Bilgi Okuryazarlıı. Prof. Dr. Serap Kurbanolu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi Okuryazarlıı. Prof. Dr. Serap Kurbanolu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü"

Transkript

1 Bilgi Okuryazarlıı Prof. Dr. Serap Kurbanolu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

2 The illiterate of the twenty-first century will not be those who can not read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn Alvin Toffler

3 21. Yüzyıl Teknolojik gelimeler Küreselleme Sürekli Sürekli deiim Bilgiye Bilgiye olan olan baımlılıın artıı artıı Bilgi Bilgi artıı artıı Bilimsel gelimeler

4 bilgi teknoloji meslekler yaam tarzı DEM i tanımları beklentiler i ortamları gereksinimler

5 Yaam boyu örenme gereksinimi Mevcut bilginin yenilenmesi gereksinimi Mevcut becerilerin gelitirilmesi gereksinimi

6 Çaın bireylerinde bulunması gereken temel beceriler nelerdir?

7 SCANS Report (1991) Kaynak Kaynak kullanımı Kiiler Kiiler arası arası ilikiler ilikiler Bilgi Bilgi kullanımı Teknoloji kullanımı Sistem Sistem analizi analizi

8 TÜSAD (1999) Temel beceriler letiim kurma Uyum salama Doru bilgiye ulama Karar verme Sorumluluk alma Yaratıcılık gösterme birlii yapma Sorun çözme Karmaık sistemleri algılama Kendini gelitirme

9 emsiye terim Beikten mezara örenme Yaam boyu örenme Tanım karmaası Yaam boyu devam eder Formal ve informal eitimi kapsar Okul öncesinde balar

10 Yaam boyu örenme - Tanım Bireylerin yaam sürelerince içinde bulunacakları her türlü rol, ortam ve çevre için gereksinim duyacakları tüm bilgi, deer ve becerileri salamalarına olanak tanıyan süreçtir.

11 Yaam boyu örenme Bilgiyi güncelletirme Becerileri gelitirme Yeni beceriler kazanma Gelimeleri anlama ve kavrama Deiimle baa çıkma Öngörü kazanma Kiisel, mesleki ve entelektüel geliim Nitelikli i gücü Daha güçlü toplumlar Rekabet gücü Sosyal dılanmayı engelleme Bilgi toplumuna uyum

12 Yaam boyu örenme ve bilgi okuryazarlıı ilikisi Yaam boyu örenmenin amaç olduu yerde bilgi okuryazarlıı araçtır Bilgi okuryazarlıı yaam boyu örenmeye temel tekil eder Bilgi okuryazarlıı becerilerine sahip olmayan birey yaam boyu örenmeyi gerçekletiremez

13 Bilgi okuryazarlıı Baımsız örenme Yaam boyu örenme

14 Bilgi okuryazarlıı - Tanımlar Bilgi okuryazarlıı, bilgiye ulama ve bilgiyi kullanma becerisidir (AASL & AECT, 1998). Bilgi okuryazarlıı, bilgi problemlerini çözme becerisidir (ALA, 2000). Bilgi okuryazarlıı,bilgi gereksinimini tanımlama, gereksinim duyulan bilgiyi bulma, deerlendirme, etkin ekilde kullanma ve iletme becerisidir.

15 Bilgi okuryazarlıı A okuryazarlıı Görsel okuryazarlık Bilgisayar okuryazarlıı Medya okuryazarlıı

16 Bilgi okuryazarı bireyin özellikleri Eletirel düünme becerisine sahiptir Baımsız bir bilgi tüketicisidir Bilginin nasıl düzenlendiini bilir Bilgiyi nasıl bulacaını bilir Bilgiyi nasıl kullanacaını bilir Bilgi üreticisidir Kendi kendine örenebilir Kendini yönlendirebilir Deiime hazırlıklıdır Yaam boyu örenir

17 AASL/AECT Orta Orta öretim öretim ABD ABD ACRL ACRL Yüksek Yüksek öretim öretim ABD ABD Bilgi Okuryazarlıı Standartları CAUL CAUL Yüksek Yüksek öretim öretim Avustralya ANZIIL ANZIIL Orta Orta + Yüksek Yüksek Avustralya, Yeni Yeni Zelanda

18 AASL/AECT (1998) Bilgi okuryazarlıı standartları Temel Bilgiye ulama Bilgiyi deerlendirme Bilgiyi kullanma Baımsız örenme Bilgiyi güncelleme Kendini güdüleme Süreci deerlendirme Sosyal sorumluluk Bilginin önemini bilme Etik davranılar Bilgi üretimi için ibirlii

19 ANZIIL (2004) alan/disiplin Bilgi becerileri (bilgi arama, bilgi kullanma, IT) Jenerik beceriler (problem çözme, eletirel düünme, iletiim, ibirlii) Deerler (bilginin etik kullanımı, sosyal sorumluluklar) konu konu

20 Modeller Kuhlthau - Information Seeking Eisenberg/Berkowitz - The Big6 Skills Irving - Information Skills Pitts/Stripling - Research Process New South Wales Information Process Loertscher Information Literacy Model Follett Information Skills Model Netsavy Model Info Ohio DIALOGUE Model SCONUL Seven Pillars Model

21 Bilgi problemi çözme aamaları Deerlendirme Bilginin Bilginin iletimi iletimi Bilginin Bilginin kullanılması Bilginin Bilginin bulunması Bilginin Bilginin aranması Bilgi Bilgi gereksiniminin tanımlanması

22 Temel Temel kütüphane IT becerileri IT becerileri Bilgi Bilgi gereksinimini fark fark etmek etmek Bilgi Bilgi gereksinimini tanımlanmak Bilgiyi Bilgiyi bulmak bulmak Bilgiye Bilgiye erimek Karılatırmak ve ve deerlendirmek Düzenlemek, uygulamak, iletmek iletmek Sentezlemek ve ve yaratmak Bilgi Bilgi Okuryazarlıı SCONUL Balangıç Orta Orta düzey düzey leri leri

23 Öretilmesi / örenilmesi gerekenler Eriim araçları (katalog, indeks, veritabanı, arama m.) Tarama stratejisi oluturma (Boole, anahtar sözcük) Kaynak türleri, içerikleri, özellikleri (basılı/elektronik) Bilgi merkezleri (türleri, özellikleri, düzenleri, hizmetleri) Bilginin düzenlenmesi (sınıflama, indeksleme nosyon) nternet araçları (kullanımları, kullanım kuralları) Bilgi kaynaklarının deerlendirilmesi Bilginin kullanımı (ayıklama, sınıflama, karılatırma) Bilginin deerlendirilmesi (analiz, sentez, sonuca ula.) Bilgiyi iletme (sözlü, yazılı, web ortamında) Kaynak gösterme (kaynakça haz., gönderme, alıntı)

24 Kütüphaneler Eiticiler Öretme sorumluluu kimde? Kütüphaneciler Eitim kurumları

25 Eitim kurumları Temel Temel sorumlulukları: Toplumların gereksinim duyduu insan insan gücünü gücünü yetitirmek Gereksinim duyulan insan insan gücünde deiim Eitim Eitim yaklaımlarında deiim Formal Formaleitime yaam yaam boyu boyu eitime eitime hazırlık hazırlık süreci süreci olarak olarak bakılıyor Eitim Eitim programları yaam yaam boyu boyu örenme için için gerekli gerekli becerileri kazandırmaya odaklanıyor Eitim Eitim kurumlarında yeniden yapılanma

26 Eitimde yeniden yapılanma Örenmeyi örenme Örenci merkezli yaklaım Aktif Aktif örenme Kaynaa dayalı dayalı örenme Deien roller roller Öretmen yetitirmeye yeni yeni yaklaım Proje Proje temelli temelli örenme Problem temelli temelli örenme

27 Hedef, belli özelliklere sahip bireyler yetitirmek Yaratıcı Aktif ve katılımcı Eletirel düünen, sorgulayan Aratıran, yenilikçi Analiz ve sentez yapabilen Problem çözebilen letiim kurabilen Takım çalıması yapabilen Teknolojiyi kullanabilen Nasıl öreneceini bilen Bilgiye ulama yöntemlerini bilen Topluma ve çevresine duyarlı

28 Eitimin hedefi Yaam boyu eitime hazır Örenmeyi örenmi Bilgi okuryazarı bireyler yetitirmek

29 Kütüphanelerin rolü ve sorumlulukları Kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karılamak Koleksiyon oluturmak ve gelitirmek Bilgi hizmetleri tasarlamak ve sunmak Kullanıcı (bilgi okuryazarlıı) eitim programları düzenlemek

30 Kütüphane eitim programları Bilgi okuryazarlıı eitimi Uzun bir geçmii var (1800) Kurumdan kuruma deiir (içerik, ekil) Farklı ekillerde isimlendirilmi Kütüphane oryantasyonu Bibliyografik eitim Kütüphane eitimi Kullanıcı eitimi Yeniden yapılanma söz konusu Felsefesi deiiyor (temel ilkelerin öretilmesi) çerii geniliyor Pedagojik yaklaım birliine dayanıyor (özellikle eitimcilerle)

31 Kütüphanelerde öretilenler/öretilebilecekler Eriim araçları (katalog, indeks, veritabanı, arama m.) Tarama stratejisi oluturma (Boole, anahtar sözcük) Kaynak türleri, içerikleri, özellikleri (basılı/elektronik) Bilgi merkezleri (türleri, özellikleri, düzenleri, hizmetleri) Bilginin düzenlenmesi (sınıflama, indeksleme nosyon) nternet araçları (kullanımları, kullanım kuralları) Bilgi kaynaklarının deerlendirilmesi Bilgiyi iletme (sözlü, yazılı, web ortamında) Kaynak gösterme (kaynakça haz., gönderme, alıntı)

32 Baarılı programların özellikleri Misyon Amaçlar ve hedefler Planlama Yönetimsel ve kurumsal destek Müfredat ile bütünleme birlii Pedagojik yaklaım Personel Duyuru Ölçme ve deerlendirme

33 Misyon Programın yazılı bir misyonu olmalıdır Misyon bilgi okuryazarlıı tanımını içerir Bilgi okuryazarlıı standartları ile tutarlılık gösterir Kurumun misyonu ile uyum içindedir Yaam boyu örenmeyi destekler Belli aralarla gözden geçirilir ve gerekirse yeniden düzenlenir

34 Hedefler ve amaçlar Programın hedefleri ve amaçları olmalıdır Misyonla ve kurumun amaç ve hedefleriyle tutarlılık gösterir Programın deerlendirilebilmesi için ölçülebilir hedefler belirler Bilgi okuryazarlıının müfredata entegrasyonuna deinir Süreçte örencilerin bilgi ve beceri düzeyinde artıı hedefler Tüm örencileri hedef alır Örencilerin akademik baarısı ve örencileri yaam boyu örenmeye hazırlamak için istenilen sonuçları yansıtır Düzenli aralarla gözden geçirilir ve deerlendirilir

35 Planlama Misyon, hedefler, amaçlar ve pedagojik yaklaımı temel alır Fırsatları ve tehditleri belirler ve göz önüne alır Çevresel faktörleri göz önüne alır Farklı düzeylere hitap eder Uygulama için gerekli ortamı oluturur nsan kaynakları, teknolojik kaynaklar ve finansal kaynakları planlar ve bunların önceliklerine deinir. Müfredata entagrasyon mekanizmaları içerir

36 Yönetimsel ve kurumsal destek Bilgi okuryazarlıı eitimi alanındaki sorumlulukları belirler Bilgi okuryazarlıının kurumun misyonuna, stratejik planına, politikalarına ve süreçlerine girmesini salar Kütüphaneciler, öretim üyeleri, personel ve yöneticilere yönelik mesleki geliim ve eitim olanakları için fonlar oluturur ve bu fonları destekler. Kurum içinde her türlü ibirliine özendirir Program için destek arar Kurum içinde bilgi okuryazarlıı baarılarını ve katılımını ödüllendirir.

37 Müfredat ile bütünleme Geni alana yayılır Örenci-merkezli eitim üzerinde durur Ders düzeyinde olduu kadar disiplinler düzeyinde salanacak yeterlilikleri de belirler Yeterlilikleri örencilerin örenim hayatlarına karmaıklık düzeyleri giderek artan ekilde daıtır ve entegre eder Uygulamaya olanak tanıyacak programları ve dersleri belirler

38 birlii Kütüphaneciler, öretim üyeleri ve dier program görevlileri arasında ibirlii oluturur Programa destek salamak için akademik ortamdaki iletiimi artırır Bilgi okuryazarlıı kavramı ve disiplinlerin içerii arasında etkileim salar Ders içerikleri yoluyla bilgi okuryazarlıı hedeflerinin baarılması ile ilgili fırsatları belirler Planlama, uygulama, deerlendirme ve programın gelitirilmesi aamalarında yer alır

39 Pedagoji Öretmede farklı yaklaımları destekler Uygun bilgi teknolojilerini ve bilgi kaynaklarını kullanır Aktif ve ibirliine dayalı uygulamalar içerir Eletirel düünmeyi destekler Farklı örenme stillerine hitap eder Örenci merkezli eitimi destekler Programı örencilerin mevcut bilgisi üzerine ina eder Bilgi okuryazarlıını yürütülmekte olan ödevler, programlar ve dersler ile ilikilendirir

40 Personel Personel; kütüphanecileri, farklı disiplinlerden öretim kadrosunu, yöneticileri, program koordinatörlerini, grafik tasarımcıları, eitim uzmanlarını vb içerir Personel bilgi okuryazarlıı ve yaam boyu örenme alanlarında örnek tekil etmelidir Yeterli sayıda ve yeterli becerilerle donanmı olmalıdır Öretme, örenme, deerlendirme ve program gelitirme alanlarında tecrübe sahibi olmalıdır birliine açık olmalıdır Mesleki alanda ve eitim alanında kendini gelitirmeye açık olmalıdır

41 Duyuru Programın tanımı, içerii ve hedef kitleye katkısı konularında açık ve net mesajlar iletir Pazarlama ve duyuru çalımaları içerir Çeitli grupları hedef alır Çeitli duyuru kanalları ve medyayı kullanır Sadece kütüphanecilerin deil kurumdaki tüm personelin sorumluluudur

42 Ölçme ve deerlendirme Programın amaç ve hedeflerinin gerçekletirilip gerçekletirilmediini deerlendirir Ölçme ve deerlendirme için farklı yöntemler kullanır Örenme ve öretme stilleri arasındaki farklılıı kabul eder. Bunun için farklı ölçüm teknikleri kullanır Örencinin performansı, bilgi düzeyinin artıı ve tutum farklılıı üzerinde odaklanır Hem ürünü hem de süreci deerlendirir Ölçme deerlendirme yöntemlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesini içerir

43 Uygulamadan örnekler ABD Almanya Türkiye

44 ABD Best Practices Austin Community College California State University, Fullerton Elmhurst College James Madison University Minneapolis Community & Technical College Ohio State University University at Albany, SUNY Wartburg College Weber State University Zayed University

45 James Madison University Eitim Temel eitim Birinci sınıflara zorunlu Web tabanlı (Go for the Gold) programı ile bütünletirilmi (online egzersizler) leri düzey eitim Disipline yönelik dersler (salık bilimleri, psikoloji, vb) Her disiplinden farklı bir kütüphaneci sorumlu (uzmanlama) birlii (kütüphaneciler ve öretim üyeleri) Dersin hedeflerinin belirlenmesi Deerlendirme lgili aratırma konularının saptanması

46 Öretim üyelerine eitim Amaç derslerle entegrasyonu artırmak Yeni kaynakları ve hizmetleri tanıtmak Ödev/proje konuları saptamak Deerlendirmede ibirlii Yılda yaklaık örenciye eitim veriliyor 3000 birinci sınıf örencisi 7000 ileri düzey Kütüphanecilerin eitimi için olanak salanıyor Öretim yöntem ve teknikleri Etkin örenme Hedeflerin yazılması (program gelitirme) Aratırma yöntemleri

47 Üniversite içinde önerilen yeni dersler Bilgi okuryazarlıı hedeflerini göstermek zorunda Deerlendirme komitesinde kütüphaneciler de var Ders içerii bilgi okuryazarlıı ile yeterince ilikilendirilememise önerinin yenilenmesi gerekiyor Deerlendirme Bilgi Arama Becerileri Yeterlik Testi Temel eitimin sonunda her örenci bu testi geçmek zorunda Test sonuçları örenci transkriplerine ileniyor Konuya yönelik testler (Psikoloji Alanında Bilgi Okuryazarlıı Testi) Test sonuçları programın ve testin gelitirilmesinde kullanılıyor

48

49

50 Ohio State University Tüm yeni örencilerin alması zorunlu bilgi okuryazarlıı dersi Temel bilgiler Uygulamalar Yılda ~ örenci alıyor Disipline yönelik dersler 54 kütüphaneci Yılda ~ örenci Kredili ve seçmeli online dersler Yılda ~ 600 örenci Kendi kendine eitim materyali Basılı Web-tabanlı (Gateway to Information, net. TUTOR) birlii Öretim üyeleriyle aratırma konuları belirleme Deerlendirme Testler

51

52

53 University at Albany, SUNY Eitim Temel (birinci sınıflara zorunlu) Disipline uygun Kredili bilgi okuryazarlıı dersleri (her yıl ~40 ube) Web-tabanlı dersler Üniversite bünyesindeki derslerin çou için zorunlu Deerlendirme mekanizması yok Üst düzey, lisansüstü dersler Deerlendirme sözel birlii Entegrasyon Aratırma konuları saptanması Deerlendirme Deerlendirme Ön-test, son-test Pedagoji Farklı öretim yöntem ve teknikleri Farklı örenme stillerine uygun materyal (videolar, power point sunumları vb.)

54

55

56

57

58

59 Almanya Üniversite kütüphaneleri Sächsische Landesbibliothek Staats und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) (Saxon State and University Library Dresden) Universitätsbibliothek Erfurt Universitätsbibliothek Cottbus. Halk kütüphaneleri Städtische Bibliotheken Dresden Stadt und Regionalbibliothek Cottbus Zentral und Landesbibliothek Berlin (ZLB) and Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) Özel kütüphaneler Herzogin Anna Amalia Bibliothek

60 Sächsische Landesbibliothek Staats und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) 10 modül Modüller 90 dakika Oryantasyon Tarama stratejileri Veritabanları nternet arama motorları Yayın üretme Eitim konu uzmanları (kütüphaneciler) tarafından veriliyor Bazı modüller bazı bölümler için zorunlu Deerlendirme (sadece sözel)

61

62

63 Universitätsbibliothek Erfurt 3 modül Giri (kütüphane ve verilen hizmetler hakkında) Tarama stratejileri ve bilgi arama- genel Konuya göre Düzenli seminerler ve öretim üyelerinden gelen istekler Eitim Üniversite örencileri Orta öretim Materyaller Örenciler için kendi kendilerine örenebilecekleri Kütüphaneciler için nasıl öretecekleri Öretim üyeleri için nasıl öretecekleri

64

65 Universitätsbibliothek Cottbus 4 modül Oryantasyon: Kütüphane ve hizmetleri hakkında genel bilgi ve kütüphane turu Kütüphane katalogunun kullanımı,anahtar sözcük seçimi, sınıflama ve konu balıkları nosyonları Veritabanlarının, dier katalogların ve kütüphaneler arası ödünç verme hizmetinin kullanımı Özel konular: Disipline yönelik eitim) Örenci veya hocadan gelen istek üzerine düzenleniyor (zorunlu deil) Hocadan istek gelirse konu uzmanları sınıflara da gidiyorlar

66

67

68 Städtische Bibliotheken Dresden 20 bran kütüphanesi olan bir halk kütüphanesi Okullarla ibirlii içinde örencilere eitim veriyor Proje tabanlı örenmeye destek veriliyor Ana okulu örencilerine oryantasyon programı veriliyor

69

70 Stadt und Regionalbibliothek Cottbus Yaam boyu örenmeyi destekliyor Self- learning materyal koleksiyonu var Okullara hizmet veriyor Okul müfredatında haftada 3 saat proje çalıması var Bu süre kütüphanede kullanılıyor Örencilere kütüphane ve kaynak kullanımı, bilgi bulma ile ilgili gereksinim duydukları her ey öretiliyor Program okulların ve projelerin gereksinimine göre yeniden ekillendiriliyor

71 Zentral und Landesbibliothek Berlin (ZLB) and Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) Okullara (örencilere) proje destek kapsamında eitim veriliyor Yalılara yönelik OPAC ve Internet kullanımını eitimi veriliyor

72 Herzogin Anna Amalia Bibliothek Eitim gereksinim halinde bireysel veriliyor Sürekli uygulanan bir eitim programı yok

73

74

75

76 Türkiye Tarihçe Kullanıcı eitimi (1970? - ) Bilgi okuryazarlıı teriminin ilk kullanılıı (1998) TÜSAD Mesleki ve Teknik Eitimin Evrensel Görünümü (1999) DPT - 8. ( ) ve 9. ( ) Be Yıllık Kalkınma Planları Yaam boyu eitim Problem çözme becerileri

77 Biliim Teknolojileri ve Politikaları Özel htisas Komisyonu Raporu (2001). Ülkemizde bilgi okuryazarlıı düzeyinin düüklüü Her tür ve her düzeyden eitim kurumunda bilgi okuryazarlıı eitiminin desteklenmesinin gerei Okul ve halk kütüphanelerinin bilgi okuryazarlıı ve yaam boyu örenmeyi desteklemek için gelitirilmesi gerei PULMAN-XT Projesi (2002) Ulusal toplantı (2003) Pulman prensiplerinin Türk halk kütüphanelerine uygulanabilirlii Halk kütüphaneleri ve yaam boyu örenme Halk kütüphaneleri ve bilgi okuryazarlıı

78 Milli Eitim Bakanlıı Bilgi Eriim ve Aratırma Teknikleri dersi (2002) Orta öretim Haftada 2 saat Seçmeli Bilgiye eriim, bilgi kaynakları, aratırma teknikleri vs. Aratırmalar ve yayınlar (1998- ) Bildiriler Makaleler Tezler

79 Kütüphanelerde uygulamalar Üniversite kütüphaneleri Kullanıcı eitimi (1970?, formal programlar H.Ü Tıp, ODTÜ, Boaziçi) Genellikle geleneksel formda çerik (kütüphane merkezli) Sunum (seminerler, tanıtım turları) Materyaller (broürler) Özel kütüphaneler Merkez Bankası Kütüphanesi GEME Kütüphanesi Halk kütüphaneleri Edirne l Halk Kütüphanesi (1981) Okul kütüphaneleri TED Ankara Koleji Tevfik Fikret Okulları Bilkent lköretim Okulu

80

81

82

83

84

85

86

87 Knowledge is of two kinds: we know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it. Samuel Johnson

88 Kaynaklar AASL/AECT (American Association of School Librarians ve Association for Educational Communication and Technology). (1998). Information literacy standards for student learning. Chicago: American Library Association. ACRL (Association of College and Research Libraries) (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education. ACRL tarihinde http//www.ala.org/acrl/ilstandardlo.html adresinden eriildi.

89 ACRL. (2003). Characteristics of programs of information literacy that illustrates best practices: A guideline tarihinde adresinden eriildi. ALA (American Library Association). (1989). Presidential Committee on Information Literacy. Association of College and Reserach Libraries tarihinde http//www.ala.org/acrl/nili/ilit1st.html adresinden eriildi

90 ALA (American Library Association). (2000). Information literacy: a position paper on information problem solving. ALA tarihinde http//www.ala.org/aasl/positions/ps_infolit.html adresinden eriildi Biliim Teknolojileri ve Politikaları Özel htisas Komisyonu raporu. (2001). (Sekizinci Be Yıllık Kalkınma Planı Yayın No. DPT: ÖK 576). Ankara: DPT.

91 Eisenberg, M. B. & Berkowitz, R. E. (1992). Information problem solving: the big six skills approach. School Library Media Activities Monthly. 8(5), 27-29,37,42. Gordon, C. (2000). Information literacy in action. Glasgow. ECIS. Grassian, E. (1997). Information literacy competencies selected items & efforts. National Information Literacy Institute tarihinde http//www.ala.org/acrl/nili/ilcompt.html adresinden eriildi

92 Iannuzzi, P. (1999). Information literacy on the WWW. Florida International University Libraries tarihinde http//www.fiu.edu/ library/ili/iliweb.html adresinden eriildi Iannuzzi, P., Mangrum II, C. T. & Strichart, S. S. (1999). Teaching information literacy skills. Boston: Allyn and Bacon. Institute for Information Literacy. (2004). Best practices and assessment of information literacyprograms. Chicago: IIL.

93 SCANS (1991). What work requires of schools: a SCANS report for America The Secretary s Commission on Achieving Necessary Skills, U. S. Department of Labor tarihinde http//www.uni.edu/darrow/frames/scans.html adresinden eriildi Spitzer, K. L., Eisenberg, M. B. & Lowe, C. A. (1998). Information literacy: essential skills for the information age. Syracuse: ERIC Clearinghouse on Information Technology. (IR- 104).

94 The Information literacy model elaborated. (2000). CTAP (California Technology Assistance Project) tarihinde http//ctap.fcoe.k12.ca.us/ctap/info.lit/strategies.html adresinden eriildi TÜSAD (1999). Türkiye de mesleki ve teknik eitimin yeniden yapılandırılması. Türk Sanayicileri ve adamları Dernei. (Rapor No: TY/184/1999) tarihinde http//www.tusiad.org/turkish/rapor/mesleki/mesleki02-1.pdf. Adresinden eriildi

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

Yükseköğretim için Bilgi Okuryazarlığı Yetkinlik Standartları

Yükseköğretim için Bilgi Okuryazarlığı Yetkinlik Standartları Yükseköğretim için Bilgi Okuryazarlığı Yetkinlik Standartları 1 * Bu metin, Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Grubu (ILIPG) nun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürüttüğü "Bilgi Okuryazarlığı

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Eğitimde Doğru, Güvenilir ve Güncel Bilgiye Erişim İçin Bir Kapı: Enformasyon Mesleği ve Enformasyon Örgütleri

Eğitimde Doğru, Güvenilir ve Güncel Bilgiye Erişim İçin Bir Kapı: Enformasyon Mesleği ve Enformasyon Örgütleri Eğitimde Doğru, Güvenilir ve Güncel Bilgiye Erişim İçin Bir Kapı: Enformasyon Mesleği ve Enformasyon Örgütleri A Gateway for Access to Accurate, Reliable and Actual Information in the Education : The Information

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

BA ARILI B R YÖNET C OLMADA ANAHTARLAR Gürhan UYSAL Hacettepe Üniversitesi BF letme Bölümü

BA ARILI B R YÖNET C OLMADA ANAHTARLAR Gürhan UYSAL Hacettepe Üniversitesi BF letme Bölümü Sayıtay Dergisi Sayı : 42 BAARILI BR YÖNETC OLMADA ANAHTARLAR Gürhan UYSAL Hacettepe Üniversitesi BF letme Bölümü GR u anda yeni yönetici oldunuz. Üst kademeye atanmanızın nedeni üphesiz ki önceki eitim,

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW?

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? Cihan AYDODU* Özet Son yıllarda, otonom örenciler yetitirmenin gereklilii eitim/öretim

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 819 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması

Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması Declan Kennedy, Áine Hyland, Norma Ryan Bolonya sürecinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de niteliklerin ve nitelik yapılarının geleneksel tanımlarını

Detaylı

Kütüphanecilikte Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği

Kütüphanecilikte Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği Kütüphanecilikte Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği İlkay HOLT * ve Duygu KIZILASLAN ** Öz: Enformasyon çağını yaşadığımız bu yıllarda, bireyler formal eğitimin

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI USE OF INTERNET BASED DISTANCE LEARNING MODEL TOWARDS INFORMATION STUDIES AT HIGHER EDUCATION

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU **

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** 45 2003Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y.11,No.12,S.45-65 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** ÖZET Bu çalışmada, küreselleşme kapsamında

Detaylı

İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME

İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2501 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1472 İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Esra TURHAN (Ünite 1) Prof.Dr. Ali ŞİMŞEK (Ünite 2, 4, 5, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Yöneticilerin Öretmenleri Güdülemesinde çerik

Yöneticilerin Öretmenleri Güdülemesinde çerik YÖNETCLERN ÖRETMENLER GÜDÜLEMESNDE ÇERK KURAMLARINDAN YARARLANMASI ve BR ÖRNEK OLAY * ÖZET Bu çalımanın amacı, okullarda öretmenlerin güdülenmesinde içerik kuramlarından nasıl yararlanılabileceini örnek

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı