Türkiye Noterler Birliği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Noterler Birliği"

Transkript

1 Türkiye ler Birliği e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık 2009 e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

2 KISALTMALAR TNB BT KEP TTK BTK KİK İİK Türkiye ler Birliği Bilgi Teknolojileri Kayıtlı Elektronik Posta Türk Ticaret Kanunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kamu İhale Kurumu İcra ve İflas Kanunu e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

3 İÇİNDEKİLER A. AMAÇ... 9 B. KAPSAM C. MEVCUT DURUM C.I. Hukuksal Mevcut Durum C.I.1. ler ve lik C.I.2. liğin Tarihi C.I.3 liğin yasal dayanağı C.I.4 lik faaliyeti C.I.5 in Yetkisi C.I.6. lerin yükümlülükleri C.I.7. lik İşlemleri C.I.8. lik İşlemlerinde Şekil C.I.9. Uyulması Gereken Genel Hükümler C.I.10. Uyulması Gereken Özel Hükümler C.I.11. lik Belgelerinin İspat Gücü C.II. Türkiye ler Birliği Bilgi İşlem Altyapısı Mevcut Durumu.. 19 C.III. ler Mevcut Durumu. 19 ler İş Süreçleri Vekaletname Protesto Azilname Örnek Üyelikten Çekilme Hesap Özeti Defter Onaylama Emanet İstifa Sözleşme Araç Satışları Şirket Sözleşmeleri Hisse Devri Kira Sözleşmeleri Ölüme Bağlı Tasarruflar e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

4 17. Kaydı Hayat İrat Bağışı İhale Sözleşme Devri Rehin Sözleşmesi Bağış Senedi Fatura Onayı Çeviri Üye Kayıt Fişi İkmal Vasiyetname İhtarname İhbarname İstimlak Tutanak İbraname Fesihname Kefaletname Taahhütname Tahkimname Sulhname Tesis Muvafakatname Konşimento Finansal Kiralama Kredi ve Yediemin Sözleşmesi Babalığı Tanıma Beyanname Feragatname Sirküleri Borç senedi Vakıf Senedi Teklifname Teminat Senedi Temlikname Zirai Borç Senedi Zilyetliğin Devri 296 e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

5 52. Değişik İşlem. 298 D. E-NOTER SİSTEMLERİ D.I. e-lik Modelleri. 299 D.I.1. Tam Elektronik Model. 300 D.I.2. Melez Model. 300 D.II. Ana hatlarıyla Avrupa Birliği ülkelerinde lik. 301 D.II.1. lik hizmetinin örgütlenmesi. 301 D.II.2. lik hizmetinin yürütülmesi 302 D.II.3. Elektronik lik 303 E. OLMASI GEREKEN DURUM ve AYRIM ÇÖZÜMLEME 304 E.I. e-lik Model Önerisi. 305 E.II. lik Paylaşım Sistemi 310 E.III. Araç Satışları 316 E.IV. Vekaletname ve Azilname E.V. Protesto E.VI. Defter Onayı E.VII İki Bir İşlem E.VII. NPS ve KEP Örnekleri. 332 E.IX. Türkiye ler Birliği İletişim Ağı Önerileri 333 F. YENİ UYGULAMALAR F.I. Kayıtlı e-posta F.II. Kayıtlı e-arşiv Sistemi. 345 F.III. Elektronik Tebligat 352 F.IV. E-imza Sertifika Sağlayıcılığı F.V. Gayrımenkul Satışı 354 F.VI. Adli Sicil Belgesi. 360 F.VII. Limit Üzeri Kamu Sözleşmeleri 363 F.VIII. İş Yeri Kira Sözleşmesi 366 F.IX. Elektronik Ortamda Delil Tesbiti 369 F.X. Mirasçılık Belgesi. 372 F.XI. Diğer Çekişmesiz Yargı. 375 G. MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ. 376 H. SWOT ve PEST ANALİZLERİ EKLER e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

6 EK 1: Almanya da lik EK 2: İtalya da lik e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

7 TABLOLAR TNB Sunucular ve Güvenlik Sistemi. 31 Diğer Sistemler.. 35 Veri İletişim Sistemleri.. 38 IPT İletişim Sistemleri. 41 Türkiye ler Birliği ve Odaları Uygulamaları. 43 likler Uygulamaları. 46 Türkiye ler Birliğinde Bulunan lik Uygulamaları Kullanımdan Kaldırıldığı Bildirilen Uygulamalar. 48 Mevzuat Değişikliği Mevzuat Yeni Düzenleme 399 Yeni Hizmetler ile İlgili Mevzuat Değişikliği 399 e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

8 ŞEKİLLER Mevcut Durumda lik Hizmeti e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

9 A. AMAÇ Türkiye ler Birliği ile Keys Danışmanlık Ltd. Şti. arasında 16 Eylül 2009 tarihinde e- lik Fizibilite Raporu ve Eylem Planı hazırlanması konusunda bir danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Sözkonusu danışmanlık hizmetinin amacı; Tüm lik Hizmetleri nin envanterinin çıkarılması, Merkezi veya dağınık e- teşkilatlanma alternatiflerinin kıyaslanması; e-lik ile ilgili bir uygulama yol haritası hazırlanması, e-lik kanalından sunulabilecek lik Hizmetleri, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulanan e-lik uygulamalarının incelenmesi, Elektronik ortamda verilebilecek lik Hizmetlerinin detaylandırılması, Bu hizmetlerin verilmesinde rol alan diğer paydaş kurumlarla işbirliği yapmaya imkan sağlayacak bir model oluşturulması, e-lik hizmetleri mevcutta noterler tarafından verilen hizmetlerin e-hizmete dönüşmesini ve mevcutta verilmeyen ancak teknolojik gelişmelerden yararlanılarak liklerde verilebilecek olası diğer hizmetlerin belirlenmesi Gerekli teknik, süreçsel, örgütsel ve yasal değişiklikler, ler tarafından yürütülen 2. el araç satışlarının teknik olarak ler tarafından yürütülmeye devam etmesinin gereklililiği, Türkiye ler Birliği nin Adalet Bakanlığı UYAP iletişim alt yapısını kullanmasının uygun olup olmayacağı konularının incelenmesi ve bir rapor halinde sunulmasıdır. Bu rapor, sözkonusu hizmetin ilk adımı olup yukarıdaki konuları kapsayarak yapılmış bir fizibilite çalışmasıdır. Raporda, e-lik hizmetlerinde Türkiye için en uygun model tespit edilerek önerilmektedir. lik Kanunu'nun 1. Maddesinde: "lik bir kamu hizmetidir. ler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar." düzenlemesi yapılmak suretiyle, lik faaliyetinin kamu hizmeti yönüne kesin bir vurgu yapılmıştır. Ayrıca noterlerin faaliyetlerinin amacı "hukuki güvenlik sağlamak" ve "anlaşmazlıkları önlemek" şeklinde açıklanmıştır. Çalışmamızda lik Kanunu ve ilgili Kanunlarda değişiklik önerilecekse de, liğin bir kamu hizmeti olması ve hukuki güvenliği sağlama ve "işlemleri belgelendirme" işlevleri çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

10 B. KAPSAM Raporun kapsamında aşağıdaki konular yer almaktadır: Mevcut Durum: Mevcut durum 3 ana başlık altında incelenmiştir. Bunlar; Hukuksal Mevcut Durum, Türkiye ler Birliği Bilgi İşlem Altyapısı Mevcut Durumu ve ler Mevcut Durumu dur. Hukuksal Mevcut Durum altında; ler ve lik, liğin Tarihi, liğin Yasal Dayanağı, lik Faaliyeti, in Yetkisi, lerin Yükümlülükleri, lik İşlemleri; lik İşlemlerinde Şekil, Uyulması Gereken Genel Hükümler, Uyulması Gereken Özel Hükümler ve lik Belgelerinin İspat Gücü konuları yer almaktadır. Türkiye ler Birliği Bilgi İşlem Altyapısı Mevcut Durumu bölümünde; Bilgi İşlem Müdürlüğü Organizasyon Yapısı, Bilişim Envanteri (donanım ve yazılım olarak), BT Yapılanmasıyla İlgili Sorunlar ve Odak Noktaları konuları yer almaktadır. Bu çalışma yapılırken TNB Bilgi İşlem yetkilileri ve personeli ile yirmiye yakın toplantı yapılmış ve bu toplantılar sırasında mevcut durum mümkün olduğunca detaylı bir şekilde incelenmiştir. ler Mevcut Durum analizi, Birliğiniz tarafından yönlendirilen Ankara ve İstanbul daki yerleşik noterler ziyaret edilerek bizzat çalışma ortamında incelemeler yapılmış, işlerin işleyişi hakkında detaylı sorgulamalar yapılmış ve bunun sonucunda ler tarafından yürütülen 52 kalem işin alt başlıkları ile birlikte iş akış şemaları çıkartılmıştır. E- Sistemleri: e- sistemleri raporumuzda iki ayrı başlık altında incelenmiştir. Öncelikle klasik anlamda likten tamamen elektronik ortamdaki liğe uzanan süreçte tercih edilen sisteme göre bir ayrım yapılmış ve bu ayrıma göre mevcut sistemlerin incelemesine yer verilerek, daha sonra ise gerek dahil olduğumuz hukuk sistemi gerekse de dahil olduğumuz Latin ler Birliği açısından örnek teşkil edebilecek Avrupa Birliği Üyesi olan İtalya ve Almanya da gerçekleştirilen uygulama örnekleri incelenmiştir. Olması Gereken Durum ve Ayrım Çözümleme: Bu bölümde e-lik Model Önerisi ve buna bağlı olarak lik Paylaşım Sistemi nin nasıl olması gerektiğine dair öneriler yer almaktadır. Önerilen sistemin oluşturulabilmesi için yapılması gerekenler de bu bölümde yer almaktadır. Bu bölümda ayrıca ler tarafından yapılan bazı işlemlerin e-lik uygulamasına geçildiğinde nasıl bir iş akışı olacağına dair bilgiler de bulunmaktadır. Türkiye ler Birliği İletişim Ağı Önerileri bulunmaktadır TNB Bilgi İşlem Müdürlüğü nün BT yapılanmasıyla ilgili sorunları ve odak noktaları da bu bölümde yer almaktadır. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

11 Yeni Uygulamalar e-lik ortamının hazırlanması ile birlikte lerin bugün itibariyle yürütmediği ancak yeni ortamda kolaylıkla adapte edilebilecek ve Latin lerin de uyguladığı yeni uygulamaların neler olabileceğinin açıklandığı bilgileri kapsamaktadır. Bu uygulamalar sırasıyla; Kayıtlı e-posta, Kayıtlı e-arşiv Sistemi, Elektronik Tebligat, E-imza Sertifika Sağlayıcılığı, Gayrımenkul Satışı, Adli Sicil Kaydı, Limit Üzeri Kamu Sözleşmeleri, İş Yeri Kira Sözleşmesi, Elektronik Ortamda Delil Tesbiti, Mirasçılık Belgesi, Diğer Çekişmesiz Yargı olarak açıklanmıştır. Diğer Konular Raporumuzun ekinde Almanya ve İtalya noterlerinin uyguladıkları modeller yer almaktadır. Çalışma kapsamında klasik lik hizmetlerinin elektronik ortamda verilmesine yönelik hukuki değişiklikler ile lik hizmetlerinin e-lik hizmetine dönüşmesi ile verilebilecek yeni lik hizmetlerine değinilmiş olup, e-'liğin kapsamı dışında kalan konulara değinilmemiştir. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

12 C. MEVCUT DURUM Mevcut durum 3 ana başlık altında incelenmiştir. Bunlar; Hukuksal Mevcut Durum, Türkiye ler Birliği Bilgi İşlem Altyapısı Mevcut Durumu, ler Mevcut Durumu dur. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

13 C.I. Hukuksal Mevcut Durum C.I.1. ler ve lik lik faaliyeti, bir kamu hizmeti olarak, ilgililerin istemleri ve gerçek iradelerine uygun şekilde, hukuki işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesi faaliyetidir. lik faaliyeti ilgilinin iradesi ve işlem yetkisi açısından hukuki sorunları kural olarak ortadan kaldırdığı ve işlem öncesi noter tarafından ilgililere, yapılmak istenilen işlemin mahiyet ve sonuçlarının ayrıntıları ile aktarılması suretiyle hukuki danışmanlık faaliyetini de kapsadığı için aydınlatıcı, uyuşmazlıkları önleyici ve hukuki güvenliği sağlayıcı etkiye de sahip olup, adalet hizmetinin önemli bir parçasıdır. C.I.2. liğin Tarihi Türk Hukukunda lik ve noterliğin gelişimi çeşitli dönemlere ayrıştırılarak incelenebilmektedir. Bunlar Tanzimat Öncesi dönem, Tanzimat Sonrası Dönem ve Cumhuriyet Sonrası dönemlerdir. Cumhuriyet öncesi dönem bir yana bırakılacak olursa Türkiye Cumhuriyetinin ilanı sonrasında Türk Hukukunda lik ile ilgili düzenlemelerin gelişimi şu şekilde özetlenebilir. Cumhuriyetin ilanı sonrasında lik hizmetlerinin yürütülmesinde, 1938 yılına kadar, 1913 yılında yürürlüğe giren Kâtibi Adil Kanunu Muvakati yılında adı lik Kanunu olarak değiştirilmiştir- temel hukuki düzenleme olarak yürürlükte kalmıştır yılında İsviçre'nin Lozan ve Neuchatel Kantonları ile Avusturya'nın lik Kanunları göz önünde bulundurularak ve İstanbul lerince hazırlanan lahiyadan da dikkate alınarak, 3456 sayılı lik Kanunu kabul edilmiş ve bu kanun tarihinde yürürlüğe girmiştir sayılı Kanunda zaman içinde çeşitli değişikliklere uğrayarak 1972 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Halihazırda Türk Hukukunda lik ile ilgi temel kanuni metin 1512 sayılı lik Kanunudur. Bunun yanında Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak Kanunun 198. ve geçici 6. maddesi uyarınca hazırlanan lik Kanunu Yönetmeliği de mevcuttur. C.I.3 liğin Yasal Dayanağı Cumhuriyet döneminde lik Hizmeti, 1913 yılında yürürlüğe giren ve 1926 yılında adı "lik Kanunu" olarak değiştirilen "Katibi Adil Kanunu Muvakati", 1938 yılında yürürlüğe giren 3456 sy. lik Kanunu ve son olarak 1972 yılında kabul edilen ve halen yürürlükte olan 1512 sy. lik Kanunu kapsamında icra edilegelmiştir. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından 1512 sy. Kanunda yapılacak değişiklikler ile ilgili bir çalışma devam ettirilmektedir. Genel Müdürlük tarafından çalışmanın amacı "Toplumsal yaşamda önemli bir yere sahip olan lik müessesesini, Ülkemizde meydana gelen ekonomik, sosyal ve hukukî alanlardaki hızlı değişime uygun hâle getirmek, Avrupa Birliğine uyum süreci içinde Birliği oluşturan devletlerin lik mevzuatı ile birlikteliği sağlamak amacıyla, 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı lik Kanununda yapılacak değişiklikler..." şeklinde açıklanmıştır. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

14 C.I.4. lik Faaliyeti lik Kanunu'nun 1. maddesinde lik faaliyetinin öncelikli olarak bir kamu hizmeti olduğu ifade edilmektedir. Bunun yanında noterlerin işlemlerinde amacın, önleyici adaletin gerçekleştirilmesi olduğu vurgulanmaktadır. Henüz ortada bir uyuşmazlık olmadan önce noterin yapılan işlem konusunda tarafları aydınlatması suretiyle işlemlerin gerçekleştirilmesi, bu aydınlatma kapsamında işlemlerin biçimlendirilmesi, belgelerin onaylanması ve belgelendirilmesi toplumsal barışın devamına katkıda bulunur. Bu haliyle noter, uyuşmazlık öncesinde kamusal bir görev üstlenerek, uyuşmazlıkların çıkmasını önlemekte ve yargının yanında önemli bir fonksiyon ifa etmektedir. Latin lik sistemine dahil olan Türkiye'de noterler işlemlerin belgelendirilmesinde sadece yazan (notarius) sıfatı taşımaz, bu modelin de gereği olarak, yapılan işlem bakımından ilgililere hukuki danışmanlık hizmeti de sunar. lik faaliyeti sırasında noterin, yapılan işlem açısından tarafların istemleri ile gerçek iradelerinin örtüşüp örtüşmediğinin tespit edilmesi ve noterin tarafları yapılan işlemin dayanağı ve sonuçları, sonuçta getireceği yükümlülükler gibi hususlar açısından aydınlatması ise in danışmanlık görevi üstlenmesinin sonucudur. C.I.5. in Yetkisi Elektronik liğin (e-) düzenlenmesi açısından mevcut durumun tespiti aşamasında en önemli kriterlerden birisi lerin yer yönünden, işlem yönünden ve zaman yönünden yetkilerinin belirlenmesidir. yetkili olmadığı yerde lik faaliyeti yürütemeyeceği gibi, yetkili olmadığı bir işlemi yapması da mümkün değildir. Diğer yandan noter kanunda gösterilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla sadece mesai günlerinde ve mesai saatleri içerisinde faaliyet gösterebilir. liklerin açılması ve in yer yönünden yetkisi lik Kanununun "liklerin Kurulması ve Yetki Çevresi" başlıklı 2. maddesinin 1. fıkrasında her asliye mahkemesinin yetki alanında bir noter kurulması, 2. fıkrasında ise asliye mahkemesinin yetkisi birden fazla ilçeyi kapsıyorsa, gerektiğinde her ilçe de bir lik kurulması esası benimsenmiş olduğu için her ilçede bir lik kurulmasının esas olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Kanunun 3. maddesine göre ise iş yoğunluğuna göre bir yerde birden fazla lik açılması da mümkündür. in işlem yetkisi asliye mahkemesinin yetki alanıdır (N.K. m.2). Ancak, bir ilin belediye sınırları içerisinde birden fazla lik var ise, bu durumda noterin yer yönünden işlem yetkisi bağlı olduğu asliye mahkemesinin yargı çevresi ile sınırlı olmaksızın il belediye sınırlarıdır. Bu doğrultuda, bir lik işleminin herhangi bir yer noterliğinde yapılabilmesi için, işlemin taraflarından en az birinin noterliğin yetki çevresi içinde oturması veya işyerinin bulunması ya da işlemin aynı sınırlar içinde yapılacak bir işe ait olması gerekmektedir. N.K.'nın 10. kısım hükümleri ile özel kanunlarda işlem yapacak noter yer itibariyle açıkça gösterildiği haller saklıdır (örn: TMK m.239. ve m.688; TTK. m.69.). e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

15 lerin işlem bakımından yetkisi : lik hizmetleri incelendiğinde genel olarak noterin üç işlevi olduğu görülmektedir. Bunlar şu şekildedir: Onaylama. Belgelendirme. Hukuki ilişkilerin hukuki sorunların doğumunu önleyecek şekilde biçimlendirilmesi. lik Kanununda bu 3 yönü içeren işlem yetkisinin sınıflandırılması açısından işlemler iki farklı kategoride düzenlenmiştir. Bunlar genel olarak yapılacak işlemler ve özel olarak yapılacak işlemlerdir. lerin işlem zamanı yönünden yetkisi : lik Kanununun 51. maddesine göre çalışma saatleri noterin bulunduğu yerdeki resmi dairelerin çalışma saati ile başlar ve bağlı bulunulan Odası'nın genel kurulunda kabul edilen çalışma saatlerinde faaliyet gösterilir. lik dairesindeki iş kabulü süresi o yerdeki diğer resmi dairelerden en çok bir saat daha fazla olabilir. ler tatil günlerinde ve iş günlerinin tatil saatlerinde ancak vasiyetname tanzim ve tasdiki işlemleri ile gecikmesinde sakınca görülen lik işlemlerini yapabilirler. Tatil gün ve saatlerinde iş yapılması durumunda bunun sebebinin evrakta gösterilmesi ve bu işlemin yevmiye defterinin tatilden sonraki ilk numarasına kaydedilmesi zorunludur (N.K. m.52). C.I.6. lerin Yükümlülükleri : Emredici hükümlere uyma zorunluluğu: ler, onaylama işlemi dahi olsa, içeriği Kanunların emredici hükümlerine aykırılık teşkil eden işlemleri yapamazlar. (N.K. m.53). Meslek sırrı ve evrak ve defterlerin gizliliği : ve lik katipleri, görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları, kanunların emrettiği haller dışında açıklıyamazlar (N.K. m.54). lik evrak ve defterleri aleni değildir. Yani ilgilisi ve kanunda sayılan kişiler dışında bu evrak ve defterler üçüncü kişilerce incelenemez. Belgelerden örnek verilemez. lik evrak ve defterleri mahkeme, sorgu hakimliği ve Cumhuriyet savcılıklarınca veya resmi daireler tarafından, konusu da belirtilmek suretiyle, likte soruşturmaya yetkili kılınan kimselerce incelenebilir. lik evrak ve defterlerinin daire dışına çıkarılabilmesi, mahkemenin veya sorgu hakiminin kararıyla mümkündür. Mahkeme veya sorgu hakimi evrakın dava sonuna kadar dosyada kalmasına karar verirse, bu takdirde evrakın bir örneği çıkartılıp aslına uygunluğu onaylanarak, aslının yerinde saklanmak üzere notere verilir. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

16 in bulunduğu yerde inceleme imkanı bulunmaması sebebiyle evrakın başka bir yere gönderilmesi gerekiyorsa, noterin bulunduğu yer hukuk hakimliğinin onaylıyacağı örnek, aynı şekilde saklanır. Soruşturma yetkisi bulunan kişilerle Cumhuriyet savcılarının isteyecekleri örnekler lik ücretine tabi değildir. Diğer resmi mercilere verilecek örneklerden yalnız yazı ücreti alınır. C.I.7. lik İşlemleri Genel Olarak Yapılacak İşlemler lerin genel olarak yapacakları işlemler lik Kanunun 60. maddesinde ve ayrıntılı olarak lik Kanunu Yönetmeliğinin 7. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; 1. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek, 2. Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak, 3. Gayrimenkul satış va'di sözleşmesi yapmak, 4. lik Kanununa uygun olarak dışarda yazılıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak, 5. lik Kanunu hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp vermek, 6. Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek, 7. Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek, 8. Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek, 9. lik Kanunu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak. Özel Olarak Yapılacak İşlemler lerin özel olarak yapacakları işlemler lik Kanununun maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre; 1. Tespit işleri, 2. Emanet işleri, 3. Defter onaylamak, 4. Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler, 5. Tebligat işleri, 6. Aylık ve yıllık iş cetvelleri verilmesi. C.I.8. lik İşlemlerinde Şekil lik Kanunu incelendiğinde Kanunun maddeleri arasında lik işlemlerinde Uyulması Gereken Genel Hükümler e yer verildikten sonra Hukuki işlemlerin noter tarafından düzenlenmesine ilişkin şekil (N.K. m ). e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

17 Hukuki işlemlerin altındaki imzanın onaylanmasına ilişkin şekil (N.K. m.90-93). ler tarafından yapılan işlemlerden örnek verilmesine ilişkin şekil (N.K. m.94-99). Düzenleme, Onaylama ve Örnek Verme dışında kalan diğer lik işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ve şekil şartı (N.K. m ) düzenlendiği görülmektedir. Bu düzenlemeler ışığında genel olarak dört faklı şekilde lik işlemine ilişkin belgenin oluşturulacağı ifade edilebilir. C.I.9. Uyulması Gereken Genel Hükümler Taleple harekete geçme: lik işlemin yapılabilmesi açısından öncelikli koşul ilgili kişinin bu yönde bir talebinin varlığıdır (N.K. m.72/1). in Öğrenme Yükümlüğü: in işlem talebinde bulunan ilgili hakkında öğrenmekle yükümlü olduğu hususlar lik Kanunun 72. maddesinin son fıkrasında belirtilmiştir. Buna göre; İlgilinin kimlik ve adresi: ilgilinin ve varsa tanık, tercüman ve bilirkişi gibi işleme katılanların kimliğini ve adresini tespit etmekle yükümlüdür. İlgilinin Ehliyeti: Ehliyete (yeteneğe) ilişkin araştırma ilgili kişinin istem konusunu oluşturan işlem açısından ele alınır. Buna göre ilgili yapacağı işlem için hangi ehliyete sahip olması gerekiyorsa noterin de o ehliyeti araması gerekli ve yeterlidir. İlgilinin Gerçek İradesi: İlgilinin gerçek iradesini serbestçe beyan edip etmediği, beyan ile irade arasındaki uyum, beyanın tam ve eksiksiz olarak yapılması, amacı aşmaması önemlidir. Bu doğrultuda beyanın cebir ya da tehdit altında yapılıp yapılmadığı gibi hususların araştırılması zorunludur. İstem konusu işlemin ilgilinin hür iradesine dayanması, irade ile beyanın uyuşması asıldır. Başkası adına hareket eden kişilerden belge isteme yükümlülüğü: Bir lik işlemini, vekil, veli, vasi, kayyım, mümessil ve mirasçı sıfatiyle veya şirket ve dernek gibi tüzel kişiler adlarına lik işlemi yaptırmak istiyenler sıfat ve yetkilerini ve yapılmak istenilen işlemi yapmaya izinli olduklarını belgelendirmek zorundadır., ilgilinin başkası adına hareket etmeye ilişkin yetkisini gösterildiğini iş kağıdına yazar ve belgenin ilgili kısmını işlem evrağına bağlar. Belgelerin değiştirilmesi : Tamamlanan noter işlemleri üzerinde herhangi bir çıkıntı veya ekleme yapılmak suretiyle değiştirilemez. Belge tamamlaman önce yapılan çıkıntı ve eklemeler ise ilgilisinin imzasını ve noterin onayını taşımadığı suretçe geçerli olmaz. Bir lik işlemi tamamlandıktan sonra değiştirilmesi, feshi veya iptali, düzeltilmesi daha önce yapılan ilgili işleme ait şekle aynen uyulmak suratiyle yapılan yeni bir işlem ile yapılır. Önceki işlem evrağına yeni işleme ait tarih ve sayı yazılır. Eğer yeni işlem bir başka noterde yapılır ise, yeni işlemin yapıldığı noter işlemine ait evrağın bir nüshasını önceki işleme bağlanmak üzere diğer notere gönderir. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

18 C.I.10.Uyulması Gereken Özel Hükümler : lik Kanunu'nda yukarıda da belirtildiği üzere Düzenleme, Onaylama, Örnek Verme ve Diğer lik İşlemleri'nde hangi şekile uyulacağı ve işlem belgesinin hangi zorunlu kayıtları içereceği ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. lik Kanununun 89. maddesine göre aşağıdaki işlemlerin tarafından düzenleme şeklinde yapılması zorunludur: Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnamelerle, Vasiyetname, Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, Gayrimenkul satış va'di, Vakıf senedi, Evlenme mukavelesi, Evlat edinme ve tanıma, Mirasın taksimi sözleşmesi Diğer kanunlarda düzenleme şeklinde yapılması öngörülen sair işlemler. C.I.11. lik Belgelerinin İspat Gücü lik Kanununun 82. maddesine göre lik Kanununa göre belgelendirilen işlemler "resmi" sayılır ve; Düzenleme şeklindeki hukuki işlemler, sahteliği sabit oluncaya kadar, Onaylama şeklindeki işlemlerde işlem belgesinin içeriğini kapsamamak üzere işlemdeki imza ve tarih sahteliği sabit oluncaya kadar, Düzenleme ve onaylama dışındaki diğer lik işlemleri ise aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

