Bilgi Okuryazarlıı. Prof. Dr. Serap Kurbanolu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi Okuryazarlıı. Prof. Dr. Serap Kurbanolu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü"

Transkript

1 Bilgi Okuryazarlıı Prof. Dr. Serap Kurbanolu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

2 The illiterate of the twenty-first century will not be those who can not read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn Alvin Toffler

3 21. Yüzyıl Teknolojik gelimeler Küreselleme Sürekli Sürekli deiim Bilgiye Bilgiye olan olan baımlılıın artıı artıı Bilgi Bilgi artıı artıı Bilimsel gelimeler

4 bilgi teknoloji meslekler yaam tarzı DEM i tanımları beklentiler i ortamları gereksinimler

5 Yaam boyu örenme gereksinimi Mevcut bilginin yenilenmesi gereksinimi Mevcut becerilerin gelitirilmesi gereksinimi

6 Çaın bireylerinde bulunması gereken temel beceriler nelerdir?

7 SCANS Report (1991) Kaynak Kaynak kullanımı Kiiler Kiiler arası arası ilikiler ilikiler Bilgi Bilgi kullanımı Teknoloji kullanımı Sistem Sistem analizi analizi

8 TÜSAD (1999) Temel beceriler letiim kurma Uyum salama Doru bilgiye ulama Karar verme Sorumluluk alma Yaratıcılık gösterme birlii yapma Sorun çözme Karmaık sistemleri algılama Kendini gelitirme

9 emsiye terim Beikten mezara örenme Yaam boyu örenme Tanım karmaası Yaam boyu devam eder Formal ve informal eitimi kapsar Okul öncesinde balar

10 Yaam boyu örenme - Tanım Bireylerin yaam sürelerince içinde bulunacakları her türlü rol, ortam ve çevre için gereksinim duyacakları tüm bilgi, deer ve becerileri salamalarına olanak tanıyan süreçtir.

11 Yaam boyu örenme Bilgiyi güncelletirme Becerileri gelitirme Yeni beceriler kazanma Gelimeleri anlama ve kavrama Deiimle baa çıkma Öngörü kazanma Kiisel, mesleki ve entelektüel geliim Nitelikli i gücü Daha güçlü toplumlar Rekabet gücü Sosyal dılanmayı engelleme Bilgi toplumuna uyum

12 Yaam boyu örenme ve bilgi okuryazarlıı ilikisi Yaam boyu örenmenin amaç olduu yerde bilgi okuryazarlıı araçtır Bilgi okuryazarlıı yaam boyu örenmeye temel tekil eder Bilgi okuryazarlıı becerilerine sahip olmayan birey yaam boyu örenmeyi gerçekletiremez

13 Bilgi okuryazarlıı Baımsız örenme Yaam boyu örenme

14 Bilgi okuryazarlıı - Tanımlar Bilgi okuryazarlıı, bilgiye ulama ve bilgiyi kullanma becerisidir (AASL & AECT, 1998). Bilgi okuryazarlıı, bilgi problemlerini çözme becerisidir (ALA, 2000). Bilgi okuryazarlıı,bilgi gereksinimini tanımlama, gereksinim duyulan bilgiyi bulma, deerlendirme, etkin ekilde kullanma ve iletme becerisidir.

15 Bilgi okuryazarlıı A okuryazarlıı Görsel okuryazarlık Bilgisayar okuryazarlıı Medya okuryazarlıı

16 Bilgi okuryazarı bireyin özellikleri Eletirel düünme becerisine sahiptir Baımsız bir bilgi tüketicisidir Bilginin nasıl düzenlendiini bilir Bilgiyi nasıl bulacaını bilir Bilgiyi nasıl kullanacaını bilir Bilgi üreticisidir Kendi kendine örenebilir Kendini yönlendirebilir Deiime hazırlıklıdır Yaam boyu örenir

17 AASL/AECT Orta Orta öretim öretim ABD ABD ACRL ACRL Yüksek Yüksek öretim öretim ABD ABD Bilgi Okuryazarlıı Standartları CAUL CAUL Yüksek Yüksek öretim öretim Avustralya ANZIIL ANZIIL Orta Orta + Yüksek Yüksek Avustralya, Yeni Yeni Zelanda

18 AASL/AECT (1998) Bilgi okuryazarlıı standartları Temel Bilgiye ulama Bilgiyi deerlendirme Bilgiyi kullanma Baımsız örenme Bilgiyi güncelleme Kendini güdüleme Süreci deerlendirme Sosyal sorumluluk Bilginin önemini bilme Etik davranılar Bilgi üretimi için ibirlii

19 ANZIIL (2004) alan/disiplin Bilgi becerileri (bilgi arama, bilgi kullanma, IT) Jenerik beceriler (problem çözme, eletirel düünme, iletiim, ibirlii) Deerler (bilginin etik kullanımı, sosyal sorumluluklar) konu konu

20 Modeller Kuhlthau - Information Seeking Eisenberg/Berkowitz - The Big6 Skills Irving - Information Skills Pitts/Stripling - Research Process New South Wales Information Process Loertscher Information Literacy Model Follett Information Skills Model Netsavy Model Info Ohio DIALOGUE Model SCONUL Seven Pillars Model

21 Bilgi problemi çözme aamaları Deerlendirme Bilginin Bilginin iletimi iletimi Bilginin Bilginin kullanılması Bilginin Bilginin bulunması Bilginin Bilginin aranması Bilgi Bilgi gereksiniminin tanımlanması

22 Temel Temel kütüphane IT becerileri IT becerileri Bilgi Bilgi gereksinimini fark fark etmek etmek Bilgi Bilgi gereksinimini tanımlanmak Bilgiyi Bilgiyi bulmak bulmak Bilgiye Bilgiye erimek Karılatırmak ve ve deerlendirmek Düzenlemek, uygulamak, iletmek iletmek Sentezlemek ve ve yaratmak Bilgi Bilgi Okuryazarlıı SCONUL Balangıç Orta Orta düzey düzey leri leri

23 Öretilmesi / örenilmesi gerekenler Eriim araçları (katalog, indeks, veritabanı, arama m.) Tarama stratejisi oluturma (Boole, anahtar sözcük) Kaynak türleri, içerikleri, özellikleri (basılı/elektronik) Bilgi merkezleri (türleri, özellikleri, düzenleri, hizmetleri) Bilginin düzenlenmesi (sınıflama, indeksleme nosyon) nternet araçları (kullanımları, kullanım kuralları) Bilgi kaynaklarının deerlendirilmesi Bilginin kullanımı (ayıklama, sınıflama, karılatırma) Bilginin deerlendirilmesi (analiz, sentez, sonuca ula.) Bilgiyi iletme (sözlü, yazılı, web ortamında) Kaynak gösterme (kaynakça haz., gönderme, alıntı)

24 Kütüphaneler Eiticiler Öretme sorumluluu kimde? Kütüphaneciler Eitim kurumları

25 Eitim kurumları Temel Temel sorumlulukları: Toplumların gereksinim duyduu insan insan gücünü gücünü yetitirmek Gereksinim duyulan insan insan gücünde deiim Eitim Eitim yaklaımlarında deiim Formal Formaleitime yaam yaam boyu boyu eitime eitime hazırlık hazırlık süreci süreci olarak olarak bakılıyor Eitim Eitim programları yaam yaam boyu boyu örenme için için gerekli gerekli becerileri kazandırmaya odaklanıyor Eitim Eitim kurumlarında yeniden yapılanma

26 Eitimde yeniden yapılanma Örenmeyi örenme Örenci merkezli yaklaım Aktif Aktif örenme Kaynaa dayalı dayalı örenme Deien roller roller Öretmen yetitirmeye yeni yeni yaklaım Proje Proje temelli temelli örenme Problem temelli temelli örenme

27 Hedef, belli özelliklere sahip bireyler yetitirmek Yaratıcı Aktif ve katılımcı Eletirel düünen, sorgulayan Aratıran, yenilikçi Analiz ve sentez yapabilen Problem çözebilen letiim kurabilen Takım çalıması yapabilen Teknolojiyi kullanabilen Nasıl öreneceini bilen Bilgiye ulama yöntemlerini bilen Topluma ve çevresine duyarlı

28 Eitimin hedefi Yaam boyu eitime hazır Örenmeyi örenmi Bilgi okuryazarı bireyler yetitirmek

29 Kütüphanelerin rolü ve sorumlulukları Kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karılamak Koleksiyon oluturmak ve gelitirmek Bilgi hizmetleri tasarlamak ve sunmak Kullanıcı (bilgi okuryazarlıı) eitim programları düzenlemek

30 Kütüphane eitim programları Bilgi okuryazarlıı eitimi Uzun bir geçmii var (1800) Kurumdan kuruma deiir (içerik, ekil) Farklı ekillerde isimlendirilmi Kütüphane oryantasyonu Bibliyografik eitim Kütüphane eitimi Kullanıcı eitimi Yeniden yapılanma söz konusu Felsefesi deiiyor (temel ilkelerin öretilmesi) çerii geniliyor Pedagojik yaklaım birliine dayanıyor (özellikle eitimcilerle)

31 Kütüphanelerde öretilenler/öretilebilecekler Eriim araçları (katalog, indeks, veritabanı, arama m.) Tarama stratejisi oluturma (Boole, anahtar sözcük) Kaynak türleri, içerikleri, özellikleri (basılı/elektronik) Bilgi merkezleri (türleri, özellikleri, düzenleri, hizmetleri) Bilginin düzenlenmesi (sınıflama, indeksleme nosyon) nternet araçları (kullanımları, kullanım kuralları) Bilgi kaynaklarının deerlendirilmesi Bilgiyi iletme (sözlü, yazılı, web ortamında) Kaynak gösterme (kaynakça haz., gönderme, alıntı)

32 Baarılı programların özellikleri Misyon Amaçlar ve hedefler Planlama Yönetimsel ve kurumsal destek Müfredat ile bütünleme birlii Pedagojik yaklaım Personel Duyuru Ölçme ve deerlendirme

33 Misyon Programın yazılı bir misyonu olmalıdır Misyon bilgi okuryazarlıı tanımını içerir Bilgi okuryazarlıı standartları ile tutarlılık gösterir Kurumun misyonu ile uyum içindedir Yaam boyu örenmeyi destekler Belli aralarla gözden geçirilir ve gerekirse yeniden düzenlenir

34 Hedefler ve amaçlar Programın hedefleri ve amaçları olmalıdır Misyonla ve kurumun amaç ve hedefleriyle tutarlılık gösterir Programın deerlendirilebilmesi için ölçülebilir hedefler belirler Bilgi okuryazarlıının müfredata entegrasyonuna deinir Süreçte örencilerin bilgi ve beceri düzeyinde artıı hedefler Tüm örencileri hedef alır Örencilerin akademik baarısı ve örencileri yaam boyu örenmeye hazırlamak için istenilen sonuçları yansıtır Düzenli aralarla gözden geçirilir ve deerlendirilir

35 Planlama Misyon, hedefler, amaçlar ve pedagojik yaklaımı temel alır Fırsatları ve tehditleri belirler ve göz önüne alır Çevresel faktörleri göz önüne alır Farklı düzeylere hitap eder Uygulama için gerekli ortamı oluturur nsan kaynakları, teknolojik kaynaklar ve finansal kaynakları planlar ve bunların önceliklerine deinir. Müfredata entagrasyon mekanizmaları içerir

36 Yönetimsel ve kurumsal destek Bilgi okuryazarlıı eitimi alanındaki sorumlulukları belirler Bilgi okuryazarlıının kurumun misyonuna, stratejik planına, politikalarına ve süreçlerine girmesini salar Kütüphaneciler, öretim üyeleri, personel ve yöneticilere yönelik mesleki geliim ve eitim olanakları için fonlar oluturur ve bu fonları destekler. Kurum içinde her türlü ibirliine özendirir Program için destek arar Kurum içinde bilgi okuryazarlıı baarılarını ve katılımını ödüllendirir.

37 Müfredat ile bütünleme Geni alana yayılır Örenci-merkezli eitim üzerinde durur Ders düzeyinde olduu kadar disiplinler düzeyinde salanacak yeterlilikleri de belirler Yeterlilikleri örencilerin örenim hayatlarına karmaıklık düzeyleri giderek artan ekilde daıtır ve entegre eder Uygulamaya olanak tanıyacak programları ve dersleri belirler

38 birlii Kütüphaneciler, öretim üyeleri ve dier program görevlileri arasında ibirlii oluturur Programa destek salamak için akademik ortamdaki iletiimi artırır Bilgi okuryazarlıı kavramı ve disiplinlerin içerii arasında etkileim salar Ders içerikleri yoluyla bilgi okuryazarlıı hedeflerinin baarılması ile ilgili fırsatları belirler Planlama, uygulama, deerlendirme ve programın gelitirilmesi aamalarında yer alır

39 Pedagoji Öretmede farklı yaklaımları destekler Uygun bilgi teknolojilerini ve bilgi kaynaklarını kullanır Aktif ve ibirliine dayalı uygulamalar içerir Eletirel düünmeyi destekler Farklı örenme stillerine hitap eder Örenci merkezli eitimi destekler Programı örencilerin mevcut bilgisi üzerine ina eder Bilgi okuryazarlıını yürütülmekte olan ödevler, programlar ve dersler ile ilikilendirir

40 Personel Personel; kütüphanecileri, farklı disiplinlerden öretim kadrosunu, yöneticileri, program koordinatörlerini, grafik tasarımcıları, eitim uzmanlarını vb içerir Personel bilgi okuryazarlıı ve yaam boyu örenme alanlarında örnek tekil etmelidir Yeterli sayıda ve yeterli becerilerle donanmı olmalıdır Öretme, örenme, deerlendirme ve program gelitirme alanlarında tecrübe sahibi olmalıdır birliine açık olmalıdır Mesleki alanda ve eitim alanında kendini gelitirmeye açık olmalıdır

41 Duyuru Programın tanımı, içerii ve hedef kitleye katkısı konularında açık ve net mesajlar iletir Pazarlama ve duyuru çalımaları içerir Çeitli grupları hedef alır Çeitli duyuru kanalları ve medyayı kullanır Sadece kütüphanecilerin deil kurumdaki tüm personelin sorumluluudur

42 Ölçme ve deerlendirme Programın amaç ve hedeflerinin gerçekletirilip gerçekletirilmediini deerlendirir Ölçme ve deerlendirme için farklı yöntemler kullanır Örenme ve öretme stilleri arasındaki farklılıı kabul eder. Bunun için farklı ölçüm teknikleri kullanır Örencinin performansı, bilgi düzeyinin artıı ve tutum farklılıı üzerinde odaklanır Hem ürünü hem de süreci deerlendirir Ölçme deerlendirme yöntemlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesini içerir

43 Uygulamadan örnekler ABD Almanya Türkiye

44 ABD Best Practices Austin Community College California State University, Fullerton Elmhurst College James Madison University Minneapolis Community & Technical College Ohio State University University at Albany, SUNY Wartburg College Weber State University Zayed University

45 James Madison University Eitim Temel eitim Birinci sınıflara zorunlu Web tabanlı (Go for the Gold) programı ile bütünletirilmi (online egzersizler) leri düzey eitim Disipline yönelik dersler (salık bilimleri, psikoloji, vb) Her disiplinden farklı bir kütüphaneci sorumlu (uzmanlama) birlii (kütüphaneciler ve öretim üyeleri) Dersin hedeflerinin belirlenmesi Deerlendirme lgili aratırma konularının saptanması

46 Öretim üyelerine eitim Amaç derslerle entegrasyonu artırmak Yeni kaynakları ve hizmetleri tanıtmak Ödev/proje konuları saptamak Deerlendirmede ibirlii Yılda yaklaık örenciye eitim veriliyor 3000 birinci sınıf örencisi 7000 ileri düzey Kütüphanecilerin eitimi için olanak salanıyor Öretim yöntem ve teknikleri Etkin örenme Hedeflerin yazılması (program gelitirme) Aratırma yöntemleri

47 Üniversite içinde önerilen yeni dersler Bilgi okuryazarlıı hedeflerini göstermek zorunda Deerlendirme komitesinde kütüphaneciler de var Ders içerii bilgi okuryazarlıı ile yeterince ilikilendirilememise önerinin yenilenmesi gerekiyor Deerlendirme Bilgi Arama Becerileri Yeterlik Testi Temel eitimin sonunda her örenci bu testi geçmek zorunda Test sonuçları örenci transkriplerine ileniyor Konuya yönelik testler (Psikoloji Alanında Bilgi Okuryazarlıı Testi) Test sonuçları programın ve testin gelitirilmesinde kullanılıyor

48

49

50 Ohio State University Tüm yeni örencilerin alması zorunlu bilgi okuryazarlıı dersi Temel bilgiler Uygulamalar Yılda ~ örenci alıyor Disipline yönelik dersler 54 kütüphaneci Yılda ~ örenci Kredili ve seçmeli online dersler Yılda ~ 600 örenci Kendi kendine eitim materyali Basılı Web-tabanlı (Gateway to Information, net. TUTOR) birlii Öretim üyeleriyle aratırma konuları belirleme Deerlendirme Testler

51

52

53 University at Albany, SUNY Eitim Temel (birinci sınıflara zorunlu) Disipline uygun Kredili bilgi okuryazarlıı dersleri (her yıl ~40 ube) Web-tabanlı dersler Üniversite bünyesindeki derslerin çou için zorunlu Deerlendirme mekanizması yok Üst düzey, lisansüstü dersler Deerlendirme sözel birlii Entegrasyon Aratırma konuları saptanması Deerlendirme Deerlendirme Ön-test, son-test Pedagoji Farklı öretim yöntem ve teknikleri Farklı örenme stillerine uygun materyal (videolar, power point sunumları vb.)

54

55

56

57

58

59 Almanya Üniversite kütüphaneleri Sächsische Landesbibliothek Staats und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) (Saxon State and University Library Dresden) Universitätsbibliothek Erfurt Universitätsbibliothek Cottbus. Halk kütüphaneleri Städtische Bibliotheken Dresden Stadt und Regionalbibliothek Cottbus Zentral und Landesbibliothek Berlin (ZLB) and Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) Özel kütüphaneler Herzogin Anna Amalia Bibliothek

60 Sächsische Landesbibliothek Staats und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) 10 modül Modüller 90 dakika Oryantasyon Tarama stratejileri Veritabanları nternet arama motorları Yayın üretme Eitim konu uzmanları (kütüphaneciler) tarafından veriliyor Bazı modüller bazı bölümler için zorunlu Deerlendirme (sadece sözel)

61

62

63 Universitätsbibliothek Erfurt 3 modül Giri (kütüphane ve verilen hizmetler hakkında) Tarama stratejileri ve bilgi arama- genel Konuya göre Düzenli seminerler ve öretim üyelerinden gelen istekler Eitim Üniversite örencileri Orta öretim Materyaller Örenciler için kendi kendilerine örenebilecekleri Kütüphaneciler için nasıl öretecekleri Öretim üyeleri için nasıl öretecekleri

64

65 Universitätsbibliothek Cottbus 4 modül Oryantasyon: Kütüphane ve hizmetleri hakkında genel bilgi ve kütüphane turu Kütüphane katalogunun kullanımı,anahtar sözcük seçimi, sınıflama ve konu balıkları nosyonları Veritabanlarının, dier katalogların ve kütüphaneler arası ödünç verme hizmetinin kullanımı Özel konular: Disipline yönelik eitim) Örenci veya hocadan gelen istek üzerine düzenleniyor (zorunlu deil) Hocadan istek gelirse konu uzmanları sınıflara da gidiyorlar

66

67

68 Städtische Bibliotheken Dresden 20 bran kütüphanesi olan bir halk kütüphanesi Okullarla ibirlii içinde örencilere eitim veriyor Proje tabanlı örenmeye destek veriliyor Ana okulu örencilerine oryantasyon programı veriliyor

69

70 Stadt und Regionalbibliothek Cottbus Yaam boyu örenmeyi destekliyor Self- learning materyal koleksiyonu var Okullara hizmet veriyor Okul müfredatında haftada 3 saat proje çalıması var Bu süre kütüphanede kullanılıyor Örencilere kütüphane ve kaynak kullanımı, bilgi bulma ile ilgili gereksinim duydukları her ey öretiliyor Program okulların ve projelerin gereksinimine göre yeniden ekillendiriliyor

71 Zentral und Landesbibliothek Berlin (ZLB) and Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) Okullara (örencilere) proje destek kapsamında eitim veriliyor Yalılara yönelik OPAC ve Internet kullanımını eitimi veriliyor

72 Herzogin Anna Amalia Bibliothek Eitim gereksinim halinde bireysel veriliyor Sürekli uygulanan bir eitim programı yok

73

74

75

76 Türkiye Tarihçe Kullanıcı eitimi (1970? - ) Bilgi okuryazarlıı teriminin ilk kullanılıı (1998) TÜSAD Mesleki ve Teknik Eitimin Evrensel Görünümü (1999) DPT - 8. ( ) ve 9. ( ) Be Yıllık Kalkınma Planları Yaam boyu eitim Problem çözme becerileri

77 Biliim Teknolojileri ve Politikaları Özel htisas Komisyonu Raporu (2001). Ülkemizde bilgi okuryazarlıı düzeyinin düüklüü Her tür ve her düzeyden eitim kurumunda bilgi okuryazarlıı eitiminin desteklenmesinin gerei Okul ve halk kütüphanelerinin bilgi okuryazarlıı ve yaam boyu örenmeyi desteklemek için gelitirilmesi gerei PULMAN-XT Projesi (2002) Ulusal toplantı (2003) Pulman prensiplerinin Türk halk kütüphanelerine uygulanabilirlii Halk kütüphaneleri ve yaam boyu örenme Halk kütüphaneleri ve bilgi okuryazarlıı

78 Milli Eitim Bakanlıı Bilgi Eriim ve Aratırma Teknikleri dersi (2002) Orta öretim Haftada 2 saat Seçmeli Bilgiye eriim, bilgi kaynakları, aratırma teknikleri vs. Aratırmalar ve yayınlar (1998- ) Bildiriler Makaleler Tezler

79 Kütüphanelerde uygulamalar Üniversite kütüphaneleri Kullanıcı eitimi (1970?, formal programlar H.Ü Tıp, ODTÜ, Boaziçi) Genellikle geleneksel formda çerik (kütüphane merkezli) Sunum (seminerler, tanıtım turları) Materyaller (broürler) Özel kütüphaneler Merkez Bankası Kütüphanesi GEME Kütüphanesi Halk kütüphaneleri Edirne l Halk Kütüphanesi (1981) Okul kütüphaneleri TED Ankara Koleji Tevfik Fikret Okulları Bilkent lköretim Okulu

80

81

82

83

84

85

86

87 Knowledge is of two kinds: we know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it. Samuel Johnson

88 Kaynaklar AASL/AECT (American Association of School Librarians ve Association for Educational Communication and Technology). (1998). Information literacy standards for student learning. Chicago: American Library Association. ACRL (Association of College and Research Libraries) (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education. ACRL tarihinde http//www.ala.org/acrl/ilstandardlo.html adresinden eriildi.

89 ACRL. (2003). Characteristics of programs of information literacy that illustrates best practices: A guideline tarihinde adresinden eriildi. ALA (American Library Association). (1989). Presidential Committee on Information Literacy. Association of College and Reserach Libraries tarihinde http//www.ala.org/acrl/nili/ilit1st.html adresinden eriildi

90 ALA (American Library Association). (2000). Information literacy: a position paper on information problem solving. ALA tarihinde http//www.ala.org/aasl/positions/ps_infolit.html adresinden eriildi Biliim Teknolojileri ve Politikaları Özel htisas Komisyonu raporu. (2001). (Sekizinci Be Yıllık Kalkınma Planı Yayın No. DPT: ÖK 576). Ankara: DPT.

91 Eisenberg, M. B. & Berkowitz, R. E. (1992). Information problem solving: the big six skills approach. School Library Media Activities Monthly. 8(5), 27-29,37,42. Gordon, C. (2000). Information literacy in action. Glasgow. ECIS. Grassian, E. (1997). Information literacy competencies selected items & efforts. National Information Literacy Institute tarihinde http//www.ala.org/acrl/nili/ilcompt.html adresinden eriildi

92 Iannuzzi, P. (1999). Information literacy on the WWW. Florida International University Libraries tarihinde http//www.fiu.edu/ library/ili/iliweb.html adresinden eriildi Iannuzzi, P., Mangrum II, C. T. & Strichart, S. S. (1999). Teaching information literacy skills. Boston: Allyn and Bacon. Institute for Information Literacy. (2004). Best practices and assessment of information literacyprograms. Chicago: IIL.

93 SCANS (1991). What work requires of schools: a SCANS report for America The Secretary s Commission on Achieving Necessary Skills, U. S. Department of Labor tarihinde http//www.uni.edu/darrow/frames/scans.html adresinden eriildi Spitzer, K. L., Eisenberg, M. B. & Lowe, C. A. (1998). Information literacy: essential skills for the information age. Syracuse: ERIC Clearinghouse on Information Technology. (IR- 104).

94 The Information literacy model elaborated. (2000). CTAP (California Technology Assistance Project) tarihinde http//ctap.fcoe.k12.ca.us/ctap/info.lit/strategies.html adresinden eriildi TÜSAD (1999). Türkiye de mesleki ve teknik eitimin yeniden yapılandırılması. Türk Sanayicileri ve adamları Dernei. (Rapor No: TY/184/1999) tarihinde http//www.tusiad.org/turkish/rapor/mesleki/mesleki02-1.pdf. Adresinden eriildi

BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI ÇALIŞTAYI

BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI ÇALIŞTAYI BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI ÇALIŞTAYI Nevzat Özel Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü nozel@ankara.edu.tr Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Detaylı

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Lisansüstü öğrenciler için Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi 21-22 Kasım 2015 Program Yöneticisi: Dr. Nevzat Özel Etkinliğin Süresi: 16 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı Lisansüstü öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı 27-28-29 Mart 2015 Program Yöneticileri: Dr. Nevzat Özel Arş. Gör. Tolga Çakmak Etkinliğin Süresi: 21 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Bilgiye Erişimde Yeni Yaklaşım: Bilgi Okuryazarlığı

Bilgiye Erişimde Yeni Yaklaşım: Bilgi Okuryazarlığı Bilgiye Erişimde Yeni Yaklaşım: Bilgi Okuryazarlığı Ahmet ALDEMiR * Öz Bu çalışmada bilgi okuryazarlığı, üniversite kütüphaneleri, üniversite kütüphanecileri, bilgi okuryazarlığı programları kavramları

Detaylı

Hakemli Yazılar Refereed Articles

Hakemli Yazılar Refereed Articles Türk Kütüphaneciliği 16, 2 (2002), 123-138 Hakemli Yazılar Refereed Articles Öğretmenlere Bilgi* Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılması Üzerine Bir Çalışma A Study on Teaching Information Literacy

Detaylı

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu ÜNAK Kamil Çömlekçi ÜNAK Kütüphanecilerin Değişen Rolleri Geleneksel Roller Koleksiyon geliştirme ve

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

AKADEMİSYENLER İLE İLETİŞİM, BİLGİ OKURYAZARLIĞI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Uzm. Ethem OLUKCUOĞLU* ÖZET

AKADEMİSYENLER İLE İLETİŞİM, BİLGİ OKURYAZARLIĞI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Uzm. Ethem OLUKCUOĞLU* ÖZET AKADEMİSYENLER İLE İLETİŞİM, BİLGİ OKURYAZARLIĞI VE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Uzm. Ethem OLUKCUOĞLU* ÖZET Bilgi okuryazarlığı kavramı ilk kez 1974 te Amerikan Bilgi Endüstrisi Derneği (Information

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı ve Üniversiteler. Coşkun Polat *

Bilgi Okuryazarlığı ve Üniversiteler. Coşkun Polat * 261 Bilgi Okuryazarlığı ve Üniversiteler Coşkun Polat * Giriş Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte değişen günümüz toplumu, bireylerin yoğun bilgi tüketicisi ve paylaşıcısı olmasını zorunlu kılmaktadır.

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları LOGO SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Add your company slogan Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları BUGÜN Bilginin hızla üretildiği ve aynı hızla teknolojik buluşlara/icatlara

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Marka Yönetimi (ISL428) Ders Detayları

Marka Yönetimi (ISL428) Ders Detayları Marka Yönetimi (ISL428) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Marka Yönetimi ISL428 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı ve Üniversiteler

Bilgi Okuryazarlığı ve Üniversiteler Bilgi Okuryazarlığı ve Üniversiteler 40. Kütüphane Haftası Kutlama Programı, 30 Mart 4 Nisan 2004, KONYA Coşkun POLAT Bilgi Okuryazarlığı? Bilgi (Enformasyon) 1. Danışma, tanıtma. 2. Haber alma, haber

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 17 Şubat 2012, Erzurum 2 BaŞLaRKeN Bilginin yönetimi zor bir iştir. Bu zoru

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

BEKLENTİLER. 29 Mart 2001. Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. E. Semra ARDA

BEKLENTİLER. 29 Mart 2001. Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. E. Semra ARDA KÜTÜPHANECİLİK Ü İ İ EĞİTİMİNDEN İ İ BEKLENTİLER Başkent Üniversitesi it i Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı E. Semra ARDA Dokümentasyon Dairesi Başkanlığı 1 KÜTÜPHANECİLERİN YENİ KİMLİK ARAYIŞLARI

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 13 Mayıs 2011, Erzurum 2 PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi Kaynakları

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı: Kavramsal Bir Analiz

Bilgi Okuryazarlığı: Kavramsal Bir Analiz Türk Kütüphaneciliği 24, 4 (2010), 723-747 Bilgi Okuryazarlığı: Kavramsal Bir Analiz Information Literacy: A Conceptual Analysis S. Serap Kurbanoğlu * Öz Bilgi okuryazarlığı kavramı literatürde uzun süre

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Uygulama Çalışması Doç. Dr. Serap Kurbanoğlu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Binbaşıoğlu (1988a, s. 82), ev ödevini, "öğretim sürecinde öğrencinin herhangi bir konuya hazırlanması

Detaylı

Kütüphane Hizmetlerinin Pazarlanması

Kütüphane Hizmetlerinin Pazarlanması Kütüphane Hizmetlerinin Pazarlanması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Kütüphanelerde Pazarlama Tarihçe 1876 ALA Konferansı Kuzey Avrupa ve ABD Kütüphane reklâmı 1896

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006

BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006 BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006 çerik Enformatik servisleri Elektronik duyuru yöntemleri Elektronik listeler Duyuru & Etkinlik sistemleri olanakları sistemi Web kullanıcıları servisi Forum servisi

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU ONLİNE HİZMETLERİMİZ SÜRELİ YAYINLAR KOLEKSİYON DIŞI KAYNAKLAR ABONE VERİTABANLARIMIZ KÜTÜPHANE ANASAYFASI ARAŞTIRMA DANIŞMANI Veritabanları,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması

Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Kütüphanelerde Pazarlama Tarihçe 1876 ALA Konferansı Kuzey Avrupa ve ABD Kütüphane reklâmı 1896 Kütüphanelerin İşletme olarak düşünülmesi

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİNDE BİLGİ OKURYAZARLIĞI UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ UZMANLIK TEZİ Ahmet ALDEMİR ŞUBAT-2010

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI Approved Centre İstanbul Business School programları dünyanın önde gelen yetkilendirme kuruluşu PEARSON tarafından akredite edilmiştir. Aldığınız dersleri

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

MKÜ nün Bilgi Hazinesi

MKÜ nün Bilgi Hazinesi MKÜ nün Bilgi Hazinesi Büyük ve Donanımlı Bir Üniversit e Küt üphanesiyle Hiz met iniz de Mustafa Kemal Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi (ISL511) Ders Detayları

İnsan Kaynakları Yönetimi (ISL511) Ders Detayları İnsan Kaynakları Yönetimi (ISL511) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati İnsan Kaynakları Yönetimi ISL511 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Üniversitemiz, öğrenim ve öğretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, akademik program ve bilimsel araştırmaları destekleyen, kullanıcılarının

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve SEMA AYHAN Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Dokümantasyon Daire Başkanlığı Unvanı Unvanı : Daire : Daire Başkanı Başkanı Adres : Çağış

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim 275 3 3 3 5 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının KAYNAKÇA Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Çada nternet Yönetimi

Çada nternet Yönetimi Çada nternet Yönetimi Yazar: Dr. Yaman AKDENZ, Siber Hukuk Öretim Üyesi, Leeds Üniversitesi, Birleik Krallık, Direktör, Siber Haklar & Siber Özgürlükler (Birleik Krallık) Cyber-Rights & Cyber-Liberties

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Diyabet Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

KOHA. Tümleşik Kütüphane Sistemi. İnovasyon ve BİLİŞİM Teknolojİleri Merkezİ YakIn Doğu Ünİversİtesİ

KOHA. Tümleşik Kütüphane Sistemi. İnovasyon ve BİLİŞİM Teknolojİleri Merkezİ YakIn Doğu Ünİversİtesİ KOHA Tümleşik Kütüphane Sistemi KOHA Nedir? KOHA bir kütüphane otomasyon sistemidir. PERL programlama dili ile geliştirilmiş özgür bir yazılımdır. Kelime anlamı Yeni Zelanda'da kullanilan dillerden birinde

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE KÜTÜPHANE MERKEZLİ BİLGİ OKURYAZARLIĞI PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTELERDE KÜTÜPHANE MERKEZLİ BİLGİ OKURYAZARLIĞI PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ i ÜNİVERSİTELERDE KÜTÜPHANE MERKEZLİ BİLGİ OKURYAZARLIĞI PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Coşkun POLAT Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY4164 Dersin Adı AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Dersin

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY1167 Dersin Adı AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Dersin

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çağdaş Yönetim Teknikleri

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İşletmelerde Simülasyon MAN424 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Almanca Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Prof.Dr.

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarının Sosyal Ağlarla Yeniden Yapılandırılması: Yazılımlar ve Projeler

Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarının Sosyal Ağlarla Yeniden Yapılandırılması: Yazılımlar ve Projeler Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarının Sosyal Ağlarla Yeniden Yapılandırılması: Yazılımlar ve Projeler Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr ~ Nevzat ÖZEL Bilgi ve Belge Yönetimi

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş ISE 407 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA Gültekin Gürdal E-mail ggurdal3@hotmail.com gultekingurdal@iyte.edu.tr EĞİTİM Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA ( Master of Business Administration ) English Language

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN BİR AÇILIM: BİLGİ OKURYAZARLIĞI 1 ÖĞRETİMİ. Dr. Coşkun POLAT * 1. Giriş

BİLGİ ÇAĞINDA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN BİR AÇILIM: BİLGİ OKURYAZARLIĞI 1 ÖĞRETİMİ. Dr. Coşkun POLAT * 1. Giriş A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 30 Erzurum 2006 249 BİLGİ ÇAĞINDA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN BİR AÇILIM: BİLGİ OKURYAZARLIĞI 1 ÖĞRETİMİ Dr. Coşkun POLAT * ÖZET Bilgi toplumunda, bireylerin

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Sürekli Eğitim Stratejisi Olarak e-öğrenme. Ali Ekrem ÖZKUL

Sürekli Eğitim Stratejisi Olarak e-öğrenme. Ali Ekrem ÖZKUL Sürekli Eğitim Stratejisi Olarak e-öğrenme Ali Ekrem ÖZKUL KAPSAM Toplumsal Dönüşüm ve Eğitim İhtiyacı Sürekli Eğitim / e-öğrenme e-öğrenme Paradigması Işığında Sürekli Eğitim e-öğrenmede Strateji Türk

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 1 YDA 305 5 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 1 YDA 305 5 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Almanca Ders Kitabı İncelemesi 1 YDA 305 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu /

Detaylı