UDHB KEGM NEAR MISS OLAYLARININ DENİZ EMNİYETİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UDHB KEGM NEAR MISS OLAYLARININ DENİZ EMNİYETİ AÇISINDAN ÖNEMİ"

Transkript

1 UDHB KEGM NEAR MISS OLAYLARININ DENİZ EMNİYETİ AÇISINDAN ÖNEMİ ve DENİZ KAZALARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME YÖNETMELİĞİ TASLAĞININ DENİZ OLAYLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Hasan TERZİ Deniz Trafik Operatörü Ocak, 2014

2 Titanic ( 1912 ) SOLAS Morro Castle (1934) Yangın emniyeti Andrea Doria ( 1956 ) Kısıtlı görüşte seyir Torrey Kanyon ( 1967 ) MARPOL, CLC SS Lakonia ( 1963 ) Geliştirilmiş yangın emniyeti Herald of F. Enterprise (1987 ) ISM Exxon Valdez ( 1989 ) OPA 90, Phase Out Nassia ( 1994 ) Gündüz Geçiş Erika (1999 ) Sığınma Alanları Prestige ( 2002 ) Çift Cidar

3

4 Bu tip facialar sonrası ortaya çıkan yeni kural ve düzenlemeler genellikle itirazsız ve hızlı biçimde kabul edilmektedir. 11 Eylül Saldırıları ISPS CODE

5 Kazaların oluşmasına neden olan gerçek sebeplerin belirlenebilmesi, yeni düzenleme ve kuralların oluşturulabilmesi için her zaman kaza olması mı beklenmelidir? Independenta 1979

6 Kazaları Önlemeye ve Emniyeti Sağlamaya Yönelik Girişimler 1 Ağır Yaralanmalı Kaza 29 Hafif Yaralanmalı Kazalar 300 Yaralanma Olmayan Kazalar Heinrich Kaza Piramidi, Ağır Yaralanmalı Kaza 10 Hafif Yaralanmalı Kazalar 30 Malzeme Hasarlı Kaza 600 Yaralanma veya hasarsız olay Bird Kaza Piramidi, 1969 Bu sonuçlara göre Raporlanmış hiçbir hafif yaralanmalı, yaralanma olmayan veya hasarsız atlatılan olay kaydı olmadan ölümcül veya ciddi yaralanma ile sonuçlanan bir kazanın meydana gelmesi, mevcut sistem ve istatistiki bilgilerin yetersizliğini kanıtlamaktadır.

7 KAZAYA GİDEN SÜREÇ KAZA 1 NEAR MISS Onlarca EMNİYETSİZ DAVRANIŞ Yüzlerce EMNİYETSİZ KOŞULLAR Binlerce Hala tedbir alınmamışsa = 10larca NM + 100lerce emniyetsiz davranış 1000lerce emniyetsiz koşul Near Miss Kavramı Unsurları Kayıpla sonuçlanma ihtimali olan olay veya olaylar zinciri olması, Bu olay veya olaylar zincirinin sonunda ortaya herhangi bir kayıp çıkmamış olması, Bu olay veya olaylar zinciri sonunda herhangi bir kayıp yaşanmamış olması tesadüfi/ bilinç dışı/ planlanmamış/ anlık hareketler/ faaliyetler/ durumlar sonucunda sağlanmış olması, Kayıp diye ifade edilen değerin; can kaybı, insan sağlığına, çevreye veya mala zarar veya ticari kayıp olması.

8 ADIM KAZA ADIM PİRAMİDİ KAZAYA DOĞRU KAZA 1 NEAR MISS Onlarca EMNİYETSİZ DAVRANIŞ Yüzlerce EMNİYETSİZ KOŞULLAR Binlerce Emniyetsiz Koşul Emniyetsiz Davranış Near Miss KAZA

9 NM Olayları: Oluşum süreçleri açısından Near Miss olayları ile kazalar aynıdır (NM olayına sebep olan şeyler aynı zamanda kazaların da sebebidir) Aralarındaki tek fark SONUÇTUR Raporlama-Değerlendirme-İstatistiki Analiz Yeni düzenlemeler Genel Kabul Büyük kayıplı kaza 1 BUZDAĞININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ Küçük Kayıplı kaza 29 Near Miss 300 Emniyetsiz Davranış Emniyetsiz koşullar 1000lerce