19 C.II. Türkiye ler Birliği Bilgi İşlem Altyapısı Mevcut Durumu Türkiye ler Birliği Bilgi İşlem Altyapısı Mevcut Durumu bölümünde; Bilgi İşlem Müdürlüğü Organizasyon Yapısı, Bilişim Envanteri (donanım ve yazılım olarak), BT Yapılanmasıyla İlgili Sorunlar ve Odak Noktaları konuları yer almaktadır. Bu çalışma yapılırken TNB Bilgi İşlem yetkilileri ve personeli ile yirmiye yakın toplantı yapılmış ve bu toplantılar sırasında mevcut durum mümkün olduğunca detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu çalışma raporu ayrıca sunulmuştur. C.III. ler Mevcut Durumu lerde yapılmakta olan işler ve bunlara ait süreçlerin çıkarılması işinin gerçekleştirilebilmesi amacı ile Ankara ve İstanbul da yer alan toplam 6 notere ziyaret yapılmıştır. Bu 6 noter den 5 adedinde noter ile görüşmeler yapılabilmiştir. Yine bu 6 noterden 3 adedinde baş katip ile görüşülmüştür. Süreç incelemesi işi için gerek noterlerden gerekse katiplerden faydalanılmıştır. lerden mevcut lik sistemindeki durum ve özellikle gelecekte kullanıma alınabilecek yeni hizmetler konusunda görüşleri sorulmuştur. liklerde çalışma sistemi gözlenmiş, ortaya çıkan sorunlar bunların giderilme şekilleri konusunda genel bir kanaat oluşturacak kadar veri toplanmıştır. Otomasyon ve e-lik çalışmalarından noterlerin beklentileri alınmış, noterlerin akıllarında oluşmuş olan soruların yanıtlanmasına gayret edilmiştir. Edinilen veriler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda liklerde en çok yapılan işlemlerin, vekaletname/azilname, ihtarname, ihbarname, suret çıkarılması ve defter onayı olduğu tespit edilmiştir. Bu işlemlerin yaygın olarak kullanıldıkları anlaşılmıştır. Öte yandan diğer gelir getirici işlemlerin, sözleşmeler / araç satışları, protestolar, beyannameler olduğu anlaşılmıştır. lerle ilgili olarak kamuoyunda oluşmuş olan görüşleri tespit etmek amacı ile likten hizmet almakta olan vatandaşlarla veya rastgele seçilmiş kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Kamuoyunun noterlerden, e-lik hizmetlerinden beklentileri tespit edilmiştir. liklerde yapılan işlem sayısının son 10 yıl içinde düşüş yaşadığı anlaşımıştır, 2009 yılında ortalama olarak aylık 2,500,000 işlem yapıldığı söylenilebilir. ler, Maliye Bakanlığı adına tahsil ederek hazineye aktardıkları parasal büyüklükler itibarıyla çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. liklerden 2009 yılı içinde ortalama aylık 90,000,000 TL (harç, damga vergisi ve değerli kağıt olarak) devlete aktarılmaktadır. Toplam yıllık aktarım yaklaşık 1,100,000,000 TL yi bulmaktadır. Buna göre devletin toplam damga verisinin %5 i, toplam harçların %10 u noterler tarafından toplanmaktadır. Devletin tüm gelirlerinin %0,5 i noterler tarafından sağlanmaktadır. Öte yandan noterler Türkiye genelinde 5,300 den fazla kişiye iş olanağı sağlamaktadırlar. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

20 lik Hizmeti Mevcut Durum Başvuru Hazırlama Bilgi Toplama, Kimlik, Yetki ve İşlem Doğrulama Teyid Onaylama Ödeme Belgeleme Postalama ve Arşivleme e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

21 İş Süreçleri e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

22 1. Vekaletname a. Tanım Bir kimseye verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten likçe onaylanmış yazılı belge ve buna ait işlem b. Sürecin Yapılma Adımları Vekalet verecek taraf, vekaletname için notere başvurur Kendi adı, kimlik belgesi, adresi, vekalet vereceği kişinin kimlik bilgisi, adresini tedarik eder. Hangi konuda, ne süre ile ve ne amaçla vekalet vereceğini bildirir Vekaletname çeviri ise yeminli tercümandan çevirilmiş nüshası tedarik edilir Vekaletname verecek olan kaç nüsha istediğini bildirir lik kimlik belgesini, yetkinliğini değerlendirir lik kişinin isteğini değerlendirir lik vekaletname hazırlar Vekalet verecek olan vekaletnameyi okur ve imzalayarak onaylar lik ücret tahhakkuk ettirir ve vekaletnameyi onaylar lik bir nüshasını kendinde kalmak üzere saklar, diğer nüshaları vekalet verene verir c. Girdiler Vekaletname verecek olan tarafın kimlik ve adres bilgisi d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Vekaletname f. Kullanım Yaygınlığı Çok Yoğun Gerekli ise vekaletname verecek olanın yetkinliğinin tespitine ilişkin raporlar Vekil tayin edilecek olana ait kimlik ve adres bilgileri T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü o Kimlik Paylaşım Sistemi o Adres Kayıt Sistemi Vekaletname çeviri gerektiriyor ise yeminli tercümandan yapılmış çeviri e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

23 Süreç Akış Şemaları 1. Vekaletname 1.1. Vekaletname Vekalet Veren Taraf Vekaletname için notere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Vekaletnameyi hazırlar (istenilen sayıda çoğaltır, biri saklanmak üzere) Onaylar Vekaletname (istenilen sayıda) Vekaletname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

24 1. Vekaletname 1.2. Vekaletname - Özel Vekalet Veren Taraf Vekaletname için notere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Vekaletnameyi hazırlar (istenilen sayıda çoğaltır, biri saklanmak üzere) Onaylar Vekaletname (istenilen sayıda) Vekaletname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

25 1. Vekaletname 1.3. Vekaletname - Damgalı Vekalet Veren Taraf Vekaletname için notere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Vekaletnameyi hazırlar (istenilen sayıda çoğaltır, biri saklanmak üzere) Onaylar Vekaletname (istenilen sayıda) Vekaletname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

26 1. Vekaletname 1.4. Vekaletname - Çevirisi Olan Vekalet Veren Taraf Vekaletname için notere başvurur (yeminli tercüman tarafından yapılmış çevirisi ile birlikte) Adları, adresleri, ilgili belgeler Vekaletnameyi hazırlar (istenilen sayıda çoğaltır, biri saklanmak üzere) Onaylar Vekaletname (istenilen sayıda) Vekaletname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

27 1. Vekaletname 1.5. Vekaletname - Harçsız Vekalet Veren Taraf Vekaletname için notere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Vekaletnameyi hazırlar (istenilen sayıda çoğaltır, biri saklanmak üzere) Onaylar Vekaletname (istenilen sayıda) Vekaletname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

28 1. Vekaletname 1.6. Vekaletname - Özel Çevirisi Olan Vekalet Veren Taraf Vekaletname için notere başvurur (yeminli tercüman tarafından yapılmış çevirisi ile birlikte) Adları, adresleri, ilgili belgeler Vekaletnameyi hazırlar (istenilen sayıda çoğaltır, biri saklanmak üzere) Onaylar Vekaletname (istenilen sayıda) Vekaletname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

29 1. Vekaletname 1.7. Vekaletname Avukat Vekalet Veren Taraf Avukat için vekaletname için notere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Vekaletnameyi hazırlar (istenilen sayıda çoğaltır, biri saklanmak üzere) Onaylar Vekaletname (istenilen sayıda) Vekaletname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

30 1. Vekaletname 1.8. Vekaletname Avukat Özel Vekalet Veren Taraf Avukat için vekaletname için notere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Vekaletnameyi hazırlar (istenilen sayıda çoğaltır, biri saklanmak üzere) Onaylar Vekaletname (istenilen sayıda) Vekaletname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

31 2. Protesto a. Tanım Ticaret senetlerinde kabulden veya ödemeden kaçınılması durumunda bunun noter aracılığı ile resmi olarak saptanması b. Sürecin Yapılma Adımları Banka veya alacaklı taraf protesto yapmak üzere notere başvurur İsim, adres ve ilgili senetleri notere verir Senetler yabancı dilde hazırlanmış ise, yeminli tercüme ofisinde yapılmış çevirisi ile notere verilir Protestoyu hazırlar, senetleri damga ile işaretler ücret tahhakkuk ettirir, protestoyu 2 kopya hazırlar ve onaylar Damgalanmış senetler bankaya veya alacaklı tarafa teslim edilir PTT yoluyla borçluya protestoyu gönderir Protestonun bir kopyası likte saklanmak üzere kalır c. Girdiler Protesto gönderilecek kişinin kimlik ve adres bilgisi Senetler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Protesto ve damgalanmış senetler f. Kullanım Yaygınlığı Bölgesel olarak çok yoğun diğer yerlerde az sayıda e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

32 Süreç Akış Şemaları 2. Protesto 2.1. Banka Protestosu Banka Borçlu e protesto yapmak üzere başvurur Ad, adres ve ilgili senetler Protestoyu hazırlar, damga ile senetleri işaretler Onaylanır Damgalanmış senetler iade edilir PTT yoluyla protesto gönderilir Protesto (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

33 2. Protesto 2.2. Şahıs Protestosu Alacaklı Taraf Borçlu Taraf e protesto yapmak üzere başvurur Ad, adres ve ilgili senetler Protestoyu hazırlar, damga ile senetleri işaretler Onaylanır Damgalanmış senetler iade edilir PTT yoluyla protesto gönderilir Protesto (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

34 2. Protesto 2.3. Banka Protestosu - Çevirili Banka Borçlu e protesto yapmak üzere başvurur Ad, adres ve ilgili senetler (yabancı dilde hazırlanan senetler,yeminli tercüme ofisinde yapılmış çevirisi ile) Protestoyu hazırlar, damga ile senetleri işaretler Onaylanır Damgalanmış senetler iade edilir PTT yoluyla protesto gönderilir Protesto (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

35 2. Protesto 2.4. Şahıs Protestosu - Çevirili Alacaklı Taraf Borçlu Taraf e protesto yapmak üzere başvurur Ad, adres ve ilgili senetler (yabancı dilde hazırlanan senetler,yeminli tercüme ofisinde yapılmış çevirisi ile) Protestoyu hazırlar, damga ile senetleri işaretler Onaylanır Damgalanmış senetler iade edilir PTT yoluyla protesto gönderilir Protesto (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

36 3. Azilname a. Tanım Verilen temsil yetkisinin ortadan kaldırılmasını sağlayan noter tarafından onaylanmış belge ve buna ait işlem b. Sürecin Yapılma Adımları Daha önce vekalet vermiş kişi azilname talebinde bulunmak üzere notere başvurur Daha önce verilmiş vekaletname, kimlik ve adres bilgilerini tedarik eder tarafından azilname hazırlanır Azilname talebinde bulunan tarafından imzalanır lik ücret tahhakkuk ettirerek, 3 kopya onaylar Azilnamenin bir kopyası daha önce vekaleti verene elden teslim edilir Azilnamenin bir kopyası daha önce vekaletname verilmiş olan kişiye PTT yoluyla iadeli taahhütlü gönderilir Azilnamenin bir kopyası ise likte saklanmak üzere kalır c. Girdiler Daha önce verilmiş vekaletname Kimlik ve adres bilgileri d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Azilname f. Kullanım Yaygınlığı Çok Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

37 Süreç Akış Şemaları 3. Azilname 3.1. Azilname Vekalet Vermiş Taraf Vekaletname Verilmiş Taraf Azilname talebinde bulunur Daha önce verilmiş vekaletname, kimlik, adres beyanı Azilname hazırlanır Azilname imzalanır Vekalet verene, e ve Vekalet verilmiş olana birer kopya çıkartılır Azilname (elden) Azilname (saklamak üzere) Azilname (PTT iadeli taahhütlü) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

38 3. Azilname 3.2. Azilname - Düzenleme Vekalet Vermiş Taraf Vekaletname Verilmiş Taraf Azilname talebinde bulunur Daha önce verilmiş vekaletname, kimlik, adres beyanı Azilname hazırlanır Azilname imzalanır Vekalet verene, e ve Vekalet verilmiş olana birer kopya çıkartılır Azilname (elden) Azilname (saklamak üzere) Azilname (PTT iadeli taahhütlü) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

39 3. Azilname 3.3. Azilname - Harçsız Vekalet Vermiş Taraf Vekaletname Verilmiş Taraf Azilname talebinde bulunur Daha önce verilmiş vekaletname, kimlik, adres beyanı Azilname hazırlanır Azilname imzalanır Vekalet verene, e ve Vekalet verilmiş olana birer kopya çıkartılır Azilname (elden) Azilname (PTT iadeli taahhütlü) Azilname (saklamak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

40 4. Örnek a. Tanım Var olan bir belgeden noter tarafından onaylanmış olarak benzerinin çoğaltılması işlemi ve çoğaltılan belge b. Sürecin Yapılma Adımları İbraz eden taraf notere örnek çoğaltmak üzere başvurur Örnek olarak çoğaltılacak döküman noterliğe verilir Kaç kopya istendiği belirtilir Çoğaltılacak döküman istenilen sayıdan bir fazla olarak hazırlanır lik ücret tahhakkuk ettirerek çoğaltılan dökümanları onaylar İstenilen sayıda hazırlanmış döküman ibraz eden tarafa elden teslim edilir Dökümanın bir kopyası saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Örnek olarak çoğaltılacak döküman d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar İstenilen sayıda çoğaltılan döküman f. Kullanım Yaygınlığı Çok Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

41 Süreç Akış Şemaları 4. Örnek 4.1. Örnek İbraz Eden Taraf e örnek çoğalmak üzere başvurur Örnek olarak çoğaltılacak döküman Çoğaltılacak döküman istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Aslından çoğaltılmış döküman (istenilen sayıda) Aslıdan çoğaltılmış döküman (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

42 4. Örnek 4.2. Örnek D.K. 2 Olan İbraz Eden Taraf e örnek çoğalmak üzere başvurur Örnek olarak çoğaltılacak döküman (...) Çoğaltılacak döküman istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Aslından çoğaltılmış döküman (istenilen sayıda) Aslıdan çoğaltılmış döküman (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

43 4. Örnek 4.3. Örnek - %0,75 Damga Vergili İbraz Eden Taraf e örnek çoğalmak üzere başvurur Örnek olarak çoğaltılacak döküman (%0,6 damga vergisine tabi) Çoğaltılacak döküman istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Aslından çoğaltılmış döküman (istenilen sayıda) Aslıdan çoğaltılmış döküman (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

44 4. Örnek 4.5. Örnek - Tecrüme Sureti için İbraz Eden Taraf e örnek çoğalmak üzere başvurur Örnek olarak çoğaltılacak döküman (tercüme) Çoğaltılacak döküman istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Aslından çoğaltılmış döküman (istenilen sayıda) Aslıdan çoğaltılmış döküman (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

45 4. Örnek 4.6. Örnek - %0,15 Damga Vergili İbraz Eden Taraf e örnek çoğalmak üzere başvurur Örnek olarak çoğaltılacak döküman (%0,15 damga vergisine tabi) Çoğaltılacak döküman istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Aslından çoğaltılmış döküman (istenilen sayıda) Aslıdan çoğaltılmış döküman (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

46 4. Örnek 4.7. Örnek Suret Damga Vergili İbraz Eden Taraf e örnek çoğalmak üzere başvurur Örnek olarak çoğaltılacak döküman (suret damga vergisine tabi) Çoğaltılacak döküman istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Aslından çoğaltılmış döküman (istenilen sayıda) Aslıdan çoğaltılmış döküman (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

47 4. Örnek 4.8. Örnek - Tercüme Sureti Suret Damgalı İbraz Eden Taraf e örnek çoğalmak üzere başvurur Örnek olarak çoğaltılacak döküman (tercüme sureti) Çoğaltılacak döküman istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Aslından çoğaltılmış döküman (istenilen sayıda) Aslıdan çoğaltılmış döküman (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

48 4. Örnek 4.9. Örnek Ek Harç Sayfa Adedi Olan İbraz Eden Taraf e örnek çoğalmak üzere başvurur Örnek olarak çoğaltılacak döküman (...) Çoğaltılacak döküman istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Aslından çoğaltılmış döküman (istenilen sayıda) Aslıdan çoğaltılmış döküman (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

49 4. Örnek Örnek - Örnek ve Tercüme Maktu Harçlı İbraz Eden Taraf e örnek çoğalmak üzere başvurur Örnek olarak çoğaltılacak döküman (tecüme maktu harçlı) Çoğaltılacak döküman istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Aslından çoğaltılmış döküman (istenilen sayıda) Aslıdan çoğaltılmış döküman (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

50 4. Örnek Örnek - Müs. Vekaletname Örneği İbraz Eden Taraf e örnek çoğalmak üzere başvurur Örnek olarak çoğaltılacak döküman (müs. vekaletname) Çoğaltılacak döküman istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Aslından çoğaltılmış döküman (istenilen sayıda) Aslıdan çoğaltılmış döküman (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

51 4. Örnek Örnek D.K. 2 Olan Suret Damga Vergili İbraz Eden Taraf e örnek çoğalmak üzere başvurur Örnek olarak çoğaltılacak döküman (...) Çoğaltılacak döküman istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Aslından çoğaltılmış döküman (istenilen sayıda) Aslıdan çoğaltılmış döküman (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

52 4. Örnek Örnek - Harçsız İbraz Eden Harçtan Muaf Taraf e örnek çoğalmak üzere başvurur Örnek olarak çoğaltılacak döküman Çoğaltılacak döküman istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Aslından çoğaltılmış döküman (istenilen sayıda) Aslıdan çoğaltılmış döküman (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

53 4. Örnek Örnek - %0,9 Damga Vergili İbraz Eden Taraf e örnek çoğalmak üzere başvurur Örnek olarak çoğaltılacak döküman (%0,9 damga vergisine tabi) Çoğaltılacak döküman istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Aslından çoğaltılmış döküman (istenilen sayıda) Aslıdan çoğaltılmış döküman (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

54 4. Örnek Örnek - %0,45 Damga Vergili İbraz Eden Taraf e örnek çoğalmak üzere başvurur Örnek olarak çoğaltılacak döküman (%0,45 damga vergisine tabi) Çoğaltılacak döküman istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Aslından çoğaltılmış döküman (istenilen sayıda) Aslıdan çoğaltılmış döküman (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

55 5. Üyelikten Çekilme a. Tanım Sendikadan ayrılmak isteyen üyenin istifasını noter aracılığı ile resmi olarak bildirmesi işlemi ve bu işleme ait belge b. Sürecin Yapılma Adımları Kişi sendikadan ayrılmak üzere notere başvurur Başvuran kişi kimlik, adres ve ilgili belgelerini tedarik eder lik tarafından üyelikten çekilme işlemi hazırlanır veya hazırlanmış döküman kullanılarak istenilen sayıdan bir fazla nüsha çıkartılır Dökümanlar başvuran kişi tarafından imzalanır lik ücret tahhakkuk ettirerek onaylar Başvuran kişiye istediği sayıda nüsha elden teslim edilir Bir kopya işverene PTT yoluyla gönderilir Bir kopya SGK ya PTT yoluyla gönderilir Bir kopya sendikaya PTT yoluyla gönderilir Bir kopya saklanmak üzere noteklikte kalır c. Girdiler Kimlik, adres ve ilgili belgeler d. Bağlantılı Kurumlar İşveren, SGK, Sendika e. Çıktılar Üyelikten çekilme dökümanı f. Kullanım Yaygınlığı Az e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

56 Süreç Akış Şemaları 5. Üyelikten Çekilme 5.1. Üyelikten Çekilme Taraf İşveren SGK Sendika Sendikadan ayrılmak için notere başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler Üyelikten çekilme işlemi hazılranır veya hazırlanmış döküman kullanılır (istenilen sayıda biri saklanmak üzere çoğaltılır) Onaylar Üyelikten çekilme (istenilen sayıda) Üyelikten çekilme (PTT yoluyla gönderilir) Üyelikten çekilme (PTT yoluyla gönderilir) Üyelikten çekilme (PTT yoluyla gönderilir) Üyelikten çekilme (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

57 6. Hesap Özeti a. Tanım Bir hesabın, belirli zamanlarda çıkartılıp hesap sahibine noter aracılığı ile ve noter tarafından onaylanmış olarak gönderilmesi işlemi ve işleme ait belge b. Sürecin Yapılma Adımları Banka/Finans Kuruluşu/Factoring hesap özeti ihtarnamesi için notere başvurur İhtarname gidecek müşterinin kimlik, adres bilgileri ve hesap özeti tedarik edilir lik tarafından ihtarname hazırlanır, istenilen sayının bir fazlası olarak çoğaltılır lik ücret tahhakkuk ettirerek ihtarnameleri onaylar İstenilen sayıda ihtarname Banka/Finans Kuruluşu/Factoring e elden teslim edilir Bir kopya PTT yoluyla müşteriye gönderilir Bir kopya saklanmak üzere noteklikte kalır c. Girdiler Müşterinin kimlik, adres bilgileri ve hesap özeti d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar İhtarname f. Kullanım Yaygınlığı Belirli bölgelerde yoğun, diğerlerinde çok az e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

58 Süreç Akış Şemaları 6. Hesap Özeti 6.1. İhtarname (Hesap Özeti) Banka / Finans Kuruluşu / Factoring Müşteri e ihtarname için başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler, hesabı ile ilgili çıktı özeti İhtarname hazırlanır ve istenilen sayıda ekler çoğaltılır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İhtarname (istenilen sayıda) İhtarname (PTT yoluyla gönderilir) İhtarname (saklanmak üzer) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

59 6. Hesap Özeti 6.2. İhtarname (Hesap Özeti - Onaylı) Banka / Finans Kuruluşu / Factoring Müşteri e ihtarname için başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler, hesabı ile ilgili çıktı özeti İhtarname hazırlanır ve istenilen sayıda ekler çoğaltılır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İhtarname (istenilen sayıda) İhtarname (PTT yoluyla gönderilir) İhtarname (saklanmak üzer) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

60 6. Hesap Özeti 6.3. İhtarname (Hesap Özeti - Harçsız) Banka / Finans Kuruluşu / Factoring Müşteri e ihtarname için başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler, hesabı ile ilgili çıktı özeti İhtarname hazırlanır ve istenilen sayıda ekler çoğaltılır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İhtarname (istenilen sayıda) İhtarname (PTT yoluyla gönderilir) İhtarname (saklanmak üzer) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

61 7. Defter Onaylama a. Tanım Bir işletmeye, kuruma veya organizasyona ait defterlerin noter tarafından onaylanarak resmiyet kazandırılması işlemidir b. Sürecin Yapılma Adımları Onaylanacak defteri olan taraf onay için notere başvurur Başvuran kişi kimlik ve adres bilgilerini, ilgili belgeleri ve boş defteri tedarik eder Başvuran kişi aşağıdakilerden biri olabilir: Kamu yararına kurum ve kooperatif (kurum adı ve adresi gerekir) Tüzel kişi (Ticaret sicili gerekir) Serbest meslek erbabı (adı ve adresi gerekir) Sendika (adı ve adresi gerekir) tarafından defterin ön sayfasına bilgileri kaydedilir ve mühürlenir tarafından defterin bütün sayfaları mühürlenir ve ücret tahhakkuk edilir Onaylı defter, defteri getiren tarafa teslim elden teslim edilir c. Girdiler Başvuran kişinin kimlik ve adres bilgileri, ilgili belgeleri ve boş defter d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Onaylanmış defter f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

62 Süreç Akış Şemaları 7. Defter Onaylama 7.1. İşletme Defteri Onaylanacak Defteri olan Taraf e onay için başvurur Adı (tüzel), adresi, ilgili belgeler, boş defter Defterin ön sayfasına bilgileri kaydedilir ve mühürlenir Defterin bütün sayfaları mühürlenir Onaylı defter e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

63 7. Defter Onaylama 7.2. İşletme Defteri - Harçsız Onaylanacak Defteri olan Taraf e onay için başvurur Adı (kamu yararına kurum ve kooperatif), adresi, ilgili belgeler, boş defter Defterin ön sayfasına bilgileri kaydedilir ve mühürlenir Defterin bütün sayfaları mühürlenir Onaylı defter e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

64 7. Defter Onaylama 7.3. İşletme Defteri T.Sicilli Özel Sayfalı Onaylanacak Defteri olan Taraf e onay için başvurur Adı (tüzel), adresi, ticaret sicili, ilgili belgeler, boş defter Defterin ön sayfasına bilgileri kaydedilir ve mühürlenir Defterin bütün sayfaları mühürlenir Onaylı defter e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

65 7. Defter Onaylama 7.4. İşletme Defteri Ticari, Harçsız, Özel Sayfalı Onaylanacak Defteri olan Taraf e onay için başvurur Adı (kamu yararına kurum ve kooperatif), adresi, ticaret sicili, ilgili belgeler, boş defter Defterin ön sayfasına bilgileri kaydedilir ve mühürlenir Defterin bütün sayfaları mühürlenir Onaylı defter e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

66 7. Defter Onaylama 7.5. Bilanço Defteri Onaylanacak Defteri olan Taraf e onay için başvurur Adı (tüzel / özel), adresi, ilgili belgeler, boş defter Defterin ön sayfasına bilgileri kaydedilir ve mühürlenir Defterin bütün sayfaları mühürlenir Onaylı defter e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

67 7. Defter Onaylama 7.6. Bilanço Defteri - Harçsız Onaylanacak Defteri olan Taraf e onay için başvurur Adı (kamu yararına kurum ve kooperatif), adresi, ilgili belgeler, boş defter Defterin ön sayfasına bilgileri kaydedilir ve mühürlenir Defterin bütün sayfaları mühürlenir Onaylı defter e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

68 7. Defter Onaylama 7.7. Serbest Meslek Defteri Onaylanacak Defteri olan Taraf e onay için başvurur Adı (serbest meslek erbabı), adresi, ilgili belgeler, boş defter Defterin ön sayfasına bilgileri kaydedilir ve mühürlenir Defterin bütün sayfaları mühürlenir Onaylı defter e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

69 7. Defter Onaylama 7.9. Sendika Defteri Onaylanacak Defteri olan Taraf e onay için başvurur Adı (sendika), adresi, ilgili belgeler, boş defter Defterin ön sayfasına bilgileri kaydedilir ve mühürlenir Defterin bütün sayfaları mühürlenir Onaylı defter e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

70 7. Defter Onaylama Apartman, Dernek Defteri Onaylanacak Defteri olan Taraf e onay için başvurur Adı (tüzel / özel), adresi, ilgili belgeler, boş defter Defterin ön sayfasına bilgileri kaydedilir ve mühürlenir Defterin bütün sayfaları mühürlenir Onaylı defter e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

71 7. Defter Onaylama Bilanço Defteri - Harçlı ve Özel Sayfalı Onaylanacak Defteri olan Taraf e onay için başvurur Adı (tüzel / özel), adresi, ilgili belgeler, boş defter Defterin ön sayfasına bilgileri kaydedilir ve mühürlenir Defterin bütün sayfaları mühürlenir Onaylı defter e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

72 7. Defter Onaylama Bilanço Defteri - Harçsız ve Özel Sayfalı Onaylanacak Defteri olan Taraf e onay için başvurur Adı (kamu yararına kurum ve kooperatif), adresi, ilgili belgeler, boş defter Defterin ön sayfasına bilgileri kaydedilir ve mühürlenir Defterin bütün sayfaları mühürlenir Onaylı defter e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

73 8. Emanet a. Tanım Emanete bırakan (mudi) tarafından notere bırakılan maddi veya manevi bir şeyin saklanması işlemi b. Sürecin Yapılma Adımları Emanete bırakacak taraf emanet işlemi için notere başvurur Emanete bırakacağı (her türlü maddi ve manevi kıymeti olan) şeyi yanında getirir getirilen emaneti emanete alır lik ücret tahakkuk ettirerek emanete aldığına dair belge hazırlar ve emaneti getirene elden teslim eder Emanete getirilip kasaya konulan şey eğer kasadan koşullu olarak çıkartılacaksa koşul gerçekleştiğinde yapılması gereken yerine getirilir. Aksi takdirde emanete bırakan isteyene kadar kasda kalır c. Girdiler Emanete bırakılacak şey, kimlik ve adres bilgileri d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Getirilenin emanete alındığına dair belge f. Kullanım Yaygınlığı Nadir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

74 Süreç Akış Şemaları 8. Emanet 8.1 Emanet Emanete Bırakacak Taraf Emanet işlemi için başvurur Her türlü maddi ve manevi kıymeti olan şey Emanete alır Emanete aldığına dair belge Emanete koyulan (kasaya kapatılan) şey Hayır Koşullu mu? Evet Koşul gerçekleşince yapılması gereken yerine getirilir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

75 8. Emanet 8.2 Emanet - Harçsız Emanete Bırakacak Taraf Emanet işlemi için başvurur Her türlü kapalı zarfta olan şey Emanete alır Emanete aldığına dair belge Emanete koyulan (kasaya kapatılan) şey Hayır Koşullu mu? Evet Koşul gerçekleşince yapılması gereken yerine getirilir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

76 9. İstifa a. Tanım Görevinden isteğe bağlı olarak ayrıldığını ayrılınan tarafa noter aracılığı ile resmi olarak bildirilme işlemi ve bu işlem ile ilgili belge b. Sürecin Yapılma Adımları İstifa eden taraf istifa belgesi için notere başvurur İstifa eden taraf kimlik ve adres bilgileri ve ilgili belgeleri tedarik eder tarafından istenilen sayıdan bir fazla istifa belgesi hazırlanır İstifa belgesi, istifa eden tarafa imzalatılır lik ücret tahhakkuk ettirerek, onaylar İstenilen sayıda nüsha istifa eden tarafa elden teslim edilir Bir kopya istifa edilen tarafa PTT yoluyla gönderilir Bir kopya saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler İstifa eden tarafın kimlik ve adres bilgileri ve ilgili belgeleri d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar İstifa belgesi f. Kullanım Yaygınlığı Nadir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

77 Süreç Akış Şemaları 9. İstifa 9.1. İstifa İstifa Eden Taraf İstifa Edilen Taraf e istifa belgesi için başvurur Ad, kimlik bilgleri,adresler, ilgili belgeler İstifa belgesi hazırlanır (istenilen sayıda, biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İstifa belgesi (istenilen sayıda) İstifa belgesi (PTT yoluyla gönderilir) İstifa belgesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

78 9. İstifa 9.2. İstifa - Harçsız İstifa Eden Taraf - Harçtan Muaf İstifa Edilen Taraf (Kooperatif) e istifa belgesi için başvurur Ad, kimlik bilgleri,adresler, ilgili belgeler İstifa belgesi hazırlanır (istenilen sayıda, biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İstifa belgesi (istenilen sayıda) İstifa belgesi (PTT yoluyla gönderilir) İstifa belgesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

79 10. Sözleşme a. Tanım İki veya daha çok tarafın bir hukuki bağ yaratmak, bu bağı değiştirmek veya ortadan kaldırmak amacıyla karşılıklı ve birbirlerine uygun bir şekilde irade beyanlarını yazılı olarak yaparken bunun noter onayı ile belgelendirmeleri işlemi b. Sürecin Yapılma Adımları Taraflar sözleşme (hizmet sözleşmesi, istisna akdi, kooperatif ana sözleşmesi, kredi sözleşmesi, mal rejimi sözleşmesi, kredi sözleşmesi, sözleşme devri) yapmak üzere notere başvururlar Taraflar kimlik bilgilerini, adreslerini ve ilgili belgeleri tedarik ederler lik istenilen sayıdan bir fazla sözleşmeyi hazırlar veya hazırlanmış olandan çoğaltır Taraflar sözleşmeleri imzalar lik ücret tahhakkuk ettirerek sözleşmeleri onaylar İstenilen sayıda sözleşme taraflara elden teslim edilir Bir nüsha sözleşme saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Sözleşme yapmak isteyen tarafların kimlik bilgileri, adresleri ve ilgili belgeleri d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Sözleşme (hizmet sözleşmesi, istisna akdi, kooperatif ana sözleşmesi, kredi sözleşmesi, mal rejimi sözleşmesi, kredi sözleşmesi, sözleşme devri) f. Kullanım Yaygınlığı Ortalama e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

80 Süreç Akış Şemaları 10. Sözleşme Sözleşme Taraf Taraf e sözleşme yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Sözleşmeyi hazırlar veya hazırlanmış olandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme Sözleşme (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

81 10. Sözleşme Sözleşme - Damgasız Taraf Taraf e sözleşme yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Sözleşmeyi hazırlar veya hazırlanmış olandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme Sözleşme (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

82 10. Sözleşme Sözleşme Damga ve Harç Yok Taraf Taraf e sözleşme yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Sözleşmeyi hazırlar veya hazırlanmış olandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme Sözleşme (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

83 10. Sözleşme Sözleşme - Harç Yok Nisbi Damgalı Taraf Taraf e sözleşme yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Sözleşmeyi hazırlar veya hazırlanmış olandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme Sözleşme (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

84 10. Sözleşme Sözleşme - Harç Damga Matrahı Farklı Taraf Taraf e sözleşme yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Sözleşmeyi hazırlar veya hazırlanmış olandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme Sözleşme (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

85 10. Sözleşme Sözleşme - Çoklu İşlemler için Taraf Taraf e sözleşme yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Sözleşmeyi hazırlar veya hazırlanmış olan sözleşmelerden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme Sözleşme (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

86 10. Sözleşme Sözleşme - Çevirili Taraf Taraf e sözleşme yapmak üzere başvurur Adları, adresleri,yeminli tercüme ofisi tarafından çevrilmiş sözleşme, ilgili belgeler Hazırlanmış olan sözleşmelerden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme Sözleşme (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

87 10. Sözleşme Hizmet Sözleşmesi İşveren İşçi e hizmet sözleşmesi yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Hizmet sözleşmesini hazırlar veya hazırlanmış hizmet sözleşmesini çoğaltır hazırlar (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Hizmet sözleşmesi (istenilen sayıda) Hizmet sözleşmesi Hizmet sözleşmesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

88 10. Sözleşme İstisna Akdi Taraf Taraf e istisna akdi yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler İstisna akdini hazırlar veya hazırlanmış olandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır İstisna Akdi (istenilen sayıda) İstisna Akdi İstisna Akdi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

89 10. Sözleşme Sözleşme - Tahsis Taraf Taraf e sözleşme yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Sözleşmeyi hazırlar veya hazırlanmış olandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme Sözleşme (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

90 10. Sözleşme Kooperatif Ana Sözleşmesi Taraf e kooperatif sözleşmesi yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler (tüm kurucular) Kooperatif sözleşmesini hazırlar veya hazırlanmış olandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Kooperatif sözleşmesi (istenilen sayıda) Kooperatif sözleşmesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

91 10. Sözleşme Sözleşme Maktu Damgalı Taraf Taraf e sözleşme yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Sözleşmeyi hazırlar veya hazırlanmış olandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme Sözleşme (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

92 10. Sözleşme Sözleşme - Süre Uzatımı Genel Taraf Taraf e sözleşmede süre uzatımı değişikliği yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, değişiklik yapılacak sözleşme, ilgili belgeler Sözleşmeyi hazırlar veya hazırlanmış olandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme Sözleşme (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

93 10. Sözleşme Sözleşme - Vekaletnameli Taraf Taraf e sözleşme yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Sözleşmeyi hazırlar veya hazırlanmış olandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme Sözleşme (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

94 10. Sözleşme Kredi Sözleşmesi Garanti Şerhli Kredi Alan Taraf Kredi Veren Taraf e kredi sözleşmesi yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Kredi sözleşmesini hazırlar veya hazırlanmış olandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Kredi sözleşmesi (istenilen sayıda) Kredi sözleşmesi Kredi sözleşmesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

95 10. Sözleşme Sözleşme - DSİ Sözleşmesi Taraf (DSİ) Taraf e sözleşme yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Sözleşmeyi hazırlar veya hazırlanmış olandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme Sözleşme (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

96 10. Sözleşme Sözleşme - Teşvikli - Teminatlı Taraf Taraf e sözleşme yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Sözleşmeyi hazırlar veya hazırlanmış olandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme Sözleşme (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

97 10. Sözleşme Mal Rejimi Sözleşmesi Taraf Taraf e mal rejimi sözleşmesi yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Mal rejimi sözleşmesi hazırlar veya hazırlanmış olandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Mal rejimi sözleşmesi (istenilen sayıda) Mal rejimi sözleşmesi Mal rejimi sözleşmesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

98 10. Sözleşme Kredi Sözleşmesi Kredi Alan Taraf Kredi Veren Taraf e kredi sözleşmesi yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Kredi sözleşmesini hazırlar veya hazırlanmış olandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Kredi sözleşmesi (istenilen sayıda) Kredi sözleşmesi Kredi sözleşmesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

99 10. Sözleşme Sözleşme Devri Taraf Taraf Taraf e sözleşme devri yapmak üzere başvurur Adları, adresleri,ilgili belgeler Devir sözleşmesini hazırlar veya hazırlanmış olandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) (yazılı onay) Onaylanır Sözleşme devri (istenilen sayıda) Sözleşme devri Sözleşme devri Sözleşme devri (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

100 10. Sözleşme Sözleşme - Çoklu İşlem Vergiden Muaf Taraf (Vergiden Muaf) Taraf e sözleşme yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler (vergi istisna belgesi) Sözleşmeyi hazırlar veya hazırlanmış olan sözleşmelerden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme Sözleşme (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

101 10. Sözleşme Sözleşme Turizm Kontenjan Sözleşmesi Taraf Taraf e sözleşme yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Sözleşmeyi hazırlar veya hazırlanmış olandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme Sözleşme (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

102 11. Araç Satışları a. Tanım Alıcı ve satıcı taraflar arasında karayolunda kullanılabilen, motorlu, mototsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makınaları ve lastik tekerlekli traktörlerin ikinci el satışı ile ilgili sözleşme ve tescilin yapılması ile ilgili işlemlerin noter onayı ile gerçekleştirilmesi ve bu işlem ilei lgili resmi belge b. Sürecin Yapılma Adımları c. Girdiler Ruhsat Alıcı ve satıcı taraflar ilişiksizlik belgesi için başvurur Maliye den vergi ile ilgili, Emniyet den trafik ile ilgili ilişiksizlik belgesi hazırlanır Eğer satışa konu araç plakalı ise şoförler odasından meslek belgesi getirilir Mülkiyeti muhafaza satış sözleşmesş tescili veya yabancıya ikinci el araç satışı veya traktör veya hurda araç satışı ise Maliye den belge istenmez ve satış sözleşmesi mmaliye ye gönderilmez Taraflar ruhsat, ilişiksizlik belgeleri, kimlik / şirket evrakları ile satış işlemi için başvurur lik belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder Belgeler tamam değilse tamamlanması için geri gönderilir Belgeler tamamsa 5 nüsha satış sözleşmesi düzenlenir Satış sözleşmesinin bir kopyası alıcıya teslim edilir Satış sözleşmesinin bir kopyası satıcıya teslim edilir Satış sözleşmesinin bir kopyası saklanmak üzere likte kalır Satış sözleşmesinin bir kopyası PTT yoluyla Maliye ye gönderilir Satış sözleşmesinin bir kopyası PTT yoluyla Emniyet e gönderilir Satış işlemi mülkiyeti muhafaza satış sözleşmesi olarak yapılıyorsa, satış işlemi likteki mülkiyeti muhafaza tescil defterine kayıt yapılır Satıcı borç tamamlandı bilgisine verince likteki mülkiyeti muhafaza tescil defterine işlenir Maliye ve Emniyet den ilişiksizlik belgeleri Kimlik bilgileri / şirket evrakları d. Bağlantılı Kurumlar Maliye, Emniyet ve Şoförler Odası e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

103 e. Çıktılar Satış sözleşmesi f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın Süreç Akış Şemaları e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

104 11. Araç Satış Kati Satış Sözleşmesi Alıcı Taraf Satıcı Taraf Maliye (Vergi) Emniyet (Trafik) Taraflar ilişiksizlik belgesi için başvurur İlişiksiz belgesi hazırlanır İlişiksizlik belgesi hazırlanır Taraflar birlikte satış işlemi için başvurur Ruhsat, ilişiksizlik belgeleri, kimlik / şirket evrakları Evraklar tamamlanır Hayır Belgeler tamam mı? Evet Satış sözleşmesi düzenlenir (5 nüsha) Alıcı kopyası Satıcı kopyası kopyası (saklanmak üzere) Maliye kopyası (PTT ile gönderilir) Emniyet kopyası (PTT ile gönderilir) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

105 11. Araç Satış Kati Satış Sözleşmesi - %0,75 Damgalı Satıcı Taraf Alıcı Taraf Maliye (Vergi) Emniyet (Trafik) Taraflar ilişiksizlik belgesi için başvurur İlişiksiz belgesi hazırlanır İlişiksizlik belgesi hazırlanır Taraflar birlikte satış işlemi için başvurur Ruhsat, ilişiksizlik belgeleri, kimlik / şirket evrakları Evraklar tamamlanır Hayır Belgeler tamam mı? Evet Satış sözleşmesi düzenlenir (5 nüsha) Satıcı kopyası Alıcı kopyası kopyası (saklanmak üzere) Maliye kopyası (PTT ile gönderilir) Emniyet kopyası (PTT ile gönderilir) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

106 11. Araç Satış Mülkiyeti Muhafaza Satış Sözleşmesi Satıcı Taraf Alıcı Taraf Maliye (Vergi) Emniyet (Trafik) Taraflar ilişiksizlik belgesi için başvurur İlişiksiz belgesi hazırlanır İlişiksizlik belgesi hazırlanır Taraflar birlikte satış işlemi için başvurur Ruhsat, ilişiksizlik belgeleri, kimlik / şirket evrakları Evraklar tamamlanır Hayır Belgeler tamam mı? Evet Satış sözleşmesi düzenlenir (5 nüsha) Alıcı kopyası Satıcı kopyası kopyası Maliye kopyası (PTT ile gönderilir) Emniyet kopyası (PTT ile gönderilir) Mulkiyeti Muhafaza Tescil defterine kayıt yapılır Borç tamamlandı bilgisini verir Mülkiyeti Muhafaza Tescil defterine işlenir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

107 11. Araç Satış Kati Satış Sözleşmesi - Araç + Plakalı Satıcı Taraf Alıcı Taraf Maliye (Vergi) Emniyet (Trafik) Şoförler Odası Taraflar ilişiksizlik belgesi için başvurur İlişiksiz belgesi hazırlanır İlişiksizlik belgesi hazırlanır Meslek belgesi Taraflar birlikte satış işlemi için başvurur Ruhsat, ilişiksizlik belgeleri, meslek odası belgesi, kimlik / şirket evrakları Evraklar tamamlanır Hayır Belgeler tamam mı? Evet Satış sözleşmesi düzenlenir (5 nüsha) Satıcı kopyası Alıcı kopyası kopyası Maliye kopyası (PTT ile gönderilir) Emniyet kopyası (PTT ile gönderilir) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

108 11. Araç Satış Kati Satış Sözleşmesi Damgadan Muaf Alıcı Taraf Satıcı Taraf Maliye (Vergi) Emniyet (Trafik) Taraflar ilişiksizlik belgesi için başvurur İlişiksiz belgesi hazırlanır İlişiksizlik belgesi hazırlanır Taraflar birlikte satış işlemi için başvurur Ruhsat, ilişiksizlik belgeleri, kimlik / şirket evrakları Evraklar tamamlanır Hayır Belgeler tamam mı? Evet Satış sözleşmesi düzenlenir (5 nüsha) Alıcı kopyası Satıcı kopyası kopyası (saklanmak üzere) Maliye kopyası (PTT ile gönderilir) Emniyet kopyası (PTT ile gönderilir) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

109 11. Araç Satış Mülkiyeti Muhafaza Satış Sözleşmesi Tescili Alıcı Taraf Satıcı Taraf Emniyet (Trafik) Taraflar tescil işlemi için başvurur Ruhsat, ilişiksizlik belgeleri, kimlik / şirket evrakları Evraklar tamamlanır Hayır Belgeler tamam mı? Evet Tescil işlemi yapılır Satıcı kopyası Alıcı kopyası kopyası Emniyet kopyası (PTT ile gönderilir) Mulkiyeti Muhafaza Tescil defterine kayıt yapılır Borç tamamlandı bilgisini verir Mülkiyeti Muhafaza Tescil defterine işlenir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

110 11. Araç Satış Yabancıya İkinci El Araç Satışı Satıcı Taraf Alıcı Taraf Emniyet (Trafik) Taraflar ilişiksizlik belgesi için başvurur İlişiksizlik belgesi hazırlanır Taraflar birlikte satış işlemi için başvurur Ruhsat, ilişiksizlik belgeleri, kimlik / şirket evrakları Evraklar tamamlanır Hayır Belgeler tamam mı? Evet Satış sözleşmesi düzenlenir (5 nüsha) Satıcı kopyası Alıcı kopyası kopyası Emniyet kopyası (PTT ile gönderilir) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

111 11. Araç Satış Kati Satış Sözleşmesi - Traktör Alıcı Taraf Satıcı Taraf Emniyet (Trafik) Taraflar ilişiksizlik belgesi için başvurur İlişiksizlik belgesi hazırlanır Taraflar birlikte satış işlemi için başvurur Ruhsat, ilişiksizlik belgeleri, kimlik / şirket evrakları Evraklar tamamlanır Hayır Belgeler tamam mı? Evet Satış sözleşmesi düzenlenir (4 nüsha) Alıcı kopyası Satıcı kopyası kopyası (saklanmak üzere) Emniyet kopyası (PTT ile gönderilir) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

112 11. Araç Satış Kati Satış Sözleşmesi Hurda Araç Alıcı Taraf Satıcı Taraf Emniyet (Trafik) Taraflar ilişiksizlik belgesi için başvurur İlişiksizlik belgesi hazırlanır Taraflar birlikte satış işlemi için başvurur Ruhsat, ilişiksizlik belgeleri, meslek odası belgesi, kimlik / şirket evrakları Evraklar tamamlanır Hayır Belgeler tamam mı? Evet Satış sözleşmesi düzenlenir (5 nüsha) Alıcı kopyası Satıcı kopyası kopyası Emniyet kopyası (PTT ile gönderilir) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

113 12. Şirket Sözleşmeleri a. Tanım Şahıs veya sermaye şirketi kuruluşunda, kurulacak olanın yapacağı işler, ortaklık yapısı, yeri, şekli gibi konuların akit altına alındığı, kurulmuş olanda yapılacak değişikliklerin işlendiği resmi belgenin noter aracılığı ve onayı ile yapılması işlemi ve bu işleme ilişkin belge b. Sürecin Yapılma Adımları Kurucu ortaklar şirket sözleşmesi yapmak üzere notere başvururlar Kimlik bilgileri, adresi ve ilgi belgeleri tedarik ederler Şirket tadil sözleşmesi veya şirket sermaye artışı veya şirket sermaye eksilmesi veya şirket süre uzatması veya şirket nevi değişikliği ise yukarıdakilere ek olarak yönetim kurulu kararı, şirket sözleşmesi, tadil metni gerekmektedir istenilen sayıdan bir fazla nüsha olarak şirket kuruluş sözleşmesini hazırlar veya hazır sözleşmeden çoğaltır Ortaklar sözleşmeleri imzalar lanan sözleşmeleri noter onaylar İstenilen sayıda sözleşme ortaklara teslim edilir Sözleşmenin bir kopyası saklanmak üzere likte kalır Sözleşmenin bir kopyası PTT yoluyla il vergi dairesine gönderilir Şirket tadil sözleşmesi veya sermaye şirket birleşmesi, devir, bölünme ise il vergi dairesine gönderilmez c. Girdiler Kimlik bilgileri, adresi ve ilgi belgeleri Şirket tadil sözleşmesi ise yukarıdakilere ek olarak yönetim kurulu kararı, şirket sözleşmesi, tadil metni d. Bağlantılı Kurumlar İl vergi dairesi e. Çıktılar Şirket kuruluş sözleşmesi veya Şirket sözleşme feshi veya Şirket sözleşme tadili veya Şirket sermaye artışı veya e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

114 Şirket sermaye eksilmesi veya Şirket süre uzatımı veya Şirket nevi değişikliği veya Birleşme, bölünme veya devir sözleşmesi f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

115 Süreç Akış Şemaları 12. Şirket Sözleşmeleri Şirket Kuruluş Sözleşmesi Şahıs Kurucu Ortak(lar) İl Vergi Dairesi e şirket sözleşmesi yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Şirket kuruluş sözleşmesini hazırlar veya hazır sözleşmeden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Şirket sözleşmesi (istenilen sayıda) Şirket sözleşmesi (saklanmak üzere) Şirket sözleşmesi PTT yoluyla gönderilir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

116 12. Şirket Sözleşmeleri Şirket Kuruluş Sözleşmesi Sermaye Kurucu Ortaklar İl Vergi Dairesi e şirket sözleşmesi yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Şirket kuruluş sözleşmesini hazırlar veya hazır sözleşmeden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Şirket sözleşmesi (istenilen sayıda) Şirket sözleşmesi (saklanmak üzere) Şirket sözleşmesi PTT yoluyla gönderilir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

117 12. Şirket Sözleşmeleri Şirket Sözleşme Feshi Ortaklar İl Vergi Dairesi e şirket sözleşme feshi yapmak üzere başvurur (şirket tescil edilmeden yapılabilir) Adları, adresleri, şirket sözleşmesi ve ilgili belgeler Şirket sözleşme feshini hazırlar (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Şirket sözleşme feshi (istenilen sayıda) Şirket sözleşme feshi (saklanmak üzere) Şirket sözleşme feshi PTT yoluyla gönderilir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

118 12. Şirket Sözleşmeleri Şirket Tadil Sözleşmesi - Şahıs Taraf e şirket sözleşme tadili yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, yönetim kurulu kararı, şirket sözleşmesi, tadil metni ve ilgili belgeler Şirket sözleşme tadilini hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Şirket sözleşme tadili (istenilen sayıda) Şirket sözleşme tadili (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

119 12. Şirket Sözleşmeleri Şirket Tadil Sözleşmesi - Sermaye Taraf e şirket sözleşme tadili yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, yönetim kurulu kararı, şirket sözleşmesi, tadil metni ve ilgili belgeler Şirket sözleşme tadilini hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Şirket sözleşme tadili (istenilen sayıda) Şirket sözleşme tadili (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

120 12. Şirket Sözleşmeleri Şirket Sermaye Artışı - Şahış Taraf İl Vergi Dairesi e şirket sermaye artışı yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, yönetim kurulu kararı, şirket sözleşmesi, tadil metni ve ilgili belgeler Şirket sermaye artışını hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Şirket sermaye artışı (istenilen sayıda) Şirket sermaye artışı (saklanmak üzere) Şirket sermaye artışı PTT yoluyla gönderilir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

121 12. Şirket Sözleşmeleri Şirket Sermaye Artışı - Sermaye Taraf İl Vergi Dairesi e şirket sermaye artışı yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, yönetim kurulu kararı, şirket sözleşmesi, tadil metni ve ilgili belgeler Şirket sermaye artışını hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Şirket sermaye artışı (istenilen sayıda) Şirket sermaye artışı (saklanmak üzere) Şirket sermaye artışı PTT yoluyla gönderilir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

122 12. Şirket Sözleşmeleri Şirket Sermaye Eksilmesi Taraf İl Vergi Dairesi e şirket sermaye eksiltmesi yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, yönetim kurulu kararı, şirket sözleşmesi, tadil metni ve ilgili belgeler Şirket sermaye eskiltmesini hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Şirket sermaye ekiltmesi (istenilen sayıda) Şirket sermaye eksiltmesi (saklanmak üzere) Şirket sermaye eksiltmesi PTT yoluyla gönderilir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

123 12. Şirket Sözleşmeleri Şirket Süre Uzatma Taraf İl Vergi Dairesi e şirket süre uzatımı yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, genel kurul kararı, şirket sözleşmesi, tadil metni ve ilgili belgeler Şirket süre uzatımını hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Şirket süre uzatımı (istenilen sayıda) Şirket süre uzatımı (saklanmak üzere) Şirket süre uzatımı PTT yoluyla gönderilir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

124 12. Şirket Sözleşmeleri Şirket Süre Uzatma - Şahıs Taraf İl Vergi Dairesi e şirket süre uzatımı yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, genel kurul kararı, şirket sözleşmesi, tadil metni ve ilgili belgeler Şirket süre uzatımını hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Şirket süre uzatımı (istenilen sayıda) Şirket süre uzatımı (saklanmak üzere) Şirket süre uzatımı PTT yoluyla gönderilir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

125 12. Şirket Sözleşmeleri Şirket Süre Uzatma - Sermaye Taraf İl Vergi Dairesi e şirket süre uzatımı yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, genel kurul kararı, şirket sözleşmesi, tadil metni ve ilgili belgeler Şirket süre uzatımını hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Şirket süre uzatımı (istenilen sayıda) Şirket süre uzatımı (saklanmak üzere) Şirket süre uzatımı PTT yoluyla gönderilir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

126 12. Şirket Sözleşmeleri Şirket Nevi Değişikliği Sermaye Şt. (Harçsız) Taraf İl Vergi Dairesi e şirket nevi değişikliği yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, yönetim kurulu kararı, şirket sözleşmesi, tadil metni ve ilgili belgeler Şirketnevi değişikliğini hazırlar veya hazır sözleşmeden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Şirket nevi değişikliği (istenilen sayıda) Şirket nevi değişikliği (saklanmak üzere) Şirket nevi değişikliği PTT yoluyla gönderilir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

127 12. Şirket Sözleşmeleri Şirket Kuruluş Sözleşmesi Şahıs Şt. - Teşvikli Kurucu Ortaklar İl Vergi Dairesi e şirket sözleşmesi yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Şirket kuruluş sözleşmesini hazırlar veya hazır sözleşmeden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Şirket sözleşmesi (istenilen sayıda) Şirket sözleşmesi (saklanmak üzere) Şirket sözleşmesi PTT yoluyla gönderilir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

128 12. Şirket Sözleşmeleri Şirket Sermaye Artışı - Şahış Teşvikli Taraf İl Vergi Dairesi e şirket sermaye artışı yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, yönetim kurulu kararı, şirket sözleşmesi, tadil metni ve ilgili belgeler Şirket sermaye artışını hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Şirket sermaye artışı (istenilen sayıda) Şirket sermaye artışı (saklanmak üzere) Şirket sermaye artışı PTT yoluyla gönderilir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

129 12. Şirket Sözleşmeleri Ser. Şirk.Birleş., Devir, Bölünme-Kur. Ver Tabii Taraf Taraf e sermaye şirketi birleşmesi, bölünmesi veya devri yapmak üzere başvurur Adları, adresleri,ortaklar, ticaret sicil kayıtları, ilgili belgeler Birleşme, bölünme veya devir sözleşmesini hazırlar (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Birleşme, bölünme veya devir sözleşmesi (istenilen sayıda) Birleşme, bölünme veya devir sözleşmesi (istenilen sayıda) Birleşme, bölünme veya devir sözleşmesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

130 12. Şirket Sözleşmeleri Ser. Şirk.Birleş., Devir, Bölünme-Kur. Ver Tabii Değil Taraf Taraf e sermaye şirketi birleşmesi, bölünmesi veya devri yapmak üzere başvurur Adları, adresleri,ortaklar, ticaret sicil kayıtları, ilgili belgeler Birleşme, bölünme veya devir sözleşmesini hazırlar (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Birleşme, bölünme veya devir sözleşmesi (istenilen sayıda) Birleşme, bölünme veya devir sözleşmesi (istenilen sayıda) Birleşme, bölünme veya devir sözleşmesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

131 13. Hisse Devri a. Tanım Ortaklıklarda her bir ortağa düşen kısmın başkalarına devredilmesi işinin noter aracılığı ve onayı ile yapılması işlemi ve bu işlem sonucunda düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Devreden ve devralan notere hisse devri için başvurur Şahıs ve şirket kimlik bilgilerini ve ticaret sicil gazetesini tedarik ederler tarafından istenilen sayıdan bir fazla nüsha hisse devri hazırlanır Taraflar tarafından imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda hisse devri belgesi devedene ve devralana teslim edilir Bir kopya belge saklanmak üzere noterde kalır c. Girdiler Şahıs ve şirket kimlik bilgileri Ticaret sicil gazetesi d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Hisse devri belgesi f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

132 Süreç Akış Şemaları 13. Hisse Devri Hisse Devri Ortak İçi ve Dışı Şahıs Şirketi Devreden Devralan e hisse devri için başvurur Adları, kimlik bilgleri, şirket adı,ticaret sicil gazetesi Hisse devri hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) lar lar Onaylanır Hisse Devri Hisse Devri Hisse Devri (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

133 13. Hisse Devri Hisse Devri Ortak İçi ve Dışı Sermaye Şirketi Devreden Devralan e hisse devri için başvurur Adları, kimlik bilgleri, şirket adı,ticaret sicil gazetesi Hisse devri hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) lar lar Onaylanır Hisse Devri Hisse Devri Hisse Devri (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

134 13. Hisse Devri Hisse Devri Ortak İçi Şahıs Şirketi Devreden Devralan e hisse devri için başvurur Adları, kimlik bilgleri, şirket adı,ticaret sicil gazetesi Hisse devri hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) lar lar Onaylanır Hisse Devri Hisse Devri Hisse Devri (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

135 13. Hisse Devri Hisse Devri Ortak İçi Sermaye Şirketi Devreden Devralan e hisse devri için başvurur Adları, kimlik bilgleri, şirket adı,ticaret sicil gazetesi Hisse devri hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) lar lar Onaylanır Hisse Devri Hisse Devri Hisse Devri (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

136 13. Hisse Devri Hisse Devri Anonim Şirket Devreden Devralan e hisse devri için başvurur Adları, kimlik bilgleri, şirket adı,ticaret sicil gazetesi Hisse devri hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) lar lar Onaylanır Hisse Devri Hisse Devri Hisse Devri (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

137 14. Kira Sözleşmesi a. Tanım Kiralayanın kendisine ödenecek bir bedel karşılığında bir şeyin kullanılmasını veya ürününden yararlanılmasını belli bir süre için kiracıya devrettiği sözleşmenin noter aracılığı ve onayı ile yapılması işlemi ve bu işlem sonucunda düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Kiraya veren ve kiralayan taraflar (varsa müteselsil kefil) notere başvurur Eğer sözkonusu işlem kira sözleşmesi devri ise notere devreden taraf, devralan taraf ve kiraya veren taraf başvurur Kimlik bilgilerini ve adreslerini tedarik ederler Kira devri sözleşmesi ise yukarıdakilere ilave olarak ilk sözleşme tarafından kira sözleşmesi hazırlanır Sözleşme taraflarca(varsa müteselsil kefil veya adi kefil de dahil) imzalanır Sözleşme noter tarafından onaylanır Kiraya veren tarafa ve kiralayan tarafa (varsa müteselsil kefile veya adi kefile) birer nüsha sözleşme teslim edilir Eğer sözkonusu işlem kira sözleşmesi devri ise devreden tarafa, devralan tarafa ve kiraya veren tarafa tarafa (varsa müteselsil kefile veya adi kefile) birer nüsha sözleşme teslim edilir Sözleşmenin bir kopyası saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Kimlik bilgileri ve adresler Kira devri sözleşmesi ise yukarıdakilere ilave olarak ilk sözleşme d. Bağlantılı Kurumlar Yok, e. Çıktılar Kira sözleşmesi f. Kullanım Yaygınlığı Nadir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

138 Süreç Akış Şemaları 14. Kira Sözleşmeleri Kira Sözleşmesi Kiraya Veren Taraf Kiracı Taraf e kira sözleşmesi için başvurur Ad, kimlik bilgleri,adresler Kira sözleşmesi hazırlanır Onaylanır Kira sözleşmesi Kira sözleşmesi Kira sözleşmesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

139 14. Kira Sözleşmeleri Kira Sözleşmesi Müteselsil Kefilli Kiraya Veren Taraf Kiracı Taraf Kefil e kira sözleşmesi için başvurur Ad, kimlik bilgleri,adresler Kira sözleşmesi hazırlanır Onaylanır Kira sözleşmesi Kira sözleşmesi Kira sözleşmesi Kira sözleşmesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

140 14. Kira Sözleşmeleri Kira Sözleşmesi Adi Kefilli Kiraya Veren Taraf Kiracı Taraf Kefil e kira sözleşmesi için başvurur Ad, kimlik bilgleri,adresler Kira sözleşmesi hazırlanır Onaylanır Kira sözleşmesi Kira sözleşmesi Kira sözleşmesi Kira sözleşmesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

141 14. Kira Sözleşmeleri Kira Sözleşmesi Taahhüt Bedelli Kiraya Veren Taraf Kiracı Taraf e kira sözleşmesi için başvurur (kira sözleşmesi içinde başka taahhüt varsa) Ad, kimlik bilgleri,adresler Kira sözleşmesi hazırlanır Onaylanır Kira sözleşmesi Kira sözleşmesi Kira sözleşmesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

142 14. Kira Sözleşmeleri Kira Sözleşmesi Yapım, İşletme vb Sözleşme Kiraya Veren Taraf Kiracı Taraf e kira sözleşmesi için başvurur (kira sözleşmesi içinde yapım ve işletme varsa) Ad, kimlik bilgleri,adresler Kira sözleşmesi hazırlanır Onaylanır Kira sözleşmesi Kira sözleşmesi Kira sözleşmesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

143 14. Kira Sözleşmeleri Kira Sözleşmesi İki ayrı işlem Kiraya Veren Taraf Kiracı Taraf e kira sözleşmesi için başvurur Ad, kimlik bilgleri,adresler Kira sözleşmesi hazırlanır Onaylanır Kira sözleşmesi Kira sözleşmesi Kira sözleşmesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

144 14. Kira Sözleşmeleri Kira Sözleşmesi Bir Taraf Harçtan Muaf Kiraya Veren Taraf Kiracı Taraf e kira sözleşmesi için başvurur (taraflardan biri harçtan muaftır) Ad, kimlik bilgleri,adresler Kira sözleşmesi hazırlanır Onaylanır Kira sözleşmesi Kira sözleşmesi Kira sözleşmesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

145 14. Kira Sözleşmeleri Kira Sözleşmesinin Devri Devreden Taraf Devralan Taraf Kiraya Veren Taraf e sözleşme devri için başvurur Adıları, kimlik bilgleri, adres bilgileri, ilk sözleşme Sözleşme devri hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Sözleşme Devri Sözleşme Devri Sözleşme Devri Sözleşme Devri (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

146 14. Kira Sözleşmeleri Kira Sözleşmesinin Devri Müteselsil Kefilli Devreden Taraf Devralan Taraf Kefil Kiraya Veren Taraf e sözleşme devri için başvurur Adıları, kimlik bilgleri, adres bilgileri, ilk sözleşme Sözleşme devri hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Sözleşme Devri Sözleşme Devri Sözleşme Devri Sözleşme Devri Sözleşme Devri (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

147 14. Kira Sözleşmeleri Kira Sözleşmesinin Devri Adi Kefilli Devreden Taraf Devralan Taraf Kefil Kiraya Veren Taraf e sözleşme devri için başvurur Adıları, kimlik bilgleri, adres bilgileri, ilk sözleşme Sözleşme devri hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Sözleşme Devri Sözleşme Devri Sözleşme Devri Sözleşme Devri Sözleşme Devri (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

148 14. Kira Sözleşmeleri Kira Sözleşmesi - Damgasız Kiraya Veren Taraf Kiracı Taraf e kira sözleşmesi için başvurur (kiralanan konutsa) Ad, kimlik bilgleri,adresler Kira sözleşmesi hazırlanır Onaylanır Kira sözleşmesi Kira sözleşmesi Kira sözleşmesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

149 15. Ölüme Bağlı Tasarruflar a. Tanım Vasiyet ve miras mukavelesi gibi gerçek kişilerin hukuki etki ve hükümlerini ölümlerini sonra doğuran hukuki işlemlerinin düzenlenmesine ilişkin noter aracılığı ile yapılan işlem ve bu işlem sonucunda düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Mirasçılar miras taksim sözleşmesi için notere başvururlar Eğer mirası bırakan hayatta ise notere mirasçılar ve tanıklarla beraber kendisi de gelir. Bu durumda ya miras mukavelesi yapılır ya da mirastan feragat sözleşmesi yapılır Eğer sözkonusu işlem ölünceye kadar bakma sözleşmesi ise notere bakacak taraf, bakılacak taraf ve tanıklar gelirler Kimlik ve adres bilgilerini, verasat ilamını, miras konusu ile ilgili belgeleri tedarik ederler Sözleşme noter tarafından istenilen sayıda hazırlanır Mirasçılar (varsa muris ve tanıklar) tarafından imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda sözleşme mirasçılara teslim edilir Mirası bırakan hayatta ise kendisine de istediği sayıda sözleşme kopyası verilir Sözleşmenin bir kopyası saklanmak üzere noterde kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri, verasat ilamı, miras konusu ile ilgili belgeler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Miras sözleşmesi veya Miras mukavelesi veya Mirasdan feragat sözleşmesi Ölünceye kadar bakma sözleşmesi f. Kullanım Yaygınlığı Nadir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

150 Süreç Akış Şemaları 15. Ölüme Bağlı Tasarruflar Miras Taksim Sözleşmesi Mirasçılar e miras taksim sözleşmesi için başvurur Adı, kimlik bilgleri, adres bilgileri, veraset ilamı, miras konusu ile ilgili belgeler Miras taksim sözleşmesi istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Miras taksim sözleşmesi (istenilen sayıda) Miras taksim sözleşmesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

151 15. Ölüme Bağlı Tasarruflar Miras Mukavelesi Miras Bırakan Taraf (Muris) Mirasçılar Tanıklar e miras mukavelesi için başvurur Adı, kimlik bilgleri, adres bilgileri, miras konusu ile ilgili belgeler Miras mukavelesi istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Miras mukavelesi (istenilen sayıda) Miras mukavelesi (istenilen sayıda) Miras mukavelesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

152 15. Ölüme Bağlı Tasarruflar Mirastan Feragat Miras Bırakan Taraf (Muris) Mirasçılar Tanıklar e mirastan feragat için başvurur Adı, kimlik bilgleri, adres bilgileri, miras konusu ile ilgili belgeler Mirastan feragat istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Mirastan feragat (istenilen sayıda) Mirastan feragat (istenilen sayıda) Mirastan feragat (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

153 15. Ölüme Bağlı Tasarruflar Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Bakılacak Taraf Bakacak Taraf Tanıklar e ölünceye kadar bakma sözleşmesi için başvurur Adı, kimlik bilgleri, adres bilgileri Ölünceye kadar bakma sözleşmesi istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Ölünceye kadar bakma sözleşmesi (istenilen sayıda) Ölünceye kadar bakma sözleşmesi (istenilen sayıda) Ölünceye kadar bakma sözleşmesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

154 17. Kaydı Hayat İrad Bağışı a. Tanım Bir kimsenin, ya alacaklının ya borçlunun yahut bir üçüncü kişinin yaşamında süresinde gelir elde etmesine ilişkin belgenin noter aracılığı ile düzenlenmesi ve bu iş ile ilgili yapılan işlem b. Sürecin Yapılma Adımları Bağışlayan taraf ve bağışlanan taraf notere kaydı hayat irad bağışı için başvururlar Kimlik ve adres bilgileri ile ilgili belgeleri tedarik ederler tarafından kaydı hayat irad bağışı istenilen sayıdan bir fazla nüsha hazırlanır Hazırlanan belgeler taraflarca imzalanır lanan belgeler noter tarafından onaylanır İstenilen sayıda belge bağışlayan tarafa teslim edilir Bir kopya belge bağışlanan tarafa teslim edilir Bir kopya belge saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ve ilgili belgeler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Kaydı hayat irad belgesi f. Kullanım Yaygınlığı Nadir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

155 Süreç Akış Şemaları 17. Kaydı Hayat İrad Bağışı Kaydı Hayat İrad Bağışı Bağışlayan Taraf Bağışlanan Taraf e kaydı hayat irad bağışı için başvurur Ad, kimlik bilgleri,adresler, ilgili belgeler Kaydı hayat irad bağışı hazırlanır (istenilen sayıda, biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Kaydı hayat irad belgesi (istenilen sayıda) Kaydı hayat irad belgesi Kaydı hayat irad bağışı (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

156 18. İhale Sözleşme Devri a. Tanım Bir ihale sözleşmesinin taraflarından birinin hak ve sorumluluklarını başka birine devretmesine ilişikin noter aracılığı ve onayı ile yapılan işlemler ve bu işlemler sonucunda düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Devreden ve devralan taraflar ihale sözleşme devri için notere başvururlar Kimlik bilgileri, ilk sözleşme ve ilgili bilgiler tedarik edilir tarafından istenilen sayıda sözleşme devri hazırlanır Devreden, devralan ve devre onay veren işin yapılacağı taraf tarafından imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda sözleşme devri devredene teslim edilir Bir kopya sözleşme devri devralana teslim edilir Bir kopya sözleşme devri, devre onay veren işin yapılacağı tarafa teslim edilir Bir kopya sözleşme saklanmak üzere noterde kalır c. Girdiler Kimlik bilgileri, ilk sözleşme ve ilgili bilgiler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Sözleşme devri f. Kullanım Yaygınlığı Nadir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

157 Süreç Akış Şemaları 18. İhale Sözleşme Devri İhale Sözleşme Devri Devreden Devralan Devre Onay Veren İşin Yapılacağı Taraf e sözleşme devri için başvurur Adıları, kimlik bilgleri, ilk sözleşme, ilgili belgeler Sözleşme devri hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) (yazılı onay) Onaylanır Sözleşme Devri (istenilen sayıda) Sözleşme Devri Sözleşme Devri Sözleşme Devri (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

158 19. Rehin Sözleşmesi a. Tanım Bir tarafın diğer tarafa mal üzerinde rehin hakkı olduğunu belirtilen belgenin noter aracılığı ile düzenlenmesi işlemi ve bu işlemler sonucunda düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Borçlu ve alacaklı taraflar rehin senedi/rehin bordrosu yapmak üzere notere başvururlar Kimlik ve adres bilgileri ile birlikte senede / bordroya kaydedileceklerle ilgili belgeleri tedarik ederler rehin senedini/bordrosunu hazırlar, istenilen sayıda çoğaltır Taraflarca imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda rehin senedi/bordrosu borçlu tarafa teslim edilir Bir kopya rehin senedi/bordrosu alacaklı tarafa teslim edilir Bir kopya rehin senedi/bordrosu saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile birlikte senede/bordroya kaydedileceklerle ilgili belgeler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Rehin senedi/bordrosu f. Kullanım Yaygınlığı Nadir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

159 Süreç Akış Şemaları 19. Rehin Sözleşmesi Rehin Senedi Borçlu Taraf Alacaklı Taraf e rehin senedi yapmak üzere başvurur Ad, adres, senede kaydedileceklerle ilgili belgeler Rehin senedini hazırlar (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Rehin senedi (istenilen sayıda) Rehin senedi Rehin senedi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

160 19. Rehin Sözleşmesi Rehin Bordrosu Borçlu Taraf Alacaklı Taraf e rehin bordrosu yapmak üzere başvurur Ad, adres, bordroya kaydedileceklerle ilgili belgeler Rehin bordrosunu hazırlar (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Rehin bordrosu (istenilen sayıda) Rehin bordrosu Rehin bordrosu (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

161 19. Rehin Sözleşmesi Rehin Senedi - Damgasız Borçlu Taraf Alacaklı Taraf e rehin senedi yapmak üzere başvurur Ad, adres, senede kaydedileceklerle ilgili belgeler (kredi almak üzere başvur yapılıyorsa) Rehin senedini hazırlar (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Rehin senedi (istenilen sayıda) Rehin senedi Rehin senedi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

162 20. Bağış Senedi a. Tanım Bir tarafın bir malın tamamının veya bir kısmının diğer tarafa karşılıksız olarak verilmesi ile ilgili belgenin noter aracılığı ile düzenlenmesi işlemi ve bu işlemler sonucunda düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Bağışlayan taraf notere başvurur Kimlik bilgilerini ve taşınır bağışlanacak şeyleri tedarik eder tarafından bağış senedi hazırlanır İstenilen sayıda çoğaltılır Bağışlayan taraf senedi imzalar lanan senet noter tarafından onaylanır İstenen sayıda bağışa senedi bağışlayan tarafa teslim edilir Senedin bir kopyası saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Kimlik bilgileri ve taşınır bağışlanacak şeyler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Bağış senedi f. Kullanım Yaygınlığı Nadir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

163 Süreç Akış Şemaları 20. Bağış Senedi Bağış Senedi Bağışlayan Taraf e başvurur Kimlik bilgileri, taşınır bağışlanacak şeyler Bağış Senedi hazırlanır İstenilen sayıda (biri noterde) çoğaltılır Senet imzalanır Onaylanır Bağış Senedi (istenilen sayıda) Bağış Senedi (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

164 21. Fatura Onayı a. Tanım Satılan mal veya yapılan iş karşılığında alıcının borçlandığı meblağı göstermek üzere malı satan veya işi yapan tarafından müşteriye verilecek belgenin noter aracılığı ile resmileştirilmesi işlemi b. Sürecin Yapılma Adımları Taraf fatura onayı / dernek makbuz onayı yaptırmak üzere notere başvurur Kimlik ve adres bilgilerini, ilgili belgeleri ve boş faturaları / makbuzları tedarik eder tarafından bütün faturalar / makbuzlar tek tek damgalanır Onaylı faturalar / makbuzlar kişiye teslim edilir c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri İilgili belgeler Boş faturalar / nmakbuzlar d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Onaylanmış faturalar / makbuzlar f. Kullanım Yaygınlığı Nadir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

165 Süreç Akış Şemaları 21. Fatura Onayı Fatura Onayı Onay Yaptıracak Taraf e onay için başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler, boş faturalar Bütün faturalar tektek damgalanır Onaylı faturalar e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

166 21. Fatura Onayı Dernek Makbuz onayı Onay Yaptıracak Taraf e onay için başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler, makbuzlar Bütün makbuzlar tektek damgalanır Onaylı makbuzlar e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

167 21. Fatura Onayı Fatura Onayı - Yazı Ücr. 3 Sayfa Onay Yaptıracak Taraf e onay için başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler, boş faturalar Bütün faturalar tektek damgalanır Onaylı faturalar e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

168 22. Çeviri a. Tanım Bir dilden başka bir dile likte yemin tutanakları ve diğer ilgili evrakı bulunan tercüme büro tarafından çevrilmiş yazının, orjinalinin çevirisi olduğunun noter aracılığı ile onaylanması işlemi b. Sürecin Yapılma Adımları Çevirilecek dökümanı olan taraf çevirilecek dökümanı yeminli tercüme bürosuna verir Yeminli tercüme bürosu tarafından çeviri yapılır Taraf çevirilmiş ve orijinal dökümanlar ile notere onay için başvurur dökümanın yeminli tercüme ofisi tarafından çevrilip çevrilmediğini kontrol eder, eğer değilse tarafa geri verir Döküman yeminli tercüme ofisi tarafından çevrildiyse noter tarafından onaylanır ve istenilen sayıda çoğaltılır İstenilen sayıda onaylı çeviri ve orijinal döküman tarafa teslim edilir Bir nüsha onaylı çeviri ve orijinal döküman saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Çevirilmiş ve orijinal dökümanlar d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Onaylanmış çeviri ve orijinal döküman f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

169 Süreç Akış Şemaları 22. Çeviri Çeviri Çevirilecek Dökümanı olan Taraf Yeminli Tercüme Bürosu Çevirilecek döküman yeminli çeviri bürosuna verilir Çevirilecek döküman Çeviri yapılır Çevirilmiş döüman onay için başvurulur Çevirilmiş ve orjinal dökümanlar Hayır Yeminli Tercüme Ofisi mi? Evet İstenilen sayıda (biri noter) çoğaltılır Onaylanır Çeviri ve orjinal döküman onaylı (istenilen adette) Çeviri ve orjinal döküman (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

170 22. Çeviri Çeviri - %0,75 Damga Vergili Çevirilecek Dökümanı olan Taraf Yeminli Tercüme Bürosu Çevirilecek döküman yeminli çeviri bürosuna verilir Çevirilecek döküman (daha önce vergisi alınmamış kira sözleşmesi veya fesihname harici vergiye tabi akit ve işlem) Çeviri yapılır Çevirilmiş döüman onay için başvurulur Hayır Çevirilmiş ve orjinal dökümanlar Yeminli Tercüme Ofisi mi? Evet İstenilen sayıda (biri noter) çoğaltılır Onaylanır Çeviri ve orjinal döküman onaylı (istenilen adette) Çeviri ve orjinal döküman (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

171 22. Çeviri Çeviri Maktu Damgalı Çevirilecek Dökümanı olan Taraf Yeminli Tercüme Bürosu Çevirilecek döküman yeminli çeviri bürosuna verilir Çevirilecek döküman (daha öbnce vergisi yapmış) Çeviri yapılır Çevirilmiş döüman onay için başvurulur Hayır Çevirilmiş ve orjinal dökümanlar Yeminli Tercüme Ofisi mi? Evet İstenilen sayıda (biri noter) çoğaltılır Onaylanır Çeviri ve orjinal döküman onaylı (istenilen adette) Çeviri ve orjinal döküman (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

172 22. Çeviri Çeviri - %0,15 Damga Vergili Çevirilecek Dökümanı olan Taraf Yeminli Tercüme Bürosu Çevirilecek döküman yeminli çeviri bürosuna verilir Çevirilecek döküman (daha önce vergisi alınmamış kira sözleşmesi veya fesihname) Çeviri yapılır Çevirilmiş döüman onay için başvurulur Hayır Çevirilmiş ve orjinal dökümanlar Yeminli Tercüme Ofisi mi? Evet İstenilen sayıda (biri noter) çoğaltılır Onaylanır Çeviri ve orjinal döküman onaylı (istenilen adette) Çeviri ve orjinal döküman (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

173 22. Çeviri Çeviri Ek Harç Sayfa Adedi Olan Çevirilecek Dökümanı olan Taraf Yeminli Tercüme Bürosu Çevirilecek döküman yeminli çeviri bürosuna verilir Çevirilecek döküman ( ) Çeviri yapılır Çevirilmiş döüman onay için başvurulur Hayır Çevirilmiş ve orjinal dökümanlar Yeminli Tercüme Ofisi mi? Evet İstenilen sayıda (biri noter) çoğaltılır Onaylanır Çeviri ve orjinal döküman onaylı (istenilen adette) Çeviri ve orjinal döküman (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

174 22. Çeviri Çeviri Suret Damgalı Çevirilecek Dökümanı olan Taraf Yeminli Tercüme Bürosu Çevirilecek döküman yeminli çeviri bürosuna verilir Çevirilecek döküman (daha öbnce vergisi yapmış) Çeviri yapılır Çevirilmiş döüman onay için başvurulur Hayır Çevirilmiş ve orjinal dökümanlar Yeminli Tercüme Ofisi mi? Evet İstenilen sayıda (biri noter) çoğaltılır Onaylanır Çeviri ve orjinal döküman onaylı (istenilen adette) Çeviri ve orjinal döküman (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

175 22. Çeviri Çeviri - %0,5 Damga Vergili [KALKTI] Çevirilecek Dökümanı olan Taraf Yeminli Tercüme Bürosu Çevirilecek döküman yeminli çeviri bürosuna verilir Çevirilecek döküman ( ) Çeviri yapılır Çevirilmiş döüman onay için başvurulur Hayır Çevirilmiş ve orjinal dökümanlar Yeminli Tercüme Ofisi mi? Evet İstenilen sayıda (biri noter) çoğaltılır Onaylanır Çeviri ve orjinal döküman onaylı (istenilen adette) Çeviri ve orjinal döküman (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

176 22. Çeviri Çeviri - Konşimento Çevirilecek Dökümanı olan Taraf Yeminli Tercüme Bürosu Çevirilecek döküman yeminli çeviri bürosuna verilir Çevirilecek döküman (konşimento, vergiye tabi olmayan) Çeviri yapılır Çevirilmiş döüman onay için başvurulur Hayır Çevirilmiş ve orjinal dökümanlar Yeminli Tercüme Ofisi mi? Evet İstenilen sayıda (biri noter) çoğaltılır Onaylanır Çeviri ve orjinal döküman onaylı (istenilen adette) Çeviri ve orjinal döküman (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

177 22. Çeviri Çeviri - Manifesto Çevirilecek Dökümanı olan Taraf Yeminli Tercüme Bürosu Çevirilecek döküman yeminli çeviri bürosuna verilir Çevirilecek döküman (vergiy tabi olmayan maktu harç alınan işlemler) Çeviri yapılır Çevirilmiş döüman onay için başvurulur Hayır Çevirilmiş ve orjinal dökümanlar Yeminli Tercüme Ofisi mi? Evet İstenilen sayıda (biri noter) çoğaltılır Onaylanır Çeviri ve orjinal döküman onaylı (istenilen adette) Çeviri ve orjinal döküman (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

178 22. Çeviri Çeviri Teklifname, Proforma Fatura Çevirilecek Dökümanı olan Taraf Yeminli Tercüme Bürosu Çevirilecek döküman yeminli çeviri bürosuna verilir Çevirilecek döküman (daha önce vergisi alınmamış teklif ve proforma fatura) Çeviri yapılır Çevirilmiş döüman onay için başvurulur Hayır Çevirilmiş ve orjinal dökümanlar Yeminli Tercüme Ofisi mi? Evet İstenilen sayıda (biri noter) çoğaltılır Onaylanır Çeviri ve orjinal döküman onaylı (istenilen adette) Çeviri ve orjinal döküman (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

179 22. Çeviri Çeviri Kar Zarar Bilanço H. Çevirilecek Dökümanı olan Taraf Yeminli Tercüme Bürosu Çevirilecek döküman yeminli çeviri bürosuna verilir Çevirilecek döküman (vergiy tabi olmayan maktu harç alınan işlemler) Çeviri yapılır Çevirilmiş döüman onay için başvurulur Hayır Çevirilmiş ve orjinal dökümanlar Yeminli Tercüme Ofisi mi? Evet İstenilen sayıda (biri noter) çoğaltılır Onaylanır Çeviri ve orjinal döküman onaylı (istenilen adette) Çeviri ve orjinal döküman (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

180 22. Çeviri Çeviri Teklifname, Proforma Fatura Ek Harç Sayfalı Çevirilecek Dökümanı olan Taraf Yeminli Tercüme Bürosu Çevirilecek döküman yeminli çeviri bürosuna verilir Çevirilecek döküman teklifname ve proforma fatura ek harç sayfalı) Çeviri yapılır Çevirilmiş döüman onay için başvurulur Hayır Çevirilmiş ve orjinal dökümanlar Yeminli Tercüme Ofisi mi? Evet İstenilen sayıda (biri noter) çoğaltılır Onaylanır Çeviri ve orjinal döküman onaylı (istenilen adette) Çeviri ve orjinal döküman (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

181 22. Çeviri Çeviri - Harç Damga Yok (DSİ için) Çevirilecek Dökümanı olan Taraf Yeminli Tercüme Bürosu Çevirilecek döküman yeminli çeviri bürosuna verilir Çevirilecek döküman (nisbi damga vergisine tabi olmayan işlemler) Çeviri yapılır Çevirilmiş döüman onay için başvurulur Hayır Çevirilmiş ve orjinal dökümanlar Yeminli Tercüme Ofisi mi? Evet İstenilen sayıda (biri noter) çoğaltılır Onaylanır Çeviri ve orjinal döküman onaylı (istenilen adette) Çeviri ve orjinal döküman (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

182 23. Üye Kayıt Fişi a. Tanım Bir sendikaya kayıt olmak isteyen işçinin bu talebini resmi olarak noter aracılığı ile düzenlenen belge ile yapması işlemi ve bu işlem sonucunda düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Sendikaya kayıt olmak isteyen kişi üye kaydı fişi için notere başvurur Kimlik ve adres bilgileri ile ilgili belgeleri tedarik eder tarafından üye kayıt fişi hazırlanır veya hazırlanmış form kullanılır Üye kayıt fişi müracaat eden kişi tarafından imzalanır Üye kayıt fişi noter tarafından onaylanır İstenen sayıda üye kayıt fişi tarafa teslim edilir Bir nüsha üye kayıt fişi saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile ilgili belgeler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Üye kayıt fişi f. Kullanım Yaygınlığı Nadir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

183 Süreç Akış Şemaları 23. Üye Kayıt Fişi Üye Kayıt Fişi Taraf Sendikaya kayıt olmak isteyen kişi üye kaydı fişi için notere başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler Üye kayıt fişi hazırlanır veya hazırlanmış form kullanılır (istenilen sayıda biri saklanmak üzere çoğaltılır) Onaylar Üye kayıt fişi (istenilen sayıda) Üye kayıt fişi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

184 24. İkmal a. Tanım Eksik bir işlemin tespit edilmesinden sonra bunun tamamlanması için yapılan lik işlemi ve bu işlem sonucunda düzenlenen lik makbuzu (daha önce yapılan işlemle ilgili ek bir belge düzenlenmez) b. Sürecin Yapılma Adımları ve müfettiş tarafından daha önce yapılmış işlemler kontrol edilir Eğer eksik alınan vergi ve harç yoksa işlem sona erer Eğer eksik alınan vergi ve harç varsa, noter tarafından, düzenleme yapılmadan vergi ve harç konusunda makbuz hazırlanır Makbuz ve durumu açıklayan not PTT yoluyla tarafa gönderilir Makbuzun bir nüshası likte kalır c. Girdiler Daha önce yapılmış işlemler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Makbuz f. Kullanım Yaygınlığı Nadir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

185 Süreç Akış Şemaları 24. İkmal İkmal - Genel Müfettiş Taraf Daha önce yapılmış işlemler kontrol edilir Eksik alınan vergi ve harç var mı? Hayır Son Evet Düzenleme yapılmadan, vergi ve harç konusunda makbuz hazırlanır Makbuz nüshası Makbuz ve durumu açıklayan bilgilendirici not ( PTT yoluyla gönderilir) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

186 24. İkmal İkmal - Genel D Grubu Müfettiş Taraf Daha önce yapılmış işlemler kontrol edilir Eksik alınan vergi ve harç var mı? Hayır Son Evet Düzenleme yapılmadan, vergi ve harç konusunda makbuz hazırlanır Makbuz nüshası Makbuz ve durumu açıklayan bilgilendirici not ( PTT yoluyla gönderilir) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

187 24. İkmal İkmal - Genel C Grubu Müfettiş Taraf Daha önce yapılmış işlemler kontrol edilir Eksik alınan vergi ve harç var mı? Hayır Evet Son Düzenleme yapılmadan, vergi ve harç konusunda makbuz hazırlanır Makbuz nüshası Makbuz ve durumu açıklayan bilgilendirici not ( PTT yoluyla gönderilir) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

188 25. Vasiyetname a. Tanım Vasiyet tasarruflarını içeren ve yasada gösterilen biçimlere uyularak yapılan ve vasiyetçi tarafından ölünceye kadar dönülebilen yazılı irade beyanının noter aracılığı ve onayı ile düzenlenmesi işlemi ve bu işlem sonucunda düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Taraf ve tanıklar vasiyetname için veya vasiyetname iptali için notere başvurur Kimlik ve adres bilgilerini tedarik ederler vasiyetnameyi hazırlar veya hazırlanmış vasiyetnameyi kullanır veya kapalı zarf ile vasiyetnameyi kabul eder Eğer vasiyetname iptali ise noter vasiyetname feshini hazırlar Hazırlanan döküman taraf ve tanıklar tarafından imzalanır tarafından onaylanır Bağlı bulunulan nüfus idaresine vasiyetname vaya vasiyetname feshi PTT yoluyla gönderilir Vasiyetnamenin veya feshinin bir kopyası saklanmak üzere likte kalır Nüfus idaresi vefatı noterliğe bildirdiği zaman noter vasiyetnameyi savcılığa gönderir c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri, varsa hazırlanmış vasiyetname d. Bağlantılı Kurumlar Nüfus idaresi Savcılık e. Çıktılar Vasiyetname f. Kullanım Yaygınlığı Nadir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

189 Süreç Akış Şemaları 25. Vasiyetname Vasiyetname Taraf Tanıklar (en az iki kişi) Nüfus İdaresi Vasiyetname için notere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Vasiyetnameyi hazırlar veya hazırlanmış vasiyetnameyi kullanılır veya kapalı zarf ile vasiyetnameyi kabul eder Onaylar Bağlı bulunulan nüfus idaresine bilgi gönderilir (PTT yoluyla gönderilir) Vasiyetname (saklanmak üzere) Vefatı bildirir Vasiyetname savcılığa ptt yoluyla gönderilir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

190 25. Vasiyetname Vasiyetname - İptal, fesih v.b. Taraf Tanıklar (en az iki kişi) Nüfus İdaresi Vasiyetname iptali, feshi için notere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Vasiyetname iptal, feshini hazırlar veya hazırlanmış dökümanı kullanır Onaylar Bağlı bulunulan nüfus idaresine bilgi gönderilir (PTT yoluyla gönderilir) Vasiyetnameyi iptal eder (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

191 26. İhtarname a. Tanım Keşideci tarafın muhattap tarafa bir hususu yerine getirmesi için noter aracılığı yazılı hatırlatma yapması işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Keşideci taraf ihtarname için notere başvurur Kimlik ve adres bilgileri ile ilgili belgeleri (çevirili ise yeminli tercüme ofisinden çevirili dökümanlar, damga vergili ise damga vergisine tabi döküman) tedarik eder ihtarnameyi hazırlar ve istenilen sayıda çoğaltır İhtarnameler keşideci tarafından imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda ihtarname keşideciye teslim edilir Bir nüsha ihtername PTT yoluyla muhattap tarafa gönderilir Bir nüsha ihtarname saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile ilgili belgeler (çevirili ise yeminli tercüme ofisinden çevirili dökümanlar, damga vergili ise damga vergisine tabi döküman) d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar İhtarname f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

192 Süreç Akış Şemaları 26. İhtarname İhtarname Keşideci Taraf Muhattap Taraf e ihtarname için başvurur Adları, kimlik bilgleri,adresler, ilgili belgeler İhtarname hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İhtarname (istenilen sayıda) İhtarname (PTT yoluyla gönderilir) İhtarname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

193 26. İhtarname İhtarname Onaylı Keşideci Taraf Muhattap Taraf e ihtarname için başvurur Adları, kimlik bilgleri,adresler, ilgili belgeler İhtarname hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İhtarname (istenilen sayıda) İhtarname (PTT yoluyla gönderilir) İhtarname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

194 26. İhtarname İhtarname Harçsız Keşideci Harçtan Muaf Taraf Muhattap Taraf e ihtarname için başvurur Adları, kimlik bilgleri,adresler, ilgili belgeler İhtarname hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İhtarname (istenilen sayıda) İhtarname (PTT yoluyla gönderilir) İhtarname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

195 26. İhtarname İhtarname Harçsız Onaylı Keşideci Harçtan Muaf Taraf Muhattap Taraf e ihtarname için başvurur Adları, kimlik bilgleri,adresler, ilgili belgeler İhtarname hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İhtarname (istenilen sayıda) İhtarname (PTT yoluyla gönderilir) İhtarname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

196 26. İhtarname İhtarname Sendikalar için Harçsız Keşideci (Sendika) Taraf Muhattap Taraf e ihtarname için başvurur Adları, kimlik bilgleri,adresler, ilgili belgeler İhtarname hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İhtarname (istenilen sayıda) İhtarname (PTT yoluyla gönderilir) İhtarname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

197 26. İhtarname İhtarname Çevirili Keşideci Taraf Muhattap Taraf e ihtarname için başvurur Adları, kimlik bilgleri,adresler, ilgili belgeler, yeminli tercüme ofinden çevirili döküman İhtarname hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İhtarname (istenilen sayıda) İhtarname (PTT yoluyla gönderilir) İhtarname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

198 26. İhtarname İhtarname Damga Vergili (%0,75) Keşideci Taraf Muhattap Taraf e ihtarname için başvurur Adları, kimlik bilgleri,adresler, ilgili belgeler, damga vergisine tabi döküman İhtarname hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İhtarname (istenilen sayıda) İhtarname (PTT yoluyla gönderilir) İhtarname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

199 26. İhtarname İhtarname Damga Vergili (%0,15) Keşideci Taraf Muhattap Taraf e ihtarname için başvurur Adları, kimlik bilgleri,adresler, ilgili belgeler, damga vergisine tabi döküman İhtarname hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İhtarname (istenilen sayıda) İhtarname (PTT yoluyla gönderilir) İhtarname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

200 26. İhtarname İhtarname Damga Vergili (%0,45) Keşideci Taraf Muhattap Taraf e ihtarname için başvurur Adları, kimlik bilgleri,adresler, ilgili belgeler, damga vergisine tabi döküman İhtarname hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İhtarname (istenilen sayıda) İhtarname (PTT yoluyla gönderilir) İhtarname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

201 26. İhtarname İhtarname Damga Vergili (%0,9) Keşideci Taraf Muhattap Taraf e ihtarname için başvurur Adları, kimlik bilgleri,adresler, ilgili belgeler, damga vergisine tabi döküman İhtarname hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İhtarname (istenilen sayıda) İhtarname (PTT yoluyla gönderilir) İhtarname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

202 27. İhbarname a. Tanım Keşideci tarafın muhattap tarafa bir hususu yerine getirmesi için yaptığı yazılı bildirmenin noter aracılığı ile yapılması işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Keşideci taraf ihbarname için notere başvurur Kimlik ve adres bilgileri ile ilgili belgeleri tedarik eder ihbarnameyi hazırlar ve istenilen sayıda çoğaltır İhbarnameler keşideci tarafından imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda ihbarname keşideciye teslim edilir Bir nüsha ihbarname PTT yoluyla muhattap tarafa gönderilir Bir nüsha ihbarname saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile ilgili belgeler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar İhbarname f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

203 Süreç Akış Şemaları 27. İhbarname İhbarname Keşideci Taraf Muhattap Taraf e ihbarname için başvurur Adları, kimlik bilgleri,adresler, ilgili belgeler İhbarname hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İhbarname (istenilen sayıda) İhbarname (PTT yoluyla gönderilir) İhbarname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

204 27. İhbarname İhbarname - Onaylı Keşideci Taraf Muhattap Taraf e ihbarname için başvurur Adları, kimlik bilgleri,adresler, ilgili belgeler İhbarname hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İhbarname (istenilen sayıda) İhbarname (PTT yoluyla gönderilir) İhbarname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

205 28. İstimlak a. Tanım Devlet veya kamu tüzel kişilerinin kamu yarının gerektirdiği durumlarda karşılığını peşin ödemek koşulu ile özle mülkiyette bulunan taşınmaz mallarının tamamına veya bir kısmına yasada gösterilen yöntemlere el koyması işinin noter aracılığı ile bildirilmesi işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları İstimlak eden taraf notere istimlak belgesi için başvurur Kimlik ve adres bilgileri ile ilgili belgeleri tedarik eder tarafından istimlak belgesi hazırlanır ve istenilen sayıda çoğaltılır İstimlak eden tarafca imzalanır tarafından onaylanır İstimlak belgesi istenilen sayıda istimlak eden tarafa teslim edilir İstimlak belgesinin bir nüshası istimlak edilenin malikine bir PTT yoluyla gönderilir İstimlak belgesinin bir nüshası saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile ilgili belgeler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar İstimlak belgesi f. Kullanım Yaygınlığı Çok Nadir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

206 Süreç Akış Şemaları 28. İstimlak İstimlak İstimlak Eden Taraf İstimlak Edilenin Maliki e istimlak belgesi için başvurur Ad, kimlik bilgleri,adresler, ilgili belgeler İstimlak belgesi hazırlanır (istenilen sayıda, biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İstimlak belgesi (istenilen sayıda) İstimlak belgesi (PTT yoluyla gönderilir) İstimlak belgesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

207 28. İstimlak İstimlak - Harçsız İstimlak Eden Taraf - Harçtan Muaf İstimlak Edilenin Maliki e istimlak belgesi için başvurur Ad, kimlik bilgleri,adresler, ilgili belgeler İstimlak belgesi hazırlanır (istenilen sayıda, biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İstimlak belgesi (istenilen sayıda) İstimlak belgesi (PTT yoluyla gönderilir) İstimlak belgesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

208 29. Tutanak a. Tanım Politik, idari kurumlar, ortaklık, dernek ve diğer kurumlarda geçen görüşme aşamalarını ve kararları veya taraflarca belgelenmesi istenilenleri tespit etme amacını güden belgenin düzenlenmesi işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Taraf tutanak tutulması için notere başvurur Kimlik ve adres bilgileri ile ilgili belgeler tedarik edilir tutanağı boş olarak hazırlar huzurunda tesbit / kura çekilişi / seçim / şahadet yapılır Eğer resen tesbit tutanağı ise tesbit noter tarafından yapılır tesbiti tutanağa işler ve istenilen sayıda çoğaltır ve onaylar İstenilen sayıda tutanak tarafa teslim edilir Bir nüsha tutanak saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile ilgili belgeler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Tutanak f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

209 Süreç Akış Şemaları 29. Tutanak Tespit Tutanağı Taraf Tutanak tutulması için noter başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler Tutanak boş olarak hazırlanır Tespit noter huzurunda yapılır tespit tutanağa işler ve istenilen sayıda (biri saklanmak üzere çoğaltır) Onaylar Tutanak (istenilen sayıda) Tutanak (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

210 29. Tutanak Kura Çekilişi Taraf Tutanak tutulması için noter başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler Tutanak boş olarak hazırlanır Kura çekilişi noter huzurunda yapılır sonuçları tutanağa işler ve istenilen sayıda (biri saklanmak üzere çoğaltır) Onaylar Tutanak (istenilen sayıda) Tutanak (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

211 29. Tutanak Seçim tutanağı Taraf Tutanak tutulması için noter başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler Tutanak boş olarak hazırlanır Seçim noter huzurunda yapılır sonuçları tutanağa işler ve istenilen sayıda (biri saklanmak üzere çoğaltır) Onaylar Tutanak (istenilen sayıda) Tutanak (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

212 29. Tutanak Resen Tesbit Taraf Tutanak tutulması için noter başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler Tutanak boş olarak hazırlanır Tespit noter tarafından yapılır tespit sonuçlarını tutanağa işler ve istenilen sayıda (biri saklanmak üzere çoğaltır) Onaylar Tutanak (istenilen sayıda) Tutanak (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

213 29. Tutanak Şahadetname Taraf Tutanak tutulması için noter başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler Tutanak boş olarak hazırlanır Şahadet noter huzurunda yapılır şahadeti tutanağa işler ve istenilen sayıda (biri saklanmak üzere çoğaltır) Onaylar Tutanak (istenilen sayıda) Tutanak (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

214 29. Tutanak Kura Çekilişi - Harçsız Taraf Tutanak tutulması için noter başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler Tutanak boş olarak hazırlanır Kura çekilişi noter huzurunda yapılır sonuçları tutanağa işler ve istenilen sayıda (biri saklanmak üzere çoğaltır) Onaylar Tutanak (istenilen sayıda) Tutanak (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

215 29. Tutanak Tutanak - Harçsız (SSK) Taraf Tutanak tutulması için noter başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler Tutanak boş olarak hazırlanır İşlem noter huzurunda yapılır sonuçları tutanağa işler ve istenilen sayıda (biri saklanmak üzere çoğaltır) Onaylar Tutanak (istenilen sayıda) Tutanak (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

216 30. İbraname a. Tanım Alacaklı tarafın borçlu taraftan her türlü alacağını aldığını ve böylece borçlu taraftan herhangi bir alacağı kalmadığını ibra ettiği belgenin düzenlenmesi işlemi ve bu işlem ile düzenlenen aklama belgesi b. Sürecin Yapılma Adımları Alacaklı ibraname için notere başvurur Kimlik ve adres bilgileri ile ilgili belgeleri tedarik eder tarafından ibraname hazırlanır ve istenilen sayıda çoğaltılır Alacaklı tarafından imzalanır tarafından onaylanır Alacaklıya istenilen sayıda ibraname teslim edilir Borçluya bir nüsha ibraname verilir Bir nüsha ibraname saklanmak üzere noterde kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile ilgili belgeleri d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar İbraname f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

217 Süreç Akış Şemaları 30. İbraname İbraname Alacaklı Borçlu e ibraname için başvurur Adı, kimlik bilgleri, ilgili belgeler İbraname hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İbraname (istenilen sayıda) İbraname İbraname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

218 30. İbraname İbraname - Umumi Alacaklı Borçlu e ibraname için başvurur Adı, kimlik bilgleri, ilgili belgeler İbraname hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İbraname (istenilen sayıda) İbraname İbraname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

219 30. İbraname İbraname - Makbuz Alacaklı Borçlu e ibraname için başvurur Adı, kimlik bilgleri, ilgili belgeler İbraname hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İbraname (istenilen sayıda) İbraname İbraname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

220 30. İbraname İbraname Makbuz Umumi Alacaklı Borçlu e ibraname için başvurur Adı, kimlik bilgleri, ilgili belgeler İbraname hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İbraname (istenilen sayıda) İbraname İbraname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

221 30. İbraname İbraname Banka Cüzdanı Banka Cüzdanını Kaybeden Banka e ibraname için başvurur Adı, kimlik bilgleri, ilgili belgeler İbraname hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İbraname (istenilen sayıda) İbraname İbraname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

222 30. İbraname İbraname - Harçsız Harçtan Muaf Alacaklı Borçlu e ibraname için başvurur Adı, kimlik bilgleri, ilgili belgeler İbraname hazırlanır ve istenilen sayıda (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır İbraname (istenilen sayıda) İbraname İbraname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

223 31. Fesihname a. Tanım Devam etmekte olan bir hukuksal ilişkiyi tek taraflı veya tarafların anlaşması ile ileriye dönük olmak üzere sonuçlandıran bozucu yenilik doğuran irade beyanının düzenlenmesi işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Fesh edecek taraflar notere başvurur Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeler, yapılmış akit ve işlemleri tedarik ederler tarafından fesihname hazırlanır, istenilen sayıda çoğaltılır Taraflarca imzalanır tarafından onaylanır Fesihname taraflara istedikleri sayıda teslim edilir Bir nüsha saklanmak üzere noterde kalır Varsa ilgili kuruluşa PTT yoluyla gönderilir Varsa ilgili notere PTT yoluyla gönderilir c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeler, yapılmış akit ve işlemler d. Bağlantılı Kurumlar Varsa ilgili kuruluş, ilgili noter e. Çıktılar Fesihname f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

224 Süreç Akış Şemaları 31. Fesihname Fesihname Fesh Edecek Taraf Fesh Edecek Taraf Varsa İlgili Kuruluş Varsa İlgili e onay için başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler, yapılmış akit ve işlem Fesihname hazırlanır ve istenilen sayıda çoğaltılır (biri noterde kalmak üzere) lanır lanır Fesihname onaylanır Fesihname (istenilen sayıda) Fesihname (istenilen sayıda) Fesihname (saklanmak üzere) Fesihname (Bildirim PTT yoluyla yapılır) Fesihname (Bildirim PTT yoluyla yapılır) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

225 31. Fesihname Kati Satış Sözleşmesinin Feshi Fesh Edecek Taraf Fesh Edecek Taraf Varsa İlgili Kuruluş Varsa İlgili e onay için başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler, yapılmış kati satış sözleşmesi Fesihname hazırlanır ve istenilen sayıda çoğaltılır (biri noterde kalmak üzere) lanır lanır Fesihname onaylanır Fesihname (istenilen sayıda) Fesihname (istenilen sayıda) Fesihname (saklanmak üzere) Fesihname (Bildirim PTT yoluyla yapılır) Fesihname (Bildirim PTT yoluyla yapılır) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

226 31. Fesihname Kati Satış Sözleşmesinin Feshi TAV a Tabi Fesh Edecek Taraf Fesh Edecek Taraf UYGULAMADAN KALDIRILMIŞTIR e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

227 32. Kefaletname a. Tanım Kefil olacak tarafın, bir başka tarafın alacaklısına karşı o tarafın borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümü altına girmesi işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Borç alan taraf ve kefil olan taraf notere başvurur Kimlik ve adres bilgilerini tedarik ederler tarafından kefaletname hazırlanır ve istenilen sayıda çoğaltılır Taraflarca imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda kefaletname borç alan tarafa teslim edilir Bir nüsha kefaletname kefil olan tarafa teslim edilir Bir nüsha kefaletname saklanmak üzere noterde kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgilerin d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Kefaletname f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

228 Süreç Akış Şemaları 32. Kefaletname Kefaletname Borç Alan Taraf Kefil Olan Taraf e kefaletname için başvurur Ad, kimlik bilgleri,adresler Kefaletname hazırlanır (istenilen sayıda, biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Kefaletname (istenilen sayıda) Kefaletname Kefaletname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

229 32. Kefaletname Kefaletname Damgasız Borç Alan Taraf Kefil Olan Taraf e kefaletname için (öğrenim ve eğitim amaçlı taahhütler) başvurur Ad, kimlik bilgleri,adresler Kefaletname hazırlanır (istenilen sayıda, biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Kefaletname (istenilen sayıda) Kefaletname Kefaletname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

230 32. Kefaletname Kefaletname Taahhütname Kefil Olan Taraf Borç Alan Taraf e kefaletname için başvurur Ad, kimlik bilgleri,adresler Kefaletname hazırlanır (istenilen sayıda, biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Kefaletname Kefaletname (istenilen sayıda) Kefaletname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

231 33. Taahhütname a. Tanım Kendi nam ve hesabına bir gerçek veya tüzel kişiye karşı sözleşmeli veya sözleşmesiz bir işin yapılmasının veya birşeyin teslimin yükümlenilmesinin beyan işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Kişi taahhütname yapmak üzere notere başvurur Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeleri tedarik eder taahhütnameyi hazırlar ve istenilen sayıda çoğaltır Kişi tarafından imzalanır (suret ise imzalanmaz) tarafından onaylanır İstenilen sayıda taahhütname kişiye teslim edilir Bir nüsha taahhütname saklanmak üzere noterde kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Taahhütname f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

232 Süreç Akış Şemaları 33. Taahhütname Taahhütname Taraf e taahhütname yapmak üzere başvurur Adı, adresi ve ilgili belgeler Taahhütnameyi hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Taahhütname (istenilen sayıda) Taahhütname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

233 33. Taahhütname Taahhütname - Harçsız Taraf e taahhütname yapmak üzere başvurur Adı, adresi ve ilgili belgeler Taahhütnameyi hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Taahhütname (istenilen sayıda) Taahhütname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

234 33. Taahhütname Taahhütname Yurtkur Öğrenici Kredisi Taraf e taahhütname yapmak üzere başvurur Adı, adresi ve ilgili belgeler Taahhütnameyi hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Taahhütname (istenilen sayıda) Taahhütname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

235 33. Taahhütname Taahhütname - Suret Taraf e taahhütname çoğaltmak yapmak üzere başvurur Adı, adresi ve ilgili belgeler Hazır taahhütnameden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Taahhütname (istenilen sayıda) Taahhütname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

236 33. Taahhütname Taahhütname - Öğrenci Kredisi Maktu Harçlı Taraf e taahhütname yapmak üzere başvurur Adı, adresi ve ilgili belgeler Taahhütnameyi hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Taahhütname (istenilen sayıda) Taahhütname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

237 33. Taahhütname Taahhütname Maktu Harç Nisbi Damga Taraf e taahhütname yapmak üzere başvurur Adı, adresi ve ilgili belgeler Taahhütnameyi hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Taahhütname (istenilen sayıda) Taahhütname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

238 33. Taahhütname Taahhütname - Harçsız Vekaletnameli Taraf e taahhütname yapmak üzere başvurur Adı, adresi ve ilgili belgeler Taahhütnameyi hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Taahhütname (istenilen sayıda) Taahhütname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

239 33. Taahhütname Taahhütname Harca Tabii Damgasız Taraf e taahhütname yapmak üzere başvurur Adı, adresi ve ilgili belgeler Taahhütnameyi hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Taahhütname (istenilen sayıda) Taahhütname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

240 34. Tahkimname a. Tanım Taraf veya tarafların arasındaki bir uyuşmazlığın hakemler eliyle çözümleneceğine ilişkin olarak hazırladıkları bağımsız akidin düzenlenmesi işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Kişi tahkimname yapmak üzere notere başvurur Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeleri tedarik eder tahkimnameyi hazırlar ve istenilen sayıda çoğaltır Kişi tarafından imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda tahkimname kişiye teslim edilir Bir nüsha tahkimname saklanmak üzere noterde kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Tahkimname f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

241 Süreç Akış Şemaları 34. Tahkimname Tahkimname Taraf e tahkimname yapmak üzere başvurur Adı, adresi ve ilgili belgeler Tahkimnameyi hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Tahkimname (istenilen sayıda) Tahkimname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

242 35. Sulhname a. Tanım Tarafların arasındaki bir uyuşmazlığın çözümlenmesine ilişkin olarak hazırladıkları bağımsız akidin düzenlenmesi işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Taraflar sulhname yapmak üzere notere başvururlar Kimlik ve adres bilgiler ile diğer ilgili belgeleri tedarik ederler sulhnameyi hazırlar ve istenilen sayıda çoğaltır Sulhname taraflarca imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda sulhname taraflara teslim edilir Bir nüsha sulhname saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgiler ile diğer ilgili belgeleri d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Sulhname f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

243 Süreç Akış Şemaları 35. Sulhname Sulhname Taraf Taraf e sulhname yapmak üzere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Sulhnameyi hazırlar (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Sulhname (istenilen sayıda) Sulhname Sulhname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

244 36. Tesis Bu işlem ile ilgili bilgi alınamamıştır. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

245 37. Muvakkatname a. Tanım Taraf ve tarafların bir şeyin yapılabilmesi için rızalarını gösterir belgenin düzenlenmesi işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Kişi muvafakatname yapmak üzere notere başvurur Kimlik ve adres bilgileri ile muvafakat konusu ile ilgili belgeleri tedarik eder muvafakatnameyi hazırlar ve istenilen sayıda çoğaltır Kişi tarafından imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda muvafakatname kişiye teslim edilir Bir nüsha muvafakatname saklanmak üzere noterde kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile muvafakat konusu ile ilgili belgeler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Muvafakatname f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

246 Süreç Akış Şemaları 37. Muvafakatname Muvafakatname Taraf e muvafakatname için başvurur Adı, kimlik bilgleri, adres bilgileri, muvafakatname konusu ile ilgili belgeler Muvafakatname istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Muvafakatname (istenilen sayıda) Muvafakatname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

247 37. Muvafakatname Muvafakatname - Harçsız Taraf (harçtan muaf) e muvafakatname için başvurur Adı, kimlik bilgleri, adres bilgileri, muvafakatname konusu ile ilgili belgeler Muvafakatname istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Muvafakatname (istenilen sayıda) Muvafakatname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

248 38. Konşimento a. Tanım Donatan namına kaptan veya donatanın diğer temsilcileri tarafından yükletene verilen ve malın teslim alındığını (yüklendiğini) ve varma limanında teslim edileceğini gösteren kıymetli evrak niteliğinde tek taraflı senedin düzenlenmesi işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Kişi konşimento için notere başvurur Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeleri tedarik eder konşimentoyu hazırlar ve istenilen sayıda çoğaltır tarafından onaylanır İstenilen sayıda konşimento kişiye teslim edilir Bir nüsha konşimento saklanmak üzere noterde kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Konşimento f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

249 Süreç Akış Şemaları 38. Konşimento Konşimento Konşimento Sahibi Taraf e konşimento için başvurur Adıları, kimlik bilgleri, adres bilgileri, ilgili belgeler Konşimento istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) Onaylanır Konşimento (istenilen sayıda) Konşimento (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

250 39. Finansal Kiralama a. Tanım Biri finansal kiralama şirketi, diğeri finansal kiralama yapan şirket olmak üzere iki tarafın bir finansal kiralama ile ilgili hukuki bağ yaratmak veya bu bağı değiştirmek amacıyla karşılıklı ve birbirlerine uygun bir şekilde irade beyanlarını yazılı olarak yaparken bunun noter onayı ile belgelendirmeleri işlemi b. Sürecin Yapılma Adımları Finansal kiralama yapan taraf ve finansal kiralama şirketi, finansal kiralama sözleşmesi yapmak üzere notere başvurur. Eğer sözleşme devri ise finansal kiralama yapılanı devralacak taraf da notere gelir Kimlik ve adres bilgileri ile yapılmış finansal kiralama sözleşmesini tedarik ederler Sözleşme istenilen sayıda çoğaltılır tarafından onaylanır. Eğer sözleşme devri ise tüm taraflarca onaylanır. İstenilen sayıda sözleşme finansal kiralama yapan ve finansal kiralama şirketine (sözleşme devri ise devralana) teslim edilir Bir nüsha sözleşme saklanmak üzere likte kalır Finansal kiralama yapanın ikametgahı işlem yapan noterden farklı yerdeyse tescil edilmek üzere ikametgaha yakın notere bir nüsha sözleşme gönderilir. Sözleşmeyi alan noter, sözleşmeyi çoğaltır, bir nüsha finansal kiralama yapan tarafa gönderir, bir nüsha likte kalır. c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile yapılmış finansal kiralama sözleşmesi d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Sözleşme f. Kullanım Yaygınlığı Nadir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

251 Süreç Akış Şemaları 39. Finansal Kiralama Finansal Kiralama Finansal Kiralama Yapan Taraf Finansal Kiralama Şirketi Finansal Kiralama Yapanın İkametgahına Yakın e finansal kiralama sözleşmesi onayı için başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler, yapılmış finansal kiralama sözleşmesi Sözleşme istenilen sayıda çoğaltılır (biri noterde kalmak üzere) Sözleşme onaylanır Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme Finansal kiralama yapanın ikametgahı işlem yapan noterden farklı yerdeyse (tescil edilmek üzere) Sözleşme (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

252 39. Finansal Kiralama Finansal Kiralama - Tescil Finansal Kiralama Yapan Taraf Finansal Kiralama Yapanın İkametgahına Yakın Tescil ilçin gönderilen yapılmış finansal kiralama sözleşmesi Sözleşme çoğaltılır (biri noterde kalmak üzere) Sözleşme tescil edilir Sözleşme Sözleşme (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

253 39. Finansal Kiralama Finansal Kiralama Sözleşme Devri Finansal Kiralama Yapan Taraf Finansal Kiralama Yapılanı Devralacak Taraf Finansal Kiralama Şirketi e finansal kiralama sözleşmesi devri için başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler, yapılmış finansal kiralama sözleşmesi Sözleşme istenilen sayıda çoğaltılır (biri noterde kalmak üzere) Sözleşme devri onaylanır Sözleşme devri onaylanır Sözleşme devri onaylanır Sözleşme devri onaylanır Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme (istenilen sayıda) Sözleşme devri (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

254 40. Kredi ve Yediemin Sözleşmesi a. Tanım Kredi veren tarafın kredisine karşı rehin olarak aldığı menkul/gayrimenkulün bir yediemine bırakılmasını düzenleyen akidin düzenlenmesi işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Kredi veren ve alan taraflar ve yediemin, yediemin akdi için notere başvurur Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeleri tedarik ederler Kredi ve yediemin akdi istenilen sayıda hazırlanır Kredi veren, kredi alan ve yediemin tarafından imzalanır tarafından onaylanır Kredi ve yediemin akdi, kredi verene, kredi alana ve yediemine teslim edilir Bir nüsha yediemin akdi saklanmak üzere noterde kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Kredi ve yediemin akdi f. Kullanım Yaygınlığı Nadir e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

255 Süreç Akış Şemaları 40. Kredi ve Yediemin Sözleşmesi Kredi ve Yediemin Sözleşmesi Kredi Veren Taraf Kredi Alan Taraf Yediemin ekredi ve yediemin akdi için başvurur Adları, kimlik bilgleri, adres bilgileri, ilgili belgeler Kredi ve yediemin akdi istenilen sayıda hazırlanır (biri noterde kalmak üzere) lanır lanır lanır Onaylanır Kredi ve yediemin akdi Kredi ve yediemin akdi Kredi ve yediemin akdi Kredi ve yediemin akdi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

256 41. Babalığı Tanıma a. Tanım Tarafın babalığı tanıma amacı ile ilgili belgenin düzenlenmesi işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Baba notere babalığı tanıma belgesi için başvurur Kimlik ve adres bilgilerini, fotoğrafları, annenin vukuatlı nüfus bilgisi ve ilgili belgeleri tedarik ederler tarafından istenilen sayıda babalığı tanıma belgesi hazırlanır Baba tarafından imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda babalığı tanıma belgesi babaya verilir Bir nüsha babalığı tanıma belgesi saklanmak üzere noterde kalır Birer nüsha belge babanın ve tanınan çocuğun nüfus idarelerine PTT yoluyla gönderilir c. Girdiler Kimlik ve adres bilgilerini, fotoğrafları, annenin vukuatlı nüfus bilgisi ve ilgili belgeler d. Bağlantılı Kurumlar Nüfus idaresi e. Çıktılar Babalığı tanıma belgesi f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

257 Süreç Akış Şemaları 41. Babalığı Tanıma Babalığı Tanıma Taraf Nüfus İdaresi e babalığı tanıma belgesi için başvurur Adları, adresleri, fotoğraflar, annenin vukuatlı nüfus bilgisi ve ilgili belgeler Babalığı tanıma belgesi hazırlanır (istenilen sayıda, biri noterde kalmak üzere) Onay Babalığı tanıma belgesi (istenilen sayda) Babalığı tanıma belgesi (saklanmak üzere) Babanın ve tanınan çocuğun nüfus idarelerine PTT yoluyla bildirim yapılır e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

258 42. Beyanname a. Tanım Bir makama, kamuoyuna yapılan açıklama belgesinin düzenlenmesi işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Beyanda bulunan taraf notere başvurur Kimlik bilgilerini ve beyan edilecek konuyu söyler tarafından beyanname hazırlanır İstenilen sayıda çoğaltılır Tarafca beyanname imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda beyanname beyanda bulunan tarafa verilir Bir nüsha beyanname saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Kimlik bilgilerini ve beyan edilecek konu d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Beyanname f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

259 Süreç Akış Şemaları 42. Beyanname Beyanname Beyanda Bulunan Taraf e başvurur Kimlik bilgileri, beyan edilecek konu/şey Beyanname hazırlanır İstenilen sayıda (biri noterde) çoğaltılır Beyanname imzalanır Onaylanır Beyanname (istenilen sayıda) Beyanname (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

260 42. Beyanname Beyanname - Düzeltme Genel Beyanda Bulunan Taraf e başvurur Kimlik bilgileri, ilk beyanname, beyan edilecek konu/şey Beyanname için düzeltme hazırlanır İstenilen sayıda (biri noterde) çoğaltılır Beyanname düzeltme imzalanır Onaylanır Beyanname ve düzeltmesi (istenilen sayıda) Beyanname ve düzeltmesi (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

261 42. Beyanname Beyanname - Düzeltme, %0,5 Damgalı Beyanda Bulunan Taraf e başvurur Kimlik bilgileri, ilk beyanname, beyan edilecek konu/şey (harcı ve damgayı etkileyen değer değişikliği varsa) Beyanname için düzeltme hazırlanır İstenilen sayıda (biri noterde) çoğaltılır Beyanname düzeltme imzalanır Onaylanır Değişiklikteki fark üzerinden damga vergisi alınır Beyanname ve düzeltmesi (istenilen sayıda) Beyanname ve düzeltmesi (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

262 42. Beyanname Beyanname - Düzeltme Beyanda Bulunan Taraf e başvurur Kimlik bilgileri, ilk beyanname, beyan edilecek konu/şey Beyanname için düzeltme hazırlanır İstenilen sayıda (biri noterde) çoğaltılır Beyanname düzeltme imzalanır Onaylanır Beyanname ve düzeltmesi (istenilen sayıda) Beyanname ve düzeltmesi (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

263 42. Beyanname Liste Beyanı - Harçsız Beyanda Bulunan Taraflar e başvurur Kimlik bilgileri, inşaası tamamlanan binada kat mülkiyetine geçmek için gereken belgeler Beyanname hazırlanır İstenilen sayıda (biri noterde) çoğaltılır Beyanname imzalanır (tüm kat malikleri veya vekilleri imzalar) Onaylanır (harç alınmaz) Beyanname (istenilen sayıda) Beyanname (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

264 42. Beyanname Liste Beyanı - Vergili Beyanda Bulunan Taraflar e başvurur Kimlik bilgileri, inşaası tamamlanan binada kat mülkiyetine geçmek için gereken belgeler Beyanname hazırlanır İstenilen sayıda (biri noterde) çoğaltılır Beyanname imzalanır (tüm kat malikleri veya vekilleri imzalar) Onaylanır (harç alınmaz) Beyanname (istenilen sayıda) Beyanname (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

265 42. Beyanname Beyanı Harçsız Beyanda Bulunan Taraf e başvurur Kimlik bilgileri, kişinin kamu yararına çalışması (Kızılay gibi) durumda bunun belgesi Beyannamesi hazırlanır İstenilen sayıda (biri noterde) çoğaltılır Beyanname imzalanır Onaylanır (harç alınmaz) Beyanname (istenilen sayıda) Beyanname (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

266 42. Beyanname Beyanı - Harçlı Beyanda Bulunan Taraf e başvurur Kimlik bilgileri Beyannamesi hazırlanır İstenilen sayıda (biri noterde) çoğaltılır Beyanname imzalanır Onaylanır Beyanname (istenilen sayıda) Beyanname (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

267 42. Beyanname Beyanı Sureti Beyanda Bulunan Taraf e başvurur Önceden tanzim edilmiş imza beyanı İstenilen sayıda (biri noterde) çoğaltılır Onaylanır (aslının aynıdır) Suret (istenilen sayıda) Suret (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

268 43. Feragatname a. Tanım Tarafın veya tarafların bir hakkından vazgeçmesi ile ilgili belgenin hazırlanması işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Feragat edecek taraf notere başvurur Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeleri (ruhsat, tapu vb.) tedarik eder İstenilen sayıda feragatname hazırlanır Tarafca imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda feragatname tarafa teslim edilir Bir nüsha feragatname saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeler (ruhsat, tapu vb.) d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Feragatname f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

269 Süreç Akış Şemaları 43. Feragatname Feragatname Feragat Edecek Taraf e onay için başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler, ruhsat, tapu v.b. Feragatname hazırlanır ve istenilen sayıda çoğaltılır (biri noterde kalmak üzere) lanır Feragatname onaylanır Feragatname (istenilen sayıda) Feragatname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

270 43. Feragatname Mirastan Feragat Feragat Edecek Taraf e onay için başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler, miras, ruhsat, tapu v.b. Feragatname hazırlanır ve istenilen sayıda çoğaltılır (biri noterde kalmak üzere) lanır Feragatname onaylanır Feragatname (istenilen sayıda) Feragatname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

271 43. Feragatname Feragatname - Harç Damga Muaf Feragat Edecek Taraf e onay için başvurur Adı, adresi, ilgili belgeler, ruhsat, tapu v.b. Feragatname hazırlanır ve istenilen sayıda çoğaltılır (biri noterde kalmak üzere) lanır Feragatname onaylanır Feragatname (istenilen sayıda) Feragatname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

272 44. Sirküleri a. Tanım Kuruluşlarda imza yetkisinin kimde olduğunu gösteren belgenin hazırlanması işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Şirket temsilcileri imza sirküleri için notere başvururlar Kimlik ve adres bilgileri, şirket bilgileri, şirket ilgili evrakları, yetki kararı, ticaret sicil gazetesi tedarik edilir trafından istenilen sayıda imza sirküleri hazırlanır lar atılır tarafından onaylanır İstenilen sayıda imza sirküleri şirket temsilcilerine verilir Bir nüsha saklanmak üzere noterde kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri, şirket bilgileri, şirket ilgili evrakları, yetki kararı, ticaret sicil gazetesi d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar sirküleri f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

273 Süreç Akış Şemaları 44. Sirküleri Sirküleri Şirket Temsilcileri sirküleri için notere başvurulur Ad, kimlik, şirket bilgileri, şirket ilgili evrakları, yetki kararı, ticaret sicil gazetesi sirküleri hazırlanır (istenilen sayıda, biri noterde saklanmak üzere) lar atılır Onaylanır sirküleri (istenilen sayıda) sirküleri (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

274 44. Sirküleri Sirküleri - Harçsız Harçtan Muaf Şirket Temsilcileri sirküleri için notere başvurulur Ad, kimlik, şirket bilgileri, şirket ilgili evrakları, yetki kararı, ticaret sicil gazetesi sirküleri hazırlanır (istenilen sayıda, biri noterde saklanmak üzere) lar atılır Onaylanır sirküleri (istenilen sayıda) sirküleri (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

275 44. Sirküleri Sirküler Sureti Şirket sirküleri sureti için notere başvurulur Ad, kimlik, imza sirküleri, şirket bilgileri, şirket ilgili evrakları, sirküleri fotokopi yoluyla çoğaltılır (istenilen sayıda, biri noterde saklanmak üzere) Aslının aynıdır denilerek onaylanır Sirkü suretleri (istenilen sayıda) Sirkü sureti (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

276 45. Borç Senedi a. Tanım Borçlu tarafından alacaklıya verilecek olan veya verilen şeyi göstermek üzere belge hazırlanması işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Borç veren ve borç alan taraflar notere başvurur Kimlik bilgileri ve borca konu olan şeyin bilgisi tedarik edilir tarafından borç senedi hazırlanır ve istenilen sayıda çoğaltılır Taraflarca borç senedi imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda borç senedi taraflara teslim edilir Bir nüsha saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Kimlik bilgileri ve borca konu olan şeyin bilgisi d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Borç senedi f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

277 Süreç Akış Şemaları 45. Borç Senedi Borç Senedi Borç Veren Taraf Borç Alan Taraf e başvurur Kimlik bilgileri, borca konu olan şeyin bilgisi Borç senedi hazırlanır En az üç adet ve istenilen sayıda (biri noterde) çoğaltılır Borç senedi imzalanır Onaylanır Borç senedi Borç senedi Borç senedi (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

278 45. Borç Senedi Borç Senedi - Ödünç Verme Borç Veren Taraf Borç Alan Taraf e başvurur Kimlik bilgileri, borca konu olan şeyin bilgisi Borç senedi hazırlanır En az üç adet ve istenilen sayıda (biri noterde) çoğaltılır Borç senedi imzalanır Onaylanır Borç senedi Borç senedi Borç senedi (saklamak için) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

279 46. Vakıf Senedi a. Tanım Vakıf kuruluşunda, kurulacak olanın yapacağı işler, yapısı, yeri, şekli gibi konuların akit altına alındığı, kurulmuş olan vafıkda yapılacak değişikliklerin işlendiği resmi belgenin noter aracılığı ve onayı ile yapılması işlemi ve bu işleme ilişkin belge b. Sürecin Yapılma Adımları Kurucular vakıf senedi yapılması / mahkemece tescil edilmemiş vakıflarda iptal veya fesih için notere başvurur Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeler tedarik edilir tarafından vakıf senedi / vakıf iptal veya feshi hazırlanır veya hazırlanmış döküman kullanılır ve istenilen sayıda çoğaltılır Kurucular tarafından imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda vakıf senedi / vakıf iptal veya feshi kuruculara verilir Bir nüsha Vakıflar Genel Müdürlüğüne PTT yoluyla gönderilir Bir nüsha saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeler d. Bağlantılı Kurumlar Vakıflar Genel Müdürlüğü e. Çıktılar Vakıf senedi / vakıf iptal veya feshi f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

280 Süreç Akış Şemaları 46. Vakıf Senedi Vakıf Senedi Kurucular Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf senedi yapılması için notere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Vakıf senedi hazırlanır veya hazırlanmış döküman kullanılır (istenilen sayıda biri saklanmak üzere çoğaltılır) Onaylar Vakıf Senedi (istenilen sayıda) Vakıf Senedi (PTT yoluyla gönderilir) Vakıf Senedi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

281 46. Vakıf Senedi Vakıf Senedi - İptal, Fesih, v.b. Kurucular Vakıflar Genel Müdürlüğü Mahkemece tescil edilmemiş vakıflarda, iptal veya fesih için notere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Vakıf iptal, feshi hazırlanır veya hazırlanmış döküman kullanılır (istenilen sayıda biri saklanmak üzere çoğaltılır) Onaylar Vakıf iptal, fesih (istenilen sayıda) Vakıf iptal, fesihi (PTT yoluyla gönderilir) Vakıf iptal, fesih (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

282 46. Vakıf Senedi Vakıf Senedi - Harçsız Kurucular Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf senedi yapılması için notere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Vakıf senedi hazırlanır veya hazırlanmış döküman kullanılır (istenilen sayıda biri saklanmak üzere çoğaltılır) Onaylar Vakıf Senedi (istenilen sayıda) Vakıf Senedi (PTT yoluyla gönderilir) Vakıf Senedi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

283 47. Teklifname a. Tanım İhaleye iştirak edenlerin ihale için önerdikleri bedeli ve diğer şartları gösterdikleri öneri mektubunun noter aracılığı ve onayı ile gönderilmesi işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Taraf teklifname yapmak için notere başvurur Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeleri tedarik eder teklifnameyi hazırlar veya hazır metinden istenilen sayıda çoğaltır Tarafca imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda teklifname tarafa verilir Bir nüsha saklanmak üzere noterde kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Teklifname f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

284 Süreç Akış Şemaları 47. Teklifname Teklifname Taraf e teklifname yapmak üzere başvurur Adı, adresi ve ilgili belgeler Teklifnameyi hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Teklifname (istenilen sayıda) Teklifname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

285 48. Teminat Senedi a. Tanım Resmi veya özel bir kişiye karşı bir işin yapılması için işi yükümlenen lehine belli bir miktara kadar kefillik sağlayan belgenin düzenlenmesi işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Taraf teminat senedi yapmak için notere başvurur Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeleri tedarik eder teminat senedini hazırlar veya hazır metinden istenilen sayıda çoğaltır Tarafca imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda teminat senedi tarafa verilir Bir nüsha saklanmak üzere noterde kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Teminat senedi f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

286 Süreç Akış Şemaları 48. Teminat Senedi Teminat Senedi Taraf e teminat senedi yapmak üzere başvurur Adı, adresi ve ilgili belgeler Teminat senedini hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Teminat senedi (istenilen sayıda) Teminat senedi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

287 49. Temlikname a. Tanım Alacağın temlikinde, temlik durumunu gösteren resmi veya adi senetin düzenlenmesi işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Borçlu ve alacaklı taraflar notere başvurur Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeler tedarik edilir tarafından temkikname hazırlanır veya hazır metinden istenilen sayıda çoğaltılır Taraflarca imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda borç senedi borçlu tarafa teslim edilir Bir nüsha borç senedi alacaklı tarafa teslim edilir Bir nüsha borçluya ödeme yapacak tarafa PTT yoluyla gönderilir Bir nüsha saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile diğer ilgili belgeler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Temlikname f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

288 Süreç Akış Şemaları 49. Temlikname Temlikname Borçlu Taraf Alacaklı Taraf Borçluya Ödeme Yapacak Taraf e temlikname yapmak üzere başvurur Adı, adresi ve ilgili belgeler Temliknameyi hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Temlikname (istenilen sayıda) Temlikname Temlikname (PTT aracılığı ile gönderilir veya noter huzurunda kabul ettim diyerek teslim alır) Temlikname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

289 49. Temlikname Temlikname - Harç ve Damgadan Muaf Borçlu Taraf Alacaklı Taraf Borçluya Ödeme Yapacak Taraf e temlikname yapmak üzere başvurur Adı, adresi ve ilgili belgeler (bankalara kredi ile ilgili verilen harç ve damgadan muafdır) Temliknameyi hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Temlikname (istenilen sayıda) Temlikname Temlikname (PTT aracılığı ile gönderilir veya noter huzurunda kabul ettim diyerek teslim alır) Temlikname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

290 49. Temlikname Temlikname - Harç var Damgasız Borçlu Taraf Alacaklı Taraf Borçluya Ödeme Yapacak Taraf e temlikname yapmak üzere başvurur Adı, adresi ve ilgili belgeler (factoring grupları için damga vergisi alınmaz) Temliknameyi hazırlar veya hazır metinden çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri kendinde kalmak üzere) Onaylanır Temlikname (istenilen sayıda) Temlikname Temlikname (PTT aracılığı ile gönderilir veya noter huzurunda kabul ettim diyerek teslim alır) Temlikname (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

291 50. Zirai Borç Senedi a. Tanım Zirai konularda borçlu tarafından alacaklıya verilecek olan veya verilen şeyi göstermek üzere belge hazırlanması işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Borç veren ve borç alan taraflar notere başvurur Kimlik ve adres bilgileri ile diğer gerekli belgeleri tedarik ederler tarafından zirai borç senedi hazırlanır veya hazır dökümandan istenilen sayıda çoğaltılır Taraflarca zirai borç senedi imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda borç senedi taraflara teslim edilir Bir nüsha saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile diğer gerekli belgeler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Zirai borç senedi f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

292 Süreç Akış Şemaları 50. Zirai Borç Senedi Zirai Borç Senedi Borç Alan Taraf Borç Veren Taraf Zirai borç senedi için notere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Zirai borç senedini haırlar veya hazır dökümandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri saklanmak üzere) Onaylar Zirai borç senedi (istenilen sayıda) Zirai borç senedi (istenilen sayıda) Zirai borç senedi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

293 50. Zirai Borç Senedi Zirai Borç Senedi - Çiftçiye Kredi Borç Alan Taraf Borç Veren Taraf Zirai borç senedi için notere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Zirai borç senedini haırlar veya hazır dökümandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri saklanmak üzere) Onaylar Zirai borç senedi (istenilen sayıda) Zirai borç senedi (istenilen sayıda) Zirai borç senedi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

294 50. Zirai Borç Senedi Zirai Borç Senedi - Vergisiz Borç Alan Taraf Borç Veren Taraf Zirai borç senedi için notere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Zirai borç senedini haırlar veya hazır dökümandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri saklanmak üzere) Onaylar Zirai borç senedi (istenilen sayıda) Zirai borç senedi (istenilen sayıda) Zirai borç senedi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

295 50. Zirai Borç Senedi Zirai Borç Senedi - Çoklu işlemler Borç Alan Taraf Borç Veren Taraf Zirai borç senedi için notere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Zirai borç senedini haırlar veya hazır dökümandan çoğaltır (istenilen sayıda çoğaltır, biri saklanmak üzere) Onaylar Zirai borç senedi (istenilen sayıda) Zirai borç senedi (istenilen sayıda) Zirai borç senedi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

296 51. Zilyetliğin Devri a. Tanım Vasıtalı zilyetin bu zilyedliğini tarafların anlaşması ile şeyi iktisap edene devretmesi işlemi ve bu işlem ile düzenlenen belge b. Sürecin Yapılma Adımları Alıcı ve satıcı taraflar zilyetliğin devri sözleşmesi için notere başvurur Kimlik ve adres bilgileri ile diğer gerekli belgeleri tedarik ederler tarafından zilyetlik devir sözleşmesi istenilen sayıda hazırlanır Taraflarca imzalanır tarafından onaylanır İstenilen sayıda zilyetlik devir sözleşmesi taraflara teslim edilir Bir nüsha saklanmak üzere likte kalır c. Girdiler Kimlik ve adres bilgileri ile diğer gerekli belgeler d. Bağlantılı Kurumlar Yok e. Çıktılar Zilyetlik devir sözleşmesi f. Kullanım Yaygınlığı Yaygın e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

297 Süreç Akış Şemaları 51. Zilyetliğin Devri Zilyetlik Devir Sözleşmesi Alıcı Taraf Satıcı Taraf Zilyetliğin devri sözleşmesi için notere başvurur Adları, adresleri, ilgili belgeler Zilyetliği devri sözleşmesini hazırlar (istenilen sayıda çoğaltır, biri saklanmak üzere) Onaylar Zilyetliğin devri sözleşmesi (istenilen sayıda) Zilyetliğin devri sözleşmesi (istenilen sayıda) Zilyetliğin devri sözleşmesi (saklanmak üzere) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

298 52. Değişik İşlem Değişik işlem A Grubu lik işlemlerinden biri ile çözülemeyen işlem veya işlemler gerektiren ve süresiz olarak saklanması gereken işler için kullanılması ön görülmüş işlemdir. Değişik İşlem B Grubu lik işlemlerinden biri ile çözülemeyen işlem veya işlemler gerektiren ve 10 yıl süre ile saklanması gereken işler için kullanılması ön görülmüş işlemdir. İade Makbuzu Bir işlem ile sehven yapılan ve fazladan alınmış bedelin iadesi için kullanılan işlemdir. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

