ASPnet sistemine ilk giriş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASPnet sistemine ilk giriş"

Transkript

1 ASPnet Projeleri

2 ASPnet sistemine ilk giriş Projenin fonksiyonu Projenin değerlendirilmesi Başvuru formunun gönderilmesi «Stajyer okul pozisyonu» Yıllık raporlar (projelerin çıktıları, süreçler vs)

3 ASPnet Stratejisi Küresel Düzeydeki Zorluklara Karşı Küresel Okul Ağı: Küresel Vatandaşlık Oluşturma ve Sürdürülebilir Kalkınmayı İlerletme olarak belirlenmiştir.

4 ASPnet in Hedefleri Küresel Vatandaşlık Eğitim ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimi, ASPnet okullarının öğrenme ve öğretme süreçlerine entegre etmek Küresel Vatandaşlık Eğitimi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitime dönük yenilikçi yaklaşımları ASPnet okulları üzerinden deneyimlemek Bilginin, deneyimlerin ve iyi uygulamaların ASPnet okulları arasında paylaşımını güçlendirmek

5 ASPnet Stratejisi Eylem Biçimleri ASPnet okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerinin katılacağı eğitim ve forumlar düzenlemek. ASPnet okulları için Küresel Vatandaşlık Eğitimi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim ile ilgili kaynak materyaller sağlamak Küresel Vatandaşlık Eğitimi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar için seçilen ASPnet okullarında yeni öncü projeleri başlatmak Var olan öncü projelerini yenilemek Küresel Vatandaşlık Eğitimi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimle ilgili öğrenme ve bilgi alışverişi için online işbirliği platformları oluşturmak Bilgi ve iletişim teknolojileri veya bireysel yollarla örgütlenme, yönetim ve iletişimi arttırmak.

6 ASPnet içinde yer almak ASPnet in içinde yer almak için farklı aktivite tipleri bulunmaktadır. 1. UNESCO nun ana çalışma alanlarından bir ya da bir kaçıyla ilgili çalışmalar yapmak. 2. ASPnet öncü projelerinden birinde yer almak. 3. ASPnet tarafından başlatılan kampanyalarda yer almak ve UNESCO tarafından belirlenen özel günlerin (ya da yılların) kutlamalarına katılmak. 4. UNESCO ve partnerleri tarafından geliştirilen pedagojik materyallerin test edilmesi için, okulları bilimsel çalışma merkezleri haline getirmek.

7 ASPnet Çalışma Alanları ASPnet okullarının dört ana çalışma alanı ve bunlarla ilişkilendirilmiş çok sayıda alt alanda projeler yapması beklenmektedir. Bu alanlar: 1. ASPnet ve Birleşmiş Milletlerin Öncelikleri 2. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim 3. Barış ve İnsan Hakları 4. Kültürlerarası Öğrenme

8 Proje Düzeyleri Yerel Ulusal Küresel

9 ASPnet ve Birleşmiş Milletlerin Öncelikleri ASPnet okulları genellikle, UNESCO ve BM nin öncelikli alanlar olarak benimsediği, Barış, Yoksulluk, Açlık, HIV ve AIDS, Çevre Kirliliği, İklim Değişmesi, Okur-yazarlık, Kültürel kimlik, Toplumsal cinsiyet, çocuk işçiliği gibi konularda proje yapmaktadırlar. Uluslararası gün ve yılların kutlanması, öğrencilere hem yerel hem de küresel ölçekte hayatlarını etkileyen önemli konuları tartışma imkanı sağlamaktadır. Amaçlar: 1. Giderek daha karmaşık hale gelen dünyada ortaya çıkan problemlerin yerel, ulusal ve uluslararası boyutlarını anlamak. 2. Öğrencilere Birleşmiş Milletler Sitemini tanıtmak 3. Sorunlara olası çözümler ararken, Unesco prensipleri hakkında farkındalıklar yaratmak.

10 Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Toplum, çevre ve eğitim gibi konuların etkileşiminden doğan sorunların eğitim aracılığıyla çözümüne odaklanır. Amaç: Özellikle, kalkınmanın insani ve çevresel boyutları hakkında farkındalık yaratmak. Ortaya çıkan sorunların çözümü için yollar ve stratejiler geliştirmek.

11 Barış ve İnsan Hakları UNESCO anlayışında, «Savaş insanın kafasında ortaya çıktığına göre, barışın savunulması da orada oluşturulmalıdır» yatmaktadır. Başladığı günden bu yana UNESCO barış, demokrasi, insan hakları gibi değerlerin yüceltilmesi ve yaygınlaştırılması için uğraşmaktadır.

12 Kültürlerarası Öğrenme Toplumların giderek çokkültürlü hale gelmesi, farklılıklar hakkındaki farkındalıkların geliştirilmesi ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Önyargısız ve dürüst bir kültürlerarası diyalogun geliştirilmesi kültürlerarası öğrenmenin en önemli hedefidir. Bu diyalogun kurulması için farklı ülkelerden ASPnet okulları hem öğrenci değiş tokuşu hem de ortak projeler yürütmektedir.

13 Öncü Projeler Baltic Sea Project (Baltık Denizi Projesi) Baltık denizine kıyısı olan ülkelerin katıldığı geniş kapsamlı bir proje. Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Russian Federation and Sweden Sandwatch Project (Kumsal Rojesi) Özellikle kumsalların korunmasına yönelik geliştirilmiş bir proje Bahamas, Barbados, British Virgin Islands, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Guadeloupe (France), Guyana, Jamaica, Montserrat, Netherlands Antilles, Puerto Rico, San Andres Archipelago, St.Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, and the US Virgin Islands Great Volga River Route Project ( ) (Büyük Volga Nehir Yolu Projesi) Sürdürülebilir Eğitim için dünya mirası eğitimini konu olan öncü proje Azerbaijan, Bulgaria, Estonia, Finland, Georgia, Germany, Latvia, Lithuania, Iran, Kazakhstan, Poland, Romania, Russian Federation, Sweden, Turkey and Ukrain. Water Education in Arab States (Arap ülkelerinde Su Eğitimi) 8 Arap ülkesinde suyun kullanımı ve konservasyonuna ilişkin ASPnet öncü projesi United Arab Emirates, Egypt, Jordan, Lebanon, Libya, the Palestinian Authority, Qatar and Syria

14 Öncü Projeler

15 Öncü Projeler

16 Uluslararası Projeler

17 Proje Uygulamaları Dünya meseleleri ve Birleşmiş Milletler Sisteminin Rolü Uygulama 1995 ten beri her yıl This is Our Time/Bizim vaktimiz adlı flagship projesinin bir parçası olarak, BIT (Bilgi İletişim Teknolojileri) imkanı olan kardeş okullar internet, faks, video-konferans ve diğer araçlar yoluyla 24 saat boyunca bağlantı halinde olmaktadır. Her yıl insan hakları, dünya mirası, kültürel çeşitlilik ve sürdürülebilir kalkınma gibi farklı temalar olur. Birlikte aylarca süren hazırlıklardan sonra, Time projesi katılımcılara bir temayı inceleme ve onu diğer bakış açılarıyla zenginleştirme olanağı tanıyan yoğunlaştırılmış, kültürler arası ve gerçek zamanlı diyalog imkanları sunar. Bu proje Hollanda STK kuruluşu olan e-linq ortaklığı ile yürütülmektedir. The Truce Story/Barış Hikayesi, 44 ülkedeki kardeş okullarda denenen olimpiyat ruhunu geliştirmeyi amaçlayan bir kitapçık. Bu bir öğretmenin rehberliğiyle gerçekleşmiş ve Yunanistan Atina da Uluslararası Olimpik Barış Merkezi tarafından hazırlanmıştır.

18 Proje Uygulamaları Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Uygulama 1989 dan beri, Baltık Denizi çevresindeki 9 ülkede 300 Kardeş Okul onları birleştiren denizin çevresini geliştirmek için Baltık Denizi Projesi altında birlikte çalışmaktadır. Sınıfta ve alanda öğrenciler su kalitesi, kıyı ile ilgili gözlemler ve çevre tarihi çalışmaktadır. Uzun ömürlülüğü sayesinde bu proje pedagojik deneyim ve kuram birikimi ve iyi uygulamaların yaygınlaşmasına olanak sağlamıştır. Öğrenciler için yaz okulları ve forumlar düzenlendiği gibi öğretmenler için de düzenli olarak eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Bu proje kapsamında düzenli bir haber bülteninin yanında altı tane öğrenci kılavuzu yayınlanmıştır. Bu projenin etkisi Kardeş Okullar projesinin aşmış, Çin bu kılavuzlardan birini Çinceye çevirmek için izin istemiştir.

19 Proje Uygulamaları Karayipler Denizi Projesi 1994 ten beri Karayipler deki okulları çevre teması konusunda harekete geçirmektedir. Örneğin, eğitsel materyallerinin bilimsel ve teknolojik içeriği sayesinde öğrenciler bölgelerindeki mercan ve mangrovları korumak için çözüm yolları arayabilmektedir. Bu proje Karayip denizindeki kirliliği azaltmak için öğrencileri kıyılarda bilimsel gözlem yapmaları ve örnek toplamaları için eğitmeyi amaçlayan Sandwatch projesinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sandwatch projesi öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumda daha iyi kıyılar için gösterilen çabaya katılmalarını sağlamaktadır ve dolayısıyla bu Karayiplerde Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim on yıllık uygulaması için etkili bir yol olmaktadır.

20 Proje Uygulamaları Çölleşmeyle Mücadele konusunda eğitsel malzemeler UNESCO nun Bilim Sektörü ve Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Konferansı nın (www.unccd.int/) işbirliğiyle hazırlanmış ve Kardeş okullarda uygulanmıştır. Bu kaynaklar 8 dilde yayına hazırlanmıştır ve toprağın bozulmasını engellemek için bilgi ve teknolojiler içermektedir. Genel mesaj olumludur: çölleşme kaçınılmaz değildir ve hepimizin kendi adına yapabileceği bir şeyler var. Ramsar, Uluslararası Ramsar Bataklık Konferansında oyunculara pedagojik ve bilimsel açılardan bu tür alanların dünyanın ekolojik dengesi için hayati önemde olduğunu telkin eden bir oyun üretilmiştir. Dünya çapında Kardeş okullarda test edilmiştir.

21 Proje Uygulamaları Sürdürülebilir tüketim üzerine Birleşmiş Milletler Çevresel Program (UNEP) ve UNESCO birlikte YouthXchange projesini yapmışlardır ve geleceğin tüketimcileri olan genç insanlarda farkındalığı arttırmak için kurum ve öğretmenlere yardım etmeyi amaçlamaktadır. On üç farklı dilde bir kılavuz hazırlanmış ve tüketimin sürdürülebilir biçimlerini uyarlamak için somut ve ulaşılabilir çözümler sunan bir website hazırlanmıştır. Bu proje ayrıca genç insanları kendi değer ve tercihlerini sorgulamaya teşvik eden bir bakış açısıyla etikle ilgili temel konu ve sorularla da ilgilenmektedir.

22 Proje Uygulamaları 3. Barış ve İnsan Hakları Uygulama Atlantik ötesi köle ticareti üzerine en önemli eğitim projesi olan Sessizliği Kırmak (Breaking the Silence), bu tarihi paylaşan üç kıtadan çeşitli okulları bir araya getirmektedir (Afrika, Avrupa ve Amerika/Karayipler). Sessizliği Kırmak 1988 den beri köleliğin ve köle ticaretinin sebep ve sonuçları ve Afrikalıların Amerika ve Batı Avrupa nın gelişmesine yaptıkları katkılar hakkında (köleliğin ve faşizmin modern formları da içinde olmak üzere )bilgi ve farkındalık artırmayı amaçlamaktadır. Çok sayıda uluslararası karşılaşma, proje ortaklıkları ve iyi uygulamaların karşılıklı değişimleri organize edilmekte ve Kölelerin Sesleri, Köle Seyahatleri ve Köle Görüşleri gibi üçleme eğitim materyalleri ile anı sitelerindeki multimedya kaynaklar üretilmekte ve yayılmaktadır.

23 Proje Uygulamaları 4. Kültürlerarası Öğrenme Uygulama Kültürlerarası diyalog üzerine ortaokullar için 2003 de başlatılan Mondialogo Okul Yarışması, DaimlerChrysler ortaklığında organize edilir. Takımlar şeklinde eşleştirilen öğrenciler ortak projeler gerçekleştirmeye çalışırken, bir diğerini anlamayı ve ona değer vermeyi öğrenirler. Bu karşılıklı değişimler Mondialogo yu gençler arasında dünyanın en geniş kültürlerarası diyaloğu haline getirir. 2003/2004 deki ilk uygulamada yarışma için eşleşen iki ASPnet ortaokulu, Azerbaycan ın Bakü şehrindeki School No 220 ve Nijerya nın Lagos şehrindeki Lagos State Model College Kankom, Birleşmiş Milletler ve UNSECO daki her ülkenin kültürüne ilişkin sorularla kurgulanmış bir seyahati temsil eden bir eğitim oyunu ile ödülü kazandılar. Jüri üyelerinden Brazilyalı yazar Paulo Coelho oyunun en etkili öğrenme yolu olduğunu ikna olmuş ve bu fikri coşkulu biçimde övmüştür...

24 Proje Uygulamaları Mondialogo Okul Yarışması nın daki ikinci ayağında 138 ülkeyi temsilen öğrenci bir araya getirilmiştir. Akdenizin kuzey ve güneyindeki ülkelerde 1994 te başlatılan Batı Akdeniz Projesi Avrupa-Arap diyaloğunu, bölgenin doğal ve kültürel mirasını ve kültürlerarası diyalogu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu proje altında 9 ülkeden okullar etnografi, su, habitat ve biyolojik çeşitlilik temaları üzerine çalışmaktadır.

25 Öncü Projeler Öncelikle ulusal koordinatörle temasa geçmek gerekiyor. Ulusal koordinatörler aracılığıyla dahil olmak önemli. Öncü projelerde dikkat edilmesi gereken nokta, ülkemizi ilgilendirmesi. Atlantik ötesi köle ticareti isimli insan hakları projesinde yer almamız çok mümkün görünmüyor.

26 ProjeHazırlarken Kısaca okulunuzun UNESCO nun benimsemiş olduğu temel prensiplere nasıl bir katkı sağlayacağını belirtin. 1. Projenin temel amaçları nelerdir? Bu amaçlar özellikle 4 temel prensipten hangisi ile ilişkili. 2. Projeyi yapmak neden önemli? (Projenin çıktıları nasıl bir farklılık yaratacak) 3. Tek bir proje mi olacak yoksa çeşitli aktivitelerden oluşan ve her birinin aynı amaç doğrultusunda kurgulandığı bir program olarak mı işleyecek?

27 Proje Hazırlarken Projeyi okulunuza nasıl adapte etmeyi planlıyorsunuz? 1. Okul sonrası aktiviteler 2. Bazı dersler 3. Öğrenci kulüpleri 4. Gönüllü projeler

28 Proje Hazırlarken Projenizin katılımcıları kimler olacak? 1. Projenizin okulunuzdaki hangi sınıflarda aktif olacak? 2. Projenizin başka özneleri olacak mı? (Kimlerle çalışılacak)

29 Proje Hazırlarken Yurt içinde ya da yurt dışında herhangi bir ASPnet okulu ile partnerlik kurmayı düşünüyor musunuz? 1. Hangi okul ya da okullar 2. Daha önceden kurduğunuz bir ilişki var mı?

30 Örnek öneri (Okul seviyesinde) Aktivite Konusu: Koordinasyon ve Anlayış Geliştirme Tema: İnsan Hakları Koordinatör: Mustafa Sever Pozisyon ve Yer: Öğretmen, 4. Sınıf Türkçe

31 Örnek öneri (Okul seviyesinde) Amaçlar: -Okuldaki problemlerin azaltılması -Öğrencilerin problem çözme becerilerinin arttırılması -Problem çözmede müzakere ve töleransın önemsenmesi -Diğerleriyle şiddeti dışlayan biçimde iletişim kurma -Diğerlerine saygı duymak ve kabul etmek - Güvenli okul çevresi geliştirmek

32 Örnek öneri (Okul seviyesinde) Hedef Grup: Okuldaki tüm öğrenciler Lider: Okul Müdürü

33 Örnek öneri (Okul seviyesinde) Yöntem: -Değişik medya organları aracılığıyla bilgilendirme -Öğrenci meclisleri oluşturma -Öğrencilerin problem ve çatışma çözme becerilerini arttırıcı dersler ve seminerler -Öğrenci resimleri ya da posterler -BM nin konuya ilişkin özel günlerinde aktivitelerde bulunmak -Yaratıcı drama etkinlikleri -Deneyim paylaşımı

34 Örnek öneri (Okul seviyesinde) Kaynaklar: 1. İnsan Kaynakları Tüm uzmanlar, danışmanlar ve öğretmenler 2. Maddi ve Fiziksel Kaynaklar Çalışabilecek bir alan, gerekli donanımlar, motivasyon ödülleri

35 Örnek öneri (Okul seviyesinde) Zaman: Eylül, Haziran 2016 Değerlendirme: -Gözlem kartları - Motivasyon vs. testleri -Çözümü hedeflenen problemlere ilişkin görüş ve anket -Öğrenci forumları ve münazaralar

36 Diğer bir katılım biçimi «Pedagojik Materyaller» ASPnet sistemi içerisinde geliştirilen pedagojik materyallerin okullarda test edilmesi. YoutXchange: towards sustainable lifestyle: training kit for responsible consumption

37

38 Pedagojik Materyaller Learning to Combat Desertification

39 Yıllık raporların yazılması Önemli bir sorumluluk alanı da yıllık olarak ASPnet okullarının etkinliklerini raporlaştırmasıdır. 2 yıl üst-üste raporlama yapmayan okulların sistemin dışına çıkarılması öngörülmektedir.

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI

UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI ÖZET UNESCO 70. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN EYLEM PLANI Yürütme Kurulu, 194. Oturumunda 194 EX/Karar 31 Bölüm II maddesinde UNESCO nun 70. Yıl dönümü Kutlamaları na ilişkin kararı benimsemiştir.

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2012 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar...

Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar... Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar... - 1 - Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu Abdülkadir Abduşoğlu, Fatma

Detaylı

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI Sevgili Ülkem İçin Gönüllüleri, Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, küresel bir vatandaş olabilmek büyük önem arz ediyor. Bunu başarmanın temel gereklilikleri

Detaylı

Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi

Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi Doç. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkan Yrd. barbaros@istanbul.edu.tr Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99

İÇİNDEKİLER GİRİŞ  BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 6 2. BÜTÇE NEDİR? 11 3. GENÇLİK PROGRAMININ YAPISI NASILDIR?

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) programı Türkiye, BM nin

Detaylı

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU 2006-2010 Raporun hazırlanmasına katkı ve destek verenler: Milli Eğitim Bakanlığı Koç Holding Vehbi Koç Vakfı MLMM Bursiyerleri MLMM Proje Okulları Temsilcileri

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

Uygulamalı Sağlıklı Kent Planlaması Avrupa Şehirleri Deneyimleri

Uygulamalı Sağlıklı Kent Planlaması Avrupa Şehirleri Deneyimleri DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) AVRUPA Uygulamalı Sağlıklı Kent Planlaması Avrupa Şehirleri Deneyimleri WHO Sağlıklı Kent Planlaması Şehir Faaliyet Grubu Raporu Yayına hazırlayanlar: Hugh Barton, Claire Mitcham

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci

Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 81 İl 81 Proje/Ulusal Ajansın 10. Yılı Festivalinin Değerli Ziyaretçileri 2003 yılında kurulan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı,

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

Akdenİz den Alınan Dersler

Akdenİz den Alınan Dersler DENİZ KORUMA ALANLARININ BAŞARISINI SAĞLAMAK Akdenİz den Alınan Dersler Yazarlar Marina Gomei ve Giuseppe Di Carlo Katkıda Bulunanlar Nilay Akca, Nilüfer Araç, Yassine Belhimer, Sami Dhouib, Fadhel Ghariani,

Detaylı

Çocuk Haklarına dair Sözleşme HDK Grubu Save the Children ve The African Child Policy Forum un katkılarıyla ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETİN RAPORLANMASI

Çocuk Haklarına dair Sözleşme HDK Grubu Save the Children ve The African Child Policy Forum un katkılarıyla ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETİN RAPORLANMASI Çocuk Haklarına dair Sözleşme HDK Grubu Save the Children ve The African Child Policy Forum un katkılarıyla ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETİN RAPORLANMASI BM Çocuk Hakları Komitesi ne rapor sunan hükümet dışı

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN EĞİTİM

DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN EĞİTİM DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN EĞİTİM ULUSLARARASI BAKALORYA BİR MİSYON 3-19 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM BAREMİ SAĞLAYAN DÖRT ZORLAYICI PROGRAM 4500 DEN FAZLA PROGRAM UYGULAYAN 3600 ÜN ÜZERİNDE IB DÜNYA OKULU

Detaylı

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2.

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2. Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education Oya USLU ÇETİN 2 Özet Rekabetin ve değişimin hızlı yaşandığı günümüzde, teknoloji

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı