba 16: Perşem be.../.../21.../.../21.../.../21.../.../21.../.../21.../.../21.../.../21.../.../21.../.../21.../.../21.../.../21.../.../21.../.../21.../.../21.../.../21.../.../21

38 Sayfa No 38 / 47 ÇAMAŞIRHANE TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU YÜKSEK RİSKLİ ALAN Tarih Zemin Cihaz Temizliği Çamaşır ve kurutma makinelerin in Kapılar Duvarlar, camlar ve genel temizlik Çöplerin Toplanm ası Kirli çamaşır arabası ve çöp kovaların ın Zeminin yıkanmas ı Izgara aralarını n Deterjan deposun un Kontrol eden Günde 2 15 günde 15 günde Haftada Haftada Haftada Haftada 7: 16: 7: Cumarte si Cumarte si 16: Pazar Pazar Pazar Cumarte si

39 Sayfa No 39 / 47 YOĞUN BAKIM TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU YÜKSEK RİSKLİ ALAN Zemin Temizliği Hasta yatak başının, etajer Cihaz Temizliği Defibrilatör,,serum askıları,oksije nflowmetreler i,ekg,aspirasy on cihazı Kapıla r Duvar lar ve camla r Desklerin Plazma monitör ü ve klimaları tamizliği Çöplerin Toplanmas ı Kirli çamaşır arabası ve Çöp kovaları nın Çarşaf değişimi Hasta yatak arası perdele rin temizliğ i Kontrol eden Tarih Günde 3 Günde 2 Her kullanımdan sonra ve günde 1 15 günde 15 günde Günde 2 Günde 2 Günde 2 Haftada 1 ve kirlendikçe, her hastadan sonra 15 günde ve kirlendik çe 7 : 14: 2: 7: 2: 7: Pazar Cuma rtesi 7: 14: Salı 1: 22: Pazar 7: Pazartes i.../.. /21.../.. /21.../.. /21.../.. /21.../.. /21.../.. /21.../.. /21.../.. /21.../.. /21.../.. /21.../.. /21

40 Sayfa No 4 / 47 GEÇİCİ TIBBİ ATIK DEPO ALANI TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU (YÜKSEK RİSKLİ ALAN) TARİH ZEMİN TEMİZLİĞİ GÜNDE 1 KEZ ATIK ALINDIKTAN SONRA DUVARLAR VE KAPILARIN TEMİZLİĞİ GÜNDE 1 ATIK TAŞIMA KONTEYNIRLARI N TEMİZLİĞİ HAFTADA 2 ÇÖP KOVALARINI N TEMİZLİĞİ HAFTADA 1 GEÇİCİ DEPO GİRİŞ ALANI TEMİZLİĞİ GÜNDE 1 ATIK TAŞIMA ASANSÖRLERİ NİN TEMİZLİĞİ GÜNDE 1 KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANKLAR IN TEMİZLİĞİ HAFTADA 2 DEZENFEKTAN SOLÜSYON HAZIRLAMA KRİTERİ KONTROL EDEN 1/./216 12: 12: PAZART ESİ PERŞEM BE CUM A 8: 8: SALI CUMA 2/./216 3/./216 4/./216 5/./216 6/./216 7/./216 8/./216 9/./216 1/./216 11/./216 12/./216 13/./216 14/./216 15/./216 16/./216 17/./216 18/./216 19/./216 2/./216 21/./216 22/./216 23/./216 DEPO VE DEPO A ALANINDA KESİNLİKLE SUYLA YIKAMA YAPILMAZ! 1 LİTRE SUYA 1 CC ÇAMAŞIR SUYU KARIŞTIRILARAK HAZIRLANIR. 1/1 = 1. PPM 24/./216 25/./216 26/./216 27/./216 28/./216

41 Sayfa No 41 / 47 DOĞUMHANE TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU YÜKSEK RİSK Cihaz Temizliği Tarih Zemin Temizliği Hasta yatak başının, etajer monitör,,serum askıları,ok sijen flowmetre leri,,aspirasyo n cihazı,nst, radyan ısıtıcı Kapıl ar Duvar lar ve camla r Desklerin Enjeksiyon ve muayene odalarının Çöplerin Toplanma sı Kirli çamaş ır araba sı ve çöp koval arının yıkan ması Çarşaf değişimi Doğum masası Kont rol eden Günde 3 Günde 2 Günde 2 15 günd e 15 günd e Günde 2 Günde 3 Günde 2 Hafta da Her hastadan sonra Her hastadan sonra 7: 14: 2: 7: 2: 7: 22: Pazar Cuma rtesi 7: 14: 7: 12: 2: 1: 22: Pazar...././21...././21...././21...././21...././21...././21...././21...././21...././21...././21...././21 NOT: Doğum salonu yüksek riskli alandır

42 Sayfa No 42 / 47 ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI VE TAKİP FORMU YÜKSEK RİSKLİ ALAN Zemin Temizliği Hasta yatak başının, etajer Cihaz Temizliği Defibrilatör, serum askıları,oksij en flowmetreler i,ekg, Kapı lar Duva rlar ve caml ar Hasta ara perdele rinin değiştiri lmesi Desklerin Enjeksiyon ve muayene odalarının Çöplerin Toplanması Kirli çamaşır arabası ve çöp kovalarını n Çarşaf değişimi Kont rol ede n Tarih Aspirasyon cihazı Günde 4 Günde 2 Her kullanımdan sonra ve günde 1 Haft ada 15 gün de 15 günd e Günde 2 Günde 3 Günde 3 Haftada ve kirlendik çe, her hastadan sonra 7: 12: 16: 24: 7: 2: 7: Pazar tesi Cuma Salı 7: 14: 7: 12: 2: 5: 14: 22: Pazar 7:../../21../../21../../21../../21../../21../../21../../21../../21../../21../../21../../21../../21

43 Sayfa No 43 / Olası Kirlilik Oluşturan Kazalar Sonrasında Temizlik (Antineoplastik İlaçların Dökülmesi Halinde Yapılacaklar) Çalışan güvenliği için çift lateks eldiven veya kemoterapi eldiveni, gözlük, bone, maske ve gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır İlaç dökülen bölgenin üzeri emici bez ile kapatılarak tehlikeli atığa atılmalıdır Kontamine yüzey uygun görülen dezenfektan ile uygun dozlarda kullanılarak temizlenmelidir Deriye temas söz konusu ise bol su ile yıkanarak enfeksiyon kontrol komitesine başvurulmalıdır Yüzeylere damlayan veya sıçrayan kan varsa kâğıt havlu ile kaba kiri alınmalı ardından uygun görülen dezenfektan ile uygun dozlarda kullanılarak silinmelidir. 23.Hastanede dezenfektan kullanımı 23.1.Yüksek Düzey Dezenfektan Kullanımı Kullanıma hazır yüksek düzey dezenfektan solüsyon kullanılmasında; a) Dezenfekte edilecek malzemenin kaba yapılmadan önce ayrılabilir tüm parçaları inden ayrılmalı ve mekanik yapıldıktan sonra dezenfektana konulmalıdır. b) Dezenfektan oranının sabit tutulması için dezenfekte edilecek malzeme, ıslak olarak dezenfektana atılmamalıdır. c) Dezenfektanların etki süreleri iyi bilinmeli ve önerilen temas süresine uyulmalıdır. d) Solüsyonların üzerine hazırlandığı tarih yazılmalı ve uzun süre bekletilmemeli. e) Kirli olduğunu düşünüyorsanız bu süre beklenilmeden solüsyonu değiştirebilirsiniz. f) Dezenfektan solüsyon azaldıkça üstüne ilave yapılmamalıdır. g) Dezenfektan solüsyonların saklandığı kapların kapakları mantar içermemeli (mantar kapakta mikroplar hızla ürer), kapaklar ya metal yada plastik olmalıdır. h) Solüsyon güneş ışığından korunmalı ve havaya uzun süre temas etmemelidir. i) Dezenfekte edilecek malzeme tamamen dezenfektanın içine batırılmalıdır. j) Kullanılan solüsyonlar zaman zaman MEK testiyle kontrol edilmeli ve test sonucu kayıt altına alınmalıdır. k) Dezenfektan kullanıcıları mutlaka eldiven takmalı, gerektiğinde maske kullanmalıdır.

44 Sayfa No 44 / 47 l) İşe yeni başlayan kullanıcılara eğitim verilmeli, denetimler düzenli olarak yapılmalıdır. m) Dezenfektan solüsyonlar cilde ve göze zarar verdikleri için çok yakın temas edilmemeli ve solüsyon kapları kapalı tutulmalıdır. n) Dezenfektan solüsyonu, kirlendikten yada kullanım süresi dolduktan sonra Atık Yönetim Talimatına uygun olarak imha edilmelidir. KULLANIM YERİ/ŞEKLİ GEREKLİ KLOR GÜCÜ (ppm) KLOR TABLET KULLANIM MİKTARI 2,5 GR 5 GR 17,4 GR Vücut sıvıları ile bulaşmış alet ve ekipmanlarda (Kan, idrar,kusmuk vb.) 1. Kritik yüzey ve sahalarda 1. Kritik olmayan yüzey ve sahalarda Oksijen kavanozu, buhar kavanozu, tenefüs maskeleri vb. malzemelerde Bebek mama kapları, biberonlar, göğüs pompaları Paslanmaz çelik, porselen, plastik cam vb. mutfak gereçleri lt su / 7 tablet 5 lt su / 4 tablet 5 lt su / 1 tablet 5 lt su / 4 tablet 5 lt su / 1 tablet 5 lt su / 1 tablet 1 lt su / 3,5 tablet 4 lt su / 3 tablet 7 lt su / 1 tablet 4 lt su / 3tablet 7 lt su / 1 tablet 7 lt su / 1 tablet 1 lt su / 1 tablet 5 lt su / 1 tablet 2 lt su / 1 tablet 5 lt su / 1 tablet 2 lt su / 1 tablet 2 lt su / 1 tablet ÇAMAŞIR SUYUNUN HAZIRLANMASI Paspaslama işlemi: (1/1) 1 litre suya 1cc çamaşır suyu (1 ml) Yüzey : (1/1) 5 litre suya 5cc çamaşır suyu (5 ml) Kan ve diğer vücut sıvılarında: (1/1) 1 litre suya 1cc çamaşır suyu (1ml) NOT: a)klor solüsyonu temizlenen bölgeye uygun konsantrasyonda hazırlanmalıdır. b)klor solüsyonunun etki edeceği süre iyi bilinmelidir. c)klor solüsyonu işlemden hemen önce hazırlanmalıdır. d)kullanılan klor solüsyonu başka solüsyonla karıştırılmamalıdır. e)temizlik sonunda paspas ve temizlik bezleri 1 ppm lik klor solüsyonunda hazırlanan suda 2 dk bekletin

45 Sayfa No 45 / 47 KRİTİK OLMAYAN YÜZEY VE SAHALAR KRİTİK OLAN YÜZEY VE SAHALAR KAN VE VÜCUT SIVILARININ BULAŞ OLDUĞU YERLERDE KULLANIM BÖLGELERİ Servisler Su ve deterjan veya 2 ppm klor çözeltisi Poliklinikler ile İdari Birimler Ofisler Röntgen Sterilizasyon Ameliyathane Yoğun Bakım Diyaliz Kan Bankası Laboratuvar İzole Hasta Odası Nötropenik Hasta Odası Mutfak (günde 1 kez olmak üzere) Morg Atık Depoları Tuvaletler (günde 1 kez olmak üzere 1. ppm klor çözeltisi ile Bütün im ve bölgeler için 1. ppm klor çözeltisi MALZEME / YÜZEY TEMİZLEME SIKLIĞI NASIL TEMİZLENECEK? Kapı ve Kapı Kolları, Hasta Günde En Az 1 Kez ve Yatağı, Hasta Etejeri, Sandalye, Kirlendikçe Tekerlekli Sandalye, Acil Arabası, Çamaşır Arabası, Serum Askıları Su ve deterjanla veya 2ppm klor çözeltisi ile Mobilyalar Kez Su ve deterjanla veya 2ppm klor çözeltisi ile Camlar Haftada 1 Kez Su ve deterjanla veya 2ppm klor çözeltisi ile Perdeler Haftada 1 Kez Kirlendikç e Yıkama Duvarlar Gerekli görüldükçe Su ve deterjanla veya 2ppm klor çözeltisi ile Tavanlar Ayda 2 Kez Kuru Vakum Tavan Lambaları Haftada 1 Kez Ayda 1 Kez Radyatörler Kez Haftada 1 Toz Alma Nemli Bezle Toz Alma Fırçala

46 Sayfa No 46 / 47 Kez ma Zemin Kirlendikçe Su ve deterjanla veya 2ppm klor çözeltisi ile Halı Kirlendikçe Su ve deterjanla veya 2ppm klor çözeltisi ile 24.ATIK YÖNETİMİ 24.1.İÇERİK Sağlık tesisinde üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde ve çevreye zarar vermeden niteliklerine göre ayrı olarak toplanması, ünite içinden taşınması, geçici depolanması ve ilgili imlere teslimi süreçlerinde uyulması gereken kuralları içerir TEMEL İLKELER Atıklar, tıbbi atıklar, evsel nitelikli atıklar, cam atıklar, ambalaj atıkları, kesici-delici atıklar, radyoaktif atıklar, tehlikeli atıklar Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne göre belirtilmiştir Radyoaktif atıklar, üretildikleri yerde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mevzuatına göre işlem görmelidir Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı toplanmalı, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne göre işlem görmelidir Toplanan evsel nitelikli atıklar, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda taşınmalı ve bertaraf edilmelidir Toplanan ambalaj atıklarının Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda geri kazanılmaları sağlanmalıdır Tıbbi, tehlikeli, evsel ve ambalaj atıkları kaynağında en aza indirilerek, ayrı ayrı toplanmalı, iktirilmeli, ayrı ayrı taşınmalı ve bertaraf edilmelidir Atıkların yönetimiyle görevli personel taşıyacağı atığın niteliğine göre uygun kıyafet ve ekipmanı kullanmalı ve periyodik olarak eğitilmelidir Haftada iki gün ve kirlendikçe çamaşırhanede ayrılan makinada 1/1 lük çamaşır suyu ile uygun ısıda temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılır. Tehlikeli atık personeli kıyafeti; 1/1 lük, tıbbi atık personeli kıyafeti ise 1/1 luk çamaşır suyu ile yıkanır Oluşan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgiler düzenli olarak kayıt altına alınmalıdır Evsel atıklar ve tıbbi atıklar, belediye ile işliği yapılarak bertaraf edilmelidir. Belediye ile yapılan protokollerde sağlık tesisinde hizmette sıkıntı oluşturmayacak şekilde atıkların alınması sağlanmalıdır Ambalaj atıkları ilgili firma işliği ile sağlık tesisinden uzaklaştırılmalıdır.

47 Sayfa No 47 / 47

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

HASTANE HİJYEN PLANI

HASTANE HİJYEN PLANI Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTANE HİJYEN PLANI Temel İlkeler Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir. Bölüm Kova Rengi Bez Rengi Tuvalet

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ. FATMA ARSLAN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

HASTANE TEMİZLİĞİ. FATMA ARSLAN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi HASTANE TEMİZLİĞİ FATMA ARSLAN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Amaç: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI. 1.AMAÇ : Hastanemizin risk alanlarına göre temizlik standartlarının oluşturulmasıdır.

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI. 1.AMAÇ : Hastanemizin risk alanlarına göre temizlik standartlarının oluşturulmasıdır. 1.AMAÇ : Hastanemizin risk alanlarına göre temizlik standartlarının oluşturulmasıdır. 2. KAPSAM:Hastanemizin tüm alanlarını kapsar. 3. KISALTMALAR: EKH:Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 4. TANIMLAR: 4.1.Düşük

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir,

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI Genel Temizlik Standartları Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, Hastanelerde kritik bölgeler dışındaki ünitelerde,

Detaylı

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir.

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1.2- KAPSAM Bu plan Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı

Detaylı

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi Doküman No:ENF.TL.58 Yayın Tarihi: 20.09.2011 Revizyon Tarihi: 01.04.2013 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 5 AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek servisteki hasta ve çalışanlara

Detaylı

1. Eczane temizliği o bölümde çalışan temizlik personeli tarafından yapılmalıdır.

1. Eczane temizliği o bölümde çalışan temizlik personeli tarafından yapılmalıdır. ECZANE TEMİZLİK TALİMATI KODU:OH.TL.11 YAYINLANMA TARİHİ:02.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:07 1.AMAÇ: Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik eczanede uyulması

Detaylı

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir YER: İZOLASYON ve NOTRÖPENİK HASTA ODASI YÜKSEK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar: Sarı Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane :Beyaz 1-Tuvaletler

Detaylı

Hastane Temizliği Talimatı

Hastane Temizliği Talimatı 1. AMAÇ Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri kapsar. 3. TANIMLAR temizliğinin doğru ve etkin Çok Yüksek Riskli

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI Dok No: ENF.TL.10 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: Hastanedeki bölümlerin risk durumuna göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.05 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 AY/YIL:

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI Sayfa 1 / 7 ZAMANI KURALLARI MALZEMELERİ YÜKSEK YOĞUN BAKIM VE İZOLASYON ODALARI AMELİYATHANE Günde iki defa (her ameliyat öncesi ilgili ameliyat odası temizlenir Tuvalet temizliği günde iki defa yapıldıktan

Detaylı

ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ GENEL TEMİZLİK PLANI

ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ GENEL TEMİZLİK PLANI A. YÜKSEK RİSKLİ LAR B. ORTA RİSKLİ LAR C. DÜŞÜK RİSKLİ LAR 1. Ameliyathane 2. Sterilizasyon Ünitesi 3. Yoğun Bakım Üniteleri 4. Hemodiyaliz Ünitesi 5. Anjio Ünitesi 6. Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.08 YAYINLAMA TARİHİ: 24.06.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4 YÜKSEK RİSKLİ ALAN ORTA RİSKLİ ALAN DÜŞÜK RİSKLİ ALAN DİŞ PRETEZ LABORATUARI RÖNTGEN TUVALETLER ENTEGRE KLİNİKLER MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK UYGULAMALARI İDARİ BİRİMLER HASTA

Detaylı

TPN ÜNİTESİ TEMİZLİK TALİMATI

TPN ÜNİTESİ TEMİZLİK TALİMATI Sayfa No 1 / 7 1.AMAÇ: Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik Total Parenteral Nütrisyon (TPN) Ünitesi nde uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 2.KAPSAM: Hastanenin

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI SAYFA NO 1/9 HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1. AMELİYATHANELER 1. ACİL SERVİS 1. İDARİ BİRİMLER (ayniyat, satın alma,muhasebe, maaş

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI SAYFA NO 1/9 HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1. AMELİYATHANELER 1. ACİL SERVİS 1. İDARİ BİRİMLER (ayniyat, satın alma,muhasebe, maaş

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK PLANI DÖK.KODU: YÖN.PLN.024 YAYIN TARİHİ: 11,11,2011 REVİZE NO:67 REVİZE TARİHİ: 02/06/2014 SAYFA:1/1 1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ

Detaylı

Amaç: Hastane ortamından kaynaklanabilecek infeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak

Amaç: Hastane ortamından kaynaklanabilecek infeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak Amaç: Hastane ortamından kaynaklanabilecek infeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK TALİMATLARI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK TALİMATLARI 1.AMAÇ Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri, temizlik ve yemek şirketini kapsar 3.TANIMLAR

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ GENEL TEMİZLİK TALİMATI

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ GENEL TEMİZLİK TALİMATI 1 / 8 1. AMAÇ: Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanenin tüm birimlerinde uyulması gereken temizlik faaliyetlerini

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 22.10.2013 Talimat içinde Kan ve Vücut Sıvıları Dökülme 01 ve Saçılma Talimatı, Ameliyathane Temizlik Talimatı Anjiyo Alanı Temizlik Talimatı, Koridor,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No: HTM-P01

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No: HTM-P01 Yürürlük i:16.11.2012 TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: 24.06.2014 Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması Temizlik malzemeleri ile ilgili düzenleme yapıldı. Madde No 4.1.4. - 4.1.7. - 4.1.22.

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Doküman No: ENF. TL. 21 Yayın Tarihi:12.03.2009 Revizyon Tarihi: 27.03.2013 Revizyon No: 03 Sayfa: 1 / 5 1. AMAÇ: Hastane temizliği; öncelikle hastane personelini ve hastaları hastane enfeksiyonlarından

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI 1-RİSKLER HASTANE TEMİZLİK PLANI YÖN.PL.01 15.02.2013 11.07.2013 01 1/14 YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR - AMELİYATHANELER - STERİLİZASYON ÜNİTESİ (steril destek alanları)

Detaylı

POLİKLİNİKLER TEMİZLİK PLANI VE KONTROL FORMU

POLİKLİNİKLER TEMİZLİK PLANI VE KONTROL FORMU Masalar Odaların ince temizliği Oda temizliği (paspas) Koridorlar Müdahale, Pansuman Odası Çöplerin Toplanması Çöp Kovaları Duvarlar ve camlar DOKÜMAN KODU PLN 15-1 REVİZYON TARİHİ 01.01.2016 Kapılar Kapı

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK TALİMATI

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK TALİMATI KODU: ACL.TL.12 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:15 1.AMAÇ: Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik acil serviste uyulması gereken

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI Doküman No: DD.52 Yürürlük Tarihi: 24.11.2011 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: Sayfa No: 1/5 SÜREÇLER YAPILAN TEMİZLİK SIKLIK/GÜN

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI HASTANE PLANI DOK.KODU:AY.PL.01 YAYIN TARİHİ: 01. 06 2016 REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYA NO:1/5 1 - DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARIN VE DEZENEKSİYON PLANI Zemin MALZEMESİ/EKİPMA N Mop-Otomat- Yüzey Temizleyicisi

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI KOD:TL.18 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:25.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1 / 6 1. AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek infeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ GENEL TEMİZLİK PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ GENEL TEMİZLİK PLANI A. YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR B. ORTA RİSKLİ ALANLAR 1. Lokal Ameliyathane 2. Sterilizasyon Ünitesi 1. Poliklinikler 2. Hemşire ve doktor odaları Tıbbi Atık Deposu ve Evsel Atık Deposu 3. 3. Radyoloji Ünitesi

Detaylı

GENEL TEMİZLİK KURALLARI TALİMATI

GENEL TEMİZLİK KURALLARI TALİMATI SAYFA NO 1/6 1.AMAÇ VE KAPSAM: Hastane ortamında, endemik hastane enfeksiyonlarının yayılmasını önlemek. Hastanede bulunan tüm birimleri ve çalışan herkesi kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Çevre temizliği

Detaylı

1. AMAÇ: Hastanemizde temizliğin etkin yapılmasını sağlayarak olası komplikasyonları önlemek.

1. AMAÇ: Hastanemizde temizliğin etkin yapılmasını sağlayarak olası komplikasyonları önlemek. 1. AMAÇ: Hastanemizde temizliğin etkin yapılmasını sağlayarak olası komplikasyonları önlemek. 2. KAPSAM: Bu talimat KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde; bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI HASTANE TEMİZLİK PLANI YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 DİKEY BOYUT 01 BÖLÜM NO 01 STANDART NO 53 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 YATAY BOYUT AMAÇ: Hasta,hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TEMİZLİK UYGULAMALARI TALİMATI

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TEMİZLİK UYGULAMALARI TALİMATI Sayfa No : 1 / 9 1. AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek ve sağlıklı bir ortam olusturmak için uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. 2.

Detaylı

ARTEMİZ KİMYA Şahin ASLAN

ARTEMİZ KİMYA Şahin ASLAN HASTANE TEMİZLİĞİ ARTEMİZ KİMYA Şahin ASLAN Amaç: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla uyulması

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 AMAÇ KAPSAM SORUMLULAR : Hereke MYO nun genel temizlik ve tertip-düzeni için standartları, sorumluları, sorumlulukları ve kontrol esaslarını belirleyerek, sürecin kalitesini arttırmak. : Hereke

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG ÜNİTESİ TEMİZLİK TALİMATI

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG ÜNİTESİ TEMİZLİK TALİMATI T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG ÜNİTESİ TEMİZLİK TALİMATI KODU: MRG.TL.01 YAYINLAMA TARİHİ: 02.02.2015 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:09 1.AMAÇ:

Detaylı

Ġmza. Ġmza. Ġmza. Ġmza. Ġmza. Ġmza. Ġmza

Ġmza. Ġmza. Ġmza. Ġmza. Ġmza. Ġmza. Ġmza Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması Yeni yayınlandı KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayanlar Kıymet Çelebi Sorumlu HemĢire Madde No Merve Marakoğlu Kalite Yönetim Birimi Kontrol Funda BATMAZOĞLU Kalite Koordinatörü

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ: Servislerde/birimlerde temizlik ve dezenfeksiyon esaslarını belirlemek

HASTANE TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ: Servislerde/birimlerde temizlik ve dezenfeksiyon esaslarını belirlemek Doküman No:YÖN-PR-11 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa 1 / 12 1. AMAÇ: Servislerde/birimlerde temizlik ve dezenfeksiyon esaslarını belirlemek 2. KAPSAM: Genel klinikler /birimler,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

Hastane Temizlik Kriterleri. Figen BORAN Enf.Kont.HemĢiresi

Hastane Temizlik Kriterleri. Figen BORAN Enf.Kont.HemĢiresi Hastane Temizlik Kriterleri Figen BORAN Enf.Kont.HemĢiresi AMACIMIZ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmaktır.

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ 12.09.2013 0 0 1 / 12 1. AMAÇ: Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR AMELĠYATHANELER STERĠLĠZASYON ÜNĠTESĠ (steril destek alanları) YOĞUN BAKIMLAR DĠYALĠZ ÜNĠTESĠ ANJĠO ÜNĠTESĠ ĠZOLASYON ODALARI TIBBĠ

Detaylı

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ GENEL TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON TALİMATI

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ GENEL TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON TALİMATI DOKÜMAN NO: TY-TL-1 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 8 1. AMAÇ: Diş hekimliği bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması, temizliğinin doğru ve etkin yapılması

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ GENEL TEMİZLİK TALİMATI

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ GENEL TEMİZLİK TALİMATI DOKÜMAN NO: TY-TL-8 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 6 1. Amaç: Hastane ortamından kaynaklanabilecek infeksiyonları önlemek için hasta, hasta yakını ve hastane

Detaylı

Doküman No: YÖN.PL.02 Yayın Tarihi: 06.08.2013 Revizyon No: 0 Revizyon Tarihi: 0 Sayfa No: 1/7 GENEL TEMİZLİK KURALI:

Doküman No: YÖN.PL.02 Yayın Tarihi: 06.08.2013 Revizyon No: 0 Revizyon Tarihi: 0 Sayfa No: 1/7 GENEL TEMİZLİK KURALI: Sayfa No: 1/7 GENEL TEMİZLİK KURALI: 1. Yüzey dezenfektanı olarak 1/100 lük çamaşır suyu hazırlanmalıdır.(1lt suya 10cc çamaşır suyu) 2. Kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde 1/10

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-5 39 AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, hastaneye göre genel iş planı oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Hastane temizlik hizmetlerinde günlük işlemleri araştırınız. Örnek günlük

Detaylı

GENEL TEMİZLİK HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

GENEL TEMİZLİK HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ ve KAPSAM: Hastane genelinde ve çevresinde temizliğin sağlanması, temizlik faaliyetleri için bir yöntem belirlemek ve uygulamaktır. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinin

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi HASTANE TEMİZLİK TALİMATI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi HASTANE TEMİZLİK TALİMATI 1.Amaç Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek,

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI Sayfa No 1/9 1. AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla uyulması gereken temizlik kurallarını

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ HASTANE TEMİZLİĞİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ TEMİZLİK İnsan hayatında temel bir ihtiyaçtır. Hastane temizliği ise bir zorunluluktur!!! AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek,

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR

1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR AMELİYATHANELER STERİLİZASYON ÜNİTESİ YOĞUN BAKIMLAR TIBBİ ATIK DEPOSU TEHLİKELİ ATIK DEPOSU İMMÜNSÜPRESE VE NÖTROPENİK HASTA ODALARI

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM PROSEDÜRÜ. 2. KAPSAM Hastanemizde antineoplastik ilaçların dökülmesinde yapılacak faaliyetleri kapsar.

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM PROSEDÜRÜ. 2. KAPSAM Hastanemizde antineoplastik ilaçların dökülmesinde yapılacak faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Hastanemiz sağlık ve güvenlik programları kapsamında, antineoplastik ilaçların hazırlanması, depolanması, taşınması, kaza ile dökülmesi durumunda alınması gereken önlemler ve dökülmelerde yapılacak

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi ATIK YÖNETİMİ Enfeksiyon Kontrol Komitesi AMAÇ: Atık Yönetimi Talimatı Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi nde üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI REVİZYON NO:02 Sayfa 1 / 10 1. AMAÇ: Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve temizliğin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Tüm birimleri kapsar. 3.

Detaylı

Hastane Temizliği HAKAN KOCAMAN ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ

Hastane Temizliği HAKAN KOCAMAN ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ Hastane Temizliği HAKAN KOCAMAN ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ 2014 ENFEKSİYON KONTROL NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? Hastanede kalış süresinde uzama Sakat kalım Ölüm Hukuki boyutu Maddi boyutu İş gücü boyutu Manevi

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) HAZIRLAYAN NESLİHAN BOZKURT ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) HAZIRLAYAN NESLİHAN BOZKURT ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) HAZIRLAYAN NESLİHAN BOZKURT ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ Koruyucu ekipman kullanım amacı Hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ YÖN.PR.08 12.02.2011 07.11.2013 04 1/14 1.0 AMAÇ: Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 2.0 KAPSAM: Hastanenin tüm birimlerinde

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI KODU: YÖN.TL.1 YAYIN TARİHİ : MART 213 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO: SAYFA NO:1/11 1. AMAÇ: Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve temizliğin doğru ve etkin yapılması için yöntem

Detaylı

UYGUN DEĞİLSE YAPILACAK FAALİYET. Bildirim

UYGUN DEĞİLSE YAPILACAK FAALİYET. Bildirim T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BİNA TURU KONTROL VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ FORMU KODU: YÖN.FR.14 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:

Detaylı

YÜKSEK RĠSKLĠ ALANLAR ORTA RĠSKLĠ ALANLAR DÜġÜK RĠSKLĠ ALANLAR. POLĠKLĠNĠKLER (Muayene odaları, uygulama odaları)

YÜKSEK RĠSKLĠ ALANLAR ORTA RĠSKLĠ ALANLAR DÜġÜK RĠSKLĠ ALANLAR. POLĠKLĠNĠKLER (Muayene odaları, uygulama odaları) Doküman Kodu: DOH.PL.01 Yürürlük Tarihi: 01.2012 Revizyon No/Tarihi: 02/05.2017 Sayfa No: 1 / 9 ALAN RĠSK BELĠRLEMESĠ: YÜKSEK RĠSKLĠ ALANLAR ORTA RĠSKLĠ ALANLAR DÜġÜK RĠSKLĠ ALANLAR AMELĠYATHANELER STERĠLĠZASYON

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü

Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü derisinden, saçtan, temizlenen alanlardan(gider ve lavabolarda)

Detaylı

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma 32.Hafta ( 04 08 / 05 / 2015 ) YANIK ÜNİTELERİNDE DEZENFEKSİYON Slayt No: 56 Hasta yatakları ve örtülerinin temizliğine dikkat edilmeli, Her hastadan sonra hidroterapi cihazında

Detaylı

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir.

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. SAYFA No. Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm çalışanlar, hastalar, hasta refakatçıları

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 KULLANILAN MALZEMELER

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 KULLANILAN MALZEMELER ÖĞRENME FAALİYETİ-2 19 AMAÇ Hastane temizlik hizmetleri departmanında, çalışma kuralına uygun olarak eksiksiz ön hazırlık yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Hastanelerdeki temizlik hizmetleri personelinin özellikleri

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU. Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU. Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar Mekan: Ameliyathanelerin yoğun bakım ünitelerinden

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi

Detaylı

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mehmet Özlüses, Sibel Akın, Dilek Baytaş, Dr. Kaya Süer Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörlüğü

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Amaç; B.E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ SAĞLIK PERSONELİ KORUYUCU EKİPMANLARI (SPKE) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ Hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı ateşi, insan immün yetmezlik virüsü (HIV),

Detaylı

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi MUTFAK HİJYENİ VE KİŞİSEL HİJYEN ENFEKSİYON KONTROL KURULU MUTFAK HİJYENİ Mutfakta fiziki iki alanlar; l Yemek pişirilme ünitesi Hazırlanan yemeklerin bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI Kişisel koruyucu ekipman nedir? Çalışma ortamındaki enfeksiyon risklerine karşı çalışan tarafından kullanılması gereken giysi, araç ve malzemelerdir. Bölümün

Detaylı

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1/6 1.AMAÇ Hastalarla ve hastane ortamındaki yüzeylerle el teması sonrasında ortaya çıkan enfeksiyon bulaş riskini önlemeye yönelik el hijyeni ve eldiven kullanım kurallarını ve uygulamalarını

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ EL HİJYENİ TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ EL HİJYENİ TALİMATI 1. AMAÇ:Hastane enfeksiyonlarının oluşmasının önlenmesi, oluşmuş ise kontrol altına alınması amacıyla doğru el yıkama tekniğinin kullanılmasını sağlamaktır. 2. KAPSAM: Hastanedeki Tüm Birimleri kapsar.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi Sayfa No: 1/6 RİSK BÖLÜMLER OLUŞMA NEDENİ KORUYUCU ÖNLEMLER ENFEKSİYON Yoğun bakım, Diyaliz Ünitesi, Laboratuvarlar Ameliyathane, Yoğun bakım, Yeni doğan Yoğun bakım Vücut kan ve sıvı sıçraması Kişisel

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE DEKONTAMİNASYON. Sevim Filikçi VKV Amerikan Hastanesi Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Hemşiresi İstanbul

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE DEKONTAMİNASYON. Sevim Filikçi VKV Amerikan Hastanesi Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Hemşiresi İstanbul YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE DEKONTAMİNASYON Sevim Filikçi VKV Amerikan Hastanesi Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Hemşiresi İstanbul Hastanelerin Yüzey Ortam Temizliği Yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonunda;

Detaylı

Bu prosedürün uygulanmasından, Merkez Müdürlüğü, Hastane temizlik hizmetleri ve tüm hastane çalışanları sorumludur. 4. Tanımlar

Bu prosedürün uygulanmasından, Merkez Müdürlüğü, Hastane temizlik hizmetleri ve tüm hastane çalışanları sorumludur. 4. Tanımlar Rev. No : 05 Rev.Tarihi : 27 Temmuz 2015 1 / 9 1. Amaç 2. Kapsam UÜ-SK da üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçi ve hastane çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde toplanması,

Detaylı

GENEL TEMİZLİK PLANI. Hastane ortamındaki alanların temizlik periyodu ve kullanılacak malzemeler:

GENEL TEMİZLİK PLANI. Hastane ortamındaki alanların temizlik periyodu ve kullanılacak malzemeler: SAYFA NO 1/14 Hastane ortamındaki alanların temizlik periyodu ve kullanılacak malzemeler: ALANLAR Banyolar Tuvaletler ALANLARIN TEMİZLİK PERİYODU En az günde bir kez ve her hastadan sonra fırçalanarak

Detaylı

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Engelli hastalar için düzenleme yapılmalı, o Hasta koltuğu başlığı (tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı,

Detaylı

YIKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

YIKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI Dok No: ENF.TL.030 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Bu talimatın amacı Özel VİTALE Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ve Polikliniklerinde yapılan yapım, yıkım, onarım

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI

HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI 1/11 l.amaç Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri kapsar. 3. TANIMLAR Çok Yüksek Riskli

Detaylı