299 D. E-NOTER SİSTEMLERİ e- sistemleri raporumuzda iki ayrı başlık altında incelenecektir. Öncelikle klasik anlamda likten tamamen elektronik ortamdaki noterliğe uzanan süreçte tercih edilen sisteme göre bir ayrım yapılacak ve bu ayrıma göre mevcut sistemlerin incelemesine yer verilecek, daha sonra ise gerek dahil olduğumuz hukuk sistemi gerekse de dahil olduğumuz Latin ler Birliği açısından örnek teşkil edebilecek Avrupa Birliği Üyesi olan İtalya ve Almanya da gerçekleştirilen uygulama örnekleri incelenecektir. D.I. e-lik Modelleri e-lik modelleri konusunda incelememize geçmeden önce, bir lik işleminin aşamalarının incelenmesinde fayda vardır. Yukarıda ayrıntılarına değinildiği üzere klasik sistemde lik işlemi ilgilinin lik dairesine bizzat başvurusu ve istemi ile başlamakta ve lik dairesi tarafından ilgilinin kimlik bilgileri ve işlem ile ilgili evrakları talep edilmektedir. Bu aşamadan sonra, tarafından ilgilinin kimliği, işlemi yapma yetkisinin olup olmadığı, ilgilinin kısıtlı olup olmadığı, baskı altında olup olmadığı, istemin emredici hükümlere aykırılık teşkil edip etmediği, gerçekte istenilen işlem ile iradenin örtüşüp örtüşmediği vs. incelenmekte ve bir sorun yoksa işlemin gerçekleştirilmesine başlanmaktadır. Üçüncü aşamada gerçekleştirilen işlem hakkında ayrıntılı açıklamalar yapıldıktan sonra tarafların ve varsa diğer ilgililerin (örn: tanıkların) imzaları alınmakta, ödeme işlemi gerçekleştirilmektedir. Son olarak ise düzenlen belge, noter tarafından imzalanıp mühürlendikten sonra ilgililerine teslim edilmektedir. Genel ve kaba hatlarıyla lik işlemlerine ilişkin aşamaları aşağıdaki şekildeki gibi ifade edebiliriz: e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

300 D.I.1. Tam Elektronik Model Genel Olarak Tam elektronik model olarak adlandırılan model lik işlemlerinde bütün aşamaların elektronik ortamda yapılmasıdır. Yani başvurudan başlayarak sonuç belgenin oluşturulması ve arşivlenmesi aşamasına kadar tüm aşamalar tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Klasik usulün tamamen terk edilmesi anlamına gelen bu modelde kökten bir değişim esastır. Modelde ile ilgililer hiçbir surette karşı karşıya gelmezler. Aşamalar ve Sorunlar Tam elektronik model kökten bir dönüşüm getirmesi nedeniyle hem radikal bir değişikliğe işaret etmekte, hem de lik işlemlerinde var olan kimi zorunlulukların yeniden değerlendirilmesi ya da yeni teminatların oluşturulmasını gündeme getirmektedir. Bu sistem en yoğun eleştirileri ilgili kişinin noter önünde hazır bulunmasını öngörmemesi açısından almaktadır. Yüz yüze iletişimin diğer iletişim araçları ile yapılan iletişime göre daha güvenli olması karşısında, tam elektronik modeldeki hazır bulunma mecburiyetinin yokluğu modelin en önemli eksikliği ve en zayıf noktası olarak görülmektedir. D.I.2. Melez Model Klasik model ile tam elektronik model arasında yer alan ve melez model olarak adlandırılan bu modelde sürecin tamamı elektronikleştirilmemektedir. Bunun yerine süreçte işlemlerin hızlandırılmasına ve sadece kısa süre noter ile ilgilinin karşı karşıya getirilmesine odaklanılmaktadır. Bu yapılırken de lik işlemlerindeki zorunluluk ve teminatlar korunmaktadır. Modelin özü klasik usulle elektronikleşmenin çeşitli aşamalarda uzlaştırılmasında yatmaktadır. Birinci aşamadaki dönüşüm yani başvuru ve diğer incelemeler ilgilinin işlemlerinin hızlandırılmasına yöneliktir. Melez modelin kendi içerisinde de 4. aşamada oluşturulacak olan asıl belgenin; Sadece elektronik olarak üretilmesi, Elektronik ve kağıt üzerinde çift asıl belge olarak üretilmesi, Sadece kağıt üzerinde üretilmesi elektronik ortamda arşivlenmesi. şeklinde üç değişik yaklaşım benimsenebilir. Söz konusu yaklaşımlar kaba hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir: Asıl Belgenin Sadece Elektronik Olarak Oluşturulması : Bu modelde düzenleme, onaylama veya diğer işlemler şeklindeki işlem dayanağı tüm belgeler aslen elektronik ortamdadır veya elektronik ortama aktarılır. lik işlemi neticesinde hazırlanan belge de elektronik olarak hazırlanır ve tarafların güvenli elektronik imzası veya elektronik cihazlar ile elde edilen imzası alındıktan sonra nihai belge noter tarafından güvenli elektronik imza ile onaylanır ve mühürlenir (zaman damgası basılır). e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

301 Talep halinde basılı örneği verilebilecek olsa da asıl olan elektronik belgedir. Asıl Belgenin Hem Elektronik Hem de Kağıt Üzerinde Oluşturulması (Çift asıl belge) : Bu modelde, düzenleme, onaylama veya diğer işlemler şeklindeki işlem dayanağı tüm belgeler hem kağıt ortamında mevcuttur, hem de elektronik ortamda. lik işlemi neticesinde hazırlanan belge kağıt ortamında imzalanır. tarafından kağıt üzerinde onaylanır. Bu belge daha sonra elektronik ortama aktarılır ve elektronik hali de noter tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanarak, zaman damgası ile onaylanır (Yukarıdaki işlemlerde küçük değişiklikler yapılması mümkündür). Talebe göre belgenin basılı örneği veya elektronik örneği verilebilir. Belgenin hem elektronik hem de basılı hali asıl belge olarak kabul edilir. Aynı ispat gücüne ve geçerlilik koşuluna sahiptir. Elektronik belgenin yanında aynı geçerlilik ve ispat gücüne sahip basılı halinin bulunması elektronik ortamdaki belgelere olan güvensizliği azaltacaktır. Ancak, bu sistemdeki en büyük sakınca basılı ve elektronik belge arasındaki bir fark bulunması durumunda hangisine geçerlilik veya üstünlük tanınacağıdır. Asıl Belgenin Sadece Kağıt Üzerinde Oluşturulması : Sistem genel olarak Klasik Model deki gibi işler. Tüm aşamalarda kural olarak basılı belgeler kullanılır. Asıl belge kağıt üzerinde oluşturulur. Kağıt üzerinde oluşturulan asıl belge geçerli belgedir. Sadece 1. Aşama elektronik ortamda gerçekleşeceği için lik işlemine bir hız sağlamakla birlikte, e- amacının gerçekleştirilmesine uzak bir modeldir. Modelin biraz daha güçlendirilmesi açısından lik Paylaşım Sistemi ve e-arşiv aracılığı ile belgeye ulaşım ve örnek alınması kolaylaştırılabilir. D.II. Ana hatlarıyla Avrupa Birliği ülkelerinde lik Anglo Sakson lik Sistemi nin hakim olduğu Amerika Birleşik Devletleri nin bazı eyaletleri, İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Bulgaristan ve Romanya nın Avrupa Birliği ne girmesiyle sistem olarak terk ettiği Devletçi lik Sistemi nin hakim olduğu bazı ülkeler bir yana bırakılacak olursa, lik ile ilgili dünyada yaygın olan sistem Latin lik Sistemi dir. Bunun sonucu olarak, Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde, bu konuda henüz kabul edilmiş ortak kurallar olmamakla birlikte, meslek yönünden birçok ortak yanlarının bulunduğunu ve birbirine oldukça benzer işlemler yaptıklarını, görevler yüklendiklerini tespit etmek mümkündür. D.II.1. lik hizmetinin örgütlenmesi Latin lik Sistemi nin sonucu olarak, noterliğe verilen büyük önem sebebiyle, mesleğe girişte en az yargıç ve avukatlar için aranan koşullar şart koşulmuştur. Genelde lik için özel bir staj söz konusu olmaktadır. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

302 lik bir kamu hizmeti olup serbest meslek statüsündedir. ler devlet memuru değildir. Ancak noterin gördüğü hizmet, kamu hizmetidir. Görevi sırasında kamu gücü kullanması sebebiyle noterlerin, belli gün ve saatlerde çalışmaları zorunluluğu gibi birtakım kamusal yükümlülükleri bulunmaktadır. ler mesleklerini icrada, hem idareye karşı hem de işini gördükleri taraflar bakımından bağımsızdırlar., avukat gibi taraflardan birinin ya da her ikisinin vekili olmadığı gibi, söz konusu işlemlerde taraf da değildir., hukuka aykırı talepleri yerine getirmez. lerin tarafları bilgilendirme, ihtar etme, onlara hukuki bilgisiyle danışmanlık yapması görevi gereğidir. ler tarafsızdır; yapacağı işlemlerde tarafsız davranmak zorundadırlar. 1 ler sır saklamakla yükümlüdürler; likleri sırasında öğrendikleri her şeyi herkese karşı gizlemek, bu konularda susmak zorundadırlar. ler görevlerini icra ederken verdikleri zararı tazmin etmekle yükümlüdürler. Bunun için çeşitli sigorta kurumları oluşturulmuştur. ler, yetkili oldukları bir çevrede hizmet görürler. Bu yetki çevresi genellikle mahkeme yargı çevresiyle örtüşür. ler, genellikle yerel, bölgesel ve ulusal çapta örgütlenmişlerdir. En tepedeki kurum, noterlerin koordinasyon ve faaliyetlerinden sorumlu bir durum arz eder. ler, idarenin (Adalet Bakanlığı) vesayet denetimi altındadırlar; bu denetim hiyerarşik değildir. lik ücretleri tarifeyle belirlenmiş ve bazı ülkelerdeki istisnalar hariç, noterler arasında rekabet söz konusu değildir. lerin bazı ülkelerde şirketleşmesine olanak tanınmıştır. lik, her ülkede kendi yurttaşlarınca icra edilmektedir. likler, genellikle, satış yoluyla devredilemez ve veraset yoluyla intikal edemez. ler mesleki olarak örgütlenmişlerdir. Bunun sonucu olarak noterler için hizmet içi eğitim, ayrıca üst kuruluşlardan danışmanlık hizmeti almaları mümkündür. lik ofisleri hem personel hem de donanım açılarından yeterince donatılmış ve belli bir standardı yakalamış ve ayrıca elektronik devletin işlerlik kazandığı ülkelerde teknolojinin gerektirdiği ortam gereksinimi sağlanmıştır. D.II.2. lik hizmetinin yürütülmesi Avrupa Birliği ülkelerinde noterlerin yaptığı iş ve işlemler birbirlerine çok benzemektedir. Henüz birlik içerisinde mevzuatlar birleştirilmiş olmamakla birlikte, bu ülkelerin likle ilgili yasal düzenlemeleri birbirlerine benzerlik göstermektedir. Bu ülkelerde noterlerin yaptığı işlerin başlıcaları şu şekilde belirtilebilir: lerin belgelendirmesi ve onaylamasıyla işlemler resmiyet kazanır ve davalarda güçlü 1 Örneğin bkz. BNotO 13: Her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Tanrının huzurunda, anayasal düzeni koruyacağıma ve bir noterin yükümlülüklerini titizlikle ve tarafsız olarak yerine getireceğime, öyle olmasında Tanrı bana yardım etsin, yemin ederim. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

303 delil teşkil eder. senetlerinin icra edilebilme gücü bulunmaktadır. ler, taşınmazların ivazlı ya da ivazsız devri, temlik, ayni hak ve ipotek tesisi işleri yaparlar. ler, sermaye şirketlerinin kuruluş sözleşmeleri ve tadillerini yaparlar. ler, vasiyetname ve miras sözleşmelerini düzenlerler. ler, evlilik mal rejimi sözleşmelerini, boşanmalarda eşlere ait malların envanterini hazırlamakta görev yaparlar. ler evlatlık sözleşmelerini yaparlar. ler, şirket hisse devri anlaşmalarını yaparlar. ler, dernek ve vakıfların statülerini düzenlerler. ler, uzun süreli kira sözleşmelerini (finansal kiralama) yaparlar. ler, kambiyo senetlerine ilişkin protestoları düzenlerler. ler, şirket sermaye iştirak taahhütnamelerini yaparlar. ler, evlilik dışı çocukların tanınması işlemlerini yaparlar. ler, otomobil devir ve temliki işlemlerini yaparlar. ler; vekaletname, ifade tespit tutanağı, tahkim sözleşmesi, ihtira beratı sözleşmeleri, kazai rüşt ve vasi tayini kararlarını verirler. ler, kendilerine tevdi edilen para ve kıymetli evrakları yediemin sıfatıyla muhafaza ederler. Son olarak, noterlerin yeni işlevi olan danışmanlık hizmeti yaygınlık kazanmaktadır. D.II.3. Elektronik lik : Avrupa Birliği'nde henüz lik için yeknesak kurallar oluşturulmadığından, e-lik konusunda da bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle elektronik lik sistemi konusunda her ülkenin kendi uygulaması diğer bir ülkeyi etkilese de birbirinden bağımsız şekilde gelişmektedir. Kısaca değinilecek olursa, İtalya'da lerin gerek e-devlet içerisinde etkin ve öncelikli şekilde rol aldığı ve e- faaliyetlerini ileri düzeyde uyguladıkları, aynı zamanda noterler için güvenli elektronik imza servis sağlayıcılığı faaliyeti verdikleri görülebilecektir. Diğer yandan son dönemde kayıtlı elektronik posta uygulamalarındaki gelişmeye bağlı olarak KEP servis sağlayıcı hizmeti görevini de üstlenmişlerdir. Almanya'da ise İtalya örneğindeki kadar ileri bir e- uygulaması olmamakla birlikte diğer bir çok Avrupa ülkesine göre gelişmiş bir e-lik sistemi mevcuttur. Bazı küçük Avrupa ülkelerinde çok daha geniş e- uygulamaları söz konusu ise de söz konusu ülkelerin Türkiye gibi geniş bir nüfusa sahip ve coğrafi olarak da büyük bir ülke açısından örnek alınması söz konusu edilemez. Raporumuzun ekler bölümünde Almanya ve İtalya'daki lik Sistemleri ve e-lik faaliyetlerine yer verilmiştir. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

304 E. OLMASI GEREKEN DURUM ve AYRIM ÇÖZÜMLEME Türkiye ler Birliği hukukun ve noter olmanın getirdiği bilinç ve sorumluluk ile günümüz teknolojilerini en iyi şekilde kullanarak noterlere sunduğu alt yapı ve teknolojik imkanlar aracılığıyla vatandaşların iş ve işlemlerini noterler aracılığıyla hızlı, ucuz ve güvenilir şekilde yapmalarını sağlayacak ve böylelikle bir yandan noterlerin saygınlığını ve güvenilirliğini artırırken diğer yandan işlem güvenilirliğini artırmak suretiyle uyuşmazlıkları önleyici bir rol üstlenecektir. Türkiye ler Birliği e- hizmetlerini geliştirmek suretiyle Eylem Planında hedeflenenin ötesinde e-devlet uygulama ve projelerinin ön önemli bileşeni olarak ön plana çıkmayı hedeflemektedir. e- hizmetlerinin geliştirilmesi noterlerin gerek klasik anlamdaki noterlik işlemlerini daha hızlı ve daha güvenilir şekilde yapmasını sağlayacak, gerekse de noterlere yeni iş alanları (Kayıtlı Elektronik Posta, Gayrimenkul Satışı, vs..) açacaktır. e-lik sisteminin en önemli bileşeni olan lik Paylaşım Sistemi ile ülkemizde faaliyet gösteren tüm noterlerin aynı standart ve hizmet kalitesinde vatandaşa hizmet vermesi sağlanacaktır. e- hizmetleri aracılığıyla farklı coğrafi alanlardaki kişilerin aynı anda farklı noterler aracılığıyla bir işlemi gerçekleştirmeleri mümkün olabilecektir. e-lik hizmetlerinin noterlik işlemlerin hızlandırması, ucuzlatması ve kolaylaştırması vatandaşları daha çok noter hizmeti almaya itecektir. e-lik hizmetlerinin geliştirilmesi aynı zamanda azalan maliyetler sayesinde vatandaşın hizmetlere daha ucuz ulaşmasını sağlayacağı gibi, iş ve işlem artışına bağlı olarak noterler açısından ise gelir artışı sağlayacaktır. e- hizmetleri aracılığıyla vatandaşların hızlı, güvenilir ve ucuz işlem yapmaları kayıt dışı işlemleri azaltacağından devletin gelirlerini artıracaktır. e- hizmetlerinin geliştirilmesi sayesinde vatandaşlar devlet kurumları yerine bir çok hizmeti doğrudan noterlerden alabileceklerdir. e- hizmetleri sayesinde çekişmesiz yargı işlemleri kolaylıkla noterler tarafından yapılabilecek ve bu sayede yargının yükü ve verimliliği artacaktır. e- hizmetleri sayesinde ihtilaflar azalacaktır. Kısacası e- hizmetlerinin geliştirilmesi leri geleceğin e-devletinin vazgeçilmez unsuru yapacak, vatandaşın, noterin ve devletin ortak menfaatine hizmet edecektir. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

305 E.I. e-lik Model Önerisi Yapılan incelemeler, Türk Hukuk Sistemi ve ülkemizdeki elektronik işlemlere olan güven eksikliği bir arada değerlendirildiğinde Tam Elektronik Model in ülkemiz koşullarına uygun olmadığı, bu nedenle Melez Modelin önerilmesinin uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Melez Model önerilirken de, yukarıda açıklanan şekilde Klasik Model i kısmen koruyan bir sistemin kurulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Aşağıda önerilen model ile ilgili teknik ve hukuki açıdan gerekli açıklamalar yapılmıştır. Model önerimiz planlanırken sistem güvenliği, hukuki güvenlik, noter işlemlerine olan mevcut güvenin zedelenmemesi ve bilişim sistemlerinin ve de özellikle güvenli elektronik imzanın yaygınlığı dikkate alınarak çalışma yapılmıştır. Yine model önerisinde, Odaları ve Türkiye ler Birliği arasındaki mevcut yetki ve görev dağılımı dikkate alınarak sistem için zorunlu olmadıkça rollerde herhangi bir değişiklik gerektirmeyecek şekilde planlama yapılmaya çalışılmıştır. Ancak, gerek teknolojik gereksinimler, gerekse de sistem güvenliği ve e- çalışmasının ana amaçlarından olan diğer kişi ve kurumlar ile bilgi, belge paylaşımı da dikkate alınarak Türkiye ler Birliği nde merkezi bir veritabanı ve yedekleme sistemi oluşturulması zorunlu olmuştur. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

306 lik Hizmeti e-noterlik Başvuru (Internet üzerinden) Düzenleme isteği Randevu/Davet İstenilen Belgeler İnceleme, Hazırlama, Bilgi Toplama Teyid Kimlik, Yetki ve İşlem Doğrulama Onaylama Ödeme Belgeleme Postalama (Elektronik olarak) Arşivleme (Elektronik olarak) e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

307 Genel Çalışma Sistemi Sistemin internet üzerinden bir portal yapısı ile oluşturulması önerilmektedir. Temelinde her kullanıcının TC kimlik numarası ve elektronik imzaları ile girebilecekleri bir sistem önerilmektedir. Şirketler için il kodu-ticaret sicil numarası şeklinde bir kimliklendirme uygun olacaktır. Şirketlerde yetkili kişilerin elektronik imzaları ile giriş yapmaları sağlanacaktır. Bu işlem SMS ile tek seferlik parola istekleri ile bütünleştirilebilir. Veriler elektronik ortama aktarıldıktan sonra noterin elektronik imzası ile imzalandıktan sonra saklamak için yine notere ait olan çift yönlü anahtar ile şifrelenerek hem noterde hem de TNB merkez sunucularında notere ait olan alanda istenildiğinde ulaşılabilmesi için saklanacaktır. Bu sayede erişimin kesildiği hallerde noter elindeki belgelere yine elindeki anahtarla ulaşabilecek ve vatandaşa belgenin onaylı halini verebilecektir. e-lik temel iş süreçleri aynı olacaktır. 1. Elektronik ortam başvurusu 2. Gerekli verilerin noterler tarafından toplanması ve işlem için düzenlenmesi 3. Yetki, kimlik doğrulaması 4. Kağıt belgenin elektronik belgeye dönüştürülmesi / Kağıt belgenin elektronik belge ile kıyaslanması ve onaylanması 5. Elektronik ortamda ilgili kişinin 3. kişilerle paylaşması Başvuru Süreci Kişi normalde elden getirdiği belgeleri elektronik ortamda gönderir. Gerekli bilgi ve belgelerin toplanmasından sonra kişiye e-posta üzerinden sistem tarafından atanan ya da kişinin belirlediği notere göre bir randevu saati verilir. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Kimlik doğrulaması ve yetkilendirme işlemi için bir seferliğine kişi fiziksel olarak gelir ve kimliğini ibraz eder. ve Onay Kişiye isteğine göre kağıt yada elektronik ortam onayı verilir. Elektronik ortamda verilen onaylarda onaylanmış olan belge kişinin hesabı ile ilişkilendirilir. Bu esnada belgenin elektronik kopyası noterin elektronik arşivinde notere ait çift yönlü anahtarla saklanır. Bu belgenin şifrelenmiş başka bir kopyası ise TNB merkezi sunucularında ilgili noter in alanında saklanır. Elektronik Ortamda Paylaşım Her kullanıcı hesabında bu bilgilerin paylaşımı ile ilgili bir uygulama bulunacaktır. Her paylaşım için ilgili hesap sahibi kiminle paylaşılacağı ile ilgili e-posta adresi ve parola ikilemi girebilir, yada paylaşılacak kişinin e- sistemindeki hesap bilgilerinin seçilmesi ile sağlanabilir. Bu sayede kişi istem dışı paylaşımlardan kaçınmış olacaktır. Her paylaşım için özel bir kod üretilecek ve ilgili dosya ile kodun ilişkilendirilmesi e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

308 sağlanacaktır. Bu sayede tahmin edilemeyen bağlantılar oluşturulup sistem güvenliği bir kat daha arttırılacaktır. Ücretlendirme Ücretlendirme yıllık ya da paylaşım başı düşünülebilir. Ücretlendirme konusunun ayrıca modellenmesi gerekmektedir. lerin Sahip Olması Gereken Altyapı Bu sistemin hayata geçebilmesi için tüm noterlerin güvenli bir kanal üzerinden merkezi sunuculara bağlı olması gerekir. Bu sistemlere bağlı olan bilgisayarların bilgi güvenliği açısından internete doğrudan erişimleri olmamalıdır. lerin bir bilgisayarlarını bu iş için ayırmaları yeterlidir. Bunun yanında bir tarayıcı ve bir de yüksek kapasiteli ve yedekli disk ünitesi ve kesintisiz güç kaynağı barındırmaları gerekir. Sistem yedekleme diski ağ üzerinden bilgi paylaşımına açık olmalıdır. Elektronik belge sisteme girildiği anda program hem disk üzerine hem de TNB üzerinde gerekli dosyaları otomatik olarak taşıyacaktır. lerde bulunması gerekli altyapı noterlerin sınıflarına göre aşağıdaki gibi olabilir: e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

309 Faks Arşiv Sistemi Kullanıcı Bilgisayarı Kullanıcı Bilgisayarı Anahtar, Modem Tarayıcı Kullanıcı Bilgisayarı Yazıcı Fotokopi Elektronik bilgi ve belge üretecek, sunucusundan raporlarını alabilecek, arşivini kendisi ve TNB tutacak Faks Kullanıcı Bilgisayarı Kullanıcı Bilgisayarı Anahtar, Modem Kullanıcı Bilgisayarı Yazıcı Fotokopi Elektronik bilgi ve belge Tarayıcı üretecek, sunucusundan raporlarını alabilecek, arşivini TNB tutacak Faks III. Sınıf Kullanıcı Bilgisayarı Anahtar, Modem Kullanıcı Bilgisayarı Yazıcı Fotokopi Elektronik bilgi üretecek, sunucusundan raporlarını alabilecek, arşiv kağıt ortamında tutulacak Faks Kullanıcı Bilgisayarı Anahtar, Modem Kullanıcı Bilgisayarı Yazıcı Fotokopi IV. Sınıf e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

310 Güvenlik ler bilgisayarlarını ve verilerini bir token ile ilişkilendirerek kullanabilirler. Bu sayede sistem token olmadan çalışmayacak bu da yetkisiz kişiler tarafından veri ele geçirilmiş olsa bile çözümlenemeyecektir. Mobil lik Uygulaması Mobil lik, ler Birliği nce tüm lik hizmetlerini verebilecek gezici bir noter aracının adıdır. Buradaki amaç, özellikle yoğun işlem dönemlerinde (örneğin üniversite yurt kayıtlarının yapıldığı yerler, ikinci el araç satışlarının yapıldığı merkezlerde) yerinde hizmet verilmesidir. Ayrıca e-lik hizmetlerinin verilmeye başlanmasıyla, internet erişiminin olmadığı bölgelerde belirli günlerde hizmet verilmek üzere hizmetin vatandaşa ulaşması sağlanabilir. Her türlü işlem internet üzerinden 3G sistemi kullanılarak coğrafyadan bağımsız yüksek hızlı bağlantı ile sağlanabilir. Bu sayede 3G üzerinden VPN gibi güvenli bir bağlantı ile TNB üzerinden otomasyonlar çalıştırılarak güvenli veri iletimi de sağlanabilir. Bu örnek bir sosyal hizmet olarak vatandaşa sunulabilir. E.II. lik Paylaşım Sistemi Amaç Herhangi bir noter tarafından yapılmış bir işlemin diğer noterler tarafından takibinin sağlanmasını amaçlayan lik Paylaşım Sistemi özellikle vekaletnameler ve azilnamelerin izlenmesi açısından kolaylıklar sağlayacaktır. Son ve geçerli belgelerin yetki verilen ilgili kurumlarca sorgulanabilmelerinin sağlanması ve Kamu Kuruluşları (UYAP gibi) entegrasyonu ile mahkemelerdeki işlemlerin ve kağıt evrakın azaltılması, işlem sürelerinin kısaltılması hedeflenmektedir. Teknik Altyapı Gereksinimleri TNB Bilgi İşlem Müdürlüğü'ndeki donanım altyapısına yapılacak bazı destekler ve kaynak planlamasının yapılmasıyla ilk etapta büyük bir yatırım gerekmemektedir. Ancak öncelikle yedekli bir sistem tasarlanması gereklidir. Tüm noterlerin internet bağlantılarının olması sistemin düzgün çalışması anlamında önemlidir. Sunucu odası, iklimlendirme sistemi, kabinleri, yüksek güvenlikli olması ve bununla birlikte yüksek hızlı internet bağlantısı ile yüksek kalitede hizmet verebilecek durumdadır. Mantıksal İş Akışı lik paylaşım sistemindeki ilk süreç verinin oluşturulmasıyla ilgili süreçtir. Örnek olarak vekaletname verme süreci incelenebilir. Bu süreçte herhangi bir elektronik imzası, hatta Internet erişimi bile olmayan vatandaşın notere doğrudan gelerek vekaletname oluşturulmasını talep etmesiyle başlar. Vekaleti veren, vekaleti yüklenen, vekalet konuları, yevmine numarası, hangi noterin işlemi gerçekleştirdiği ve en önemlisi geçerlilik süresi bilgisi vekaletnameyi oluşturan konular olup bu bilgiler noterin onayından sonra TNB'nin merkezi veritabanına aktarılması sürecin e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

311 tamamlanmasını sağlar. Veritabanına kayıt sırasında diğer noterlerin ve yetkilendirilmiş ilgili kurumların sınırlı da olsa sorgulaması için gerekli altyapı oluşturulmalıdır. Sorgulama tiplerinin önceden belirlenmesi ve gerekli yetkilendirmenin yapılması ile ilgili konular analiz sürecinde tamamlanmalıdır. Vatandaşın e gelip yaptıracağı işlem (Örnek : Vekaletname) İşlemin yapılarak belgenin oluşturulması (Örnek : Vekaletname Hazırlanması) Süreç Akışı onayı Belge Elektronik ve Kağıt (Örnek : Vekaletname) in e-imzası ile onaylanan belgenin veritabanına aktarımı lik Paylaşım Sistemi Tarih : XX.XX.XXXX İşlem : Vekalet Vekalet Verenin TC Kimlik No : XXXXXXXXXX Vekalet Verilenin TC Kimlik No : XXXXXXXXXX Geçerlilik Süresi : XX.XX.XXXX Vekalet Konuları : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Diğer Konular : XXXXXXXXXXXXXXXXXX E-Belge Örnek bir sorgulama sürecinde yetkilendirilmiş kişinin (Örneğin noterin) Vatandaşın T.C. Kimlik numarasını girerek yapacağı sorgu sonucunda kişinin vekalet ve azilnamelerinin listesi alınabilir. Bu liste içinde geçerliliği bitmiş vekaletnamelerin listelenmesi veya vekalet konularına göre sıralama/sorgulama yapılması da sağlanabilir. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

312 Süreç Akışı tarafından yapılacak NPS sorgusu (Örnek : Vekaletname) Yetki Sorgulaması TC Kimlik No Girilerek Sorgulama (Örnek : Bu kişi için verilmiş vekaletler) lik Paylaşım Sistemi Tarih : XX.XX.XXXX İşlem : Vekalet Vekalet Verenin TC Kimlik No : XXXXXXXXXX Vekalet Verilenin TC Kimlik No : XXXXXXXXXX Geçerlilik Süresi : XX.XX.XXXX Vekalet Konuları : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Diğer Konular : XXXXXXXXXXXXXXXXXX E-Belge işlemler tarihçesi görüntüleme (Örnek : İlgili TC Kimlik nolu kişinin vekaletname geçmişi görüntülenmesi) TC Kimlik No : XXXXXXXXXX Vekaletnemaler XX.XX.XXXX tarihi XX.XX.XXXX tarihine kadar geçerli XXXXXXXXX TC Kimlik nolu kişi tarafından XXX noterince XXXXXXXX konuları için verilmiş Azilnameler... e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

313 Bütünsel Çalışma Prensibi lerde yapılan işlemlerin vatandaşların T.C. kimlik numarası ile izlenmesini sağlayacak tek merkezde çalışacak bir yapı tasarlanacaktır. Burada kişinin üzerindeki vekaletleri, ortaklıkları ve işlemleri tam metinleri ile tüm noterler ve/veya yetkilendirilmiş kişiler tarafından görülebilecektir. Böylece takibi oldukça zor olan vekalet ve azil işlemleri kontrol edilebilecektir. Sistem web servisleri aracılığı ile istenilen kurumlarla veri paylaşımına imkan sağlar bir şekilde yazılacak, böylece UYAP entegrasyonu sorunsuz olarak yapılabilecektir. Veri Tabanı Yapısı Sistem temelinde iki veri tabanı barındırmalıdır. Bunlardan biri işlemleri diğeri de belgeleri tutacak bir veritabanı olmalıdır. Bu ayrım erişim sınırlandırması için de önemlidir. İki veri tabanına da yapılan her türlü erişim ayrıca kayıt altına alınmalıdır. Veri Saklanması ve Yedekleme Veri saklama ve yedekleme işleminin TNB tarafından belirlenecek politikaya göre yapılması gerekecektir. Ancak burada verilerin önemi düşünülerek Yüksek Güvenilirlikli ve Yedekli sunucular üzerinde sistemin çalışması şarttır. Verilerin bir kopyası belgenin yapıldığı noterde tutulacaktır. Felaket Kurtarma Merkezi Sistemin doğal afetler ya da başka bir nedenden ötürü devre dışı kalmasından dolayı oluşabilecek erişim sonrunlarını en aza indirebilmek için coğrafi olarak başka bir yerde felaket kurtarma merkezi kurulması gerekir. Bu TNB'nin sunucularında bulunan diğer veriler için de ayrıca çok önemlidir. Veriler felaket kurtarma merkezinde kurulacak olan yapıya gerçek zamanlı ya da makul gecikme süreli olarak aktarılmalı ve felaket durumunda sistem bu merkezden hizmetlerine devam edebilecek şekilde tasarlanmalıdır. Kayıplı ve kayıpsız çalışma koşulları TNB'nin gereksinimlerine göre tasarlanmalıdır. Veri Güvenliği Bu projede en önemli konulardan biri veri güvenliğidir. Özellikle veri tabanı erişimlerinin sınırlanması ve çalışacak olan sistemin kapalı bir ağ üzerinden hizmet vermesi önemlidir. Kapalı ağ kullanılmayan durumlarda veriler, web servisleri aracılığı ile, IP ve kimlik doğrulama sistemi ile paylaşılmalıdır. Verilerin tüm sorgu kayıtları tutulmalıdır. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

314 lik Bilgi Paylaşım Sistemi Onay Kimlik / Vergi No İşlem Sorgulama İşlem Elektronik Belge Kimlik / Vergi No Tarih No İşlem Bilgisi Kimlik / Vergi No İşlem Tarih Kayıt ler Birliği lik Paylaşım Sistemi Kimlik / Vergi No İşlem Kimlik Tarih / Vergi No... İşlem Kimlik Tarih / Vergi No... İşlem Tarih Kimlik /... Vergi No Kimlik / Vergi No İşlem Tarih... İşlem Tarih... Kimlik / Vergi No İşlem Tarih Kimlik / Vergi No ler için bir özel veya tüzel kişi ile ilgili işlemler listesini ve işlemlerin son durumunu bilmesi sağlanacaktır. Kamu kurumları için bir özel veya tüzel kişinin (kamu kurumlarının ilgi alanına göre verilmiş iznine göre) işlemlerin son durumunu bilinmesi sağlanacaktır. İşlem Sorgulama İlgili Kamu Kuruluşu e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

315 lik Belge Paylaşım Sistemi Onay İşlem Kimlik / Vergi No Tarih No Kimlik / Vergi No İşlem Sorgulama Kendi Belgelerinin tümü Elektronik Belge Kimlik / Vergi No İşlem Tarih İzin Verilmiş belge Kayıt ler Birliği lik Paylaşım Sistemi Kimlik / Vergi No İşlem Tarih Kimlik / Vergi No İşlem Kimlik Tarih / Vergi No... İşlem Kimlik Tarih / Vergi No... İşlem Tarih Kimlik /... Vergi No Kimlik / Vergi No İşlem Tarih... İşlem Tarih... Kimlik / Vergi No İşlem Sorgulama İlgili Kamu Kuruluşu Talep üzerine (uygun olması halinde) belge kendi ürettiği belgeye elektronik olarak erişebilecektir. Diğer noterler için bir özel veya tüzel kişi ile ilgili işlemler listesinden noterler arasında paylaşılmasına izin verilmiş olan elektronik belgelere ulaşabilecektir. Diğer belgelerin elektronik olarak gönderilmesini talep edebilecektir. Kamu kurumları için bir özel veya tüzel kişinin (kamu kurumlarının ilgi alanına göre verilmiş iznine göre) işlemlerin son durumunu bilinmesi sağlanacaktır. Kurum bu işlemlere yönelik olarak ihtiyacı olan belgenin elektronik olarak gönderilmesini talep edecektir. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

316 E.III. Araç Satışları Mevcut Düzenleme Ülkemizde ikinci el araç satışları için kullanımda olan süreçler 31 Aralık 2009 tarihinde değişime uğrayacaktır. Bugüne kadar araç alım satımını gerçekleştirecek olan tarafların notere başvurusu üzerine likte Emniyet Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ndan alınan tescil ve vergi borcu olmadığına dair bilgiler ışığında tarafların rızalarının tespiti ile yapacakları akit noter tarafından onaylanarak satış işlemleri gerçekleştirilmekteydi. Mevcut düzenleme ile ülkenin her yerindeki 1500 ün üzerindeki noterde çalışmakta olan binlerce görevli araç satışını gerçekleştirmek için taraflara yardımcı olmaktadır. ler araç satışında oluşabilecek tüm sorulara yanıt verebilmekte, taraflar satışı gerçekleştirirken onlara destek olmaktadırlar. Bu konuda noterler ve lik çalışanları yüksek tecrübeye sahiptir. Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Maliye Bakanlığının üzerindeki iş yükünü almaktadırlar ve devlet adına vergi toplama işini gerçekleştirmektedirler. Herşeyden önemlisi bir sorun olduğunda sözleşmenin bir nüshasının saklanmasını sağlamakta ve anlaşmazlığın çözümü için adalet sistemine önemli bir destek vermektedirler. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

317 Yeni Düzenleme (Kasım 2009 tarihi itibarıyla, 2010 yılında yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme) Yeni düzenleme ile işlemlerin hepsinin Emniyet Genel Müdürlüğünde yapılması ön görülmektedir. Bu düzenleme noterin görevlerinin bir kısmını (satış senedinin oluşturulması ve verginin tahsilatını) Emniyet Genel Müdürlüğünün belirli yerlerdeki trafik tescil bürolarına bırakılmaktadır. Araç satışlarını gerçekleştirmek için Emniyet Genel Müdürlüğü ASBİS adında bir bilgi teknolojileri projesini devreye almaya karar vermiştir. Yeni düzenleme, tarafların baskı altında olmadan satış işlemine verecekleri onaylarını teyid etmek, satış senedini Türk Adalet Sisteminin kabul ettiği bir biçimde saklayabilmek konusunda beklentileri karşılamaktan uzaktır. Ayrıca trafik tescil bürolarında destek sağlayacak görevliler sadece tescil konusunda bilgi sahibi olduklarından tarafların satış senedinin geneline ilişkin sorularına cevap vermekten uzak kalacaklardır. Trafik tescil bürolarında görevli memurların rotasyon ile sürekli değişmeleri söz konusu olduğundan belirli bir sürede tecrübeleneceklerini varsaymak mümkün değildir. Son olarak sayıları noterlerden çok daha az olan trafik tescil bürolarında büyük bir yoğunluğun yaşanması kaçınılmazdır. Sadece ruhsat yenileme işlemi için bile çok büyük yığılmaların yaşandığı büyük şehirlerdeki trafik tescil büroları vatandaşların şikayetlerine sebep olmaktayken yeni düzenleme şikayetleri, dolayısı ile memnuniyetsizliği arttıracaktır. Satış senedi çoğaltma işlemleri için bir kuyruk, vergi tahsilatı için bir kuyruk, tescil için bir kuyruk, satış senedi için başka bir kuyruk oluşacaktır. Önerilen Düzenleme e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

318 Yeni düzenlemenin getireceği sakıncaların ortadan kaldırılması için aşağıdaki şekilde bir süreç kullanılabilecektir. 1. liklerle, Emniyet Genel Müdürlüğü arasında güvenli bir bilgi işlem bağlantısı kurulacaktır. 2. e başvuru e-noter sistemi aracılığı ile Internet üzerinden yapılabilecektir, böylelikle taraflar için satış senedi önceden hazırlanacak, gerekli tüm bilgiler taraflar notere gelmeden edinilmiş olacak ve taraflara randevu verilebilecektir. 3. lik kendisine başvurmuş olan alıcı ve satıcı tarafın onaylarını mevcut sistemde olduğu şekilde alacak ve tüm işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılacak bilgisayar bağlantısı aracılığı ile gerçekleştirecektir. 4. satış senedini onaylayacak ve bir nüshasını anlaşmazlık durumunda kullanılmak üzere güvenli bir şekilde saklayacaktır. 5. lik vergi ile ilgili tüm tahsilatı gerçekleştirecektir. 6. Tüm tescil işlemini lik tamamlayacak ve gerek satış senedini gerekse tescil belgesini vererek işlemi sonuçlandıracaktır. Bu önerilen sistem hiçbir noktada kuyruk oluşmasına izin vermeyecektir, zaten araç satışı konusunda tecrübeli olan lik çalışanları tüm sorulara cevap verebilecek, Emniyet Genel Müdürlüğü nün ASBİS sisteminin noterler tarafından kullanılması neticesinde bilgi güncellemesi anında ve doğru bir şekilde yapılabilecektir. Vergi tahsilatı için ayrıca Maliye Bakanlığının yeni insan kaynakları tahsis etmesine gerek kalmayacak, noterler mevcut sistemde yaptıkları şekilde tahsilatı devlet adına yapacaklardır. Tescil belgesinin de noterler aracılığı ile verilmesi ile birlikte vatandaşın işi tek bir noktadan çözüme kavuşturulacaktır. Önerilen bu sisteme geçmek için gereken altyapının tek eksiği Emniyet Genel Müdürlüğünün ASBİS bağlantısını sağlayacak yazılım arayüzünü noterler tarafından e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

319 kullanılabilir kılınmasıdır. Yeni sistemin bütün sakıncalarını ortadan kaldıracak bu önerilen sisteme geçiş, bir an önce, noterler ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında planlanarak devreye alınmalıdır. E.IV. Vekaletname ve Azilname Mevcut Düzenleme Bugünkü uygulamada vekaletname vermek isteyen taraf e bizzat başvurmaktadır., gerekli kimlik bilgilerini kontrol ettikten sonra kimin için (gerekli kimlik bilgileri ile birlikte) ve neleri içerecek bir vekaletname hazırlayacağını sormakta ve buna uygun olarak vekaletnameyi hazırlamaktadır. Vekaletname, başvuru sahibine teslim edilmektedir. Bir nüshası da noterlik arşivinde saklanmaktadır. Vekaletname başvurusu yapmış olan taraf vekiline vekaletnameyi vererek kullanılmasını sağlamaktadır. Vekaletname veren taraf belirli bir süre sonra vekalet verdiğini azletmek için notere başvurabilmektedir. Bu durumda gerekli kimlik ve vekalet koşulları değerlendirmesi yapılarak azilname hazırlanmaktadır. Öte yandan elinde vekaletname olan kişi azilnameden haberdar olarak veya olmayarak vekilliğe elindeki vekaletname ile devam edebilmektedir. Vekaletnameyi sunduğu yer de azilnameden habersiz olarak vekilmiş gibi işlemleri gerçekleştirmektedir. Durum ancak adli makamlara intikal edecek bir noktaya geldiğinde anlaşılmakta ve mağduriyet oluşmaktadır. Ayrıca vekaletnamenin suretinin çıkarılması gerektiğinde de farklı bir notere yapılan başvuru olduğunda incelenmesi ve azil işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin anlaşılması gerekebilmektedir. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

320 Önerilen Düzenleme Önerilen sistemde vekaletname başvurusu yapacak olan taraf bu isteğini e-noterlik sistemi aracılığı ile Internet üzerinden yapabilecek ve gerek kendi, gerekse de vekalet vereceği şahısla ilgili bilgileri notere bu kanaldan aktarabilecektir. Böylelikle noter ön incelemeleri (Kimlik Paylaşım Sistemi gibi) gerçekleştirerek vekaletname verecek olana randevu vermesi mümkün olacak ve gelirken yanında getirmesi gereken belge ve evrakları isteyebilecektir. Böylelikle vekletname verecek olana da, notere de zaman kazandırılacaktır. Bu yeni sisteme geçildiğinde vekaletname vermek isteyenin Internet üzerinden başvuru yapmadan da direk olarak notere gelmesi mümkün olacaktır. Bu da Internet kullanmayan veya kullanmak istemeyenlere bir zorlama yapılmamış olması açısından önemlidir. tarafından vekaletname konuları yazılacaktır (bu yazım sırasında sıkça kullanılan belirli bir sayıdaki vekaletname listesinden seçilebileceği gibi, vekaletname vermek isteyen özel isteklerini de belirtebilecektir). Gerekli onay işleminden sonra vekaletname talep etmiş olana gerek kağıt üzerinde vekaletname verilecek gerekse lik Paylaşım Sistemi üzerinden bu vekaletnameyi kullanabilmek için gerekli yöntem açıklanacaktır (e-belge). Bireyin vekaletnameyi elektronik olarak kullanmayı talep etmesi durumunda kaç defa kullanabileceği, kimlerle (örneğin kamu kurumları) kullanabileceği açıklanacaktır. Vekaletname verenin uygun bulması durumunda gerekli elektronik belge kullanım miktarı kadar ücretlendirme yapılarak tahsil edilecektir. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

321 Vekaletnameden ek suret (kağıt) veya ek kullanımların (elektronik) çıkarılması gerektiğinde vekaletname verenin Internet üzerinden başvurusu ile işlem başlatılacaktır. İşlemde ilk olarak lik Paylaşım Sistemine bağlanılarak vekaletnameden sonra herhangi bir azilnamenin yapılıp yapılmadığı incelenecek, azilname yapılmamışsa tarafın istediği miktarda elektronik kullanım hakkı için işlem gerçekleştirilerek, e-imzalı kullanıcı adresine bu haklar gönderilecektir (bu işlem sırasında kayıtlı eposta sistemi kullanılabilecektir, ayrıca ücretin tahsilatı elektronik pos / sanal pos üzerinden yapılabilecektir). Bu durumda vekalet verenin notere kadar gelmesine bile gerek olmayacaktır. Vekaletnamenin bir nüshası elektronik olarak lik Paylaşım Sisteminde bulunduğundan vekalet verecek olanın yanında vekaletnamenin bir örneğini getirmesi de gerekmeyecektir. Vekalet veren vekaletnameden kağıt üzerinde suret istiyorsa kendisine randevu verilerek noterliğe çağırılacaktır. Diğer işlemler için standart suret çıkartılması için uygulananlar yapılacaktır. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

322 Vekaletname vermiş olan tarafın azilname için başvurusunu da Internet üzerinden e- noterlik sistemine yapması mümkün olacaktır. Bu durumda lik Paylaşım Sistemine girilerek verilmiş olan vekaletname görüntülenecek, kişinin kimlik bilgilerinin doğrulanmasından sonra kişi randevu verilerek noterliğe çağırılacaktır. Vekalet verenin istekleri doğrultusunda azil işlemi gerçekleştirilerek kendisine azilname kağıt olarak ve elektronik olarak teslim edilecektir. Elektronik teslimat vekalet verilme işleminde olduğu gibi yapılacaktır. lik Paylaşım Sistemine azilname işlemi kayıt olarak eklenecektir. Daha önceden verilmiş ve kullanılmamış elektronik vekaletnameler otomatik olarak iptal edilecektir. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

323 lik Paylaşım Sistemine bağlanma yetkisi verilmiş bir kamu kurumu kendisine verilmiş olan vekaletnamenin (kağıt olarak) uygunluğunu ve geçerliliğini kontrol edebilecektir. Bu amaçla vekaletname veren ve vekil tayin edilen kişinin kimlik numarası ile noter tarafından verilmiş olan numaranın kullanılması yeterli olacaktır. Bu bilgilerin uygun yetki ile donatılmış bir kullanıcı tarafından Internet üzerinden lik Paylaşım Sistemine girilmesi durumunda sistem kişinin vekaletinin devam edip etmediğini, azil işleminin olup olmadığını bildirecektir. lik Paylaşım Sistemi ile bağlanma yetkisine sahip kamu kurumları belirli bir tarihte belirli bir kişiye verilmiş olan vekaletnameleri görebileceklerdir. Elektronik olarak vekaletname verilmesi durumunda kullanım hakkı olarak verilen numaralardan biri ilgili vekaletname verilene teslim edilecektir. Elektronik olarak verilmiş olan bir vekaletname söz konusu olduğununda lik Paylaşım Sistemi sorgulama yapan kişinin kendisine verilmiş olan numarayı girmesi gerekecektir, bu durumda sistem vekaletnamenin görüntülenmesini sağlayacak ve bir dökümünün (tekrar kullanıma izin vermeyen ancak dökümün yapıldığı tarihte uygun olduğunu belirten bir ibarenin belirtilmesi ile aktarımı yapılacaktır) alınması sağlanacaktır. Bu işlem için kayıtlı e- posta sistemi kullanılacaktır. Elektronik kullanım gerçekleştikten sonra vekaletnamenin tekrar aynı numara ile görüntülenmesine izin verilmeyecektir. Bu sistemin kullanılması ile birlikte azilnameler ve vekaletnamelerle ilgili karışıklıklar sona erecek, vekaletnameler konusunda özellikle yargı makamlarınca bilgiye en hızlı ve güvenilir bir şekilde erişmek mümkün olcaktır. e-lik Hizmetleri Fizibilite Raporu Aralık

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ NBS - Eski Vezne Değişiklik Numarası: 1.3 25/03/2014 Eski Eski Vezne kodunun karşısına yeni işlem kodu verilmiştir. Yeni kodu olmayan işlemler için eski işlem adı verilmiş ve yeni

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk.

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. Sirküler No: 2016-99 Sirküler Tarihi: 06.12.2016 Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

SİRKÜLER (2016/04) Konu: Şirket Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ

SİRKÜLER (2016/04) Konu: Şirket Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ GAZİANTEP 08/12/2016 SİRKÜLER (2016/04) Konu: Şirket Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ Şirket Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 11 Temmuz 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29413 Adalet Bakanlığından: YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI. Düzenlenen bu tutanak birlikte imzalanıp bir nüshası noter görevlisine verildi.../.../2015

TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI. Düzenlenen bu tutanak birlikte imzalanıp bir nüshası noter görevlisine verildi.../.../2015 TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI Bu gün Noterliğine teftiş yapılmak üzere gelindi. Noter (veya vekili) hazır bulunmakla teftişe başlandı. Kasaya ve maliye makbuzlarının sayımına geçildi. Kasada toplam

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 13.07.2015/134-2 NOTERLİK İŞLEMLERININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 13.07.2015/134-2 NOTERLİK İŞLEMLERININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI NOTERLİK İŞLEMLERININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılması gereken defter onay işlemlerinin, güvenli elektronik imza

Detaylı

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ ( T R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ ( T R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (06.12.2016 T. 29910 R.G.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

1973/41 Tevkil yönteminin kullanılmasında noterlerin uyacağı kurallar hakkında.

1973/41 Tevkil yönteminin kullanılmasında noterlerin uyacağı kurallar hakkında. VEKÂLETNAMELER 1. UYGULAMAYA İLİŞKİN GENELGELER 1973/41 Tevkil yönteminin kullanılmasında noterlerin uyacağı kurallar hakkında. 1973/49 Değerli kâğıt bedellerinin nasıl alınacağı konusunda 1976/26 Onaylama

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar SİRKÜLER TARİH : 24.04.201.2017 SAYI : 2017-04-02 02 KONU : Serbest t Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, e-defter uygulaması

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İŞLEM FORMÜLLERİ YAYIN NO : 75

İŞLEM FORMÜLLERİ YAYIN NO : 75 YAYIN NO : 75 İŞLEM FORMÜLLERİ (Bir komisyon tarafından önümüzdeki 4 yıl için hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzun 04.06.2012 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilen İşlem Formülleri, Adalet Bakanlığı

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır.

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. Yeni İşyeri Açmak Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. İşyeri Açmak İçin Yapılması Gerekenler Gerçek Kişiler (şahıs) için gereken belgeler

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ. Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ. Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul Neden KEP? Standart e-posta hizmetlerine ilave olarak, e-postanın gönderilip gönderilmediğine, Alıcısına ulaşıp

Detaylı

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 - (1) Avukatların, avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında birbirlerine

Detaylı

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti EK 3 : KİMLİK TESPİTİNE İLİŞKİN ÇİZELGE 1) Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti Bir gerçek kişinin kendisi tarafından işlem talep edilmesi durumunda yükümlünün alması gereken bilgilere ve bu bilgilerin doğruluğunu

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu Tarih : 18.12.2017 Sayı : 2017-71 Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Basit Usule Tabi Olan İle Serbest Meslek Kazancı Elde Eden, 01.01.2019 Tarihinden İtibaren

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün 2 Aylık Ödeme

Detaylı

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA

BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA BURCU ERBAYRAKTAR Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Giriş...1 1. Güvenli

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na SIRA NO NİKSAR TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI Sirküler Rapor Mevzuat 19.09.2016/110-1 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ÖZET : 7/9/2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı BKK ile konutlara ilişkin

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BELGE TALEBİNİN DAYANAĞI

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI 1 HAK EDİŞ İSTENİLEN BELGELER 1. İLGİLİ BİRİMDEN ÖDEME TALİMATI YAZISI 2. FATURA 3. HAK EDİŞ RAPORU 4. HAKEDİŞ İCMALİ 5. SÖZLEŞME 6. ONAY BELGESİ 7. HARCAMA TALİMATI 8. GERÇEK KİŞİLERDEN;

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNEVE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA)

GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNEVE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA) Amaç GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNEVE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve

Detaylı

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Protokol No : 4250759 0000004250759 İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Madde 1-Taraflar Bu Protokol Kamu İhale Kurumu (bundan

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Kolejleri Mezunlar

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi. Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat

Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi. Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat TNB KEP Türkiye Noterler Birliği Vakfı Teknoloji Şirketidir. Genel Merkez: Ankara Bölge Müdürlüğü: İstanbul Veri Merkezi: Ankara

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008)

R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008) R.G. 108 09.06.2008 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI (4/2008) Bakan, 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası nın 10(2). maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/61

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25205 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25205 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 220 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUNPAZARI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ODUNPAZARI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi 1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, kamu kurumlarına ait resmi yazı. İşlem: 30 Dk. (**) 2 Satış

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı 1 Sunumun Đçeriği 1. KEP e Duyulan Đhtiyaç 2. KEP Sistemi ve Yararları 3. Türkiye

Detaylı

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları

Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21. Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları Sayı :2015/S-21 Ankara,28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları SİRKÜLER 2015/21 Elektronik Tebligatın Usul ve Esasları 27.08.2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik tebligatın

Detaylı

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. ANKARAS-Sirküler/2015-6 08.09.2015, ANKARA KONU: 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan V e r g i U s u l K a n u n u G e n e l T e b l i ğ i ( S ı r a N o : 4 5 6 ) H k. 27.08.2015

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

E-imza nedir? Elektronik İmza (E-imza):

E-imza nedir? Elektronik İmza (E-imza): BİZ KİMİZ? TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda E-İmza ya bağlı olarak Katma Değerli servislerde

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/211 Ref: 4/211

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/211 Ref: 4/211 SİRKÜLER İstanbul, 07.12.2016 Sayı: 2016/211 Ref: 4/211 Konu: ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi

Detaylı

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NİN İFLASI NEDENİYLE SIKÇA SORULABİLECEK SORULAR

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NİN İFLASI NEDENİYLE SIKÇA SORULABİLECEK SORULAR MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NİN İFLASI NEDENİYLE SIKÇA SORULABİLECEK SORULAR 1.Alacak kaydı taleplerimi nereye ve nasıl yapabilirim? İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına doğrudan

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL KURALLAR KAPSAM : MADDE 1 : Bu yönetmelik Kastamonu Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ

HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ HEPDAK - Arşivleme Yönergesi (Sürüm: 1.0-13.09.2013) Sayfa 1 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ Bu yönerge, "Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme

Detaylı

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka / Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için; 1-Talep Dilekçesi 20 İŞ GÜNÜ 2 Emzirme Ödeneği

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Sorumluluk 3

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Sorumluluk 3 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Sorumluluk 3 MADDE 4. Akreditasyon Süreci ve Sonuçlarına İlişkin Belgeler ve Raporlar 3 MADDE 5. Personel

Detaylı