10 NM Olaylarının raporlanmasının sağlayacağı faydalar Kazaların gerek doğrudan gerekse dolaylı maliyetleri göz önüne alındığında ortaya çıkacak miktar, örneğin deniz kirliliğiyle sonuçlanacak bir kaza için milyarlarca doları bulabilmektedir. Fakat bu tür bir kaza oluşmadan önce benzer özelliklerdeki Near Miss olaylarının etkin bir biçimde raporlanıp değerlendirilmesiyle bu tip kazalar neredeyse sıfır maliyetle önlenebilecektir. Bunun yanında Near Miss olay raporlama sistemin sağlayacağı belli başlı faydalar; Başta Türk Boğazları olmak üzere tüm Türkiye kıyılarında oluşan Near Miss olaylarının raporlanması, incelenmesi ve analiz edilmesiyle denizde emniyeti arttırmaya yönelik yapılması gerekli yenilikler ve mevzuat düzenlemeleri belirlenebilir. Özellikle Türk Boğazlarında yürürlüğe koyulacak yeni düzenlemelere diğer ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan gelebilecek itirazlara somut cevap olacak şekilde kaynak oluşturulabilir. Near Miss olay raporları analiz sonuçlarına göre deniz emniyetini arttırmaya yönelik yapılması gereken yerel, bölgesel ve genel yatırımlar belirlenebilir. Gerçekleşen Near Miss olay sayılarının istatistiki sonuçlarına göre performans ve verimlilik değerlendirmesi yapılabilir.

11 DEĞİŞİK SEKTÖRLERDEKİ UYGULAMALARI

12 Havacılık Sektöründe Mevcut Durum KAZA 1 Sivil Hava - Araç Kazaları Soruşturma Yönetmeliği ( ) NEAR MISS Onlarca Hava Trafik Yönetim Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik ( ) EMNİYETSİZ DAVRANIŞ Yüzlerce EMNİYETSİZ KOŞULLAR Binlerce Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği ( ) Ticari Hava Taşıma İşletmeleri, Uçuş Eğitim ve Bakım Kuruluşlarında Emniyet Yönetim Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Talimat (SHGM ) Uçuş Güvenliğini Etkileyen Olayların Bildirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (RGS 22387) Uçuş Emniyetini Etkileyen Hadiselerin Bildirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (RGS 24383)

13

14 EMNİYET KÜLTÜRÜ Örgüt Kültürü Emniyet Kültürü Pozitif Emniyet Kültürünün Temel Öğeleri 1- Adil Kültür 2- Raporlama Kültürü 3- Bilinç Kültürü 4- Öğrenme Kültürü 5- Esnek Kültür

15

16

17 Denizcilik Sektöründe Mevcut durum Deniz Kazalarının İncelenmesine İlişkin Yönetmelik ( ) KAZA 1 Deniz Kazalarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği Taslağı (Görüşler toplanıyor) NEAR MISS Onlarca Düzenleme YOK EMNİYETSİZ DAVRANIŞ Yüzlerce EMNİYETSİZ KOŞULLAR Binlerce Düzenleme YOK

18 Near Miss olaylarının raporlanmasıyla ilgili uygulamada yaşanan sorunlar Ağustos 2011 Ocak 2013 döneminde yaklaşık 150 uzmanla üç aşamalı olarak yapılan araştırma (Dz. Trf. Opr., Kılavuz Kpt., GS Uzmanı, Denizcilik Uzmanı, deniz hukukçusu, akademisyen, denizcilik kurum ve kuruluşlarında görev yapan yönetici veya bürokratlar) sonuçlarına göre: Çalışılan kurum veya kuruluşta Near Miss olaylarını raporlamaya yönelik bir sistem olmayışı, Bu tür olaylar raporlansa dahi bu raporların incelenerek değerlendirileceği bir sistem olmayışı Raporlamanın nasıl yapılması gerektiğinin bilinmiyor olması, Hangi tür olayların Near Miss olayı olduğunun tam olarak bilinmiyor olması, Raporlama yapılması halinde raporlama yapacak kişinin de varsa kusuru ortaya çıkacağından suçlanabileceği; adli ya da idari soruşturma geçirebileceği endişesi, Raporlama yapmanın iş yükünü arttıracağı ve sonraki aşamalarda araştırma inceleme evrelerinin ilave zaman alacağının düşünülüyor olması, İşyerinde bu tür raporlamalar yapılmıyor olduğundan raporlama yapmak isteyen kişinin iş ortamında raporlama yapmayanlarla arkadaşlık ilişkilerinde zor durumda kalabiliyor olması, Kaza soruşturmaları sonucunda dahi belirlenen düzeltici faktörlerin yayınlanmıyor olması (Yayınlanıyor ise bile bunların bilinmiyor olması) Dolayısıyla raporlanan olaylara gerekli ilginin gösterilmeyeceği ve gerekli düzenlemelerin veya geri bildirimlerin yapılmayacağı düşüncesi.

19

20

21 Taslak Yönetmelik Madde Başlık ve İçerikleri Madde 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

22

23

24

25 Öneriler KAZA 1 NEAR MISS Onlarca EMNİYETSİZ DAVRANIŞ Yüzlerce EMNİYETSİZ KOŞULLAR Binlerce Deniz Kazalarını (ve Olaylarını) Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği Gerekçe: Uygulamadaki ihtiyaçlar ve Resolution MSC.255(84) Deniz Trafiği ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik Gerekçe: Ulusal Mevzuat açığı ve IMO NAV 59/19/ Referans: SHY Bu bölümde yer alan olay ve durumların giderilmesini sağlayacak mevzuat düzenlemesi (Emniyet Kültürünü esas alan) Gerekçe: Ulusal Mevzuat açığı ve A Concept of A Sustainable Maritime Transportation System (IMO) Referans: SHY SMS

26 SAYGILARIMLA Dr. Hasan TERZİ Ocak, 2014

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ Temiz Denizlerde Emniyetli Denizcilik Bu belge, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi

Detaylı

SİVİL HAVACILIK EMNİYET OLAYLARININ RAPORLANMASINA DAİR TALİMAT. Rev1 (SHT-OLAY) BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SİVİL HAVACILIK EMNİYET OLAYLARININ RAPORLANMASINA DAİR TALİMAT. Rev1 (SHT-OLAY) BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIK EMNİYET OLAYLARININ RAPORLANMASINA DAİR TALİMAT Amaç Rev1 (SHT-OLAY) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı; uçuş

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 Konu : Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları. GENELGE 2007/6 Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ 2015 RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ Hasar servisi ve underwriterlar için risk ve hasar değerlendirmeleri Sayı: 2015/5 Ekol Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketi Haziran 2015 Bülteni İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı 2010-2013 (Taslak Rapor) Prof.Dr.Mustafa ILICALI UYGAR Başkanı

Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı 2010-2013 (Taslak Rapor) Prof.Dr.Mustafa ILICALI UYGAR Başkanı Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı 2010-2013 (Taslak Rapor) Prof.Dr.Mustafa ILICALI UYGAR Başkanı İçerik GiriĢ GeliĢim Çerçevesi Eylem Planı 2010 3.1. Stratejik Hedefler 3.2. Küresel Değerlendirme 3.3.

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE (KOBİ) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ANKARA İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE (KOBİ) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ANKARA İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE (KOBİ) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ANKARA İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Çağrı Vakkas YILDIRIM* / Ömer ASAL** Özet Bu çalışmada, Türkiye

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ İsmail TAÇYILDIZ, Denizcilik Uzman Yardımcısı İskenderun Liman Başkanlığı Danışman

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ. I. Giriş. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkan V.

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ. I. Giriş. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkan V. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Şaban KÜÇÜK Maliye Müfettişi Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkan V. Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı I. Giriş Tüm dünyada

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ İzmir/25.11.2014 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamu çalışanları dahil bütün çalışanlar ve işyerleri

Detaylı

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZLERİ NASIL YAPILIR? Vasfi Seber Elektrik Mühendisi Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olaydır veya

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar,

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, İŞ KAZALARI KONU BAŞLIKLARI : n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, n İş kazalarının sınıflandırılması, n İş kazası istatistikleri, n

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ PAZAR...2 1.1. İlgili Ürün ve İlgili Coğrafi Pazar...2 1.2. İlgili Pazar Kavramı ve Rekabet Politikasının Hedefleri...3 1.3. Pazar Tanımlamasının Temel İlkeleri...3 1.3.1. Talep İkamesi...3

Detaylı

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan

İÇERİK. 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği. 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan Global Compact İlerleme Raporu 2014 İÇERİK 1 Yönetim Mesajı 2 Rollmech te Kurumsal Yönetim 3 Rollmech te İnsan 4 Rollmech te İş Sağlığı & Güvenliği 5 Rollmech te Çevre 6 Rollmech te Etik 7 Rollmech te

Detaylı

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 3 Etki Değerlendirme Metodolojisi... 3-1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Giriş... 3-1 ÇSED Süreci... 3-1 3.2.1 Ön İnceleme... 3-4 3.2.2 ÇSED

Detaylı

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. İÇ KONTROL... 2 2.1. İç Kontrolün Tanımı... 2 2.2. İç Kontrolün Çeşitleri... 3 2.3. İç Kontrol Sisteminin Amaçları... 4 2.4. Şirket İç Kontrollerine Örnekler... 5 2.5. İç Denetim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ Özlem ÖZKILIÇ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı