Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230"

Transkript

1

2 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

3 2 3 0 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ HAZİRAN 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Erdem TÜFEKÇ (ECE 05) fiule GÖKO LU (ADM 85) Gökçen GÖKYER (CP 12) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet ŞAHİN (EDS 83) Erdem TÜZÜN (ADM 82) Baki ARSLAN (CE 89) Kamil KANCOĞLU (ME 87) S. Melih ŞAHİN (ME 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emre GÜNER (CE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Mavi Yolculuk Kapak Fotoğrafı Ömer YAĞIZ Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto rafl ar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ Bizden Size Dernekten Vişnelik Mutfağından Bu Ay Vişnelik Spor Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında THBT den Çizgiyle

4 B ZDEN S ZE Sevgili üyelerimiz, Haziran ayına yaklaştığımız şu günlerde, 2 Haziran 2013 tarihinde tüzüğümüz gereği Mali Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Mali Genel Kurulumuzun yapılacağı Pazar günü Derneğimizin Gelir Giderlerinin sunulduğu, Yönetim Kurulunun Üyelerimizi bilgilendirdiği ve bilgi paylaşımı ile Genel Kurula katılan herkesin Derneğimiz hakkında doğru fi kir sahibi olacağı gün olacaktır. Yönetim Kurulu olarak arzumuz; tüm üyelerimizin genel kurula katılmaları yönündedir, aksi takdirde, kendilerine Genel Kurul haricinde sunulan bir takım yanlış bilgilerle donanmaları ve Derneğimize ait abartılı bir magazinleştirilme ve hatta şehir efsanesine dönüştürülen söylemlerle karşılaşmaları yaşanan bir gerçektir. Bu kapsamda doğru bilgileri paylaşabilmek adına tüm üyelerimizi Genel Kurulumuza bekliyoruz. Toplumun yeniden inşası sürecinde, otoritenin kendi düşüncesi doğrultusunda, insanın hak ve özgürlüklerini sınırlayıcı, evrensel değerleri değiştirmek suretiyle farklı boyut kazandırma çabaları bireyin temel özelliği olan sorgulama, düşünme, ifade etme, eleştirme ve yazma hakkını elinden alarak, tek tip kalıba sokma, bireyin devlete karşı, azınlığın çoğunluğa karşı, güçsüzün güçlüye karşı haklarını savunmasının sınırlandırılmasına neden olabilir. Bu da devletin, güçlünün elini kuvvetlendirirken, baskı unsurlarını artırarak toplumsal adaletin zedelenmesine sebep olabilir. Değerlerin bu kadar ayrıştığı ve siyasallaştığı toplumlarda demokratikleşme yerine bireyin özel ve aile hayatına müdahaleye varacak yolun açılmasına da neden olabilir. Hakimiyeti elinde bulunduran kurumların özel hayata müdahalesi, çocuklara ve kadınlara şiddeti meşrulaştıran geleneksel referanslar ile ahlaki ve kültürel yönlendirmeler doğrultusunda kişilerin kendi düşüncelerini empoze ederek şekillendirmeye çalışmaları bir müdahale olduğu gibi aynı zamanda şiddettir. Hayatın ve toplumun ihtiyaçlarını, taleplerini ve dinamiklerini göz ardı ederek yaratılan kutuplaşma ve yönlendirme, toplumsal gelişimi engellediği gibi bireyleri endişeye ve korkuya yönlendirir, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde ötekileştirmeye, ayrımcılığa ve savaşın normalleşmesinin kabulüne kadar, toplumda telafi si zor yaralar açar. Ülkenin kurallarına, yaşamına güvenmeyen birey kendi yaşamında karşılaştığı sorunları çözebilmek için kurallara, yasalara, ahlaki değerlere uygunluğuna bakmaksızın kendi bireysel çözümlerini üretir, müdahil olamadığı alanlarda ise toplumun geleceğine ve siyasete güvensizliğe, umutsuzluğa ve karamsarlığa düşer, toplumsal belirsizlik ve gelecek kaygısı toplumsal yozlaşmanın önünü açar. Aynı zamanda gündelik hayatın karmaşıklığı, yaratılmak istenen özgüven eksikliği, gelecek kaygısı ve kazanımlarını kaybetme korkusu bireyde çaresizlik duygusu ürettiği gibi geleneksel aidiyet ve dayanışma duygusunun da aşınmasına neden olur. Say g la r m z la, OD TÜ Me zun la r Der ne ği Yö ne tim Ku ru lu HAZİRAN

5 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ Toplumcu Belediyecilik Ulusal Forumu Bugüne dek pek çok proje ve etkinlikle bir dernek olarak toplumun bilinçlendirilmesi sorumluluğunu başarıyla yerine getiren ODTÜ Mezunları Derneği ve bu sorumluluk bilinciyle bir araya gelen 11 kuruluşla birlikte düzenledikleri Toplumcu Belediyecilik Ulusal Forumu, 11 Mayıs Cumartesi günü Vişnelik Tesisi nde gerçekleşti. DİSK Genel-İş Sendikası, Engelliler Konfederasyonu, Fişek Enstitüsü, Mülkiyeliler Birliği, Tüketici Hakları Derneği, Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED), TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve ODTÜ Mezunları Derneği tarafından düzenlenen forum, da başlayarak, üç oturumun ardından, oturumların çıktılarının bildirge haline getirileceği yazım heyetinin belirlenmesine ilişkin görüşmenin ardından akşam saatlerinde sona erdi. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, konuklara hoşgeldiniz diyerek, yerel yönetimlerde seçim sürecinin başladığı bugünlerde, bu gibi çalışmaların çok önemli olduğunu söyledi. Şahin, belediyeleri kapitalist sistemin yönlendirdiği belediyecilik anlayışından uzaklaştırmak için ortaya konan bu çabaya katkı veren herkese başarılar dileyerek sözlerini tamamladı. Düzenleyici kuruluşlar adına bir açış konuşması yapan YAYED Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sonay Bayramoğlu Özuğurlu, toplumcu belediyecilik çalışmalarının 15 aydır sürdürüldüğünü ifade ederek, Türkiye de toplumcu belediyecilikle ilgili ulaşabildikleri tüm çalışmaların harmanlandığı bir sürecin ardından bu forumun düzenlendiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl Bergama dan başlayan çalışmalarla pek çok kuruluşun bir araya geldiğini belirten Özuğurlu, ortak kaygının hâkim neo-liberal belediyecilik anlayışına karşı alternatif geliştirme zorunluluğu oldğunu vurguladı. Özuğurlu, bugünkü neo-liberal anlayışın krizde olduğuna, bu krizin yeni bir neo-liberal anlayışla aşılamayacak boyutta olduğuna dikkati çekerek, Bu krizin sonunda ya kaotik bir dönem yaşanacak ya da yeni bir toplumcu anlayış inşa edilecek dedi. I. Oturum: Durum Analizi/Neden bir seçenek arayışındayız? Bergama Belediye başkanı Mehmet Gönenç in başkanlığında gerçekleşen ilk oturumda belediyelerin, toplumcu belediyenin merkezi yönetime tabii olmaması gerektiğinin altı çizildi. Belediyelerin kamu hizmeti olarak vermesi gereken hizmetlerin karşılığında halktan önemli bedeller alması eleştirilerek, bu hizmetlerin özelleştirilmesinin de büyük sorun olduğu belirtildi. Belediyelerin engellilere yönelik ücretsiz/ indirimli uygulamalarının engellilerin toplumdaki bedavacı imajını pekiştirdiğini; bu uygulamanın yerini sakatlık ödeneğine bırakması gerektiği ifade edildi. Oturumda konuşmacıların ortak saptamalarından biri de belediyelerde yaşanan istihdam sorununun toplumcu belediyeciliğin önünde bir engel oluşturduğuydu. II.Oturum: Bugünün koşullarında toplumcu belediyecilik ne anlama geliyor? Forumun ikinci oturumuna oturum başkanlığı yapan Prof. Dr. Gürhan Fişek, 80 den itibaren toplumun ve hukuk alanını yaşadığı değişim sürecinden söz etti. Yeni belediyeye öğretmen rolü yüklenerek yeni insan tipinin belediyeler aracılığı ile yaratılması gereğini ifade ederek ikinci oturumu açtı. Oturumda, yeni anayasa tartışmalarının yaşandığı süreçte yeni anayasadan belediyecilik anlamında beklentilerin doğru tarif edilerek açıklanması gereği vurgulandı. Bu anlamda, toplumun toplumcu belediyecilik konusunda bilinçlendirilmesi ve örgütlenmenin önemi vurgulandı. Belediyelerin hizmet alanlarında özelleştirmelerin ve halkın zararına olacak sermaye ilişkilerinin önlenmesi amacıyla kooperatifl erin kullanılabileceği önerisi getirildi. Katılımcılar, toplumsal belediyeciliğe doğru atılacak adımlarda demokratik kitle örgütlerine çok önemli görevler düştüğü fi krinde birleştiler. III.Oturum: Toplumcu Belediyeciliğin ilkeleri neler olabilir? Forumun üçüncü oturumu, oturum başkanı Prof. Dr. Can Hamamcı nın bundan önceki toplumsal belediyecilik çalışmaları sonucunda öne çıkan ve oturumun çerçeve tartışma metninde öneri olarak yer alan toplumcu belediyecilik ilkelerini okumasıyla başladı: Özelleştirmelere karşı belediyeleştirme mücadelesi verilmeli; her kentli belediye hizmetlerinden eşit yararlanmalı; kentte her düzeyde dayanışmaya belediye öncülük etmeli; belediye karar organları demokratikleşmeli; belediye kaynak ve istihdam olanağı yaratmalı; planlama ve kalkınma ulusal ölçekte düşünülmeli; belediye kentlilik bilincinin oluşmasına olanak yaratmalı; belediye hizmetlerinde ve kentin istihdam koşullarında iyileştirilme yapılmalı; çevre, doğal yaşam ve tarihsel miras korunmalı; kapitalizmin yarattığı çok boyutlu tahribata karşı ulusal ve uluslararası arayış ve uygulamalar izlenmeli. Üçüncü oturumda, ulusal ve uluslararası alanda örgütlenmenin önemi vurgulanarak, benzer kaygılar duyan kuruluşlar ve belediyelerle bir araya gelinmesi gerektiği belirtildi. Uygulanmakta olan yardım politikalarına karşı sosyal politikaların geliştirilmesi, belediyenin tüketicinin sağlık ve güvenliğini koruyacak mekanizma yaratması ve tüketicinin belediye hizmetleri ile ilgili aydınlatılması; kadın sığınma evleri, gençlerin ve çocukların eğitim olanakları; belediyelerin kültür - sanat etkinliklerine katkıları üzerinde durulan başlıklar oldu. Dördüncü ve son oturum, forumun çıktısı niteliği taşıyacak Toplumcu Belediyecilik Bildirgesi nin yazım heyetinin belirlenmesine ve bildirge ile ilgili görüşlerin alınmasına ayrıldı. YAYED tarafından hazırlanacak bildirge taslağının tüm katılımcılara iletilerek bildirgeye son halinin verilmesi kararı alındı. Bildirge ortaya çıktıktan sonra, bildirgenin toplumsal bir fikir haline dönüşmesi için çalışılması fi kri benimsendi. 6 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

6 Dernekten Bize Ulaşın, Size Daha Kolay Ulaşalım! Daha kolay haberleşebilmemiz için facebook, e - posta ve web adreslerimizle bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı sizlerle paylaşıyoruz. ODTÜ Mezunları Derneği ve ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi sayfa adlarıyla Facebook tayız! a. Dernek etkinlikleri için ODTÜ Mezunları Derneği facebook sayfamızdan gruba katılma talebinizi iletmeniz yeterli olacaktır. b. Vişnelik etkinlikleri için ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi facebook sayfamızdan gruba katılma talebinizi iletmeniz yeterli olacaktır. E-Posta ile erişimleriniz Derneğimize bildirmek istediğiniz Rezervasyonlarınız ve lokal işletmemiz ile ilgili Spor Merkezimiz ile ilgili Üyelik işlemleriniz, ödentileriniz ve bilgi güncellemelerinizle ilgili bildirimlerinizi Rezervasyon - Sat fl : Spor Merkezi : Viflnelik Tenis ve Paintball : HAZİRAN

7 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ ODTÜ lüler Gündemi Tartışıyor Hukuk Devleti ve Yargının Durumu ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Politikaları Danışma Komitesi nin düzenlediği ODTÜ lüler Gündemi Tartışıyor etkinlik dizisi, 20 Nisan Cumartesi günü Hukuk Devleti ve Yargının Durumu konulu panel ile devam etti. Hüsnü Solmaz(CHE 76) ın kolaylaştırıcılığını üstlendiği panele Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu ve İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş konuşmacı olarak katıldı. Yargı güven kaybına uğradı ODTÜ nün Türkiye ye yayılan bir ışık olduğunu ve Derneğimizde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Metin Feyzioğlu, görevlerinin savundukları doğruları ve ilkeleri herkese anlatmak olduğunu ifade etti. Hukuk ve adalet bizim için hava gibi, ancak elimizden gittiğinde değerini anlayabiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değerini en iyi anladığımız dönemden geçiyoruz. Türkiye bağımlı bir yargı sistemi ile karşı karşıya. Yargı güven kaybına uğradı. Metin Feyzioğlu, Türkiye nin hukuk devleti olmadığını dile getirerek şu örneği verdi: İktidar tarafından, demokrasilerde ve hukuk devletinde elbette özel görevli mahkemeler olmaz denmişti. Dolayısıyla, Türkiye de özel görevli mahkemeler olduğuna göre ve fakat bir demokraside özel görevli mahkemeler bulunmayacağına göre, Türkiye demokrasi değildir. Metin Feyzioğlu, AB ye uyum süreci kapsamında 2004 yılında çıkarılan ceza kanunu ile kanunlara giren gizli tanık konusuna değindiği konuşmasında, söz konusu kanunların yürürlüğe girmesi ile açılan davalar olduğundan söz etti. Son dönemde birbiri ardına açılan davaları insan hakları trajedisi olarak yorumlayan Feyzioğlu, barış süreci ni değerlendirdi. Türkiye de siyasetçilerin ve halkın barış ile ilgili farklı beklentileri olduğunu dile getiren Metin Feyzioğlu, toplumun önüne konan tabelanın barışa giden yolu gösterdiğine inanmadığını söyledi. Feyzioğlu, tabelanın yönünü çizecek, düşünebilen insanların düşünme hakları, özgürlükleri ellerinden alınmışken yönün doğru tayin edilemeyeceğini ifade etti. Son dönemde avukatlara yapılan saldırılarla ilgili soruyu cevaplayan Feyzioğlu, öncelikle avukatın işlevinin doğru anlaşılması gerektiğine dikkati çekti: Anayasanın haklarla donattığı insanları, o haklardan yararlanır kılarak birey yapıyoruz. Avukatın adam yerine konmadığı yerde küçümsenen sizsiniz. Görülen binlerce davada hak ihlalleri yapılıyorsa, savunma mahkeme duvarına çarparak gereğini yapamıyorsa, hatta başka dilde olmayan mahkeme duvarı diye bir tabir varsa, suçluyu suçsuzu ayırmaya yarayan sağlıklı bir sistem işliyor mu diye sorsanıza kendinize. Biz cephede savaşıyoruz, sürekli kafamıza balyoz yiyoruz, ama balyozun kafasına indiği biz değil sizsiniz. Türkiye nin hukuk devleti olabilmesi için hakimlerin ve savcıların kişisel cesaretleri dışında, siyasi iktidarın isteğine karşın hukukun dediğini yapabilecek duruma gelmeleri gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, yargının sendikalaşmasının önemini vurguladı. Yalnızca hukukçular değil, toplumun her bireyi adalet için çabalamalı Panelin ikinci konuşmacısı Sema Pekdaş, hukuk devleti kavramının ortaya çıkışını anlatarak başladığı konuşmasında, Kara Avrupa sında kullanılan hukuk devleti kavramının yerine, Amerika ve İngiltere de, daha kapsayıcı bir kavram olan hukukun üstünlüğü kavramının kullanıldığını, kavramın kanunlarımıza hukukun üstünlüğü olarak girdiğini söyledi. Hukukun üstünlüğü için gerekli toplumsal koşulları anlatan Pekdaş, bu koşulları şöyle sıraladı: Toplumsal ve hukuki değerler yaratılmış olmalı. Bu değerleri koruyacak usül normları olmalı. Bu kuralları hayata geçirecek ve koruyacak kurumlar olmalı. Türkiye de toplumsal ve hukuki değerlerin içselleştirilmemesi ve usül normlarının uygulanmamasından kaynaklanan sorunların yaşandığını ifade eden Pekdaş, günümüzde her bireyin hukukun üstünlüğü için çaba göstermesi gereğinin unutularak, bu işin yalnızca hukukçulara bırakılmasını eleştirdi: Yalnızca hukukçular değil, toplumun her bireyi adalet için çabalamalı. Sema Pekdaş, bireylerin hukuk devleti ile olan ilişkisini avukatlar üzerinden anlattığı konuşmasında KCK avukatlarının yaşadığı süreci değerlendirdi. Toplu avukat tutuklamalarının bu dönemde görüldüğünü dile getiren Pekdaş, avukatların yaptıkları savunma ve savundukları müvekkillerinin kimliği nedeniyle yargılanamayacağını, avukatların bürolarının aranmasının bir takım kuralları bulunduğunu ancak bu süreçte uygulanmadığını söyledi. Eskiden sanık kayıtlarının fotoğraf ve parmak izi alınarak tutulduğunu, ancak bugün saç teli, doku ve kan örneği ile kayıt alındığını söyleyen Pekdaş, Şimdi terör iddiasıyla yakalandıysa doku örneği, saç teli, kan örneği alınıyor. Oysa kanunumuz çok açık, kan ve doku örneğinin alınması somut delil olması şartına bağlı. İnsanları artık böyle de fi şliyorlar. Hukuk devletinin bireyleri böyle bir arşive alınamaz dedi. Ergenekon Davası sürecinde İstanbul Borusu ile ilgili suç duyurusu sürecini anlatan Sema Pekdaş, avukatlık kanununun değiştirilmesi için zemin hazırlanmak istendiğini, baroların hukuk kurumu olmaktan çıkarak meslek örgütüne dönüştürülmesi girişimi olduğunu söyledi. Barış süreci ni değerlendiren Sema, toplumun barış fi krini tartışıyor olmasının da barışa giden yolda bir hamle olduğunu dile getirerek, herkesin Sürecin olumlu sonuçlanması için biz ne yapıyoruz? sorusunu kendisine sorması gerektiğini söyledi. Etkinlik, katılımcıların konuyla ilgili görüşlerini paylaştıkları ve konuşmacılara sorularını yönelttikleri soru cevap bölümüyle tamamlandı. 8 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

8 Dernekten Hıdrellezi Çim Amfi de Kutladık! Her yıl çoşkuyla kutlanan hıdrellez şenlikleri, bu yıl Çim Amfi de hıdrellezin ruhuna uygun olarak çimenler üzerinde dans edip eğlenerek kutlandı. Çim Amfi yi dolduran katılımcılar, gün boyunca roman çalgıcıların kıvrak ezgileriyle doyasıya eğlendiler. Dilek ağaçlarına dilekler asıldı, fallar bakıldı, geleneksel yemekler yendi ve Çim Amfi de sabahtan akşama kadar dans hiç bitmedi. Baharın gelişini büyük bir enerjiyle kutladığımız hıdrellez şenliğinde, konuklar Fire Water, Ahırkapılı Pire Mehmet ve Roman Orkestrası, Pijama, Shantel, Ciguli ve Burhan Öcal & Trakya All Stars ile akşamın ilerleyen saatlerine kadar eğlencenin tadını çıkardı. HAZİRAN

9 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ ODTÜ lüler Gündemi Tartışıyor Barış Sürecini Sol Nasıl Değerlendiriyor? ODTÜ lüler Gündemi Tartışıyor etkinlikler dizisi kapsamında 3 Mayıs Cuma akşamı Barış Sürecini Sol Nasıl Değerlendiriyor? konu başlığı ile gerçekleşen panele Oğuzhan Müftüoğlu konuşmacı olarak katıldı. Panelin kolaylaştırıcılığını Hüsnü Solmaz (CHE 78) üstlendi. Eskiden herhangi bir tartışma konusunda solun tavrının daha kolay netleştiğini dile getirerek konuşmasına başlayan Oğuzhan Müftüoğlu, 60 lı 70 li yıllarda solculuğun neleri savunduğunun daha belirginken, 80 li 90 lı yıllarda solun herhangi bir konuda takınacağı tavır konusunun karmaşık bir hale geldiğini belirtti. Müftüoğlu, sonrasında şimdiye kadar çıkan Kürt hareketinin karşısında Kürt sorununun barışçıl çözümü fi krini savunduğunu belirterek, ortaya çıkan durumda solun toplum tarafından çok anlaşılan ve açık bir tavır koyması gerektiğini ifade etti. Solun, Kürt hareketinin silahı bırakma ve mücadelesini siyasi alanda sürdürme niyetini, toplumca kolayca anlaşılacak şekilde desteklemesi gerektiğini söyleyen Müftüoğlu, sürece başka konuların eklenmesi kaygılarını da değerlendirerek, İşin içine başkanlık sistemi, anayasa tartışması, Suriye ye müdahale konuları karışırsa, anayasa kavgası vereceğiz, başkanlık sistemi kavgası vereceğiz, Suriye ye savaş açarlarsa daha beter kavgalar vereceğiz. Kürtler savaşa devam ederse başkanlık sistemi gündeme gelmeyecek diye bir tahlil yapamıyoruz dedi. Ne tür hesaplar işe karışmış olursa olsun, bir sosyalistin, bir solcunun, hatta demokrat bir insanın 30 senedir sürüp giden bir savaşı bitirmek isteyen biriyle duygudaş olması gerektiğini söyleyen Mütfüoğlu, solun şimdi Biz bunu 40 yıldır söylüyorduk, şimdiye kadar yapmadığınız hata demesi gerektiğini, bugün gösterilen tereddütlü tavırlara anlam veremediğini vurguladı. Kürt meselesinin emperyalist güçlerin taşeronluğu olarak değerlendirilmesini yanlış bulduğunu ifade eden Müftüoğlu, dış dinamiklere bağlı yönleri olsa da meselenin bölgesel bir mesele olduğunu söyledi. Türkiye açısından Kürt meselesinin, meselenin çözümüne dönük bir politika geliştirilmediği için süren bir iç sorun olduğunu belirten Oğuzhan Müftüoğlu, Emperyalistlerin her zaman oyunları vardır, savaşın bu kadar uzamasına neden olmuşlardır; ama olmayan bir sorunu yaratmadılar dedi. Barış içinde yaşama esasına dayanan, bir takım kültürel ve demokratik haklar elde etmek için yürütülen bir mücadelenin gerilla savaşıyla yürütülmesini eylemle amaç arasındaki çelişki olarak nitelendiren Müftüoğlu, silahlı mücadelenin Kürt hareketine bir şey kazandırmayacağının görüldüğü bir noktaya gelindiğini ifade etti. Oğuzhan Müftüoğlu, Biz doğrudan demokrasiyi, halkların kendi kaderlerini belirleme haklarını savunuyoruz. Bugün bırakın bir bölgede yaşayan insanın kendini ilgilendiren konularda karar verecek olmasını, ne yiyip ne içeceğimize bile kendimiz karar veremiyoruz diyerek, Bu dayatmalar nereye gidecek? sorusunu sordu. Mevcut sistem içinde, Kürt sorunun tam anlamıyla çözüme kavuşabileceğine dair umut taşımadığını dile getiren Oğuzhan Müftüoğlu, Bu aşamada barış açısından ne kazanılabilirse kar olarak görürüm; kısmi çözümdür; umuttur; bütün halklara ve işçi sınıfına mücadele edilerek kazanılabileceğini gösterir; böyle bir düzende yaşamak istemiyorsak örgütlü mücadele edeceğiz, bunu görmek de bir kazanımdır dedi. Müftüoğlu, ortaya konan çözümün gerçek bir çözüm olmamasına karşın, Gerçek çözüm gelene kadar savaşa devam edin denemeyeceğini söyleyerek, iki toplumun birbiri ile gerçekten barışmasını sağlamanın devrimcilerin görevi olduğunu, devrimcilerin halkın yan yana yaşaması için mücadele etmeleri gerektiğini belirtti. Sosyalistlerle Kürtlerin doğru ilişkiler kuramadıklarını düşündüğünü ifade eden Müftüoğlu, Kürt hareketi ulusal bir harekettir, sosyalist bir hareket değildir. Ancak, emperyalistlere karşı ortak mücadele anlamında birlikte hareket edilebilir dedi. Barış sürecinin ardından Kürt hareketinin yanlış giden düzenin bir parçası haline gelmesinin, yeni savaşlara ortak olmasının çok kötü sonuçlar doğuracağına dikkati çeken Müftüoğlu, Kürtlerin yanlış düzenin parçası olma yönünde baskı görebileceklerini öngörüsünü dile getirerek, bu baskılara karşı mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa tasarısına değinen Oğuzhan Müftüoğlu, 12 Eylül hesaplaşması olarak lanse edilen değişiklikleri yargıyı kontrol altına almak üzere yapılmış bir operasyon olarak değerlendirdi. Değişikliğin nasıl sonuçlar doğuracağı ile ilgili de bilgilendirme yaptıklarını söyleyen Müftüoğlu, yeni anayasa tasarısının demokratikleşme ile ilgisinin olmadığını ifade etti. 10 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

10 Dernekten Kilim: Köklere Yolculuk Belgesel Gösterimi gösterimin ardından etkinlik Engin Ayça söyleşisi ile devam etti. Kullanılan renklere ve motifl e- re yüklenen anlamlarla, bir ev eşyasından fazlası haline gelen kilimleri konu alan Kilim: Köklere Yolculuk adlı belgesel, 16 Mayıs Perşembe akşamı Vişnelik Salonu nda gösterildi. Asya, Avrupa ve Amerika dan kilim motifl erinin incelendiği belgeselin yönetmeni Engin Ayça nın da katıldığı Kilim: Köklere Yolculuk belgeselinde Anadolu dan başlayarak Asya, Avrupa ve Amerika dan kilim motifi örneklerine yer veriliyor. Kilimlerdeki motifl erle damga yazısı arasındaki benzerlikler, motifl erin anlamları, bunların Anadolu ve Asya halklarının kültür ve inançlarıyla ilgisi inceleniyor. HAZİRAN

11 Dernekten Ali E. Göçmen (ME 82) Shale Gas Paneli Derneğimiz Enerji Komisyonunun seri panellerinden biri daha 27 Nisan Cumartesi günü Shale Gas başlığı ile düzenlendi. Moderatörlüğünü Enerji Komisyonu üyesi Erdinç Özen(EE 85) in yaptığı panele; TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kul, Türkiye Petrol Jeologları Derneği Başkanı İsmail Bahtiyar ve PETFORM Yönetim Kurulu ve ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu Üyesi Ali Arif Aktürk (ME 90) konuşmacı olarak katıldılar. Erdinç Özen, panelin adıyla ilgili olarak Shale Gas yerine, konvansiyonel olmayan yöntemle gaz üretimi ya da geleneksel olmayan yöntemle gaz üretimi demenin daha doğru olacağını ifade ederek, Shale Gas teknolojilerindeki gelişmeler ve başta ABD olmak üzere bulunan zengin Shale Gas kaynaklarının dünya gaz piyasası ve dengelerini değiştirdiğini, bu panelin odak noktalarından birinin Shale Gas üretim potansiyelinin global gaz ticaretine etkileri olacağını ifade ederek sözü konuşmacılara bıraktı. Mehmet Kul, Shale Gas ile yaşanan büyük gelişmenin Yatay Sondaj (Horizontal Drilling) ve Hidrolik Çatlatma (Hydraulic Fracturing) teknolojilerinin ulaştığı boyutun sonucu olduğunu ifade etti. Geleneksel yöntemlerle üretilen gaz rezervinin dünyanın 60 yıllık ihtiyacına yeteceği hesaplanırken, geleneksel olmayan yöntemlerle üretilecek gazın bu süreyi 250 yıla çıkardığını söyledi. Kul, Shale Gas teknolojisinde yatay sondaj ve hidrolik çatlatma sırasında kullanılan akışkanın %98 oranında kum ve sudan oluştuğunu, %1-2 oranındaki katkının ise sondaj işlemi sırasında sürtünmeyi azaltacak kimyasallar olduğunu ifade etti. Mehmet Kul, hidrolik çatlatma yönteminde yeraltı sularının kirletilmesinin mümkün olmadığını, kimyasalların basıldığı derinliğin en derin su tablasından çok daha aşağıda olduğunu, uygun teknoloji ile kimyasallı akışkanın yeraltı suyuna erişiminin önlenebileceğini ama her bir kuyunun sondajı sırasında çok miktarda (15-20 Bin metreküp) su gerektiğini dile getirdiği konuşmasında, Güneydoğu Anadolu ve Trakya Bölgesi nde Shale Gas olduğunun bilindiğini, ancak rezervin daha doğru tahmini için daha fazla kuyu sondajı gerektiğini hatırlattı. İsmail Bahtiyar, Shale Gas üretiminin geleneksel gaz yataklarından farklı olarak geçirimsiz kayaçlar içindeki gazı alma yöntemi olduğunu, bu yolla elde edilen gazın normal gazdan farklı bir şey olmadığını ifade etti. Bahtiyar, petrol fi yatlarının 100 $ ın üzerine çıkması ile Shale Gas yanında Shale Petrol ün çıkarılmasının da ekonomik hale geldiğini, Türkiye nin doğalgazda %98, petrolde %92 oranında dışarıya bağımlı olduğunu hatırlatarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Shale Petrol ün de varlığına dikkat çekti. Bu yöntemde metre derinliğe kadar düşey sondajdan sonra metreye kadar yatay sondaj yapılabildiğini, yatay sondaj boyunca su, kimyasal ve kum karışımı basmak sureti ile ayrı çatlatma yapıldığını, sıvıya katılan kumun fonksiyonunun oluşturulan çatlakları açık tutmak olduğunu ve gazın bu çatlaklardan kuyuya çıktığını söyledi. Arif Aktürk, Shale Gas daki gelişmeyi Shale Gas Devrimi değil, Konvansiyonel Olmayan Devrim ve Piyasa Devrimi olarak değerlendirdiğini söyleyerek sözlerine başladı. ABD de onlarca Hub (Pazar) oluştuğunu, gaz ve petrolü belirleyen şeyin piyasadaki emtia değeri olduğu değerlendirmesini yapan Arif Aktürk, aslında konvansiyonel olmayan yöntemlerle üretimin diğer yöntemlerden daha pahalı olduğuna dikkat çekti. Uygulanan teknolojinin risklerine de değinen Aktürk, Oklahoma da meydana gelen depremin hidrolik çatlatmanın sonucu oluşup oluşmadığının tartışıldığını, ayrıca hidrolik çatlatmada kullanılan suyun önemli bir oranının tekrar yüzeye çıktığını ve havuzlarda toplandığını, ciddi kontroller yapılmazsa bu suların çevre kirliliğine sebep olabileceğini söyledi. Arif Aktürk, ABD nin Shale Gas üretimi ile sağlayacağı fazla gazı ihraç etmesinin dünya gaz fi yatlarını düşüreceğinin beklenildiğini ama kendisinin kısa vadede fiyatların düşeceğine inanmadığını söyleyerek, buna gerekçe olarak da; ABD nin üreticilere ihraç izni vermesinin hem ABD nin arz güvenliğini tehlikeye sokacağına hem de ABD deki istihdamdaki düşüş ve diğer gelir kayıpları ile bu durumun ABD nin aleyhine olacağına inananların olduğunu ifade etti. Türkiye de Shale Gas var mı? diye soran Arif Aktürk, varsa bile bunun çıkarılmasının ve kullanıma sunulmasının 8-10 yıl alacağını belirterek bu gazın kuyudan pazara ulaşabilmesi için doğalgaz iletiminde de ciddi yatırımlara ihtiyaç olacağının altını çizdi; bugünkü şartlarda bu gazın tüketiciye ancak 300 $ /1000 metreküpten az olmayacak bir fi yatla ulaşabileceğini söyledi. 12 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

12 Dernekten Ezginin Günlüğü Konseri Sevilen müzik gruplarından Ezginin Günlüğü, 17 Mayıs Cuma günü Çim Amfi de hayranlarıyla buluştu. İLK-YAR yararına düzenlenen konserde grup, hafızalarda yer etmiş, birbirinden güzel şarkılarını Çim Amfi yi dolduran konuklar eşliğinde söyledi. HAZİRAN

13 Dernekten Yavuz ILDIZ (GEOE 88) Düzce Gezisi Yine yeni bir gezi için yollardaydık. Güzergâhımız Ankara ya yaklaşık iki buçuk saat mesafede olan Düzce şelaleleri ve Efteni Gölü idi. Sabah saat da Düzce ye doğru yol aldık. İlk durağımız olan Samandere ye yaklaştıkça, bir tarafta göz alabildiğine orman, diğer tarafta uçsuz bucaksız vadi ile yol heyecanlı ve bir o kadar da keyifl i hale geldi. Doğal oluşum özellikleri nedeniyle Orman Bakanlığı tarafından Tabiat Anıtı olarak tescil edilen Samandere Şelalesi nin bulunduğu 500 m.lik dere boyunca, anıt ağaçlar, üç şelale ile bir de Cadı Kazanı adı verilen derin bir bölüm bulunuyordu. Suyun sesi, kuş sesleri, yemyeşil orman ile insan biraz olsun günlük koşturmaca ve stresten uzaklaşıp başka diyarlara gidiyordu. İkinci durağımız Güzeldere Şelalesi idi. Adını Güzelere köyünden alan şelale 135 metre ile Türkiye nin en yüksek şelalesi. Dar bir vadide yoğun orman dokusunun içinde bulunan şelaleyi fotoğrafl amak için yakınına inmek gerekti. Aşağı indiğimizde bizi bekleyen sürpriz; dereye karışan şelalenin büyüleyici görüntüsüydü. Fotoğrafçılar için şelale fotoğrafl amak çok keyif verir, bizler de Güzeldere ve Samandere Şelaleleri gibi doğa harikası yerlerde güzel kareler elde etme şansını elde ettik. Dere kenarında yapılan alabalık ziyafeti ve biraz dinlenme molasından sonra Efteni Gölü ne doğru yola çıktık. Efteni Gölü Düzce ye 10 km. uzaklıkta 171 çeşit kuşun barındığı bir kuş cenneti. Göl, su kuşları üretme ve koruma sahası olmasının yanı sıra ender bitki türleri de barındırmakta. Gölün üzerini kaplayan nilüferler fotoğrafl amaya değer karelerdi. Bu muhteşem manzarayı son bir kez belleklere kazımak ve son fotoğrafl ar için 618m yükseklikteki vadide bir çay molasının ardından Ankara ya dönüş yoluna koyulduk. 14 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

14 Dernekten HAZİRAN

15 Dernekten Burayı Görmüş müydünüz? Hayvan Barınağımız Çocuk oyun alanının yanında, birkaç küçük kulübe ve tel örgüler, tesisimizin sevimli sakinlerinin yaşam alanıdır. Bilenlerin Derneğimize her gelişlerinde mutlaka uğradıkları bu alandaki tavşanlar, güvercinler, tavuklar, horoz ve oğlaklar özellikle çocukların ilgi odağı oluyor. 16 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

16 Dernekten Evde Şarap Yapımı Eğitimi Dr. Ersan Akyıldız (MATH 73), Dr. Haluk Hamamcı (CHE 76), Bülent Yılmaz Yaltaöz temel şarap yapımı bilgilerinden şarap yemek uyumuna kadar pek çok konuda bilgi verecekler. Derneğimizde ilk kez düzenlenen Evde Şarap Yapımı Eğitimi 29 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen ilk ders ile başladı. Üç hafta boyunca Çarşamba ve Cuma günü devam edecek derslerde, evde şarap yapımı eğitmenleri Prof. Neden kendi şarabımızı yapıyoruz? Yasalar buna ne diyor? sorularının yanıtlanmasıyla başlayan ilk dersin ardından, şaraplık üzüm bağlarının özellikleri, şarap yapılacak yerin hazırlanması, sterilizasyon için kullanılacak kimyasallar, üzüm türleri ve özellikleri, şıranın ayrılması, mayalama, kırmızı bezay şarap yapımı, fermantasyon gibi şarap yapım aşamaların yanı sıra, tadım, servis sıcaklığı, şarap hastalıkları ve kusurları, şişede yaşlandırma koşulları, şarap yemek uyumu, şarap ve sağlık gibi konularda ele alınacak. HAZİRAN

17 Dernekten Doç. Dr. H. Haluk ERDEM Felsefe Kulübü nden David Harvey in Marx Yorumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Felsefe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Felsefe İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. H. Haluk Erdem ODTÜ Mezunları Derneği Felsefe Kulübü tarafından 16 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen felsefe toplantısında David Harvey in düşüncelerini günümüz sorunlarıyla ilgisinde ele aldı. Harvey in özellikle postmodernizm eleştirisini ve kente bakışını dile getiren Erdem konuyla ilgili şu görüşleri ileri sürmüştür: 1970 li yıllardan itibaren hem kültürel hem de politik-ekonomik etkinliklerde bir değişim yaşanmaktadır. Tartışmaların ölçütlerini belirleyen postmodernist argümanlar söylem tarzlarını belirlemekte; kültürel, politik ve düşünsel eleştirinin parametrelerini düzenlemektedir. Ekonomik, politik ve kültürel gelişmede kafa karıştırıcı bir evre açmış olan bu bakış modernlik karşıtlığı biçiminde ortaya çıkmaktadır. Harvey in düşüncesinde yer alan başka önemli bir kavram tarihi - coğrafi materyalizm dir. Harvey 2003 yılında yayımlanan Yeni Emperyalizm [1] isimli kitabında amaçladığı şeyin küresel kapitalizmin bugünkü durumunu, bu sistem içindeki yeni emperyalizmin rolünü, uzun bir sürecin perspektifi nden ve tarihi - coğrafi materyalizmin merceğinden bakmak ve yüzeydeki kargaşanın ve istikrarsızlığın altında meydana gelen dönüşümleri ortaya çıkararak, bugünkü durumumuzu en iyi şekilde nasıl yorumlayabileceğimize ve buna nasıl karşılık vermemiz gerektiğine ilişkin bir tartışma başlatmak olduğunu yazar. Bir zamanlar güneşin hiç batmadığı imparatorluğu temsil eden Britanya nın gücü zayıflamış, yerini küresel güce dönüşen Amerika almıştır. Harvey in üzerinde durduğu önemli konulardan birisi de kenttir. Ne tür bir kent istiyoruz? Son yüzyıldaki kentleşmenin hayret verici hızı ve ölçeği insani mutluluğa katkıda bulundu mu? Ne tür bir kent istediğimiz sorusu, ne tür toplumsal bağlar, doğa ile ilişki, yaşam biçimleri, teknolojiler ve değerler istediğimiz sorusundan ayrılamaz. Kentsel olguyu anlamanın yolu mekân kavramından geçmektedir. Marx ın düşüncesini kentsel olguyu açıklamada temele koyan Harvey Umut Mekânları [2] adlı yapıtında günümüz düşünce yaklaşımlarından söz ederek Marx ın eserlerinin artık okunmadığını belirtir: Geçmişte yapısalcılık, modernizm, sanayileşme, Marksizm ve aklınıza daha ne gelirse gelsin onlar vardı; bugün ise postyapısalcılık, postmodernizm, post - sanayileşme, post Marksizm, post kolonyalizm ve benzeri var gibisinden masalımsı bir inancı artık tüm kesimler paylaşıyor. Bu ve diğer masallar, o kadar basit ve kaba bir dille anlatılmaz herhalde ( ) Bugünlerde Marx ı (yazdıklarının bugün için önemi olsa da olmasa da) okumuyoruz; çünkü o geçmişte bıraktığımız bir kategoriye ait. Harvey e göre bugüne kadar olup biten olaylar üzerinde ve kavramsal dönüşümler konusunda kafa yorulmalıdır. Küreselleşme kavramı, uluslararası kapitalizmin ve ekonomi - politiğini anlamaya yarayan en baskın kavramlardan biri olarak emperyalizm ve yeni sömürgecilik kavramlarının yerine geçmiştir. Erdem sunusunda, sermaye krizleriyle konut sektörüne yapılan yatırım ilişkisine değindi. Kaynaklar [1]: Yeni Emperyalizm, David Harvey, Everest Yayınları, [2]: Umut Mekanları, David Harvey, Metis Yayınları, ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

18 Dernekten Burs ve Yardımlar Komitesi nden Akademik Dönemi nin yedinci etkinliği 28 Nisan Pazar günü OMD. Athletics Spor Merkezi nin desteğiyle gerçekleştirildi. Çim Amfi de takımlar oluşturuldu, basketbol, voleybol oynandı, zumba hocamız ile zumba yapıldı. Sekizinci ve bu dönemin son etkinliğini de yine Çim Amfi de 12 Mayıs Pazar günü yaptık. Hafi f rüzgarlı ama ılık bu bahar gününde bursiyerlerimizle mangal keyfi yaparak dönemi sonlandırdık. Etkinliklerimizde bizlere destek olan tüm konuklarımıza ve personelimize teşekkür ederiz. Burs Fonu Yararına Sergi: Özgürlük Kanatlarında de Yeşim Şengil ve Rengin Senlet öncülüğünde başlatılan, Özgürlük Kanatlarında isimli ODTÜ öğrencileri burs yararına sergi, bu yıl geniş kapsamlı olarak tekrarlandı. 28 sanatçının farklı alanlardaki 57 eseri Mayıs tarihleri arasında ODTÜ Kültür Kongre Merkezi Sergi Salonu nda sanatseverlerle buluşan Özgürlük Kanatlarında 2 isimli serginin tüm geliri burs fonumuza aktarıldı. Tüm sanatçılara Burs Fonumuza destekleri için ayrı ayrı teşekkür ederiz. Burs Fonu yararına satışı devam etmektedir. HAZİRAN

19 Dernekten Cheesecake Bu ay Vişnelik Mutfağından sayfamızda, tutkunları için her mevsimin tatlısı, cheesecake tarifi veriyoruz. Vişnelik Mutfağı nın beğenilen tatlarından biri olan cheesecake in tarifi ni denemeden önce ortaya çıkacak sonucu görmek isterseniz, sizleri Vişnelik Restoran a bekliyoruz. Malzemeler: 140 gr. Bisküvi 50 gr. Tereyağı 300 gr. Labne peyniri 2 kaşık Nişasta 1/3 paket Vanilya 2 Yumurta 1 paket Krema 20 cm çapında, 5 cm yüksekliğinde metal kek kalıbı Ha z r la n ş : Un haline getirilmiş bisküviler, eritilmiş yağ ile harmanlanır. Altına folyo yerleştirilen kek kalıbının içine bisküvi yağ karışımı dökülür, bastırılarak sıkışması ve yüzeyinin düz olması sağlanır. Bir kapta labne peyniri, nişasta, vanilya ve yumurta çırpılır. Krema şanti kıvamına getirilerek karışıma eklenir ve karıştırılır. Karışım zemini bisküvi ile kaplı kek kalıbına dökülür. Cheesecake, önceden 150 derece ısıtılmış fırına konur. Fırının ısısı, pişirme süresine göre ortalama yarım saatte bir 10 derece artırılarak son yarım saat 180 derece olacak şekilde pişirilir. Frambuaz sos ile servis edilmesi önerilir. Püf Noktası: Kekin üzerinin çatlamaması için fırının ısısının aşamalı olarak yükseltilmesinin yanı sıra, kek fırına koyarken benmari usulü (kek kalıbını su dolu başka bir kabın içine koyarak) pişirilirse üstünün kuruması önlenir. Afiyet olsun ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

20 Dernekten bu ay GÜNÜN MÖNÜSÜ HAFTA Ç HERGÜN 12:00-14:00 16 TL KARNEVAL 13 ANKARA Gitar Kursumuz Yaz Boyunca Devam Ediyor! TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK LISE FES- TIVALI KARNEVAL 13 ANKARA KAP- SAMINDA MOR VE ÖTESI, GRIPIN, BÜYÜK EV ABLUKADA VE ÇEŞITLI ÖĞRENCI GRUPLARI VIŞNELIK ÇIM AMFI DE MÜZIKSEVERLERLE BULUŞA- CAK. Gripin Geçtiğimiz yıllarda Vişnelik Bahar Şenliği nde sergilenen gösterilerin ve sergilerin ardından diğer Vişnelik kurslarıyla birlikte ara veren gitar kursumuz, BU YIL YOĞUN ISTEK ÜZERINE YAZ DÖNEMINDE DE DEVAM EDECEK. Mor ve Ötesi 1 Haziran Cumartesi Gitar Kursu 2 Haziran Pazar Heykel Kursu GENEL KURUL 4 Haziran Salı ODTÜ Hour 5 Haziran Çarşamba Evde Şarap Yapımı Eğitimi DUMAN 7 Haziran Cuma Evde Şarap Yapımı Eğitimi 8 Haziran Cumartesi Gitar Kursu 12 Haziran Çarşamba Evde Şarap Yapımı Eğitimi Tango Gecesi Etkinlik 22 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

Koç Topluluğu Spor Kulübü Yaz Programları 2015

Koç Topluluğu Spor Kulübü Yaz Programları 2015 Koç Topluluğu Spor Kulübü Yaz Programları 2015 BURSA: Uludağ Yaz Kampı İSTANBUL: Bağlarbaşı Yaz Okulu Beykoz Summer City Camp Koç Topluluğu şirketlerinin katılımı ile kurulan, çalışanların yanı sıra çalışan

Detaylı

2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ

2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ 2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ Farkındalık Kampı 3 Mayıs 2014 Kuşadası Arora Otel de ikincisini organize ettiğimiz bu etkinliğimizde her şeyin bir arada olduğu bir etkinlikti. Alanında uzman bir eğitmen

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

"Nereden başlasam, nasıl anlatsam..."

Nereden başlasam, nasıl anlatsam... Bu yaz Bodrum'suz geçmez! Turgutreis Lagina Bodrum Boutique Hotel'de bir gece çift kişilik konaklama, açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği 240 TL yerine 119 TL! (15 Haziran - 27 Ağustos arasında geçerlidir.)

Detaylı

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Öğrencilerimizden Haber... Öğrencilerimizden Haber. Genel Merkezde Çay Partisi

Öğrencilerimizden Haber... Öğrencilerimizden Haber. Genel Merkezde Çay Partisi Öğrencilerimizden Haber... Öğrencilerimizden Haber Genel Merkezde Çay Partisi GGıda Mühendisleri Odası nın Ankara üniversiteleri temsilcilikleri arasında yaptıkları çay partisi Mart ayında gerçekleşti.

Detaylı

22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA 23.09.2014 SALI - ALVAR AALTO SAĞLIK VE SPOR FAKÜLTESİ

22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA 23.09.2014 SALI - ALVAR AALTO SAĞLIK VE SPOR FAKÜLTESİ 22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA Gece geç saatlerde Helsinki yolculuğumuz başlayacak. Uzun bir uçak yolculuğu yapacağız.ardından bir saatlik bir uçuş sonunda Jyvaskyla

Detaylı

www.didimegeyildizi.com +90 256 813 17 18

www.didimegeyildizi.com +90 256 813 17 18 www.didimegeyildizi.com +90 256 813 17 18 www.didimegeyildizi.com +90 256 813 17 18 Tarihin, kültürün ve doğanın destansı aşkı; Türkiye Büyük bir aşkın adıdır Türkiye. Tarihiyle, kültürüyle, insanlarıyla,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

07-17 Ağustos 2009 - Rusya " 2009 - Trust The World" Rusya

07-17 Ağustos 2009 - Rusya  2009 - Trust The World Rusya 07-17 Ağustos 2009 - Rusya " 2009 - Trust The World" Rusya 16 Ağustos 27 Ağustos tarihleri arasında Rusya nın Karalia Bölgesinde yapılan Uluslar Arası Gençlik Ödülü kampına Türkiye den altı kişilik bir

Detaylı

NİÇİN KAMP. Bilgi ve becerilerin pratiğe dönüştürülmesi, Grup çalışmalarındaki başarının hissedilmesi, Sorumluluk bilincinin kazandırılması,

NİÇİN KAMP. Bilgi ve becerilerin pratiğe dönüştürülmesi, Grup çalışmalarındaki başarının hissedilmesi, Sorumluluk bilincinin kazandırılması, NİÇİN KAMP Bilgi ve becerilerin pratiğe dönüştürülmesi, Grup çalışmalarındaki başarının hissedilmesi, Sorumluluk bilincinin kazandırılması, Özgüvenin kazanılması Paylaşım ve katılımcı olmanın erdemlerine

Detaylı

Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı 2013 / 2014 SAYI: 19. Haftanın Bazı Başlıkları

Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı 2013 / 2014 SAYI: 19. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 19 İklim Değişikliği Konferansı Haftanın Bazı Başlıkları Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı Hayatın İçinde Öğreniyoruz İklim Değişikliği Konferansı Tanıdık ve Tanıttık Uludağ

Detaylı

Ustalar Eşliğinde Mavi Tur Gelişim ve Sanat Atölyeleri 2013 BODRUM

Ustalar Eşliğinde Mavi Tur Gelişim ve Sanat Atölyeleri 2013 BODRUM BODRUM Güvertede Atölye Türkiye de ilk defa gerçekleşecek olan deniz üstü gelişim ve sanat etkinliğidir. Sanat yolcularımız, Ege nin eşsiz koylarında ilgi duydukları sanat dallarına ve hobilerine vakit

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

TED Okulları Uludağ Yaz Kampı 2017

TED Okulları Uludağ Yaz Kampı 2017 İŞBİRLİĞİYLE Lise Hazırlık - 9 ve 10 Sınıflar 15-21 Ağustos 2017 TED Okulları Uludağ Yaz Kampı 2017 Spor Sanat Doğa Sosyal Sorumluluk Liderlik TED Okulları Uludağ Yaz Kampı 2017 Lise Hazırlık - 9 ve 10

Detaylı

Tatil ve Yöre Rehberi

Tatil ve Yöre Rehberi Tatil ve Yöre Rehberi Kalkan, Antalya ya bağlı olan çok şirin bir sahil kasabasıdır ancak bu ilin merkezinden 200 km. kadar uzaktadır. Özellikle İngiliz turistlerin ilgi gösterdiği Kalkan son yıllarda

Detaylı

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz.

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Festivalin Amacı Gaziantep, yeryüzünde, derin tarihi, çok sesli, çok renkli

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YAZ TATİLİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YAZ TATİLİ se Li ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YAZ TATİLİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - HAZİRAN 2015 YAZ TATİLİ 2014-2015 eğitim-öğretim yılını 12 Haziran Cuma günü tamamlayacak olan öğrencilerimizi, uzun

Detaylı

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Evde, Okulda, Sokakta, Kışlada, Gözaltında Şiddete Son 18-19 Mart 2006, Diyarbakır ŞİDDETE KARŞI KADIN BULUŞMASI 2 EVDE, OKULDA, SOKAKTA, KIŞLADA, GÖZALTINDA ŞİDDETE SON

Detaylı

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU

MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU MEHMET İHSAN MERMERCİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ COMENIUS PROJESİ A TRIP ACROSS EUROPE FAALİYET RAPORU PROJE : A Trip Across Europe TOPLANTI NO : 4 TOPLANTI YERİ : Malaga,İSPANYA TOPLANTI TARİHİ

Detaylı

28 Haziran -4 Temmuz 2010 KUŞADASI

28 Haziran -4 Temmuz 2010 KUŞADASI 28 Haziran -4 Temmuz 2010 KUŞADASI 3. ULUSLARARSI SERTİFİKALI İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI 28 Haziran -4 Temmuz 2010 -KUŞADASI İngilizce eğitimi için İngiltere ya da Amerika ya gitme imkanı olmayanlar için

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

Ana Sponsor. Altın Sponsorlar. www.ayd.org.tr www.soysal.com.tr

Ana Sponsor. Altın Sponsorlar. www.ayd.org.tr www.soysal.com.tr Ana Sponsor Öğle Yemeği Sponsoru Güvenlik Sponsoru Altın Sponsorlar Sponsor Hulusi Belgü AYD Başkanı VIII. AVM Yatırımları Konferansı yla yeni bir heyecanı birlikte yaşıyoruz. Alışveriş merkezleri, perakende

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

ADA DA ŞENLİK VARDI. tatlandırdı. Etkinlik piknik havasında geçiyor

ADA DA ŞENLİK VARDI. tatlandırdı. Etkinlik piknik havasında geçiyor ADA DA ŞENLİK VARDI Bu yıl 6 ncısı düzenlenen Karaada Şenlikleri nde Bodrum un eski gelenekleri canlandırıldı. Şenliklerde, yelken, oltayla balık avlama ve çocuk oyunları gibi pek çok etkinlikte dereceye

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR!

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! Aliağa(Özel ) Günümüzde Aliağa ilçesinin bulunduğu bölgede Milattan önce (MÖ) 1100 yılında kurulan ve Aiolis şehirlerinin başkenti konumunda olan Kyme Antik

Detaylı

Şiddete Karşı Kadın Buluşması I

Şiddete Karşı Kadın Buluşması I Şiddete Karşı Kadın Buluşması I Evde, Okulda, Sokakta, Kışlada, Gözaltında Şiddete Son 10-11 Aralık 2005, Diyarbakır ŞİDDETE KARŞI KADIN BULUŞMASI 1 EVDE, OKULDA, SOKAKTA, KIŞLADA, GÖZALTINDA ŞİDDETE SON

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

UR 2430.Bölge Ordu Rotary Kulübü Ünye Rotary Kulübü

UR 2430.Bölge Ordu Rotary Kulübü Ünye Rotary Kulübü UR 2430.Bölge Ordu Rotary Kulübü Ünye Rotary Kulübü KULAKKAYA YAYLASI Zifin Otel Ağaçbaşı Tabiat Parkı 25-27 Ağustos 2017 Sevgili Babalar, UR 2430.BÖLGE ORDU ROTARY KULÜBÜ ve ÜNYE ROTARY KULÜBÜ BABA &

Detaylı

Mavi Kadın Saynur Gelendost u ölümünün 13 üncü yılında anıldı

Mavi Kadın Saynur Gelendost u ölümünün 13 üncü yılında anıldı Mavi Kadın Saynur Gelendost u ölümünün 13 üncü yılında anıldı 2003 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat eden ve Çevreci Anne olarak bilinen rölyef sanatçısı Saynur Gelendost Bodrum Gümbet Türbe

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ. Sevgili Velilerimiz,

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ. Sevgili Velilerimiz, Sevgili Velilerimiz, Bizler çocuklarımızla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nı okulumuzda coşkuyla kutladık. Onlara vatan, millet sevgisini birliği, bütünlüğü yaşlarının alabildiği ölçüde aktarmaya

Detaylı

UYG 100 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GİRİŞ IUL 100 INTRODUCTION TO UNIVERSITY LIFE DERSİ

UYG 100 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GİRİŞ IUL 100 INTRODUCTION TO UNIVERSITY LIFE DERSİ UYG 100 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GİRİŞ IUL 100 INTRODUCTION TO UNIVERSITY LIFE DERSİ SEVGİLİ ÖĞRENCİ- LERİMİZ... Liselerinizden mezun olup Üniversiteye başladığınız şu günler sizler için çok heyecan verici

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Türkiye Belediyeler Birliği nin işbirliği ile Yönet imi Sempoz yumu Antakya Ottoman Palace ta çok sayıda davetlinin katılımı

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret Ağustos 2012 / Demir Çelik Store

YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret Ağustos 2012 / Demir Çelik Store YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret 2 Ağustos 2012 / Demir Çelik Store Çanakkale Şehitlik Abidesi Tuncay Sergen / Y SAD Yön. Kur. Bşk. YİSAD - Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ KÜLTÜRPARK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN EK RAPOR TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan Kültürpark Projesi Değerlendirme Raporu nda belirtilen görüşlerimizin

Detaylı

13-18 EYLÜL 2010 - BODRUM

13-18 EYLÜL 2010 - BODRUM 13-18 EYLÜL 2010 - BODRUM 4. ULUSLARARASI SERTİFİKALI İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI 13-18 EYLÜL 2010 -BODRUM İngilizce eğitimi için İngiltere ya da Amerika ya gitme imkanı olmayanlar için büyük fırsat Hem eğlenin

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

Konu: Turizmin gelişmesinde doğal güzellikler ve tarihi eserler mi yoksa tesisler mi daha etkilidir.

Konu: Turizmin gelişmesinde doğal güzellikler ve tarihi eserler mi yoksa tesisler mi daha etkilidir. Konu: Turizmin gelişmesinde doğal güzellikler ve tarihi eserler mi yoksa tesisler mi daha etkilidir. A Grubu: Turizmin gelişmesinde doğal güzelliklerin daha etkili olduğunu savunuyor. Birinci Konuşmacı:

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Denize En Çok Mavi Yakışır

Denize En Çok Mavi Yakışır Denize En Çok Mavi Yakışır Belediyesi tarafından bu Bodrum Deniz Dibi Temizlik çalışmalarla bu yıl için İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi ödülünü de alan yakışır

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENĐ LĐSESĐ R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 2010 2011 Kız olursa Sarin, erkek olursa Masis Erkek olursa doktor, kız olursa öğretmen KENDĐNĐ TANIMA VE MESLEK SEÇĐMĐ Sevgili veliler,

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Turizm Seyahat Acentası Kemer-Kaş-Kemer Dalışlı Mavi Yolculuk 04-11 Temmuz 15

Turizm Seyahat Acentası Kemer-Kaş-Kemer Dalışlı Mavi Yolculuk 04-11 Temmuz 15 Turizm Seyahat Acentası Kemer-Kaş-Kemer Dalışlı Mavi Yolculuk 04-11 Temmuz 15 Kemer-Kaş- Kemer Dalışlı Mavi Yolculuk 04-11 Temmuz 15 Akdeniz in masmavi sularıyla buluşmak, hem mavi yolculuk hem de dalış

Detaylı

19-25 NİSAN 2015 İTALYA ZİYARETİMİZ

19-25 NİSAN 2015 İTALYA ZİYARETİMİZ 19-25 NİSAN 2015 İTALYA ZİYARETİMİZ 19.04.2015/Pazar NAPOLİYE UÇUŞ VE BULUŞMA Görevli öğretmenler uçuş saatinden önce havalimanında buluşarak gereken işlemleri yaptıktan sonra yolcu luğumuza başladık.

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Online işlem rahatlığı!..

Online işlem rahatlığı!.. 15 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Online işlem rahatlığı!.. Belediyesi resmi internet sitesinde online hizmetler ile artık belediyeye kadar zahmet etmeden tüm işlemlerinizi

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

TED OKULLARI ULUDAĞ YAZ KAMPI Spor Sanat Doğa İngilizce Liderlik

TED OKULLARI ULUDAĞ YAZ KAMPI Spor Sanat Doğa İngilizce Liderlik TED OKULLARI ULUDAĞ YAZ KAMPI 2017 Spor Sanat Doğa İngilizce Liderlik TED OKULLARI ULUDAĞ YAZ KAMPI 2017 Bir kamp çok şey değiştirir! 38 farklı kampüste dünya standartlarında nitelikli eğitim programları

Detaylı

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için;

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için; SAYIN ÜYEMİZ, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda, 4650 sayılı Kanunla 24.04.2001 tarihinde değişiklik yapılıncaya kadar, il merkezleri için il, ilçe merkezleri için ilçe idare kurullarında kamulaştırma

Detaylı

SPEAKING CAMP www.youth-agenda.org

SPEAKING CAMP  www.youth-agenda.org SPEAKING CAMP 1-7 ŞUBAT İSTANBUL - ŞiLE - AĞVA www.youth-agenda.org 2. ULUSLARARSI İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI İSTANBUL ( ŞİLE-AĞVA 1-7 ŞUBAT ) İngilizce eğitimi için İngiltere ya da Amerika ya gitme imkanı

Detaylı

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı 1-2 Mart tarihlerinde SPoD adına Deniz Şapka, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği'nin 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü etkinliğine katıldı.

Detaylı

Neden Kampnet Organizasyon?

Neden Kampnet Organizasyon? Neden Kampnet Organizasyon? Kampnet Organizasyon konusunda uzman ve tecrübeli kadrosu ile kamp organizasyonları konusunda hizmetler vermektedir. Organizasyonumuza ait spor salonu - kondisyon merkezimiz

Detaylı

EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý

EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý EMO-Genç Yaz Eðitim Kampý Tamamlandý Meslektaþ adaylarý ile birlikte üretim, toplumcu bakýþ açýsý, kamu yararý, emeðin deðeri, ülke ve dünya gündemine yönelik farkýndalýk yaratýlmasý konularý, mevcut öðrenci

Detaylı

Fethiye Marmaris Mavi Yolculuk Turu

Fethiye Marmaris Mavi Yolculuk Turu Fethiye Marmaris Mavi Yolculuk Turu 24.05.2017'den itibaren kalkışlı %15 indirim 890,00 756,50 TUR ÖZELLİKLERİ Vizesiz Erken Rezervasyon Türkiye Çıkışlı / Varışlı Fethiye, Göcek Körfezi, Yassıca Adaları

Detaylı

UPÖY 2. YAZ KAMPI RAPORU

UPÖY 2. YAZ KAMPI RAPORU UPÖY 2. YAZ KAMPI RAPORU ANTALYA OLYMPOS AĞUSTOS 2017 YAZI İŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR BİRİMİ Meslek alanımızın değerli tüm öğrencilerine merhaba; Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 14. Ulusal

Detaylı

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort +90 444 1 352 www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort /elaresort Zarafet ve kaliteyle zenginleşen kusursuz bir dünya... L U X U R I S M Luxurism, sadece bir kelime değil; mükemmelliğin heyecan

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI! Türkiye nin gündemine damgasına vuran önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

Çelik sektörü önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri tartıştı

Çelik sektörü önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri tartıştı platin sponsor gümüş sponsorlar bronz sponsor medya sponsoru Çelik sektörü önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri tartıştı Hurda fiyatları baskı altına girebilir SteelOrbis tarafından 2011 yılından beri

Detaylı

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Dünyada En Hızlı Yaşlanan İkinci Ülke: Türkiye 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında,izmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 12. İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ Lades Olmam Çünkü MUTLULUK AKLIMDA PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi

Detaylı

Bir evden öte; cennetten ilham almış bir köşeye hoş geldiniz.

Bir evden öte; cennetten ilham almış bir köşeye hoş geldiniz. Bir evden öte; cennetten ilham almış bir köşeye hoş geldiniz. 29.000 metrekarede, 32 konutluk ilk etabını sizlerle buluşturan Aden Ballıkpınarı, toplam 78 adet özel villa ile kurgusunu tamamlayacak. 4

Detaylı

ANALİZ SONUÇLARI. 1 Mart 2017 tarihine kadar kullanmayınız.

ANALİZ SONUÇLARI. 1 Mart 2017 tarihine kadar kullanmayınız. ANALİZ SONUÇLARI 1 Mart 2017 tarihine kadar kullanmayınız. ANALİZ SONUÇLARI ANALİZ SONUÇLARI GÖRSELLER NASIL OKUNMALI? GÖRSELLER NASIL OKUNMALI? GÖRSELLER NASIL OKUNMALI? RENKLENDİRİLMİŞ TÜRKİYE HARİTALARI

Detaylı

ÇARŞI ESNAFININ BODRUM YOLCU LİMANINA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

ÇARŞI ESNAFININ BODRUM YOLCU LİMANINA TEŞEKKÜR ZİYARETİ ÇARŞI ESNAFININ BODRUM YOLCU LİMANINA TEŞEKKÜR ZİYARETİ Bodrum Çarşı Esnaf temsilcileri, turizmine katkıları nedeniyle Global Port Bodrum yetkililerini ziyaret ederek teşekkür ettiler. Esnaf temsilcileri,

Detaylı

Tarihi ajandanıza not eder misiniz?

Tarihi ajandanıza not eder misiniz? Tarihi ajandanıza not eder misiniz? TÜRK TORAKS DERNEĞİ YAZ KAMPI KOAH & İNSAN SEMPOZYUMU 26-28 Haziran 2015 Seferihisar/İzmir Bugünlerde herkes gitmek istiyor Küçük bir sahil kasabasına Bir başka ülkeye,

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu

Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Bodrum Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen organizasyon ile yaşamının bir bölümünü Bodrum da geçirmiş ve Bodrum a gönül

Detaylı

ARSUZ GÜZ KAMPI (23-30 EYLÜL) PROGRAMI

ARSUZ GÜZ KAMPI (23-30 EYLÜL) PROGRAMI ARSUZ GÜZ KAMPI (23-30 EYLÜL) PROGRAMI 23 Eylül Cumartesi (1. Gün) 08.30 Hatay Arsuz da Buluşma (Arsuz Uygulama Oteli) 09.00-10.00 Karşılama, Açılış Sohbetleri 10.30-13.00 Proje Alanı-1 (Kıyı Alanı) Yerinde

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Okul öncesi öğrencilerimiz bu ay; sınıflarında bulunan dramatik oyun, müzik, blok, kitap, kukla, fen-doğa, eğitici oyuncak ve sanat merkezlerinde serbest oyunlar oynadılar. Bu oyunlar, öğrencilerimizin

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Odamız ĠĢtiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Tic. Ltd. ġti. Babadağ Zirvesinde Kokteyl Düzenledi

Odamız ĠĢtiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Tic. Ltd. ġti. Babadağ Zirvesinde Kokteyl Düzenledi Odamız ĠĢtiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Tic. Ltd. ġti. Babadağ Zirvesinde Kokteyl Düzenledi 19 Temmuz tarihinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası iştiraki olan Babadağ Teleferik Projesi yapımı

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 1-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASI UYGULAMA SİSTEMLERİ 2-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN KURUM VE KURULUŞLAR ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

1.GÜN 7 Ocak, Çarşamba: İSTANBUL BUENOS AIRES

1.GÜN 7 Ocak, Çarşamba: İSTANBUL BUENOS AIRES 1.GÜN 7 Ocak, Çarşamba: İSTANBUL BUENOS AIRES İstanbul Atatürk Havalimanında saat 07:00 da buluşma. Check-in işlemlerini takiben Türk Havayolları nın TK15 seferi ile 09:30 da Buenos Aires e yolculuk. Yerel

Detaylı

Yaz Kampı Organizasyonlarınız ve Sezon Hazırlık Kamplarınız İçin Kaliteli Çözümler

Yaz Kampı Organizasyonlarınız ve Sezon Hazırlık Kamplarınız İçin Kaliteli Çözümler Yaz Kampı Organizasyonlarınız ve Sezon Hazırlık Kamplarınız İçin Kaliteli Çözümler Çocuklarımız eğitim öğretim yılı bittiğinde yorgunluklarını atabilecekleri ve eğlenebilecekleri yaz kamplarını iple çekmektedir.

Detaylı

Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni Gerçekleştirildi

Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni Gerçekleştirildi Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni Gerçekleştirildi Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından düzenlenen Uluslararası İpek Yolu nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni Ankara

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

ONAY A.Ş DURUKENT DURUKENT

ONAY A.Ş DURUKENT DURUKENT DURUKENT insan odaklı tasarım... Niğde nin en güzel bölgelerinde markalı lüks konut projeleri gerçekleştiren ONAY A.Ş., yeni bir proje DURUKENT i sizlere sunmanın kıvancını yaşıyor. Yaptığımız her iş

Detaylı